7 Rays Radio

  Namaste - Aquamarine

Вхід на сайт

НАУКА  СЕМИ  ПРОМЕНІВ

Сім Променів являють собою сукупність божественної Свідомості, універсального Розуму. Їх можна вважати сімома інтелектуальними Сутностями, через Які здійснюється план. Вони втілюють божественну мету і виражають якості, необхідні для матеріалізації цієї мети. Вони створюють форми і Самі є формами, завдяки яким божественна ідея може бути реалізована повністю. Символічно Їх можна вважати мозком божественної Небесної Людини. Вони відповідають шлуночкам мозку, семи центрам мозку, семи силовим центрам і семи головним залозам, що визначають якість фізичного тіла. Вони – свідомі виконавці божественної мети. Вони – сім Дихань, що оживотворяють всі форми, створені Ними для виконання плану.

Детальніше...

СІМ  ПРОМЕНЕВИХ  ВЛАДИК

Згідно з початковим Планом єдине Життя прагнуло до розширення і від центрального вихору відділилися сім еонів, або еманацій, і активно повторили попередній процес у всіх його деталях. Вони такожвступили у вияв і при вираженні активного життя, наділеного якістю любові і обмеженого зовнішнім феноменальним проявом, залучилися у повторну діяльність, ставши сімома Будівниками, сімомаДжерелами життя і сімома Ріши всіх древніх писань. Це первинні психічні Сутності, наділені здатністю вираження любові (що має на увазі подвійність, бо для цього необхідні люблячий і любимий, бажаючий і бажаний) і переходу з суб’єктивного буття в об’єктивне становлення. Цих сімох називають різними іменами в наступному порядку.

Детальніше...

 

ІЄРАРХІЧНА  ПОСЛІДОВНІСТЬ  ПРОМЕНЕВИХ ВПЛИВІВ

Промені, що стосуються людства і людини

Всі живі істоти в космосі є результатом взаємодії різних потоків енергії плюс та якість, котру виробляє сама істота. Щодо людства і конкретної людини слід враховувати Променеві впливи Більших Істот (починаючи від таких як Сонячний Логос, Планетарний Логос), а також Променеві характеристики складових частин самої людини аж до Променя, який керує її фізичним тілом. Таким чином, маємо:

Детальніше...

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ  ІЄРАРХІЇ

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

СИЛИ, КОТРІ СТОЯТЬ ЗА ЕВОЛЮЦІЄЮ РАСИ

ДОКТРИНА  АВАТАРІВ

Фундаментальні істини в наш час

Божественне втручання

Поява Аватарів

Необхідні кроки

ВІДНОВНА РОБОТА

ЧОТИРИ СВОБОДИ

СТАДІЇ ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЇ ІЄРАРХІЇ

Ввідні зауваження

Релігійні організації Нової Епохи

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ АШРАМІВ

ІЄРАРХІЧНІ  КОРЕКЦІЇ  І  ВИРІВНЮВАННЯ

Корекції і вирівнювання всередині Ієрархії

Корекції зв’язку з Дорадчою Палатою Саната Кумари

Корекції по відношенню до людства

ПІДГОТОВКА ІЄРАРХІЇ ДО СВЯТА ВЕСАК

СПОСІБ НАБЛИЖЕННЯ ДО ІЄРАРХІЇ

Етапи процесу екстерналізації

Зближення через певні Ашрами

Відношення до екстерналізації в свідомості учня

АШРАМИ, ЗАЙНЯТІ ПІДГОТОВКОЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ АШРАМІВ НА ЗЕМЛІ

НАСЛІДКИ ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ АШРАМІВ ДО ЕКЗОТЕРИЧНОГО ЖИТТЯ

Детальніше...