7 Rays Radio

  Solipsism - Sun Sign Symmetry Radio

ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  АКТИВНОГО  ІНТЕЛЕКТУ

На стадії Діючого (Активного) Інтелекту, коли людина стає самосвідомою, самостійною істотою, особистістю, пробуджені всі пелюстки всіх центрів. Центральний фокус кожного центру бездіяльний – він лише мерехтить слабким світлом, але реальної активності немає. Два центри над діафрагмою – серце і горло – стають сприятливими до впливу і вливання в них життя.

Починається активність Променя ментального тіла, що стається в два етапи:

-  розвиток нижчого конкретного розуму;

-  формування координованої інтегрованої особистості.

 В результаті “три місячних Владики” (три Промені фізичного, емоційного і розумового тіл) потрапляють під контроль Променя Особистості. Тобто в людині діє чотири Промені, чотири енергії протікають через неї.

 

ТЕХНІКА  ІНТЕГРАЦІЇ

Перед вступом на Шлях Випробувань або Очищення людина починає мати справу з майєю.

На Шляху Випробувань настає свідомо реєстроване коливання між парами протилежностей, що триватиме доти, аж доки не буде побачено серединний шлях. Це активне коливання створює ману пар протилежностей. Тобто період Очищення характеризується роботою людини над звільненням від фізично-ефірної майі та розпалом боротьби з астральними манами.

Людина починає усвідомлювати один або декілька розколів, наявних в її індивідуальному оснащенні. Це можуть бути:

А) Розкол між ефірним і фізичним тілом, що призводить до недостатку життєвості, фізичної слабкості, схильності до одержимості і до багатьох інших проблем;

Б) Розколи в почуттєвому астральному тілі, що призводять до величезної кількості проблем і до психологічних утруднень, які ґрунтуються на підвищеній почуттєвості, на чутливості до ман в оточенні, що виникають в результаті чутливості до ман інших людей;

В) Розколи в ментальному тілі, які породжують ментальні ілюзії різних видів, зокрема контроль над людиною з боку мислеформ, які створені ним самим, чутливість до існуючих світових, національних або групових мислеформ якої-небудь школи думки, нав’язливі ідеї, відчуття драматизму або важливості, фанатична прихильність до ідей, успадкованих з минулого, або суто особистісні ментальні реакції;

Г) Розколи між тими групами сил, які називаються тілами:

а)      між ефірним і астральним тілами;

б)     між астральним і ментальним тілами.

Техніка Інтеграції застосовується в основному на Шляху Випробувань-Очищення і є різною для кожного представників семи променевих якостей.

Сім технік інтеграції  [1]

Для кожного Променя є своя техніка інтеграції, але кожен Променевий тип проходить інтеграцію в п’ять стадій: 1) Вирівнювання, 2) Криза відгуку, 3) Світло, 4) Одкровення, 5) Інтеграція.

Світло приносить бачення своїх недоліків (як душа бачить свою особистість), бачення необхідного наступного кроку, бачення тих, хто йде цим же шляхом, а також проблиски “Ангела Охоронця”, котрий є смутним відображенням Ангела Присутності. З часом приходить нетривале бачення самого Ангела Присутності, а потім і проблиски відчуття Вчителя своєї Променевої групи (спочатку щоправда не самого Вчителя, а його астрального відображення, а на пізніших стадіях – контакт із самим Вчителем).

 

Отже, розглянемо сім технік інтеграції, пам’ятаючи про те, що обговорюємо інтеграцію троїстої нижчої природи в активну свідому особистість перед злиттям останньої з душею.

Промінь Перший

«Любов до могутності повинна панувати. Форми, не здатні володіти могутністю, повинні бути відкинуті.

Звернення звучить від душі до форми: “Встань. У життя зовнішнє вступи. Досягни мети. Не коло бути повинно перед тобою, але лінія.

Готуй форму. Направ свій погляд уперед і не дивися на всі боки. І нехай не чують вуха зовнішніх голосів, нехай будуть руки стиснені, тіло напружено, а розум пильний. Від емоцій немає користі при виконанні Плану. Їх місцезаймає любов”.

Символ рухомої точки світла виникає над бровою. Ключова нота життя, хоч і не проголошується, але ясно чується: “Я рухаюся до могутності. Я є Єдиний. Ми – Єдність в могутності. І все – заради могутності Єдиного і Йогослави”». Ключове слово «ВМІЩЕННЯ».

Представник Першого Променя усвідомлює ті величезні руйнування, які були ним здійсненні в процесі досягання мети (в сімейних, бізнесових чи державних справах). Це призводить до кульмінаційної кризи, яка викликана тим, що божественна природа людини не може задовольнитися могутністю в особистісному значенні.  Прагнучий зупиняє на певний період свою напористу активність, бо розуміє, що далі рухатись вперед сам вже не може. Шукає своє місце поряд з іншими та простягає руку допомоги своїм побратимам; він став вміщаючим і намагається відчути своє оточення; вривається світло, і він бачить скорботну картину заподіяного ним руйнування. За допомогою підтримки власної душі, він, як інтегрована особистість, цілеспрямовано береться за відновлення, відбудову. В результаті він підіймає всю структуру на більш високий рівень, ніж будь-що, до чого він торкався раніше. Така задача руйнівників, що працюють з цивілізаціями, і кому довірено руйнувати згідно з Планом.

Промінь Другий

«“І знову я тут, я – точка в колі, але це я”.

Любов до любові повинна панувати, а не любов бути любимим. Здатність залучати до себе повинна переважати, однак вхід в світи форм одного разу повинен для неї закритися. Ось перший крок до поглибленого пошуку.

Слово звучить, прямуючи від душі до форми: “Позбудься всього, чим оточений, в ньому для тебе немає нічого, так звернися до мене. Я є Єдиний, хто будує, підтримує і тягне тебе уперед і угору. Дивись з любов’ю на мене і шукай шлях, що веде в точку з кола зовнішнього.

З цієї точки Я підтримую. З цієї точки Я притягаю. З цієї точки Я направляю, вибираю і паную. З цієї точки Я люблю всіх, тягну всіх до центру і рухаюся з мандруючими точками до того великого Центру, де знаходиться Єдина Точка.” Що розумієте ви під цим Словом? ». Ключове слово «ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ».

Настає період в житті прагнучого, коли давно знайоме не приносить задоволення, а магнетизм Єдиного в Центрі (який і є справжнім “Я”) ще недостатньо сильний, щоб наповнювати особистість смислом. Розуміння того факту, що він сам завдяки своїм зусиллям має розпізнати пряму лінію, що веде з периферії до центру і почати йти цим шляхом. Тут ефективним допоміжним інструментом є система Раджа-Йоги, котра допомагає досягти вирівнювання між людиною на периферії та Душею (істинним “Я”) в центрі. Криза відгуку у прагнучого по лінії Другого Променя триває набагато довше, ніж у людини на Першому Промені. Лише після того, як прагнучий досягає бачення прямої лінії, яка веде його з периферії до центру, вривається світло. Воно приносить бачення своїх недоліків (як душа бачить свою особистість), бачення необхідного наступного кроку, бачення тих, хто йде цим же шляхом, а також проблиски “Ангела Охоронця”, потім – Ангела Присутності, а потім і проблиски відчуття Вчителя своєї Променевої групи.

Промінь Третій

«“Натягуючи нитки Життя, я оплутаний породженою мною ж маною. Я обплетений тканиною, витканою мною, і більше нічого не бачу.

Любов до істини панувати повинна, а не любов до моїх власних думок, ідей або форм; любов до закономірного процесу повинна очолювати, а не любов до моєї власної несамовитої активності.”

Слово звучить, прямуючи від душі до форми: “Втихомирся. Вчися бути безмовним, спокійно і без страху. Я, в центрі, Є. Направ свій погляд прямо вгору, а не по нитках, які ти виткав за еони. Вони скували тебе як в’язня.Зберігай спокій. Не кидайся від одного до іншого і не дозволяй обманювати себе зовнішнім формам і тому, що зникає. За всіма цими формами стоїть Ткач, який діє безмовно”».  Ключове слово «СПОКІЙ».

Прагнучий Третього Променя досягає вирівнювання завдяки тому, що застосовує по відношенню до себе примусовий спокій – це те, що йому вдається найважче, оскільки він звик до активної діяльності. Він нарешті почав розуміти, що постійне планування, активність, маніпуляції та улагодження заважають йому сконцентруватись на меті. Також приходить розуміння, що планування для далекого майбутнього не завжди потрібне, бо життя втрутиться і змінить обставини та порушить його плани. Після утихомирення прагнучий перестає шукати можливості, а починає використовувати ті сприятливі можливості, які приходять до нього самі (а це велика різниця). Ця зміна в психології прагнучого дозволяє йому реалізовувати себе саме там, де він потрібний. В результаті світло приносить йому бачення того, що він своїм Ткацтвом та маніпуляціями приніс багато труднощів іншим Ткачам; це його дуже засмучує і він твердо вирішує укріпитись в Духовному Бутті, оволодівши мистецтвом бездіяльності і діючи вже як “Ткач, що не обплутаний власним павутинням”. Прагнучий Третього Променя просувається повільніше за представників Другого і Першого Променів.

Промінь Четвертий

«“Я знаходжуся між силами, які протидіють одна одній. Я жадаю миру, гармонії і краси, яка запановує при досягненні єдності. Я бачу двох. Я не бачу нічого іншого, крім протиборчих сил і самого себе в центрі кола. Я прагну домиру, тягнуся до нього розумом. Я бажаю єдності з усім сущим, але форма розділяє. Всюди я бачу лише боротьбу і роздільність. Один я стою і перебуваю. Я знаю занадто багато.”

Любов до єдності повинна запанувати, любов до гармонії і миру. Але не та любов, що жадає полегшення, миру для себе і тієї єдності, яка несе мені задоволення собою.

Слово звучить, прямуючи від душі до форми. “Обидві сторони – одне. Немає ні боротьби, ні різниці, ні розділення. Протидіючими сили здаються лише звідти, де ти знаходишся. Зроби крок в сторону. Відкритим оком внутрішнього бачення побач реальність і замість двох побачиш ти одне, замість війни – мир і замість роз’єднання –серце, що перебуває в центрі. Так засяє краса Господня. Час настав”».  Ключове слово «СТІЙКІСТЬ» (моральна).

Прагнучий Четвертого Променя на порозі інтеграції щораз гостріше відчуває індивідуальну дисгармонію та протиборство між собою та світом. Криза, що є результатом правильного застосування формули чотири, приносить з собою переживання самотності і сумнівах у власних силах перед надважкою задачею, а потім приходить відчуття внутрішньої рішучості встояти серед цих сил. З часом пробуджується Внутрішній Воїн, який символізує собою інтеграцію особистості, повне усвідомлення наявної кризи і пробуджену волю-до-перемоги. Виявивши стійкість та здатність споглядати збоку за двоїстістю, він починає (під час вливання в його свідомість світла) провидіти єдність, яка стоїть за видимим протиборством. Після сполучення зовнішнього учня та внутрішнього Вчителя-Воїна вривається “світло перемоги”, яке символізує троїстий успіх: двох задіяних в конфлікті сторін та Єдиного. В результаті приходить одкровення щодо кінцевої мети раси, людства в загальній картині божественного прояву.

Промінь П’ятий

«“До себе тягну я убрання Бога мого. Я бачу Його форму і знаю її. Клапоть за клаптем беру я це убрання. Я знаю його контури, колір, модель і форму, складові частини, призначення і цілі. Я здивований, не бачачи нічого більше. Я проникаю в таємниці форми, але не в саму Таємницю. Я бачу убрання Бога мого, але більш – нічого”.

Любов до форми – благо, але лише коли відома суть форми як судини, що вуалює життя. Недопустимо, щоб любов до форми затьмарювала Життя, Яке стоїть за нею, Єдиного, Який вивів форму на світло дня і для Себе їїзберігає, – Єдиного, Який живе в формі, форму любить і служить їй, Єдиного, який Є.

Слово звучить, прямуючи від душі до форми: “За формою є Я. Пізнай Мене. Пізнай, зрозумій і пестуй природу завіс життя, але і Єдиного, що Живе, пізнай. Пізнай Мене. Форми природи, їх сили і процеси не повинні заважатитобі при збагненні Таємниці, яка піднесла тобі таємниці. Як слід вивчи форму, але потім радісно залиш її, щоб знайти Мене.

Відсторони свою думку від форми і знайди Мене, що чекає за покровами, за багатогранними контурами, за манами і мислеформами, які приховують моє реальне «Я». Не обманюйся. Знайди Мене. Пізнай Мене. Тоді і володій формами, які вже будуть не затуляти і приховувати «Я», а пропускати природу «Я» за покрови життя, розкриваючи все сяйво Бога, Його могутність і магнетизм; розкриваючи всю суть форми, життя, всю красу і користь. Єдиний відкривається розумом. Розум здатний з’єднати і злити воєдино форму і життя. Ти – Єдиний. Ти – форма. Ти – розум. Знай це”».  Ключове слово «ВІДСТОРОНЕННЯ»

Формула П’ятого Променя надзвичайно потужна в наш час і володіє сильними інтегруючими властивостями. Для її ефективного і безпечного застосування прагнучий П’ятого Променя має вміти рівномірно розподіляти активізований формулою потік енергії між трьома аспектами: розумом, Єдиним (“Я” або Душею) і формою (фізичною та астральною). Формула спричиняє кризу: отримана рівновага і “збалансована точка зору” робить життя надзвичайно нудним і приносить відчуття втрати. Після цього настає друга фаза кризи, а саме криза вибору між не-Я (формою) та Я. Після цього проливається світло, яке несе одкровення про відносини між формою і душею. Приходить розуміння нового значення їх єдності та критичний розум перетворюється в “здоровий глузд” в найкращому розумінні цього терміну. Тоді учень може використовувати форму для виконання Божественного задуму.

Промінь Шостий

«“Переді мною бачення. З моїм бажанням воно співпадає і, стимулюючи, живить його зростання. Я покладаю своє життя на вівтар бажання – бажання того, що зримо, відчутно, що мені до вподоби, що відповідає моїй потребі – потребі в матеріальному, в тому, що живить емоції, відповідає розумовим запитам, прагненню до істини, до служіння і моєму баченню мети. Це моє бачення, мрія, яку пещу я, істина, якої я тримаюся, активна форма, яка відповідає моїй потребі, тому, що розумію і усвідомлюю я. Моя істина, мій спокій, моє задоволене бажання, моя мрія і моє уявлення про реальність, мій обмежений ідеал, моя одностороння думка про Бога, – за них я борюся, б’юся і вмираю”.

Любов до істини завжди повинна бути. Бажання і спрямування до матеріального або того, що тягне вгору, до бачення реальності, повинні завжди винагороджуватися. І це спонукає людей старанно трудитися, при цьому докучаючи іншим. Істину вони люблять, але лише у власному розумінні; люблять бачення і мрію, але забувають, що істину їх обмежив розум – вузький, упертий, односторонній, не здатний вміщати; вони забувають, що їхбачення торкається лише зовнішньої грані таємниці, затуляючи і приховуючи реальність.

Слово звучить, прямуючи від душі до форми: “Не рухайся так прямолінійно. Стезя, яку ти вибрав, веде до зовнішнього кільця життя Бога, і лінія її йде до зовнішніх граней. Ти ж встань в центр. Дивись навколо себе. Не вмирайдля зовнішніх форм. Не забувай Бога, Який стоїть за баченням. Більше люби своїх братів”».  Ключове слово «БЕЗПРИСТРАСНІСТЬ»

Прагнучий Шостого Променя вирішує важку для нього задачу відмови від власного бачення, від обожнюваної ним істини, від улюблених ідеалів, від погляду на самого себе як на відданого послідовника і учня, при необхідності готового йти за Вчителем до самої смерті; відмови від примушення себе (тільки з любові до форми) і всіх своїх побратимів до відданості його уявленням. Використання формули та вирівнювання внаслідок перебування в спокої призводить до кризи: втрати рушійного мотиву активності та ілюзію того, що інші вважають його недалеким і бездушним. Фанатизм вже в минулому, але йому нічого не прийшло на заміну. Слід продовжувати перебувати у спокої. Світло приносить йому бачення того факту, що він був ідеалістом, одержимим власною ідеєю. Світло також відкриває йому те, що він повинен осягнути: він починає вчитись тій любові все-вміщення, яка є необхідністю для нього, позбувшись вузької однобічності, яка здавалася йому любов’ю досі. Йому вдається зрозуміти, що відданість, яка виражається через особистість, народжує фанатизм і що фанатизм роз’єднує, нерідко з найбільш благих намірів допускає жорстокість і в погоні за власними вигадками про істину, як правило, не бачить безпосередньої реальності. Якщо він усвідомлює ще і те, що відданість, яка виражається через душу, є любов, вміщення і розуміння, він зможе нарешті позбутися і від власного і від чужого ідеалізму і ототожнитися з ідеалізмом Ієрархії, який спонукає її з любов’ю виконувати План Бога.

Промінь Сьомий

«“Хочу з’єднати двох. Є у мене план. Але як працювати? Як визначити головне? Єдиний Сущий далеко. А тут у мене форма, активність, субстанція, бажання. Але як, поєднуючи їх, створити форму для Бога? Куди послатимені думку, могутнє слово, яке можу виголосити?

Я знаходжуся в центрі і поглинений магічною роботою. Я знаю деякі правила, магічні формули, Слова Могутності, можу направляти і деякі сили. Але що ж робити? Тут є небезпека. Справа, за яку я взявся, не легка, але я люблю могутність. Мені приємно бачити, як проступають форми, створені моїм розумом, роблять свою справу, виконують план і зникають. Творити умію я. Мне відомі ритуали Храму Господнього. Але як мені бути?”

Любити необхідно не роботу. Нехай любов до вічного Плану Бога керує твоїми життям, розумом, руками, і очима. Працюй заради єдності плану і мети, які твердо повинні здійснитися на Землі. Працюй з Планом і невідволікайся від своєї задачі в цьому труді великому.”

Слово звучить, прямуючи від душі до форми: “Стій в центрі пентаграми, накресленій на піднесенні на Сході під світлом, що вічно горить. З цього осяяного центра і дій. Не виходь з пентаграми. Твердо стій в середині. Те, щозовні, з’єднай лінією з тим, що всередині, і спостерігай, як План приймає форму”».  Ключове слово «З’ЄДНАННЯ»

Прагнучий Сьомого Променя, використовуючи формулу, досягає вирівнювання, а це означає наступне: стоячи в середині, він отримує приплив колосальної потужності, що складається з енергій обох вирівняних точок, обохнапрямів, що сходяться в ньому. Саме цим завжди пояснюється криза Сьомого Променя. Стане очевидною і її суть. Якщо людина мислить матеріально і егоїстично, є амбіційною і не уміє любити, то енергії, що вливаються, будуть стимулювати особистісну природу і остання негайно з люттю обрушиться на все, що ми розуміємо під інстинктивною, психічною, інтелектуальною природою. При стимуляції всіх трьох вказаних аспектів, учень нерідко проявляється на час викиненим з центру в круговерть магічної роботи нижчого типу – в сексуальну магію і безліч інших форм чорної магії. Він зачарований уявною красою своїх мотивів і обманюється з приводу набутого впливу своєї особистості.

Якщо ж він попереджений про небезпеку і знає про свої можливості, то твердо стоїть в центрі в містичній пентаграмі і страждає, поки світло зі Сходу не розжене його пітьму і не освітить його. Тоді він отримує одкровення про План, оскільки для учня Сьомого Променя рушійною силою завжди повинен бути саме План. Учень працює на Землі, на зовнішньому плані вияву, над створенням форм для вираження божественної волі. В області релігії він працює разом з учнями Другого і Шостого Променів. В області управління він зайнятий побудовою для вираження активності Першого Променя. У бізнесі він працює з енергіями Третього Променя і співробітничає з виконавцями Плану. У науці сприяє і допомагає працівникам П’ятого Променя. Він є вираженням будівника і творця, здійснюючи зовнішній вияв Плану Бога. Починає ж він з самого себе, стараючись здійснити план своєї душі у власних мирських обставинах і умовах. Поки він на це не здатний, йому не встати в пентаграмі на Сході. 

 

[1] Alice Bailey “Esoteric Psychology”, vol.2, p. 351-378.