7 Rays Radio

  Robert Carty & Gerard Geary - The Micellium Meditation

Вхід на сайт

НАУКА  СЕМИ  ПРОМЕНІВ

Сім Променів являють собою сукупність божественної Свідомості, універсального Розуму. Їх можна вважати сімома інтелектуальними Сутностями, через Які здійснюється план. Вони втілюють божественну мету і виражають якості, необхідні для матеріалізації цієї мети. Вони створюють форми і Самі є формами, завдяки яким божественна ідея може бути реалізована повністю. Символічно Їх можна вважати мозком божественної Небесної Людини. Вони відповідають шлуночкам мозку, семи центрам мозку, семи силовим центрам і семи головним залозам, що визначають якість фізичного тіла. Вони – свідомі виконавці божественної мети. Вони – сім Дихань, що оживотворяють всі форми, створені Ними для виконання плану.

Детальніше...

СІМ  ПРОМЕНЕВИХ  ВЛАДИК

Згідно з початковим Планом єдине Життя прагнуло до розширення і від центрального вихору відділилися сім еонів, або еманацій, і активно повторили попередній процес у всіх його деталях. Вони такожвступили у вияв і при вираженні активного життя, наділеного якістю любові і обмеженого зовнішнім феноменальним проявом, залучилися у повторну діяльність, ставши сімома Будівниками, сімомаДжерелами життя і сімома Ріши всіх древніх писань. Це первинні психічні Сутності, наділені здатністю вираження любові (що має на увазі подвійність, бо для цього необхідні люблячий і любимий, бажаючий і бажаний) і переходу з суб’єктивного буття в об’єктивне становлення. Цих сімох називають різними іменами в наступному порядку.

Детальніше...

 

ІЄРАРХІЧНА  ПОСЛІДОВНІСТЬ  ПРОМЕНЕВИХ ВПЛИВІВ

Промені, що стосуються людства і людини

Всі живі істоти в космосі є результатом взаємодії різних потоків енергії плюс та якість, котру виробляє сама істота. Щодо людства і конкретної людини слід враховувати Променеві впливи Більших Істот (починаючи від таких як Сонячний Логос, Планетарний Логос), а також Променеві характеристики складових частин самої людини аж до Променя, який керує її фізичним тілом. Таким чином, маємо:

Детальніше...

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ  ІЄРАРХІЇ

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

СИЛИ, КОТРІ СТОЯТЬ ЗА ЕВОЛЮЦІЄЮ РАСИ

ДОКТРИНА  АВАТАРІВ

Фундаментальні істини в наш час

Божественне втручання

Поява Аватарів

Необхідні кроки

ВІДНОВНА РОБОТА

ЧОТИРИ СВОБОДИ

СТАДІЇ ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЇ ІЄРАРХІЇ

Ввідні зауваження

Релігійні організації Нової Епохи

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ АШРАМІВ

ІЄРАРХІЧНІ  КОРЕКЦІЇ  І  ВИРІВНЮВАННЯ

Корекції і вирівнювання всередині Ієрархії

Корекції зв’язку з Дорадчою Палатою Саната Кумари

Корекції по відношенню до людства

ПІДГОТОВКА ІЄРАРХІЇ ДО СВЯТА ВЕСАК

СПОСІБ НАБЛИЖЕННЯ ДО ІЄРАРХІЇ

Етапи процесу екстерналізації

Зближення через певні Ашрами

Відношення до екстерналізації в свідомості учня

АШРАМИ, ЗАЙНЯТІ ПІДГОТОВКОЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ АШРАМІВ НА ЗЕМЛІ

НАСЛІДКИ ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ АШРАМІВ ДО ЕКЗОТЕРИЧНОГО ЖИТТЯ

Детальніше...