7 Rays Radio

  VoLt - Circadian Cycle

 СІМ  ЗАКОНІВ  ДУШІ  АБО  ГРУПОВОГО  ЖИТТЯ

Детальна  характеристика

Тепер ми підійшли до того розділу нашого дослідження душі і її життя, який має реальне значення для всіх, хто завдяки певному вирівнюванню і возз'єднанню живе (або починає жити) і функціонує як свідомі душі. Протягом століть світові Писання і їх тлумачі прагнули дати людству розуміння якостей і особливостей, які повинні відрізняти всіх істинно віруючих, всіх істинно прагнучих і всіх щирих учнів, в християнстві або в будь-якій іншій вірі. Акцент завжди ставився на гідну поведінку і правильну дію, а отже, на наслідки внутрішніх причин, які не завжди уточнювалися. У основі ж своїми всі подібні чесноти, благі схильності і здорові якості, що виробляються, є виражені на фізичному плані енергії і тенденції самої душі. А вони в свою чергу управляються енергіями і законами, відмінними за своєю природою від тих, що управляють особистістю. Також важливо відзначити, що здібності душі, котрі виявляються в сьогоднішньому світі, утворюють (своєю дією) розряд феноменів, які декілька сторіч тому показалися б магічними, неможливими, надлюдськими. Відкриття науки, залучення законів, що управляють матерією і матеріальною енергією, на служіння і задоволення потреб людства, що ростуть, тонкий і дуже чутливий апарат людського тіла і неухильно зростаюча чуйність людського механізму зумовили світову свідомість і цивілізацію, які – не дивлячись на грубі недоліки, що мають місце із-за відособляючих тенденцій і егоїзму осіб, через які поки доводиться працювати душі, – є гарантією внутрішньої божественності людини зі всім, що несе в собі це поняття.

 Дотепер не усвідомлюється, що поява цих “богоподібних” якостей, благодатних рис і чеснот людства, що поволі виробляються, лише указує на прихований потенціал, що ще не досліджений науково. Доброчесні якості називаються так тому, що по суті своїй це ті енергії, що управляють груповими відносинами. Здібності, звані надлюдськими, це, з принципової точки зору, здібності, що виражають групову активність. А чесноти – тільки наслідки правильного групового життя, які намагаються виразити себе на фізичному плані. Наука соціальних відносин, соціальної відповідальності або координованого цивільного життя, що розвивається, наукова економіка і наука про людські взаємовідносини, неухильне зростання інтернаціональної свідомості, релігійного єднання і економічної взаємозалежності, – все це ознаки енергій життя душі на фізичному плані і в людському сімействі. Звідси конфлікт ідеалів в сьогоднішньому світі; звідси численні прояви дуалізму, що викликають подив; звідси компроміси і непослідовність. Тут же і причина всіх розбіжностей в світі цивілізованих ідеалів і суперечливих, дуже відмінних один від одного мотивів, що залучають людей з благими мотивами, намірами і високими принципами до дій протилежного характеру.

Людське життя визначається двома наборами принципів: егоїзму і безкорисливості, блага індивідуального і блага групового, мети об'єктивної і мети суб'єктивної, матеріальної спонуки і духовного імпульсу, національного патріотизму і світового ідеалу, релігійної віри відособлення і федерації релігій, а також всієї безлічі двоїстостей, людей-осіб (інтегрованих і відособлених), що просто відображають реалізм, або душ (вирівняних і таких, що володіють груповою свідомістю). Ось головна розбіжність в сьогоднішньому світі, з перевагою на стороні відособленості, що представляє лінію найменшого опору, і критичної диференціації. Поступово обидві позиції урівноважаться, і вага світового ідеалізму буде поступова зміщуватися в сферу душевного єднання, поки нарешті (хоч і не дуже скоро) акцент світового мислення не утвердиться міцно і стабільно на “ангельській стороні”. Ця звична фраза містить окультну істину. Таким чином можна чекати, що почнуть відчуватися і діяти нові закони, які управляють життям душі, тобто груповим життям. Спочатку це помножить труднощі в світі, тому потрібно пояснити сенс цих законів, їх призначення і їх дію.

1. Закон Жертви

2. Закон Магнетичного Імпульсу

3. Закон Служіння

4. Закон відкидання

5. Закон Групового Прогресу

6. Закон Розширюваного Відгуку

7. Закон Нижчих Чотирьох

 

1. Закон Жертви

Ми підійшли до важкого і спірного розділу наших досліджень. Нитка, яка виведе нас з ведучого в безвихідь лабіринту мислення, куди нам хочеш не хочеш доводиться вступити, – це золота нитка групової любові, групового розуміння, групових відносин і групової поведінки.

Екзотеричне назва

Езотерична назва

Символ

Променева енергія

№ 1. Закон Жертви

Закон тих, хто вибирає померти

Рожевий Хрест з золотим птахом

Енергія Четвертого Променя, що ллється і з’єднує

Закон жертви, перший із законів, які повинен осягнути людський інтелект і тому найлегший для розуміння (оскільки людина вже управляється ним, і знає про нього), одержав свій перший головний вираз в ХХ столітті, що поступово йде, в нинішню епоху Риб. Цей закон завжди активно діяв в світі, бо це один з перших внутрішніх суб'єктивних законів, які повинні виражатися свідомо і бути активним ідеалом в житті людини. Через всі світові релігії червоною ниткою проходить тема божественної жертви, жертвопринесення космічного Божества в процесі універсального творіння, і тема світових Рятівників, які Своєю смертю і жертвою наближають порятунок і кінцеве позбавлення та звільнення. Але така вже сліпота і такий оскверняючий вплив нижчої відособленої людини, що божественний закон жертви застосовується з егоїстичним наміром добитися особистого, індивідуального порятунку. Проте викривлена істина залишається на своєму власному плані незачепленою, і цей головний світовий закон управляє появою і зникненням всесвітів, сонячних систем, рас і націй, світових лідерів і світових правителів, людських істот, що втілюються, і Синів Божих, що розкриваються.

Подивимося, чи можна інтерпретувати або визначити справжній сенс цього закону, який насправді є виразом божественного імпульсу, що ініціює конкретну активність з витікаючими з неї результатами і наслідками. Саме аспект жертовності зумовив створення світів і прояв божественного Творця.

 Полегшити розуміння Закону Жертви нам допоможуть синоніми.

а. Значення Закону Жертви

Він має на увазі імпульс до віддачі. У цій простій фразі поміщений весь секрет доктрин прощення гріхів і спокутування. Цей закон є фундаментом християнської доктрини любові і жертовності. Звідси акцент, який в Епоху Риб під впливом християнства ставився саме на ці два на поняття – прощення і спокутування. Вірно, що людина своєю помилковою інтерпретацією як завжди перекрутила дане учення і істину, під впливом мани і ілюзії астрального плану і під впливом Риб, знецінивши їх, як і все інше в даний час. Людське мислення подавило і спотворило ідеал, породивши такі огидні поняття, як обранці Бога, вибрані Господом, або єдині люди, які одержують користь від жертви і смерті великого Сина Божого і завдяки Його смерті перейдуть в стан небесного блаженства просто в результаті емоційного вибору. При цьому ігноруються мільйони тих, хто, не маючи до того можливості, такого вибору не зробив. Сенс і значення символічної діяльності великого Вчителя з Назарету правильно зрозуміють і оцінять лише після того, як буде ретельніше вивчено значення групових відносин, після того, як в людській свідомості займе своє законне місце сенс жертви і смерті і знайде правильне розуміння і застосування закон віддачі. Ось ті, хто приносить себе в жертву:

Сонячне Божество, що віддало Своє життя Всесвіту, Сонячній системі, планеті і проявленим світам. Те ж зробило і космічне Божество. Але що це означає для нас? Нічого, окрім символу. Явище відбулося під впливом Його імпульсу, Його волі, Його бажання, Його спонуки, Його ідеї і мети. Потім настав творчий акт і почався циклічний еволюційний процес прояву. На хресті матерії був розіпнутий Космічний Христос, і ця велика жертва дала сприятливу можливість всім життям, що розвиваються, у всіх царствах природи і у всіх створених світах. Дякуючи їй вони змогли рухатися вперед. У часі і просторі почалася робота і грандіозний хід живих істот до ще не усвідомлюваної мети. Ми не можемо назвати причину таких дій Божества. Його кінцева мета або план невідомі нам і лише окремі аспекти технічної сторони Його методів починають відкриватися просвітленому розуму. Ті, Хто унаслідок тривалішого циклу життя і досвіду знає значно більше нас, натякають, що свідомість Тих, Хто прийняв певні вищі посвячення, одержує якийсь проблиск розуміння цього вічного космічного Наміру. Характер цих посвячень із зрозумілих причин повинен залишатися незбагненним для людства. Все, що здатна осягнути мисляча людська істота, озираючись на історію планети (у представленні сучасної історичної науки), це:

 1. Розвиток здатності людини бути обізнаною.
 2. Все більше і одночасне потоншення форм життя різних царств природи.
 3. Посилення свідомої активності при прискоренні життя, невпинно прагнучого трансцендувати час, як ми його розуміємо.
 4. Зростання усвідомлення просування від одного виміру до іншого, що дозволяє нам сьогодні міркувати категоріями, характерними для стану свідомості четвертого виміру, і усвідомлювати чудову можливість п'яти або шести вимірів.
 5. Все більший науковий контроль над стихіями, в яких ми живемо, і над силами природи. Сьогодні ми говоримо про оволодіння повітрям так само, як п'ятсот років тому (коли це представлялося неможливим) говорили про освоєння океанів. Ми долаємо гравітаційне тяжіння землі, щоб навчитися “літати перед обличчям сонця“.
 6. Від інстинктивного життя чуттєвої свідомості матеріальних форм ми просунулися до інтелектуального життя само-обізнаних людських істот і інтуїтивних усвідомлень тих, хто починає діяти як надлюдська суть.

Все це стало результатом цілеспрямованої обумовленої активності Великого Життя, Яке вибрало принести велику жертву і бути розіпнутим на кардинальному Небесному Хресті, щоб пройти космічне посвячення; Яке, за нашими (обумовленими слабою поінформованістю) уявленнями, розіпнуте нині на фіксованому Небесному Хресті і, проте, за посередництва мутабельного Хреста стимулює зміни в еволюційному циклі, направлені на розвиток свідомості, прискорення потоншення форм і ту інтенсифікацію життя, що характеризує Його творчість.

Вивчення трьох згаданих завдань:  1. Розвитку свідомості,  2. Потоншення форм, 3. Інтенсифікації усвідомлюваного життя дасть серйозному учневі хоч якесь розуміння найнижчих аспектів божественної мети. Чудо ідеї, що відкривається при цьому, приголомшує людську уяву. І якщо ці ідеї – лише вираз ще глибших і прекрасніших космічних цілей, то хіба головна мета не перевершує набагато можливості людської уяви, якщо навіть її нижчий вираз включає високі інтуїтивні і абстрактні концепції, доступні лише найбільш піднесеній людській свідомості? Слід глибоко задуматися над цим.

Ясно тепер, чому саме енергія Четвертого Променя пов'язана із Законом Жертви і чому в нашій четвертій планетарній схемі і на нашому четвертому глобусі (земному) таке велике значення надається Закону Жертви, “Закону тих, хто вибирає померти”. Четвертий Промінь конфлікту (конфлікту в ім'я кінцевої гармонії) не входить в даний час до числа проявлених Променів, проте – у світлі більшого циклу – цей Промінь є головним контролюючим чинником земної еволюції і еволюції нашої Сонячної системи, що відноситься до систем четвертого порядку. Це пояснює, чому наша маленька планета, Земля, займає в Сонячній системі таке важливе місце. Справа не в тому, що нам подобається так думати, тішачи тим самим свою пихатість, але перш за все в тому, що Четвертий Промінь конфлікту і цей перший закон є – в часі і просторі – домінуючими чинниками четвертого царства природи, людського царства. Наша планета, четверта у ряді божественного виразу, з яким ми пов'язані, специфічним чином співвідноситься з положенням нашої Сонячної системи у ряді тих сонячних систем, що утворюють тіло виразу Того, про Кого Нічого Не Може Бути Сказано.

Ніколи не можна забувати, що Четвертий Промінь конфлікту – це той Промінь, енергії якого при правильному розумінні і застосуванні приводять до гармонії і возз'єднання. Результатом такої активності стає краса, але ця краса досягається через боротьбу. При цьому досягається життя через смерть, гармонія через боротьбу, Союз через різнобій і біди.

Жертва Сонячних ангелів привела до появи четвертого царства природи. “Нірвані, які повертаються ” (як вони називаються в езотеричній літературі) навмисно і з повним розумінням прийняли людські тіла, щоб прискорити наближення цих нижчих форм життя до мети. Ними були і є ми самі. “Владики Знання, Співчуття і нескінченної стійкої Відданості” (тобто ми) вибирають померти, щоб ці малі життя могли жити, і жертва їх зробила можливою еволюцію вічно сущої свідомості Божества. Ця свідомість, пройшовши через до-людські царства природи, для свого подальшого прогресу має потребу у дії сонячних ангелів. Цим і обумовлене:

 а.  Наше служіння Богу через жертовність і смерть;

 б.  Наше служіння іншим душам шляхом навмисного самопожертвування;

 в.  Наше служіння іншим формам життя в інших царствах.

Все це має на увазі смерть і жертву Сина Божого, Сонячного ангела, оскільки, з погляду Божества, сходження в матерію, прояв через форму, взяття тіла і розширення свідомості через процес втілення окультно вважається смертю. Але ангели “вважають за краще померти і, вмираючи, живуть”. Завдяки їх жертві матерія піднімається на Небо. Саме ця тема розкривається на сторінках “Таємної Доктрини” і дуже детально обговорюється в “Трактаті про Космічний Вогонь”. Жертва ангелів, смерть Синів Божих, принесення в жертву містичного Христа, розп'яття в часі і просторі всієї живої суті, званої душами – ось тематика цих книг. Така таємниця, на яку натякають світові Писання, така вікова таємниця, яка розкривається душами людей лише у міру того, як кожна людина індивідуально встановлює свідомий зв'язок з власною душею і дізнається про те, що радісно зробила у минулому, усвідомлюючи ту високу жертву, яку навмисно принесла на самій зорі часів і яку в якийсь момент свого сходження як душа на землі вона символічно свідомо повторює ради блага інших душ, щоб прискорити їх просування до мети. А потім приходить життя, коли в тій або іншій формі вона розігрує, або опрацьовує усередині себе, але і перед світом, який спостерігає велику символічну драму, яку ми називаємо Жертвою Світового Рятівника. Така тема історичного роману всіх тих великих Синів Божих, які століттями приходили до розуміння величної мети Бога, Слова, втіленого через планету, сонячних ангелів, які самі є Словом, втіленим в людській формі. Чи розігрують вони цю драму, подібно до Христа, щоб показати людині символізм смерті і жертви, або розігрують її, як Будда, щоб продемонструвати принесення в жертву і смерть особистого бажання (обмежуючись лише двома проявленими Синами Божими: Христом і Буддою), тема все та ж – смерть того, що нижче, заради звільнення того, що вище, або – в ширшому масштабі – смерть того, що вище по порядку і шкалі буття, ради звільнення того, що нижче.

Але потрібно засвоїти той урок (який в даний час і проходить людина), що смерть, як її розуміє людська свідомість, біль і скорбота, втрата і нещастя, радість і печаль є такими лише остільки, оскільки людина поки ототожнює себе з життям форми, а не з життям і свідомістю душі, сонячного ангела, який потенційно володіє обізнаністю планетарного Божества, ширша обізнаність Якого (у свою чергу) потенційно є обізнаністю сонячного Божества. В той момент, коли людина починає ототожнювати себе з душею, а не з формою, вона осягає сенс Закону Жертви. Вона починає спонтанно управлятися ним. Вона стає тим, хто навмисно вважає за краще померти. Але при цьому немає ні болю, ні скорботи, ні самої смерті.

Така таємниця ілюзії і мани. Цим двом чинникам поневолення не підвладний жоден Світовий Рятівник. Вони не схильні до омани. До речі відзначимо, що в Нову Епоху ми розширимо концепцію Світового Рятівника. У сьогоденні ми головним чином застосовуємо цей епітет до тих душ, що приходять на Другому Промені учительства, або на Промені Христа. Вони розігрують драму порятунку. Але ця помилка, обумовлена незборимою емоційною маною Епохи Риб. Цей астральний вплив своїм корінням йде в передуючу нашій атлантичну цивілізацію. У ту епоху об'єктом уваги було астральне тіло. Багато що з того, що відбувається і може відбутися сьогодні, корениться в цьому аспекті енергії. З посіяних тоді насінин сьогодні розпускаються квіти. І це дуже добре і необхідно, навіть якщо доводиться терпіти страждання.

Але слід чітко усвідомлювати, що Світові Рятівники приходять для служіння людству, і Їх жертва може приймати найрізноманітніші форми в різних областях. Це можуть бути і великі правителі, і політики, і державні діячі, і учені, і художники. Вони виконують роботу порятунку, відновлення, оновлення і одкровення, і виконують її шляхом самопожертвування. Саме це і служить їх відмітною ознакою. В даний час їх невірно розуміють і невірно тлумачать про них, судячи про них більше за їх помилками, аніж за їх задумами. Але це віддані душі. Вони зайняті порятунком; вони зайняті підйомом; вони зайняті інтеграцією; вони зайняті просвітленням. І чистий результат їх роботи, з погляду справжньої історії, є благо.

Закон Жертви і імпульс до віддачі можна прослідкувати в будь-якому царстві природи. Він втілюється для нас основними жертвами, які різні царства приносять один одному. Візьмемо, наприклад, принципові якості земних мінералів і хімічних речовин. Вони потрібні іншим формам життя і надходять до людини через рослинне царство і воду, яку вона п'є. Таким чином, навіть в першому, найщільнішому царстві природи (свідомість якого дуже далека від нашої), дійсно відбувається процес віддачі. Але ми не можемо в даній праці описувати дію Закону Жертви в долюдських царствах і повинні обмежитися світом людського життя і свідомості.

б. Робота порятунку

Закон Жертви означає також порятунок і лежить в основі всіх еволюційних процесів, що особливо яскраво виявляється в людському сімействі. Інстинкт до вдосконалення, спонука до прогресу (фізичного, емоційного і інтелектуального), прагнення до поліпшення умов, тенденція до філантропії, що так швидко розповсюджується в світі, і відчуття відповідальності, що примушує людей усвідомлювати себе хранителями ближніх своїх, – все це вираз інстинкту самопожертвування. Цей чинник, хоч і визнаний сучасною психологією, але має набагато ширше значення, ніж поки допускається. Саме ця інстинктивна тенденція і управляє Законом Перевтілення. У ній виражений ще істотніший чинник творчого процесу. Це головний визначальний імпульс, що спонукав Душу Самого Бога увійти до життя у формі і що спонукає життя на інволюційній дузі опускатися все глибше в матерію, забезпечуючи цим іманентність Бога. Саме ця тенденція веде людство вперед в його несамовитій боротьбі за матеріальне благополуччя. Це вона примушує людину врешті-решт обернутися спиною до “світу, плоті і диявола”, як сформульовано в Новому Завіті, і звернутися до світу духовного. Блудний син пожертвував будинком Отця, коли вирішив відправитися в дальню сторону. Він розточив, пожертвував свій маєток, набираючись досвіду земного життя, поки не вичерпав всі свої ресурси і йому не залишилося нічого іншого, як пожертвувати наприкінці і тим, чим він так дорожив, але в чому так і не знайшов задоволення. Ради менших цінностей він пожертвував вищими і вимушений повернутися туди, звідки прийшов.

Спонуку жертвувати, залишати одне ради іншого, вибирати один спосіб, або лінію, поведінки і жертвувати іншим, втрачати, щоб врешті-решт придбати, – такий сюжет, лежачий в основі еволюції. Тут потрібне психологічне розуміння. Це управляючий принцип самого життя, що як прекрасний золотий узор, пробігає за темним матеріалом, з якого виткана людська історія. Коли цю спонуку жертвувати заради досягнення, придбання або порятунку чогось бажаного стане зрозуміло, тоді будуть одержані і всі ключі до людського розкриття. Дана тенденція, або спонука, відрізняється від того бажання, що розуміється і вивчається сьогодні академічно. Насправді вона означає виявлення божественного в людині. Це аспект бажання, але динамічна, активна, а не плотська (відчуттєва) його сторона, не саме відчуття. Це головна ознака Божества.

Проте, тим, хто вивчає езотеризм, цікаво буде відзначити, що спонука рятувати і жертвувати заради спокутування в різних планетарних схемах реалізується по-різному. Кожен Променевий Владика схеми, виявляючись через планету, виражає цю спонуку по-своєму, і кожен вираз настільки відрізняється від інших, що людська істота навряд чи здатна на більше, ніж тільки розпізнати метод, що застосовується на нашій власній планеті. Посвяченим відомо, що різноманітні психологічні характеристики променевих Життів абсолютно особливо визначають спосіб виразу жертви в ході прояву. Великий потік живої енергії, який проявляє себе в нашій земній схемі еволюції, обумовлений темпераментом, позицією і орієнтацією, характерними для “Божественного Бунтівника”. Тільки бунтівний дух є причиною болю і скорботи, але цей бунтівний дух притаманний і властивий Самому Божеству нашої планети, Тому, “Ким ми живемо і рухаємося і існуємо”. А тому дана тенденція перевершує індивідуальну одиницю. І дивовижну правду про планетарне Життя можна виразити лише за допомогою символізму і категоріями людської думки. Але це завжди ризиковано, оскільки люди по-своєму тлумачать все, про що читають, чують і що переживають.

Стародавній Коментар свідчить:

“Він увійшов до життя і пізнав його як смерть.

Він зайняв форму і з гіркотою дізнався, що вона темна.

Він вибрався з місця сокровенного у пошуках місця світла, і світло виявило все, чого шукав він найменше.

Змолився він про дозвіл повернутися.

Він шукав Престолу нагорі і Того, Хто Сидить на ньому. І сказав він: ' Не цього шукав я. Я хотів миру, світла, простору для служіння, прагнув довести свою любов і розкрити свою могутність. Але світла немає. І мир не знайдений. Дозволь мені повернутися '.

Але Той, Хто сидів на престолі, навіть не обернувся. Здавалося, Він не слухає і навіть не чує. Але з нижньої сфери тьми і болю донісся голос, що волає: ' Ми страждаємо тут. Ми шукаємо світла. Нам потрібна слава того Бога, який входить. (Тільки так я можу перевести останні два слова, щоб передати стародавній символ). Підніми нас на Небо. Увійди, о Владика, в могилу (в смерть). Воскреси нас до світла, принеси жертву. Зруйнуй для нас стіну темниці і увійди в Біль '.

Владика Життя повернувся. Але зробив це неохоче, – звідси біль.”

Ті ж умови, що співвідносять Закон Жертви з болем, скорботою і труднощами, мають місце на Марсі і Сатурні. На інших планетах таких умов немає. Хто читав “Таємну Доктрину” і “Трактат про Космічний Вогонь”, знають і розуміють, що наша Земля не є священною планетою. Проте Сатурн, Марс і Земля цікавим езотеричним чином складають особу грандіозного променевого Життя, енергія Якого відноситься до Третього Променя. Як вже наголошувалося у іншому місці, є сім священних планет, але десять планетарних схем, і в трьох випадках (що відносяться до трьох головних Променів) особу кожного променевого Життя утворюють три планети. Деякі езотеричні мислителі вважають, що число планет у складі нашій Сонячній системі слід вважати рівним дванадцяти, і такий висновок має під собою підставу. Особа Життя Третього Променя об'єднує наступні планети:

 1. Ментальне тіло виражається через планету Сатурн.
 2. Астральне тіло виражається через планету Марс.
 3. Фізичне тіло виражається через планету Земля.

Це настільки могутнє Життя, що для Свого виразу Воно вимагає три повні схеми – всі три тісно зв'язані і взаємозалежні. Так само зв'язані між собою Уран, Юпітер і Венера, що проявляють, або виражають, інше велике Життя.

 Ці факти відображають якнайглибшу містерію і жодним чином не суперечать тій істині, що Венера має особливий, сокровенний зв'язок із Землею. Тут потрібно повідомити украй важливу і складну для розуміння інформацію:

 1. Лише на трьох планетарних схемах біль і скорбота відомі так, як їх розуміємо ми; але ні на одній з них їх не знають так добре і не відчувають так сильно, як наш планетарний Логос.
 2. Біль і скорбота є наслідком бунтівного духу і божественної незадоволеності. Обумовлений незадоволеністю інстинкт до вдосконалення необхідно визначив планетарний темперамент, або ставлення, коли все сприймається крізь призму подвійності.
 3. Людській свідомості належить пройти певну стадію – стадію сутнісної єдності, – на якій може і розпізнаватиметься те, що стоїть за двоїстостями.
 4. Коли це відбудеться, свідомість нашого людства зіллється з лежачою в основі свідомістю цілого, якому невідомі біль і скорбота і яке, отже, позбавилося сприйняття, що переважно визначає свідомість трьох великих Життів нашої сонячної системи.
 5. Саме ця істина, що смутно відчувається, стоїть за тією вищою метафізичною думкою, яка представлена різними духовними організаціями, і вона ж стоїть за тим акцентом, який ставиться християнством і езотеричними школами на єднанні.

Інстинкт до вдосконалення через жертву має декілька різних форм.

Перш за все, це інстинкт до покращення індивідуального становища, що стає причиною егоїзму, загарбницьких тенденцій і орієнтації матеріально мислячих людей на матеріальне володіння.

По-друге, це інстинкт до покращення становища інших, спочатку з егоїстичного мотиву (щоб уникнути переживань, бачачи страждання інших), який переходить потім в чисте, безкорисливе служіння, що є якістю душі.

І, по-третє, це активне залучення і тотальне принесення в жертву нижчого відособленого “я” завдяки здатності “перебувати в духовному бутті”; ця здатність має на увазі досягнення такого стану свідомості, коли перевершається те, що символічно може бути названо “земним, сатурніанським і марсіанським” станом свідомості.

Не забуватимемо, проте, що сприяння цим трьом великим планетарним Життям, які через біль і бунтівний дух утілюють переважно Закон Жертви, є головний внесок в ціле, що значно збагачує його. Одиниці божественного життя і атоми електричної енергії, що проходять через ці три планетарні схеми, підкоряються їм, щоб одержати таку психічну чутливість, яка інакше була б неможлива. Тільки ті одиниці життя, що несуть на собі відбиток головним чином Третього Променя активності, проходять протягом якогось часу через ці три схеми. Ось натяк, чому серед синів людських переважають Монади Третього Променя. Промінь Активного Інтелекту, що виражається через сім променевих типів, це, перш за все, Промінь, на якому знаходяться більшість людських Монад, особливо у наш час. Таким чином, одержуємо наступні психологічні типи, що характеризують основну масу нашого людства і дають вираз Променю активного інтелекту:

 1. Воля, що викликає відгук божественної мети.
 2. Любов, що виражає божественну якість.
 3. Інтелект як відбивач Інтуїції.
 4. Конфлікт, що веде до гармонії.
 5. Знання, або наука, що веде до випромінювання.
 6. Ідеалізм, що утверджує божественний образ.
 7. Ритуал, або організація, що проявляє Божество.

Тому з психологічної точки зору і коли буде накопичено більше знань про енергії, що визначають тип людини, суб'єкт, чия Монада знаходиться, скажімо, на Третьому Промені, Его – на Четвертому, а особистість – на Сьомому, позначатиметься як 3, 4, 7. Ця проста формула відзначатиме і дрібніші диференціації. Наприклад, дана особистість може володіти ментальним тілом Першого Променя, астральним тілом П'ятого Променя і фізичним – Третього Променя. Тоді формула прийме такий вигляд: 3-4-7-1-5-3.

Учням було б корисно спробувати скласти подібну формулу для себе і інших. Одночасно слід розглядати гороскоп.

Тому Закон Жертви ніколи не може бути виключений ні з нашої земної схеми (якщо говорити про людські і до-людські реакції на скорботу і біль), ні з планет Сатурну і Марсу. У інших схемах він відносно невідомий. Блаженство і Жертва – синоніми для нашого сонячного Логосу так само, як і для більшості планетарних Логосів. Про це необхідно пам'ятати. Відчуття цієї свободи від обмежень болю і скорботи знайоме найбільш просунутим синам людським на Землі, яким відомий екстаз містика, екзальтація посвяченого, а також пронизлива агонія жертви або будь-якого доведеного до сублімації відчуття. Під час сублімації людина трансцендує механізм болі і здатність реєструвати відчуттєві сприйняття і миттєво виявляється на плані єдності. Тут немає ні болю, ні скорботи, ні бунтівного духу, ні страждання. Коли жива, вібруюча Антахкарана, або міст, побудована, цей “шлях порятунку” стає природним способом життя. Відхід від болю походить тепер автоматично, оскільки центр свідомості знаходиться у іншому місці. У згаданих випадках, і якщо Антахкарана не є фактом, що відбувся, утвердився, тонка нитка частково прокладеного “шляху порятунку” під дією колосального тиску і збудження викидається вперед, подібно до світлової стрічки, і миттєво стикається з світлом, яке є “Я”. Це викликає екстаз і екзальтацію. Але триває це недовго і не може свідомо повторюватися до третього посвячення. А потім “шлях порятунку” стає “шляхом повсякденного життя” (не дуже точний переклад стародавньої окультної фрази). Тоді біль постійно трансцендується і пари протилежностей – задоволення і біль – більш не мають ніякої влади над учнем.

Все це складає тему езотеричної психології і при правильному розумінні пояснює:

 1. Вплив Сатурну в людському житті.
 2. Згасання бунтівного духу або припинення марсіанського впливу.
 3. Побудову антахкарани, яка звільняє людину від контролю особистісного життя.
 4. Пробудження групової свідомості.
 5. Подальше відкидання болю і скорботи.
 6. Вступ до Нірвани і початок реального Шляху.

в. Відмова від здобутого

Така основна тема “Бхагавад Гіти”. Цей трактат про душу і її розкриття учить нас “діяти без прихильності-прив’язаності”, тим самим закладаючи фундамент для подальших відмов, які можуть здійснюватися без болі і відчуття втрати, оскільки ми розкрили в собі одвічно дрімаючу в нас здатність звільнення від того, чим володіємо.

Закон приймає безліч форм, тому ми можемо показати лише декілька найзагальніших з них, ті, що містять головні уроки для кожного учня.

По-перше, душа повинна відкинути особу. Століттями вона ототожнювала себе з нижчим особовим “я”, за допомогою якого копила досвід і знання. Повинен прийти час, коли цей посередник “більше не дорогий” для душі і відносини їх міняються на протилежні. Не душа тепер ототожнюється з особистістю, а особистість ототожнюється з душею і втрачає якість і становище своєї відособленості. Все, що отримувалося довгими століттями боротьби і розладу, болю і задоволення, страждань і задоволення бажань, все, що було дано душі у володіння колесом життя, яке невпинно повертається, – Все повинно бути відкинуто. Життя для учня перетворюється на серію процесів відмови, поки він не засвоїть урок зречення.

Все відбувається в такій послідовності: спочатку безпристрасність, потім розрізнення, і нарешті відчуження. Щоб коли-небудь зібрати плоди жертовності, всі учні повинні медитувати над цими трьома словами.

“Наситивши весь всесвіт частинкою Себе, Я залишаюся незмінним”. Ось до чого прагне душа в своїх зусиллях, і ось той дух, що повинен лежати в основі всякої творчої роботи. Ця думка дає ключ до розуміння символу Закону Жертви – рожевого хреста з птахом, що летить над ним. Хрест любові (рожевий – колір любові) і птах (символ душі), що вільно летить в часі і просторі.

По-друге, душі доведеться відкинути не тільки свою прихильність-прив’язаність і надбання, зроблені завдяки контакту з особистим “я”, але й найбільш рішучим чином відкинути прихильність до особистісних “я” інших. Вона повинна навчитися знайомитися і спілкуватися з іншими людьми тільки на плані душі. Для багатьох учнів це суворий урок. Вони можуть вже мало піклуватися про себе, виробивши велику особисту відчуженість. Вони можуть не дорожити придбаннями, зробленими у контакті з своїм нижчим особистісним “я”. Вони вчаться і вже у великій мірі здатні перевершити все це, але любов до своїх дітей, сім'ї, друзів і близьких має для них першорядне значення і тримає їх в'язнями нижчих світів. Вони ніяк не усвідомлять, що їх любов – це в першу чергу любов до особистостей і лише в другу – до душ. Об цей підводний камінь у багатьох учнів розбиваються цілі життя, поки через біль, страждання і постійну втрату того, чим вони так дорожать, їх любов не вступає в нову, вищу і дійсну фазу. Вони піднімаються над особистим і знову знаходять – після пережитих втрат і страждань – тих, кого люблять тепер як душі. Тоді вони розуміють, що завжди тільки набували, і ніколи не втрачали, а зникло лише те, що було ілюзорним, ефемерним і неістинним. Знайдена реальна Людина, яка вже ніколи не загубиться.

Найчастіше це проблема батьків, що стоять на Шляху Учнівства, і саме через своїх дітей вони одержують той урок, який може звільнити їх для посвячення. Вони прив'язують своїх дітей до себе, що, всупереч закону природи, діє згубно. Це вершина егоїзму. Але якби вони знали і бачили правильно, то зрозуміли б, що для того, щоб утримати, треба відсторонитися, щоб зберегти, треба відпустити. Такий закон.

Крім того, душа повинна навчитися відмовлятися від плодів, або вигод служіння і служити, не прив'язуючись ні до результатів, ні до засобів, ні до людей, ні до похвали.

По-четверте, душа повинна перестати рахувати себе відповідальною за те, що можуть робити інші учні. Багато серйозних служителів тримаються за своїх соратників, не можуть перестати контролювати їх або їх діяльність на зовнішньому плані. Це тонка помилка, що ховається за відчуттям добромисної відповідальності і за прихильністю принципам, яким слідує індивід, спираючись на свій накопичений досвід учня, який природно, неповний. Відносини між учнями егоїчні, а не особистісні, і зв'язок проходить на рівні душі, а не розуму. Кожна особа слідує власному призначенню, повинна сама виконувати власні обов'язки, виконувати власну дхарму і відпрацьовувати власну карму, відповідаючи за себе перед своїм Владикою і Вчителем, Душею. І відповідати доведеться. Чи має це якесь відношення до відособленості і самоти? Має, коли йдеться про зовнішню діяльність. Тільки коли співпраця служителів заснована на внутрішньому суб'єктивному зв'язку між ними, може виконуватися спільна робота.

Зараз, в період порятунку цивілізації від згубних для неї існуючих умов, прагнучим необхідно зрозуміти, що процес порятунку повинен проходити за законом Жертви і що у наш час може бути досягнуто тільки відносної зовнішньої єдності. Багато служителів поки не достатньо ясно бачать перспективу, щоб працювати в довершеній одностайності щодо цілей і завдань, техніки і методів, з повним розумінням і єдністю підходу. Така гнучка, довершена співпраця – справа майбутнього. Існує чудова можливість встановити внутрішній контакт і відносини, засновані на усвідомлюваній єдності мети і на душевній любові, і кожен учень повинен прикладати до цього всі зусилля. На зовнішньому плані через дію в наш час відособляючого розуму повна згода щодо деталей, методів і розуміння принципів неможлива. Але внутрішні відносини і співпрацю необхідно встановлювати і розвивати, не дивлячись на зовнішні розбіжності в думках. Якщо внутрішній зв'язок підтримується любов'ю і якщо учні відмовляються від домагань на авторитет один перед одним і відповідальності за дії один одного і в той же час стоять пліч-о-пліч, роблячи Єдину Справу, тоді відмінності, розходження і розбіжності між ними автоматично долаються. Учням в даний час важливо слідувати трьом правилам.

 • Прагнути не допускати ніяких тріщин у внутрішніх відносинах. Цілісність внутрішнього колективу служителів повинна залишатися непорушною.
 • Виконувати власний обов’язок і завдання, нести власну відповідальність і давати своїм товаришам-учням робити те ж, не піддаючи їх ударам своїх думок і критики. Існує безліч способів і засобів, і погляди різняться від особи до особи. Але принцип роботи в тому, щоб любити всіх і служити людству, живлячи в той же час глибшу внутрішню любов до тих, з ким судилося працювати. Кожна душа зміцнюється на шляху світла завдяки своєму служінню, завдяки набуванню досвіду, здійсненню помилок і одержання уроків. Все це, природно, повинно бути особистим і індивідуальним. Але сама робота одна. Шлях один. Любов одна. Мета одна. Вони-то і мають значення.
 • В роботі завжди виходити з двох перших правил, що чесно виконуються. Своя точка зору і свідомість належать вам і тому для вас правильні. Але те, що так ясно і так важливо для вас, не обов'язково має таку ж цінність або значущість для ваших товаришів. Важливий для вас принцип може бути побачений іншим розумом, сильнішим в порівнянні з вашим, як аспект більшого принципу, як інтерпретацію принципу, доречну і правильну в один час, але що може бути розтлумаченою інакше в інший час і іншим розумом. З позицій Закону Жертви ці три правила можна інтерпретувати так:
 1. Відмовтеся, принесіть в жертву свою одвічну тенденцію критикувати і виправляти роботу інших і цим підтримаєте внутрішню цілісність групи. Критицизм сплутав більше планів служіння і затримав більше працівників, ніж будь-який інший чинник.
 2. Відмовтеся, пожертвуйте відчуттям відповідальності за дії інших, особливо учнів. Старайтеся, щоб ваша власна активність відповідала їх активності, і в радості боротьби на шляху служіння зникнуть відмінності і буде досягнуте загальне благо.
 3. Відкиньте гординю розуму, що рахує свій шлях і свої інтерпретації правильними і істинними, а шлях і інтерпретації інших – неправильними і помилковими. Це шлях відособлення. Слідуйте шляхом інтеграції, який є шляхом душі, а не розуму.

Це суворі правила, але ними керуються Наставники на внутрішній стороні в Своїх діях і думках, працюючи один з одним і з учнями. Внутрішня цілісність – неспростовний факт для Них. Для учня це не так. Але для внутрішніх Наставників зовнішні розбіжності неможливі. Вони надають один одному повну свободу в служінні Плану. Вони учать Своїх учнів (незалежно від їх ступеня) вільно служити Плану, бо свобода, відчуття радості і сила загальної внутрішньої любові краще всього сприяють справі. Щирість – ось чого хочуть Вони. Готовність пожертвувати меншим в очікуванні більшого – ось чого Вони шукають. Спонтанна відмова від ідеалів, що довго підтримувалися, перед лицем ідеалу більшого і значущого, – ось Їх орієнтир. Принесення в жертву гордині і особистості при усвідомленні грандіозності роботи і невідкладності дії об'єднує Їх в співпраці. Важливо, щоб учні вчилися жертвувати неістотним заради просування роботи. Як би погано це не усвідомлювалось, але безліч технік, методів і способів є другорядними в порівнянні з головною потребою світу. Раз за разом один одного змінюють різноманітні способи, точки зору, експерименти і зусилля – безплідні і успішні. А людство залишається. Все це свідчить про різноманіття розуму і досвіду, але мета незмінна. Особистість завжди має якісь відмінності. Але коли розумом управляє Закон Жертви, він неминуче примушує кожного учня відкинути особисте на користь універсального і душі, якій невідомі ні відособленість, ні відмінності. Тоді ні гордість, ні вузька і короткозора перспектива, ні бажання втручатись в чужі справи (властиве багатьом), ні неправильна оцінка мотивів інших не перешкодять ні взаємній співпраці учнів, ні їх служінню світу.

 

2. Закон Магнетичного Імпульсу

Екзотерична назва

Езотерична назва

Символ

Променева енергія

2.

Закон магнетичного імпульсу

Закон Полярної Єдності

Дві вогняні кулі і трикутник

Промениста енергія – енергія вияву Другого Променя.

Слід пам'ятати, що ми не розглядаємо той аспект Другого Променя, який специфічно пов'язаний з формою і є зв’язковим магнетичним чинником всякої форми, будь то атом, людина або сонячна система. Ми не зачіпаємо тут відношення між формами, навіть якщо вони обумовлені (як це в основному і буває) енергією Другого Променя. Ми також не торкаємося відносин душі з формою, чи то відносини Єдиної Душі з безліччю форм, чи відношення душі, що індивідуалізується, з ув'язнюючою її формою. Нас цікавлять виключно ті закони, які регулюють відносини між душами і управляють синтезом, який лежить в основі форм. Вони визначають свідомий контакт між багатьма аспектами Єдиної Душі.

Закон Магнетичного Імпульсу управляє відносинами, взаємозв'язком, взаємодією і взаємопроникненням семи груп душ на вищих рівнях ментального плану, які утворюють першу з головних формальних диференціацій. Осмислено вивчати їх ми можемо тільки з погляду семи променевих груп, що становлять духовний аспект людського сімейства. Закон регулює також відносини тих душ, які під час прояву у формі зв'язані між собою. Таким чином, цей закон визначає взаємовідносини між всіма душами в межах того, що християни називають “Царством Божим”. При правильному його розумінні людина пізнає своє суб'єктивне життя. Вона може суб'єктивно оволодіти могутністю, що дозволить їй свідомо працювати у формі і з формою, зберігаючи при цьому свою поляризацію і свідомість в іншому вимірі і активно діючи за сценою. Закон визначає ту внутрішню езотеричну активність, яка не пов'язана безпосередньо з життям у формі.

Першорядна вага цього закону пояснюється тим, що саме Божество знаходиться на Другому Промені, а також тим, що наша Сонячна система відноситься до цього Променя, і, отже, всі Промені і різноманітні стани, або групи свідомості, всі форми, проявлені і не проявлені фізично, несуть на собі відбиток цього Променя і управляються ним; тому, зрештою, вони контролюються цим законом. Закон Магнетичного Імпульсу у сфері душі є тим же, що Закон Тяжіння – у феноменальному світі, і насправді є суб'єктивним аспектом останнього. Це Закон Тяжіння царства душ, але, оскільки він діє на тих рівнях, де немає “великої єресі роздільності”, нам з нашим активним розрізняючим розумом важко зрозуміти його сенс і значення. Він управляє сферою душі, на нього відгукуються Сонячні Ангели, під його впливом розкриваються егоїчні лотоси. Можливо, його простіше зрозуміти, якщо розглядати як:

а) Імпульсивну (спонукальну) взаємодія між душами у формі і поза формою;

б) Базис егоїчного розпізнавання;

в) Чинник, сприяючий переорієнтації в трьох світах;

г) Причину магнетичного сполучення між Вчителем і групою, або Вчителем і учнем.

У нього є окультна назва, і ми називаємо його “Законом Полярної Єдності”. Але для прагнучого говориться, що тут мається на увазі з'єднання пар протилежностей, злиття двоїстостей і тісний союз душ. Дуже складно донести істину про душі і душевні відносини, бо ця інформація в думці прагнучого втілює – в кращому разі – ідеал, який дуже тісно пов'язаний з матеріальним і співвіднесений з процесами відчуження (до якого так старанно прагнуть учні).

Закон регулює також відносини душі групи з душею інших груп. Він визначає найважливішу взаємодію, – сила якої ще не розуміється, – душі четвертого, людського, царства природи, з душею трьох до-людських царств і душею трьох надлюдських царств. Оскільки людство грає головну роль у великій схемі, або Плані, Бога, закон цей стане для нього визначальним. Це, проте, відбудеться не раніше, ніж коли більшість людських істот в якійсь мірі зрозуміють, що означає функціонувати як душа. Тоді, підкоряючись цьому закону, людство служитиме передавачем світла, енергії і духовної потужності до-людським царствам, будучи каналом зв'язку між тим, що вгорі, і тим, що внизу. Таке його високе призначення.

Як деякі люди завдяки медитації, дисципліні і служінню встановили найбільш безпосередній контакт з власними душами і здатні стати каналами душевного виразу, посередниками для передачі в світ душевної енергії, так і люди, орієнтовані на життя душі, в сукупності утворюють групу душ, пов'язану з джерелом духовних ресурсів. Вони, як група і з погляду Ієрархії, встановили контакт і “стикаються” з світом духовних реалій. Як окремий учень стабілізує такий контакт і вчиться швидко здійснювати вирівнювання і після цього – тільки після цього – може вступати в контакт з Вчителем своєї групи і з розумінням відгукуватися на План, так і ця група душ, що здійснили вирівнювання, входить в контакт з деякими великими Життями і Силами Світла, такими як Христос і Будда. Сумарне устремління, самовіддача і осмислена відданість групи піднімають її членів набагато вище, ніж вони могли б піднятися поодинці. Групова стимуляція і сполучене зусилля дають всій групі таку інтенсивну реалізацію, яка інакше була б неможливою. Як Закон Тяжіння, діючи на фізичному плані, з'єднав їх як окремих людей в єдиному груповому зусиллі, так і Закон Магнетичного Імпульсу може розповсюдити на них свою дію, коли вони, знову ж таки як група і лише як група, спільно і в повному самозабутті утворюють канали служіння.

Ця думка відображає безпосередню можливість для всіх груп прагнучих і згуртованих людей доброї волі в сьогоднішньому світі. Працюючи разом, як група душ, вони багато чого можуть добитися. Дана думка ілюструє також значення цього закону, який реально встановлює полярну єдність. І тут потрібно розуміти, що за такою роботою немає особистих амбіцій, хоч би і духовного характеру, немає ніякого прагнення до особистої єдності. Це не містичний союз у дусі писань або містичної традиції. Це не вирівнювання і єднання з групою Вчителя, не злиття з внутрішнім колективом зв'язаних обітницею учнів або навіть з життям власного Променя. Все це підготовчі і індивідуальні чинники. Над цією пропозицією я прошу вас подумати. Єдність ця має набагато істотніше і важливіше значення, бо ця групова єдність.

Духовна Ієрархія хоче ініціювати таку могутню групову дію, яка своєю зростаючою рушійною силою в належний час провела б магнетичний імпульс, достатньо могутній, щоб досягти Життів, стурбованих долями людства і нашої цивілізації. Ці Життя працюють через Вчителів Мудрості і всю Ієрархію. Ця групова дія викличе Їх магнетичний імпульс у відповідь, який за посередництва всіх груп прагнучих збере добродійні осяюючі Сили. Завдяки концентрованому зусиллю цих груп (які суб'єктивно створюють Єдину Групу) світло, натхнення і духовне одкровення проллються в сьогоднішній світ таким могутнім потоком, що проведуть конкретні зміни в людській свідомості і допоможуть покращити ситуацію в нашому стражденному світі. Потік цей розплющить людям очі на основні реалії, які поки лише смутно відчуваються мислячою частиною суспільства. Людство саме повинне вносити необхідні корективи, вірячи, що здатне робити це усвідомлюваною в собі мудрістю і силою. Проте, за сценою постійно знаходиться всесвітня група прагнучих, безмовно працюючих в єднанні один з одним і з Ієрархією, таким чином підтримуючи відкритий канал, через який течуть необхідні мудрість, сила і любов.

У цьому великому завданні задіяні наступні відносини і формації:

 1. Сили Світла і Дух Миру, втілені Життя гігантської групової потужності.
 2. Планетарна Ієрархія.
 3. Будда.
 4. Христос.
 5. Нова Група Світових Служителів.
 6. Людство.

Зверніть увагу, що Будда фокусує в Собі низхідні сили, а Христос – витікаючу вимогу і духовні устремління всієї планети. Це сприяє планетарному вирівнюванню величезної ефективності. Виконання необхідної роботи дозволить провести і необхідні поліпшення в світі. Успіх або невдача тут цілком залежать від розрізнених, але духовно вирівняних людей, яких ми називаємо Новою Групою Світових Служителів.

Приведений перелік дає деяке уявлення про те, що мається на увазі під словами “Закон Полярної Єдності”. Весь процес задіює свідомість, і там же отримуються результати, які ведуть до наступних подій на фізичному плані, які залежать від свідомої реалізації цих результатів людьми доброї волі, що входять або не входять до Нової Групи Світових Служителів.

Ця робота, здійснювана успішно і з розумінням, повинна створити передумови для встановлення нових відносин між Ієрархією і родом людським. Дане зусилля могло б ознаменувати (і, сподіватимемося, ознаменує) становлення нового виду посередницької роботи – роботи, що проводиться групою служителів-рятувальників, які проходять підготовку для того, щоб утворити групу, яка врешті-решт врятує світ згідно Закону Жертви. Така посередницька робота, проте, включає розпізнавання Закону Магнетичного Імпульсу і бажання зрозуміти його і співробітничати з Тими, Хто володіє ним. З його допомогою і при правильному його розумінні можна досягти необхідного єднання між звільненими душами (що являють собою символ Душі у всіх формах) і душами в ув'язненні. Успіх наміченого завдання багато в чому залежить від інтелектуального осмислення членами Нової Групи Світових Служителів відповідної техніки. Залежить він і від їх готовності визнати саму можливість і працювати в позначених напрямах. У них немає гарантій правильності тверджень про значення нинішнього періоду, немає і власного уявлення про описувану ситуацію. Деякі не знають навіть про існування Ієрархії, але це віддані безкорисливі душі і як такі належать Новій Групі Світових Служителів. Якщо вони зможуть завжди концентрувати своє устремління, свої молитви і медитації і своє служіння в унісон з рештою служителів, порятунок людства здійснюватиметься набагато швидше, чим раніше, і на заклик відгукнеться багато хто.

Для окремого учня значення Закону Магнетичного Імпульсу і відповідних відносин в його власному житті теж можна представити в певному порядку:

 1. Світ душ на вищих ментальних рівнях.
 2. Вчитель його групи.
 3. Сонячний ангел.
 4. Прагнучий учень на нижчих ментальних рівнях.
 5. Особа, інтегрована і часто неспокійна.
 6. Оточення прагнучого.

Учням корисно знати ці аналогії, оскільки це може допомогти їм позбавитися обмежень в своєму житті і краще представити перспективи, коли вони побачать, що їх мале, незначне життя є лише віддзеркалення важливіших та істотніших чинників.

Варто завжди пам'ятати, що на плані душевного існування немає відособленості, немає “моєї душі і твоєї душі”. Категоріями душі і тіла ми мислимо тільки в трьох світах ілюзії і майі. Це окультна, чудово відома банальність, але повторення добре відомої істини допомагає іноді відчути її точність.

Другу ілюстрацію, яка, можливо, ще більше прояснить сенс і призначення цього закону і яка викличе глибокий інтерес у езотеристів, можна угледіти в символі, що представляє його в священних записах і в архівах Ложі. Це дві вогненні кулі і трикутник. Він має не тільки планетарне і космічне значення, але і найбільш безпосереднє відношення до індивідуального розкриття (у фізичному тілі) духовного життя учня. Учням відомо, що в голові є два центри: аджна і головний центр – дві вогненні кулі, які символізують вогненну свідомість душі, а не тваринну свідомість тіла.

Обидва центри (виявлені двома залозами: шишковидною і гіпофізом) починають вібрувати, оживають і інтенсивно активізуються в результаті служіння, медитації і правильної спрямованості. Врешті-решт між ними протягується і все більш зміцнюється лінія контакту. Вгору по хребту проходить інша лінія, яка проводить вогненну потужність. У міру того, як життя душі набирає силу, посилюється і випромінювання цих центрів і позначаються межі сфери їх впливу, що створює подвійне магнетичне поле. Виражаючись езотерично, вони “магнетично притягуються один до одного” і до енергії, замкнутої в хребті і локалізованої в п'яти його центрах. Нарешті, взаємодія стає настільки могутньою, що в магнетичному полі утворюється силовий трикутник, і цей трикутник світла, живого вогню, сполучає три “лайя центри”. Ось вся суть символу, що говорить про те, що учень тепер контролюється суб'єктивною стороною своєї природи. Він опиняється під управлінням Закону Магнетичного Імпульсу (на що указує з'єднання головних центрів), і обидва аспекти його природи, вищий і нижчий, що становлять два полюси учня, тепер сполучені. Так здійснюється полярна єдність. Предмет такої магнетичної взаємодії дає інформацію для роздумів і вказує шлях групового і індивідуального служіння. Забуваючи в служінні про своє “я” і наближаючись до стадії байдужості до вимог і обставин особистості, окремі прагнучі все більше дорожать духом – глибоким і сильним – довіри, радості і любові один до одного; вони вчаться спільно і щиро працювати заради допомоги світу і сприяння Ієрархії.

 

3. Закон Служіння

Екзотерична назва

Езотерична назва

Символ

Променева енергія

3.

Закон служіння

Закон води і риб

Людина з глеком води

Енергія Шостого Променя, яка ллється. Оживляюче життя

Ми починаємо розгляд третього Закону Душі, який керує всією активністю душі. Це Закон Служіння. Є три важливі обставини.

По-перше, результат будь-якого досягнутого в медитації контакту і ступінь успіху визначаються подальшим служінням людству. І правильне розуміння обов'язково спричиняє за собою правильну дію.

Вище вказувалося, що Нова Епоха висуне на передній план три великі науки, які поведуть людство від нереального до реального, від устремління до реалізації. Це:

 1. Наука Медитації, майбутня наука про розум.
 2. Наука Антахкарани, або наука з'єднання вищого розуму з нижчим.
 3. Наука Служіння, тобто безпосередня техніка єднання.

Останню науку ми і розглянемо детально, оскільки вона є головним чинником звільнення в житті учня.

 По-друге, Закон Служіння – це те, що не можна обійти. Ухилення (свідоме) спричиняє за собою розплату. Здатність служити відзначає певну стадію просування на Шляху, і поки така стадія не досягнута, не можна нести спонтанне служіння з любов'ю і мудрістю. А до того можна говорити лише про добрі наміри, змішані мотиви і нерідко – про фанатизм.

Закон накладає на планетарний ритм певні енергії і імпульси, що надходять від того знаку Зодіаку, в який ми неминуче вступаємо. Тому відхилитися від нього не можна. Він є наслідком тієї сили, яка в деяких країнах нав'язує масам таку строгу регламентацію, що індивід служить групі, будучи примушеним до відкидання свого особистого “я”. Його власні ідеї, особисте благополуччя і власна індивідуальність підкоряються цілому, і при цьому майже не відбувається ніякого душевного розкриття. Добровільно чи ні, він вимушений підкорятися груповим вимогам. Такий один з нижчих проявів дії даного закону на людську свідомість. Вищий же його прояв ми бачимо в служінні у всіх царствах природи планетарної Ієрархії Вчителів. Між двома цими крайніми виразами гігантська різниця, але обидва однаково викликані відгуком (несвідомим в першому випадку і свідомим – в другому) на Закон Служіння.

По-третє, Закон Служіння був вперше повністю виражений дві тисячі років тому Христом. Христос був передвісником Епохи Водолія, тому і повторював постійно, що є тією “водою живою”, яка так потрібна людям. Звідси його езотерична назва – закон “води і риб”. Поволі, дуже поволі, епоха Риб підготувала ґрунт для божественного виразу того служіння, що складе славу прийдешніх сторіч. Сьогодні світ все краще усвідомлює, що “ніхто не живе для себе” і що тільки коли любов, про яку стільки написано і сказано, виражається в служінні, людина починає повною мірою розкривати свої здібності.

Знак водолія – це людина з глеком води на плечах, настільки повним, що вода виливається з нього на всіх без виключення, але її кількість не зменшується. Знак Закону Служіння вельми схожий з ним, з тією тільки різницею, що людина стоїть в довершеній рівновазі у вигляді хреста, витягнувши руки в сторони і з судиною води на голові. Але ця відмінність містить в собі велике значення. Глек води на плечах означає тягар служіння. Служити нелегко. У наш час людина тільки починає вчитися служінню. Глек води на голові людини, яка так довго перебувала на хресті жертви, що дана поза стала для неї абсолютно природною, показує, що хрест, який тривалий час її підтримував, тепер зник. Людина з глеком води на голові символізує для нас рівновагу, стабільність, баланс. До рівноваги її підготувало розуміння Закону Магнетичного Імпульсу. Це Закон Полярної Єдності, і саме він символізований в зодіакальному знаку сузір'я Терезів – рівновага і служіння. Це два вирази Божественності, які в даний час представляють наступне велике завдання людини.

Служіння звичайно вважається надзвичайно бажаним, але рідко усвідомлюється, наскільки важке воно за своєю суттю. Доводиться віддавати дуже багато свого часу, жертвувати власними інтересами і ідеями, дуже багато і напружено трудитися, оскільки потрібні зусилля, свідома мудрість і здатність працювати без прив’язаності. Нелегко рядовому прагнучому виробити подібні якості, проте сьогодні тенденцію служити виявляє в світі переважна більшість людей. Такий успіх еволюційного процесу.

В служінні часто простежується спроба нав'язати навколишнім точку зору того, хто здійснює це служіння, бо те, що претендент на статус служителя вважає хорошим, істинним і корисним, неодмінно повинно бути хорошим, істинним і корисним для всіх.

Служінням вважається те, що робиться для бідних, стражденних, хворих і нещасних, оскільки ми думаємо, що хочемо допомогти їм, не усвідомлюючи, що пропонуємо допомогу головним чином тому, що нам же самим ніяково через їх сумні обставини і ми прагнемо поліпшити їх, щоб знов відчувати себе спокійно. Акт допомоги в першу чергу позбавляє від страждання нас, навіть якщо нам не вдається повністю позбавити від нього або хоч би полегшити становище самих страждаючих.

Часто служіння виявляється ознакою ділового, надактивного темпераменту або самовдоволеної позиції, які спонукають його володаря енергійно змінювати ситуації, роблячи їх такими, якими вони, на його думку, повинні бути, тим самим спонукуючиінших погоджуватися з тим, що служитель вважає за потрібне робити.

Або, знову-таки, служіння може бути наслідком фанатичного бажання слідувати стопами Христа, великого Сина Божого, Який залишив нам приклад для наслідування. Таким чином, люди служать заради слухняності, а не із спонтанного співчуття до тих, що мають потребу. Тому, служіння їх позбавлене своєї головної якості, і спочатку не виражає нічого, окрім якихось жестів. Також служіння може бути наслідком глибоко прихованого бажання духовної досконалості. Воно вважається однією з вимог учнівства, тобто, щоб стати учнем, необхідно служити. Теорія вірна, але відсутня жива суть служіння. Ідеал хороший, правильний і похвальний, але за ним стоїть абсолютно непридатний мотив. Крім того, причиною служіння може бути мода, що все ширше розповсюджується, або звичай займатися яким-небудь видом служіння. Ця тенденція набирає силу. Кожен бере активну участь або в благочинних рухах, або у філантропічних заходах, або в роботі Червоного Хреста, або в підвищенні освітнього рівня, або в поліпшенні гнітючого стану світу. Служити в якій-небудь області модно. Служіння дає відчуття могутності; служіння приносить друзів; служіння є форма групової активності і часто дає значно більше служителю (у мирському сенсі), ніж тим, кому він служить.

Та все ж, не дивлячись на всі ці прояви неправильної мотивації і помилкового устремління, те або інше служіння постійно і охоче здійснюється. Людство наближається до правильного розуміння служіння. Воно починає відгукуватися на цей новий закон і вчиться реагувати на непохитно здійснювану волю того великого Життя, що насичує сузір'я водолія, подібно до того як наш сонячний Логос насичує нашу Сонячну систему і наш планетарний Логос – нашу планету.

Ідея служіння сьогодні першою вимагає осмислення, оскільки (осмислюючи її) ми широко відкриваємося новим впливам. Закон Служіння є виразом енергії великого Життя, яке в співпраці з Тим, “Ким ми живемо і рухаємося і існуємо”, підпорядковує людську сім'ю певним впливам і потокам енергії, які приводять до трьох результатів:

 1. Пробудження серцевого центру всіх прагнучих і учнів.
 2. Осмисленого фокусування емоційно поляризованої частини людства в думці.
 3. Перенесення енергії сонячного сплетення в серце.

Розкриття того, що можна назвати “свідомістю серця”, або розвиток дійсного відчуття, є першим кроком до групової обізнаності. Групова обізнаність і ототожнення з відчуттєвим аспектом всіх груп, – це та якість, яка веде до служіння – служіння, подібного до служіння Вчителів і служіння, продемонстрованого для нас в Галілеї Христом.

Деякі питання про служіння

Таким чином характер сьогоднішнього служіння обумовлений тим, що на нові впливи водолія в даний час відгукується астральне тіло, яке проводить їх через сонячне сплетення. Цим і пояснюється емоційність більшої частини служіння в сучасному світі, а також ненависть тих, хто чутливо реагує на страждання і хто унаслідок емоційного ототожнення із стражданням покладає провину за страхітливі обставини на окремих людей або цілі групи. Цим же пояснюється і в основному незадовільний характер того, що робиться нині для поліпшення положення, – незадовільний з вищих позицій душі.

Якщо ж служіння керується ментальним відгуком на людські потреби, то вся проблема виноситься із-за завіси ілюзії і з долини світової мани. Тоді імпульси до служіння реєструються в серцевому центрі, а не в сонячному сплетенні, і коли такий стан речей набуде поширення, ми побачимо радіснішу і успішнішу картину служіння.

Нова наука служіння повинна базуватися на правильному фундаменті і здоровому розумінні. Освітити цю тему найпростіше, сформулювавши деякі питання і відповідаючи на них по можливості повно і точно.

 1. Як ми визначаємо слово “служіння”?
 2. Яка сфера дії цієї науки і чому ми називаємо її наукою?
 3. Які ознаки дійсного служителя?
 4. Який вплив здійснює служіння: а) На розум? б) На емоції? в) На ефірне тіло?
 5. Чи доводить дана наука, що сім ключових, або променевих, типів використовують різні методи в своєму служінні?

Розгляд цих питань дозволяє виконати три завдання:

 1. У зв'язку з кожним питанням показати, що служіння – не сентименти і не ідеал, а наслідок і науковий процес в один і той же час.
 2. Відобразити нинішню потребу в правильному розумінні такого образу дій, за допомогою якого Нова Група Світових Служителів виведе людство в світ дійсного сенсу і реальних цінностей. Я постараюся показати, як працюватиме Нова Група Світових Служителів.
 3. Дати уявлення про те, як служать сьогодні на нашій планеті певні групи Вчителів Мудрості.

Відповідати на питання ми будемо у порядку їх переліку.

Як ми визначаємо слово “служіння”?

Визначити це слово нелегко. Його дуже часто намагаються охарактеризувати з позицій особистісного знання. Служіння можна стисло визначити як спонтанний наслідок контакту з душею. Контакт цей настільки реальний і відчутний, що життя душі може пролитися в інструмент, який душі хочеш не хочеш доводиться використовувати на фізичному плані. Так в світлі людських справ може бути продемонстрована природа цієї душі. Служіння не є якась якість і не є виконання якихось дій; це не якась активність, до якої потрібно старанно прагнути; і не засіб світового порятунку. Необхідно чітко уявляти собі різницю, інакше все наше ставлення до такого вагомого показника успіху еволюційного процесу людства виявиться невірним. Служіння – це один з проявів життя. Це потреба душі, це такий же двигун її еволюції, як і прагнення до самозбереження або відтворення видів є проявом тваринної душі. Це дуже важлива думка. Служіння – це інстинкт душі, якщо ми маємо право застосувати такий неадекватний вираз, і тому є специфічною і невід'ємною особливістю душевного розкриття. Це характерна особливість душі, так само як бажання є характерною особливістю нижчої природи. Це групове бажання, аналогічне особистісному бажанню нижчої природи. Це прагнення до групового блага. Тому не можна навчити йому або нав'язати його людині як бажане свідоцтво спрямованості, що йде ззовні і що базується на теорії служіння. Це просто перший реальний наслідок на фізичному плані початку вираження душі в зовнішньому прояві.

Ні теорія, ні устремління не роблять, та і не можуть зробити людину справжнім служителем. Чому ж тоді ми бачимо сьогодні таке активне служіння в світі?

Просто тому, що життя, слова і справи першого світового Великого Служителя, що прийшов показати нам суть служіння, неминуче здійснили свій вплив, і люди сьогодні серйозно прагнуть наслідувати Його, погано розуміючи, що наслідування не дає справжніх результатів, але лише відображає можливості.

Всі ці закони Душі (і Закон Служіння не виключення) неминуче виявляються двояко.

 • По-перше, вони впливають на індивіда. Це відбувається, коли встановлений певний контакт з душею і механізм душі починає відгукуватися. Підтвердження тому повинні тепер дати розкидані по всьому світу езотеристи, бо вони досягли рівня, що дозволяє їм висунути з своїх лав дійсного служителя, який буде свідоцтвом твердого контакту з душею.
 • По-друге, ці закони душі починають здійснювати груповий ефект на саме людство, впливаючи на нього в цілому. Цей ефект є чимось-то на зразок віддзеркалення вищої свідомості в нижчій природі, тому у наш час ми спостерігаємо таке сильне прагнення до служіння і значні філантропічні зусилля. Все це, проте, носить на собі глибокий особистісний відбиток, що сильно шкодить, оскільки люди намагаються нав'язувати свої уявлення про служіння і власний спосіб дій іншим прагнучим.

Вони, можливо, і стали чутливими до враження, але часто невірно інтерпретують істину і втрачають об'єктивність, переслідуючи особистісні цілі. Їм потрібно вчитися акцентуватися на контакті з душею і активному знайомстві з Егоїчним життям, а не на формальній стороні служіння. Для тих, кому близькі ці ідеї і хто сприйнятливий до вражень, що приходять від своєї душі (нерідко невірно інтерпретуючи істину, що спотворюється особистими уявленнями), важливо акцентуватися на торканні душі, а не на формальній стороні служіння. Активність формальної сторони підсилює особистісні амбіції, що ховаються під невірними уявленнями про служіння. Але при прагненні увійти до контакту душею, який і є суттю служіння, останнє здійснюється спонтанно в правильних напрямах і приносить відчутні плоди. Обнадійливим показником цього є зростання в світовій роботі безкорисливого служіння разом з глибоким перебігом духовного життя.

Яка сфера дії цієї науки і чому ми називаємо її наукою?

Розглянемо тепер сферу служіння і природу його як науки. Сфера служіння демонструється, перш за все, як життя Духу, що діє в рамках власної природи людини. Перше, що потрібно зробити душі після того, як контакт встановлений і людина дізналася про нього своєю свідомістю мозку завдяки активній передачі вражень розуму, це примусити людину усвідомити себе живим принципом божественності, а потім підготувати нижчу троїсту природу до автоматичного підпорядкування Закону Жертви. В результаті вона перестане перешкоджати життю, яке повинне і протікатиме через неї. Таке перше, найважче завдання, яке в даний час і вирішують прагнучі світу. Хіба не указує це на еволюційний рівень, досягнутий більшістю? Коли вводиться ритм цього закону і природним імпульсом людини у втіленні стає вираз душі, і коли цей ритм природним чином утверджується в повсякденності, людина починає “перебувати в духовному бутті”, і життя, м'яко і природно протікаючи через неї, впливає на її оточення і близьких. Ось цю-то дію і можна називати “життям служіння”.

Дуже велике значення надається процесу, за допомогою якого нижча природа підкоряється вищому Закону Служіння, в результаті з'являються найгірші уявлення про жертву. У цих уявленнях на передній план виводиться необхідна і неминуча розбіжність між нижчою природою, що діє за власними законами, і вищими аспектами, що працюють за законами духовними. При цьому жертва нижчого на користь вищого приймає перебільшені розміри, і саме слово виявляється дуже влучним. Жертва є. Страждання є. Є болючий процес відчуження. Здійснюються тривалі спроби відкритися перебігу життя, коли особистість одну за одною відкидає перепони і перешкоди. Ми з симпатією і розумінням відносимося до цієї стадії і такої поведінки, бо є люди, у яких стільки теорій про те, що таке служіння і в чому воно виражається, що самого служіння у них і немає і вони не здатні з розумінням віднестися до періоду болю, який незмінно передує розширенню сфери служіння. Їх теорії закривають шлях до дійсного виразу і замикають двері реального розуміння. Дуже активний розумовий елемент.

Коли ж нижче особистісне “я” підкоряється вищим ритмам і новому Закону Служіння, життя душі починає протікати через людину до інших, і її дія на сімейну групу людини демонструє реальне розуміння і справжню корисність. У міру посилення життєвого потоку в результаті його використання, його дія розповсюджується від малої сімейної групи на найближче оточення. З'являється можливість розширити діапазон контактів, і врешті-решт (якщо під впливом Закону Жертви пройшло декілька життів) дія життя, що виливається, може прийняти загальнонаціональний і всесвітній масштаб. Але це не планується і не переслідується як самоціль. Це стає природним вираженням життя душі, що знаходить форму і спрямованість згідно з Променем і виразом людини в минулих життях. Воно визначатиметься і нестиме на собі відбиток навколишніх умов: часу, періоду, раси і століття. Це буде живий потік, і спонтанна віддача, демонстрація життя, могутності і любові, що надсилається з рівнів душі, матимуть могутню притягальну дію на групові одиниці, з якими учень може стикатися в трьох світах виразу душі. Немає ніяких інших світів, де душа могла б в даний час так виражати себе. Ніщо не може зупинити, застопорити могутньої дії життя служіння, за винятком випадків, коли на його шляху встає особа. Тоді служіння, як його розуміють Наставники на внутрішній стороні життя, перекручується і перетворюється на заняття. Воно замінюється амбітністю, спробами примусити інших служити згідно нашим уявленням про служіння, а любов до ближніх замінюється любов'ю до влади, що перешкоджає дійсному служінню. У кожному житті настає небезпечний момент, коли осягнулася теорія служіння і розпізнається вищий закон. Тоді особа з своєю схильністю до імітації, мавпячою натурою і запалом високої спрямованості легко може прийняти теорію за реальність і зовнішні жести життя служіння – за природний, спонтанний перебіг життя душі через механізм її виразу.

Необхідність підвищувати тонкість розрізнення існує завжди, і всім відданим учням у наш час настійно рекомендується критична самооцінка. Перед ними новий цикл служіння, і вони повинні скористатися новою сприятливою можливістю. Украй важливо перебувати в духовному бутті, і якщо таке урівноважене положення досягнуте, то нікому не доведеться закликати людину до служіння. Хай стікаються “Сили Світла”, і ряди світових служителів швидко поповнюватимуться. Хай “Дух Миру” зробить нижчу природу своїм інструментом, і в особистісній сфері служіння запанують мир і гармонія. Хай “Дух Доброї Волі” володарює над нашим розумом, і для духу критицизму і деструктивних дискусій не залишиться місця. В ім'я цього і ради підготовки групи служителів, здатних працювати в істинно духовних напрямах, потрібно постійно підкреслювати необхідність неспричинення шкоди. Неспричинення шкоди прокладає канал для притоку життя; неспричинення шкоди усуває перешкоди для вільного виявлення любові; неспричинення шкоди – це ключ до позбавлення нижчої природи від хватки світової ілюзії і влади феноменального існування.

Одна з головних наук прийдешнього століття буде створена навколо активного служіння. Ми вживаємо слово “служіння”, тому що служіння, як духовна якість, скоро буде визнано феноменальним виразом внутрішньої реальності, і саме по лінії правильного розуміння служіння приходитиме велика частина одкровень про природу душі. Служіння – це спосіб отримання зовнішніх, феноменальних і відчутних результатів на фізичному плані. Звернімо на це увагу як на свідоцтво творчої якості служіння. Завдяки цій творчій якості воно врешті-решт вважатиметься світовою наукою. Воно є тяжінням до творчості, творчим імпульсом, важливою творчою енергією. Творчий аспект служіння завжди неявно визнавався в світі людських справ під різними назвами, наприклад, такою як наука професійного навчання. Визнається і рушійна сила, що виникає завдяки правильному розумінню суспільних відносин і їх вивченню. Великі дослідження в цьому напрямі проводяться також у зв'язку з кримінологією і правильним ставленням до молоді будь-якої нації і національної групи.

 Служіння – це переважно техніка коректних групових відносин, таких як правильне поводження із замкнутою дитиною в сім'ї, мудра адаптація порушника порядку до групового життя, робота з антигромадськими групами в крупних містах, правильна методика виховання дітей в наших освітніх центрах або відносини між релігійними або політичними партіями і міжнаціональні відносини. Все це частина нової Науки Служіння, що розвивається. Вплив даного закону душі в результаті принесе світло в цей світ і направить людські енергії в правильні русла. Але цю тему ми можемо освітити лише коротко. Адже вона дуже об’ємна, включаючи і пробудження духовної свідомості з її відповідальністю, і включення індивіда в групу пробуджених, і накладення нового, вищого ритму на те, що відбувається в світі. Таким чином, це безумовно наукова сфера, яка заслуговує уваги кращих умів. І в ній врешті-решт віддано діятимуть учні світу.

Які ознаки дійсного служителя?

Їх не складно стисло перерахувати. Але вони є не зовсім тим, що можна було б припустити. Я не маю на увазі якості, потрібні для вступу на Шлях Учнівства або Шлях Випробувань, які і так добре відомі. Це банальності духовного життя, які становлять поле битви, або Курукшетру, більшості прагнучих. Ми ж говоримо про якості, що виробляються під час роботи людини під імпульсом Закону Служіння. Вони виявляються, як тільки вона перетворюється на реальний канал для життя душі. Тоді її можна відрізнити за трьома основними ознаками:

 1. Як і слід було чекати, першою характерною якістю буде неспричинення шкоди, а також строга стриманість від таких мов і справ, які можуть завдати збитку або викликати непорозуміння. Ні єдиним словом, реченням, натяком, двозначністю або висловленою незадоволеністю не нашкодить людина своїй групі. Не говориться “не нашкодить людині”. Тим, хто працює за законом Служіння, немає потреби нагадувати про те, що не можна шкодити людям. Але враховуючи їх могутню духовну стимуляцію і запал їх спрямованості, їм часто доводиться нагадувати про неприпустимість спричинення шкоди групі.
 2. Друга ознака – це готовність не заважати іншим служити так, як вони вважають потрібним, знаючи, що життя, що протікає через індивідуального служителя, повинне відшукувати власні канали і виходи, і що спроби направляти ці потоки можуть бути небезпечними і зводити нанівець намічене служіння. Служитель може докладати свої зусилля в двох напрямах:

а) Допомагати іншим “перебувати в духовному бутті”, як цьому вчиться він сам.

б) Допомагати індивіду нести своє служіння у вибраній ним області так, як він сам вважає за потрібне, а не так, як він повинен робити на думку помічника.

Тут потрібно прояснити один момент. Завдання тих, що працюють за законом Служіння переважно не має відношення до груп, що утворилися в сьогоднішньому світі, і які працюють під впливом згадуваного загального відгуку. Їх відгук легко виливається в таку активність, як філантропічні зусилля, експерименти у області освіти або соціальні заходи в житті суспільства, що приймають масовий характер. Ім'я тим, хто відгукується так само, – легіон, і воля до подібного роду служіння не потребує якоїсь особливої стимуляції. Про це недвозначно свідчить чудова реакція на безліч акцій доброї волі. Але робота служителя нового типу направлена на тих, хто встановлює контакт з душею і може тому працювати за Законом водолія, що нині утверджується. Йдеться про здатність не просто перебувати в духовному бутті, але перебувати разом з іншими, працюючи з ними суб'єктивно, телепатично і синтетично. Така відмінність заслуговує уваги, оскільки можна даремно витрачати сили в таких сферах, де відмінно справляються люди відповідного рівня розвитку.

 1. Третьою ознакою нового служителя є радість. Вона займає місце критицизму (жахливого творця страждань) і є тією безмовністю, яка звучить.

Варто поміркувати над останнім виразом, бо його справжній сенс не передається словами, але тільки життям, відданим новим ритмам і служінню цілому. Його справжній сенс можна уловити в таких словосполученнях, як “звучна радість” і “радісне звучання”.

Який вплив служіння на розум, емоції і ефірне тіло?

Слід пам'ятати, що тільки через наслідки учений майбутнього зробить висновки про дійсне існування внутрішньої причини, внутрішньої реальності, “я”, або душі. Ми бачили, що служіння – це не просто діяльність однієї особи або групи, що робить що-небудь з добрими намірами для іншої особи або групи. Служіння саме безперечно є результатом надзвичайної важливості внутрішньої події, і коли такий результат в наявності, виявляється ряд породжених нею вторинних творчих причин. Перш за все, це зміни в нижчій свідомості, тенденція до відмови від інтересів особистого “я” заради ширших завдань групи, реальна вражаюча переорієнтація і здатність змінювати умови (творчою активністю), тобто демонстрація чогось динамічно нового. У міру стабілізації цієї внутрішньої події і переходу її в збалансований внутрішній стан, згадані зміни стають регулярнішими і менш судорожними, і дія нових сил, що надходять в особу для подальшого творчого використання, помітна у всіх трьох тілах. Так дійсний служитель одержує інструменти служіння, і відтепер творча робота згідно Плану може вестися на всіх трьох планах. Так в Своїй мудрості Бог вирішив обмежити Себе, і робота еволюції здійснюється виключно вибраними Ним будівельниками і під керівництвом – на нашій планеті – тих людей, чиї життя трансформуються завдяки контакту з душею і творчому служінню і хто складає планетарну Ієрархію.

Якщо вирівнювання досягнуте, якщо возз'єднання відбувається на більш постійній основі і якщо Антахкарана (міст, що сполучає вище з нижчим) вже будується, то починає виявлятися дійсна природа служіння, ким би воно не здійснювалося. Першою дією сили душі, що надходить яка є головним чинником служіння, буде інтеграція особи і зведення всіх трьох нижчих аспектів людини в єдине ціле, яке служить. Така важка початкова стадія з погляду учня в Палаці Мудрості. Людина дізнається про свої можливості і здібності і, узявши на себе обітницю служіння, починає ревно служити. Вона створює один, інший, третій канали для виразу сили, яка її спонукає, і зносить і руйнує так само стрімко, як створює. На якийсь час вона стає серйозною проблемою для решти служителів, з якими може взаємодіяти, тому що не зважає ні на чию думку, окрім власної, і оточуюча її аура критицизму і самовпевнений натиск надмірно наполегливої сили усередині неї є перешкодою для “малих цих”. В результаті старшим, досвідченішим учням постійно доводиться щось виправляти (за неї). Тимчасово вона стає жертвою власного прагнення служити і сили, що протікає через неї. В деяких випадках на даній стадії тліючі вуглинки амбіції роздуваються в полум'я. Амбіція є лише тяга особи до поліпшення і на своєму місці і свого часу є цінним божественним напрацюванням, але коли особа стає інструментом душі, амбіція повинна бути вирвана з коренем. У інших випадках служитель знаходить ширший, заснований на любові погляд і, не думаючи про власну реалізацію, приступає до спокійної роботи у згоді з групами всіх дійсних служителів. Свої особисті тенденції, свої ідеї і амбіції він підпорядковує важливішому благу цілого і забуває про своє “я”. Напевно, тим, хто бажає стати дійсним служителем, не можна дати кращої поради, ніж щоденне повторення, всім серцем і розумом вдумуючись в слова, “Езотеричного Катехізису”. Якщо служителів відштовхують або лякають втілені в цих словах ідеї, то, можливо, це показує, наскільки велика для них необхідність усвідомлено проникнутись сенсом цього життя. От як звучить ця обітниця:

“Я виконую свою роль з непохитною рішучістю, з найбільш ревним устремлінням; я дивлюся вгору і допомагаю внизу; не мрію, не відпочиваю; я труджуся, служу, пожинаю і молюся; я є Хрест; я є Шлях; я наступаю на здійснювану мною роботу,  опановую своє вбите 'я'; вбиваю бажання і віддаю всі сили, забуваючи про нагороду. Я – передвісник миру; я позбавляюся права на спокій і під гнітом болю втрачаю себе і знаходжу Себе, і знаходжу мир. У всьому цьому я даю урочисту обітницю, закликаючи своє Вище 'Я' ”.

Поки людина вчиться служити і укріплює внутрішній контакт, її чекає поглиблення медитативного життя і частіше осяяння розуму світлом душі. Так відкривається План. Це не означає, що світло це осяватиме плани служителя відносно його життя або вибраної ним області служіння. Необхідно ясно розуміти це. Тоді б (будь це так) це тільки означало б, що кмітливий розум служителя знайшов виправдання для його амбіцій. Насправді це розпізнавання розумом того Плану, який Бог приготував для світу на той період часу, коли живе служитель, і тієї ролі, яку він може зіграти для просування задумів тих, хто відповідає за виконання цього Плану. Тоді він готовий стати крихітною частинкою великого Цілого, і такий настрій не міняється, навіть коли учень стає Вчителем Мудрості. При цьому Він одержує грандіознішу концепцію Плану, але не втрачає Своєї скромності і відчуття пропорції.

Інтегрована мисляча особа цілком пристосована до того, щоб виконувати роль служителя в активній роботі світу за умови, що її бачення не замутнене особистою амбіцією, а діяльність не вироджується в суєту і гарячкову заклопотаність. Спокійному, урівноваженому розуму сама душа відкриває, який наступний крок належить зробити в роботі світової еволюції, повідомляючи йому потрібні ідеї. Так передбачено Планом для людства.

Сила, що протікає через особу і дає служителю необхідне для цього бачення і відчуття своїх можливостей, що дозволяють йому співробітничати, проникає в емоційне, або астральне, тіло. Тут залежно від стану астрального тіла служителя і його внутрішньої орієнтації вона знову-таки надає подвійний ефект. Вона може посилити мару і поглибити ілюзію, залучаючи служителя до психічних ілюзорних ефектів, які при цьому виникають. Тоді на фізичному плані він буде спокушений, наприклад, ідеєю про свої вражаючі особисті контакти, в той час, як стикнувся лише з якою-небудь з групових мислеформ про Великих. Він зачарований ілюзорним уявленням про те, що є вибраною судиною або рупором Ієрархії, тоді як насправді введений в оману масою голосів, гул яких на астральному плані заглушає Голос Безмовності; ним володіє оманлива ідея про те, що немає іншого шляху, окрім його власного. Ілюзія і обман такого роду поширені в даний час серед наставників і працівників повсюдно, тому що дуже багато хто досягає прямого контакту з душею і захоплюється бажанням служити. Проте вони ще не позбавилися амбіцій і орієнтовані в основному на особистісний вираз, а не на злиття з Групою Світових Служителів. Якщо ж вони здатні уникнути мари і відрізняти Реальне від нереального, то сила, що надходить, наповнює їх життя дієвою безкорисливою любов'ю і відданістю Плану, а також тим, кому служить План, і Тим, Хто служить Плану. Важлива послідовність цих тверджень. Тоді ні корисливості, ні самовпевненості, ні егоїстичним амбіціям місця немає. Враховується лише завдання і настійна необхідність зробити все можливе для вирішення цього завдання, як воно бачиться служителем.

Серце і розум діють в цьому випадку разом (або в егоїстичному союзі, представляючи активну особистість, або віддано і безкорисливо, орієнтуючись на водійство душі), і сила, яка протікає через служителя, активізує його ефірне тіло. Це примушує автоматично реагувати і фізичне тіло. Тому служителю дуже важливо заспокоїтися на астральному плані і в благочестивій контрольованій безмовності почекати, перш ніж дозволити силі виливатися в центри ефірного тіла. Стадія безмовності є одна з таємниць духовного розкриття. Як тільки сила або енергія душі – що або зберегла свою чистоту, або спотворена і відхилена по дорозі у фізичний прояв – досягає ефірного тіла, середньому учню більш нічого не потрібно робити. На даному етапі результат неминучий і ефективний. Подальша фізична активність визначається внутрішньою думкою і життям бажання. Якщо сила доходить в своїй чистоті, вона порушує стійку активність центрів над діафрагмою. Якщо ж вона несе на собі наліт особових тенденцій, то задіює головним чином сонячне сплетення і викидає в прояв всі астральні ілюзії і мару егоїстичних феноменів. Це добре помітно сьогодні на прикладі лідерів різноманітних груп.

Чи доводить ця наука, що форми служіння семи променевих типів різні?

З часом це буде твердо доведено, і з'ясується, що працівник і служитель кожного Променя несе служіння по специфічних для нього напрямах. Вони становлять для нього лінію найменшого опору, а, значить, – і найбільшої ефективності. Відповідні методи і техніки увійдуть до складу майбутньої Науки Служіння і відкриватимуться завдяки розробці променевих гіпотез і спостереженню за методами тих людей і груп, променева приналежність яких не викликає сумнівів. Ці різні види служіння узгоджуються з Планом і разом утворюють синтетичне ціле. Промінь або Промені, проявлені в будь-який конкретний час, визначають загальну тенденцію світового служіння, і для тих служителів, егоїчний Промінь яких втілений і які хочуть правильно робити свою справу, робота буде полегшена, якщо вони зрозуміють, що стан справ їм сприяє і вони слідують напряму, що становить на даний період лінію найменшого опору. Їм простіше працювати, ніж учням і прагнучим, чий егоїчний Промінь не проявлений. Такий стан спонукає до ретельного вивчення періодів або термінів, щоб замість марної витрати сил використовувати якості і здібності служителів з реальною віддачею. Все поєднуватиметься з Планом. Аналіз присутніх і відсутніх в прояві Променів і виявлення учнів і служителів, що знаходяться в поточний час на фізичному плані, входить в роботу Вчителів Ієрархії.

Поява сьогодні Нової Групи Світових Служителів указує на те, що у фізичному прояві знаходиться достатня кількість егоїчних променевих типів і достатнє число особистостей відгукується на торкання душі, тому може сформуватися група, що дозволяє діяти на неї саме як на групу. Така можливість з'явилася вперше. Аж до нинішнього сторіччя можна було залучати окремих людей в різних частинах світу і з дуже тривалими часовими інтервалами. Але сьогодні може відгукнутися група, і її відносна численність дозволяє зібрати на планеті групу з людей з таким випромінюванням, що їх аури можуть стикатися. Це дозволить їм функціонувати єдиною групою як суб'єктивно, так і об'єктивно.

В даний час по всьому світу розкидано стільки центрів світла, стільки учнів і прагнучих, що витікаючі від кожного тонкі проміннячка, або ниточки світла (виражаючись символічно) перетинаються, переплітаються і утворюють світову мережу світла. Так виходить магнетична аура Нової Групи Світових Служителів. Кожен індивід в групі сприймає План або завдяки особистому знанню, що одержується у контакті з душею, або завдяки інтуїції, що підказує йому, що те, що привертаюча його Група вважає своїм безпосереднім завданням, доцільне і правильне для нього, і він, зі всім що є в ньому найвищого і кращого, може сприяти їй. Кожна людина в Групі працює у власному оточенні згідно свого Променю і типу. І, знову ж таки, – будучи обумовленою своєю расою і нацією. Робота просувається краще, якщо одиниці Групи вирішують задачу у власному специфічному середовищі, найпростіше і оптимально для них, належачи до даної обстановки за своїми звичаями і вихованням. Про це слід пам'ятати.

Способи дій семи променевих типів наступні :

Промінь 1. Роботу служителів цього Променя, якщо це досвідчені учні, можна визначити як відображення Волі Бога в людських думках. Вони добиваються цього могутньою дією на розум людей певними ідеями і наголосом на управляючі принципи, які повинні бути засвоєні людством. Збагнення цих ідей прагнучим приводить до двох результатів. По-перше, це період руйнування, зносу всього застарілого, що заважає, після чого в думках мислячої частини людства зі всією ясністю спливають нові ідеї. Вони втілюють великі принципи і належать Новій Епосі. Служителі в даному випадку діють як Божі ангели-руйнівники, що видаляють старі форми; проте всіма їх діями рухає любов.

Проте рядовий прагнучий Першого Променя діє не так усвідомлено. Він уловлює ідею, якої потребує людство, але прагне запропонувати її головним чином як свою власну, як щось, що він побачив і усвідомив і що нетерпляче намагається нав'язати своїм побратимам для їх же блага, як він його розуміє. Він неминуче руйнує так само швидко, як і будує, і врешті-решт руйнує самого себе. Багато гідних прагнучих і учнів, що проходять в даний час підготовку до служіння, працюють саме цим гнітючим способом.

Деякі Вчителі Мудрості з групами Своїх учнів активно прагнуть сьогодні розповсюдити серед людських рас необхідні базисні ідеї, і ґрунт для Їх роботи готують в основному групи Учнів-Руйнівників і Учнів-Вісників, завдання яких спрямовані на загальну мету. Домінуюча ідея майбутнього проголошується в письмовому і усному вигляді єдиною Групою. Група Руйнівників підхоплює її і крушить старі форми істини, звільняючи шлях і простір для нової ідеї.

Промінь II. Служителі цього Променя роздумують над новими пов'язаними з Планом ідеями, медитують над ними і засвоюють їх, а також силою своєї приваблюючої любові об'єднують тих, чий рівень еволюції дозволяє в певній мірі і ритмі відгукуватися на цей План. Вони можуть обирати і готувати тих, хто здатний глибше “провести” ідею в людські маси. Не слід забувати про те, що в даний час робота Ієрархії і завдання Нової Групи Світових Служителів пов'язані головним чином з ідеями. Учні і служителі Другого Променя “зайняті будівництвом жител для тієї динамічної суті, яка завжди відповідала за зміну людських думок, тим самим прискорюючи настання нової, кращої епохи, яка дозволить виховувати душі людей”. Такий вислів “Стародавнього Коментарю”. Ця робота служителів Другого Променя заснована на магнетичному, привабливому, співчутливому розумінні і мудрій, неспішній, люблячій дії. Зараз вплив їх стає домінуючим.

Промінь III. На цьому Промені служителі виконують сьогодні особливу функцію, стимулюючи, загострюючи і надихаючи людський інтелект. Їх робота полягає в адаптації ідей для тієї маси сучасних мислячих людей, інтуїція не яких ще пробуджена. Дійсні служителі працюють в основному з новими ідеями, а не займаються організацією і критицизмом (які йдуть рука в руку). Прагнучий Третього Променя приймає ідеї, що вийшли з піднесеної свідомості Тих, для Кого працює Перший Промінь, наділені магнетизмом працівниками Другого Променя (тяжінням в езотеричному сенсі) і пристосовані до безпосередніх потреб і оформлені словесно силою інтелектуального типу Третього Променя. Тут дається натяк для тієї безлічі осіб Третього Променя, які працюють в даний час в різних сферах служіння.

Промінь IV. Зараз цей Промінь не втілений, і тому в світовому служінні задіяна невелика кількість Его Четвертого Променя. Проте осіб Четвертого Променя багато, і вони можуть немало почерпнути для себе, вивчаючи роботу Нової Групи Світових Служителів. Головним завданням прагнучого Четвертого Променя є гармонізація нових ідей із старими, щоб між ними не було небезпечної порожнечі або розриву. Це ті, хто добивається “виправданого компромісу” і погоджує нове із старим, щоб зберегти дійсний малюнок плану. Вони зайняті узгодженням, оскільки є справжніми інтуїтивами і володіють мистецтвом синтезу, і тому їх робота найбільш безпосереднім чином сприяє дійсному представленню божественної картини.

Промінь V. Це ті, хто досліджує форму, щоб виявити закладену в неї ідею, її рушійну силу, тому їх робота з ідеями полягає в перевірці їх істинності. У свої ряди вони збирають тих, чия особистість належить цьому Променю, і навчають їх мистецтву наукового дослідження. На основі сприйнятих духовних ідей, що стоять за формальною стороною прояву, на основі численних відкриттів, які освітлюють відносини Бога з людиною і природою, на основі винаходів (що є лише матеріалізацію ідей) і свідоцтв Плану, що надаються законом, вони творять новий світ, в якому люди працюватимуть і житимуть більш свідомим духовним життям. Учні, що діють сьогодні в цих напрямах в кожній країні, активніші, ніж будь-коли раніше в людській історії. Свідомо і неусвідомлено вони вводять людей в світ сенсу, і їх відкриття покладуть кінець нинішній ері безробіття, їх винаходи і удосконалення разом з ідеєю групової взаємозалежності (головною звісткою Нової Групи Світових Служителів) врешті-решт приведуть до поліпшення людського становища, при якому може настати ера миру і свободи. Не вірно сказати “настане”, бо навіть Сам Христос не здатний точно передбачити ні той час, коли можуть відбутися зміни, ні реакцію людства на будь-яке одкровення.

Промінь VI. Протягом останніх двох тисяч років дія цього Променя полягала в навчанні людства мистецтву розпізнавання ідеалів, що є проекціями ідей. Основне завдання учнів цього Променя полягає в тому, щоб, користуючись наростаючою тенденцією людства до розпізнавання ідей і уникаючи підводних каменів фанатизму і небезпечних мілин поверхневих бажань, прищепити світовим мислителям таке ревне бажання добра, істини і краси, щоб сприяти сходженню з плану розуму і матеріалізації тієї ідеї, яка повинна матеріалізуватися на землі в якій-небудь формі. Ці учні і служителі свідомо працюють з елементом бажання в людині, науковими методами здійснюючи його правильне пробудження. Їх методи наукові, тому що засновані на правильному розумінні людського матеріалу, з яким їм доводиться працювати.

Когось потрібно спонукати до активності ідеєю. В цьому випадку ефективно діє учень Першого Променя. Когось легше пройняти ідеалом, якому вони потім і підпорядковують особисте життя і помисли. Тут ефективніший учень Шостого Променя, тут і повинен він докладати свої зусилля і учити людей розпізнавати істину, твердо тримаючи перед ними ідеал і утримуючи їх від дуже гарячих і фанатичних проявів зацікавленості, коли потрібна готовність до тривалого напруження. Коли Шостий Промінь є особистісним Променем людини або групи, він може виявитись набагато більш руйнівним, ніж Перший, бо тут менше мудрості, а оскільки він діє через бажання, то слідує лінії найменшого опору для мас, і тим легше йому проводити результати на фізичному плані. З представниками Шостого Променя потрібно поводитися обережно, оскільки вони дуже односторонні і дуже сповнені особистого бажання, і, крім того, дуже довго цей тип знаходився на гребені еволюційної хвилі. Але властивий Шостому Променю метод матеріалізації ідеалу через збудження бажання дуже потрібний, і на щастя, на цьому Промені працює сьогодні багато прагнучих і учнів.

Промінь VII. Він представлений зараз активним і необхідним загоном учнів, які прагнуть сприяти Плану. Їх робота, природно, проходить на фізичному плані. Вони можуть організувати представлений ідеал, який буде в тій мірі утілювати ідею Бога, в якій в даний період вона доступна людству і може бути поміщена у форму на землі. Робота їх важлива та необхідна і вимагає великої майстерності в діях. Зараз цей Промінь набирає силу. Жоден променевий учасник ієрархічної діяльності не в змозі реально працювати поодинці, і жодна група не може рухатися самостійно. Різниця в методах старої і нової епох відображена в ідеї лідерства індивіда і лідерства групи. Це різниця між відгуком індивіда на ідею, що нав'язує цей відгук своїм побратимам, і реакцією групи на ідею, що виливається в груповий ідеалізм і надання ідеї конкретної форми, при яких ця ідея просувається без впливу на неї окремих індивідів. Ось в чому для учня Сьомого Променя полягає сьогодні головне завдання, на рішення якого він повинен спрямувати всю свою енергію. Він повинен вимовляти Слова Могутності (а це групові слова), і втілювати групове устремління в організованому русі, який вельми відрізняється від організації. Вражаючий приклад використання такого Слова Могутності, вимовленого групою, виявляє останнім часом Великий Заклик, що приносить помітний результат. Його вживання має продовжуватися, оскільки цей мантрам ініціює прихід Сьомого Променя. Подібний мантрам вперше представлений увазі людства.

Всі Промені сприяють в даний час здійсненню специфічної групової ідеї семи Вчителів, Які через Своїх вибраних служителів беруть активну участь в роботі – присвяченій активності Сьомого Променя. Вона пов'язана також із зростаючим впливом Водолія. Вчителі з великою групою учнів, що діють на всіх п'яти планах людського розкриття, ретельно вивчили Своїх прийнятих учнів, учнів на випробуванні і ще не прийнятих, а також прагнучих. З них Вони відібрали тих, хто може увійти до групи на зовнішньому фізичному плані. Вибір визначили наступні чинники:

а.   Чутливість до впливу Водолія.

б.   Готовність працювати в групі як її складова частина, без будь-яких особистих амбіцій або прагнення до лідерства. Бажання лідерства автоматично (хоча лише на якийсь час) позбавляє учня права на участь в цьому почині. Він як і раніше може виконувати корисну роботу, але це робота другорядна, така, що має відношення швидше до старої епохи, аніж до праці Нової Групи Світових Служителів.

в.   Відданість, що не тримає нічого з того, що правильніше було б віддати.

г.    Неспричинення шкоди, хоча ще не здійснене, але таке, що є ідеалом, до якого невідступно тягнеться прагнучий.

У такій роботі може брати участь багато людей. Розповідаючи про Закон Служіння, тут по можливості якомога ясніше описано один з найбільш езотеричних впливів в Сонячній системі. Ця інформація – заклик до служіння, але те служіння, про яке ми говоримо, можливе лише тоді, коли ми ясно уявляємо собі мету медитації і вчимося зберігати внутрішню духовну орієнтацію протягом всього дня. Тільки тоді, коли ми вчимося викреслювати, видаляти з свідомості самих себе як центральну фігуру своєї життєвої драми, ми починаємо відповідати своїм реальним потенціям як служителі Плану.

 

4. Закон відкидання

Перед нами дуже цікавий закон. Це один з головних божественних законів, що мають величезне значення для Мандрівника на його утомливому  багатовіковому шляху назад в центр. Це четвертий закон, що управляє, або контролює, життя душі.

Екзотерична назва

Езотерична назва

Символ

Променева енергія

4.

Закон відкидання

(відштовхування)

Закон всіх Ангелів-Руйнівників

Ангел з полум’яним мечем

Відкидаюча енергія Першого Променя

Перш за все коротко перерахуємо основні властивості і дію цього закону:

 1. Використовувана енергія здійснює розсіюючий вплив. Сам закон виступає як агент розсіяння.
 2. У активному виразі закон викликає активне розсіяння, або відкидання, аспектів формального життя.
 3. Закон забезпечує розрізняючий контакт, що врешті призводить до того, що езотерично називається “Шляхом божественної відмови”.
 4. Проте, цей закон є аспектом Закону Любові, аспектом Вішну, або Христа, що визначає поведінку душі, суттю природи якої є любов.
 5. Закон Відкидання виражається через розумову природу, тому відчути його дію можна лише на Шляху Учнівства.
 6. Він є головною передумовою дійсного самопізнання. Він відкриває одночасно з тим, як розділяє і розсіює.
 7. Він діє через любов і на користь одиниці: форми і існування, яке зрештою відкидає форму.
 8. Є аспектом одного з найбільших космічних законів, Закону Душі, що представляє космічний Закон Тяжіння, бо притягнуте з часом автоматично відштовхується тим, що колись притягало його.

Саме цей закон першим починає відображати божественну мету в свідомості прагнучого, вселяє йому вищі імпульси і диктує духовні рішення, що відзначають його прогрес на Шляху. У цьому демонструється якість Першого Променя (підпроменевий вплив Другого Променя), оскільки слід пам'ятати, що відштовхування форми, ситуації або стану може свідчити про духовну любов у агента відкидання. Це добре відображено в стародавньому символі Ангела з полум'яним мечем, що стоїть біля воріт Раю і виганяє тих, хто шукає передбачуваного захисту в цьому притулку і стані. Ангел діє з любов'ю і діяв так завжди, оскільки стан усвідомлення, званий нами Раєм, вельми небезпечний для всіх, хто не заслужив права перебувати в ньому. Ангел захищає неготового прагнучого (а не місце, куди він прагне увійти), уберігаючи його від ризику і небезпек того посвячення, яке необхідно одержати, перш ніж він зможе пройти через п'ять райських сфер туди, де вічно сяє світло і де живуть і працюють Вчителі Мудрості. Саме цю думку втілює в каменярських ритуалах Вартовий, що стоїть за дверима Ложі з голим мечем, зберігаючи секрети Ремесла від неготових.

Оскільки цей закон є аспектом фундаментального Закону Любові, він має відношення до психе, або душі, і, отже, відповідає за забезпечення духовних інтересів дійсної людини, а також демонстрацію могутності другого аспекту, Христової свідомості, і могутності божественності. Він “відкидає небажане у пошуках того, чого вимагає серце, і веде стомленого подорожнього від одного відкидання до іншого, поки, зробивши безпомилковий вибір, той не дійде Великого Рішення”. (“Стародавній Коментар”).

Розділимо інформацію про дію і вплив Закону Відкидання, на три частини:

а) Закон Відкидання і функція та якість бажання.

б) Вираз Закону Відкидання на Шляхах Учнівства і Посвячення.

в) Закон Відкидання, “який веде в семи напрямах і примушує все, з чим стикається, повертатися назад до семи духовних Отців”.

Цей закон працює через душу у всіх формах. Він фактично не зачіпає матерію, хіба лише в тій мірі, в якій зачіпається форма, коли душа “віддаляється”, або окультно “відрікається”. Очевидно, тому, що розуміння його активності залежить в основному від того, наскільки ми індивідуально знаємо силу душі і від ступеня нашого контакту з самою душею. Наше розташування на сходах еволюції визначає, як ми маніпулюємо цим законом (якщо подібна фраза допустима) і нашу чутливість до його дії. Наша повна нездатність відчувати його вплив сама по собі прекрасно свідчить про наш розвиток. Якщо розум пасивний, і якщо ми не почали осмислено користуватися ним, у нас немає засобу або каналу для надходження або дії цього впливу. Адже саме цей вплив, або закон, нашого духовного буття відкриває волю, план, або мету божественного життя у зв'язку з індивідом або людством в цілому. Не забуватимемо і про те, що, якщо немає нитки світла, здатної діяти як канал, то неможливо буде дізнатися, зрозуміти і використати те, що може передати цей закон. Дані закони управляють головним чином Духовною Тріадою, тією божественною Трійцею, яка виражається за посередництва душі, так само як три аспекти душі в свою чергу відображаються через особу.

Повідомлене про цей закон зрозуміє лише той, хто починає своє духовне пробудження. Три вже розглянуті закони мають справу із специфічними духовними впливами, витікаючими від трьох рядів пелюсток, створюючих егоїчний лотос.

1

 Закон Жертви

Пелюстки Жертви, Жертовна воля Душі

2

 Закон Магнетичного Імпульсу

Пелюстки Любові

3

 Закон Служіння

Пелюстки Знання

Четвертий закон, Закон Відкидання, працює через перший Закон Жертви і приносить прагнучому якість, вплив і тенденцію Духовної Тріади, потрійного виразу Монади. Повною мірою його сила виявляється тільки після третього посвячення, коли вперше свідомо відчувається могутність Духу. А до того наголошувався головним чином контроль душі, що посилювався. Таким чином, одержуємо:

1

Закон Відкидання.

Четвертий Закон

Атма. Духовна Воля. Цей вплив йде через егоїчні пелюстки жертви і допоміжний Закон Жертви.

2

Закон Групового Прогресу. П'ятий Закон

Буддхі. Духовна Любов. Йде через пелюстки любові егоїчного лотосу і допоміжний Закон Магнетичного Імпульсу.

3

Закон Відгуку, що Розширюється. Шостий Закон.

Манас. Вищий духовний розум. Йде через пелюстки знання і допоміжний Закон Служіння.

 Вищі духовні закони відображаються в трьох нижчих духовних законах, досягаючи нижчої свідомості через егоїчний лотос і антахкарану. Дане твердження є другим з основних постулатів про Закон Відкидання. А першим є твердження про те, що якщо немає нитки світла, що діє як канал, то неможливо буде дізнатися і зрозуміти те, що може передати цей закон.

Ці шість законів дають ключ до всієї психологічної проблеми кожної людської істоти, і немає стану, який не створювався б свідомою або несвідомою реакцією людини на ці основні впливи – природні і духовні закони. Якби психологи визнали три базисні закони всесвіту і сім законів, провідних їх вплив, вони б набагато швидше рухалися до розуміння людської істоти, ніж зараз. Ось три головні закони, описані у іншому місці:

 1. Закон Економії, керуючий головним чином інстинктивною природою людини.
 2. Закон Тяжіння, який управляє душевним аспектом людини і всіх форм життя, від атома до Сонячної системи.
 3. Закон Синтезу, який управлятиме людиною, коли та встане на Шлях Посвячення, але який поки не грає великої ролі в її розвитку.

Ще є сім менших Законів, що забезпечують еволюційне розкриття людини-особистості і людини-душі:

 1. Закон Вібрації, атомний закон сонячної системи.
 2. Закон Зчеплення, аспект Закону Тяжіння.
 3. Закон Розпаду.
 4. Закон Магнетичного Контролю, що визначає контроль над особою з боку духовної природи через природу душі.
 5. Закон Фіксації. За допомогою цього закону розум контролює і стабілізує.
 6. Закон Любові, за допомогою якого трансмутується нижча природа бажання.
 7. Закон Жертви і Смерті. (“Трактат про Космічний Вогонь”, с.569)

 Сім останніх законів відносяться до життя у формі. До десяти перерахованих законів слід додати сім законів душі, які ми розбираємо. Вони починають впливати на людину, забезпечуючи її прискорене духовне розкриття після її підпорядкування дисципліні Шляху Випробувань, або Шляху Очищення. Тоді вона готова пройти завершальні стадії Шляху.

Ці сім законів складають основу дійсного психологічного розуміння, і коли їх вплив зрозуміють краще, людина дійде реального самопізнання. Це підготує її до четвертого посвячення, котре позбавляє від необхідності подальших втілень.

Існують примітні паралелі між:

 1. Вісімнадцятьма законами:

а. Трьома головними законами всесвіту,

б. Сімома меншими законами сонячної системи,

в. Сімома основними законами душі, а також так званим великим законом Самого Божества, законом синтетичної мети Бога.

 1. Вісімнадцятьма підпланами, через які пролягає шлях людини:

а. Сімома фізичними підпланами,

б. Сімома астральними підпланами, або підпланами емоції-бажання,

в. Чотирма нижчими ментальними підпланами.

 1. Вісімнадцятьма ступенями каменяра, від ступеня Підмайстра до ступеня довершеного посвяченого Ордена Хреста і Рози.
 2. Вісімнадцятьма силовими центрами, з якими доводиться працювати духовній людині:

 а. Сімома центрами ефірного тіла.

 б. Сімома центрами астрального тіла.

 в. Трьома рядами пелюсток егоїчного лотоса.

 г. “Коштовністю в Лотосі” в серці “квітки душі”, яка є вісімнадцятим центром.

Розуміння цих символічних відносин дуже допомагає з'ясувати шлях душі в тілі і складає основу всякого істинно езотеричного психологічного дослідження.

а. Закон Відкидання і бажання

Цей розділ має безпосереднє відношення до головної проблеми людства. Проте ми торкнемося її дуже поверхнево, розглянувши в основному аспект переходу від проблеми прагнучого до проблеми учня. У основі психологічної проблеми людства в цілому лежить те визначальне ставлення до існування, яке ми називаємо Бажанням. Всі менші утворення базуються, підпорядковані або витікають з цієї фундаментальної тяги. Фрейд називає її “сексом”, а тим часом це всього лише інша назва для сили тяжіння до не-“я”. Інші психологи говорять про цю домінуючу активність як про “життя бажання” людей, розглядаючи всі характерні тенденції, всі емоційні реакції і характер ментального життя в категоріях прихованих бажань, ваблень і загарбницьких тенденцій, як “захисні механізми” або “способи втечі” від невідворотних навколишніх умов. Ось цим вабленням і бажанням, а також праці для їх задоволення люди і віддають своє життя. І все, що робиться, є спробою задовольнити усвідомлювану потребу, відповісти на виклик існування вимогою щастя, неба і кінцевого досягнення бажаного ідеального стану.

Все визначається тією або іншою формою настійної потреби в задоволенні, яка характеризує пошук людини на будь-якій стадії її розвитку. Це інстинктивне прагнення до самозбереження, що виражається в пошуку дикуном їжі або в економічних проблемах сучасної цивілізованої людини; це прагнення до само-відтворення і задоволення тієї схильності, що приводить в даний час до ускладнень в сексуальному житті раси; це прагнення до популярності, любові і пошани з боку інших; це прагнення до інтелектуальної насолоди і ментального збагнення істини або глибоко приховане бажання небес і спокою, властиве християнину, або прагнення до просвітлення, якого вимагає містик, або спрага ототожнитися з реальністю – “потреба” окультиста. Все це – бажання в тій або іншій формі. І ці спонуки контролюють і безпосередньо управляють людством.

Саме усвідомлення фундаментальної схильності або контролюючого чинника людини лежить в основі вчення Будди і втілено в Чотирьох Благородних Істинах буддійської філософії, які можна сформулювати таким чином:

Чотири Благородні Істини

а. Існування у феноменальному всесвіті невіддільне від страждання і скорботи,

б. Причина страждання полягає в бажанні існування у феноменальному всесвіті,

в. Припинення страждання досягається викорінюванням бажання феноменального існування.

г. Шлях до припинення страждання – це благородний восьмискладовий шлях.

Саме усвідомлення величезної важливості позбавлення людини від її власної природи бажання спонукало Христа наполягати на настійній необхідності робити добро своєму ближньому, а не самому собі, вести життя служіння, самопожертвування, самозабуття і любові до всього сущого. Тільки так можуть розум і “око серця” відмовитися від задоволення власних потреб людини заради утамовування важливіших вимог самого людства.

Поки людина не встала на Шлях Вдосконалення, вона не здатна реально оцінити обов'язкову для виконання вимогу власної душі відмовитися від прагнення до зовнішнього, матеріального, речового задоволення і від бажання. Але саме цією вимогою визначалася для душі необхідність утілюватися і якийсь час підкорятися Закону Перевтілення. У міру просування роботи очищення на Шляху Очищення вимога такої відмови стає все настійнішою і чіткішою, а коли людина ступає на Шлях Учнівства, її реакції вперше потрапляють під контроль Закону Відкидання. Спочатку це відбувається несвідомо, але потім все більш наполегливо і з більшою усвідомленістю з боку учня, у міру того як він приймає одне посвячення за іншим і його розуміння загострюється.

У завдання даного трактату не входить обговорення еволюції нерозвиненої і малорозвиненої людини у зв'язку з цими Законами Душі. Тут йдеться про шлях людей, високорозвинених інтелектуально, прагнучих і учнів світу. Прогрес нерозвинених і середніх людей змальований в наступних реченнях, що описують послідовні стадії прогресу людини, спонукуваної бажанням:

 1. Прагнення накопичувати досвід, існувати і задовольняти інстинктивну природу.
 2. Проживання досвіду, захоплення, існування і постійні вимоги для себе сприятливішої участі або долі.
 3. З циклу в цикл вимога задоволення, період тимчасової задоволеності, потім нові вимоги. Така історія людства.
 4. Наполегливий пошук і прагнення до накопичення досвіду на трьох планах людської еволюції.
 5. Таке ж накопичення досвіду, але вже інтегрованою особою.
 6. Задоволення вимог до пересичення, бо свого часу всі обов'язково досягають того, чого вимагають.
 7. Потім висуваються вимоги внутрішніх духовних досягнень, щастя і блаженства. “Потреба в небесах” стає величезною.
 8. Смутне усвідомлення двох необхідних умов: очищення і здатності правильно вибирати, тобто правильного розрізнення.
 9. Бачення пар протилежностей.
 10. Розуміння вузького шляху, що пролягає між парами протилежностей.
 11. Учнівство і відштовхування, або відторгнення (протягом тривалого періоду) не-“я”.

Така в короткому неадекватному викладі історія людини, її пошуків щастя, радості і блаженства, або (кажучи в термінах усвідомлення) переходу від життя інстинктів до життя інтелекту, потім від інтелектуального збагнення до стадії просвітлення і кінцевого ототожнення з реальністю, що назавжди звільняє її від Великої Ілюзії.

Швидкість, з якою людина – на Шляху Учнівства – може привести в дію Закон Відкидання, визначається двома умовами. Першою є якість її мотиву. Тільки бажання служити може забезпечити необхідну переорієнтацію і ведення нового способу життя. Друге – це її готовність за всяку ціну бути слухняною світлу всередині і навколо неї. Служіння і слухняність суть великі методи позбавлення, які вводять в дію Закон Відкидання і допомагають прагнучому досягти звільнення. Служіння позбавляє його від уз власного життя мислення і необхідності самоствердження. Слухняність власній душі інтегрує його в об’ємніше ціле, де його власні бажання і ваблення відкидаються на користь важливішого життя людства і Самого Бога. Бог – це Великий Служитель, що виражає Своє божественне життя через Любов Свого серця до людства.

Але коли ми чуємо ці прості істини і заклики служити ближньому своєму і слухатися своєї душі, це звучить так звично і нецікавий, що навряд чи може викликати значний відгук. Ось якби нам сказали, що така-то форма медитації, така-то практика дихання і регулярна концентрація на такому-то центрі позбавлять нас від колеса життя і дозволять ототожнитися з духовним “Я” і світом його буття, то ми охоче і з радістю погодилися б на це. Якщо ж нас – в термінах окультної науки – переконують служити і проявляти слухняність, нам стає нецікаво. Проте служіння є найефективнішим способом пробудження серцевого центру, а слухняність так само дієво викликає відгук обох головних центрів на дію душевної сили, об'єднуючи їх в єдиний простір душевного розпізнавання. Як погано розуміють люди могутність своїх спонук! Якщо спонука до задоволення бажання є основною спонукою життя людини у формі, то спонука служити є такою ж основною спонукою душі в людині. Ось одне з найважливіших тверджень даного розділу. Це тяжіння поки рідко задовольняється. Проте, ознаки його наявності є завжди, навіть у найнеприємніших типів. Воно активізується в моменти високого призначення, в критичних ситуаціях або при найбільших труднощах. Серце людини живе, але часто спить.

Служити і підкорятися! Такий девіз життя учня. Спотворення сенсу цих слів наповнило їх духом фанатичної пропаганди і привело до появи філософських і релігійно-теологічних формул, але навіть за цими формулами стоїть істина. Вони представлялися людині в категоріях особистісної набожності і слухняності Вчителям і лідерам замість служіння і слухняності душі, сущій у всьому. Проте правда неухильно відкривається і обов'язково восторжествує. Як тільки прагнучий на Шляху Випробувань одержить уявлення про неї (яким би смутним воно не було), закон бажання, що століттями управляв ним, поволі, але невідворотно почне замінюватися Законом Відкидання, який з часом звільнить його з темниці не-“я”. Він поведе його до того розрізнення і безпристрасності, які відрізняють людину на шляху до звільнення. Пам'ятатимемо, проте, що розрізнення, засноване на рішучості бути вільним, і безпристрасність як ознака жорстокосердості ув’язнюють прагнучого в темницю кристалізованої шкаралупи, зруйнувати яку набагато важче, ніж звичайну темницю життя середньої егоїстичної людини. Егоїстичне духовне бажання нерідко складає головний гріх так званих езотеристів, якого треба ретельно остерігатися. Мудрий, тому, настроюється на служіння і слухняність.

б. Закон Відштовхування на Шляхах Учнівства і Посвячення

Коли розрізнення (духовно відповідне нюху – останньому з п'яти відчуттів, що розвиваються у людини) адекватно розвинене прагнучим і він знає пари протилежностей і розуміє, що знаходиться поза ними, він може встати на Шлях Учнівства і узятися за важке завдання виконання духовних законів, особливо Закону Відкидання. Спочатку він ледве розпізнає вплив цього Закону. Йому так само важко осягнути його значення і представити його можливу дію, як пересічній людині з середньою освітою, що не має ніякого поняття про езотеризм, важко зрозуміти сенс окультної істини, вираженої в наступних словах: “Побудова божественним Агнішваттою, сонячним ангелом, що діє через егоїчний лотос, антахкарани між вищим і нижчим манасом є завданням, яке повинне бути вирішене на стадії споглядальної медитації”. Це твердження порівняно просте для інтелектуального осмислення для середнього учня езотеризму, але абсолютно безглузде для людини від світу цього. Закон Відкидання так само важко зрозуміти тільки вступаючому на Шлях учню. Йому доведеться навчитися розпізнавати його вплив, після чого його чекають три досягнення:

 1. Завдяки служінню він все менше концентруватиметься на самому собі, тим самим починаючи окультно “відкидати” особу. Він повинен прагнути до того, щоб його мотивом була любов до всього сущого, а не бажання власного звільнення.
 2. Завдяки розумінню пар протилежностей він почне езотерично “нащупувати” той “благородний серединний шлях”, про який говорить Будда.
 3. Завдяки осмисленню Христової заповіді: “Так нехай світить світло ваше” він почне вибудовувати “шлях світла”, ведучий в центр життя, від тьми до світла, від нереального до реального і від смерті до безсмертя. Це дійсний шлях антахкарани, який учень тче з себе (виражаючись символічно), подібно тому як тче свою нитку павук.

Служіння, розуміння Шляху і побудова дійсного каналу порятунку – ось завдання для вирішення на Шляху Учнівства. Ось мета для всіх, хто вивчає сьогодні езотеричні науки, – за умови достатньо сильного бажання, що дозволяє навчитися безкорисливій роботі на благо своїх побратимів. У міру успіху в цьому і наближенні (що виводить на “Центральний Шлях”) до того, що не є парами протилежностей, неухильно вступає в дію Закон Відкидання. Після третього посвячення він стає основним законом, що управляє життям.

Слово “відкидання” має для багатьох негативний сенс, і неприязнь до нього сама по собі свідчить про властиву людині духовну схильність. Відштовхування, бажання відкинути, відштовхуюче ставлення, слова і справи асоціюються в нашій свідомості зі всім, що неприємно бачити. Проте в духовному і науковому сенсах слово “відкидання” означає просто “ставлення до того, що небажане”. А це, у свою чергу, (при визначенні бажаного) має на увазі чесноти розрізнення, безпристрасності і дисципліни в житті учня, а також здатність припинити концентрацію на самому собі. Ці слова говорять про потребу в переоцінці нереального і небажаного і в дисципліні нижчої природи, щоб вибір здійснювався швидко і легко, дозволяючи відкинути те, що ув'язнює або затримує душу. Головне – ретельно і правильно вибраний шлях або спосіб дій, який звільнить душу з світу форм і ототожнить її, перш за все, з нею ж самою (тим самим позбавляючи її від світової ілюзії), а потім – з світом душ, що є свідомістю Над-душі.

Немає потреби розповсюджуватися тут про технічну сторону такого вибору. Шлях розрізнення, метод безпристрасності і дисципліна життя вичерпно висвітлені в ученнях двох останніх тисячоліть, а також в численних книгах, що описують учення Христа і Будди. Їх правильне розуміння дозволяє зробити правильний вибір і “відкинути” те, про що не варто ні мріяти, ні бажати. Для багатьох серйозних учнів є корисним записати для себе власне розуміння чотирьох наступних слів:

 1. Розрізнення,
 2. Безпристрасність,
 3. Дисципліна,
 4. Децентралізація.

Для кожного визначення досить і однієї сторінки, якщо на ній правдиво викладені найвищі уявлення. Учні зрозуміють, що, практикуючи ці чотири чесноти, які є головними рисами учня, вони автоматично приводять в дію Закон Відкидання, який на Шляху Посвячення дає одкровення і усвідомлення. Опис цього закону на Шляху Посвячення буде дуже складним для тих, хто ще недосвідчений в основному розрізненні і далекий від справжньої безпристрасності. Тому не варто розповсюджуватися про його дію в житті посвяченого. Учень прагне безпристрасно і безболісно осмислити відмінність:

 1. Правильним і неправильним,
 2. Добром і злом,
 3. Світлом і тьмою в духовному розумінні,
 4. Темницею і свободою,
 5. Любов'ю і ненавистю,
 6. Інтроверсією і екстраверсією,
 7. Правдою і фальшю,
 8. Містичним і окультним знанням,
 9. “Я” і не-“я”,
 10. Душею і тілом.

Довго ще можна перераховувати різні подвійності. Виявивши існування пар протилежностей, учень повинен потім виявити те, що не є ні те, ні інше. Під дією Закону Відкидання посвяченому відкривається центральний, серединний шлях, який окультно дозволяє йому “далеко відкидати обома руками те, що захаращує і приховує центральний шлях світла. Бо ні справа, ні зліва не укрита від небезпеки людина, шукаючий цей світлий шлях”. Чи має цей вислів хоч якесь реальне значення для більшості з нас? Давайте для самих себе постараємося визначити в словах специфіку і дати назву третьому, або центральному шляху, який не є, наприклад, ні світло, ні тьма, ні любов, ні ненависть. Ми не можемо чітко бачити, що це таке, і не зможемо до тих пір, поки посилена стимуляція, якій ми піддаємося на Шляху Посвячення, не зробить свою справу. Проте деяке уявлення про нього може дати нам третій розділ.

в. Закон Відкидання і Мандрівник на Шляху Життя

Наші міркування базуються на цитаті, що раніше наводилася:

“Закон Відкидання веде в семи напрямах і примушує все, з чим стикається, повертатися назад до семи духовних Отців”.

Ми безпосередньо підійшли до опису Шляху Відкидання, який управляється цим законом і є шляхом або способом дій для кожного променевого типу. Хоча у всіх семи випадках і у всіх семи напрямах працює один і той же закон, результати виходять різні, оскільки значно відрізняються якості і феноменальні явища, на які з неминучими наслідками впливає закон божественної волі. Проблема, тому, дуже складна. На семи законах душі побудовані всі численні представлення істини, що протягом сторіч передавалися світовими Вчителями. Рядовому учню, проте, потрібна велика духовна проникливість, щоб відчути аналогію або ідейне співзвуччя, наприклад, між:

 1. Блаженствами (сповіщеними Христом) і цими сімома законами.
 2. Стадіями Благородного Восьмискладового Шляху і цими потенційними можливостями душі.
 3. Вісьма Засобами Йоги, або об'єднання з душею, і сімома описаними впливами.
 4. Десятьма Заповідями іудейської релігії і цими сімома духовними законами.

Учням буде цікаво перевірити своє розуміння езотеричних взаємозв'язків між даними групами вчень і свою здатність побачити основні значення. Давайте за допомогою ілюстрації прослідкуємо або покажемо зв'язок між сімома цими законами і вісьма засобами Йоги, що проілюструє для нас різницю між розумінням засобів Йоги середнім йогом або езотеристом і розумінням підготовленого учня або посвяченого.

1

П’ять заповідей.

Універсальний обов’язок.

Сила Другого Променя.

Закон Магнетичного Імпульсу.

Вміщення. Тяжіння.

2

Правила.

Тренінг.

Сила Четвертого Променя.

Закон Жертви.

“Я вмираю щоденно”.

3

Позиція.

Зрівноважене ставлення до світу.

Сила Шостого Променя.

Закон Служіння.

Правильні відносини та ідеали.

4

Пранаяма.

Закон ритмічного життя.

Сила Сьомого Променя.

Закон Групового Прогресу. Закон духовного розвитку.

5

Абстрагування. Прат’яхара. Абстрагованість від бажань.

Сила Першого Променя.

Закон відкидання.

Відмова від бажань.

6

Увага.

Правильна орієнтація.

Сила Третього Променя.

Закон розширюваного відгуку.

7

Медитація.

Правильне використання розуму.

Сила П’ятого Променя.

Закон Нижчих Чотирьох. “Душа в глибокій медитації”.

8

Результат

Споглядання.

Повна духовна відстороненість.

Уважне вивчення цих аналогій примушує задуматися учня і прояснююче діє на посвяченого. Але не плутатимемо просвітлення з новою або яскравою ідеєю! Вони вельми відрізняються один від одного. Різниця така ж, як між світлом зірки і світлом висхідного сонця. Перше свідчить про настання ночі, друге відкриває світ денного світла і свідомого Буття.

г. Сім напрямів Закону Відкидання

Слід пам'ятати, що Закон Відкидання, що є Законом Ангелів-Руйнівників, працює в семи напрямах, що він впливає на сім різних типів істот і людей і що своєю дією він вабить блудного сина назад в будинок Отця. Він вимушує його “встати, піти”. Але ми повинні пам'ятати, що, розповідаючи цю історію, Христос вичерпно дав зрозуміти, що імпульсу до повернення не було до тих пір, поки мандрівник не опам'ятався або не одумався в дальній стороні, в результаті угамування бажань в розгульному житті. Наслідком такого життя стали пересиченість і незадоволеність, за якими настав період сильного страждання, що позбавило його волі мандрувати або бажати. Аналіз історії вельми повчальний. В жодному іншому Писанні послідовність подій (що відображає існування мандрівника, його життя в дальній стороні і повернення) не викладена так точно і так красиво, як це зроблено в Біблії.

Закон Відкидання, діючий в світі учнівства і руйнуючий перешкоди, примушує мандрівника свідомо поспішати назад по одному з семи ведучих в центр Променів. Тут ми не можемо детально зупинятися на цьому. Перед нами стоїть завдання ступити на Шлях Випробувань або Шлях Учнівства і оволодіти дисципліною, безпристрасністю і реалізувати ще два необхідні на Шляху досягнення: навчитися розрізненню і припинити концентрацію на собі. Проте, можна позначити мету і змалювати потужність сил, яким ми все більше підкорятимемося у міру переходу – можливого деяких з нас – на Шлях Прийнятого Учнівства. Ми розглянемо сім станс, які дають натяк (прагнучому) на рекомендовану техніку. Тому, хто просунувся на Шляху далі, вони дадуть веління, якому він, як наділений духовною проникливістю і пробуджений учень, підкорятиметься. Посвячений же скаже: “Я знаю про це”.

Напрям Променя I

“Широко розкинувся сад. Прекрасні і доглянуті дерева і квіти його. З усіх боків чутно дзижчання крилатого польоту бджіл і комах. Повітря напоєне ароматами. Під синявою небесною буйство фарб...

Вітер Бога, божественне дихання проноситься по саду... І всі квіти зім'яті. Дерева, зігнувшись, втратили наряд свій. Всю красу змив дощ. Почорніло небо. Сад розорений. Прийшла смерть...

Пізніше сад вже інший! Але часу пройшло, мабуть, немало. Звіть садівника. Садівник, душа, відгукується. Звіть вітер, дощ, спекотне сонце. Звіть садівника. І хай робота кипить. Одвічно руйнування передує царству краси. Реальному передує спустошення. Сад і садівник повинні прокинутися! Робота продовжується”.

Напрям Променя II

“Учений знає істину. Йому відкрито все. У оточенні своїх книг, сховавшись в світі думки, він риється, як кріт, і пробирається в тьму; він прагне пізнати природний світ. Закрите око його. Очі ж широко розплющені. Він абсолютно задоволений життям в своєму світі.

Все нові деталі наповнюють зміст світу його думки. Він копить самородки знання світу, як горіхи – білка. У сховищі його вже немає місця... Але встромлюється лопата: мислитель починає обробляти сад своєї думки, при цьому руйнуючи побудови розуму. Все зноситься, і швидко руйнується сховище розуму; зникають безпека, тепло і морок чарівних занять. Все зметено. Вривається світло літа і освітлює темні ущелини розуму... Нічого не залишилося, лише світло, але використовувати його неможливо. Сліпі очі, і єдине око ще не бачить...

Поволі повинно відкриватися око мудрості. Поволі любов того, що є істина, краса і добро, повинна проникати в темні коридори мирської думки. Поволі факел світла, вогонь правди повинен спалювати скарби, накопичені у минулому, показуючи все ж таки їх основну користь...

Сім шляхів світла повинні відвернути увагу Ученого від всього, що він знайшов, зберігав і використовував. Все це він відкидає, відшукуючи дорогу в Палац Мудрості, який збудований на піднесенні, а не глибоко під землею. Цей шлях може знайти тільки відкрите око”.

Напрям Променя III

“Оточений безліччю ниток, похоронений під горами і горами витканого, сидить Ткач. Туди, де він сидить, Світло не проходить. Він ледве бачить, користуючись світлом тонкої свічки, поставленій на його тімені. Один за іншим він збирає пучки ниток, стараючись з своїх думок, марень, своїх бажань, цілей виткати килим. Ноги його невпинно рухаються, руки снують моторно, і він постійно наспівує: ' Прагну я виткати такий образ, який мені подобається. Основу і тканину я планую за бажанням. Тут підбираю нитку такого кольору, а тут тягну іншу. Кольори я змішую і переплітаю нитки. Узору я поки не бачу, але, поза сумнівом, він повною мірою відобразить моє бажання '.

Але зовні темної кімнати, де сидить Ткач, лунають гучні голоси і шум руху. Голоси стають все голоснішими і сильнішими. Розбивається вікно, і Ткач, засліплений раптовим світлом, голосно скрикує. Світло Сонця падає на витканий килим. І відразу видно: він потворний...

Голос велить: ' Ткач, виглянь у вікно і розгледь небесний образ, узор плану, колір і красу цілого. Килим, який ти ткав століттями, знищ. Не це тобі потрібне... Тчи знову, Ткач. При світлі дня тчи. Тчи так, як бачиш план ' ”.

Напрям Променя IV

“ ' Я беру, сполучаю і змішую. Я збираю те, що бажаю. Я гармонізую ціле '.

Так говорив Змішувач в своїй темній палаті. ' Я розрізняю незриму красу світу. Я знаю колір і звук. Я чую музику сфер, і – нота за нотою, акорд за акордом – вони відкривають мені свої думки. Голоси, які я чую, інтригують і ваблять мене, але я хочу працювати з джерелами цих звуків. Я прагну малювати і змішую фарби. Я повинен створити таку музику, яка приверне до мене всіх тих, кому сподобаються мої картини, кольори, які я підбираю, і звуки, які я можу викликати. Тоді і я сподобаюся їм, і вони обожнюватимуть мене...'

Але уривається нота музики, звуковий акорд, і замовкає Змішувач солодких звуків. Звуки його стихають в Звуці, і чутний лише великий акорд Бога.

Вривається потік світла. Кольори Змішувача зблякнули. Навколо нього не видно нічого, лише тьма, і лише вдалині сліпить світло Бога. Змішувач виявляється між своєю нижньою тьмою і сліпучим світлом. Навколо – уламки його світу. Друзі зникли. Замість гармонії – розлад, а красу змінив могильний морок...

І услід за тим голос проспівує такі слова: ' Твори знову, дитя моє, будуй, і малюй, і поєднуй прекрасні тони, але цього разу для світу, а не для себе...' І Змішувач наново береться до роботи, і знову творить".

Напрям Променя V

“Глибоко в надрах піраміди, поміщені з усіх боків в камінь, в глибокому мороці цього великого місця трудилися (утілившись в людині) розум і мозок. А за стінами піраміди розкинувся світ Бога. Блакитне небо, вітер вільно віє, дерева і квіти відкриті сонцю. А глибоко в піраміді, в тьмяно освітленій лабораторії, стояв Працівник, занурений в свою тяжку працю. З великим мистецтвом користувався він пробірками і іншим крихким інструментом. У безліч рядів побудовані реторти над вогнем; вони містять те, що вимагає злиття і змішання, кристалізації і розділення. Жар жахливий. Праця нелегка...

Темні проходи неухильно ведуть на саму гору. Там широко розкрито вікно, відкрите в блакить небес; воно пропускає єдиний ясний промінь до того, хто працює в глибині... Він посилено трудився, боровся за свою мрію, прагнучи до кінцевого відкриття. Часом він знаходив те, що шукав, часом – ні, але так і не знайшов того, що могло б дати ключ до всього іншого... У глибокому відчаї він заволав до Бога, якого забув: ' Дай мені ключ. Нічого доброго мені одному вже не зробити. Дай мені ключ '. Безмовність була йому відповіддю...

Через отвір у вершині піраміди з блакиті небес впав ключ. Впав до ніг працівника, що прийшов в смуток. Ключ був з чистого золота, стрижень його – з світла, на ньому клеймо, де блакитним накреслені слова: ' Зруйнуй, що побудував, і будуй наново. Але починай будівництво лише тоді, коли піднімешся вгору, пройдеш по галереї скорботи і вступиш у світло царської палати. Будуй згори, так розкриваючи цінність глибин '.

І Працівник знищив плоди своїх важких зусиль, залишивши три скарби, про цінність яких він знав і на яких могло грати світло. Він спрямувався до царської палати. І прагне досі”.

Напрям Променя VI

“ ' Люблю, живу і знов люблю ', – Послідовник закричав в гніві, засліплений бажанням знайти вчителя і істину, але бачачи лише те, що було перед ним. При кожному фанатичному божественному переживанні він немов надягав шори. Тільки тунель, довгий і вузький, – його обитель і місце піднесених старань. Крім того, що було прямо перед очима, він нічого не бачив і не мав огляду ні увись, ні углиб, ні вшир. Простору у нього було лише стільки, щоб йти одним шляхом. По цьому шляху він і йшов, один або захоплюючи за собою тих, хто питав дорогу. Він бачив, але форми його бачення мінялися у міру просування, і кожна з форм ставала символом його високих мріянь і вершиною його бажань.

Він рвався вперед по тунелю, прагнучи до того, що попереду. Він бачив небагато чого і лише що-небудь одне за раз: людину, істину, священну книгу, уявлення про свого Бога, ваблення, мрію, – але тільки одне! Іноді він брав те, що бачив, в руки, але знаходив в цьому лише порожнечу. Іноді він наближався до того, кого любив, але замість очікуваної краси бачив людину, подібну собі. Він намагався знову і знову. Пошук виснажив його, і він примушував себе силою.

Світло попереду нього померкнуло, немов закрилася віконниця. І більше не сяяло перед ним бачення. У темноті Послідовник спіткнувся. Життя скінчилося і світ думки пропав... Він слово повис. Висить, і нічого немає ні внизу, ні попереду, ні позаду, ні зверху. Для нього не залишилося більш нічого.

З глибин храму свого серця він почув Слово. Чітко і владно воно прозвучало: ' Заглянь глибоко всередину і подивися навколо. Всюди світло: і в серці, і в Мені, у всьому, що дихає, і у всьому, що є. Зруйнуй свій тунель, який ти споруджував століттями. І будь вільний, щоб зберігати весь світ '. Запитав Послідовник: ' Як мені зруйнувати тунель? І як я знайду шлях? ' Але відповіді не було...

У тьмі підійшов інший мандрівник і, рухаючись на дотик, наткнувся на Послідовника. ' Веди мене і інших до Світла ', – вигукнув він. Послідовник не зміг знайти ні слів і ні Ведучого, до якого могло бути це звернення, ні формул істини, ні форм і ні обрядів. Він зрозумів, що ведучим є він сам, і повів інших до світла – до світла, сяючого усюди. Він напружено йшов і рухався вперед. Руками він підтримував інших і заради них відкинув свій сором, страх, відчай і безвихідність. Упевнено зазвучали його слова, сповнені віри в життя і в світло, в Бога, в любов і в розуміння...

Тунель зник, але він не помітив його зникнення. Він стояв на ігровому майданчику світу в оточенні багатьох гравців, відкритий світлу дня. Вдалині в синьому серпанку виднілася гора, і з її вершини пролунав голос: ' Зійди на гору і на її вершині осягни заклик Рятівника. ' На це грандіозне завдання Послідовник, а зараз ведучий, спрямував свої енергії. З тих пір він слідує по цьому шляху…”

Напрям Променя VII

“Під аркою між двох кімнат стояв сьомий Маг. Одна з кімнат була наповнена світлом, життям, могутністю, спокоєм, який був метою, і красою, яка була простором. Інша кімната була наповнена рухом, шумом кипучої активності, хаосом без форми, роботою без реальної мети. На хаосі зосередив Маг свій погляд. Хаос не подобався йому. Спиною стояв він до кімнати життєвого спокою і не знав його. Над головою його хиталася арка...

У відчаї він заремствував: ' Століттями я стою, намагаючись вирішити проблему цієї кімнати і перетворити хаос на такий порядок, щоб засяяла краса – предмет мого бажання. Я хочу сплести ці фарби в прекрасну мрію і велику кількість звуків перетворити на гармонію. Але нічого не можу досягти, і замість результатів бачу невдачу. Але все таки я знаю: між тим, що я бачу перед собою, і тим, що починаю відчувати за спиною, є різниця. Що ж мені робити? '

Над головою Мага і за його спиною, а насправді в кімнаті, повної стрункої краси, почав вібрувати величезний магніт... Під аркою, що загрожувала майбутнім падінням, магніт примусив людину обернутися. Магніт направляв його до тих пір, поки він не побачив сцену і кімнату, яких не бачив раніше...

Тоді через його серцевий центр магніт влив силу свого тяжіння, а услід за нею – і силу відкидання. Ця сила відтісняла хаос, поки його форми не зникли із поля зору. І проступили аспекти невідомої досі краси. З кімнати засяяло світло, і, користуючись його могутністю і життям, Маг, долаючи опір, рушив вперед, в світ, вийшовши з-під небезпечної арки”.

Такі деякі думки, переведені із стародавнього твору, написаного в особливій метричній формі; вони здатні частково пролити світло на двоїстість особи і роботу, яку повинні виконувати істоти, що знаходяться на семи променях. Чи знаємо ми, на якому з них знаходимося? Чи розуміємо, що нам потрібно робити? Прагнучи увійти до світла, давайте жодну ціну не вважатимемо занадто високою за це одкровення.

Ми вивчили цікаву послідовність законів.

У Першому Законі були виявлені три головні ідеї.

Перш за все, Вічний Пілігрим із власної волі і вирішує “окультно” померти і зайняти одне або ряд тіл для того, щоб піднести або підняти життя, що становлять природу форм, в які він втілювався. У цім процесі він сам “вмирає” в тому сенсі, що для вільної душі смерть, прийняття форми і подальше занурення життя в цю форму суть синоніми.

По-друге, чинячи так, душа в малому масштабі повторює те, що робили і роблять сонячний і планетарний Логоси. У періоди прояву ці великі Життя підкоряються законам душі, хоча не управляються і не контролюються законами природного світу, як ми його називаємо. Їх свідомість не ототожнюється з феноменальним світом на відміну від нашої, яка ототожнюється з ним до тих пір, поки ми не підпадаємо під дію вищих законів. Окультна “смерть” цих великих Життів дозволяє жити всім меншим життям і надає їм сприятливу можливість.

По-третє, завдяки смерті здійснюється великий процес возз'єднання. “Падіння листа” і його подальше ототожнення з ґрунтом, на який він падає, дає нам крихітну ілюстрацію великого і вічного процесу возз'єднання через становлення і вмирання в результаті становлення.

Згідно з Другим Законом жертвуюча собою одиниця – знову ж таки вільно, за своїм вибором – потрапляє під вплив способу своєї смерті. Завдяки дії пар протилежностей і своєї “підвішеності” між їх полюсами вона пізнає зовнішню тьму, як пізнав її у результаті Христос під час Розп'яття, коли був символічно підвішений між небом і землею, і потужністю своєї внутрішньої вібрації і магнетизму привертав і привертатиме всіх до Себе. Така перша велика ідея. Друга ідея торкається урівноваження сил, якими необхідно оволодіти. Вона символізується вагами, і ту ж істину символізують три хрести на голгофі. Цим законом управляє сузір'я Терезів, деякі сили якого можуть відчуватися, коли свідомість душі підпадає під вплив цього закону. Особистість ці сили не зачіпають і їх дія не наголошується, хоча неминуче має місце.

Згідно з Третім Законом Бог, що жертвує Собою, і Бог двоїстостей потрапляють під певні впливи, наслідки яких розпізнаються легше. Завдяки своїй смерті і перемозі над парами протилежностей учень розвиває такий магнетизм і вібрації, що служить людству, стаючи тим, ким, як він знає, він є. Хоча фізично, з погляду особистості, він занурений у  води земного існування, його свідомості відомі інші стани, головна мета його – вмирання за інші життя і метод досягнення рятівної рівноваги. Коли ці ідеї панують в його думці, він може служити своїм побратимам. Такий ефект ці закони створюють лише у міру того, як вимальовуються в свідомості людини, яка будує антахкарану і прогресує в Науці Єднання.

Тільки коли починає здійснювати свій вплив четвертий Закон Відкидання, учень взнає Ангела з Полум'яним Мечем, що стоїть перед порталом посвячення. Це знамення говорить про те, що тепер він може увійти, але вже не як бідний сліпий претендент, але як посвячений в містерії світу. Ця істина відображена для нас в стародавньому співі, який виконували перед храмами. Перекласти його можна приблизно так:

“Він, що пізнав стіни темниці, входить вільно. Він, що протягом еонів навпомацки бродив по темному коридору, вступає в світло з розплющеними очима. Він, що століттями стояв перед міцно замкнутими дверима, йде по своєму шляху.

Він владно вимовляє Слово, яке широко відчиняє Ворота Життя. Він встає перед Ангелом і забирає у нього меч, звільняючи Ангела для вищих справ. Він сам охороняє вхід у Святилище.

Він вмирав. Він вступав в боротьбу. Він пізнав шлях служіння. Тепер він стоїть перед дверима”.

 

5. Закон Групового Прогресу

Екзотерична назва

Езотерична назва

Символ

Променева енергія

5.

Закон групового прогресу

Закон підняття (сходження)

Гора і козел

Прогресивна енергія Сьомого Променя –  чинник еволюції

Дія закону, помітна для індивідуальної свідомості, починається після того, як прагнучий пройде через ряд усвідомлень і надбанням його досвіду стануть певні ідеали. Перерахувати їх зовсім не складно, і для поверхневого читача вони означають прості досягнення Шляху Випробувань. Проте потрібно чітко усвідомлювати, що таке просте формулювання вимог і виконання їх свідомістю прагнучого відображають зовнішні і приховані реакції його розуму на деякі глибоко езотеричні, космічні істини. Це твердження містить саму суть езотеричного знання. Абсолютно природні вимоги жити в любові і в щоденному інстинктивному самопожертвуванні втрачають свою значність із-за частого повторення, проте – якби тільки ми усвідомили це – являють собою лише зовнішню грань якнайглибших світових істин. Це азбука езотеризму; через неї, і лише через неї, ми одержуємо слова і речення, які, у свою чергу, дають принциповий ключ до високого знання.

Проілюструвати це нам допоможе короткий приклад, після чого ми розглянемо ті прості факти, за якими можна судити про те, що прагнучий починає функціонувати як душа і готовий до свідомого життя в царстві Божому.

Учню, підготовлюваному до цих високих усвідомлень, настійно рекомендується розвивати здатність розрізнення. Природно припустити, перш за все, що безпосередній результат такої практики полягає в тому, щоб навчити учня визначати полюси протилежностей. Проте подібно тому як на початку своєї підготовки учень виявляє, що процес розрізнення не має нічого спільного з вибором між видимим злом (так званим) і видимим добром, але зачіпає тонші пари протилежностей, такі як правильне і неправильне мовчання, правильна і неправильна мова, правильне розуміння, правильна безсторонність і їх протилежності, так і людина, що реагує на ці вищі закони, виявляє, що тут розрізнення стає ще тоншим і – для більшості сучасних прагнучих світу – ще більш невловимим предметом. Цей вид розрізнення поки навіть не пробуджений. Саме він повинен виявитися в результаті наступних тонких контактів з:

 1. Вібрацією самої душі.
 2. Вібрацією внутрішньої групи, до якої людина, навіть якщо вона цього не усвідомлює, приналежна.
 3. Вібрацією Вчителя як фокусу групи.
 4. Своєю променевою вібрацією, що сприймається через свою душу і Вчителя.
 5. Вібрацією, що виникає в результаті взаємодії її душі і особистості.
 6. Трьома різними вібраціями її вітального тіла, емоційного тіла і розуму.
 7. Вібрацією груп або групи, з якими вона має працювати на зовнішньому плані.
 8. Душевною вібрацією інших людей, з якими вона взаємодіє.
 9. Вібрацією такої групи, як Нова Група Світових Служителів.

Ось лише декілька прикладів необхідних видів розрізнення. Учень навчиться інстинктивно розмежовувати їх у міру подальшого розвитку. Тільки спроби розрізняти виключно ментально роблять проблему нерозв'язною. А при твердому керівництві і участі душі ці розпізнавання перетворюються на інстинктивну реакцію. Інтуїтивним відгуком ми називаємо інстинктивне життя душі. Це вища відповідність інстинктивного життя людського тіла. У приведеному списку перераховані деякі глибинніші значення простого розпорядження: “Вчіться розрізняти”. Наскільки правильно ми розуміємо цей припис? Інтелектуально розум може з ним погодитися. Але на практиці слова часто нічого не означають. Чи означають вони здатність душі розділяти вібрації на різні категорії? Але ж нам говорять, що душа не знає розділення! Такі деякі парадокси езотеризму для необізнаного.

Дію на своє життя Закону Групового Прогресу може свідомо відчути лише той учень, який дав обітницю і був прийнятий. Якщо він встановив певні ритми, ефективно працює в деяких добре розпізнаваних групових напрямах і рішуче, з розумінням готує себе до розширювальних посвячень, цей закон починає управляти ним і він вчиться слідувати йому інстинктивно, інтуїтивно і інтелектуально. Підготовка до посвячення починається учнем саме з підпорядкування цьому закону. Це судження має показати всім важливість розуміння тієї необхідності посвячення, що виникає природним чином. Чи розуміємо ми, як це важливо? Нижче перераховані деякі досягнення, згадані на початку обговорення п'ятого закону. Не забуватимемо їх езотеричні, неочевидні значення.

 1. Учень докладає всі зусилля, щоб припинити концентрацію на самому собі. Це означає, що:

а. Він нічого не просить для свого окремого “я”. Зрозуміло, тому, чому від прагнучих потрібна обітниця у відданості своєму Вищому “Я” і відсікання будь-яких домагань свого окремого “я”. Зрозуміло також, чому так багатьом це не подобається. Вони не готові до цього, і тому дана обітниця діє як великий агент розрізнення. Ті, для кого такий стандарт безкорисливості дуже високий, не розуміють і не приймають його. Тому неготові піддають його критиці. Пізніше вони повернуться до цього зобов'язання і з розумінням сприймуть його в належному світлі.

б. Його погляд спрямований до світла, а не скутий бажанням контакту з Вчителем. Тим самим виключається той духовний егоїзм, що виражається притаманним, глибоким бажанням добитися визнання одного з Великих. Коли отримана свобода від особистого, Вчитель може зважитися на контакт і встановити зв'язок з учнем. Слід задуматися над цим.

 1. Йому доведеться навчитися служити інстинктивно. Йому може знадобитися (і, як правило, доводиться) вчитися розрізненню в своєму служінні. Проте, його ставлення до життя і до всіх людей – це божественний порив допомагати, надихати, любити і підтримувати.
 2. Він вчитиметься за бажанням миттєво використовувати розум в двох напрямах:

а. Він може направляти прожектор розуму в світ душі, щоб дізнаватися і осягати ті істини, які повинні стати для нього перевіреним знанням.

б. Він може також направляти його в світ ілюзії і розсіювати ману особистого. Якщо він здатний на це, то починає розсіювати світову ману, оскільки наближається до посвячення.

а. Зв'язок світових груп

Можна продовжити перелік досягнень, що показують Ієрархії, яка спостерігає, що учень або група учнів вже готові до “більшого світла”. Головним показником, проте, служить їх реакція на Закон Групового Прогресу. Саме він є тим прийдешнім новим законом, який повинні розпізнати учні світу і який вже нарощує свій вплив, навіть якщо людство ще довго не буде розуміти цього. Він активізує світові групи. У минулому групи формувалися заради взаємної користі, взаємних інтересів, досліджень і взаємного зміцнення. У цьому була їх слава і їх прокляття, бо, якими б великими і благими не були їх мотиви, але по суті і в основному ці групи були егоїстичними, відрізняючись найбільш  важко визначуваним духовним егоїзмом і потребуючи того дійсного розрізнення, про яке тут вже говорилося. Подібні групи завжди були ареною суперечок, де найменш здібні і найменш інтегровані поглиналися і усереднювалися, або підкорялися повній одноманітності, а найбільш здібні висувалися врешті-решт в лідери; невизначені ж ігнорувалися і повністю позбавлялися можливості діяти. Зрештою успішною виявлялася та група, яка складалася із споріднених душ, мислячих однаково, тому що ніхто не володів інтуїцією, але всі були послідовниками якоїсь школи думки, або тому що центральна фігура в групі домінувала над іншими, своїм гіпнозом вганяючи їх в інстинктивний, нерухомий, статичний стан. Це може скласти славу наставника і групи, але ніяк не славу Божу.

В даний час поволі і поступово утворюються нові групи, керовані законами душі. Тому і звучати вони будуть в іншому ключі і будуть спаяні загальним устремлінням і завданням. Але складатись вони будуть з вільних душ, індивідуальних і розвинених, таких, що не визнають іншої влади, окрім влади власної душі, і що підпорядковують свої інтереси цілям душі групи в цілому. Як досягнення окремої людини впродовж століть сприяли підйому людства, так будуть йому сприяти і аналогічні досягнення в груповій формації, тільки ще швидше. Тому цей закон називається законом Піднесення.

Прийшов час випробувати цей метод воскресіння людства. Ті, що ступили на Шлях Випробувань, намагалися воскрешати людство, але безуспішно. Ті, що перейшли на Шлях Учнівства теж намагалися і теж безуспішно. Ті, хто переміг факт і ілюзію смерті і, як наслідок, воскрес до життя, можуть тепер узятися за рішення цієї задачі в груповій формації. Вони доб'ються успіху. Звучить заклик до об'єднання в цій справі і прикладення всіх зусиль для воскресіння мертвого тіла людства. Велике досягнення Ложі Вчителів вже невідворотне, і всі прагнучі, всі учні можуть бути залучені в синтетичне розпізнавання могутності і сприятливої можливості.

Саме з цією метою розповсюджується вчення про Нову Групу Світових Служителів. Це перша спроба сформувати групу, яка як група узялася б за рішення задачі світового масштабу. Вона може стати групою посередників між світом людей і Ієрархією, знаходячись між тим, що окультно називається “мертвим Майстром” і “живими Майстрами”. Каменярі зрозуміють, про що йде мова. А справжній езотерист побачить ту ж істину з іншої точки зору.

Кажучи про ці нові групи, що починають свою функціональну активність згідно Закону Групового Прогресу, необхідно постійно пам'ятати, що вони формуються головним чином як експеримент групової активності, а не з метою вдосконалення індивідуальних членів групи. Це твердження має принципове і істотне значення для правильного розуміння їх завдань. Члени цих груп доповнюють і укріплюють один одного, і сукупністю своїх якостей і здібностей вони врешті-решт повинні зробити групи здатними до корисного духовного виразу і безперешкодного проведення духовної енергії для допомоги людству. Необхідна робота переважно проходить на ментальних рівнях. Сфери повсякденного служіння окремих членів нових груп визначаються їх долею і внутрішнім тяжінням на фізичному плані. Але крім різних областей індивідуальних зусиль ведеться (і це важливо) ще і групова активність, що становить сумісне єдине служіння. Кожному члену таких груп доводиться вчитися працювати в тісній ментальній і духовній співпраці зі всіма іншими, що вимагає часу, враховуючи нинішній рівень еволюційного розвитку прагнучих миру. Кожному доводиться випромінювати любов до всіх, а це нелегко. Кожному доводиться вчитися погоджувати свої особисті ідеї і особисте зростання з груповими вимогами, бо комусь нині доведеться прискорити свій прогрес в певних напрямах, а комусь – уповільнити його заради допомоги іншим. Цей процес відбуватиметься автоматично у міру того, як думка про групову суть і інтеграцію почне переважати в груповій свідомості, а бажання особистого зростання і духовного задоволення – відходити на задній план.

Очікувана групова єдність своїм корінням йтиме в групову медитацію або споглядальне життя (де душа знає про свою єдність зі всіма душами). А це в свою чергу виявиться в якій-небудь формі групової активності, яка становитиме особливий внесок кожної конкретної групи в езотеричне воскресіння роду людського. У груповому житті ті, хто зайнятий підготовкою, навчанням і об'єднанням групи в інструмент служіння, не матимуть справи з індивідом як таким. Кожна людина розглядатиметься як провідник тієї енергії, яка є переважаючою для якогось променевого типу: егоїчного або особистісного. Кожен з часом може навчитися передавати групі якість Променя своєї душі, укріплюючи в своїх ближніх мужність, допомагаючи бачити ясніше, керуватися чистішими мотивами і живити глибшу любов, але уникаючи небезпеки стимулювання своїх особистісних характеристик. І в цьому головна трудність. Щоб успішно здійснити це, нам всім треба вчитися думати один про одного як про душі, а не як про людські істоти.

Тому заздалегідь назвемо наступні завдання групової роботи Нової Епохи, які знаходяться поки на експериментальній стадії. У міру їх виконання висуватимуться подальші, більш езотеричні завдання:

 1. Групова Єдність. Вона повинна досягатися практикою любові як частиною практики Присутності Бога шляхом підпорядкування особового життя груповому життю і безперервного, люблячого, живого служіння.
 2. Групова Медитація. Зрештою ці групи закріплюватимуться в царстві душ, і їх робота мотивуватиметься і здійснюватиметься з вищих ментальних рівнів демонстрацією споглядального життя. Це має на увазі подвійну активність в житті учня, що свідомо діє і як особистість, і як душа. Життя особистості повинно виражатися в осмисленій активності, а життя душі – в люблячому спогляданні.
 3. Групова Активність. Кожна група відрізнятиметься якоюсь характерною властивістю, необхідною для її специфічного служіння.

Після того, як групи приймуть належний вигляд (а чекати залишилося вже недовго) і суб'єктивно попрацюють спільно необхідний період часу (що визначається якістю життя її членів, їх безкорисливістю і служінням), вони приступлять до зовнішньої діяльності і почне відчуватися їх життєвий аспект. Коли групова вібрація стане досить сильною, щоб мати конкретний вплив на свідомість людства, позначаться і різні напрями активності. Очевидно, тому, що найпершими і найважливішими умовами є групова цілісність і групова зв'язаність. Без них неможливі ніякі звершення. Суб'єктивний зв'язок членів групи одного з одним і поява групової свідомості є насущним завданням декількох наступних десятиліть. У результаті виникне групова циркуляція, або передача, енергії, яка принесе реальну користь справі порятунку світу. А відносно індивіда слід пам'ятати, що головними вимогами і метою його щоденної практики повинні стати чистота тіла, контроль емоцій і стабільність розуму. Знов і знов доводиться повертатися до цих первинних вимог до характеру, і яким би нудним не здавалося це повторення, важливо культивувати ці якості. Ці групи дозволять відновити деякі стародавні Містерії; крім того, в числі груп Нової Епохи будуть і ті, що згадувалися в “Листах про Окультну Медитацію”.

б. Характеристики нових груп

А зараз коротко викладемо деякі елементарні вимоги до груп і за допомогою широкого узагальнення покажемо головні причини формування таких груп. Це трохи розширить наші уявлення про групи і в той же час дозволить розглянути їх уважніше.

Однією з головних характеристик груп світових служителів і знаючих буде практична відсутність для стороннього спостерігача об'єднуючої їх зовнішньої організації із-за її невизначеності і витонченості. Група об'єднуватиметься внутрішньою структурою думки і тісним телепатичним взаємозв'язком. Саме так і зв'язані між Собою Великі, Яким всі ми прагнемо служити, і саме так при щонайменшій необхідності і з найменшою витратою сил Вони спілкуються. Всі Вони співзвучні особливій вібрації, і такою ж співзвучністю повинні володіти ці групи. Саме так збиратимуться люди, дуже різні за природою, що знаходяться на різних променях, що належать до різних національностей і що є продуктом дуже різнорідного середовища і спадковості. Крім цих відразу привертаючих увагу чинників, душі, що збираються, відрізнятимуться такою ж різноманітністю життєвого досвіду. Складність проблеми, що стоїть перед членами груп, неймовірно зростає, якщо пригадати пройдений кожним тривалий шлях і безліч чинників і особливостей, що кореняться в далекому смутному минулому, які зробили кожного таким, який він є зараз. З урахуванням цих труднощів і можливих перешкод до успіху справедливо встають такі питання: що робить можливими групові взаємовідносини? Що забезпечує їм загальне підґрунтя? Украй важливо відверто відповісти на ці питання.

У Біблії ми зустрічаємо такі слова: “Ним ми живемо і рухаємося і існуємо”. Так оголошений фундаментальний закон природи і проголошена основа відносин між одиничною душею, поміщеною в людське тіло, і Богом. Цей же закон, остільки, оскільки він розуміється, визначає і відносини між душами. Ми живемо в океані енергій. Кожний з нас сам є енергетичним конгломератом, і всі енергії кожного тісно взаємозв'язані з енергіями інших, які в сукупності утворюють єдине, синтетичне енергетичне тіло планети.

Слід чітко з'ясувати, що ефірне тіло будь-якої форми природи є складовою частиною субстанціальної форми Самого Бога – не щільна фізична форма, але те, що езотеристи вважають формоутворювальною субстанцією. Словом “Бог” ми позначаємо єдиний вираз Єдиного Життя, яке оживотворяє кожну форму на зовнішньому об'єктивному плані. Тому ефірне, або енергетичне, тіло, кожної людської істоти є складовою частиною ефірного тіла самої планети, а отже, і Сонячної системи. Через нього будь-яку людську істоту принципово пов'язано з будь-яким іншим, найдрібнішим або великим, виразом Божественного Життя. Функція ефірного тіла полягає в прийомі з різних джерел активізуючих його енергетичних імпульсів або силових струмів. Насправді ефірне тіло і є не що інше, як сама енергія. Воно складається з міріад силових ниток, або якнайтонших енергетичних потоків, які в цілому пов'язані з емоційним і ментальним тілами і душею. Своїм впливом на фізичне тіло ці енергетичні потоки, у свою чергу, примушують його діяти згідно природи і сили того виду енергії, який в даний момент управляє ефірним тілом.

Тому в ефірному тілі циркулює і енергія, емануюча від того або іншого розуму. Людство в масі своїй несвідомо відгукується на установки Універсального Розуму. Крім того, у наш час і століття завдяки швидкому розвитку людської ментальності підвищується чуйність на широко поширені ідеї, іноді звані громадською думкою. У людському сімействі є і ті, хто сприйнятливий до впливу внутрішньої групи Мислителів, Які, працюючи в ментальній матерії, з суб'єктивної сторони життя контролюють виконання великого Плану і здійснення божественної мети.

Ця група Мислителів складається з семи головних підгруп і управляється трьома великим Життями, або над-свідомими суттями. Це Ману, Христос і Махачохан. Метод Їх роботи полягає головним чином у впливі на розум адептів і посвячених, які в Свою чергу впливають на учнів світу. Учні ж, кожний на своєму місці і під власну відповідальність, виходячи з власного розуміння Плану, шукають можливості для його здійснення. Дотепер учні працювали в основному поодинці, окрім тих випадків, коли їх зводили один з одним кармічні відносини, а телепатичне спілкування було властиве лише Ієрархії адептів і посвячених, як у втіленні, так і поза ним, і характеризувало Їх індивідуальну роботу з учнями.

Тому групи, які раніше працювали виключно суб'єктивно, можуть і дублюватимуться зовні, і нові групи з'являться екстерналізацією – поки експериментальною – груп, що функціонували за сценою і мотивувалися центральною групою, Ієрархією Вчителів.

Даний експеримент пов'язаний поки в основному з груповою інтеграцією і пошуком шляхів її здійснення. Причина, що спонукає в даний час Тих, Хто знаходиться на Внутрішній Стороні, експериментувати з цією груповою ідеєю, полягає в тому, що в ній безумовно відображений дух Нової Епохи. Вони прагнуть використовувати все більшу схильність людської істоти до зв'язності і інтеграції. Потрібно, проте, постійно пам'ятати, що за відсутності суб'єктивної зв'язності будь-яка зовнішня форма неминуче розпадеться або взагалі ніколи не досягне узгодженості. Успіх визначається тільки суб'єктивними зв'язками і суб'єктивною роботою, які повинні ґрунтуватися (особливо при роботі нової групи) на егоїчних відносинах, а не на особистих прихильностях і перевагах. Ці прихильності і переваги допомагають тільки при одночасному визнанні егоїчних відносин. Якщо ця умова виконується, то може з'явитися щось таке ж безсмертне і вічне, як сама душа.

Тут потрібно прояснити один практичний момент. Якийсь час ці групи будуть як би “модельними групами” і тому повинні формуватися дуже неквапливо і з великою увагою. Кожна людина в них перевірятиметься, випробовуватиметься і знаходитиметься у великій напрузі. Це необхідно, щоб групи могли вистояти в нинішній перехідний період. Формування таких груп буде нелегким завданням для учнів, і розв'язуватися воно буде зовсім не так, як у минулому. При справжньому бажанні брати участь в груповому житті і узяти на себе частину групової активності справжньою трудністю буде приведення особистого життя і вібрацій у відповідність з груповим життям і ритмом. Вузький шлях, по якому доводиться йти всім учням (а спочатку групи складатимуться головним чином з тих, хто йде по шляху Випробувань і Шляху Учнівства), вимагає дотримання певних правил, що дійшли до нас з далекого минулого. Виконувати їх треба з готовністю, але з розплющеними очима, бо ніхто не чекає і не вимагає строгого дотримання букви закону. Завжди необхідно проявляти якусь гнучкість, межі якої, звичайно, не повинні визначатися особистісною інерцією або ментальними сумнівами.

Цей великий експеримент з групової підготовки, який починається зараз на Землі унаслідок нової активності Ієрархії, покаже спостерігаючим Водіям раси, наскільки учні і прагнучі світу готові підпорядкувати свої особисті інтереси груповому благу; наскільки вони, як група, сприйнятливі до повчань і водійства; наскільки чисті канали спілкування між групами зовнішнього плану і Внутрішньою Групою, а також між ними і масами, від яких вони повинні коли-небудь добитися розуміння. На внутрішній стороні життя група учнів кожного Вчителя утворює інтегральний організм, що характеризується взаємною любов'ю, життям і взаємодією. Група зв'язана виключно ментальними і астральними відносинами і тому вільна від обмежень ефірного силового тіла, фізичного мозку і щільного фізичного тіла. Це у величезному ступені полегшує внутрішнє розуміння і взаємодію. Варто нагадати, що і астральний вплив відчувається при цьому набагато сильніше, ніж на фізичних рівнях, чим пояснюється і та увага, яка приділяється контролю емоцій і бажань у всіх трактатах про учнівство і підготовку до цього стану.

Нині здійснюється спроба з'ясувати, чи можливі на фізичному плані така групова активність і взаємодія, які зажадали б участі апарату фізичного тіла і мозку. Це, природно, пов'язано з величезними труднощами. Як слід діяти в цій складнішій ситуації, яка можлива лише завдяки такій ефективній роботі груп Вчителів? І багато що тут залежить від інтенсивності нашого відгуку на цю взаємодію і від його значення для нас в нашому житті. Це вимагає звернення до найбільш практичного методу окультної роботи. Астрально-фізичні реакції мозку повинні вважатися неіснуючими і, опустившись нижче за поріг групової свідомості, згаснути там за відсутністю уваги, яка повинна незмінно фіксуватися на ментальних і егоїчних відносинах.

в. Експериментальний характер груп (детальніше див. ст.10-18 даного тому)

Експеримент переслідує чотири цілі і може бути стисло описаний таким чином:

 1. Виявлення або створення фокусних крапок в людстві, через які до нього можуть надходити деякі енергії. Кількість цих енергій дорівнює десяти.
 2. Впровадження в роботу і способи спілкування нових технічних прийомів. Ці групи повинні полегшити певні види взаємовідносин, або спілкування:
 3. Є група, яку можна назвати Телепатичними Зв’язковими.
 4. Інша група – Треновані Спостерігачі.
 5. Третя група – Магнетичні Цілителі
 6. Потім йдуть Вихователі Нового Віку.
 7. П’ята група – Політичні Організатори.
 8. Працівники в Області Релігії.
 9. Сьома група – Наукові Служителі.
 10. Психологи утворюють наступну групу.
 11. Дев’ята група складається з Фінансистів і Економістів.
 12. Група Творчих Працівників.

III.   Екстерналізація внутрішніх умов. Слід зрозуміти, що ці групи є не причиною, а наслідком. Те, що, діючи на фізичному плані, вони самі можуть стати причинним чинником без сумніву вірно, але самі вони є результатом внутрішньої активності і сукупностей суб'єктивних сил, які через обставини, що склалися, повинні стати об'єктивними. Завданням членів групи є підтримка ними як групою тісної зв'язаності з різними внутрішніми групами, які, проте, складають одну велику активну групу. Сила цієї центральної групи протікає через окремі групи постільки, оскільки члени кожної групи як група:

 а.  Зберігають зв'язаність з джерелами внутрішньої могутності;

 б.  Ніколи не забувають про групове завдання, яким би воно не було;

 в.  Культивують подвійну здатність застосовувати закони душі до індивідуального життя і закони групи – до групового життя;

 г.   Використовують всі сили, що надходять в групу, на служіння, що допомагає їм вчитися розпізнавати і правильно застосовувати ці сили.

 1. Прояв деяких типів енергії, що забезпечують зв'язаність, або єднання, на Землі. Нинішнє безумство в світі, безвихідь в міжнародних відносинах, релігійна незадоволеність, економічні і соціальні пертурбації декількох минулих десятиліть – все це результат дії енергій такого могутнього потенціалу, що привести їх в ритмічну активність можна лише за допомогою сильніших і більш конкретно направлених енергій. Коли групи відповідатимуть пред'явленим до них вимогам і кожна група доб'ється не тільки внутрішньої єдності, але і гармонії з іншими групами, тоді можна буде вести конкретну езотеричну роботу.

Такі деякі плани, які намагається здійснити Ієрархія і в яких можуть взяти участь всі дійсні учні і прагнучі.

г. Астрологія і нові групи

Закон Групового Прогресу втілює одну з енергій, які поступово надходили впродовж двох останніх сторіч. Її приплив посилився в травневий повний місяць 1936 року, і найближчим часом можна чекати розвитку групової ідеї, як в хороших, так і в поганих її аспектах. Як вже неодноразово указувалося учням, цей закон пов'язаний з якимсь діючим в людських думках імпульсом, який в свою чергу генерується різними видами енергій, присутніми на Землі. “Законом Групового Прогресу” люди називають особливий тип енергії, який забезпечує зв'язаність одиниць в групі, формуючи з них єдиний живий організм. Результатом стає визнання групової спорідненості, групової мети і групових завдань. Врешті-решт це є становлення в суб'єктивній свідомості того ж типу енергії, який відповідає за аспект зв'язаності, що дає племінну, національну або расову єдність. Але в нашому випадку визначальний чинник має не фізичний характер, і групи формуються не на фізичній основі. Базис для них становить груповий ідеалізм, який може бути усвідомлений, тільки коли одиниці в групі починають функціонувати на ментальному плані і напрацьовують здатність “втілювати за допомогою думки”, тобто усвідомлювати в мозку те, що повідомляє розуму душа. Тут ми одержуємо визначення процесу медитації, що проводиться тими, хто завдяки вирівнюванню встановив певний контакт з душею. Ці групи тримаються виключно на суб'єктивних відносинах, які приводять до суб'єктивної інтеграції і активності.

Якщо ж ми почнемо вивчати астрологічну сторону цих законів, то виявимо, що енергії знаків Зодіаку надають специфічний ефект на енергію тієї Істоти, мета Якої досягається через ці закони, які ми вважаємо великими і незмінними законами природи і духовними законами. Цей ефект виражається в з'єднанні енергій, що має врівноважуючий і в той же час стимулюючий вплив.

У грудні 1935 року енергії Козерога були посилені вливанням сил з ще більшого сузір'я, яке для нашого Зодіаку є тим же, чим Зодіак – для Землі. Ще одне таке посилення відбудеться в 1942 році. Слід пам'ятати, що з певних точок зору круг дванадцяти знаків, або сузір'їв, є особливою одиницею, яка обертається у всесвіті нашого неба, як наша планета обертається в центрі нашого круга впливів. Завдяки такому посиленню в прийдешньому зодіакальному циклі Водолія групи на Землі зможуть користуватися збільшенням впливів Козерога, який потраплятиме в радіус нашої чутливості кожні сім років. Недавнє вливання мало щонайпотужнішу стимулюючу дію на роботу Нової Групи Світових Служителів і було причиною дуже хорошої реакції в світі на її імпульс. А це вилилося в явну тенденцію до доброї волі у кожної нації і кожної групи. Нас всіх просять як слід підготуватися до наступної планетарної притоки в 1942 році і скористатися ім. “Тиждень групового впливу”, що повторюється кожні сім років, триватиме з 21-го по 28-е грудня; крім того, якщо вона коли-небудь співпаде ще і з періодом повного місяця, ми дістанемо найчудовішу сприятливу можливість. Будьте, тому, пильні. Цей тиждень повинен стати найважливішим “святковим тижнем” Нової Групи Світових Служителів, і після 1942 року цим періодом необхідно користуватися і спеціально до нього готуватися. На цей факт повинен звернути увагу кожен.

 Ці нові групи з'являються всюди в світі. Але численні групи зовнішнього плану з їх різноманітністю назв і декларованих цілей не мають зв'язку з тією внутрішньою групою, що сприяє появі або “проектує” нові групи, за винятком тих випадків, коли цей зв'язок встановлений безпосередньо, навіть якщо і вельми туманно. Це завжди можливо, якщо до якоїсь екзотеричної групи входять три члени Нової Групи Світових Служителів. Тоді вона “потрійною ниткою золотого світла з'єднується” з Новою Групою Світових Служителів і може в якійсь мірі використовуватися. Служителі в цьому великому духовному формуванні на фізичному плані майже не пов'язані один з одним. Їх зв'язок сильніший на астральному плані і заснований на любові до людства, в цілому ж зі всіх трьох світів вони найтісніше зв'язані на ментальному плані. Звідси випливає, що для того, щоб стати свідомо діючим членом Нової Групи Світових Служителів – основної групи, яка зараз безпосередньо працює за законом Групового Прогресу, індивіду потрібен певний розвиток:

 1. Його серцевий центр повинен бути пробуджений, а “поведінка” настільки відкритою, щоб серце його змогло швидко з'єднатися з серцевими центрами щонайменше восьми інших людей. А дев'ятеро пробуджених прагнучих вже можуть окультно абсорбуватися в серцевий центр планетарного Логосу. Через цей центр в групу надходитиме Його життя, і тоді члени групи зможуть вносити свій енергетичний внесок в життєві впливи, циркулюючі по Його тілу. Ця інформація цікава тільки для духовно пробуджених, але мало або взагалі нічого не означає для сплячих.
 2. Головний центр повинен знаходитися в процесі пробудження, і в якійсь мірі повинна бути розвинена здатність “стійко тримати розум в світлі”.
 3. Служитель повинен знайти які-небудь форми творчої активності і займатися гуманітарною, художньою, літературною, філософською або науковою діяльністю.

Все це має на увазі інтеграцію особистості, вирівнювання і те магнетичне тяжіння, що так чи інакше відрізняє всіх учнів. У цьому сенсі з погляду езотеризму у індивіда і все більшою мірою у всього людства виявлятимуться деякі великі енергетичні трикутники. “Сили творчого життя” циркулюватимуть від “крапки в голові” (головного центру) по “лінії до серця”, разом з горловим центром складаючи “трикутник вогненного світла”. Такий Шлях Групового Прогресу, і коли це здійсниться, почнеться безпосередня дія і управління Закону Групового Прогресу. Тут цікаво перерахувати явні наслідки дії п'яти законів, про які ми говорили:

 

ЗАКОН

НАСЛІДОК

ФІЗИЧНИЙ

НАСЛІДОК

РЕАКЦІЯ

НАСЛІДОК

1. Жертви

Світові Спасителі. Христос

Навмисна смерть. “Я вмираю щоденно”

Любов до Спасителя. Бажання наслідувати

Безкорисність

Єдність на фізичному плані. Маси.

2. Магнетичного імпульсу

Світова релігія

Церкви. Організації. Школи думки.

Любов до ідей. Філософія.

Відданість,

Ідеалізм

Ефірна, або вітальна, єдність. Прагнучі.

3. Служіння

Гуманістична діяльність

“Червоний хрест” і т.і.

Любов до людства

Співчуття,

Співпереживання

Астральна єдність. Випробовувані.

4. Відкидання

Боротьба зі злом

 

Хрестові походи

Любов до Добра

Розрізнення

Ментальна єдність. Учні.

5. Групового прогресу

Нові групи

Група світових служителів

Любов до синтезу

Вміщення

Душевна єдність. Посвячені

 

6. Закон Розширюваного Відгуку

Тепер ми можемо торкнутися шостого і сьомого законів, правда, дуже стисло. Попередні п'ять законів вже викликали на фізичному плані певну активність. Ефект або наслідки імпульсів, які стоять за ними, сприяють здійсненню цілі Всевишнього і можуть бути відмічені на феноменальному плані. Їх всі можна відмітити, проте поки свідома обізнаність людства така, що це можливо лише в п'яти випадках, і то лише найбільш просунутими прагнучими світу. Учні і посвячені можуть почати дуже смутно відзначати дію шостого і сьомого законів, але більше в даний час на це не здатний ніхто.

Ці два закони не можна інтерпретувати подібно до попередніх, бо лише посвячені або ті, хто готується до посвячення, можуть якось зрозуміти їх. Для того, щоб доторкнутися до ідеї, що стоїть за цими виразами мети, необхідне просвітлення, яке дається посвяченням. Тому на Закон Відгуку, що Розширюється, і Закон Нижчих Чотирьох ми витратимо лише стільки часу, скільки буде потрібно, щоб привести дві стародавні станси, які багато про що говорять посвяченому, але будуть лише словами, безглуздими символічними фразами для рядового читача і учня.

“У всій своїй славі зійшло Сонце, затопивши променями небо на Сході. У циклах часу і простору єдність пар протилежностей народжує хмари і тумани, які приховують жахливу пожежу...

Потоп бушує. Вільно пливе ковчег... вогні все пожирають. Троє вільні, і знов тумани заволікають все.

Над хмарами Землі сяє знак... Лише око бачення здатне побачити цей знак. Лише серце мирне почує громовий Голос з імлистих хмарних глибин. Лише прославляюче розуміння закону здатне показати ' людині вогню і сину води ', як увійти до туману. Звідти сходить він на гірську вершину, де знов знаходить свободу.

Ця потрійна свобода не має нічого спільного ні із землею, ні з водою, ні з вогнем. Ця та потрійна по суті своїй свобода, що дарується тому, хто вільно рухається із земної сфери в океан сфери водної, а звідти – в жертви палаючу твердь. Сонце підсилює вогонь; це випаровує туман і висушує землю. Так виконується робота”.

 

7. Закон Нижчих Чотирьох

“Чотири сини Божих вийшли вперед. Повернувся лише один. Чотири Рятівники злилися в двох, і двоє стали Єдиним”.

Як ясно видно, обидва стародавні писання – одне містичне, інше окультне – повідомлять більшості мало інформації. Тому ні до чого розбирати їх дуже детально. Час ще не настав. Даються вони тому, що несуть магнетичну потужність, стимулюючу здатність розуміти.

Сьогодні ми знаходимося на порозі великих звершень. Людство йде вперед під дією нової рушійної сили. Воно вже не стоїть на роздоріжжі, але, ухваливши непохитні рішення, рухається по шляху, який врешті-решт приведе до світла і миру. І воно обов'язково знайде “мир, що недоступний для розуміння”, бо цей мир не залежить від зовнішніх умов і не має ніякого відношення до того, що розуміє під цим словом нинішнє людство. Мир, який чекає його, це мир безтурботності і радості: безтурботності, заснованої на духовному розумінні, і радості, непідвладній обставинам. Ці радість і безтурботність – не астральний стан, але душевна реакція. Подібні якості досягаються не в результаті дисципліни емоційної природи, але стають природною і автоматичною реакцією душі. Це нагорода за досягнуте вирівнювання. Обидві якості душі – безтурботність і радість – вказують на те, що душа, Его, Єдиний, тримає під контролем або управляє особистістю, обставинами і всіма умовами життя в трьох світах.