ВЧЕННЯ ПРО СІМ ПРОМЕНІВ

Характеристика планетних якостей, циклічність і ретроградність планет

Сонце – представляє принцип особистісної волі, характер життєвого духу, життєвої позиції.

Сонячні та місячні затемнення (х-ка їх впливу)

Крім того Сонце і Місяць розглядаються в контексті сонячних та місячних затемнень. Сонячні та місячні затемнення представляють піки розрядів енергій, які характеризують розвиток майбутніх подій протягом тривалого відрізку часу. Езотерично затемнення завжди залишає слід у свідомості та житті людини.

Під час місячного затемнення (коли на перший план виходить вплив Сонця) у свідомості людини закритий емоційний потік з астрального плану. Тоді людина може відчувати очищений від емоційних забруднень потік інформації. Місячне затемнення буває лише на повний Місяць.

Під час Сонячного затемнення енергетичний потік характеризується якістю закриття особистісного плану і розкриття плану Душі. Сонячне затемнення завжди відбувається на новий Місяць.

Затемнення відбуваються з періодичністю раз на пів року з інтервалом в два тижні: спочатку Сонячне затемнення, а через два тижні – Місячне.

Якщо Сонячне затемнення попадає на кутовий дім людини (перший, четвертий, сьомий або десятий), то це затемнення матиме для неї велике значення, і тривалість його впливу буде більшою, аніж коли воно попадає на інші доми.

 

Місяць  – принцип емоційного світу людини, характер емоційних реагувань і підсвідомих установок. До якостей впливу Місяця відносяться такі кармічні точки, як Місячні Вузли, Білий Місяць (Селена) і Чорний Місяць (Ліліт).

Селена – це міра добрих справ, привнесена людиною з минулих втілень в теперішнє життя. В залежності від розташування в натальній карті, вона забарвлена якостями того знаку, в якому розташована. А позитивна підтримка Селени найсильніша в тих справах, які стосуються дому, в якому вона розташована.

Ліліт  характеризує кармічні помилки і ту міру зла, яку людина привнесла з минулого в це втілення.

Місячні вузли

Висхідний вузол – це ті кармічні завдання, які людина має виконати під час цього втілення.

Низхідний вузол – це ті напрацювання з минулих втілень, на які людина може опертись у цьому втіленні. Якщо людина буде старатись жити за напрацюваннями низхідного вузла, то це вимагатиме від неї максимально досконалого вираження. Якщо ж вона буде робити щось за програмою висхідного вузла, то навіть недосконалі прояви будуть підтримуватись енергіями, які виражаються через цей вузол.

Цикли Місяця.

Місяць, рухаючись навколо Землі, наростає і спадає. Місяць знаходиться   в одному знаку Зодіаку  два або три дні.

 

Меркурій  – представляє принцип енергії інтелекту, взаємодії і контактів.

Цикли Меркурія

Період обертання навколо Сонця приблизно 87 днів. Він завжди поряд з Сонцем і віддаляється від нього не більше, ніж на 28º. Меркурій – найближча планета до Сонця. В середньому Меркурій перебуває в одному знаку Зодіаку менше, ніж місяць часу.

З астрономічної точки зору, в період ретроградності руху, Меркурій перебуває на максимально близькій до Землі відстані. Оскільки з астрологічної точки зору, Меркурій відповідає за розсудливість, інтелект, комунікацію, мислительний процес, то коли Меркурій ретроградний, нам здається, що процес мислення глибший і значиміший, ніж коли має місце його рух вперед. Є більша здатність розуміти почуття і думки інших людей, і завдяки цьому людина набагато рідше приймає поспішні, необдумані рішення. Хоча, разом з тим, ретроградний Меркурій дає невміння пояснити мотиви своїх вчинків або почуттів. Ретроградний Меркурій в транзитній карті (при аналізі ситуації, яка склалась на той чи інший момент часу) зв’язаний з важливими змінами як в діловому, так і в особистому житті людини. В цей період корисно переглянути і скорегувати свої погляди на деякі речі, і визначити для себе нові цілі і завдання. Слід знати, що всі справи розпочаті в період ретроградного Меркурія зв’язані з підписанням угод, договорів  можуть мати тенденцію до перегляду. Оскільки енергія Меркурія на фізичному рівні  людини виражається через дихальну та нервову системи, то в цей період можуть загострюватись захворювання зв’язані з цими системами, які є людині вказівником того, що енергія Меркурія використовується неправильно. В середньому Меркурій буває ретроградний три рази в рік.

 

Венера  – це енергія почуттів, характеру їх вираження, сприйняття краси і гармонії, естетики.

Цикли Венери

Венера – наступна після Меркурія по близькості до Сонця. Не віддаляється від Сонця більше, ніж на 48º. Період обертання навколо Сонця приблизно  224 дня. В одному знаку Зодіаку Венера перебуває приблизно один місяць.

Венера є ретроградною тоді, коли вона розташована найближче до Землі. Венера в своїй ретроградній фазі створює труднощі особистісного плану, особливо в аспекті розвитку в людині смаку, системи естетичних цінностей, почуттєвих виражень і романтичних взаємовідносин. Ззовні людині в такий період буває важко виразити свої почуття, любов і симпатію навколишнім. В той же час всі ці якості Венери в цей період переосмислюються людиною, і вона їх починає розуміти глибше. В цей період можуть виявитись або загостритись шкідливі звички, також захворювання нирок, якими керує енергія Венери. Водночас в такий період можуть розкриватись приховані таланти і здібності. Ретроградна Венера сприяє успіху людини в тих справах, які та робить не для себе, а для інших. Венера буває ретроградною один-два рази на рік, тривалістю майже півтора місяця.

 

Марс  – принцип енергії конкретних дій і динаміки.

Цикли Марса

Період обертання навколо Сонця – майже 686 днів.

Ретроградний Марс сприяє ефективнішому і спокійнішому здійсненню давніх замислів людини. Цей період також може привести до людини конкурентів і суперників з минулого, що змусить людину вирішувати давні конфліктні ситуації. В період ретрофази Марса можуть виникнути чи посилитись будь-які запальні процеси, кровотечі (в т.ч. і приховані), які дають людині зрозуміти на фізичному рівні, що вона неправильно виражає марсіанську енергію. Період ретрофази Марса триває в середньому два з половиною місяці, і повторюється з періодичністю приблизно раз на два роки.

 

Юпітер  – енергія колективних інтересів, соціальних устремлінь і розширення.

Період обертання Юпітера навколо Сонця – майже 12 років.Юпітер перебуває в одному знаку Зодіаку приблизно 9-10 місяців. Цикли Юпітера – це фази філософського розвитку людини. Її вплив включається в пізнішому, зрілому віці. Зокрема, вік:

35-36 років – знаменує мудрість раннього дорослого віку;

47-48 років – роздуми середини життя про значення Всього;

59-60 років – укріплення основ філософської системи переконань людини;

71-72 роки – віддача мудрості;

83-84 роки – осмислення смерті.

Юпітер в ретрофазі дає концентрацію своєї енергії  на одній точці  філософсько-світоглядного бачення світу людиною, на одній меті і проблемі. Може вказувати на те, що цілі людини лежать у внутрішньому просторі, і що погоня за зовнішнім успіхом і розширенням відходить на задній план.

 

Сатурн  – енергія кристалізації, обмеження, дисципліни, формування внутрішнього стержня.

Цикли Сатурна: “Внутрішній стержень”

Період обертання навколо Сонця приблизно 29-30 років.В одному знаку Зодіаку Сатурн знаходиться приблизно 2,5 роки. Цикли Сатурна – це фази, в котрих відбуваються кармічні розплати за законом причини-наслідку; також це період, коли для людини виникає необхідність брати відповідальність за події у власному житті на себе. Зокрема, вік:

28-30 років – людина усвідомлює той факт, що вона є господарем власного життя і подій в ньому;

56-58 років – входження в період старіння; це сатурніанське посвячення в повну зрілість – людина, якщо прожила свідомо, розв’язує свої основні кармічні вузли (як особистісні, так і душевну карму).

Окрім повних циклів є так звані квадрати Сатурна, які становлять період в одну четверту від повного циклу обертання Сатурна. Тобто, приблизно кожних сім років для людини з’являється можливість коригувати свій життєвий курс і формувати свій внутрішній стержень згідно концентрації енергії Сатурна.

Ретроградний Сатурн дає ще більшу, ніж зазвичай, прихильність до порядку і більшу кількість обмежень в тій сфері (домі), де він опинився. Люди з ретроградним Сатурном в карті шукають порядок і опору всередині себе. Вони можуть мати складності сказати “ні” і ставити обмеження назовні.

 

Хірон – вивід свідомості людини за межі соціальних знань, розширення свідомості, встановлення зв’язків між явищами, які ззовні здаються не пов’язаними між собою, принцип вертикального зв’язку, передачі інформації від вищого “Я” до нижчого “я”.

 

Уран – енергія реформаторства, ментальних одкровень.

Цикли Урана: “Радикальні зміни”

Період обертання навколо Сонця – 84 роки.

Уран асоціюється із змінами і подіями, які відбуваються в житті людини раптово, а також радикально трансформують її життя. Цикли Урана – це фази, в котрих відбувається пошук справжньої свободи і намагання кардинально реформувати своє життя. Проблема циклів Урана полягає в тому, що людині потрібно конструктивно трансформувати своє життя, а не просто зруйнувати свій життєвий уклад під дією радикальності та іскрометності енергії Урану.

Основні піки розрядів енергії Урану:

28 років – напрацювання програми особистості;

56 років – реалізація програми душі;

84 років – реалізація програми духу.

Крім того, ключовою точкою в житті людини є пів-період обертання Урану: це 42 роки – вік людини, коли хочеться все повно радикально змінити під впливом енергії Урану.

Ретроградний Уран може вплинути в сторону збільшення впертості і бажання ламати устрої в тій сфері (домі), де він розташований. Водночас може дати великі інтелектуальні, творчі здібності.

 

Нептун – принцип енергії містики, релігійності, а також вищого синтезу.

Цикли Нептуна: “Духовна інтуїція”

Період обертання навколо Сонця – 164,5 років. Представляє собою найскладнішу для опису планету, оскільки вона керує тим аспектом людської природи, яку складно пояснити в термінах. Цикли Нептуну – це фази розкриття духовних та інтуїтивних аспектів життя людини. Проблема циклів Нептуна полягає в небезпеці потрапити в нездорову ілюзорну псевдо-реальність.

В житті людини піки впливу енергії Нептуна становлять період в одну четверту від повного циклу обертання Нептуна навколо Сонця.

41-42 роки та 81-82 роки – прощання з старими ілюзіями під впливом посилення надчуттєвого трансендентального сприйняття навколишньої гармонії. Для духовно спрямованої людини може відкритись духовне ясно-бачення та розкриття тонких органів сприйняття. Для бездуховної людини – потрапляння в ще більше забуття та заблудження під впливом ілюзорної складової енергії Нептуна.

Ретроградний Нептун – посилення здібностей до медіумізму і яснобачення, водночас небезпека посилення нав’язливих страхів, ідей, ілюзій.

 

Плутон – космічна воля, енергія трансформації і об’єднання з безособовими космічними силами.

Цикли Плутона: “Повна трансформація”

Період обертання Плутона навколо Сонця – 246 років.

Великий трансформатор мас людей. Його енергія зв’язана із змінами і трансформаціями великих груп людей. Плутон зв’язаний з масовими рухами, війнами, катаклізмами. На відміну від енергії Урана, трансформативність Плутонової енергії є більш поступова, об’ємна, глибинна. Енергія Плутона характеризується потужністю, під дією якої змінюються цілі народи і покоління.

Ретроградний Плутон посилює диктаторські устремління, бажання все контролювати в тій сфері (домі), в якій розташований.

 

Нижче наведено більш детальний опис характеристик планет в контексті їх інтерпретації в натальній карті людини

СОНЦЕ 

Творча індивідуальність, талановитість, життєва енергія, особистісні прояви, “я”, самосвідомість, Дух, самодостатність, самореалізація, значимість, гордість, проявлення, прояв, світимість, кураж, лють, примхливість, егоїстичність, свавільність, самовдоволеність, марнославство, самолюбність, пихатість, блиск, золото, зàхват, ідея.

МІСЯЦЬ  

Емоції, натрій, тонка чутливість, отримання вражень, безпосередність, співчуття, співучасть, родинність, материнство, душевність, ранимість, сприйнятливість, здатність пристосуватись, мінливість, настороженість, дратівливість, нервозність, невроз, істерика, сльозливість, сирість, вологість, хвилястість, слинявість, інфантильність, слабкість, беззахисність, лякливість, чуйність, трепетність, ефемерність, сокровенність.

МЕРКУРІЙ 

Інформаційні потоки, контактність, прохідність, здатність до переміщень, рухливість, схожість, ясність, виразність, дохідливість, поширеність, тираж, копія, книги, газети, тексти, записки, оголошення, мова, думка, інтелект, доповідь, розмова, плітки, пересуди, обман, обмін, товар (як матеріальний носій контактів, комерція, комівояжерство, комунікабельність, комунікативність.

ВЕНЕРА 

Матеріальні продукти плотської природи, природні багатства, земні матерії, жива природа, квіти, пишність, рихлість, пухнастість, почуття, чуттєвість, жіночість, округлість, форми, тілесність, роди, плоди, продовольство, постачання, задоволення, затишок, захищеність, здоров’я, пересиченість, в’ялість, розпущеність, занепад, розпад, їжа, харчування, засвоєння, збагачення, удобрення, врожай.

МАРС 

Активність, рішучість, дієвість, динаміка, рухливість, напористість, неприборканість, гострота, гарячність, пекучість, укіс, поривчастість, різкість, жвавість, імпульс, реакція, реактивність, керованість, прямолінійність, суглобність, автоматичність, примітивність, результативність, алго(ритмічність), удар, маневр, атака, контратака, колючо-ріжуча зброя, солдат, виконавчість, однозначність.  

ЮПІТЕР 

Спільність, суспільство, авторитет, важність, повага, влада, суспільний порядок, соціум, соціальна освіта, суспільно значима інституція або орган (серцево-судинна система), учитель, вихователь, кругозір, повчальність, ветеран, старійшина, старшина, наставник, залучення, патріотизм, колективні задача і ціль, ідеал, місіонер, розширений вплив, егрегоріальна сутність, національність, клан, суспільна підсвідомість, організація, керівний орган, експансія, ідеологія, Вчення.

САТУРН 

Відособленість, заклопотаність, виокремлення, одиночка, цілісність, цільність, цілеспрямованість, направленість, приціл, ціль, прицільність, заданість, зорієнтованість, фіксованість, фіксація, засушеність, збереження, позиція, твердість, непохитність, вісь, стержень, загостреність, відточеність, надійність, впертість, черствість, тупість до відносної безцільності (до того, що не є ціллю), потенційність, готовність, статика, статичність, стійкість, застій, застигання, центр кристалізації, основа, остов, останки, кості, каркас, надійність.

ХІРОН 

Загальне місце, відповідність, перехід, переведення, шлюз, двері, змичка, відмичка, ключ, сполучення, поєднання, заручини, взаємність, взаємозв’язок, партнерство, рівновага, баланс, коромисло, нитка, шов, погранична зона, канва, конвой, передатний механізм, обговорення, смисл, посередництво, дворушництво, компроміс, дволикість, двоїстість, двозначність, неоднозначність, коливання.

УРАН  

Раптовість, іскрометність, спалахи, розряди, надпровідність, провідникові процеси, світловоди і електрика, осяяння, прогнози, супер-новинка, непередбачуваність, екстравагантність, неадекватність, непослідовність, ненормальність, несвоєчасність, поза-часовість, миттєвість, нестриманість, нетерплячість, неприборканість, нелогічність, астрологічність, аномальність, анормальність, дивакуватість, показуха, спотворення, не обумовленість, невловимість, перельоти, вільність, прозорість, примарність, заломлюваність, карпускулярність, багатовимірність (коли кількість вимірів прагне до нескінченності).

НЕПТУН 

Глибина, заглиблення, роздумування, медитація, гармонізація, музикальність, розтікання, глибинна психологія, скритність, таємниця, віра, містифікація, внутрішні потоки, напитки, рідини, вода, алкоголь, таїнства, гіпноз, проникнення, просочування, розпливчастість, заповнення, розчинення, текучість, плавність, змочуваність, влипання, намокання, туманність, пронизаність, заманювання, манія, залежність, підсудність, ступні ніг, сонність, нереальність, міражі, фантасмагорія, розмитість.

ПЛУТОН 

Стихія, масові позасвідомі процеси, демонстрація, вибух, потужні процеси, кипіння, бурління, рик, загроза, розкат грому, виверження вулкану, проявлення глибоко пронизливої структури: гриб, поїзд метро, підпільна змова, терористична організація, мафіозне угрупування, ритуал, швидкі і ефективні за результатами дії насильницької природи.

ПРОЗЕРПІНА 

Аналітичні розрахунки, дрібниця, деталізація, розщеплення, щіпки, деревина, трави, алхімія, хімія, настойки, еліксири, провізорство, аналіз, молекулярність, ген етичність, дисперсійність, клітковість, дріб’язковість, занудство, в’їдливість, скрупульозність, старанність, терплячість, працелюбність, клопітливість, педантичність, академічність, систематичність, формалізація, комбінаторика, рецептурність, манірність, акуратність. 

РАХУ 

(Північний, висхідний вузол Місяця, Голова Дракона, рух з ПД На ПН ) 

Наслідок, кармічне майбутнє, задачі, які звуть, нерозв’язані проблеми,  майбутнє, перед, напрямок, спереду, указ, наказ (і покарання), вказівка, вказівник, привабливість, заклик, закономірність, орієнтири, етапність, поступальність, тяга, гачок, зумовленість, те, що веде.

КЕТУ 

(Південний, низхідний вузол Місяця, Хвіст Дракона, рух з ПН на ПД ) 

Причина, минуле, минувше, зроблене, кармічне минуле, наявні напрацювання, засвоєне, пройдене, фіксованість, фактичність, кліше, печать, слід, привичка, зав’язка, зав’язь, зв’язок, прив’язь, особистий досвід (особистості, роду чи колективу), “генетична пам’ять”, ствердність, опора, відштовхування, те, що запам’яталось.

СЕЛЕНА 

Совість, сили добра, світла і справедливості, бог, святість, чесноти,  ангел-хранитель, благодать, само-контрольовані процеси (які тому забезпечують спокій, над-стійкість), Мир, нескінченність, вічність, сили творення, невичерпність, безмежність, безкрайність, самодостатність і повнота, над-свідомість, розкутість, релаксація, свобода, анізотропія, незабрудненість, чистота і прозорість, освіченість, освітленість, простота і ясність, білий шум, відкритість, доступність, блаженство.

ЛІЛІТ 

Некерованість, комплекси, спокуси, “чорнушка”, бісовщина, нестійкість, неконтрольовані і тому страхітливі явища, нечисть і подібні паразити, погане місце, безконтрольні процеси, слизькі стани, межа, момент теперішнього, мить, уразливість, страх, упередження, морок, чорні діри, провали в свідомості, сили зла і руйнації, вигнанець (парія), вірус, точка, потойбічні явища, зворотна сторона (виворіт) світу.

 

•   Психологічні заняття 

Психологічний клуб

"Сім Променів"

запрошує на свої зустрічі:

 Це зустрічі для тих, кого

цікавить ... читати далі >>>