СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Типо-синтез     

Typo-synthesis in english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом, типологію п’яти травм за Ліз Бурбо та Барбарою Бреннан, типологію Семи Променів Аліси Бейлі), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Типи і архетипи

Типи і архетипи

Тип 1  -  Тип 2Тип 3 -  Тип 4   -  Тип 5  -  Тип 6  -  Тип 7  -  Тип 8

Розглянемо важливий зв'язок між 8-ма типами Юнга та відомими архетипами. Це допоможе нам зрозуміти, чому в межах одного типу люди настільки різні.

У колективному несвідомому міститься весь людський досвід у формі образів, за допомогою яких він передається наступним поколінням. Архетипи – це прообрази моделей людської поведінки, здібностей, ролей та життєвих сценаріїв, які зустрічаються у всіх народів світу та мають разючі подібності. Образи Мудреця, Правителя, Воїна, Торговця, Фермера, Слуги, Мандрівника, Монаха та інші легко уявити людині будь-якої національності чи традиції.

🎭 Архетип використовується для опису типових персонажів у художніх творах, міфах та казках: Зла мачуха і Добра фея, Непорочна та Блудниця, Король і Блазень, Кат і Мученик, Праведник і Грішник, Герой та Боягуз, Працьовитий та Ледар, Чесний та Брехун тощо.

👨‍💼 Вплив архетипів успішно використовують у маркетингу. В американській книзі «Герой та бунтар» викладена методика створення брендів, орієнтованих на певний тип людей і описано 12 архетипів споживачів: Невинний (Innocent), Герой (Hero), Опікун (Caregiver), Дослідник (Explorer), Бунтар (Rebel), Прихильник (Lover), Митець (Creator), Блазень (Jester), Мудрець (Sage), Чарівник (Magician), Правитель (Ruler), Обиватель або Звичайний хлопець (Everyman).

Деякі дослідники описують 80 архетипів, інші – 300. Можна перерахувати безліч архетипів, проте головне не назва, зовнішність чи одяг персонажу, а його функціональна роль, тобто модель поведінки і мотивація.

Ми знаємо, що кожен з восьми типів людей відрізняється світоглядом, глибинною мотивацією, моделями поведінки та способом взаємодії зі світом. Проте в залежності від РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ, цінності типу, мотивація, поведінка та способи взаємодії з навколишніми можуть змінюватися. Карл Юнг описував поведінку та цінності типу на різних рівнях психологічної зрілості. Крім того, поведінка людини може змінюватися у різних ситуаціях. Таким чином можна описати безліч поведінкових шаблонів одного типу на різних рівнях психологічної зрілості та в різних ситуаціях. Ці поведінкові шаблони і є загальновідомими АРХЕТИПАМИ.

*       *       *       *       *

ТИП 1

1️⃣ ТИП 1 (СЕНСОРНІ ВІДЧУТТЯ ЕКСТРАВЕРТНІ – SENSING EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами: Лідер, Бос, Командувач, Маршал, Правитель, Годувальник, Захисник, Воїн, Скеля, Контролер, Альфа-самець, Конфронтатор, Виклик, Тиран, Асоціал, Руйнівник, Бунтівник, Варвар, Дикун, Агрессор, Рейдер, Психопат, Садист.

Основні якості типу 1: АКТИВНА ДІЯ, ВОЛОДІННЯ ФІЗИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ, ПРОТИСТОЯННЯ.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 1 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

🔸 КЕРМАНИЧ - Руйнує старі відживші системи для підготовки будівництва нового і кращого. Втілює сильні новітні ідеї в реальну форму. Здатний керувати великою кількістю людей і вести їх до спільної цілі. Правдивість як наслідок абсолютної безстрашності. Його воля підпорядкована Вищій Волі.

🔸 ЗАХИСНИК - Матеріально підтримує потребуючих, захищає слабших. Створює групи, забезпечує їх ресурсами та захистом від зовнішніх загроз. Реалізовує інтереси своєї групи або інтереси вже наявних соціальних груп (прошарків населення, спільнот, корпорацій або свого клану). Скидає гнобителів. Не боїться наслідків і байдужий до пліток. Бере на себе керування та відповідальність у критичних ситуаціях.

🔸РІШУЧИЙ – Впевнено діє у фізичному світі, швидко приймає рішення, не вагається, не далекоглядний, необачний (не враховує віддалені наслідки чи загрози). Реаліст, прагматик, опирається на свої відчуття та досвід, не задовольняється теоретичними поясненнями. Любить опановувати фізичний простір та долати опір об’єктів. Бере на себе відповідальність за навколишніх, прагне впливати на ситуацію та керувати іншими.

🔸ХТИВИЙ  - Його життя перетворюється на погоню за задоволенням, яке шукає у володінні об’єктами на фізичному рівні та витисканні з них максимуму. Хтивість – імпульсивна орієнтація на негайне задоволення власних бажань. Розпуста, обжерство, тяжіння до розкоші.

🔸 ДИКТАТОР - Тиранія, силовий тиск, силове утримання влади. Прагнення підкорити своєму впливу якомога більшу кількість людей та захопити більше територій. Черствість, жорстокість, агресивність, мстливість. Прагне все і всіх контролювати, робити інших залежними від себе. Відчуває себе поза законом. Займається рейдерством, насиллям над об’єктами: залякування та приниження слабших, моральний та фізичний садизм.

🔸 ДИКУН - Зневажає соціальні правила та авторитети, нікому не дозволить керувати собою. Нікому не довіряє, покладається лише на себе. Весь час напружений, постійно очікує удару і готовий нанести удар у відповідь. Діє на випередження. Без видимої причини може впадати в агресію і розмахувати кулаками. Може іти на відкриті провокації та штучно створювати небезпечні ситуації, що підтверджує його уявлення про те, що світ – загрозливий. Його життєвий сценарій – боротьба за виживання та захист від небезпечного світу.

*       *       *       *       *

ТИП 2

ТИП 2.  У своїй глибинній суті ТИП 2 пов'язаний із фундаментальним архетипом Матері-Землі, Матері-Природи, Матері-Годувальниці, який уособлює мир, красу, родючість, турботу, виховання та годування, збереження здоров’я. Цей архетип є хранителем і захисником життя, він проявляється як у вигляді берегині дітей та сім’ї, так і берегині середовища проживання на цій планеті, пов’язаної із землею, рослинним та тваринним царством.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🧍 ЦІЛИТЕЛЬ (Знахар, Лікар, Медсестра, Масажист) - турбота про здоров’я, відновлення енергетичних ресурсів, відчуття місць сили.🤸🧘‍♀‍

🧍 ХУДОЖНИК (Дизайнер, Скульптор, Майстер, Естет) – творення із хаосу краси форм, дизайн простору. 🌸🎨

🧍 ДИТЯ ПРИРОДИ (Еколог, Ветеринар, Фермер, Захисник прав тварин, Вегетаріанець) - дружба з природою, спілкування з тваринами і рослинами, зв'язок із землею.🌳🦔

🧍 ГОДУВАЛЬНИК (Опікун, Турботливий, Помічник, Добрий сусід) – відчуває потребу нагодувати та обігріти ближнього.🥘🍔

🧍 МЕДІАТОР (Посередник, Миротворець, Примирювач) – на психологічному рівні інтровертна сенсорика проявляється у миротворчості.🤝🙏

2️⃣ ТИП 2 (СЕНСОРНІ ВІДЧУТТЯ ІНТРОВЕРТНІ – SENSING INTROVERTED) може виражатися такими архетипами: Помічник, Турботливий, Опікун, Примирювач, Посередник, Миротворець, Художник, Естет, Цілитель, Масажист, Майстер, Ремісник, Гурман, Гедоніст, Простий хлопець/дівчина, Хороший хлопець, Добрий сусід, Обиватель, Міщанин, Мовчазна більшість, Нічого особливого, Слуга, Ледар.

Основні якості типу 2: РОЗСЛАБЛЕННЯ, ПРОСТОРОВА ГАРМОНІЯ, ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 2 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

🔸 ПОСЕРЕДНИК – згладжує стосунки між антагоністичними групами чи окремими людьми. Поважає обидві сторони суперечки, поєднує різні точки зору, тим самим зближуючи воюючі сторони та направляючи учасників конфлікту до примирення. Гармонізує найтяжчі ситуації. У кризових ситуаціях зберігає спокій, привносячи умиротворення в атмосферу загального занепокоєння.

🔸 ПІДТРИМУВАЧ – турбується про інших, підтримує, забезпечує необхідними ресурсами. Створює середовище, де в кожного є можливість бути вислуханим, де відчувається підтримка для генерації ідей та розвитку творчого потенціалу. Відчуває, що для кожного є місце в світі, заохочує ініціативи кожного, допомагає втілювати нові ідеї на практиці.

🔸 ОБИВАТЕЛЬ – його девіз: «Ні у що не втручаюся, нічого не нав’язую». Відсутність власної думки, суперечність поглядів, інертність, безініціативність. Не бачить свого потенціалу, боїться виділитися з натовпу. Намагається догодити іншим, поступливий, йому важко сказати «ні». Орієнтований на прості сімейні цінності. Практичний, схильний до роботи руками. Забезпечує близьких ресурсами для задоволення базових потреб: їжа, одяг, житло, здоров’я.

🔸 ГЕДОНІСТ - погоня за фізичними та естетичними задоволеннями: смачна їжа, вино, комфорт, сексуальність. Зосередження на своїх тілесних відчуттях, потурання власним бажанням. Капризність щодо комфорту: «Сандалі тиснуть... постіль жорстка… салат не такий… холодно… голосно…» Вимагає, щоб інші рахувалися з його комфортом. Схильність до переїдання та накопичення речей та продуктів «про запас».

🔸 ГІПЕРОПІКУН - грає роль матері, яка нав’язує задушливу гіперопіку дитині або партнеру. «Вдягни шапку, а то застудишся.» Змушує інших відчувати, що їм без неї не обійтися: «Ти не впораєшся. Дай я сама це зроблю.» Для такої матері відчуття злиття з іншим та вплив на нього стають звичними. Вона перетворюється на наглядача, який не хоче відпускати своїх підопічних і не дає їм відчути себе самостійними.

🔸 СЛУГА - байдужий до самого себе та до навколишніх. Автоматично підлаштовується під інших, придушуючи свої бажання та почуття, які можуть не сподобатися навколишнім. Втрачає свою індивідуальність, дозволяє себе експлуатувати, граючи роль слуги, який нічого не отримує взамін. Телевізор, їжа, сон та ін. використовуються ним з метою «оніміння» або самозабуття.

*       *       *       *       *

ТИП 3

😍 ТИП 3 - несе в світ натхнення, завзяття та емоційний запал, який спонукає рухатися вперед. Людина цього типу добре розрізняє, які почуття в неї викликає той чи інший об’єкт. Найбільше це проявляється при комунікації з іншими людьми у вигляді притягування-відштовхування. Екстравертні почуття допомагають встановлювати емоційні зв’язки між людьми та інтегруватися в колективи. 💞

В залежності від рівня особистісного розвитку людини її ПОЧУТТЯ резонують з відповідними прошарками її внутрішнього світу:

🕐 Вищий прошарок (надсвідоме) – ТИП 3 на цьому рівні передає іншим позитивний настрій, зігріває сердечним теплом, допомагає відчути безумовну любов. Через людину виражається вища природа, що проявляється у повній відкритості і прийнятті інших, без фільтрації персонажем і без відштовхування. Її любов торкається не стільки оболонки іншої людини, скільки її ядра. Вона не прагне нічого отримати взамін, бо вже наповнена, і не боїться, що не вистачить.

🕓 Середній прошарок – Почуття досить глибокі і тривалі. Почуття проявляє за схемою «дай за дай» (a giving to get): намагається сподобатися іншим, щоб отримати захоплення і визнання. У ТИПУ 3 найбільше зі всіх типів проявляється здатність розуміти і змінювати свій настрій та розуміти і впливати на емоційний стан навколишніх – те що прийнято називати ЕМОЦІЙНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.

🕗 Нижній прошарок (підсвідоме)  - На цьому рівні людина не відчуває емоційний стан інших і не керує своїми емоціями, а йде у них на поводу. Швидко запалюється, мчить за своїми бажаннями, однак швидко розтрачує енергію, і запал проходить. Емоції нестабільні та поверхневі, часто змінюються на протилежні: «Люблю-ненавиджу». Нічого не дає, однак сама вимагає любові та уваги від інших. Ревнощі, прилипання до іншої людини. Манія, еротичні фантазії.

ТИП 3 містить в собі різні підархетипи, які виражаються через певні спеціалізації та соціальні ролі:

🧍КОМУНІКАТОР (Фасилітатор, Організатор соціальних заходів) - Легко встановлює контакт з незнайомими людьми. Налагоджує соціальну взаємодію: організовує соціальні зібрання, створює соціальні середовища, осередки для спілкування, постійно розширює коло контактів. Втягує своїх колег у команди, знайомить людей між собою, від чого вони отримують взаємну вигоду. Допомагає встановлювати зв’язки між різними групами людей, будувати соціальні мережі. 🥂 👋

🧍 ПОПУЛЯРИЗАТОР (Освітянин, Поширювач інформації, Рекламіст) - Добре просуває продукти пов'язані з інтелектуальним наповненням. Хоче, щоб життя було зрозуміле та впорядковане. Шукає пояснення, знання, інформацію, а знайшовши, передає іншим. Поширює знання, популяризує нові ідеї. Має сильний потяг до ПРОСВІТНИЦТВА. Будь-який предмет може подати цікаво та зрозуміло. 📚📢

🧍 КОУЧ (Мотиватор, Порадник, Довірена особа, Компаньйон) - Прагне підтримувати інших, допомагати у здійсненні їх цілей. Йому подобається збирати інформацію, розмовляти з іншими про особисте, грати роль особистого "психолога". Любить бути в курсі потреб, секретів, нереалізованих бажань та мрій навколишніх. Шукає способи зробити себе кориснішим для інших, допомагати іншим ставати щасливішими. 🤝📈 

🧍КОМІК (Гуморист, Жартівник, Тамада, Розважальник) - Добре відчуває емоційний стан навколишніх, вміє керувати емоційним фоном в колективі чи у великому натовпі. Якщо помічає напружену атмосфера в групі, намагається змінити, може підняти настрій, пожартувати. Вміє встановити емоційний контакт з аудиторію. Схильний до розіграшу та жартів. Вміє розважати. Приклад - Чарлі Чаплін.  🤸‍♂️ 🥳

3️⃣   ТИП 3 (ПОЧУТТЯ або ЕМОЦІЇ ЕКСТРАВЕРТНІ – FEELING EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами:

Люблячий, Натхненник, Ентузіаст, Помічник, Рятувальник, Розрадник, Тамада, Розважальник, Жартівник, Комік, Коуч, Мотиватор, Довірена особа, «Права рука», Особливий друг, Компаньйон, Комунікатор, Фасилітатор, Популяризатор, Організатор команди, Сваха, Романтик, Зваблювач, Щиголь, Істероїд, Нарцис, Нужденний.

Основні якості типу 3: ЗВ'ЯЗОК З ЛЮДЬМИ, ПОЧУТТЯ, СОЦІАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 3 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

🔸  НАТХНЕННИК - ставиться до інших із широко відкритим серцем, проявляючи безумовну любов. Добре відчуває емоційний стан навколишніх. Вміє знайти підхід до людей та підтримати у складний період, розрадити. Несе в світ позитивні емоції. Вміє керувати емоційним фоном у великому натовпі, повести за собою, запалити, надихнути, вселити віру, зарядити ентузіазмом.

🔸 ПОМІЧНИК - отримує задоволення працюючи з людьми і для людей. Уважний до навколишніх, відгукується на звернення до нього, приділяє увагу, цікавиться проблемами інших, надає емоційну підтримку, підбадьорює, вміє підняти настрій, виконує функцію особистого коуча: допомагає у здійсненні цілей інших людей. Налагоджує соціальну взаємодію: організовує соціальні зібрання, знайомить людей між собою, створює осередки для спілкування та поширення знань та популяризування нових ідей.

🔸  СХВИЛЬОВАНИЙ - усе стає об’єктом його почуттєвих оцінок, сприймає все близько до серця. Йому важко абстрагуватися від своїх емоцій та ставитися неупереджено. Самооцінка сильно залежить від ставлення до нього інших людей. Намагається сподобатися іншим, отримати схвалення. «Якщо мене люблять, я – хороший». Страждає, якщо в нього нема близьких стосунків та емоційного взаємообміну з людьми. Не може довго перебувати на самоті.

🔸  ЗВАБЛЮВАЧ – шукає компанію для проживання різних емоційних станів, відвідує масові заходи, організовує вечірки. Без емоційних переживань, як позитивних так і негативних, не уявляє себе, боїться внутрішньої пустоти, яку може відчути, якщо зникнуть емоції та переживання. Намагається викликати емоційну реакцію в навколишніх, тому робить подвійні зусилля для того, щоб подолати їх стриманість. Стежить за враженням, яке справляє на інших, шукає тих, хто може захопитися ним. Фліртує, зваблює.

🔸НУЖДЕННИЙ - має величезну потребу в чужій увазі, в слухачах та глядачах. Демонстративний. Гіперболізує свої переживання (гіперрадісний стан чи драматизація). Відкрита сексуальна провокація. Якщо не отримує достатньо уваги від інших, емоційно зривається (крик, плач, істерика). Енергетично атакує тих, хто йому не сподобався, транслює в їх сторону негативні емоції, ненависть, нагнітає емоційне напруження. Емоції нестабільні та поверхневі, часто змінюються на протилежні.

🔸РОЗЧАРОВАНИЙ - вразливий, гіперчутливий до критики та компліментів, уникає контактів, має сильне відчуття неповноцінності: «я нікому не потрібний». Сам не любить і не приймає себе і втратив надію, що хтось може полюбити його. Апатія, депресія.

*       *       *       *       *

ТИП 7

🌠 ТИП 7 (Екстравертна інтуїція) взаємодіє зі світом ідей у сфері непроявленого, поза матеріальними речами, завжди несеться в авангарді людства, з’єднуючи ідеї майбутнього з сьогоденням, випереджаючи час, даючи імпульс науковому прогресу та культурному розвитку. ТИП 7 відрізняється легкістю та безтурботністю, рухливістю та мінливістю, допитливістю та свободолюбивістю, завжди відкритий до нового та неочікуваного. Його притягує невідоме: йому потрібно, щоб були речі, які ще не пояснені; задачі, які ще не вирішені; проблеми, які ще ніким не розкриті і можливо навіть не сформульовані.

ТИП 7 не терпить обмеження свободи слова та самовираження. Руйнує відживші ідеї (стереотипи, правила, схеми, традиції, умовності) на всіх рівнях: окремим людям допомагає звільнитися від старих, укорінених переконань та поглядів; групам допомагає вийти із задухи застарілих суспільних зразків; у різних галузях допомагає побачити застарілі догми та шаблони.

ТИП 7 містить в собі різні підархетипи, які виражаються через певні спеціалізації та соціальні ролі:

🧍ВИНАХІДНИК (Дослідник, Експериментатор, Астроном) - прагне розкрити загадки природи. Здійснює прориви в різних галузях науки. Мало цінить старі перевірені методи та теорії, придумує нові підходи до вирішення задач, особливо на стику різних напрямів. Слова-виклики для нього: «неможливо», «невідомо», «загадково». 🔭🚀

🧍ФУТУРИСТ (Утопіст, Письменник-фантаст) – фокусується на чудових можливостях, які принесе світле майбутнє. Прагне зробити життя навколишніх легким та безтурботним. «Ми побудуємо місто Сонця, в якому будуть жити чудові люди. Побудуємо таке суспільство, де не буде поганих людей, не буде пригнічення, насилля та несправедливості, і всі будуть щасливі». Приклад - Жуль Верн, Жак Фреско. 👩‍🚀👫

🧍 МАНДРІВНИК (Кочівник, Пілігрим, Романтик дороги, Шукач пригод, Першовідкривач, Землепроходець) – має потребу в пізнанні цього світу. Його девіз: «Пошук та пригоди!». Швидко змучується від побуту, обов’язків, рутини та буденності. Без вагань залишає відоме для пошуків невідомого. Подорожі дають відчуття свободи, безліч варіантів шляху, різноманіття можливостей та пізнання нового. Приклад мандрівників - Бременські музиканти. 🚶🚴

7️⃣ ТИП 7 (ЕКСТРАВЕРТНА ІНТУЇЦІЯ – INTUITION EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами: Ініціатор, Дослідник, Винахідник, Першовідкривач, Розвідник, Оптиміст, Активатор, Новатор, Реформатор, Експериментатор, Візіонер, Фантазер, Утопіст, Футурист, Лицар, Мандрівник, Пілігрим, Волоцюга, Бурлака, Кочівник, Шукач Пригод, Вічна дитина, Інфантил, Авантюрист, Шарлатан, Гравець, Майстер незакінчених справ, Бешкетник, Пустодзвін, Блазень.

Основні якості типу 7: НОВИЗНА, ЗМІНИ, СВОБОДА ТА МОЖЛИВОСТІ.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 7 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

🔸 ВІЗІОНЕР – розкриває внутрішню суть об’єктів: потенційні можливості систем та людей. Висвітлює нові напрямки розвитку науки і суспільства. Показує можливості застосування нових теорій і моделей. Вміє показати іншим цілісну картину світу. Бачить в людях безліч різноманітних здібностей і талантів. Допомагає іншим розкрити і розвивати свій потенціал, знайти свій шлях та віднайти своє покликання.

🔸 ІННОВАТОР – приносить новітні ідеї, надихає інших своїм оптимізмом, легкістю та ентузіазмом. Доступно і легко пояснює, перекладає будь-яке завдання на мову гри, талановито залучає інших до роботи, орієнтуючись на їх творчі здібності. Інтуїтивно знаходить рішення складних інтелектуальних завдань. Втілює нове бачення. Придумує нові напрямки діяльності.

🔸 БЕЗТУРБОТНИЙ – переоцінює свої можливості, ігнорує об’єктивні факти фізичного світу. «Я ніколи не захворію, зі мною нічого не станеться». Має перебільшено оптимістичні очікування, не бачить загроз, увага переключена на можливості, готовий іти на ризик, покладається на везіння. Непрактичний. Генерує яскраві неординарні ідеї, але може бути безпомічним у їхній практичній реалізації, очікує, що інші придумають, як їх втілити в життя. Ефект Зозулі – підкидає свої ідеї іншим, щоб ті займалися їх практичним втіленням.

🔸 АВАНТЮРИСТ – постійно відчуває нові можливості та йде по їхньому сліду, не переймаючись ні своїм, ні чужим благополуччям чи нещастям, недбало крокуючи через людські відносини та перешкоди. Миттєво захопившись новими людьми чи ідеями, може швидко перенасититися і одними і другими. Йому швидко все набридає, стає нудно... Майстер незакінчених справ: залишає за собою багато незавершених проектів та розбитих сердець.

🔸 ПУСТОДЗВІН – підвищена балакучість, пусте фантазування. Має багато дивних ідей, вважає, що все знає найкраще, роздає всім поради. Має багато розумних пояснень будь-якого явища чи проблеми, легко може змінити свою думку, своє бачення. Часто суперечить собі, придумуючи на ходу, перекручуючи інформацію чи пояснюючи речі протилежними способами, що виглядає як брехня. Легко обіцяє, та ніколи не виконує, бо його плани, погляди та думки постійно змінюються.

🔸ВОЛОЦЮГА – непереборне бажання залишити все і всіх та рухатися далі без зобов’язань та рутини. Бродяжництво, нездатність осісти на одному місці. «Загублена душа» у безцільній подорожі без напрямку, відключена від цілей та від інших людей. Ілюзорне відчуття свободи.

*       *       *       *       *

ТИП 8

ТИП 8. Інтровертна ІНТУЇЦІЯ – найзагадковіша з восьми психічних функцій, вона сприймає Образи, символи та архетипи, які складають вміст несвідомого. Завдяки цьому, ТИП 8, в якого ця функція є головною, найбільше зі всіх типів схильний до спостереження за своїм глибинним внутрішнім світом та може відчувати внутрішній світ навколишніх. У своїй глибинній суті ТИП 8 пов'язаний із архетипом ПРОВИДЦЯ, адже він здатний бачити суть людської натури в її динаміці та постійній зміні та сприймати зміст колективного несвідомого. Він може передбачати розвиток подій та поведінку людей, бачить принципи, що лежать в основі подій та явищ, тонко відчуває ритм та потік часу, бачить взаємозв’язок подій в часі.

🌈 В залежності від рівня особистісного розвитку людини її ІНТУЇЦІЯ резонує з відповідними прошарками її внутрішнього світу: Вищий прошарок (надсвідоме) – це світ космічної любові та єдності, світлі образи з майбутнього. Середній прошарок (емоції та думки) – це відчуття внутрішнього світу людей, їх прихованих намірів, на основі чого прогнозується поведінка людини в майбутньому та передбачається розвиток подій. Нижній прошарок (підсвідоме) – це світ минулого, непропрацьованого досвіду, як індивідуального так і колективного. Тут людина налаштована на архаїчні сценарії, фатум, темні сторони людської психіки, цікавиться ворожінням та гаданням.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🧍 ПРОГНОЗИСТ (Ясновидець, Астролог) - Далекоглядний. Добре вирішує задачі стратегічного характеру. Бачить своєчасність чи несвоєчасність людських дій та запуску проектів. Помічає деталі, тонкі нюанси, віяння і загальні тенденції, що ледве намічаються. Відслідковує зміни, передбачає, як розвинеться ситуація в часі, попереджає про назріваючу небезпеку. Відчуває небезпечні пропозиції та обман. 🔮 ⏳

🧍 МІСТИК (Езотерик, Індивідуаліст) - Має особливий погляд на речі. Бачить те, що приховане від інших. Сприймає не форму, а зміст. У всьому шукає глибину, розкриває внутрішній зміст у буденних явищах та речах. Цікавиться таємницями буття. Він ніби перебуває над часом: може одночасно відчувати минуле, теперішнє і майбутнє, глобальні часові хвилі. 🧙 🕯

🧍 ТЕЛЕПАТ (Психолог, Духівник) – Добре себе знає, усвідомлює свій внутрішній стан. Розуміє людську натуру, бачить людей наскрізь, без масок та фальші, швидко розпізнає штучність, страхи, лицемірство, деградацію, приховані мотиви та цілі. Здатний входити у точний резонанс з настроєм іншої людини. Може передбачити поведінку людини у найближчому майбутньому. Здатний інтерпретувати прихований зміст сновидінь. Допомагає людям трансформовувати їх біль в осмислення і духовний ріст, що змінює напрямок життя людини. 🎭✨

🧍 МИТЕЦЬ (Композитор, Поет, Казкар, Актор, Чарівник, Ідеаліст) - Вміє передавати ідеї у символічній формі. Може бути художником, який прекрасно підбирає кольори, композитором, який створює глибокі музичні твори, письменником або поетом, з блискучою, яскравою, соковитою мовою, хоча зміст не відрізняється точністю, має багато перебільшень і часто песимістичний. Здатний передати невловимі аспекти людського стану так, що це буде виглядати глибоко, гарно та зворушливо. 🎵 ✍️

💙 ЕМПАТ. Емпатами прийнято називати людей, які мають підвищену чутливість щодо психологічних станів навколишніх. Типологія пов’язує явище емпатії з ІНТРОВЕРТНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ, однією з восьми базових психічних функцій. Люди, в яких сильно виражена інтровертна інтуїція, схильні відчувати внутрішній світ інших людей: емоції, думки, переживання, біль, страхи, приховані мотиви. Інтуїт може налаштовуватися на інших людей цілеспрямовано, за своїм бажанням, чітко відділяючи свої стани від чужих. Однак, якщо в людини ослаблені її фізичні кордони, недостатня енергетика та нема «заземленості», вона мимоволі, нехотячи, заражається станами інших людей і може страждати від цього, якщо стани навколишніх дизгармонійні. Це явище може траплятися з людиною будь-якого психологічного типу, особливо якщо людина не має власних цілей і уникає самореалізації. Також підвищену чутливість можуть мати худорляві люди, яким бракує фізичного (тілесного) бар’єру для захисту від навколишніх впливів.

Фізичний світ може здаватися емпатам грубим і примітивним місцем, сповненим боротьби та роздільності. Явище мимовільної емпатії часто спричинене сильною прив’язаністю до сприйняття тонких відчуттів та звичкою відвертатися від матеріальної реальності. Природа не терпить одностороннього розвитку, коли акцент робиться лише на тонке і духовне, а матеріальне відкидається. Тим, хто страждає від впливу негативних станів навколишніх, корисно сформувати звичку відволікатися від тонких відчуттів та зосереджуватися на своїх діях у фізичному світі та на своїх тілесних відчуттях.

8️⃣ ТИП 8 (ІНТРОВЕРТНА ІНТУЇЦІЯ – INTUITION INTROVERTED) може виражатися такими архетипами: Провидець, Астролог, Телепат, Ясновидець, Містик, Езотерик, Візіонер, Вірнопідданий, Співпрацівник, Інтегратор, Ідеаліст, Поет, Мрійник, Чарівник, Невизнаний геній, Загадка, Індивідуаліст, Одинак, Фаталіст, Меланхолік, Жертва, Боягуз, Мазохіст.

Основні якості типу 8: ВІДЧУТТЯ ПЛИНУ ЧАСУ, ВНУТРІШНІЙ СВІТ, УЯВА

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 8 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

🔸 ПРОВИДЕЦЬ - має сильний зв'язок із надсвідомим. Проявляє високий духовний потенціал у повсякденному житті. Занурюється у глибини людської психіки. Допомагає іншим зрозуміти їх внутрішній світ, відчути зв'язок із духовною природою та віднайти її Джерело. Розуміючи ілюзорність чинника часу, добре відчуває часові цикли та допомагає людині в найкращий для неї момент пізнати певний аспект її індивідуальності.

🔸 ІНТЕГРАТОР - відчуває те спільне, що є у нього з усім людством, бажає єдності зі всіма. Його надихає пошук того, що об’єднує людей. Вміє згуртувати людей для досягнення спільної мети: виживання, захист, втілення проекту, реалізація ідеї. Захищає цілісність групи, тримає в єдності. Нагадує, заради чого все робиться. Сприяє груповому прозрінню, посиленню колективної свідомості.

🔸 ФАТАЛІСТ - недостатньо впевнений для дій у фізичному світі. Може продумувати все в думках, але так і не почати робити. Сильний зовнішній вольовий імпульс допомагає йому діяти. Має приховане бажання слідувати чужій сильній волі. Схильний покладатися на інших, на долю, на обставини. «Від долі не втечеш». Тривожний – перебільшує загрози фізичного світу, вважає що не справиться з ними.

🔸МРІЙНИК - створює у своїй уяві псевдо реальність, паралельний всесвіт. Картини, які малює йому уява, світлі та яскраві, набагато привабливіші, ніж буденне життя. Може уявляти себе майже чарівником, роздумувати про те, наскільки сильно він відрізняється від інших, абсолютно унікальний. Втрачає контакт з навколишнім світом, випадає з реальності, закривається в собі. Може тривалий час перебувати на самоті, уникаючи людей та буденності.

🔸 ВІКТИМ - зациклений на своїх переживаннях, впадає в роль жертви: драматизує, ображається, перебільшує свої страждання, демонструє гіперчутливість, звинувачує інших у своїх негараздах. Довго пам’ятає обрАзи, схильний до параної: шукає прихований зміст у поведінці та висловлюваннях навколишніх, вважає що навколишні хочуть зробити йому щось недобре або зневажають його. Незначні події чи деталі викликають в нього бурхливу емоційну реакцію, істерику. «Ніхто мене не розуміє». Вважає, що чим сильніші його страждання, тим більше заслуговує на особливе ставлення до себе.

🔸 МАЗОХІСТ - втрачає свою індивідуальність, розчиняючись в іншій сильнішій за себе людині, повністю підкорюється їй з метою поглинення її сили і переваг. Дозволяє над собою знущатися і принижувати. Отримує задоволення від власного приниження та фізичних страждань. Покірливість злу та гріху. Відчуває ненависть до самого себе.

Останнє оновлення : 09.05.2021 

Екстраверсія-Інтроверсія

Екстраверсія / Інтроверсія

⬅️ЕКСТРАВЕРСІЯ – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт (предмет, людина, ідея, явище, система тощо), готовність взаємодіяти з об’єктом.

➡️ІНТРОВЕРСІЯ – це спрямованість психічної енергії людини всередину, на сприйняття співвідношень між об’єктами (простір, час, відносини), при цьому мотивуюча сила належить суб’єкту, а об’єкт має лише другорядне значення.

Часто між екстравертами та інтровертами спостерігаються наступні відмінності:

✅ Подібно до того, як об’єкт відіграє занадто велику роль при екстравертній установці, то при інтровертній установці об’єкту надається вторинне значення. Тому екстраверти сильніше залежні від зовнішніх об’єктів і оцінки навколишніх, а інтроверти залежні від своєї внутрішньої оцінки.

✅ Увага екстравертів спрямована назовні і, на відміну від інтровертів, вони не схильні до самоаналізу. Інтроверти, навпаки, звертають свою сильну функцію досередини, в пізнання та осмислення, орієнтовані на власні переживання і думки. Внаслідок цього сильні сторони інтровертів мало помітні у порівнянні з екстравертами, чия найсильніша функція направлена на взаємодію з навколишнім світом.

✅ Інтроверти проводять значну частину свого життя «всередині самих себе» і тому поважають межі особистого простору навколишніх. Екстраверти ж схильні з легкістю їх переступати, навіть не помічаючи, як втручаються у приватність інших людей.

✅ Екстраверти привертають до себе більше уваги, можуть легко спілкуватися відразу з декількома людьми, отримують від цього задоволення та заряд енергії. На відміну від екстравертів, інтроверти менше потребують взаємодії з людьми. Їм складніше налагоджувати соціальні зв’язки, встановлювати і підтримувати контакти з навколишнім світом, це виснажує їх. Перебування на самоті допомагає інтровертам зарядитися енергією.

Проблеми інтровертних типів (за Карлом Юнгом)

Подібно до того, як об’єкт відіграє занадто велику роль при екстравертній установці, то при інтровертній установці об’єкту надається замало значення… Якщо інтровертна установка занадто сильна (коли его конвульсивно намагається забезпечити свою перевагу над об’єктом), то природно, що в якості компенсації розвивається несвідоме посилення впливу об'єкта… В результаті неадекватного відношення его до об'єкта – адже бажання домінувати не є адаптацією – у несвідомому розвивається компенсаторне відношення до об'єкта, що у свідомості відчувається як безумовний і нестримний зв'язок з об'єктом… У такому випадку несвідоме зайняте в основному відношенням до об’єкта, і воно впливає таким чином, щоб повністю зруйнувати як ілюзію сили так і фантазію переваги (домінування). Об'єкт набуває жахливих розмірів, незважаючи на свідоме знецінення. Як наслідок, спроби від’єднатися від об’єкта та управляти ним здійснюються его ще затятіше… Але, тим самим, інтроверт повністю відокремлюється від об’єкта і розтрачує свою енергію як в захисних заходах так і в безрезультатних спробах нав'язати свою владу об’єкту та успішно утвердитися… Проте об’єкт постійно нав'язується йому проти його волі; це викликає в нього (інтровертного типу) найнеприємніші та тривалі афекти, переслідуючи його на кожному кроці. Щоб «триматися», від нього постійно вимагається величезна внутрішня боротьба. Тому типовою для нього формою неврозу є психоастенія, хвороба, яка характеризується, з одного боку, надзвичайною чутливістю, а з іншого - великою схильністю до виснаження та хронічної втоми.

Детальніше...

Уявлення про Бога

Як люди різного типу антропоморфують своє уявлення про Бога

 

Ставлення до питання про Бога і Душу, а також сам світогляд людини є інтегральним підсумком багатьох чинників, головні з яких – онтогенез людини і її філогенез та соціогенез. Таємницею індивідуальності є те, чому двоє людей, перебуваючи і формуючись у майже ідентичних умовах, часто приходять врешті до протилежних висновків у питаннях про те, що таке Буття, чи є Душа, чи вона безсмертна, чи є Бог тощо.

Питання про те, хто така людина, звідки вона взялась і до якого фінішного пункту вона прямує, цікавить і турбує майже кожного, можливо за винятком зовсім загрубілих людей. Ця цікавість не просто пізнавальна, а визначається тривогою людини за своє майбутнє і надією, що життя для людини не закінчується разом з її фізичною смертю, а продовжуватиметься в іншому світі-вимірі. Два різних варіанти відповіді на це питання: “так” або “ні”, а між ними – багато градацій де “так” і “ні” змішані в різних пропорціях і де особистісна свідомість людини метається між вірою та атеїзмом. Сучасна людина в ухваленні своїх рішень керується тим, що класичні психологи називають емоційним інтелектом (EQ – emotional intelligence) і просто інтелектом (IQ – intelligence quotient), а езотерична психологія називає кама-манасом (єдністю емоцій та інтелекту). Тобто чистого інтелектуального пізнання не може бути, поки є ще емоційна заангажованість і при не достатньо розвиненому емоційному інтелекті – її наслідок: упередженість.

Таким чином, різні відповіді про Буття, Бога і Душу, які дає людський конкретний розум, який ще й забарвлений емоційними преференціями, є упередженими та частковими, а відтак не можуть принести людині те, чого вона так прагне – справжнього глибинного спокою. Іронія ситуації полягає ще й у тому, що сам конкретний розум якраз сам дуже потребує визначеності, і надзвичайно некомфортно почуває себе, коли є невизначеність, особливо щодо питання про власну скінченність чи безсмертя. Саме через цю потребу в чіткій відповіді, людина, котра зазвичай ототожнена з власним розумом і емоціями, змушена вибирати один з полюсів – віру або ж безвір’я (ідеалізм або матеріалізм, релігійний фанатизм або атеїстичний фанатизм тощо), що з точки зору чесності щодо самої себе є самообманом, адже правда така, що кама-манас має визнати, що не знає відповіді, і помістити себе в стан невизначеності та уважності до того, що відбувається.

На прикладі типології К.Г. Юнга, перерахуємо, як різні типи людей антропоморфують Бога, приписуючи йому своїм розумом перш за все якості власного психотипу.

Тип 1. Екстраверт відчуттєвий  сприймає світ як силову взаємодію фізичних об’єктів.  Бог – це воля, котра є причиною всього. На низькому рівні розвитку людини Бог агресивний і свавільний плюс залежність від ритуалів-церемоніалів, багатого і яскравого вбрання та розкішного інтер’єру як церков так і власного житла.

Тип 2. Інтроверт відчуттєвий  сприймає світ, як єдність фізичних енергій і міжобʼєктних взаємодій. Бог – це гармонія і єдність, світ – це гармонійне поєднання енергій і форм. На низькому рівні розвитку людини – схильність приймати хаос за гармонію і нездатність відрізнити єдність від дисгармонійної суміші, примітивна екстрасенсорика.

Тип 3. Екстраверт емоційний (почуттєвий)  для нього світ є взаємодією з об’єктами, яка має приносити позитивні емоції. Бог – це любов; протестантські церкви з експресивними радісними піснями. Нижчий рівень – релігійна ейфорія.

Тип 4. Інтроверт емоційний (почуттєвий)  для нього світ – це взаємозв’язки між об’єктами з ціннісним наповненням. Бог – це “правильні” стосунки між людьми і “правильне” ставлення людини до Вищого, моральні цінності, правила, заповіді. На нижчому рівні – жорсткі догми і фанатизм.

Тип 5. Екстраверт мисленевий  сприймає світ як причинно-наслідкові ланцюги подій. Бог – це розумне начало, яке керує подіями у Всесвіті. На нижчому рівні має місце прагматичне меркантильне ставлення до Вищого, принцип "дай за дай": людина звертає до Бога свої молитви, а у відповідь очікує сприяння в соціальній, бізнесовій діяльності і в особистісному щасті.

Тип 6. Інтроверт мисленевий  сприймає світ як велику систему, що складається з багатьох підсистем і багатьох підрівнів.  Бог – це закони, якими взаємопов’язані об’єкти Всесвіту. На нижчому рівні – примітивний догматичний атеїзм, вважає все, що не може пізнати логіка таким, що апріорі не може існувати.

Тип 7. Екстраверт інтуїтивний  сприймає світ, як постійне радісне відкриття чогось нового.  Бог – це турботливий Отець, який дає можливість відкривати все нові таємниці, і який надихає людину новими ідеями. На нижчому рівні – інфантилізм, намагання уникати рутинної діяльності і очікування від Бога постійного везіння, цікавинок і розваг.

Тип 8. Інтроверт інтуїтивний  для нього світ є потоком часу, в якому проявляються події фізичного світу.  Бог – це Те, що виявляє себе в різних символах, знаках долі, натяках, які слід вміти правильно зчитувати і трактувати. На нижчому рівні – зайве ігнорування реальних подій і залежність від власних фантазій.

Якщо перебувати в стані уважної невизначеності, а це означає тотально приймати і проживати страх власного зникнення, що потребує значної психологічної мужності, то тоді, з часом, людина зможе відліпитись від власних емоцій та розуму, і можливо почне сприймати себе, як щось, що не зводиться до тілесно-емоційно-розумово-інтуїтивної природи. Тоді роль розуму та емоцій буде не в намаганні щось випродукувати про Божественне від себе, а – в спробі передати справжнє внутрішнє переживання Того. А вже сама інтерпретація розумом-емоціями буде залежати від психотипу людини, і зрозуміло – буде лише частково відображати Те, що значно перевищує і розум, і емоції, і відчуття, і інтуїцію.

 

Андрій Забава, консалтингова група "Сім Променів", Львів

 

Морфологічні типи

Морфологічні типи

 Психологічні особливості трьох основних морфологічних типів тіла з позиції Еннеаграми.

 Автор статті - Пітер О'Ханрахан (Peter O'Hanrahan), спеціаліст із типології Еннеаграми.

 

 
Ектоморф  Мезоморф   Ендоморф

 

 Ектоморфи

Ектоморфи мають тонке і часто тверде тіло, яке відображає нервову систему. Такі люди зазвичай напружені та чутливі. Вони мають слабкий фізичний та емоційний захист. Ектоморфи можуть бути занадто стимульовані контактами з людьми і тому потребують усамітнення. З іншого боку, вони здатні впоратися зі значною кількістю розумових стимулів, більше ніж будь-який інший тип, оскільки можуть блокувати свої фізичні імпульси. Однак вони можуть бути перевантажені і тоді їм важко заспокоїти свою нервову систему. Це може проявлятися, наприклад, проблемами зі сном, травленням або з засвоєнням їжі.

Можливо, із-за їхнього більш вразливого тіла, ектоморфи більше ніж інші типи віддалені від землі (від фізичного і матеріального). Їм часто буває близьке відчуття страху: страху фізичного світу або боязні інших людей. Внаслідок того, що вони більше ніж інші відчувають загрозу (небезпеку), їм буває важче ніж іншим підтримувати комфортні відносини з людьми. По відношенню до інших вони часто бувають налаштовані вороже без особливої причини або як мінімум насторожено. Здатність відсторонюватися може бути справжнім порятунком для ектоморфів. Втікання в голову (знаходження притулку в голові) допомагає їм зменшити їх вразливість і загальмувати (сповільнити) енергію їхнього тіла. Фізичне задоволення може бути для них таким самим випробовуванням як і фізичне страждання.

У минулі століття ектоморфне тіло могло бути справжньою незручністю. Воно не підходить ні для важкої роботи у сільському господарстві чи у будівництві, ні для ролі воїна. На щастя, ектоморфи мали можливість знайти місце у суспільстві, де цінувалися мислення та чутливість нервової системи: спеціалісти з планування, вчені, музиканти… В наш час, оскільки сучасне суспільство віддає перевагу або більше винагороджує інтелект та роботу з інформацією ніж фізичну працю, ектоморфи мають більше успіху.

Крайньою версією ектоморфного типу є людина, яка повністю живе у своїй голові, оточена книгами і комп’ютером, і яка зовсім не знає свого тіла; але такі випадки трапляються рідко. Ектоморфи також можуть бути спортивними, полюбляти такі заняття як біг або їзда на велосипеді. Більшість людей не є чистими ектоморфами, але мають зазвичай додатково ендоморфний або мезоморфний компонент.

Поведінка у конфлікті:

Зазвичай ектоморфи не люблять прямих конфліктів і намагаються їх уникнути. В той же час, вони можуть бути чудовими стратегами і спеціалістами з планування у конфліктних ситуаціях, якщо не перебувають на передовій. Ектоморфи більш охоче виражають свою агресивність інтелектуальною критикою та осудом, ніж фізичним способом. Коли вони гніваються, вони зазвичай стають холодними і відстороненими, а не розлюченими та емоційними (хоча завжди є винятки). Їм треба зрозуміти, що деякі інші люди, особливо діти, мають потребу виражати себе більш емоційно і більш фізично, ніж вони.

Коли вони вступають у конфлікт з кимось, віч-на-віч, вони, як правило, мають схильність втікати в голову і раціоналізувати. Це може нейтралізувати певні ситуації, але також може спричинити загострення або поразку в тих випадках, коли конфлікт потрібний і є продуктивним. Оскільки вони роблять все можливе, щоб уникнути фізичної агресії, вони можуть опинитися в дуже невигідній ситуації коли потрібно керувати конфліктом або реагувати.

Як їм допомогти і підтримати:
* Наближайтеся до них обережно, поважаючи їхні кордони.
* Не перенавантажуйте їх надмірними контактами або стимуляцією; чим менше - тим краще.
* Легкий контакт сприяє розслабленню. Лише м'язів недостатньо; дуже важливо звернутися до нервової системи. * Допоможіть їм сповільнити нервову систему і дихати животом.
* Дайте їм час на роздуми та на усамітнення, яких вони потребують. Заохочуйте їх робити перерви, а потім повертатися.
* Попросіть їх розказати вам про те, що вони почувають, але не очікуйте від них надто багато чи надто швидко.

 

Далі буде ... 

Останнє оновлення: 16.03.2020

 

Взято з сайту Французького Інституту Еннеаграми www.enneagramme.com

5 - Мислення екстравертне

5 - ТИП З ЕКСТРАВЕРТНИМ МИСЛЕННЯМ

Екстравертне мислення (або ділова логіка - Ділова практичність, вигода, технологія

 

Екстравертне мислення допомагає людині адаптовуватися у зовнішньому світі завдяки ефективному використанню обєктів.

Базовий опис:

Світ для нього – сукупність об’єктів, з якими можна щось вчиняти для отримання користі.

Тип із екстравертним мисленням опирається на логіку, факти та закони природи. Добре розуміє технологічні процеси і роботу різних механізмів. Все і всіх оцінює з точки зору доцільності і корисності. Розуміє, як отримати практичну вигоду від об’єкту.

Отримує задоволення від вирішення складних задач. Із задоволенням займається будь-якою справою, якщо вона обіцяє в перспективі успіх. Легко помічає вразливі місця в різних проектах та знаходить спосіб їх усунути. Для нього велике значення мають ефективність, оптимізація, продуктивність, цілі та результати. Любить навчати інших, як правильно досягнути тої чи іншої цілі. Має постійний внутрішній «мотор». Здатний виконати величезний обсяг роботи, забуваючи подбати про себе і доводячи себе до повного виснаження. Йому складно не бути активним і він відпочиває, наприклад, під час прибирання чи ремонту.

Любить бути в центрі уваги та бути активним учасником подій. Охоче працює в групі. Має виражені лідерські якості. Орієнтований на результат. Вміє забезпечити правильну організацію та успіх проекту. Легко відкладає свої емоції в сторону. Швидко приймає рішення. Вміє зацікавити інших, щоб сприяти розвитку якоїсь ідеї чи проекту. Прислухається лише до логічних доводів. Не любить ледарів. Не терпить марнування часу.

Любить динамічні види спорту: походи, туризм, альпінізм, біг тощо. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Вкладається в роботу на 110% та ідентифікує себе з нею: «я - це те, що я роблю». Може настільки віддатись роботі, що занедбувати почуття та стосунки з іншими. Любить презентувати, виставляти напоказ, просувати і продавати самого себе. Якщо необхідно, може змінювати ролі та імідж, йому притаманні якості хамелеона. Йому самому деколи здається, що його життя - це зміна ролей, які він грає для інших, і він не знає ким він є поза професійним чи соціальним статусом.

Пишається своїм вмінням будь-яку роботу виконати якнайшвидше та найефективнішим способом. Його самовпевненість ґрунтується на переконанні, що не існує того, чого б він не міг досягнути завдяки своєму розуму.  Прагне бути першим у всьому, чим би не займався. Схильний до конкуренції. Намагається добре виглядати і справляти гарне враження на навколишніх як зовнішністю, так і своєю компетентністю. Його уявлення про себе пов’язане з тим, наскільки його оцінюють та як захоплюються його успіхами та досягненнями. Його життя часто перетворюється на змагання: зустріч із друзями стає способом збільшити свою популярність, запрошення на вечерю до свого дому – нагодою показати власний дім (якщо є чим похвалитися). Йому важливо показати іншим свою успішність у бізнесі, кар’єрі чи спорті. Навіть сім’ю може розглядати як проект, який має бути успішним в очах навколишніх, тому демонструє іншим картини сімейної ідилії, створює образ казково прекрасної сім’ї.

Не любить говорити з кимось про свої проблеми і переживання. Часто приховує свої емоції навіть у колі близьких людей. Знайомлячись із новими людьми намагаєтеся зрозуміти, наскільки ця людина може бути корисна. Щире, дружелюбне ставлення зі сторони навколишніх активізує його.

Вміє жорстко відстоювати свої ідеї та інтереси. Активно обороняється, але першим не нападає. Може виступати проти авторитетів та існуючих порядків, якщо обмежують його права.

Псевдоніми: Досягач, Мотиватор, Успішний, Чемпіон, Підприємець, Герой.

Тип з екстравертним мисленням має два підтипи: інтуїтивний (логіко-інтуїтивний екстраверт) ЛІЕ та сенсорний (логіко-сенсорний екстраверт) ЛСЕ .

 ЛІЕвитрати, вкладення, ризики, комбінації, обкатка нового. Максимізація прибутку. Притягують великі, ризиковані, часом дуже авантюрні справи (масштаб и якість), для виконання яких потрібно багато рухатися, бувати у віддалених місцях (дистанція), при цьому ЛІЕ не боїться затрат, в надії на те, що вони окупляться в найближчому майбутньому (напрямок).

ЛСЕзбереження, економія, бережлива експлуатація майна. Мінімізація затрат. Воліє не ризикувати, не вкладати кошти в надії на удачу, а стабільно, якісно працювати, раціонально організовувати працю, економити (напрямок і якість), не випускати з уваги дрібниці, збирати конкретні факти (масштаб) у досить вузькій сфері його зацікавлень (дистанція).

Психологічні аспекти екстравертного мислення

Функція екстравертне мислення може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Цілеспрямованість, допитливість, ясний інтелект. Здатність знайти ефективні способи досягнення цілі. Допомога іншим у досягненні поставлених цілей завдяки наданню покрокової інструкції та мотивації власним прикладом. Ритмічна активність у співпраці з іншими. Практична діяльність заради відкриття краси та істини.

 Найгірші прояви:

Прагнення слави, краси та матеріального володіння (марнославство, погоня за іміджем, надмірний практицизм, обман заради вигоди). Нездорова конкуренція. Інтелектуальна гординя. Нав’язлива потреба бути героєм в очах навколишніх.

 Замкнене коло:  Чим більше ототожнює себе з тим, хто може у будь-якій діяльності досягнути результату -> тим більше боїться невдачі (не досягнути результату) -> тим більше вкладається в роботу -> тим більшу неповноцінність відчуває при будь-якому натяку на свою неуспішність -> тим більше намагається довести іншим, що він успішний (створює неправдивий імідж)

 

 

Останнє оновлення : 14.12.2019

 

 

Дочірні категорії