Дочірні категорії

 

 

Діяльність психологічного клубу

Еннеаграма - Львів

>> ОПИСИ ТИПІВ  <<

Еннеаграма – психодинамічна модель, що описує 9 глибинних спонукань, які керують людьми і впливають на їх поведінку. Термін "еннеаграма" походить від двох грецьких слів, ennea (дев'ять) і grammos (щось написане чи намальоване). Еннеаграма широко застосовується в багатьох областях, включаючи бізнес, психотерапію, коучінг, мистецтво, охорона здоров'я, виховання, освіта і духовне зростання. 

Зображення еннеаграми можна виявити у вавілонян і давньогрецьких математиків, у ранньохристиянській і перській традиціях. Західний світ познайомився з еннеаграмою в ХХ ст. завдяки засновнику напрямку "Четвертий Шлях" Георгію Гурджиєву. На Заході та в Америці цю систему поширив Клаудіо Наранхо (доктор медицини, психіатр, гештальт-терапевт).

Сьогодні вивчення еннеаграми широко використовується в США та Європі у школах підготовки спортсменів, керівників, бізнесменів та представників влади: у політтехнології при вибудовуванні іміджу політика, в бізнесі, у роботі правоохоронних органів, державних і громадських організацій, у професійному та особистісному зростанні. 

Історія еннеаграми тут >>>

 *     *     *

Еннеаграма особистості

Еннеаграма описує дев'ять типів особистості, розташованих на колі на рівній відстані один від одного. Жоден з дев'яти типів не трактується як кращий за інші, кожен має свої переваги, недоліки та можливості для вдосконалення. Вивчення еннеатипів допомагає зрозуміти як влаштована людина, що мотивує її вчинки, і як можна більш ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Еннеаграма особистості – це не просто типологія, це саме модель розвитку. Адже людина не є завершеною. Природа розвиває її лише до певного рівня. Далі людина повинна розвиватися сама, своїми власними зусиллями. Щоби розвиватися, потрібно знати себе. Але людина не знає себе і використовує лише малу частину своїх здібностей і сил. Можливо це звучить парадоксально, але для того, щоби зрозуміти, що ми набагато більше, ніж наш тип, ми повинні цей тип вивчити, а також навчитися бачити «в дії» різні прояви нашого типу, наші захисні механізми. І тільки вивчаючи свій тип, свою автоматичну, «запрограмовану» частину, ми можемо зрозуміти, наскільки сильно ми є рабами певних механічних реакцій і звичок, а це розуміння зможе допомогти нам захотіти послабити їх владу над нами.

Еннеаграма особистості – це системна модель, і може бути застосовна в різних областях. Звичайно, ця модель необхідна для особистісного розвитку, але крім цього її можна застосовувати в бізнесі, у коучінгу, в медіації, у психотерапії, для вирішення проблем взаємодії батьків з дітьми, для професійної орієнтації молоді.

Еннеаграма співзвучна з академічною психологією, вченням Фрейда та Юнга, теорією Маслоу, філософією, соціологією, соціонікою, психіатрією і тому подібними системами і разом з тим еннеаграму можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання еннеаграми у своє особисте та професійне життя.

Найкращий спосіб визначити свій еннеа- тип — це прочитати опис всіх дев'яти еннеа-типів і прислухатися до себе — життєва стратегія і глибинні переконання якого типу відгукуються вам найбільше?

●  Короткий опис усіх еннеа-типів тут >>>

 *     *     *

Теорія стрілок

 Для кожного типу особистості існують шляхи кращої інтеграції та зростання і шляхи дезінтеграції. Процес інтеграції відбувається, коли в ситуації спокою усвідомленим зусиллям нейтралізується сила імпульсивного бажання, таким чином людина рухається до того типу, що показаний у напрямку, протилежному до стрілки. Дезінтеграційний процес відбувається, коли в ситуаціях стресу акумулюється імпульсивна тенденція особистості та її поведінка набуває рис типу, що вказаний за напрямком стрілки.

Напрямок деградації, або дезінтеграції (руйнування)

Стрілки на схемі вказують напрямок, в якому рухається звичайна людина, тобто людина, яка не збирається щось змінювати в житті. Наприклад, коли в Одиниці справи йдуть погано, коли її життя сповнене стресів, коли вона переживає важкий період у житті або старіє, вона демонструє негативні риси не тільки свого еннеатипу, а й того типу, в напрямку якого вказує стрілка. У неї виникає почуття провини, відчуває себе незрозумілою, закривається в собі, як Четвірка.

Напрямок еволюції, або інтеграції (творення)

Якщо людина має намір еволюціонувати, їй необхідно, навпаки, рухатися у протилежному напрямку по еннеаграмі. Ті знання і досвід, які ми набуваємо, переживаючи життєві негаразди, можна отримати шляхом свідомих зусиль, постійних і добровільних. Наприклад, коли у Шістки справи йдуть добре, коли вона долає рамки своєї обумовленості, вона більшою мірою відкривається навколишнім людям, з'являється взаємна довіра, навіть у відносинах із незнайомими людьми. Вона перестає плисти за течією або бунтувати проти власного «я», набуваючи ряд якостей Дев’ятки, у самій м'якій формі, без будь-яких негативних наслідків для власного майбутнього.

Стрілки також показують динаміку поведінки людини в стресі і в безпеці. У стані комфорту і безпеки частина наших захисних механізмів слабшає, і ми отримуємо доступ до деяких якостей і стратегій поведінки типу, в який потрапляємо, рухаючись проти стрілки. Коли ж ми опиняємося під тиском, наших звичних захисних стратегій може не вистачити, щоб впоратися зі стресовою ситуацією. Тоді ми рухаємося по стрілці і отримуємо доступ до деяких захисних механізмів іншого типу.

Наприклад, завершивши всі справи по роботі і виконавши усі обов'язки, Одиниці можуть дозволити собі заслужений відпочинок. Їх перфекціонізм і потреба все робити правильно слабшають, вони нарешті можуть дозволити собі розслабитися, проявляти спонтанність і насолоджуватися радощами життя. Це перехід Одиниці в Сімку. З іншого боку, коли Одиниці відчувають, що, незважаючи на всі свої старання, не можуть впоратися із покладеними на них обов'язками, вони потрапляють під владу емоцій. Вони відчувають пригніченість, тому що не можуть відповідати власним високим вимогам. Раптово актуалізуються всі потреби, які вони так довго придушували, фокусуючись на виконанні робочих завдань. Так у Одиниць в стресі виявляються патерни поведінки 4-го типу.

*     *     *

Три центри Еннеаграми

В основі еннеаграми лежить модель трьох центрів: фізичного, емоційного та розумового, які можна віднести до трьох видів інтелекту: розумовий інтелект (IQ), емоційний інтелект (EQ або емоційна компетентність) та тілесний чи інстинктивний інтелект. У кожного з дев’яти еннеатипів один з центрів домінує.

 • Центр тіла або нутра, живота, інстинктивний, фізичний центр – домінує у типів 8, 9, 1

Центр серця або емоційний, емотивний центр – домінує у типів 2, 3, 4

Центр голови або розумовий, інтелектуальний центр – домінує у типів 5, 6, 7

Відповідно, кожен з типів може мати особливості реагування, властиві одному з центрів, які полягають як у позитивних так і в негативних впливах даного центру.

Для кожного з центрів Еннеаграма описує 3 основних аспекти: 1) справжню функцію центру; 2) провідну життєву потребу центру; 3) базову емоцію центру.

• У типів тріади тіла (8-9-1) переважає питання «Що я роблю?». Основна тема: виживання, безпека, самозбереження. Переважаючі функції: дія, рух, сексуальність, потреба контролю, звернення до цінностей, до переконань та до сили волі, з яких зроджується діяльність.

Справжня функція тілесного центру полягає в  тому, щоб відчувати себе живими, мати доступ до своєї життєвої силі, енергії, діяти спонтанно.

Провідною життєвою потребою тілесного центру є повага, сила, автономія.

Базова емоція тілесного центру – гнів. У типів цієї тріади спостерігаються проблеми з агресією та придушенням.

Сильна сторона фізичних типів полягає в їх здатності швидко відновлювати сили і активно діяти. Щойно доробивши одну справу, вони вже будують плани щодо іншої, підбадьорюючи і підганяючи тих, хто відстає. Вони завжди ставлять конкретні цілі.

• У типів тріади серця (2-3-4) переважає питання «Що я відчуваю?». Основна тема: інші люди, міжособистісні стосунки («У чому мають потребу?», «Мене приймають?», «Як мене бачать?»). Переважаючі функції: сентименти, потреби стосунків, наголос на вербальній та невербальній комунікації.

Справжня функція серцевого центру пов'язана із тим, щоби ми могли відчувати природне почуття любові і прийняття по відношенню до себе таі інших людей.

Провідною життєвою потребою серцевого центру є любов та прийняття.

Базова емоція серцевого центру – сором. Це почуття виникає, коли нам здається, що інші люди нас не приймають, або не надто добре оцінюють.

Сила емоційних типів полягає у їх здатності поставити себе на місце іншого, відчути співпереживання і співчуття.

• Для типів тріади голови (5-6-7) найбільш важливим є питання «Що я думаю?». Основна тема: мати загальне глобальне бачення речей для їх подальшого об'єктивного перетворення. Переважаючі функції: аналіз та синтез, залучення фантазії та уяви для подолання обмежень, для опрацювання планів та стратегій, об'єктивність та логічний поступ, здатність приймати рішення.

Справжня функція центру голови – це бачення напрямку, віра в те, що в майбутньому зі мною все буде добре.

Провідною життєвою потребою центру голови є відчувати себе безпечно у цьому світі і знати: що би зі мною не сталося, я із цим впораюся і зі мною все буде добре.

Базова емоція центру голови – страх, направлений у майбутнє.

Сильна сторона інтелектуальних типів полягає в здатності аналізувати і передбачити, якщо, звичайно, їх думки не розходяться в різні боки і в них не закрадаються сумніви.

Важливо підкреслити, що в кожній людині присутні всі три центри: неможливо жити без голови, серця чи нутра. Кожен центр має свій вплив, робить свій внесок у загальну інтеграцію різноманітних процесів людини для гармонійного їх функціонування.

Візьмімо для прикладу поведінку людини, яка біжить марафон. Якщо в неї переважає центр голови, вона себе запитає: «Скільки кілометрів вже позаду? Скільки мені бракує до фінішу? Чи погожий сьогодні вітер? Хто вже зійшов з дистанції?».

Інша, у якої переважає центр нутра, буде турбуватися, чи має достатньо сили добігти до фінішу, звертатиме увагу на свій ритм, стисне зуби, тому що хоче виграти за будь-яку ціну.

Третя, у якої переважає серцевий центр, оглядатиметься довкола, щоб побачити, чи є люди, яких вона знає, на трибуні, намагатиметься усміхатися тим, хто їй аплодуватиме та її підтримуватиме, питатиме себе, хто буде чекати її на фініші.

Ці центри є необхідними та взаємодоповнюючими; ризик настає тоді, коли їх діяльність є невідповідною чи позбавленою рівноваги. Може статися, що інтелектуальний центр буде непомірковано домінувати над іншими, розвиваючи надто раціональний та теоретичний спосіб поведінки, що буде умертвляти почуття та дію. Так само емоційний центр може бути виключно зосередженим на душевному стані та емоціях на шкоду аналізу ситуації чи діяльності. Центр дії або, як його ще називають, центр творчості, може бути зайнятий проектами чи активністю, нехтуючи необхідністю стосунків з іншими чи раціональним оцінюванням.

 *     *     *

Теорія «крил»

Кожен тип у більшій чи меншій мірі перебуває під впливом сусідніх типів. у людей одного і того ж еннеатипу риси характеру можуть дещо відрізнятися, в залежності від того, який вплив чинять на них 2 сусідніх типи. Такий вплив у еннеаграмі називається «крилом». Згідно з цією теорією, кожна особистість розвиває характерні риси одної чи двох особистостей, розташованих до неї найближче у еннеаграмному колі. Перевага полягає в тому, що власний тип збагачується та врівноважується позитивними рисами сусідніх типів.

У певний момент життя ми починаємо розвивати в собі якості одного з наших «крил». Так, людина 1-го типу може мати «крила» у 9-й і 2-й типи, людина 3-го типу може мати «крила» у 2-й і 4-й типи, а людина 5-го типу може мати «крила» у 4-й і 6-й типи.

Наприклад, ОДИНИЧКИ залежно від того, чи одне крило звернене до ДВІЙКИ чи до ДЕВ'ЯТКИ, будуть наділені різними рисами. Одинички, які мають крило, звернене до Двійки, є більш відкритими до людей, уважними до їх потреб, дружніми. Одинички з крилом до Дев'ятки більш схильні бути спокійними, врівноваженими, відстороненими, об'єктивними та менш критичними. Для Одинички крило врівноважує тенденцію бути гіперкритичним, надмірним ідеалістом, повністю поглинутим роботою.

П’ятірка, Спостерігач, може мати крило в 4 або 6 типи. При цьому, П'ятірка з четвертим крилом відрізняється від П'ятірки з шостим крилом досить сильно. П'ятірки з четвертим крилом більш емоційні, люблять і цінують мистецтво, мають творчу уяву. Для них важливіше прийняття і відносини з людьми. А П'ятірки з шостим крилом – це найменш емоційний підтип еннеаграми. Це люди науки із сильно розвиненим системним мисленням, їх життям керує об'єктивний аналіз, схильність до стратегічного планування.

  *     *     *

Рівні розвитку в Еннеаграмі

Будь-яка більш-менш повна психологічна система повинна обов'язково враховувати і горизонтальну, і вертикальну складові. Горизонтальна складова описує тільки характеристики типів, для отримання повної картини необхідно брати до уваги вертикальні елементи, що і дають рівні розвитку. Вони показують принципові відмінності між існуючими типами особистості всередині кожного типу, додаючи "вертикальну" розгортку до кожного горизонтального зрізу.

В Еннеаграмі виділяється 9 рівнів розвитку, які об'єднуються у 3 великі групи: здорові (рівні 1-3), середні (рівні 4-6)  та нездорові (рівні 7-9) рівні розвитку.

Еннеаграма знайомить нас із типами особистості на середніх рівнях розвитку. Чим вище рівень розвитку людини, тим менше у неї страху і потреби захищати себе, тим сильніше її особистісна сила і любов до себе та інших. На хворих рівнях людину переповнює тривога і нею керує основний страх, характерний для кожного еннеатипу. Спотворене сприйняття дійсності і відсутність зв'язку із собою проявляються в руйнівній поведінці, в постійному і неусвідомленому стресі.

Неможливо говорити про типи особистості в загальному, без урахування рівнів, оскільки в міру переміщення будь-якого з типів вниз по рівням більшість властивих йому ознак і характеристик змінюється на свої протилежності. Наприклад, здорові Вісімки найбільш добрі і конструктивні з усіх типів. Вони створюють умови, за яких інші люди розквітають і стають сильними. Але коли мова йде про хворих Вісімок, то картина змінюється на протилежну: сповнені обурення і впевненості, що весь світ налаштований проти них, вони особливо деструктивні і жорстокі. Здорові та хворі Вісімки настільки сильно відрізняються одна від одної, що можуть сприйматися як абсолютно різні типи. Більш того, через те, що люди знаходяться на різних рівнях всередині свого типу, неможливо виділити жодної чіткої постійної ознаки, притаманної даному типу. Тому було б нерозумно визначати чий-небудь тип особистості лише за характерним набором рис, тому що на різних рівнях розвитку поведінка, здавалося б, притаманна даному типу особистості, змінюється.

За допомогою рівнів розвитку можна зрозуміти, як відбувається розвиток, зростання і деградація у представників кожного типу, передбачити поведінку тієї чи іншої людини або як мінімум можна сказати, що вони є індикатором людського ментального та емоційного здоров'я.

Ми також можемо розглядати рівні як індикатор ступеня нашої свободи і усвідомлення. На здорових рівнях ми абсолютно вільні від обмежень структур нашої особистості, так само як і від звичок та механізмів нашого его. Ми абсолютно вільні, щоб бути тут і зараз, щоб робити вибір і діяти невимушено мудро, із силою та співчуттям, а також проявляти інші позитивні якості. У міру нашого руху вниз по рівням наша свобода все більше обмежується. Ми настільки ідентифікуємося із механізмами своєї особистості, що повністю залежимо від них, і в результаті страждаємо. Ми все більше віддаляємося від реальної дійсності, від нашої здатності усвідомлювати і аналізувати власні вчинки і вже не можемо зупинити лавину потреб і бажань нашого его. І нарешті, коли ми потрапляємо на нездоровий рівень, у нас абсолютно відсутня будь-яка свобода вибору. Мабуть, єдиний вибір, який у нас є на нездоровому рівні, – це можливість продовжувати рух в деструктивному напрямку або попросити про допомогу – сказати «так» чи «ні» своєму життю.

Еннеа-типи на різних рівнях розвитку за Доном Різо тут >>>

*     *     *

Тип ІІ - Гордість, психодинаміка типу (автор Клаудіо Наранхо) тут >>>

СОЦІОНІКА

Соціоніка – вчення, яке вивчає сприйняття людиною інформації про навколишню дійсність та інформаційну взаємодію між людьми. У вужчому, прикладному значенні – це вчення про інформаційний обмін між людиною та світом та про різні типи інформаційного метаболізму (обміну), скорочено ТІМ або ТІО. Вчення зародилось у 80-х роках XX-го століття.

Просто про соціоніку - Соціоніка для початківців

Інщі визначення соціоніки:

Соціоніка – сучасний міждисциплінарний неакадемічний напрямок досліджень, що знаходиться на стику психології, соціології та інформатики. За найбільш загальним визначенням, соціоніка – теорія інформаційного метаболізму (обміну) індивідуальної та соцієтальної (суспільної) психіки (у вужчому значенні — теорія психологічної сумісності між людьми різного соціонічного типу). Ключовим терміном соціоніки є поняття соціонічного типу («соціотипу»), як певної структури психіки, яка визначає в людині певний набір рис характеру.

Засновник соціоніки – Аушра Аугустінавічюте на базі вчень К.Г. Юнга про психологічні типи і Антоні Кемпінського про інформаційний метаболізм. Назва соціоніка походить від терміну соціон (від латинського socium – суспільство).

Головні соціонічні школи і напрямки:

На даний час соціоніка розвивається в основному на теренах пострадянського простору. Протягом попередніх років виокремились такі соціонічні напрямки або школи:

Найсильніші, на нашу думку, гілки розвиваються зараз на Україні. Це

- Міжнародний інститут соціоніки. Керівник – Букалов А.В. , м. Київ. Інститут систематично організовує соціонічні конференції та семінари, в тому числі і міжнародні; з 1994 року випускає кілька різних журналів, пов’язаних із соціонікою.

- Школа гуманітарної соціоніки. Керівник – Гуленко В.В. , м. Київ.

- Школа системної соціоніки. Керівник – Єрмак В.Д. , м. Київ.

Протягом останніх років сильно прогресують російські соціонічні школи, зокрема:

- Науково-дослідний інститут соціоніки. Керівник – Прокоф’єва Т.М. , м. Москва.

- Школа прикладної соціоніки. Керівник – Удалова О.А. , м. Москва.

- Центр прикладної соціоніки «Терра Соціоніка». Керівник – Бескова Л.А. , м. Москва.

- Соціоніка в Санкт-Петербурзі. Головні представники: Рейнін Г.Р., Філатова К.С.

Аналогом соціоніки в країнах Заходу та Північної Америки є типологія Майєрс-Брігс (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)), яку потім модифікував Девід Уест Кірсі (David West Keirsey).

Соціоніка для початківців

Основи соціоніки сягають праць Карла Юнга, який розділяв усе людство за чотирма ознаками:
• одні люди є більш емоційні, інші - більш мислячі (в соціоніці - етика і логіка);
• одні - раціональні, інші – ірраціональні (не плутати з жіночою ірраціональністю);
• одні – екстраверти, інші – інтроверти;
• одні – більш чуттєві або сенсорні, інші – більш інтуїтивні (не плутати з жіночою інтуїцією).

На основі цих відмінностей соціоніка виділяє 16 психологічних типів людей, в кожного з яких є своя найсильніша функція: логіка ділова або наукова, етика емоцій або відносин, сенсорика просторова або вольова, інтуіція можливостей або часу. Також у кожного з типів є своя слаба або больова функція. 16 типів об’єднуються в групи по чотири, такі групи називаються в соціоніці квадри. Всього є чотири квадри, по чотири психологічних типи в кожній квадрі. 

Кожна квадра характеризується також своїм почуттям гумору, пріоритетами, особливостями залицяння та сексуальної поведінки, своєю манерою одягатися тощо. В першій квадрі цінується продукування і поширення нових ідей для покращення життя людства, у другій квадрі цінується вміння застосовувати фізичну силу і силу волі для досягнення результату, в третій квадрі цінується вміння заробляти гроші, а в четвертій – чесна і якісна праця. Людині найкомфортніше спілкуватися з представниками своєї квадри.

Більше про квадри можна дізнатися тут >>>

Одне з найбільших досягнень соціоніки – передбачення того, як можуть скластися відносини між представниками різних типів. Особливо для людей, які тривалий час перебувають разом. Це в першу чергу СІМЕЙНІ (партнерські) стосунки, а також малі колективи, всередині яких відбувається тісна взаємодія. Що ж прогнозує соціоніка у відносинах?

Є всього 16 психотипів і 16 видів відносин. Найбільш комфортні і приємні відносини – дуальні відносини. Екстраверта доповнює інтроверт, емоціоного доповнює мислячий психотип, інтуіта доповнює сенсорик. Обоє повинні бути або раціоналами, або ірраціоналами. В таких відносинах спостерігається найповніше соціонічне доповнення головних функцій людини. Для сімейних відносин також підходять стосунки активації та напівдуалізації. 

Для навчання найкраще коли вчитель і учень однакового психотипу. У бізнесі корисними є ділові відносини.

Знаючи, до якого типу належать люди, можна спрогнозувати розвиток їх стосунків та попередити деякі непорозуміння.

Сімейні пари, які найдовше разом і мають найгармонійніші відносини – це соціонічні дуали.

 • Як визначити свій соціонічний психотип дивіться тут 7promeniv.com.ua/testy-z-sotsioniky

 • Більше про соціоніку можна дізнатися у книзі Ігоря Каганця «Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика» http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?id=2

 

ПСИХОСИНТЕЗ - PSYCHOSYNTHESIS

П’єро Феруччі  (Piero Ferrucci)  - «Ким ми можемо бути»  книга, скорочено. Популярний психосинтез.

Біографія Роберто Ассаджіолі тут >>>

• Стаття, Єгор Кучеренко: "СУБОСОБИСТІСТЬ ЯК СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ НЕСВІДОМОГО В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ" тут >>>

• Стаття, Єгор Кучеренко: "СВІДОМЕ ТА НАДСВІДОМЕ «Я» ЯК РІВНІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ" тут >>>

• Робота з субособистістю, яка відповідає за захворювання (за методом психосинтезу.)

Типо-синтез     

Typo-synthesis in english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом, типологію п’яти травм за Ліз Бурбо та Барбарою Бреннан, типологію Семи Променів Аліси Бейлі), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

ЙОГА-СУТРИ ПАТАНДЖАЛІ

Yoga Sūtrāni Patañjali

Вітаємо Вас у розділі "Еко-Львів" !

 Жодна жива істота, окрім Людини, не продукує відходів, що руйнують довкілля. Природа просто не здатна «переробити» ту кількість сміття, яку ми викидаємо щодня.

Будь-яка куплена вами річ може колись стати сміттям і збільшити кількість сміття на планеті. Для чого купувати сміття ?

Екологічна продукція

 У Львові відкрито магазини екологічної продукції. Побутові еко товари: екологічні миючі засоби (пральні порошки, засоби для миття посуду та ін.); екологічна косметика (шампуні, креми, натуральні мила та ін.); багаторазові підгузники з натуральної тканини, слінги; екологічні дитячі іграшки; еко-торби та багато іншого...

Екологічні поради:

Зменшуємо кількість відходів

Не купуємо сміття! Тобто не купуємо товари у зайвій упаковці, не купуємо нічого зайвого – лише те, що Вам дійсно потрібно.

Уникайте одноразових речей! Одноразовий пластиковий посуд в Україні не переробляється! Розкладається він більше 500 років! Використовуйте еко-торби замість пластикових пакетів.

Сортуємо відходи.
Органічні відходи збирайте окремо від неорганічних

Ремонтуємо
Якщо можливо, відремонтуйте зламану річ, а не купуйте нову

Здаємо відходи на переробку
Можна не лише зекономити природні ресурси, але й повернути частину витрачених грошей. 
Макулатура. Папір виготовляється з деревини. Для того, щоб виростити дерево на зміну зрізаному, потрібно 25-30 років. Здайте папір на переробку – цим Ви допоможете зберегти наші ліси. Або посприяйте виробленню паперу з коноплі (що є в десятки разів екологічніше і економічніше ніж виготовлення паперу з дерева).

Допомагаємо Людям і Природі
Віднесіть непотрібний одяг, меблі, посуд, книги чи іграшки до дитячих інтернатів чи притулків.

Приклад, що показує роль рослин у фільтруванні домішок і збереженні ґрунту цілим.

 

Екологічна продукція

Еко-магазини Львова: косметика, безпечна побутова хімія тощо — тут >>>

Поводження з відходами

Управління твердими відходами – це велика проблема в Україні. Згідно з російськомовним звітом Міжнародної фінансової корпорації за 2014 рік Україна виробляє до 13 мільйонів тон комунальних твердих відходів щорічно, а на повторну переробку відправляється всього 3-8 %. Це означає, що більша частина твердих відходів потрапляє зрештою на 6700 наявних у країні сміттєзвалищ і відвалів, велика кількість яких несанкціоновані, переповнені або не відповідають санітарним вимогам.

За інформацією Мінрегіону (2015), в Україні утилізовують або переробляють менш ніж 6% усього сміття. Із цієї кількості 2,73% спалюють на єдиному в країні діючому сміттєспалювальному заводі «Енергія» в Києві. Ще 3,2% побутових відходів потрапляють на заготівельні пункти вторинної сировини та переробні заводи.

За сферою утворення відходи поділяють на: відходи виробництва та споживання (промислові відходи) і побутові відходи.

Тверді побутові відходи (ТПВ) утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових будинках, закладах соціальної сфери (школи, ВУЗи тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення. Це – харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, папір, скло, пластмаси, полімери, тощо.

Види ТПВ (твердих побутових відходів):

• «сухі» вторинні ресурси, придатні для промислової переробки (пластмаси, склобій, метали, папір і текстиль), які складають 35-45% від загальної маси;

• «вологі» біо відходи, що розкладаються для компостування (кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і забруднені відходи паперу) - 25-35%; Переробка біо відходів >>

• інші відходи, що не переробляються. До них у кожному конкретному випадку можуть бути віднесені і відходи, які потенційно переробляються, але економічно обгрунтовані технології переробки в даному регіоні для них відсутні (наприклад одноразові підгузники або композитні упаковки).

Ситуація в Україні

В Україні щорічно утворюється більше 35 мільйонів тон тільки твердих побутових відходів (ТПВ), що на 20-40% складаються з паперу, 4-5% текстилю, 2-5% металобрухту, 2-3% деревини, 1-5% полімерних матеріалів, а також харчових та інших відходів.

Більше 95% всієї масси відходів вивозяться на звалища або спалюються.Полігони сміття в основному не відповідають санітарним вимогам, що призводить до забруднення грунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод. Пластикові відходи розкладаються 300-500 років! Мільйонами викинуті в навколишнє середовище, в першу чергу поліетиленові пляшки від напоїв, вони загрожують справжньою катастрофою — забруднюють моря, ріки і озера, околиці доріг, міст і сіл. Підраховано, що 80% відходів можна переробляти при роздільному зборі сміття.

Основою будь-якої переробки служить сортування. Зі змішаного сміття можна вилучити для переробки лише 10-15%.

Сортуючи і здаючи макулатуру, пластикові пляшки, скло та ін. для переробки, Ви можете зберегти природні ресурси та покращити екологію:

• 1 т макулатури зберігає від вирубування 17 дерев;

• 1 т пластику економить 750 кілограм нафти;

• 1 т склобою економить 300 кг кальцинованої соди та 1250 кг первинних матеріалів для шихти;

МАКУЛАТУРА - пункти прийому, переробка

Проблеми із роздільним збором відходів в Україні

Навіть макулатура у нас — імпортна 22.03.2012

У “Картонно-паперовій компанії” кажуть, що приймають макулатуру від 60 копійок за кілограм, але не мають власної мережі приймальних пунктів. Поки тисячі тонн макулатури гниють на смітниках, українські підприємства закуповують макулатуру в Росії, Угорщині, Польщі та Словаччині. В Україні для переробки збирають близько 650 тис. тонн макулатури, хоча при добре налагодженому зборі можна було б отримувати і 1,5 млн. тонн.
За матеріалами статті «Високого Замку», 2012.

Склад ТПВ, Франція, 2003 р

* харчові та ін. відходи, що розкладаються - 28,8%
* картон, папір - 25,3%
* скло - 13,1%
* пластик - 11,1%
* метал - 4,1%
* текстиль - 3,7%
* дерево - 3,2%
* інше - 6,8%

Поводження з ТПВ у  Франції, 2015 р

* Спалювання - 30% відходів
* Полігони ТПВ - 36%
* Переробка - 20%
* Переробка органічних відходів (компостування/біогаз) - 14%

Час розкладу сміття в грунті

• Папір – 3 міс
• Шкірка від фруктів – 6 міс
• Газета – 1 рік
• Сигаретний фільтр – 2 роки
• Жувальна гумка – 5 років
• Консервна банка – від 10 до 100 років
• Підгузники – 500 років
• Пластик – від 100 до 1 000 років
• Пластикові картки (телефонні, банківські) – 1 000 років
• Скло – 4 000 років

Що таке відходи?

З розвитком науково-технічного прогресу збільшується втручання людини в природу і забруднення навколишнього середовища. Хоча, здавалося б, чим більше розвинуте суспільство, тим менше воно мало би залишати після себе бруду. Проте, на практиці ми спостерігаємо, що чим більш «цивілізованою» стає країна, тим більше ресурсів вона споживає і тим більше відходів починає виробляти.

Відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської життєдіяльності і не мають подальшого використання та яких їх власник позбувається або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Це визначення є дуже відносним, тому що одна і та ж річ може бути для когось сміттям, а для когось потрібною річчю, яку можна використати.

У широкому розумінні відходи — це все те, що людина викидає на планету в результаті господарювання, одержання енергії та всієї життєдіяльності. Це — вихлопні гази автомобілів, нечистоти промисловості і сільського господарства, побуту, дим та гази з труб. Відходами є й важкі метали та отруйні речовини, які насичують грунт, повітря, воду і харчопродукти. Відходи — це і паливо атомних електростанцій, надійно захороняти які поки що не навчились. Відходи — це пластики, що не розкладаються в землі (в воді їх ковтають морські тварини і від цього гинуть). Відходи — це хімікати, що витікають із звалищ в грунтові води. Велика тваринницька ферма отруює воду в річці приблизно так само, як місто із 100-тисячним населенням. Відходи — це і просто побутове сміття.

Кожен з нас майже щодня утворює тверді побутові відходи і збільшує кількість сміття на планеті.

Сортування і переробка вторсировини

Нині, за даними Всеукраїнської екологічної ліги, в Україні працює лише один сміттєпереробний завод у Рівному та відкрита перша черга сміттєпереробного заводу в с. Яноші Берегівського району Закарпатської області (Київський завод "Енергія" - сміттєспалювальний - ред.). Натомість, існує понад 30 тисяч несанкціонованих звалищ. (2016)

Нещодавно у Золочеві та Червонограді запустили нові сортувальні лінії.

Органічні (біологічні) відходи  -  переробка

Найбільшу масову частку побутових відходів складають органічні або біо відходи: кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і забруднені відходи паперу. Органічні відходи можуть бути чудовим добривом і не потребують захоронення на полігоні ТПВ.

Якщо сміття змішане з органічними (мокрими) відходами, його сортування значно ускладнюється і ефективність сортування та переробки зменшується. Найефективніше і економічно найбільш виправданими є сортування і переробка органічних відходів на місці з подальшим вивезенням продукції переробки.

При переробці органічних відходів можна отримувати якісне добриво. При цьому об'єм відходів після переробки зменшується в 2-3 рази.

Чому в Україні потрібно запровадити сортування органічних відходів

1. Тому що це майже наполовину зменшить навантаження на полігони ТПВ, адже органічні відходи складають 25-35% загального об’єму відходів, або більше 50% загальної маси відходів.

2. Підвищить ефективність сортувальних ліній, адже коли у змішаному смітті нема вологих органічних відходів, ефективність сортування збільшується.

3. З органічних відходів отримують біогаз, який можна використовувати для опалення котелень (що зменшує потребу в вугіллі та зменшує витрати на теплоенергію) або для вироблення електрики.

4. Органічні відходи перетворюють на цінне органічне добриво.

 *     *     *     *     *

Львів’яни за сортування і переробку органічних відходів тут >>>

 *     *     *     *     *

За статистикою, кожна середня сім’я викидає 300-500кг органічних відходів за рік. З цього «сміття» можна отримати найкраще добриво для свого городу – біогумус, який швидше і краще допомагає рослинам, і розхід його в 20 разів менше ніж гною, він не пахне, не містить патогенних мікроорганізмів і гнилісних бактерій. Для переробки біо відходів як вдома так і в промислових маштабах можна використовувати каліфорнійського черв’яка.
• Стаття - Моя маленька ферма >>>
• Проект компостування органічних відходів у шкільних їдальнях >>>

Органічні відходи можна переробляти за допомогою біогазових установок, внаслідок чого крім якісного добрива утворюється ще й біогаз, за допомогою якого можна обігрівати приміщення або виробляти електроенергію. Біогазові установки >>

Для ферментації харчових відходів в домашніх умовах можна використовувати ЕМ-контейнер, переробка відбувається за допомогою ефективних мікроорганізмів (ЕМ). Сім’я з 3-4 чоловік за рік може за допомогою даного контейнера отримати близько 500 кг добрива, яке за ефективністю перевершує перегній в 5-15 разів!
Стаття Клубу Органічного ЗемлеРобства - ЕМ-контейнер >>

Ця сторінка створена для свідомих батьків і для тих, хто готується народити та виховувати дітей в гармонії з навколишнім середовищем.

 

ДОМАШНІ ПОЛОГИ - ЛЬВІВ

Сторінка перебуває в стадії інформаційного наповнення. Присилайте ваші пропозиції, зауваження та інформацію на пошту: eco-lviv(a)meta.ua з вказівкою "домашні роди".

У Львові, за останні 10 років, більше 100 жінок народили дітей вдома, з акушеркою чи без акушерки.

Тут НЕ пропагуються домашні пологи, а поширюється інформація про альтернативні пологи і про питання, з якими зустрічаються люди, які вирішили народжувати вдома.

 

Домашні пологи з акушеркою

У Львові нема акушерки, яка би приймала пологи в домашніх умовах. Тому у Львів для цього приїжджають акушерки з Києва та інших міст України. Ось телефон київської акушерки Надії Зеленої 067-5969034.

• Розповіді про домашні роди, Львів

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: "Народжуємо вдома", Львів

 

Соло ро́ди

Соло родами називають роди без акушерки, з чоловіком чи без.

Розповіді про домашні соло-роди, Львів

Розповіді про соло-роди, Львів на форумі www.malecha.org.ua

Інтрнет-спільнота з соло-родів Росії, України, Білорусії. Ця інтернет-спільнота є закритою, щоб попасти туди, треба ознайомитися з правилами спільноти, створити свій живий журнал (тобто зареєструватися в ЖЖ), отримати рекомендації двох учасників спільноти.

• Сайт Сольные роды, Россия

• Форум Сама себе акушерка на сайті гомеопатів

 

Жіноча консультація: як уникнути зайвих аналізів та обстежень

За правилами поліклінік, на 12 тижні вагітності жінка повинна стати на облік в жіночу консультацію, пройти перше ультразвукове обстеження та здати біля 10 аналізів. Проте згідно закону, жінка може стати на облік в жіночу поліклініку коли захоче і здавати лише ті аналізи, які забажає. Медико-правове забезпечення вагітної жінки в жіночій консультації ... тут ...

За весь час УЗД проводять 3 рази, а також повторні аналізи крові та сечі. Навіть якщо Ви не хочете робити всі ці обстеження, на облік в жіночу консультацію потрібно стати для легкої реєстрації дитини та для уникнення проблем при отриманні виплат матерям від держави (декретна відпустка, державна допомога при народженні дитини). Для тих хто хоче оформити декретну відпустку, на облік бажано стати до кінця шостого місяця вагітності, тому що відпустка надається за 70 днів до пологів. Її ще треба встигнути оформити.

• Розповіді тих, хто пройшов жіночу консультацію >>>

• Юридична консультація

 

Реєстрація дитини, народженої поза пологовим будинком

Досвід львів'ян

Юридична консультація на форумі Ліги Захисту Громадянських Прав (Київ)

Інструкція щодо заповнення та видачі медичної довідки про перебування дитини, яка народилася поза лікувальним закладом, під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о)

Порядок реєстрації народження на сайті Міністерства Юстиції України

 

Спілкуання з медиками після народження дитини поза пологовим будинком

• Досвід львів'ян

• Юридична консультація

 

Корисна інформація для тих, хто планує домашні пологи

• Які речі треба підготувати для домашніх родів

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: Народжуємо вдома, Львів

Форум про домашні пологи на сайті www.anastasia.ru, Росія

Форум про домашні пологи на сайті гомеопатів 1796kotok.com/, Росія

Виплати вагітним та матерям, Україна (декретна відпустка, державна допомога при народженні дитини, та ін)

• Пологовий план у разі непередбачуваного попадання в пологовий будинок (за книгою Акін Алішан)

 

Обговорення в інтернеті

• Група в Контакті (vkontakte.ru) "Народжуємо вдома - Львів"

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: Народжуємо вдома, Львів

Форум про домашні роди на сайті www.anastasia.ru, Росія

Форум про домашні роди на сайті гомеопатів, Росія

 

ПРИРОДНІ ПОЛОГИ - ЛЬВІВ

Тут НЕ пропагуються домашні пологи, а поширюється інформація про альтернативні пологи і про питання, з якими зустрічаються люди, які вирішили народжувати вдома. 

У Львові нема акушерки, яка би приймала пологи в домашніх умовах. Тому у Львів для цього приїжджають акушерки з Києва та інших міст України. Ось телефон київської акушерки Надії Зеленої 067-5969034.

 Заняття по підготовці до природних пологів проводить у Львові Наталя Переймибіда Тел.: 050-5819572,  098-6711617.

 • Група в Контакті (vkontakte.ru) "Народжуємо вдома - Львів"

• Група в Facebook (facebook.com) "Природні пологи. Львів."

*     *     *

Чому Луцькому пологовому "вдалося"?

Їхати до чужого міста, щоб народити дитину – такий екстремальний «туризм» уже кілька років є популярним серед львів’янок. Хамство медперсоналу, «ціни» на послуги лікарів, акушерок, медсестер і навіть санітарок, м’яко кажучи, некомфортні побутові умови, - усе це стає причиною того, що майбутні матері наважуються на передпологові вояжі до Луцька, Житомира та інших міст. Нам хотілось на власні очі побачити різницю і для цього «Батьки в дії» нещодавно побували у Луцькому пологовому будинку, поспілкувалися з лучанками та головним лікарем Михайлом Токарчуком.  Стаття повністю тут >>>

АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА, ДОМАШНЯ  ОСВІТА

Багато років свідомі батьки обговорюють питання альтернативної освіти у Львові. 

Була спроба відкриття на Сихові авторської школи Марії Чумарної. Проте на сьогоднішній день школа втратила свою «альтернативність». Відносно альтернативною є школа «Ерудит» по вул.Зеленій, яка працює за Харківською методикою. Особливістю цієї приватної школи є малі класи (невелика кількість учнів, де увага приділяється кожному). Також за цією ж методикою працює приватний садочок на вул.Лисенка.

З найбільш успішних проектів дошкільної альтернативної освіти насьогодні (2015 рік) є прототип вальдорфського садочка у Львові на вул.Дж.Вашингтона, що був відкритий у 2013 році, та садочок для вайшнавів на Рудно. Обидва заклади є приватні з суттєвою оплатою за навчання. Ціна за навчання обумовлена в першу чергу високою орендною платою за приміщення.

Були неодноразові запити до Львівської міської ради щодо надання приміщення для закладу з альтернативної дитячої освіти. У відповідь міська рада запропонувала декілька закинутих садочків у занедбаному стані, ремонт яких коштує мабуть стільки ж, скільки і самі садочки.

Групою батьків було зроблено 2 висновки:

1 – основною проблемою для створення закладу з альтернативної освіти є відсутність приміщення;

2 – найкращою методикою, яку можна взяти за основу альтернативної освіти є вальдорфська педагогіка. До неї можна додати національні елементи та найкращі елементи світових педагогічних методик.

 

 

 

Для тих, хто цікавиться вальдорфською освітою і можливістю створення таких закладів у Львові.

Ініціативна група зі створення вальдорфської школи у Львові тут >>>

Група в Facebook - www.facebook.com/groups/518175001673527

Медицина