ВЧЕННЯ ПРО СІМ ПРОМЕНІВ

 Дванадцять домів і дванадцять сфер життя людини

Дім – це сфера життя, фундаментальна ділянка проявів людини і світу. Кожен дім (сфера життя) реалізовується через якості того Знаку Зодіаку, в якому розташований дім. Тобто, дім забарвлений якостями того знаку Зодіаку, в якому він розміщений.

 

Згідно з рівнодомною системою домів, кожен рік, починаючи від дня народження людини, Сонце, проходячи через всі дванадцять знаків (по одному місяцю на один знак), характеризує зміну сфер особистісного життя людини[1].

Розглянемо детальніше на прикладі людини, народженої в Знаку терезів, 10 жовтня.

Період

Дім

(сфера життя)

Характеристика якостей, через які реалізовується активність

З 10 жовтня

І – “Я”, ціль

Якості Терезів

З 10 листопада

ІІ – ресурси

Якості Скорпіона

З 10 грудня

ІІІ – контакти

Якості Стрільця

З 10 січня

IV – середовище

Якості Козерога

З 10 лютого

V – творче самовираження

Якості Водолія

З 10 березня

VI – служіння, кармічне призначення

Якості Риб

З 10 квітня

VII – партнерство

Якості Овна

З 10 травня

VIII – трансформація

Якості Тельця

З 10 червня

IX – мудрість

Якості Близнюків

З 10 липня

X – кар’єра, соціальна реалізація

Якості Рака

З 10 серпня

XI – гуманітарні клуби

Якості Лева

З 10 вересня

XIIкармічна відплата, відречення

Якості Діви

 Розпишемо детальніше.

Перший дім, який починається зразу після дня народження і триває рівно місяць, характеризується якістю енергії першого дому (див. попередній розділ). І так далі по місяцях. В період першого дому сприятливо закладати нові мотивації, тенденції змін на наступний рік. План, створені в період першого дому, мають сильніший імпульс до втілення, аніж плани, задумані в інші місяці.

Другий дім починається рівно через місяць після дня народження, і характеризується якостями, описаними в попередньому розділі. В цей період людина має справу з енергією ресурсів і накопичень. Енергетично цей період сприятливий для пошуку додаткових матеріальних ресурсів (заробітків), отримання духовних знань і вмінь.

Оскільки дім забарвлений якостями знаку Зодіаку, в якому він розташований, то, наприклад, якщо людина народилась в знаку Терезів, то другий дім буде для неї забарвлений якостями знаку Скорпіона (другого знаку після знаку народження). Тобто: матеріальний заробіток найчастіше буде пов’язаний з діяльністю, притаманною Скорпіону (трансформація свідомості людини: психологія, психотерапія, робота в швидкій медичній допомозі, тощо).

Третій дім. На третій місяць після дня народження Сонце переходить в третій дім. Людина перебуває в атмосфері легкості сприйняття світу, комунікабельності. Це період, енергетично сприятливий для заведення нових знайомств, які найшвидше реалізуються під час коротких подорожей та справ, пов’язаних з братами, сестрами і сусідами. Наприклад, для людини, народженої під знаком Терезів, третій дім починається в знаку Стрільця; тому для розвитку своєї комунікативності їй бажано в стосунках з навколишніми (рідними, сусідами, друзями) виявляти якості знаку Стрільця: вести філософські бесіди, говорити про світоглядні і духовні речі.

Четвертий дім. В четвертий місяць після дня народження людина має справу з енергією свого коріння, малої Батьківщини (рідної землі), батьківського домашнього вогнища, закладки будь-якого фундаменту в своєму житті. Наприклад, для людини з нашого прикладу четвертий дім матиме якість енергії Козерога, що в сумі своїй сприяє витривалості, постійності, аскетизму. Тому для отримання гармонії в справах родинних (як своєї батьківської родини, так і в своїй новій сім’ї) бажано проявляти якості енергії Козерога: бути чітким і послідовним, дотримуватись прийнятих рішень, займатись духовним і фізичним вдосконаленням разом зі своїм супутником життя, а також не створювати в своїй оселі надлишку запасів речей і продуктів.

П’ятий дім. В цей період людина має справу з енергією творчого самовираження, розкриття свого творчого потенціалу і талантів, радості і любові. Знак, в якому перебуває п’ятий дім, характеризує забарвлення енергії творчого самовираження людини і її стосунків з представниками протилежної статі. Наприклад, для людини, народженої в знаку Терезів, п’ятий дім починається в знаку Водолія, це вказує на те, що творчість такої людини, а також її романтичні стосунки максимально реалізуються тоді, коли носять якість енергії Водолія, тобто відзначаються екстравагантністю, дивакуватістю, новаторством, а також виходять за межі загальноприйнятих рамок і правил.

Шостий дім.  В цей період сприятливими є енергії, які відповідають за виконання кармічного призначення в соціумі, а також заняття оздоровленням (початок циклу очищення організму, лікувальне голодування і т.і.). Якість енергії знаку, який впливає на відповідний дім, допомагає людині зрозуміти, що потрібно робити для того, щоб виконувати своє кармічне призначення, підтримувати організм в енергетичному балансі. Наприклад, для людини з під знаку Терезів, шостий дім забарвлений якістю знаку Риб. Це означає, що кармічні призначення людини будуть пов’язані з розкриттям таємниць і глибин Всесвіту, а також із заняттями, пов’язаними з медитацією, розробкою дієт для очищення організму. На більш низькому рівні мова може йти про роботу в виправних закладах, монастирях. В період шостого дому слід звертати особливу увагу на всі пропозиції нової роботи, тому що це і є та діяльність, якою слід зайнятись, щоб виконати своє кармічне покликання.

Сьомий дім. Характеризується якістю енергії всіх видів партнерства (шлюбу, ділової співпраці, тощо). Також енергетично сприятливо розв’язувати кармічні вузли зі своїми ворогами. Забарвлення знаку Зодіаку, в якому починається даний дім, буде підказувати людині найкращу лінію поведінки з вищевказаними ситуаціями. Для нашого прикладу, сьомий дім розташований в знаку Овна. Це означає, що людям із Сонячним знаком Терезів для повнішої самореалізації в партнерстві потрібно задіювати енергії Овна, тобто бути ініціативними і активними в спілкуванні, виявляти лідерські якості.

Восьмий дім. Характеризує пізнання людиною своїх енергій і їх проявів, а також можливість ними управляти і їх трансмутувати. Це період, сприятливий для осягнення мудрості світу і розкриття його таємниць і закономірностей. Для людини, народженої в знаку Терезів, восьмий дім починається в знаку Тільця. Це означає, що перебування в місцях, які пов’язані зі знаком Тільця (банки, квітучі сади, сільськогосподарські роботи) дає людині з під знаку Терезів можливість зрозуміти закономірності будови і розвитку Всесвіту.

Дев’ятий дім. Сфера дев’ятого дому характеризує осягнення людиною мудрості. Знак Зодіаку, який перебуває в дев’ятому домі людини, дає підказку про те, при яких обставинах людина може осягнути філософські аспекти життя, релігійність, розширити світогляд. Наприклад, для людини з під знаку Терезів дев’ятий дім забарвлений енергією Близнюків, що сприяє отриманню мудрості при легкості спілкування, здійсненні короткотривалих поїздок, початку навчання чомусь новому.

Десятий дім. Другий за значимістю дім після першого дому, бо якщо перший дім відповідає за вираження людини як особистості, то десятий – за вираження і реалізацію в соціумі. Це період для розмірковування над питаннями: “які мої цілі в житті взагалі ?, до чого я прагну ? ”. Цей період найсприятливіший для отримання відповідей на ці запитання, і як наслідок, визначення довгострокових цілей. Якість знаку, в якому перебуває десятий дім, дає підказку про те, в якій галузі і завдяки яким особистісним якостям людина може зробити кар’єру. Для нашого прикладу, десятий дім починається в Раку, а відтак кар’єрний ріст можливий в справах, пов’язаних з домом і сім’єю, нерухомістю, тощо.  

Одинадцятий дім. Коли настає період одинадцятого місяця після дня народження, включається енергія одинадцятого дому, який характеризується взаємодією людини з певними групами людей: гуманітарними організаціями, клубами. Це період оригінальності, а якість знаку вказує на те, де людина може проявити цю оригінальність і нестандартність. Для нашого прикладу одинадцятий дім припадає на знак Лева, що означає можливість свого неординарного прояву шляхом творчого самовираження, шляхом спілкування з дітьми, з коханими, а також перебуваючи в екзотичних клубах гуманітарного типу.

Дванадцятий дім. Це дім, коли всі діла (як добрі, так і погані), зроблені людиною за попередні місяці, приносять свої кармічні наслідки. В цей період, для ефективнішої роботи з цими наслідками корисно звертатись до Вищих сил (молитва, медитація, проща, покаяння). Будь-які плани і починання в цей період є малоефективними, оскільки людина перебуває на завершенні циклу, і воля непереборних обставин перебуває у протифазі з особистісними планами і волею людини. Знак Зодіаку, в якому починається дванадцятий дім, підказує, в який спосіб можна гармонійніше пройти період закінчення дванадцятимісячного циклу для особистості. Наприклад, для людини з під знаку Терезів дванадцятий дім починається в знаку Діви. Це знак земного служіння, відтак займаючись справами з покращення благополуччя інших людей, людина зможе гармонійніше сприйняти плоди свого дванадцятого дому.

Приблизно за два-три дні до початку наступного дому людини і два-три дні після початку наступного дому мають сильнішу концентрацію енергії, а також змішану характеристику двох домів. В цей період людина зазнає станів замішання, хаосу або ж використання творчого потенціалу енергій двох домів. Людина на Шляху прагне свідомо використовувати концентрацію енергетичного впливу на неї  у вказаний період.

 


[1] Мазова Е. “19 способов поймать удачу”, Росткнига, 2001.

 

•   Психологічні заняття 

Психологічний клуб

"Сім Променів"

запрошує на свої зустрічі:

 Це зустрічі для тих, кого

цікавить ... читати далі >>>