7 Rays Radio

  VoLt - Circadian Cycle

ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

На стадії Індивідуалізації всі центри людини потроху пробуджуються і починають слабо функціонувати. Центри під діафрагмою відчувають потужну ударну дію вхідного життя. У всіх центрах пробуджується по три пелюстки і демонструють активність, якість і світло.

Домінують Промені, які керують фізичним та емоційним тілами. Душевний Промінь ледь жевріє і теплиться в серці кожного лотосу.

  СІМ  НАПРЯМКІВ  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Привласнення є подвійним процесом або, вірніше, включає дві дії: узяття і віддачу, оволодіння і відмову, утримання бажаного і усунення від того, що утримувалося раніше. Різні типи людських істот, що відносяться до семи Променів, здійснюють це певним чином, специфічним тільки для них. Але тут треба мати на увазі, що дійсний сенс того, що відбувається, можуть зрозуміти лише ті, хто сам знаходиться в процесі відмови. Стадія привласнення протікає усліпу і несвідомо. Людина не знає, що робить. Тільки в кінці своїх довгих мандрів і процесу привласнення вона виявляє, як насправді вона втомилась хапати неістотне і матеріальне, і наскільки готова до відчуження. Символічно цей подвійний процес можна відмітити в житті кожної людської істоти на фізичному плані, яка насичено і повністю прожила свій термін. Безтурботна юність тримається за життя, не думаючи про той час, коли доведеться перестати триматися за фізичне існування. Юні забувають – і це правильно – про неминучість того кінцевого символічного відчуження, яке ми називаємо Смертю. Але коли життєва роль зіграна і з віком зменшилась  кількість інтересів, у стомленої від світу людини немає страху перед цим процесом відчуження і вона вже не прагне триматися за те, чого колись бажала. Вона вітає смерть і охоче відкидає те, що раніше поглинало увагу.

Кажучи про процес привласнення необхідно розглянути наступні пункти, що проливають світло на безліч стадій з різних точок зору:

 1. Стадія конкретизації і матеріалізації. Душа збирає те, що їй потрібне і бажане для побудови форми.
 2. Стадія втілення, яка поки проходить усліпу.
 3. Період, коли головна мета – задоволення бажань. Останні варіюються від фізичного бажання і його задоволення до загального, невизначеного бажання позбавлення.
 4. Процеси конкретного привласнення:

а.   Тіла або тіл.

б.   Оболонки або оболонок.

в.   Провідника або провідників.

г.   Форми або форм.

 1. Занурення в темряву. Це є результатом бажання. Вибравши тьму невідання, людина починає прокладати собі за допомогою бажання шлях від тьми до світла, від невідання до знання, від нереального до Реального. Така велика символічна каменярська робота. Вона втілює Шлях Відмови.
 2. Шлях виходу заради володіння.
 3. Егоїзм, головна характеристика “я” у відносинах і при ототожненні з “не-Я”.
 4. Любов до володіння, проституція духовної любові.
 5. Користолюбство, ілюзія матеріальної потреби.
 6. Період, названий в Біблії “розпусним життям” Блудного Сина.
 7. Напрям і використання енергії з особистим, егоїстичним наміром.
 8. Особистісне життя і все, що воно має на увазі: амбіції, егоїстичну мету і т.і.
 9. Прихильність до видимих, відомих, знайомих зовнішніх об'єктивних форм.
 10. Стадія побудови мислеформ, спочатку не усвідомлено, потім – навмисно і егоїстично.
 11. Період поглинення тим, що належить царству земному.
 12. Світ, плоть і диявол.

Про прогрес і наміри у виразі душі, який обумовлений відчуженням, нам дадуть уявлення наступні фрази і речення:

 1. Стадія одухотворення і де-матеріалізації. Душа діє з метою звільнення, а не подальшого накопичення досвіду на фізичному плані.
 2. Відмова від життя у формі.
 3. Період пересичення: бажання перестали приваблювати із-за свого панування і частоти задоволення.
 4. Процес конкретного звільнення від:

а.   Тіла або тіл.

б.   Оболонки або оболонок.

в.   Провідника або провідників.

г.    Форми або форм.

 1. Входження в світло – символічна протилежність зануренню в тьму.
 2. Шлях Повернення, що мотивується бажанням нічого не привласнювати заради свого відособленого “я”. Початок групової свідомості і групової роботи.
 3. Безкорисливість, головна характеристика Душі, або “Я”.
 4. Свобода від бажання володіти, свобода від користолюбства і, як наслідок, стан відсутності бажань.
 5. Утвердження відчуття реальності як керівного принципу життя.
 6. Повернення Блудного Сина в будинок Отця.
 7. Використання енергії в групових цілях в співпраці з Планом заради цілого.
 8. Життя душі і все, що означає дана фраза.
 9. Любов до Бога у протилежність любові до “я”.
 10. Прихильність до незримого, істинного, суб'єктивного і Реального, яка можлива лише при усуненні від видимого, помилкового, об'єктивного і нереального.
 11. Повне звільнення від контролю нижчого розуму.
 12. Період, коли головний інтерес становить царство Бога і душі.
 13. Реальність. Безформне. Бог.

Розглядаючи сім променевих методів привласнення і зворотні стадії, слід пам'ятати, що ми маємо справу з енергіями. Учні окультизму в своєму мисленні і роботі повинні все більше керуватися енергетичними уявленнями. Езотерично про енергії говорять як про тих, що “володіють імпульсним впливом, магнетичним вабленням і фокусною дією”. Існують, як добре відомо, сім основних аспектів, або якостей, енергетичних потоків, або еманацій. Вони приносять синів людських у втілення і відносять з нього. Вони володіють власними специфічними якостями і характеристиками, які визначають природу створюваних форм, якість життя, що виражається в конкретний час або в конкретному втіленні, тривалість життєвого циклу і появу і зникнення кожного з трьох аспектів форми. Для визначення кожної стадії привласнення достатньо декількох коротких параграфів.

Промінь Перший. Енергія Волі, або Могутності. Аспект Руйнівника.

Про душі цього Променя окультно говорять як про тих, що “пробивають собі шлях у втілення”. Вони динамічно привласнюють те, що їм потрібне. Вони не терплять перешкод при задоволенні своїх бажань. Вони стоять осібно, в гордій самоті, упиваючись своєю силою і безжальністю. Ці якості необхідно перетворити в розумну потужність, яка зробить їх могутніми чинниками Плану, магнетичними силовими центрами, що збирає навколо себе працівників і сили. За приклад тут можна привести роботу Вчителя Морії, що є центром, магнетичним привабливим центром всіх езотеричних груп, Який Своєю могутністю наділяє їх здатністю усувати все небажане з життя учнів. Стимуляція необхідного є одним з головних завдань Вчителя, а учню дуже потрібна здатність руйнувати те, що йому заважає. Душі цього Променя, приходячи у втілення завдяки бажанню, оволодівають. Саме так визначається природа їх силового прояву. У їх техніці є певна частка сили. Врешті-решт вони “силою беруть Царство Небесне”.

Промінь Другий. Енергія Любові-Мудрості.

На цьому Промені душі використовують метод “вбирання”, “втягування”. Душа встановлює вібрацію, під впливом якої на оточення, атоми субстанції всіх трьох планів притягуються до центральної точки енергії. В порівнянні з методом Першого Променя це відносно м'який метод і триває трохи довше, тоді як осяяння (перед вступом у три світи з метою прояву) займає набагато більше часу. Мається на увазі осяяння субстанції, з якої буде побудована форма, а не закінченої форми, тобто немовляти в материнській утробі. Треба сказати, що душі на Першому Промені швидкі і стрімкі в своєму бажанні утілитися і в методах, що вживаються. На Другому ж Промені душі не так швидко приходять до тієї “імпульсної” дії (у сенсі імпульсу до дії, а не імпульсу в часі), яка сприяє окультному забезпеченню прояву.

Душі цього Променя, утілюючись унаслідок бажання, притягають. Їх магнетизм більший, ніж їх динамізм; вони конструктивні і діють по лінії, яка в нашому всесвіті складає лінію найменшого опору для всіх життів і форм.

Промінь Третій. Енергія Активного Інтелекту

Як оволодіння і тяжіння визначають методи двох перших Променів, так процес “селекційної маніпуляції” характеризує Третій Промінь. Цей метод абсолютно відрізняється від перших двох. Можна сказати, що тональність, яка ініціює активність душ на цьому Промені, така, що атоми різних планів приводяться в рух, як би свідомо відгукуючись на процес відбору. Коли вібраційна активність душі стає відчутною, у відповідь на певну якість цієї вібрації з різних крапок збираються атоми. Тут має місце набагато більша вибірковість, ніж у разі Другого Променя.

Як в першому випадку, душі, схоже, без розбору опановують тим, що їм потрібне, вбудовувавши захоплену субстанцію в необхідну форму, або явище, і динамічно і інтенсивно наділяючи її відповідною якістю; і як на Другому Промені душі ініціюють рух, що збирає матеріал з безпосереднього навколишнього середовища і що магнетичним тяжінням наділяє його бажаною якістю, так і на Третьому Промені необхідний матеріал збирається душами звідусіль, але такий, що вже володіє потрібною якістю (відзначте різницю) і нічим більш не наділяється. Звідси очевидно, що сама субстанція існує в трьох головних категоріях і що ці три категорії відповідають в ній трьом Особам Трійці або трьом тілам втіленої людини. У третьому аспекті божественності (у житті третьої Особи Трійці) вони аналогічні також до якості трьох періодичних провідників, за допомогою яких відбувається прояв.

Одна частина, або тип, субстанції динамічно електризується, і з неї всі Его Першого Променя вибирають потрібний їм в трьох світах матеріал. Інший тип субстанції магнетично електризується, і з нього вибирають необхідний для прояву в часі і просторі матеріал всі Его Другого Променя. Третій тип субстанції дифузно електризується, і з нього в кількості, необхідній для побудови форми прояву, беруть субстанцію всі Его Третього Променя.

Що стосується методів, технік і типів субстанції, що вживаються душами на чотирьох малих Променях, то вони через необхідність наділені характерними властивостями Третього головного Променя, який зрештою синтезує їх.

 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ І СІМ ПРОМЕНЕВИХ ТИПІВ

Розглянемо реакцію семи променевих типів на процес Індивідуалізації (тобто процес ототожнення з формою) за допомогою семи окультних положень, які, при правильному розумінні, можуть виявити ключову ноту нової психології. В них описується головний імпульс, якість народженого і процес розкриття.

Промінь Перший

«Благословенний як стріла встромлюється в матерію. Він руйнує (або обриває) шлях, по якому міг би повернутися. Він вкоріняється в самих глибинах форми.

Він заявляє: “Я повернуся. Могутність моя величезна. Я змету всі перешкоди, ніщо не зупинить мого просування до мети. Навколо мене те, що я зруйнував. Що я повинен робити?”

У відповідь він чує: “Творити з хаосу порядок, о Мандрівник, що ступив на шлях смерті, – ось твоя дорога. Ти повинен навчитися любові. Ти наділений динамічною волею. Правильне руйнування ради виконання Плану – осьтвій шлях. Прихильність ритму планети звільнить прихованого Благословенного і принесе порядок”».

Промінь Другий

«Благословенний будував собі ковчег. Він вибудовував ярус за ярусом і нарешті спустив його на воду. Він ховався в ньому так глибоко, що світло його не було більш видиме – тільки пливучий ковчег.

І тільки голос його долинув: “Я будував і побудував міцно, але став в’язнем свого витвору. Світло моє приховане. Чутне лише моє слово. Води навколо мене. Чи зможу я повернутися туди, звідки прийшов? Чи Досить сили слова, щоб розкрити двері? Що мені робити?”

У відповідь він почув: “Тепер будуй ковчег прозорий, який відкриє світло, о Будівник ковчега. І в цьому світлі ти відкриєш світлий шлях. Здатність будувати знову і інакше, правильне вживання Слова і залучення світла, – осьщо звільнить Благословенного, прихованого в глибині ковчега».

Промінь Третій

«Благословенний зібрав сили. Він приховав себе за покровом. Він загорнувся в нього і надійно укрив свій лик. Залишився видимим лише покров в активному русі. А під покровом затаїлася думка.

І думка вийшла назовні: “Благословенний, але не розкритий, стою я під покровом майі. Енергія моя величезна, і через розум свій можу виявити божественну славу. Але як мені продемонструвати цю істину? Що мені робити? Адже я блукаю в ілюзії”.

І прозвучала відповідь: “Все ілюзорне, о Той, що мешкає в тінях. Вийди в світло дня. Яви приховану славу Благословенного, славу Єдиного і Неповторного. Слава і істина швидко зруйнують те, що приховує істину. І в’язень вийде на свободу. Зрив засліплюючого покривала, чітке проголошення істини і правильна практика дадуть Благословенному ту золоту нитку, яка виведе його з лабіринту існування на землі”».

Промінь Четвертий

«Благословенний спрямувався в бій. Він бачив існування як дві протиборствуючі сили і став битися з обома. Стоячи між ними в лаштунках, він дивився в обидві сторони. Шум битви, велика кількість зброї, якою він оволодів, небажання воювати і жах від того, що ті, з ким він б’ється, – його брати і він сам, гіркота поразки і переможний гімн, – все обтяжувало його.

І в нерішучості Благословенний запитав: “Що є перемога і що – поразка? Чи не я Сам Благословенний? Я закличу ангелів на допомогу”.

І трубний голос звернувся: “Піднесись і бийся, і примири воїнства Господа. Битви   немає. Залагодь конфлікт. Для всіх добийся миру; з’єднай дві армії в одне Господнє воїнство; нехай гармонізація всього принесе переможний вінець Благословенному. В основі енергій, воюючих між собою, – мир”».

Промінь П’ятий

«Благословенний занурився в невідання. Він блукав в глибокій пітьмі духа, не бачачи смислу в такому житті. Він шукав серед багатьох ниток, вплетених у зовнішнє убрання Господа, і виявив безліч шляхів, ведучих до центра вічної тканини. Форми, з яких ця тканина плететься, приховують в собі божественну реальність. Він втратив самого себе, і в нього проник страх.

Він спитав себе: “Необхідно створити інший узор; виткати інші одежі. Що ж мені робити? Навчіть мене ткати по-новому”.

Слово у відповідь було троїстим і розум його так відгукнувся на чітке бачення: “Істина прихована на незнаному Шляху, і цей Шлях охороняється Ангелом Присутності. Розум відкриває і Ангела, і двері. Встань в тій Присутності. Підніми очі. Пройди тими золотими дверми. Тоді Ангел, який суть тінь Благословенного, покаже відкриті двері. Потім Ангел повинен зникнути, і залишиться лише Благословенний, який пройде через ці двері в світло небесне”».

Промінь Шостий

«Благословенний уловив бачення Шляху і, не розмірковуючи, пішов по ньому. Він люто пробивався уперед. І шлях привів його вниз, в світ подвійного життя. Він виявився посеред пари протилежностей, і, немов маятник, гойдаючись між ними, помічав лише мигтіння мети. Він завис між небом і землею, намагаючись досягнути того сяючого місця світла, де відкриті двері на більш високий Шлях. Але весь час блукав посеред пар протилежностей.

Нарешті він сказав самому собі: “Напевно, Шляху мені не знайти. Одержимий пекучим бажанням, я пробую ту або іншу дорогу, одну за іншою, жодну не пропускаючи. Як же знайти мені цей Шлях?”

І немов з самої глибини серця він почув благання: “Випробуй, о Мандрівник, що йде по Шляху почуттєвого життя, серединний, світлий шлях. Проходить він прямо між подвійних світів. Знайди той вузький серединний шлях. Він приведе тебе до мети. Прагни до стійкості сприйняття, що дає надійність. На світлий шлях в радість вірного успіху виведуть Благословенного прихильність вибраному Шляху і ігнорування пар протилежностей».

Промінь Сьомий

«Благословенний шукав проходу в форму, але при цьому міцно тримався за руку Мага. Йому хотілося примирити Мандрівника, яким був він сам, з життям в формі. У тому світі безладдя, де він виявився, він прагнув навести хоч який-небудь порядок. Опустившись в найглибші глибини, він занурився в хаос і дисгармонію. Він нічого не розумів і, як і раніше, тримався за руку Мага. Він прагнув до того порядку, якого жадала його душа. Він говорив з усіма, кого зустрічав, але його здивування лише зростало.

Тоді він звернувся до Мага: “Шляхи Творця повинні бути благими. За всім, що ми бачимо як суще, повинен бути План. Оповідь же мені мету, що стоїть за всім цим. Як діяти мені, зануреному в найглибшу матерію? Скажи мені, що я повинен робити?”

І Маг відповів: “Прислухайся, о Працівник віддаленого світу, до ритму часів. Поміть пульсацію в серці того, що божественно. Усамітнися в безмовності і настройся на ціле. Потім спрямуйся далі. Добийся правильного ритму; внеси порядок в форми життя, які повинні виражати План Божества”.

Для цього Благословенного звільнення полягає в труді. Своє знання Плану він повинен показати промовлянням слів, які спонукатимуть Будівників до побудови нових форм».

Тепер доцільно в більш простих і менш окультних виразах резюмувати наведені езотеричні станси, передати їх істинне значення в стислих, лаконічних фразах. Від станс не буде ніякої користі, якщо ті, що вивчають наш Трактат, не зможуть черпнути з них ніякій інформації про свої променеві типи, щоб привести своє життя в більшу відповідність з істинною реальністю.

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  ДЛЯ ПСИХОЛОГІЇ  ЛЮДИНИ

 

Дух, що Індивідуалізувався виражає себе

через різні променеві типи таким чином:

Промінь Перший

Динамічна однонаправленість. Руйнівна енергія. Могутність, що реалізовується егоїстично. Відсутність любові. Ізоляція. Прагнення авторитету і влади. Бажання домінувати. Виражені сила і свавілля.

Ведуть до:

Динамічного використання енергії заради здійснення Плану. Використання руйнівних сил для підготовки шляху Будівникам. Волі до могутності ради співпраці. Могутності, що використовується як головна зброя любові. Ототожнення з ритмом Цілого. Припинення ізоляції.

Промінь Другий

Здатність будувати заради егоїстичних цілей. Здатність відчувати Ціле і залишатися збоку. Культивування духа відособленості. Приховане світло. Реалізація егоїстичних бажань. Прагнення матеріального благополуччя. Егоїзм і підкорення йому всіх здібностей душі.

Ведуть до:

Мудрого будівництва в згоді з Планом. Вміщення. Прагнення мудрості і істини. Чутливості до Цілого. Зречення від великої єресі роздільності. Одкровення світла. Справжнього просвітлення. Правильної мови завдяки народженню мудрості.

Промінь Третій

Маніпуляція силою за егоїстичним бажанням. Свідоме використання сили з неправильними мотивами. Інтенсивна матеріальна і ментальна активність. Усвідомлення енергії як самоцілі. Прагнення слави, краси і матеріального володіння. Занурення в ілюзію, ману і майю.

Ведуть до:

Управління енергією заради відкриття краси і істини. Свідомого використання сил заради просування Плану. Впорядкованої ритмічної активності в співпраці з Цілим. Бажання правильного розкриття божественності і світла. Прихильності правильної дії. Розкриття слави і доброї волі.

Промінь Четвертий

Безладна боротьба. Розрізнення високого і низького. Пітьма, що передує вираженню в формі.

Затьмарення інтуїції. Відчуття дисгармонії і співпраця з частиною, а не з цілим. Ототожнення з людством, з Четвертою Творчою Ієрархією. Передчасне прийняття результатів мови. Ненормальна чутливість до того, що є Не-“Я”. Постійні кризи.

Ведуть до:

Єдності і гармонії. Пробудження інтуїції. Правильної думки і чистого розуму. Мудрості, діючої через Ангела Присутності.

Промінь П’ятий

Енергія невідання. Критицизм. Здатність раціоналізувати і руйнувати. Ментальне розділення. Бажання знати. Воно приводить до матеріальної активності. Докладний аналіз. Ярий матеріалізм і тимчасове заперечення Божества. Підвищена здібність до ізоляції. Неправильне розставляння акцентів. Спотворені уявлення про істину. Ментальна прихильність формі і активності в ній. Теологія.

Ведуть до:

Знання реальності. Усвідомлення душі і її можливостей. Здатності розпізнати Ангела Присутності і стикнутися з Ним. Чутливості до Божества, світла і мудрості. Духовної і ментальної відданості. Здатності прийняти посвячення (що дійсно важливо).

Промінь Шостий

Шаленство. Фанатизм. Уперта прихильність ідеалу. Недалекоглядна нерозсудливість. Войовничість і тенденція до конфліктів з іншими людьми і групами. Схильність до неприйняття інших думок, крім власної. Підозрілість відносно людських мотивів. Швидкий відгук на ману і ілюзію. Емоційна відданість і плутаний ідеалізм. Вібраційна активність між парами протилежностей. Сильна схильність до особистісної поведінки і акцентуванню особистостей.

Ведуть до:

Направленого ідеалізму, що вміщає. Стійкості сприйняття через розширення свідомості. Розуміння і поваги чужих думок. Готовності дозволити іншим здійснювати їх роботу так, як вони вважають потрібним. Обрання серединного шляху. Миру, а не війни. Благу Цілого, а не частини.

Промінь Сьомий

Чорна магія, або використання магічних сил в егоїстичних цілях. Схильність займати вичікувальну позицію до вияву егоїстичних цінностей. Безладдя і хаос через неправильне розуміння Плану. Невірне вживання мови заради досягнення бажаних результатів. Брехливість. Сексуальна магія. Егоїстичне перекручення здібностей душі.

Ведуть до:

Білої магії, використання здібностей душі заради духовних цілей. Ототожнення себе з реальністю. Правильного порядку через правильну магію. Здатності співробітничати з Цілим. Розуміння Плану. Магічної роботиінтерпретації. Вияву божественності.

 

 

Сім ключів до семи променевих методів на

Шляху Повернення

Промінь Перший

Нехай сили зберуться разом. Нехай вони підіймуться у Високе Місце і з цієї вишини нехай Душа гляне на знищений світ. І нехай пролунає слово: «Я наполягаю на своєму».

Промінь Другий

Нехай все життя притягнеться назад до Центру і таким чином ввійде в Серце Божественної Любові. Потім з цієї точки відчуттєвого  Життя, нехай Душа чітко зрозуміє Свідомість Бога. Нехай звучить слово, лунаючи крізь тишу: «Нічого немає, окрім Мене».

Промінь Третій

Нехай Військо Господа, чуйне до слова, припинить свою активність. Нехай знання завершиться мудрістю. Нехай точка вібруюча стане нерухомою точкою спокою, і всі лінії зберуться в Єдине. Нехай Душа усвідомить Єдиного в Множинності, і нехай лунає слово досконалого розуміння: «Я є і Робота і Трудівник, Єдиний Сущий».

Промінь Четвертий

Нехай завершиться зовнішня слава, і краса внутрішнього Світла відкриє Єдиного. Нехай дисонанс поступиться місцем гармонії, і з центру сокровенного Світла нехай Душа заговорить, нехай слова несуться вперед: «Краса і Слава мене не приховують. Я стою відкритим. Я Є.»

Промінь П’ятий

Нехай три форми електричної енергії пройдуть знизу вгору в Місце Сили-Могутності. Нехай сили голови і серця, а також всі нижні аспекти з’єднаються. І нехай Душа гляне на внутрішній світ Божественного Світла. Нехай пролунає слово тріумфу: «Я підкорив енергію, бо я і є сама енергія. Господар і підкорене є по суті Єдиним».

Промінь Шостий

Нехай всі бажання припиняться. Нехай устремління завершиться. Пошук закінчено. Нехай Душа усвідомить, що вона досягла цілі, і з цих воріт до Життя одвічного і Миру космічного нехай слово звучить: «Я Шукач і Шукане. Я залишаюсь спокійним».

Промінь Сьомий

Нехай будівельники припинять свою роботу. Храм завершено. Нехай Душа вступить у володіння своїм спадком і з Святого Місця віддасть наказ закінчити всі роботи. Потім в тиші, котра настане, нехай вона проголосить слово: «Робота творення завершена. Я, Творець, Є. Більш нічого не залишається, тільки Я».