7 Rays Radio

 
Klaus Schulze - Miditerranean Pads

ПРОБУДЖЕННЯ І АКТИВІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ

 Езотерична психологія ст. 520-555

Трактат про космічний вогонь, т. 1, ст. 163-213

 Зв’язок між енергоцентрами і Променями

Підйом енергії по центрах

Стимуляція, застосування і перенесення енергії

П’ять груп хвороб

Проблеми, які є наслідком активізації центрів

Природа центрів

Центри і Промені

Центри і Кундаліні

Центри і почуття

Центри і Посвячення

 Ті з вас, хто читав інші мої книги і трактати, знають, наскільки об’ємним є  предмет, що розглядається нами і як мало ще відомо і вивчається в зв’язку з центрами і їх силовими еманаціями і в зв’язку з активністю вітального, або ефірного, тіла, що є приймачем і розподільником енергій. Енергії визначають і зумовлюють стан і фізичні дані людської істоти, створюючи (зрештою) феноменальний вияв людини на фізичному плані з властивими їй особливостями. Все це я вже описував, і ті, кого це цікавить, можуть читати і вивчати цю інформацію. Це дозволить їм систематизувати свої знання про центри.

Я хотів би указати тут один момент і пізніше пояснити його. Це торкається взаємозв’язку між різними центрами і Променями, який виглядає таким чином:

Промінь Перший...........Могутність або Воля............Головний центр

Промінь Другий............Любов-Мудрість.....................Серцевий центр

Промінь Третій............Активний Інтелект...............Горловий центр

Промінь Четвертий...Гармонія через Конфлікт.......Центр аджна

Промінь П’ятий............Конкретне Знання.................Сакральний центр

Промінь Шостий..........Відданість...............................Сонячне сплетення

Промінь Сьомий...........Церемоніальний Порядок.......Основа хребта

Багато що можна було б черпнути, якщо зібрати в одній книзі все, що стосується даного предмета, і з’єднати таким чином все відоме про специфічні енергетичні точки в людській конструкції. Але зараз я можу лише дати загальне уявлення про предмет, визначити деякі лінії розвитку і відносини семи головних центрів, семи основних залоз з областями і зонами людського тіла, де ці залози і центри знаходяться. Прошу вас також осмислити наступні п’ять фактів:

 1. Нерозвинена людина енергетизується через посередництво трьох центрів під діафрагмою, які і спонукають її до зовнішньої активності.
 2. Середньорозвинена людина починає функціонувати передусім через центр сонячного сплетення, використовуючи його як передавальний силовий центр для енергій, які з-під діафрагми повинні бути перенесені в область над нею.
 3. Прагнучі світу поступово починають енергетизуються і контролюватися силами, які переносяться в горловий центр з центрів, розташованих під діафрагмою, і з душі. Це дозволяє вести яку-небудь творчу діяльність.
 4. Учнями світу починають управляти і контролювати горловий і серцевий центри; крім того, у них починається перенесення піднятих в серце і горло сил в центр аджна, розташований між бровами в середині лоба. Коли це станеться, людина стає інтегрованою особистістю. Аджна стимулюється також душею.
 5. Більш просунуті учні і посвячені світу також енергетизуються з двох джерел: енергіями, піднятими в голову з усіх центрів тіла, і енергіями, що ллються в людську структуру від душі через вищий центр, розташований на тімені.

Як і у всьому еволюційному розвитку взагалі, процес, як бачите, полягає у власне розвитку, використанні і перенесенні. У ефірному тілі знаходяться два що основних передають центра   сонячного сплетення і горловий   і один головний центр, через який в свій час потече енергія душі, причому потече при усвідомленні і повній обізнаності учня. Цим центром є головний, в східній філософії званий «тисячапелюстковим лотосом». Таким чином, проблема середньої людини пов’язана з сонячним сплетенням, а проблема учня, просунутого прагнучого і посвяченого нижчих степенів пов’язана з творчим центром, горловим.

Нагадаю, що в зв’язку з перенесенням енергій потрібно мати на увазі три наступних положення:

 1. Перенесення відбувається з усіх нижніх центрів у верхні і звичайно протікає в два етапи. Здійснюючись в особистості, це перенесення супроводиться паралельним перенесенням духовної енергії з резервуара сил, який ми називаємо душею, до людини фізичного плану. Це стає можливим, в міру того як людина проводить необхідне перенесення всередині себе. Такі перенесення можуть мати місце в еволюційному порядку або ж можуть прискорюватися форсованою підготовкою учнів всіх степенів.
 2. У рамках основного перенесення мають місце наступні перенесення:

а.     Енергія центра у основи хребта (органу особистої волі) підіймається і підноситься по хребту в головний центр через аджну.

б.     Енергія сакрального центру (керуючого сексуальним життям і органами фізичної творчості) підіймається в горловий центр, який стає органом нефізичної творчої активності.

в.     Енергія сонячного сплетення (органу самосвідомого особистого бажання) підіймається в серце і трансмутується там в групове служіння.

 1. Всі ці центри розвиваються і активізуються в три етапи, послідовно визначаючи при цьому і зовнішні аспекти людського життя:

а.     Період слабої активності центрів, коли вони ніби перебувають в напівдрімоті: сили, що їх формують і які через них виражаються, рухаються повільно, у важкому, інертному ритмі; світло, яке видне в будь-якому центрі, світить тьмяно; точка потенційної електричної сили в центрі ("серце лотоса, або чакра”, ступиця колеса, як вона езотерично називається в східному вченні) відносно нерухома. Енергії, яка ллється в центри, вистачає лише для підтримки життя, рівного функціонування інстинктивної природи і тенденції до нестійкої і неусвідомленої реакції на стимули астрального плану, що поступають через індивідуальне астральне тіло.

б.     Період певного зростання і інтенсифікації сил. Світло центрів стає яскравішим, і особливо активізується центр сонячного сплетення. Але все реальне життя людини поки як і раніше фокусується під діафрагмою. Центри над діафрагмою тьмяні, мляві і порівняно пасивні, однак точка в центрі кожного з них електризується сильніше і стає більш динамічною. Це етап інтелектуально середньорозвиненого громадянина, що контролюється переважно своєю нижчою природою і емоційними реакціями і активно використовує весь свій розум для задоволення своїх потреб. Центри в основному приймають фізичні і астральні сили, але часами відгукуються і на ментальні спонуки.

в.     Період першого перенесення, який може бути тривалим і охоплювати декілька життів. Центри під діафрагмою повністю пробуджені і ведуть інтенсивну активність, випромінюючи яскраве світло. Між ними встановилася реальна взаємодія, що створила у всій області під діафрагмою магнітне поле, настільки могутнє, що його вплив відчувається і над діафрагмою. Сонячне сплетення стає домінуючим органом замість сакрального центра, який так довго визначав життя тваринної природи. Воно стає приймачем енергетичних потоків знизу, абсорбуючи, перенаправляючи і передаючи їх вищим центрам. Людина тепер являє собою високоінтелектуального громадянина і прагнучого. Вона усвідомлює подвійність своєї природи або, як кажуть, те, що внизу, і те, що вгорі, і готова ступити на Шлях Випробувань.

г.     Період продовження перенесення. Сакральні сили переводяться в горло, а сили сонячного сплетення – в серце. Це останнє перенесення, однак, так слабо виражене, що ефект його майже невідчутний. Цей період тривалий і дуже важкий. Сьогодні більшість людей переживають періоди, позначені пунктами в. і г., які є підготовчими перед вираженням містичного життя.

д.     Період активізації серцевого і горлового центрів. Людина зайнята тим або іншим видом інтелектуальної творчості і поступово виробляє групову свідомість. Проте,  реакції її мають поки егоїстичну мотивацію, хоч – в той же час – у неї бувають періодичні проникнення і періоди духовних зусиль. Містичне життя визначено притягає її, і вона поступово перетворюється в містика.

е.     Період другого перенесення, коли активним і домінуючим стає центр аджна, керуючий інтегрованою особистістю. Запал і ревна самодисципліна, що вирізняли життя почуттів і містичних зусиль, як правило тимчасово стихають в цей період, а їм на зміну приходять інтеграція, амбіції, цілі і вираження особистості. Ця правильна і корисна зміна, яка благотворно сприяє гармонійному розвитку. Але вона носить тимчасовий характер, бо під покривалом зовнішньої активності і розумної мирської діяльності спить містик, який знову візьметься за справу, як тільки повністю прокинеться і візьме владу розумова природа, буде вгамоване бажання ментального задоволення і «син Божий буде готовий повстати і вступити в будинок Отця». У цей період особистісне життя розумно творчої або могутньої людини, досягає свого зеніту. Всі розташовані нижче голови центри активно функціонують, але центри під діафрагмою підкоряються і контролюються центрами, що знаходяться над нею. Вони підлеглі зумовлюючій волі людини, яка тепер керується амбіцією, осмисленою доцільністю і тією формою групової роботи, яка допомагає їй виражати свій особистісний потенціал. Центр аджна енергійний і впливовий, в горловому центрі протікає інтенсивна активність, а серцевий центр швидко прокидається.

є.     Період, коли починається випромінювання вищого центра голови. Це відбувається внаслідок поновлення (по-новому і набагато сильніше) містичного інстинкту, який на цей раз супроводиться інтелектуальним підходом до реальності. І результат виходить подвійний:

 1. Душа через головний центр починає виливати свою енергію у всі ефірні, або вітальні, центри.
 2. Уперше реально активізується точка в серці кожного центра; вона починає випромінювати, стає блискучою, магнетичною і могутньою, так що «затьмарює всяке світло навколо».

Сили любові і волі залучають всі центри тіла у впорядковану активність. Потім внаслідок пробудження центра в основі хребта відбувається останнє перенесення всіх тілесних і психічних енергій в головний центр. Великі полярні протилежності, які символізуються і виражаються головним центром (органом духовної енергії) і центром в основі хребта (органом матеріальних сил), сполучаються і зливаються, і людина відтепер управляється тільки згори, душею.

Отже, кажучи про труднощі містика, треба враховувати дві обставини. Це, по-перше, період пробудження і подальшого застосування центрів, і, по-друге, період перенесення енергії з сонячного сплетення в серце, а потім із всіх чотирьох центрів, розташованих вздовж хребта, в горловий центр перед фокусуванням енергії всіх центрів в аджні (між бровами). Аджна контролює особистісне життя, і від нього виходить всяке особистісне керівництво і управління п’ятьма нижніми центрами, які він синтезує. Кожна з цих стадій приносить свої труднощі і проблеми. Ми, однак, будемо розбирати їх лише в тій мірі, в якій вони обмежують можливості і затримують того, хто виявився на Шляху, тобто бере власну еволюцію в свої руки. Він стоїть «між полюсами протилежностей», а це означає (в зв’язку з тим, що нас зараз конкретно цікавить), що містична робота протікає в три етапи, кожний з яких відмічає пік певної кризи з супутніми  випробуваннями і тяготами.

 1. Стадія підготовчого перенесення всіх нижчих енергій в сонячне сплетення перед переводом їх в горловий і серцевий центри над діафрагмою. На цій стадії здійснюється не тільки процес перенесення, але і процес фокусування сил у вищих центрах.

Період......................Заключні стадії Шляху Випробувань і початкові стадії Шляху Учнівства.

Ключова нота.........Дисципліна.

Задача......................Ідеалізм плюс особисте зусилля. Очищення і контроль.

 1. Стадія перенесення в аджну, коли особистісне життя стає інтегрованим і яскраво вираженим.

Період......................Пізні стадії Шляху Учнівства і аж до третього посвячення.

Ключова нота.........Вираження душі через посередництво особистості.

Задача......................Розуміння Плану і подальша співпраця з ним.

Потім наступає третя і остання стадія, яка нас зараз не дуже цікавить і на якій відбувається повне злиття тілесних сил (що фокусуються через аджну) з силами Душі (що фокусуються в головному центрі). Саме в цей час відбувається остаточне пробудження особистісної волі (очищеної і освяченої), «що спала, згорнувшись кільцями, подібно змієві мудрості» в основі хребта. Вона рветься вгору, що спонукається імпульсом відданості, спрямування і просвітленої волі і зливається в голові з волею духовною. Це заключний підйом, що здійснюється як акт розрізнюючої рішучості, вогню кундаліні. Цей підйом відбувається в три стадії або під дією трьох імпульсів:

 1. Стадія переводу нижчих енергій в центр сонячного сплетення.
 2. Стадія підйому цих енергій через серце, звідки, злившись з його енергіями, вони переводяться в горло.
 3. Стадія фокусування всіх п’яти нижчих форм енергії в центрі аджна в голові.

Учні можуть запитати, а чи є під діафрагмою ще які-небудь енергії, крім енергій сакрального центра і тих, що сфокусовані в центрі в основі хребта, які переводяться в аджну через центр сонячного сплетення? Є досить багато малих центрів з їх енергіями, але я не буду їх називати і описувати, щоб не відволікатися від основної тематики; ми будемо мати справу тільки з головними центрами, їх впливом і взаємозв’язками. Не варто зайво ускладнювати предмет, який і без того досить складний і важкий. Є, скажемо, енергії, що вливаються з планетарних джерел в селезінку, в два невеликих центри поруч з нирками, по одному з кожної сторони, і в деякі інші центри, і всі ці сили треба зрозуміти, трансмутувати, трансформувати і перенести. Цікаво, що обидва малих центра поблизу нирок пов’язані з нижніми рівнями астрального плану і пропускають в систему страх і інші негативні почуття, характерні для цих підпланів. Тому вони і розташовані недалеко від центра, здатного контролювати їх, адже навіть сучасному ендокринологу відомо, що наднирники внаслідок стимуляції викликають (як психологічний результат фізичної дії) прилив мужності і спрямованої волі, завдяки чому стають можливими досягнення, які в нормальному стані майже немислимі.

Твердження про «сплячу кундаліні», яке так часто зустрічається в окультних книгах, вірне лише частково. Центр в основі хребта веде таке ж ритмічне життя, як і інші центри. Специфічний період «пробудження кундаліні», це період, коли «точка в центрі» починає вібрувати, стає впливовою і активною: в цей час її сили здатні наповнити всю хребетну зону і досягнути вищого головного центра. Це, однак, неможливе без трьох попередніх «підйомів латентної сили волі». Під час цих підйомів вона розчищає хребетний прохід, проходячи крізь ефірні перетинки, які відділяють кожний центр з підконтрольною йому областю від вище розташованого центру, руйнуючі ці перетинки.

Всі ці перенесення і внутрішня реорганізація звичайно і природно стають причиною паніки і конфлікту в житті містика, викликаючи безумовні психологічні труднощі і нерідко – патологічні розлади. Таким чином, чітко простежується ланцюг перенесення, психологічних труднощів і патологічних наслідків.

Ці ідеї стануть, можливо, яснішими для вас, якщо я наведу, наприклад, деякі факти в зв’язку з сакральним центром, який довгий час керував тваринним і фізичним творчим життям людської істоти. В еволюційних процесах сакральний центр проходить стадії автоматичного несвідомого використання, як у чисто тваринної людини. Потім він використовується під примусом бажання отримувати фізичне задоволення, коли свій вплив починає здійснювати уява. А далі слідує період свідомого підкорення життя сексуальному імпульсу. Це відрізняється від початкових стадій використання даного центра. У свідомості домінує думка про секс, і безліч людей проходять сьогодні цю стадію, яку в свій час або в якомусь житті обов’язково проходить кожний. Вона змінюється періодом перенесення, коли фізичний потяг сексу і тяга до фізичного творення слабшають і сили починають підійматися і збиратися в сонячному сплетенні. Там вони набагато в більшій мірі контролюються життям астральної уяви, ніж несвідомим тваринним життям або свідомим бажанням. Тут вони сполучаються з силами самого сонячного сплетення і поступово переносяться в горловий центр, причому завжди через серцевий центр. І в цьому найважчий момент для містика, в якого швидко перетворюється людина, чиє життя також перебудовується відповідним чином. Вона хворобливо переживає подвійність, одночасне тяжіння і до мирського, і до містичного, усвідомлення божественних можливостей і потенціалу особистості, необхідність заміни бажання і потягу любов’ю, а людських зв’язків – божественними відносинами. Але все це бачиться поки в категоріях подвійності. Сексуальні фантазії ще займають її свідомість, а не відсунені в належне для них місце серед інших інстинктів людської природи; в результаті з’являється майже патологічний інтерес до символізму сексу і до того, що можна назвати натхненним сексуальним життям. Ця тенденція відображена в масі прикладів, що зустрічаються в писаннях і переживаннях містиків середніх віків. Ми знаходимо такі вирази, як «наречена Христова», «шлюб на небесах», опис Христа як «небесного нареченого» і немало подібних символів і виразів. Гімн Соломона передає чоловічий варіант того ж по суті сексуального підходу до душі і її всеосяжного життя.

Ці і багато більш неприємних прикладів сексуальної психології зустрічаються нарівні з істинним і непідробленим містичним спрямуванням і томлінням, справжнім прагненням єднання з божественним. Причина ж у них одна – стадія перенесення. Нижчі енергії, як ви бачили, проходять дві стадії перенесення: спочатку в сонячне сплетення, а звідти в горловий центр. Горловий центр ще недостатньо активний або пробуджений в цей період, щоб абсорбувати і використати сакральні енергії. У деяких випадках їх підйом припиняється, і вони тимчасово затримуються в серцевому центрі, викликаючи феномени сексуальних спонук (що супроводяться часом явно фізичними сексуальними реакціями), релігійного еротизму і створюючи загальний нездоровий настрій, який варіюється у всьому діапазоні від відвертої сексуальності до фанатичної безшлюбності. Останнє – така ж небажана крайність, як і перше, і дає дуже негативні результати. У містика-чоловіка часто спостерігається надмірна сексуальна збудливість на фізичному плані, всякого роду збочення або явний гомосексуалізм. А жінка може мати серйозні порушення в роботі сонячного сплетення (а не сакрального центру) з їх результатом – шлунково-кишковими проблемами і нездорову уяву, що варіюється від слабої хтивості до реальних форм сексуального божевілля (нерідко) з сильним релігійним ухилом. Нагадую, що ми говоримо про явні ненормальності, тому нам і доводиться торкатися неприємних речей. Правильне керівництво ментальним життям і мисленням при відвертому роз’ясненні всього процесу на початкових стадіях містичного розвитку згодом дозволяють уникнути численних труднощів. Ці початкові стадії вельми нагадують той інтерес, який і до сексу, і до релігії проявляє підліток. У даний період розвитку вони тісно взаємопов’язані. Якби в цей час педагогами, батьками і тими, хто відповідає за навчання молоді, надавалася належна допомога, то деякі з так поширених нині небажаних тенденцій ніколи не входили б в звичку і не перетворювалися б в стандарти мислення, як це відбувається зараз.

У свідомості учня цілком резонно може виникнути і таке питання: як процес пробудження центрів, застосування їх як каналів сили (спочатку несвідомо, а згодом все більш усвідомлено) і, нарешті, перенесення енергії у все більш високі центри створює проблеми, викликає хвороби і безліч реальних труднощів, які, переслідують людей, як тільки містичний досвід стає бажаною метою. Знову нагадаю вам, що всю проблему потрібно розглядати з позиції зростання свідомості і поетапного з’єднання різних видів енергії. Зрештою людське тіло являє собою сукупність енергетичних одиниць. У вітальному тілі є фокусні точки (завдяки яким воно зумовлює ендокринну і лімфатичну системи), і через них у фізичне тіло надходить енергія, що впливає на атоми тіла і стимулює їх, тим самим здійснюючи сильний вплив на всю нервову систему, в основі всіх гілок якої і лежить вітальне тіло. Вітальне, або ефірне, тіло це тонкий двійник фізичного тіла, його нервової структури, а енергетичні центри зумовлюють і контролюють систему залоз. Так з трьох світів людської активності і звершень в фізичне тіло проникають і проходять через нього енергії, впливи, струми і сили – в одних випадках свідомо, але частіше всього неусвідомлено. З пробудженням і застосуванням внутрішніми і зовнішніми силами серцевого і головних центрів, починається містичне і окультне життя.

Період великих труднощів можна пояснити двома причинами:

 1. Нитка свідомості закріплена в голові недалеко від шишковидної залози. А нитка життя закріплена в серці. Перенесення сил (діючих під діафрагмою) в сонячне сплетення, а звідти в серце і голову звертає увагу містика на ці два головні енергетичні потоки (з яких один – ллється від Монади через душевне тіло в серцевий центр, а інший – надходить від душі безпосередньо у вищий головний центр). При цьому містик усвідомлює життєві можливості, об’ємний простір, яке здатна охопити свідомість, і область або розмах його здібностей. Це період внутрішнього усвідомлення.
 2. Приплив планетарних і сонячних впливів через головний центр в серце і звідти в інші центри.

Цей приплив викликає:

а.     Стимуляцію всіх центрів, великих і малих, відповідно до променевих тенденцій і впливів.

б.     Одкровення про добро і зло, тобто про світи особистісного вираження і світ душевного вираження. Цей подвійний процес відбувається одночасно.

в.     Бачення подвійності, після усвідомлення якої і з’єднання великих протилежностей (душі і особистості) може статися і відбувається єднання.

Результатом цих поворотів в свідомості стають неминуча боротьба, конфлікт і спрямування, а також постійна фрустрація. У цьому процесі здійснюється та перебудова, яка повинна відбуватися по мірі все більшого «воскресіння» людини і усвідомлення нею цілі. Життєве вираження (нижча троїста людина) повинно пристосуватися до нових сфер свідомості і просторів обізнаності, що відкриваються, повинно звикнути до нових здібностей, завдяки яким людині буде легше освоювати більш широкі області служіння, що розкриваються перед нею. У загальному і широкому значенні можна констатувати, що

 1. Стимуляція приводить до пробудження нижчих психічних здібностей, якщо вхідна енергія прямує в сонячне сплетення або горловий центр. Вона викликає інтенсивну активність цих центрів, що на ранніх стадіях може вести до певних психічних розладів. Щоб проілюструвати це, я опишу загальний характер фізичних труднощів, яких може зазнавати містик:

а.     Передчасне пробудження головного центра може бути причиною серйозних прикрощів і навіть безумства. Дуже швидкий приплив вищої форми енергії, яку людина може отримати перед посвяченням, здатен викликати запалення певних дільниць мозку і деякі види мозкових пухлин. Але це трапляється тільки у високорозвинений людей ментального типу. У інших випадках передчасного душевного притоку енергія поступає через отвір на тімені і ллється в той або інший центр в залежності від променевого типу або стадії розкриття. І якщо вся увага свідомості людини і життєва сила зосереджуються (навіть несвідомо) в цій точці, то енергія тече туди майже автоматично.

б.     Пробудження аджни, що є передусім,  як ми бачили, результатом розвитку людської особистості до міри інтеграції, може (при неправильному контролі над задіяними енергіями) привести до серйозних прикрощів з очима і слухом, до різних форм невриту, головних болів, мігрені і нервових виявів в різних частинах тіла. Воно може викликати також немало труднощів в зв’язку з гіпофізом і зумовлених цією важливою контролюючою залозою психологічних порушень, а також деяке фізичне нездужання.

в.     Пробудження серцевого центру (яке зараз відбувається дуже швидко) є причиною багатьох форм серцевих хвороб і різних труднощів в зв’язку з автономною нервовою системою, особливо з блукаючим нервом. Поширеність різних серцевих захворювань, особливо у інтелігенції, а також творчих і фінансових працівників, пояснюється пробудженням цього центру і відкриттям у людей невідомої здібності до групової свідомості і групового служіння. Вилочкова залоза, що особливим чином контролює життєвий аспект людини, тісно пов’язана з серцевим центром, чого і слід було чекати. У дорослих ця залоза повинна зрештою стати більш активною, ніж зараз, так само, як шишковидна залоза у грядущої раси буде вже не атрофованим органом, істинні функції якого не визначені і не зрозумілі, а активною і важливою складовою людського оснащення. Їх активізація буде відбуватися нормальним і природним образом по мірі того, як людина буде вчиться функціонувати як душа, а не просто як особистість.

г.     Немало прикрощів супроводжує в цей час і пробудження горлового центра. Цей центр управляє і зумовлює щитовидну і паращитовидні залози. Перерозвиток або передчасне пробудження його може викликати гіпертиреоз (підвищену активність щитовидки, що проявляється у підвищеній збудливості, високій частоті пульсу, пітливості, підвищеному обміні, похудінні і т. ін.) з супутнім нездужанням і часто небезпечними ускладненнями на серці та порушенням метаболізму. Його психологічні наслідки чудово відомі і визнані. Труднощі множаться і цей вищий творчий центр зазнає надмірної стимуляції, з корисного перетворюючись в небезпечний, через вимушену безшлюбність багатьох внаслідок нинішніх поганих економічних умов. Ці умови змушують людей стримуються від шлюбу, що позбавляє їх можливості використовувати (правильно або неправильно) енергію, що протікає через сакральний центр. З тією ж трудністю стикаються і містики. Немає творчого застосування горловому центру, і не використовується за призначенням сакральний центр. Сакральна енергія передчасно переноситься в горловий центр, викликаючи його інтенсивну стимуляцію. Оснащення людини ще не досягло того рівня, щоб вона могла вести яку-небудь творчу роботу. Немає ніякого творчого вираження, оскільки розвиток людини не дозволяє їй займатися творчістю у вищому значенні. Енергія, що протікає через щитовидну залозу, не втілюється у видатні твори художньої, музичної або літературної творчості, звідси поширення зобу і порушень в роботі цієї залози. У неї і через неї протікає велика кількість енергії, яка поки не знаходить достатнього застосування.

д.     Посилення активності і стимуляції центру сонячного сплетення є сьогодні найбільш рясним джерелом проблем. Це викликає величезне число труднощів нервового характеру, до яких особливо схильні жінки, безліч хвороб шлунково-кишкового тракту і захворювань печінки. Одну з головних причин раку в різних частинах тіла (крім голови і обличчя) можна езотерично пояснити закупоркою енергії в центрі сонячного сплетення. Ця закупорка стає причиною дуже широкого кола проблем. Складності, викликані пробудженням серцевого центру і центру сонячного сплетення (оскільки обидва тісно пов’язані і довгий час знаходяться у взаємодії в містичному досвіді), надто негативно позначаються на системі кровообігу. Ці два центри співвіднесені з життєвим принципом, який завжди «носиться на хвилях бажання» (згідно з древніми писаннями), і, якщо через недостатній розвиток або ще чомусь він не отримує всебічного вираження, то стає причиною виникнення злоякісних утворень на дільницях з ослабленою тілесною тканиною.

е.     Пробудження сакрального центру сталося так давно, що справжню історію розвитку труднощів, пов’язаних з сексуальним вираженням, прослідкувати вже неможливо, та це і небажано. Тему сексу я підіймав в інших своїх трактатах, особливо в «Трактаті про Білу Магію». І зараз я звертаюся до неї до неї лише тому, що містичне життя нерідко проходить через період сексуальних труднощів, якщо містик заздалегідь не оволодів сексуальним контролем і в своїй свідомості не зрівноважив секс з іншими видами життєвої активності і природними інстинктами. Інакше при досягненні висот духовного контакту, коли він наповнює особистість енергією своєї душі, ця енергія, не затримуючись, як це повинно бути насправді,  в горловому центрі, прямо попрямує в сакральний центр. Це загрожує або збоченнями в статевому житті, або надмірною увагою до сексуальної активності, або небезпечною стимуляцією сексуальних фантазій, що загрожує втратою контролю і виникненням безлічі прикрощів, відомих лікарям і психологам. Але незмінно результатом стають ті або інші крайнощі в статевому житті.

є.     Пробудження центра в основі хребта на заключних стадіях вищого містичного досвіду також таїть в собі небезпеки. Ці небезпеки однозначно загрожують хребту, а, значить, і всім нервам, що розходяться від нього у всіх напрямах. Неграмотний і передчасний виклик підйому сили кундаліні може привести до швидкого згоряння запобіжних перетинок з ефірної матерії, що відділяють одну від одної різні ділянки тіла (що контролюються сімома центрами). За цим слідують серйозні нервові розлади, запалення тканин, хвороби хребта і мозку.

Я коротко перерахував деякі труднощі, щоб дати вам тільки загальну картину проблем містика.

 1. Застосування центру. Дозвольте мені пояснити цей вираз. При дуже інтенсивному використанні якого-небудь одного центру в збиток активності інших, якими, таким чином, нехтується, також виникають труднощі. У результаті цілі області свідомості можуть на час позбавитися уваги. Пам’ятайте, що метою зусиль містика повинен бути гармонійний розвиток, при якому послідовно, правильно і згідно з відповідними променевими методами введуться в дію всі центри. Для багатьох, однак (при пробудженні і суб’єктивній стимуляції центру) застосування центра тут же стає лінією найменшого опору, і вони починають функціонувати майже виключно через нього. Це добре проілюструють два приклади.

У цей час у людей повсюдно високо активний центр сонячного сплетення. У кожній країні живуть мільйони людей з надмірною чутливістю, майже істерично емоційних, надто нервових, занурених в мріяння, марення, видіння і страхи. Це є причиною широко розповсюдженого нетравлення, гастриту, розладів і хвороб шлунка, печінки і кишківника. До всього цього раса сьогодні надзвичайно схильна. Нерідко це супроводяться всіма видами шкіряних висипів. Причин дві:

а.     Перезбудження центру сонячного сплетення через його практично виняткове використання і результуючий приплив сил з астрального плану, для яких цей центр є широко розкритими дверми.

б.     Все більш широке і безперестанне використання цього центру по мірі того, як його ритм і вібрація стають дуже могутніми, щоб втримувати їх під контролем. Людина поступається спокусі зосередити свої життєві інтереси і увагу в астральному світі, роблячи це із зростаючою обізнаністю, зацікавленістю і феноменальними результатами.

Це перетворює людину в жертву тих сил, які в іншому випадку забезпечили б збір і необхідне перенесення вгору того, «що внизу». Так була б досягнута благотворна мета, тоді як в прикладі, що розбирається всі ці сили концентруються в центральній зоні тіла, призначення якої в тому, щоб бути лише місцем перетворювального очищення «того, що внизу, в те, що вгорі». Але замість цього тут виникла бурхлива круговерть сил, яка не тільки плодить різноманітні фізичні складності (описані вище), але і є плодоносним джерелом розколів, якими займається сучасна психологія. Сили, що генеруються внаслідок непомірного використання сонячного сплетення (одного з найвпливовіших центрів) і притоку всіляких астральних сил – несучих додаткові труднощі, – настільки могутні, що зрештою беруть повний контроль над життям. Цей вібруючий і могутній центральний силовий центр розділяє сили, діючі під і над діафрагмою. Розколи, астральність, зваблювання, галюцинації, різного роду нервові розлади і фізичне нездужання, що обов’язково зачіпають кишковий тракт, печінку і підшлункову залозу, – ось лише деякі з проблем, зумовлених безконтрольним використанням центру сонячного сплетення. Людина, замість того, щоб контролювати цей центр, як і повинно бути, сама виявилась під його контролем.

Друга ілюстрація посвячена розкриттю серцевого центру і прийняттю групового життя з пов’язаною з ним груповою відповідальністю. Сьогодні це явище, що швидко розповсюджується, можна спостерігати всюди. Учні схильні вважати, що пробудження серцевого центра і відповідне групове усвідомлення повинні виражатися в категоріях релігії, любові і божественності. Тобто вони перетворюють це в щось духовне в тому сильно спотвореному значенні, в якому розуміють це слово ортодоксальні віруючі. Але значення цього пробудження набагато ширше. Серце пов’язане з життєвим аспектом, бо в ньому закріплений життєвий принцип і укладена життєва енергія. Воно пов’язане з синтезом, з монадою і з всім, що перевершує окреме «я». Будь-яка група, створена і контрольована однією людиною або групою людей, наприклад нація, велика ділова організація або установа (така, як велика лікарня), пов’язана з життям, сущим в серці. Це так навіть при змішаних, небажаних і чисто егоїстичних мотиві або мотивах. Переслідуючий широкі інтереси промисловий магнат, що заснував і веде бізнес, від випадковостей якого залежать життя багатьох людей, починає працювати через серцевий центр. Цим і пояснюється переважання деяких форм серцевого нездужання, які так часто зустрічаються у тих, хто володіє впливом і владою. Серце перезбуджується під дією енергій, що виливаються на людину, на яку   крім всього іншого   направлені думки тих, хто причетний до її організації. Розумієте тепер, чому старші члени Ієрархії, працюючі через головний і серцевий центри, стараються подалі триматися від суспільного життя і поменше контактувати з людьми? Обидві ілюстрації допоможуть вам краще уяснити значення, яке я вкладаю у вираз «застосування центру».

 1. У період перенесення, коли сили тіла знаходяться в ненормальному стані постійних переміщень і змін, очевидно, наскільки небезпечним для містика і учня може бути всяке форсоване, а не викликане природнім ходом еволюції перенесення і як серйозні його наслідки. Частково саме цим і пояснюється нинішня паніка і хаос в світі. Сили, що протікають сьогодні через масу людей середнього інтелектуального рівня (так я називаю людей освічених, здатних розбиратися в тім, що відбувається в світі і обговорювати світові тенденції і події), утворять експериментальний грунт для перенесення енергії сакрального центру в сонячне сплетення. А це неминуче веде до сум’яття, перезбудження, бунтарського настрою і багатьох інших труднощів.

Таким чином, проблем не мало, але вони вирішуються. Не будемо ж забувати про це. Загалом тема дуже об’ємна, але багато розумів намагаються сьогодні розібратися в ній і працюють безкорисливо і альтруїстично, щоб добитися необхідних змін, кращого розуміння фізичного і психологічного єства людини і виробити новий підхід – як до релігії, так і до освіти. Коли завдяки вивченню і експериментам буде краще зрозумілий містичний настрій з його наслідками – хорошими і поганими, матеріальними і духовними – ми краще зрозуміємо і свою проблему і складемо кращу програму людського розкриття.

Хочу указати, що слова «містик» і «містичний» в даному розділі трактату я вживаю для того, щоб інформація, що викладається мною, могла наситити інтерес тих, хто визнає наявність містичного відношення до Бога і містичного життя душі, але хто поки не готовий розширити це уявлення, включивши в нього інтелектуальне відношення до ототожнення з божественним.

Ключові ноти, на які в цей час відгукується містик і які готовий визнати також релігійний письменник і мислитель, це почуття, відчуття божественного існування, бачення Бога, достатнє для задоволення індивідуальної потреби, несучого полегшення, мир, розуміння і усвідомлення божественності навколо і всередині і що дозволяє людині вступити у відносини з деяким зовнішнім Чинником, який називають Богом, «Я» або Христом. Такі відносини завжди забарвлені відчуттям подвійності і ведуть до досягнення союзу – союзу, кращим символом і ілюстрацією якого як і раніше залишається шлюб, як свідчать писання містиків всіх часів і національностей, і в якому все ж зберігається усвідомлення обох сутностей.

Лейтмотивом же окультного життя є (і правильно) ноти знання, ментального підходу до проблеми божественності, визнання божественно іманентності і готовність «чинити, як Він».  У цьому випадку, однак, немає відчуття подвійності. Мета полягає в досягненні такого осмисленого і усвідомленого ототожнення, щоб людина стала тим, ким вона і є, – Богом і зрештою Богом у вияві. А це не те ж, що містичний союз.

Проте,  загалом тема є містичною і принципово суб’єктивною. Прийде час, коли містик оцінить шлях голови і піде по ньому, а не тільки по шляху серця. Він зрозуміє, що повинен втілити своє ставлення до Коханого в знання своєї з Ним єдності і що бачення повинно і неодмінно буде зникати по мірі того, як він трансцендує його (відзначте цей вираз) в більш значних процесах ототожнення внаслідок посвячення.

Окультист, в свою чергу, повинен вчитися з повним розумінням включати містичний досвід в свою свідомість як вправу по виділенню суті, перш ніж трансцендує його і приступить до синтезу і включення, для яких містичний підхід є лише початком і про які містик і не відає.

Містик дуже схильний вважати, що окультист переоцінює шлях знання; містик переконано повторює, що розум   вбивця реального і що інтелект нічого не може дати йому. Окультист точно також схильний зневажати містичну дорогу і відноситися до містичних методів як до «залишених далеко позаду». Тим часом, обидва повинні вчитися шляху мудрості. Містик повинен стати і неминуче стає окультистом, подобається йому цей процес чи ні. Рано або пізно це обов’язково станеться, окультист же повністю виправдає це звання лише після того, як повернеться до свого містичного досвіду і піддасть його синтезу. Вдумайтеся у використані мною в даному абзаці слова – це допоможе вам краще вникнути в тему. Таким чином, в даному розділі трактату словами «містик» і «містичний» я позначаю інтелектуальну, ментально розвинену людину і процеси, що відбуваються з нею на Шляху Учнівства.

Розглядаючи проблеми і хвороби містиків, що переживають той момент своєї еволюції, коли вони здійснюють одне з основних перенесень сил, потрібно вказати, що спочатку може пройти досить багато часу між першою спробою трансмутації і перенесення енергій і тим конкретним життям, коли енергії нарешті збираються вгорі і «підносяться» згідно звичайного езотеричного терміну, що застосовується в цьому випадку. Саме цей момент цілеспрямованої активності (що заміняє колишні незв’язні і хаотичні спроби) стає піком явної кризи в житті містика.

Нерідко чується питання: чому святі і ті, хто однозначно орієнтований на світло, так часто схильні до хвороб, а також нервових і різних патологічних станів? Справа в тому, що ці небажані стани викликаються звичайно дуже великим напруженням, якого в ході переміщення сил зазнає фізичний провідник. Крім того, становище часто ускладнюється безрозсудними спробами прагнучого поліпшити стан свого фізичного тіла. І все-таки набагато краще, коли небажані результати проявляються в фізичному провідникові, аніж в астральному або ментальному тілах. Це рідко усвідомлюється, тому слабість, нездоров’я та хвороби і вважаються ознакою індивідуальних помилок, неспроможності і так званого гріха. Все це, без сумніву, може мати місце, але у разі істинного прагнучого, що старається дисциплінувати і взяти під контроль своє життя, це часто не має ніякого відношення до справи. Ці стани є неминучим результатом зіткнення сил: сил пробуджених енергій, що підіймаються і сил того центра, в який ці енергії підносяться. Зіткнення спричиняє напруження, фізичний дискомфорт і (як ми бачили) безліч гнітючих розладів.

Причиною широко розповсюдженого нині нездоров’я і хвороб є неухильно здійснюване расою масове перенесення. Через це перенесення робота центру сонячного сплетення відбувається в ненормальному режимі, від чого в свідомість людини проникають всілякі астральні сили: страх, хибні бажання і безліч негативних емоцій, що приносять людям стільки прикрощів. Виглядає це так: передусім свідомість стикається з цими астральними впливами, потім формулює з них мислеформи, і, оскільки енергія слідує за думкою, то виходить хибне коло, що включає в себе і фізичне тіло. Безлад виникає від зіткнення сил, які:

а. підіймаються в сонячне сплетення знизу,

б. течуть в сонячне сплетення з астрального плану,

в. реагують на магнетичне притягання вищих центрів;

він перетворює внутрішнє життя людини в круговерть конфліктуючих енергій, що здійснює згубний вплив на шлунково-кишковий тракт, печінку і інші органи, розташовані під діафрагмою. Добре відомо, що містики часто страждають диспепсією (порушенням травлення)  і не тільки через неправильне харчування і негативні фізичні звички. У багатьох випадках вона викликається процесами перенесення.

Напруження, як правило, посилюється ще і нездатністю середнього містика відвернути розум від свого фізичного стану. Енергія неминуче слідує за думкою, і де б не знаходилося порушення, саме туди розум і спрямовує всю свою увагу, а в результаті ситуація не тільки не поліпшується, але рішуче і неухильно гіршає. У ментальному значенні всім містикам потрібно твердо втримувати розумову увагу вище і подалі від області перенесення, крім випадків застосування езотеричних методів його форсування для прискорення і полегшення процесів підйому. Тоді (при правильному керівництві, допомозі і знанні правил) містик може працювати з відповідним центром хребта. Таку фундаментальну методику я постараюся дати пізніше, а перед цим хочу описати психічні труднощі містика, оскільки і психічні, і фізичні складності зумовлені однією і тією ж принциповою причиною і можуть бути подолані за допомогою одного і того ж окультного і психологічного знання.

Отже, прикрощі, що обговорюються, суть результат цілого ряду причин, які корисно перерахувати, нагадавши, що розташовані вздовж хребетного стовпа і в голові центри управляють певними ділянками тіла. Ці ділянки знаходяться під впливом і контролем центрів, і саме в цих областях і потрібно шукати ознаки, за якими можна судити про нездужання.

Взагалі хвороби поділяються на п’ять основних категорій, але зараз нас цікавить тільки остання з них. Ось ці п’ять груп:

 1. Спадкові хвороби:

а.     Властиві самій планеті і що впливають на людство через контакт з ґрунтом і водою.

б.     Породжені в минулі епохи самим людством і що передаються від покоління до покоління.

в.     Властиві конкретній сім’ї і успадковані її членом як частина його карми. Душі приходять в такі сім’ї, користуючись цією сприятливою можливістю.

 1. Хвороби, що викликаються тенденціями самої людини. Вони визначаються її астрологічним знаком або сонячним, або висхідним,   і будуть розглянуті пізніше.
 2. Інфекційні хвороби (епідемії), що мають групове походження і вражають людину як частину її групової карми, але частіше за все не пов’язані з її особистою кармою.
 3. Набуті хвороби і нещасні випадки внаслідок нерозсудливих дій або безрозсудних звичок в поточному житті, які безумовно визначають майбутню карму людини. У зв’язку з нещасними випадками цікаво зазначити, що нерідко їх причиною стає те, що можна назвати «вибухами сили». Такі вибухи викликаються ненавистю, заздрістю або мстивістю однієї людини або цілої групи, і, «повертаючи назад», ці якості бумерангом б’ють по індивідуальному життю.
 4. Хвороби містиків, які ми і обговорюємо. Звичайно вони викликаються енергією пробудженого і активного нижнього центра при її перенесенні у верхній центр. Перенесення здійснюється в три етапи, і кожний з них має власні фізіологічні складності:

а.     Етап інтенсивної активізації енергії нижнього центру перед її підйомом. Через це надміру підвищується активність органів керованої цим центром фізичної зони з подальшою закупоркою, запаленням і, як правило, хворобою.

б.     Етап протікання «процесів підйому», що викликають значну активізацію верхнього центру і зниження активності нижнього. При цьому має місце період нестійкості, коли сили переміщаються між двома центрами в обох напрямах і на початкових стадіях розкриття містика вибивають його життя з колії. Це особливо стосується сонячного сплетення. Енергія спочатку відкидається верхнім центром і реабсорбується нижнім лише для того, щоб підійматися знову і знову, поки верхній центр не зможе прийняти і трансмутувати її.

в.     Етап стабільного підйому енергії у верхній центр. Починається важкий період перебудови і напруження, що знову викликає фізичне нездужання, але тепер вже в області, що контролюється верхнім центром.

Коли, наприклад, сакральна енергія підіймається в сонячне сплетення, то, як вже відзначалося, це викликає багато видів розладів в роботі шлунково-кишкового тракту. Коли в центр сонячного сплетення підіймаються енергії малих центрів, розташованих під діафрагмою (але не вздовж хребта), часто виникають проблеми з жовчним міхуром і нирками. Якщо говорити окультно, то всякий процес підйому, або «піднесення» автоматично несе смерть. Смерть вражає атоми відповідних органів і приводить до первинних стадій нездоров’я, хвороби і руйнування, бо смерть є не що інше, як руйнування і подальше видалення енергії. Коли буде зрозуміла наука перенесення енергії з нижніх центрів у верхні, отримає освітлення і вся проблема вмирання і з’явиться нова Наука про Смерть, яка позбавить людство від страху.

Вивчаючим варто призупинитися і уважно продумати наступні положення:

 1. Які області контролюються п’ятьма центрами, розташованими вздовж хребта, і двома центрами голови.
 2. Три головні точки перенесення це сонячне сплетення, горловий центр і центр аджна в голові. Серцевий центр і вищий головний центр як точки перенесення цікавлять тільки посвяченого.
 3. Мінливий і нестійкий стан викликається процесами пробудження, перенесення і фокусування енергії у верхньому центрі. Ці три головних процеси зумовлені проміжними стадіями:

а.     Активне випромінювання нижнього центру.

б.     Відгук нижнього центру на магнетичне притягання верхнього.

в.     Подальша взаємодія верхнього і нижнього центрів, яка спочатку зумовлена ритмічним притяганням і відштовхуванням. Це відображення гри двоїстостей в еволюції людської істоти.

г.     Концентрація нижчої енергії у верхньому центрі.

д.     Контроль нижніх центру або центрів вищими енергетичними фокусами і ритмічна взаємодія між ними.

А між цими стадіями мають місце «піки криз», більш або менш сильних. Така інтенсивна внутрішня активність, яка весь цей час відбувається в суб’єктивному житті людства, має і хороші, і погані наслідки і дає психологічні і фізіологічні реакції. Сьогоднішнє масове перенесення сил сакрального центру в центр сонячного сплетення є причиною поширення фізичних недомагань раси. А через поступове перенесення расою сакральної сили в сонячне сплетення виникає ситуація, яку іноді називають «расовим самогубством» і яка вимагає зусиль багатьох урядів, щоб припинити швидке падіння народжуваності в їх країнах.

Даний в трьох вищенаведених положеннях опис активності, що весь цей час продовжується в людському тілі, дає уявлення про напруження, в якому живе і трудиться індивідуальна людина, і в основному пояснює дискомфорт і хвороби в керованих і контрольованих відповідним центром областях людського тіла, що.  До цієї інформації я додам наступні відомості:

 1. Інтенсивна активність сакрального центру часто викликає хвороби і фізіологічні відхилення, пов’язані з органами відтворювання (чоловічими і жіночими). Ці хвороби і відхилення діляться на два види:

а.     Ті, які зустрічаються у звичайних людей і які чудово відомі лікарям, хірургам і психологам.

б.     Ті, які стають результатом перезбудження внаслідок успішних спроб містика отримати енергію з вищих центрів і з джерел поза людською структурою.

 1. У всіх випадках перенесення інтенсивна активність, викликана ним, є причиною всіляких напружень і реакцій, що виливаються в закупорки, запалення і хвороби органів, які із-за перенесення посилено насичуються енергією. Сьогодні це особливо актуальне в зв’язку з центрами сакральним і сонячного сплетення. Залози – головні і малі, ендокринні і лімфатичні – в черевній порожнині зазнають могутнього впливу і внаслідок або надчутливості, або «недостатності через відведення» (як це езотерично називається) перетворюються в рясне джерело проблем.
 2. Пов’язана з перенесенням активність центру сонячного сплетення спричиняє ненормальне напруження, яке в цей час характеризує расу. У середньої людини це напруження позначається на роботі шлунково-кишкового тракту і усього, що пов’язано з ним над і під діафрагмою. У просунутої людини ця активність спричиняє напруження у вищих центрах, яке обов’язково торкається серця і блукаючого нерву. Треба сказати, що багато хвороб, властиві расовій формі, до яких людську істоту привертає планетарна хвороба, активізуються внаслідок стимуляції сонячного сплетення. По мірі того, як свідомість людства буде ставати все менш астральною і буде знижуватися активність і роль сонячного сплетення, ці види складностей будуть зникати. А по мірі переходу контролю до серцевого і більш високих центрів будуть поступово сходити нанівець і такі хвороби, як рак, туберкульоз і різні сифілісні захворювання (зумовлені тривалою активністю сакрального центру).
 3. Активність серцевого центру по мірі того, як він

а.     Магнетично притягає енергії з сонячного сплетення,

б.     Починає взаємодію з сонячним сплетенням,

приносить безліч нервових проблем містику і просунутому прагнучому. Серцевий центр здійснює сильний вплив на блукаючий нерв і вегетативну нервову систему і все, що входить в неї, і лише сьогодні ми починаємо розуміти і усувати відповідні труднощі. Ясність з’явиться лише тоді, коли буде припущено – хоч би у вигляді гіпотези – існування центрів з їх троїстою «взаємодією». Погано вивчена вилочкова залоза зберігає ключ до багатьох аспектів активності і контролю блукаючого нерва, – факт, який поки не отримав широкого визнання. Пізніше медики розроблять і будуть ретельно контролювати процес стимуляції вилочкової залози і її секреції, що дозволить значно покращити роботу нервової системи і блукаючого нерва, який її контролює. Але поки існування силових центрів не визнане, я можу лише натякати на наявні можливості. Цікаво, однак, зазначити, що визнається сонячне сплетення (як великий нервовий центр), і саме тому, що сьогодні величезна частина людства переносить в цей центр силу. Для маси це головний приймач сил, що поступають з-під діафрагми, з областей над нею і з оточення.

 1. Активність горлового центру неухильно підвищується завдяки творчій діяльності і генієві винахідництва (який сприяє посиленню стимуляції), а також ідеалістичним концепціям інтелігенції раси. Ця активність є фізіологічною причиною великої кількості хвороб дихальних шляхів. У горло надходить енергія, але повністю не використовується, внаслідок чого відбувається закупорка і подібні прикрощі. Але, як це не дивно, величезне число проблем, пов’язаних з дихальним апаратом, пояснюються груповими причинами. Їх я торкнуся пізніше. Сьогодні концентрація енергії впливає серйозним чином на найголовнішу залозу, щитовидну. Цей вплив порушує баланс в фізичному тілі і позначається на паращитовидних залозах. Розбалансовується метаболізм тіла, що приносить додаткові труднощі. Раса так стрімко просувається в своєму розвитку, що цей центр скоро буде суперничати з центром сонячного сплетення за статус найважливішого центру і головного пункту очищення в людському тілі. Я рекомендую вам серйозно поставитися до цього твердження як до особливо підбадьорюючого. Проте, воно має на увазі і великі фізіологічні зміни, які спричинять масу проблем і, передусім, великі психологічні труднощі.
 2. У грядущому сторіччі значно зросте активність центру аджна, що принесе власні проблеми. Тісний зв’язок аджни з гіпофізом і зростаюча взаємодія

а. цього центру з гіпофізом і

б. тім’яного центру (включаючи шишковидну залозу) з аджною

викличуть великі проблеми з мозком і очима. Аджна фокусує в собі енергію, що витягується з п’яти розташованих вздовж хребта центрів і є місцеперебуванням особистісної могутності. Характер використання цієї могутності і напрям сили, що розсилається по всьому тілу цілеспрямованої, інтегрованої особистості, визначає вплив на органи тіла. Стимуляція сонячного сплетення з цього центру може мати катастрофічні наслідки; дія особистісної сили здатна викликати надмірну активність серцевого центру, енергія якого відхиляється вниз з суто егоїстичними мотивами; перезбудження сонячного сплетення може повернути вниз всі сили особистості і перенаправити їх в чисто егоїстичне, корисливе русло, що зробить особистість могутньою, але на час перерве духовне життя людини. Під час цього призупинення всі «підняті» раніше тілесні сили знову захоплюються вниз, ставлячи людину в ряди звичайних людей, діючих через нижні центри; це відкриває перед нею можливості грандіозного особистісного успіху. Цікаво, що в цьому випадку енергії – що концентруються в аджні – зносяться вниз в сонячне сплетення або в сакральний центр, рідко потрапляючи в серцевий центр. Будучи місцезнаходженням життєвого принципу, серцевий центр володіє лише йому властивою здатністю сприяння так званої «окультної ізоляції». При цьому стимулюється горловий центр, але майже не створює труднощів. Людина стає яскравим творчим мислителем, егоїстично поляризованим і має через сонячне сплетення емоційний контакт з масами. Нерідко такі люди бувають схильні до тієї або іншої форми сильного сексуального комплексу.

 1. Про активність головного центру відомо поки дуже небагато, і через уявну неправдоподібність розповідь про неї не принесе великої користі. Це центральний чинник людського життя, однак ні нижчі, ні вищі тілесні сили поки не фокусуються в цьому центрі. Крім перенапруження (так поширеного сьогодні серед найбільш просунутих людей світу) і деяких мозкових та нервових розладів його вплив найбільш виразно проявляється в своїх яскраво виражених психологічних ефектах. Їх ми розглянемо, кажучи про розкриття психічних здібностей, еволюцію містичного світогляду і одкровення світла і могутності. Головний центр контролює шишковидну залозу, а, значить, і деякі області мозку. Непрямо він впливає також на блукаючий нерв. Свідомість і життя, чутливість і направлена мета – ось ті великі енергії, що виражають себе через цей центр, бо свідомість, як добре відомо, є одна з форм енергії, а життя – це сама енергія.

 

Предмет енергоцентрів не тільки об’ємний, але і складний. Це зумовлене головним чином тим, що доти,  доки раса не набуде нормального ясно-бачення, люди не зможуть перевірити сказане і будуть вимушені приймати на віру твердження тих, хто вважається знаючими. Згодом, коли людина спроможеться побачити і пересвідчитися у всьому сама, з’явиться можливість перевірити ці твердження; однак для більшості, за винятком небагатьох, час для цього ще не настав.

 1. Природа центрів

Спочатку я хотів би перерахувати центри, які будуть обговорюватися в цьому трактаті, вельми близько дотримуючись переліку, викладеного раніше, і розглядаючи не всі центри, а лише ті, що тісно пов’язані з п’ятискладовою еволюцією людини.

Як відомо, в процесі своєї довгої мандрівки, людина, повертаючись до свого джерела, повинна пройти п’ять царств природи:

 1. мінеральне, 2.рослинне, 3.тваринне, 4.людське, 5.надлюдське або духовне – і розвинути повну свідомість на п’яти планах:
 2. фізичному, 2.емоційному, або астральному, 3.ментальному, 4.інтуїтивному, або буддхічному, 5. духовному, атмічному або нірванічному – за допомогою п’яти почуттів і їх відповідностей на всіх п’яти планах: 1.слуху,   2.дотику,   3.зору,   4.смаку,   5.нюху.

На початок п’ятого кола три п’ятих роду людського досягнуть цього рівня, і їх п’ять почуттів будуть повністю розкриті на трьох планах в трьох світах; два що залишилися плани будуть освоєні протягом наступних двох кіл. Підкреслю той мало усвідомлений факт, що в нинішній п’ятискладовій еволюції людини і в нинішній Сонячній системі два кола, що залишаються, будь-якого планетарного циклу, а також Шоста і Сьома корінні раси циклу завжди є такими, що синтезують; їх функція полягає в тому, щоб зібрати і синтезувати все досягнуте в попередніх п’яти. Наприклад, в нашій корінній расі шоста і сьома підраси синтезують і з’єднають те, що виробили п’ять попередніх. Аналогія полягає в тому, що в нашій Сонячній системі синтез здійснюють два вищих плани (логоїчний і монадичний). Один є синтезуючим планом для Логоса, звідки Логос видаляє суть з вияву; інший – синтезуючим планом для Монади, звідки Монада витягує і збирає плоди об’єктивності.

Нас зараз будуть цікавити тільки ті центри, які стосуються еволюції тонких тіл, еволюції Душі, а не ті, що пов’язані з еволюцією і відтворенням щільного фізичного тіла. Цих центрів п’ять:

 1. В основі хребта, єдиний з розглядуваних центрів, що здійснює фізичний вплив.
 2. У сонячному сплетенні, найбільш важливий в тілі з точки зору астрального плану.
 3. У горлі, найбільш важливий з точки зору ментального плану.
 4. У області серця, що має окультний зв’язок з буддхічним планом.
 5. Над верхівкою голови: його називають короною, і пов’язаний він з атмічним планом.

Ми не обговорюємо ні нижчий центр відтворювання, ні селезінку, прямо пов’язану з ефірним тілом і передаючою прану – всі вони були розібрані раніше.

Центри в людській істоті пов’язані в основному з аспектом ВОГНЮ в людині, або з її божественним Духом. Вони визначено пов’язані з Монадою, з аспектом Волі, з безсмертям, з існуванням, з «волею-до-життя» і з властивими Духу властивостями. Вони пов’язані не з об’єктивністю і виявом, а з силою або властивостями божественного життя. Відповідність цьому в Макрокосмі можна бачити в силі, яка управляє космічними туманностями і яка в кінцевому результаті за допомогою свого вихрового руху формує з них планети або сфероїдальні тіла. Кожна така планета – вираження «волі до життя» якої-небудь космічної суті, і сила, яка проявлялася як вихор, будувала, закріпляла і яка продовжує підтримувати цілісність форми – це сила якої-небудь космічної Істоти.

Ця сила походить з Космічних ментальних рівнів, з певних великих центрів вона спускається в Космічний астрал, формуючи відповідні космічні фокусні точки, і на Четвертому космічному ефірному рівні (Буддхічному плані нашої Сонячної системи) знаходить вихід у вигляді певних великих центрів. Ці центри далі відбиваються, або відтворюються, в трьох світах людського спрямування. Отже, потрібно пам’ятати, що центри Небесних Людей розташовані на трьох Сонячних планах:

а)   Монадичному, плані семи Променів;

б)   Буддхічному, де Вчителі з учнями утворюють сорок дев’ять центрів в тілах семи Небесних Людей;

в)   Четвертому ефірному підплані фізичного, на якому знаходяться священні планети, щільні тіла Небесних Людей, що складаються з ефірної матерії.

Тут також можна прослідкувати мікрокосмічну аналогію: в людській істоті центри розташовані на ментальному плані, на якому народжується імпульс до існування на фізичному плані, або воля до втілення; ці центри простежуються на астральному рівні і, зрештою, – на ефірних рівнях до четвертого ефіру, де вони практично проходять ту ж еволюцію, що пройшли і планетарні, і, будучи силовими центрами, є інструментами для досягнення об’єктивності.

Центри утворюються виключно потоками сили, вихідними від Его, яке передає їх від Монади. У цьому секрет поступового прискорення вібрації центрів, в міру того як спочатку знаходить контроль, або активізується, Его, а потім, після Посвячення,   Монада. Таким чином в цих сферах вогню, або чистої життєвої сили, викликаються зміни і зростає життєвість.

Тому при правильному функціонуванні центри формують «тіло вогню», а це, зрештою,  все, що залишається в результаті, спочатку у людини в трьох світах, а потім – у Монади. Тіло вогню є «тіло нетлінне»  або те, що не руйнується , про яке говорив Св. Павло, а також продукт еволюції, довершеного злиття трьох вогнів, які нарешті знищують форму. Коли форма знищена, залишається це невідчутне Духовне тіло вогню, єдине чисте полум’я, що характеризується сімома виблискуючими центрами більш яскравого горіння. Цей електричний вогонь є результат об’єднання обох полюсів і в момент абсолютного злиття з Цілим проявляє окультну істину слів «Бог наш є вогонь поядаючий».

Ці три центри називаються головними центрами, оскільки втілюють три аспекти троїстої Монади: Волю, Любов і Розум:

1. Головний центр

2. Серцевий центр

3. Горловий центр

Монада

Его

Особистість

Воля або Могутність

Любов і Мудрість

Активність або Розум

Інші два центри відносяться переважно до ефірного тіла і астрального плану. Горловий центр синтезує все особистісне життя і безпосередньо пов’язаний з ментальним планом. Отже, три плани плюс два вищих і три центри плюс два інших центри – серцевий і головний. Не можна забувати, що центр в основі хребта також є таким, що синтезує, як і потрібно було чекати, якщо визнати, що найнижчий план всього вияву є точкою найбільш глибокого відображення. У кінцевому результаті, цей нижчий центр спочатку синтезує вогонь Кундаліні з пранічним вогнем, які потім сполучаються і зливаються з вогнем Розуму, а пізніше – з вогнем Духу, приводячи тим самим до завершеності.

Ми повинні позбутися помилкової ідеї, що ці центри – фізичні об’єкти. Вони – вихори сили, що залучають ефірну, астральну і ментальну матерію в активність певного роду. Оскільки цей вплив є обертальним, він створює в матерії деякий круговий рух, який прозорливий сприймає як вогненні колеса, розташовані:

 1. У області хребта, в найнижчій його частині.
 2. Внизу грудної клітки, між ребрами, прямо під діафрагмою.
 3. В області центра, лівіше від центру грудей.
 4. В центрі горла.
 5. Безпосередньо над верхівкою голови.

Мені хотілося б описати ці центри більш детально, кажучи про них як про те, що є видимим в ефірній матерії. Відмітимо кольори і пелюстки:

 1. Основа хребта – чотири пелюстки. Пелюстки в формі хреста світять оранжевим вогнем.
 2. Сонячне сплетення – десять пелюсток рожевого кольору з відтінком зеленого.
 3. Серцевий центр – дванадцять пелюсток сяючого золотистого кольору.
 4. Горловий центр – шістнадцять сріблясто-блакитних пелюсток з переважанням блакитного.
 5. Головний центр поділений на два лотоси, які знаходяться:

а)   між бровами, що складається з дев’яноста шести пелюсток, причому одна половина лотоса – рожево-жовта, інша – пурпурово-блакитна;

б)   над верхівкою голови: це центр, що складається з дванадцяти головних біло-золотих пелюсток і дев’ятисот шістдесяти додаткових пелюсток, розташованих навколо центральних дванадцяти, що складає тисячу шістдесят вісім пелюсток в обох головних центрах (утворюючих один центр), або триста п’ятдесят шість троїстостей. Всі ці цифри мають окультне значення.

Подібно тому, як Монада проявляє собою суму всіх трьох аспектів і семи принципів людини, так і головний центр є її точною копією, синтетичним центром, що охоплює своєю сферою впливу сім інших головних центрів. Ці сім центрів також розділяються на три головних і чотири менших центри, чиє з’єднання і досконалість представлено сяючим центром, що вінчає і охоплюючим їх всіх.

Є також три фізичних центри, звані:

а)   альта центром;

б)   шишковидною залозою;

в)   гіпофізом;

з чотирма меншими центрами. Ці чотири менших центри об’єднуються тим центром, який ми називаємо верхнім головним центром, і нас не цікавлять.

Я хотів би указати на тісний зв’язок між:

а)   альта центром і горловим центром;

б)   серцевим центром і гіпофізом;

в)   головним центром і шишковидною залозою.

Вивчаючим буде корисно розміркувати над цікавою послідовністю з’єднання трикутників, що утворюються,  яку можна тут відшукати, а також над способом, яким повинні бути сполучені вершини за допомогою просування вогню до того, як він зможе повністю оживити їх, щоб перейти потім до інших перетворень. Перерахуємо деякі з цих трикутників, не забуваючи про те, що геометричний шлях підйому вогню залежить саме від Променя і що послідовність з’єднання вершин трикутників також залежить від Променя людини. У цьому полягає одна з таємниць посвячення, і тут таїться небезпека, яку може спричинити за собою передчасне опублікування відомостей про Промені.

 1. Пранічний трикутник.

а)   Центр між лопаток.

б)   Центр над діафрагмою.

в)   Селезінка.

 1. Людина, керована з астрального плану.

а)   Основа хребта.

б)   Сонячне сплетення.

в)   Серце.

 1. Людина, керована з ментального плану.

а)   Основа хребта.

б)   Серце.

в)   Горло.

 1. Людина частково керована Его, просунута людина.

а)   Серце.

б)   Горло.

в)   Голова – чотири менших центри і їх синтез, альта центр.

 1. Духовна людина до Третього Посвячення.

а)   Серце.

б)   Горло.

в)   Сім головних центрів.

 1. Духовна людина до П’ятого Посвячення

а)   Серце.

б)   Сім головних центрів.

в)   Два багатопелюсткових лотоси.

На всіх цих різних стадіях трикутники світять по-різному. Не треба робити висновку, що коли вогонь зосереджений в одному трикутнику, він не проявляється в інших. Вогонь, що вже вільно проходить через який-небудь трикутник, горить в ньому постійно, але завжди є один трикутник, більш випромінюючий і світловий, чим інші, і саме по цих сяючих трикутниках світла, випромінюючих світло, яке виходить від коліс і вихорів вогню, яснобачачі і наставники раси можуть оцінити положення людини в загальній схемі і судити про її досягнення. При кульмінації життєвого досвіду, коли людина досягла своєї мети, кожний трикутник являє собою променистий канал вогню, а кожний центр – колесо живої вогненної сили, що обертається з величезною швидкістю; центр на цій стадії не тільки обертається в певному напрямі, але буквально обертається навколо себе, формуючи живу полум’яніючу райдужну сферу чистого вогню, зберігаючи всередині неї певний геометричний контур і в той же час вібруючи так швидко, що око навряд чи спроможне це помітити. Над верхівкою голови бачаться хвилі вогню, що переливаються, які, здається, затьмарюють інші центри; з центра цього багатопелюсткового лотоса виходить полум’я, забарвлене кольором Променя людини. Це полум’я сходить вгору і як би притягає зверху широку смугу електричного світла – низхідний потік від Духа з найвищого плану. Це знаменує злиття вогнів і звільнення людини від пут матерії.

Тут можна помітити, що еволюція центрів сили може бути описана не тільки словами, але і тими ж п’ятьма символами, які мають декілька космічних смислів.

 1. Коло. На цій стадії центр виглядає як заглиблення в формі блюдця тьмяно мерехтливого вогню – вогню, який розсіяний і не володіє інтенсивністю. Колесо обертається, але повільно, майже непомітно. Це відповідає мало розвиненій стадії, початку лемурійської корінної раси, періоду, коли людина була ще твариною; все, що формувалося, було лише полем для появи іскри розуму.
 2. Коло з точкою в центрі. Посеред блюдцеподібного центра з’являється точка вогню, і збільшується швидкість обертання. Це відповідає стадії, коли починає проявлятися розум, тобто часам пізньої Лемурії.
 3. Коло розділене надвоє. На цій стадії точка світла в центрі вогненного вихору активізується; обертання примушує її горіти яскравіше, відкидаючи вогненні промені в двох напрямах, так що здається, неначе вихор розтинається надвоє; рух сильно прискорюється, і спалахи розділяючого полум’я вихору вириваються уперед і назад, стимулюючи свічення самого центра, поки не досягається більш яскраве сяйво. Це відповідає атлантичному періоду.
 4. Коло, розділене на чотири частини. Ми підійшли до стадії, коли центр виключно активний, коли хрест всередині нього обертається так само, як і саме колесо, і це створює враження надзвичайної краси. Людина досягла стадії дуже високого ментального розвитку, відповідного п’ятій корінній расі або п’ятому колу більшого циклу; вона усвідомлює всередині себе дві активності, що символізуються колесом, що обертається і внутрішнім хрестом, що обертається. Вона відчуває духовне, хоч і активно діє в особистісному житті, і її розвиток досяг тієї стадії, коли вона наближається до Шляху Випробування.
 5. Свастика. На цій стадії центр стає чотиривимірним; внутрішній хрест, що обертається починає повертатися навколо своєї осі, спрямовуючи полум’я на периферії у всі сторони, так що центр схожий швидше на сферу вогню, ніж на колесо. Це відзначає завершення етапу Шляху, що складається з двох частин, оскільки описаний процес займає цілий період Шляху. У завершення другого етапу центри бачаться як сфери променистого вогню, і спиці колеса (або еволюція хреста з точки в центрі) зливаються і сплавляються у «вогонь, що спалює ціле».

Приведемо короткий вислів, що стосується нашої теми. До нього додається інший вислів, який, якщо медитувати над ним, підтвердить свою цінність і здійснить певний вплив на один з центрів, на який саме – має бути з’ясовано самим вивчаючим. Вислови наступні:

«Таємниця Вогню укладена у другій букві Священного Слова. Таємниця Життя схована всередині серця. Коли нижча точка вібрує, коли Священний Трикутник світить, коли точка, серединний центр і вершина сполучаються і також горять, тоді ці два трикутники – більший і менший   зливаються з єдиним полум’ям, яке запалює ціле».

«Вогонь всередині меншого вогню яскраво розгорається, коли коло рухомого і нерухомого меншого колеса всередині більшого колеса, яке не рухається у Часі, проявляє подвійний вихід; тоді воно виблискує славою двоїстого Єдиного і його шестеричного брата. Фохат проноситься через простір. Він шукає завершеність. Дихання нерухомого і вогонь Єдиного, який прозріває Ціле з самого початку, спрямовуються один до одного, і нерухоме стає сферою активності».

Перейдемо до другого пункту в розгляді центрів.

 1. Центри в зв’язку з Променями

Це широка тема для вивчення, що надає багато інформації для роздумів, здогадок і мудрого співвіднесення. Все, що тут викладається, дає просто базові, або фундаментальні, факти, на яких може бути зведена структура припущень і логічних міркувань, з використанням уяви, що призводить тим самим до двох наслідків:

До розширення наших ментальних уявлень і споруди антахкарани, або того мосту, який повинні збудувати між вищим і нижчим розумом всі, хто прагне оволодіти буддхічним провідником; звідси з’являється необхідність використання уяви (яке є астральним еквівалентом ментального розрізнення) і його кінцевої трансмутація в інтуїцію.

Все Вчителі, що приймають учнів для тренування і що стараються використати їх для світового служіння, слідують такому методу: викладають деякий факт (часто завуальований словами і затемнений символом), а потім дають учневі зробити власні висновки. При цьому розвивається розрізнення, а розрізнення – головний спосіб, завдяки якому Дух домагається звільнення з сітей матерії і вибирає між ілюзією і тим, що за нею приховано.

Повідомити тут можна небагато що, оскільки при повному освітленні ця тема дала б дуже багато інформації тим, хто схильний нею зловжити. Як відомо, еволюція центрів – повільний і поступовий процес, що протікає закономірними циклами відповідно до променя Монади людини.

 Для зручності обговорення життя Мандрівника, або Пілігрима, можна розділити на три основних періоди:

 1. Період, коли він перебуває під впливом особистісного Променя;
 2. Коли він переходить під Промінь Его;
 3. Коли управляє Монадичний Промінь.

Перший період – найдовший, що охоплює безліч сторіч, протягом яких розвивається аспект активності троїстого «Я». Проходить життя за життям, протягом яких повільно напрацьовується аспект Манасу, або Розуму, і людська істота все більше і більше підкоряється управлінню свого інтелекту, діючого через її фізичний мозок. Цей період можна уподібнити періоду Першої Сонячної системи, в якій метою було розкриття Третього логоїчного аспекту, аспекту Брахми, Розуму або Інтелекту.  Потім вже в нинішній Сонячній системі почалося злиття з Другим аспектом і його напрацювання. Проходять сторіччя, і людина стає все більш активно інтелектуальною, а поле її життя – більш придатним для розкриття Другого аспекту. Відповідність полягає в загальній схожості, а не в частковостях, якими вони бачаться у часі і просторі. Перший період охоплює активізацію перших трьох трикутників, розглянутих раніше. Не треба забувати, що тут для ясності ми проводимо відмінність між різними аспектами і розглядаємо їх розвиток роздільно, що допустимо тільки у часі і просторі або протягом еволюційного процесу, але недопустимо з точки зору Вічного Зараз і Єдності «Загального Я». Аспект Вішну, або Любов-Мудрості, прихований в «Я» і є частиною монадичного змісту, однак аспект Брахми, Активності-Розуму, передує його вияву у часі. Куща в Пустелі передувала будівництву Храму Соломона; пшеничне зерно повинно відлежатися у пітьмі матері Землі, перш ніж з’явиться золотий довершений колос, і Лотос повинен пустити своє коріння в бруд, перш ніж виявить красу цвітіння.

Другий період, коли управляє Егоїчний Промінь, відносно недовгий; він займає проміжок часу, коли пожвавлюються четвертий і п’ятий трикутники, і відзначає життя, протягом якого людина спрямовує свої сили на еволюцію, дисциплінує своє життя, вступає на Шлях Випробування і досягає Третього Посвячення. Під управлінням Особистісного Променя людина проходить по п’яти Променях, щоб навчитися свідомо працювати з Розумом, як з шостим почуттям; спочатку вона проходить по чотирьох малих Променях і, нарешті, по Третьому. Вона працює на Третьому Промені, або Промені Активного Інтелекту, щоб звідти перейти на один з підпроменів одного з двох головних Променів, якщо Третій – не є її Егоїчним Променем.

Природно, може виникнути питання: чи неодмінно Егоїчний Промінь є одним з головних Променів і чи не можуть Посвячені і Вчителі знаходитися на одному з менших чотирьох Променів розуму?

Відповідь на це питання така: Егоїчний Промінь може бути одним з семи, однак належить пам’ятати, що в нашій астрально-буддхічній Сонячній системі, де Любов і Мудрість проявляються в об’єктивність, основна частина Монад знаходиться на Промені Любові-Мудрості. Тому величезне значення має те, що це синтетичний промінь. Наша система – система СИНА, її ім’я – Любов. Вона божественне втілення Вішну. Дракон Мудрості проявлений, і він приводить у втілення ті космічні Сутності, які, по суті, тотожні йому. Після Третього Посвячення всі людські істоти проявляються на своєму Монадичному Промені – на одному з трьох головних Променів, а те, що Вчителі і Посвячені знаходяться на всіх Променях, пояснюється наступними чинниками:

Перший. У кожного головного Променя є свої підпромені, які відповідають семи променям.

Другий. Багато Хто з ведучих раси переходять з одного Променя на інший так, як їм треба і як того вимагає робота. Коли один з Вчителів або Посвячених переходить, це викликає повну перебудову.

Коли Вчитель подібним чином покидає Ієрархію нашої планети, щоб взятися за роботу в іншому місці, це часто вимагає повної реорганізації і нового прийому членів у велику Білу Ложу. Ці факти мало усвідомлюються. Використовуючи можливість, ми повинні також указати тут, що при розгляді Променів ми обговорюємо не земні умови і говоримо не тільки про еволюції Монад на нашій планеті, але і в рівній мірі про Сонячну систему, в якій наша Земля займає необхідне, але не верховне місце. Земля – це деякий організм, що входить в більше Ціле, і цей факт вимагає більш широкого визнання. Сини людські на нашій планеті часто розглядають всю систему так, ніби Земля стоїть на місці Сонця, була центром сонячного організму.

Коли управляє Его, владою володіє той Промінь, на якому знаходиться Его. Цей Промінь – просто пряме відображення Монади, і знаходиться в залежності від того аспекту Духовної Тріади, який для людини є в кожний певний час лінією найменшого опору. Під цим потрібно розуміти те, що іноді центром сили Променя буде атмічний аспект, іноді – буддхічний, а в інший раз – манасичний аспект. Хоч Тріада троїста, її егоїчні аванпости (якщо можна так виразитися) будуть або визначено атмічними, або переважно буддхічними, або манасичними. Тут знову звертаю вашу увагу на те, що кожний центр в цьому потрійному вияві може бути представлений в трьох формах, створюючи дев’ять променів для Его:

Атмічний аспект.

 1. атмічно-атмічний (Перший Промінь Волі відображається в Атмічному постійному атомі Духовної Тріади)
 2. атмічно-буддхічний (Другий Промінь Любові-Мудрості відображається в тому ж атомі і т.д.)
 3. атмічно-манасичний

Буддхічний аспект.

 1. буддхічно-атмічний
 2. буддхічно-буддхічний
 3. буддхічно-манасичний

Манасичний аспект.

 1. манасично-атмічний
 2. манасично-буддхічний
 3. манасично-манасичний

Це означає, що кожний їх трьох головних Променів може бути представлений (в зв’язку з Его) в трьох різновидах. Цьому факту звичайно також надається мало значення.

Третій період, протягом якого Монадичний Промінь дає про себе знати на фізичному плані, найбільш короткий і охоплює період, протягом якого управляє шостий трикутник. Він відзначає період досягнення, звільнення, і тому, хоч при погляді знизу вгору він здається найбільш коротким, це період порівняної постійності, якщо розглядати його з плану Монади. Він охоплює весь час, що залишився зі ста років Брахми, або залишок процесу вияву.

Таким чином, вивчаючи описані вище сукупності трикутників і періоди правління Променів, ми отримуємо об’ємний матеріал для роздуму. Дозвольте, однак, указати, що загалом цих трикутників не шість, а тільки п’ять, якщо ми виключимо пранічний трикутник, який пов’язаний лише з самою матерією і який потрібно враховувати не більш, ніж вважати щільне фізичне – принципом. Отже, ми маємо:

а)   Два трикутники, що надихаються особистісним Променем;

б)   Два трикутники, що надихаються Егоїчним Променем;

в)   Синтезуючий трикутник Монади.

Проте,  треба пам’ятати, що все ускладнюється тим фактом, що особистісні трикутники приводяться в повну активність по-різному в залежності від Променя Монади, або Духа. Тому не можна вивести ніякого жорсткого правила відносно їх розвитку. Активізація Егоїчних трикутників значною мірою залежить від способу відображення духовної життєвої сили в особистості. Вони – середня ланка, така ж, як каузальне, або егоїчне, тіло, що є (коли воно досить оснащене і вибудовано) передавальним пунктом між вищим і нижчим.

Постійні атоми розташовані в межах каузального тіла, однак все це відносно постійне тіло вибудовується і збільшується, розвивається і перетворюється в центральну приймально-передаючу станцію (вживаючи для вираження окультної ідеї неадекватні слова) завдяки передусім прямій дії центрів. Так само як Духовна сила, або Вольовий аспект, збудувала Сонячну систему, ця сама сила в людині вибудовує каузальне тіло. Завдяки з’єднанню Духу і Матерії (Батька-Матері) в Макрокосмі, а також завдяки їх єдності через посередництво дії волі була народжена об’єктивна Сонячна система, або Син – той Син бажання, чия основна властивість – Любов і чия природа – Буддхі, або Духовна Мудрість. Зведенням разом Духу і Матерії (в мікрокосмі) і їх зчепленням за допомогою сили (або Духовної Волі) була народжена об’єктивна система – каузальне тіло; воно – продукт перетвореного бажання, чия основна властивість (при повному вияві) – Любов, що є зрештою вираженням Буддхі на фізичному плані. Каузальне тіло – лише оболонка Его. Сонячна система – лише оболонка Сонця. Як в більшій, так і в меншій системах існують силові центри, що створюють об’єктивність. Центри людської істоти суть відображення в трьох світах цих вищих силових центрів.

Перш ніж перейти до теми Кундаліні і центрів, було б непогано спроектувати вищевикладену інформацію, що має першорядну важливість для людини, на Сонячну систему, Макрокосм і Космос. Те, що можна сказати про мікрокосм, справедливо і для Макрокосму, і для Космосу. Неможливо описати тут системні трикутники, оскільки цей опис буде настільки заплутаним, що виявиться практично некорисним для інтелектуального сприйняття, якщо не враховувати людей, що володіють окультним знанням і розвиненою інтуїцією, однак деякі дані, на які можна указати в зв’язку з цим, будуть, ймовірно, небезінтересними.

Сонячна система. Розглянемо її з точки зору центрів Небесних Людей і Великої Людини Небес, Логоса.

а) Небесні Люди. Небесні Люди, як і людські істоти, містять в собі центри сили, і ці центри знаходяться на їх власному плані. Пригадаємо, що центри сили на космічних рівнях і у вияві в об’єктивній Системі демонструються як великі силові центри, представниками яких є конкретні групи адептів і їх учнів. Кожна група Вчителів і всі втілені і невтілені людські істоти, що знаходиться в кордонах периферії їх свідомості, є центрами сили особливого роду або якості. Цей факт загальновизнаний, однак вивчаючим належить зв’язати його з тим, що повідомлено про центри людської істоти, і побачити, чи багато що при цьому можна зрозуміти. Ці центри сили демонструються на ефірних рівнях і на тонких планах так само, як і в людині, і пожвавлюються, – як це відбувається з людськими центрами за допомогою Кундаліні людини, – планетарною Кундаліні, що також проходить через відповідні трикутники.

Дамо тут два натяки, над якими потрібно уважно розмірковувати. У зв’язку з одним з Небесних Людей (який не може бути тут названий) ми маємо трикутник сил, який утворять наступні три центри:

а)   Силовий центр, вираженням якого є Ману зі своєю групою;

б)   Центр, фокусною точкою якого є Бодхісаттва, або Христос зі своїми прихильниками;

в)   Центр, вираженням якого є Махачохан і його послідовники.

Ці три групи становлять три центри одного великого трикутника, ще не до кінця оживленого на даній стадії еволюційного розвитку.

Інший трикутник, що пов’язаний з нашим власним Планетарним Логосом, сформований сімома Кумарами – чотирма екзотеричними, які відповідні чотирьом меншим головним центрам, і трьома езотеричними, що відповідають трьом основним головним центрам. 

Другий натяк стосується трикутника, утвореного Землею, Марсом і Меркурієм. Аналогія заснована на тому, що Меркурій тісно сполучений з центром в основі хребта людської істоти. Меркурій демонструє Кундаліні в інтелектуальній активності, в той час як Марс демонструє Кундаліні в прихованому стані. Істина прихована в їх двох астрологічних символах. Таємниця може бути розкрита внаслідок трансмутації і знання планетарної геометрії.

б) Велика Людина Небес. Сім Небесних Людей суть сім центрів тіла Логоса, що мають з ним такі ж відносини, які мають Вчителі і їх групи з яким-небудь Планетарним Логосом. Системна Кундаліні проводить пожвавлення цих центрів, і на даній стадії розвитку деякі центри взаємопов’язані тісніше, ніж інші. Аналогічно цьому, по відношенню до нашого Планетарного Логосу три ефірних планети нашого ланцюга: Земля, Меркурій і Марс – формують виключно важливий трикутник; можна також сказати, що на нинішній точці еволюції логоїчних центрів Венера, Земля і Сатурн також складають трикутник величезного значення. Це трикутник, який в цей час зазнає оживляючої дії Кундаліні і, отже, підвищує вібраційну активність центрів, які повільно стають чотиривимірними. Поки ще не дозволено говорити про інші великі трикутники, однак можна зробити два натяки відносно центрів:

Перший. Венера відповідає серцевому центру логоїчного тіла і тому взаємодіє з усіма іншими центрами в планетарних схемах Сонячної системи, в яких серцевий аспект є найбільш значним.

Другий. Сатурн відповідає горловому центру, або творчій діяльності Третього аспекту.

По мірі еволюції досягають більш високої вібрації і інші центри, і вогонь (циркулюючий по трикутниках) робить їх більш явними; але в наш час два згаданих центри мають першорядне значення. Разом з меншим трикутником нашого ланцюга вони утворять фокусну точку енергії – з нашої планетарної точки зору.

У доповнення до цих натяків відносно відповідності мікрокосмічних і макрокосмічних центрів, ми можемо привести тут і космічну відповідність, на яку дозволено натякнути.

Космос. Наша Сонячна система разом з Плеядами і однією із зірок Великої Ведмедиці утворює Космічний трикутник, або зв’язку з трьох центрів в тілі ТОГО, ПРО КОГО НІЧОГО НЕ МОЖЕ БУТИ СКАЗАНО. Сім зірок сузір’я Великої Ведмедиці відповідають семи головним центрам в тілі цієї Істоти, серцевим центром якого є наш Логос. Дві інші Системи в з’єднанні з Сонячною системою і Плеядами складають нижчий кватернер, який зрештою синтезується в сім головних центрів багато в чому точно таким же чином, як це відбувається в людській істоті після Четвертого Посвячення:

1.Основа хребта.  2.Сонячне сплетення.  3.Серце.  4.Горло.

Семеричний головний центр, в свою чергу, знаходить своє завершальне вираження в яскравому подвійному центрі, що переливається над верхівкою голови. Також як іншим центрам людини відповідають перераховані сузір’я, йому також відповідає ще один космічний центр. Назва цього центра – одна з таємниць завершального, сьомого посвячення. Така відповідність, про яку можна повідомити. Те, що знаходиться поза Сонячним «кільце-не-переступи», може представляти інтелектуальний інтересоднак не має ні найменшого значення для цілей мікрокосмічної еволюції.

 1. Центри і Кундаліні

Як вже говорилося, небезпечно повідомляти багато інформації про Кундаліні, або зміїний вогонь, однак варто стисло перерахувати те, що було сказано.

а)   Кундаліні знаходиться в основі хребта, і в звичайній середній людині її основна функція – оживотворення тіла.

б)   За період еволюції Кундаліні виробляє три з’єднання:

 1. З випромінюючими вогнями тіла, або праною, в точці між лопатками;
 2. З вогнями розуму в точці на самому верху хребта, в центрі розташованому позаду горла;
 3. З вогнем Духа в точці, де ці обидва об’єднаних вогні матерії і розуму зустрічаються з ним в центрі над верхівкою голови.

в)   Кожний з трьох каналів хребетного стовпа має своєю особливою метою злиття цих трьох вогнів. Потрібно пам’ятати, що вогні циркулюють і що в момент досягнення кожний трикутник тіла пожвавлений, кожний центр повністю функціонує і троїстий шлях вогню можна спостерігати по всій довжині хребта.

г)    Коли Кундаліні зливається з пранічним вогнем, центри стають трьохмірними. Коли вона сполучається з розумом, або сонячним вогнем, і обидва вогні повністю зливаються, центри стають чотиривимірними. Коли вона після Третього Посвячення змішується з електричним вогнем чистого Духа, вони розкриваються ще в два виміри.

д)   Кундаліні по мірі пробудження неухильно підвищує вібраційну активність не тільки центрів, але кожного атома матерії у всіх тілах – ефірному, астральному і ментальному. Підвищення активності здійснює подвійний ефект:

 1. Приводячи до виключення всякої грубої, непридатної матерії, вивергаючи її точно так само, як колесо, що швидко обертається відкидає все зайве зі своєї поверхні;
 2. Залучаючи до своєї сфери впливу матерію, співзвучну з власною вібрацією, вбудовуючи її в об’єм свого вібраційний впливу. Це лише відображення роботи Логоса по диференціації матерії Сонячної системи. Кундаліні – це також вогонь, або сила матерії і, отже, життя Третього Логоса.

е)   Кундаліні також здійснює подвійний вплив на так звану ефірну павутину.

 1. Своєю вібрацією, що поступово посилюється, очищає ефірну форму від «нечистоти», якщо використати християнський вираз.
 2. Після того як обидва вогні матерії почали сплавлятися з вогнем розуму (це повільний і поступовий процес), сама павутина руйнується, і до того часу, коли досягається Третє Посвячення, людина вже володіє безперервністю свідомості. У тих випадках, коли людина має виконати певну роботу з деякими особливими цілями, вона свідомо і добровільно запобігає спаленню тканини, – це можна здійснити шляхом свідомого прикладення волі.

4. Центри і Почуття, Нормальні і Наднормальні

Перш ніж перейти до центрів і їх зв’язку з почуттями, необхідно спочатку указати на важливі факти, пов’язані з цими почуттями,  підготувавши таким чином грунт для додаткових відомостей.

Що ж таке почуття? Скільки їх? І який їх зв’язок з внутрішньою Людиною, Мислителем, Божественним Манасапутрою? Ось питання життєвої важливості, і з їх належним розумінням приходить здатність слідувати по Шляху знання.

Почуття можна визначити як органи, завдяки яким людині стає відомо про те, що її оточує. Напевно, краще визначити їх не як органи (адже орган зрештою матеріальна форма, яка існує з певною метою), але як засоби, за допомогою яких Мислитель вступає в контакт з навколишнім середовищем. Вони є засобами, завдяки яким він проводить дослідження, наприклад, на грубому матеріальному плані; завдяки яким він набуває свого досвіду, відкриває те, що йому потрібно знати, завдяки яким він стає обізнаним, розширює свою свідомість. Зараз ми обговорюємо ті п’ять почуттів, що використовуються людською істотою. У тварин також існують ці п’ять почуттів, але, оскільки у них відсутня здатність встановлювати взаємозв’язки думкою, а «зв’язок між» «Я» і «не-Я» мало розвинений, ми не будемо їх розглядати з цієї точки зору. Почуття в тваринному царстві – це групова здатність, що проявляється у вигляді родового інстинкту. Почуття ж людини – це її індивідуальна властивість, що проявляється як:

а)   Відособлена реалізація своєї свідомості;

б)   Здатність відстоювати цей індивідуалізм;

в)   Цінний засіб еволюції самосвідомості;

г)    Джерело знання;

д)   Здібність трансмутуватися – до кінця життя в трьох світах.

Як ми знаємо, є п’ять почуттів, і вони розвиваються в наступному порядку: а)слух; б)дотик; в)зір; г)смак; д)нюх.

Кожне з цих п’яти почуттів має більш явний зв’язок з тим або іншим планом, а також відповідність на всіх планах.

Розглянемо спочатку кожне з цих почуттів, приведемо деякі важливі відомості про них, а також покажемо їх взаємозв’язок з планами і підпланами.

 

План

1.   Фізичний

2.   Астральний

3.   Ментальний

4.   Буддхічний

5.   Атмічний

Почуття

Слух

Дотик, або відчуття

Зір

Смак

Нюх

 

На двох нижчих планах трьох світів – астральному і фізичному – п’ять вищих підпланів є п’ятьма підпланами людського спрямування. Два нижчих підплани, шостий і сьомий, – це ті, які можна сказати знаходяться «нижче порогу»; вони відносяться до форм життя, що знаходиться на  найпримітивнішій стадії і не пов’язані з людиною. Це має підтверджуючу аналогію в тому факті, що обидві перші корінні раси нашого кола не були визначено людськими і що тільки третя корінна раса стала першою достовірно людською. Таким чином, якщо вести рахунок знизу вгору, то тільки третій підплан на фізичному і астральному планах відзначає початок людського зусилля, направленого на оволодіння всіма п’ятьма верхніми підпланами. На ментальному плані п’ять нижчих підпланів повинні бути освоєні протягом чисто людської еволюції. Коли свідомість центрована на п’ятому підплані (рахуючи знизу вгору), плани абстракції – з точки зору людини в трьох світах   знаходяться за двома підпланами синтезу, на яких відбувається синтез п’яти почуттів. Аналогічно ми бачимо в еволюції Небесної Людини п’ять планів спрямування, – це п’ять нижчих планів Сонячної системи, а також два вищих плани абстракції – Духовний, або Монадичний і Божественний, або Логоїчний.

Потрібно зазначити, що ми не вивчили два підплани абстракції на атмічному і буддхічному планах, тому що вони відзначають міру усвідомлення, властиву тим посвяченим, які досягли стадії розвитку вище за стадію адепта, і що знаходяться поза розумінням людської особистості, що розвивається.

  

МАКРОКОСМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОЧУТТІВ

ПЛАН

 

 

 

Фізичний

1. Слух

5- й

Газоподібний

 

2. Дотик, відчуття

4- й

Перший ефірний

 

3. Зір

3- й

Надефірний

 

4. Смак

2- й

Субатомний

 

5. Нюх

1- й

Атомний

 

Астральний

1. Яснослух

5- й

 

 

2. Психометрія

4- й

 

 

3. Ясновидіння

3- й

 

 

4. Уява

2- й

 

 

5. Емоційний ідеалізм

1- й

 

 

Ментальний

1.Вищий яснослух

7- й

 

 

 

2.Планетарна психометрія

6- й

 

 

 

3. Вище ясновидіння

5- й

 

 

 

4. Розрізнення

4- й

 

 

 

5.Духовне розпізнавання

3- й

 

 

 

6. Відгук на групову вібрацію

2- й

 

 

 

7. Духовна телепатія

1- й

  

 

 

 

 

Буддхічний

1. Розуміння

7- й

 

 

2. Зцілення

6- й

 

 

3. Божественне бачення

5- й

 

 

4. Інтуїція

4- й

 

 

5. Ідеалізм

3- й

 

 

Атмічний

1. Блаженство

7- й

 

 

2. Активне служіння

6- й

 

 

3. Усвідомлення

5- й

 

 

4. Досконалість

4- й

 

 

5. Всезнання

3- й

 

               

Для ясності ми можемо, взявши за основу вищенаведену таблицю, перерахувати п’ять різних аспектів п’яти почуттів на п’яти планах, щоб вивчаючим було легше представити їх відповідність.

а)   Перше почуття – Слух

 1. Фізичний слух.
 2. Яснослухання.
 3. Вище яснослухання.
 4. Розуміння (чотирьох звуків).
 5. Блаженство.

б)   Друге почуття – Дотик, або відчуття

 1. Фізичний дотик.
 2. Психометрія.
 3. Планетарна психометрія.
 4. Зцілення.
 5. Активне служіння.

в)   Третє почуття – Зір

 1. Фізичний зір.
 2. Ясновидіння.
 3. Вище ясновидіння.
 4. Божественне бачення.
 5. Усвідомлення.

г)   Четверте почуття – Смак

 1. Фізичний смак.
 2. Уява.
 3. Розрізнення.
 4. Інтуїція.
 5. Досконалість.

д)   П’яте почуття – Нюх

 1. Фізичний нюх.
 2. Емоційний ідеалізм.
 3. Духовне розпізнавання.
 4. Ідеалізм.
 5. Всезнання.

 Тепер розберемо кожне почуття детально:

а) Слух. Це перше почуття, що проявляється;  перший аспект вияву – це звук, тому можна чекати, що звук буде першим з всього, що сприйме людина на фізичному плані, плані найщільнішого вияву і найбільш яскраво проявленого впливу звуку, – якщо розглядати його як творчий чинник. Фізичний план – це переважно план слухання, і звідси це почуття, властиве нижчому плану еволюції, розповсюджується по кожному з п’яти планів. На сьомому, або найнижчому плані, людина зобов’язана повністю пізнати дію Священного Слова, що знаходиться в процесі промовляння. По мірі поширення його гуркотів по всій Системі, воно спрямовує матерію до призначеного місця і на фізичному плані досягає точки найбільш глибокої матеріальності і найбільш згущеного вияву. Ключ, який людині належить знайти і повернути, пов’язаний з розкриттям таємниці:

а)   Свого власного звуку.

б)   Звуку свого брата.

в)   Звуку своєї групи.

г)    Звуку Того з Небесних Людей, з Яким він пов’язаний.

д)   Звуку Логоса, або природи, Сонячної системи, Великої Людини Небес.

Отже, зазначимо, що на фізичному плані людина повинна дізнатися свою власну ноту, відшукуючи її, незважаючи на щільність форми.

а)   На фізичному плані людина впізнає власну ноту.

б)   На астральному плані вона впізнає ноту свого брата, завдяки тотожності емоції людина приходить до визнання тотожності зі своїм братом.

в)   На ментальному плані вона починає впізнавати ноту своєї групи.

г)    На буддхічному плані, або плані мудрості, вона починає впізнавати ноту свого Планетарного Логоса.

д)   На атмічному, або духовному, плані нота Логоса починає звучати всередині її свідомості.

Я так диференціюю виключно для ясності. У самій же еволюції, завдяки паралелізму природи, відмінності проявляються не так виразно, і Промінь людини, її точка розвитку, раніше пророблена робота, тимчасові обмеження і інші причини вносять уявну плутанину, але у великій схемі, якщо дивитися зверху, робота йде так, як описана вище.

Слух на астральному плані звичайно називається яснослуханням і означає здатність чути звуки астрального плану. Ця здатність проявляється у всьому астральному тілі, і людина чує за допомогою всього свого провідника, а не особливих органів, вух, продукту впливу і реакцій фізичного плану. Так і повинно бути завдяки флюїдній природі астрального тіла. Людина на фізичному плані чує одночасно певний діапазон звуків, але це лише мала і особлива гамма вібрацій що впливає на її вуха. Є безліч малих звуків природи, які від неї повністю вислизають, тоді як великі групи звуків не диференціюються зовсім. По мірі еволюції і підвищення чутливості внутрішнього слуху людина пізнає і інші звуки фізичного плану і буде чітко розрізняти всі звуки астрального плану, що, будь це можливим в наш час, привело б до руйнування тіла. Якби,  наприклад, нота природи хоч раз досягла вух людини (нота, зроблена всією сумою вібрацій, що видаються всіма щільними матеріальними формами), вона привела б до абсолютного розпаду її фізичного тіла. Людина ще не готова до такої події; її внутрішнє вухо ще недостатньо підготовлене. Тільки тоді, коли розвинеться троїстий слух, розкриється також і абсолютний слух на фізичному плані.

Слухання на ментальному плані являє собою лише розширення здатності диференціювати звук. Слух, про який йде мова, на всіх цих планах є слухом, який стосується форми, пов’язаний з вібрацією матерії і який властивий «не-Я». Він пов’язаний не з психе або телепатичним зв’язком, який проводиться від розуму до розуму, але зі звуком форми або з тією здатністю, завдяки якій одна окрема одиниця свідомості дізнається про іншу, що не є нею самою. Коли слух розширяється настільки, що задіює психе, ми називаємо його телепатією, або тим безмовним спілкуванням, яке є синтезом слухання на всіх трьох нижчих планах і яке властиво Его в каузальному тілі на безформних рівнях ментального плану.

На буддхічному плані слухання (в цьому випадку   синтетична якість, звана телепатією) проявляється як повне розуміння, оскільки включає дві речі:

 1. Знання і розпізнавання індивідуального звуку,
 2. Таке ж знання групового звуку, – а також їх абсолютне об’єднання. Це приводить до вельми довершеного розуміння і містить секрет могутності Вчителя.

На атмічному плані це довершене слухання проявляється як блаженство. Звук – основа існування; звук – спосіб буття; звук – кінцевий об’єднувач; звук, що усвідомлюється як значення буття, як метод еволюції і, отже, – як блаженство.

б) Дотик. Кажучи про друге почуття, дотик, ми повинні помітити, що воно грає виключно важливу роль в нашій Другій Сонячній системі – Системі астрально-буддхічної свідомості. Цим терміном позначають базову свідомість в нашій Сонячній системі. Вона характеризується емоцією, почуттям, які в підсумку повинні бути перетворені в інтуїцію, духовне сприйняття і єдність. 

 Кожне з почуттів по досягненні певної міри розвитку починає синтезуватися з іншими так, що буває майже неможливо встановити, де починається одне і закінчується інше. Дотик – це вроджена здатність дізнаватись про контакт за допомогою використання манасу, або розуму, трьома способами:

 • у вигляді розпізнавання;
 • у вигляді пам’яті;
 • у вигляді передчуття.

Кожне з п’яти почуттів, будучи сполученим з манасом, розвиває в суб’єкті деяке уявлення, що втілює минуле, теперішнє і майбутнє. Тому, коли людина досягла дуже високого розвитку і трансцендувала час (яким він відомий в трьох світах), а тому здатна споглядати три нижчих плани з точки зору Вічного Зараз, вона заміняє почуття повною активною свідомістю. Вона знає і більше не потребує того, щоб почуття вели її до знання. Але у часі і в трьох світах кожне почуття на кожному плані служить для того, щоб передати Мислителеві який-небудь аспект «не-Я», після чого з допомогою розуму він зможе скоректувати своє до нього ставлення.

Слух дає людині уявлення про відносний напрям, дозволяючи їй встановлювати своє місце в схемі і визначати своє місцезнаходження.

Дотик дає їй уявлення про відносну кількість, дозволяючи встановити свою відносну величину в порівнянні з іншими, зовнішніми по відношенню до неї, тілами.

Зір дає їй уявлення про пропорцію, дозволяючи співставляти свої рухи з рухами інших.

Смак дає їй уявлення про цінність, дозволяючи зосередитися на тому, що їй представляється кращим.

Нюх дає їй уявлення про властиву якість, дозволяючи виявити те, що її приваблює, маючи ту ж якість або суть, що і вона сама.

З всіх цих визначень необхідно засвоїти, що загалом призначення почуттів полягає в тому, щоб виявити і вивчити «не-Я» і тим самим дати можливість «Я» розрізняти реальне і нереальне.

У еволюції почуттів слух – це перше смутне щось, яке привертає увагу «Я», яке перед цим нічого не сприймало:

а)   до іншої вібрації;

б)   до чого-небудь, що відбувається поза ним самим;

в)   до уявлення про зовнішній світ. Коли звук уперше доходить до свідомості, вона вперше починає дізнаватися про те, що відбувається зовні.

Однак все, що поки вловлюється сплячою свідомістю (завдяки єдиному почуттю – слуху), – це факт наявності чогось їй чужого, а також напрям, в якому це щось знаходиться. Це розуміння згодом приводить до розкриття іншого почуття, почуття дотику. Спрацьовує Закон Притягання, свідомість повільно спрямовується назовні, до того, що чується; коли ж відбувається контакт з «не-Я», це називається дотиком. Дотик повідомляє шукаючій на дотик свідомості і інші уявлення – про розмір, зовнішню фактуру і відмітні риси поверхні; таким чином розуміння Мислителя повільно зростає. Він може чути і відчувати щось, але його знання не вистачає для того, щоб співвіднести це з чим-небудь і назвати. Коли йому вдається дати найменування сприйнятому, він робить великий крок уперед. Ми можемо тут зазначити, що до почуттів, як і до всього іншого, застосовні ті космічні символи, про які вже йшла мова:

точка в центрі – зв’язок між свідомістю і «не-Я» на тій стадії, коли тільки звук бере участь у визначенні;

розділене коло – свідомість, обізнана про «не-Я» завдяки подвійному розпізнаванню.

Потім з’являється зір, третє почуття, що чітко реєструє співвідношення уявлень, або зв’язок між ними; його виникнення співпадає з появою Розуму як за часом, так і за призначенням. Ми володіємо слухом, потім дотиком, або відчуттям, і, нарешті, зором. У зв’язку з цим помітимо відповідність, що зір з’явився разом з третьою корінною расою цього кола і що третя раса засвідчила також появу Розуму. «Я» і «не-Я» були негайно співвіднесені і скоординовані один з одним. Їх тісна співпраця стала фактом, що здійснився,  і еволюція спрямувалася уперед з оновленою силою.

Ці три головних почуття (якщо я маю право так їх назвати) вельми конкретно пов’язані з трьома Логосами:

Слухрозпізнавання четверичного слова, активність матерії, – Третій Логос.

Дотик – розпізнавання семеричного Будівника Форми, збирання форм, їх узгодження і співвіднесення між собою, – Другий Логос. Починає працювати Закон Притягання між «Я» і «не-Я».

Зір – розпізнавання сукупності, синтез всього, усвідомлення Єдиного у Безлічі, – Перший Логос. Закон Синтезу, зв’язуючий всі форми що займаються «Я», і розпізнавання сутнісної єдності всього вияву за допомогою зору.

Що стосується смаку і нюху – назвемо їх другорядними почуттями, оскільки вони тісно пов’язані з важливим почуттям дотиком. Практично вони є доповненнями до цього почуття. Потрібно ретельно поміркувати над цим другим почуттям і його зв’язком з нашою Другою Сонячною системою. Це почуття найтіснішим чином пов’язане з Другим Логосом. Тут прихований натяк, роздум над яким був би для вас вельми цінним. Корисно вивчити поширення дотику з фізичного плану на інші плани і подивитися, до чого це нас приводить. Це здатність, яка дозволяє нам осягати суть завдяки вірному розпізнаванню вуалюючих оболонок. Вона дозволяє Мислителеві, який повністю її використовує, вступати в тісний контакт, або поєднання, з суттю всіх «Я» на всіх стадіях, щоб тим самим сприяти правильній еволюції оболонки і активно служити. Владика Співчуття   це той, хто (за допомогою дотику) співчуває, до кінця розуміє і усвідомлює, яким чином зцілити і виправити недоліки «не-Я», і таким способом активно служить плану еволюції. Нам потрібно в зв’язку з цим також вивчити цінність дотику, яким його демонструють цілителі раси (ті, що слідують шляхом Бодхісаттви[1]),  і дія Закону Притягання і Відштовхування, яке вони використовують. Ті, що Вивчають етимологію помітять, що походження слова touch (торкатися, відчувати) вельми неясне, хоч, можливо, воно означає «притягати швидким рушенням». Тут міститься вся таємниця нинішньої об’єктивної Сонячної системи; і так буде продемонстровано прискорення вібрації за допомогою дотику. Інерція, рухливість, ритм – якості, які проявляє «не-Я». Ритм, рівновага і стабільна вібрація досягаються за допомогою цієї самої здатності дотику або відчуття. Дозвольте мені навести короткий приклад, щоб трохи прояснити проблему. Що досягається внаслідок медитації? Завдяки напруженому зусиллю і належній увазі до викладених правил прагнучому вдається стикнутися з матерією більш витонченої якості, ніж та, з якою він контактує звичайно. Він стикається зі своїм каузальним тілом, а згодом і з матерією буддхічного плану. Внаслідок цього зіткнення його власна вібрація на короткий час підвищується. Прихований вогонь матерії залучає до себе вогонь, існуючий в інших формах. Вони стикаються, і слідують розпізнавання і обізнаність. Вогонь манасу горить безперервно і харчується тим, що притягується і відштовхується. Коли обидва вогні зливаються, то в значній мірі зростає стимуляція і посилюється здатність відчувати. Закон Притягання продовжує свою роботу доти,  поки не притягнеться і не вступить в зіткнення третій вогонь і поки не завершиться троїсте злиття. У зв’язку з цим подумайте про таємницю Жезла Посвячення.  Пізніше, коли ми будемо розглядати центри і Посвячення, треба буде пам’ятати, що ми вивчаємо саме один з аспектів цієї таємничої здатності дотику, здатності Другого Логоса, з використанням Закону Притягання.

Тепер давайте завершимо надання відомостей про три почуття,   що залишилися – зір, смак і нюх, – а потім стисло розберемо їх зв’язок з центрами, а також їх взаємодію.

в) Зір – це, як говорилося раніше, найголовніше з тих почуттів, що допомагають встановити співвідношення і взаємозв’язок в Сонячній системі.

Згідно з Законом Економії людина чує. Звук пронизує матерію і є базисом отримуваної в результаті її різноманітності видів.

Згідно з Законом Притягання людина відчуває і стикається з тим, що відкривається її увазі завдяки звуковим хвилям активності. Це приводить до стану взаємного відштовхування і притягання між тим, хто осягає, і тим, що осягається.

Після того, як людина почула, а потім стикнулася, її очі відкриваються, і вона усвідомлює своє місце в цілому порядку згідно Закону Синтезу.

Слух...........Єдність

Дотик..........Подвійність

Зір...............Троїстість

У цих трьох почуттях для нас підсумовується теперішній час. Задачею еволюції є розпізнати, використати, скоординувати ціле і оволодіти ним, поки «Я», завдяки цим трьом, не стане активно обізнаним про кожну форму, кожну вібрацію, кожну пульсацію «не-Я»; після чого мета «Я» буде полягати в тому, щоб за допомогою здатності розуму до систематизації виявити Істину, або той центр в колі вияву, яке є для «Я» центром рівноваги, єдиною точкою довершеної координації; тоді «Я» зможе відмежуватися від будь-якої завіси, будь-якого контакту, будь-якого почуття. Це приводить в кожному вияві до трьох видів розділення:

Інволюція. Роз’єднання матерії, або перетворення Єдиного у безліч. Розвиваються почуття, «Я» вдосконалює систему органів для використання матерії. Це відбувається згідно з Законом Економії.

Еволюція аж до Шляху Випробування. Злиття Духа з матерією і використання почуттів для послідовного ототожнення «Я» з всіма формами, від найнижчих до відносно витончених. Це здійснюється згідно з Законом Притягання.

Еволюція на Шляху. Чергове відділення Духа від матерії, його ототожнення з Єдиним і остаточне в цьому циклі відкинення форми. Почуття синтезуються в набуту здатність, а «Я» більше не знаходить застосування для «не-Я». Воно сполучається з «Всезагальним Я». Це здійснюється згідно з Законом Синтезу.

Якщо запам’ятати вищевикладене, то це приведе до усвідомлення того, що відділення Духа від матеріального провідника витягує два аспекти Єдиного великого Всього; в цьому помітна робота Творця, Охоронця і Руйнівника.

Для позначення остаточної досконалості третього почуття – зору – вживається абсолютно неадекватний термін «усвідомлення». Потрібно ретельно вивчити найнижчий і найвищий з виявів почуттів в тому вигляді, в якому вони були викладені у вищенаведених таблицях, і відзначити окультне значення виразів, використаних в цій таблиці:

 

Слух

Блаженство

Реалізовується

через «не-Я».

Дотик

Служіння

Сукупність роботи «Я» для «не-Я».

Зір

Усвідомлення

Впізнавання троїстості, необхідної у вияві, або відображення дії «Я» і «не-Я».

Смак

Досконалість

Завершення еволюції завдяки використанню «не-Я» і його реалізованої адекватності.

Нюх

Довершене Знання

Принцип манасу в його розрізнюю­чій активності, який вдосконалює вза­ємозв’язок між «Я» і «не-Я».

 

Все це стосується довершеної Особистості, що реалізувалася.

У всій цій досконалості є видимими обізнаність «Я» і поступовий процес ототожнення з «не-Я», використання цього «не-Я», маніпуляції ним; нарешті «Я», яке тепер досягло обізнаності, що усвідомлюється,  відкидає «не-Я». Воно чує ноту природи і ноту своєї Монади; воно усвідомлює їх тотожність, використовує їх вібрацію і швидко проходить через три стадії Творця, Охоронця і Руйнівника.

Воно відчуває вібрацію форми, або «не-Я», у всіх її різних степенях, розпізнає свою автентичність у часі і просторі, і заради цілей існування, або буття, і за допомогою трьох Законів: Економії, Притягання і Синтезу – використовує, з’єднує і в кінцевому результаті відділяється. Воно бачить троїстий еволюційний процес і, внаслідок розвитку внутрішнього бачення, бачить в серцевині макрокосмічної і мікрокосмічної системи «ЄДИНЕ Я» у безлічі форм і, зрештою,  ототожнюється з цим «ЄДИНИМ Я» шляхом свідомого відкидання «не-Я», його повного підкорення і використання.

г) Смак. Нарешті, воно відчуває смак і розрізнює, оскільки смак   це велике почуття, що бере на себе управління під час процесу розрізнення, коли ілюзорна природа матерії знаходиться в процесі усвідомлення. Розрізнення – це навчальний процес, якого «Я» зазнає в ході розвитку інтуїції – здатності, завдяки якій «Я» усвідомлює власну суть у всіх формах і за ними. Розрізнення пов’язане з подвійністю природи, з «Я» і «не-Я», і є засобом їх розділення в процесі відсторонення; інтуїція відноситься до єдності, це здатність «Я» контактувати з іншими «Я», а не здатність контактувати з «не-Я». Тому в наші дні вона проявляється рідко через інтенсивну індивідуалізацію Его і його ототожнення з формою – ототожнення, яке необхідне в наш час. По мірі розвитку почуття смаку на вищих планах воно веде до все більш тонких розрізнень, поки людина не проходить через форму прямо в серці своєї природи.

д) Нюх – це здатність гострого сприйняття, яка в результаті повертає людину назад до джерела, з якого вона вийшла, до архетипипного плану, на якому знаходиться її істинний дім. Коли розвивається сприйняття відмінностей, воно викликає в серці Мандрівника в далекій країні божественне незадоволення; блудний син починає порівнювати; він розвинув інші чотири почуття і використовує їх. Потім з’являється здатність розпізнавання вібрації дому, якщо можна так виразитися. Ця духовна відповідність почуття, яка безпомилково приводить тварин, голубів і інших птахів назад до місця, звідки вони прибули. Це збагнення вібрації «Я» і швидке повернення до початкового джерела завдяки інстинкту.

Розгляд даного предмета будить усвідомлення грандіозності порушеної області мислення – області усього еволюційного розвитку людської істоти. Однак єдине, що тут можливо, як і в інших випадках, – це вказати напрями мислення і підкреслити деякі ідеї, які можуть послужити основою для розумової діяльності наступного покоління. Крім того, коли ви будете роздумувати над цією темою, потрібно пам’ятати, що:

а) В цьому розділі мова йшла про почуття, що відносяться до матеріальної форми. Строго кажучи, п’ять відомих нам почуттів являють собою засоби контакту, створені Мислителем (поляризованим в своєму ефірному тілі), які знаходять своє вираження в фізичній формі в нервових центрах, мозкових клітинах, гангліях і сплетеннях, визнаних екзотеричною наукою.

б) Для всіх цілей нинішнього вияву ці почуття фокусуються на астральному плані і тому значною мірою знаходяться під стимулюючою дією сонячного сплетення – великої фокусної точки в центрі тіла, яка в наші дні для більшої частини роду людського є стимулюючим агентом.

в) По мірі того, як вступає в дію вищий трикутник і Поляризація переміщається у верхні центри, почуття починають відчуватися на ментальному рівні, і людина стає свідомою на цьому плані. У людському тілі ми знаходимо цікаве відображення переміщення поляризації від Особистості до Его, або в каузальне тіло, в сектор, існуючий між вищим і нижчим ментальними планами, у вигляді розділяючої лінії діафрагми між верхньою і нижньою частинами тіла. Під діафрагмою є чотири нижніх центри: 1. сонячне сплетення; 2. селезінка; 3. органи відтворювання; 4. основа хребта.

Вище розташовані три вищих центри:

 1. серце; 2. горло; 3. голова.

У Мікрокосмі нижчий кватернер подібним чином відділений від Тріади, і над цією аналогією варто поміркувати, щоб прослідкувати реакцію центрів і почуттів на різних планах, пам’ятаючи, що пробудження центрів – це троїстий процес, який включає:

По-перше, пробудження на фізичному плані і поступове підвищення активності центрів, поки людина не вступить на Шлях Випробування. Паралельно цьому відбувається посилене використання почуттів, а також їх постійне застосування для ототожнення з «Я» і з його оболонками.

По-друге, пробудження на астральному плані і поступове підвищення активності центрів, поки не буде досягнуте Перше Посвячення. Паралельно має місце вельми інтенсивне застосування почуттів з метою розрізнення між «Я» і «не-Я».

 По-третє, пробудження на ментальному плані і поступове підвищення активності центрів і почуттів. Наслідки в обох випадках ведуть до ототожнення «Я» зі своєю власною суттю у всіх групах і відкидання оболонок і форм.

Цей розвиток проходить паралельно і одночасно як на двох вищих планах, так і на нижчих, і, по мірі вияву активності астральних почуттів, починають функціонувати центри сили на буддхічному плані, поки не встановиться вібраційна взаємодія між двома планами і поки в Особистості не почне визначено відчуватися через астрал сила Тріади.

У міру того як ментальні центри стають чотиривимірними, на атмічному рівні також починають активно вібрувати подібні вихори, поки не виникне чудова вогненна активність, що проявляється на всіх трьох планах Тріади.

З точки зору вогню[2]якщо тимчасово виключити з розгляду ауру з її кольорами, еволюційний розвиток відбувається так само згідно з певним процесом.

а)   Оживлення внутрішнім теплом оболонок або крихітної точки вогню, прихованої в кожному індивідуальному атомі матерії. Цей процес проходить у всіх трьох тілах, спочатку повільно, потім швидше і, нарешті, одночасно і синтетично.

б)   Перехід з прихованого в активний стан семи центрів на всіх планах знизу вгору, поки центри (згідно з Променем і типом) не стануть взаємопов’язаними і скоординованими. У довершеного Адепта проявлені тридцять п’ять вогненних вихорів, всі вони активно випромінюють і всі взаємодіють між собою.

в)   Вихори, або колеса полум’я, що переливається,  сполучаються один з одним трикутниками вогню, і цей вогонь переходить і циркулює від одного трикутника до іншого, поки не утвориться вогненна тканина, що з’єднує центри живого вогню і наочно продемонструє істинність твердження, що Сини Розуму – це ПОЛУМ’Я[3].

г)    Центри досягають стану досконалості по мірі того, як Дух, або аспект Волі, здобуває все більш повний контроль. Дія вогню розуму створює об’єднуючі трикутники, тоді як вогонь матерії підтримує цілісність форми у встановленому порядку. Так прозорливий може побачити взаємозалежність матерії, розуму і Духу, яка відкривається його погляду як координованість трьох вогнів.

д)   Точно так само можна побачити ланцюг глобусів в Небесній Людині[4] і Її тілі,  і належить чітко пам’ятати, що сім ланцюгів якої-небудь схеми є вираженням Планетарного Логоса. Небесні Люди виражають себе через схему з семи ланцюгів, однак основна увага помилково приділяється щільній фізичній планеті в кожному конкретному ланцюгу. Це привело до деякої недооцінки важливості ланцюга. Кожен з семи ланцюгів можна розглядати як сім центрів одного з Небесних Людей. Проте, ідея про групи Его, що складають центри в Небесних Людях, вірна, але в цьому випадку маються на увазі центри сили на буддхічному і монадному рівнях.

У зв’язку з цим існує основне положення, яке ніколи не можна забувати. А саме: потрібно знати, що кожен з семи Небесних Людей знаходиться в фізичному втіленні через посередництво фізичної планети. У цьому таємниця нашої планети, найбільш таємничої з усіх планет. Подібно до того, як різниться Карма індивідуумів, різниться і Карма Логосів, а Карма нашого Планетарного Логоса була важкою і в цей час окутана таємницею особистості.

Так само вияв відрізняється в залежності від міри активності центрів, і дослідження, яке проясняє цю обставину, є надзвичайно складним, але важливим відносно нашої Сонячної системи.

 1. Центри і Посвячення

Ми стисло розглянули еволюцію центрів, їх функцію, організацію і поступово зростаючу активність, починаючи від стану відносної інерції і до встановлення обертання. Потім вони стають живими колесами вогню, що характеризуються подвійним рухом: периферії і внутрішніх коліс, що обертаються, – а також чотиривимірним ефектом, який проявляється головним чином в орієнтації і вирівнюванні внутрішніх тонких вихорів по відношенню до порівняно екзотеричних ефірних центрів. Така орієнтація, настройка і коректування досягається при посвяченні.

До часу прийняття посвячення всі центри активізуються, і нижні чотири, які відповідають Особистості, починають процес передачі вогню у три верхні. Чітко простежується подвійне обертання нижніх центрів, а три верхніх починають активізуватися подібним чином. Завдяки додатку Жезла Посвячення під час посвячувальної церемонії відносно центрів досягаються певні результати, які можна перерахувати так:

а) Вогонь з основи хребта прямує в той з центрів, що є предметом особливої уваги. Вибір центра залежить від Променя або від специфіки роботи посвячуваного.

б) Активність центру зростає, швидкість його еволюції підвищується, і деякі центральні спиці колеса починають посилено випромінювати. Спиці, які деякі учні називають також пелюстками лотоса, тісно пов’язані з певними спірилами в постійних атомах. Завдяки їх стимуляції активізуються одна або більше відповідних спірил в постійних атомах на трьох нижчих планах. Після Третього Посвячення подібна ж стимуляція має місце в постійних атомах Тріади, що приводить до координації буддхічного провідника і переходу від нижньої поляризації до верхньої.

в) Після прикладення Жезла Посвячення низхідний потік сили від Его до особистості потроюється, і напрям цієї сили залежить від того, чи є центри, яким було приділено увагу, ефірними або астральними, як при Першому і Другому Посвяченні, або ж той, хто посвячується має предстати перед ГОСПОДОМ СВІТУ. У таких випадках стимуляцію отримують його ментальні центри, або відповідні їм силові вихори на вищих рівнях. Коли при Першому і Другому Посвяченнях посвячує Світовий Вчитель, дія сили Тріади направлена на пожвавлення серцевого і горлового центра, і здатність синтезувати силу нижніх центрів сильно підвищується. Коли ж Жезл своєї Могутності прикладає Єдиний Посвятитель, потік сходить від Монади, і, хоч у відповідь горло і серце посилюють свою вібрацію, головним напрямом сили є сім головних центрів і (при звільненні) – випромінюючий Основний головний центр, що синтезує сім менших головних центрів.

г) Центри при посвяченні отримують новий прилив вібраційної активності та сили, і в екзотеричному житті це приводить до наступного:

По-перше. До того, що провідники стають більш чутливими і витонченими. Це спочатку може принести посвяченому велике страждання, однак розкриває здатність відгукуватися на контакти. Заради отримання цієї здатності варто витримати і набагато більші страждання, ніж супутній цьому розкриттю біль.

По-друге. До розвитку парапсихічних здібностей, що також може спричинити тимчасове страждання, але такий розвиток в результаті зумовлює впізнавання «Єдиного Я» у всіх «Я», що і є метою устремління.

По-третє. До згоряння ефірної павутини внаслідок поступового пробудження Кундаліні і її правильного геометричного просування по цій павутині. Це приводить до досягнення безперервності свідомості, що дозволяє посвяченому свідомо використовувати час як чинник в планах еволюції.

По-четверте. До поступового розуміння Закону Вібрації як аспекту базового Закону Будівництва; посвячений вчиться будувати свідомо, маніпулювати матерією думки для виконання планів Логоса, працювати з ментальною суттю і застосовувати закон на ментальних рівнях, впливаючи таким чином і на фізичний план. Рух зароджується в космосі на космічних ментальних рівнях, і такий же порядок спостерігається і в Мікрокосмі. Тут окультний натяк, який, якщо розмірковувати над ним, відкриє вам багато що. При посвяченні, в момент додатку Жезла той, кого посвячують, свідомо осягає значення Закону Притягання для будівництва форм і синтезу трьох вогнів. Від його здатності зберегти в пам’яті це розуміння і уміння самому застосовувати закон будуть залежати його сила і розвиток.

д) Завдяки прикладенню Жезла прокидається вогонь Кундаліні, і починається його просування вгору. По мірі того, як Жезл рухається точно визначеним чином, його вплив направляє вогонь з основи хребта і вогонь розуму по певних шляхах, або трикутниках. Закони Електрики дають окультну підставу тому, що кожний, кого посвячують, знаходиться перед Посвятителем в супроводі двох Вчителів, які стоять по обидві сторони від нього. Всі троє утворюють трикутник, який робить можливою цю роботу.

Жезл володіє подвійною силою, а його потужність колосальна. Самому посвячуваному неможливо прийняти напруження Жезла без серйозної шкоди для себе, але в трикутній побудові передача проходить безпечно. Два Вчителі, що є, таким чином, поручителями посвяченого, представляють дві полярності електричної Всезагальності; тому частина їх роботи – супроводжувати всіх кандидатів на посвячення, коли вони з’являються перед Великим Владикою.

Коли Посвятитель тримає в руках Жезли Посвячення, знаходячись в місці сили і в певні моменти, вони діють як передавачі електричної сили з дуже високих рівнів – настільки високих, що «Палаючий Алмаз» при деяких кінцевих посвяченнях (шостому і сьомому) передає через Логос силу, що приходить в Систему ззовні. Потрібно пам’ятати, що цей головний Жезл використовується на нашій планеті, але в Системі є декілька таких Жезлів Могутності, і що вони бувають трьох мір, якщо можна так виразитися.

Перша. Жезл Посвячення, що вживається при перших двох посвяченнях і застосовується Великим Владикою, Христом, Світовим Вчителем. Він магнетизується прикладенням «Палаючого Алмазу». Ця магнетизація повторюється кожен раз, коли новий Світовий Вчитель вступає в посаду і приступає до своєї роботи[5].  Під час церемонії він отримує свій Жезл Могутності – той же Жезл, що використовувався з заснування нашої Планетарної Ієрархії, і простягає його Господові Світу, який торкається його своїм власним могутнім Жезлом, передаючи йому свіжий заряд електричного потенціалу. Ця церемонія відбувається в Шамбалі.

Друга. Жезл Посвячення, відомий як «Палаючий Алмаз», що вживається Санатом Кумарою,  Єдиним Посвячувачем (в Біблії він називається Ветхим днями). Цей Жезл схований «на Сході» і зберігає в собі вогонь, випромінюючий Релігію Мудрості. Жезл був принесений Господом Світу, коли Він прийняв форму і з’явився на нашій планеті вісімнадцять мільйонів років тому.

Один раз в кожному світовому періоді він зазнає того ж процесу, що і менший Жезл, однак заряджається безпосередньо Самим Логосом Сонячної системи. Місцезнаходження цього Жезла відоме тільки Господові Світу і Чоханам Променів, а (оскільки він   талісман нашої еволюції) його головним охоронцем є Чохан Другого Променя (під водійством Господа Світу), якому допомагає Дева-Владика другого плану. Будди дії відповідальні за його зберігання, і їм підпорядковується Чохан Променя. Жезл витягується тільки в певні моменти, коли повинна бути виконана особлива робота, і вживається не тільки для посвячення людей, але і для деяких планетарних функцій, про які поки нічого не можна розказати. У нього є своя роль і призначення в особливих церемоніях, пов’язаних з внутрішнім колом[6] і трикутником, утвореним Землею, Марсом і Меркурієм. Повідомити що-небудь більше про нього зараз не дозволено.

Третя. Жезл Посвячення, що застосовується Логосом Сонячної системи, називається «Семеричним Палаючим Вогнем». Він був довірений нашому Логосу Господом Сиріуса і присланий з цього світосяйного сонця в нашу Систему. Одна з функцій цього жезла – використання у разі критичної ситуації. Цей великий талісман ніколи ще не вживався з цією метою, хоч двічі його трохи було не застосували – один раз у часи Атлантиди і другий – коли йшов третій рік останньої війни[7]. Цей Жезл Могутності використовується при посвяченні семи Небесних Людей на космічних рівнях. Він також використовується при посвяченні груп, що для нас майже незбагненно. Він прикладається до центрів семи Небесних Людей загалом таким же чином, як і менші Жезли – до людських центрів, і результати ті ж, тільки в незрівнянно більшому масштабі. Зайве говорити, що це об’ємна і складна тема, що не має відношення до синів людських. Ми лише торкнулися її, оскільки перелік Жезлів Посвячення був би неповним без деякої згадки про неї; це зроблено також для того, щоб показати дивний синтез цілого і місце нашої системи всередині ще більшої структури. У всіх космічних явищах проявляється довершений закон і порядок, і відгалуження плану можна бачити на всіх планах і підпланах. Цей найбільший Жезл знаходиться під опікою першої великої групи кармічних Владик. Він може бути описаний як Жезл, що несе з космічних рівнів напруження чистої фохатичної сили. Два менших Жезли несуть вже диференційовану фохатичну силу. Цей логоїчний Жезл Могутності зберігається в Сонці і перезаряджається лише на початку кожного століття Брахми.

Ми обговорили Жезли Могутності, тому що вони пов’язані з центрами, які являють собою силові вихори в матерії і (хоч і є каналами духовної сили, або центрами, де знаходить своє вираження «воля бути») проявляють себе як активність в матерії. Вони – центри існування, і так само як у вияві не можна роз’єднати два полюси, Дух і матерію, так і при посвяченні не можна прикласти Жезл без здійснення певного впливу на обох. Жезли заряджені Фохатом, який є вогонь матерії плюс електричний вогонь, – звідси їх дія.

  

****************************

  

[1] Шлях Бодхісаттви – це шлях Любові-Мудрості і докладної науки про Душу; це лінія вчення і шлях, по якому всі врешті-решт повинні пройти.

[2] Вогонь проявленого космосу семеричний.

Троїстий Бог проявляється через сім Вогнів:

1.Електричний  вогонь

Сім Небесних Людей

2. Сонячний вогонь

Еволюція семи Сутностей, що розвивають сім принципів через свої провідники

3. Вогонь тертя

Сім ланцюгів

Вони є сімома центрами Логосу.

Небесна Людина проявляється через ланцюг

1. Вона є електричний вогонь

Сім сонячних сутностей, які наповнюють кожен глобус.

2. Вона є сонячний вогонь

Еволюція життя через форми, що розвивають сім принципів.

3. Вона є вогонь тертя

Сім глобусів.

У кожної Небесної Людини – сім принципів.

Людина, Мікрокосм, проявляється через свої провідники:

1. Вона є електричний вогонь

Монада, сонячна сутність.

2. Вона є сонячний вогонь

Еволюція життя через провідники з метою розвинути сім принципів.

3. Вона є вогонь тертя

Сім оболонок:

1. Атмічна

2. Буддхічна

3. Каузальна

4. Ментальне тіло

5. Астральне тіло

6. Ефірне тіло

7. Фізичне тіло

Людина фізичного плану проявляється в трьох світах:

1. Електричний вогонь

Вище “Я”

2. Сонячний вогонь

Сім центрів

3. Вогонь тертя

Оболонки

 

[3] “Вони – троїсте полум’я чотирьох гнітів. Гніти – іскри, які витягуються з троїстого полум’я, народженого Сімома Полум’ями. Іскра приєднана до Полум’я найтоншою ниткою Фохата”.

 

[4]  Планетні Ланцюги:

Сім Небесних Людей

Форма, Сонце і сім священних планет.

Деякі з їхніх назв і якостей:

а. Сім Планетарних Логосів, або сім Духів перед престолом;

б. Сім Кумар

в. Сім сонячних божеств

г. Первинні сім

д. Сім Будівельників

е. Сім дихань розуму

ж. Сім Ману

з. Язики Полум’я

Вони прийшли з попередніх кальп

Їх природа – знання та любов

(Т. Д., III, 59, 327);

(Т. Д., I, 114; I, 228; II, 92, 257);

(Т. Д., I, 116);

(Т. Д., I, 152, 153);

(Т. Д., II, 332);

(Т. Д., I, 488);

(Т. Д., II, 258);

(Т. Д., II, 99);

(Т. Д., II, 275, 619).

Сім священних планет – це:

1. Сатурн

3. Марс

5. Венера

2. Юпітер,

4. Сонце (що заміняє іншу),

6. Меркурій,

7. Місяць (що заміняє іншу).

     

В перелік не входять Нептун і Уран, а також Вулкан. Орбіта Нептуна включає в себе все кільце-не-переступи. Вулкан знаходиться всередині орбіти Меркурія.

Кожна Небесна Людина проявляється через ланцюг із семи глобусів. Всі сім Логосів впливають на ланцюг, але один з них – втілена Сутність. Вони впливають на певні:

а. глобус ланцюга

б. план

в. круг

г. світовий період

д. корінну расу

е. підрасу

ж. гілку підраси

и. групу

к. людську істоту.

 

[5] Світовий Вчитель вступає в посаду у відповідності до циклів. Його цикли не співпадають с циклами Ману, який виконує обов’язки протягом всього існування корінної раси. Світовий Вчитель створює ключову ноту різних релігій і є випромінюючим джерелом періодичних релігійних імпульсів. Тривалість його циклів не розкривається. Будда займав цю посаду до нинішнього Світового Вчителя; після досягнення Буддою Просвітлення його місце зайняв Владика Майтрейя, якого на Заході називають Христом.

[6] Внутрішнє коло – це таємничий цикл, про який можна розповісти дуже мало. Він не зв’язаний з виявом через сім схем або глобусів, однак має відношення до деяких аспектів суб’єктивного Життя, або душі. 

[7] Першої світової війни.