СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Типо-синтез     

Typo-synthesis english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Профорієнтація

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

(з книги Гуленко В.В., Тыщенко В.П. "Юнг в Школе. Соционика – межвозрастной педагогике." 1997)

СЕІ  -  ЕІІЕСЕ  - ЕІЕ  -  СЕЕ  -  ІЛЕ -   -   - ЛІІ  -  ІЛІ  -  - ЕСІ  - ЛІЕ

* Типи з інтровертними емоціями  (ЕІІ, ЕСІ) 

● ДрайзерОхоронець, Хранитель (ЕСІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* завжди позитивного відношення до життя;

* байдужого ставлення до аморальних вчинків;

* швидкої зміни в переконаннях і оцінках;

* сприйнятливості до неординарних розв'язань проблем.

 Рід діяльності, що рекомендується для ЕСІ.

Соціальна сфера. Ті її області, де потрібна взаємодія з людьми. При цьому робота може бути копіткою і вимагати зосередженості та концентрації уваги. Медицина і охорона здоров’я, особливо прикладні області: стоматологія, масаж, робота медичної сестри, санітарки (безпосереднє проведення процедур), фізіотерапія, біохімічна діагностика; товарознавство; сфера обслуговування (зберігання грошей і матеріальних цінностей); бухгалтерська робота обслуговуючого характеру, робота касира. 

*   *   *   *   *

● Достоєвський, Гуманіст (ЕІІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* Заповзятливості та ініціативності в справах;

* рішучої поведінки в екстремальній ситуації;

* високої міри змобілізованості;

* швидкого і якісного виконання рутинної роботи, яка йому нецікава;

* організаторських здібностей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЕІІ добре вміють проводити виховну роботу з підлітками – ведення гуртків;  психотерапія; філософсько-гуманітарні сфери; фотографія.

*   *   *   *   *

* Типи з екстравертними емоціями (ЕІЕ, ЕСЕ)

● Гамлет, Наставник (ЕІЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* незмінного оптимізму; швидкої конкретної віддачі в справах;
* тверезого, об'єктивного, беземоційного погляду на речі;
* уміння достовірно аналізувати ситуацію;
* демократичності і простоти в спілкуванні.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЕІЕ може успішно реалізувати себе в гуманітарній сфері, де потрібен пропагандист певної ідеї, світогляду. Може бути хорошим агентом зі збуту або страхування, де треба емоційно заангажувати клієнта. Може добре працювати в сфері мистецтва, де треба грати, виражати емоції (театр, естрада, ораторське мистецтво).

*   *   *   *   *

● Гюґо, Ентузіаст (ЕСЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* беземоційного, завжди розумного і об'єктивного відношення до справи, до людей;
* гнучкості в поведінці і швидкої адаптації до ситуації;
* безвідплатного альтруїзму;
* жорсткості і безкомпромісності у відносинах з людьми;
* хороших стратегічних і технологічних здібностей;
* пунктуальності в дотриманні термінів.

 Рід діяльності, що рекомендується:

ЕСЕ ефективний в налагодженні інфраструктури соціуму; реклама, соціологічні опитування; медицина, охорона здоров'я; дизайн, робота з оформлення; сфера обслуговування, торгівля; організаторська діяльність в соціальній і науковій сфері (організація ярмарків, симпозіумів, відпочинку, святкових заходів).

 

* Типи з екстравертною сенсорикою(СЕЕ, СЛЕ) 

 

 

 Дон Кіхот, Шукач (ІЛЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* Практичності задумів; пунктуальності і вчасного виконання завдань; 
* послідовності і завершеності; 
* постійного порядку в побуті і на робочому місці;
* якісного виконання рутинної роботи; 
* уміння м'яко підстроюватися до співрозмовника.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Якщо є можливість, найкраще представити Шукачеві вільний режим роботи. При цьому бажано, щоб робота була цікавою для нього самого, забезпечувала різноманітними враженнями. Оптимальною для нього буде діяльність, в якій він буде незалежний від інших, самостійний. ІЛЕ із задоволенням працює з великими обсягами різноманітної (бажано цікавої для нього) інформації. Найкраще застосування його інтелект знаходить в науково-пізнавальній області. Він може здійснювати теоретичні розробки в тих областях, які є стратегічними   спричиняють собою корінні зміни. ІЛЕ жвавий, динамічний, любить зміну вражень, тому такий співробітник із задоволенням буде виконувати жваву роботу, їздити у відрядження.

 

Дюма, Посередник (СЕІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

  * Постійно високої ділової активності; 
* послідовності і організованість в справах; 
* безкомпромісного відстоювання інтересів справи; 
* уміння керувати великим колективом, розподіляти обов'язки; 
* участі в ризикованих атакуючих операціях.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще СЕІ реалізовує себе в соціальній сфері. Може добре налагоджувати і підтримувати комерційні контакти, успішно працює там, де треба обслуговувати конкретну, окремо взяту людину. Посередник – це фахівець з налагодження і підтримки інфраструктури соціуму. Тому він   кращий постачальник, торговець дрібним оптом, комерційний директор невеликої фірми, дипломат-менеджер. Непогано працюють Посередники в області реклами і видавництва, медицині, сфері послуг. З них виходять непогані оцінювачі якості, дизайнери, організатори відпочинку.

*   *   *   *   *

 

Декарт (Робесп’єр) Аналітик (ЛІІ)

Від нього не можна вимагати і чекати:

* великої практичності і мобільності;
* чутливості, тонкого підходу до співрозмовника;
* якісного виконання рутинної роботи, нецікавої для самого Аналітика;
* комунікабельності;  «пробивних» якостей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

науково-дослідна і аналітична робота (аналіз складних явищ і об'єктів); розробка нових ідей для практичного застосування, «реорганізатор бізнесу»; ЛІІ може працювати добре скрізь, де потрібний системний аналіз, побудова схем і класифікацій, висунення концепцій.

ЛІІ часто бувають успішні в таких професіях: юрист, програміст, архітектор, психолог, науковець.

 *   *   *   *   *

Горький, Інспектор (ЛСІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

  тонкого індивідуального підходу до людей;

  постійного врахування індивідуальних здібностей людей;

  швидкої перебудови відповідно до ситуації;

  поступливості і м'якості в принципових питаннях;

  генерації концептуальних ідей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЛСІ добре розподіляє обов'язки і стежить за їх виконанням, тому може ефективно здійснювати конкретне керівництво, особливо якщо група не перевищує 8-10 чоловік. Відмінний керівник підрозділів. Також здатний якісно виконувати роботу з оформлення, майструвати що-небудь руками. Добре працює з технікою. Може бути інструктором, контролером, оформлювачем документів, податковим інспектором, слідчим.

 

 

 *   *   *   *   *

Жуков, Маршал (СЛЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

послідовності у всьому; м'якості, поступливості, неагресивності;

що він буде працювати безкоштовно, «за ідею»;

здібностей до прогнозування стратегічних завдань.

 Рід діяльності, що рекомендується.

СЛЕ добре керує іншими людьми, розподіляє обов'язки. Здатний в деталях продумати необхідну організаційну структуру і послідовно впровадити її. Може не тільки ретельно відібрати людей, перевіривши їх заздалегідь в справі, але і тримати всіх своїх підлеглих в жорстких рамках, вдаючись з потреби до непопулярних заходів, вольового впливу. Практичний, добре розбирається у вигідності для себе справи, що затівається.  Може добре майструвати що-небудь. Оптимальне застосування даний тип інформаційного обміну знаходить в сфері управління, техніки, міліції, військовій справі. З них виходять непогані керівники різних рівнів, аж до найвищих. 

 

 *   *   *   *   *

Єсенін, Лірик (ІЕІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* постійно високої працездатності; пунктуальності і організованості;

* швидкої конкретної віддачі в справах; уміння добре аналізувати ситуацію;

* уміння керувати великим колективом, розподіляти обов'язки.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще,  якщо робота ІЕІ носить гуманітарну спрямованість. Може добре працювати там, де потрібно елегантно спілкуватися з не дуже великою кількістю людей. З Ліриків виходять непогані секретарі, перекладачі, бібліотекарі, літератори, журналісти, редактори текстів. Вони також добре можуть себе реалізувати в сфері мистецтва (як театральні критики, поети).

 *   *   *   *   *

Джек Лондон, Підприємець (ЛІЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

зваженості і неквапливості в прийнятті рішень;

ретельності в рутинних справах; постійного порядку в побуті і на робочому місці;

завжди однаково доглянутого і охайного зовнішнього вигляду;

тактовності і психологічного чуття.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще ЛІЕ реалізовує себе в інноваційних областях, де потрібний широкий кругозір, нестандартний підхід до справи, уміння адаптувати теоретичні розробки до застосування на практиці. Він може бути непоганим винахідником і раціоналізатором. Враховуючи високі темпи його роботи і рухливість, можна рекомендувати йому динамічну роботу, пов'язану з відрядженнями. Підприємці не бояться комерційного ризику, тому можуть бути першопрохідцями, зачинателями нових справ в бізнесі. Вони можуть займатися різноманітною роботою, якщо вона цікава, перспективна, динамічна і не вимагає особливої ретельності.

 *   *   *   *   *

 

 

 *   *   *   *   *

Наполеон, Політик (СЕЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* пунктуальності та обов’язковості; організованості та логічності в справах;

* уміння добре розподіляти обов'язки; виконання всіх своїх обіцянок;

* глибоких стратегічних і аналітичних здібностей;

* справедливості при розподілі матеріальних благ.

 Рід діяльності, що рекомендується для СЕЕ.

Соціальна сфера:  торгівля (особливо оптова);  постачання матеріальними ресурсами;  дипломатичне представництво;  організація і проведення культурно-масових заходів. 

 *   *   *   *   *

Бальзак, Критик (ІЛІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

оперативності в справах;

сміливості і рішучості в екстремальних ситуаціях;

дбайливості і гостинності; емоційного співпереживання.

 Рід  діяльності, що рекомендується для ІЛІ.

Науково-дослідна діяльність прикладного характеру: програмування; математика і фізика; макроекономіка; концептуальний аналіз складних проблем; оцінка міри ризику, експертиза і прогноз; історія і археологія; архівна і бібліотечна робота. 

 *   *   *   *   *

Холмс, Адміністратор, Управитель (ЛСЕ)

Від нього не можна вимагати і чекати:

гнучкої зміни своєї поведінки відповідно ситуації;

м'якості і дипломатичності у відносинах з людьми;

витримки і холоднокровності в екстремальних ситуаціях;

генерації нестандартних ідей.

 Рід діяльності, що рекомендується для ЛСЕ.

управлінська сфера, де необхідно керувати іншими людьми і координувати їх діяльність (при умові стабільності ситуації і законів);  економісти, працівники кредитних відділів банків;  технічні секретарі з розпорядчими функціями в фірмах;  супровід технічного процесу (ремонт і експлуатація техніки);  будівництво.

 

 *   *   *   *   *

Гекслі, Психолог, Порадник (ІЕЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

якісного виконання копіткої роботи;

систематичного ведення документації;

високої самоорганізованості;

уміння ефективно керувати іншими людьми і розподіляти обов'язки;

беземоційної поведінки в конфліктних ситуаціях.

 Рід діяльності, що рекомендується для ІЕЕ.

Гуманітарна сфера:  педагогіка; мистецтво;  журналістика;  сімейне психологічне консультування;  служба знайомств;  іміджмейкерство; реклама.

 *   *   *   *   *

Ґабен, Майстер (СЛІ)

Від нього не можна вимагати і чекати:

постійної емоційної участі в тому, що відбувається;

співпереживання  і співчуття тому, хто звинувачує інших в своїх невдачах;

сприйняття на віру малопропрацьованих проектів.

 Рід діяльності, що рекомендується:

СЛІ має здібності до раціонального господарювання;  обслуговування точної техніки;  якісне оформлення виробів;  управлінська діяльність середньої ланки;  малий бізнес;  оформлення інтер’єра і робочого місця.

  *     *     *     *     *

 

ЧОТИРИ ПРОФЕСІЙНІ ГРУПИ

Шістнадцять соціонічних психотипів діляться на чотири групи по чотири типи в кожній згідно з вродженою схильністю психіки до певного виду діяльності.

Установка (спрямованість) на вид (спосіб) діяльності – найефективніший спосіб для вирішення задачі, а також та сфера, де представник даного соціотипу може найповніше реалізувати свій потенціал.

В теорії соціоніки вирізняють чотири основні установки:

●Управлінська – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації логіки і сенсорики – найбільш ефективна в матеріально-виробничій сфері.

До важких управлінців – тих, котрі ведуть себе стабільно в екстремальних ситуаціях і виявляють схильність до силових методів, належать Маршал (СЛЕ) та Інспектор (ЛСІ). 

Легкі управлінці — Адміністратор (ЛСЕ) і Майстер (СЛІ) – значно менш стресостійкі і гірше почуваються в командно-ієрархічних системах.

●Саєнтиська (науково-дослідницька) – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації функцій логіки і інтуїції; найефективніша в науково-дослідницькій діяльності.

Важкі сайентисти – Шукач (ІЛЕ) і Аналітик (ЛІІ) – сильні у вирішенні фундаментальних, важко підйомних наукових проблем. 

Легкі сайентисти – Підприємець (ЛІЕ) і Критик (ІЛІ) – проявляються краще в мобільних підходах, характерних для вирішення короткотривалих завдань.

●Гуманітарна – характерна для групи з чотирьох соціотипів, лінгвіків, формула яких складається з комбінації функцій етики і інтуїції – найефективніша в сферах культури, мистецтва, релігії, психології та інших гуманітарних напрямках.

Важкі  гуманітарії – Радник (ІЕЕ) і Гуманіст (ЕІІ) – сильні там, де потрібно докопуватись до глибинних проблем окремої людини.

Легкі гуманітарії – Наставник (ЕІЕ) і Лірик (ІЕІ) – добре відображають поверхневі поточні проблеми масової психіки.

●Соціальна – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації функцій етики і сенсорики; найефективніша в соціальній сфері (торгівля, постачання, послуги, дозвілля, охорона здоров’я тощо).

Важкі соціали – Політик (СЕЕ) і Хранитель (СЕІ) – найкраще підходять для організації життєдіяльності в складних, несприятливих умовах соціуму.

Легкі соціали – Ентузіаст (ЕСЕ) і Посередник (СЕІ) – підлагоджують комунікацію в сприятливому комфортному соціумі.

 

Застосування типосинтезу

Застосування типосинтезу

 

Сьогодні вивчення еннеаграми широко використовується в США та Європі у школах підготовки спортсменів, керівників, бізнесменів та представників влади: у політтехнології при вибудовуванні іміджу політика, в бізнесі, у роботі правоохоронних органів, державних і громадських організацій, у професійному та особистісному зростанні. 

Еннеаграма широко застосовується в багатьох областях, включаючи бізнес, психотерапію, коучінг, мистецтво, охорона здоров'я, виховання, освіта і духовне зростання. 

Кореляція між типологіями

Кореляція між типологіями

(Еннеаграма, типологія Юнга, соціоніка, MBTI)

Типосинтез базується на поєднанні типології Еннеаграми і типології Юнга (а також похідних типології Юнга: соціоніки та MBTI). Таблиця кореляції:

 

 

Юнг (Jung)

Соціоніка

MBTI

Еннеаграма

Типосинтез

Почуття інтровертне

(Feeling Introverted)

Етика відносин

 

ЕСІ

ISF_

1

 

Інтровертні емоції

ЕІІ

INF_

Почуття екстравертне

(Feeling Extraverted)

Етика емоцій

 

ЕСЕ

ESFJ

2

Екстравертні емоції

 

EIE

ENFJ

Мислення екстравертне

(Thinking Extraverted)

Логіка діла

 

ЛСЕ

ESTJ

3

 

Екстравертне мислення

 

ЛІЕ

ENTJ

Мислення інтровертне

(Thinking Introverted)


Логіка структури

ЛСІ

IST_

5

 

Інтровертне мислення

ЛІІ

INT_

Інтуїція інтровертна

(Intuition Introverted)

Інтуїція часу

IEI

INF_

4

 

Інтровертна інтуїція

 

ІЛІ

INT_

6

Інтуїція екстравертна

(Intuition Extraverted)

Інтуїція можливостей

ІЛЕ

ENTP

7

 

Екстравертна інтуїція

IEE

ENFP

Відчуття екстравертне

(Sensing Extraverted)

Сенсорика сили

 

СЛЕ

ESTP

8

 

Екстравертна сенсорика

СЕЕ

ESFP

Відчуття інтровертне

(Sensing Introverted)

Сенсорика відчуттів

 

СЛІ

IST_

9

 

Інтровертна сенсорика

СЕІ

ISF_

 

Typosynthesis en

Typo-synthesis

Typosynthesis is a branch of holistic psychology, which helps a person to develop, become more effective and happier, using knowledge of his psychological type. 

Typosynthesis is based on a combination of Jung's Typology and Enneagram. More information here >>>

On the one hand, Typosynthesis combines (interconnects) different typologies (Jung's Typology, Enneagram, Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) and Socionics) and on the other hand it combines Typology with Psychology and Spirituality.

 *       *       *

In 1921, Swiss psychologist Carl Jung published the most famous of his books "Psychological Types", which summarizes the results of his 20 years of practical psychological activity and introduces the idea that each person has a psychological type.

Everyone has a most developed psychic function, which defines his habitual reactions and, accordingly, behavior:

«Just as a lion strikes down his enemy or his prey with his fore-paw, in which his strength resides, and not with his tail like the crocodile, so our habitual reactions are normally characterized by the application of our most trustworthy and efficient function; it is an expression of our strength. However, this does not prevent our reacting occasionally in a way that reveals our specific weakness. The predominance of a function leads us to construct or to seek out certain situations while we avoid others, and therefore to have experiences that are peculiar to us and different from those of other people. An intelligent man will make his adaptation to the world through his intelligence, and not in the manner of a sixth-rate pugilist, even though now and then, in a fit of rage, he may make use of his fists. In the struggle for existence and adaptation everyone instinctively uses his most developed function, which thus becomes the criterion of his habitual reactions.» (Carl Jung's lecture (1), 1928).

Carl Jung distinguished four basic psychic functions:
* Sensing
* Feeling 
* Thinking 
* Intuition 

Carl Jung believed that a man identifies himself with his main psychological function: «Very frequently, indeed as a general rule, a man identifies himself more or less completely with the most favoured, hence the most developed, function. It is this circumstance which gives rise to psychological types». (2)

 

1 - Carl Gustav Jung “A Psychological Theory of Types”. A lecture delivered at the Congress of Swiss Psychiatrists, Zurich, 1928.

2 - Carl Gustav Jung "Psychological Types" (1921). Chapter XI. Definitions. 30 - Inferior Function.

Holistic Psychology School "Seven Rays", Lviv, Ukraine, e-mail:7promeniv(a)gmail.com.

Про типосинтез

Коротко про ТИПОСИНТЕЗ

ТИПОСИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

Психотип визначає, які в людини сильні і слабкі сторони, які в неї вподобання і страхи, від психотипу залежить глибинна мотивація та поведінка людини.

Тому, знаючи психотип людини, можна передбачити її поведінку в стресі і в безпеці, на близькій і на далекій психологічній дистанції, передбачити її стиль лідерства. Знаючи психотипи двох окремих людей, можна передбачити, які відносини між ними складуться (це стосується як відносин в сім’ї так і відносин з партнерами та колегами).

Знання психотипу допомагає визначити профорієнтацію людини. Наприклад, люди одного типу люблять працювати наодинці, щоб їх ніхто не турбував, а інші навпаки потребують спілкування і не можуть працювати насамоті; одні психотипи люблять чіткі рамки і правила і в таких умовах є продуктивними, а інші психотипи найкраще працюють при невизначених умовах, люблять зміни, при наявності рамок, правил і рутини їхня працездатність різко знижується. В  залежності від психотипу людина по-різному реагує на виклик, конфлікт, протистояння – представників одного типу це надихає і приводить в тонус, а інших вводить в ступор, і в них понижується працездатність. Тому одні психотипи краще працюють в комфортних сталих умовах, а інші можуть працювати у нестандартних некомфортних умовах і мають підвищену стресостійкість. Одні типи більше схильні до лідерства, інші воліють триматися в тіні. 

Більше інформації про профорієнтацію різних типів дивіться тут >>>

 

Дочірні категорії