ВЧЕННЯ ПРО СІМ ПРОМЕНІВ

Великий Зодіак і Малий Зодіак

І.  Наша Галактика в Космосі

Галактика — гігантські (до сотень мільярдів зірок) зоряні системи, утримувані силами гравітації. Закон гравітації (gravitation) є одним з відгалужень універсального Закону Тяжіння (attraction).

Наша Сонячна Система розташована на периферії Галактики Чумацький Шлях (MilkyWay). Спіральні галактики типу Чумацького шляху, плоскі за формою, у центрі старі зірки, оточені молодими зірками, зібраними в “руки або рукави” – спіралі. Руки спіральних галактик містять газ і пил, з яких формуються нові зірки. Більшість галактик зібрана в кластери, які містять від кількох до тисяч галактик.  На початку ХХІ ст. виявлено, що практично в центрі кожної галактики знаходиться чорна діра, яка відіграє ключову роль у генезисі галактик. Наша Сонячна Система розташована в спіралі Оріона. Відстань від Сонячної системи до ядра (центру) Галактики близько 26 тисяч світлових років або 8 тисяч парсеків.

 

Схематична будова Галактики Чумацький Шлях, зображена на мал.1. Кожен спіральний рукав описує логарифмічну спіраль із підйомом приблизно 12 градусів. Вважається, що у нашій галактиці існують чотири основні спіральні рукави, котрі беруть свій початок у галактичному центрі (1). ці зображення мають наступні назви:

2 та 8 — Трьохкілопарсековий Рукав та Рукав Персея;

3 та 7 — Рукав Норми та Рукав Лебедя (разом із нещодавно відкритим відгалуженням 6);

4 та 10 — Рукав Південного Хреста та Щита;

5 та 9 — Рукав Каріни та Стрільця.

Окрім зазначених вище, існують також менші рукави або відгалуження, включаючи:

11 — Рукав Оріона, у якому знаходиться наше Сонце (12) та Сонячна система.

Згідно сучасних астрономічних досліджень центр нашої галактики, навколо якого обертається і наша частина галактики, розташований в районі сузір’я Стрільця. Водночас, згідно з езотеричними джерелами, Центральним Сонцем нашої частини Галактики є зірка Алкіона (Альціона) (Alcyone). Зірка Алкіона (Альціона) (Alcyone) – одна із зірок в скупченні Плеяд (в натальній геоцентричній карті розташована на межі між знаками Тельця і Близнюків). З точки зору зірки Альціони, небесна геометрія має такий вигляд, як показано на схемі нижче:

 Таким чином, має місце наступне ієрархічне вміщення:

Космос – Наша Галактика (Чумацький Шлях) – Центр нашої Галактики (розташований в сузір’ї Стрільця) – Центр тої частини Галактики, до якої належить наше Сонце (цим центром є зірка Альціона із скупчення Плеяд) – наша Сонячна Система – Сонце – Планети – Планета Земля – Шамбала – Ієрархія – Людство.

ІІ.  Прецесія Землі і Епоха Водолія

Астрономічно відомо, що вісь планети Землі описує на небосхилі коло радіусом 23,5 градуси з швидкістю одне повне коло за приблизно 26 тисяч років. Цей рух називається прецесією Земної осі. Таким чином одне Зодіакальне сузір’я впливає на Землю протягом 26000 / 12 ≈ 2160 років. Саме в наш час відбувається перехід від сузір’я Риб до сузір’я Водолія.

Езотеричні джерела теж говорять про прихід Нової Епохи Водолія, яка приносить з собою нові віяння та нові вимоги в тім числі і до людства. Вплив енергій сузір’я Риб поступово слабшає, поступаючись місцем потокам від сузір’я Водолія. Наступні понад дві тисячі років якості Водолія будуть осаджуватись через створені людьми форми, руйнуючи або модифікуючи ці форми для більш адекватного вираження енергій цього сузір’я. Енергії Водолія приходять на Землю через планету Уран (провідника енергій Сьомого Променя), яка астрологічно є управителем цього знаку. Якості, які прагнуть виразитись завдяки Водолію і Урану – це новаторство, реформаторство, а також групова активність. Сьомий Промінь, як якість возз’єднання Духу з Матерією в найщільнішій точці осадження, несе творення нових форм і церемоніалів. Новий тип груп – це синтез ієрархічного спів-вміщення з повною індивідуальною свободою.

Для людей езотеричного типу свідомості це означає – групове служіння в групових формаціях нового типу.

Принципи співпраці в групах Нової Епохи

1) Рішення в групах нового типу ухвалюються колегіально, а не керівником.

2) Якщо в членів групи є розбіжності, вони вирішуються шляхом обговорення, аж доки не буде досягнуто спільного рішення з врахуванням думки всіх задіяних в ситуацію учасників (це ідеальний варіант).

3) Групова активність забезпечується лідерами проектів, а не менеджерами-керівниками адміністративного типу; загальне керівництво здійснюється завдяки координатору, який циклічно змінюється.

4) Виконання певної роботи (проекту) бере на себе той, хто може найкраще з нею впоратись. З часом, з метою напрацювання якостей, котрих не вистачає, ту ж роботу може виконувати той, для кого це буде значним індивідуальним зростанням.

Водночас зауважимо, що епоха Риб ще існує для тих, хто в своїй свідомості є прихильником консервативного підходу і надає перевагу використанню старих закристалізованих форм (в усіх сферах життя: веденні бізнесу, родинних, сімейних стосунках, в ставленні до релігії, освіти, науки, медицини і т.і.).

ІІІ. Велика Ведмедиця, Плеяди, Сиріус

Також важливо те, що дванадцять сузір’їв, котрі утворюють наш Зодіак, самі є також приймачами багато чисельних потоків енергії, що приходять до нас з інших джерел. Ці енергії змішуються і сплавляються з енергією того чи іншого сузір’я і “окультно очистившись”, досягають нашої Сонячної системи.

Езотерична астрологія вивчає вплив, або дію вібрацій, різних планет на субстанцію оболонок. В езотеричному значенні це вплив одного з сонячних центрів. Сили, що випромінюються з цих центрів, діють на планетарні центри... Причина цього прихована в кармі Небесної Людини. Коли з’явиться істинна езотерична астрологія, про це буде дано більше інформації. Поки що вивчається азбука цього об’ємного предмету, маючи справу з екзотеричною зовнішньою завісою, що була мудро накинута на всю інформацію про планети.

Нижче наведений базовий перелік основних впливів, які досягають нашого планетарного життя з далеких Джерел та викликають певні наслідки в індивідуальній людині та в людстві загалом.

 

1.

Сузір’я Великої Ведмедиці.

I.

2.

Сім Сестер Плеяд.

 

3.

Сиріус, Зірка Пса.

 

 

 

II.

1.

Дванадцять зодіакальних сузір’їв.

 

 

 

 

1.

Сім сонячних систем, одна з яких є нашою.

III.

2.

Сім священних планет, до яких наша планета не належить.

 

3.

П’ять не-священних планет і “приховані” планети.

 

 

 

IV.

1.

Сім планетних центрів.

 

2.

Сім центрів сили в людському ефірному тілі.

Таким чином, маємо дев’ятірний енергетичний вплив. Це основна схема, однак слід пам’ятати, що існують і інші, менш значимі, впливи.

До них слід додати інші потоки енергії, які впливають на наше планетарне життя – випромінення Бетельгейзе, зірки-гіганта, або вплив Антаресу та інших великих сонць і сонячних систем, зв’язаних з зодіакальними сузір’ями; їх енергії досягають нас не безпосередньо, а через сузір’я Зодіаку.

Крім того, слід пам’ятати, що технічно сюди треба включити також вплив випромінювань, які йдуть до нас безпосередньо від нашої планети Земля. Тоді аналіз буде повним, включаючи весь спектр енергій, на які відгукується ефірне тіло людини, а на останнє автоматично і пасивно реагує фізичний провідник людини. Необхідними є розуміння цього відгуку і усвідомлений контроль індивідуальних реакцій. В повній мірі це стає можливим тільки на досить просунутій стадії еволюції, коли людина наближається до Шляху (в технічному сенсі). Людина повинна  спочатку навчитись контролювати свої реакції на вплив планет, які направляють її особистісні справи; планети розташовані в дванадцяти домах гороскопу. Існує два способи досягнення цього:

Перший: маючи  належно розрахований і складений гороскоп, слід прагнути визначити, що необхідно зробити для того, щоб протистояти планетним впливам, коли є бажаним контролювати особистісні реакції. Це має здійснюватись силою думки і потребує дотримання умов точного знання моменту народження і досконалої мудрості астролога.

Другий: слід свідомо прийняти позицію духовного Спостерігача і культивувати здатність відгукуватись на свою Душу. Потім необхідно навчитись контролювати з позиції Душі обставини і супутні реакції особистості.

•   Психологічні заняття 

Психологічний клуб

"Сім Променів"

запрошує на свої зустрічі:

 Це зустрічі для тих, кого

цікавить ... читати далі >>>