7 Rays Radio

  Mathias Fritsche - Autumn Serenade

ДЕСЯТЬ ТИПІВ ГРУП УЧНІВ В НАШ ЧАС

ЛЮДСТВО, ІЄРАРХІЯ І ШАМБАЛА

УЧНІВСТВО Й ПРОМЕНІ

ВЕЛИКИЙ ЗАКЛИК

ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  ПРИЙНЯТОГО  УЧНІВСТВА

ТЕХНІКА  ЗЛИТТЯ

ТЕХНІКА СВІТЛА ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

МОВЧАННЯ В АШРАМІ, САМОТНІСТЬ УЧНЯ

ПРО РАДІСТЬ

ДЕСЯТЬ ТИПІВ ГРУП УЧНІВ В НАШ ЧАС

 

Широка, основна лінія плану зовнішньої роботи цих груп учнів є тим, що повинно займати ваші думки і  визначати ваше спілкування один з одним.

Заплановані групи будуть різних типів, як і їх робота. Є потреба повніше написати про групи, що формуються сьогодні в світі під керівництвом Вчителів. Ці групи почнуть поступово з’являтися в світі, і будуть виконувати призначену їм місію. Чотири такі групи вже сформовані або знаходяться в процесі формування; інші будуть поступово створюватися, коли необхідність в них стане більшою.

 Істотно, щоб члени цих груп володіли більш широким баченням, ніж те, яким вони володіють зараз; їх участь в будь-якій з цих груп являє собою акт служіння в роботі, що проводиться мною і іншими членами Ієрархії відповідно до Плану. Індивідуальний учень не повинен дивитися на свою роботу як на прекрасну можливість для власного духовного розвитку. Всі істинні учні в рівній мірі відрізняються своєю рішучістю сприяти успіху групи, і всі прагнуть витягнути з групової роботи максимальну користь. Всі щиро надихаються не тільки бажанням служити, але також і почуттям загального задоволення найцікавішими можливостями, що надаються груповою роботою. Нарівні з цими цілком нормальними і правильними реакціями є немало помилок відносно істинного значення роботи, неабияка частка егоїстичного задоволення і деяке честолюбство. Це природно, бо від учнів ще рано чекати досконалості. Якби досконалість вже існувала, то ви всі працювали б з Великою Білою Ложею на інших умовах.

Для того, щоб прояснити групову роботу, заплановану Ієрархією, і дати вам можливість виразно уловити її значення, я повідомлю вам дещо про мету, що стоїть за цими групами і загальним планом, відповідність якому з боку цих груп є бажаною. На ранніх стадіях будь-якого ієрархічного експерименту зустрічається багато труднощів, зумовлених матеріалом, з яким доводиться працювати посвяченим. Кожна нова ідея, особливо якщо вона втілює мету, яка може здійснитися тільки пізніше, при подальшому виконанні Плану, природним чином не зустрічає, на ранніх стадіях, повного розуміння.

Я сказав, що ці групи є експериментом. Природа цього експерименту має чотири аспекти, і коротке роз’яснення може тут виявитися корисним.

 1. Ці групи є експериментом по організації і введенню в дію фокусних точок енергії в людському сімействі, через які до всієї людської раси зможуть припливати певні енергії.
 2. Вони є експериментом із встановлення певної нової техніки роботи і способів спілкування. Хотів би звернути увагу на те, що в останніх двох словах підсумований цілий ряд подробиць. Ці групи призначені для полегшення взаємозв’язку або обміну інформацією таким чином:
 3. Є група, яку можна назвати Телепатичними Зв’язковими. Ці люди сприйнятливі до враження від Вчителів і один від одного; вони є охоронцями групової мети, і тому тісно пов’язані з всіма іншими типами груп. Їх робота відбувається в основному на ментальному плані, вони працюють в матерії думки і з матерією думки, а також з прийомом і передачею потоків думки. Вони також працюють над полегшенням сполучення між індивідуумами, роблячи відомими правила і методи, за допомогою яких може бути трансцендована мова і виникнути новий спосіб взаємозв’язку. Зрештою, спілкування буде здійснюватися:

а. Від душі до душі на вищих рівнях ментального плану. Для цього необхідне повне вирівнювання, так що душа-розум-мозок повністю стають єдиним цілим.

б. Від розуму до розуму на нижчих рівнях ментального плану. Для цього необхідна повна інтеграція особистості, або нижчого “я", так що розум і мозок стають єдиним цілим.

Учні повинні пам’ятати про відмінність між цими двома видами контакту, а також мати на увазі, що більший контакт не обов’язково включає менший. Телепатичний зв’язок між різними аспектами людської істоти є можливим на різних стадіях розкриття.

 1. Інша група – Треновані Спостерігачі. Їх задача – бачити ясно крізь всі події, простір і час за допомогою культивування і використання інтуїції. Вони дуже багато працюють на астральному плані по розсіюванню мани, несучи тим самим прояснення людству. Таким чином в дію вводиться інший вид енергії, забезпечуючи ще один тип взаємозв’язку і повідомлення. Це зв’язок між планом прояснення і чистого розуму (Буддхічним планом) і планом мани, астральним планом. Тренованих Спостерігачів просять пам’ятати, що їх головна задача – розсіювати світову ілюзію за допомогою вставлення світла. Коли число груп, працюючих в цьому напрямі, виявиться достатнім, тоді будуть знайдені – на фізичному плані певні канали сполучення, які стануть діяти як посередники між світом світла і світом ілюзії. Вони будуть передавати ту форму енергії, яка зруйнує існуючі мани і ілюзії, розсіявши, тим самим, древні помилкові мислеформи. Спостерігачі будуть випромінювати світло і спокій, які стануть прояснювати астральний план і розсіювати ілюзорну природу його життя.
 2. Третя група – Магнетичні Цілителі. Вони не мають ніякого відношення до роботи так званих магнетичних цілителів сьогоднішнього дня. Вони свідомо працюють з життєвими силами ефірного тіла. Велика частина їх роботи пов’язана з тим, що говориться в четвертому томі Трактату про Сім Променів. Ця група цілителів повинна здійснювати правильне зцілення особистостей індивідуумів у всіх аспектах їх природи. Робота полягає в свідомій передачі енергії в різні частини людської природи – ментальну, емоційну і фізичну – шляхом правильної організації сили і її циркуляції. Цілителі сьогоднішнього дня повинні прикласти зусилля, щоб вирватися з окови сучасних традиційних ідей відносно зцілення; вони повинні розпізнати той факт величезної важливості, що зцілення, зрештою, повинно здійснюватися групами, які будуть діяти як посередники між планом духовної енергії (це може бути енергія душі, інтуїтивна енергія або енергія волі) і пацієнтом або групою пацієнтів. Зверніть увагу на це останнє твердження. У процесі роботи ті, хто вчиться, повинні завжди пам’ятати про групову ідею; вони повинні працювати не як індивідууми, але як частини узгодженого цілого. Саме це буде відрізняти методи Нового Віку від колишніх методів, оскільки робота буде груповою і, як правило, для групи. Магнетичні цілителі повинні вчитися працювати як душі, а не як індивідууми. Вони повинні вчитися направляти цілющу енергію з резервуара життєвої енергії до пацієнта або пацієнтів.
 3. Потім йдуть Вихователі Нового Віку. Їх служіння буде розвертатися по лінії культури, і вони будуть працювати, щоб привнести новий тип освіти. Акцент в їх роботі ставиться на побудові антахкарани і на використанні розуму в медитації. Вихователі Нового Віку будуть діяти в якості зв’язкових і передавачів двох аспектів божественної енергії – знання і мудрості. Про ці аспекти потрібно мислити в термінах енергії. Ця четверта група (чия робота пов’язана з масовою освітою) є прямим посередником між вищим і нижчим розумом. Вони займаються побудовою антахкарани, і їх задача полягає в з’єднанні трьох точок ментального фокусу – вищого розуму, душі і нижчого розуму – щоб могла бути побудована групова Антахкарана між царством душ і світом людей.
 4. П’ята група – Політичні Організатори – стануть займатися політичними справами в кожній нації. Вони будуть працювати в світі людських форм правління, займаючись проблемами цивілізації і міжнаціональними відносинами. Головною задачею цієї групи буде досягнення розуміння в міжнародному масштабі. Вона передає ту “якість накладення" і авторитету, яка відсутня в інших частинах божественної групової активності. Ця робота, в основному, першопроменева. Вона втілить метод, за допомогою якого божественна Воля працює в свідомості рас і націй. Члени цієї групи будуть мати в своєму оснащенні багато першопроменевої енергії. Їх робота – служити каналами зв’язку між відділом Ману і расою людей. Благородна задача бути каналами для волі Бога.
 5. Працівники в Області Релігії утворять шосту групу. Їх задача – сформулювати універсальну платформу нової світової релігії. Це робота люблячого синтезу, і вона буде акцентувати єдність і братство в дусі. Ця група – в прямому значенні канал активності Другого Променя Любові-Мудрості, Променя Світового Вчителя – цю посаду займає в цей час Христос. Платформу для нової світової релігії будуть зводити багато які групи, що працюють під надихаючим впливом Христа і впливом Другого Променя; всі вони, разом взяті, утворять шосту групу.
 6. Сьома група – Наукові Служителі. Вони відкриють сутнісну духовність всієї наукової роботи, яка мотивується любов’ю до людства і прагненням до його добробуту, а також співвідносить науку і релігію і виносить на світло славу Господа, що проявляється через посередництво Його відчутного світу і Його роботи. Функція цієї групи дуже цікава, хоч вона ще довго не стане очевидною – доти, поки не будуть краще зрозумілі будівельні сили універсуму. Розуміння буде зростати паралельно розвитку ефірного зору. Дана група буде діяти як канал повідомлення або посередник між енергіями, що формують сили, які складають форми і утворюють зовнішнє покривало Божества і людських духів. Отже, тут ви помітите, що основна первинна робота цієї групи буде пов’язана з проблемою перевтілення. Ця проблема стосується прийняття зовнішнього покривала або форми згідно з Законом Відродження.
 7. Психологи утворять наступну групу; вони будуть займатися одкровенням факту душі і новою психологією, яка базується на семи променевих типах і новій езотеричній астрології. Головна задача цієї групи полягає в тому, щоб за допомогою перевірених методів співвідносити душу і особистість, що веде до прозріння божественності через посередництво людства. Психологи будуть виступати також як передавачі прояснення між групами мислителів і агенти прояснення групової думки. Від одного центра думки до іншого вони передають енергію і передусім енергію ідей. Світ ідей є світом динамічних силових центрів. Про це не можна забувати. Треба контактувати з ідеями і відзначати їх, а енергію ідей потрібно засвоювати і передавати.
 8. Дев’ята група складається з Фінансистів і Економістів. Вони будуть працювати з енергіями і силами, що виражають себе через взаємообмін і комерцію; група буде мати справу з Законом Попиту і Пропозиції і великим принципом Співучасті, який завжди управляє божественною метою. Вони будуть групою видатних психометричних працівників, оскільки психометрист – це той, чия душа чутлива по відношенню до інших душ у всіх формах життя. Принцип Співучасті, який в майбутньому повинен управляти економічними відносинами, є якістю або енергією душі; тому робота групи буде полягати в співвіднесенні душі з душею. Крім того, група займається пробудженням душі минулого, зв’язуючи її з теперішнім часом і відшукуючи в ній аналогічні вказівки на майбутнє.
 9. Група Творчих Працівників. Вони є зв’язковими між третім аспектом Божественності, Творчим Аспектом – як він виражає себе через творчу роботу, відгукуючись на світ думки – і першим аспектом, Життям. Вони творчо зв’язують і з’єднують життя і форму. Ця група тісно співвідноситься з дев’ятою групою, оскільки сьогодні вони несвідомо і без якого-небудь істинного розуміння конкретизують енергію бажання, що, в свою чергу, приводить до створення речей. Паралельно цьому вони зайняті конкретизацією грошей. Їх робота багато в чому філософська і зв’язана із задачею співвіднесення між собою – фактично і науково – інших дев’яти груп таким чином, щоб вони могли творче працювати на фізичному плані і внаслідок здійснюваного ними синтезу міг виразно проявлятися божественний План.

III. Далі, ці групи є екстерналізацією стану, який існує на внутрішній стороні. Вони – наслідок, а не причина. Те, що вони самі можуть володіти ініціюючим ефектом (по мірі свого входження у вияв на фізичному плані) – безперечна істина; однак вони є результатом внутрішньої активності і сукупності суб’єктивних сил, які з потреби повинні ставати об’єктивними. Робота учнів, що займають свої місця в цих різних групах, складається в підтримці тісного зв’язку з десятьма внутрішніми групами, які, проте,  утворюють одну велику активну групу. Ця групова сила буде потім виливатися через всі об’єктивні групи в тій мірі, в якій учні в групах стануть як група виконувати наступне:

 1. Підтримувати спів-включення з внутрішнім джерелом могутності.
 2. Ніколи не втрачати бачення групової задачі.
 3. Культивувати двоїсту здатність застосовувати закони душі до індивідуального життя, а закони групи – до групового життя.
 4. Застосовувати в служінні всі сили, які можуть припливати в групу; отже, вони повинні вчитися реєструвати і правильно використати такі сили. Необхідно вивчити приведені нижче короткі вказівки відносно центрів, які ці десять груп будуть використовувати. Правильного використання центрів можна добитися тільки тоді, коли встановиться більша групова єдність між членами окремих груп і між групами загалом. Ви спитаєте, брати мої, чому так? Тому, що сили, що вливаються можуть виявитися дуже могутніми, щоб індивідуальний учень міг справлятися з ними один, але при повній груповій єдності та ж енергія буде розподілена по всій групі. Таким чином, кожний учень може служити групі, і його кінцевою метою, в результаті, стане наступне:

а. Єдність з братами по групі;

б. Вирівнювання з власною душею і з внутрішньою групою, що є суб’єктивною причиною зовнішніх груп.

в. Вираження тієї особливої техніки, яку в результаті повинна втілювати його група.

У своїй роботі групи будуть використати наступні центри:

Група 1. Головний, серцевий і горловий центри.

Група 2. Головний, серцевий центри та центр сонячного сплетення.

Група 3. Головний, серцевий і аджна центри.

Група 4. Головний, аджна і горловий центри.

Група 5. Головний і серцевий центри та центр в основі хребта.

Група 6. Головний і серцевий центри, а також центр сонячного сплетення. Це з потреби та ж схема, що і в Групі 2.

Група 7.   Головний, горловий і сакральний центри.

Група 8.  Головний, серцевий центри, центр сонячного сплетення і горловий. Ця перша група учнів, яка буде використати в своїй роботі чотири центри, оскільки вони, в незвичайному значенні, є посередником в передачі думки між іншими групами. Вони – в більшій мірі, ніж інші – є зв’язковою групою.

Група 9.   Головний, серцевий, горловий і сакральний центри.

Група 10. Головний, серцевий, сакральний і центр в основі хребта.

Наступні твердження – ствердження факту, а не просто символічна термінологія, якщо не вважати того, що всі слова є неадекватними символами внутрішніх істин.

 1. Кожна група має свого внутрішнього двійника.
 2. Внутрішній двійник – завершене ціле. Зовнішні вияви його – все ще тільки часткові.
 3. Ці десять духовних груп, що створюють одну групу, відносяться до Ашрамів Вчителів, і кожна з них виражає або керується десятьма законами, що втілюють контролюючі чинники в груповій роботі. Закон є вираження або вияв сили, застосованої мислителем або групою мислителів за допомогою могутності думки.
 4. Десять внутрішніх груп, що втілюють десять типів сили, і працюють синтетично для вираження десяти законів, відображають зусилля по введенню нових, відмінних від колишніх, умов, і, як наслідок, породжують нову і кращу цивілізацію. Їх досягнення будуть засвідчені в Епоху Водолія.
 5. Зовнішні групи є пробною, експериментальною спробою побачити, наскільки людство готове до такого зусилля.
 6. Крім того, ці групи є експериментом, мета якого полягає у вияві певних видів енергії; при ефективному функціонуванні, ці енергії будуть приносити на землю згуртованість або єдність. Нинішній шалений стан світу, загальний міжнародний катаклізм і очевидний тупик, розчарування в релігії, економічні і соціальні потрясіння, і страхітливі наслідки воєн – все це результат дії енергій настільки могутніх – завдяки їх величезній рушійній силі – що вони можуть бути перетворені в ритмічну активність тільки накладенням ще більш сильних і більш визначено спрямованих енергій.

У кінцевому результаті, групи покликані працювати разом так само, як взаємодіють відділи великої організації, ефективно функціонуючи як єдине ціле. Вони повинні трудитися чітко і осмислено, як всередині себе, так і у взаємозв’язку одна з одною. Це стане реальним, коли індивідуальні члени в групах і окремі групи учнів забудуть про свою унікальність, стараючись зробити можливою ієрархічну роботу. У даному виді групової роботи почуття, реакції, бажання і успіхи індивідуума підкреслено не беруться в розрахунок. Важливим вважається лише те, що буде розвивати групове зусилля і збагачувати групову свідомість.

 

ЛЮДСТВО, ІЄРАРХІЯ І ШАМБАЛА

Я вже натякав на те значення, що надається чи буде нада­ватись трьом головним світовим центрам; я натякав також на зв’язок деяких головних посвячень з цими центрами. Він і складе тему нашої розмови. Один чи два моменти хотілося б розвинути, щоб значно прояснити всю цю тему. Я хочу також співвіднести ці центри з променями, що є зараз втіленими (вхідними, вихідними чи цілком проявленими). Коротше ка­жучи, можна відзначити, що:

Перше Посвячення тісна зв’язане з планетарним центром, яким є саме людство. По завершенні воно сильно стимулює інтелект, що виражається як упорядкована активність на фізи­чному плані. Це посвячення також тісно зв’язано з третім Променем Активного Пізнання. Останній знаходиться в об’єктивному прояві з 1425 року і залишиться у втіленні протягом  усієї епохи Водолія. Його цикли  найдовші з усіх променевих циклів. Однак усередині головних циклів цього променя існу­ють періоди посиленої активності, що нагадують   биття чи пульсацію серця і тривають приблизно три тисячі років. Пері­оди зниженої активності називаються "циклами віддалення, але не відділення". Вони також тривають три тисячі років. Ми живемо в один з активних періодів і можемо сподіватися на інтенсивний розвиток інтелектуальних здібностей і помітне посилення творчої роботи протягом  трьох тисяч років. Нині­шній цикл відзначає кульмінацію більшого циклу. У прийде­шнім столітті здатність раси до пізнання і її розвиток будуть зростати явно і швидко.

Активізація життя людського центру буде йти в прискоре­ному темпі, от чому так багато людей (як я натякав раніше) одержать перше посвячення. Учні часто схильні забувати, що перше посвячення можна описати як:

а. Укорінення чи екстерналізацію принципу Христа в люд­стві в цілому на фізичному плані.

б. Такий розквіт здатності до пізнання, що посвячені змо­жуть ефективно працювати на ментальному плані, підносячи при цьому саме людство і надаючи людям усіляку допомогу.

в. Можуть мати місце активізація горлового центра і (оскі­льки Третій Промінь тісно зв’язаний з Першим Променем) пе­рша слабка орієнтація духовної людини на Шамбалу, що усе більш і більш підсилюється і стає яскраво вираженою до тре­тього Посвячення. Тут слід зазначити числові відповідності:

 1. Третій великий світовий центр – людство.
 2. Активність Третього Променя – активний інтелект.
 3. Третє Посвячення, що відзначає завершення першого, так само як четверте посвячення відзначає завершення дру­гого, а п’яте – третього.
 4. Третій головний центр – горловий центр.
 5. Третя раса – арійська, що відображає першу чисто люд­ську расу, лемурійську.
 6. Третій план – фізичний, відображення третього вищого плану, атмічного.
 7. Третій періодичний провідник – особистість.
 8. Третій божественний аспект – пізнання.
 9. Божественний посланець третього ступеня – Геркулес.
 10. Життя, що насичує, третє (зовнішнє) Сонце – Фізичне Сонце.

От кілька відповідностей, що нам корисно засвоїти, тому що вони розкривають божественну якість, духовний намір і універсальні цілі.

В Епоху Водолія, у першій її третині, тобто, езотери­чно говорячи, у першому деканаті, буде спостерігатися пожва­влення людського центру (духовне) у зв’язку з Планом, неухи­льне зростання усебічної творчої активності, як індиві­дуаль­ної, так і расової. Воно буде обумовлено роботою і впливом Сатурна, керованого третім променем. Сатурн є пла­нетою сприятливої можливості, учнівства й іспиту, і раса може очі­кувати посилення його активності в міру того, як це велике божественне Життя продовжуватиме Свою благу справу.

Друге Посвячення тісно зв’язане з Ієрархією, як планетар­ним центром, і з активністю другого променя.  Воно дає по­свяче­ному зростаюче почуття взаємозв’язку, глибинної єдно­сті з усім, що дихає, і усвідомлення Єди­ного Життя, що в ос­тато­чному підсумку веде до прояву братерства як кінцевої мети Епохи Водолія. Цей головний центр – Ієрархія – несе людс­тву сфокусо­ване життя любові, і саме ця базова любов про­явиться в дру­гому деканаті Водолія, керованому Мерку­рієм. Меркурій, По­сланець Богів (тобто Ієрархії душ), завжди несе послання лю­бові і встановлює нерозривний взаємозв’язок між двома вели­кими планетарними центрами: Ієрархією і Людст­вом.

Тут знову маються фундаментальні числові відповідності, засновані на активізації пробудженого серцевого центру раси. Це другий головний центр індивідуума, розташований над ді­афрагмою; через нього Ієрархія може впливати на все людс­тво і на долюдські царства.

 1. Другий планетарний центр – Ієрархія.
 2. Активність другого променя – любов-мудрість.
 3. Друге Посвячення, що зв’язує сонячне сплетіння із сер­цем, людство з Ієрархією, а особистісні і егоїчні промені з другим променем, що завжди в прояві.
 4. Центр Другого Променя – серцевий центр.
 5. Друга раса (атлантична), що досягне своєї кульмінації в наступній, четвертій расі.
 6. Другий план – астральний. Він є відображенням другого вищого плану.
 7. Другий періодичний провідник – душа.
 8. Другий божественний аспект – любов-мудрість.
 9. Божественний Посланець другого ступеня – Христос, Будда.
 10. Життя, що наповнює, друге чи суб’єктивне Сонце – Се­рце Сонця.

До всіх них причетний Шостий Промінь, що  співпрацює з Другим Променем, тобто доповнює його.

Можна сказати, що в нашому світовому циклі вся духовна могутність зосереджена в Ієрархії, яка є божественною посере­дницею, що інтерпретує волю Божу відповідно до мети Шам­бали. Ієрархія передає і знижує божественну енергію, щоб вона була безпечною для Людства. Звідси ясно, чому в дру­гому деканаті Водолія Ієрархія, як представниця Шам­бали, зможе за допомогою Меркурія виявити на фізичному плані прийдешнього Аватара. Це стане можливим, коли ро­бота першого деканату завершиться і Шамбала розкриє і пев­ним чином переорієнтує енергії третього великого центра, Людс­тва. Таке розкриття і переорієнтація сприяють творчому вира­женню і відновленню духовного життя. Тоді зможе від­бутися планетне вирівнювання – та запланована мета, до виконання якої готуються Ієрархія і Сам Аватар у Шамбалі.

Третє Посвячення зв’язане із Шамбалою, як планетним центром, і з активністю Першого Променя. Варто засвоїти, що це перше Посвячення, при якому душа й особистість з’єднуються і сплавляються так, що обидва аспекти утворюють єдине ціле. Після цього Посвячення виконання більш широких групових задач уперше стає можливим і з цього часу становить спонукальний імпульс у житті Посвяченого. Устремління при­пиняється, і його місце займає непохитна впевненість. Цікаво також відзначити, що Венера бере контроль у третьому дека­наті епохи Водолія. Езотерично Венера вважається таємни­чою силою, сплавом любові і знання, пізнання і синтезу, ро­зуміння і братерства. У самій Ієрархії двома великими Посла­нцями, що втілили в Собі двоїсту енергію Венери, були Будда і Христос. Посланець, котрий прийде пізніше і виразить тягу Шамбали до синтезу, ієрархічну спрямованість до любові і властиву людству спрагу пізнавальної  активності,  втілить усе це в Собі. У Ньому сфокусуються всі ці якості плюс ще одна якість чи божественний принцип, про яку людська раса поки нічого не знає і для якої поки немає назви. Він буде ве­ликим і могутнім Аватаром, що не має ніякого відношення до нашого людства. Відзначимо наступні числові відпові­дності, пам’ятаючи, що третє Посвячення в дійсності є першим Посвя­ченням душі після її повного ототожнення з особистістю усе­редині життя і свідомості Монади, Єдиного, Першого:

 1. Перший планетарний центр – Шамбала.
 2. Активність Першого Променя – воля або могутність.
 3. Третє Посвячення, що є першим Посвяченням душі, ко­тре зв’язує основу хребта з головним центром і душу з Мона­дою.
 4. Перший головний центр – в голові.
 5. Перша істинно божественна раса – остання раса.
 6. Третій план, що у дійсності є перший план свідомості душі, відображення вищого плану, Логоїчного.
 7. Перший періодичний провідник – монадний.
 8. Перший божественний аспект – воля або могутність.
 9. Перший, найвищий тип Посередника – прийдешній Аватар.
 10. Життя, що насичує, духовне сонце - Центральне Духо­вне Сонце.

Тепер ми розглянемо дію променів у часі:

ПРОМІНЬ І. – Цей Промінь ще поза фізичним проявом, але починає впливати на    ментальний план, де він впливає на ро­зуми учнів повсюдно і підготовляє прихід групи учнів із Шам­бали. Через дві тисячі років вплив цього Променя буде сильно відчуватися на фізичному плані. Через сто років його міць буде проявлятися на астральному плані.

ПРОМІНЬ ІІ. – Цей Промінь завжди суб’єктивно проявлений і дуже впливовий, тому що це промінь нашої сонячної сис­теми й особливо тому, що зараз Ієрархія усе більше наближа­ється до людства, підготовляючи "кризу любові" і майбутнє голо­вне планетне Посвячення. Але в наш час Другий Про­мінь по­чинає об’єктивно впливати на фізичний план. Цей процес буде зростати протягом  наступних двох тисяч двохсот років, після чого другий промінь повільно почне віддалятися.

ПРОМІНЬ ІІІ. – Цей промінь з погляду  людства ще дуже довгий час буде залишатися в об’єктивному вияві – настільки довго, що даремно очікувати його відходу. Планетний центр Людства ще має потребу в інтенсивному впливові цієї сили, щоб стимулювати навіть "найнижчих  із синів людсь­ких".

ПРОМІНЬ ІV. – Цей промінь, як ви знаєте, почне входити у вияв на початку наступного століття і – у співробітництві зі зростаючим впливом Сатурна – виведе багатьох на шлях уч­нівства. Коли ця своєрідна енергія, якій дали трохи невдалу назву "гармонія через конфлікт", і сили цієї планети, що нада­ють прагнучим сприятливу можливість, будуть працювати ра­зом у належному синтезі, ми зможемо очікувати дуже швид­кого врегулювання людських справ, особливо в тім, що стосу­ється Шляху. Четвертий промінь учить мистецтву життя для того, щоб синтезувати красу. Немає краси без єдності, без вті­леного ідеалізму і наступного всебічного розкриття. Цей про­мінь не є променем мистецтва, як це часто стверджують, але є енергією, що проявляє красу тих живих форм, що втілюють ідеї та ідеали, котрі чекають на негайне вираження ідеї й іде­алу. Багато людей стверджують, що вони знаходяться на чет­вер­тому промені, тому що мріють вести життя художника. Як уже було сказано, творче мистецтво притаманне всім проме­ням.

ПРОМІНЬ V. – Цей промінь знаходився  вияві біля сімде­сяти років. Він буде виходити з нього (особливим, не­зви­чайним чином) протягом  наступних п’ятдесяти років, пере­риваючи свій нормальний цикл, тому що вважається, що він приніс достатній імпульс і дав необхідний поштовх людсь­кому "духу дослідження". Будь-яка подальша інтенси­фікація ментальних процесів саме зараз (крім загального впливу тре­тього променя) може бути згубною. Звичайно про­меневі цикли бувають строго визначеними, але через близьку духовну Кризу Наближення Владика П’ятого Променя і Гос­подь Світу, порадившись, вирішили тимчасово видалити цей тип сили. Це займе біля 50-ти років.

ПРОМІНЬ VІ. – Зараз цей промінь, як ви знаєте, виходить із вияву, і цей процес буде прискорюватися.

ПРОМІНЬ VІІ. – У даний час цей промінь входить в актив­ний вияв; навряд чи тут потрібно щось додати до маси інфо­рмації, даної в цьому трактаті й інших книгах.

 Один цікавий факт полягає в тому, що Владики Променів – через Своїх планетних Пред­ста­вників – становлять тіло Сил спрямування, що співробітни­чають з Господом Світу в Шамбалі. Вони радять і спрямовують, але не велять. Деякі з вас можуть рахувати дану інформа­цію найбільш цікавою в книзі. Якщо це так, то це го­ворить лише про вашу непідготовленість до істинного езотери­чного на­вчання. Учням потрібне більш точне почуття реальних цінностей і відчуття духовної доцільності. Планетарні і соня­чні факти (до яких цілком можна віднести і вищенаведену ін­формацію) мо­жуть розбудити вашу уяву і розширити ваш об­рій; для прагну­чих і учнів це головне. Будь-яка інформація і події, зв’язані із Шамбалою, завжди збуджують неофіта, який схильний забу­вати, що він повинний здійснювати контакт із більш близькою Ієрархією, перш ніж набуде здібності до відповідного пра­вильного сприйняття.

Корисно вивчити таблицю, приведену в "Посвяченні, людському і сонячному", що ви знайдете також у додатку до першого тому "Трактату про Сім Променів". Я поміщаю її тут для тих, у кого немає першого тому Трактату і кому замість споглядання величі Макрокосму потрібно звернути увагу на відповідальність мікрокосму.

 

УЧНІВСТВО Й ПРОМЕНІ

1 Промінь - Сила - Енергія - Дія - Окультист.

2 Промінь - Свідомість - Розширення - Посвячення - Містик.

3 Промінь - Залучення - Розвиток - Еволюція – Маг (Майстер).                 

4 Промінь - Вібрація - Відгук - Вираження - Художник.

5 Промінь - Мислення - Знання - Наука - Учений.

6 Промінь - Відданість - Відокремлення - Ідеалізм - Енту­зіаст.

7 Промінь - Заклинання – Магія[1] - Ритуал – Прихильник ри­туалу.

В Епоху Водолія завдяки нинішній комбінації промене­вих впливів людство вступить у стадію розширеної свідомо­сті, що розкриє йому групові відносини замість індивідуаль­них особистісних відносин. Нагадаю, що Водолій знаходиться у верхній половині зодіакального кола і є прямою протилежні­стю Лева, що знаходиться в нижній половині. Лев це знак ін­дивідуального розкриття й самоствердження "я". Цей найви­щою мірою  індивідуалістичний знак знаходить своє завер­шення у Водолії, де індивідуум цілком виражає себе через групу, переходячи від служіння собі і вираження себе, як осо­бистості, до групового служіння і зростаючого вира­ження Іє­рархії, до якої він усе сильніше притягається. Саме до цього будуть неухильно підводити променеві впливи. Людство дося­гло тієї стадії, коли швидко затверджується по­чуття індивіду­альності. Чоловіки й жінки самоутверджуються в кожній об­ласті людського вираження. У "Древньому Ко­ментарі" симво­лічно говориться про це так:

"Лев починає ричати. Він кидається вперед і, спонукува­ний жити, несе руйнування. Він знову ричить і, кидаючись у потік життя, напивається удосталь. Поки він п’є, магія вод ро­бить свою справу. Він преображається. Лев зникає, і той, хто тримає глечик води, піднімається й починає виконувати свою місію".

Ті, що володіють баченням, можуть сьогодні всюди спо­стерігати цей процес. Водонос (інша назва світового служи­теля) починає виконувати обрану ним самим задачу. Звідси поява на землі Нової Групи Світових Служителів, представ­ники якої є в кожній країні й у кожному великому місті. Нага­дую, що це відноситься до всіх країн без винятку і що служи­телі працюють на всіх Променях; вони виражають різномані­тні точки зору, області їхнього служіння  різні, і вони викори­сто­вують настільки різні техніки, що недалекій людині іноді важко в цьому розібратися. Але усі вони – повертаючись до мови символізму – несуть на плечах глечик із водою життя, і усі якоюсь мірою насичують світлом своє оточення.

Перед вами, що живуть і працюють у цей проміжний пе­ріод, у цей перехідний цикл з усім його зовнішнім хаосом і сум’яттям, стоїть задача проявляти твердість, демонструвати служіння і приносити жертви. От три слова, на які я звертаю вашу увагу. У мене немає для вас  інформації, що захоплює, яку я іноді даю. Занадто багато відволікаючої невідомої інфо­рмації може привести до глибоко схованої нечутливості. Вам потрібно вникати у вже наявну інформацію і діяти відповідно, перш ніж у вас пробудиться та основна потреба в більшому світлі, що обов’язково викличе відгук у тих із нас, хто працює в складі Ієрархії. Цього ми терпляче чекаємо.

Сьогодні саме через свої страхи, що виражаються в дум­ках і тому нерідко підкріплюються діями, люди попадають в безвихідь війни і займаються різного роду деструктивною діяльністю. Тиск створюється бажанням людини до поліп­шень, а також духовним проявленням душі. Ця сукупна актив­ність вищого і нижчого і породжує кризу. При зустрічі цих двох конфлікт, звичайно, не виникає, однак з’являється по­чуття напруженості, майже нестерпного тиску, тупика, з якого, здається, немає виходу. Можливо,  це важко зрозуміти, але нинішня світова криза викликана в основному з’єднанням обох видів енергії. Саме з цією проблемою і намагаються справитися зараз Вчителі. Людське спрямування і боротьба за поліпшення стають початком періоду троїстого вияву духов­ного тяжіння людської маси:

а. Бажанням покращень, що вже відзначалося.

б. Такою організацією людських розумів, яка дозволяє їм схо­плювати і розуміти нові ідеї.

в. Визнання сьогоднішнього дня духовно мислячими людьми як саме того дня сприятливої можливості.

Чи допоможе вам і чи надихне на нові зусилля вираз «той самий день», а не просто «день»? Поточний період має вели­чезне циклічне значення.

 

ВЕЛИКИЙ ЗАКЛИК

З точки Світла, що в Розумі Бога,

Нехай Світло струмує в розуми людей.

Нехай зійде Світло на Землю.

З точки Любові, що в Серці Бога,

Нехай Любов струмує в серця людей.

Нехай повернеться Христос на Землю.

Із центру, де Воля Бога відома,

Нехай Ціль спрямовує малі волі людей,

Ціль, знаючи яку, служать Вчителі.

З центру, що ми називаємо родом людським,

Нехай План Любові і Світла здійсниться,

І запечатаними будуть двері, за котрими зло.

Нехай Світло, Любов і Могутність відновлять 

План на Землі.

Вивчення натяків, що стосуються життя Христа, внесе світло і життєвість в тему трьох Хрестів, що були представлені на Гол­гофі:

Мутабельний Хрест – злодій, що не розкаявся. Людство.

Фіксований Хрест – злодій, що розкаявся.  Ієрар­хія.

Кардинальний Хрест – Хрест Христа. Шамбала.

Хрест Прихованого Христа – Мутабельний Хрест

Це Хрест чотирьох головних енергій, які створюють обумовлюючі обставини, котрі перетворюють тваринну людину в людину спрямовану. Це Хрест особистості, яка спочатку відгукується на обставини, а потім – на імпульси і схильності душі. Це Хрест тимчасових змін, нестійкості та мінливості під впливом навколишнього середовища, що штовхає душу в формі від однієї крайності досвіду до іншої, внаслідок чого життя коливається між парами протилежностей. Це Хрест форми, яка вигодовує та розвиває життя – Прихованого Христа, Душі або Владики Буття.

Хрест Розіп’ятого Христа – Фіксований Хрест

Для тих, хто читає даний трактат, Фіксований Хрест Не­бес має першорядне значення. У наш час число прагнучих до Містерій постійно росте. Це вимагає від них переорієнтації до Світла, свідомого повороту зодіакального колеса назад і розуміння цілей процесів, яких вони зазнають на Фіксова­ному Хресті. Учні схильні думати, що основними чинниками є факт заняття ними місця на Фіксованому Хресті, демонстра­ція згоди пройти випробування і доказ своєї стійкості. На­справді все зовсім не так. Кожний з Хрестів проявляє свою присутність як четвертна сфера впливу, або могутній енерге­тичний центр, завдяки посередництву «призовного звуку». Цей звук виходить від кожного Хреста, викликаючи наслідки і породжуючи відгук того або іншого джерела. Це новий і ва­жливий факт в зв’язку з Хрестами, і я хочу стисло його торк­нутися. Виникаючий в свідомості перехід з одного Хреста на інший має місце тільки тоді, коли дія всіх чотирьох сторін попереднього Хреста здійснила на суб’єкта належний вплив, причому кожний перехід відзначає точку кризи як у індивіду­ума, так і в загалом більшому. Тоді починається процес за­клику – спочатку несвідомого (тоді він носить характер смут­ної потреби), а згодом і свідомого, в формі сфокусованого за­клику.

Коли настає час переходу з Мутабельного Хреста на Фіксований, відбуваються три події:

 1. Усвідомлюється наявність багатого досвіду життя в фо­рмі внаслідок впливу чотирьох енергій Мутабельного Хреста.
 2. У свідомості людини, що здійснює перехід, поступово прокидається глибоке незадоволення. Вона в значній мірі ви­черпала матеріальне бажання, і її більш не приваблює Шлях, що веде в матерію. Над нею більше не панують потреби фізи­чної природи. Вона уникає імпульсів, що приходять з астра­льного плану. Вона пробуджена і активна ментально і як фун­кціонуюча особистість. Однак вона невдоволена і усвідом­лення цього глибоко її непокоїть.
 3. Вона вдається до заклику. Процес заклику проходить в дві стадії:

а) Стадію спрямування, смутного і нерегулярного, але та­кого, що поступово набирає силу.

б) Стадію містицизму, перехідного в окультизм (ви­вчення того, що приховано). Присутнє розпі­знавання подвійності, котре непокоїть, встановлюється контакт з духов­ною перспективою і більш високим Шляхом. Бажання по­ступається місцем смутним імпульсам того, що можна на­звати любов’ю. Так виглядає проникнення в особистість божественного аспекту, того, що людина прагне закликати. Коли цей процес набирає силу, виникає справжній за­клик, і учень (бо тепер людина ним стає) сходить на Фік­сований Хрест.

Ці події, або стадії, відносяться до індивідуального учня, а в наш час – і до всього людства загалом.  Як я вже говорив вам, в людстві зараз відбувається процес фокусування за­клику. Це і породжує нинішню жорстоку кризу. Перші дві з представлених вище стадій як ніколи характерні для сього­днішнього людства.

Саме розпізнавання досягнення людством цих двох стадій привело до того, що я, по вказівці Ієрархії, передав вам – в рі­зний час і з великим часовим інтервалом – дві станси ве­ликого окультного мантраму. Перша станса стосується нечіт­кого загального спрямування широкої маси в світі, яке сього­дні виражене сильніше, ніж будь-коли раніше, і стає все більш сфокусованим в напрямі істинного добробуту.

ВЕЛИКИЙ ЗАКЛИК

Нехай Сили Світла принесуть людству просвітлення.

Нехай розповсюдиться Дух Миру.

І люди доброї волі всюди об’єднаються в дусі співробітництва.

Нехай взаємне прощення стане ключовою нотою нашого часу.

Нехай могутністю повняться зусилля Великих.

Нехай буде так, і хай допоможуть нам виконати необхідне.

Використання першої станси було з самого початку успіш­ним і викликало належний відгук з боку тих добрих і благочестивих людей, чий фокус переважно астральний і ха­рактеризується спрямуванням і бажанням миру і спокою. Мир і спокій забезпечують «зону свідомості», в якій може розцві­сти спрямування, може бути досягнутий фізичний і емоційний комфорт, а також можливе розпізнавання містичного бачення.

Друга станса, дана пізніше, призначалася як випробування і «точка рішення під час кризи».

Нехай зійдуть Владики Звільнення

І принесуть допомогу синам людським.

Нехай прибуде Вершник з Місця Заповітного

І, прибувши до нас, врятує.

Прибудь, о Могутній.

Нехай душі людей прокинуться для Світла,

І підіймуться в потужному прагненні.

Нехай зійде Глас Господа:

Прийшов кінець скорботи!

Линь, о Могутній.

Настав час служіння Сил, що Рятують.

Нехай всюди вони поширяться, о Могутній.

Нехай Світло, Любов,  Могутність і Смерть

Виконають мету Грядущого.

ВОЛЯ врятувати вже тут.

ЛЮБОВ, просувати роботу, розповсюдилася всюди.

АКТИВНА ДОПОМОГА всіх, хто знає істину, також  тут.

Надходь, о Могутній, і з’єднай три воєдино.

Створи велику захисну стіну.

Пануванню зла повинен ЗАРАЗ ЖЕ настати кінець.

Заклик був запропонований масі як експериментальна спроба, але призначений передусім для використання прагну­чими і учнями, які не просто містики, але вже досягли при­наймні деякого прогресу на шляху окультизму. Вони мента­льно сфокусовані в своїй позиції; вони усвідомлюють вищий шлях; вони уловили бачення і перспективу і тепер готові до сприйняття чогось більш близького і більш реального. Таким чином, друга станса є призначеною для використання тими, хто зійшов або сходить на Фіксований Хрест.

Саме з цієї причини використання другої частини Вели­кого Заклику залишилося відносно обмеженим. Вона відкида­лась, іноді майже люто, тими емоційного типу особистостями, які не здатні бачити далі, аніж краса світу і спокій, які є всього-на-всього метою вираження на астральному плані. Їх бачення більшого цілого і пробудження до волі-до-добра (яка не є волею-до-миру) були надзвичайно обмеженими, причому не з їх вини. Це просто вказувало на їх місце на еволюційних сходах, відзначаючи досить корисну точку служіння, яку, проте, потрібно трансцендувати. Сьогодні народи світу по­чинають усвідомлювати (через страждання, за яким приходить роздум), що існує щось більш велике, ніж спокій, і це щось – благо цілого, а не просто спокійні умови існування індивіду­ума або нації. Така переорієнтація людської свідомості здійс­нюється завдяки рішучій позиції душ людей, об’єднаних, орга­нізованих і сфокусованих баченням і перспективою загаль­ного добробуту людства.

Однак істотно важливо, щоб ці відмінності в позиції ви­явилися з всією ясністю, тому ми давали ці дві частини Вели­кого Заклику по окремості і в різний час. Завдяки цьому ви засвоїли відмінність між позицією маси благонастроєних лю­дей в світі і позицією правильно орієнтованих мислячих праг­нучих і учнів. Це було необхідно зробити до того, як стало можливим зробити більш широкі дії. Нагадаю вам, що обидві групи людей необхідні: у першої групи – емоційної і ідеаліс­тичної – є своя роль фокусування нестійкого масового спря­мування. За це вони відповідають перед широкою масою. Фу­нкція іншої групи підготовлених мислителів і людей, що на­дихнулися насамперед волею-до-добра (більш важливою в да­ному світовому циклі, ніж воля-до-миру),викликати Ієрар­хічний відгук у відповідь на спрямування першої групи. Вони фокусують спрямування першої групи, створюють мислефо­рму, що втілює мету, і проектують «заклик», який може дося­гнути слуху Владик Звільнення.

Об’єднаний заклик і єдиний призов з різних рівнів людсь­кої свідомості створять могутнє звернення до прихованих Центрів “Сили”. Саме це єдине звернення ви і повинні зараз організувати. Тоді маса людства отримає стимул до руху від Мутабельного Хреста до Фіксованого, і новий світовий цикл, що починається в Водолії (одній із сторін Фіксованого Хреста), буде чітко проголошений самим людством.

Таким чином, можна сказати, що перша форма Великого Заклику була призначена для використання тими, хто розіп’ятий на Мутабельному Хресті, Хресті змін, в той час як друга форма призначена для використання тими, хто розіп’ятий на Фіксованому Хресті, Хресті вірної орієн­тації. Вона призначена для тих людей, метою яких є воля-до-добра, які мислять в термінах світового служіння і орієнто­вані на світло – світло знання, світло мудрості та розуміння і світло самого життя.

Фіксований Хрест, за допомогою єдиного впливу чоти­рьох потоків енергії, коли вони повністю виражаються через індивідуального учня і через Ієрархію, також приводить до виникнення трьох чинників:

Набувається багатий досвід групового життя, групової активності і групової свідомості. Самосвідома людина Лева знаходить групову свідомість в Водолії.

У свідомості учня виникає бачення «нескінченного Шляху, усього лише початком якого є Нірвана».

 1. Він усвідомлює свою задачу посередника – основну за­дачу Ієрархії, що є посередником між Шамбалою і Людст­вом. Він знає, що повинен виконувати подвійну задачу за­клику і відгуку одночасно – відгуку (пробудженого прави­льним закликом) волі-до-добра світових мислителів і праг­нучих, а також заклику волі-рятувати Владик Шамбали. Ця задача виконується ним через Ієрархію, з якою він може контактувати напряму. Тут я торкаюся дуже важливих та­ємниць.

Тому спочатку в ньому прокидається смутна рішучість, яка згодом поступається місцем пробудженню волі. Воля, зрештою, зв’язує його з вольовим аспектом Божества, що еманує з Шамбали і що проходить через Ієрархію, духовну організацію в яку він поступово інтегрується завдяки досвіду на Фіксованому Хресті. Можна сказати, що:

а)   Досвід на Мутабельному Хресті інтегрує людину в центр, який ми називаємо Людством.

б)   Досвід на Фіксованому Хресті інтегрує учня у другий планетний Центр, який ми називаємо Ієрархією.

в)   Досвід на Кардинальному Хресті інтегрує Посвяченого в головний планетний Центр, який ми називаємо Шам­балою.

Зрештою він стає випромінюючим центром духовної волі, що впливає на людство і будить його волю-до-добра. Він в міру своїх можливостей передає її Ієрархії, сплавляючи свою людську волю зі Ієрархічною активністю в спробі викликати відгук Шамбали.

Хрест  Воскреслого Христа

Важко щось додати на цю тему крім вже сказаного. Було б марно розповсюджуватися про стани, що виникають в свідо­мості Посвяченого на Кардинальному Хресті. Мої слова не змо­гли б передати необхідний смисл. Більшість з вас знаходиться в перехідному стані, в якому ви зміцнюєте свою індивідуальну волю і все більш намагаєтеся виразити її у волю-до-добра. Я хочу, щоб ви більш глибоко усвідомили, що якщо ви зумов­лені волею-до-миру, то ви ще дієте на емоційних планах, і в такому випадку вам треба працювати з першим стансом Ве­ликого Заклику і з його поширенням в масі. Якщо ж вами ке­рує воля-до-добра, то до пробудження масового спрямування ви повинні додати задачу стимуляції в мислителях і прагну­чих відгуку на світову потребу за допомогою другого стансу, об’єднуючи обидва підходи в спробі закликати – через посе­редництво Ієрархії – волю-рятувати Шамбали.

 

 

********************************

 

[1] Магія (з „Тайної Доктрини”):

це маніпуляція меншими життями з боку більшого життя;

це вміння працювати з матерією, організовувати (творити) з матерії форми;

це окультна психологія.

Маг – майстер маніпуляції матерією і (організації) творення з неї форм.

Білий маг – майстер еволюційної творчості; той, хто звільняє малі життя з пут форми.

Чорний маг – майстер інволюційної творчості; той, хто бере в полон малі життя.

 

ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  ПРИЙНЯТОГО  УЧНІВСТВА

На стадії Учнівства (коли починається злиття особистості та індивідуальності) два центри в голові (сахасрара і аджна) стають все більш активними. Всі пелюстки вібрують, і динамічне життя душі починає активізувати центр лотоса. Світло пелюсток під діафрагмою починає тьмяніти, а центр лотоса стає все більш живим і яскравим. Цей процес потребує багато часу і триває протягом періодів Очищення-Випробування і Учнівства.

Все сильніше розпалюється конфлікт між Особистісним і Душевним Променями. Триває боротьба між парами протилежностей. Душевний Промінь підпорядковує собі Промінь Особистості, як останній колись підпорядкував собі Промені трьох нижчих тіл.

Технічно кажучи учень – це той, хто пройшовши період інтеграції особистості, активно працює над злиттям двох своїх аспектів: інтегрованої особистості та душі. На цьому відрізку еволюції розрізняти стає щораз важче, оскільки тепер вибір робиться не просто між хорошим і поганим, а між різними якостями, кожна з яких може бути як хорошою так і поганою в залежності від конкретної життєвої ситуації.

 

ТЕХНІКА  ЗЛИТТЯ

 Техніку Злиття прагне використати учень, що усвідомлює потужність своєї особистості завдяки тому, що його розум починає домінувати над емоційно-почуттєвою природою, подібно до того як остання віками панувала над фізичним тілом. Для деяких просунутих людей розумова діяльність стає «другою натурою», і по досягненні цієї стадії розум вводиться в дію майже автоматично. У результаті швидко проходить інтеграція трьох енергій. У той же час людина твердо орієнтована на контакт і знання душі, і нерідко сам розум (якщо він є контролюючим для особистості чинником) блискавично і динамічно підкоряється контролю душі.

Цим пояснюються величезні труднощі в житті кожного учня на даній стадії. Одночасно протікають декілька процесів:

 1. Розум упевнено займає пануюче положення, очищається і застосовується все інтенсивніше.
 2. Три аспекти нижчої природи безперервно рухаються до все більш узгодженої єдності при паралельному зростанні потенціалу кожного з них.
 3. Чим впевненіше заявляє про себе Промінь особистості, тим помітнішим стає явний вплив людини (в її середовищі).
 4. Час від часу відчувається і Промінь душі, що на ранніх стадіях спричиняє велике потрясіння і паніку і звичайно сприймається як важке випробування.

Застосування Техніки Злиття, отже,  доцільне саме на цій стадії, при умові, що усвідомлюється нерозривність потрійного мотиву, правильне розуміння якого дозволить визначити його як:

 1. Прагнення до контролю душі як реакція на її притягання або заклик.
 2. Служіння як результат усвідомлення потреб людства.
 3. Сприяння Плану внаслідок усвідомлення його існування і характеру.

Як бачте, ми знову повертаємося до трьох наших головних тем: контролю Душі, Служіння і Плану.

Може здатися, що Техніка Злиття, як і Техніка Інтеграції, семерична, але це не так. Вона троїста, оскільки всі душі зрештою діляться (знову ж парадоксальне висловлювання відносно душ, але що робити, якщо сучасна мова не придатна для опису душевних реалій) на три основні групи або, вірніше, характеризуються трьома головними якостями: якостями Першого, Другого і Третього Променів. Життя, Єдине Життя, проявляється через три головних якості (Волю, Любов і Інтелект), які зумовлюють його семеричний вияв.

Техніка Злиття введе в дію ці три якості в зв’язку з душею, служінням і Планом. У той же час Злиття приносить просвітлення розуму (відкриваючи душу і царство Боже); посилює уяву (творчу і динамічну) емоційно-почуттєвоїприроди, астрального тіла (відкриваючи взаємозв’язок і відповідальність); несе натхнення фізичному життю, фізичному тілу, через мозок (відкриваючи реальну здатність свідомо співробітничати з Планом). Таким чином, ми говоримо про процес, який приведе до трьох наслідків:

 1. Просвітлення завдяки відгуку Волі, або першого аспекту божественності.
 2. Уяви завдяки відгуку Любові, другого аспекту, або чутливому відгуку на світову душу у всіх формах.
 3. Натхнення завдяки відгуку Інтелекту, третього аспекту.

Вдумливо проаналізувавши три ці наслідки, ми побачимо, що в цьому процесі вищий аспект особистого «я», розум, вступає в контакт на нижчому рівні, беручи контроль над фізичним тілом. Ми також побачимо, що душаотримує свідомий контроль над астральним тілом, тілом бажань і почуттів, а вольовий аспект (вищий аспект божественності) отримує контроль над розумом.

Отже, обговорюючи Техніку Злиття, нам доведеться тримати в розумі дві думки. По-перше, це троїста техніка, відзначена і зумовлена якостями Першого, Другого і Третього головних Променів. По-друге, який би з трьох аспектів не був задіяний в цій техніці, вона завжди принесе просвітлення завдяки відгуку волі. Саме в зв’язку з ним езотеристи усвідомлюють важливість вчення про центр в основі хребта. Він прокидається вольовим актом, тобто насправді розумом, владно діючим під впливом духовної людини через посередництво мозку.

 

Першопроменева техніка Злиття дає наступні результати:

 1. Повинен пробудитись відгук божественної волі, відображенням якої є аспект розуму, а тінню – мозок (або феноменальне явище). Це приводить до функціональної активності на фізичному плані того, що в теософськійлітературі іменується Атмою, або першою якісною диференціацією монадного Життя. Дана якість часто називається духовною волею.
 2. Відгук цієї волі викликає просвітлення розуму, відмінне від того просвітлення, яке досягається завдяки звичайній медитації і про яке багато сказано в містичних книгах. По суті там йдеться про відгук інтуїції, що несе розумупросвітлення прямого знання. Я ж говорю, про просвітлення, яке символічно можна співвіднести зі станом свідомості Творця, коли Він проголосив веління про феноменальне творення: «Нехай буде Світло».
 3. Це просвітлення, що йде від найвищого аспекту, який здатна уявити собі людина, сходить по прямій лінії наближення, або виливається по прямому каналу:

а.   З рівня Атми, або з центра духовної волі – динамічного, ефективного, але що рідко вступає в дію – до пелюсток волі егоїчного лотоса, про який я згадував в «Трактаті про Космічний Вогонь». Ці пелюстки являють собою відображення в душі даного енергетичного аспекту.

б.   Від цього ряду пелюсток в тіло розуму.

в.   Від тіла розуму в мозок.

г.    Від мозку – у встановлений і правильно вибраний час – в центр в основі хребта, запалюючи вогонь Кундаліні.

Учням буде цікаво, що учень Першого Променя, застосовуючи першопроменеву техніку злиття, набуває властивостей Другого Променя, з яких головна – просвітлення з характерними розуміючою любов’ю і доброзичливоюспівпрацею. Учневі Другого Променя правильно застосована техніка дає – що досить цікаво – результати Третього Променя, з яких найбільш чудовим є творча уява. А учневі Третього Променя розвиток «здібності до натхнення» до властивих йому якостей додає деякі властивості, які явно належать Першому Променю. Все це, однак, включене в божественне вираження нашої Сонячної системи, в якому головує Другий Промінь.

 

Техніка Злиття, що застосовується учнем Другого Променя, дає такі результати:

 1. Загострення чутливого відгуку учня на світову душу і на оточення.
 2. Це в основному досягається завдяки культивуванню творчої уяви. Вона являє собою один з великих будівельних методів божества і набувається через відгук природи любові і, як відзначалося вище, забезпечує максимальний прилив здібностей душі. Душа в світі феноменальних явищ – це творчий агент, основний будівельний чинник, конструктор форм, і тому завдяки Техніці Злиття явно і науково розвивається здатність уяви абоздатність образного мислення (разом із здатністю візуалізувати, бажати і втілювати мрії в реальність).
 3. Таке творче напруження або односпрямоване фокусування здатності уяви цілком підпорядковує астральне тіло душі. На цей факт натякає “Бхагавад Гіта”, коли на полі битви Курукшетри Арджуна раптом бачить форму Бога у вигляді Єдиної Форми, в яку включені всі інші форми. На цьому битва закінчується. Душа отримує повну владу і ніяке почуття відособленості вже неможливе.
 4. Канал, по якому сходить ця синтезуюча творча енергія, тягнеться:

а.   Від Монади до пелюсток любові егоїчного лотоса.

б.   Від пелюсток любові до астрального провідника, насичуючи собою всю астральну матерію в оснащенні феноменальної людини. «Дух Божий носиться над водою».

в.   Звідти в центр сонячного сплетення.

г.    Від нього в серцевий центр. Так з’являється необхідна пов’язана з астральним тілом подвійність. Це відповідає також сходженню вниз вогню волі в основу хребта з його подальшим підйомом по хребетному стовпу в голову.

 

Учень на Третьому Промені, застосовуючи Техніку Злиття проявляє, що:

 1. Відбувається повний розквіт божественної здібності до творчості. Звідси можна зрозуміти, наскільки важливим є мотив, бо він визначає напрям активності і відносить діяльність людини до того, що (езотеристами) називається чорною і білою магією. Цікаво, що звернення до сфери так званої чорної магії – явище надто рідке, що свідчить про надзвичайно продуктивну роботу Великої Білої Ложі.
 2. Веління, що ініціювало цю творчу активність стосовно людини, не точно відображене в словах: “Так проросте земляв достатку”, відкриваючих епоху творчості. Творчий достаток за декілька останніх тисячоліть стабільновтілювався в матеріалізацію наслідків, причиною яких є ідеї, що зароджують в творчому діапазоні людського розуму:

а.   Те корисне, що збагачує існуючу цивілізацію;

б.   Те прекрасне, що поступово розвиває естетичну свідомість, почуття кольору і вчить використовувати символічні форми для вираження якості і значення.

 1. Відбувається підвищення життєвості і динамічний приплив духовного життя в досвід фізичного плану. Учень «надихається» вогнем любові, що дозволяє йому нести «творче служіння» як вираження цієї любові.
 2. Те, що дає йому натхнення, динамізм і творчий потенціал в його оточенні, також надходить від вольового аспекту Монади, залучаючи вищий розум в активність на вищому ментальному рівні – на тому, де творчі ідеї Бога вдягаються в форму, стаючи доступними людській свідомості.
 3. Канал наближення або сходження проходить:

а.   Від вольового аспекту монадного життя на рівень свідомості і енергії, який ми називаємо рівнем вищого розуму.

б.   Від вищого розуму до пелюсток знання егоїчного лотоса.

в.   Від цих силових вихорів в нижчий, або конкретний, розум – в той, яким звичайно оперує середня мисляча людина, – далі в горловий центр і звідти прямо в сакральний центр (центр творчості або відтворення на фізичному плані). Звідти він знову підіймається в горловий центр, де потреба фізичного творення трансмутується в ту або іншу форму художньої або літературної творчості, а пізніше – в здатність створювати групи або організації, що виражають яку-небудь ідею або думку, що виходить з Розуму Бога і що вимагає негайного осадження на Землі.

 

Ключові ноти трьох променевих технік злиття такі:

Перший Промінь..........Ізольована Єдність

Другий Промінь...........Вміщаючий Розум

Третій Промінь............Представлені Атрибути.

Перше, що потрібно учневі для злиття, це прийти до розуміння (практично, експериментально і суб’єктивно) відповідної його Променю ключової фрази.

Ізольована Єдність – це стан, в якому свідомість бачить ціле єдиним, а себе ототожненою – не теоретично, але як непорушний факт – з цим цілим. У свідомості людини «ізольоване» саме ціле, а не вона сама. Слово «ізольований» відноситься до того закінченого, впорядкованого організму, частиною якого вона відчуває і усвідомлює себе. А слово «єдність» відображає її взаємозв’язок з цим цілим. Звідси ясно, що усвідомлення цього цілоговідбувається послідовно. Як тимчасовий прискорюючий, або форсуючий чинник в цьому послідовному усвідомленні виступають ті важливі розширення свідомості, які називаються посвяченнями. Послідовність усвідомлення «ізольованої єдності» може початися з групи, оточення або нації учня і при правильному розумінні закінчитися тим, що він зуміє виділити цілу божественну схему, або живу структуру, і активно і гармонійно ототожнитися з нею.

Медитація на цю тему дає:

 1. Певне просвітлення розуму, бо останній сполучається з Універсальним Розумом, завдяки чому розуму відкриваються всі шляхи і всі плани Бога.
 2. Могутнє пробудження творчої уяви у відповідь на це одкровення, що дозволяє свідомо розвивати засоби і методи співпраці, внаслідок чого учень перетворюється в творчого співробітника, а не просто у виконавчого служителя Плану.
 3. Це наповнює життя учня натхненним бажанням служити людству і співробітничати з Охоронцями Плану. Це натхнення несе з собою повний прилив душевного життя, який тимчасово розпалює лютий конфлікт міжособистісним і душевним Променями, і в результаті нижче назавжди підкоряється вищому і менше – більшому.

Я рішуче підкреслюю, що говорю не про звичайне служіння і самостійно почату співпрацю прагнучого – співпрацю, що спирається на теорію і рішучість довести, що і теорія, і план, і служіння суть еволюційна дійсність, – а про ті спонтанні просвітлення, творчість і натхнення, які є результатом використання Техніки Злиття душею – душею, а не спрямованим і учнем, що бореться.  Ось в чому вся суть. Ми, отже, розглядаємо ту стадію розвитку, коли завдяки глибокому спогляданню людина свідомо сполучається з душею, і душа в медитації вирішує, планує і діє. Вона функціонує як душа і домагається певного успіху в свідомому житті на фізичному плані як душа.

Ця конкретна техніка медитації торкається головного центру, вимагає уміння фокусувати свідомість в душевній формі, духовному тілі, і в той же час зберігати душевну свідомість, розумову свідомість і свідомість мозку, що вельми не просто для неофіта і дуже не скоро стане доступним для читаючих ці рядки учнів. Такий стан визначається як «найінтенсивніший роздум людини, ізольованої в Богові, Який не допускає відділення і проте є Цілим, окремим від інших Цілих». Після досягненні такого стану обізнаності (Патанджалі натякає на неї в останній книзі Сутр) учень знаходить непереможність на фізичному плані, бо цілком сполучений і пов’язаний з усіма своїми аспектами в більшому Цілому, частиною якого є, об’єднав всі атрибути цього Цілого і сполучився з Ним, причому не просто суб’єктивно і несвідомо (як всі люди), але в повному усвідомленні – пробудженому і розуміючому.

Вміщаючий Розум, що складає тему посвячувальної медитації учня Другого Променя, дає ту невід’ємну божественну здатність, яка дозволяє сприймати Ціле відразу у всіх деталях аж до найдрібніших подробиць. Мені надзвичайно важко пояснити, а вам – зрозуміти так широке і одночасно детальне проникнення, або універсальне сприйняття. Другий Промінь називається Променем Детального Знання, і де б не вживався цей оборот, початківець обов’язково звертає увагу на слово «детальний». Його краще б називати Променем Детальної Єдності або Променем Божественної Моделі, або краси взаємозв’язку. Від учня тут потрібний дуже високий рівень синтетичного розуміння.

Помітьте, що у всіх трьох ключових нотах для просунутої медитації увага учня притягується до тих внутрішньо взаємопов’язаних чинників, які при з’єднанні між собою складають єдине ціле. Може здатися, що слово «ізольований», слова «детальний» і «представлений» характеризують розділяюче розпізнавання, але це зовсім не так. Вони просто вказують на складність внутрішнього життя організованого витвору Божого, коли свідомість (що позбулася всіх матеріальних дрібниць і припинила концентрацію на самій собі) бачить не тільки поверхню Цілого, але ще і красу і призначення кожного аспекту його внутрішньої структури. Як середня людина знає себе як складну конструкцію, що складається з безлічі внутрішніх організмів, які створюють сукупність живих форм, взаємопов’язаних і функціонуючих в єдності, про які насправді вона має лише дуже загальне і вельми поверхневеуявлення, так бачить ціле, частиною якого він є, і прагнучий на шляху випробувань. Як вивчаючий людство інтелектуал, високоосвічений мислитель детальніше знає і краще розуміє загальну оснащеність і основну суть того організованого цілого, що називається людиною, так і учень на початкових етапах шляху учнівства починає ширше бачити і краще розуміти аспекти внутрішніх відносин того впорядкованого організму, через який Божествоздійснює Свої Плани і Цілі. Як досвідчений лікар, що є ще і досвідченим психологом (що зустрічається нечасто) бачить і людське тіло і його енергії, так і учень на більш пізніх етапах Шляху осягає і плани, і цілі, і матеріалізовані ідеї Бога. Ці порівняння лише слабо відображають безмірність того знання, яке необхідне людині, котра починає використовувати в своїй медитації ці три початкові думки. Вираження ідей живою структурою, складна красавідносин всередині неї як Цілого, циркуляція енергії, що проводить божественну Ідею, силові точки і енергетичні фокуси, діючі як енергетичні і світлові станції всередині цього Цілого, – все це відкривається людині, якій, як душі, дозволено медитувати над таким словосполученням, як «вміщаючий розум».

Ми говоримо тут про те чисто інтуїтивне, безпомилкове сприйняття, яке осягає причину і наслідок одночасно і бачить, навіщо, звідки і до якої цілі все рухається. Прагнучий не зможе отримати великої користі для себе,включивши ці слова в свою медитацію, оскільки медитує він як спрямований розум, а не як душа. Тому, яким би великим не було його зусилля, увагою його більше володіє матеріальне, ніж аспект свідомості і образ. Коли ж він знайде навичку медитувати і як душа, і як розум, контролюючи і реакції мозку, то зрозуміє значення цих слів і зможе бачити як символ, внутрішню живу структуру, так і свідомі ідеї, що проявляються, але пояснити за допомогою слів його синтетичне розуміння і одночасність сприйняття я не в змозі.

Ви маєте право спитати: навіщо ж тоді говорити все це і для чого взагалі написано багато що з того, про що сказано в трактаті? Відповім так: і сьогодні є невелике число тих, хто, осягаючи красу ідеї, що викладається, будуть спонукатися своїми душами працювати ради цих цілей. І завдяки своїй роботі вони зможуть підняти свідомість усього людського сімейства.

Нижче перераховані результати медитації про детальне синтетичне сприйняття проявленого Життя:

 1. Усвідомлення істинної суті Світла і одкровення про смисл того, що в езотеричних книгах іменується «серцем Сонця», тобто внутрішньої точки життя всіх проявлених форм. Місце нинішніх теоретичного знання і віри займебезпосереднє і безпомилкове просвітлення розуму.
 2. Творча уява зайнята «пролиттям світла» в темні, неосвітлені місця (поки) незавершеного творчого процесу. Людина свідомо працює в світлі, як Носій Світла. Можливо,комусь моя думка стане яснішою, якщо я укажу, що учень звичайно бачить себе точкою яскравого світла на фоні світла світу і намагається використати це (своє атомне, ефірне і  душею) світло для просування Плану.
 3. Це неминуче спонукає до енергійного служіння «тим, що перебувають в темних місцях». Учень старається принести їм, передусім, світло знання, а потім світло Життя. Постарайтеся вникнути в цю відмінність.

Представлені Атрибути – ця фраза може здатися більш простою, ніж вона є, фразою для медитації, простої для споглядання і розуміння середнього прагнучого. Її очевидна простота може пояснюватися вашою нездатністюосягнути значення, смисл слова «атрибут».

Медитація Третього Променя посвячена невід’ємним, але не вираженим силам. Учням треба уяснити, що божественне Ціле має невід’ємні або притаманні Йому якості і властивості, які, подібно божественним тенденціям більшості людських істот, поки не відкриті і не виражені. Ось з цими таємничими енергіями, що поступово проявляються, і зіткнеться людина, готова до посвячення, і буде дізнаватися про них все більше і більше. Їй доведетьсявчитися співпраці з великими Життями, Які, діючи на рівнях безформного, зайняті розвитком внутрішніх і ще не реалізованих чинників всередині Цілого, торкнутися і сприйняти які (чинники) можуть лише ті, що йдуть по Шляху Посвячення або підходять до нього. Це містерія всередині містерії. Чотири малих, або атрибутивних, Променя втілюють ті атрибути, котрі нехай і повільно, але безумовно отримують вираження і реалізацію. Це знання, синтез, краса, наука, ідеалізм і порядок. Але є і інші, що стоять далі за сценою і що чекають свого часу і години в латентному стані (якщо я маю право міркувати про такі матерії в сучасних поняттях). Вони-то і складають тему цієї піднесеної медитації, сподіватися на успіх якої можна, лише звільнившись з рабства у почуттів. Атрибути Божества можна розділити на три основні групи:

 1. Атрибути, що Виражаються – ті, що неухильно проявляються, які ми починаємо усвідомлювати і які стануть головними якостями і атрибутами четвертого царства природи, коли зробить свою справа еволюційний цикл.
 2. Представлені Атрибути – ті, що представили себе (знову ж, використовуючи фразеологію людей) свідомості просунутого учня, але поки не доступні ні розумінню, ні тлумаченню середньої людини. Це атрибути Царства Душ, які будуть характеризувати це царство на його кінцевих етапах. Ці латентні атрибути можуть бути поступово збагнені і активізовані тими, хто здатний функціонувати як душа.
 3. Невстановлені Атрибути – які починають пізнаватись (відзначте цю фразу) Христом, планетарним Логосом і Тими великими Життями, свідомість Яких ми не можемо собі уявити. Для таких атрибутів у нас немаєпозначень, і роздумувати і навіть гадати про них марно. Вони настільки ж далекі від нашого розуміння, наскільки естетичне почуття, групова філантропія або думки про положення в світі далекі від свідомості первісного дикуна.

 

ТЕХНІКА СВІТЛА ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

Мана на астральному плані – Мана 

Три типи сил, які створюють Велику Оману на астральному плані

І. Сила егоїстичного бажання

Ця сила потрібна і є корисною для людей на інволюційній дузі, щоб навчитись життєвого досвіду. Прагнучий же поступово відмовляється підпадати під дію цієї сили, бо переходить на еволюційну дугу циклу. Для нього стає зрозумілим вислів, який стверджує, що “єдиним гріхом є гріх сепарації, відособлення”.

ІІ. Сила страху

Є основним астральним злом; корені страху – в самій матерії, в субстанції і у взаємодії Душі й Матерії. Його модифікацій безліч, зокрема: страх смерті (як страх невідомого), страх майбутнього (як очікування неприємностей в майбутньому), страх фізичного болю, страх невдачі. Також страх невідомого, страх перед природою і життям, страх втратити друзів і близьких, страх втратити здоров’я, гроші, популярність чи авторитет, страх самотності на Шляху (це страх, який дошкуляє прагнучим), навіть страх самого страху.

ІІІ. Сила сексуального тяжіння

Коли людство починало свою еволюцію, то проблеми зловживання сексом не було. Вона з’явилась в період розвитку емоційного тіла людини – тоді власне роль сексу як акту для продовження роду була викривлена, виникло бажання отримувати лише плотське задоволення і залежність людини від цього бажання. В наш час до цього додався вплив конкретного розуму, який ще більше посилив цю тенденцію.

Де можна виявити ману

Мана обов’язково присутня там, де є гордість, критицизм, відчуття відособленості і переваги над іншими.

Дві речі, яким має навчитись той, хто прагне розсіяти ману

1)      Стояти міцно в духовному бутті;

2)      Стійко утримувати розум в Світлі.

Основні мани, які тримають людство в рабстві

Мана матеріальності

Причина – відсутність розуміння істинної природи взаємостосунків між Душею і формою, між Духом і матерією; страх не отримати необхідного для прожиття і відповідна погоня за достатком: мана матеріальності є масовою астральною формою, тому надзвичайно потужна.

Засіб усунення – для учня важливо виробити правильне ставлення до грошей і до матеріальних цінностей та завжди усвідомлювати, що за будь-якою матеріальною цінністю має стояти глибший сенс; якщо ж такого сприйняття немає, то це є симптомом залежності від мани матеріальності.

Мана почуттєвості

Причина – змішування в людській свідомості чистої безумовної любові з сентиментальністю, бажанням бути любимим та прихильністю-прив’язаністю. Безумовна безкорислива любов підміняється бажання бути поряд з тим, хто дасть підтримку і покаже свою прихильність.

Засіб усунення – налаштовуватись на чисту любов Душі, на її спонтанну відсутність бажань для окремого “я” і її стан свободи та ставлення до інших істот як до вільних Душ, не обмежених жодною прихильністю-прив’язаністю.

Мана відданості

Причина – один з різновидів прихильності, коли віддане служіння справі, наставнику, обов’язку, вірі, тощо настільки поглинає людину, що вона не бачить інших сфер життя, в яких вона також має реалізовувати свій потенціал. Прагнення задовольнити своє бажання відданості є надзвичайно шкідливим і небезпечним, бо породжена імла мани має дуже гарне зафарбування. Це, в свою чергу, призводить до підвищення потужності астрального тіла, і ці вібрації людина вважає хорошою ознакою духовного зростання. Це робота з центру сонячного сплетення, що окутує відданого прихильника туманом, і Вчителі чи учні не можуть до нього достукатись, оскільки створена відданим астральна стіна міцно тримає його ж в полоні мани.

Засіб усунення – «Контактуй з Більшим “Я” за посередництва Вищого “Я”, щоб перестати бачити мале “я”, його реакції, бажання, наміри. Чиста любов Душі, безособова у всіх відношеннях і яка не шукає визнання, може вилитись в світ мани, яка окутує того, хто відданий, і мла його відданості (якою він гордиться) розчиниться».

Мана пар протилежностей

Причина – ототожнення із почуттями, які приходять і міняються на полярно протилежні (наприклад, перехід від радості після якогось успіху до депресії і відчаю після невдачі або коливання між сильною особистісною прихильністю і ненавистю то тієї ж людини). Ці стани астральні за своєю природою і відчуттєві за своєю якістю, не торкаючись Душі зовсім.

Засіб усунення – зусилля з перенесення поляризації своєї свідомості на ментальний план і самосвідоме ототожнення з рівнями, вищими за емоційний.

Мани Шляху

Причина – в міру звільнення від ман, описаних вище, людина відкриває для себе світ туману та імли, через який пролягає Шлях; цим Шляхом їй потрібно пройти і звільнити себе від мар Шляху. Це мари, описані в трьох спокусах Ісуса. Сюди також належать: комплекс гордині, коли персона приписує всі досягнення на Шляху собі, комплекс принесення себе в жертву, зростання внутрішньої агресивності і домінантності, прагнення самоствердитись в духовній роботі та ін.

Засіб усунення – пройти Шляхом.

Саме просунуті люди вносять найбільший внесок в ману. Головною маною є реакція прагнучого на Іс­тину, на Реальність, коли він уперше стає обізнаним про те, що знаходиться за астральним планом. Він інтерпретує все, що він тут відчуває, в поняттях мари, емоційного розуміння і почуттєвого фанатизму. Він забуває, що істина цілком лежить за світом почуттів, незачеплена ним, і може бути сприйнята в своїй чистоті, тільки коли почуттятрансцендується і транс­мутується. Другою головною маною є жалість до себе.

Навчаючись прориватися через ману у власному житті і жити в світлі ін­туїції, учні можуть істотно допомогти Тим, Чиєю задачею є пробудження інтуїції в людині. Існує безліч різних видів ман, і учні часто дивуються,дізнаючись, що ж саме Вчителями роз­глядається як мана. Ось назви ще деяких з найбільш зага­льних ман:

 1. Мана долі. Вказує тому, хто знаходиться під її контро­лем, що він повинен виконати важливу роботу, а також говорити і працювати так, як йому призначено. Ця мана живить необґрунтовану гординю.
 2. Мана спрямування. Нею зумовлені ті, хто повністю за­доволений і зайнятий своїм спрямуванням до світла, за­спокоївшись тим фактом, що вони – прагнучі. Таким людям треба рухатися далі, до Шляху Учнівства, і покі­нчитизі своїм упередженням і самовдоволенням своїми духовними амбіціями і цілями.
 3. Мана самовпевненості, або того, що можна назвати ас­тральними принципами учня. Кажучи простою мовою, це віра учня в те, що його точка зору повністю вірна. Це знов-таки живить гординю і примушує учня вірити, що він – авторитетний і непохитний. Основна для теолога.
 4. Мана обов’язку. Веде до надмірного підкреслення почуття відповідальності, породжуючи пусту метушню і акценту­вання неістотного.
 5. Мана навколишніх умов, що часто приводить до по­чуття спустошеності, до відчуття марності зусиль, або ж, навпаки, власної важливості.
 6. Мана розуму, його ефективності і здібності справлятися з будь-якою задачею. Неминуче приводить до ізоляції і самотності.
 7. Мана відданості, що веде до надмірної стимуляції аст­рального тіла. Людина, яка перебуває в по­лоні у цієї мани, бачить лише одну ідею, одну людину, один авторитет і один аспект істини. Живить фанатизм і духовнугординю. Причини коріняться в масовій психології.
 8. Мана бажання з його мимовільним впливом на фізичне тіло. Веде до стану постійної боротьби і неспокою. Вона заперечує всяку спокійну і плідну роботу і, рано або пі­зно, повинна бути зруйнована до кінця.
 9. Мана особистісної амбіції.
 10. Мана могутності.

В результаті правильно практикованих устремління, медитації і служіння людина стає провідником енергій Душі. Людина знає, любить і служить, але з часом її охоплює відчуття могутності і значимості власної ролі в еволюції людства, які переважають над усвідомленням обов’язку, відповідальності і відчуттям правильної пропорції та духовних цінностей. Замість того, щоб продовжувати докладати зусилля для розвитку, любові до ближніх і служіння, людина починає думати і говорити про себе і про свою роль та місію. В результаті контакт з Душею поступово слабшає і людину окутує мана могутності. Це небезпека, котра підстерігає тих, хто прийняв перші два посвячення.

Існує багато інших ман, як індивідуальних, так і світових, однак перелічених досить для вказівки загальної тенденції.

Учні, що готуються до Посвячення, мають навчитися пра­цювати з маною свідомо; вони повинні конструктивно підхо­дити до істинного стану справ, ігноруючи будь-який біль, страждання або ментальні сумніви, властивіособистіс­ному спротиву і особистісній обмеженості; вони мають культивувати ту “божественну байдужість” до особистісних міркувань, яка є рисою тренованого Посвяченого.

Груповою роботою по розсіюванню світової мани повинні керувати ті, хто працює над розсіюванням мани в своєму вла­сному житті і навчився використати дану формулу. Більшість з тих, хто працює подібним чином, є прагнучими Шостого Променя – ті, у кого Шостий Промінь особистості, або чий Промінь Душі –  Шостий, а також ті на всіх Променях, хто має могутній астральний провідник Шостого Променя. Саме завдяки цьому вони є найбільш ефективними працівниками в групі, але схильні до однієї істотної трудності. Незважаючи на спрямування і благий намір, вони рідко усвідомлюють ко­нтролюючу їх мару. Надзвичайно важко спонукати прагну­чого Шостого Променя визнати, що він в полоні мани, особ­ливо якщо це духовна мана дуже високого порядку. У такому випадку їх мана посилюється енергією відданості, яка згущує її додає їй якості, що робить її непіддатною для проникнення. Їх непорушна впевненість проявляється серйозною перешко­дою для виразно видимої роботи, тому це все має піти раніше, ніж можна буде успішно зайнятися роботою по роз­сіюванню. Першопроменеві люди можуть подолатимару від­носно легко, якщо вони усвідомлюють її як своє особистісне обмеження. Люди Третього Променя так само сприйнятливі до неї, як і люди Шостого Променя, і їх витіюваті, верткі, плануючі розуми і швидкість, з якою вониобманюються (і часто прагнуть ввести в оману інших) у великій мірі стри­мують їх роботу очищення від мани. Їх виражена схильність до того, щоб стати жертвами мани, виражається в нездатності прагнучого і учня Третього Променя ясно передати значення мовою. Вони протягом багатьох життів охороняли себе не­зрозумілими формулюваннями думки і тому рідко здатні ясно передати значення. Саме тому люди Шостого і Третього Променів майже неминуче проявляються нездатними навчати. Тому обидві ці групи повинні вчитися використати дану фор­мулу, і вони значно прискорять процес розсіювання, якщо примусять себе висловлювати або записувати свої думки ясно,якщо вони ніколи не будуть допускати двозначності і не будуть виражати незрілі думки і говорити натяками. Вони по­винні ясно і виразно формулювати ідеал, з яким вони можуть мати справу.

Людина Сьомого Променя зіштовхується з трудністю, що полягає в її здатності створювати надзвичайно ясно окреслені мислеформи, і тому мани, які контролюють її, точні і визна­чені і для неї абсолютно непереборні. Однак вони швидко кристалізуються і вмирають своєю власною смертю. Прагнучі Другого Променя звичайно повністю обізнані про будь-яку ману, яка може прагнути втримати їх, тому що у них є приро­джена здатність ясного сприйняття. Їх проблеми полягають в тому, як знищити в собі швидкий відгук на магнетичне тя­жіння астрального плану і його численні і широко поширені марення. Вони не так часто відгукуються на конкретну ману як, періодично, на всі мани відразу, але це, проте, значно стримує їх прогрес. Внаслідок ясного бачення вони посилю­ють свою чутливість до мани здатністю страждати з її при­воду і сприймати свою реакцію як гріх і невдачу і тим самим затримуютьзвільнення від неї своєю негативною позицією неповноцінності і пригніченості. Постійне використання фо­рмули з розсіяння мани буде надзвичайно корисним для них, поки не настане час, коли вони усвідомлюватимуть мани, але більше не будуть поступатися їм. Люди П’ятого Променя менше страж­дають від мани і є в більшій мірі жертвами ілюзії; для них ва­жлива передусім Техніка Присутності, оскільки вона створює чинник, який істинна людина П’ятого Променя схильна від­кидати і відмовляється визнати – факт Вищого “Я”. Вона від­чуває себе самодостатньою. Такі люди дуже легко і з великим задоволенням відгукуються на силу думки; гордість їх мента­льної компетенції є постійно супроводжуючим їх  гріхом, тому вони зайняті досягненням власних цілей і світом конк­ретного та інтелектуального. У той момент, коли Ангел При­сутності стає для них реальністю, їх відгук на ілюзію слабшає і зникає. Їх головна проблема полягає не в тому, щоб відки­дати астральне тіло, оскільки вони схильні зневажати його хватку; їх головною трудністю є визнання того, що розум призначений для відкриття божественного духовного “Я”. Їх нижчий конкретний розум стає перешкодою між ними і ба­ченням.

Люди Четвертого Променя особливо схильні впадати в ману і створювати надзвичайно скрутні ситуації. Можна дати наступне визначення їх проблемі: вони схильні проводити свої ілюзії вниз на астральний план і одягати їх в ману, отже, їх проблема подвійна – вони стикаються з єдиною проблемою мани і ілюзії. Однак вони є тією групою Душ, яка зрештою відкриє істинну природу Інтуїції як наслідок їх битви з ілюзо­рними манами в світі явищ.

 

Техніка Світла – Світло розсіює Ману 

Формула розсіювання мани (для індивідуума)

Підготовчі стадії.

 1. Усвідомлення мани, яку необхідно розсіяти. Це передбачає:

а) Готовність співробітничати з Душею.

б) Розуміння природи певної мани.

 1. Три стадії фокусування:

а) Фокусування подвійного Світла матерії і розуму в мен­тальному тілі.

б) Фокусування цього подвійного Світла і Світла Душі  медитацією.

в) Фокусування цих трьох Світел і створення таким чином прожектора для розсіювання мари.

 1. Готовність шляхом вирівнювання і інтеграції, що ство­рює поле магнетичної ментальної субстанції.
 2. Звернення уваги і прожектора розуму на астральний план.

 Формула.

 1. Душа видихає ОМ в особистість, яка очікує; так поро­джені Світло і Сила Душі підтримуються для викорис­тання.
 2. Повільно і свідомо генерується інтенсивне Світло.
 3. Закликається Духовна Воля, в той час як розум стійко утримується в Світлі.
 4. Встановлюється взаємозв’язок між маною, що підлягає розсіянню, і прожектором розуму.
 5. Потім прожектор повертається зусиллям волі, і сильний промінь Світла проектується в мару.
 6. Називається мара, і прагнучий вимовляє з напружен­ням і нечутно:

“Сила Світла запобігає появі мани (називаючи її). Сила Світла зводить нанівець якість мани, вона не діє на мене. Сила Світла знищує життя, що стоїть за маною.”

 1. Прагнучий вимовляє ОМ, викликаючи Акт Проник­нення. Це створює імпульс, проникнення і розсіювання.
 2. Виконавши свою роботу, прагнучий свідомо віддаля­ється на ментальний план, і промінь Світла гасне.

Коротка Форма Індивідуальної Формули

 1. Чотири підготовчі стадії:

а) Усвідомлення мани, що підлягає розсіянню.

б) Фокусування подвійного Світла особистості.

в) Медитація і розпізнавання Світла Душі.

г) Об’єднання трьох видів Світла.

 1. Процес вирівнювання і усвідомленої інтеграції.
 2. Поворот прожектора розуму на астральний план.

Формула.

 1. Активність Душі і підтримання потрійного Світла.
 2. Створення і візуалізація прожектора.
 3. Виклик ВОЛІ позаду прожектора розуму.
 4. Прожектор розуму, що направляється думкою, спрямовується на ману.
 5. Називається мана і вимовляється потрійне твердження.
 6. Акт Пронизання або Проникнення.
 7. Процес Віддалення.

 

Формула для розсіювання світової мани

(техніка для групи)

Підготовчі стадії.

 1. Називання членів групи, після чого настає десять хви­лин безмовності.
 2. Захисна формула: члени групи вимовляють в унісон:

“Як Душа я працюю в Світлі, і пітьма не може торкну­тися до мене.  Я стою в Світлі. Я працюю, і з цієї точки я ніколи не зійду.”

Вимовляючи ці слова, кожний член групи осяює себе Хрестом Божественності.

3.Три підготовчі стадії:

а) Фокусування подвійного Світла матерії і розуму.

б) Медитація на контакт з Душею і усвідомлення Світла Душі.

в) Злиття двох менших світел з Світлом Душі.

 1. За сигналом ведучого група вимовляє разом:

“Світло єдине, і в цьому Світлі ми побачимо Світло.

Це Світло, яке перетворює пітьму в день".

ОМ.   ОМ.   ОМ.

Формула.

 1. Потім група вимовляє:

“Ми Сяйво і Сила. Ми завжди стоїмо з розпростертими руками, зв’язуючи небеса і землю, внутрішній світ Зна­чення і тонкий світ мари.

Ми досягаємо Світла і приносимо його вниз, щоб задово­льнити потребу. Ми досягаємо Місця безмовності і прино­симо звідти дар розуміння. Так, працюючи з Світлом, ми пе­ретворюємо пітьму в день".

Вимовляючи ці слова, члени групи візуалізують великий прожектор, який вони створили і який спрямовує своє Сві­тло на астральний план.

 1. Слідує пауза, а потім – заклик Духовної Волі. Коли він виконаний, група вимовляє:

“З могутністю на своєму промені Світло фокусується на меті".

 1. Називається мара, що підлягає розсіюванню, і на неї ви­ливається Світло. Вимовляються Слова Сили:

“Сила нашого об’єднаного Світла запобігає появі мари (називають її).

 Сила нашого об’єднаного Світла зводить нанівець якість мари, що впливає на людей.

Сила нашого об’єднаного Світла знищує життя, що стоїть за марою".

 1. Візуалізація Світла, що проникає в мару і спричиняє її ослаблення і розсіювання.
 2. П’ять хвилин безмовності і активізації мети, протягом яких споглядається здійснювана робота. Потім члени групи фокусують себе на ментальному плані, відвертаючи свою увагу геть з астрального плану. Прожектор Душі ви­микається.
 3. Видається ОМ вголос і індивідуально кожним членом групи.

Коротка Форма Групової Формули

 1. Акт Називання.
 2. Акт Захисту.
 3. Акт Фокусування Світел.
 4. Акт Спрямування.
 5. Акт Заклику Волі.
 6. Акт Захисту і Ствердження.
 7. Акт Пронизання.
 8. Акт Віддалення.

Наше обговорення мари наближається до кінця. Ми послі­довно розглянули тему і прослідкували потрійний аспект сві­тової ілюзії по ходу її виникнення на ментальному плані і впливу на інтелігенцію світу; її вияв на астральному плані, де вона утворює мару, якій піддається маса людей. Тепер ми розглянемо світ майі, в якому ми фізично живемо, і рухає­мося, і існуємо.

Цікаво, чи здатні ті, хто читає мої слова, оцінити важливість даного предмету загалом і чи усвідомлюють вони те широке поле служіння, яке відкриває сказане мною, наділяючи прак­тичним значенням будь-яке людське життя івказуючи на за­соби збагнення Реальності, що ведуть до зникнення всіх вуа­люючих форм. За словами “ілюзія, мара і майя" лежить ІСТИНА. Ця Істина є ясне усвідомлення Буття, Існування і сутнісної, початкової Реальності. Саме з цієї причини Христос стояв безмовно перед Пілатом, який символізував людський інтелект; Він знав, що ніяка відповідь не зможе передати зна­чення закритому, замкненому розуму.

Ілюзія є спосіб, за допомогою якого обмежене розуміння і матеріальне знання інтерпретують Істину, вуалюючи і прихо­вуючи її хмарою мислеформ. Ці мислеформи стають більш реальними, ніж Істина, яку вони вуалюють, і, отже, контро­люють контакт людини з Реальністю. Через ілюзію вона стає обізнаною про апарат мислення, про його активність, вира­жену в будівництві мислеформ і про те, що вона успішно створює і що розглядає як витвір свого інтелекту. Однак вона створила бар’єр між собою і тим, що є, і доти, поки вона не вичерпає ресурси свого інтелекту або навмисно не відмо­виться від його використання, її божественна Інтуїція не зможе виявитися. Саме Інтуїціявідкриває істинну Суть, і саме вона спричиняє стан духовного сприйняття. Тоді Техніка ПРИСУТНОСТІ стає постійною звичкою.

Мара, в свою чергу, вуалює і приховує Істину за туманами і імлою почування та емоційної реакції; вона виключно і не­безпечно сильна внаслідок людської схильності ототожню­вати себе з астральною природою і внаслідок життєвості са­мого свідомого і почуттєвого відгуку. Мара може бути розсі­яна тільки припливом ясного, направленого Світла. Це вірне для життя індивідуума і для людства загалом. Просвітлення відкриває передусім існуваннямари; воно викликає контра­сти, які приносять страждання, з якими борються всі істинні прагнучі, а потім воно поступово заповнює життя до такої міри, що зрештою мара повністю зникає. Тоді людина бачить речі такими, як вони є: зовнішній вигляд приховує добро, красу і істину. Потім протилежності примирюються, і свідо­мість заміняється станом усвідомлення – усвідомлення Буття, для якого у нас немає адекватного терміну. Техніка СВІТЛА стає постійним станом.

 

МОВЧАННЯ В АШРАМІ, САМОТНІСТЬ УЧНЯ

Мовчання, що має місце в Ашрамі, представляє собою стриманість від певних напрямів думки, усунення мрійливості і нездоро­вого використання творчої уяви. Отже, мова контролюється в самому своєму джерелі, оскільки вона є результатом певного внутрішнього джерела ідей, думок і уяви, виявом (в деякій точці насичення, якщо можна так виразитися) з внутрішніх резервуарів на зовнішній план. Заборона мови і придушення слів внаслідок усвідомлення того, що вони недоречні, неба­жані, безглузді і є пустою витратою енергії, просто посилить внутрішнє напруження і зрештою приведе згодом до ще більш бурхливого їх викиду; крім того, це може викликати серйозні, катастрофічні ускладнення в астральному тілі учня. Необхідно культивувати тишу думки - брати мої, я не маю на увазі мовчазний роздум. Я маю на увазі відмову від деяких напрямів думки, викорінювання певних мислительних звичок і відмову від розвитку деяких підходів до мислення.

Це досягається за допомогою заміщення, а не насильного придушення. Посвячений вчиться підтримувати свій апарат мислення в певному ефективному стані. Його думки не змішуються одна з іншою, а (якщо допустимо сформулювати це описово) акуратно містяться кожна в своєму відділенні або папці для подальшого звернення до неї і використання. У са­мому Ашрамі існують певні рівні думок (символічно виража­ючись), яким ніколи не дозволяється входити в розум учня або Посвяченого, коли він не працює свідомо в Ашрамі. Інші пов’язані з групою і груповою роботою, і їм надана свобода діяти в рамках групового кільця-не-переступи, треті ж мають більш мирську природу і управляють повсякденним життям і відносинами учня з особистостями і ситуаціями цивілізова­ного життя і з подіями фізичного плану. Це тільки натяки на те, що я маю на увазі, але цього досить, щоб показати (якщо ви будете медитувати належно) дещо з того, що мається на увазі під мовчанням Посвяченого. У рамках дозволених рівнів контакту мова вільна і не обмежена; поза цими рівнями не да­ється ніяких вказівок навіть на існування інших сфер розумової активності з відповідною для них мовою.

 

Самотність; це один з перших станів, який повідомляє учневі, що він готується до посвячення. Тому необхідно зро­зуміти, що самотність, про яку йдеться – не та, що властива слабості характеру, котра відштовхує ближніх; або замкненій чи перекірливій натурі; або будь-якій формі інтересу до себе, яка настільки підкреслюється, що настроює проти людини інших людей. У житті учня багато такої самотності, яка є ціл­ком його власною невдачею, і яка виправляється, якщо він напрацює належну міру самодисципліни. З цим він повинен працювати сам, оскільки це торкається особистості. Я ж роз­глядаю самотність, яка настає, коли учень, що приймається, стає учнем прийнятим і виходить за межі життя, зосередже­ного на фізичному плані і ототожненого з формами існування в трьох світах. Тоді він проявляє себе на роздоріжжі між світом зовнішніх справ і внутрішнім світом значення. Його перша реакція – це відчуття, що він один. Він порвав з минулим. Він сповнений надій, але не упевнений в майбутньому. Матеріа­льний світ, до якого він звик, повинен бути, як він знає, витіс­нений нематеріальним світом цінностей, що включає нове по­чуття пропорції, нову сферу значень і нові зобов’язання. Він вірить, що цей  новий світ існує, і сміливо просувається упе­ред, хоч здебільшого в теорії. Однак його рух залиша­ється поки абсолютно невідчутним. Він мало кого знаходить, хто б думав і відчував так само як він, а механізм упевненого контакту існує в ньому лише в зародку. Він відривається від масової свідомості, з якою був досі тісно пов’язаний, але ще не відшукав свою групу, якою буде свідомо поглинений в ре­зультаті. Тому він самотній і відчуває себе кинутим і обділе­ним. Деякі з вас відчувають таку самотність. Декілька чоло­вік, наприклад,  досягли точки, в якій відчувають себе пев­ною, складовою частиною групи. І тільки двоє або троє усві­домлюють – недовго і швидкоплинно – тісний зв’язок з Аш­рамом. Ваша позиція у великій мірі є позицією надії укупі з тією ідеєю, що саме ваші фізичні обмеження перешкоджають усвідомленню істинного стану справ відносно ваших внутрішніх зв’язків. Але таке почуття самотності є лише іншою формою постійного усвідомлення “я", надмірної зацікавленості в собі, і по мірі вашого прогресу по Шляху ви побачите поступове зникнення цього почуття. Так що, відчу­ваючи себе самотнім, ви повинні вчитися дивитися на це, як на ману або ілюзію, а також як на обмеження, яке треба подо­лати. Ви повинні почати діяти так, наче б то його немає. Ба­жано, щоб як можна більше учнів засвоїло цінність дії “так, наче б то”. У ці дні ні у кого з вас немає часу, щоб бути само­тнім, по тій причині, що у вас немає часу думати про себе.

 

ПРО РАДІСТЬ

Одна з речей, що заважає нам  і відкидає нас від більш по­вного можливого світового служіння, це виражений комплекс неповноцінності. Ця тенденція, хоч і не відкидає досягнень в нашому особистому житті і діяльності, проте,  стримує нас і придушує вільний внутрішній рух нашої душі, перешко­джаючи тій радості життя, що є відмінною рисою учня. Чут­ливість учня велика, а вловлювання ним світової ситуації і умов є глибшим, ніж у середнього громадянина. Однак винят­кова глибина нашого бачення і знання можуть робити нас схильними відчувати свою індивідуальну малість і незнач­ність. Часто це доповнюється почуттям марності там, де справа торкається яких-небудь об’ємних вражень відносно навколишніх умов. Саме в зв’язку з цим повинна відбуватися ваша особиста битва. Тому я закликаю вас до досягнення більш тісного контакту з душею. Це дозволить вам відкинути почуття неповноцінності. Я закликаю вас також до культиву­вання радості, яка приведе до вашого звільнення для більш повного служіння.

 

Закликаю вас дивитися в майбутнє з радістю і оптимізмом. Велика частина активності фізичного плану утрудняється ефірним виснаженням, хоч причини для цього різні. Ефірне пожвавлення виникне внаслідок медитації, якою ви займає­теся; за допомогою її ж інструментів буде привноситися енер­гія і в фізичне тіло. Дієта, свіже повітря і свобода від постій­ної заклопотаності – все це сприяє даному процесу; але ваше зцілення і джерело успіху в будь-якій вашій роботі залежать, головним чином, від наполегливості в медитації і споглядаль­ній стійкості.

Збереження енергії є мудрим підходом, але у вас є величе­зні резерви, які можна залучати. Як я вже говорив вам раніше, ви не використовуєте час медитації належно,  тому згодом страждає ваше фізичне тіло, а отже і робота. Багато що має бути зроблено, і через медитацію ви можете досягати біль­шого. Як використати час медитації з вигодою для фізичного плану? Фізичне тіло саме потурбується про це, як тільки буде відкрите джерело ресурсів. Модифікація медитації, яку пови­нні будете здійснити ви самі, була б для вас до речі; опуска­ючи деталі стадії підйому, візуалізуйте приплив енергії до центрів в ефірному тілі, передусім,  до серцевого і горлового центрів. Цей процес повинен виконуватися швидко і чітко, з урахуванням планів розкриття роботи більшої групи, в яку входить і дана група.

Повторю для вас древню формулу:

“З лотоса в голові розпускається квітка блаженства.

Його рання форма є радість.

З лотоса в серці розпускається квітка любові.

Його рання вказівка є мудрість.

З лотоса в горлі виникає квітка живих форм.

Його ранній знак є розуміння Плану.”

І знову я звертаюся до вас з тими ж словами. Знов і знов я говорю вам: “Нехай радість Господа буде вашою силою.” Ба­гато що треба зробити, і багатьма шляхами. Кроки для вашої підготовки до дії були зроблені. Рухайтеся уперед так само, як і зараз. Нехай План поглинає вашу увагу, але пам’ятайте, в той же час, що він працює крок за кроком, і що істинний по­мічник Плану – це той, хто бачить його можливий вияв в жит­тєвих циклах, і, крім того, бачить найближчий малий крок уперед. У цьому полягає відмінність між містиком і окультистом.

Притоки радості повинні згодом перейти в щастя, і в ре­зультаті  в блаженство. Сьогодні у мене є для вас мантрам, який може виявитися корисним:

“Радість, подібно птаху, поселяється всередині серця, але окриляється на своєму шляху з таємного місця всере­дині голови. Я і є цей птах радості. І тому служу радісно".

Ви зрозумієте, про що йде мова, якщо я скажу, що ваша особистісна відстороненість повинна розвинутися в більш глибоку відданість душам всередині форм. Так росте розу­міння. Як відстороненість, так і відданість мають слабі сто­рони, і істинний служитель Плану відшукує серединний шлях.

 

Сім початкових думок для медитації:

Перший місяць.......Могутність Душі виливається рівним потоком через моє життя. Я відчуваю її в своєму ставленні до життя і в тому світлі, яке вона приносить, проходячи через всі аспекти моєї природи. Нехай ця могутність укріпить мою волю служити.

Другий місяць.......Світло Душі світить подібно променю маяка на моєму шляху; і в цьому світлі я бачу світло в інших. Я знаю, що мандрую не один.

Третій місяць.......Любов Душі наповнює моє серце; і розу­міння, співчуття, любов і самозабуття з’являються. Я несу любов всім, кого зустрічаю. Зустрічаю любов людей любов’ю і не згадую про себе.

Четвертий місяць.......Радість Душі осяває моє життя і освітлює всі тяготи, які, зустрівши, я можу нести. Радість Го­спода – моя сила; я зміцнюю силу радістю – для інших.

П’ятий місяць.......Чистота Душі діє подібно очищувальному потоку і омиває моє нижче “я" у “водах очищення". Тіло ба­жання підтримується чистим, впорядкованим і сильним. І тоді я стаю силою очищення для всіх, кого зустрічаю.

Шостий місяць.......Воля Душі стає моєю волею. Я не знаю ніякої іншою. Ця воля є любов і мир і могутність і сила жити. Вона несе мене. Вона веде мене до Хреста і Воскресіння. Тільки так можу повстати я сам і підіймати своїх побратимів.

Сьомий місяць.......Присутність Душі перебуває зі мною. Я рухаюся з Богом вдень і вночі.  Я стою з Богом на шляхах людей; тінь Його Присутності, яка є Присутність моєї душі, відкриває Бога всюди, в кожній людині. Я бачу божествен­ність всюди, в кожній формі. 

Якщо подумати на цими думками і вбудувати їх в меди­тацію по вирівнюванню, то збільшиться здатність викону­вати волю Бога. Два аспекти вас самого – вирівняна особис­тість і слухаюча душа – попрямують до єдності.

 

Щомісячні теми для медитації про радість:

Перший місяць......            Чому необхідне щастя, щоб:

а. Ступати по Шляху Прозріння-Одкровення.

б. Задовольняти потреб інших.

в. Усувати перешкоди, що зустрічаються?

Другий місяць......Яке відношення щастя до радості?

а. Що я знаю про кожного з них?

б. Що з них є характеристикою душі?

Третій місяць......Як можуть слова і розуміння слів “Радість Господня є моя сила" впливати на моє повсякденне життя?

а. Якими шляхами я можу демонструвати радість?

б. Як я можу проявляти щастя?

в. У чому різниця цих двох?

Четвертий місяць......Яким чином радість і щастя можуть витісняти страхи і звільняти мене від них?

П’ятий місяць......Як я можу входити в ту радість, що відома Вчителям?

а. На чому базується така радість?

б. Який вплив може здійснювати радість на світ ілюзії?

Шостий місяць......Чому я повинен нести радість своїм по­братимам по групі?

а. Як я можу робити це в кожному окремому випадку, адже всі вони різні?

б. Які головні перешкоди для моєї власної радості?

Таким чином, ви можете тренуватися в побудові тієї яко­сті радості, яка є характеристикою особистості, що сві­домо має своє джерело в царстві душі.

Групова медитація багато що дасть вам протягом наступ­них шести місяців, а огляд “Про Радість” стабілізує ро­боту.

 

Про Радість (огляд).

 1. Що складає даний огляд?

а. Чи не змішую я огляд з дією або проживанням за­ново?

б. Чи просять мене проживати наново, або ж просто спо­стерігати як відчужений глядач?

 1. Чи здатний я емоційно відсторонятися від будь-якого вияву радості?
 2. Чи можу я бачити себе ментально, не збиваючись будь-якою реакцією емоційного, особистісного “я"? Чи здатний я на це як особистість?
 3. Якщо я використовуватиму даний огляд про радість належно, який буде результат цього в моєму житті, і який буде ефект в житті групи, котрій я прагну служити?
 4. Чи можу я чесно сказати, що служу радісно?
 5. Чого я бажаю більше, служити радісно або служити з розумінням? Чи знаю я свої причини для цього?
 6. Якщо дана оглядова робота визначено є науковим ме­тодом розвитку, то чи завжди я приділяв методу радості гідну увагу? Або роботі над оглядом?
 7. Яку основу для свого вивчення я можу знайти, щоб да­ний метод огляду став для мене способом роботи і поси­лив можливість більш корисного служіння, прискорюючи тим самим мій прогрес по Шляху?
 8. Чи є важливим мій прогрес по Шляху? Чому?
 9. Якщо вірно, що сліпий повинен просуватися за допо­могою дотику і проводжатого, а зрячі рухаються бачен­ням, залишаючись вільними і неприв’язаними, чому ж тоді (маючи зір) я закриваю очі і не відкриваю їх, відчуваючи свій шлях замість того, щоб його бачити? Ті, хто можуть бачити, повні радості, вони можуть бути посланниками і помічниками. Ті, хто живе дотиком, вимушені бути про­сто веденими. Членом якої з двох цих груп я є?
 10. Чи є мій розум органом бачення для духовної людини? Чи пропоную я цей орган вищому “Я” для використання?
 11. Чи можу я стійко втримувати розум в світлі душі?
 12. Коли я переглядаю свій день, яку роль грає в ньому радість?
 13. Як я визначаю слово радість?
 14. Чи я керуюся радістю, чи домінує вона в моєму дні?
 15. Радість є якість, що виростає з самоусвідомлення. Чи здатний я забувати фрагментарне особистісне “я”? Чи можу розпізнавати Єдине “Я” в усіх “я”?
 16. Нам кажуть, що є архетип, узор, шлях, мета, і світло, що сяє на Шляху. Але, усвідомлюючи це, чи знаю я що-небудь про радість, яка повинна осявати мій шлях?
 17. Яким чином архетипний узор радості (який є блаженс­тво) відбивається в моєму житті?
 18. Чи розпізнаю я своїх товаришів-мандрівників на Шляху Радості?
 19. Чи завжди задача радості стоїть переді мною?
 20. Чи можу я залучати Радість і Блаженство Шляху для інших, коли вони в цьому мають потребу?
 21. Я той, хто викупляє нижчу природу. Яким чином спо­кутує радість?
 22. Чи протікає через мене спокутуюча радісна сила?
 23. Моя природа є справді радість, або блаженство. У якій формі ця радість себе проявляє? Чи проявляється вона вза­галі?
 24. У якому тілі я найбільш легко виражаю свою радість?
 25. Якщо я демонстрував радість, то чи було це задачею, або ж я вважав це природним?
 26. Які види активності і які якості моєї нижчої природи потребують усунення, якщо я прагну служити більш раді­сно?
 27. Що дійсно заважає моєму буттю наповнитися радістю?
 28. Як радісний дух впливає на моїх ближніх?
 29. Яким шляхом можу я найбільш радісно служити своїм ближнім?

Не  дозволяйте  нічому порушувати вашу рівновагу або затемняти ваше бачення реальності. І будьте щасливі. Вчіться відчувати радість – радість, засновану на знанні того, що людство завжди перемагало і рухалося вперед і вперед, незва­жаючи на очевидні невдачі і руйнування минулих цивілізацій; радість, засновану на непорушному переконанні, що всі люди суть душі, і що “точки кризи" суть чинники доведеної користі в заклику могутності душі, як у індивідуальної людини, так і у раси або людства загалом;  радість, що пов’язана з блаженс­твом, яка характеризує душу на її власному рівні, де форма­льні аспекти вияву не є домінуючими. Розмірковуйте над цими ідеями і пам’ятайте, що ви вкорінені в центрі свого Буття і можете, отже, бачити світ істинно і без обмеженого бачення; ви можете перебувати незворушним, знаючи кінець з самого початку і усвідомлюючи, що любов переможе.

Особистості “утомлених мандрівників на Шляху” дійсно є утомленими і зношеними. Сьогоднішнє людство дуже втоми­лося. Провідники використовувалися протягом багатьох цик­лів, і їх сила (в позитивному значенні) вичерпалася, що гово­рить про близькість мети. Протягом довгих циклів душа за­лишалася негативною в своєму впливі на особистість, а осо­бистісне оснащення служило позитивним вираженням духов­ної людини. Тепер це нижче скупчення сил починає зношуватися; його вібрація слабшає, і, оскільки велика частина свідо­мості як і раніше ототожнюється з тілесною природою, учень відчуває втому, біль, нездужання і глибоке виснаження. Саме “особистісна втома” людської раси частково відповідальна за надмірний комплекс муки, почуття неповноцінності і психо­логію звільнення через смерть, вироблену християнським представленням істини.

По мірі подальшого прогресу, радість душі починає вили­ватися через утомлені і зношені провідники, і поступово по­зитивна природа душі бере верх. Коли вона стане досить си­льною, а людина в належній мірі досягне децентралізації, саме якість душі буде переважати, незважаючи на фізичні об­меження; внутрішнє почуття слабості буде поступово запере­чуватися і трансмутуватися – свідомо і з розумінням. Буде мати місце розпізнавання особистісного страждання, але ра­зом з цим і розпізнавання планомірного зусилля по його трансценденції. Такий процес “божественного накладення" поступово залучає цілющу силу, і тоді, в деякому житті, дове­ршене здоров’я стає нагородою Посвяченому за його зусилля жити як душа, а не відчувати як особистість. Саме такий бо­жественний приплив якості душі є істинним ключем до само­стійного зцілення.

 1. Щастя є метою особистісного бажання і найбільш ба­жаною для особистості чутливою реакцією.
 2. Радість – це якість життя душі; вона може накладатися на особистість, витісняючи щастя і приносячи з собою дар істини.
 3. Блаженство суть природа духовного Буття, і, в свою чергу і в належний час, воно накладається на ритм душі. Це дар синтезу.

Віддавайтеся служінню без всякої  думки про себе і в дусі радості; віддавайте йому вашу силу і любов без  всякої пам’яті про себе, без всякої думки про мале “я". У даний час я повідомляю вам деякі нові початкові думки і попрошу глибоко розміркувати над ними.

Перший місяць......            Нехай гімн душі звучить, виходячи від мене, і її ясні високі ноти несуть мир і радість іншим. Моє слово сьогодні – це Радість.

Другий місяць......Нехай якість душі бачиться у мені, якість любові. Саме любов бачить не малі форми “я", але Єдине “Я" в усіх. Моя якість сьогодні – забуття малого “я".

Третій місяць......Нехай слово моєї душі з силою прямує до інших. Це слово для мене, в даний короткий період мого життя, є Розуміння.

Четвертий місяць......Нехай бачення мого розуму буде яс­ним і упевненим; а його контури істинними і реальними. Це бачення потреб, страждання і болів людства, тому що вони поширені у всьому світі. Ключем для мене сьогодні є Слу­жіння.

П’ятий місяць......Нехай слава Господа, Який є моє життя, стане видима. Ця слава є слава Єдиного. Відмінності і всі роз­ходження зникають. Слово, що становить для мене суть цього життя, це Ототожнення.

Шостий місяць......Нехай дії душі будуть мотивами мого по­всякденного життя. Я є ця душа, і їй я присвячую себе. Вона – одна у всіх моїх ближніх, і я єдиний з ними. Ключова нота дії душі – Жертва.

Реальне розуміння задачі цих думок виробить базові пере­творення у вашому житті і установках, приводячи до нової здатності служити.

  

**********************