СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Типо-синтез     

Typo-synthesis in english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом, типологію п’яти травм за Ліз Бурбо та Барбарою Бреннан, типологію Семи Променів Аліси Бейлі), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Морфологічні типи

Морфологічні типи

 Психологічні особливості трьох основних морфологічних типів тіла з позиції Еннеаграми.

 Автор статті - Пітер О'Ханрахан (Peter O'Hanrahan), спеціаліст із типології Еннеаграми.

 

 
Ектоморф  Мезоморф   Ендоморф

 

 Ектоморфи

Ектоморфи мають тонке і часто тверде тіло, яке відображає нервову систему. Такі люди зазвичай напружені та чутливі. Вони мають слабкий фізичний та емоційний захист. Ектоморфи можуть бути занадто стимульовані контактами з людьми і тому потребують усамітнення. З іншого боку, вони здатні впоратися зі значною кількістю розумових стимулів, більше ніж будь-який інший тип, оскільки можуть блокувати свої фізичні імпульси. Однак вони можуть бути перевантажені і тоді їм важко заспокоїти свою нервову систему. Це може проявлятися, наприклад, проблемами зі сном, травленням або з засвоєнням їжі.

Можливо, із-за їхнього більш вразливого тіла, ектоморфи більше ніж інші типи віддалені від землі (від фізичного і матеріального). Їм часто буває близьке відчуття страху: страху фізичного світу або боязні інших людей. Внаслідок того, що вони більше ніж інші відчувають загрозу (небезпеку), їм буває важче ніж іншим підтримувати комфортні відносини з людьми. По відношенню до інших вони часто бувають налаштовані вороже без особливої причини або як мінімум насторожено. Здатність відсторонюватися може бути справжнім порятунком для ектоморфів. Втікання в голову (знаходження притулку в голові) допомагає їм зменшити їх вразливість і загальмувати (сповільнити) енергію їхнього тіла. Фізичне задоволення може бути для них таким самим випробовуванням як і фізичне страждання.

У минулі століття ектоморфне тіло могло бути справжньою незручністю. Воно не підходить ні для важкої роботи у сільському господарстві чи у будівництві, ні для ролі воїна. На щастя, ектоморфи мали можливість знайти місце у суспільстві, де цінувалися мислення та чутливість нервової системи: спеціалісти з планування, вчені, музиканти… В наш час, оскільки сучасне суспільство віддає перевагу або більше винагороджує інтелект та роботу з інформацією ніж фізичну працю, ектоморфи мають більше успіху.

Крайньою версією ектоморфного типу є людина, яка повністю живе у своїй голові, оточена книгами і комп’ютером, і яка зовсім не знає свого тіла; але такі випадки трапляються рідко. Ектоморфи також можуть бути спортивними, полюбляти такі заняття як біг або їзда на велосипеді. Більшість людей не є чистими ектоморфами, але мають зазвичай додатково ендоморфний або мезоморфний компонент.

Поведінка у конфлікті:

Зазвичай ектоморфи не люблять прямих конфліктів і намагаються їх уникнути. В той же час, вони можуть бути чудовими стратегами і спеціалістами з планування у конфліктних ситуаціях, якщо не перебувають на передовій. Ектоморфи більш охоче виражають свою агресивність інтелектуальною критикою та осудом, ніж фізичним способом. Коли вони гніваються, вони зазвичай стають холодними і відстороненими, а не розлюченими та емоційними (хоча завжди є винятки). Їм треба зрозуміти, що деякі інші люди, особливо діти, мають потребу виражати себе більш емоційно і більш фізично, ніж вони.

 

Далі буде ... 

Останнє оновлення: 22.11.2019

 

Взято з сайту Французького Інституту Еннеаграми www.enneagramme.com

5 - Мислення екстравертне

5 - ТИП З ЕКСТРАВЕРТНИМ МИСЛЕННЯМ

Екстравертне мислення (або ділова логіка - Ділова практичність, вигода, технологія

 

Екстравертне мислення допомагає людині адаптовуватися у зовнішньому світі завдяки ефективному використанню обєктів.

Базовий опис:

Світ для нього – сукупність об’єктів, з якими можна щось вчиняти для отримання користі.

Тип із екстравертним мисленням опирається на логіку, факти та закони природи. Добре розуміє технологічні процеси і роботу різних механізмів. Все і всіх оцінює з точки зору доцільності і корисності. Розуміє, як отримати практичну вигоду від об’єкту.

Отримує задоволення від вирішення складних задач. Із задоволенням займається будь-якою справою, якщо вона обіцяє в перспективі успіх. Легко помічає вразливі місця в різних проектах та знаходить спосіб їх усунути. Для нього велике значення мають ефективність, оптимізація, продуктивність, цілі та результати. Любить навчати інших, як правильно досягнути тої чи іншої цілі. Має постійний внутрішній «мотор». Здатний виконати величезний обсяг роботи, забуваючи подбати про себе і доводячи себе до повного виснаження. Йому складно не бути активним і він відпочиває, наприклад, під час прибирання чи ремонту.

Любить бути в центрі уваги та бути активним учасником подій. Охоче працює в групі. Має виражені лідерські якості. Орієнтований на результат. Вміє забезпечити правильну організацію та успіх проекту. Легко відкладає свої емоції в сторону. Швидко приймає рішення. Вміє зацікавити інших, щоб сприяти розвитку якоїсь ідеї чи проекту. Прислухається лише до логічних доводів. Не любить ледарів. Не терпить марнування часу.

Любить динамічні види спорту: походи, туризм, альпінізм, біг тощо. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Вкладається в роботу на 110% та ідентифікує себе з нею: «я - це те, що я роблю». Може настільки віддатись роботі, що занедбувати почуття та стосунки з іншими. Любить презентувати, виставляти напоказ, просувати і продавати самого себе. Якщо необхідно, може змінювати ролі та імідж, йому притаманні якості хамелеона. Йому самому деколи здається, що його життя - це зміна ролей, які він грає для інших, і він не знає ким він є поза професійним чи соціальним статусом.

Пишається своїм вмінням будь-яку роботу виконати якнайшвидше та найефективнішим способом. Його самовпевненість ґрунтується на переконанні, що не існує того, чого б він не міг досягнути завдяки своєму розуму.  Прагне бути першим у всьому, чим би не займався. Схильний до конкуренції. Намагається добре виглядати і справляти гарне враження на навколишніх як зовнішністю, так і своєю компетентністю. Його уявлення про себе пов’язане з тим, наскільки його оцінюють та як захоплюються його успіхами та досягненнями. Його життя часто перетворюється на змагання: зустріч із друзями стає способом збільшити свою популярність, запрошення на вечерю до свого дому – нагодою показати власний дім (якщо є чим похвалитися). Йому важливо показати іншим свою успішність у бізнесі, кар’єрі чи спорті. Навіть сім’ю може розглядати як проект, який має бути успішним в очах навколишніх, тому демонструє іншим картини сімейної ідилії, створює образ казково прекрасної сім’ї.

Не любить говорити з кимось про свої проблеми і переживання. Часто приховує свої емоції навіть у колі близьких людей. Знайомлячись із новими людьми намагаєтеся зрозуміти, наскільки ця людина може бути корисна. Щире, дружелюбне ставлення зі сторони навколишніх активізує його.

Вміє жорстко відстоювати свої ідеї та інтереси. Активно обороняється, але першим не нападає. Може виступати проти авторитетів та існуючих порядків, якщо обмежують його права.

Псевдоніми: Досягач, Мотиватор, Успішний, Чемпіон, Підприємець, Герой.

Тип з екстравертним мисленням має два підтипи: інтуїтивний (логіко-інтуїтивний екстраверт) ЛІЕ та сенсорний (логіко-сенсорний екстраверт) ЛСЕ .

 

Психологічні аспекти екстравертного мислення

Функція екстравертне мислення може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Цілеспрямованість, допитливість, ясний інтелект. Здатність знайти ефективні способи досягнення цілі. Допомога іншим у досягненні поставлених цілей завдяки наданню покрокової інструкції та мотивації власним прикладом. Ритмічна активність у співпраці з іншими. Практична діяльність заради відкриття краси та істини.

 Найгірші прояви:

Прагнення слави, краси та матеріального володіння (марнославство, погоня за іміджем, надмірний практицизм, обман заради вигоди). Нездорова конкуренція. Інтелектуальна гординя. Нав’язлива потреба бути героєм в очах навколишніх.

 Замкнене коло:  Чим більше ототожнює себе з тим, хто може у будь-якій діяльності досягнути результату -> тим більше боїться невдачі (не досягнути результату) -> тим більше вкладається в роботу -> тим більшу неповноцінність відчуває при будь-якому натяку на свою неуспішність -> тим більше намагається довести іншим, що він успішний (створює неправдивий імідж)

 

 

Останнє оновлення : 14.12.2019

 

 

Інтровертні емоції

4 - Тип з інтровертними емоціями – етика відносин

Інтровертні емоції  (або етика відносин)  -  Відносини між людьми, мораль, етика, традиції 

Базовий опис:

Добре розрізняє відносини, що складаються між людьми, їх симпатії та антипатії. Критично оцінює поведінку навколишніх. У спілкуванні намагається бути ввічливим і тактовним. Однаково спокійно спілкується як з приємними йому людьми так і з неприємними. Свої почуття тримає глибоко всередині. Глибоко цікавиться морально-етичними питаннями. Моральні норми залежать від власних суб’єктивних уявлень про мораль. Пунктуальний, працьовитий, надійний, має сильне почуття обов'язку. Вимогливий до себе та до інших. Не може дозволити собі бути неохайним. У роботі схильний дбати про деталі, порядок і точність. З повагою ставиться до традицій. Консервативний.

Найкращі прояви:

Вміє встановлювати і підтримувати відносини з людьми, етично поводитися у різних ситуаціях. Ввічливий, тактовний. Милосердний. Приділяє багато уваги моральним аспектам: чесність, совість, гідність, порядність, інтелігентність. Несе в світ високі морально-етичні стандарти, стає для навколишніх прикладом відповідальності, самодисципліни та відданості обов’язку, поваги до традицій. Використовує традиції для збереження та укріплення відносин між людьми.

Суб'єктивне відчуття функції:

Має сильне бажання викорінити зло, зробити світ досконалим. Часто думає про те, як можна щось покращити. Докладає багато зусиль, щоб виправити власні недоліки. Має суворого внутрішнього критика, який говорить йому що правильно, а що – ні. Внутрішній критик засуджує і контролює його емоції та потреби, змушує його діяти правильно, а не так, як йому хочеться. Гордиться тим, що він чесний і працьовитий. Йому властиве сильне почуття обов’язку: може з температурою мити підлогу, тому що вдома має бути чисто. Не завжди ясно, перед ким цей обов’язок. Очікує поваги від навколишніх.

Постійно оцінює поведінку інших. Відразу помічає щось недоречне, недосконале, неправильне. Приділяє багато уваги малопомітним жестам та інтонаціям співрозмовника. Прискіпливий до правильності мови. Здатний співпрацювати лише з тими людьми, які розділяють його моральні переконання. Вважає найважливішим у житті взаємну довіру, чесні та порядні відносини, дотримання норм етики і моралі та бережливе ставлення до традицій. Сексуальні свободи – не для нього. Найголовніша його вимога до партнера – вірність.

Любить доброзичливу емоційну атмосферу та людей з веселою вдачею, поряд з якими і сам стає веселим. Прояв негативних емоцій як зі своєї сторони так і зі сторони інших вважає недоліком.

Тип з інтровертними емоціями має два підтипи: сенсорний (етико-сенсорний інтроверт) ЕСІ  та інтуїтивний (етико-інтуїтивний інтроверт) ЕІІ  .

 

Психологічні аспекти інтровертних емоцій

 Для типу з інтровертними емоціяминайважливішим є досконалість та дотримання моральних ідеалів. Проте поняття досконалість включає в себе протилежність – недосконалість, а поняття моральність включає в себе аморальність. Людина даного типу з високим ступенем психологічної зрілості усвідомлює ці пари протилежностей і приймає в собі як моральність, так і аморальність, як досконалість, так і недосконалість. Проте, при меншій психологічній зрілості людина прилипає до однієї складової образу і витісняє другу, «погану» складову. Чим більше тип з інтровертними емоціями прагне бути досконалим і моральним, тим більше він боїться бути недосконалим і аморальним. Чим більше такий тип ототожнюється з «образом себе» як того, хто рухається до морального ідеалу, тим більший гнів він відчуває при будь-якому натяку на свою аморальність чи недосконалість. При середньому ступені психологічної зрілості тип з інтровертними емоціями гнівається на самого себе та осуджує себе за свою недосконалість. Йому починає здаватися, що його люблять саме за його моральність і правильність. І щоб його любили, йому треба весь час підтверджувати свою правильність і досконалість. При ще меншій психологічній зрілості такий тип спрямовує свій осуд та гнів назовні на навколишніх, він критикує інших, намагаючись виправити в них те, що не визнає в собі.

 

Сторінка перебуває у стадії наповнення. Матеріали будуть поступово додаватися. 

 

6 - Мислення інтровертне

6 - ТИП З ІНТРОВЕРТНИМ МИСЛЕННЯМ (ЛОГІКОЮ)

Інтровертне мислення  (або структурна логіка) - Структура, аналіз, причинно-наслідкові зв'язки

 

Інтровертне мислення допомагає людині функціонувати у світі об’єктивних явищ та фактів, розуміти взаємозв’язки між ними та формулювати висновки.

Базовий опис:

Світ для нього – сукупність об’єктів та явищ, пов’язаних між собою, закономірності яких він хоче відкрити та впорядкувати.

Тип із інтровертним мисленням високо цінує логіку та об’єктивні закономірності, схильний аналізувати навколишній світ і самого себе. Добре розбирається у теоретичних системах. Чітко відділяє головне від другорядного, відчуває порушення закономірності. Має гостре почуття справедливості та об'єктивності.

Любить, коли все навколо впорядковане. Йому важливо відшукати причинно-наслідкові зв'язки між частковим і загальним і спертися на якусь послідовну інтелектуальну систему. Любить вчитися, читати, проводити дослідження, збирати інформацію, вивчати складні явища. Вміє систематизувати інформацію. Будує схеми і концепції. Спеціаліст не з розширення, а з поглиблення людських знань. Обирає вузьке коло і копає дедалі глибше і глибше.

Вміє чітко, послідовно та доказово викладати свої думки або навчальний матеріал, вміє пов’язати деталі із цілим. Розробивши загальну систему, конкретизує її, наближає до практики.

Обережний і стриманий, логічний і незалежний. Багато розмірковує. Любить працювати на самоті, важко переносить необхідність постійно бути на людях. Навіть від друзів нерідко прагне втекти до своїх книжок, комп’ютера чи інших джерел інформації. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Воліє спостерігати, бути осторонь, ніж бути в центрі уваги. У спілкуванні чуйний і не нав'язливий, надіває маску ввічливості, яка, однак, перебуває в контрасті з його суттю і стомлює, тому дотримується великої психологічної дистанції з людьми. Не любить несподіваних відвідувачів, не знає, що з ними робити, вважає, що вони лише відволікають. Спокійно та впевнено почувається, коли все спланував і подумки підготувався. Несподіванки створюють у нього почуття незручності.

Досить повільний, коли треба діяти. Логіка для нього - це зручний захист. У нелогічних ситуаціях губиться. Має потребу у розумінні закономірностей світу, прагне вписати весь світ у свою логічну структуру. Впевнений, що розумне не може бути поганим, схиляється перед прекрасним світом знань, прагне жити у справедливому, розумно побудованому світі та закликає до цього інших. Вимогливий до себе та до інших, може виявляти жорстокість і жертвувати своїми близькими в ім’я справедливості. Непохитний у своїх судженнях. Будь-яка спроба натиснути на нього неминуче призводить до конфлікту. 

Не обтяжує інших пустим базіканням та не навантажує інших своїми проблемами, не схильний ділитися своїми переживаннями. Йому важко просити про допомогу. Щоб зберегти автономію, схильний обходитися малим, його запити щодо базових потреб невеликі. Може здаватися холодним та відстороненим. Йому не подобається, якщо він має відповідати на очікування інших. Не дозволяє чужим думкам або потребам впливати на себе. Його не сильно турбує критика навколишніх чи їхнє байдуже ставлення, тому може помилково вважати що й інші такі ж беземоційні і що навколишні так само спокійно будуть сприймати його поведінку. Тому може говорити занадто прямо і грубо. Часто відчуває свою інтелектуальну перевагу над іншими.

Тип з інтровертним мисленням має два підтипи: інтуїтивний (логіко-інтуїтивний інтроверт) ЛІІ та сенсорний (логіко-сенсорний інтроверт) ЛСІ .

 

Психологічні аспекти інтровертного мислення

Функція інтровертне мислення може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Гострий інтелект. Точні формулювання. Вміння пояснити складні, заплутані речі простою мовою, розкласти по поличкам, відділити головне від другорядного. Вміння докопатися до суті явищ, розкрити їхню внутрішню структуру. Зіставляє різні системи між собою, вибирає кращу з наявних систем, підходів.

Справедливість та об’єктивність по відношенню до людей. Усвідомлення тонкої природи людини. Чутливість до світла, мудрості і духовності.

Найгірші прояви:

Зарозумілість, раціоналізація, грубий критицизм, запеклий атеїзм, скупість, замкнутість, відстороненість, невміння прощати, відсутність співчуття і поваги. Непереборне бажання до накопичення знань (без розбору).

Замкнене коло:  Чим більше вважає, що все розуміє завдяки логічному мисленню -> тим більше боїться виявитися інтелектуально не готовим до реального життя -> тим більше занурюється в отримання знань та збір інформації, уникаючи життєвих викликів -> тим більшу неповноцінність відчуває коли треба діяти, а знання не допомагають -> тим більше занурюється у накопичення інформації з надією, що вона допоможе в реальному житті

 

Останнє оновлення : 21.12.2019 

 

 

8 - інтуїція інтровертна

8 - ТИП З ІНТРОВЕРТНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ

Інтровертна інтуїція  (або інтуїція часу) - Передбачення розвитку подій, уява, фантазія

 

Інтровертна інтуїція допомагає людині контактувати з глибинним внутрішнім світом, сприймати звідти символи та архетипи, завдяки чому передбачати розвиток подій.

Базовий опис:

Світ для нього – передчуття, символи, знаки долі, багатоваріантність розвитку подій, потреба зловити сприятливий момент.

 Добре відчуває плин часу та своєчасність чи не своєчасність дій. Керується інтуїтивними передчуттями. Має здатність передбачувати. Розуміє психологію людей, прогнозує їхні дії, вчинки. Швидко розрізнює штучність, фальш, лицемірство. Помічає невідповідності і розбіжності. Має багату уяву. 

Любить усамітнюватися і роздумувати про значення життя, минуле і майбутнє. Намагається відшукати основні закономірності долі. Цікавиться темами, пов'язаними з незвичайними, загадковими явищами. Заглиблений у свої внутрішні переживання. Мрійливий. Намагається уникати буденності. Йому важко доводити справи до кінця. Може продумувати всю роботу в думках, але так і не почати її втілювати на практиці. Любить, щоб його ідеї втілював хтось інший, надихає інших. Не любить складати план дій і дотримуватися заздалегідь встановленого плану. Діє, керуючись інтуїцією, чуттям, емоціями. Вміє завчасно піти від небезпеки і не потрапити у неприємності. У повсякденному житті зазвичай проявляє гнучкість, терпимість, добре пристосовується до обставин.

Не квапиться. Багато що відкладає на завтра. Не любить різких змін. Вважає, що до цілі треба рухатися поступово. Всі проблеми розглядає з філософської точки зору.

Поводиться скромно, тримається в затінку, але радий, коли його там помітять. В товаристві друзів може поводитися розкуто і емоційно. У спілкуванні як правило, дає партнерові можливість говорити, а сам висловлюється лише у найбільш слушний момент. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Вважає себе не таким, як інші, відчуває те, чого інші не відчувають. Внаслідок високої чутливості буває надмірно тривожним. Періодично відчуває страх, що проявляється як стан постійного неспокою та поганого передчуття. Бореться зі страхом або піддаючись йому, або діючи йому всупереч. Може демонструвати свою тривогу з метою привернути до себе увагу рятівника. Якщо в реальному житті отримати підтримку сильної людини чи спільноти не вийшло, компенсує це у своїх мріях та фантазіях. Схильний заглиблюватися у свої мрії, уяву та фантазії, у порівнянні з якими реальність і буденність здається нудною.

Поважає сильних людей чи спільноти. Почувається спокійно біля сильної, впевненої людини. Відданий і справі, і своїй команді, відповідає і ситуації і очікуванням людей. 

Добре відчуває свій особистий простір та поважає простір навколишніх. Найбільше цінує внутрішню гармонію. Вважає, що незнання внутрішнього світу одне одного роз'єднує людей. Бачить розділення і боротьбу, а прагне до гармонії, миру та єдності.

Нерішучий. Перш ніж прийняти рішення, воліє дізнатися думку інших. Намагається знайти підтримку своїх дій у навколишніх. Часто питається у партнера: "а як ти вважаєш". У стосунках готовий підпорядковуватися вимогам партнера, при умові, що партнер – вольова і рішуча людина.

Тип з інтровертною інтуїцією має два підтипи: логічний (інтуїтивно-логічний інтроверт) ІЛІ та емоційний (інтуїтивно-емоційний інтроверт) ІЕІ .

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСТРАВЕРТНОЇ ІНТУЇЦІЇ

Функція інтровертна інтуїція може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Єдність і гармонія, мудрість і своєчасність. Передчуття розвитку подій. Знає, що може піти не так і вміє прорахувати всі варіанти. Повага до індивідуальності кожного, вміння пояснити іншим суть їх проблеми.

Найгірші прояви:

Надмірна тривожність, відчуття себе жертвою (віктимність), постійні кризи, примхливість та образливість; ревниві, емоційно потребуючі, відчувають себе покинутими; меланхолія, лінощі, екстравагантність, безладна боротьба; невпевненість, коли треба діяти, неготовність діяти без чиєїсь підтримки. Надмірна чутливість до відволікань на побутові питання.

Замкнене коло: Чим більше відчуває себе особливим (не від світу цього) -> тим більше боїться не знайти свого місця в світі -> тим більше закривається у своєму світі -> тим більшу неповноцінність відчуває при неможливості реалізувати те, що відчуває -> тим більше втікає у світ своїх фантазій

 

 

Останнє оновлення : 07.12.2019