7 Rays Radio

  Stratosphere - Dream

СІМ  ПРОМЕНІВ  І  ЛЮДСЬКА  ДУША

Які походження, призначення, мета і план душі?

Сім Променів являють собою сукупність божественної Свідомості, універсального Розуму. Їх можна вважати сімома інтелектуальними Сутностями, через Які здійснюється план. Вони втілюють божественну мету і виражають якості, необхідні для матеріалізації цієї мети. Вони створюють форми і Самі є формами, завдяки яким божественна ідея може бути реалізована повністю. Символічно Їх можна вважати мозком божественної Небесної Людини. Вони відповідають шлуночкам мозку, семи центрам мозку, семи силовим центрам і семи головним залозам, що визначають якість фізичного тіла. Вони – свідомі виконавці божественної мети. Вони – сім Дихань, що оживотворяють всі форми, створені Ними для виконання плану.

 Можливо, легше зрозуміти зв’язок семи Променів з Божеством, якщо пригадати, що сама людина (створена за образом Бога) проявляє себе як семерична істота, для якої можливі сім станів свідомості, що виражають сім принципів, або основних якостей, що дозволяють їй пізнати сім планів, на яких вона свідомо або несвідомо функціонує. Вона семерична у всі часи, однак від неї вимагається досягнення свідомої обізнаності про всі стани буття, свідомого вираження всіх якостей і вільного функціонування на всіх планах.

На відміну від людини Сім променевих Сутностей повністю свідомі і цілком обізнані і про мету, і про План. Вони  “постійно перебувають в глибокій медитації” і досягли такого стану, коли внаслідок Своєї просунутої стадії розвитку Вони  “спонукаються до повного завершення”.  Вони володіють повнотою як самосвідомості, так і групової свідомості. Вони являють Собою сукупність універсального Розуму. Вони  “пробуджені і активні”. Безглуздо говорити про Їх призначення і мету, оскільки найвищий рівень досягнення людини для Них – найнижчий. Задача цих семи Променів, Дихання, або Небесних Людей полягає в боротьбі з матерією, щоб підпорядкувати її божественній меті, призначення ж – наскільки його можна осягнути – в тому, щоб підпорядкувати матеріальні форми впливу життєвого аспекту, щоб сформувати ті якості, завдяки яким буде повністю виконана воля Бога. Таким чином, сім променевих Сутностей складають сукупність всіх душ Сонячної системи, і їх активністю породжуються всі форми; рівень свідомості при цьому відповідає природі форми. Через сім Променів протікає життєвий, або духовний, аспект, що циклічнопроходить через кожне царство природи і формує всі стани свідомості у всіх областях обізнаності.

Тим, хто вивчає даний трактат, доведеться допустити гіпотезу про те, що кожна людська істота залучається до вияву під імпульсом якого-небудь Променя і характеризується якістю цього Променя, що визначає аспект форми, щовказує шлях і дозволяє їй (до третього посвячення) зрозуміти свою променеву мету і брати участь в її здійсненні. Після третього посвячення людина починає відчувати синтетичну мету, в напрямі якої працюють всі сім Променів. Але оскільки трактат адресований прагнучим і учням, а не посвяченим третьої міри, марно спекулювати про це високе призначення.

Людська душа – це синтез матеріальної енергії, що несе якість інтелектуальної свідомості, і енергії духовної, що несе, в свою чергу, якість одного з семи променевих типів.

Так з’являється людська істота, син Божий, втілений в формі, що однією рукою (як сформульовано в  "Древньому Коментарі") міцно тримається за скелю матерії, а іншу занурив в море любові. У древньому писанні це викладенетаким чином:

 "Коли правою рукою матеріальна людина бере квітку життя і зриває її для себе, ліва рука залишається пустою.

 "Коли правою рукою матеріальна людина бере золотий лотос душі, ліва опускається в пошуку квітки життя, але не заради егоїстичних цілей.

 "Коли права рука міцно стискає золотий лотос, а ліва бере квітку життя, людина бачить себе рослиною з сімома пелюстками, яка квітне на землі і квітне перед Престолом Бога".

Мета Божества, як вона відома Творцеві, не відома нікому, крім вищих посвячених. Але мету кожного променевого Життя можна відчути і визначити – наскільки, звичайно, дозволяють обмеження людського розуму і неадекватність слів. Планомірна активність кожного Променя наділяє якістю кожну форму, що входить в його тіло вияву.

Наступне твердження, що має технічний характер, доведеться прийняти на віру, оскільки немає можливості його довести. Всі Владики Променів створюють Собі тіла вираження. Так з’явилися сім планет, що стали Їх головними виразами: Сонце (що приховує Вулкан), Юпітер, Сатурн, Меркурій, Венера, Марс, Місяць.

Однак енергії цих семи Життів не обмежені тільки їх планетарними виразами, але діють по всій сонячній системі, так само як життєві імпульси людини – вітальні сили, імпульси бажань і ментальні енергії – діють у всьому її тілі, активізуючи різні органи і дозволяючи їй здійснювати свої наміри, жити своїм життям і вирішувати ту задачу, яка і обумовила створення нею даного тіла вияву.

Кожне з семи царств природи реагує на енергію того або іншого променевого Життя. Подібним чином реагує на неї кожний з семи планів. Будь-яка семерична комбінація в природі вібрує, відгукуючись на ту або іншу з початкових сімок, оскільки процес, що встановлює кордони впливу всіх форм, ініціюється сімома Променями. Вони визначають все, і під цим я маю на увазі необхідність Закону. Закон – це воля семи Божеств, що впливає на субстанцію з тим, щоб за допомогою методу еволюційного процесу виробити особливий намір.

 

ВПЛИВ  СЕМИ  ПРОМЕНІВ  НА  ПСИХОЛОГІЮ  ЛЮДИНИ

Аналіз Променів і їх Вираження

Дуже багато цікавого можна було б оповісти про активність Променів і її результати в нижчих царствах природи, але говорити про це детально не можна. Тому огляд повідомлених нам відомостей   незавершений і можедоповнюватися без кінця.

Перший Промінь Волі, або Могутності

Особливі достоїнства:

Сила, мужність, стійкість, правдивість як наслідок абсолютної безстрашності, здатність управляти, широта поглядів при розв’язанні складних проблем, здатність керувати людьми і вживати необхідні заходів.

Вади Променя:

Гординя, амбіційність, свавілля, жорстокосердість, зарозумілість, бажання підпорядковувати інших, упертість, гнівливість.

Чесноти, які необхідно набути:

М’якосердя, смирення, співчуття, терпимість, терпіння.

Цей Промінь по праву називають Променем могутності, але будь це одна лише могутність, без любові і мудрості, вона діяла б тільки як руйнівна сила. При наявності ж всіх трьох характеристик, він стає творчим керівнимПроменем. Представники цього Променя мають величезну силу волі, яка може бути спрямована на здійснення або добрих справ, якщо воля підкоряється мудрості і безкорисливій любові, або злих. Людина Першого Променя завжди  "висувається" в своїй справі. Чи це грабіжник чи засуджуючий його суддя, але він завжди панує в своїй області. Це природжений лідер на будь-якому суспільному терні, той, кому можна довіряти і на кого можна покластися, що захищає слабих і скидає гнобителів, що не жахається наслідків і абсолютно байдужий до пліток. У той же час непомірний Перший Промінь може породити невблаганно жорстоку і безсердечну людину.

На Першому Промені людина часто володіє сильними почуттями і прихильністю, які, проте, виражає неохоче. Вона любить сильні контрасти і велику кількість кольорів, але художник з неї виходить рідко; він насолоджуєтьсяшумовими ефектами оркестру і оглушливим хоровим співом, і при пом’якшувальному впливі Четвертого, Шостого або Сьомого променів – не інакше, – може стати великим композитором. Зустрічаються серед них і такі, хто позбавлений музичного слуху, і такі, хто не розрізнює тонких відтінків колірної палітри; вони можуть відрізнити червоний від жовтого, але безнадійно плутають блакитний, зелений і фіолетовий кольори.

Літературні твори, написані на Першому Промені, справляють могутнє, пронизливе враження, але при цьому автора мало турбує стиль або кінцівка. Як приклад тут можна було б привести Лютера і Уолта Уїтмена. Якби людина Першого Променя спробувала лікувати, то краще, що вона могла б зробити, це своєю волею залучити з великого джерела універсального життя здоров’я і силу і пропустити їх через пацієнта. Для цього вона, звичайно,повинна володіти окультними методами.

Ведення великого Пошуку для цього Променя характеризується голою силою волі. Тут людина ніби бере царство небесне «силою». Ми бачили, що Першому Променю, повністю або частково, належить природжений лідер. На ньому з’являється талановитий полководець, такий як Наполеон або Кітченер. Наполеон був представником Першого і Четвертого Променів, Кітченер – Першого і Сьомого, причому Сьомий дав йому чудові організаційні здібності.

Другий Промінь Любові-Мудрості

Особливі достоїнства:

Спокій, сила, терпіння і витривалість, любов до правди, вірність, інтуїція, ясний розум і безтурботна вдача.

Вади Променя:

Надмірне занурення в заняття, холодність, байдужість до інших, презирство до ментальної обмеженості інших.

Чесноти, які необхідно набути:

Любов, співчуття, безкорисливість, енергійність.

Променем мудрості його називають через характерне прагнення до чистого знання і абсолютної істини – холодне і егоїстичне при відсутності любові і пасивне при відсутності могутності. Якщо і могутність, і любов є, то миотримуємо Промінь Будди і всіх великих наставників людства – тих, хто, здобувши мудрість заради інших, присвячує самих себе і цю мудрість служінню. Учень на цьому Промені ніколи не буває задоволений своїми кращими досягненнями, і яким би великим не було його знання, його розум тягнеться до незнаного, до потойбічного, до ще не підкорених вершин.

На Другому Промені людина тактовна і передбачлива, з неї виходить прекрасний посол, першокласний вчитель або керівник коледжу. Як ділова людина вона проявляє ясність розуму і мудрість при веденні своїх справ і умієвселити іншим правильний погляд на речі і примусити бачити навколишнє своїми очима. Вплив Четвертого, П’ятого і Сьомого Променів зробить з неї хорошого бізнесмена. Військовий на цьому Промені мудро планує свої дії з урахуванням всіх можливостей, а інтуїція допомагає йому знайти кращі варіанти; його підлеглі ніколи не наразяться на небезпеку через необдуманість його рішень. Але йому може не вистачати швидкості дій і енергії. Художникна цьому Промені своїм мистецтвом завжди старається вчити інших, і твори його несуть певне значення. Літературні праці на Другому Промені завжди повчальні.

Цілитель Другого Променя ретельно вивчає темперамент пацієнта, докладно досліджує природу захворювання, а потім оптимально для кожного випадку використовує силу волі.

При проходженні Шляху таку людину характеризує максимально серйозне засвоєння вчень, поки вони не стануть частиною її свідомості і з простого інтелектуального знання не перетворяться в духовне керівництво життям, сприяючи розвитку інтуїції і справжній мудрості.

Негативний представник Другого Променя схильний нагромаджувати знання тільки для себе і абсолютно байдужий до потреб інших. Його передбачливість вироджується в підозрілість, а спокій   в холодність і суворість.

Третій Промінь Вищого Розуму

Особливі достоїнства:

Широкий погляд на будь-які абстрактні питання, щира цілеспрямованість, ясний інтелект, здатність зосереджено вивчати філософію, терпіння, обережність, відсутність тенденції турбуватися самому і непокоїти інших по дрібницях.

Вади Променя:

Інтелектуальна гординя, холодність, відособленість, неточність в деталях, неуважність, упертість, надмірна критика інших.

Чесноти, які необхідно набути:

Співчуття, терпимість, відданість, точність, енергійність і здоровий глузд.

Це Промінь абстрактного мислителя, філософа і метафізика, того, хто насолоджується вищою математикою, але якщо оснащення такої людини не урівноважене яким-небудь практичним Променем, вона навряд чи зійде до того, щоб розібратися у власних рахунках. У неї високорозвинена уява, силою якої вона здатна осягати істину. Часто це великий ідеаліст. Є мрійником і теоретиком, а широта переконань і велика обережність дозволяють однаково ясно бачити предмет зі всіх сторін. Іноді це паралізує дію. Даний тип хороший бізнесмен, а як військовий розробляє тактику за столом, але рідко блищить на полі бою. Як художник він не відрізняється технічністю, але предмети його мистецтва глибокодумні і викликають інтерес. Він любить музику, але без впливу Четвертого Променя не створює її. На будь-якому життєвому поприщі він буде переповнений ідеями, але його непрактичність не дозволить здійснити їх.

Один з типів цього Променя відрізняється великою безладністю, неохайністю, непунктуальністю, лінем і не дотриманням пристойності. Але якщо як вторинний він має П’ятий Промінь, то його характер повністю міняється. Третій і П’ятий Промені дають вкрай урівноваженого історика, який осмислює свій предмет зі всіх сторін, терпляче і акуратно вивіряючи кожну деталь. І знову ж, Третій і П’ятий Промені разом формують по-справжньому великого математика, який здіймається до висот абстрактного мислення, але здатний прикладати результати своїх роздумів і для рішення практичних наукових задач. Літературний стиль на Третьому Промені дуже часто туманний і складний, але завдяки Першому, Четвертому, П’ятому або Сьомому Променям положення справ змінюється, а вплив П’ятого Променя може сформувати майстра пера.

Цілитель Третього Променя лікує за допомогою ліків з трав або мінералів того ж Променя, що і пацієнт.

Великий Пошук для людини цього Променя полягає в глибокому філософському або метафізичному роздумі, поки він не усвідомлює велике Позамежне і величезну важливість проходження Шляху, що веде туди.

Четвертий Промінь Гармонії через Конфлікт

Особливі достоїнства:

Сильна прихильність, співчуття, фізична мужність, великодушність, відданість, швидкість розуму і сприйняття.

Вади Променя:

Егоцентричність, неспокій, неточність, нестача моральної мужності, сильні пристрасті, лінощі, екстравагантність.

Чесноти, які необхідно набути:

Безтурботність, довіра, самоконтроль, чистота, безкорисливість, точність, ментальна і моральна рівновага.

Його називають "Променем боротьби", оскільки раджас (активність) і тамас (інерція) знаходяться тут в такій дивно рівній пропорції, що людська природа розривається від боротьби між ними, і у разі її задовільного виходу кажуть про  "Народження Гора", Христа, що з’являється на світ в муках безперервного болю і страждання.

Тамас привертає до неробства і задоволень, спонукає уникати болю через легкодухість, викликає лінощі, тенденцію відкладати справи з дня на день, бажання залишити все як є, перебувати в спокої і не турбуватися про завтрашній день. Раджас характеризується запалом, нетерпінням, постійним прагненням діяти. Ці полярні сили в природі людини на Четвертому Промені перетворюють її життя в нескінченну війну і хвилювання. Тертя і досвід, що набувається при цьому можуть сприяти дуже швидкій еволюції, але з такою ж легкістю роблять людину нездатною на жоден героїзм.

Це Промінь того, хто нерозсудливо кидається в кавалерійську атаку, невиправдано ризикуючи собою і своїми товаришами. Це Промінь того, хто зважується на безнадійне підприємство, оскільки в моменти збудження чоловік на Четвертому Промені повністю управляється раджасом. Це Промінь азартного спекулянта і гравця, повного ентузіазму і планів, який легко засмучується печаллю або невдачею, але так само легко оправляється від будь-яких втрат і нещасть.

Це переважно Промінь кольору, Промінь художника, що прекрасно підбирає кольори, хоч сам малюнок часто залишає бажати кращого. (Уоттс був на Четвертому і Другому Променях.) Людина на Четвертому Промені завжди любить кольори і звичайно уміє створювати їх. Якщо вона і не художник, то почуття кольору обов’язково проявляється в ній інакше, наприклад, у виборі одягу або внутрішнього оздоблення житла.

Музичні твори Четвертого Променя завжди багаті мелодією, людина на цьому Промені любить мотив. Якщо вона письменник або поет, у неї нерідко блискуча, яскрава і соковита мова, хоч зміст не відрізняється точністю, кишить перебільшеннями і часто песимістичний. Говорить вона, як правило, добре і володіє почуттям гумору, але в залежності від настрою, або веде дотепну бесіду, або замикається в похмурому мовчанні. Жити з нею одночасно приємно і важко.

Кращий метод зцілення на Четвертому Промені – це кваліфікований масаж і магнетизм.

Рух по Шляху здійснюється самоконтролем, що дозволяє привести в рівновагу протиборчі сили природи. Найнижчий і надзвичайно небезпечний шлях тут – Хатха Йога.

П’ятий Промінь Нижчого Розуму

Особливі достоїнства:

Бездоганно точні формулювання, справедливість (безпощадна), наполегливість, здоровий глузд, чесність, незалежність, гострий інтелект.

Вади Променя:

Грубий критицизм, обмеженість, зарозумілість, невміння прощати, відсутність співчуття і поваги, забобони.

Чесноти, які необхідно набути:

Повага, відданість, співчуття, любов, широта поглядів.

Це Промінь науки і дослідження. Людина на цьому промені володіє гострим інтелектом, дуже точна в деталях і невтомно намагається докопатися до причини найдрібнішого факту і перевірити будь-яку теорію. Вона, як правило, виключно щира, дохідливо пояснює факти, але іноді буває педантичною і втомливою, із зайвим багатослів’ям наполягаючи на тривіальних дрібницях. Вона організована, пунктуальна, діловита, не любить заступництва і лестощів.

Це Промінь великого хіміка, електротехніка-практика, першокласного інженера, великого хірурга. Як державний діяч людина на П’ятому Промені характеризується вузькістю поглядів, але прекрасно завідує яким-небудь технічним відомством, хоч і неприємно для підлеглих. Як військовий більш охоче усього служить в артилерії або в інженерних військах. Художник вельми рідко зустрічається на цьому Промені, якщо тільки немає впливувторинного Четвертого або Сьомого променів, але навіть і в цьому випадку фарби його невиразні, скульптури мляві, а музика (якщо він її взагалі складає) нецікава, хоч і бездоганна за формою. Стиль його листа і промов – це сама ясність, але в них відсутній вогонь,  "ізюминка", і часом він може просто втомити, бажаючи повністю висловитися на якусь тему.

Як цілитель, він буде блищати в хірургії і електротерапії.

Метод проходження Шляху для П’ятого Променя – це наукові дослідження з прагненням до граничної ясності і прийняттям подальших висновків.

Шостий Промінь Відданості

Особливі достоїнства:

Відданість, прямодушність, любов, чуйність, інтуїція, вірність, повага.

Вади Променя:

Егоїстична ревнива любов, схильність дуже покладатися на інших, пристрасть, самообман, сектантство, забобон, забобони, квапливість висновків, запальність.

Чесноти, які необхідно набути:

Сила, самопожертвування, чистота, правдивість, терпимість, спокій, рівновага і здоровий глузд.

Визначенням цього Променя є відданість. Людина тут наповнена релігійними інстинктами і імпульсами, сильним особистим почуттям, вона нічого не сприймає неупереджено. Все в її очах або абсолютно правильне, абонеприпустиме, друзі її – ангели, вороги – пряма протилежність, і ставлення до них визначається не їх достоїнствами, але її особистими перевагами і їх повагою до її улюблених ідолів, конкретних або абстрактних, бо її переповнює відданість – відданість або людині, або справі.

Людина цього Променя має потребу обов’язково поклонятися якому-небудь "особистому Богу", втіленню Божества. Кращі представники цього Променя стають святими, гірші – нелюдами або фанатиками, типовими мучениками або типовими інквізиторами. За всіма релігійними війнами і хрестовими походами стояв фанатизм Шостого Променя. Людина на цьому Промені нерідко відрізняється м’яким характером, але в будь-який момент може розлютитися, вибухнути. Вона життя віддасть за предмет своєї відданості або благоговіння, але не поворушить і пальцем, щоб допомогти тим, до кого в даний момент не відчуває співчуття. Будучи військовим, вона ненавидить битви, але, піднявшись на битву, часто б’ється як одержима. Ніколи не буде ні великим державним діячем, ні вдалим бізнесменом, зате може стати великим проповідником або оратором.

На Шостому Промені може з’явитися поет, що надихається емоціями або релігійний письменник, що пише віршами або прозою. Він відданий красі, кольору і всьому прекрасному, але без впливу одного з практичних променів художника – Четвертого або Сьомого – його творча майстерність посередня. Його музика завжди мелодійна, часто це ораторії і духовні твори.

Зцілення на цьому Промені здійснюється вірою і молитвою.

Метод руху по Шляху полягає в молитві і медитації з метою єднання з Богом.

Сьомий Промінь Церемоніального Порядку або Майстерності Творити Форми

Особливі достоїнства:

Сила, завзятість, мужність, чемність, виняткова увага до деталей, упевненість в собі.

Вади Променя:

Формалізм, фанатизм, гординя, обмеженість, поверховість думок, крайня самовпевненість.

Чесноти, які необхідно набути:

Усвідомлення єдності, широта розуму, терпимість, упокорювання, лагідність і любов.

Такий церемоніальний Промінь, Промінь, представник якого радіє тому, що «все благопристойно і чинно»,  згідно з правилами і умовами. Це Промінь верховного жерця і палацового камергера, військового, який народжений геніальним організатором, ідеального генерала-інтенданта, що бездоганно постачає війська провіантом. Це Промінь бездоганної сиділки, уважної до найменших дрібниць, хоч часом дуже схильної ігнорувати своєрідність пацієнтів і що намагається перемолоти їх в залізних жорнах рутини.

Це Промінь форми, довершеного скульптора, який бачить і творить ідеальну красу, дизайнера прекрасних форм і всіляких образів. Але хорошого живописця тут не вийде, якщо тільки немає впливу Четвертого Променя. Поєднання Четвертого і Сьомого Променів сприяє появі чудового художника, що створює неперевершені форми і колорит. На Сьомому Промені чоловік однаково добре володіє як мовою, так і пером, і літературні творивідрізняються вишуканістю стилю, однак письменника набагато більше турбує манера викладу, ніж значення. На цьому Промені часто зустрічаються сектанти. Велику насолоду приносять суворі церемоніали і обряди, великіпроцесії і вистави, паради військ і військових кораблів, генеалогічні древа і правила, що утвердилися.

Негативний тип Сьомого Променя забобонний і проявляє глибоку цікавість до знамень, снів, всіляких окультних практик і духовних феноменів. Позитивний тип володіє непохитною рішучістю чинити і говорити правильно і в належний момент, тому користується великим впливом в суспільстві.

У зціленні людина на цьому Промені зі скрупульозною точністю дотримується ортодоксальних методів лікування. Практики йоги не будуть мати для неї негативних фізичних наслідків.

Шлях для неї – це дотримання практичних правил і ритуалів. Вона також здатна легко закликати і контролювати елементальні сили.

 

Приведені описи дозволяють зробити висновок про те, що за своїми особливостями кожний Промінь тісніше пов’язаний з одним з Променів, ніж з іншими. І це дійсно так. Єдиний Промінь, що стоїть особняком і не має тісного зв’язку з жодним Променем, – це Четвертий. Відразу згадується унікальне положення, яке число чотири займає в еволюційному процесі. Ми знаємо про четверту корінну расу, четвертий планетарний ланцюг, четверту планету ланцюга, четверту планетарну манвантаруі так далі.

Тісний зв’язок є між Третім і П’ятим Променями. У пошуках знання, наприклад, найбільш ретельне і скрупульозне вивчення деталей є тим методом, якому слідують в філософії, вищій математиці і практичній науці.

Спільність Другого і Шостого Променів проявляється в інтуїтивному збагненні синтетичного знання, взаємній довірі і вірності.

Упевненість, стійкість і завзятість – риси, властиві як Першому, так і Сьомому Променям.

 

Чохани шостого Посвячення керують тими одиницями свідомості, у яких переважають вібрація і колір Їх конкретного Променя. Але величезне значення даного факту часом випускається з уваги прагнучими до посвячення, навіть якщо теоретично вони знають про це. Тому так важливо визначити свої егоїчний і монадичний Промені, – це має виняткове значення після третього посвячення. Кожна сфера життя завжди має свою більшість і меншину. Це відноситься і до роботи Логоса, і до кінця великого циклу (манвантари) більшість встане на шлях синтетичного Променя любові, а незначна меншина виявиться на Промені могутності. Цій меншині уготована важлива функція. Вона стане ядром, яке (в наступній сонячній системі) складе більшість, що досягає свого синтезу на Першому Промені. Це глибока таємниця, осягнути яку непросто. Натяк на її розгадку можна знайти в істинному значенні слів  "екзотеричний" і  " езотеричний ".

Не можна забувати про те, що в один і той же час домінують лише п’ять Променів. Проявлені всі, але тільки п’ять з них переважають. Промені, домінуючі в Сонячній системі, потрібно відрізняти від тих, що домінують в схемі або в ланцюгу. Про це згадувалося в  “Трактаті про Космічний Вогонь”. Трьом з семи Променів відведена роль синтезуючих. Кожний з цих трьох Променів є таким, що синтезує в свій період кульмінації. У першій сонячній системі синтезуючим був Третій Промінь, а в нашій синтезуючим є Другий. У наступній же сонячній системі аналогічну роль буде відігравати Перший Промінь.

Метою людських зусиль є головним чином два Промені: Перший і Другий. Один Промінь складає мету еволюції дев, або ангелів, – це Третій Промінь. Всі три Промені стикаються з обома полюсами, і реалізація мети до кінця циклу стане досягненням Сонячного Логоса. Це також таємниця. Сьомий і Перший Промені мають дуже тісний взаємозв’язок, в якому Третій служить з’єднувальною ланкою, при цьому виходить таке співвідношення: 1. 3. 7. Тісний зв’язок є також між Променями 2. 4. 6. П’ятий Промінь займає особливе положення центральної точки досягнення, помешкання Его, або душі, втіленого плану розуму, точки завершення для особистості і відображення в трьох світах троїстої монади.

Промінь I … Воля, що демонструє себе як могутність, що просуває План Логоса.

Промінь III … Активна інтелектуальна пристосовність. Цей Промінь домінував в попередній сонячній системі; він складає підмурівок або базис нашої системи і контролюється Махачоханом.

Промінь VII … Церемоніальний ритуал або організація. Це відображення на фізичному плані двох попередніх Променів. Він також пов’язаний з Махачоханом і управляє елементальними силами, інволюційним процесом і формальною стороноютрьох царств природи. Саме він зберігає таємницю фізичного кольору і звуку. Він втілює закон.

Разом ці три Промені охоплюють і втілюють все. Вони суть Могутність, Активність і Закон у вияві.

Промінь II … Любов і Мудрість, синтетичний Промінь, що складає мету нашої системи і підтримуючий загальну гармонію і взаємозв’язок.

Промінь IV … Вираження Гармонії, краси, музики і єдності.

Промінь VI … Промінь Відданості, пристрасного устремління і жертовності особистого "я" заради загального блага, яке розуміється як досягнення гармонії і краси, що надихається любов’ю.

Обидві групи Променів пов’язані одна з одною таким чином:

Промені 1. 3. 7 – це великі Промені, що визначають форму, еволюційний процес, розумне функціонування системи, а також закони, керуючі життям у всіх формах всіх царств природи.

Промені 2. 4. 6 – це Промені, що визначають внутрішнє життя, що розширяється за допомогою форм, – Промені мотиву, спрямування і жертовності. Переважно Промені якості.

Промені 1. 3. 7 – відповідають за конкретне, а також за функціонування матерії і форми від найнижчого плану до найвищого.

Промені 2. 4. 6 – відповідають за абстрактне і за духовне вираження через посередництво форми.

Промінь 5 – утворює зв’язкову ланку інтелекту.

 

ЯКОСТІ,  ЯКІ  МАЮТЬ  НАПРАЦЬОВУВАТИСЬ  НА  КОЖНОМУ  ПРОМЕНІ  (Ч. ЛЕДБІТЕР[1])

ПРОМІНЬ

ДЕВІЗ

ПЕРШИЙ

СИЛА

Я буду сильним, хоробрим, наполегливим в служінні Йому.

ДРУГИЙ

МУДРІСТЬ

Я досягну тієї інтуїтивної мудрості, котра може розвиватись лише через досконалу любов.

ТРЕТІЙ

ПРИСТОСОВНІСТЬ І ТАКТ

Я буду говорити і робити саме те, що потрібно і коли це потрібно; підходити до кожної людини на її власній платформі для того, щоб плідніше допомогти їй.

ЧЕТВЕРТИЙ

ГАРМОНІЯ

Я вноситиму красу і гармонію в моє життя і оточення, щоб вони були більш достойними Його; я навчусь бачити красу у всій природі, щоб цим краще служити Йому.

П’ЯТИЙ

НАУКА

Я хочу набути знання і точність, щоб присвятити їх Його роботі.

 

ШОСТИЙ

БЛАГОГОВІННЯ

Я розкрию в собі велику силу благоговіння, щоб через неї я міг привести до Нього інших.

СЬОМИЙ

СТАТУТНЕ СЛУЖІННЯ

Я хочу так впорядкувати і облаштувати моє служіння Богу згідно приписаних Ним ліній, щоб я був в стані в повній мірі скористатись цією люблячою допомогою, яку завжди готові надати Його святі ангели.

 

“Всі ці  різноманітні якості мають бути у відповідний час розвинуті в кожній людині, але володіти ними в повній мірі ми будемо лише тоді, коли самі досягнемо досконалості і станемо над-людьми. В цей час одним із проявів недосконалості в наших життях полягає в тому, що одні риси розвинуті в нас за рахунок інших” 1.

 

[1]  Чарльз Ледбітер “Учителі і Шлях”, 1925.