7 Rays Radio

  Solipsism - Sun Sign Symmetry Radio

УЧНІВСТВО  ТА  ПОСВЯЧЕННЯ

ПРО ПОСВЯЧЕННЯ

Подвійне життя в процесі Посвячення

Смисл процесу Посвячення

Злиття свідомості Вчителя зі свідомістю учня

Враження розуму учня наміром Ієрархії

ГОЛОВНІ ПОСВЯЧЕННЯ

Промені і п’ять Посвячень, що чекають на людство

Посвячення I. Народження в Віфлеємі. Промінь VII

Посвячення II. Хрещення в Йордані. Промінь VI

Посвячення III. Перетворення. Промінь V

Посвячення IV. Зречення. Промінь IV

Посвячення V. Прозріння. Промінь I

Посвячення VI. Рішення. Промінь III

Посвячення VII. Воскресіння. Промінь II

Посвячення VIII. Великий Перехід. Промені IV, V, VI, VII

Посвячення IX. Відмова. Три головних Промені: І, ІІ, ІІІ

МАКРОКОСМІЧНІ І МІКРОКОСМІЧНІ ЕФІРИ

ЗНАЧЕННЯ ПОСВЯЧЕНЬ

Посвячення I. Народження в Віфлеємі

Посвячення II. Хрещення в Йордані

Посвячення III. Перетворення (Преображення)

Посвячення IV. Велике Зречення, або Розп’яття

Посвячення V. Прозріння (Одкровення)

Посвячення VI. Рішення

Посвячення VII. Воскресіння

Посвячення VIII. Великий Перехід

Посвячення IX. Відмова

 

УЧНІВСТВО ТА  ПОСВЯЧЕННЯ

 

                                          

 ПРО ПОСВЯЧЕННЯ

“Промені і посвячення”, с.3-11

Треба підкреслити, що безформний світ відкривається тільки після того, як прагнучий набуває в якійсь мірі здатності центруватися на абстрактних рівнях ментального плану. Це з необхідністю передбачає певний розвиток власної природи прагнучого. У іншому випадку необхідний контакт неможливий. Необхідні енергійні власні зусилля, результати які можна визначити, як:

 1. Переполяризація усієї нижчої людини, після якої змінюється її ставлення до всіх форм, що складають область її звичайних контактів. Вона більше не вводиться в оману виявами почуттів, але тримає в руці ту нитку або ключ, який зрештою виводить її з лабіринту відчуттів нижчого життя в область ясного знання, в сферу, де світить світло дня; людині більше не треба блукати в темряві. Переполяризація здійснюється чотирма способами, кожний з яких є кроком вперед, а всі разом (в ході почергового виконання) приводять до повного підкорення особистості. Чотири способи наступні:

а) Постійна, незмінна спроба зосередити свідомість в голові. З цієї центральної позиції реальна людина, направляючий агент, керує всією своєю природою, прищеплюючи “місячним владикам” фізичного тіла новий ритм і звичку до відгуку. Два чинники мають значення і надають допомогу в досягненні необхідної поляризації:

 • Безперестанне осмислення слів: “я єсмь Я, Я єсмь я”.
 • Звичка до ранньої ранкової медитації, під час якої мислитель центрується в точці контролю і починає свій день з усвідомлення того, що він – лише Спостерігач, який сприймає, і Актор.

б) Ретельне відстеження протягом дня, вірно чи невірно витрачається енергія. Кожний зобов’язаний усвідомлювати, що тим, як витрачається його енергія, визначається його спрямованість і просування по Шляху. Енергія зрештою зумовлює істинний вияв людини і розподіл її світла, щоб освітилися її життєві обставини і її супутники отримали допомогу. Учні повинні освоїти “енергетичний підхід” і навчитися сприймати себе як енергетичну одиницю, яка проявляє певні типи енергії. Коли духовна енергія і матеріальна енергія (два протилежних полюси) приводяться у взаємозв’язок, створюється третій тип енергії; робота четвертого або людського царства полягає у вираженні саме цього типу енергії. Розуміння може прийти, якщо учні будуть пам’ятати, що

 • Надлюдські сутності проявляють духовну енергію.
 • Долюдські суті проявляють енергію матерії.
 • Людські сутності проявляють енергію душі.

Довершений вияв цих трьох типів енергії засвідчить здійснення плану творіння. Також потрібно усвідомити, що при цьому вони є виявом подвійності духу і матерії, яка демонструє велике Існування і Його вияв. Таким чином те, що називається “трьома гунами” в індійській філософії, – лише якості, які Воно проявляє через три типи сутностей.

Надлюдські життя виражають саттву – гуну ритму і гармонічного відгуку на божественне спонукання, довершеної узгодженої співпраці з метою вияву.

Людські життя демонструють якість раджасу – мобільності, постійної свідомої зміни з тим щоб встановити, що є Реальність, і через посередництво досвіду продемонструвати істинну природу ритмічного відгуку.

Долюдські життя виражають гуну тамасу або інертність. Вони працюють сліпо і не можуть свідомо відгукуватися на план. Вони   сукупність “одиниць інертності”, в той час як людські одиниці називаються “точками світла, рухомими всередині квадрату”.

У тему про вірне або невірне вживання енергії можна заглиблюватися до нескінченності, і в інших моїх книгах, де дано більше інформації про центри, я її розвиваю. Тут же я намагаюся викласти те, що корисно для найближчого використання учнями, і покласти тим самим основу для подальшої роботи.

в) Докладне вивчення необхідної трансмутації астрально-емоційної енергії в любов, в енергію любові. Вона має на увазі сублімацію особистісного почуття до групової реалізації або свідомості, яка згодом сприяє побудові більш тонкого тіла – буддхічної оболонки. Матеріалізація цієї оболонки відзначає дуже високу стадію розвитку, попередні ж стадії можуть бути досягнуті шляхом пізнання кожним серйозним учнем і випробовуваним. Необхідними умовами для трансмутації емоції в любов є:

 1. Усвідомлення того, що всі настрої, всі вияви смутку, болю або щасливого збудження зумовлені нашим ототожненням з об’єктами бажання, з формальними аспектами, з тим, що матеріальне.
 2. Розуміння природи емоційного або астрального тіла і його ролі в розвитку учня. Його потрібно визнати тінню монади, і повинен простежуватися зв’язок між:
 • Астральною оболонкою ........ 6-м планом,
 • Будхічною оболонкою ........... 4-м планом,
 • Монадною оболонкою .......... 2-м планом,

а також уважно осмислена роль, яку грають пелюстки любові в егоїчному лотосі.

 1. З’ясування потужності астральної оболонки внаслідок її неподільної природи.
 2. Вивчення цілеспрямованості сонячного сплетення і ролі, яку воно грає, як орган передачі енергії від трьох центрів під діафрагмою до трьох верхніх центрів. У нього дуже близька аналогія з сонячним лотосом, егоїчним тілом, що займає середнє місце між троїстою Монадою і троїстою нижчою людиною. Це для більш просунутих людей.

г) Розвиток розумового контролю. Мислитель вловлює і стійко підтримує ментальні процеси і вчиться ставитися до розуму, як до інтерпретатора станів свідомості, передавача егоїчного наміру в фізичний мозок і вікно, через яке Его, реальна Людина, оглядає колосальні і (для більшості) невідомі області знання.

 1. II. Вияв суб’єктивного аспекту в людині. Одна із задач еволюції полягає в тому, щоб суб’єктивна реальність була зрештою визнана. Це може бути виражене декількома символічними способами, причому всі вони описують один і той же факт природи:
 • Народження Христа всередині.
 • Досягнення внутрішнього сяйва або слави.
 • Демонстрація 2-го аспекту або аспекту Любові.
 • Вияв сонячного Ангела.
 • Явище Сина Божого, Его або Душі всередині.
 • Повне вираження буддхі, що використовує манас.

Такий вияв здійснюється через те, що розуміється під наступними термінами:

 • Очищення тіл, які є шкарлупою або оболонкою, що приховує реальність.
 • Процес “зняття завіс”. Тіла, що вуалюють “Я”, одне за одним тоншають, аж поки не стануть прозорими і дозволять повністю засяяти божественній природі.
 • Розширення свідомості завдяки здатності “я” ототожнюватися зі своєю реальною природою як Спостерігач і більш не розглядати себе як орган сприйняття.

III. Вирівнювання нижчих оболонок так, щоб контакт з Реальною Людиною, Мислителем, Сонячним Ангелом на вищих рівнях ментального плану ставав повним і безперервним. Воно стає можливим лише після того, як починають виконуватися перші два пункти і в якійсь мірі осмислюється теорія, що стосується складу і цілеспрямованості людини. По мірі того, як практикується медитація, копітко встановлюється контроль над нижчими тілами і природа Сутратми або Нитки глибше осягається, з’являється все зростаюча можливість впровадити в нижчий особистісний вияв на фізичному плані ту духовну просвітленість і ту божественну енергію, що є спадщиною душі. Помалу світло зростає, рік за роком вищі дотики зміцнюються, поступово проявлення божественної любові і мудрості в основні центри посилюється, і зрештою вся нижча людина трансформується, її оболонки тоншають, беруться під контроль і використовуються, і вона демонструє на землі могутність Керівника, Наставника або Маніпулятора відповідно до головного променя, на якому може бути її Монада.

 1. IV. Ряд випробувань, що ведуть до Посвячення. Коли людина починає демонструвати якості свого променя і підтверджувати свою все зростаючу значущість для групи, вона підготовлюється через випробування, перевірки і спокуси до тих остаточних стадій розвитку, які надають їй:

Знання певних законів, що керують матерією і формою.

 • Ключі до містерій, пов’язаних з енергією, полярністю і груповими відносинами.
 • Певні Слова Могутності, що дають контроль над елементальними силами природи.
 • Прозріння планетних планів.

Про це немає необхідності розповсюджуватися. Насамперед необхідно стимулювати прагнучих і готувати найбільш спрямованих до руху по Шляху Учнівства. Наш останній пункт це:

 1. Сутнісна чистота. Це щось більше, ніж просто бути хорошим. Мова йде про матеріальний аспект, про ту владу або контроль, який форма має над людиною. Можна висловитися таким чином, перейшовши в більш окультну площину: якщо той або інший з трьох нижчих елементалів (фізичний, астральний або ментальний) є контролюючим чинником в житті людини, остання – самим цим фактом – поставлена в небезпечне становище і повинна зробити кроки до скасування цього контролю, перш ніж намагатися увійти в сферу безформного. Причина очевидна. Згідно з керівним законом матерії, законом Економії, елементальне життя притягує до себе подібні життя, що приводить до двох небезпек:

Перша: матерія з вібрацією, синхронною домінуючій ноті, що видається елементалом форми, концентрується в формі. Це утруднює задачу Его і посилює панування нижчої людини. “Місячні владики” зростають в могутності, а сонячний Владика відповідно втрачає свою велич.

Друга: згодом людина проявляє себе оточеною мислеформами нижчого порядку (з точки зору душі), і перш ніж вона зможе проникнути в Аркани Мудрості і знайти свій шлях в світ Вчителів, їй доведеться розсіяти хмари мислеформ, які вона залучила до себе.

Поки учень не засвоїть, що спрямування і самодисципліна повинні йти поруч, духовна енергія, з якою вона може стикатися, служить лише для стимуляції прихованого насіння зла в її природі і демонструє ту істину, про яку вчив великий Владика, коли описав людину, що очистила будинок свій, вигнала сімох бісів і в результаті виявилася в гіршому положенні, ніж коли б то не було. Важливо, щоб прагнучий розумів природу нижчої людини і засвоїв той факт, що кожній зв’язній системі властиві різні типи енергії і що досконалість досягається, коли домінує найвищий з можливих типів енергії.

Якщо контролюючим чинником є нижча енергія сукупності атомів форми, мають місце три моменти:

 1. Сама форма зростає і стає все більш могутньою, поки домінуючий голос її “місячних владик” не заглушує всі інші голоси і людина не впадає назад в Інертність, Сліпоту, Рабство.
 2. Багато людей не тільки знаходяться під контролем тієї або іншої з своїх форм, але є бранцями всіх трьох. При вивченні нижчої троїстої людини і енергій або життів, які намагаються її контролювати, треба пам’ятати, що вони розподіляються на три категорії:

а. Індивідуальні крихітні життя, які ми називаємо атомами або клітинами тіла. Їх три групи, і вони становлять відповідно чотири типи тіл: щільне фізичне, ефірне, астральне і ментальне.

б. Сукупність життів, які утворюють чотири типи елементалів або окремі зв’язні, хоч і не самосвідомі існування. Ці четверо місячних владик складають те, що вчення Позачасової Мудрості називає “чотирма сторонами квадрату”. Вони є “нижчим кватернером”, “ув’язнюючими кубами” або хрестом, на якому мають намір розіп’яти внутрішню духовну Людину. Ці чотири елементали володіють власним пізнанням, знаходяться на інволюційній дузі, слідують закону власного буття, коли намагаються зрости в могутності і тим самим повністю виявити те, що в них закладено.

в. Головний контролюючий місячний владика, те, що ми розуміємо під терміном “нижча особистість”; він (якщо особистий займенник може тут застосовуватись), є сукупністю фізичного, астрального і ментального елементалів і саме тією силою, яка в цей час примушує “пекучі енергії” тіла насичувати три нижчих центри. Ефірне тіло займає унікальне і цікаве положення, будучи простим провідником прани або життя, і центр, який воно використовує, існує як самостійна категорія.

 1. Всі долюдські форми в своїй сукупності проявляють собою могутнє гальмо для звільнення Реальної Людини. Вони протилежні тому, що ми розуміємо під світом Вчителя; обидва світи прямо протилежні один одному з точки зору прагнучого.

Адепт може вступати в світ форми, може контактувати з ним, працювати в ньому і залишатися незачепленим ним, тому що в ньому немає нічого, що б на нього відгукувалося. Він за ілюзією бачить реальність і, знаючи своє положення, не здатний відповідати на заклики і вимоги місячних владик. Він стоїть посередині між парами протилежностей. Через розуміння природи світу форми, через усвідомлення життів, що його складають, і здатність чути голос “безформного Єдиного” крізь гул всіх нижчих голосів, прагнучий отримує можливість вийти з-під володарювання матерії.

Розуміння звуків всіх істот – це справжня магічна робота, а уміння говорити мовою душі – ключ до неї. При правильному застосуванні ці здібності накладають на менші життя той контроль, що веде до кінцевого звільнення, а у відповідний час приводить і самі ці життя в сферу самосвідомості. Цей аспект матерії досі мало усвідомлений синами людськими. Якби вони тільки зрозуміли, що своєю згодою підкорятися місячному контролю вони відводять крихітні життя своєї малої системи глибше в пітьму неуцтва, вони б швидше зрозуміли свою справжню відповідальність; якби вони усвідомили, що завдяки постійній спробі накласти ритм сонячного Владики на сукупність місячних владик вони підштовхують ці життя уперед до самосвідомого розкриття, вони просувалися б більш надійно і розумно. Це саме те, що повинно бути відомо кожному, оскільки всі аспекти життя Бога взаємозалежні і жоден не просувається уперед до більш повного здійснення, не приносячи користі всій групі.

Тепер декілька простих положень. Вони можуть бути корисні для всіх істинних прагнучих.

При закономірній побудові життя досягається кінцевий синтез і правильний контроль над часом, з усім, що з нього витікає.

При виключенні другорядного і при почутті правильної пропорції знаходиться та точність і тотальна спрямованість, яка є відмітною ознакою окультиста.

При правильному спрямуванні необхідний контакт і натхнення для роботи, яка повинна бути виконана, приходять своєчасно.

При неухильному проходженні правил, що добровільно виконуються, досягається поступове очищення інструменту і вдосконалення провідників, які стають – для Вчителя – засобом допомоги безлічі малих цих.

Як в Его, котре розвивається, мить найбільшого досягнення є часто миттю найсильнішого болю, (якщо розуміння відповідає сприятливій можливості), так і в сучасному світі. Ті з учнів, хто наділений внутрішнім зором і інтуїтивним розумінням, отримують можливість сприяти цьому розумінню і підвести світ, що зневірився і глибоко вгруз у пітьму і страждання, на крок ближче до світла. Що повинні робити учні, так це користуватися своїм знанням, прикладаючи його до потреб світу так, щоб прискорювати усвідомлення істини. У серці кожної людини прихована квітка інтуїції. На це ви можете розраховувати, і жоден вічний космічний факт, убраний у відповідну форму, не залишиться без усвідомлення і розуміння.

 

 

*****************

 

Подвійне життя в процесі Посвячення

“Промені і посвячення”, ст. 431-441

У всіх написаних мною книгах я порівняно мало розповів про мозок і його відносини з особистістю і душею. Тут я також не можу розповсюджуватися на цю тему, але все ж приведу деякі положення, без яких не обійтися при поясненні процесу подвійного життя. Ці положення я дам в формі трьох базових тверджень:

 1. Мозок являє собою надзвичайно тонкий приймально-передаючий апарат:

а.  Він приймає інформацію, яку передають йому почуття з емоційного плану і від розуму.

б.  З його допомогою нижче особистісне “я” усвідомлює своє оточення, характер своїх бажань і своїх ментальних особливостей і дізнається про емоційні стани і думки навколишніх людей.

 1. Мозок переважно зумовлений ендокринною системою і набагато більше, ніж насмілюються визнати ендокринологи:

а.  Особливо сильно він зумовлений трьома важливими залозами, безпосередньо пов’язаними з субстанцією мозку. Це гіпофіз, шишковидна і каротидна залози.

б.  Вони утворюють трикутник з практично не сполученими вершинами у примітивної людини, що іноді сполучаються у середньорозвиненої і міцно сполученими у духовної людини.

в.  Ці залози суть об’єктивна відповідність трьох енергетичних центрів, за допомогою яких душа, або внутрішня духовна людина, контролює свій фізичний провідник.

г.   Щільна взаємодія трьох залоз – як у постійно зростаючого числа учнів – завжди утворює трикутник циркулюючих енергій.

д.  Через каротидну залозу в довгастому мозку цей трикутник сполучається з іншими залозами і центрами.

 1. Як передавач мозок стає важливою спрямовуючою ланкою:

а.  При прийомі і передачі чистої енергії, або життя, він використовує каротидну залозу, що контролюється центром альта, і встановлює тісний зв’язок з серцем і серцевим центром.

б.  При прийомі ментальної енергії або енергії душі направляючою ланкою стає аджна, центр, контролюючий гіпофіз.

в.  Ці енергії приймаються через головний центр, який контролює шишковидну залозу. Емоційна енергія надходить в систему особистості через центр сонячного сплетення, звідки або контролює особистість, або трансмутується і підіймається.

Ось цей потрійний механізм в голові – як об’єктивний, так і суб’єктивний – і використовує фізичний мозок як приймально-передаючу ланку. Саме цей механізм творчо активізується, переходячи під контроль учня, який готується до Посвячення, або навчається. Досі я не акцентував і не хочу акцентувати цього, оскільки для учня або прагнучого свідома і навмисна робота з механізмом голови недоцільна. Нехай він вчиться контролювати і свідомо використовувати свій розум, тренуючи його для отримання повідомлень з трьох наступних джерел:

Трьох світів щоденного існування, де розум повинен діяти як “здоровий глузд”.

Душі, свідомо стаючи учнем, працівником Ашраму, просвітленим мудрістю душі і поступово трансцендуючим отримане в трьох світах знання. При правильному застосуванні таке знання втілюється в мудрість.

Духовної Тріади, що діє як посередник між Монадою і мозком особистості. Це обов’язково станеться, оскільки душа і особистість зливаються в одну функціональну одиницю, таким чином знову витісняючи те, що ми помилково називаємо “наша душа”. Первинна троїстість при цьому змінюється подвійністю.

Введення цих в якомусь значенні елементарних положень і пояснень необхідне для правильного розуміння того, що складає подвійне життя учня або Вчителя і їх відмінностей.

Одне з випробувань в процесі Посвячень проявляється абсолютно несподіваним. Очікувані і вимагаючі свідомої підготовки випробування не можна назвати справжніми в достовірно езотеричному значенні цього слова. Дане ж випробування, що посилюється від Посвячення до Посвячення, потрібне для того, щоб точно бачити, наскільки Посвячений здатний втримувати, або зберігати, в своїй свідомості мозку реалії декількох світів, або планів свідомості, що сприймаються. Мова йде про три світи людської активності і світ душевної свідомості або про них обох і світ Ашраму. Або, знову ж, про реалії цих світів і активність самої Ієрархії, розглядаючи все це як одне ціле. Або ж про них всіх і світ тріадного досвіду і так до досягнення і утримання прямої і безперервної лінії свідомості, котра йде безпосередньо від Дорадчої Палати Господа Світу до Тих Вчителів, Які функціонують в фізичному тілі і тому вимушені використовувати фізичний мозок. У кожному конкретному випадку це випробування (для правильного проходження) повинно ввести в дію свідомість мозку. Реалії, що сприймаються на тонких планах, повинні одночасно правильно сприйматися, осмислюватися і інтерпретуватися на фізичному плані. Це найголовніший і найнеобхідніший показник розвитку обізнаності, адже Вчитель повинен бути в змозі в будь-який час за бажанням дізнаватися про те, що відбувається на будь-якому плані. Очевидно також, що мова йде про зростання і розширення сприйняття, до якого готують Посвяченого проміжні стадії між Посвяченнями. Він повинен поступово демонструвати ефективність вищої відповідності кожного з п’яти почуттів і здорового глузду (розуму), тобто розвиток тонкого апарату. Завдяки цьому апарату Посвячений стикається з все більш широкими областями божественного “стану розуму” або з планетною свідомістю, поки не здобуває “розум, який і в Христа”, в повному розумінні і езотеричному значенні цих слів. Свідомість, Чутливість, Обізнаність, Планетний Зв’язок, Універсальна Свідомість – ці слова ми повинні послідовно розглянути і розвинути їх розуміння в істинно езотеричному значенні.

Ось широка і загальна картина, що включає мету, засіб або спосіб, випробування і фізичний мозок. Це чотири чинники, яким при описі Посвячення в окультній літературі приділялося дуже мало або взагалі ніякої уваги. Проте, ці чинники дуже важливі. Необхідність торкнутися їх тут пояснюється тією стадією розвитку, яка досягнута в цей час людським розумом, їх зростаючим взаємозв’язком з фізичним мозком і тим, що дуже багато прагнучих готові зараз вступити на Шлях Учнівства, Шлях Підготовки до Посвячень. Ці прагнучі вже в стані свідомо працювати над оволодінням подвійним процесом постійного духовного і фізичного усвідомлення.

 

Подвійне життя учня

Дану тему я розділив на дві частини, оскільки подвійність Вчителя – це не те ж, що подвійність учня, і має ряд серйозних відмінностей. При першому розгляді предмет здається відносно простим, однак більш ретельний підхід проявляє значну і несподівану різницю.

Подвійне життя учня вводить в дію такі чинники, як троїста особистість (з свідомістю, котра осмислює або спостерігає і котра концентрується або фокусується в мозку), душа, що представляється спочатку кінцевою метою досягнення, але пізніше вважається просто системою або сукупністю об’єднаних духовних властивостей, і нижчий аспект Духовної Тріади, абстрактний розум. Учень бачить, що, якщо він здатний досягнути безпосередньої злитої свідомості всіх трьох, то це означає, що він вже досяг етапу побудови антахкарани. Для того, хто тільки ступив на Шлях Учнівства і визначає своє місце в Ашрамі, всі ці чинники здаються однаково важким заходом, що вимагає застосування всіх здібностей.

Так аж до третього Посвячення ці чинники, їх свідоме злиття і свідоме розпізнавання божественних планів обізнаності, вихід на які вони дають йому, становлять задачу учня і цілком займають його. Крім відповідних розпізнавань йому доведеться розширювати здатність працювати на задіяних рівнях свідомості, завжди пам’ятаючи про те, що план і стан свідомості – синоніми і що він прогресує, пізнає, будує антахкарану, навчається як працівник Ієрархії в Ашрамі, освоюється з новим духовним оточенням, що відкривається, розширює свій горизонт, зміцнюється на Шляху і живе на фізичному плані життям розсудливої людини в світі людей. Він не проявляє ніяких дивацтв, але поводиться як людина доброї волі, доброзичлива, завжди добра і вірна незмінному духовному наміру. Чи достатня це мета для учня? Чи реально здійсненна вона?

Безсумнівно можете, оскільки вступає чинник часу і учень вільний підкоритися його впливу, особливо на початкових стадіях учнівства. Спочатку, як правило, він так і робить, оскільки поки що просто не може інакше, однак швидкість, або саттвічний, або ритмічний, характер духовного життя зрештою змінює такий стан і тоді в своїй роботі він усвідомлює час лише остільки, оскільки той торкається інших людей і його товаришів на фізичному плані.

Спочатку він повільно реагує на те, що відчуває або бачить на тонких планах або плані душі, адже потрібний час, щоб з вищих рівнів довести до фізичного мозку контакти і знайдене знання. Виявивши це, він прагне подолати свідомість часу, і таким чином, кажучи символічно, робить перший крок на шляху буття за межами часу. Він також набуває здатності працювати швидше і з більшою ментальною координацією, ніж людина середнього інтелектуального розвитку. Так він дізнається, що обмеження часу привносяться мозком, і вчиться долати їх і працювати так, щоб за той же час робити більше, ніж можливо для середньої людини, незважаючи на всі її зусилля. Подолання часу і демонстрація духовної швидкості вказують на те, що інтегроване життя особистості замінюється подвійним життям учнівства, котре веде, в свою чергу, до ще більшого синтезу і більш високої інтеграції.

Подвійне життя, яке ведуть всі учні, сприяє також швидкій ментальній інтерпретації, істотно важливій для розумного сприйняття феноменального життя різних вищих планів і станів свідомості. Не забувайте, що всі наші плани суть підплани космічного фізичного плану і тому мають феноменальну природу. При дотику до них і їх реєстрації знання про них передається фізичному мозку через розум, а це завжди повинно супроводитися правильною інтерпретацією і правильним розпізнаванням “речей, як вони є”. І тут не-учень і психік здійснюють помилку, майже завжди даючи принципово неправильну інтерпретацію, і потрібен час (що складає цикл обмеження), щоб точно розпізнати і осмислено витлумачити те, з чим стикнулася сприймаюча свідомість. Коли чинник часу вже не грає ролі, ті, що приймаються мозком інтерпретації стають безпомилковими. Тут я дав вам головну частину інформації.

Ясно тому, що на ранніх стадіях процесу Посвячення Посвячений і присутні Вчителі відзначають чинник часу. Про те, наскільки повільно інформація з плану Посвячення поступає в фізичний мозок, можна судити по тому, що дуже небагато прагнучих і учнів усвідомлюють той факт, що вже прийняли перше Посвячення   народження Христа в печері серця. А те, що вони вже прийняли це Посвячення, підтверджується тим, що вони свідомо йдуть по Шляху, їх любов’ю до Христа – як би вони не називали Його – і їх старанням служити і допомагати своїм побратимам. Їх, однак, здивує, якщо сказати їм, що перше Посвячення у них вже позаду. Це цілком зумовлене чинником часу, який не дозволяє їм правильно “пройти через” минулі події, а також помилковим упокорюванням (що насаджується християнською церквою, котра намагається тримати людей в покорі за допомогою ідеї гріха) і нетерплячою, що рветься уперед, неспокійною свідомістю середнього прагнучого. Коли знаходиться істинна перспектива та урівноважена точка зору і в їх розуміння починає проникати усвідомлення Вічного Тепер, тоді минуле, теперішнє і майбутнє втрачаються в свідомості вміщаючого моменту, який Є. Тоді закінчуються обмеження часу і відкидається Закон Карми, в цей час тісно пов’язаний з минулим і майбутнім. Подвійне життя учня при цьому закінчується, поступаючись місцем космічній подвійності Вчителя. Вчитель вільний від обмежень часу, хоч не вільний від обмежень простору, бо простір це вічна Сутність.

Таким чином, на даній стадії підготовки середнього прагнучого очевидна величезна важливість постійного підкреслення необхідності вирівнювання або створення каналу прямого зв’язку від мозку до точки необхідного контакту. За цим вирівнюванням повинна зрештою настати черга побудови антахкарани і її використання в щораз ширшій системі вирівнювань. Завершення антахкарани і встановлення прямого контакту з Духовною Тріадою повинні статися до часу третього Посвячення. Потім йде четверте Посвячення, при якому внаслідок повного злиття душі з особистістю руйнується егоїчне, каузальне, або душевне, тіло. Подвійне життя учня закінчується.

 

Подвійне буття Вчителя

Я хочу, щоб ви звернули увагу на різницю між двома заголовками. У першому випадку йдеться про подвійне життя учня, у другому – про подвійне буття Вчителя. Ця відмінність вводиться навмисно і обдумано. Учень живе в трьох світах і до третього Посвячення демонструє свою життєвість виключно в зв’язку з душею і особистістю, а, значить, виключно в зв’язку з феноменальним світом і різними рівнями щільного космічного фізичного плану.

Вчитель же функціонує на плані Буття і демонструє той факт, що Він одвічно Є і існує як божественний аспект на безформних рівнях космічних ефірних планів. Це вельми відрізняється від життя учня, на що зверталося мало уваги. Існування, Буття, Сутнісне Життя, Динамічна Енергія, Електричний Вогонь характеризують вищі Посвячення і зумовлюють основні відмінності організму і способу життєвого вираження Вчителів від організму і способу життєвого вираження тих, хто живе, хто знаходиться в процесі становлення, хто виражає якість і хто з’єднує сонячний вогонь з вогнем тертя. Буття і Існування це не те ж, що Становлення або Якісне Явище, і різниця між ними в основному полягає в акценті. Вчитель синтезував в Собі все, що прагне виразити учень, все, що можливо як Розширення, Він акцентує аспект динамічного життя і здатен непохитно перебувати в чистому Бутті. Тут я знову стикаюся з трудністю вираження того, для чого немає слів.

Вчитель досяг того, що всі Його божественні аспекти здатні до вияву в справжній період часу, в теперішньому колі і ланцюгу (повертаючись до древнього символізму “Таємної Доктрини”) і через будь-яке конкретне расове вираження. Ці божественні характеристики, що розглядаються під кутом часу і простору, демонструються в явно відносному вигляді, в подальших же циклах і періодах часу ці аспекти приймуть ще більш довершений вигляд. Однак відносність цих характеристик реально не торкається нас, а досконалістю, з точки зору сучасного людини-учня, є саме те, що ми розуміємо під цим словом. Вчителі, однак, знають про потенційну можливість ще більш високого, глибокого і інтенсивного вияву божественності, але це не викликає у Них ні хвилювання, ні напруження, ні неспокою, ні палкого устремління, бо Їм, як жодному учневі, відома дія Закону Неминучості. При шостому Посвяченні цей Закон (разом з Законом Служіння) випускає Вчителів в більш широку сферу досвіду з всім божественним надбанням і якостями, настільки розвиненим у Них, що Вони знають, що Їх оснащеність адекватна завданню і дозволяє Їм без коливань і тривоги робити подальші необхідні кроки.

Учневі, що бореться з маною і ілюзією, важко уяснити, що вищі Посвячення не супроводяться яким би то не було неспокоєм і емоційними, або зумовленими центруванням на собі, реакціями на майбутню роботу або на формальну сторону вияву. Неофіт майже не в змозі уявити час, коли він звільниться від будь-яких реакцій, властивих життю на щільних космічних фізичних планах, і від будь-яких обмежень життя в трьох світах. Сьогодні устремління – це джерело постійних тривожних сумнівів, обтяжливих роздумів і напористої духовної амбіційності з подальшими обмеженнями, переживаннями через невдачі і мізерність досягнення. Для Вчителя все це вже позаду, і Він знає, що навіть так звана “духовна чуйність” є формою центрування на собі. Зрештою і ця заява повинна служити джерелом мужності і надії для учнів – позаду залишаться всі подібні агонізуючі реакції на духовну спрагу. Вчитель знає Закон і абсолютно не думає про час відносно Самого Себе, враховуючи його лише остільки, оскільки він пов’язаний з проведенням Плану в трьох світах.

Подвійне існування Вчителя включає те, що можна назвати двома полюсами: полюс монадної свідомості, якою б вона не була, і полюс створеної Ним Самим форми, яку Він використовує як член Ієрархії і працівник в трьох світах людської активності. Тут варто згадати, що є безліч груп і категорій Вчителів, більшість з Яких абсолютно не відомі для тих, хто вивчає окультизм, ні за Своєю роботою, ні з чуток, ні за відомостями про численні еволюційні процеси, в число яких входить і людський. Не всі Вчителі працюють в трьох світах, не всі Вони потребують фізичних тіл і володіють ними, не всі “звернулися до сфери темного світла, але багато хто протягом еонів споглядає ясне безпристрасне світло духовного існування”. Не всі Вчителі приносять або повинні приносити жертви, яких вимагає робота в четвертому царстві природи. Не всі звільнені або обмежені душі утворюють Царство Боже в тому значенні, яке закладене в цій фразі; дане поняття відноситься лише до душі, котра оживляє одиниці людського сімейства. Не всі Вчителі працюють під керівництвом великого Будди Дії, Який відповідає перед Санатом Кумарою за План еволюції Людства. Він працює через трьох Великих Владик Вічного Ашраму Саната Кумари, але Кожний з двох Його Братів виконує таку ж важливу роботу і – як і Він – відповідає перед Дорадчою Палатою. Кожний з Них працює також через енергетичний трикутник з групуванням допоміжних сил, діючих в семи відділах і також диференційованих на сорок дев’ять менших відділів, як і Ашрам, який ми називаємо Ієрархією. Не забувайте, що існує багато Ієрархій і Людська Ієрархія – лише одна з них.

Вся тема одночасно і надзвичайно складна, і настільки проста, що, уяснивши істинну простоту планетної будови і відкинувши аналітичні спекуляції конкретного розуму, звільнений Вчитель вступає в світ духовних зусиль, де немає ні форм, ні символів, ні завіс, що приховують фундаментальну істину і таємницю, що лежить в основі.

Буття – це простий, вільний, необмежений і безперешкодний світ, де Вчитель рухається і працює. А становлення – це складний, що ув’язнює та обмежує і повний перешкод світ, де живуть, рухаються і існують учні і менші Посвячені. Вчитель одночасно працює в двох світах, або станах обізнаності: в світі, пов’язаному з чистим існуванням і безперешкодним життям плані, що контролюються Монадою, і в світі, що контролюється Ієрархією. І там ніщо, крім Плану, не обтяжує увагу Вчителя. Він без будь-якого ризику взаємодіє з “тією простотою, яку проявляє собою Шамбала”, і зі сферою, або аурою, її впливу, а також “зі сферою відносин, які леліє Ашрам Христа”. Тут я цитую одного з Вчителів, Який намагався донести до учня простоту життя Вчителя.

 

Смисл процесу Посвячення

“Промені і посвячення”, ст.530-555

Раніше, ніж піти далі і поговорити про злиття свідомості Вчителя з свідомістю Його учня, я хотів би уточнити значення акцентованих раніше слів про “процес Посвячення”. Посвячення так часто представляють як церемонію, що я відчув необхідність категорично відвести це помилкове розуміння.

Посвячення є церемонією лише остільки, оскільки при кульмінації цього процесу свідомості учня живо і яскраво відкривається знання про склад Ієрархії і його місце в ній. Таке усвідомлення учень для самого себе символізує – послідовно і у все зростаючому масштабі – як великий ритмічний церемоніал прогресивного прозріння, під час якого він, як претендент, стоїть в центрі ієрархічної сцени. І загалом-то (якщо говорити про церемоніал) при перших двох Посвяченнях, коли Посвятителем виступає Христос, так воно і є. Але після третього Посвячення церемоніальний акцент в його свідомості ослабляється, тому що вищі Посвячення не реєструються розумом (з його схильністю зводити усвідомлення до символічної форми), а надходять в мозок і реєструються в ньому через антахкарану. Внаслідок своїх особливостей результати досвіду такого розширення не можуть бути зведені до символів або символічних подій, бо вони не мають форми і залишаються у вищій свідомості.

Я не говорю, що вчення, що висувалися в минулому різними окультними групами або в моїй книзі “Посвячення, Людське і Сонячне”, невірні або неточно викладають те, що, відбувається на думку кандидата. Я тільки хочу сказати, що церемоніальний аспект з’являється через здатність учня створювати мислеформи і (що є найбільш важливим) складає його внесок в майбутню екстерналізацію початкових стадій процесу Посвячення. Коли достатньому числу учнів вдасться з’єднати Духовну Тріаду з насиченою душею особистістю і окультно “осадити” енергії Монади через посередництво антахкарани, тоді дійсно можна буде “церемоніально” провести на землі перше і друге Посвячення.

Вищі Посвячення не можуть бути організовані таким чином і будуть протікати на ментальному плані за допомогою символів, а не в деталізованих церемоніальних діях. Таке символічне представлення підходить для третього, четвертого і п’ятого Посвячень. Після ж цих п’яти великих розширень свідомості Посвячення вже не будуть можливі ні як реальний церемоніал на землі, ні як символічна візуалізація на ментальному плані. Важко підібрати слова для їх опису, і, мабуть, найкраще визначити їх як “просвітлене існування через прозріння”. Зверніть увагу в зв’язку з цим, що п’яте Посвячення назване Прозрінням. Таким чином отримуємо наступний ряд наслідків-результатів, духовного досягнення:

 1. Фактичні Церемоніали на основі екстерналізації.

Посвячення 1 – Народження.

Посвячення 2 – Хрещення.

 1. Символічне Представлення на основі духовної візуалізації.

Посвячення 3 – Преображення.

Посвячення 4 – Зречення.

Посвячення 5 – Одкровення-Прозріння.

 1. Просвітлення через Прозріння на основі живого Світла.

Посвячення 6 – Рішення.

Посвячення 7 – Воскресіння.

Посвячення 8 – Перехід.

Посвячення 9 – Відмова.

Очевидно, що ці три спроби визначення процесу Посвячення представляють лише зовнішній формальний аспект. Кожне Посвячення, як і все в природі, має три аспекти, бо Посвячення – це природний процес. По-перше, у нього є аспект форми, по-друге – аспект душі, або свідомості, і по-третє – аспект життя.

Аспект форми є кульмінацією досвіду і відображає розуміння учнем процесу Посвячення. Аспект свідомості таємним чином показує міру розширення, досягнутого учнем в цьому процесі. Аспект життя відкриває позапланетний контакт, вказуючи цим на можливе майбутнє і на процеси кінцевого ототожнення. Потрібно додати, що фактичний церемоніал робить учня повноправним членом Ієрархії, символічне уявлення вказує йому Шлях в Шамбалу, а просвітлене прозріння представляє Посвяченому міст між нашим космічним фізичним планом і внутрішніми суб’єктивними і космічними світами. Проходження по мосту, виражаючись символічно, розкриває існування космічної Антахкарани, створеної Господом Світу з групою Його Співробітників.

Дана інформація про процес Посвячення носить координуючий характер і корисна вам тільки в цьому значенні. Вона демонструє лежачий в основі сонячний синтез, що склав фундаментальну платформу “Трактату про Космічний Вогонь”. Лише в такому розрізі вона і принесе вам користь. Однак з її допомогою ви можете почати розвиток езотеричного почуття синтезу.

Ці три міри оцінки, або розуміння, процесу Посвячення мають свої паралелі в деяких екзотеричних ритуалах. Це древній і гідний почин зі збереження в найбільш елементарній формі духовної істини про Посвячення. Незважаючи на спотворення, втрату деяких Древніх Віх і сумну кристалізацію, ця істина все-таки збереглася, і на початку 21-о століття) група просвітлених виправить ритуали і переробить нинішні форми і формули, вклавши в них більш глибокий духовний символізм, що дозволить позначити духовні можливості набагато яскравіше і виразніше. Обрядові форми Нової Епохи неминуче будуть покоїтися на фундаменті нової інтерпретації просвітленого християнства, що має універсальний характер і не має ніякого відношення до теології. Нинішня форма християнства, що базується на іудейському фундаменті і нараховує вже приблизно п’ять тисяч років, неминуче повинна зникнути і не через свою іудейську основу, а тому що ця стара і реакційна форма не відображає еволюційного руху Сонця через Зодіак. Цей рух повинен символізувати і символізує людську еволюцію, і, подібно синам Ізраїлевим, котрі згрішили в пустелі своїм поверненням до застарілих і віджилих законів і релігійних ритуалів (релігії цього народу у часи Тельця, що виразилося в їх поклонінні золотому тельцеві), сучасні обряди схиляються до того ж. Древні звичаї і форми, правильні і доречні в іудейському законі, тепер застаріли і повинні бути відкинуті. Це відноситься і до самої єврейської раси, яка, відкидаючи Христа як Месію, метафорично і практично залишається в знаку Овна. Їй (знову ж, символічно) ще доведеться вступити в знак Риб і визнати свого Месію, коли Він знову прийде в знаку Водолія, інакше вона повторить інший свій древній гріх, не відгукнувшись на процес еволюції.

Що означає процес Посвячення для учня, що намагається, як це потрібно, вести подвійне життя? Тут щодо посвячення вжито термін процес, на відміну від теософського визначення як кульмінаційної церемонії періоду підготовки.

Насправді процес Посвячення являє собою результат активності трьох енергій:

 1. Енергії, що генерується учнем, який прагне служити людству.
 2. Енергії, яку отримує учень, що успішно будує антахкарану.
 3. Енергії ієрархічного Ашраму, в який він “вбирається”, або інтегрується.

Ось ці три енергії, кожна зі своїм власним засобом вираження і власною дією, і здійснюють, або зумовлюють, процес Посвячення. Учень сам добивається відгуку цих енергій. Збільшення їх потужності і здатність приносити прозріння залежать головним чином від його рішучості, наміру і волі, а також від наполегливості і духовної цілісності. Саме з розумінням слова “процес” учневі відкривається істинне значення окультного вислову про те, що “перш, ніж ступити на Шлях, людина повинна стати самим Шляхом”. Він все краще розуміє, що значить бути творчим агентом, який використовує творчі здібності розуму і (в своїй творчості) досягає все більшої відповідності Плану Творця, Господа Світу.

Три перших Посвячення безпосередньо і дуже таємним чином пов’язані з творчою роботою і з духовним вираженням в людській істоті третього аспекту божественності, аспекту інтелектуальної активності. Четверте, п’яте і шосте Посвячення настільки визначено пов’язані з другим аспектом любові-мудрості, наскільки він проявляється через створені форми. Сьоме, восьме і дев’яте Посвячення окультно “надихаються” першим божественним аспектом, аспектом Волі, тому тільки при дев’ятому Посвяченні людська істота стає повним і істинним вираженням божественності і усвідомлює, що з’єднує в собі всі божественні аспекти. Вони дають їй свідоме, творче і конструктивне сполучення з свідомістю Єдиного, Яким ми живемо і рухаємося і існуємо. Все це є результат процесу і ефект життєвості, властивої всім формам життя від крихітного атома до Тих великих Життів, про Які учень нічого, крім імен, сказати не може.

У подвійному житті учня процес Посвячення проявляється за трьома ознаками:

 1. За результатами в трьох світах і за все більш відчутними ознаками чітко визначених областей досягнення.
 2. За наслідками в свідомості у вигляді все більш тісного злиття душі і особистості і за зростаючою здатністю викликати притоку вищого світла через антахкарану.
 3. Він розкривається як через Духовну Тріаду, так і через насичену душею особистість, що спільно демонструють життєвість божественної Природи Любові. Захоплюючи свідомість учня і зумовлюючи для нього особливу форму служіння, це прозріння посвячує його в ту таємничу область божественної свідомості, яку ми називаємо “Серцем Бога” і яка на нашій планеті відповідає “Серцю Сонця”. Серце Бога, тобто нашого планетного Логоса, таємничим чином пов’язане з серцем Сонця, тобто сонячного Логоса, і саме цей неперервний зв’язок дозволяє людям вступати в Ієрархію. Не забувайте, що Ієрархія виражає енергію любові. Завдяки цьому ж зв’язку вони зрештою переходять з космічного фізичного на космічний астральний план.

Кожний божественний аспект має три додаткових аспекти, і на нашій планеті, як і на космічному фізичному плані, розкривається нижчий аспект любові (званий нами Волею-до-Добра). Стосовно до людства, що бореться на цьому космічному фізичному плані, ми неусвідомлено поділяємо цю волю-до-добра на три аспекти, які тільки тепер починаємо осягати як існуючі можливості. Нижчий з них ми називаємо доброю волею, погано розуміючи передбачуваний нею підхід до універсальної мети. Другий аспект ми невизначено звемо любов’ю і сподіваємося продемонструвати, що проявляємо любов внаслідок своєї спорідненості з Ієрархією. А вищий аспект ми називаємо волею-до-добра, але ніяк його не визначаємо, оскільки навіть Посвячений п’ятої міри абсолютно не в змозі правильно зрозуміти природу і мету тієї волі-до-добра, яка зумовлює божественну активність.

Раніше у вченні акцентувався характер як визначальний чинник при рішенні про можливість для людини “прийняти Посвячення” (як це називалося), і це ще один з тих моментів, які абсолютно не правильно розумілися прагнучими. Характер дійсно має найважливіше значення, настільки очевидне, що немає потреби і говорити про це. Саме він дозволяє людині стати учнем, маючи на увазі вступити коли-небудь в Ашрам Вчителя і пройти процеси Посвячення, і саме він по праву вважається головною вимогою для переходу з Шляху Випробувань на Шлях Учнівства. Без нього людина далека від своєї мети, далека від того, щоб стати прийнятим учнем Вчителя. Ось як це можна виразити. Коли учень відриває свій погляд від самого себе і його функціонування в трьох світах починає контролюватися (або вже контролюється) духовно, сам він починає перетворюватися в істинно ментальну істоту, чий життєвий фокус знаходиться на ментальному рівні під контролем душі. А душа, в свою чергу, стає направляючим агентом людини на фізичному плані. Це не означає, що він зайнятий активізацією і просвітленням нижчого конкретного розуму, щоб віддати йому вузди правління. Це поступово відбувається само собою під дією вищих впливів, що протікають в нього і через нього. Але він намагається усвідомити активність свого вищого (абстрактного) розуму, або чистого розуму, який контролює і оживлює буддхічний план і сам отримує враження від Монади. До цього плану і повинна спрямуватися його ментальна свідомість, сконцентрувавши на ньому свою увагу. Тут вона повинна поляризуватися в тому ж значенні, в якому свідомість середньорозвиненої частини людства поляризована в цей час на плані емоцій і астральної активності, хоч в цей час вона швидко зміщається на ментальний план.

Це має на увазі дію двох чинників. Нижчий розум впливає величезний керуючим чином на служіння учня. Воно стає головним мотивуючим імпульсом в житті учня і є результатом все більш щільного злиття душі і особистості, що розкриває і що розвиває у нього почуття вміщення (включення в себе). Включення є ключовим елементом в розумінні свідомості. У той же час вищий розум впливає на нижчий і спонукає його до вищого злиття між ними.

Процес такого розкриття створює декілька головних точок послідовного злиття, услід за якими виникають і точки напруження. Точки напруження (при свідомому досягненні) перетворюються в активізуючу енергію, яка дозволяє учневі “перебувати в світлі і в цьому світлі бачити більше Світло. І в більшому Світлі він знає і бачить, осягає і вбирає в себе те, що досі було незнаним і окутаним покривалом пітьми і таємниці”. Це і є Посвячення.

Періоди пошуку, періоди болю, періоди відсторонення, періоди прозріння, під час яких утворюються точки злиття, точки напруження і точок проекції енергії, – ось історія Шляху Посвячення.

Посвяченням насправді називається прозріння, або нове бачення, яке завжди спонукає учня уперед, до більшого світла, але воно не дарується і не дається йому. Це процес розпізнавання світла і використання світла для проникнення в ще більш ясне світло. Прогресивний рух від освітленої тьмяним світлом сфери божественного вияву в сферу небесної слави – ось історія Шляху Еволюції. В Архівах Вчителів є декілька “Правил для Учнів” дуже древнього походження. Одне з них настільки древнє і неясне, що тільки тепер завдяки зростанню ментального і духовного розуміння сучасного прагнучого стало можливим представити його до уваги людства. Ось його неадекватний переклад:

«Помітне світло, крихітна точка пронизливого світла. Це тепле і червоне світло. Розкриваючи все суще і все, що може бути,  воно наближається. Воно проникає в третій центр і виганяє всі мани і бажання.

Світло, тепле і жарке світло, видиме за допомогою нижчого світла. Воно проникає в серце, і в цьому світлі всі форми сприймаються ніби насиченими мерехтливим світлом. Тепер заметеним є світ освітлених форм, які світло зв’язує між собою. Світло те блакитне, і полум’я – його суть. Між теплим червонуватим світлом і цим ясним світлом мерехтить полум’я – полум’я, в яке треба увійти, щоб вступити в блакитне світло і використати його.

З’являється інше світло, ясне безпристрасне, яке не світло, але пітьма в її найчистішій чистоті – Світло Самого Бога. Воно затьмарює все навколо Себе, всі форми гаснуть, але залишається повнота життя. Це не те світло, яке ми знаємо. Це чиста принципова суть того Світла, яке розкриває Себе через світло».

Саме це останнє світло і мали у вигляді Будда і Христос, кажучи: “Я світло світу”. Це Світло Самого Бога, Господа Світів, в яких живуть і рухаються і існують Життя з Дорадчої Палати Шамбали.

Розпізнавання різних “світел” на Світлому Шляху і сигналізує про готовність до Посвячення. Посвячений вступає в світло особливим чином; світло насичує його природу в будь-якій точці у часі і просторі відповідно його досягненню; воно дозволяє йому стикатися і бачити досі невидиме і на основі нового знання направляти свої кроки ще далі.

Тут я говорю вже не символічно. Кожне Посвячення затьмарює вже досягнуте та використовуване світло і занурює Посвяченого в ще більш високе світло. З кожним Посвяченням учень проникає в досі незнану область божественної свідомості, яка після її освоєння і її унікальних феноменів, якості вібрацій і взаємозв’язків, стає для нього областю нормального досвіду і активності. Таким чином (якщо це можна так виразити) “він опановує світи живих форм і життів, що не мають форми”. Йому знову доводиться ментально осмислювати подвійність, оскільки тепер він сприймає освітлену область, з якої досягає точки напруження, або Посвячення. У процесі Посвячення він проявляє нову, ще більш яскраву область, в яку може вступити тепер. Це не означає, що він повинен залишити область колишньої активності, в якій він працює і живе, просто перед ним з’являються нові сфери відповідальності і сприятливої можливості, оскільки завдяки власним зусиллям   він здатний бачити більше світла, ходити в більшому світлі і більш адекватно, ніж раніше, демонструвати свої здібності в сфері значно ширших можливостей.

Таким чином, Посвячення – це безперервне злиття меншого світла з більшим, в яке послідовно вступає Посвячений, отримуючи можливість бачити далі, глибше і більш широко. Зі слів одного з Вчителів: “Світло повинне надходити вертикально, а розсіюватися, або випромінюватися, горизонтально”. Так утворюється хрест служіння, на якому учень залишається доти,  поки йому не відкриється Хрест Саната Кумари. Тоді він дізнається, чому ця планета, мудро і обґрунтовано, є планетою страждання, безстрасності і відсторонення. Знаючи про це, він знає все, що може оповісти і відкрити йому наше планетне життя. Він втілив знання в мудрість.

У центрі хреста служіння і повинні бути знайдені точка злиття і точка напруження. Точка злиття створюється внаслідок динамічного фокусування всіх здібностей, задумів і бажань учня на ментальному плані, а точка напруження виникає, коли заклик цієї фокусної точки зростає настільки, що здатний викликати відгук того, що закликається. Для середнього прагнучого або учня це або душа, або Духовна Тріада. Зустріч обох сфокусованих енергій створює точку напруження. Учень не повинен зосереджуватись на задачі створення цієї точки. Йому треба пам’ятати дві речі: про те, що він собою представляє в будь-який момент спрямування, і про те, з чим він може з’єднати і злити це своє сумарне досягнення в розвитку. Його мислення в обох напрямах автоматично створює точку напруження внаслідок злиття відповідної подвійності. Завдяки активності нижчого розуму здійснюються злиття з душею і послідовне утворення точок все більш високого напруження. Завдяки взаємодії вищого і нижчого розуму стає можливим злиття з Духовною Тріадою, з безліччю точок напруження, виникаючих вздовж моста, антахкарани. Завдяки активності чистого розуму стає можливим злиття з Ієрархією, і саме внаслідок останнього і утворюються ті точки напруження, які ми називаємо Посвяченнями. Є, природно, і точки ще більш високого напруження, але зараз ми говоримо лише про ті, які називаються Посвяченнями.

Ви краще зрозумієте викладене, якщо постійно будете мати на увазі подвійну суть самого вияву, що зумовлює існування негативного і позитивного полюсів в свідомості будь-якої форми. Досягнута точка злиття (результат активної, позитивної роботи і зусиль) стає негативною по відношенню до того, що закликається, і це дозволяє досягнути наступної позитивної точки напруження. Посвячення – основна і вирішальна точка напруження – означає, в сутності, злиття негативного і позитивного аспектів. Тому у всіх процесах Посвячення саме активна воля учня викликає, передусім,  злиття і (як наслідок) утворення точки напруження.

Дозвольте мені проілюструвати. При побудові антахкарани учень передусім і в міру можливого фокусується на ментальному плані завдяки своєму позитивному ментальному зусиллю. Потім внаслідок позитивної активності відбувається злиття душі з особистістю. При цьому якість і характер вібрацій позитивного полюса, що утворився змінюються на негативний по відношенню до контакту більш високої вібрації, який закликається наявним випромінюванням, і впливом. Протилежний полюс відгукується негайно (якби тільки учень зміг усвідомити це) і в тій мірі, яку дозволяє досягнення учня.

У процесі такого заклику-відгуку створюється точка напруження, але поки не точка злиття з позитивним полюсом. З цієї точки напруження учень працює над побудовою антахкарани, яка зрештою і робить можливим бажане злиття насиченою душею особистості з Духовною Тріадою. Той же загальний процес зумовлює все бажане злиття і утворення тих точок напруження, які складають таємницю всякого зростання. Ці точки злиття і напруження учень старається створювати свідомо.

Так в широких і загальних рисах виглядає процес Посвячення. Описана тут робота проводиться всіма учнями-Посвяченими всіх мір і навіть Самим Господом Світу. На Своєму високому Місці Він підтримує проявлений світ енергій в стані злиття. Внаслідок зростаючої божественної реалізації в цих формах розумової активності, любові-мудрості і волі-до-добра послідовно виникають точки напруження. Ці точки напруження розрізнюються згідно з божественною метою і індивідуальною проблемою Посвячення Самого Саната Кумари, Який підпадає під космічний процес Посвячення. Подібна ж грандіозна точка напруження утворилася і в сьогоднішньому світі, і це усвідомлюване злиття і напруження спрямоване на просування людства (як складової частини божественного тіла вияву) в більше світло і його наближення до “серця любові”, тобто Ієрархії. По мірі того, як це відбувається, Ієрархія Сама все ближче підходить до свідомого злиття з Людством. Точка напруження, яка буде досягнута при цьому, але поки ще не утворилася, обумовить виникнення на Землі Царства Божого в екзотеричній формі.

Розглянемо тепер одне з менш значних, хоч також важливе злиття, яке чекає на учня, що поступово створює в своєму житті точку або точки напруження.

 

Злиття свідомості Вчителя зі свідомістю учня

Я вже зазначав, що особисте життя учня (при прийнятті його Вчителем) автоматично ділиться на три стадії:

а.  Стадія з’єднання нижчого конкретного розуму з вищим розумом, внаслідок чого нижчий розум не тільки просвітлюється душею, але і отримує враження від Духовної Тріади.

б.  Його відносини з Вчителем складають наступну і іноді паралельну стадію, що включає з’єднання його свідомості зі свідомістю Вчителя. Ця стадія проходиться повільно і осмислено та приносить дуже цікаві результати.

в.  На подальшій стадії свідомість учня може поступово приходити в сполучення з Ієрархією загалом.  Для кращого розуміння цього досить невизначеного твердження можна зазначити, що учень приймається в Ієрархію і – в той же час – новим таємничим чином асимілює деякі враження від всієї Ієрархії.

До цього моменту учень вже наблизився до Ашраму і продемонстрував свою здатність служити, тобто використовувати будь-яку енергію Ашраму, яку може отримати в своє розпорядження і окультно включити в свій арсенал. Він повільно усвідомлює три вібраційних впливи на себе, що злегка розрізнюються між собою, хоч і несуть на собі деякий відбиток Променя, що виражається ними.  Передусім,  це вібрація його власної душі. Потім він усвідомлює вібрацію Ашраму, що на ранніх стадіях фокусується для нього через одного з старших по відношенню до нього учнів. І нарешті, він усвідомлює вібрацію Вчителя. Він повільно вчиться розрізняти їх і впізнає їх як три різних канали енергії, що надходить до нього. Його свідомість стикається з ними на ментальному плані, але пізніше контакт з ними полегшується, як тільки у нього з’являється здатність свідомо реєструвати їх на їх власних планах і через відповідний центр. Звичайно, розвиток цієї здатності вимагає часу, і (до третього Посвячення, коли відбуваються основні зміни) від нього чекають лише “збереження вражень” на ментальному плані.

Розвиток чутливості до контакту і реєстрація «того, що не є “Я” і в той же час є Саме “Я”», становить частину великої Науки Передачі Вражень. Такий розвиток – на ранніх стадіях людської еволюції – відбувається за допомогою п’яти почуттів і характерний також для тваринного царства. Я не буду розбирати це добре відоме і добре вивчене розкриття, скажу тільки, що ці п’ять (а насправді сім) почуттів складають шляхи підходу до різних аспектів божественного вияву в трьох або п’яти світах людської еволюції. Тут можна зазначити, що сім центрів ефірного тіла (в деякому таємничому значенні) відповідають семи почуттям, оскільки відгукуються на вібрації світової душі або людської душі, Ашраму і Вчителя, і зрештою сприймають енергії всіх семи Променів. Надходження цих енергій до учня і їх протікання через нього становить частину лежачої в основі вияву великої системи циркуляції семискладової божественної енергії. Про ці почуття і циркулюючі енергії я досить детально говорив в “Трактаті про Космічний Вогонь”.

Тему злиття душі і особистості я в достатній мірі розглядав в інших книгах, а також у вченні про антахкарану, і тут обмежуся злиттям свідомості Вчителя (в тій мірі, в якій воно співвідноситься з людським царством) зі свідомістю учня. Злиття вищої свідомості Вчителя або шамбалічної свідомості зі свідомістю учня, який не пройшов четвертого Посвячення, неможливе і немислиме. На ранніх стадіях розкриття учня повнота такого злиття недосяжна. Даний аспект що представлявся досі окультними групами вчення про зв’язок Вчителя з Своїми учнями помилковий і є результатом прийняття бажаного за дійсне.

Учневі дозволяється підтримувати контакт з розумом Вчителя, тільки коли він освоївся з духовним життям і може за бажанням насичувати свою особистість енергією душі. Такого привілею немає у тих, хто має рідкі, випадкові контакти зі своєю душею в своїй медитативній роботі (а таких немало). Тільки учень, що встановив практичний контакт зі своєю душею, яким він за бажанням здатний скористатися в будь-який момент, може почати реєструвати враження, що приходять до нього безпосередньо від Вчителя.

Прагнучі не повинні плутати вчення, що дається їм Вчителем в роботі Ашраму, з цим останнім злиттям свідомості. У груповій формації учні час від часу збираються разом для отримання інструкцій, і їх групова аура оберігає їх від колосальної потужності Вчителя в Його присутності. Середньому прагнучому важко зрозуміти необхідність цього, але навіть самі учні на ранніх стадіях прийняття їх в Ашрам і їх підготовки здійснюють могутній вплив на тих, з ким контактують. Ця не навмисна дія, а спричиняється якістю більш високої вібрації, або випромінювання, учня в порівнянні з такими особи або групи, з якими він стикається. Враження, що надається ним, викликає стимуляцію, з якою людині нерідко дуже важко дати раду, оскільки вона має не тільки позитивний, але і негативний ефект.

Застосування цієї випромінюваної енергії є одним із способів духовного служіння і активності, але, поки учень не просунувся в знанні і не може контролювати своє випромінювання (допускаючи випромінювання лише потрібних в даний момент енергетичних потоків), “проходження” учня може стати причиною великих труднощів як для самого індивіда, так і для групи.

Очевидно, тому, що присутність Вчителя має величезний вплив на окремо взятого учня. Я вжив розділяючий вислів “окремо взятий учень”, бажаючи показати причину можливих труднощів або навіть небезпеки. Такі труднощі завжди можливі, поки в учня зберігаються які-небудь інстинкти до розділення або центрування на собі. Йому потрібен тривалий час, щоб добитися незацікавленості і духу включення (вміщення в свою свідомість), які дозволять йому перебувати в присутності Вчителя, не виставляючи ніяких бар’єрів прямому контакту з Його розумом. Завершуючись бажаним злиттям, подібний контакт розпадається на декілька чітких стадій:

 1. Час від часу, в часи медитації учня, в моменти найбільшого напруження або кризи (що пов’язані з його служінням) розум учня може ненадовго зливатися з розумом Вчителя. Це можливе, тільки якщо учень ментально так стійко і твердо сфокусований на виконанні наміру, що емоційні реакції або вплив особистісних турбот виключені.
 2. Пізніше при підготовці учня Вчитель може несподівано спробувати відобразити щось в його думці, щоб навчити його розпізнавати те, що можна вважати прямим зверненням з Центру Ашраму.
 3. Коли учень демонструє свою корисність і повне небажання будь-чого для свого окремого “я”, взаємодії обох розумів – Вчителя Ашраму і учня – більше нічого не перешкоджає, а, значить, немає і ризику перезбудження, самовдоволення або вияву якостей, загрозливих ритму Ашраму. За бажанням Вчитель може встановити уявний потік між двома розумами. Спочатку враження надходять виключно з боку Вчителя, учень же є лише виконавцем, якого можна вражати ідеями і інструктувати в конкретному напрямі можливої користі для людства, однак сам він не може надсилати потік думок Вчителеві. Пізніше, коли він просунеться в світлі, будучи одночасно служителем, йому може бути дозволено звертатися до Вчителя з власною реакцією на враження.
 4. І кінцева стадія, коли учневі можна дозволити самому надсилати враження і починати контакт, привертати увагу Вчителя і проникати в Центр Ашраму. Тим, хто вивчає, варто співвіднести ці чотири стадії з Шістьма Стадіями Учнівства, перерахованими в заключній частині першого тому “Учнівства в Новій Епосі”. Чотири стадії, вказані тут, відповідають чотирьом останнім стадіям, вказаним в тій книзі.

Природно, що ці контакти належать до області телепатії, що складає один з аспектів Науки Передачі Вражень, і цілком лежать в сфері ментальної взаємодії. Сама ця базисна наука описана в книзі “Телепатія і Ефірний Провідник”. Зв’язок, що нами розбирається, проходить між контактним інструментом Вчителя – вищим, або абстрактним, розумом, оскільки Вчителі взагалі не працюють через нижчий розум, – і нижчим, або тим, що конкретизує, розумом учня. Тому Вчителі залежать від антахкарани, що вибудовується учнем, яка швидко стає частиною групової Антахкарани, котра вибудовується учнями (працюючими в трьох світах, але на ментальних рівнях), прийнятими в Ашрам. Ясно тепер, чому ми полічили вчення про Антахкарану своєчасним і доречним. Від неї залежать зв’язок з Ашрамом і контакт з Вчителем. На ранніх стадіях творчої побудови Антахкарани, її вистачає на якийсь контакт з Ашрамом і деякими учнями, правда, не дуже високої міри. Але по мірі її вдосконалення вона дозволяє більш високі і тривалі контакти.

Результатом таких розвинених контактів, що реєструються, стає зрештою довершена здатність приймати враження – в будь-який момент і без всяких зусиль з будь-чиєї сторони – розуму учня. Він в такій мірі настроюється на Ашрам і якість Променя Вчителя, що його розум сполучається з розумом Вчителя в центрі. Тепер вони можуть взаємодіяти вільно.

Зрозуміло, що темою всіх вражень між Вчителем і учнем є служіння Плану, проблеми, пов’язані з груповою роботою в Віці Водолія або з життям і взаємовідносинами в Ашрамі. Не забувайте, що в Ашраму є власні задачі, наміри і внутрішні методи, які не мають відношення до життя учня і його служіння в трьох світах. Основна робота учня при підготовці до Посвячення не пов’язана з його повсякденним служінням світу, хоч без життя в служінні ніякого Посвячення для нього не буде. Насправді його життя служіння являє собою вираження того конкретного Посвячення, до якого він готується. Тема ця дуже об’ємна, щоб розглядати її тут, але над самою ідеєю непогано було б розміркувати.

Хочу дати вам один натяк з життя Христа. Історія життя і переживань великих Посвячених описується рідко, але про життя Христа нам повідано немало як в Євангеліє, так і в зв’язку з Його попередніми втіленнями. Як вам відомо, Він прийняв одне з найважливіших Посвячень (шосте, Посвячення Рішення). Воно пов’язане з горловим центром, а також з його вищою відповідністю – горловим центром планетного Логоса. Цей центр ми називаємо Людством. Так “СЛОВО пролунало”. Христа чекало виконання подвійної місії, щоб довести Свою придатність (якщо це слово застосовне до Посвяченого так високого рангу). Передусім Йому довелося дати великий імпульс людській еволюції, проголосивши два наступних факти:

 1. Що “кров є життя”.
 2. Що всі люди будь-де суть сини Божі і тому божественні.

По-друге, Він повинен був покласти кінець іудейському закону, кульмінація і припинення дії якої припали на час переходу Сонця з Овна в знак Риб. Тому Він і з’явився євреям як їх Месія, що, власне, і було причиною Його вияву саме через єврейську расу. Вона ж не тільки відкинула Його, але і увічнила іудейський закон в його релігійному представленні на час тривалості всієї ери закону християнського. У цьому і коріняться труднощі єврейської раси і причина її постійного акценту на минулому – минулому, яке засноване на її досвіді в Овні, а не на зростанні в Рибах.

Загалом предмет телепатичної взаємодії між учнем і Ашрамом і між Вчителем і учнем представляє унікальний інтерес. Це один з елементів подвійного життя, яке доводиться вести всім учням, і це те, що поглиблює інтроспективне життя, яке розуміється і ведеться правильно тільки тим, хто дійсно являє собою насичену душею особистість. Це причина, або корінь, екстравертного життя, яке учневі також доводиться вести, займаючись інтенсивною діяльністю в трьох світах – діяльністю, яка ніяким чином не порушує спокійного життя ашрамних контактів. Якщо все робиться правильно, то відкривається можливість, якій присвячений наступний пункт.

 

Враження розуму учня наміром Ієрархії

Це щось набагато більш значне і широке, ніж здатність учня сприймати своїм розумом зміст розумів Ашраму, в який він прийнятий, або навіть розуму Вчителя. У його тепер високо просвітленій абстрактній думці починає відображатися цільовий аспект Плану, оскільки на нього самого повільно починає впливати інтегрована мета, що стоїть перед Ієрархією. Помалу він починає приймати враження від Шамбали. Я не можу торкатися цієї теми, оскільки мова йде про зростання після четвертого і п’ятого Посвячень, тобто про підготовку Вчителя, що до вас відношення не має.

Головна задача прагнучих – культивувати вищу чутливість; досягнути такої чистоти і безкорисливості, щоб те, що відбувається в трьох світах не непокоїло їх розум; розвивати те тонке духовне почування, яке дозволить приймати враження і правильно інтерпретувати їх.

Посвячення насправді є великим експериментом з енергією. Вивчаючий окультизм свідомо проживає своє життя в світі енергій. Ці енергії завжди навколо, бо всю повноту існування у всіх царствах природи складає проявлена енергія, але люди не знають цього. Охоплені, наприклад, роздратуванням і виливаючи це роздратування в гучних словах або гнівних думках, вони не усвідомлюють, що приймають і використовують астральну енергію. Подібне використання цієї енергії відразу опускає їх на рівень неналежного їм астрального існування. Постійне вживання цієї енергії стає причиною того, що Вчитель Морія назвав “життєвими звичками, небезпечними для того, хто живе”. Лише усвідомлюючи, що сам складається з енергетичних одиниць, що втримуються в зв’язному стані ще більш сильною інтегруючою енергією, прагнучий починає свідомо працювати в світі, який подібним чином складається з сил. При цьому він починає вибірково використовувати енергію певного роду і робить один з перших кроків до того, щоб стати справжнім окультистом. Енергетичний світ, в якому він живе і рухається і існує, є живим організованим провідником вияву планетного Логоса. Через цей світ постійно циркулюють енергії, що знаходяться в безперестанному русі, які керуються і контролюються головним центром планетного Логоса. У всьому тілі Його вияву вони утворюють величезні силові вихори, або основні точки напруження. Духовна Ієрархія нашої планети проявляє собою один такий вихор, а Людство – інший, який в цей час знаходиться в стані майже несамовитої активності, оскільки стає фокусом божественної уваги.

У цьому центрі відбуваються великі перетворення, оскільки він починає на довгий термін приходити у відповідність божественному наміру. Вперше за тривалу історію людського розвитку на цей третій планетний центр здійснила прямий вплив енергія з Шамбали. Це зумовлене не тільки досягнутою людством точкою еволюції, що є лише вторинною причиною, але волею Самого Саната Кумари в Його підготовці до певного космічного Посвячення. Дане Посвячення вимагає реорганізації енергій, що протікають через “центр, який ми називаємо родом людським”, і його складових. А реорганізація спричиняє за собою перебудову в самому центрі і тим самим виводить у проявлене вираження деякі аспекти і якості – одвічно властиві цим енергіям, – які раніше не розпізнавалися. Ця творча криза стала можливою завдяки трьом важливим подіям:

 1. Завершенню циклу, що тривав двадцять п’ять тисяч років, або кругового руху, яке називається меншим Зодіаком. Це головний цикл досвіду в житті нашого планетного Логосу. Він пов’язаний з взаємодією планетного і сонячного Логосів, яка зумовлена відгуком Сонячного Логоса на енергії, що надходять від дванадцяти зодіакальних сузір’їв.
 2. Закінченню Епохи Риб, що просто означає, що енергії, котрі останні дві тисячі років надходили від Риб, зараз швидко змінюються енергіями від Водолія. Енергії Водолія зумовлюють основні зміни в житті планетного Логоса і сильно впливають на тіло Його вияву через три Його головних центри: Шамбалу, Ієрархію і Людство.
 3. Висуненням на передній план активності Сьомого Променя Порядку, або Церемоніальної Майстерності, як його не дуже правильно називають. Цей Промінь входить зараз у вияв і діє в тісному зв’язку з двома згаданими чинниками. Крім того, він ослабляє вплив Шостого Променя Ідеалізму. Шостий Промінь мав тривалий цикл дії і значно прискорив процес еволюції. У цей час його ефективність демонструється у виникненні великих світових ідеологій. Тут ми розглядаємо ці енергії лише в зв’язку з людською свідомістю.

У цей час на нашій планеті діють і інші чинники, але саме перераховані будуть мати для вас (хоч якесь) значення, коли ви будете роздумувати, прагнучи до розуміння.

Велике космічне Посвячення, через яке проходить наш планетний Логос (не забувайте мої слова про “процес Посвячення”), викликає повну реорганізацію всіх енергій, з яких складається Його тіло вияву. Воно підвищує якість, або вібрацію, деяких променевих енергій і знижує вплив інших. Починає також відігравати свою роль напрям, і деякі планетні центри стають приймачами (в новому, більш яскравому значенні) перенаправлених променевих потужностей. Головним об’єктом з цих центрів стає в цей час людство (або третій життєвий центр). Три головних центри в тілі планетного Логоса це:

Головний центр – Шамбала – Перший Промінь Волі

Серцевий центр – Ієрархія – Другий Промінь Любові-Мудрості

Горловий центр – Людство – Третій Промінь Активного Інтелекту

Вплив низхідних на Людство нових енергій стане результатом запланованого перенаправлення. Це буде початком ери творчої активності, що колосально зросте. Ця досі небачена активність торкнеться кожної області людського життя.

Згадаємо про зв’язок між сакральним центром (центром фізичної творчості) і горловим, а також вчення про підйом енергій з цього нижнього центру в горловий. Такий підйом відбувається у людини по мірі її прогресу на Шляху Еволюції і є таким же елементом життя і досвіду планетного Логоса.

Цей послідовний “творчий підйом” неминуче складає цикл колосальних труднощів в житті прагнучих до Посвячення, оскільки мікрокосм   протягом свого короткого життєвого процесу   випробовує те ж, що і планетний Логос протягом Свого космічного процесу. Якщо – як це відбувається в цей час – саме Людство знаходиться в процесі отримання здатності до творчості більш високого порядку і якщо процес цей синхронізований з головною творчою активністю планети, значить можна говорити про цикли грандіозних потрясінь, що неминуче торкаються кожного представника “роду людського”. У цьому причина повсюдної сексуальної неврівноваженості, розбещеність в кожній країні і помітне ослаблення шлюбних уз. Це означає зрештою небачений розмах творчості, який уразить світ, бо нічого подібного ніколи ще не було. Творче планування добробуту людей і зумовлююче таке планування політичне вираження будуть демонструватися в кожній країні; творче мислення виявиться в поезії і літературі; творча уява породить нове образотворче мистецтво, нові кольори, нову архітектуру і нову культуру; творче сприйняття “музики сфер” дозволить створювати нову музику. Все це буде відповіддю на ту творчу реорганізацію і спрямування в нові русла енергій, які займають увагу планетного Логоса в цей час.

Вся ця реорганізація і перенаправлення енергій проходить в сфері третього божественного аспекту, аспекту божественного активного інтелекту. Тому цей головний аспект реєструється людським центром, який здійснює при цьому інтенсивний заклик. Призовне звертання людства, що одностайно направляється другому з основних центрів, Ієрархії, викликає незмінний відгук. Заклик, що супроводиться творчою уявою, приведе до нової творчої активності, яка обумовить появу “нового неба і нової землі”.

Тут я б хотів зробити три зауваження, що стосуються безпосередньо нашого предмету:

 1. Ця інтенсивна творча активність включає в себе два цикли:

а. Цикл руйнування, протягом якого завершується колишній порядок і руйнується те, що було створено – людська цивілізація з її інститутами. Такою руйнівною діяльністю і зайнято сьогодні Людство – переважно того не усвідомлюючи. Основною творчою ланкою виступає інтелігенція раси.

б. Цикл відновлення з безліччю супутніх труднощів, в якому людська маса бере участь під впливом і натхненням відроджуваної інтелігенції.

 1. Первинний імпульс даний процес отримав внаслідок групового рішення самої Ієрархії. Деякі Вчителі, на Яких чекало шосте Посвячення Рішення – відносно невелика, але впливова група, – вирішили разом йти по Шляху Служіння Землі (в технічному розумінні) з тим, щоб викликати ті зміни, які визначили доцільними і які побачили вже здійсненими в свідомості Єдиного Посвятителя, планетного Логоса. Саме це Їх рішення, прийняте на початку нинішнього століття, було причиною сходження – в центр, який ми називаємо “родом людським”, – тих потенційних сил і стимулюючих енергій, які викликали головну руйнівну дію, світову війну (1914 – 1945 рр.). Оскільки ці енергії окультно “опустилися в центр”, це мало як хороші, так і погані наслідки. Людство отримало могутню стимуляцію до об’єднання і одностайності, планування групового добробуту і творчості (що в цей час виражається головним чином через науку). У той же час вивільнені цим рішенням потенційні сили викликали сплеск зла в серцях схильних до нього людей, що привело до аналогічного, або паралельного, об’єднання, одностайності і творчої активності розділяючого і обійнятого ненавистю зла. А це, в свою чергу, відкрило “двері, за якими зло” і випустило на землю всю лють Чорної Ложі.

Ухвалюючи Своє рішення, Вчителі передбачували такий результат і завдали свідомого удару по матеріалізму, який зв’язав людство і здушив людський дух. Це викликало негайну реакцію Сил Зла, що створили і “підтримували існування” сучасного матеріалістичного світу з його акцентом на формах і грошах. Вчителі були переконані, що людський дух зможе пережити період потрясінь і зрештою увійти в нову еру готовим до побудови нового світу і реорганізації всіх людських ресурсів: матеріальних, ментальних і духовних.

 1. Відповіддю людства – в сенсі духовної реалізації можливості, що представилася, – з’явилося утворення Нової Групи Світових Служителів. Її члени з’явилися в кожній країні, усвідомлюючи свою задачу викристалізування і підвищення ефективності людської доброї волі, хоч, як правило, не усвідомлюючи свого зв’язку з Ієрархією. Духовна Ієрархія негайно відреагувала на їх появу, і в ряди Нової Групи Світових Служителів влилися досвідчені учні, спрямовуючи її зусилля, формулюючи її задачі і стимулюючи її розуміння. Нова група діє в кожній області людської думки, людського благополуччя і людського планування. У результаті люди доброї волі всього світу майже негайно зібралися з духом (найбільш відповідна фраза) і активізувалися.

Ці три моменти показують вам реальний характер циркуляції енергій. Всі ці події становлять частину процесу планетного Посвячення. Подібне Посвячення неможливе без важливих наслідків як для Ієрархії, так і для людства. У часи пізньої Атлантиди саме Вчителі (що стояли перед тим же шостим Посвяченням) “вирішили” покласти кінець цієї древньої цивілізації. Вони пожертвували формальним аспектом вияву і створили ситуацію, що дозволила душі людства, звільнитися з в’язниці, в якій вона знаходилася. Сьогодні Вчителі не бачать необхідності в таких матеріальних катастрофах, як повінь, і вважають, що людство зможе знайти і знайде власний вихід з світових труднощів.

  

************************

  

ГОЛОВНІ ПОСВЯЧЕННЯ

“Промені і посвячення”, ст.556-657

Отже, ми приступаємо до другої частини нашої теми, де розглянемо головні Посвячення. Ми будемо обговорювати їх в основному з точки зору променевих енергій, підходячи до предмету з позиції Посвяченого. Цікаво, чи усвідомлюєте ви, що цього ще ніколи не робилося? Вчення про Посвячення, що давалося досі, описувало його образно і символічно, і розуміння процесу залежало від його правильної інтерпретації. А в цьому матеріалістичному віці і інтерпретація була переважно матеріалістичною з акцентом на відчутному і передбачувано формальному аспекті Посвячення.

Тут же я пропоную інший підхід і попросив би вас звернути увагу на наступні слова з древніх Архівів:

«Є лише енергія, о Чола в Світлі, але її не знають. У ній причина знання, і її застосування та осмислення розширює розуміння.

Енергією створені світи, і завдяки їй здійснюється їх прогрес; завдяки їй розкриваються і вмирають форми; завдяки їй царства з’являються і зникають за порогом світу, який завжди є і завжди буде.

Енергією зводиться Хрест, і з вихору чотирьох пересічних сил проходить Посвячений через двері і спонукається до руху до Світла – до світла, що зростає від циклу до циклу і пізнається як Сама небесна Енергія».

Нам не обійтися без деякого символізму в нашому підході і без допомоги слів, які не спроможні виразити істину. Ваше розуміння залежить від точки вашої еволюції, від розумового настрою при підході до теми і від точки напруження, яке ви здатні розвинути.

Найпростішим визначенням Посвячення буде розуміння Шляху, оскільки розуміння – це відкриваюча енергія, котра сприяє вашому просуванню. Посвячення – це приріст досвіду і досягнення завдяки йому точки напруження. Втримуючи точку напруження, Посвячений бачить те, що чекає його попереду. Посвячення сприяє послідовному проникненню в розум Логоса, що творить.  З усіх коли-або даних мною визначень останнє, мабуть, одне з найбільш значимих.

Посвячення – це система, або науковий процес, в ході якого усвідомлюється і свідомо використовується для проведення божественного Плану сімка енергій, що складає сукупність всіх існувань в нашому планетному Житті. Потрібно також зазначити, що Посвячення є метод сприяння циркуляції енергій через відкриття, або пробудження, деяких планетних і людських центрів для реалізації їх променевої якості, потенційних можливостей і божественного призначення. Саме таке твердження складає суть вчення Лайя Йоги, або Науки про Центри.

 

Взаємозв’язок між Променями і Посвяченнями

Очевидно, що, оскільки енергія складає основу усього нашого проявленого світу, то Посвячення є станом свідомості, в якому повністю підготовлений учень використовує (під час Посвячення) доступні енергії для здійснення найважливіших змін свідомості, що мають характер розкриття. Кожне Посвячення ставить під контроль Посвяченого відповідні енергії і дозволяє йому все більш уміло оперувати ними. Кожне Посвячення дає йому розуміння відповідної енергії і сфери її активності. Кожне Посвячення розкриває йому якість і вид стимуляції, яку потрібно очікувати при контакті з енергією будь-якого конкретного Променя. Кожне Посвячення приводить Посвяченого у взаємодію з відповідною променевою енергією, дозволяючи йому поступово розвинути здатність (незалежно від його душевного і особистісного променів) роботи з якістю і творчим аспектом всіх Променів, хоч йому завжди буде легше працювати на Промені власної душі, а пізніше і на Промені Монади – одному з трьох головних Променів-Аспектів.

Пам’ятайте, що всі людські істоти повинні будуть зрештою виражати якість і життєвість одного з трьох Променів-Аспектів, навіть якщо – у часі і просторі – їх душі можуть спочатку знаходитися на одному з чотирьох Променів-Атрибутів. Думаю, буде корисно ще раз перерахувати тут всі Промені:

Промені-Аспекти:

 1. Промінь Могутності, Волі або Мети
 2. Промінь Любові-Мудрості
 3. Промінь Активного Творчого Інтелекту

Промені-Атрибути:

 1. Промінь Гармонії через Конфлікт
 2. Промінь Конкретної Науки або Знання
 3. Промінь Ідеалізму або Відданості
 4. Промінь Порядку або Церемоніальної Майстерності

Саме при контакті з енергією Третього Променя Активного Інтелекту, або (як його іноді називають) “проникаючою енергією божественного ментального сприйняття”, свідомість Посвяченого стикається з “таємницями Розуму Бога”. А чотири Промені-Атрибути зумовлюють в еволюційному циклі характер (або контактний апарат) Посвяченого і утверджують його сутнісну якість. Три Промені-Аспекти дозволяють йому прийняти чотири вищих Посвячення – 6,7,8,9 – і пов’язані виключно з Шамбалою. Чотири Промені-Атрибути, особливо в зв’язку з тим, що вони синтезуються третім Променем-Аспектом, більше пов’язані з Ієрархією, а, значить, і з першими п’ятьма Посвяченнями. Промені-Аспекти пов’язані головним чином з життєвим, або вольовим, аспектом божественності, тоді як Промені-Атрибути пов’язані з аспектом свідомості.

Кожна людська істота на ранніх стадіях свого розвитку (в древній Лемурії і в Атлантиді або в теперішній час володіючи лемурійською або атлантичною свідомістю, а таких немало) приходить у втілення на одному з чотирьох Променів-Атрибутів, тому що промені ці мають особливий і унікальний зв’язок з четвертим царством природи і, отже, з четвертою Творчою Ієрархією. У один з періодів (який вже відсунувся у вельми далеке і забуте минуле) довгого, довгого циклу нинішньої п’ятої раси, так званої арійської, ті, хто досяг певного стану свідомості, перейшли на один з трьох Променів-Аспектів відповідно до енергії, що переважала у них, або силовою лінією, яка визначалася цими Променями. Один з Променів-Аспектів і два з Променів-Атрибутів (3,5,7) зумовлені Першим Променем Могутності або Волі, тоді як Промені 4 і 6 зумовлені Другим Променем Любові-Мудрості, про що вже неодноразово говорилось. Такому переходу завжди передує цикл життів на Третьому Промені Творчого Інтелекту (як я вважаю за краще називати його). Період досвіду на цьому Промені триває дуже і дуже довго. Історія – якою ми її знаємо і як вона описує становлення від первісних, початкових часів – збереглася лише в окультному вченні, і в Архівах, що залишаються у веденні Вчителів. З точки зору окультизму відома історія включає в себе лише становлення тих культур і цивілізацій, які відносяться до п’ятої корінної раси, причому тільки мала її частина вважається арійською. “Арійська” – це лише сучасна наукова назва невеликого періоду сучасної історії. Арійський цикл охоплює період відносин між групами і націями, хоч, вважається (згідно з логічно випливаючою гіпотезою), що йому передували невідомі цикли людського існування, коли по землі ходила первісна людина. А іноді кажуть про існування цивілізацій, що передували йому і повністю зникли, які залишили після себе ледве помітні сліди древніх організованих цивілізацій і культур, а також ознаки загальносвітових зв’язків, що не мають, проте, неспростовних доказів. Передбачається, що такі зв’язки повинні були існувати в зв’язку із схожістю архітектури, загальним мовним корінням, традиціями і релігійними міфами.

У ті далекі періоди всі люди були зумовлені чотирма Променями-Атрибутами, і як їх душі, так і втілені особистості відносилися до одного з них. До середини атлантичного циклу (незліченні мільйони років тому) надзвичайної сили досяг вплив Третього Променя Активного Інтелекту. Деякі просунуті представники тогочасного людства поступово підійшли або, краще сказати, влилися в потік божественної енергії, який ми називаємо Третім Променем. Так уперше була усвідомлена, і усвідомлена людиною, можливість її перетворення в інтегровану особистість. Така інтеграція обов’язково повинна передувати свідомому Посвяченню людини.

Не забувайте зроблене раніше твердження про те, що всі Промені-Атрибути фокусуються на Третьому Промені-Аспекті і вбираються ним. Зрозуміти це допоможуть ті схеми, які я дав і які дозволив опублікувати в “Трактаті про Космічний Вогонь”. Вони будуть корисні, якщо постійно пам’ятати про те, що це спроба відобразити істину наочно і тільки символічно.

Основна особливість атлантичної раси полягала в тому, що її найбільш розвинені представники (еліта) були виразниками активного інтелекту. Її Посвячені повинні були демонструвати саме інтелект, а не любов-мудрість, як сьогодні. Це проявлялося у вигляді ментального фокусування, тренованого розуму, готового до осяяння, і великих творчих здібностей. Для арійської раси, яку з окультної точки зору можна вважати тією, що ввібрала в себе результати практично всієї відомої нам історії, домінуючим поступово стає вплив Другого Променя Любові-Мудрості. Люди швидко переходять на цей Промінь, і число тих, хто знаходиться на цій енергетичній лінії, вельми велике, хоч поки незрівнянне з числом тих, хто знаходиться на Третьому Промені, наскільки він виражений в цей час через один з чотирьох Променів-Атрибутів. Цій останній расі (знов-таки, через своїх видатних представників) доведеться виявити дух любові через мудрість. Основою такого вираження служить включення (здатність вміщати), що розкривається,  розуміння, котре розвивається і зростаюче духовне сприйняття, що дозволяють уявити собі те, що знаходиться за межами трьох світів людської еволюції.

Тут потрібно зазначити, що гранично цілеспрямоване життя інтелектуала (яку демонстрували вищі Посвячені в Атлантиді) і широке, включаюче життя сучасного, або арійського, Посвяченого є задачею учня на Шляху Учнівства і в Ашрамах Вчителів. Вирізняючі нинішнє людство допитливий інтелект і все більш широке включення (вміщення) втілюються словами про “вертикальне і горизонтальне життя” і символічно зображаються у вигляді Хреста. Таким чином, я показав вам, що Хрест символізує суто арійське розкриття. Древню Атлантиду символізувала лінія, що втілює вертикальний напрям ментального розкриття і спрямування. Християнська свідомість, або свідомість душі, характеризується вдосконаленням і контролем розуму і демонстрацією любові в служінні. Такі характерні особливості Ієрархії і сутнісні якості тих, з кого складається Царство Боже.

У грядущій расі, яка ще далеко попереду і яку виражають лише Посвячені вище п’ятої міри, домінуюче положення поступово займе Промінь-Аспект, що втілює Волю Бога. Символ її поки що  таємниця. У цієї раси станеться злиття енергії божественної волі з розвиненими і проявленими енергіями інтелекту і любові. А остання раса (до якої пройде ще безліч віків) творчо синтезує в собі всі три Промені-Аспекти. Тоді всі душі будуть знаходитися на одному з трьох Променів-Аспектів, а всі особистості на одному з чотирьох Променів-Атрибутів. Всі Промені отримають при цьому – через Людство, третій божественний планетний центр, – довершене вираження своєї життєвості, якостей і творчого потенціалу.

Ось ті факти, які я прошу вас враховувати при розгляді взаємозв’язку між сімома Променями і Посвяченнями в поточному світовому періоді, а також в циклі проходження по Шляхах Учнівства і Посвячення. Прийнятий учень і Посвячений здійснюють важливі переходи, і їх здатність вміщати і любити в істинно езотеричному значенні автоматично викликає зміни і основні перефокусування в їх житті. Причиною цих змін, переходів і реакцій є дія потенційних променевих сил протягом періоду Посвячення, під час якого Посвячений вступає у взаємодію з Променями, що визначають його в теперішній момент. Ці Промені впливають на його насичену душею особистість, а також на Ашрам, в який він вступив. Прийняття Посвяченого позначається на якості і потужності Ашраму, адже він приносить йому не тільки власну потужність і променеві якості як душа, але і енергію тих Променів, які виробили зміни і які зумовлювали його протягом щойно пройденого процесу Посвячення. А потім він приступає до наступної стадії свідомого контакту в Ашрамі. Цей новий стан сприйнятливої духовності дозволяє Посвяченому взаємодіяти з усіма, хто пройшов те ж Посвячення. Так він перетворюється у все більш конструктивну і творчу ланку Ашраму.

Саме це вимагає від нього ретельної підготовки, яка повинна супроводитися демонстрацією розуміння ним процесу Посвячення на зовнішньому плані служіння. Йому не влитися в життя Ашраму і не стати приймачем надзвичайно активних енергій, поки він не доведе, що не буде “окультно нагромаджувати” ці енергії, але перетворить їх в “силу і потужність” свого служіння серед людей.

Тепер маємо по можливості детально проаналізувати енергії семи Променів і їх вплив на процеси Посвячення, котрі чекають на учня. В етап процесу Посвячення кожний Посвячений вступає з певним енергетичним оснащенням. Його особистість в межах трьох світів виражається через чітко визначені променеві форми і зв’язки. Особистістю він став внаслідок інтеграції розуму, емоційної природи і фізичного тіла, причому енергія останнього феноменального чинника фокусується в фізичному мозку. Всі названі складники його особистості самі складаються з енергетичних одиниць і визначаються ними, і всі “фокусують своє призначення” через фізичний мозок, що робить особистість самокерованою суттю на фізичному плані. Але особистість повинна бути доповнена п’ятою з основних енергій – енергією душі. Кожен з цих виразів особистості утворений і керується однією з семи променевих енергій, так що в результаті виходить важливий динамічний синтез, який – на початок процесу Посвячення – насправді являє собою комбінацію п’яти енергій:

 1. Енергії душі, яка сама по собі троїста.
 2. Енергії особистості, настільки могутньої (оскільки вона утворена злиттям трьох променевих енергій), що вона викликала відгук Променя, який домінує над особистістю і називається особистісним. Це:

а. Енергія, що складає ментальний провідник.

б. Енергія, що проявляється у вигляді емоційної природи.

в. Енергія фізичного тіла, що фокусується на фізичному плані і обумовлює мозок.

Все це первинна інформація, але я повторюю її для ясності і для кращого розуміння предмету нашого обговорення. У разі прийнятого учня, що проходить підготовку до Посвячення, ця система інтегрованих енергій називається “насиченою душею особистістю”. Природно, що злиття між ними ще не завершене, але у учня досить душевної енергії, щоб гарантувати той мінімальний контроль душі, який зробить процес Посвячення ефективним.

Можна також згадати, що на цю систему інтегрованих енергій (в ході процесу Посвячення) чекає ще більш високе злиття, оскільки Посвячення – це процес, який робить можливими послідовні інтеграції, що супроводяться відповідними розширеннями свідомості. У більш широкому значенні їх сім, хоч вони спричиняють за собою безліч менш значних інтеграцій:

 1. Злиття енергій насиченою душею особистості з трьома енергіями Духовної Тріади.
 2. Злиття з Монадою, яку виражає Духовна Тріада.
 3. Злиття зі світовою свідомістю планетного Логоса до міри, при якій планетне життя з всіма її станами свідомості і явищами перетворюється для Посвяченого в головну обмежуючу форму.

Про останнє злиття потрібно сказати, що ця стадія розвитку дозволяє вступити в той “піднесений стан розуму”, в якому усвідомлюється жертва планетного Логоса, принесена Ним у вигляді всього процесу вияву. Згідно з “Таємною Доктриною”, жертва, яку Він приніс ради незліченних міріад життів, що складають тіло Його вияву, буде тримати Його в фізичному вираженні доти,  поки не повернеться додому “останній втомлений мандрівник”.

Величина і головна мета цієї божественної жертви стають все яснішими для Посвяченого після п’ятого Посвячення і складають один з першорядних чинників, які він розглядає напередодні (шостого) Посвячення Рішення. Ні на одній із стадій свого розкриття він не розуміє основної мети і (кажучи окультно) “динамічної величини” цієї жертви, здійсненої волею планетного Логосу. Проте,  він ментально розуміє її нижчий об’єктивний аспект і осягає природу периферії, або ув’язнюючої форми (сукупності), в яку вирішив помістити Себе планетний Логос. Уперше в своїй життєвій практиці Посвячений отримує розуміння принципу обмеження. Поки він не здатний піти далі цього піднесеного стану ментального сприйняття і обмежений тією сферою активності, яку ми називаємо сімома планами і яка в своїй повноті утворює космічний фізичний план.

Під час тієї фази посвячувального розвитку, яка протікає між Посвяченнями, відбувається немало менш важливого злиття:

 1. Троїсте ментальне злиття трьох аспектів розуму: нижчого ментального провідника, душі (Сина Розуму), і вищого (абстрактного) розуму;
 2. Злиття зі свідомістю Вчителя;
 3. Злиття з Ашрамом, створеним променевою енергією, що визначає душу посвячуваного;
 4. Злиття в свідомості з усією сумою інтегрованих Ашрамів, що створюють Ашрам Саната Кумари.

Ці послідовні додаткові злиття відкривають йому феномени і якості двох вищих станів свідомості Духовної Тріади: буддхічного, або стану чистого розуму, і атмічного, або стану духовно спрямованого вольового наміру.  Даючи вам якесь уявлення про взаємозв’язок між Променями і Посвяченнями, я вважаю важливим підбирати нові примітні слова і фрази для передачі знайомих натяків і вказівок окультних груп, які стараються повернути сучасну свідомість до факту і цілей Посвячення.

Посвячення – це послідовність направлених енергетичних впливів, що посилюються, котрі характеризуються точками кризи і напруження і керуються – поки в не зрозумілому значенні – Законом Причини і Наслідку. Здійснюючому свій прогрес Посвяченому здається, що Закон Причини і Наслідку (з духовної точки зору) обертає назад той процес, який досі управляв його життям. Замість того, щоб просувати Посвяченого по шляху еволюції за допомогою духовних енергій, які з вищих сфер викликають у нього відгук і розширення свідомості, кожне пройдене, зрозуміле і продемонстроване на фізичному плані Посвячення стає тією причиною і впливом, яке підштовхує його по Шляху Посвячень. У першому випадку причиною прогресу є сходження вниз енергій, що здійснюють свій вплив на те, що вони стимулюють; в другому випадку причина міститься в насиченій душею особистості, котра рухається вгору під дією самого Посвячення і тієї міри енергії любові, яку здатна виразити душа Посвяченого, а також енергії волі, яка сама є результатом всього злиття, яке йому вдалося свідомо провести і використати в належний час. Вам нелегко буде осмислити ці моменти, але вони надзвичайно важливі.

Людина на шляху еволюції зазнає на собі дію впливу, що йде зверху вниз, Посвячений же рухомий зсередини вгору. Цим і визначається основне значення енергії вільної волі, а по-справжньому здійснювати це можна тільки при умові самостійності. І сьогодні можна спостерігати, як великий світовий учень, Людство, щосили прагне до цієї самостійності.

Потрібно глибоко поміркувати над цими концепціями. Семискладова енергія, що в цей час підіймає людство, відзначає поворотний пункт в його історії і показує можливість його переходу на Шлях Учнівства. І на цьому Шляху можливості свободи вираження і свідомого самостійного життя будуть тільки розширюватись.

Промені і п’ять Посвячень, що чекають на людство

Повернемося до нашої теми Променів і Посвячень. Насправді це означає вивчення того, як і наскільки активно Промені визначають Шлях Посвячень. Тут ми говоримо передусім про Шлях Посвячень, а не про Шлях Учнівства, навіть якщо обидва шляхи дуже тісно взаємопов’язані, і нас не цікавлять ні характер, ні дії учня. Цікавить нас лише одне: променева приналежність енергії, яка робить можливим будь-яке конкретне Посвячення, незалежно від Променів Посвяченого.

Фактично в цьому розділі ми розглядаємо Посвячення як планетний процес, а не як процес, що протікає у окремо взятого Посвяченого. Про це ми будемо говорити в розділі про “Значення Посвячень”. Можливо, це здасться більш цікавим, однак для вас тема значення посвячень проясниться, якщо ви вникнете в те, що я маю намір викласти зараз.

Ці п’ять Посвячень проходять під дією енергетичних імпульсів 7, 6, 5, і 4 Променів, а під час п’ятого Посвячення підключається ще динамічний вплив 1 Променя. Таким чином, всі ці Посвячення, що чекають на середньорозвинену частину людства, зумовлені малими Променями, але в кінцевому результаті залучають енергію вищого з Променів-Аспектів – Променя Волі або Могутності. Ця динамічна електрична енергія повинна діяти інакше і по-новому, щоб в свідомості Посвяченого чотири вищих Посвячення з’явилися у вигляді насущної задачі. Саме тому п’яте Посвячення називається Посвяченням Прозріння. При цьому Посвяченні Посвяченому “дається” деяке розуміння першого, або вольового, аспекту, і уперше відкривається суть божественної Мети. А доти він був зайнятий суттю Плану, який зрештою являє собою лише Наслідок Мети.

У ході цих п’яти підготовчих Посвячень Посвячений починає все в більшій мірі розуміти істинну природу малих Променів в їх творчому аспекті і як вираження якості проявленого світу. При чотирьох вищих Посвяченнях він поступово приходить до смутного розуміння мети творення, однак у всій повноті ця мета, а також природа волі планетного Логосу будуть відкриті лише в наступній сонячній системі, коли насичена душею Особистість планетного Логосу буде демонструвати живу мету в кільці-не-переступи трьох нижчих космічних планів.

Ці складні ідеї поки не повинні хвилювати нас. Зараз розглянемо енергетичні умови, в яких Посвячений проходить одне Посвячення за іншим, поки не виявиться перед порталом прозріння.

Передусім давайте розглянемо той вид енергії, яку виражає Сьомий Промінь і в якій міститься його потужність і дієвість, з точки зору Посвячення. Ми будемо вивчати Посвячення і зумовлюючі їх Промені за трьома параметрами:

 1. За типом і якістю енергії, що задіяна в процесах конкретного Посвячення, з яким вона пов’язана.
 2. За її дією на людство, розглядаючи останнє як світового учня.
 3. За характером стимуляції, яку ця енергія здійснює:

а. На три аспекти природи Посвяченого: ментальний, астральний і фізичний.

б. Через насичену душею особистість Посвяченого “в повному розумінні слова” – фраза, що має найглибший окультний підтекст.

Посвячення I. Народження в Віфлеємі. Промінь VII.

Енергія Порядку, або Церемоніальної Майстерності.

У даний період світової історії вплив енергії Сьомого Променя росте, оскільки цей Промінь починає нині свою дію, витісняючи Шостий Промінь, котрий управляв довгий час. Кажучи про променеву енергію, ми насправді говоримо про якість і аспект волі-мети деякого великого Життя, Яке іменуємо “Владикою Променя”. У попередніх томах “Трактату про Сім Променів” про Владик Променів дано багато інформації. Божественний намір Владики Променя, Його воля, мета, або певна проекція з Його розуму, створює випромінювання, або енергетичний потік, який – згідно свого типу і якості – впливає на всі форми проявленого життя в нашому планетному кільці-не-переступи. Владики Променів суть творчі і підтримуючі енергії, що проводять Волю планетного Логосу. Вони сприяють Йому, захищаючи і виражаючи Його головну мету. Їх еманації випромінюються і припиняються циклічно. При їх випромінюванні в три світи, ті енергії, що впливають, здійснюють зміни, рух, прогрес і розкриття, створюючи нові необхідні форми і пожвавлюючи і наділяючи якістю те, через що проявляється безпосередній божественний намір. Ці еманації інтенсифікують якість і підвищують сприйнятливість свідомості.

Процес видалення цих еманацій “на своє місце” супроводиться згасанням, або вмиранням, формальних аспектів, інститутів і (за незвичним висловом) “організуючих організмів”. Цей процес складає цикли припинення і руйнування, що звільняє простір для нових форм і життєвих виразів, які принесе вхідний Промінь. Поступовим відходом Шостого Променя Ідеалізму і однонаправленої Відданості якраз і пояснюються хвилювання, кристалізація, руйнування, смерть і розколи минулого сторіччя. Старе зникає по мірі того, як Владика Шостого Променя відвертає Свою увагу і, отже, видаляє Свою енергію. Сьогодні Його випромінювання вже не концентрується, або не фокусується, в житті трьох світів. У той же час в цих світах неухильно росте вплив енергії і випромінювання Владики Сьомого Променя.

Прихід Променя завжди викликає період інтенсивної активності Посвячення, і нинішній час не виключення. Для людства головним ефектом приходу Сьомого Променя повинна стати можливість першого Посвячення для тисяч прагнучих і кандидатів. Величезна маса людей може сьогодні пройти через досвід Посвячення Народження. Тисячі людей можуть пережити всередині себе народження Христа і усвідомити, що їм належать життя, природа і свідомість Христа. Посвячення “нового народження” людства символічно станеться у Віфлеємі, бо Віфлеєм є “будинком хліба” окультний термін, що означає досвід фізичного плану. Ці великі Посвячення, здійснювані за допомогою Променевих енергій, повинні реєструватися фізичним мозком і безсонною свідомістю Посвяченого, і саме так це повинно бути в нинішній чудовий період, коли – вперше з моменту появи людства на Землі – Посвячення може набути масового масштабу. Цей досвід не повинен і в більшості випадків не буде носити окультного характеру. Приймаючи це Посвячення, окремий Посвячений усвідомлює величезні зміни в своєму відношенні до самого себе, навколишніх людей, обставин і в своєму розумінні того, що відбувається в житті. Такі специфічні реакції на перше Посвячення. Посвячений знаходить нову життєву орієнтацію і новий світ думки. Це буде в широких масштабах стосуватись сучасної людини, світового Посвяченого першої міри. Протягом багатьох життів люди будуть помічати ознаки виникнення Христової свідомості, і життєві норми будуть приходити у все більшу відповідність істині, викладеній у вченні Христа.

Розвиток Христової свідомості у маси обов’язково спричиняє бродіння в повсякденному житті всіх народів. Особистість, що досі орієнтувалася на досягнення матеріальних, чисто егоїстичних цілей життя, вступає в конфлікт з новою внутрішньою реалізацією. “Плотська” людина (користуючись словами Посвяченого Павла) бореться з людиною духовною, і кожний прагне до контролю. Спочатку після “народження” і під час “дитинства Христа” (знову виражаючись символічно) торжествує матеріальний аспект, але пізніше торжествує Христове життя. Кожне Посвячення відзначає одну із стадій зростання і розвитку цього нового чинника в людській свідомості і вираженні, і це продовжується до третього Посвячення, коли можна говорити про “міру повного віку Христа”. Тепер Посвячений готовий прийняти і осмислити при п’ятому Посвяченні довгождане прозріння.

Для окремо взятого індивіда перше Посвячення завжди протікає під дією Сьомого Променя, і людина здатна свідомо реєструвати сам факт Посвячення, оскільки або мозок, або розум (а часто і обидва) контролюються Сьомим Променем. Саме цей факт і важливий сьогодні для людства, оскільки це дозволяє йому пройти через двері до першого процесу Посвячення. Зрозуміло, чому нинішній період, коли люди (численними групами) можуть приймати перше Посвячення, відповідає ситуації, коли головним для людей повсюдно є хліб насущний. Людство уперше пройде через Посвячення “народження”, демонструючи життя Христа в широких масштабах, в період стабільної економіки, яка символізується словом “хліб”. Цей період почався в 1825 році і продовжиться до початку 21 століття. Розкриття життя Христа – завдяки присутності і активності другого божественного аспекту любові – приведе до припинення економічної невпевненості, і “будинок хліба” перетвориться в “будинок достатку”. Хліб – як символ матеріальної потреби людини – виявиться зрештою під контролем величезної групи Посвячених першої міри. Це люди, чиє життя починає контролюватися свідомістю Христа, тобто свідомістю відповідальності і служіння. Сьогодні таких Посвячених тисячі, а до 2025 року їх буде вже мільйони. Вся ця переорієнтація і розкриття будуть результатом активності Сьомого Променя і його випромінювання на людство.

Сьомий Промінь головним чином являє собою засіб з’єднання. Він з’єднує два таких фундаментальних аспекти, як дух і матерія і зв’язує душу з формою, що в застосуванні до людства означає скріплення душі з особистістю. При першому Посвяченні він примушує Посвяченого усвідомити цей зв’язок, дозволяє йому скористатися своїм “наближенням до подвійності” і – за допомогою вдосконалення контакту – вивести у вияв на фізичному плані “нову людину”. Під час першого Посвячення завдяки стимуляції енергією Сьомого Променя особистість Посвяченого і ширяюча, осяваюча душа свідомо зливаються. Посвячений дізнається при цьому, що уперше являє собою насичену душею особистість. Тепер його задача   уподібнитися тому, чим він є по своїй суті, що і досягається при третьому Посвяченні Перетворення (Преображення).

Основна функція Сьомого Променя полягає в з’єднанні негативного і позитивного аспектів природних процесів. Отже, він управляє сексуальною взаємодією всіх форм, і саме він є тим чинником, що лежить в основі шлюбних відносин. Тому його прихід у вияв в теперішньому світовому циклі і обумовив появу основних сексуальних проблем – розпусти, нестабільності шлюбу, розлучень   і привів в дію сили, які зрештою дозволять виробити нове ставлення до сексу і утвердити ті практики, установки і моральні уявлення, які будуть визначати відносини між статями в грядущому Новому Віці.

Тому перше Посвячення стосується безпосередньо даної проблеми. Сьомий Промінь управляє сакральним центром і сублімацією його енергії в горловий, або вищий творчий, центр. Отже, цей Промінь відкриває період найбільшої творчої активності, як на матеріальному плані завдяки стимуляції статевого життя всіх народів, так і в трьох світах завдяки стимуляції внаслідок свідомого з’єднання душі з формою. Першою з основних ознак прийняття людством (більшістю його просунутих представників) першого Посвячення стане початок циклу абсолютно нового творчого мистецтва. Форми, які прийме потреба до творчості, будуть виражати нові вхідні енергії. Як кульмінацією періоду, що управлявся Шостим Променем, став світ, де люди працювали на великих заводах і фабриках, виробляючи велику кількість предметів, які вважали необхідними для свого благополуччя і щастя, так протягом циклу Сьомого Променя вони в ще більших масштабах будуть зайняті в області творчих мистецтв. Прихильність до матеріального володіння зміниться зрештою творенням більш повних виразів Реального, а потворність і матеріальність будуть витіснені красою і реальністю. У широких масштабах людство вже “виведене від пітьми до світла”, і землю наповнює світло знання. У грядущий період, який буде протікати під впливом випромінювання Сьомого Променя, людство буде “виведене від нереального до Реального”. Це можливе для окремо взятої людини завдяки першому Посвяченню, і так само завдяки йому це буде можливим для людської маси.

Без енергії Сьомого Променя не створити порядку з хаосу і не замінити безладдя ритмом. Саме вона принесе новий світовий порядок, якого чекають всі люди. Ця енергія відновить древні віхи і визначить необхідні для людського прогресу нові інститути і форми цивілізації і культури, а також буде розвивати нове життя і нові стани свідомості, які все інтенсивніше буде освоювати просунута частина людства. І цього вже ніщо не зупинить. Все, що відбувається сьогодні, коли люди шукають нових шляхів і прагнуть до організованої єдності і безпечного мирного існування, зумовлено приходом Променя Порядку, або Церемоніальної Майстерності. Не можна зупинити білу магію правильних людських відносин. Вона неминуче покаже свою ефективність, оскільки енергія Сьомого Променя діє, а Владика цього Променя разом з Господом Світу проводять необхідне “реформування”. Діючі під впливом цього Променя насичені душею особистості створять новий світ, виразять нові якості і вироблять нові умови і організовані способи творчої активності, які дозволять продемонструвати нову життєвість і нові способи існування. І саме спотворення ідеалів Сьомого Променя і проституювання його вхідної енергії ради непросвітлених егоїстичних і корисливих амбіцій пояснюють виникнення тоталітарних режимів, які сьогодні так жорстоко сковують вільний людський дух. Підведемо підсумок:

 1. Енергія Сьомого Променя – це важлива ланка в Посвяченні на фізичному плані, тобто в процесі першого Посвячення.
 2. Своєю дією на людство вона повинна:

а. Сприяти народженню Христової свідомості у маси людей, котра володіє свідомим спрямуванням.

б. Привести в дію відносно нові еволюційні процеси, які перетворять людство-світового учня в людство-світового Посвяченого.

в. Новим і зрозумілим чином утвердити одвічне почуття взаємозв’язку, сприяючи встановленню на фізичному плані правильних людських відносин. Засобом для цього є добра воля, відображення волі-до-добра першого божественного аспекту. Добра воля є відображення Першого Променя Волі або Могутності.

г. Привести в порядок відносини між негативним і позитивним,   в цей час це здійсниться головним чином в сфері статевих відносин і шлюбу.

д. Інтенсифікувати людську творчість і створити нове мистецтво як базис нової культури і головну особливість нової цивілізації.

е. Реорганізувати справи в світі, започаткувавши новий світовий порядок. Це безпосередньо входить в сферу церемоніалу.

 1. Стимуляція Сьомого Променя окремо взятого Посвяченого:

а. Приведе до появи на ментальному плані широкого і усвідомлюваного зв’язку між його душею і розумом.

б. Приведе в деякий порядок його емоційні процеси, полегшуючи наступну роботу другого Посвячення.

в. Дозволить йому – на фізичному плані – почати те або інше служіння, взятися за освоєння практичних основ білої майстерності творення і пройти першу стадію істинно творчого життя.

У житті окремо взятого Посвяченого дія енергії Сьомого Променя відчувається у всій повноті, що цілком зрозуміло, враховуючи, що під час свідомого проходження через процес Посвячення цей Промінь зумовлює його розум і мозок. Ефект цього процесу на ментальному плані подібний тому ж ефекту – в набагато більш широкому масштабі – для планети, оскільки за допомогою саме цієї променевої енергії планетний Логос з’єднував полюси головної подвійності духа і матерії на початку Своєї творчої роботи. Відбувається подальше зближення обох аспектів розуму (нижчого конкретного розуму і душі, Сина Розуму) і зрештою їх свідоме, розпізнаване об’єднання на астральному плані. Саме Сьомий Промінь відновлює порядок в астральній свідомості, і саме його вплив (на ментальному плані) стає причиною творчості, організації життя і того з’єднання “в голові” нижчих і вищих енергій, в якому “народжується Христос”. Останнього зауваження ми більш детально торкнемося при обговоренні значення Посвячень, коли з’ясуємо, що таке з’єднання приводить у взаємодію гіпофіз і шишковидну залозу.

Нарешті, саме енергія Сьомого Променя – в процесі Посвячення між першим і другим Посвяченнями – сприяє розвитку у Посвяченого (в житті фізичного плану) почуття порядку і організації, зростанню свідомого бажання допомагати своїм побратимам, вступаючи при цьому з ними у відносини, і робить його життя в багатьох відносинах творчим.

Всі ці чинники є в його природі в зачатковому стані, але тепер він починає свідомо класти основу майбутньої роботи Посвячення. У цей час дуже важливі фізичні дисципліни, хоч їх значення часто перебільшується, а їх дія не завжди проявляється позитивною. Від відносин, які встановив і підтримує учень, іноді майже немає користі, оскільки він, як правило, центрується на собі і тому не має – через незнання і невміння розрізнювати – довершеної чистоти мотиву. Проте зумовлені впливом цього Променя зміни від життя до життя стають все більш явними. Розширяється зв’язок учня з Ієрархією, реорганізується його життя на фізичному плані і він з все більшою старанністю прагне до вияву езотеричного значення білої (еволюційної) майстерності творення, і все це продовжується до його повної готовності до другого Посвячення.

 

Посвячення II. Хрещення в Йордані. Промінь VI.

Енергія Ідеалізму і Відданості.

У процесі Посвячення між першим Посвяченням Народження Христа і початком свідомого розкриття життя і усвідомлення Христа в житті Посвяченого відбувається явна переорієнтація. Тепер він здатний на явну і часто фанатичну прихильність програмі устремління і відданості добру (яким він бачить його на даному етапі). Для нас це символізується вчинком дванадцятирічного Ісуса, Який був настільки упевнений в тому, що Йому “повинно бути в тому, що належить Батькові Його”, що не послухався Своїх батьків, примусив їх хвилюватися і здивував старших Своєю духовністю і знаннями.  Він виправив це, пішовши в Галілею і будучи “в покорі” у Своїх батьків. У якійсь мірі аналогічну поведінку (без розвиненого, широкого розуміння, проявленого Христом) можна відзначити і в учня протягом періоду, коли він приймає нову орієнтацію. Учень намагається дисциплінувати свою нижчу природу і поставити під контроль свої фізичні схильності, вивільняючи при цьому фізичну енергію і наводячи порядок в своєму житті. Це вимагає вельми тривалого часу і може скласти цикл з багатьох втілень. Він постійно бореться зі своєю нижчою природою, і вимоги його душі (як це здається йому через нестачу знань) постійно спрямовані проти його тваринної природи і все в більшій мірі проти його емоційної природи.

Але важче усього йому відчувати протидію з іншого боку, що обтяжує його боротьбу і загострює його проблему. Він проявляє, що на нього озброїлися і його емоційна природа, і його нижчі психічні здібності, і його астральний розвиток, і потужність мани.

Переорієнтація, яку він переживає, повинна пройти насамперед на астральному плані, оскільки незліченні еони цей план був основним рівнем його поляризації, головною сферою його активності і станом свідомості, що домінував у нього. Фізичне тіло не є принципом, і з часів Атлантиди приймачем його астральної енергії було його ефірне тіло, оскільки через свою нерозвиненість природа розуму ще не могла здійснювати належний контроль. Він проявляє, що живе в хаосі емоційних реакцій і зумовлюючих ман. Поступово до нього починає доходити, що для прийняття другого Посвячення йому доведеться добитися емоційного контролю. Він розуміє також, що повинен дещо знати про ті духовні енергії, які розсіюють мани, і оволодіти методами, за допомогою яких просвітлений розум – як передавальна ланка світла душі – зможе розсіювати ці мани і “очистити атмосферу”, виражаючись технічно.

Я можу додати, що поки що жоден Посвячений не досягав повного контролю під час проміжного періоду між двома будь-якими Посвяченнями, який вважається “циклом вдосконалення”. Те, що залишається позаду і підкоряється вищій реалізації, поступово проявляється під впливом енергій, які повинні увійти в свідомість Посвяченого при Посвяченні, до якого він готується. Цей проміжний період завжди дуже важкий. З кожним Посвяченням неухильно збільшується кількість і потужність енергій, що сприймаються, активізуються і, нарешті, використовуються. Їх вплив на душевні і особистісні Промені Посвяченого, а також на допоміжні провідники, через які він працює в трьох світах, і на зумовлюючі їх Промені, викликають спочатку колосальні труднощі. Посвячений повинен оволодіти цими Променями і провідниками і вирішити пов’язані з ними проблеми. У результаті він стає Вчителем, а тягар і суворість процесу, що протікає від Посвячення до Посвячення, знижується (після третього Посвячення Перетворення). Пояснюється це тим, що він все краще опановує власну ситуацію. Однак окультно він бере участь в труднощах і проблемах тієї групи, тієї сукупності груп, яку ми називаємо людством.

Для багатьох процес Посвячення між першим і другим Посвяченнями є найбільш болісним періодом подолання труднощів, усвідомлення проблем і постійних зусиль з “очищення себе” (як це окультно називається), на що йде весь час учня. Слова про “очищення себе” є, мабуть, найбільш влучним і точним з усіх можливих визначень задачі, що стоїть перед Посвяченим. Буря, викликана його емоційною природою, важкі хмари і випаровування, в яких він постійно бреде і які він створював протягом всього циклу втіленого існування, – все це повинно зникнути, перш ніж Посвячений зможе заявити, що астрального плану – для нього – більше не існує. Все, що залишилося від цього древнього і впливового аспекту його буття, – це спрямування, чутливий відгук на всі форми божественного життя, а також та форма, через яку може безперешкодно протікати нижчий аспект божественної любові, добра воля.

У більш широкому масштабі, саме така боротьба за очищення світової атмосфери чекає на людство після так близького сьогодні першого Посвячення. Зрозуміло, чому прихід Христа очікується саме зараз, – адже саме Він керує першим і другим Посвяченнями, і саме Його прихід буде свідчити про прийняття людством першого Посвячення, утвердить і консолідує роботу, що проводиться і покладе початок світовому циклу і тому періоду, протягом якого буде вирішуватися задача реорганізації емоційного і психічного життя людства. У цей період буде вивільнена енергія доброї волі, що буде автоматично сприяти встановленню правильних людських відносин.

Людство загалом,  поляризоване в своїй емоційній природі, зазнає надто могутньої дії Шостого Променя. Енергія цього Променя впливає на людей з моменту його приходу у втілення, і за останні сто п’ятдесят років його вплив надзвичайно підвищився, чому сприяли два чинники:

 1. Шостий Промінь Ідеалізму, або Відданості, це Промінь, який звичайно управляє астральним планом, контролює його феномени і накладає свій відбиток на його мани.
 2. Енергетичний потік, що надходить в наше планетне життя з сузір’я Риб, дві тисячі років визначав людський досвід і дуже добре підходить для з’єднання з енергією Шостого Променя, доповнюючи її і створюючи саме ту ситуацію, яка склалася на сьогодні в справах світу.

Спільна активність обох великих потоків космічної енергії, діючи на третій планетний центр, Людство, і через нього, створили унікальні умови, що дозволяють “роду людському” з’явитися перед планетним Посвячувачем, Христом, і під впливом сфокусованої стимуляції Ієрархії пройти через відповідне Посвячення.

У зв’язку з цим треба пам’ятати, що маса людей може прийняти і прийме перше Посвячення, але дуже велика група прагнучих (набагато більша, ніж можна припустити) пройде через досвід другого Посвячення, Посвячення очисного Хрещення. Це ті люди, які виражають такі важливі якості, як ідеологічна свідомість, прихильність правді, як вони розуміють її, серйозне ставлення до фізичних дисциплін (вироблене після прийняття першого Посвячення багато життів тому) і зростаюча чуйність на аспект спрямування астрального тіла. Це спрямування до контакту з ментальним принципом і його вираження. Дану групу складають “кама-манасичні” Посвячені, а групу що приймає перше Посвячення складають “фізично-ефірні” Посвячені.

Саме активність Шостого Променя винесла на світло дня зростаючі ідеологічні тенденції людства. Світові ідеології (яких в цей час немало) виникають як результат троїстої реакції на два вищезазначених енергетичних потоки:

 1. Розкриття в нинішню Арійську Еру ментального принципу у людства вдягло бажання в форму великих масових концепцій, і останні сукупно породжують масову тенденцію до ментального розкриття.
 2. Неухильно зростаючий вплив душі, подібно заквасці на астральному плані, вивів каму, або бажання, з стану центрування виключно на собі і переніс її в нову групову емоційну свідомість, що досі не мала вираження. Це веде сукупну емоційну природу людей до великого масового ідеологічного вираження, поки ще егоїстичного і багатого емоційними крайнощами, але що обіцяє нові і кращі цілі. Ці цілі окресляться більш ясно і прийнятно, коли світовий прагнучий прийме друге Посвячення.
 3. Вплив енергії Шамбали, яка вперше напряму стикається з Людством, викликає емоційний вихор, в якому старі ідеали і інститути позбуваються їх ман, що спотворювали, завдяки чому в свідомості раси формуються нові і більш довершені ідеології.

З усіх цих чинників і складається нинішня світова ситуація, яка характеризується одночасним впливом великих ідеологій, могутніх груп працівників і мислителів, що віддають всі сили зміні старого порядку, і масовими зусиллями з припинення відособленості. Сутнісна ефірна єдність світу (що матеріально виражається телефоном, радіо і літаком) залучає великі групи людей всюди в загальну емоційну активність, що становить один з елементів підготовчих випробувань, що завжди передують Посвяченню і що дозволяють тим, хто готовий сьогодні до другого Посвячення, прийняти його.

Я не можу розповсюджуватися тут про різні ідеології, які пропонуються світу людей імпульсом Ієрархії, переносяться з ментального плану в людську свідомість Новою Групою Світових Служителів і проводяться в життя енергією Шостого Променя, домінуючою енергією Риб і організуючою енергією вступаючого Сьомого Променя, викликаючи емоційний відгук людської маси, що фокусується на астральному плані.  Ця ситуація з ідеологіями ясна всім мислячим спостерігачам і становить необхідну попередню стадію в створенні нового світового порядку. Вона утворить точку кризи і точку потрібного напруження, які дозволять тисячам вже готових прагнучих пройти через досвід другого Посвячення і очистити мінливу емоційну природу в Посвяченні Хрещення. Цей досвід дасть кама-манасичному прагнучому позитивний духовний настрій (на астральному плані) для тих фундаментальних змін, корективи і перебудови, які приведуть цей рівень планетної свідомості у відповідність до безпосередньої божественної мети: вияву Царства Божого.

Дія енергії Шостого Променя, результат тривалого циклу енергії Риб і вплив енергії Водолія стануть причиною значної трансформації у “водному царстві” астрального плану. Цей план завжди символізувала вода – текуча, бурхлива, що відображає всі враження, джерело випаровування і туману, але необхідна для існування людини. Епоха Риб, що завершується нині, також тісно пов’язана з цим планом і символом води. Вона укріпила в людській свідомості уявлення про те, що “люди – це риби, занурені в море емоцій”. Водолій також символізується водою, оскільки Водолій це “водонос”. Шостий Промінь з’єднує у часі і просторі всі ці енергії: променеву енергію, енергію Риб, енергію Водолія і енергію самого астрального плану, при цьому знову утворюється силовий вихор, що притягає ментальну енергію. Саме Шостий Промінь був тим чинником, який уверг людство в несамовите протиборство ідеологій, викликав вихор у відповідь у вигляді світової війни і став причиною нинішньої кризи і точки напруження. Завдяки цій критичній точці напруження групи прагнучих, що пройшли через перше Посвячення, зможуть пройти і через досвід Хрещення, – знову слово, яке асоціюється з водою. У той же час величезна маса людей прийме перше Посвячення і “в будинку хліба” з’явиться перед Посвячувачем.

Таким чином, для підготовки Свого приходу Христос, що наближається, в найближчому майбутньому дасть Посвячення двом групам прагнучих. Саме близький прихід Христа і Ієрархії Вчителів до людства приводить в дію енергії Посвячення, кристалізує ідеології, існуючі в людській свідомості, і форсує – якщо можна так виразитися – вихід ще не поширеної ідеології Царства Божого.

Дія енергії Шостого Променя на природу окремо взятого Посвяченого, що стоїть перед Посвяченням Хрещення, чітко помітна завдяки винятковій потужності другого аспекту особистості в трьох світах – її астрального тіла, або природи. На ранніх стадіях свого впливу на емоційну природу Посвяченого енергії Шостого Променя утворюють в ній справжній силовий вир. При цьому емоційні реакції приймають у нього несамовитий і неприборканий характер, в багато разів посилюються мани і неухильно росте спрямування, яке в той же час обмежується і загальмовується його відданістю якій-небудь ідеології. Пізніше під впливом щораз більш широкого контакту з душею, (яка сама є другим аспектом його сутнісної божественності) його емоційна і спрямована природа ками заспокоюється і в більшій мірі підкоряється контролю розуму, а вирівнювання стає астрально-ментально-душевним. Коли досягається такий стан свідомості і “води” астрального тіла заспокоюються і здатні відображати прекрасне і істинне і коли його емоції очищаються завдяки інтенсивній роботі над собою, учень може увійти у води хрещення. Йому доводиться пройти через інтенсивний очисний досвід, що дозволяє йому, окультно виражаючись, “назавжди вийти з вод, не наражаючись більше на небезпеку потонути”. Тепер він може “ступати по поверхні моря і упевнено просуватися до мети”.

Дія Шостого Променя на ментальну природу проявляється у вигляді тенденції, передусім, до кристалізації мислення, реакції на сковуючі ідеології і фанатичної ментальної прихильності до масових ідеалів без розуміння їх зв’язку з вимогами часу і творчих аспектів, що ними маються на увазі. Пізніше, при підготовці учня до другого Посвячення, ці тенденції трансформуються в духовну прихильність до процвітання людства і повну самовіддачу Плану Ієрархії. Всякі емоційні реакції на Ієрархію Вчителів зникають, і роботі учня більше не заважає постійне астральне збудження.

Про дію енергії Шостого Променя на інтегровану особистість учня можна лише сказати, що вона робить його природу астрально-буддхічною. Поступово завдяки своїм цілеспрямованим емоційним зусиллям з вироблення орієнтації на душу він перетворюється в “спрямовану точку напруження, що забула про кризу і міцно закріпилась в любові, що виливається з душі”.

Давайте підведемо підсумок тому, що ми сказали про дію Шостого Променя:

 1. Ця дія має два головних результати:

а. Найелементарніше розуміння вольової природи, яка визначає життя Посвяченого.

б. Явний конфлікт між нижчим “я” і вищим “Я”, що відкриває Посвяченому древній конфлікт між емоційною природою і істинним усвідомленням.

Це приводить до головної переорієнтації життя Посвяченого і людства загалом.

 1. На людство Шостий Промінь впливає таким чином:

а. Викликає тенденцію до очищення світової атмосфери, що сприяє вивільненню енергії доброї волі.

б. Створює умови для прийняття “родом людським” як першого, так і другого Посвячень.

в. Сприяє раптовій і яскравій появі світових ідеологій.

г. Сприяє базовій трансформації на самому астральному плані, внаслідок якої утворюються точки кризи і точка напруження.

 1. На окремого Посвяченого дія Шостого Променя така:

а. Створюється критична ситуація, в якій виникає силовий вихор.

б. У цьому вихорі загострюються всі емоційні і ідеологічні реакції прагнучого.

в. Пізніше, коли вихор стихає, вирівнювання Посвяченого стає астрально-ментально-душевним.

г. При цьому в його ментальному провіднику відбувається кристалізація мислення і виникає фанатична прихильність до масових ідеалів.

д. Пізніше ці тенденції трансформуються в духовну прихильність процвітання людей.

е. Природа і вираження особистості стають явно астрально-буддхічними.

Звідси ясно, перед якою близькою і важливою можливістю стоїть сьогодні людство. Величезне число людей зробить той перший крок до розкриття Христової свідомості, який дозволить їм пройти через перше Посвячення. Часто (я б сказав – переважно) це Посвячення не усвідомлюється фізичним мозком. Перше Посвячення є   і завжди було – масовим, навіть якщо його і відчуває окремо взятий індивід. Тисячі прагнучих кожної країни (внаслідок свідомих зусиль зрозуміти) з’являться перед Посвятителем і приймуть Посвячення Хрещення. Два перших Посвячення символізуються хлібом і водою, які мають першорядне значення для життя в фізичному значенні і таке ж першорядне значення в духовному значенні, і Посвячений знає про це. Внаслідок своєї відносної невідкладності ці два Посвячення мають в цей час найбільшу важливість.

Вихід на поверхню цих суб’єктивних духовних тенденцій людства і обидва Посвячення стали можливими завдяки поверненню Христа, а причиною тенденції людства до білої магії і правильних людських відносин з’явилася активність Сьомого Променя Порядку і Шостого Променя Ідеалізму. Цим і зумовлено прагнення до ідеологічного контролю над людською свідомістю. Закінчення Епохи Риб з її типом енергії і настання Епохи Водолія (з його могутніми очисними енергіями і якістю його синтезу та універсальності) зроблять можливим встановлення нового світового порядку. Очевидно, тому, що людство ніколи ще не стояло перед так багатообіцяючою сприятливою можливістю і що загальна взаємодія і злиття всіх цих енергій робить вияв Синів Бога і Царства Божого неминучою подією нашого планетного життя.

Про інші променеві енергії і їх вплив на Посвячення в зв’язку з самим людством можна сказати небагато. Для людства поки можливі лише два перших Посвячення, які здійснюються Христом і вимагають “випробувань під спостереженням Духовної Ієрархії”. Посвячення Перетворення (Преображення) поки не може бути масовим. Однак, можна розглянути дію цих Променів в зв’язку з окремо взятим учнем, оскільки останні Посвячення – починаючи з третього і вище – проводяться Господом Світу з Його високого місця в Шамбалі. У поточному світовому циклі ці Посвячення здійснюються і сприймаються індивідуально, приймаються з розумінням і повністю пробудженим усвідомленням.

Природно, що про перші три Посвячення і їх променеву дію на Посвяченого і людство я можу повідомити більше, ніж це можливе відносно вищих Посвячень. При перших трьох Посвяченнях променевий вплив проявляється через душу, а Посвячений – в цей період – є прагнучим, що бореться,  що зазнає натхнення і стимуляції з боку Ієрархії, яке він щораз краще усвідомлює. Після ж третього Посвячення, яке, як вам добре відомо, є першим головним Посвяченням, променева енергія прикладається (якщо можна використати настільки неадекватне слово) через Духовну Тріаду за допомогою антахкарани.

Після четвертого Посвячення ефект відчувається головним чином в групі Посвяченого і в сфері його служіння, де він створює точку напруження і важливі точки кризи. У нього є і власні точки кризи і напруження, але вони таємничим чином пов’язані лише з його усвідомленням групи, де його роль постійно зростає.

Процес послідовних Посвячень, який проходить учень, торкається трьох груп. Цей процес диференціює і зумовлює його групове служіння відповідно до Посвячення, що приймається.  Саме з цієї точки ми і повинні вивчати Посвячення, впливи Променів і результати, що отримуються в трьох групах.

 1. Група, в якій Посвячений працює на фізичному плані і в якій екстерналізує якусь фазу роботи (що проводиться на ментальному і астральному планах) під егідою Нової Групи Світових Служителів. Всі учні і Посвячені в фізичному вияві є в цей час членами цієї групи, яка фокусує в собі нинішні зусилля Ієрархії і через яку протікає духовна енергія з п’яти наступних Ашрамів:

а. З Ашраму Вчителя К.Х., особливо в зв’язку з роботою освіти.

б. З Ашраму Учителя Д.К. (мого), особливо у відношенні прагнучих до Посвячення.

в. З Ашраму Вчителя Р., особливо в зв’язку з економічною реорганізацією і перетворенням Європи.

г. З Ашраму Вчителя Морії, що розшукує на всій планеті працівників політичної сфери, щоб впливати на них і направляти їх активність.

д. З Ашраму Вчителя Іларіона, що відповідає за відкриття (і їх застосування) в сьогоднішній світовій науці.

Це вказує на глибокий і широкий інтерес до даної енергетичної області, де діє зараз променева енергія.

 1. Група, яка може вважати себе власною групою Посвяченого в тому значенні, що він поступово все більше впливає на навколишніх, збираючи з них ядро Ашраму, за допомогою якого буде коли-небудь служити світу. Не всі, хто приймає Посвячення, обов’язково створюють власні Ашрами, хоч це робить багато хто з них. Робота Посвячених, що не створюють власних Ашрамів, надто таємнича з точки зору спрямованої частини людства, і я мало що можу сказати про це. Вона пов’язана з планами, що розробляються в Шамбалі, про які людство нічого не може знати. Такі Посвячені працюють з трьома долюдськими царствами природи, до кожного з яких прикріплений власний загін спеціальних працівників Ієрархії. Якщо вони не займаються цим, то переходять в групи працівників, діяльність яких пов’язана з дева-, або ангельською, еволюцією, або з виявом енергій, про які я нічого не можу вам сказати. Ми будемо розглядати лише розширення свідомості і досвід тих Посвячених, які залишаються – за родом своєї активності і задач – пов’язаними з людством і Ієрархією. Тут можна зазначити, що:

а. Робота дева-еволюції проходить під впливом променевої енергії третього  Будди Дії.

б. Робота з людством проходить під впливом променевої енергії другого Будди Дії, Який вельми своєрідним чином втілює в Собі зумовлюючу енергію Ієрархії.

в. Робота з долюдськими царствами природи проходить під енергетичною стимуляцією першого Будди Дії.

Кожне з цих великих насичуючих енергією Життів працює через певних Вчителів і Посвячених шостого Посвячення. Ці Вчителі працюють в повній свідомості на атмічному плані, плані духовної волі, і з цього високого рівня функціонують як ланки, що передають енергію одного з трьох Будд Дії. Три Будди суть творчі Виконавці планетного Логосу і Вершителі Закону Еволюції.

 1. Ашрамна група, куди входить Посвячений і де все сильніше відчувається його вплив, або духовне випромінювання.

Обізнаність Посвяченого і його здатність свідомо працювати в цих трьох групах стає головною метою всіх його зусиль відразу після третього Посвячення. До цієї стадії розкриття його магнетичне випромінювання і вираження його контролюючих енергій відносяться до душі, котра діє через особистість. Але після третього Посвячення це випромінювання і енергія, яка виражається, все в більшій мірі стають монадними, і відбувається це в три стадії:

 1. Стадія, на якій нижчий аспект Духовної Тріади (аспект абстрактного розуму) починає діяти як передавач ідей, які втілюються Посвяченим в ідеали для служіння людству.
 2. Стадія, на якій завдяки чистому розуму і духовній волі Посвячений стає ефективним служителем Плану і все повніше передає Мету, котра стоїть за Планом.
 3. Стадія, на якій через нього протікає чиста монадна енергія, що фокусує на фізичному плані волю-до-добра, що проявляється Ієрархією, і почуття універсальності (не щось невизначене, але конкретний чинник).

Вдумливе вивчення цих стадій розширення активності і свідомості покаже, чому і яким чином наше планетне життя являє собою єдиний великий синтез впорядкованої активності.

Променеві енергії, що використовують світ проявлених форм і “світ форм, що не мають форми” (тобто космічні ефірні рівні активності), проводять велику практичну посвячувальну активність, яка направляє, контролює і визначає кожне вираження божественного життя у всіх царствах природи: долюдських, людському і надлюдських. І Посвячений проникає саме в цей світ активно діючих енергій, де і повинен свідомо грати свою роль. Вам добре відомо, що задача сьогоднішнього прагнучого полягає в тому, щоб стати свідомим, духовним працівником, що володіє собою і здатний поводитися з енергіями в кільці-не-переступи трьох світів. Як я неодноразово згадував, він передусім повинен контролювати свій фізичний інструмент, демонструючи це при першому Посвяченні і в процесі подальших Посвячень. По-друге, він повинен поставити під контроль свою емоційну, чутливу природу, демонструючи цей контроль при другому Посвяченні. При третьому Посвяченні йому доведеться привести в наочну активність ментальний елемент, щоб функціонувати в трьох світах як насичена душею особистість, що використовує просвітлений розум як з’єднувальний, синтезуючий чинник. Добившись цього, він може – знову ж, повністю свідомо – почати діяти як “випромінююча точка кризи, що розвиває необхідне напруження”.

Три згаданих групи по суті своїх є точками планетного напруження і створюють кризу в житті тих, хто перебуває під їх впливом, в Ієрархії і в житті планети. Так складаються умови, що роблять можливою еволюцію. Коли-небудь історія процесу еволюції буде написана Посвяченим великої Білої Ложі – з точки зору її точок кризи і відповідних точок напруження. Подвійна дія цих точок дозволяє живим формам виходити в більш широкі області свідомості. Кожне царство природи саме можна вважати точкою напруження в сфері Буття планетного Логоса і кожне – у часі і просторі – знаходиться в процесі формування тих точок кризи, які сприяють значному (і часто раптовому) просуванню по Шляху Еволюції. Людство як точка планетної кризи перетворюється сьогодні в таку точку напруження, яка дуже скоро зможе просунутися до закону, культури і цивілізації Нової Епохи. І паралельно цьому відбувається навчання індивідуального прагнучого.

Ці думки і ідеї треба мати на увазі при вивченні трьох головних Посвячень, що залишилися,  доступних основній частині людства.

 

Посвячення III. Перетворення. Промінь V.

Енергія Конкретного Знання.

Оскільки всі учні повинні фокусуватися на ментальному плані і діяти з цього рівня свідомості, то розуміння даного типу свідомості представляється вельми важливим. Говорити про те, що учні і (природно) Посвячені повинні користуватися розумом і мати ментальну поляризацію, дуже просто, але що це означає? Дозвольте мені дати вам декілька коротких визначень енергії цього Променя, залишивши вам робити власні висновки і, вивчивши дані концепції, навчитися оцінювати власний ментальний стан.

 1. Енергія того, що носить специфічну назву “конкретної науки”, є якістю або зумовлюючою суттю, П’ятого Променя.
 2. Це головним чином субстанція ментального плану. План цей відповідає третьому підплану фізичного плану і, отже, має газоподібну природу, якщо цю відповідність ви вважаєте за зручне розглядати як символ його природи. Це летюча субстанція, що легко розсівається, яка приймає просвітлення і може негативно впливати, бо часто “розум – вбивця Реального”.
 3. Ця енергія характеризується трьома якостями:

а. Якістю, яка є результатом взаємодії з Духовною Тріадою. Ми називаємо її “абстрактним розумом”, а вплив на нього надходить з атмічного рівня Духовної Тріади, рівня духовної волі.

б. Якістю, яка в нинішній Сонячній системі з готовністю відгукується на головний Промінь планети, Промінь любові-мудрості. Вона настільки чуйна, що – в поєднанні з еманаціями трьох світів – створила ту форму, яка існує на ментальному плані. У планетному значенні це форма Царства Божого, а в індивідуальному значенні це форма Его, або душі.

в. Якістю, яка головним чином пов’язана з еманаціями, або вібраціями від трьох світів. Ці еманації творче втілюються в міріади мислеформ, які знаходяться на нижчих рівнях ментального плану. Таким чином, можна стверджувати, що ці якості, або аспекти, П’ятого Променя духовної енергії лежать в основі:

Чистого мислення.

Мислителя, або Сина Розуму.

Мислеформ.

 1. Це енергія, що створює мислеформи (стосовно людства), і будь-які враження з фізичного, ефірного і астрального планів приводять її в активність на рівні конкретного знання, внаслідок якої утворюються калейдоскопічно змінні мислеформи.
 2. Це принципово найбільш могутня енергія з діючих в цей час на планеті, оскільки вона дозріла в першій сонячній системі, системі активного інтелекту.
 3. Це енергія, яка вводить людей (особливо підготовлених учнів або Посвячених) в містерії Розуму Самого Бога. Це “субстанційний” ключ до Універсального Розуму.
 4. Вона надзвичайно чутлива до енергії Любові-Мудрості, і її злиття з аспектом любові називають “мудрістю”, оскільки мудрість це знання, придбане на досвіді і застосовуване з любов’ю.
 5. У трьох своїх аспектах ця енергія специфічно стосується трьох Будд Дії. Ці великі Життя досягли Свого нинішнього стану розвитку в попередній Сонячній системі.
 6. Ця енергія, якщо розглядати її як ментальну енергію людської істоти – в чому полягає одне з її малих обмежень, хоч і є її головною функцією для людської істоти, – являє собою вищу відповідність фізичного мозку. Можна сказати, що мозок існує лише тому, що існує розум, який має потребу в ньому як в своєму фокусі на фізичному плані.
 7. Енергія конкретного знання, або науки, відрізняється подвійною якістю:

а. Вона надзвичайно чуйна до вражень, що надходять з різних джерел.

б. У відповідь на враження вона швидко приймає форми.

 1. Враження, що приймаються, надходять з трьох джерел і послідовно відкриваються людині. Ось ці три джерела:

а. Враження трьох світів, що надходять, по-перше, від індивіда і, по-друге, з рівнів планетної свідомості.

б. Враження душі, Сина Розуму, з рівня самої ментальності.

в. Враження Духовної Тріади, що надходять через побудовану (або що  будується) антахкарану.

 1. По суті своїй ця енергія є носієм світла. Вона відгукується знову ж, послідовно у часі і просторі – на світло Логоса. Саме тому розум вважається просвітленим, коли встановлені вищі контакти, і просвітником щодо нижчих планів.
 2. Що стосується людини, ця енергія прокидається і активізується дією п’яти почуттів, що передають на ментальний план інформацію з трьох світів. Можна, тому, стверджувати, що:

а. П’ять потоків інформаційної енергії, приходячи з фізично-астрального плану, впливають на конкретний розум.

б. Три потоки енергії, що приходять від душі, також вражають конкретний розум.

в. Один потік енергії – в процесі Посвячення – стикається з розумом. Він виходить від Духовної Тріади, використовуючи антахкарану.

 1. Енергію П’ятого Променя можна вважати здоровим глуздом, оскільки вона знаходиться під впливом всіх цих різних енергій, синтезує їх, упорядковує і інтерпретує безліч безупинних впливів, створюючи тим самим сукупність мислеформ, яку ми називаємо “мисленням світу”.
 2. Ця енергія трансформує божественні ідеї в людські ідеали, з’єднуючи знання і науки людства з цими ідеалами і перетворюючи їх в робочі чинники людської еволюції, її культур і цивілізацій.

Я міг би додати і багато іншого, однак цих простих визначень досить для вивчення ментального розкриття учня, який проходить процес Посвячень, що становить зараз нашу тему. Вони також проливають світло на променеву дію на людство загалом. На жаль, ця променева енергія має занадто конкретний вияв в нашій арійській расі – расі, в якій Посвячення, проте, пройде більше людей, ніж будь-коли раніше в людській історії, і яка в особливому значенні побачить сходження вниз на Землю Царства Божого внаслідок сходження вгору багатьох сходами еволюції. Як учень або Посвячений являє собою насичену душею особистість, так і все людство – на фізичному плані – буде насичене душею, утворюючи тим самим Царство Боже і даючи народження новому царству природи. Цьому великому духовному сходженню буде передувати (якщо можна вжити таке слово) поява Христа серед народів світу і небувалий приплив любові-мудрості. У езотеристів є тенденція постійно згадувати про великі силові лінії: 1-3-5-7 і 2-4-6. Але ще більше я радив би вам пам’ятати про зв’язок між променями II і V і між другим, монадним, і п’ятим, ментальним, планами. Зв’язок між саме цими головними енергіями робить можливим Посвячення Перетворення (Преображення).

Як в наш час цей Промінь діє на людство загалом? У п’ятій корінній расі, арійській, в нинішній другій Сонячній системі ефект цих впливів вельми значний і має першорядну важливість. Знову можна відмітити чіткість співвідношень, що проявляються.  Я хочу, щоб ви ще раз звернули на них увагу.

 1. Промінь II, Промінь Любові-Мудрості, і Промінь V, Промінь Конкретного Знання, або Науки.
 2. Другий план, монадний, і п’ятий план, ментальний.
 3. Друга сонячна система любові і п’ята, арійська, корінна раса, раса активного інтелекту.

Те, що у всіх цих базисних співвідношеннях позначається числом п’ять, повинно служити інструментом, провідником або здійснюючим чинником другого. Універсальний Розум, діючи через всі плани нашого свідомого планетного життя, є творчим агентом і формоутворюючим чинником, який робить можливим одкровення любові.

Сьогодні в нашому арійському віці і расі ми спостерігаємо яскраве вираження енергії П’ятого Променя. Під словом “раса” я маю на увазі не вигадані людьми і не псевдонаукові диференціації націй, рас і типів, а стан свідомості, яка є арійською, тобто ментальною, свідомістю або способом мислення. Її виразники і “расові представники” є в кожній нації без яких би то не було відмінностей і виключень. Я хочу, щоб ви добре запам’ятали це, оскільки нова раса ніколи не зароджується в територіальному значенні. Просто у всьому світі народжуються люди, що володіють тим, що називається рисами шостої корінної раси. Даний стан свідомості знаходить своє вираження в представниках таких різних рас, як японці і американці, негри і росіяни. Він характеризується здатністю чітко функціонувати на ментальному плані, співставляти інформацію, правильно інтерпретуючи і співвідносячи її, і створювати для своїх інтерпретацій необхідні мислеформи або концепції.

Ці мислеформи створюються в трьох основних областях мислення або зонах свідомості:

 1. Наука. У це слово я включаю все, що охоплюється або повинно охоплюватися процесами освіти, і таку корисну науку, як медицина.
 2. Філософія, що висуває великі зумовлюючі ідеї.
 3. Психологія з її прагненням зрозуміти людство, осягнути суть людини і те, як вона функціонує.

Зверніть увагу, що я не включив сюди релігію. Справа в тому, що ЯКБИ в основу світових релігій було покладене реальне знання або наука, вони не були б тими невизначеними, спекулятивними, містичними і обкутаними марою системами, якими є в цей час. Коли-небудь людські розуми – просвітлені світлом душі – сформулюють єдину універсальну релігію, яку визнають всі. Тоді Царство Боже буде відоме як те, чим воно і є – ще одним царством природи. Спекуляція, прийняття бажаного за дійсне і сповнене надії устремління зникнуть. Науковий окультизм – ось перший крок на шляху істинної релігії, і наукове вивчення людської психології зіграє велику роль в її становленні.

У цей час ця променева енергія виражається головним чином через науку – науку, гнітюче приземлену, що розкладається матеріалізмом і людською пожадливістю. Однак ця наука (пожвавлена цілком за рахунок доброї волі) підніме людство на більш високі рівні свідомості, кладучи той фундамент, який дозволить людству в широких масштабах пройти Посвячення Перетворення. Кроки в цьому напрямі вже зроблені, і наявність преси, радіо і засобів швидкого пересування багато в чому сприяли прозрінню тієї Єдності, яка є головною відмінною рисою Універсального Розуму.

Ці досягнення можна вважати початковими фазами в процесі третього Посвячення, яким би далеким воно не було для маси людей. Для прийняття цього Посвячення потрібне об’єднання і зростаюче почуття єдності, і тільки інтегрована особистість може прийняти його. Головний гріх соціалістичної Росії, що проституювала і спотворила початковий божественний імпульс, закладений в основу її ідеології, був в її рішучості до відособлення і перекриття російському народу контактів зі світом за допомогою брехні і приховування інформації. Головна біда була не в тоталітарному характері Російського уряду, а у відмові розвивати універсальну свідомість. Багато які уряди сьогодні або явно, або неявно носять тоталітарний характер, але в той же час їх народи мають вільний доступ до преси і радіо і не тримаються в невіданні відносно того, що відбувається в світі. Росія ж яскраво продемонструвала велику єресь відособленості.

Закритий розум в національному масштабі представляє таку ж жахливу небезпеку, що і “стан розуму” індивіда, що закриває свій розум для контактів зі світом, світових новин і розуміння світу і не бажаючого приймати нові ідеї і нові способи поведінки. На щастя, вплив енергії П’ятого Променя – який відчувається завжди, незалежно від втілення цього Променя – неухильно веде людство до просвітлення.

Дія цієї променевої енергії завжди узгоджується з Законом Розколів. Нині ми переживаємо найбільший розкол між минулим і теперішнім. Важливість цього твердження в тому, що – уперше в своїй історії – людство усвідомлює розкол в той час, коли він існує, адже досі розколи помічалися тільки в історичній перспективі. Сьогодні всі люди всюди усвідомлюють швидке відмирання старого порядку, старих культур і цивілізацій і повсюдно настирливо вимагають нового.

Людство зможе пройти Посвячення Преображення, тільки коли новий світовий порядок вже встановиться і грядуща цивілізація досягне свого розквіту. Марно говорити про третє Посвячення всього людства або про його підготовчі стадії. Все це дуже далеке навіть для просунутої частини людства. Є, однак, старші учні, які готуються до цього Посвячення, а також та не чисельна група, що проходить процес підготовки до четвертого Посвячення.

Яскравим виявом енергії П’ятого Променя є швидка поява з 1900 року множини ідеологій. Ще сто років тому ніхто не знав таких слів, як фашизм, комунізм, націонал-соціалізм, соціалізм і назв численних психологічних і філософських шкіл, сьогодні ж вони на вустах у простих людей з вулиці. Приплив цієї ментальної енергії в світ людей, отримання ментальних здібностей багатьма тисячами свідомостей і досягнення ментальної поляризації прагнучими всього світу – все це результат активності енергії П’ятого Променя і може вважатися підготовчою роботою для першого і другого Посвячень. У якійсь мірі цей успіх зумовлений майже не усвідомлюваною функцією енергії П’ятого Променя – функцією телепатичної взаємодії. Мало хто хоч би в найменшій мірі може уявити собі ті природні телепатичні здібності і сприйнятливість розуму, якими наділена кожна людська істота і які знов-таки, є результатом впливу П’ятого Променя.

Виробництво (я б додав, перевиробництво) мільйонів матеріальних речей, які люди вважають необхідними для свого добробуту, є також результатом творчої активності свідомості П’ятого Променя. Це на фізичному плані. Якщо ж брати результат на ментальному плані, то це будуть ідеї, концепції, філософії і ідеології. А якщо говорити про астральний план, то це буде релігійний імпульс, містицизм і емоційні та зумовлюючі бажання. Всі ці аспекти повсюдно представлені сьогодні в свідомості людей. Все кристалізується в свідомості людини, дозволяючи їй визначати своє місце на еволюційних сходах і вирішувати, що правильно, а що ні. І все це знову пояснюється впливом енергії П’ятого Променя. Це почне змінювати людське існування і людські бажання, людські справи і установки, і зрештою (в середині шостої корінної раси) приведе до великого Посвячення Преображення, яке розкриє реальність, яка стоїть за всім людським.

Тепер розглянемо дію енергії цього Променя на життя індивіда, який стоїть перед третім Посвяченням. Як я вже згадував, з точки зору Ієрархії третє Посвячення є першим, тому що при цьому Посвяченні духовна людина демонструє абсолютний контроль над особистістю. Завдяки фізичним дисциплінам фізичне тіло поставлене під контроль. Завдяки трансформуючим процесам розуму, або п’ятого принципу, емоційна природа реорганізована і наділена сприйнятливістю до тих духовних вражень, що надходять з плану чистого розуму (буддхічного плану). У цьому значенні розум виступає як засіб організації астральної реакції і розсіювання ман. У своїй повсякденній свідомості учень фокусується тепер на ментальному плані, де домінує трьохсторонній зв’язок між трьома аспектами розуму. А під час наступного Посвячення, Зречення, внаслідок руйнування непотрібного більш душевного провідника цей зв’язок з трьохстороннього перетворюється в двосторонній, повністю завершуючи злиття душі з особистістю.

Протягом процесу посвячень перед третім Посвяченням розум працює по-новому. Закінчена його робота трансмутації фізичного тіла, і досягнутий успіх в його роботі трансформації емоційної природи. Тепер він зайнятий роботою перетворення (преображення) особистості загалом, що зробить можливим Посвячення Перетворення. Вивчаючим варто подумати над цими трьома аспектами активності розуму. Засобом трансмутації виступає нижчий, або конкретний, розум, засобом трансформації виступає душа, а засобом перетворення – Духовна Тріада, діюча через вищий, або абстрактний, розум. Зверніть увагу на чудовий синтез цієї духовної роботи. Її завершення дає можливість прийняття Посвячення третьої міри. Це Посвячення надає нові спонукальні контакти. Пам’ятайте, що під словом “нові” я маю на увазі нові для свідомості, оскільки базисний синтез і фундаментальний взаємозв’язок завжди існують реально, і лише послідовно усвідомлюються духовною людиною, що розвивається.

Результати впливу енергії П’ятого Променя на різні аспекти особистості диференціювати майже неможливо, оскільки Посвячений функціонує тепер як насичена душею особистість, і, отже, три аспекти цієї особистості – не більш і не менш, як агенти душі, і тому їх чуйність до припливу енергії Тріади послідовно зростає. Можна, тому, сказати, що внаслідок Посвячення Перетворення – кульмінаційної точки чисто людського розкриття – три види енергії, що виражаються через Духовну Тріаду, можуть почати – тільки почати – протікати через її відображення в трьох світах. Отже:

 1. Внаслідок Посвячення Перетворення (Преображення) направляюча енергія вищого розуму через антахкарану поступає в мозок. Тому на фізичному плані людина керується і спрямовується груповою метою і планом Ієрархії.
 2. Просвітлююча енергія чистого розуму, яка приходить з буддхічного плану, сходить в очищене організоване тіло чутливого відгуку – все що залишилося від так званого астрального тіла. При цьому досягається абсолютна непідвладність мані і утворюється “прозоре водоймище такого розумного відгуку на любов божественних відносин”, що Посвячений відкриває цю любов своєю чутливістю.
 3. З атмічного плану (вищого аспекту Духовної Тріади) в розум виливається динамічна енергія і поступово починає розкривати волю-до-добра, яка, по суті своїй, є волею Бога.

За цими трьома диференціаціями, які являють собою вираження, або аспекти, божественного, або універсального, розуму, Посвячений смутно відчуває, або усвідомлює, те, що називають Монадою, Духом, Життям. Це те, що ледве прочинилось при Посвяченні Перетворення Вчителя Ісуса, який на благо людства пройшов всі п’ять Посвячень. У драматичному епізоді третього Посвячення три учні (або три провідники особистості) простягаються на землі, а Сам Вчитель (прославлена особистість) перетворюється перед ними. У цей кульмінаційний момент вони чують так званий “голос Отця”, звернений до перетвореного Ісуса.

Завдяки завершенню роботи енергії П’ятого Променя особистість тепер володіє знанням. Учень усвідомлює також, що знайшов мудрість, яка дозволяє йому використовувати це знання для просування Плану, а, значить, працювати в світі людей як чинник просвітлення. Він добре знає про те, що вже зроблено, і частково передчує те, що чекає його попереду. Великий принцип розколу (керований П’ятим Променем) домінує в його відчутті часу, і тепер він чітко відділяє минуле від теперішнього часу і від того, що повинно бути утверджено в майбутньому. Розкол в значенні відособленості для нього закінчився, і тепер він в якійсь мірі відчуває і знає сутнісну єдність всього проявленого життя. Отже, він подолав і переміг розкол і розділення з точки зору простору, але не з точки зору часу. У його свідомості немає більше великої єресі відособленості, але ще залишається усвідомлення процесу Посвячення, оскільки залишається почуття часу.

Під час процесу Посвячень між другим і третім Посвяченнями Посвяченому доводиться боротися з ілюзією в тому ж самому значенні, в якому раніше доводилося боротися з маною. Зрештою, ілюзія це контроль над ментальними процесами з боку інтенсивних, масивних мислеформ. Цей конфлікт триває з моменту досягнення учнем ментальної поляризації (точно між другим і третім Посвяченнями) до моменту, коли він з’являється перед Посвятителем під час шостого Посвячення Рішення, коли зникає остання ілюзія. З цього напрошується висновок про те, що і Вчителі схильні до ілюзії. Це дійсно так, і життям в Ієрархії управляють великі базисні ілюзії. Але це ілюзії настільки високого порядку, що – для просунутої частини людства – вони означають досягнення. Я можу навести лише один приклад такої ілюзії, але це ясний і достатній приклад. Тільки після шостого Посвячення Рішення остаточно зникає ілюзія планетного кільця-не-переступи, яке перестає існувати як обмеження для Вчителя. Він може вибирати між сімома Шляхами. Ця базисна ілюзія складає велику містерію Ієрархії для людства і заснована на Принципі Позбавлення, за яким планетний Логос вирішує обмежити Свою свободу і активність.

Це своєрідне послідовне звільнення від обмежень досягається при третьому, шостому і дев’ятому Посвяченнях. Всі три Посвячення таємничим чином взаємопов’язані. Перетворення в кінцевому результаті приводить до Рішення, яке в свій час кульмінує в остаточній Відмові визнавати які б то не було планетні обмеження.

Очевидно, що чим вище Посвячення, тим менше задіяна енергія пов’язана з особистістю і контролюється нею. По мірі того, як одне Посвячення слідує за іншим, послідовно відбувається злиття, що усвідомлюється. Відчувається вплив відповідної енергії і на людство загалом,  і на роботу Ашраму в Ієрархії, і на планетне життя. Це завжди повинно враховуватися і неминуче визначати той об’єм вчення, який я можу дати вам.

Давайте ще раз повторимо ефекти впливу енергії П’ятого Променя на людство і на окремо взятого Посвяченого.

 1. Передусім я в п’ятнадцяти пунктах навів відомості про енергію П’ятого Променя, або дав п’ятнадцять визначень її активності. Все це необхідно ретельно вивчити.
 2. Ми розглянули дію енергії П’ятого Променя на людство нинішньої п’ятої корінної раси і зазначили, що для неї ця дія була переважно і винятково динамічною, значно прискоривши людську еволюцію.
 3. Я вказав на тісний зв’язок між любов’ю і розумом:

а. Між II і V Променями.

б. Між II і V планами.

в. Між II сонячною системою і V корінною расою.

Те, що в цих співвідношеннях позначено числом п’ять, є найважливішою ланкою і відкриває духовну енергію другого типу.

 1. Енергія П’ятого Променя створює три головних сфери мислення або три основних умови, що визначають вираження енергії, котра створює мислеформи:

а.       Наука................ освіта........................... медицина

б.      Філософія......... ідеї............................... ідеали

в.       Психологія........ в процесі сучасного розвитку

 1. Дія енергії П’ятого Променя пов’язана з Законом Розколів.
 2. Нею також зумовлене швидке формування великих визначальних ідеологій.
 3. Енергія П’ятого Променя є важливим чинником першого головного Посвячення, Посвячення Перетворення.
 4. На кожний з трьох аспектів особистості ця енергія здійснює особливий вплив:

а.       Як засіб трансмутації........................ фізичне тіло

б.      Як засіб трансформації..................... астральне тіло

в.       Як засіб перетворення....................... ментальне тіло

Це дає вам рясну інформацію для роздумів і показує мету особистості і спосіб її досягнення. Після третього Посвячення ми усвідомлено виходимо до ще більш високих розширень свідомості і вступаємо в сферу ідей, які учневі поки не просто осмислити і зрозуміти. Багато з того, що я маю повідомити про променеву енергію і вищі Посвячення, не буде мати великого значення для більшості, але буде багато означати для Посвяченої свідомості. У цей час у втілення приходять Посвячені світу, які до кінця нинішнього сторіччя будуть читати мої слова з великим розумінням.

 

Посвячення IV. Зречення. Промінь IV.

Енергія Гармонії через Конфлікт.

Наше дослідження представляє сьогодні великий інтерес і стосується безпосередню нинішньої світової ситуації. Мені хотілося б зробити два важливих пояснення:

 1. Світова війна (1914-1945 рр.) була абсолютно неминучою, однак конфлікт не вийшов би за межі ментальних рівнів, якби людство ухвалило правильне рішення.
 2. Повернення Христа в цій ері неминуче, і трапиться це у відносно недалекому майбутньому. Тут діє незмінний закон, оскільки енергії різних Променів рухаються згідно із законом. Тому людству не залишається нічого іншого, як прийняти це, визначившись лише з місцем дії, або сферою активності, двох цих найважливіших подій. Рішучість людства покінчити з проблемами, що спричинили світову війну на фізичному плані, в той же час автоматично визначила сферу активності Христа, що я і спробую показати вам. З того, що я вже дав, це в багатьох відношеннях одне з найважливіших роз’яснень внаслідок його істотно важливих і очевидних значень. Розглянемо ж четверте Посвячення і його відношення до Четвертого Променя Гармонії через Конфлікт.

Четвертий Промінь вийшов з втілення в тому, що стосується Его, які перевтілюються, тобто людських душ. Однак з іншої точки зору він завжди активний і завжди присутній, тому що саме цей Промінь управляє четвертим царством природи, людським, в трьох світах чисто людської еволюції.

Це домінуюча енергія, що невідступно впливає на четверте царство. Вплив цей почався головним чином в кінці четвертої людської раси, атлантичної, коли у людей все в більшій мірі стало проявлятися почуття відповідальності, а з ним і здатність до заснованого на розрізненні вибору. Це привело до великої війни четвертої раси, кульмінацією якої став Потоп, свідчення якого розкидані по всьому світу і є в більшості світових Писань. Вплив цієї ери глибоко торкнувся всього тогочасного світу людей, не залишивши збоку адептів Темної і Білої Лож; тоді і сталася перша велика битва між носіями зла і Силами Світла. Неможливо зробити остаточний висновок про її результати, але з більшою імовірністю потрібно говорити про поразку добра, ніж зла. Символізм Потопу дозволяє вивчаючим упевнено говорити про те, що боротьба фокусувалася головним чином на астральному плані, хоч історично проходила на фізичному, а її результат можна символічно визначити як знищення світу водою.

У недавній кульмінаційній війні (1941–1945) фокусом об’єднаних сил був ментальний план, оскільки насправді ця війна являла собою зіткнення ідеологій і в набагато більшій мірі була результатом мислення людини, ніж її емоційних бажань. Тому в неї автоматично були залучені всі три рівні людської активності і проходила вона на фізичному плані, хоч ініціювалася з ментального. На цей раз вона символізувалася не водою – причиною знищення людей і міст став вогонь (буквально “вогонь з неба”), а також розпалювання вогненних емоцій, що переважають в цей час на людських нарадах. Майбутнє людства залежить від визначальних процесів людського мислення і планування. Як людина мислить і вирішує “в душі її”,  таким проявляється і майбутнє людства, бо як для всього людства, так і для окремої людини діє один і той же процес.

Дану тему ми розділимо таким чином:

 1. Особливий тип задіяної енергії і її посвячувальна дія. Це пов’язано з Принципом Конфлікту, задіяного в активності Четвертого Променя.
 2. Вплив на людство загалом. “Посвячення Зречення” є одним з результатів дії цього Принципу.
 3. Чинник Другого Променя Любові-Мудрості, який значною вельми мірою контролює IV Промінь і сприяє поверненню Христа, оскільки вводить в дію серцевий центр.
 4. Вплив IV Променя на сучасний світ націй і його основні організації.
 5. Результат активності Четвертого Променя для окремого учня:

а. Для трьох аспектів його природи: фізичного, емоційного, ментального.

б. Для насиченою душею особистості.

 1. Загальний підсумок теми і прогноз майбутніх можливостей.

Я постараюся викласти все це як можна коротше, розкриваючи предмет гранично стисло, наскільки дозволяє його реальна і історична значущість. Вся людська історія зумовлена Четвертим Променем Гармонії через Конфлікт, і саме цей Промінь визначає кільце-не-переступи, в якому повинно діяти людство.

У цей час цей Промінь надає в основному груповий вплив, а душі, що відносяться до нього, втілюються лише в рядах учнів Великої Білої Ложі. Як тільки людство визначить мету і методи відновлення і реорганізації, які потрібні в кільці-не-переступи Четвертого Променя, у втілення (якщо людство, не відкладаючи, ухвалить правильне рішення) буде приходити багато душ цього Променя, щоб виконувати рішення людства. Це буде великим поворотним пунктом в людській історії і дозволить з максимальною ефективністю використовувати енергію Сьомого Променя.

 

Особливий тип задіяної енергії і її посвячувальна дія

Тут ми стикаємося з фундаментальною проблемою, яку складає суть Принципу Конфлікту, цієї важливої особливості Четвертого Променя Гармонії через Конфлікт. Роз’яснювати даний предмет дуже і дуже не просто, оскільки треба враховувати точні рамки конфлікту, його природну розділяючу і виключаючу дію і можливість його виникнення не тільки для Людства, але і для Ієрархії. Розглядаючи четверте Посвячення, Посвячення Зречення, ми зможемо побачити результати конфлікту ясніше.

Саме Четвертий Промінь становить фундаментальну причину напружень і ударів, а також початкового конфлікту між парою протилежностей, яку ми іменуємо духом-матерією. Саме його енергія робить очевидною різницю (що так часто неправильно розуміється людьми) між добром і злом. У часи Атлантиди лідери людей під впливом цієї наймогутнішої енергії ухвалили рішення, яке згідно з їх бажанням і емоційною реакцією перенесло акцент на матеріальний аспект принципової подвійності вияву, поклавши тим самим початок Епохи Матеріалізму. Своєю пожадливістю, ненавистю, відособленістю і агресією ця епоха зжила себе. У двадцятому сторіччі матеріалізм привів до світової війни, яка насправді свідчить про зміну орієнтації і в деякій мірі про грядущу перемогу Добра.

Повільно, дуже повільно, чаша ваги схиляється на сторону духовного аспекту згаданої подвійності. Вона ще не схилилася повністю, і до цього ще дуже далеко, але люди все виразніше усвідомлюють, що відбувається, і є вказівки на те, що зрештою людина ухвалить правильне рішення, досягне точки рівноваги, або балансу, і в кінцевому результаті кине вагу громадської думки на чашу духовних цінностей, колективно зрікаючись від матеріалізму, особливо в його найбільш грубих фізичних формах. Час цей ще не прийшов, але відбувається велике пробудження. Однак люди будуть бачити правильно, тільки коли Принцип Конфлікту буде належно оцінений як духовна необхідність і буде використовуватися людством як інструмент відходу від помилкового контролю і принципів. Як окремо взятий учень користується ним для виходу з-під контролю матерії в трьох світах, починаючи з виходу з-під контролю фізичного тіла, а потім емоційної природи, і формулюючи для себе духовну ідеологію, що дозволяє вийти з-під контролю трьох світів форм і функціонувати як насичена душею особистість, так і людству доводиться робити те саме в масовій формації.

Весь цей процес кульмінує при четвертому Посвяченні, Великому Зреченні, яке приймають сьогодні окремі люди, а у віддаленому майбутньому буде приймати все людство. Ця “точка виходу” досягається при вірному рішенні і правильному використанні Принципу Конфлікту.

Очевидно, що Принцип Конфлікту тісно пов’язаний зі смертю. Під смертю я розумію відхід від впливів форми: фізичних, емоційних або ментальних; припинення контакту (тимчасово або назавжди) з фізичною формою, астральною маною і з ментальною ілюзією; відкинення Майі, як називається той всеосяжний ефект, під владу якого підпадає людина, занурена в будь-якого роду матеріалізм і тому поневолена (з точки зору душі) життям в трьох світах. Саме Принцип Конфлікту, що прихований в кожному атомі субстанції, викликає, передусім, власне конфлікт, потім зречення і, нарешті, звільнення; війну в тій або іншій формі, потім відкинення і, нарешті, свободу. Абсолютно ясно, що цей принцип тісно пов’язаний і із законом Карми. Саме про цей принцип говорить пані Безант в одній із своїх книг, стверджуючи, що субстанція, з якої складаються всі форми, вже з самого початку творчого процесу наділена кармою. Часто висловлювана думка про те, що смерть є великий Визволитель, несе в собі глибоке окультне значення. Це означає, що завдяки Принципу Конфлікту створилися умови, що звільняють аспект духа (тимчасово або назавжди) з ув’язнення в тому або іншому формальному житті, індивідуальному або груповий.

Всі ви, як учні і прагнучі, здатні помітити дію цього принципу, у власному житті спостерігаючи Наслідки напружень і ударів, точки кризи і напруження, виникаючі внаслідок конфлікту між душею і особистістю. Конфлікт завжди передує зреченню, і тільки при цій четвертій великій духовній кризі конфлікт, як ми розуміємо його, припиняється. У сферах існування без форми, де живе і рухається і існує Ієрархія, конфлікт, який дозволив людині розвинути здатність вибору, заснованого на розрізненні, змінюється кризами рішення – не того рішення, яке засноване на розрізнюючому сприйнятті правильного і неправильного, духовності і матеріалізму, але кризами рішення, заснованого на сприйнятті Плану, співпраці з Метою і запобіганні злу. Подумайте над цими трьома фразами, що характеризують кризи рішення, які переживає Вчитель після четвертого Посвячення і які займають місце криз розрізнення, що передують цій стадії:

Сприйняття Плану.....Співпраця з Метою.....Запобігання злу.

Передусім ці рішення засновані на добрій волі по відношенню до всіх форм в трьох світах і, по-друге, на волі-до-добра, яка спонукає і приводить в дію три творчих проявлених аспекти божественності.

Ми торкаємося дуже глибоких матерій, і треба пам’ятати, що будь-які кризи в матеріальному світі – індивідуальні і людства загалом керуються Принципом Конфлікту, тоді як в духовному світі кризи контролюються езотеричним Принципом Рішення.

Принцип Конфлікту є найважливішим чинником в основі еволюції форми як дослідної сфери душі в чотирьох царствах природи: людському і трьох долюдських. Він базується на інтелектуальному чиннику розрізнення, властивому найдрібнішому атому субстанції і що одержує найбільш повне вираження у просунутої людини. Ознакою того, що вона досягла своєї мети відносно людства, є проходження людиною Посвячення Зречення. Контролюючий Вчителя Принцип Рішення управляє Його роботою, пов’язаною з Ієрархією, Шамбалою і з всім Його служінням в трьох світах. Цей принцип заснований на енергії Другого Променя Любові-Мудрості, тоді як Принцип Конфлікту заснований на енергії Третього Променя Активного Інтелекту. Як контролюючий чинник Принцип Рішення зазнає випробування при шостому Посвяченні, Посвяченні Рішення. У цей час вольовий аспект божественності особливим чином підсумовує всі минулі досягнення обох принципів і починає заключний цикл розкриття, якому я не можу підібрати дійсно адекватної назви, але який кульмінує в дев’ятому Посвяченні Відмови. Отже, з цими принципами (кожний з яких співвідноситься з Законом Карми) пов’язані три великих Посвячення, в яких випробовується повнота знайденого завдяки цим принципам звільнення:

 1. Посвячення Зречення........................... 4- е Посвячення

         Принцип Конфлікту

              Управляється IV Променем

                   Активний в 4-му, Людському, Царстві

                        Веде до правильного Розрізнення

 1. Посвячення Рішення............................. 6- е Посвячення

         Принцип Рішення

              Управляється III Променем

                   Активний в Ієрархії

                        Веде до правильного Сприйняття і Участі

 1. Посвячення Відмови............................. 9- е Посвячення

         Принцип звільненого Буття (чи можна його так назвати?)

              Керується всіма трьома головними Променями

                   Активний в Шамбалі

                        Веде до одного з 7 Шляхів.

Така широка і загальна картина трьох головних Принципів, що стоять за трьома великими духовними подіями, в кожному з яких виражена особистість, душа і Монада. Що стосується людства загалом, то ці принципи торкаються душі людського царства, що перевтілюється, потім звільнених душ членів Ієрархії і, нарешті, Буття, що характеризує Раду Шамбали.

Так проявляється планомірний синтез, що приводить до незмінності, неминучості і точного передбачення. Цей синтез є також результатом звільнення вільної волі і ніяким чином не порушує права на вільний вибір окремої людини або учня, як тільки завдяки Принципу Конфлікту він усвідомив принципову подвійність проявлених світів. Таке усвідомлення надає йому поле битви і сферу досвіду, де він робить важливі експериментальні вибори і в кінцевому результаті приходить до правильної орієнтації і до дверей Посвячення, які послідовно відкриваються перед ним внаслідок правильного вибору, правильного сприйняття і правильного рішення. Так він проходить дев’ять Посвячень.

Принцип Конфлікту тісно пов’язаний з Шляхом Учнівства, чим пояснюється всеосяжний синтетичний характер нинішнього світового конфлікту. Хоч гострота фізичних аспектів конфлікту в цей час значно ослабла (хоч в невеликій мірі ще помітна в різних частинах світу), конфлікт ніяким чином не вичерпаний і не вирішений. Він ще бушує в середовищі просунутих людських істот на ментальному плані, а також у маси на плані емоційних реакцій, і продовжиться ще деякий час, перш ніж війна дійсно закінчиться.

Однак дуже різке припинення зіткнення емоційних реакцій людства і існуючих ідеологій здатне викликати найсерйозніші наслідки. Дуже важливо, щоб люди ясно зрозуміли, до чого приведе їх остаточний вибір або рішення, перш ніж вони приймуть його. Вивчаючим потрібно пам’ятати про це і не сумувати, а вчитися чекати з духовним оптимізмом, поки ясно не визначиться шлях людства. Дуже поспішний вибір сьогодні може виявитися лише тимчасовим рішенням, продиктованим міркуваннями цієї хвилини і нетерпінням. Ієрархія ж не зневіряється ні в якому разі, хоч в якійсь мірі і стурбована можливістю не точного вибору.

Принцип Конфлікту знайомий кожному прагнучому, і визначає все його життя, викликаючи іноді майже нестерпні кризи і напруження. Проте, вони свідчать про швидкий розвиток і стабільний прогрес. Вплив цього принципу в цей час значно посилився внаслідок наступних духовних явищ (які детально обговорюються в розділі “Значення посвячень” – Посвячення IV і Посвячення V):

 1. Кризи ідеологій.
 2. Більш повного розуміння з боку людства.
 3. Зростання доброї волі, ведучого до фундаментальних розколів, які повинні бути усунені людськими зусиллями.
 4. Часткового “запечатування дверей, за якими зло”.
 5. Промовляння Великого Заклику і його виключно швидких результатів, які ви поки не усвідомлюєте.
 6. Поступового наближення Ієрархії до Людства і її більш тісної взаємодії з ним.
 7. Швидкого повернення Христа.

Є і інші чинники, але і ці досить наочно демонструють вам посилення конфлікту на всіх трьох рівнях чисто людської еволюції. Це конфлікт, який захопив маси в кожній країні, який ще переростає в фізичні конфлікти, емоційне напруження і великі ментальні проблеми і який значно ослабне, коли маса людей всюди пересвідчиться в тому, що правильні людські відносини набагато важливіші пожадливості, людської гордині, захоплення територій і матеріального володіння.

 

Дія енергії Гармонії через Конфлікт на людство

Ця променева енергія, що втілює Принцип Конфлікту, особливо і своєрідно впливає і на відносини. Пояснюється цей вплив взаємозв’язком Променя Гармонії через Конфлікт і Другого Променя Любові-Мудрості. Другий Промінь – це в основному Промінь правильних людських відносин, що стосується четвертого царства природи. Енергія любові управляє всіма відносинами між душами і контролює Ієрархію, Царство Душ, а всіма відносинами в четвертому, людському, царстві повинна управляти енергія мудрості. Коли-небудь це обов’язково станеться, тому всі істинні езотеричні школи і кажуть так настирливо про необхідність в насичених душею особистостях для сьогоднішнього світу.

Принцип Конфлікту, що проводиться Четвертим Променем і контролюється Другим Променем, в майбутньому дозволить людству встановити правильні людські відносини і буде сприяти зростанню універсального духу доброї волі серед людей. Тільки найбільш закостенілі і відсталі мислителі не помітять, що ці два результати палаючого в цей час конфлікту суть два найбільш бажані чинники, заради яких повинні працювати всі люди доброї волі. Сьогоднішній приплив енергії до людства сприяє таким зусиллям у всіх відносинах, а вплив Принципу Конфлікту виявився настільки ефективним, що всі люди жадають гармонії, миру, рівноваги, правильної перебудови життя і обставин та правильних і збалансованих людських відносин.

У кожній країні, у різних народів, у виступах в газетах, по радіо і з трибун – щиро або нещиро – говориться про гармонію і загальне визнання необхідності перетворень. Навіть злі сили, які ще активні, приховують свої корисливі цілі за удаваним бажанням світової єдності, світової гармонії і правильних людських відносин. Завдяки Принципу Конфлікту для людської маси у всіх країнах стало очевидним, що для виживання людству необхідно корінним чином змінити свої установки і цілі, і кожний по-своєму (мудро чи не мудро) шукає рішення.

Незважаючи на руйнування форм, друга світова війна зробила велике благо. Її причини краще розуміються; поступово проясняються її проблеми і результати; інформація про всі нації – навіть невірна – відкриває людству факт Єдиного Світу. Загальний біль, горе, тривоги, голод і відчай зблизили всіх людей, і ця близькість набагато більше сприяє гармонії, ніж це усвідомлюється людиною. Сьогодні світ людей набагато міцніше сполучений суб’єктивно (незважаючи на будь-які зовнішні розколи і конфлікти), ніж будь-коли раніше в історії людства. Ми спостерігаємо тверду рішучість утвердити правильні людські відносини і бачимо чітке розуміння необхідних чинників. Утверджується Новий Принцип Співучасті, властивий Другому Променю Любові-Мудрості, принципово пов’язаному з відносинами. Завдяки активності Четвертого Променя Гармонії через Конфлікт цей Принцип набирає силу. Не маючи поки офіційного визнання, він, проте,  вже враховується і коли-небудь буде керуючим чинником економічного життя світу, регульованого і контрольованого людьми, яких людська потреба на фізичному плані не залишає байдужими.

Принцип Конфлікту діє також у всіх інститутах, групах і організаціях у всіх країнах і областях людської думки. Передусім,  результатом його впливу є усвідомлення людством основних своїх досягнень і можливостей. По-друге, він приведе до деяких головних зречень, як тільки стане очевидною відповідна підоснова і визначиться розрив, існуючий насправді між бажаними духовними і небажаними матеріальними цінностями. У політиці, наприклад, двопартійна система заснована на правильній посилці, але через людську дурість в цей час така система незадовільна. Насправді суть її повинна зводитися до взаємодії реакційних груп з реагуючими на нові можливості прогресивними партіями в кожній країні. Одна партія прагне до заборони життя духа, досягнення цілей створенням перешкод, гальмує, або запобігає, надмірну квапливість нетерплячих і незрілих. У прогресивну ж партію повинні входити ті, кому очевидні непотрібні старі установки, піонери, нехай часом і без особливого досвіду дій. Поки неможливо чітко провести подібний кордон між двома принциповими світовими партіями, а духовні цінності обох груп ще не розуміються немислячою масою. Партійна політика в цей час так само егоїстична, а, значить, і реакційна, як і маса людей. Реальне благо людства ще не є метою рядового політика ні в одній з цих груп, оскільки мета його зусиль звичайно визначається лише його власною егоїстичною амбіційністю і бажанням підтримати ту політичну ідеологію, яка привела його до влади.

Принцип Конфлікту діє і в церквах, але, на жаль, не так швидко через розкладання і присипляючий вплив теологічної церковності. Зверніть увагу, що я не сказав “християнства”, бо істинне християнство, якому вчив Христос, не має в собі теологічних нашарувань і повинне бути і буде відновлене або – що, мабуть, точніше – досягне першої стадії свого вираження.

Четвертий Промінь Гармонії через Конфлікт активний скрізь в тому, що стосується людства, і впливає домінуючим чином на людські справи. Всюди в житті індивіда, в житті груп, організацій і церков, в житті націй і людства загалом вирішуються пов’язані з цим Променем проблеми, і людство ведуть від одного зречення до іншого, поки коли-небудь людське царство загалом не прийме четверте Посвячення і не пройде Велике Зречення. Цей етап, який настане в ще дуже віддаленому майбутньому, включить людство в Ієрархію і звільнить мільйони людей від рабства матеріалізму. Такий момент в людській історії неминучий. Мабуть, першу вказівку на те, що проблиск цієї віддаленої перспективи помічений, можна співвіднести з переважаючим інстинктом співучасті, який в цей час мотивується інстинктом самозбереження, але все чіткіше вимальовується на далекому горизонті людського мислення як можливий спосіб дій. Істинна співучасть безумовно передбачає безліч малих зречень, а завдяки малим зреченням поступово виробляється здібність до свободи і зрештою може утвердитися звичка до зречення. Така здатність і звичка, така безкорислива діяльність і такі звичні духовні установки суть попередні стадії перед Посвяченням Зречення, аналогічно тому, як прагнення служити своїм побратимам передує прийняттю третього Посвячення Перетворення (Преображення).

 

Чинник Променя Любові-Мудрості, що контролює   Промінь  Гармонії через Конфлікт і сприяє поверненню Христа

На самому початку розмови про IV Промінь і Посвячення я сказав про неминучість швидкого повернення Христа у відповідь на рішення людства перенести поточний конфлікт на фізичний план, визначаючи тим самим сферу активності Христа. А раніше я вказував, що Він може прийти одним з трьох або всіма трьома способами одночасно. Те, що виявилося внаслідок конфлікту на фізичному плані і його переміщення сьогодні (завдяки рішенню людини) на ментальний план зробили абсолютно очевидним, що вплив Христа цілком охопить всі три світи людської еволюції, що природно включає фізичні рівні і вимагає Його фізичної Присутності.

Дозвольте ж мені пояснити, наскільки можливо, ці факти і ці три способи Його явлення, Його приходу, Його пришестя і фізичного розпізнавання Його людством:

 1. Осявання Ним всіх Посвячених і учнів, які в цей час активні в трьох світах людської еволюції або будуть активні до Його приходу. Це означає Його телепатичний вплив на їх розуми. У такому осяванні, або впливі, буде полягати Його початкова робота на ментальному плані. Це буде один з найбільш ефективних методів Його передбачуваного духовного втручання в справи світу. Завдяки цим членам, або співробітникам, Ієрархії Він буде мати аванпости Своєї свідомості в кожній нації і зможе працювати через них.
 2. Випромінення Христового життя або свідомості на маси всюди і в кожній нації. Цей духовний потік викличе переорієнтацію людського бажання і емоційну реакцію на Його Присутність; це означає, що астральний план стане активною сферою Його впливу. У свою чергу, це має на увазі проникнення в серця людей енергії доброї волі, що схилить їх до правильних людських відносин. Саме встановлення правильних відносин є головною задачею Його майбутньої трьохсторонньої активності. Маси будуть всюди відгукуватися на роботу і послання Христа, яке буде переноситься з ментального плану учнями і Посвяченими що осяваються Його розумом.
 3. Його фізична поява серед людей. Своєю безпосередньою появою Він зможе встановити на Землі могутній фокус ієрархічної енергії інакше, ніж це було можливе раніше. Він ніколи не залишав людства і завжди тримав Свою обіцянку залишатися з нами у всі дні до кінця віку. Люди всіх країн будуть знати, де можна знайти Його. Місцезнаходження фокусу Його трьохсторонньої духовної активності не може бути тут вказане, оскільки залежить від результатів процесів послідовного осявання і проявлення.

Перший етап приходу Христа, який увінчається Його новою фізичною появою, вже почався. У всіх країнах учні і Посвячені починають попередню роботу перед проявленням духовної сили Христа, яка сприяє пробудженню в серцях людей Христової свідомості (як це звичайно називається). Такий прояв буде результатом троїстої активності:

 1. Робота і вчення досвідчених учнів і Посвячених, кожен з яких по-своєму говорить про безсумнівність приходу Христа, підкріплюючи тим самим природне очікування маси.
 2. Виклик сукупного відгуку Ієрархії промовлянням Великого Заклику. Подивіться, як цей заклик можна інтерпретувати в світлі троїстого повернення Христа:

а.  “Нехай Світло струмує в розуми людей”.

       Вплив на розуми учнів.

         Просвітництво інтелектуальної частини людства.

            Ментальний план.

              Станса I.

б.  “Нехай Любов струмує в серця людей”.

       Повсюдний вплив на масу.

         Проявлення Христового духу.

            Астральний план.

              Станса II.

в.  “Та Мета, знаючи яку, служать Вчителі”.

       Закріплення ієрархічної енергії на Землі.

         Фізичне з’явлення Христа.

            Фізичний план.

              Станса III.

Що це за божественна мета, відкриє Сам Христос, коли прийде. Фокус Його активності буде визначатися використовуваним Ним засобом здійснення цієї мети – відомої лише Йому і старшим членам Ієрархії. Якщо найкращим засобом Його служіння виявиться політика, то вона і визначить місце фокусу; якщо це будуть релігійні організації світу, то фокус буде в іншому місці; якщо ж це буде область економіки або соціальних наук, то і фокус буде відповідним. У всіх випадках визначальним чинником, який укаже Йому відповідне місце, буде кількість, майстерність і статус учнів, працюючих у вибраній області. Більше я нічого не можу передбачити з цього приводу.

 1. Масова вимога, молитва або бажання появи Визволителя і встановлення правильних людських відносин, а також робота всіх духовно мислячих людей всіх націй і всіх віросповідань. У цей час всі три чинники в наявності, але ще не набрали достатньої силу, щоб негайно викликати результат. Однак це троїсте ядро визначальних чинників вже міцно вкоренилося, і це дає надійну основу для здорового оптимізму.

Потрібно вказати, що Принцип Конфлікту значною мірою зумовлений тими ж чинниками. Осявання всіх учнів і Посвячених і природна при цьому стимуляція їх природи і оточення неминуче повинні приводити до конфлікту. Випромінення в серця людей стимулюючої любові Бога з такою ж неминучістю повинно приводити до конфлікту. З граничною, корисною і конструктивною ясністю визначиться лінія розколу між людьми доброї волі і нечуйною природою тих, на кого ця якість не діє. Очевидно, також, що, коли Христос в якомусь конкретному місці на Землі утвердить “центр, або фокус, божественної Мети”, його випромінювання і втілююча потужність також будуть викликати необхідний конфлікт, попередній очищенню і усуненню перешкод.

Але наступить час, коли конфлікт в кожній з цих трьох сфер передбачуваної активності Христа зміниться гармонією, бо енергія гармонії через конфлікт знаходиться під контролем, або впливом, енергії Другого Променя Любові-Мудрості. Конфлікт ідей і емоційних бажань досягає сьогодні такої гостроти для всього людства, що зрештою сам вичерпає себе і люди, відчуваючи полегшення і не бажаючи більше ніяких пертурбацій, самі повернуться до правильних людських відносин. Це буде першим головним людським рішенням, ведучим до бажаної гармонії. Маса тоді безповоротно звернеться до неї завдяки роботі чоловіків і жінок доброї волі, сприяючих тому, щоб “любов Бога струмувала в серця людей”.

Отже, ми бачимо тепер науковість і закономірність неминучого повернення Христа, маючи на увазі заклик, на який Він не може не відповісти і якому повинен підкоритися. Четвертий Промінь Гармонії через Конфлікт діє (в процесі Посвячення) через серце або те, що езотеристи називають “серцевим центром”, – фокус, через який може протікати енергія любові. Коли Христос заснує на Землі Свій фокус, це буде свого роду крихітний серцевий центр, через який зможе безперервно текти енергія любові Ієрархії. Гармонія (що встановлюється завдяки Принципу Конфлікту) буде сприяти вирівнюванню. І тоді любов – струмуючи з Серця Бога – буде проникати в серця людей, а Ієрархія (що є серцевим центром або місцем, де на нашій планеті переважає любов) вступить у взаємодію з Людством. Тоді Нова Група Світових Служителів (що проводить любов Бога і просвітлюється Його Розумом) також вступить у взаємодію з людьми доброї волі всіх країн, з людьми, чия задача – розвивати в серцях людських чуйність і сприйнятливість до любові Бога або, виражаючись інакше, – сприйнятливість до Христової свідомості.

Саме таке вирівнювання і починається зараз. Воно стане автоматичним, коли буде загально визнана ефективність Принципу Конфлікту в справі звільнення. Так серця людей, серце планети, Ієрархія, і серце Ієрархії, Христос, увійдуть в стан позитивного контакту. Коли буде відкритий такий безперешкодний канал, тоді і прийде Христос. Ніщо не зупинить Його з’явлення, а Сам Він – згідно із законом – не може відкинути сприятливу можливість, що представилася.

Так, зрештою Владика Любові – у відповідь на призовне звертання людства, що лунає завдяки Принципу Конфлікту, – повинен “знову пройти у високе місце жертви і відкрито ходити по Землі серед людей”. Серце Його, в якому незмінно укладена любов Бога, з серця планети (тобто Ієрархії) притягується до сердець людей, і відкривається безперечна і безперешкодна дорога для Його повернення до земного служіння. Це, знову ж, згідно із законом, вселяє глибокий оптимізм, який має під собою підґрунтя.

Серцевий центр людства утворений сукупністю (виражаючись символічно) сердець всіх людей доброї волі (незалежно від їх приналежності до церков і політичних концепцій), що служать своїм побратимам, що підтримують рух за добробут людини, що працюють в ім’я встановлення правильних людських відносин і що невпинно долають відособленість людського розуму включаючою природою божественної любові. Таким чином, гарантією повернення і загального визнання Христа є велике вирівнювання. Ефективне завершення такого вирівнювання відкриє чистий канал, тобто шлях повернення, світлову лінію, магнетичну взаємодію, між:

 1. Центром, де воля Бога відома. Це Шамбала, де бере свій початок воля-до-добра, і суть цієї волі-до-добра – в любові.
 2. Ієрархією, яка являє собою серцевий центр планети.
 3. Христом, Який є самою суттю любові в Ієрархії.
 4. Посвяченими, учнями і прагнучими, з яких складається Нова Група Світових Служителів, що старається втілювати любов і світло, необхідні сьогодні світу.
 5. Серцями людей доброї волі всіх країн – людей, що відгукуються на любов, яка може бути виражена у вигляді правильних людських відносин.
 6. Фокусом, через який Владика Любові працюватиме на Землі.

Вивчивши цю шестиступінчату послідовність сходження божественної любові від вищого вияву Божества до її фокусування в нашому сучасному світі, ви побачите вельми конкретну “структуру наближення”, “Шлях Повернення”, який приведе довгожданого Христа прямо до нас. Його повернення сьогодні не зупинить ніщо і ніщо не перешкодить йому, а ознаки цієї структури можна помітити у всьому.

Дія Променя Гармонії через Конфлікт в сучасному світі націй

Найбільш важливі положення цієї теми:

 1. Четвертий Промінь Гармонії через Конфлікт у всі часи був контролюючим чинником людських справ і сьогодні має особливе значення.
 2. Принцип Конфлікту є провідником Принципу Гармонії і створює напруження і тиск, які зрештою ведуть до звільнення.
 3. Велике Посвячення Зречення, як і багато менших зречень, є результатом внутрішнього конфлікту і завжди передує звільненню, гармонії і миру.
 4. Конфлікт є причиною Війни-Відречення-Звільнення.
 5. Людство переживає кризу розрізнення, яка навчить його правильному вибору. Така задача, що стоїть сьогодні перед ним. Ця проблема зумовлює ООН.
 6. Ієрархія переживає кризу рішення, яка дозволить їй сприймати План, брати участь в здійсненні Мети і запобігати злу.
 7. Дія Принципу Конфлікту охоплює в цей час всі нації, всі релігії, всі організації і наближає Новий Вік.
 8. Конфлікт створює точки кризи, потім точку напруження і, нарешті, точку виходу.
 9. Принцип Конфлікту готує шлях для повернення Христа, Який покладе початок нової ери гармонії.
 10. Три етапи пришестя Христа:

а. Осявання всіх учнів і прагнучих на ментальному плані.

б. Проявлення любові, або Христової свідомості, на масу на емоційному плані.

в. Його розпізнавана фізична Присутність на Землі.

 1. Деякі нації роздираються в цей час конфліктами, але рухаються до гармонії, інші є фокусами розладу і тим служать Принципу Конфлікту.
 2. СНД, США і Сполучене Королівство утворять керуючий енергетичний трикутник, який при встановленні правильних відносин може і буде сприяти їх поширенню серед людей.
 3. Єврейська раса символізує людство в масовому значенні. Внаслідок вирішення її конфлікту і її правильних дій буде зроблений великий крок уперед звільненні людства.
 4. Намагаючись добитися власної гармонізації, індивідуальний учень показує приклад, що приносить певну користь всьому людству.

Що ж я можу передбачити? Що я можу передректи відносно людських справ і майбутнього расі майбутнього?

Хочу нагадати вам, що навіть Ієрархія духовних і звільнених душ, незрима Церква Божа, не знає шляху, який вибере людство. Ієрархія спостерігає загальні тенденції і обговорює можливості, направляє енергії, що виливаються на людство і оперує ними, нерідко коректує якісь умови, але безпосередньо діють самі люди. Вони вирішують і вибирають самостійно, і ніхто не заважає їм в будь-який момент вільно проявляти власну волю. Я не роблю прогнозів, тому що не знаю. Можу, однак, сказати, що будь-які спірні питання стають настільки ясними сьогодні, що правильне рішення представляється більш можливим, ніж будь-коли раніше в людській історії. Якщо емоційна напруженість не досягне надмірної сили, то людство зрештою зважиться на правильні дії. Емоції, однак, палахкотять щосили, а духовні люди світу ще не достатньо прокинулися, щоб стримати їх. Пробудження і усвідомлення критичності моменту і світових проблем – ось що зараз потрібно, ось що всі люди доброї волі повинні вважати своїм головним обов’язком.

Як я вже сказав, Ієрархія не прогнозує ніякої війни в найближчому майбутньому, якщо тільки міцніючі нині тенденції отримають правильний розвиток. Війні можна запобігти, якщо нації будуть робити все можливе для реконструкції, а також систематичного і дуже ретельного здійснення програми по поширенню правильних людських відносин. Акцентування суб’єктивних зв’язків між націями і забуття зовнішнього тертя і об’єктивних розбіжностей створить передумови для великого об’єднання людських інтересів, міцного, непорушного і відповідального. Ясно побачивши розрив між відособленістю і правильними відносинами, люди самі розберуться, як їм краще діяти.

У нинішній війні протиборствуючих ідей дуже важливо виявити цей розкол з граничною ясністю. Врятувати світ від хаосу можуть лише голос проінформованої громадської думки і осмислена вимога масою правильних людських відносин. Якщо це так, то обов’язок кожного окремого учня, людини доброї волі і освіченого мислителя також ясний. Цією думкою і вказівкою відповідних дій я і закінчу дану тему.

 

Промені-Аспекти і вищі Посвячення

Ось ми і закінчили розмову про дію чотирьох Променів-Атрибутів на людство загалом і на окремо взятого учня. Вникнувши у взаємозв’язок цих Променів, ви виявите, що на потенційного Посвяченого впливають, передусім, енергії двох променів: Сьомого Променя Церемоніального Порядку і П’ятого Променя Науки, які знаходяться на лінії Першого Променя Волі або Могутності. Крім того, на нього впливають ще два Промені: Шостий Промінь Відданості, або Ідеалізму, і Четвертий Промінь Гармонії через Конфлікт, які знаходяться на лінії Другого Променя Любові-Мудрості. Всі ці Промені-Атрибути – в зв’язку з вже розглянутими Посвяченнями, функціонують в сфері знання. Це, однак, те знання, яке в кінцевому результаті сприяє виробленню духовного наміру і досягається через конфлікт.

А тепер ми приступаємо до розгляду трьох Променів-Аспектів і їх загального і найважливішого впливу на людство в теперішньому циклі і на учня, що готується до Посвячення. Це означає, що ми говоримо про:

I Промінь Волі або Могутності, що діє в зв’язку з п’ятим Посвяченням.

II Промінь Любові-Мудрості, що діє в зв’язку з сьомим Посвяченням.

III Промінь Активного Інтелекту, що діє в зв’язку з шостим Посвяченням.

Спільна активність цих Променів підіймає людство в більш високу, духовну сферу і пов’язана з Посвяченнями, до яких йому ще дуже далеко. Рядовому учневі також доведеться подолати значну відстань до цих Посвячень від своєї нинішньої точки на Шляху. Я, однак, постараюся освітити їх якнайкраще, оскільки в наступні сто років досвідчені учні будуть явно орієнтуватися на вище сприйняття. Ви повинні отримати максимальну користь з цієї інформації. Вона пов’язана головним чином з діяльністю в Ашрамі – діяльністю, яка, проте,  спрямована на розвиток і добробут людства.

Цілком природно, що 8-ое і 9-ое Посвячення, якими управляють чотири Промені-Атрибути, діючі в синтезі (і одночасно) з трьома Променями-Аспектами, значно перевищують наше розуміння і сказати про них я можу набагато, оскільки і сам мало знаю.

Вас дивує моє останнє зауваження? Але в цьому немає нічого дивного. У екзотеричному значенні еволюція означає зростання і розвиток і стосується в основному формальної сторони природи, а, значить, саме поняття “еволюції” можна повністю обмежити еволюцією природи форми. Його можна також співвіднести з розвитком в трьох світах і з третім аспектом божественного Життя. Однак в езотеричному значенні еволюція означає постійне підвищення сприйнятливості до світла і прояснення. Вчитель не може володіти всім можливим з екзотеричної точки зору знанням, так це Йому і не потрібно, оскільки (після еволюції по лінії знання, визначеній для Нього Його променевим типом) Він знаходиться на “шляху світла”, і світло, яке в Ньому і яким Він живе і рухається і функціонує, служить двоякій меті:

 1. З його допомогою можна отримувати будь-які відомості в сфері знання через прозріння про їх місцезнаходження, причому набагато більш буквально, ніж ви думаєте. (Завдяки цьому виду світла я, наприклад, знайшов А.А.Б, коли шукав секретаря з освітою і сприйняттям вище звичайних, і світло вказало на неї під особистісним кутом в трьох світах.)
 2. Він також може відкривати Вчителеві те, що чекає Його попереду і ті подальші рубежі обізнаності, яких Він досягне коли-небудь (про це Він знає).

Насправді нижчі аспекти цього світла виробляються душею, а вищі поступають від Монади. Приймаючи п’яте Посвячення (до якого ми зараз і переходимо), Посвячений повинен продемонструвати здатність без великих зусиль поводитись з “доступним світлом”, для чого йому треба розробити який-небудь новий проект, який узгоджується з ієрархічним Планом і його власними променевими імпульсами. Проект повинен мати як екзотеричну, так і езотеричну сторону. (Скажу, наприклад, що екзотеричну сторону моєї власної роботи, як нового Вчителя, можна побачити в діяльності, яку я маю можливість вести у зовнішньому світі завдяки книгам, записаним від мого імені А.А.Б., і завдяки тому Служінню, початок якому я поклав в зв’язку з Школою Арканів. Мені, звичайно ж, відома і езотерична сторона, але оскільки поки у вас немає необхідної Посвяченої свідомості, аналіз її не принесе вам ніякої користі.)

Все щойно сказане допоможе вам краще зрозуміти наступну тему.

 

Посвячення V. Прозріння. Промінь I.

Енергія Волі-до-Добра. Могутність.

Християнська церква завжди називала це Посвячення Воскресінням, хоч істинним воскресінням є тільки сьоме Посвячення. Насправді ж п’яте Посвячення носить назву Прозріння, яка має на увазі здатність оперувати світлом, котре несе життя всьому в трьох світах, а також знання наступного кроку на Шляху Вищої Еволюції. З прийняттям п’ятого Посвячення цей Шлях відкривається Посвяченому в новому світлі і в абсолютно іншому значенні. Цей час справжнього виходу з могильної пітьми і вступу в світло абсолютно іншого роду в порівнянні з відомим раніше.

Розвиток і прозріння, прозріння, що розвивається, і складає істинну суть та значення всієї активності на нашій планеті. Це дає ключ до мети планетного Логоса. Все життя, починаючи з першого сходження душі у втілення, являє собою тільки ряд прозрінь, ведучих до прозріння п’ятого Посвячення. Це Посвячення пов’язане виключно глибоким і таємничим зв’язком з сьомим, і саме отримане при п’ятому Посвяченні прозріння робить можливим сьоме Посвячення. Вчитель, що виходить при п’ятому Посвяченні на світло дня, в цьому світлі усвідомлює:

 1. Істинний, досі незнаний намір, що стоїть за трьома світами, які він розглядав майже виключно з точки зору значення. Тепер же йому очевидний лежачий в їх основі намір, і це настільки приголомшуюче прозріння, що “він віддаляється в світ світла, приєднуючись до своїх побратимів. Він збирає всі свої сили і намагається пролити на План нове світло. Світло спалахує і, завдяки його здатності відкривати виникають нові міцні зв’язки, бачаться нові цілі, і те, що є, і те, що буде, втрачається в сяючому світлі прозріння”.
 2. Що космічним Променем, перша вібрація, або енергія, якого переважає, у вищому її аспекті, є Промінь Любові-Мудрості. З цією енергією і стикається зараз Вчитель, що стало можливим завдяки Його відгуку на Перший Промінь Могутності, або Волі-до-Добра, другий аспект якого пізнається при п’ятому Посвяченні. Не забувайте, що всі Промені мають по три аспекти і що людська свідомість духовної людини може стикатися з всіма трьома, надаючи їй енергії семи Променів і двадцяти однієї сили. Цей синтез і відкривається при п’ятому Посвяченні, і як вже говорилося – поєднання цих сил приводить до Вознесіння. Це виключно висока і поки недоступна вам таємниця. З вершини Гори Вознесіння проливається світло на ієрархічний План, і в результаті Вчителеві (уперше) відкривається істинна мета, існуюча в думці планетного Логоса.
 3. Що з цієї вершини розкривається також таємниця людської душі і можна побачити велику трикутну структуру, зв’язуючу людський дух з світом форм, об’єднаною Ієрархією і Дорадчою Палатою Господа. Я не можу розповсюджуватися тут про це, бо нам не можна дуже далеко відхилятися від нашої теми. Скажу лише одне: з цього високого положення можна побачити єдину дію атми-буддхі-манасу (волі, любові і інтелектуальної активності) і отримати реальне підтвердження теорії про існування Плану і віри в три божественних аспекти, або Трійцю Енергій.

Перший Промінь Волі, або Могутності, характеризується вищим з відомих божественних якостей (є і ще більш високі). У словах ДОБРА ВОЛЯ прихована таємна мета планетного Логоса. Вона поступово відкривається для людства за допомогою трьох фраз: Бог є Любов; Добра воля; Воля-до-Добра. Всі три насправді співвідносяться з трьома аспектами Першого Променя.

Приймаючи п’яте Посвячення, Вчитель вже знає суть перших двох аспектів і повинен свідомо проникнути в суть вищого аспекту – Волі-до-Добра. Він розвинув в Собі “любов, необхідну для порятунку власного і того, кого Він любить, Його побратимів”. Всі Його думки і дії відзначені доброю волею – в її езотеричному сенсі, а про суть Волі-до-Добра Він ще має дізнатися, і пізніше вона буде відкрита Йому.

Оскільки Перший Промінь в цей час не втілений, а, отже, немає і душ, здатних повністю виражати його, то опис цього типу енергії, її впливу і якості в зв’язку з енергіями і силами представляється надто важким. Кожний великий Промінь, приходячи у втілення, трансформує мову в поточному циклі, збагачує існуючий словник і приносить людству нове знання. Всі цивілізації – минулого і теперішнього часу – є результатом цього процесу.

Я прошу вас осмислити зв’язок між п’ятим Посвяченням, П’ятим Променем Науки і Першим Променем Волі, оскільки цей зв’язок дає ключ до прозріння, яке отримує посвячуваний Вчитель. Ми вторглися в сфери, що набагато перевищують наше розуміння, однак ніколи не шкідливо спробувати уловити недосяжне і потренувати розум в абстрактному мисленні.

Тому треба пам’ятати (і я повторюю це), що до учня-Посвяченого прозріння приходить по лінії Першого Променя Волі, або Могутності, а цьому Променю ще далеко до повного вияву. З одного боку, Промінь цей, звичайно, проявлений завжди, оскільки тримає планету і все, що на ній, в єдиному пов’язаному і проявленому цілому,  причиною ж цього пов’язаного синтезу є еволюційне прагнення здійснити божественну мету. Цю мету завжди проводить Перший Промінь. А з іншого боку, цей Промінь проявляється циклічно, причому я говорю про розпізнаваний вияв, який ми сьогодні і спостерігаємо.

Дія I Променя на людство сьогодні

У зв’язку з позапланетною стимуляцією, поточною планетною кризою і нинішнім призовним зверненням людства Шамбала визнала доцільним надати свій енергетичний вплив на “центр, який називається родом людським”, що привело до двох важливих результатів. По-перше, вибухнула світова війна, по-друге, було здійснене розщеплення атома, що спричинило створення атомної бомби. Обидві події стали можливими завдяки притоці енергії і потужності третього аспекту Першого Променя Могутності, або Волі. Це його нижчий аспект, і його дія викликала конкретні матеріальні Наслідки. Таким чином, перші Наслідки дав аспект руйнування. На ментальному плані він розколов мислеформу матеріалістичного існування (яка повсюдно управляла людством і контролювала його), а на фізичному плані породив в той же час великий засіб руйнування.

Так настала нова епоха і було закладена основа для кращого майбутнього. Це було задумане і намічене Тими, Хто входить в Дорадчу Палату Господа. Людству залишається тільки правильно використати сприятливу можливість, котра з’явилася завдяки цьому руйнівному вияву.

Незважаючи на участь Шамбали, виражати – в певній мірі – другий аспект Першого Променя Волі, або Могутності, доведеться Ієрархії, до чого вона і підготовлюється. Христос готується діяти в цьому як розподільча Ланка і направляючий Чинник при посиленій підтримці всієї Ієрархії. Саме так все почне проявлятися при Його явищі. Ось істинна причина Його обіцяного приходу, або нової появи. Буде чітко продемонстрована різниця між матеріальним і духовним існуванням. Це стає можливим завдяки розколу древньої матеріалістичної мислеформи на ментальних рівнях. Переорієнтація людського мислення при з’ясуванні цього факту виразиться передусім на емоційних рівнях у вигляді концентрованого вияву доброї волі людини. Це нижчий аспект Другого Променя Любові-Мудрості, що посилюється і що підкріплюється другим аспектом Першого Променя Волі.

На фізичному плані велике наукове відкриття, в побуті зване “розщепленням атома”, послужить зрештою створенню таких умов, які дозволять людству слідувати добру, красі і істині, бо тоді воно позбудеться мертвящого, чисто матеріалістичного мислення. Це не пусті мрії і не туманні фантазії. Багато вчених (особливо ті, хто любить своїх побратимів) вже не тільки передбачають неруйнівний аспект атомної енергії, але і працюють над використанням для блага людства деяких її продуктів і радіоактивних якостей.

Цікаво, що розумне і контрольоване застосування даних, отриманих при розробці такої наукової авантюри, як атомна бомба, буде зрештою сприяти специфічному прозрінню про природу деяких сил, пов’язаних зі світлом. Ця подія перетворить світове мислення і обумовить новий тип процесу трансмутації щодо людини.

Із сказаного не слід робити висновку про те, що людство буде приймати п’яте Посвячення водночас як одне ціле, оскільки це не так. Його можуть прийняти і обов’язково приймуть багато просунутих душ (можливо, багато тисяч), але маси людей повсюдно, що складають в сумі світового учня, приймуть тільки перше або друге Посвячення. Однак результатом цих ієрархічних подій і впливу Шамбали стане зрештою величезна стимуляція п’ятого, манасичного, Принципу, принципу Інтелекту людини. Прозріння, яке не сприймається, залишається прихованим і не отримує вираження, не приносить людству ніякої користі, хіба лише з чисто суб’єктивної точки зору. Проте,  завдяки стимуляції, що проводиться,  зусиллям тих, хто прийняв або прийме п’яте Посвячення, і новій спрямованості енергії Першого Променя Шамбали, ментальний план отримає таку притоку енергії, що принцип мислення, розсудливий чинник, підніметься у людства на нові вершини. Тоді “світло заструменить в розуми людей”, і, як показує Перша станса Заклику, людство може отримувати і отримує відповідь на своє призовне звертання.

Вам було б корисно за допомогою своєї духовної уяви заглянути в майбутнє і побачити істинне значення цієї найважливішої активності Ієрархії. Одна з ознак притоки нового світла і енергії досить примітна: це – нестабільність ментального механізму і мислительних процесів людини в цей час, а зумовлена вона передчасним відгуком людей на цю нову притоку. Але це масова реакція, тому статистичні звіти не зовсім коректні. Подібним чином реагують тільки неготові (а вони є сьогодні у всіх класах і націях), і їх ні в якому разі не можна засуджувати за ці страждання. Про цю реакцію потурбується Закон Перевтілень, і в наступному втіленні ті ж самі люди отримають краще оснащені фізичні тіла. Насправді,  впливаючи на деяких членів людського сімейства в своєму третьому, руйнівному, аспекті, ця енергія Шамбали, на жаль, викликає у них швидкий відгук. Я говорю про це, щоб підбадьорити вас, адже руйнування завжди викликає питання в розумах, які думають про людське благо, і у мислителів, яких страждання побратимів не залишають байдужими.

Один з моментів, які середній мислячій людині важче всього зрозуміти і витлумачити, це руйнівні процеси, які вона приписує тому, що (за відсутністю кращої назви) іменує “волею Бога”. Це тільки один з результатів чисто матеріалістичної цивілізації, що віддає всю свою увагу формальній стороні існування і що вважає фізичне благополуччя, комфорт і матеріальне володіння істинною метою всіх людських зусиль. Саме на зміні цієї широко поширеної думки і реакції сконцентрується нове світло, що надходить. І по мірі того, як воно буде розкривати реальність, відносини між феноменальним світом і світом духовних цінностей будуть ставати все більш прямими і конструктивними.

З всього вищевикладеного можна помітити, що своєю активністю вхідний Перший Промінь здійснить певний вплив на людство загалом і побудує каркас нового, прекрасного майбутнього. Дати якісь деталі поки не можна, але про основну причину написано вже досить, щоб читачі могли розміркувати про її можливі духовні Наслідки. Грядуща цивілізація, хоч і буде як і раніше матеріалістичною, але буде відрізнятися від нинішньої. Маса повсюдно буде все краще усвідомлювати духовну задачу, яка трансформує все життя і наповнить матеріальне новим значенням і цінністю.

Далі ми повинні розглянути дію цієї енергії Першого Променя на індивідуального учня при підготовці і прийнятті ним п’ятого Посвячення і приведенні себе у відповідність обіцяному прозрінню, коли він відкривається притоці абсолютно нової сили. Він повинен робити це свідомо. Саме свідомий прийом енергії, свідома її асиміляція і свідоме використання її відрізняють Посвяченого від інших людей. Природно, що ця бажана свідомість має багато мір. Що саме Посвячений отримує від енергії Першого Променя, так це приплив другого аспекту цього Променя, – яскраве світло, яке вмить і з всією ясністю показує йому намір, що стоїть за тим, що повільно розкривається на Землі. Він уперше бачить це повністю. Під час четвертого Посвячення він відгукується на третій аспект цього Променя, аспект руйнування, який віднімає у нього все і, зрештою,  назавжди руйнує все те, що втримувало його в трьох світах людської активності. Так досягається гармонія через конфлікт, і успіх індивідуального Посвяченого служить гарантією кінцевого успіху світового учня.

Розглядаючи дію цього Променя при п’ятому Посвяченні, треба мати на увазі, що в одному з попередніх втілень учень пройшов Посвячення Зречення і внаслідок конфлікту – конфлікту, який бушував тисячі років і завжди був націлений на прозріння, – встановив в собі самому стан довершеної гармонії. Він досяг нарешті цієї гармонії, яку можна вважати формою сфокусованої орієнтації, котра аналогічна правильному фокусуванню, необхідному для отримання чіткого зображення в об’єктиві фотоапарату. Протягом безлічі прожитих учнем життів подібних моментів було немало, але вони були короткими і нестійкими, лише спонукаючи до перетворення спрямування в дію. Коли ж учень четвертого Посвячення проходить п’яте, то досягнуті ним орієнтація і фокус переходять в перманентний стан. Це передує абсолютно новому циклу духовного досвіду – досвіду вищої еволюції, – що веде до того великого моменту, коли при наступному, шостому, Посвяченні Рішення він отримує прозріння семи Шляхів.

Що стосується звичайної, пересічної людини, то спонукаюче її спрямування (якщо можна використати настільки незвичайний зворот) носить матеріальний характер і орієнтоване на успішний прогрес в світі буденного життя фізичного плану. Доцільно розглядати бажання як нижче вираження спрямування. Бажання характеризує всі численні фази Шляху Еволюції, від бажання грубого первісного дикуна знайти їжу і притулок для себе і свого сімейства до честолюбних амбіцій сучасної ділової людини досягнути висот фінансового положення або влади. Після досягнення цієї мети шлях до вищої октави бажання (спрямування) нерідко може складатися з цілого циклу життів, під час якого бажання спрямоване на творчі мистецтва. Потім всі ці бажання і амбіції поступово втілюються в неухильно зростаюче свідоме духовне спрямування. Тоді людина вступає на Шлях Випробувань, а з нього і на Шлях Учнівства, і по мірі зростання її духовного бажання і такій же стійкій паралельній ментальній реалізації вона переходить від Посвячення до Посвячення, поки не досягає кульмінації п’ятого Посвячення.

Всі її попередні реалізації – як матеріальні, так і духовні – відкидаються. Вона повністю звільняється від всякого аспекту бажання, а саме бажання замінюється духовною волею. Тоді, підсилена енергією Першого Променя, що надходить з Шамбали і не зустрічаючи зсередини ніяких особистісних перепон або перешкод, людина спроможна витримувати стимуляцію, яка дозволяє “бачити те, що повинне бути відкрито, і приймати прозріння”, трансмутуючи його в те конкретне усвідомлення, яке дозволяє їй жити світлом цього усвідомлення. Нижче дані слова, відповідні цим стадіям отримання бачення і досягнення прозріння:

 1. Бажання, здійснюване рішучістю.
 2. Спрямування, засноване на відданості, або тотальній увазі.
 3. Прозріння (одкровення), що досягається завдяки волі в двох її нижчих аспектах.
 4. Усвідомлення, що досягається завдяки волі в її вищому аспекті.

Така коротка історія еволюції “Посвяченого в повному розумінні слова” – історія волі до самовдосконалення, волі до людського служіння, доброї волі і, нарешті, волі-до-добра. Таким чином, великий перший аспект божественності завдяки трьом своїм аспектам є прихованим, основним рушійним чинником життя і еволюції з самого початку еволюційного циклу.

“Посвячений в повному розумінні слова” дивиться в суть речей. Він пробив собі шлях до самого «Серця Сонця» (не в сонячному, а в планетному значенні) і – з цієї вигідної позиції – усвідомлює «Центральне Духовне Сонце» і Шлях Вищої Еволюції, який неминуче приводить в гарантований йому центр Всевишнього. Три світи матеріального існування і внутрішній світ значення, який відкрила йому душа, залишилися позаду, і раптово він стикається зі світом наміру, світом істинних причин і початків, і зі сферою універсального. І проявляється, що всі його уявлення про Закон Причин і Наслідків були настільки обмеженими, що – в світлі Вищої Еволюції – втратили практично всяке значення, ставши хіба що азбукою, по якій він може вчити дітей людських. Завдяки отриманому прозрінню він глибше, ніж досі було можливо, проникає в Мету планетного Логосу. Ця мета поступово відкривалася йому з часу третього Посвячення, і тепер він бачить її вияв через Саната Кумару – особистісний вияв планетного Логосу. Під час інтервалу перед наступним, шостим, Посвяченням, під час циклу підготовки до нього, ця мета спалахує перед ним в сліпучій синтетичній славі.

Отже, йому відкритий шлях до Центрального Духовного Сонця. Він знає, що на нього чекає період інтенсивної підготовки (не навчання в звичайному розумінні цього слова), тривалість якого визначається світовою потребою, характером його служіння і деякими променевими умовами, що не піддаються визначенню.

Йому треба добитися такого магнетичного стану, який дозволить йому сформувати власний Ашрам, треба почати нову фазу вибіркового духовного розрізнення. Слово “розрізнення”, однак, не зовсім вірне, бо ця його здатність не несе в собі якості відхилення або відділення. Це правильне знання і розуміння тих, хто пов’язаний з ним кармічно, а також правильне застосування нездоланної магнетичної сили, яка, окультно виражаючись, привертає увагу тих, кому призначено увійти в його Ашрам. Це ще і езотеричний процес вливання себе і свого Ашраму в сукупне тіло Ієрархії. Нові Ашрами в Ієрархії приносять в основному ті ж проблеми і труднощі, що і прийняття в Ашрам нового учня.

Потрібно сказати, що цілісність Ієрархії і внутрішня узгодженість Ашраму підтримується прозрінням, яке отримується в світлі, яке дається цим прозрінням і веде до усвідомлення. Проміжок між п’ятим і шостим Посвяченнями займають ашрамні обов’язки, постійне служіння в межах планетного Життя і циклічне проходження Посвяченим і Його Ашрамом стимуляції зі сторони Шамбали, а також таємничі процеси, що не мають нічого спільного з формою або свідомістю, але пов’язані з “чутливістю всесвіту”.

Посвячення VI. Рішення. Промінь III.

Ми завершили вивчення променів і п’яти Посвячень, а про чотири Посвячення, що залишилися я можу повідомити мало, за винятком одного-двох пунктів відносно шостого Посвячення Рішення, яке керується Третім Променем Активного Інтелекту.

Єдина причина зробити декілька зауважень про це Посвячення полягає в тому, що в цей час цей важливий крок здійснює багато Вчителів і він безпосередньо стосується нового явища Христа.

При Посвяченні Рішення Вчитель звичайно вибирає один з семи Шляхів. Деякі Вчителі вирішують залишитися до кінця нашого планетного Життя, аж доки “повернеться додому останній втомлений мандрівник”. Земля тоді зможе підготуватися до нового Людства. Коли це станеться, планета наша вже не буде вважатися планетою болю і страждання, але буде характеризуватися якістю спокою і аурою незворушної потужності, що фокусує в собі волю Бога (яка виявиться в наступній сонячній системі). Деяким таємничим чином це дозволить сонячному (не планетному) Логосу виявити у всій сонячній системі перший великий божественний аспект, аспект Волі або Могутності. Таким чином, замість характерного для нашої нинішньої Сонячної системи твердження “Бог є Любов”, ми побачимо динамічне вираження волі-до-добра – енергію, яка в якійсь мірі буде генеруватися на нашій Землі. Така нагорода, яку пожне нинішнє людство Землі, і таке завершення задачі, визначеної для нашого планетного Логосу. Прийшовши у втілення (через посередництво нашої маленької планети), Він став допомагати сонячному Логосу в роботі по вираженню вольового аспекту божественності.

Можливо, ви краще зрозумієте, якщо я скажу, що буде зроблений експеримент по вияву першого божественного аспекту через форму і людство, котре пройшло досвід п’яти Посвячень (і, отже, виражає інтелект і любов). Природно, що подібне твердження відображає істину лише частково, але воно показує незавершену історію сонячного вираження.

Зараз, однак, ті Вчителі, які приймають шосте Посвячення і керуються рекомендаціями Христа, продовжують приймати рішення, яке визначить їх подальший рух по одному з семи Шляхів Вищої Еволюції. У той же час всі Вони на певний період відкладають Свій передбачуваний вступ на вибраний Шлях заради проведення роботи Христа і допомоги Йому, а також для сприяння екстерналізації Ієрархії через посередництво деяких її Ашрамів. Крім того, Їм доведеться утворити захисну стіну навколо Христа і служити в якості зв’язкових між Своїм великим Керівником і Аватаром Синтезу.

Христос Сам прийняв це Посвячення деякий час назад і пройшов Посвячення Воскресіння і досвід сьомого Посвячення. Згадані Вчителі таємничим чином можуть здійснювати вираження божественної волі-до-добра на Землі. Вони будуть працювати спільно з Тими Вчителями, Які першими закріплять в фізичному вираженні на Землі Свої Ашрами, оскільки в езотеричному значенні “їх тримає там воля Бога”.

Віками на Землі правила потужність того, що стоїть за п’ятим Посвяченням – в значенні планетного, а не індивідуального Посвячення з його прозрінням, що показує мету Першого Променя. Людське мислення і просування визначалося знанням, відкриттям Таємниць, науковими досягненнями, які активізували п’ятий план розуму. Був відкритий Бог в природі (тобто планетний Логос в конкретному матеріальному вираженні), і все це кульмінувало таким жахливим виявом могутності, як атомна бомба.

Відтепер напрям еволюційного процесу і проведення божественної мети буде здійснюватися силами того, що стоїть за шостим Посвяченням. Поки нам не відомо, що це може бути насправді,  але ми знаємо про його тісний зв’язок з волею-до-синтезу. Це дозволить Христу зламати бар’єри і розділяючі стіни, зведені егоїстичною, центрованою в самій собі, матеріалістичною людиною (головним чином за допомогою світових церков з їх матеріалістичним ухилом), влити світло розуміння і розчистити дорогу для більш повного вираження волі Бога.

Вам корисно буде ознайомитися з практичним аспектом того, що роблять Вчителі. Що стосується трьох наступних Посвячень:

Посвячення VII. Воскресіння. Промінь II

Посвячення VIII. Великий Перехід. Промені IV, V, VI, VII

Посвячення IX. Відмова. Три головних Промені: І, ІІ, ІІІ

то їх аналіз покаже вам, що ваше розуміння ще недостатньо розвинене, щоб дати вам дійсне проникнення в їх суть, а тому подальша розмова про них буде марною тратою часу. Якщо ви перечитаєте те, що написано вище про сім Шляхів, то отримаєте якесь уявлення про ці три Посвячення. Однак на нинішній стадії вашого еволюційного розвитку це не принесе вам ніякої практичної користі.

  

************************

 

МАКРОКОСМІЧНІ І МІКРОКОСМІЧНІ ЕФІРИ

“Трактат про космічний вогонь”, ст. 111-127

 1. Планетний Логос і ефіри.

Людина, Мислитель, що населяє форму, вночі виходить зі свого ефірного “кільця-не-переступи” і діє в іншому місці. Отже, згідно цього закону, Планетний Логос в певні періоди, які для планети відповідають годинам нічного відпочинку людини і називаються пралайя, також може вийти зі свого “кільця-не-переступи”.

Те ж саме робить у встановлені цикли і Сонячний Логос; це не ті цикли, котрі ми іменуємо сонячною пралайею, а менші періодичні цикли, що приходять на зміну “дням Брахми”, або регулярні періоди меншої активності. Всі вони керуються Кармою, і сама Істинна Людина, яка застосовує Закон Карми щодо своїх провідників і в своїй крихітній системі, є відповідністю четвертій групі кармічних сутностей, яких ми називаємо Володарями Ліпіками, людина застосовує цей закон до своєї троїстої нижчої природи. Четверта група Вищих Космічних Сутностей займає в Системі наступне місце після трьох Космічних Логосів, котрі є троїстою сукупністю Логоїчної природи. Ця четверта група здатна виходити за межі сонячного “кільця-не переступи” в свої точно визначені цикли, що є глибокою таємницею, складність якої ще більше зростає внаслідок того, що Четверта Творча Ієрархія людських Монад і три групи Володарів Ліпіків (Перша група, Друга група і Чотири Магараджі разом становлять сукупність троїстих кармічних правителів, що знаходяться між Сонячним Логосом і Сімкою Планетних Логосів), більш близько співвідносяться між собою, ніж інші ієрархії, і їх долі тісно переплетені.

Наступна ланка в ланцюгу, який ми розглядаємо, полягає в тому факті, що чотири Промені Розуму (котрі відносяться до Карми чотирьох Планетних Логосів) в своїй сукупності обумовлюють нинішній еволюційний прогрес Людини як Мислителя. Ці чотири Промені працюють в найтіснішому співробітництві з Чотирма Магараджами. Таким чином, є наступні групи, що взаємодіють між собою:

Перша. Чотири Магараджі, менші Володарі Ліпіки[1], які відповідають за минулу Карму і виробляють її в теперішньому.

Друга. Четверо Ліпіків Другої групи, зайняті, згідно Е.П.Б., майбутньою Кармою; Вони відповідають за майбутню долю рас. Робота Першої групи Космічних Володарів-Ліпіків носить окультний характер, її смисл починає розкриватись при Четвертому Посвяченні (але навіть тоді лише в невеликій мірі), тому про неї тут не буде йти мова.

Третя. Четверта Творча Ієрархія людських Монад, яку Чотирискладовий Кармічний Закон утримує під водійством Ліпіків.

Четверта. Чотири Планетних Логоси:[2] Гармонії, Знання, Абстрактного Мислення і Церемоніалу, – які в своїй сукупності є Кватеренром Манасу, що знаходиться в процесі еволюції; Вони охоплюють Своїм впливом всіх синів людських.

П’ята. Дева-Владики чотирьох планів: Буддхі – плану Духовної Інтуїції; Манасу – Ментального плану; плану Бажання і Фізичного плану, котрі тісніше зв’язані з людською еволюцією аніж, вищі три плани.

Далі, цікава відповідність проявляється в наступних фактах, які навіть в теперішній час знаходяться в процесі розвитку.

Четвертий план Буддхі – це той план, на якому Планетні Логоси починають виходити зі свого планетного “кільця-не-переступи”, або з ефірної павутини, аналоги якої є на всіх планах.

Коли людина починає в малому масштабі освоювати свій буддхічний провідник або, іншими словами, коли вона розвиває здатність хоч би злегка торкатись до буддхічного плану, вона одночасно починає набувати здібності свідомо виходити з ефірної павутини на фізичному плані. Пізніше вона може виходити із її відповідника на астральному плані і, нарешті, із відповідника на четвертому підплані ментального плану, цього разу через Ментальну одиницю. Це в кінцевому рахунку веде до функціонування в каузальному тілі, тобто до досягнення здібності перебувати і бути активним в провіднику Его, яке є втіленням аспекту любові і мудрості Монади. Це відповідає тому факту, що багато людей навіть зараз вміють виходити із свого ефірного тіла і функціонувати в своїй астральній оболонці, яка представляє собою особистісне відображення того ж самого Другого аспекту.

Коли людина приймає Четверте Посвячення, вона функціонує в провіднику Четвертого плану, буддхічному, і назавжди виходить з “кільця-не-переступи” особистості на четвертому підплані ментального плану. Не залишається нічого, що могло би удержувати її в трьох світах. При Першому Посвяченні вона часами виходить зі свого “кільця-не-переступи”, однак їй ще слід навчитись виходити з трьох ментальних рівнів, які є ментальними відповідниками вищих ефірів, і розвинути повну свідомість на цих трьох вищих підпланах. Це відповідає роботі посвяченого після Четвертого Посвячення і досягнення ним четвертого сонячного плану, буддхічного. Він ще має розвинути повну свідомість на трьох вищих планах духа, перш ніж він зможе вийти із сонячного “кільця-не-переступи”, що досягається при Сьомому Посвяченні, яке приймається десь в Системі або в Її космічному відповіднику, який зв’язаний з нашою Системою космічною сутратмою, або космічною ниткою життя.[3]

Нинішній Четвертий земний ланцюг в цьому відношенні один з найбільш важливих, оскільки саме в ньому людська Монада має оволодіти ефірним тілом з точки зору як людського, так і планетного виходу з обмеження. Наш земний ланцюг, хоч і не є одним із Семи священних планетних ланцюгів, представляє в цей час життєву важливість для Планетного Логоса, який тимчасово використовує її як засіб свого втілення і виразу. Напружене і хаотичне життя нинішнього четвертого круга пояснюється вельми простою обставиною – руйнуванням ефірної павутини з метою досягти звільнення і в подальшому набути більш адекватну форму.

Якщо згадати, що вчені вже тепер починають ідентифікувати і досліджувати четвертий ефір і що він вже в певній мірі використовується людиною, то з цього випливає наступна послідовність ідей. Четвертий підплан астрального плану – нормальний рівень функціонування  середньої людини, і в нинішньому четвертому крузі досягається вихід з ефірного провідника; четвертий підплан ментального плану – нинішня ціль устремлінь однієї четвертої роду людського; в четвертій Манвантарі в сонячному “кільці-не-переступи” відкриються шляхи виходу для тих, хто досяг необхідної точки; чотири Планетних Логоси завершать вихід зі свого планетного середовища і будуть з більшою легкістю функціонувати на Космічному астральному плані, відповідаючи на космічних рівнях досягненню людських одиниць, які є клітинами Їхніх тіл.

Наш Сонячний Логос, який є Логосом четвертої степені, почне освоювати своє Космічне буддхічне тіло і, по мірі розвитку Космічного Розуму, поступово досягне за його допомогою здатності торкатися до Космічного буддхічного плану – Четвертого плану.

Ми звернули увагу на ці можливості і відповідності тому, що є необхідність усвідомити роботу, яку слід зробити відносно ефірної павутини, перш ніж ми приступимо до аналізу тих різноманітних причин, котрі можуть перешкодити бажаному прогресу і будуть перешкоджати наперед призначеному порятунку і звільненню. Пізніше ми розглянемо ефірну павутину і її статичний стан, для чого слід згадати два твердження:

По-перше, цей стан є статичним лише з точки зору людини нашого часу і так названий лише для того, щоб зробити більш ясними і зрозумілими зміни, котрі мають настати, і небезпеки, котрим слід протистояти. З людської точки зору еволюція відбувається настільки повільно, що видається майже нерухомою, особливо якщо справа торкається ефірної еволюції.

По-друге, ми займаємось лише фізичним ефірним тілом, а не його відповідностями на всіх планах. Пояснюється це тим, що наша Система розташована на космічних ефірних рівнях і, отже, це тіло має для нас першочергову важливість.

 1. Космічні і системні ефіри.

Для зручності читачів, а також тому, що послідовий повтор внесе ясність, перерахуємо коротко деякі фундаментальні гіпотези, що мають стосунок до предмету, який розглядається, і які здатні прояснити плутанину, яка має місце щодо матерії Сонячної системи. Деякі зі згаданих фактів вже відомі, другі виводяться шляхом умовиводу, в той час як треті є виразом древніх і істинних відповідностей в більш сучасній формі.

а) Нижчий Космічний план – це Космічний фізичний план, і це єдиний план, який скінчений людський розум здатний хоч якось зрозуміти.

б) Цей Космічний фізичний план існує в матерії, яка диференційована на сім якостей, груп, степенів або вібрацій.

в) Ці сім диференціацій – сім основних планів нашої Сонячної системи.

Для ясності наведемо таблицю, в заголовку якої значаться фізичне, системне і космічне, і тоді, можливо, стануть очевидними відносини і відповідності, а також буде більш чітко видимий зв’язок між тим, що наверху, і тим, що розташовано внизу.

ПЛАНИ

Фізичний план

Системні плани

Космічні плани

1. Атомний підплан

1-й ефір

Божественний. Аді

Первинна матерія

Атомний план

1-й Космічний ефір

2. Субатомний

2-й ефір

Монадний. Анупадака

Акаша

Субатомний

2-й Космічний ефір

3. Надефірний

3-й ефір

Духовний. Атмічний

Ефір

3-й Космічний ефір

План об’єднання, або єднання

4. Ефірний

4-й ефір

Інтуїтивний. Буддхічний

Повітря

4-й Космічний ефір

Нижчі три світи

5. Газоподібний

Ментальний

Вогонь

Газоподібний

Субефірний

6. Рідкий

Астральний

Емоційний

Рідкий

7. Щільний фізичний

Фізичний план

Щільний

Фізичний

г) Ці сім основних планів нашої Сонячної системи – всього лише сім підпланів космічного фізичного плану, і ми, тому, розуміємо, чому Е.П.Б. підкреслювала, що матерія і ефір – синоніми, що ефір зустрічається в тому чи іншому вигляді на всіх планах і представляє собою лише градацію космічної атомної матерії, яка, будучи недиференційованою, називається Мулапракріті – первинною парагенетичною субстанцією, а будучи диференційованою Фохатом (тобто Третім Логосом, Брахмою, Життям, яке насичує енергією), називається Пракриті, або матерією.[4]

д) Наша Сонячна система є Системою четвертого порядку; це означає, що вона розташована на Четвертому Космічному ефірному плані, якщо рахувати, як прийнято, зверху вниз.

е) В силу цього Четвертий Космічний ефірний план є місцем зустрічі минулого і майбутнього, і так утворює теперішнє.

є) Тому Буддхічний, або Інтуїтивний, план (що відповідає в Системі цьому Четвертому Космічному ефіру) є місцем зустрічі, або планом об’єднання для людини на її нинішній стадії розвитку і для його майбутньої стадії як надлюдини, і також з’єднує минуле з тим, що буде.

ж) Наступні відповідності в часі  потребують інтенсивної медитації. Вони базуються на усвідомленні зв’язку між Четвертим Космічним ефіром, Буддхічним планом і четвертим фізичним ефірним підпланом.

Четвертий підплан розуму, який відповідає на Ментальному плані фізичному четвертому ефірному підплану, є також точкою переходу з нижчого у вище і місцем, де відбувається перехід у вище тіло.

Четвертий підплан Монадного плану – це в істинному сенсі місце переходу з егоїчного Променя (яким би він не був) на монадний Промінь; ці три Головних Промені діють на трьох вищих підпланах Монадного плану так само, як три абстрактних підплани Ментального плану створюють ділянку переходу з особистісного Променя на егоїчний.

Чотири менших Променя змішуються з Третім Головним Променем Активного Інтелекту на Ментальному плані і на Атмічному плані. Чотири Логоси, або Планетних Духи, працюють на Атмічному плані, як один.

з) Ще один синтез відбувається на синтетичному Другому Промені на другому підплані Буддхічного плану і на Монадному плані, в той час як відносно не чисельні Монади Волі, або Могутності, синтезуються на атомному підплані Атмічного плану. Всі три групи Монад працюють на Ментальному плані в трьох відділах під водійством Махачохана, Ману і Бодхісаттви, або Христа; на другому або Монадному плані вони працюють як єдине ціле, демонструючи двоїсту активність на Атмічному плані і свою сутнісну троїстість – на Буддхічному плані.[5]

На четвертому ефірному плані здобувається ключ до панування над матерією, і можна відзначити, що:

Через четвертий фізичний ефір людина починає освоювати своє астральне, або емоційне, тіло і все частіше віддаляється в цей провідник. Неперервність свідомості досягається коли людина оволодіває чотирма ефірами.

На четвертому підплані ментального плану людина починає контролювати своє каузальне, або егоїчне, тіло і поляризувати в ньому свою свідомість, доки поляризація не завершиться. Вона функціонує в ньому свідомо після того, як оволодіє відповідностями ефірів на ментальному плані.

Небесні Люди (або групова свідомість людських і дева Монад) починають функціонувати на Буддхічному плані (Четвертому Космічному ефірі) і в кінцевому рахунку підуть з Космічних ефірних планів. Після оволодіння наступними трьома Космічними ефірами функціонування стає досконалим, поляризація зосереджується в Монадних провідниках, і сім Небесних людей досягають своєї мети.

и) Таким чином, на цих ефірних рівнях Логос нашої Системи повторює, як певна Велика сукупність, досвід своїх крихітних відображень на фізичних планах; він координує своє космічне астральне тіло і досягає неперервності свідомості, коли оволодіває трьома Космічними ефірами.

і) Слід зауважити, що подібно до того, як в людини щільне фізичне тіло в трьох його станах – твердому, рідкому і газоподібному – не вважається принципом, так і з космічної точки зору фізичний (щільний), астральний (рідкий) і ментальний (газоподібний) рівні вважаються ніби неіснуючими, і вважається, що Сонячна система розташована на четвертому ефірі. Сім священних планет складаються з матерії четвертого ефіру, а сім Небесних Людей, чиїми тілами вони є, нормально функціонують на четвертому, Буддхічному плані Системи, або на Четвертому Космічному ефірі. Коли людина досягає свідомості Буддхічного плану, вона розширює свою свідомість до свідомості Небесної Людини, клітиною тіла Якої вона є. Це досягається при Четвертому Посвяченні, Посвяченні звільнення. При П’ятому Посвяченні вона підіймається разом з Небесною Людиною на п’ятий план (з людської точки зору), Атмічний, а при Шостому – оволодіває Другим космічним ефіром і набуває Монадної свідомості та неперервності функціонування. При Сьомому Посвяченні вона оволодіває всією сферою матерії нижчого Космічного плану, віддаляється від будь-якого ефірного контакту і функціонує на Космічному астральному плані.

В минулій Сонячній системі метою було подолання трьох нижчих підпланів Космічного фізичного плану, якщо дивитись з точки зору матерії, і координація щільної троїстої фізичної форми, в якій розташоване Життя: щільної матерії, рідкої матерії, газоподібної матерії. Відповідність до цього можна бачити в роботі, проробленій в трьох корінних расах.[6] [7]

 1. Захисне призначення ефірного тіла.

Тепер, залишивши предмети космічні, які людині поки що пізнати неможливо, перейдемо до практичної еволюції і вивчення матерії ефірного тіла людини, а також шкоди, яка може бути їй завдана, якщо це тіло (із-за порушення закону) перестане виконувати свою захисну функцію. Розглянемо спочатку, в чому полягають ці захисні функції:

Перша. Ефірна тканина діє як роздільник, або роздільча павутина між астральним і щільним фізичними тілами.

Друга. Вона забезпечує циркуляцію життєвості, яка припливає, або панічного флюїду, і здійснює свою роботу в три стадії:

На першій стадії пранічний флюїд і сонячні випромінення приймаються і три рази проходять по периметру трикутника, розподіляючись потім по периферії тіла, насичуючи енергією і оживлюючи всі фізичні органи і визначаючи автоматичну підсвідому діяльність тіла щільної матерії. При досконалому виконанні своєї ролі ефірне тіло захищає від нездужань, і людина, яка правильно поглинає і розподіляє прану, не знає хвороб плоті. Це натяк для всіх лікарів, який, при його правильному розумінні, приведе до корінної переорієнтації медицини з лікування на профілактику.

На другій стадії пранічні флюїди починають з’єднуватись з вогнем в основі хребта і повільно піднімати його вгору, переносячи його тепло з центрів, які розташовані нижче сонячного сплетіння, в три верхніх центри: центри серця, горла і голови. Якщо дати здійснювати цей процес лише силам природи, не стимулюючи його, то він буде тривалим і повільним. Однак саме зараз цей процес (в небагатьох випадках) дозволяється прискорити, для того щоб дати потрібне оснащення працівникам, які служать людству. Це і є завдання окультної підготовки.

На третій стадії активна матерія (прана), яка випромінює, ще більш повно з’єднується з прихованим вогнем матерії, що призводить до певних результатів.

Це прискорює нормальну вібрацію фізичного тіла так, що воно з більшою готовністю відгукується на більш високу ноту Его і здійснює стійкий підйом з’єднаних вогнів через трійний канал хребетного стовпа. На другій стадії цей оживляючий з’єднаний вогонь досягає центру між нижніми частинами лопаток – це точка з’єднання і повного злиття вогню в основі хребта з вогнем, що циркулює по пранічному трикутнику. Згадаємо, що тут розташовується одна з вершин цього трикутника. Коли троїстий базовий вогонь і троїстий пранічний вогонь зустрічаються і зливаються, еволюція продовжується зі значно більшою швидкістю. Це обов’язково відбувається при Першому Посвяченні, коли поляризація фокусується в тому чи іншому з трьох верхніх центрів, а в якому саме – це залежить від Променя людини.

Результатом такого злиття є зміна роботи центрів. Вони стають “колесами, які обертаються навколо себе”, і від чисто обертового руху переходять до чотиримірної активності, проявляючись як центри-вихорі живого вогню, що сяють і випромінюють.

Три основних головних центри активізуються (в послідовності, яка залежить від Променя), і між ними здійснюється той же процес, що і в пранічному трикутнику. Раніше ці центри слабо реагували на вібраційну активність один одного (відчуваючи тепло і ритм один одного, але перебуваючи в стані розділення), тепер же вогонь перекидається від центру до центру, і кожне колесо-вихор з’єднується ланцюгом вогню, поки не утвориться трикутник вогню, через який навколо випромінюється вогонь Кундаліні і пранічний вогонь. Продовжується також і циркуляція. Вогонь Кундаліні створює тепло центру, його інтенсивне випромінювання і сяйво, тоді як пранічний вогонь емануючи створює все зростаючу активність і обертання.       

З течією часу, між Першим і Четвертим Посвяченнями, троїстий канал хребта і все ефірне тіло поступово очищуються дією вогню, поки всіляка „тлінність” не випалюється і не залишається нічого, що могло би перешкодити просуванню цього полум’я.

По мірі того як вогонь Кундаліні і прана продовжують свою роботу і канал все більш і більш очищується, центри активізуються, і тіло стає чистим, полум’я Духу, або вогонь Его, більш активно сходить вниз до тих пір, доки в районі верхівки голови не виникне полум’я сліпучої яскравості. Воно починає підійматися вгору крізь тіла до свого джерела, каузального тіла.

Одночасно з активізацією цих вогнів матерії і Духу з більшою інтенсивністю розгоряються вогні розуму, або Манасу. Це вогні, дані при індивідуалізації. Вони неперервно живляться вогнем матерії, і їх тепло підсилюється випромінюванням сонячного вогню, який зароджується на Космічних рівнях розуму. Це той аспект манасичного вогню, що розвивається у вигляді інстинкту, тваринної пам’яті і функціональних спогадів, які дуже наочно проявляють себе у малорозвиненої людини. З часом вогонь розуму розгоряється яскравіше і настає момент, коли він починає пропалювати ефірну павутину – ту її частину, яка захищає центр біля самої верхівки голови, – і відкриває канал для сходження вниз Духу. Це викликає певні наслідки.

Вогонь Кундаліні свідомо спрямовується і контролюється розумом або аспектом волі з ментального плану. Два вогні матерії силою людського розуму з’єднуються спочатку один з одним, потім – з вогнем розуму. Спільним результатом цього з’єднання є руйнування (контрольоване і закономірне) ефірної павутини, а також набуття неперервності свідомості і прихід в особистісне життя людини „Життя з надлишком”, або третього вогню – вогню Духу.

Стрімке сходження вниз Духу і підйом внутрішніх вогнів матерії (що контролюються і спрямовуються свідомою дією вогню розуму) викликають відповідні результати на відповідних рівнях астрального і ментального планів, так що здійснюється паралельний контакт, і велика робота звільнення відбувається згідно до Плану.

Перші три посвячення свідчать про досягнення цих результатів і приводять до Четвертого, при якому інтенсивність об’єднаних вогнів здійснює повне спалення всіх бар’єрів і звільнення Духу свідомо спрямованим зусиллям з боку троїстої нижчої оболонки. Людина повинна сама і свідомо добитись свого власного звільнення. Ці результати викликаються самою людиною по мірі того, як вона звільняється від трьох світів, руйнуючи своє Колесо переродження замість того, щоб знову і знову руйнуватись в ньому самій.

З цього пояснення очевидною є виключна важливість ефірного провідника як роздільника вогнів, тому необхідно звернути увагу на небезпеки, які неуникненно виникають, якщо людина починає бездумно, свавільно і без відповідного знання маніпулювати цими вогнями.

Якщо людина силою волі або в результаті надмірного розвитку розумового аспекту своєї особистості зуміє об’єднати ці вогні матерії і викликати їх рух, вона опиниться в небезпеці одержання, безумства, фізичної смерті або важкої хвороби в якійсь частині тіла; вона також ризикує сексуально перезбудитися через те, що сила неправильно і передчасно підіймається вгору і внаслідок цього вливається не в ті центри. Причина цього в тому, що матерія тіла людини ще недостатньо чиста, щоб витримати з’єднання полум’я, а канал хребта забруднений і блокований, що створює бар’єр, який повертає полум’я назад і вниз, а також в тому, що полум’я (з’єднане силою розуму, але не супроводжуване одночасно потоком, який сходить вниз з плану духу), пропалюючи ефірне тіло, відкриває вхід небажаним і чужим силам, потокам і навіть сутностям. Вони руйнують і рвуть те, що залишилось від ефірного провідника, а також тканину мозку і навіть щільне фізичне тіло.

Необережна людина, яка не має поняття про свій Промінь, і, отже, про правильну геометричну форму трикутника, який визначає правильне спрямування циркуляції від центру до центру, неправильно спрямує вогонь і цим спалить тканину; це приведе до того (в кращому випадку), що людина відстрочить свій прогрес на декілька життів, оскільки їй доведеться витратити багато часу на відновлення того, що вона зруйнувала, і знову повторити всю необхідну роботу, не порушуючи правил.

Якщо людина життя за життям вперто порушує правила, якщо вона нехтує своїм духовним розвитком і концентрується на інтелектуальному зусиллі, спрямованому на маніпуляцію матерією в егоїстичних цілях, якщо вона продовжує робити це, незважаючи на заклики свого внутрішнього „Я” і попередження Тих, Хто спостерігає, і якщо це продовжується тривалий період часу, вона може накликати на себе руйнування, остаточне для даної Манвантари, або циклу. З’єднуючи два вогні матерії і подвійне вираження ментального вогню, вона може здійснити повне руйнування фізичного постійного атома і на еони розірвати зв’язок зі своїм вищим „Я”. Власне цього питання частково торкнулась Е.П.Б., кажучи про „загублені душі”; і тут ми повинні підкреслити реальність цієї страшної катастрофи і застерегти тих, хто починає вивчати вогні матерії, про всі приховані небезпеки. З’єднання цих вогнів повинно бути результатом одухотвореного знання і спрямовуватись виключно Світлом Духа, який діє через Любов і є Любов’ю, який прагне до цього з’єднання і абсолютного злиття не заради чуттєвого чи матеріального задоволення, а прагне звільнення і очищення тому, що вони можуть привести до вищого возз’єднання з Логосом; цього возз’єднання слід хотіти не з егоїстичними цілями, а тому що групова досконалість – це мета, яку слід досягти для більш ефективного служіння расі.

 

************************

  

ЗНАЧЕННЯ ПОСВЯЧЕНЬ

Промені і посвячення,  с.662-739

Розглядаючи далі дев’ять Посвячень, ми будемо говорити про відносини і деталі кожного з них, підходячи до них – там, де це можливе, – з точки зору Ієрархії і її робіт на благо еволюційного прогресу людства, а не з точки зору насиченої душею особистості учня. Потрібно відразу ж запам’ятати, що жоден учень не зможе пройти досвід посвяти, не будучи насиченою душею особистістю і не будучи свідомо обізнаним на душевних рівнях про різні події, можливості, заходи і їх значення.

У всіх даних мною книгах я навів об’ємні відомості про Посвячення, намагаючись дати більш здоровий і практичний опис цих великих криз в житті кожного учня. Варто зазначити, що насправді Посвячення – це криза, кульмінаційна подія, яку по-справжньому пройти може лише учень, що виробив терпіння, стійкість і розсудливість при виході з безлічі менш значних криз, що передували.  Це кульмінаційний момент, що став можливим завдяки самодисципліні, до якої привчав себе учень.

В езотеричних книгах немало сказано про необхідну підготовчу роботу і про зусилля, пов’язані з такою задачею, а також про розуміння результатів, які отримає прагнучий. Але дуже мало говориться про ту більш важливу істину, що Посвячення вводить людину в деяку зону, або рівень, божественної свідомості   на план, або, вірніше, в стан буття, що вважався досі закритим і незнаним.

Я не буду торкатися променевої дії, тому що ми вже розбирали її і тому що кожний рівень свідомості, кожна фаза, або досягнута область, “світлого Шляху” відкривається всім душам всіх Променів і Посвяченим всіх типів.

З точки зору Ієрархії важливий не окремо взятий Посвячений, а групи в кожній країні, що стоять перед Посвяченням, їх є три:

 1. Ті, хто проникся баченням, визнає існування Ієрархії і наявну сприятливу можливість, однак абсолютно не готовий до наступного кроку і повинен вчитися і готуватися до нього. Проте, їх “виділяють з розрахунком на здійснення”, як це езотерично називається, і незважаючи на відхилення і безліч метань на Шляху, зрештою вони досягнуть своєї мети.
 2. Ті, хто готується до конкретного Посвячення, особливо з першого по третє (включно). Вони вже поклали руку свою на плуг, – ще одне символічне відображення їх нелегкої праці і служіння ради своїх побратимів.
 3. Ті, хто вже пройшов необхідну підготовку і чекає часу Посвячення. Як вам вже відомо, перше і друге Посвячення – Народження і Хрещення – не вважаються Ієрархією головними. Це свого роду порогові Посвячення, фази, що підготовлюють стадію третього Посвячення, яке насправді є першим з головних Посвячень. Це потрібно дуже чітко засвоїти, оскільки ці Посвячення показують процес утворення насиченою душею особистості і початку дії енергії Духовної Тріади.

Але ми, все ж, збережемо загальноприйняту класифікацію заради ясності і в зв’язку з тим, що сучасні вчителі теософії і аналогічні окультні утворення зараховують ці два Посвячення до істинних головних Посвячень і люди звикли до цього. Не треба випускати з уваги думку про насичення особистості душею – про постійне мешкання душі в особистості, яке остаточно утверджується при третьому Посвяченні, і про монадний контроль, якому така особистість все впевненіше підкоряється. Цей вищий контроль неухильно розширяється з моменту третього і аж до сьомого Посвячення. Про стан після сьомого Посвячення майже нічого не відомо і можна лише сказати, що воно має позапланетний характер. Воно дозволяє – уперше – реєструвати космічну свідомість і розпізнавати її.

Отже, розглянемо ці Посвячення одне за іншим.

 

Посвячення I. Народження в Віфлеємі

Я залишив християнську класифікацію внаслідок її поширеності і тому, що (виражаючись символічно) вона відображає один з аспектів важливої істини. Як народження немовляти є в буквальному значенні вихід на світло і початок абсолютно нового життєвого шляху, так і кожне подальше Посвячення є такий же вихід на світло з відкриттям нового світу в порівнянні з досі відомим і проходженням абсолютно нового досвіду. Розглянувши цей символізм і визначення, вивчаючі глибше вникнуть в суть процесів, які чекають на них. Особливо це стосується першого Посвячення. Дана аналогія з самого початку історії застосовна до людства.

У древній Лемурії з появою ідеї ментальності і ментального механізму нерозвинене тваринне життя (яке в якійсь мірі здавалося людським, але було явно позбавлена розуму, яких би то не було пізнань і здатності спостерігати) раптово дізналося про те, що відбивало світло на її дорогу. Для тваринної людини тих часів це не мало великого значення, але проходили тисячоліття, з’являлися і гаснули цивілізації, розвивалися і зникали раси і це значення росло. У лемурійську епоху внутрішнє світло сприйняття (яке було настільки нижчим за наше, що його важко навіть уявити) відкрило фізичний світ і те, що тогочасна людина вважала в ньому бажаним. Пізніше, в атлантичні часи те ж внутрішнє світло і світло розуму, що розкривалося, сприяли відкриттю світу емоцій, а у другій половині цього періоду показало більш естетичні цінності. Стали розцвітати мистецтва, і людина почала помічати колір і красу. Сучасній арійській расі світло розкрило світ думки і підвело нас до синтезу почуттів, які були розвинені ще в попередні цикли людського існування. Кожна з трьох рас в расовому значенні таємничим чином пов’язана з одним з перших трьох Посвячень.

Сьогодні з настанням нової епохи стає актуальною символіка четвертого Посвячення – Зречення. Люди стоять перед необхідністю відкинути матеріальні цінності і замінити їх духовними. Фермент Посвячення працює безперервно, розмиваючи матеріалізм роду людського, все більше і більше розкриваючи реальність, приховану за феноменальним світом (єдиним світом, який визнавали лемурійці), і   в той же час – забезпечуючи культурне поле досвіду, на якому готові сини людські можуть приймати п’ять Посвячень, в технічному значенні. Це важливий чинник, який і стане відправним пунктом для нас.

Історичний процес може побачити (і побачить) поступовий вступ людства в “освітлені сфери” свідомості, що нескінченно розширяються. Рухаючись до цих сфер по шляху еволюційного розкриття, рід людський досяг тієї точки, де знаходиться багато тисяч (мільйонів, якщо брати все людство – і втілених, і невтілених, і тих, що знаходяться на внутрішніх планах), яким з освітленої області трьох світів вдалося вступити в іншу область, де світло розуму може злитися з ще більшим світлом душі. Вони пройшли (в минулих життях, навіть якщо не пам’ятають про це) досвід і Посвячення народження, і в результаті в них тепер розвивається і функціонує щось, що може розкрити те, чого не в силах освітити розум. Вони отримали в своє розпорядження “світло життя” в набагато більш буквальному значенні, ніж це можна зараз уявити, і з кожним Посвяченням це буде все очевиднішим. Посвячення Народження для багатьох вже в минулому, і вони реально підтверджують це своїм життям. Це ті, хто свідомо і охоче орієнтується на світло, хто прозріває більш широкий світ, ніж світ власних егоїстичних інтересів, хто сприйнятливий до життя Христа і духовної свідомості своїх побратимів і хто бачить такий горизонт і перспективи контактів, який не помічається середньою людиною. Вони усвідомлюють можливість духовного досягнення, незнаного і непотрібного тим, чиє життя цілком визначається або емоціями, або нижчим конкретним розумом. Дана стадія розкриття характеризується для них усвідомленням подвійності, бо вони знають про існування “чогось іншого”, що відрізняється від феноменального, емоційного і ментального “я”.

Перше Посвячення можна вважати метою і нагородою містичного досвіду. Цей досвід ніяк не можна назвати окультним, оскільки він рідко уясняється правильно і до нього не готуються свідомо, як при подальших Посвяченнях. Тому два перших Посвячення і не відносяться до головних. У містичному підході природним і нормальним чином акцентується подвійність, в новій же області розкриття – яку треба спочатку побачити, а потім, зробивши об’єктом спрямування, досягати Посвячення за Посвяченням – подвійність зникає і знаходиться єдність. Таким чином, вивчаючим потрібно засвоїти чітку окультну концепцію: містичний Шлях веде до першого Посвячення. По досягненні його мети, вона відкидається і людина переходить на “світлий Шлях” окультизму, ведучий в освітлені області вищих станів свідомості.

Обидва шляхи представляються вельми важливими. Містичний шлях призначений сьогодні для більшості, і з маси сучасного людства буде виростати все більше містиків. Одночасно все більше і більше представників світової інтелігенції притягується на окультний шлях. По своєму характеру досвід цього шляху не відноситься до релігійного в тому значенні, в якому розуміє це слово ортодоксально віруючий. Шлях науки потрібен людству так само, як і шлях релігії, оскільки  “Бога” знаходять на обох шляхах. Науковий шлях вводить прагнучого в той світ енергій і сил, який є істинним світом окультних зусиль і відкриває Універсальний Розум і діяння того великого Інтелекту, який створив проявлений всесвіт. “Нова людина”, що народилася при першому Посвяченні повинна ступити і ступить на окультну або наукову дорогу, яка із світу містицизму неминуче приведе її до наукового і упевненого сприйняття Бога як життя, або енергії.

Перше Посвячення знаменує початок абсолютно нового життя і способу існування, відкриття нового способу мислення і свідомого сприйняття. Життя особистості в трьох світах протягом еонів пестувало зародок цього нового життя і роздувало крихітну іскру світла у відносній пітьмі нижчої природи. Тепер цей процес закінчується, хоч на даній стадії ще не повністю завершений, тому що “новій людині” треба ще навчитися ходити, говорити і творити. Але поки свідомість фокусується на іншому, і це викликає великий біль і страждання, які не припиняться, поки не буде зроблений конкретний вибір, не з’явиться відданість новому служінню і Посвячений не буде готовий до Посвячення Хрещення.

Члени Нової Групи Світових Служителів повинні уважно спостерігати за тими, хто за всіма ознаками вже пройшов досвід “народження”, і допомагати їм в досягненні зрілості. Вони повинні визнати, що всі, хто по-справжньому любить своїх побратимів, цікавиться езотеричним вченням і зайнятий самодисципліною, намагаючись зробити своє життя прекраснішим, суть Посвячені першої міри. А проявляючи тих, хто націлений на ментальну поляризацію, бажає і прагне думати і знати та відрізняється ознаками того, хто пройшов перше Посвячення, можна бути абсолютно упевненим, що вони вже пройшли або повністю готові пройти друге Посвячення. Ясно, що повинна робити при цьому Нова Група, адже саме завдяки пильному спостереженню з боку світових служителів і поповнюються її ряди. Величезна сприятлива можливість і могутня стимуляція вимагають сьогодні від всіх служителів особливої пильності, всілякого розвитку в собі необхідних якостей і надання допомоги і управління для об’єднання в єдиний загін тих учнів і Посвячених, які повинні готувати шлях Христу.

Перше Посвячення потрібно розглядати як таке, що утверджує новий підхід до відносин, якого поки не видно. Якщо говорити загалом, то досі признавалися відносини кармічні, фізичні і емоційні. Це переважно відносини об’єктивні, що стосуються феноменального плану з його контактами, обов’язками, відповідальністю і зобов’язаннями. Нові ж відносини, які будуть отримувати все більше визнання, носять суб’єктивний характер і можуть не мати феноменальних ознак. Вони включають розпізнавання тих, кому треба служити; розширення індивідуальної свідомості до групової обізнаності; і зрештою приведуть до енергійного відгуку на ієрархічну якість і магнетичне тяжіння Ашраму. Розвиток цих відносин зрештою приводить до усвідомлення Присутності Христа і встановлення відносин з Ним. Ми не будемо говорити зараз про усвідомлення планетного Логоса і встановлення відносин з Ним. Всі подібні відносини з усім, що під ними мається на увазі, і правильним усвідомленням мети, починаються з народженням “нової людини”.  Саме це мав на увазі Христос, кажучи: “Якщо хто не народиться згори, не може побачити Царства Божого”. Я використовую тут християнську термінологію, але віддаю перевагу словам про “нову людину”, а не вислову про “народження в серці Немовляти-Христа”. Тільки критерій відносин дозволяє світовим служителям відрізняти Посвячених і прийнятих учнів світу і знаходити тих прагнучих, кому потрібна допомога і підготовка.

Дозвольте мені сказати вам ще дещо. У феноменальному світі середньої людини, що не пройшла ще посвячувального досвіду нового народження, завжди акцентувалися і продовжують акцентуватися статеві взаємовідносини, про що свідчать наші романи, п’єси, кінофільми і людські справи. Творчість виражається головним чином у вигляді відтворення потомства через відносини чоловіка і жінки, або позитивного і негативного полюсів людського сімейства. Це добре і правильно і є частиною божественного Плану. Хоч люди проституювали свої здібності і принизили свої відносини, але в їх основі лежить божественний і ідеальний план. Після першого Посвячення всі статеві відносини поступово і неухильно займають належне їм місце природної фази існування в трьох світах, однієї з нормальних і звичайних потреб, але змінюється акцент. Стає ясно, що те, що символізується фізичним сексом, має свою відповідність в більш високому досвіді. Місце відносин чоловічого і жіночого займають магнетичні відносини між негативною тепер особистістю і позитивною душею з характерною для цих відносин творчістю на вищих планах. Провідниками цих відносин стають головний центр і центр між бровами (аджна), завдяки яким через посередництво гіпофіза і шишковидної залози особистість в кінцевому результаті насичується душею.

У своїх численних книгах я дав вам багато інформації про Посвячення, Промені і центри, тому немає потреби знову повторюватися тут. Однак для вас дуже важливо зібрати і систематизувати цю розкидану інформацію, щоб побачити в ній ціле. Багато з тих, хто читає мої коментарі і вивчає написані мною книги, знаходяться в процесі підготовки до того або іншого Посвячення, тому вся дана тема повинна представляти для вас величезний інтерес. Вам треба визначити (хоч би орієнтовно), яке Посвячення на Вас очікує, а потім знайти все, що можна, про нього і вимоги до нього, стараючись застосовувати отриману інформацію на практиці. Вам треба також вирішити, істинним чи помилковим є те, що я даю, адже якщо це істинне, то це має найважливіше значення для вашого подальшого прогресу, і вам потрібно в міру можливого домагатися реального розуміння.

З вчення ви знаєте, що активність або пасивність центрів через ендокринну систему зумовлює особистість і що енергії, які проводять центри, і сили, які вони генерують, можуть контролюватися і спрямовуватися душею, духовною людиною. З того ж вчення ви знаєте, що енергія сакрального центру (найбільш задіяного і активного під час першого Посвячення) повинна бути трансмутована і піднята в горловий центр, втілюючи акт фізичної творчості в процес творчого творення доброго, прекрасного і істинного. Це азбука ваших фундаментальних знань: трансмутація сексу. Процес цієї трансмутація пов’язаний у людей з величезною оманою і характеризується двома однаково неправильними підходами:

 1. Спробами подавити природне бажання і невиправданим прагненням до насильної безшлюбності. Так люди нерідко спотворюють природу, накладаючи на “природну людину” протилежні до божественного наміру правила і обмеження.
 2. Спробами – як інша крайність – виснажити нормальний статевий потяг нерозбірливими і необмеженими сексуальними зв’язками і збоченнями, шкодячи собі і готуючи собі прикрощі на багато втілень наперед.

Насправді справжня трансмутація – це вироблення правильного почуття міри у всіх аспектах людського життя, яке для нинішнього людства особливо стосується сакрального центру і обумовлюючої його активності енергій. Якщо усвідомлення істинного місця статевих відносин в повсякденному житті супроводить концентрація думок на горловому центрі, то останній автоматично магнетизується і притягає сили сакрального центра вгору по хребту в “місце творчого будівництва”. При цьому нормальне статеве життя упорядковується, а не атрофується, і займає своє істинне місце серед звичайних здібностей або потреб, якими наділена людина. Через відсутність особливого інтересу до нього воно проявляється під контролем і регулюється законами країни, що визначають відносини з протилежною статтю – або негативною жіночою, або позитивною чоловічою. Для прагнучого воно стає головним чином засобом створення провідників для душ, що перевтілюються. Так завдяки силі прикладу, стриманості від крайнощів, напряму тілесних енергій на досягнення вищих цілей і визнанню законів будь-якої країни в будь-який даний час сьогоднішнє безладдя і зловживання статевим принципом поступляться місцем впорядкованого життя і правильному вживанню цієї важливої тілесної функції.

Таке впорядковане фізичне життя настає при достатній інтеграції і координації особистості, а також активності центру аджна, який знаходиться під контролем душі. Це здійснює пряму і автоматичну дію на пов’язану з цим центром залозу, і вона стає гармонійною частиною всієї ендокринної системи, припиняючи колишню неврівноваженість. Одночасно завдяки ментальному сприйняттю, медитації і служінню у прагнучого активізується головний центр, що спонукає до дії пов’язану з ним шишковидну залозу. Все це знов-таки азбука окультизму.

Нерідко з уваги випускається той факт, що зростаюча активність обох “точок світла в голові” корінним чином пов’язана з тим, що відбувається в сакральному і горловому центрах під час процесу трансмутації і збирання енергій сакрального центра в горловому. При цьому з нижнього центру йде не вся енергія, і зберігається його нормальна активність. Обидва центри в голові активізуються відповідно; негативний і позитивний аспекти впливають один на одного, і в голові спалахує світло. Між аджною і головним центром, а, значить, і між гіпофізом і шишковидною залозою, протягується світлова лінія, що дозволяє їм вільно взаємодіяти. При наявності цієї лінії і безперешкодному зв’язку між обома центрами і обома залозами стає можливим перше Посвячення. Але перше Посвячення не означає завершення трансмутації нижніх і верхніх центрів і встановлення міцного зв’язку між обома головними центрами. І хоч поки світлова лінія тонка та нестабільна, але вона вже існує. Успішне завершення процесу трансмутації і стабілізації зв’язку в голові досягається завдяки тій енергії, яка вивільняється при першому Посвяченні і розподіляється в сакральний і горловий центри (через головний центр, що поступово прокидається ). Цей процес може бути розтягненим у посвячуваного учня, на декілька життів неухильно зростаючих зусиль.

Так починається робота магічного перетворення, і саме тут грає свою роль вплив Сьомого Променя (що керує першим Посвяченням). Одна з функцій цього Променя полягає в з’єднанні душі і тіла, вищого і нижчого, життя і форми, духу і матерії. Таке творче завдання учня, зайнятого підйомом енергій сакрального центру в горловий і встановленням правильних відносин між особистістю і душею. Як між Духовною Тріадою і насиченою душею особистістю повинна бути побудована антахкарана, проведена як світловий міст, так встановлюється і аналогічний міст, або співвідношення, між душею і особистістю учня і   в його механізмі – між двома головними центрами і двома залозами в голові.

Коли вищі і нижчі духовні аспекти сполучені світловою лінією, а сакральний і горловий центри міцно сполучені і вирівняні, учень, що посвячується, стає відповідним до божественного Плану творчим працівником і “магічним виконавцем” роботи божественної побудови. Він є конструктивною силою, що свідомо володіє енергією на фізичному плані, і створює форми, які виражають реальність, а це є справжньою магічною роботою.

Таким чином, в цій творчій роботі взаємодіють три енергії:

 1. Енергія, що концентрується в аджні і що характеризує особистісне життя.
 2. Енергія, що концентрується в головному центрі внаслідок активності душі.
 3. Енергія Сьомого Променя Церемоніального Порядку або Майстерності, завдяки якій стає можливою відповідна до Божественного Плану істинна творча активність.

Про перше Посвячення не можна сказати нічого особливого. Учень, що Посвячується, як і раніше працює в бідно освітленій “печері духовного народження” і вимушений продовжувати боротьбу за розкриття божественності, головним чином на фізичному плані, який символізується для нас словом “Віфлеєм”, що означає “будинок хліба”. Вирішуючи подвійну задачу: “підйому нижчих енергій в світло” при одночасному “опусканні вищих енергій в тілесне вираження”, він стає білим магом.

При цьому Посвяченні він уперше бачить, які основні енергії повинен привести до вияву, і підсумок цього бачення описаний для нього в наступних словах “Древнього Коментарю”:

“Коли, опускаючись, Жезл Посвячення торкається нижньої частини хребта, відбувається підйом. Коли очі відкриваються світлу, сприймається те, що повинне бути опущене в форму. Побачене усвідомлюється, і приймається тягар майбутнього. Печера освітлюється, і з’являється нова людина”.

Нехай же виконається це для всіх вас, що читають ці рядки,   про це молиться і цього бажає ваш друг і порадник.

 

Посвячення II. Хрещення в Йордані.

Це, мабуть, одне з найважливіших Посвячень, оскільки воно пов’язане з тим аспектом особистості, який приносить найбільші труднощі всім: це емоційне, або астральне, тіло. Сьогодні людською масою управляють емоції і почуттєвий відгук на оточення, розумна ж реакція на життя, яке воно є, як правило не властива їй. Звична бурхлива реакція лише погіршує справу і вносить додаткові труднощі, створюючи  неконтрольовані вихори енергій,  мани і омани. Хоч в деяких випадках вона може привносити і деякий рятівний елемент, але шаленство астрального випробування і сила астральної спокуси (як її цілком можна назвати) багатократно посилює страждання. Сюди ж треба віднести і матеріалістичний ухил багатьох рішень, що залучають силу світової майі, а це дуже ускладнює проблему.

Хоч все це дуже сумно і говорить про закінчення епохи та припинення атлантичної вібрації і якості, перенесені з таким могутнім впливом в нинішній арійський цикл, але проте безперечно свідчить про сприятливу можливість для раси. Людство – у відносно широких масштабах – стоїть перед другим Посвяченням, або Посвяченням Хрещення.

Концепція хрещення завжди асоціюється з концепцією очищення. Те, що очищає, завжди символізувалося водою, і водою ж символізується астральний план з його нестабільністю, його бурями і затишшям, переповнюючими його емоційними реакціями і податливістю, що перетворює його в прекрасну арену для властивої неоновленій людині схильності до створення брехливих мислеформ. Він реагує на кожний імпульс, кожне бажання і кожне можливе магнетичне “тяжіння” матеріальної, або субстанціальної, формальної сторони природи. Під час циклів затишшя він рівно відображає як хороше, так і погане. Отже, при маніпуляціях Темної Ложі він стає провідником брехні, а під впливом великої Білої Ложі, духовної Ієрархії нашої планети, – провідником реакції спрямування. Це поле боротьби між полюсами пар протилежностей. Проблема ускладнюється тим, що люди повинні навчитися розрізняти ці полюси, щоб робити правильний вибір, котрий веде до духовної перемоги.

Сьогодні в основі безлічі людських реакцій лежить бажання добитися миру будь-якою ціною, забезпечити нормальне харчування, тепло і житло, відновити стабільність і безпеку та покінчити з тривогою, і це бажання додає астральному плану особливої важливості в людських справах і світових рішеннях. Значення цього плану настільки велике, що досягнення, які дозволив би зробити розум і охоронцем яких є інтелігенція, випускаються з уваги і майже не враховуються.

При третьому Посвяченні нарешті встановлюється контроль просвітленого душею розуму, і вже сама душа, а не феноменальна форма стає домінантою. При цьому трансцендуються всі обмеження формальної природи, а бачення цієї трансценденції під символом позитивного очищення дається під час другого Посвячення.

Я говорю не про біблійне розуміння очисного процесу. Це розуміння символічно відображає водну природу астрального плану і “обмивання водою” Посвяченого. Воно передає чисто атлантичну форму процесу Посвячення, показуючи ідею входження у воду і виходу з неї за Словом Могутності згори. Арійський же підхід до цього Посвячення поки зрозумілий не повністю.

Нинішня форма проходження другого Посвячення робить його в якомусь значенні одним з найважчих. Воно включає очищення, але це очищення вогнем, в символічному розумінні. Окультне “застосування вогню до води” дає надзвичайно серйозні і руйнівні результати. Під дією вогню вода “перетворюється в пару, і Посвячений занурюється в тумани і міазми, мани і випаровування”. Посвячений повинен вибратися з цих туманів і ман, і людство також зрештою вибереться з нинішнього туману людських справ. Успіх окремого Посвяченого служить гарантією успішної долі всієї раси. Ускладнення, що створюються поєднанням води і вогню в арійську епоху, набагато перевершують ускладнення атлантичних часів, що викликалися виключно водою. Нинішній вік – кама-манасичний, а не просто камічний, або суто астральний. Те, що я тут говорю – символ. Сьогодні крім води бажання потрібно враховувати і вогонь розуму – саме звідси виникає багато проблем людства, і саме через це друге Посвячення стало одним з найбільш важких для сучасного учня.

Однак сучасний процес Посвячення дає результат набагато більш високого порядку. Це зумовлене тим очевидним фактом, що сам склад Ієрархії, що формується нині, буде мати набагато вищий рівень, ніж той, який відповідав за керівництво людством досі.  Більш просунутому людству потрібна більш просунута Ієрархія і ієрархічне ведення. Так було завжди. Еволюційний процес розповсюджується на все, що є. Навіть Санат Кумара вчиться і просувається від порівняної недосконалості до досконалості.

Хрещення вогнем (про яке згадується в західних писаннях) неминуче несе з собою біль, причому в небаченій досі мірі, що підтверджується навіть при поверхневому погляді на світові справи.

Отже, що ж відбувається насправді і які основні факти можна виділити? Багато що буде залежати від моєї відповіді і від її інтерпретації вами, а тому я прошу вас гарненько обдумати відповіді на обидва питання.

Під впливом циклу Риб, який вже завершується, переважно активним був Шостий Промінь Ідеалізму, або Відданості. Це Промінь односторонньої рішучості і – з певної точки зору – Промінь сліпих дій. У якийсь момент часу індивід, група або людство бачить лише один аспект реальності, як правило (в нинішній точці еволюції людини) найменше бажаний. Все інше дуже міцно закрите для них, і вони бачать лише одну картину, їх горизонт обмежений лише однією точкою кола (в езотеричному значенні). Для основної маси людства цим аспектом реальності, який бачать та заради якого живуть і вмирають люди, є матеріальний світ, матеріальний комфорт, матеріальне володіння і матеріальні досягнення. Сьогодні про це неспростовно свідчать профспілковий рух і вже помітні в ООН тенденції. Світ інтелекту бачить як головний набагато менша частини людства. Для загалу ж бажаним управителем, або контролюючим чинником, залишається конкретний розум. Таким чином, домінує сфера матеріального контролю і інтересів.

Це означає, що центр сонячного сплетення є домінуючим чинником, оскільки індивід, група або нація – не виключаючи навіть інтелігенції – керуються і мотивуються бажанням матеріального добробуту, територіальних володінь і планомірних матеріальних рішень в сферах економіки і управління. Це не обов’язково негативне бажання, просто (згідно з нинішніми поняттями про емоційні бажання) воно отримує основну увагу і ставиться на перше місце. Однак по самій суті своїй це вторинне бажання, що відноситься до Наслідку, саме до “Наслідку”, адже навіть найпередовіші представники людства ще не здатні мислити на причинних рівнях.

Що можна сказати про основну мету Посвяченого після другого Посвячення? Від уявлень про прийняття Посвячення як про завершення зусиль я прошу вас перейти до більш високого і прийнятного уявлення про нього як про перший крок, що відзначає початок, а не завершення. Так що ж тоді очікує Посвяченого, який увійшов в очисну воду або, вірніше, вогонь? Чому він віддає свої сили? Що повинно трапитися в “сфері життєвості” (я хочу, щоб ви звиклися з цим зворотом) і які результати будуть отримані в механізмі, з яким він підходить до місця Посвячення? Це важливі моменти, це аспекти того життєвого процесу, що повинен обумовити учня. У кінці процесу Посвячення він повинен розпізнати деякі енергії і божественні аспекти як ті, що відіграють тепер свою роль в його мисленні і цілях – енергії, які досі  (навіть при їх наявності) були бездіяльними і не мали контролю.

На нього чекає третє Посвячення Перетворення. Його чекає великий перехід від фокусу емоційного спрямування до фокусу інтелектуального мислення. Принаймні теоретично, він відкинув контроль астрального тіла і природи, але потрібно ще багато зробити. Ще сильні колишні бажання, древні астральні реакції і звичні емоції, однак він розвинув нове ставлення до них і бачить нову перспективу для астрального тіла. Вода, вогонь, пара, мана, помилки, неправильне розуміння і емоційність все ще означають щось особливе і небажане для нього. Тепер він негативний до їх позиву і позитивний до фокусу вищих вимог. Те, що він тепер любить, до чого прагне, чого бажає і заради чого будує плани, знаходиться в іншому, більш високому вимірі. Своєю готовністю пройти друге Посвячення він завдав першого удару своєму природженому егоїзму і продемонстрував рішучість мислити більш широко і більш включаюче. Група починає значити для нього більше, ніж він сам.

Що ж сталося в технічному розумінні? Починається перенесення енергій центру сонячного сплетення з головної розрахункової палати під діафрагмою в серцевий центр – один з трьох основних центрів, куди повинні переміститися всі нижчі енергії. Перше Посвячення дало бачення вищої творчості, і енергія сакрального центру стала повільно підійматися в горловий центр. Друге Посвячення дає бачення більш високого фокусу, і посвячуваний починає повільно відкривати своє місце в загальному більшому. Ця нова творчість і новий фокус стають його найближчими цілями, і життя для нього вже не повернеться в старе русло. Часами його ще можуть перемагати старі фізичні установки і бажання, величезну роль в його життєвому вираженні ще може грати егоїзм, однак – за ними і в спробах підпорядкувати їх – будуть глибоке незадоволення існуючим положенням справ і болісне усвідомлення невдачі. У цей період учень починає вчитися робити висновки зі своїх невдач і пізнавати деякі фундаментальні відмінності між тим, що природне і об’єктивне, і тим, що надприродне і суб’єктивне.

Посвячення, яке ніяк не позначається на повсякденних реакціях, приносить мало користі і в принципі є не справжнім. Для езотеристів важливо розпізнавати посередність і розуміти, що ніхто не “приймає” Посвячення і не проходить через цю кризу, не принісши раніше значну користь і не продемонструвавши розвиненого інтелекту. Без цього можна обійтися при першому Посвяченні, але друге обов’язково вимагає корисного і відданого життя і твердої рішучості взяти участь в світовому служінні. Необхідні також смирення і виражене визнання божественності у всіх людях.

А зараз нам треба розглянути проблему свободи від обмежень матерії і перевести всю цю тему в практичну площину.

Ймовірно, всі згодні з тим, що саме сфера емоцій і схильність до емоційних реакцій складає головне обмеження людини, як в індивідуальному, так і в національному плані. Наприклад, всім зрозуміло, що керуючий громадською думкою демагог робить особливий упор на людських емоціях і на людському егоїзмі. По мірі прогресу раси до ментального вираження цей потворний вплив буде неухильно ослаблятися, і як тільки маса (що складається з мільйонів так званих “людей з вулиці”) почне ефективно мислити, демагогічний підхід втратить свою дієвість. Головна битва в сьогоднішньому світі ведеться за свободу пересічного громадянина думати самостійно, робити власні висновки і ухвалювати власні рішення. Саме тут протікає головна битва між Великою Білою і Темною Ложами.

Свобода людського духу, свобода мислити, управляти і молитися, керуючись природженим, інстинктивним людським бажанням під впливом еволюційного процесу, свобода вибирати потрібну форму правління і релігії – це законні прерогативи людства. Будь-яка група осіб і будь-яка форма управління, що не визнає цього права, йдуть наперекір принципу, який керує Великою Білою Ложею.

Сьогодні світ як і раніше ділиться на зловмисних і володіючих величезною владою людей, на їх жертви і на байдуже реагуючі інші нації. Все вирішують емоційна реакція на ситуації і емоційна експлуатація окремих людей і цілих націй тими, кого ніяк не назвеш емоційними, але хто ментально переконаний в необхідності діяти в певних напрямах, що обіцяють особисте благо їм, але – по великому рахунку – не тим народам, про які йде мова.

Таким чином, ми повертаємося до проблем астрального плану, емоційного рівня свідомості і до другого Посвячення. Це Посвячення позбавляє людину від емоційного контролю і дозволяє їй перенести свою свідомість на ментальні рівні, щоб з цього більш високого фокуса контролювати свої нормальні, добре розвинені емоційні вияви.

Три ключових ноти другого Посвячення і пов’язаних з ним способи дій дають нам ключ до світових проблем і в той же час вказують на їх рішення і на вихід з нинішнього тупика. Ці ключові ноти передаються словами “Самовіддача”, “Мана”, “Відданість”.

Самовіддача прагнучого викликає вогонь, і це дуже важливе твердження. “Вогонь самовіддачі” охоплює прагнучого на вищих рівнях астрального плану і відразу ж фокусує його волю, як вона проявляється на ментальному плані. Таке фокусування в свій час ініціює серйозну роботу по переміщенню його свідомості на ментальні рівні. Негайно услід за цим “вогонь” здійснює свій вплив, і першою реакцією (як я вже вказував) стає “змішання вогню і води”, породжуючи туман, міазми, мани і ілюзії. Всі чотири слова потрібно розуміти символічно. Ці мари залежать від Променя та індивідуальної і національної точок еволюції. Дуже важливо навчитися мислити як можна ширше, і я не буду зупинятися на цьому. Визначивши свій “духовний намір”, люди дуже швидко розкривають суть своїх ман. Національні мани також чудово видні зі сторони, хоч поки рідко – самим націям. Розсіяти ж мари допомагає відданість: відданість якійсь людині, Вчителеві або якому-небудь ідеалістичному проекту. Нарешті, це безмежна відданість Шляху, прагнення рухатися по ньому у що б то не було, а також неухильна прихильність служінню, як найважливішій умові руху по Шляху.

Самовіддача, що приводить до мани, яка розсіюється відданістю, – ось ключові ноти другого Посвячення. Не забувайте, що націоналізм є результатом самовіддачі якому-небудь національному проекту і породжує мари, що ускладнюють становище в світі.

Кожний прагнучий повинен осмислити ці три аспекти еволюційного розкриття, адже вони визначають його місце на Шляху, Посвячення, до якого він готується, і характер його служіння людству.

Як же впливає поєднання цих трьох чинників на життя людини? У основному це подвійний вплив:

 1. Передусім, починається майже несамовита і непереборна активність центра сонячного сплетення, яка викликається самовіддачею і неминуче породжує ману.
 2. Зрештою завдяки якості відданості шаленіючі енергії центра сонячного сплетення опиняються під контролем. Саме за допомогою цієї якості даний центр перетворюється у важливе місце очищення всіх емоційних реакцій і всіх ман і на певний період стає причиною різних бід, конфліктів, болю і страждання.

Внаслідок цього подвійного впливу якість відданості приводить в дію могутній елемент трансформації, і центр сонячного сплетення стає не тільки місцем очищення, але і головним чинником підйому з-під діафрагми в серцевий центр фізичних і активних емоційних енергій. Це тривалий процес, який прагнучий вимушений пройти між Посвяченнями. Нам кажуть (і це дійсне так), що найтривалішим буває період між першим і другим Посвяченнями. Це істина, з якою треба рахуватися, але потрібно також пам’ятати, що це далеко не найбільш важкий період. Для чутливого і гостро сприймаючого прагнучого найбільш важким буває період між другим і третім Посвяченнями.

Це період інтенсивних страждань, покарання марами і ілюзією, ув’язнення в ситуаціях, з яких довго не видно ніякого виходу, і неухильного просування – наскільки це можливо для прагнучого в так гнітючому положенні – в правильному напрямі і з духовною рішучістю. Все це, як правило, відбувається у пітьмі, де він спирається на свій розум, що шукає розуміння за допомогою логіки, але рідко діє по натхненню. І проте,  благотворна робота здійснюється. Досягається контроль над емоціями, і розумовий чинник невідворотно і все більш впевнено займає своє законне місце. Час від часу від душі через розум поступає світло: мерехтливе, ще нестійке, не передбачуване, котре нерідко ускладнює положення, але в кінцевому результаті дає той необхідний контроль, який приводить до свободи.

Подумайте над цим. Свобода – це лейтмотив індивіда, котрий стоїть напередодні другого Посвячення і того, що чекає його за ним, – підготовки до третього Посвячення. Свобода – це ключова нота світового учня в цей час: свобода жити, свобода мислити, свобода знати і планувати, якої вимагає людство сьогодні.

Посвячення Перетворення (Преображення), яке ми будемо розглядати наступним, є найбільш важливим з усіх перерахованих. З певної точки зору воно має особливий зв’язок з п’ятим Посвяченням Прозріння (Одкровення) і сьомим Посвяченням Воскресіння. Всі три ведуть до свободи: свободи від особистості, свободи від сліпоти, або свободи від всіх семи планів нашого планетного існування – планів, які іноді називають планами людської і надлюдської еволюції. Ви вже помітили, що я торкнувся аспекту Посвячення, про який ми майже не говорили досі, – аспекту свободи. Шлях Посвячень іноді називається Шляхом Звільнення, і до цього важливого аспекту процесу Посвячення я і намагаюся привернути вашу увагу. Я постійно говорю про те, що Посвячення насправді не є тією химерною сумішшю самодостатнього досягнення, церемоніалу і визнання Ієрархією, як вважають основні окультні групи. У набагато більшій мірі це процес виключно напруженої праці, що перетворює Посвяченого в те, чим він і є. Тут можна говорити про визнання Ієрархією, але не в тому вигляді, в якому це звичайно зображається. Посвячений проявляється в товаристві тих, хто пройшов перед ним, де його не відкидають, але придивляються до нього і доручають роботу.

Посвячення – це також ряд все більших звільнень, що дають все більш широку свободу від минулого досвіду і що мають на увазі подальше просування по шляху (необхідне або дозволене душею). Ці звільнення – результат Відстороненості, Безстрасності і Розрізнення. У той же час Дисципліна спонукає і робить можливою наполегливу працю, без якої не піднятися на наступний рівень. Кожному з чотирьох методів (бо це саме методи) передує подолання ряду ілюзій, проявлення і осмислення яких не залишають прагнучому іншого вибору, як тільки рухатися до ще більшого світла.

Я хочу, щоб ви вивчали Посвячення під кутом звільнення, дивлячись на нього як на процес напруженого досягнення свободи. Усвідомивши цей базовий аспект Посвячення, Посвячений нерозривно зв’язує свій досвід з досвідом всього людства, основна боротьба якого спрямована на отримання тієї свободи, “яка дозволить розкритися душі і її здібностям і зробить вільними всіх людей, тому що кожен знайде власну свободу”.

Вивчаючи дев’ять Посвячень з цієї точки зору, ви пересвідчитеся, що кожне з них абсолютно однозначно відмічає точку досягнення, і тому весь предмет Посвячення знаходить нову красу і висуває додаткові причини терпіти біль і боротися заради досягнення. Дозвольте мені натякнути (і не більш) на те, що я маю на увазі:

Посвячення I.         Народження. Свобода від контролю фізичного тіла і його схильностей.

Посвячення II.        Хрещення. Свобода від контролю емоційної природи і егоїстичної чутливості нижчого «я».

Посвячення III.       Перетворення. Свобода від древнього авторитету троїстої особистості, що відмічає кульмінаційний момент в історії всіх Посвячених.

Посвячення IV.       Зречення. Свобода від всякого егоїзму і відкидання особистого життя в інтересах більшого цілого. Навіть душевна свідомість втрачає своє значення, а її місце займає більш універсальна і близька до божественного Розуму обізнаність.

Посвячення V.        Прозріння. Свобода від сліпоти – звільнення, що дозволяє Посвяченому знайти нове бачення. Це бачення Реальності, котра лежить за всім, що відчувалося і було відомо досі.

Посвячення VI.       Рішення. Свобода вибору. Варіанти вибору описані вище в даній книзі.

Посвячення VII.      Воскресіння. Свобода від влади феноменального життя семи планів нашого планетного Життя. Насправді це «підйом з або над» космічним фізичним планом.

Посвячення VIII.     Перехід. Свобода від свідомості (у вашому розумінні цього слова) і отримання такої обізнаності, або свідомого розпізнавання, які не мають відношення до свідомості, як ви розумієте даний термін. Це можна розглядати як абсолютну свободу від чутливості, але при повному розквіті тієї якості, яку ми неадекватно називаємо «співчуттям». Більше я нічого не можу сказати.

Посвячення IX.       Відмова. Свобода від яких би те не було знад, особливо тих, що відносяться до вищих планів. Треба постійно пам’ятати (про що я не втомлююся повторювати), що наші сім планів – це сім підпланів космічного фізичного плану.

Мета такої свободи насправді являє собою головний стимул для руху по Шляху Повернення. Одним з найбільш духовно обнадійливих моментів в сьогоднішньому світі є звучне в кожній країні слово Свобода. Великий учень Ф.Д. Рузвельт «закріпив» це слово в новому, більш універсальному значенні, і тепер воно наповнене для людства більш широким і глибоким значенням.

 

Посвячення III. Перетворення (Преображення)

Немає потреби вдаватися в символічні деталі даного Посвячення. Вся ця тема добре освітлена в написаній А.А.Б. книзі «Від Віфлеєму до Голгофи» – книзі, яка представляє предмет п’яти Посвячень в зрозумілому для християнського Заходу вигляді. Хотілося б нагадати вам про те, що насправді третє Посвячення є першим з головних Посвячень і вважається таким емануючим Джерелом нашого планетного Логоса, а також з точки зору Саната Кумари і двох великих планетних центрів: Шамбали і Ієрархії. Під емануючим Джерелом я маю на увазі грандіозне Джерело всього нашого планетного життя, сонце Сиріус, і Ложу Божественних Істот, Які діють з цього небесного Центра.

Перші два Посвячення – що вважаються лише Посвяченнями порогу – являють собою досвід, що готує тіло посвячуваного до прийняття страхітливого напруження третього Посвячення. Це напруження проводиться через тіло Посвяченого під керівництвом планетного Логоса, перед Яким Посвячений з’являється уперше, а як передавальна ланка використовується Жезл Посвячення. Друге Посвячення звільнило Посвяченого від астрального рівня свідомості, астрального плану – плану мани, омани і спотворень. Це був дуже важливий досвід, оскільки Посвячений (що уперше з’являється перед Єдиним Посвятителем при третьому Посвяченні) повинен звільнитися від якого б то не було магнетичного, або манливого, “тяжіння” з боку особистості.

Механізм особистості повинен досягнути такої чистоти і нечутливості до матеріальних позивів трьох світів, що в Посвяченому не залишається вже нічого, що могло б перешкодити божественній посвячувальної активності. Переможені і поставлені на належне місце фізичні потреби; очищена і поставлена під контроль природа бажання; розум відгукується головним чином на ідеї, інтуїтивні осяяння і імпульси, які надходять від душі, та приступає до своєї головної функції інтерпретатора божественної істини і передавача намірів Ашраму.

Таким чином, третє Посвячення являє собою кульмінаційний пункт, що відкриває новий цикл активності, який вінчається сьомим Посвяченням, Воскресінням. Зверніть увагу, що третє, п’яте і сьоме Посвячення контролюються П’ятим, Першим і Другим Променями. Як і слід чекати, від цих Променів течуть ті енергії, які передаються Жезлом Посвячення.

Посвячення III. П’ятий Промінь Науки. При надходженні ця енергія здійснює основний вплив на розум, або манас, п’ятий принцип. Посвячений при цьому може користуватися розумом, як головним інструментом цієї енергії в роботі, що передує четвертому і п’ятому Посвяченню.

Посвячення V. Перший Промінь Волі, або Могутності. Приймаючи це Посвячення, учень уперше пізнає значення волі і користується нею для з’єднання головного центра з центром в основі хребта, завершуючи почату при третьому Посвяченні інтеграцію.

Посвячення VII. Тут як головний планетний Промінь бере участь Другий Промінь Любові-Мудрості. Посвятитель (діючи цього разу з вищого, логоїчного, плану) Жезлом Посвячення надає таємничий ефект на все людство і – в меншій мірі – на інші близькі царства. Цей ефект подібний до того, що має місце для індивідуума при п’ятому Посвяченні, коли завдяки використанню волі головний центр і центр в основі хребта входять в тісне сполучення.

Прагнучому і учневі потрібно пам’ятати, що ефект кожного наступного за третім Посвячення проявляється не тільки для конкретного Посвяченого. При всіх подальших Посвяченнях він виступає вже як ланка, що передає енергію, котра з кожним прикладанням Жезла тече через нього все інтенсивніше. Він діє переважно як засіб передачі, пониження і подальшого безпечного розподілу енергії в масу. Кожного разу, отримуючи Посвячення і з’являючись перед Посвятителем, учень стає лише інструментом, за допомогою якого планетний Логос стикається з людством і несе людям свіже життя і енергію. Робота, яку учень виконував до і під час третього Посвячення, мала чисто підготовче значення для служіння «передавачем енергії». Ось чому в сьомому Посвяченні бере участь домінуючий Промінь нашої планети – Другий Промінь Любові-Мудрості. Ніяка енергія на нашій планеті не зрівняна за своєю дією з його енергією, і ніяке її вираження не має такої чистої і конструктивної якості, як те, що впливає на Посвяченого при сьомому Посвяченні. Сьомий пік Посвячення відмічає ще одну кульмінаційну точку в русі Посвяченого і знаменує початок циклу абсолютно іншого досвіду.

При третьому Посвяченні стимулюється центр аджна (центр між бровами). Цей факт представляє великий інтерес, оскільки при цьому Посвяченні учень починає свідомо і творчо направляти через аджну  вхідні в нього енергії на людство загалом.  Ось ці енергії:

 1. Енергія його власної душі. Ефект у неї чисто груповий, і, хоч вона діє через особистість, але свідомо прямує у зовнішній світ – після завершення процесу трансформації, що протікає по мірі наповнення усього його троїстого механізму енергією, що отримується.
 2. Енергія Ашраму, в який він входить. І ця і попередня енергії неодмінно є енергіями його душевного Променя і Ашраму, який належить до того ж Променю. Своєю дією ця енергія – в залежності від його здатності приймати і направляти – сприяє виконанню божественного Плану.
 3. Енергія Самої Ієрархії. Ієрархія контролюється в основному енергією Другого Променя Любові-Мудрості, хоч поєднання з іншими шістьма Променями видозмінює і збагачує цей домінуючий Промінь. Спочатку Посвячений використовує цю енергію в основному неусвідомлено і без якого-небудь конкретного наміру, що пояснюється грандіозністю цього енергетичного резервуару. Приймачем прихідної енергії він став головним чином тому, що є Посвяченим членом Ієрархії і чистим каналом передачі.
 4. Особлива енергія, що передається йому Санатом Кумарою під час даного Посвячення. Ця енергія абсолютно відрізняється від тих, що передавалися йому під час попередніх Посвячень. Вона надходить з Шамбали і є унікальною (в невизначному а, тому, незбагненному для вас значенні) енергією Самого планетного Логоса. Логос направляє позппланетну енергію (при наступних за третім Посвяченнях) з власного центра аджна в головний центр Посвяченого, а звідти безпосередньо в його аджну. Потім ця енергія прямує зовні в призначену їй область служіння. Вона відрізняється настільки високою якістю, що механізм реєстрації в оснащенні Посвяченого абсолютно не здатний відчути її прийом і циркуляцію через три головних центри. І хоч він не усвідомлює її присутність, ця енергія все ж потрапляє через нього в світ.

Аджна – це «центр напряму». Його розташування між очима символічне і втілює подвійну спрямованість життєвої енергії Посвяченого: назовні в світ людей і вгору до божественного Життя і Джерела всього Буття. Якщо енергія спрямовується свідомо (про деякі енергії Посвячений обізнаний постійно), то центр аджна контролюється і підкоряється внутрішньому духу людини. Оперуючи з прихідними енергіями, ця духовна людина виходить з древньої посилки про те, що «енергія слідує за думкою». Тому сферою її основних зусиль стає її життя мислення, оскільки вона знає, що розум є засобом напряму. Людина намагається концентруватися в самій собі, щоб зрештою навчитися свідомо контролювати і направляти божественні енергії, які все надходять. Насправді, це важлива задача для Ієрархії і та робота, заради якої постійно вчаться і яку суворо виконують всі Вчителі. З течією процесу еволюції стають доступними нові, більш високі енергії, що особливо помітно сьогодні, коли Вчителі готуються до нової появи Христа.

Є три слова, які є такими, що направляють для учня, який опановує над своїм життям, своїм оточенням і своїми обставинами. Це Інтеграція, Напрям і Наука. Задача, що стоїть перед ним після третього Посвячення, полягає в зміцненні особистісної інтеграції і перетворенні себе в насичену душею особистість, а також в інтеграції в своє оточення з метою служіння. Сюди ж треба додати і більш тонку задачу інтеграції в Ашрам, щоб стати невід’ємною частиною загону працівників Вчителя.

У роботі по інтеграції він безперервно вчиться користуватися центром аджна і свідомо, з правильним розумінням працювати з енергією, приймаючи, трансмутуючи і розподіляючи її як своє основне служіння в Ашрамі. Його лейтмотивом є правильний напрям як результат правильної реакції на намір Ієрархії і вказівки власної душі. Він проявляє, що і інтеграція, і напрям вимагають окультних, наукових знань. І він працює як вчений, тому всі три ключові ноти його життя як Посвяченого – перед третім Посвяченням і безпосередньо після нього – зумовлюються і спрямовуються розумом, а сферою його головних зусиль як служителя стає ментальний план.

І знову ви бачите, що процес Посвячення я описую не як чудову картину, але як картину важкої праці, безперестанних зусиль і напруженого ментального і духовного життя. Тут є над чим подумати, подумати серйозного і глибоко. Я дуже, дуже хочу і сподіваюся, щоб ви усвідомили, що дане вчення вам під силу, і щоб зрештою ви зрозуміли процес Посвячення і зробили його частиною свого життя.

 

Посвячення IV. Велике Зречення, або Розп’яття

Представлення більшості людей про Посвячення зречення (званому в християнській традиції «Розп’яттям») настільки закристалізувалось, що дуже нелегко запропонувати вашій увазі щось, що зруйнує уявлення, що склалося про нього, яке неминуче применшує у вашій свідомості суть питання. Стереотипне уявлення про розп’яття пов’язане з мукою і смертю, тоді як ні те, ні інше не відображають істинного значення. Давайте ж розглянемо деякі значення цього Посвячення.

Знак Хреста – що асоціюється в західному світі з цим Посвяченням і з християнською вірою – насправді являє собою космічний символ, що з’явився задовго до християнської ери. Це один з головних знаків в свідомості Тих просунутих Істот, Які з далекого сонця Сиріуса, де перебуває істинна Велика Біла Ложа, спостерігають за долями нашої Сонячної системи, приділяючи особливу увагу (чому, нам ще не відомо) нашій порівняно малій і явно незначній планеті Землі.

Слово «розп’яття» походить від двох латинських слів, що означають «прикріпляти до хреста». Хрест, з яким пов’язане дане Посвячення, це Кардинальний небесний Хрест. На цей хрест учень переходить з Фіксованого небесного Хреста при четвертому Посвяченні. На цьому фіксованому хресті він був розіп’ятим з моменту, коли опинився на Шляху Випробувань, а потім і на Шляху Учнівства. На цьому Шляху – трансцендувавши феноменальний світ і встановивши через антахкарану нерозривний контакт з Монадою – він зрікається від Мутабельного Хреста існування в трьох світах (в світі явищ) і через якийсь період часу переходить з цього хреста на Фіксований Хрест, встановлений в світі значення, де він навчився упевнено перебувати. Все це сталося в період перших трьох Посвячень. Зречення позбавляє його від подальших випробувань, перевірок і труднощів, які неминуче приносить з собою розп’яття на Фіксованому Хресті. Тепер він може зайняти своє місце на Кардинальному Хресті з всією його космічною значущістю і можливостями. Стосовно до індивіда це має символічне і переносне значення, що ж до Небесної Людини, то для неї все це не символічно, а цілком реально. З точки зору верховних Вчителів Сиріуса наш планетний Логос, Санат Кумара, знаходиться поки на Фіксованому Хресті. У першій сонячній системі Він зійшов на Мутабельний Хрест, а в нинішній утримується поки «прикованим до Свого місця» Фіксованим Хрестом. У наступній же сонячній системі Він перейде на Кардинальний Хрест і «звідти повернеться в те Високе Місце, з якого вийшов». Таким чином, зрозуміло, чому я підкреслюю той факт, що ці три хрести лише символізують досвід індивідуального учня. Давайте розглянемо їх детальніше:

 1. Мутабельний Хрест управляє трьома світами і особливо астральним планом. На цьому хресті «розп’ята» середня людина, яка залишається на ньому до отримання необхідного досвіду і свідомої переорієнтації на наступну фазу розкриття.
 2. Фіксований Хрест управляє п’ятьма світами людського розвитку і зумовлює досвід всіх учнів. Завдяки дисципліні і досвіду, що отримується з її допомогою на цьому хресті, учень переходить від одного зречення до іншого, поки не досягає остаточної свободи.
 3. Кардинальний Хрест управляє Вчителем, що проходить наступні п’ять Посвячень. Цікаво, що четверте Посвячення не керується ні Фіксованим, ні Кардинальним Хрестом, але практично досвідом перехідного періоду, коли учень сходить з Фіксованого Хреста і, намагаючись зійти на Кардинальний, стає Вчителем. Можна, тому, зазначити, що три Посвячення – перше, друге і третє – випробовують знання і досвід учня, потім йде Посвячення переходу, а за ним і п’ять наступних Посвячень, які на Кардинальному Хресті проходить вже Вчитель.

Потрібно пам’ятати, що природу людини на Мутабельному Хресті характеризує самосвідомість; що на Фіксованому Хресті учень швидко знаходить групову свідомість, якщо правильно засвоює досвід, що нагромаджується; і що на Кардинальному Хресті Вчителеві властива універсальна свідомість, яка зрештою втілюється в свідомість космічну – стан буття, недоступний вам навіть в найсміливіших польотах фантазії. Перший натяк на зростання космічної свідомості учень отримує, коли проходить шосте Посвячення Рішення. Тоді (за допомогою Своєї просвітленої волі, але не розуму) Він вибирає один з семи Шляхів. І надалі поведінка, обізнаність і активність Вчителя все в більшій мірі визначаються свідомістю Того більшого Життя, яка охоплює нашого планетного Логоса, як Сам Він охоплює Своєю свідомістю людство.

Звідси видно, наскільки Посвячення розп’яття (яке привласнив собі християнський світ) грандіозніше за своєю значущістю, ніж уявляють собі ті, що вивчають. Проте, таке привласнення передбачалося божественним Планом Ієрархії, оскільки який-небудь великий Наставник – Своїм життям і вченням – обов’язково привертає увагу до одного з Посвячень. Скажемо, Будда Своїми Чотирма Благородними Істинами насправді визначив платформу, на якій стоїть Посвячений третьої міри. Цей Посвячений нічого не бажає для себе особисто, бо вільний від трьох світів. А Христос показав і акцентував для нас четверте Посвячення з його найважливішим переходом з Фіксованого Хреста на Вершину Вознесіння, що символізує перехід внаслідок Посвячення.

Посвячення розп’яття має одну дуже повчальну особливість, яка збереглася для нас в його часто використовуваній назві «Великого Зречення». У цей момент Посвячений отримує важливий досвід, усвідомлюючи (оскільки бачить і знає), що антахкарана успішно завершена і прямою енергетичною лінією з’єднує між собою Духовну Тріаду, його розум і мозок. При цьому його раптово відвідує приголомшуюча думка про те, що душа, егоїчне тіло на його власному рівні, те, що віками було передбачуваним джерелом його існування, його водієм і наставником, більш не потрібна. Відтепер як насичена душею особистість він безпосередньо пов’язаний з Монадою. Він відчуває себе покинутим і, подібно Вчителеві Ісусу, готовий закричати: «Боже Мій! Боже Мій! для чого Ти Мене залишив?» Проте, він здійснює необхідне зречення, і каузальне тіло, тіло душі, відкидається і зникає. Це кульмінаційне зречення, знакова дія зроблених за безліч віків малих зречень. Зречення відмічає еволюцію всіх прагнучих і учнів – зречення, до якого свідомо готуються, осмислюють і здійснюють.

Я вже натякав вам на те, що четверте Посвячення, Зречення, тісно пов’язане з шостим і дев’ятим Посвяченнями. Шосте Посвячення можливе лише після того, як Посвячений однозначно здійснив необхідне зречення. У нагороду йому дозволяється зробити абсолютно вільний вибір, демонструючи досягнення своєї початкової свободи. Дев’яте Посвячення (Відмова) не несе в собі елемента зречення. Це не відмова втримувати, оскільки на даному етапі Посвячений нічого не просить і ні за що не тримається ради свого окремого «я». Під час цього фінального планетного Посвячення Вчитель лицем до лиця стикається з тим, що можна назвати космічним злом, з тим резервуаром зла, яке циклічно заполоняє світ, а також з численною групою вчителів Темної Ложі. Але він відмовляє їм у визнанні. До цього я повернуся пізніше в розмові про це конкретне Посвячення.

У зв’язку з Посвяченням Зречення є дуже цікава відповідність, що проливає яскраве світло на його значення. Частково вони вже знайомі вам, оскільки в колишніх своїх роботах я торкався значення Четвертого Променя Гармонії через Конфлікт і четвертого, людського, царства. Однак доцільно показати тут дещо з цієї відповідності і пояснити, чому Посвячення Зречення має найбільше значення для людства і для окремо взятого учня, який, звичайно ж, є членом четвертого царства. Передусім, цей великий акт зречення відмічає момент, коли в учні не залишається нічого, що зв’язувало би його з трьома світами людської еволюції. У майбутньому він контактує з цими світами виключно добровільно і ради цілей служіння. Я віддаю перевагу слову «зречення» слову «розп’яття», оскільки останнє лише підкреслює страждання Посвяченого при зреченні від всього, що має матеріальну природу, коли він стає постійним і (якщо можна вжити це слово) стійким членом п’ятого царства природи, Царства Божого, званого нами Ієрархією. Не забувайте, що три світи звичайної еволюції утворюють щільні фізичні підплани космічного фізичного плану.

Розп’яття відображає ідею болісних і тривалих фізичних страждань, останні «три години» біблійного оповідання, що втілюють три плани нашої еволюції. Учень зрікається на всіх цих трьох планах, а тому і розпинається на кожному з них. Це означає кінець життя – з космічної точки зору особистісного життя душі у безлічі втілень. Якщо вірно, що відчуття часу – це реакція мозку на послідовність станів свідомості або подій, і якщо також вірно, що душа не усвідомлює такого чинника, як час, а знає лише Вічне Тепер, тоді три світи втіленого існування складають єдину сукупність досвіду в житті душі, який закінчується при розп’ятті, тому що душа у втіленні твердо, свідомо, за допомогою безсмертної волі зрікається від всього і раз і назавжди відвертається від матеріального світу. Учень оволодів всім, що могли дати йому три світи експерименту, досвіду і вираження (три слова, які знайомі вам по інших моїх книгах), і тепер вільний.

Здійснюючи це зречення і проходячи наступне за ним розп’яття, кожний Посвячений може разом з першим представником нашого людства, що досяг цього вигукнути: «І коли я піднесений буду, всіх залучу до Себе». Так сказав Христос. Своїм зреченням, що здійснюється «кров’ю серця», Посвячений підноситься зі світу матеріальних феноменів, оскільки звільнився від всякого бажання і всякого інтересу до них і від всякої влади, яку вони будь-коли мали над ним. Він покінчив з якою б то не було прихильністю до них. Цікаво зазначити, що Вчитель Ісус проходив Посвячення зречення в той час, коли Христос підносився в сьомому Посвяченні Воскресіння. Так паралельно йде історія двох великих Учнів – Один з Яких слухняно служив Іншому, Який більше Його, Христу, що підпорядкував власну волю волі Отця Свого Небесного.

Таким чином, дане Посвячення в особливому значенні являє собою кульмінаційний досвід і точку вступу в нове життя, до якої готувало все минуле. Після дев’ятого Посвячення Відмови відбувається космічне повторення досвіду Зречення, але на цей раз без аспекту розп’яття. У цей великий момент Посвячений відкидає, або відмовляється від контакту з космічним фізичним планом з всіма сімома рівнями його обізнаності, якщо тільки (при шостому Посвяченні Рішення) не вибрав Шлях Світового Служіння.

Під час досвіду трьох перших фаз процесу Посвячення Посвячений відкидає контроль енергій, що базуються в трьох центрах під діафрагмою, відмовляючись використовувати їх в особистісних, або егоїстичних, цілях. І центр в основі хребта, що розподіляв енергію свавілля (волі нижчого «я»), яку отримував, опустів і готовий до динамічного прийому вищої волі, яка, використовуючи хребет як канал, або символ, антахкарани, поллється в нього з вищого головного центра. Сакральний центр, який отримував і розподіляв енергію, що живила фізичні потреби і схильності в набагато більшій мірі, ніж передбачається в цей час, також опиняється під контролем – контролем, який зумовлений нормальним і правильним керівництвом з горлового центру і потрібен для підтримки життя на фізичному плані, якщо Посвячений буде втілюватися для служіння. Очищається і центр сонячного сплетення, що приймав і розподіляв енергію астрального плану, енергію емоцій і бажань. Його енергія трансмутується настільки, що проявляється під повним контролем серцевого центра, який відтепер і до сьомого Посвячення, Воскресіння, «дозволяє Посвяченому виконувати свої ієрархічні обов’язки». Таким чином, при Великому Зреченні три нижчих центри досягають точки довершеного очищення або, виражаючись символічно, довершеної пустоти. У них не залишається ні краплі власної (зумовленої еонами минулого егоїзму) енергії, і вони стають лише чистим вмістищем енергій трьох верхніх центрів. Три нижніх центри пов’язані з трьома світами особистісної еволюції, а три верхніх – з ієрархічною роботою і існуванням і знаходяться під контролем Посвяченого, контролем, який міцніє до сьомого Посвячення, Воскресіння. При цьому найважливішому воскресінні вони втрачають своє значення, адже Вчителеві енергетичні центри не потрібні, і Його свідомість трансцендується і трансформується в таку обізнаність, про яку той, хто не пройшов цих Посвячень, нічого не знає. Якщо Вчитель вирішує прийняти фізичний провідник (як захоче багато хто з Них під час нового явища Христа і екстерналізації Ієрархії на Землі), то «функціонує зверху вниз», а не (як в цей час учні, але, звичайно, не Вчителі) «знизу вгору». Я приводжу древні фрази з архівів Ієрархії. Отже, центри на ефірних рівнях нашого планетного фізичного плану Вчителям не потрібні.

При четвертому Посвяченні Посвячений починає цілком і виключно функціонувати на четвертому плані, на буддхічних рівнях космічного фізичного плану – нашому інтуїтивному плані. Рахуючи знизу вгору або зверху вниз (все одно), тут ми знову маємо вказівку на центральне положення цього Посвячення і на його значення. Три Посвячення передують йому, і три слідують за ним, останнє з яких сьоме, або остаточне планетне Посвячення, оскільки два, що залишилися, по суті своїй не мають ніякого відношення до нашого планетного Життя. Через постійне перенесення «життєвого фокусу» Посвяченого, що переміщається з трьох світів на буддхічний план, концепція воскресіння і прийняла в християнському вченні такий вигляд, що Посвячення Розп’яття описується як попереднє перед Посвяченням Воскресіння. Насправді ж це не так, хіба лише в малій мірі і як символ грядущого досвіду.

Те ж саме сталося і з ідеєю жертви, що пронизує все вчення про Посвячення Розп’яття, або Зречення, як на Сході, так і на Заході. Ця ідея асоціюється з уявленням про біль, страждання, терпіння, агонію і смерть. Але сам корінь цього слова вказує на його істинне значення: «sacer» – «робити святим». Ось що насправді відбувається з Посвяченим, він «робиться святим» і «виділяється» для духовного розвитку і служіння. Він відокремлюється від того, що стосується природи і матерії, що передається і заважає, стримує і руйнує, що ослабляє правильну активність заради чогось нового. Він вчиться визначати Цілісність, що є його божественним правом і прерогативою.

Тих, хто намагається вникнути в істинний смисл і значення цього Посвячення, чекають невимовна нагорода і краса його інтерпретації. Але для цього треба, щоб вчення Сходу і Заходу відобразили правильне розуміння цього досвіду. Ідея повного розриву зі старим життям в трьох світах досвіду, що так довго визначало роботу душі, самоочевидна. Це смерть в найбільш істинному і корисному виді. Отже всяка смерть, що трапляється сьогодні на фізичному плані, символічна і уособлює той час, коли душа, нарешті, «вмирає» для всього матеріального і фізичного, так само як людина вмирає для всякого контакту з трьома світами перед новим втіленням.

На буддхічному, або інтуїтивному, плані (четвертому рівні космічного фізичного плану) розумова природа – навіть на рівні вищого розуму, або абстрактного мислення,   втрачає контроль над Посвяченим і відтепер застосовується тільки для служіння. Їй на зміну приходить інтуїція, чистий розум, довершене знання, що осявається наповненою любов’ю метою божественного Розуму – перелічуючи деякі з назв цього четвертого рівня обізнаності, або духовної чутливості, – і Посвячений з цього часу живе в світлі істинного, або прямого, знання, що виражається мудрістю у всіх справах. Звідси і титули Вчителя Мудрості або Владики Співчуття, що присвоюються після четвертого і п’ятого Посвячень, які дуже швидко слідують один за одним. Вчитель діє з буддхічного рівня обізнаності, де проводить Своє життя, несе Своє служіння і звідки просуває План для чотирьох царств природи в трьох світах. Не забувайте про це. Пам’ятайте також, що цей фокус і ця свобода досягаються не символічною церемонією, але життями, наповненими стражданням, малими зреченнями і свідомим напрацюванням досвіду. Це свідоме напрацювання, яке приводить до четвертого Посвячення, є процесом, котрий навмисно планується. Він протікає по мірі поступового отримання істинного бачення, проникнення в божественний План і сприяння йому і заміни осмисленим спрямуванням смутних поривів і окремих спроб «бути хорошим», як звичайно виражаються прагнучі.

Ясно тепер, чому четверте Посвячення керується Четвертим Променем Гармонії через Конфлікт. Гармонізація нижніх центрів з верхніми, гармонізація або встановлення правильних відносин між трьома світами людської еволюції і буддхічним планом, поступове зміцнення зв’язку між людством і Ієрархією з кожним подальшим Посвяченням, а також служіння в ім’я встановлення правильних людських відносин між людьми. Ось деякі результати, які ви вже зараз розумієте теоретично і які коли-небудь зрозумієте практично і по суті на власному досвіді. З енергією цього Променя і працює Посвячений, здійснюючи Велике Зречення і переходячи на Кардинальний Небесний Хрест. Саме вона дозволяє йому жити в Вічному Теперішньому часі, відкинувши пута часу. Протягом всього періоду даного досвіду він бореться з тим, що матеріальне. Згідно із законом нашої планети (і згідно із законом нашої Сонячної системи) нічого не досягається без боротьби і конфлікту, які на нашій планеті асоціюються зі стражданням і болем, але після четвертого Посвячення вже не пов’язані зі стражданням. Тут можна помітити натяк на призначення нашої малої планети і на її унікальне місце в схемі речей.

Як вже говорилося, Посвячений діє тепер «зверху вниз». Це лише символічний спосіб вираження. Подібно своєму великому Вчителеві Христу, він, бажаючи служити людству, «сходить в пекло», тобто в пекло матеріалізму і життя фізичного плану, де і працює заради просування Плану. У християнському вченні ми читаємо про те, що «Христос зійшов в пекло і проповідував духам в темниці» три дні. Це означає, що короткий період часу Він працював з людством в трьох світах (оскільки час прирівнюється філософами до послідовності подій), але (в зв’язку з Своєю унікальною задачею уперше в світовій історії втілити божественний принцип любові) був покликаний, щоб стати Головою Ієрархії.

Та ж концепція роботи в трьох світах існування фізичного плану (в космічному значенні) відображена для нас в словах Нового Заповіту про те, що «завіса в храмі розідралась надвоє зверху, до низу».  Це та завіса, яка символічно не допускає людство або не дозволяє йому залучитися до Царства Божого. Її розрив Христом був унікальним актом служіння, який Він здійснив як для людства, так і для духовної Ієрархії. Цим Він полегшив і набагато прискорив встановлення зв’язку між обома великими центрами божественного життя.

Я просив би вас розміркувати над Посвяченням Зречення, постійно пам’ятаючи в своєму повсякденному житті про те, що процес зречення, який тягне за собою розп’яття нижчого «я», можливий тільки завдяки щоденній практиці відстороненості. «Відстороненість» – це східний синонім нашого «зречення». Тут я говорю про практичне використання інформації, яку дав вам. Я також просив би вас (як би дивно це не звучало) привчати себе до розп’яття, якщо ви згодні вживати це слово. Дозвольте собі звикнути до страждання, залишаючись відчуженим, оскільки ви знаєте, що ніяке страждання не торкається душі і що для звільненого Вчителя, що досяг, немає ні болю, ні мук. Всі Вчителі без виключення відкинули все матеріальне і власними зусиллями піднялися над трьома світами; відсторонилися від того, що заважає; залишили позаду пекло, і слова «духи в темниці» більш не відносяться до Них. Вони робили це не з егоїстичних спонук. Егоїстичне спрямування стоїть на першому місці в свідомості прагнучого на початку Шляху Випробувань. Але по мірі його просування по цьому шляху і по Шляху Учнівства всі подібні мотиви залишаються позаду (малі зречення), і єдиною метою в пошуках звільнення і свободи від трьох світів стає для нього допомога людству. Подібна самовіддача служінню є характерною рисою Ієрархії.

Звідси ви можете бачити, що Своїм вченням і акцентом на відстороненні Будда підготував ґрунт для Посвячення Зречення або Розп’яття. Подумайте над цими речами і зверніть увагу не велику спадкоємність зусиль і співпрацю, які характеризують Членів духовної Ієрархії. Я бажаю і молюся про те, щоб ви ясно побачили свою мету і щоб «сили вашого серця» вистачило для досягнення цієї мети.

 

Посвячення V. Прозріння (Одкровення)

У розмові про наступне Посвячення вашій свідомості в новому світлі з’являться три чинники. З того, що я скажу, з’ясується також, що ці чинники зумовлені минулим досвідом і співвідносяться з досвідом, який ще дуже не скоро чекає на вас на вашому Шляху. А поки ви, можливо, не зможете правильно зрозуміти їх. Ось ці чинники:

 • Чинник Сліпоти, яка веде до прозріння.
 • Чинник Волі, яка виробляє синтез.
 • Чинник Мети, що реалізовується завдяки Плану.

Всі три задіяні в досвіді даного Посвячення, але підходити до них треба, мобілізувавши всю свою інтуїцію. Необхідно старатися мислити так, ніби ви вже пройшли вищі Посвячення. Ви повинні мати на увазі, що кожне Посвячення дозволяє Посвяченому трохи далі «заглянути уперед», оскільки прозріння є неодмінним і постійним атрибутом людського досвіду. Все життя – це прозріння, а процес еволюції – в застосуванні до свідомості – це процес виведення сліпого з темних зон до більшого світла, а, значить, і до більш широкого бачення.

Як вам відомо, християнський світ називає дане Посвячення «Воскресінням», підкреслюючи той аспект досвіду Посвяченого, що приводить до прозріння, тобто його «підйом з океану матерії в ясне світло дня». Думку про прозріння можна прослідкувати і в християнському вченні про «Вознесіння» – Посвячення, якого насправді немає і яке не повинно називатися Посвяченням. Тому, в зв’язку з четвертим і п’ятим Посвяченнями отримуємо таку послідовність:

 1. Зречення, яке веде до розп’яття, а потім і до
 2. Вознесіння, або остаточного «підйому з», або «сходження ще вище», що приводить до
 3. Прозріння, що дає бачення як нагороду за дві попередні стадії.

Християнські богослови зробили з цих двох Посвячень три окремих епізоди, але це абсолютно нічого не значить, як скоро зрозуміє Посвячений Заходу. Він вже знає, що весь ланцюжок Посвячень разом з їх причинами, Наслідками і витікаючими з них намірами являє собою лише послідовність процесів, перехідних з одного в інший. Відповідна послідовність помітна в розкритті свідомості людини від дитинства до повної зрілості, де кожне розкриття входить в серію прозрінь, що відбуваються по мірі розвитку її бачення життя і здатності отримувати досвід. Це вірно для всіх людей, від найбільш нерозвинених до просунутих Посвячених. Різниця ж в тому, чим внаслідок минулих зусиль кожний збагачує свій досвід, в точці його еволюції і якості провідників, через які розвивається його свідомість. Вірно це і для посвячуваного учня, що свідомо приймає кожний досвід, сукупність якого становить невід’ємну частину його наміру.

Відрікшись від трьох світів і повернувшись – від контакту з чимось більш значним і цікавим – в ці світи з всім звичним в них, Посвячений раптом усвідомлює, що дійсно звільнився і став дійсно вільним, що піднятий з пітьми і тепер вільний в світі нового досвіду. Він знає, що зійшов на вершину гори, або «вознісся» на буддхічний план, з якого повинен тепер працювати завжди, а не періодично, як досі.

У своїй роботі він за власним розсудом може використовувати, а може і не використовувати фізичне тіло (з його тонкими оболонками). Він розуміє, що як індивід більше не потребує ні фізичного тіла, ні астральної свідомості, і що розум – лише інструмент служіння. Відтепер він функціонує в тілі світла, яке складається з власної субстанції. Однак, Вчитель може побудувати тіло для появи Своїм новим учням і тим, хто не пройшов вищих Посвячень. Звичайно Він додає цьому тілу людську форму і вмить будує його актом волі. Більшість Вчителів, безпосередньо працюючих з людством, або зберігають старе тіло, в якому приймали п’яте Посвячення, або вибудовують «майявірупу», або тіло майі з фізичної субстанції. Але це тіло також отримує ту форму, в якій Вони прийняли Посвячення. Особисто я віддав перевагу першому варіанту, зберігши те тіло, в якому прийняв Посвячення. А Учитель К.Х. створив тіло за образом того, в якому приймав п’яте Посвячення.

Христос ще не вирішив, яким типом фізичного провідника скористатися, приймаючи фізичну форму для безпосередньої роботи на фізичному плані. Він хоче почекати і подивитися, яка нація або група націй проробить велику, найбільш переконливу роботу в підготовці до Його нового явища. Але єврейського тіла Він вже не візьме, оскільки євреї втратили право на такий привілей. Месія, Якого вони чекають, буде один з Його старших учнів, але не Сам Христос, як передбачалося спочатку. Символічно євреї (з точки зору Ієрархії) представляють те, з чого вийшли всі Вчителі Мудрості і Владики Співчуття: матеріалізм, жорстокість і духовний консерватизм, тому сьогодні вони живуть в Старозавітному часі і керуються, егоїстичним, конкретним нижчим розумом, який розділяє.

Але у них ще буде сприятлива можливість, яка дозволить їм змінити все це, якщо вогонь страждання зможе нарешті очистити їх і спопелити їх древню закристалізованість, звільнивши їх до такої міри, що вони зможуть визнати свого Месію, Який, правда, не буде світовим Месією. Євреї більше, ніж будь-яка інша нація, потребують смирення. Завдяки смиренню вони зможуть засвоїти щось цінне і навчитися потрібній співмірності. Вони дорогі серцю Христа, Який – для виконання Своєї великої задачі – вибрав єврейське тіло, але через матеріалізм євреїв і відкидання ними духовної можливості Він не зможе знову використати їх расовий тип. Це дуже ускладнило б справу. Цілком ймовірно, що роль Месії візьме на Себе (під керівництвом Христа) Вчитель Ісус.

Вчитель, що стоїть на символічній Горі Вознесіння, володіє повним знанням про минуле, добре розуміє, якого роду служіння повинен нести ради людства, і знаходиться в очікуванні. За попередній цикл життів в посвячувальному служінні людству Він декілька разів чув «Голос Отця». Ця символічна фраза означає контакт з тим аспектом самого себе, який був причиною появи його душі і довгого, довгого циклу втілень, – з Монадою, Духом, Єдиним, Життям, Батьком. І кожний раз цей Голос давав йому усвідомлення. Насправді це голос Посвятителя, в Якому ми живемо і рухаємося і існуємо. Всі попередні видіння Вчителя вели Його до цієї високої точки очікування. Тепер Він знає, де знаходиться сфера Його служіння – в Ієрархії, працюючій в ім’я всіх живих істот. Він також знає, що Йому Самому ще слід прогресувати, просуватися уперед і пройти велике Посвячення Рішення (шосте), до якого треба готуватися. Він знає, що це Посвячення має на увазі правильний вибір, але правильний вибір залежить від правильного розуміння, правильного сприйняття, правильної готовності і правильного бачення, або прозріння. Так Він знову підіймається на вершину гори і знову чекає Присутність. Він розуміє, що для правильного служіння і одночасного духовного прогресу Йому потрібне щось ще.

Я не в змозі показати тут суть прозріння (одкровення), яке отримує Посвячений при п’ятому Посвяченні. Воно дуже близько підходить до Шамбали, я ж в цьому житті тільки прийняв п’яте Посвячення і сходжу на Гору Вознесіння. Прозріння для мене ще не завершене. Проте, можна обговорити з вами два моменти, які, можливо, прояснять для вас суть справи. Але спочатку я знову нагадаю вам, що цей останній тому «Трактату про Сім Променів» я пишу для учнів і Посвячених. Учні спроможні уловити за символами якісь значення і витлумачити їх в залежності від точки, досягнутої ними на Шляху. Вам потрібно пам’ятати, що в світі людей в цей час багато тих, хто прийняв те або інше Посвячення, і що на фізичному плані як старші працівники трудяться на благо людства і під водійством Ієрархії великі учні всіх Променів, і цих учнів в наступні сто років буде набагато більше (написано в 1949 г). Не всі вони усвідомлюють фізичним мозком свій конкретний ієрархічний статус, навмисно відмовившись від цього знання ради виконання певної роботи. Я пишу про це з розрахунком на те, що – протягом наступних сорока років – написане попаде до них в руки і виведе на поверхню їх свідомості мозку знання про те, ким і чим вони є насправді. Це передбачається програмою Ієрархії, розробленою в зв’язку з екстерналізацією Ашрамів. Вчителі вважають, що робота цих старших учнів і Посвячених (на місцях) скоро повинна отримати додаткову вагу. Це не означає, що вони стануть оголошувати про свій духовний рівень і претендувати на статус Посвячених. Про це мова не йде в зв’язку з їх місцем на сходах духовної еволюції. Але, знаючи про те, хто вони з точки зору Ієрархії і чого від них чекають, вони будуть працювати з більшою енергією і віддачею і будуть ясніше вказувати шлях. Їх мудрість і співчуття стануть явними, але самі вони віддаляться на задній план. Зовні вони навіть можуть здаватися не так активними, створюючи неправильне враження, однак їх духовний вплив буде зростати. Їх не цікавить чужа думка про себе. Вони знають про помилкові уявлення всіх сучасних релігій про Христа, і дехто з них може навіть зазнавати нападок у себе вдома або з боку тих, кому намагаються допомогти. Але це не лякає і не зупиняє їх. Їм ясний їх шлях і терміни служіння.

Ті два моменти, які я згадав і до яких я зараз і перейду, такі:

 1. Роль енергії в наближенні прозріння.
 2. Місце Волі в послідовності прозріння: Прозріння, Інтерпретація, Намір, Воля.

Тут потрібно підходити з позицій учнівства, а не брати поверхневі значення або дивитися з повсякденної точки зору. Потрібен підхід з точки зору світу значення і, якщо можливо, світу наміру, інакше вчення вийде екзотеричним, і ми не зможемо побачити його окультну суть.

Роль енергії в наближенні прозріння (одкровення)

Отримати натяк на те, про що я маю намір розказати, можна, повернувшись до твердження про те, що в своєму прагненні до прозріння Посвяченому необхідно застосовувати три енергії. Ці три енергії задіяні незалежно від характеру прозріння, статусу учня або очікую чого на нього Посвячення. Це:

 • Енергія, що генерується учнем.
 • Енергія, що надходить від Духовної Тріади.
 • Енергія Ашраму, в який він вступає.

Ці три енергії дуже важливі, і без їх синтезу в думці учня або в одному з його трьох верхніх центрів не може бути і мови про істинне одкровення вищого порядку, яке пов’язане з процесами Посвячення.

Ясно, що енергія, яка генерується учнем, включає енергію душевного Променя, котра при п’ятому Посвяченні заміняється енергією Монади. Енергія Монади приходить передусім як енергія Духовної Тріади, яка (в свою чергу) заміняється пізніше власне енергією Монади. Посвячений тоді практично (а не просто теоретично) дізнається, що мав на увазі Христос, кажучи: «Я і Отець – одно».

На початку Шляху Учнівства учень працює з тією кількістю енергії свого душевного Променя, яку здатний сприймати, і з тією кількістю енергії особистісного Променя, яка відгукується на цю душевну енергію. Це дозволяє розвинути велику міру розрізнення; саме такий один з періодів, коли найкраще проявляється користь поради «Пізнай себе». Природа душевного Променя визначає в цей час характер прозріння-одкровення, природа ж особистості з її Променем або допомагає, або заважає.

До енергій, що генеруються в самому собі, учень вчиться додавати енергію групи, якій намагається служити з любов’ю і розумінням. Незалежно від свого рангу учні збирають навколо себе меншу або більшу кількість тих, хто довів свою корисність і придатність справі. Чистота енергії, що генерується такою групою, залежить від егоїзму її членів, їх свободи від авторитету або контролю учня і якості їх духовного спрямування. У міру того як учень або Вчитель допомагає їм генерувати цю енергію, а всі учасники неминуче синхронізуються з його енергією, енергія групи починає струмувати через нього в будь-який час у вигляді чистого потоку сили. Він може навчитися фокусувати її і з’єднувати з власною енергією (також сфокусованою), готуючи себе до подальшого бачення, при умові, що мотиви його завжди безкорисливі.

У другу групу входять енергії, що надходять до учня від Духовної Тріади. Вони відносно нові для нього і несуть в собі божественні якості, про які він досі нічого не знав. Навіть теоретично він мало знає про них, і досі його підхід до них був в основному спекулятивним. З першого ж кроку на Шляху він намагається будувати антахкарану. Навіть вона є для нього предметом віри, і на початку її побудови він навряд чи знає, що робить. Сліпо слідуючи древнім правилам, він намагається приймати як реально існуюче те, що зовсім не є для нього фактом, але про що споконвіків свідчать тисячі і тисячі. Весь цей процес – свого роду кульмінаційний тріумф того властивого людині відчуття Божества, що спонукало її до руху вперед від найпримітивнішого досвіду і фізичних пригод до великого підприємства по споруді для себе проходу з щільного матеріального світу в світ духовний. Досі він розпізнавав ці вищі духовні енергії за їх Наслідками. Тепер же він має освоїти їх, передусім пропускаючи їх   по антахкарані – крізь себе, а потім направляючи на виконання безпосередніх задач божественного плану.

Досі він працював переважно з ниткою свідомості. Вона закріплена в голові і зв’язує його особистість і душу, поки він не стає насиченою душею особистістю, після чого досягає єдності зі своїм вищим «Я». Внаслідок побудови антахкарани насичена душею особистість отримує ще одну нитку, і істинно духовна індивідуальність сполучається з Духовною Тріадою і опиняється під її керівництвом. При четвертому Посвяченні душевне, (так зване) каузальне, тіло зникає, і нитка свідомості окультно обривається. Ні душевне тіло, ні нитка більше не потрібні і стають лише символом неіснуючої подвійності. Душа більше не є вмістищем аспекту свідомості, як це було досі. Всі накопичені нею знання, в тому числі наукові, мудрість і досвід (зібрані протягом багатьох еонів життєвого циклу втілень) складає тепер єдину власність індивідуальної духовної людини. Все це вона переносить у вищу відповідність апарату сприйняття за допомогою почуттів, інстинктивної природи, яким користувалась на трьох планах трьох світів.

Проте, людина як і раніше пам’ятає про всі попередні події і знає, чому є тим, ким вона є. Але вона відкидає значну частину інформації про минуле, яка зробила свою справу, залишивши їй в спадщину напрацьовану на досвіді мудрість. Її життя отримує новий колорит, ніяк не пов’язаний з трьома світами минулого досвіду. Посвячений, сукупність цього минулого, стоїть перед новими духовними подіями і повинен тепер вступити на Шлях, який із звичайної людської еволюції виведе його на Шлях Вищої Еволюції. І для отримання цього нового досвіду він добре оснащений.

На його нижчий розум починають впливати три основні енергії:

 1. Спонукальна енергія ідей, що поступає по антахкарані від абстрактного розуму. Ці ідеї проникають в його просвітлений тепер нижчий розум, де трансформуються в ідеали, що перетворюють божественні ідеї – провідні божественну мету – в спадщину роду людського. Чим краще натренований і контрольований розум, тим легше йому поводитися з енергією цього виду. За допомогою цієї спонукальної енергії Ієрархія (з буддхічного плану) і веде людство уперед.
 2. Енергія інтуїції. Словом «інтуїція» ми позначаємо прямий контакт з Розумом Бога на відносно високому рівні досвіду. Впливаючи на насичену душею особистість, ця енергія дає розуму (вже сприйнятливому до енергії ідей) деякий слабий і короткий проблиск прозріння про суть ідей, що визначають діяльність Ієрархії на благо людства. Інтуїція пов’язана виключно з груповою активністю і ніколи не цікавиться і не спрямована на прозріння того, що стосується особистісного життя. Зростання того, що можна було б називати буддхічним провідником (хоч це і неправильна назва), готує людину до дев’ятого, або останнього, Посвячення, яке дозволяє Посвяченому – незбагненним для нас чином – «інтуїтивно осягати» (в сліпучому світлі) істинну природу космічного астрального плану. Не забувайте, що між буддхічним планом і космічним астральним планом проходить тісний зв’язок і що інтуїтивні осяяння, стаючи регулярними, потребують підключення творчої уяви для передачі їх на осмислення людям. Взагалі кажучи, Вчителі інтуїтивно прочитують фази божественного наміру, котрі вимагають негайного виконання. Вони утворюють «осяваючу хмару пізнаваного». Отриману інформацію Вони трансформують в План, після чого Їх учні самі починають вловлювати ці ідеї своєю інтуїцією, що повільно, але вірно розвивається. Після чого представляють їх у вигляді ідеалів масі, тим самим переводячи на фізичний план необхідні аспекти Плану.
 3. Динамічна енергія волі, яка (по мірі вдосконалення учнем своєї антахкарани) проникає при контакті в розум, а звідти в мозок пройнятою душею особистості. Природно, що я говорю про учнів, які проходять підготовку, а не про Вчителів, працюючих в центрі цих енергій. Ієрархія – це великий пункт прийому цих трьох аспектів Духовної Тріади: духовної волі, інтуїції, або чистого розуму, і абстрактного розуму.

З цими динамічними відкриваючими і спонукальними енергіями учень безпосередньо стикається саме в Ашрамах вчителів. Фокусуються ці три енергії через трьох направляючих їх Голів Ієрархії: Ману, Христа і Махачохана. Ману приймає і проводить до людства енергії божественної волі; Христос розподіляє енергії, несучі інтуїтивне прозріння; Махачохан відповідає за надходження ідей в свідомість учнів, прагнучих і інтелігенції. Я дуже прошу вас пам’ятати про те, що основні зусилля духовної Ієрархії спрямовані на благо людства, оскільки четверте царство природи є Макрокосмом троїстого Мікрокосму трьох нижчих царств природи.

Весь цей предмет дуже об’ємний, щоб заглиблюватися тут в нього, але багато його аспектів детально освітлюються в «Трактаті про Космічний Вогонь». Набагато більше того, що я можу дати вам, відкривається Посвяченому при п’ятому Посвяченні. Ті ключі, думки, абстрактні концепції і хиткі ідеї, що знайомі всім учням, це Посвячення обертає в упевненість, і Вчитель може стати тим, ким і повинен бути: провідником енергії Тріади. Його головна проблема полягає не в передачі ідей і не у використанні інтуїції для оцінки стадії здійснення божественної Мети в будь-який конкретний час, а в розвитку духовної волі, її освоєнні і використанні в світовому служінні. Як учень повинен освоїти два способи вживання розуму:

 • як здоровий глузд, який за допомогою отримуваної інформації дозволяє виробити спосіб життя, вести планомірне і направлене життєве служіння і осягати суть відносин,
 • як прожектор, який освітлює потрібні ідеї і інтуїтивні прозріння,

так і Вчитель повинен навчитися використовувати волю. Можна прослідкувати природний ланцюг виведення, безпосередньо з ідеї прозріння.

На вершині Гори Вознесіння після досвіду «повчання духів в темниці» Вчитель отримує прозріння-одкровення, яке дається як належне Йому по праву і як те, до чого підготував Його тривалий цикл попередніх Посвячень. За прозрінням повинні слідувати осмислення і усвідомлення:

 1. Він усвідомлює, що прозріння потрібно передусім правильно інтерпретувати.
 2. Потім він розуміє, що на основі одкровення-прозріння потрібно сформулювати Свій намір, маючи на увазі світове служіння.
 3. Отримавши і інтерпретувавши прозріння-одкровення і вирішивши, що збирається робити, Він усвідомлює, що потрібно використати чинник волі, щоб прозріння принесло користь і Йому і тим, кому Він прагне допомогти.

Це підводить нас до предмету Волі, її суті і відносин. Нам доведеться приділити деякий час послідовності Прозріння, Інтерпретації, Наміру, Волі.

Роль Волі в наближенні Прозріння-Одкровення

Для правильного розуміння даного Посвячення реально важливі три слова: Вихід, Воля, Мета. Аспект виходу ми вже обговорювали, коли говорили про ”підйом”, або ”перехід”, з пітьми матерії в світло Духа. Але ось про Волю, її використання і функції ми знаємо поки небагато. Лише після третього Посвячення приходить більш-менш істинне знання її суті. З цього моменту Посвячений все ширше і впевненіше демонструє перший божественний аспект, аспект Волі, і правильне використання Могутності. Внаслідок необхідності перший аспект божественності тісно асоціюється з Першим Променем Могутності, або Волі. Однак про променевий аспект я буду говорити лише поверхово, оскільки хочу освітити суть самої волі, оскільки повне розуміння неможливе.

Господь Світу, як нам кажуть, є єдиний носій волі і цілі (мети) Своєї осяваючої космічної душі. Ці два слова – воля і мета – означають не одне і те ж. Санат Кумара і Його Рада Шамбали – єдині Істоти на нашій планеті, Яким відома суть божественної мети. Довести цю мету до вияву – Їх функція і обов’язок, який Вони і виконують, використовуючи волю. Мета завжди здійснюється волею. Вмістище вольового аспекту властивої людині божественності знаходиться в основі хребта і може правильно функціонувати і служити провідником божественної волі тільки після третього Посвячення. Охоронцем же мети є головний центр. Центр в основі хребта показує волю, яка здійснює мету. Протягом останніх п’яти Посвячень мета повільно, дуже повільно, відкривається Посвяченому, і це стає можливим тільки після Посвячення Зречення. У цей момент Посвячений в унісон з великим головою Ієрархії Христом вигукує: «Отче! не Моя воля, але Твоя нехай буде». Потім слідує Посвячення виходу з матерії, і з цього часу Посвячений починає вловлювати проблиски мети планетного Логосу. Досі він бачив лише план і віддавав себе служінню цьому плану. Досі він старався бути виразником тільки любові Бога. Відтепер же він повинен все повніше виражати волю Бога.

При підготовці учнів до послідовних Посвячень перед Ієрархією стоїть проблема правильного використання волі – як Її Власної волі відносно Посвяченого, так і волі Посвяченого, працюючого для Плану, який реалізовує Мету. Для цього потрібне пряме, розуміюче і могутнє вираження першого аспекту. Воля представляє проблему з декількох причин, деякі з яких ми для ясності перерахуємо.

 1. Енергія волі є найбільш могутньою у всій схемі планетного існування. Вона називається «Силою Шамбали», і саме вона з’єднує все на планеті і у всьому підтримує життя. Насправді це і є саме життя. За допомогою цієї життєвої сили, або божественної волі (що здійснює божественний намір), Санат Кумара приходить до Своєї мети. У малому ж масштабі саме один з найнижчих аспектів волі (людське свавілля) дозволяє людині виконувати свої плани і досягати твердо поставленої мети – якщо така є у неї. Якщо ж волі бракує, то план не виконується і мета не реалізовується. Навіть свавілля є справжнім «життям проекту». У той момент, коли Санат Кумара зреалізує Свою планетну мету, Він видалить цю могутню енергію, і (після її видалення) піде руйнування. Ця сила Шамбали надійно тримається у вузді з побоювання дуже сильного її впливу на непідготовлені царства природи, в тому числі і на людство.

Вам говорилося, що в двадцятому сторіччі ця сила уперше здійснила прямий вплив на людство. До того вона приходила до роду людського в трьох світах після пониження і видозміни при переході через великий планетний центр, який ми називаємо Ієрархією. Роки її прямого впливу – 1975, а потім 2000 рік, але завдяки духовному зростанню людства ризик наступних вольових імпульсів буде вже не такий великий, як першого разу. Кожне проникнення цієї енергії в людську свідомість повніше проявляє який-небудь аспект божественного плану. Ця енергія здійснює синтез, що укладає все в коло божественної любові. Після її впливу людське мислення ось вже декілька років більше, ніж будь-коли раніше, заклопотано єднанням і синтезом у всіх людських відносинах, і одним з результатів цього впливу з’явилося утворення ООН.

 1. Звідси ясно, що дана енергія служить провідником прозріння-одкровення божественної мети. Вас може здивувати, що для Ієрархії це представляє проблему, але попади ця потужність – безособова і разюча – в руки Темної Ложі, і катастрофічних результатів не минути. Більшість представників цього центра космічного зла самі відносяться до Першого Променя, і деяким з них частково відома божественна мета, оскільки знаходячись на своєму місці і працюючи в режимі Посвячення, вони також є Посвяченими високої мірі, тільки відданими егоїзму і відособленості. Вирізняючий їх егоїзм за своєю порочністю набагато перевершує всі мислимі межі, оскільки вони абсолютно відчужені і закриті для будь-яких контактів з тією енергією, яку ми називаємо любов’ю. Вони відрізали себе від духовної Ієрархії, через яку до форм в трьох світах з всім, що в них міститься, струмує любов планетного Логосу. Ці злі, але могутні істоти чудово володіють волею, але тільки в руйнівному її аспекті.

Ми багато говорили про мету планетного Логосу. Вимовляючи слово «мета», я маю на увазі відповідь на питання: навіщо планетний Логос створив цей світ і почав творчий, еволюційний процес? Досі була дозволена тільки одна відповідь. Ця планета і все, що живе і рухається на ній, потрібна Санату Кумарі для того, щоб створити планетний синтез і інтегровану систему, які дозволять побачити грандіозне сонячне одкровення-прозріння. Однак, висловившись таким чином, ми насправді ніскільки не наблизилися до суті божественної мети. Ми лише визначили метод її досягнення, істинна ж задача як і раніше покрита глибокою таємницею, яку суворо зберігає Дорадча Палата Саната Кумари. Ця таємниця, цей божественний планетний «секрет» є метою всього, що робить Темна Ложа. У неї поки немає упевненості в цій меті, і всі свої зусилля вона направляє на розкриття суті цієї таємниці, звідси і проблема Ієрархії.

 1. Енергія волі, правильно сфокусована, і дозволяє старшим Ієрархам здійснювати дану мету. Лише Посвячені певного рангу можуть отримувати цю енергію, фокусувати її в Ієрархії, а потім направляти її потужність на рішення певних задач, відомих тільки їм. Виражаючись символічно, в Ієрархії є те, що можна назвати «резервуаром божественного наміру», який зберігають її найбільш просунуті Члени. Ця вища відповідність того, що Патанджалі називає «хмарою пізнаваного», ширяючою над головами всіх тих учнів, які здатні щось бачити в Світлі. Як просунута частина людства здатна викликати дощ знань з ”хмари пізнаваного” (вияв божественних ідей у вигляді інтуїтивних прозрінь у всіх численних областях людської думки), так і менші Посвячені і учні в Ієрархії можуть почати опускати в свою свідомість ”божественний намір”. Цей резервуар могутності частково відображає Мету і проводить План. Тому однією з проблем Ієрархії є правильний вибір часу для того, щоб приймачам в її Ашрамах – Посвяченим і учням – давати прозріння божественного наміру і направляти їх мислення і планування. Тут знову ми повертаємося до необхідності правильної інтерпретації прозріння, або бачення.
 2. З даною проблемою доведеться зіткнутися кожному Вчителеві в зв’язку з власним духовним розвитком, оскільки ця енергія являє собою необхідну динаміку, або той елемент, що дозволяє Йому ступити на Шлях Вищої Еволюції. На дорозі звільнення, на Шляхах Учнівства і Посвячень людині доводиться використовувати динаміку або потенціал Любові Бога, а на Шляху Вищої Еволюції вона використовує динаміку або потенціал Волі.

Прошу вас поміркувати про відмінність між такими поняттями, як:

 1. Свавілля.
 2. Рішучість.
 3. Твердість мети.
 4. Воля.
 5. Духовна воля.
 6. Божественна воля.

Ми з вами не будемо обговорювати ці слова, кожне з яких означає певний аспект волі. Про них можна дещо дізнатися, якщо самостійно подумати над визначеннями.

Мені залишається лише сподіватися і молитися про злиття вашої індивідуальної волі з волею божественною, про все більше прозріння-одкровення для вас і про те, щоб ви все більш упевнено і настирливо йшли по Шляху, який веде від пітьми до світла і від смерті до безсмертя.

Посвячення VI. Рішення

Незважаючи на неминучі труднощі розуміння наше дослідження, що йде в трьох напрямах, дозволило багато що дізнатися серйозному учневі про ті Посвячення, які позначаються словами Зречення, Вознесіння і Одкровення. Хоч слова ці повідомляють розуму практичні і корисні концепції, але їх істинне значення має на увазі таку відстороненість, божественну безстрасність і духовне сприйняття, про які кожний учень знає хіба лише проблисками і смутним відчуттям можливості. У ході нашого дослідження я підняв ці три ідеї на більш високі рівні і постарався показати, в якій мірі ці три слова можна зв’язати з тією кризою, через яку в цей час проходить людство. Я не хочу, щоб ви це сприйняли так, неначе людство дійсно проходить ці аспекти посвячувального досвіду. Зречення диктується обставинами, а не є добровільним почином. Просування уперед є в якійсь мірі результатом початкового неконтрольованого поштовху, а не зусиллям звільненої душі. А майбутнє прозріння-одкровення буде результатом активності Ієрархії, що фокусується через Христа.  Але проявлене воно буде не Його приходом, а як результат Його роботи і ієрархічної активності.

Всі ці Посвячення мають свою нижчу відповідність, не виключаючи і того, яке ми зараз розглянемо. Кожне з цієї відповідності може цікавити прагнучого, оскільки відображає його найближчу мету, але всі вони мають лише підготовче значення. Це можна проілюструвати на прикладі Великого Зречення, яке стає можливим завдяки тому, що учень за багато життів навчився зрікатися і – вступивши на Шлях Посвячень – зрікатися свідомо, з чіткою метою. Точно так само стає можливим і шосте Посвячення Рішення, оскільки, вступивши в Ієрархію, Посвячений навчився робити правильний вибір, а цьому сприяли його спроби правильного вибору і духовно мотивованих рішень на Шляху Випробувань і на ранніх стадіях Шляху Учнівства. Я говорю про це, підводячи вас до останніх чотирьох Посвячень, (що набагато перевищує розуміння навіть просунутого учня). Незважаючи на це серйозному прагнучому будуть дані необхідні уроки і показані ті якості і властивості, до розвитку яких він може приступити вже зараз.

Передусім я хотів би указати, що для Вчителя, який з’являється перед планетним Логосом, шосте Посвячення є тим же, чим друге Посвячення для учня. П’яте Посвячення Прозріння і шосте Посвячення Рішення складають вищу відповідність першим двом Посвяченням, які Ложа Сиріуса вважає Посвяченнями Порогу. Друге Посвячення з його очевидним контролем над бажанням (що свідчить про правильність вибору) є «порогом... до тих рівнів враження, контакту і майбутнього вознесіння, які являють собою семискладову мету, яка виникає перед Вчителем як вінець шостого Посвячення (істинного вознесіння). Саме тому дане Посвячення називається Посвяченням Рішення».

Цей момент представляє реальний інтерес і практичну цінність, по-новому і абсолютно ясно показуючи, що всі події на нашій планеті насправді лише готують до інших, набагато більш важливих подій і можливостей. Завдяки їм Вчитель або Чохан (схоже, у нас немає слова для позначення свідомості Посвяченого, що прийняв п’ять Посвячень чисто людської еволюції) при кожному Посвяченні демонструє суму всіх Своїх попередніх досягнень. У цю демонстрацію залучене все Його минуле, але відбувається це не свідомо. Все, чим Він є і що знає, опустилося нижче порогу свідомості, уподібнившись інстинктивній природі людини, яка в цей час діє не свідомо, а автоматично і спонтанно. Незважаючи на таку суб’єктивну активність, люди повністю володіють певною частиною свого оснащення. Так само і з Вчителем. Все, чим Він був в духовному значенні, вся Його мудрість, сприйняття і повнота розуміння стали тепер інстинктивними, і потрібні здібності, знання та властивості активізуються вмить, не вимагаючи від Нього ніяких зусиль і свідомого звертання. Він може повністю покладатися на те, чим є і що має, звільнившись внаслідок Посвячення від притаманних для учня питань, сумнівів і невпевненості.

Раніше я указав на те, що Вчителі при шостому Посвяченні Рішення проявляються в сферах служіння, де Їм доводиться «передавати, зміцнювати і прояснювати те, що вже злито, вже є міцним і вже наповнене світлом, але для вираження всеосяжного цілого потребує того, що Вони приносять». Це, звичайно, таємниче і досить парадоксальне твердження, але воно частково проясниться, якщо пригадати, що шосте Посвячення особливим чином пов’язане з VI Шляхом. Це той Шлях, по якому йде наш планетний Логос. Внаслідок необхідності цей Шлях пов’язаний з Шостим Променем Відданості, або Ідеалізму, а також з шостим, астральним, планом – планом мани і бажань. Я хочу, щоб ви не забували про цю відповідність, але пам’ятали також про те, що при шостому Посвяченні Рішення Вчитель вільний рухатися далі по будь-кому з семи Шляхів, який вибирає для Себе як сферу майбутнього служіння. Його вибір, як вам відомо, не залежить ні від Його променевої енергії, ні від характеру спонукальної сили планетних Променів, тобто сили самої планети (особистісного Променя планетного Логосу), ні від душевного Променя Саната Кумари. Не мені пояснювати, чи є цей домінуючий Промінь Його душевним Променем або ж монадним, тобто універсальним, Променем.

Варто також врахувати і те, що шосте Посвячення характеризується важливою особливістю, яка має фундаментальне історичне значення. Перед прийняттям остаточного рішення (яке, швидше усього, відведе Їх з Шляху Служіння Землі) всі Вчителі-Посвячені шостої міри збираються на конклав і визначають, які заходи Вони можуть запропонувати Ієрархії для досягнення корінних і довговічних змін на планеті, на якій Вони жили і заради якої працювали. Зверніть увагу, що я назвав Їх «Посвяченими шостої міри», бажаючи показати вам, що ще не прийнявши Посвячення якої-небудь міри, людина вже є Посвяченою цієї міри. Всі разом ці Вчителі – в будь-який даний час   складають групу, яка ухвалює остаточне рішення відносно людських справ. Рішення саме такої групи Посвячених поклало кінець древній цивілізації Атлантиди. Рішення, яке Вони приймуть нині, стане причиною величезних змін в нашій сучасній цивілізації. Вчителі, однак, ”приймають це Посвячення” не відразу ж, як тільки готові ”винести рішення”. Така можливість з’являється у Ієрархії кожні сорок дев’ять років, і в 1952 році група вищих Посвячених вибрала Свій Шлях подальшого життєвого вияву і Буття, але перед цим привела в рух ті енергетичні сили, які творчо змінили стан справ на Землі. При цьому Вони продемонстрували два моменти: розуміння світової потреби і визнання вільної волі людини ухвалювати власні рішення. Перед цим таке Посвячення мало місце в 1903 році. Кандидати на це Посвячення зіткнулися з фактом виходу сил космічного зла. Їм довелося вирішувати, яку допомогу надати людству і яку створити ситуацію, щоб спонукати людей до усвідомлення умов, що склалися і до прийняття заснованого на власному (людства) виборі рішення. І рішення Вчителів привело до світової війни і до яскраво вираженого розколу між правильним і неправильним і між свободою і рабством.

Вчителі, що Беруть участь в шостому Посвяченні, більше не знаходяться в компетенції Ієрархії, оскільки вийшли з неї. Їх тривалі відносини з Ієрархією переносяться в більш високий центр, переводяться в Шамбалу, якщо тільки (подібно Христу) Вони не вибирають Шлях Служіння Землі і не повертаються до роботи з еволюціями нашої планети. Є багато таких еволюцій і декілька царств природи, крім людського, включаючи дева-, або ангельську, еволюцію.

Шосте Посвячення Рішення служить підготовчим до істинного Посвячення Воскресіння, сьомого. Сьоме Посвячення можливе тільки при повному злитті волі Вчителя з волею планетного Логосу. Між шостим і сьомим Посвяченнями має місце ”проміжок божественного злиття”. Спрощена і дещо спотворена картина такого критичного злиття зображається в Новому Заповіті, де ми читаємо про переживання Христа в Гетсиманському саду. Там – як і при четвертому Посвяченні Зречення – знову підкреслюється елемент людських страждань, тоді як в істинному символічному ”саду” між шостим і сьомим Посвяченнями аспекту страждання немає. Ні страждання, ні біль не проникають в свідомість Вчителя. Коли в Новому Заповіті говориться, що ”ангели приступили і служили”  Христу, то реально це означає, що мешкаючі і працюючі в Шамбалі використовують даний період для інструктування Посвяченого, який ухвалив своє рішення, тому що виявив свою божественну природу і проникся божественною метою. Це торкається взаємодії нашого планетного Логосу з Сонячною системою, і рішення приймається завдяки розвитку вищої чутливості, неминуче ведучої до космічного сприйняття. У нас немає адекватного позначення для цієї якості або вигляду чутливості, бо це не те, що можна свідомо зрозуміти. Це не якийсь вигляд свідомої реакції і не обізнаність в нашому розумінні цього слова. Окультно це визначається як щось близьке до ”занурення у проявлений стан Буття”, при якому Посвячений являє собою свідомий аспект того, невід’ємною частиною чого він є. Звідси ви бачите, що я не в силах пояснити деякі речі, невідомі види свідомості або області сприйняття, які виходять за межі пізнань навіть Вчителя.

Прозріння – це явище, що розширяється. Учні, наприклад, не здатні по-справжньому зрозуміти глибокі значення третього Посвячення, і навіть вищі Посвячені не в змозі проникнути в суть того, що знаходиться прямо перед Ними. Але учні можуть смутно відчути характер Перетворення, яке характеризує їх з ієрархічної точки зору, і Вчителі також смутно відчувають суть рішення, яке повинні прийняти. Така попередня чутливість учня приводить до істинного сприйняття на всіх стадіях Посвячення. Це дуже важливе твердження, яке зв’язує чутливість, контроль над нею і інтерпретацію сприйнятого з повсякденним життям звичайного учня. Ця чутливість важлива внаслідок широти її обхвату і тому, що кожна стадія на Шляху Посвячень несе в собі (глибоко приховане) зерно розуміння різних кроків, які має бути зробити на Шляху Вищої Еволюції. На цей Шлях Вчитель з розумінням вступає після прийняття Свого останнього рішення, попередні ж стадії тільки поступово розкривають цей Шлях.

Ми визначили Посвячення як ”послідовність направлених енергетичних поштовхів, що посилюються”. Впливи ці характеризуються точками напруження, що неминуче приводять до точок кризи, і весь процес керується Законом Причини і Наслідку. Ось це останнє зауваження я і прагну зараз підкреслити, оскільки це має конкретний і таємничий зв’язок з шостим Посвяченням. До рішення і вибору одного з семи Шляхів, які разом утворюють планетну антахкарану, Вчителя підводить накопичена Ним в минулому карма. Природно, що всяку погану карму Він вже погасив, але Його остаточне рішення робить неминучим накопичена Ним хороша карма. У момент рішення Він повністю звільняється від всіх аспектів і форм планетної карми, яка непорівнянна з його незначною індивідуальною кармою, як хорошою, так і поганою. Він стає сукупністю усього минулого досвіду. Якщо Він навмисно не вибирає Шлях Служіння Землі і не вирішує залишитися в сфері, межах або під впливом планетного Життя, то Йому відкривається сонячне або космічне майбутнє, про яке Він знає порівняно мало, але до якого Його підготували Шляхи Еволюції, Учнівства і Посвячень. Навіть Йому невідомі умови, в яких Він опиниться внаслідок Свого ”рішення”, або в які Йому доведеться проникати Самому, але Він знає і ”осягає факт і властивості” (зі слів одного Вчителя) повного прозріння і майбутньої сприятливої можливості.

Вам часто кажуть про чотирьох Владик Карми, Які пов’язані з Дорадчою Палатою Шамбали. Разом Вони представляють три Промені-Аспекти, а один з Них – ще і чотири Промені-Атрибути. Саме Владика Карми вершить долі Тих, Хто зумовлений Третім Променем Активного Інтелекту (а це завжди відноситься до тих, хто приймає шосте Посвячення), і – виражаючись символічно – в цей момент ”звільняє від старих зобов’язань” цю конкретну групу Посвячених. Відтепер карма більше не тримає Їх.

Прозріння, яке отримує Посвячений на першій стадії цього Посвячення, у ”спалаху нескінченного часу” показує Йому повну картину тих процесів, які і привели Його до творчого моменту прийняття рішення. Він тут же проявляється в точці напруження, яке безперервно зберігає до останнього, або дев’ятого, Посвячення Відмови, коли Він відмовляється або відкидає все Своє минуле і вступає на вибраний шлях, повністю ”звільнивши пам’ять від концепцій, що зберігалися в ній, але відкриваючись Тим Великим Життям, Які вітають Його на новому і незнаному шляху, вітають все, що Він Собою представляє, саму суть Його Буття”.

Описуючи ці вищі Посвячення, яких сам я не прийняв, мені не залишається нічого іншого, як освічувати ваші, так і мій власний розум за допомогою древнього висловлювання, усного вчення, яке дозволене по краплі передавати людям.

Точка кризи, яка завжди слідує за напруженням, і є точним моментом остаточного рішення. За ним приходить прозріння про те, що можливо, і Посвячений знає, що стоїть перед остаточним воскресінням і що з вічного мандрівника, або планетного мандрівника, він перетворюється в фіксовану точку на іншому космічному плані, бо фізичний для нього назавжди залишився позаду.

Таким чином, дане Посвячення керується Третім Променем, Променем Активного Інтелекту. Цей Промінь тісно пов’язаний з ментальним планом нашого планетного життя, з Законом Фіксації і Законом Розколів. Я вже багато говорив про ці закони, і краще зрозуміти їх допоможуть спроби відшукати значення деяких місць в «Трактаті про Космічний Вогонь». Вічному мандрівнику на нашій малій планеті Землі фіксація не дозволена, але коли при дев’ятому Посвяченні Земля назавжди залишається, Посвячений стає «фіксованою, або нерухомою, точкою світла у вибраному ним Місці, під Дахом Всевишнього, точкою вогню на вершині гори, з якої він вже не вийде зовні».

Концепція розколу також закладена тут. Вчитель розриває всякий зв’язок з минулим і з планетою, але ніколи – з Єдиним Життям, що насичує всі сфери і форми буття і що робить можливими всі багатства свідомості і безмежну активність.

Одним з трьох даних в зв’язку з шостим Посвяченням слів була «Творчість». Чотири останніх Посвячення відрізняє «прозріння-одкровення в живому світлі». Шосте Посвячення дає Вчителеві розуміння суті, причини творення вияву – пізнання субстанційних форм і їх творчості з метою надання форм для Буття і Життя, а також якості того, що Він – в майбутньому – повинен і буде створювати. Сьоме Посвячення Воскресіння дає Йому прозріння про якість, яка повинна виражатися через всі форми, що створюються,  якість любові-мудрості, яка оживляє нашого планетного Логоса і є базовою якістю всієї нашої Сонячної системи. Відповідні Посвячені в інших сферах, інших сонячних системах і на інших космічних планах можуть демонструвати інші, незнані нам, якості. Але ті, хто досягає воскресіння і звільнення на нашій планеті, завжди характеризуються духовною якістю божественної любові. Ця якість пізніше буде складати основу всього, що вони можуть творити після звільнення з нашої планети. Це пояснює, чому слова «Бог є Любов» насправді відображають ключову ноту Землі.

При восьмому Посвяченні Переходу Вчителеві відкривається мета всієї нашої планетної активності. Щоб зробити це одкровення-прозріння можливим, в цьому Посвяченні беруть участь всі Вчителі або Посвячені восьмої степені (працюючі або через Ієрархію, або в Шамбалі), стимулюючи точку напруження нового Посвяченого.

Можна сказати, що діють Вони подібно лінзам, через які тече живе світло, яке, власне, і робить можливим прозріння. Крім того, Вони виконують роль необхідного захисного чинника. Захист необхідний тому, що це Посвячення показує Посвяченому не тільки вікове благо, що складає основу планетної мети, але і дозволяє Йому «бачити те, що приховано за міцно замкненими дверми, і стикатися з космічним злом, бо відтепер воно не в силах пошкодити йому». Проте, Він все ж потребує захисту Тих, з Ким привів Себе у відповідність і до Кого може тепер приєднатися. Суті планетної мети я не знаю, але кажучи, що частково вона полягає у вивільненні світла і любові в більш об’ємний всесвіт і в звільненні Сонячної системи від нападів космічного зла, я стверджую істину. Однак, істина ця поки ні про що не говорить тим, хто ще не торкався до мети у всій її повноті. Вона залишається таємницею тому, що ні природа світла, ні таємниця електрики, ні суть добра, краси і істини, ні походження зла, ні характер і мета Темної Ложі і її місце в божественній схемі буття невідомі вам в своєму сутнісному значенні. Пам’ятайте, що коли Будь-хто з Ієрархів вживає слово сутнісний, Він має на увазі не щось важливе або необхідне (як часто робите ви), але ту внутрішню суть, яка лежить в самому серці всього, як доброго, так і поганого. Отже, і мої слова про те, що восьме Посвячення відкриває Посвяченому суть і призначення подвійності, позбавлені для вас всякого значення.

Отже, три заключних Посвячення послідовно відкривають Вчителеві значення творення, якості і цілей. Головним же чинником для прозріння стає не стільки дія Єдиного Освятителя і посвячуючої групи (якщо така потрібна), скільки розвинена чутливість самого Посвяченого – чутливість, що розвивалася протягом багатьох еонів життів і накопичення життєво необхідного досвіду.

Задачею еволюційного процесу для всіх життів на нашій планеті і є розвиток тієї чутливості, яка робить одкровення можливим. Можна сказати, що прозріння (в певному значенні) становить мету всякого досвіду, причому кожне прозріння «наближає Посвяченого до Серця Сонця, в якому відчувається і пізнається все суще і завдяки якому всі форми, всі істоти і всі речі можуть купатися в любові». Поміркуйте над цими словами, бо мікрокосмічна відповідність макрокосмічній дійсності може служити прекрасним посібником для навчання. Постарайтеся зробити так, щоб «кожний урок щоденності, кожне отримане і осмислене прозріння наповнювали ваше серце любов’ю, дозволяючи вам гаряче і полум’яно любити своїх побратимів», як свідчить один з древніх афоризмів для учнів.

Прозріння-одкровення, що отримується Вчителем, при дев’ятому Посвяченні Відмови торкається природи Буття і існування. Я не можу сказати вам нічого, що б хоч якось пояснювало Буття, оскільки Буття зв’язано Тим, Що творить, з універсальною точкою планетного або сонячного Життя, Яка відповідає і завжди відповідала за життя всіх форм, від найбільш великого до найменшого вияву. Під час цього прозріння Посвячений уперше стикається з тим, що окультні і езотеричні книги називають «Центральним Духовним Сонцем». Він виводить для себе, що слова ці характеризують непорушну дійсність і відносяться до мети Сонячної системи, як вираз «Серце Сонця» відкрив йому якість цієї системи. Усвідомивши, що наша планетна ціль таємним чином націлена на одкровення любові на нашій малій планеті, Землі, через процес творення, Він усвідомлює і імовірність того, що наша планета має унікальний стосунок з Серцем Сонця. У тому, що я повідомив є багато натяків, причому це натяки і для мене самого, але у мене більше знань для перетворення їх в безперечні факти, чим є поки у вас.

До сказаного про критичне і вирішальне шосте Посвячення мені залишається додати лише трохи. Воно відображає усвідомлення Свого звільнення Вчителем, Який в ході його процесів демонструє це звільнення прийняттям вільного рішення про стан Свого Буття і про Свою мету в майбутньому. Для пересічної людини і рядового учня майбутнє міститься в їх минулому і здійснюється в їх теперішньому часі. Але для Посвяченого шостого Посвячення це не так. Він абсолютно вільний від Свого минулого, і Закон Карми більше не має над Ним ніякої влади. Вільно ухвалюючи рішення, Він визначає Своє майбутнє не внаслідок його невідворотності і не ради забезпечення Себе сферою для відробляння карми, а виходячи виключно зі Своєї придатності для служіння. Це створює абсолютно іншу ситуацію. Будучи одного разу прийнято, це рішення стає незмінним, і Вчитель вже не оступиться і не відмовиться від нього. Крім того, немає (настільки Він вільний від будь-яких можливих перешкод) ні бажання повернути назад, ні навіть імовірності зробити це.

Три Посвячення, що залишилися, демонструють ці моменти ще ясніше і певніше, і світло, в якому ходить Посвячений, розгорається все яскравіше і яскравіше. Воно розкриває йому природу і призначення космічних ефірних фізичних планів (чотирьох вищих планів нашого планетного Життя) і пропонує його увазі природу деяких позапланетних станів, які з гіпотетичних уперше стають для нього реальними. Світло відкриває перед ним його майбутні можливості, як тільки він робить остаточний вибір, або ухвалює рішення. І – як сказано вище – світло відкриває йому суть божественної мети, як задумав її наш планетний Логос, що надихається сонячним Логосом.

Тепер Посвячений може повністю виражати себе на монадному плані, плані універсального життя. З нього спала велика єресь розділення, і він не знає нічого, крім любові, єдності, духовного ототожнення і універсальної обізнаності. Все це дозволяє йому бути творцем, бо творення – це вираження життя, любові і мети, і всі три він тепер розуміє і може повністю виражати.

Тепер він свідомий співробітник Будівельних Сил планети і Сонячної системи, який на вибраному ним Промені може здійснювати свої творчі наміри.

Посвячення VII. Воскресіння

Жодна ідея так не пеститься суб’єктивно людством, як воскресіння. Коли життя здається жорстоким і обставини не залишають місця для щастя, коли у людини немає нічого, що наповнювало б радістю її денні турботи, і коли єдине, про що вона мріє, це нічний сон, то думка про можливість піднятися і вирватися з цих обставин, залишити все і увійти в нове життя, дає силу і надію. На Заході найбільш важливим святом в році вважається Великдень – День Воскресіння. Але дві тисячі років тому Христос повстав з кам’яної гробниці не для того, щоб знову зайняти скинене тіло. Він пройшов велике сьоме Посвячення, яке ми маємо намір розглянути, і пізнав таємницю життя, для якого безсмертя – лише один з безлічі його атрибутів. Людство дуже часто акцентує атрибут, якість і реакції, а не лежачу в їх основі непорушну реальність, звертається до Наслідків, а не до причин. Його, наприклад, непокоїть війна і займають жахливі приготування до ще більшої війни, але абсолютно не цікавить причина війни, яка при правильному відношенні могла б взагалі запобігти війні. Давайте ж обговоримо деякі аспекти сьомого Посвячення.

Слово «воскресіння» (resurrection) має глибоке значення, яке криється в його етимології і на яке не часто звертають увагу. Звичайно вважають, що воно утворене від префікса ”re” – ”знов” і від кореня ”surgere”, – ”підійматися” і означає ”знову підійматися”. Але при зверненні до словника з’ясовується, що префікс означає ”назад в початковий стан” шляхом підйому. Повернення до початкового стану описується в Новому Заповіті в історії Блудного Сина, який сказав: ”встану, піду до Батька мого”, а також в історії воскресіння повсталого з гробниці Вчителя Ісуса, Якого ланцюги смерті не змогли втримати. Під час цього Його ”підйому” сталася набагато більш важлива подія: Христос пройшов через сьоме Посвячення, Воскресіння, і повернувся в початковий стан Свого Буття – щоб залишитися в ньому на віки-вічні. Це і є істинне і остаточне воскресіння. Син Божий повертається до Батька, до Його первинного Джерела, – в той стан Існування, який ми називаємо Шамбалою. Він знаходить свідомість Універсального Життя. Це набагато більше, ніж просто свідомість безсмертя, бо ідея, або концепція, вмирання взагалі в нього не входить. У довгі еони життєвого циклу Посвяченого було вже досить смертей:

 1. Знайома і безперервно повторювана з втілення у втілення смерть фізичного тіла.
 2. Смерть астрального і ментального провідників, що скидаються життя за життям невмираючою душею – лише для того, щоб створювати нові провідники, поки не буде досягнута майстерність.
 3. Далі – внаслідок процесу втілень і його еволюційних результатів – настає смерть бажання, яке замінюється зростаючим духовним спрямуванням.
 4. За нею завдяки правильному використанню розуму наступає ”смерть” особистості або, вірніше, її відкидання і зречення від всього матеріального.
 5. І, нарешті, при великому Посвяченні Зречення наступає смерть, або руйнування, каузального, або душевного, тіла. Процес смерті і воскресіння безупинно продовжується у всіх царствах природи. Кожна смерть розчищає шлях більшій красі і життєвості, і кожна (якщо ви ретельно проаналізуєте) передує воскресінню в тій або іншій формі, поки ми не приходимо до цього завершального воскресіння і кінцевого досягнення.

Я не стану детально описувати тут процес постійної смерті, за якою незмінно слідує воскресіння, але це лейтмотив і метод еволюції, люди ж так жахаються смерті лише тому, що дуже люблять матеріальне і дуже не люблять, коли рветься контакт з формальним аспектом природи. Варто запам’ятати, що безсмертя є одним з аспектів живої, духовної суті, а не самоціль, як намагаються його представляти люди. Навіть такі слова, як «Я – безсмертна Душа» для Знаючих Життя не відповідають істині. «Я – Саме Життя і, тому, безсмертний» звучить вже точніше, але і таке твердження (з позиції Посвяченого) – лише частина більшої істини. У зміні чотирьох пір року, в чергуванні світлих і темних циклів і в чуді народження краси, кольору або корисної функції з насіння, що пробилося – в силу властивого йому життя – до світла сонця, природа символічно і постійно відображає важливі і непорушні факти. Страх смерті – одна з великих аномалій, або спотворень, божественної істини, за що відповідальні Владики Космічного Зла. Коли в ранні атлантичні часи вони вийшли з тих меж, в які були укладені, і змусили Велику Білу Ложу тимчасово відступити на суб’єктивні рівні, то першою їх великою спотворюючою дією стало прищеплення людям страху і насамперед страху перед смертю. З того часу люди думають передусім про смерть, а не про життя, і у всі дні свої перебувають в страху.

Однією з перших задач при новому явищі Христа і Ієрархії буде усунення цього страху і утвердження в людських розумах ідеї про те, що істинна пітьма для божественного духа, яким є людина, це втілення і одягання в форму, бо для духа це тимчасова смерть і ув’язнення. Людей будуть вчити, що еволюція сама по собі є процес Посвячення, ведучий від одного живого досвіду до іншого з кульмінацією при п’ятому Посвяченні Прозріння і сьомому – Воскресіння.

П’яте Посвячення відкриває Посвяченому, що життя в формі і є справжня смерть, причому відкриває так, як він не здатний дізнатися про це з декількох моїх коротких зауважень. Форма вмирає для нього, і він пізнає нове розширення життя і напрацьовує (якщо можна так висловитися) нового розуміння існування. Сьоме Посвячення не має ніякого відношення до форми і перетворює Посвяченого в концентровану точку живого світла. В спосіб, що не піддається опису, він дізнається, що життя – це все, що Є, і що саме воно в своїй реальній повноті робить його частиною ТОГО, що знаходиться за межами нашого планетного Життя. Відтепер він здатний розділити те позапланетне Існування, яким живе і рухається і існує наш планетний Логос. Це те ”життя з лишком”, про яке говорив Христос і яке здатний зрозуміти або виразити тільки Посвячений сьомої степені.

Після п’ятого Посвячення Посвячений починає поступово відчувати природу того більшого Життя, Життя «Незнаного Бога», як воно назване, – що містить в собі всю життєвість і всі форми на і в межах нашої планети і залишається незмінним – перевершуючим наше планетне Життя і більш включаючим, ніж наш планетний Логос. Його велич, краса, доброта і знання настільки співвідносяться з нашим планетним Логосом, наскільки Його життя співвідноситься з найпримітивнішою формою життя в третьому, або тваринному, царстві. Лише таке неадекватне порівняння дає нам хоч якесь розуміння того великого Цілого, частиною якого є наша планета і наш планетний Логос. Про це і повідомляє Посвяченому прозріння сьомого Посвячення, Воскресіння. Це Посвячення він приймає на так званому «логоїчному плані» (за відсутністю кращого виразу), або на рівні свідомості Господа Світу.

У цьому Посвяченні Посвятителю допомагають дві групи Істот: мала група «Знаючих Мету, Охоронців Волі» і набагато більша група, відома під ім’ям «Мудреців і Привабливих Енергій Шамбали». Ці короткі слова і складні символи я, звичайно, намагаюся переводити доступними вам фразами, які, однак, дуже слабо дозволяють зрозуміти Тих, Хто функціонує на цьому вищому рівні космічного фізичного плану. На цьому рівні, як у великому резервуарі потужності, зберігається динамічна електрика, що направляється обома групами, які втілюють в собі волю Божества і ту якість Його волі, яку ми називаємо Волею-до-Добра. Вони являють Собою Засіб напряму, відповідний центру аджна у людства, тільки Вони є аджною планетного Логоса в тому ж значенні, в якому Шамбала – Його головний центр, Ієрархія – серцевий, а Людство – творчий горловий центр. Під впливом семи Променевих Владик Вони ініціюють рух, планомірну активність і сім великих творчих променевих енергій. Променеві Владики суть втілення життєвості, наділеної якостями семи аспектів Любові, але порядок Їх настільки високий, що Вони не можуть функціонувати як направляючі творчі Ланки і тому діють через Своїх досвідчених і розвинених Представників.

Як група Споглядачів, на сході званих ”Нірманакайя”, функціонує в глибокій медитації в точці між Ієрархією і Шамбалою, так і ця набагато більш висока група Променевих Владик функціонує в найглибшій космічній медитації між нашою планетою Землею і її планетою-сестрою Венерою. Уважне прочитання «Таємної Доктрини» і «Трактату про Космічний Вогонь» допоможе вам освіжити в пам’яті ці відносини. Нижча відповідність цим двом важливим групам формується між Ієрархією і Людством. Ми називаємо її Новою Групою Світових Служителів. Призначенням всіх трьох груп є ”передача енергії”. Дві вищі надзвичайно чутливі до космічних вражень і вібраційний якості позапланетних тіл Аватарів, Які перебувають в готовності до дії як руйнівні або будівельні Енергії в будь-якій частині нашої Сонячної системи і спрямовуються Сонячним Логосом.

Одним з Них є працюючий спільно з Христом Аватар Синтезу. Майте на увазі, що до високого стану Свого духовного розкриття ці позапланетні Аватари прийшли не на нашій планеті і навіть не в нашій Сонячній системі. Їх походження, джерело і духовні зв’язки становлять глибоку таємницю навіть для планетних Логосів, на допомогу до Яких Вони і приходять, коли призовне звертання якої-небудь планети досягає достатньої сили. Не думайте, що Вони приходять виправляти неправильне або зупиняти зло. На це здатні небагато хто, дуже небагато. Однак Вони працюють по лінії семи променевих енергій Сонячної системи і викликають певні і потрібні в даний момент енергетичні Наслідки. Конструктивну роботу Аватара Синтезу ви зрозумієте з назви Його титулу. Він приходить на Землю з тим, щоб сприяти подальшому вияву єднання, єдності і взаємозв’язків, тобто приходить, щоб оволодіти енергією Першого Променя і направити її в потрібне русло. Він повинен зарядити, або гальванізувати, три групи – направляючі Ланки в Шамбалі, Нірманакайя і Нову Групу Світових Служителів – динамічною енергією і таємничим чином зв’язати їх один з одним заради досягнення на Землі нового синтезу і вирівнювання. Всі ці Аватари втілюють енергію в тій мірі, в якій здатна прийняти її конкретна планета.

Це цікаві відомості, але цінні лише остільки, оскільки дозволяють вам представити планетну цілісність і сонячний синтез і побачити більш тісний духовний взаємозв’язок, в який може індивідуально включитися і кожний з вас, якщо зв’яже свою долю і служіння з долею і служінням Нової Групи Світових Служителів. Це поставить вас в прямий ланцюг духовного сходження, божественної енергії. Ця думка дає нам ключ до доктрини (яку так спотворюють і якою так зловживають) Апостольської Спадкоємності. Деталі про склад і методи двох вищих груп виходять за межі ваших пізнань. Ці групи працюють спільно з Самим планетним Логосом і складаються з Посвячених вище п’ятої степені. Більшість Нірманакайя пройшли вже шосте і сьоме Посвячення, а всі члени групи, що функціонує між Землею і Венерою – восьме і дев’яте Посвячення. Як вже відмічалося, деякі з Них допомагають Посвяченому сьомої степені, і ще більша Їх кількість бере участь в двох заключних Посвяченнях.

Сьоме Посвячення наділяє Посвяченого правом «приходити і брати участь в нарадах Шамбали», якщо того вимагають Його робота і служіння. Саме туди Він періодично, або циклічно, йде для необхідної підзарядки, яка дозволяє Йому працювати.

Один з аспектів Посвячення, як правило, упускається. Кожне Посвячення являє собою процес передачі енергії з більш високого енергетичного центра в більш низький. Кожне Посвячення заряджає Посвяченого електричною силою, і така зарядка і перезарядка відносяться до того, що Е.П.Блаватська називає «таємницею електрики». Ці передачі енергії множать силу магнетичного тяжіння Посвяченого і в той же час здійснюють очисний ефект. У даному факті міститься велика планетна істина і ключ до науки планетного спокутування. Коли завдяки духовній і електричній зарядці три основних центри планети – Шамбала, Ієрархія і Людство – досягнуть високої сприйнятливості, відповідний космічний Аватар «відчує вібраційну якість малої точки світла в сонячній сфері», «зверне на неї Свій погляд і пошле до неї Свою силу, і космічне зло буде викинене і більше не знайде собі місця на Землі».

Нам залишилося розглянути тільки два Посвячення, але потужність їх настільки висока, а дія така таємнича, що сказати про них що-небудь я абсолютно не в змозі. Це:

 

Посвячення VIII. Великий Перехід

Посвячення IX. Відмова

Абсолютно очевидно, що Перехід пов’язаний з шостим Посвяченням Рішення, коли Вчитель вибирає один з семи Шляхів, по якому піде до призначеного для Нього місця. Що ж мається на увазі під Великою Відмовою, мені не відомо, знаю лише, що він знаменує останній контакт Посвяченого з тим, що ми розуміємо під космічним злом, що проявляється на нашій планеті і в зв’язку з нею. Цей останній контакт зумовлений не чимось аналогічним злу в Ньому Самому, а «планетним благанням про звільнення». Благання це досягає такої сили, що Посвячений – оскільки Його серце палає любов’ю – готовий відмінити Своє рішення і залишитися на планеті разом з Тими Світовими Спасителями, Хто вибрав Шлях Служіння Землі. Але робити цього не можна, і на очах Посвячених, що зібралися Він здійснює Свою відмову і «повністю виконує Свій обов’язок, відправляючись до священних Стоп Єдиного, Який стоїть в кінці вибраного Ним Шляху».

Ми знову зустрічаємося з характерною планетною особливістю, яка описується для нас безліччю різних слів: з чутливістю, яка в тому або іншому вигляді відрізняє кожне Посвячення. Ми знаємо її і як тяжіння, чутливість, направлену зовні, що залучає, що притягає до себе ті форми існування, які Посвячений може вчити і яким може допомагати. Ми знаємо її і як всеохоплюючу активність, що дає те духовно-чутливе сприйняття, завдяки якому Посвячений знає – у всій повноті – про все, що стосується сфери впливу Волі Бога. Особливо це проявляється при восьмому Посвяченні Переходу. При дев’ятому Посвяченні Відмови це піднесене духовне сприйняття представляється нам під словом «Існування», оскільки існування являє собою поєднання життєвості і обізнаності і «знаходить власне місце і духовне помешкання свого Буття, що є істинним помешканням кожного Буття, – хоч про неї формам нашої планети нічого не відомо». І Посвячений зрештою знаходить його – після боротьби зі злом в собі, після боротьби з матеріалізмом і зі злом в людстві, після своїх зусиль допомогти «замкнути двері, за якими зло», і відмови як би там не було стикатися (навіть з благими намірами) з космічним злом.

Його прийняла в свої ряди планетна Ложа Вчителів, а при цьому останньому Посвяченні Його визнає і Велика Ложа Сиріуса, з Адептами ж Темної Ложі у Нього немає нічого спільного. Він буде пом’якшувати її злі дії, боротися за нейтралізацію їх результатів, але знає, що остаточна перемога над космічним фізичним злом повинна статися завдяки Існуванням, що набагато перевищують навіть Членів Дорадчої Палати Шамбали. Цією проблемою займаються деякі сонячні Сутності і великі Життя на Сиріусі.

Носієм живої свідомості планетного Логоса є завжди і незмінно велика Ієрархія Буття, той ланцюг життя, найменша ланка якого має своє значення і в якого завдяки електричному взаємообміну духовною енергією найбільша ланка пов’язана з найменшою. У певному і дуже важливому значенні в житті немає нічого, крім Ієрархії, зв’язуючої сонце з сонцем, зірку зі зіркою, сонячну систему з сонячною системою, планету з планетою і всі планетні життя – один з одним. Головною ключовою нотою кожного окремо взятого планетного Посвячення аж до найвищого є відносини. Ми не знаємо, які ще якості можуть відкриватися Посвяченому на інших шляхах, але кінцевою метою всякого спрямування на нашій планеті є встановлення правильних відносин між людиною і людиною і між людиною і Богом, між всіма виразами божественного життя, від найкрихітнішого атома і до безмежності.

З точки зору нашої планетної еволюції, немає нічого крім любові, нічого крім доброї волі і волі-до-добра. Сьогодні все це вже є, і в цей час їх істинний вияв ближче, ніж коли-небудь раніше в людській історії.

Прогресуючи від одного етапу до іншого, від кризи до кризи, від точки до точки, від центра до центра життя Бога залишає за собою все більшу красу, переходячи від однієї форми до іншої і від одного царства до іншого. Одне досягнення веде до іншого, як нижчі царства привели до виникнення людину і як (внаслідок її боротьби) виникне і царство Боже. Формування цього царства – ось до чого насправді йде сьогодні рід людський, і всі живі процеси, що проходять в людстві, готують кожного окремо взятого його представника до вступу в це царство. Знання про можливість більш високих виявів, ніж навіть царство Боже, може надихати, але і тільки. Вияв же на Землі Царства Божого, підготовка дороги для його великого Зачинателя, Христа, і сприяння екстерналізації Ієрархії на Землі є цілком достатньою задачею для всіх і кожного з нас, те, в ім’я чого варто жити і трудитися, про що варто мріяти і до чого прагнути.

 

************************************************

 [1] Четверо Володарів Ліпіків знаходяться між першим і другим планами.              

а. Вони здатні виходити за “кільце-не-переступи”.

б. Вони зв’язані з Кармою.

в. Вони зайняті  Грядущим.

г.  Їх є три групи.

д. Вони – духи Всесвіту.

[2] Чотири Промені Розуму – це чотири менших Промені, які формують логоїчний Кватернер; Вони об’єднуються в кінцевому рахунку в П’ятий Промінь, – Третій Головний Промінь активного інтелекту або пристосованості. Промені мають наступні назви:

Три основних промені:

 1. Промінь Волі, або Могутності.
 2. Промінь Любові і Мудрості.
 3. Промінь Активного Інтелекту.

Чотири менших Промені:

 1. Промінь Краси, Гармонії, Мистецтва, або Ритму.
 2. Промінь Конкретного Знання або Науки.
 3. Промінь Абстрактного Ідеалізму.
 4. Промінь Церемоніального Порядку, або Організації.

[3] Сутратма. “Срібний ланцюжок”, який існує від самого початку періоду вияву і до його закінчення, нанизуючи на себе перлини людського існування. Це лінія енергії, що зв’язує нижчу особистісну людину з її Отцем на Небі через Его, з’єднувальний середній принцип. На ній розташовані фокусні точки енергії – постійні атоми.

[4] Мулапракріті Парабрахмічний корінь, абстрактний обожнюваний жіночий принцип – недиференційована субстанція. Акаша. Буквально “корінь Природи” (Пракриті), або матерії. 

[5] Монади Четвертої Творчої Ієрархії (людські) існують в трьох основних групах:

а. Монади Волі.

б. Монади Любові.

в. Монади Активності.

 Махачохан. Посадова особа нашої планетної Ієрархії, яка очолює діяльність на чотирьох менших Променях і на синтезуючому їх Третьому Промені. Він відповідає за цивілізацію, інтелектуальну культуру рас і енергію розуму. Він – Голова всіх Адептів.

 Бодхісаттва. Виразник сили Другого Променя. Вчитель Вчителів – людей і ангелів. Цю посаду спочатку займав Будда, а потім його місце (після його Просвітлення) зайняв Христос. Бодхісаттва працює з релігіями світу і з Духовною Сутністю в Людині.

 Ману. Той, хто відповідає за еволюцію рас. Він – ідеальна людина. Він працює з формами, через які проявляється Дух; він руйнує і знову вибудовує. Ці три індивідуальності очолюють три Відділи, на які розділена Ієрархія, і отже, представляють в своїй конкретній сфері три Аспекти божественного вияву.

[6] Корінна раса. “Тайна Доктрина” вчить нас, що в теперішній еволюції або Крузі, на нашій планеті Джива – людська Душа – проходить через сім головних типів, або “корінних рас”. В перших двох расах, відомих як “адамова” і “гіперборейська”, форми, що одушевлялись, були відповідно астральними і ефірними: вони були “велетенськими” і “невизначеними”, наділені низькою, тобто назовні спрямованою свідомістю, що розвивалась за допомогою одного розкритого почуття (слуху), – в першої раси, або за допомогою двох почуттів (слуху і дотику), – в другої раси. В третій же расі, лемурійській, розвинувся більш щільний тип людини, що вдосконалився в четвертій, або атлантичній расі. П’ята раса, арійська, розвивається на нашій планеті в наш час разом з великою частиною четвертої раси і невеликими залишками третьої. Адже треба зауважити, що хоч кожна раса дає народження наступній, обидві перекриваються в часі, співіснуючи разом безліч століть. З існуючих нині народів татари, китайці і монголи належать до четвертої раси, а австралійські аборигени і готтентоти – до третьої.

[7] При координації Монадного, Атмічного і Буддхічного провідників Небесної Людини, провідників духовного життя, вищого езотеричного відповідника прани, яка протікає через нижче відображення, ефірне фізичне тіло, точка синтезу завжди знаходиться на атомному підплані, де шість з’єднуються і стають сьомим. В нашій Сонячній системі план синтезу не включений в еволюційну схему. Це план пралайі і втягнення всередину. В попередній Системі таким планом був Четвертий Ефірний, або Буддхічний, план; для одиниць, що розвивались в той період він був тим же, чим зараз є Атомний план, або Аді, – вищою точкою досягнення. Отже, раніше кінцевою метою для всіх був Буддхічний план, або Четвертий Космічний Ефір. В наш час метою є освоєння і синтез на трьох інших планах – буддхічному, атмічному і монадному, кожен раз освоюються три плани і здійснюється синтез. В майбутній Сонячній системі початковою точкою буде Космічний фізичний атомний Ефір (план Аді нашої Системи), а трьома планами оволодіння будуть три нижчих підплани Космічного астрального плану. Людина починає там, де зупинилась. Тому її нижчим тілом буде монадне, або тіло Другого Космічного Ефіру. Тоді воно не буде вважатись принципом, як тепер не вважається принципом троїсте нижче фізичне тіло.

 В нинішній Сонячній системі відбудеться подолання трьох наступних підпланів Космічного фізичного плану: Четвертого, Третього і Другого Ефірів – і координація Космічного ефірного тіла.