7 Rays Radio

  Solipsism - Sun Sign Symmetry Radio

ТРИ ГРУПИ ЗАКОНІВ

Таким чином, маємо три групи законів, керуючих вираженням життєвої мети в нашій другій сонячній системі – одна група розвинулася, інша розвивається, а третя – латентна і порівняно нерухома:

 1. Закони Природи – розділяючі закони природи форми.
 2. Закони Душі – з’єднуючі закони групової інтеграції.
 3. Закони Життя – динамічні закони самого Буття.

  ТРИ КОСМІЧНИХ ЗАКОНИ

Трактат про космічний вогонь, т.1., ст. 141-152

Перш за все підкреслимо той факт, що рух, який розглядається нами, обумовлений вогнем, прихованим в самій матерії; рух – головна характеристика і базова якість Первинного Променя Активного Інтелекту. Інакше кажучи, це видатна здатність Третього Логосу, Брахми, як Творця, і ця здатність – продукт, або результат, попереднього вияву. Кожен з трьох Логосів, проявляючись і будучи таким чином персоніфікованим, уособлює якусь якість, котра домінує над іншими. Кожен в тій чи іншій мірі уособлює всі якості, однак демонструє один з трьох аспектів настільки повно, що розпізнається як сам цей аспект. Аналогія цього зберігається і далі. Наприклад, кожному Дживі, котрий втілюється, притаманний певний вид вібрації, який є його головною характеристикою, хоч йому можуть бути притаманні і менші вібрації, які є для нього вторинними і додатковими. Це слід пояснити, оскільки дана істина відноситься до фундаментальних. Отже:

 1. Троїста ціль
 2. Троїста функція
 3. Троїстий спосіб активності

Третій Логос. Третій Логос, або Брахма, характеризується активним інтелектом; його спосіб дії ми називаємо обертанням, або рівномірним кругообігом матерії Системи, по-перше, як великої сукупності, що приводить в рух матеріал всередині всього “кільця-не-переступи”, і по-друге, чинником, який диференціює цей матеріал згідно семи вібраційних частот, або діапазонів, на сім планів. На кожному з цих планів процес повторюється, і матерія любого плану всередині “кільця-не-переступи” цього плану виражає себе спочатку як сукупність, а потім як семерична диференціація. Ця диференціація матерії викликається обертальним рухом і керується Законом Економії (одним з Космічних Законів). Цей Закон може розглядатись як керуючий чинник в житті Третього Логосу. Оскільки:

а)  Ціль цього Логосу – досконале злиття Духу і Матерії.

б)  Його функція – маніпуляція Пракриті, або матерією, щоб зробити її придатною, тобто відповідною до вимог і цілей Духу.

в)  Його спосіб активності – обертовий, спрямований на те, щоб завдяки обертанню матерії збільшити її активність і цим зробити матеріал більш піддатливим.

Всі три аспекти керуються Законом Економії, який є Законом Адаптації в часі і просторі, або лінією найменшого опору. Ця лінія найменшого опору є те, чого шукають і що роблять в матеріальній сфері існування. Брахма проявляє також і Волю (оскільки Він є ціль) і Любов, оскільки в нашій Сонячній системі Любов – це лінія найменшого опору. Хоч це окультне твердження і заслуговує на увагу, все ж слід пам’ятати, що в першу чергу Він – Активність і Інтелект, які мають ціллю адаптацію, і це Його основна характеристика.

Третій Аспект, або аспект Брахми, аспект діяльності Сутностей, котрі є його вираженням, характеризується способом розподілу матерії, який ми називаємо Законом Економії. Закон управляє:

 1. Розсіюванням атомів матерії; їх відділенням один від одного
 2. Широким поширенням;
 3. Вібраційним ритмом;
 4. Різнорідністю і якістю;
 5. Обертальним рухом атомів.

Закон Економії завжди спонукає матерію йти по лінії найменшого опору і є основою тієї дії атомарної матерії, котра викликана прагненням до відділення. Він керує Матерією, протилежністю Духу.

 

Другий Логос. Другий Логос, Вішну, божественний Промінь Мудрості, великий принцип Буддхі, який прагне з’єднатись з принципом Розуму, характеризується Любов’ю. Його рух можна назвати спірально-циклічним. Використовуючи обертальний рух атомів, Він додає до нього власний вид руху, тобто спірально-циклічний рух, а циркуляція по орбіті чи сферичному шляху (який проходить навколо центрального фокусу по висхідній спіралі) призводить до двох результатів:

а)  Він збирає атоми в форми;

б)  З допомогою форм Він добивається необхідного контакту і розвиває повну свідомість на п’яти планах людського розвитку, поступово очищуючи і роблячи більш витонченими форми, по мірі того як Дух Любові, або Божественне Полум’я, по спіралі просувається все ближче до своєї цілі, і проявляє, що ця ціль є тим джерелом, з якого він походить.

Ці форми складають сукупність всіх сфер, або атомів, всередині Сонячної системи, або всередині сонячного “кільця-не-переступи”, а в своїх семи головних диференціаціях вони є сферами Семи Духів, або Семи Планетних Логосів.

Всі менші сфери, що відносять по низхідній градації до цих головних, охоплюють всі степені вияву аж до елементальної сутності на дузі інволюції. Елементальна Сутність складається зі скупчень частинок матерії одного з шести неатомарних підпланів ментального плану і плану бажання – скупчень, які є не формами для мешкання якоїсь сутності, а матеріалом, з якого можуть бути побудовані подібні форми. Нам слід пам’ятати, що по лінії найменшого опору на Шляху Інволюції відчувається головним чином дія Брахми. На шляху Еволюції відчувається робота Другого Логосу, яка починається в деякій точці часу і простору, прихованій в містерії Другого Ланцюгу, але прискорення вібрації або об’єднання двох видів вияву активності – обертово-спірально-циклічного – відбувається в середині того циклу, який ми називаємо Третім ланцюгом. Іншими словами, це з’єднання активності Брахми з прогресом, здійснюваним Вішну. Відповідність цьому ми бачимо в сумі результатів, досягнутих в другій і третій корінних расах.

Другий Аспект, аспект будівництва, або аспект Вішну, керується Законом Притягання. Діяльність Сутностей, котрі втілюють цей аспект, спрямована на притягання Матерії до Духу і поступове зближення обох полюсів. Її результатом є зчеплення, утворення різноманітних комбінацій атомів, і таке притягання викликається притягальною здатністю самого Духу. Воно показує себе в:

 1. З’єднанні;
 2. Будівництві форм;
 3. Адаптації форми до вібрації;
 4. Відносній однорідності групової єдності;
 5. Циклічному спіральному русі.

Лінія найменшого опору не є законом для цього аспекту. Секрет болю і опору в світі полягає в силі притягання Духу, котрий будує Форму, і в адаптації форми до цієї потреби; біль викликається виключно опором і є необхідною фазою в процесі еволюції. Закон притягання – це закон, що керує Духом, полюсом, протилежним до матерії.

Активність Другого Логосу здійснюється згідно космічного Закону Притягання. Одне з відгалужень закону Економії – це допоміжний Закон явно вираженого розвитку, який називається Законом Відштовхування. Космічні Закони Притягання і Економії є (з певної точки зору) розумною основою існування постійного відштовхування, яке продовжується доти, поки Дух прагне звільнитись від форми. Аспект матерії завжди слідує лінії найменшого опору і відштовхує всяку тенденцію до утворення групи, тоді як Дух, що керується Законом Притягання, завжди прагне відділитись від матерії за допомогою методу притягання все більш адекватного типу матерії в процесі розрізнення реального і нереального і переходу від одної ілюзії до іншої до тих пір, поки не будуть повністю використані ресурси матерії.

Врешті-решт Житель форми відчуває поштовх, спонукання, або силу притягання Власного “Я”. Перевтілюваний Джива, наприклад, заблукавши в лабіринті ілюзії, починає з часом розпізнавати (згідно Закону Притягання) вібрацію власного Его, яке є Логосом його власної системи, його божеством в трьох світах досвіду. Пізніше, коли саме егоїчне тіло бачиться як ілюзія, відчувається вібрація Монади, і Джива, діючи за тим же законом, прокладає дорогу назад крізь матерію двох планів надлюдської еволюції, доки не зіллється з власною Сутністю.

Отже:

а)  Ціль другого Логосу – свідомість, досягнута в співробітництві з Третім Логосом.

б)  Його функція – будівництво форм як інструментів для отримання досвіду.

в)  Його спосіб активності є циклічним і спіральним; обертання Колеса існування у впорядкованих циклах з особливою метою, а також рух сфер матерії навколо фіксованого центру всередині Сонячної Системи.

Ці три аспекти діяльності керуються Законом Притягання, або Законом, що регулює взаємовідносини, тобто дію і протидію:

а)  Між Сонцем і його шістьма Братами.

б)  Між сімома планами Сонячної системи, які здійснюють круговий Вихровий рух.

в)  Між всім, що існує в матерії всіх форм, тобто самими сферами матерії, і сукупністю тих сфер, які складають інші форми.

 

Перший Логос. Перший Логос – це Промінь Космічної Волі. Його спосіб активності – просування вперед сонячного “кільця-не-переступи” через простір, і до кінця цієї Махаманвантари, або дня Брахми (логоїчного циклу), ми не будемо в стані пізнати Перший аспект Волі або Могутності таким, яким він є насправді. Він відомий нам як воля до існування, котра проявляється через матерію форм (Первинний Промінь і Божественний Промінь), ми знаємо, що деяким окультним чином він зв’язує Систему з її Космічним Центром. Незбагненним для нас чином Перший Логос проводить впливи інших сузір’їв. Коли Перший аспект буде краще зрозумілий (в наступній Махаманвантарі), будуть осягнуті робота семи Ріші Великої Ведмедиці[1] і верховний вплив Сиріусу; в нинішньому вияві Сина, або аспекту Вішну, ми більш тісно зв’язані з Плеядами і їх впливом через Сонце, а по відношенню до нашої планети – через Венеру.

Тема Першого Логосу, який проявляється лише в зв’язку з двома іншими Логосами в Системі – дуже глибока таємниця, яку не розуміють повністю навіть ті, хто прийняв шосте Посвячення.

Перший Логос втілює “волю до життя”, і власне з Його допомогою Манасапутри прийшли в об’єктивне існування в людській і дева Ієрархіях. В нашій Системі злиття Божественного Променя Мудрості і Первинного Променя інтелектуальної матерії створює велику двоїсту еволюцію; за цими двома космічними Сутностями стоїть інша Сутність, Яка є втіленням Волі і Яка використовує форми – але лише ті форми, які належать Великим Девам-Будівельникам і людським ієрархіям в часі і просторі. Це оживляючий принцип, аспект волі-до-життя семи Ієрархій. Тим не менше, ці сім Ієрархій є семеричним Променем Мудрості, драконом в своїх семи формах.[2] Це глибока таємниця і єдиний спосіб знайти ключ до неї в наш час полягає в здатності людини споглядати власну природу в трьох світах свого вияву. Так само як наш Логос прагне здобути об’єктивність через свою Сонячну систему в її троїстій формі, в якій нинішня Система є другою, так і людина прагне здобути об’єктивність свого вияву через свої три тіла – фізичне, астральне і ментальне. Зараз вона поляризована в своєму астральному тілі, тобто в своєму другому аспекті, подібно до того як недиференційований Логос поляризований в своєму Другому аспекті. Як ми тепер розуміємо, в часі і просторі сукупність Джив керується почуттям, емоцією і бажанням, а не Волею, хоч в той же час Вольовий аспект управляє виявом, оскільки Его, яке є джерелом особистості, виражає у вияві “волю любити”.

Складність тут полягає в нездатності для обмеженого розуму вловити значимість цього троїстого вияву, однак вдумливим розмірковуванням про Особистість і її відношення до Его, яке, будучи аспектом любові, в той же час зв’язане і з виявом аспекту Волі в трьох світах, можна пролити слабе світло на ті ж проблеми, що стоять перед Божеством, поширивши їх з мікрокосмічних на макрокосмічні сфери.

Аспект Махадеви, або Перший Логос (що втілює Космічну волю), керується Законом Синтезу, Космічним Законом, що визначає тенденцію до єднання; тільки в даному випадку це не єднання матерії і Духу, а об’єднання семи в три і в одне. Ці три цифри означають Дух, якість, принцип і, в меншій мірі, матерію, хоча матерія, коли вона одухотворена Духом, в повній мірі відповідає всім членам цього ряду. Закон Синтезу має відношення до Єдиного, частиною Якого є наш Логос, і тому цей закон є законом управління, що застосовується Єдиним до Логосу нашої Системи. Це духовний зв’язок, що веде до вбирання або до синтезу, духовних елементів, результатом якого буде їх свідоме повернення (весь смисл міститься в слові “свідоме”) до своєї Космічної Точки Синтезу, або до єднання зі своїм Джерелом. Це джерело, як ми говорили раніше, – ТОЙ, ПРО ЯКОГО НІЧОГО НЕ МОЖЕ БУТИ СКАЗАНО.

Таким чином, говорячи про Перший Логос, підведемо підсумок, аналогічно до того, як ми це робили щодо інших Логосів:

а)  Його ціль – синтез Духів, які здобувають свідомість через вияв і напрацьовують якість завдяки досвіду в матерії.

б)  Його функція – завдяки Волі втримувати їх у вияві протягом бажаного періоду, а потім видалити їх і возз’єднати з їхнім духовним джерелом. Тому слід пам’ятати, що фундаментально Перший Логос управляє космічними Сутностями, або Несистемними Істотами; Другий Логос – сонячними Істотами; Третій Логос – місячними істотами і їх відповідностями у всій Системі.

При тому рівні розвитку розуму, яким володіє сучасна людина, це правило не можна розібрати надто докладно. Таємниця – в усвідомленні того, що все здійснюється в божественному співробітництві, основа якого – за межами Системи. Крім того, з цієї ж причини Перший Логос називається Руйнівником, так як Він є абстракцією, якщо дивитись знизу вгору. Його робота – синтез Духу з Духом, їх кінцеве видалення з матерії і з’єднання з їх Космічним Джерелом. Тому Він також той, хто викликає пралайю, або розпад форми, з якої видалився Дух.

Якщо ми продовжимо цю аналогію і опустимо її на рівень мікрокосму, то зможемо побачити деяку схожу ідею і, отже, усвідомити її з більшою легкістю. Его, (котре є для людини на фізичному плані тим же, чим є Логос по відношенню до своєї Системи) також є оживляючою Волею, руйнівником форм, ініціатором пралайі і Тим, хто видаляє внутрішню Духовну людину з її троїстого тіла; Воно притягує її в самий центр своєї малої системи. Его є надкосмічним по відношенню до людської істоти на фізичному плані, і з усвідомленням цього факту приходить ясне розуміння істинної космічної проблеми, пов’язаної з Логосом і “духами в ув’язненні”, згідно християнської термінології.

в)  Його спосіб активності – просування вперед; це Його Воля лежить в основі еволюційного розвитку і це Він проводить Дух через матерію, доки той не вийде з матерії, досягнувши двоїстої мети:

По-перше, – додавши якість до якості і, отже, збільшивши свої можливості завдяки досвіду.

По-друге, – піднявши вібрацію самої матерії за допомогою її ж власної енергії, так що матерія в момент пралайі і обскурації (видалення) буде мати дві основні характеристики – активність, результат Закону Економії, і подвійний магнетизм, результат Закону Притягання.

Всі ці три аспекти діяльності Логосу керуються Законом Синтезу, який є законом спільної “волі бути”, яка зберігається не лише в часі і просторі, але і в значно більшому циклі.

Перший Аспект, або воля до існування, керується Законом Синтезу, і діяльність космічних Сутностей, які є його втіленнями, визначається законом вимушеної єдності і сутнісної однорідності. Це закон, який врешті-решт вступає в дію після того, як Дух і матерія зливаються і пристосовуються один до одного; він керує остаточним синтезом “Я” з “Я” і, нарешті, з всезагальним “Я”, а також суті з суттю, на противагу синтезу матерії і Духу. Він проявляється як:

 1. Абстрагування;
 2. Духовне звільнення;
 3. Зруйнування форми через видалення Духу (аспект Руйнівника);
 4. Абсолютна однорідність і абсолютна сутнісна єдність;
 5. Послідовно-поступальний рух.

 

Попередні твердження були викладені в спробі показати синтез Цілого. Вживання слів приводить до обмеження і затемнення ідеї; слова буквально затемнюють думки, знижують їх ясність і спотворюють смисл. Легше зрозуміти в загальних рисах роботу Другого і Третього Логосів (які є результатами вияву сутнісного Духу), ніж більш езотеричну роботу Першого Логосу, що є роботою Волі, котра оживлює.

Якщо ж розглядати цю тему в термінах вогню, то можна виразити її з дещо іншої точки зору.

Третій Логос – це вогонь в матерії. Він горить завдяки тертю і набирає швидкість і вібрацію обертанням сфер, оскільки їх взаємодія виробляє взаємне тертя.

Другий Логос – це сонячний вогонь. Він утворюється з’єднанням вогню матерії з електричним вогнем Духу, яке виробляє в часі і просторі вогонь, який ми називаємо сонячним. Він – це якість полум’я, або сутнісне полум’я, створене таким злиттям. Відповідність до цього можна бачити у випромінюваному вогні матерії, наприклад, в еманації Центрального Сонця, планети чи людської істоти, яку ми називаємо магнетизмом. Еманація людини, чи її характерна вібрація, є результат з’єднання Духу і матерії та відносної адекватності матерії, або форми, внутрішньому Життю людини. Об’єктивна сонячна Система, або Сонце у вияві, є результатом поєднання Духу (електричного вогню) з матерією (вогнем тертя), а еманації Сонця в часі і просторі залежать від адекватності матерії і форми тому Життю, що всередині них.

Перший Логос – це електричний  вогонь, вогонь чистого Духу. Однак у вияві Він – Син, адже об’єднання з матерією (Матір’ю) породжує Сина, через якого Він пізнається. “Я і Отець – одне” – це найбільш езотеричне твердження в християнській Біблії, тому що воно утверджує єдність не лише людини зі своїм джерелом, Монадою, через Его, але і єдність всього Життя зі своїм Джерелом, Вольовим аспектом, Першим Логосом.

Тепер приділимо увагу темі вогню в матерії і його активного впливу на оболонки, чиїм чинником оживлення він є, і на центри, які знаходяться в основному під його керівництвом.

Як ми вже говорили і як вже починає визнаватись, тепло в матерії викликає рух, що називається обертовим, тобто обертання сфер. Древні манускрипти, а серед них декілька недоступних на Заході, вчать, що весь Небосхил є величезною сферою, котра повільно обертається подібно до гігантського колеса і несе в собі всю сукупність наявних в ній сузір’їв і всесвітів. Це неможливо перевірити скінченим розумом людини на її теперішній стадії еволюції і з допомогою сучасного наукового обладнання, але воно (як і всі окультні твердження) містить в собі насіння думки, зерно істини і ключ до таємниці Всесвіту. Достатньо сказати, що обертання сфер всередині сонячної периферії є визнаним окультним фактом, і є ознаки того, що сама наука формулює гіпотезу про те, що Сонячне “кільце-не-переступи” також обертається в призначеному для нього місці серед сузір’їв. Наше ж завдання при розгляді закону Економії – це вивчити обертання сфер Системи і її вмісту – менших сфер всіх мір – з точки зору характеристик, притаманних самій матерії, а не з точки зору взаємодії матерії зі своєю протилежністю, Духом, котра викликає спірально-циклічний рух.

  

 ***********************************************

   

ЗАКОН ЕКОНОМІЇ

Трактат про космічний вогонь, т.1., ст. 214-220

Цей закон керує матеріальним аспектом вияву і характеризує роботу третього Логосу і сутностей, котрі є втіленням Його волі і провідниками Його цілей. Кожна з великих космічних Сутностей, що приймають форму подібно до трьох Логосів, відрізняється своїми методами діяльності, котрі можуть бути описані наступним чином.

Цей закон лежить в основі того, що було помилково названо релігійними письменниками “Гріхопадінням”, а насправді може бути визначено, як інволюційний процес, що розглядається з космічної точки зору. Він призвів до семеричної диференціації в матерії Системи. Подібно до того як Закон Притягання призвів до семеричного психічного розділення Синів Розуму, а Закон Синтезу обумовлює семеричне вдосконалення тих же Манасапутр, так і в даному випадку ми спостерігаємо цікавий зв’язок між:

 • Сімома планами, або сімома різновидами матерії;
 • Сімома Небесними Людьми, сімома Божественними Манасапутрами, або сімома типами мудрості-любові;
 • Сімома якостями мудрості, які виробляються космічними Сутностями, Кумарами, за допомогою знання і через матерію.

Закон економії включає декілька допоміжних законів, що керують його впливами в різних рівнях матерії. Як говорилось раніше, цей Закон був запущений в дію звуками, котрі видав Логос. Священне Слово, або промовлений Звук Творця, існує в різних формах і, хоч в дійсності це лише одне Слово, у нього є декілька складів. Всі ці склади разом становлять сонячну фразу; окремо ж вони становлять певні слова сили, що викликають різноманітні наслідки.[3]

Велике СЛОВО, що лунає протягом століття Брахми, зберігаючи своє звучання у всій Сонячній системі – це священний звук АУМ. Будучи розділеними, а також в тім, як вона чується в часі і просторі, кожна з трьох таємничих букв являє собою першу букву додаткової фрази, що складається з різних звуків. Одна буква з чотирма наступними                    звуками утворює вібрацію або ноту Брахми, котра є аспектом інтелекту, який переважає в матерії. Звідси таємниця, прихована в п’ятикутнику, в п’ятому принципі розуму і в п’яти планах людської еволюції. Ці п’ять букв, будучи промовлені на правильній ноті, дають ключ до істинної внутрішньої сутності матерії, а також до управління нею, що базується на правильному трактуванні Закону Економії.

Друга фраза, яка складається з семи букв, по одній для кожного з семи Небесних Людей, втілює звук або ноту аспекту Вішну, другого логоїчного аспекту, або аспекту будівництва форми. Її правильним або частковим промовлянням, повним або неповним звучанням будуються і пристосовуються форми. Закон Притягання знаходить вираження в маніпуляції матерією і її сплавленні в форму для використання Духом.

Потім до перших двох додається третє Слово, або фраза, завершуючи все логоїчне Слово, доводячи його до кінця. Це Слово складається з дев’яти букв, що утворюють в підсумку двадцять один звук (5 + 7 + 9) цієї Сонячної системи. Завершальні п’ять звуків створюють духовний синтез і відділення  духа від форми. Відповідність цьому є в  дев’яти Посвяченнях, кожне з яких відзначає все більш досконалу єдність „Я” з Всезагальним „Я” і подальше звільнення від пут матерії.

Коли відчуття слуху на всіх планах досягне досконалості (що здійснюється завдяки правильно розумінню Закону Економії), ці три великих Слова, або фрази, будуть пізнані. Знаючий буде промовляти їх в своєму власному істинному ключі, зливаючи таким чином свій власний звук з усією повнотою вібрації і досягаючи таким чином раптового усвідомлення своєї сутнісної тотожності з Тими, хто промовляє ці слова. Як тільки звук матерії або Брахми продзвенить в його вухах на всіх планах, він бачить всі форми як ілюзію і звільниться, зрозумівши, що він всюдисущий. Як тільки в ньому прозвучить звук Вішну, він пізнає себе, як досконалу мудрість, відрізнить ноту свого буття (або тієї Небесної Людини, в чиєму тілі він розташований) від групових нот і дізнається, що він всезнаючий. Коли ж нота Першого аспекту, аспекту Махадеви, звучить вслід за першими двома, він усвідомлює себе як чистий Дух і при завершенні акорду вливається в «Я», або джерело, з якого він прийшов. Розуму нема, матерії нема, і нічого не залишилось, крім «Я», котре влилось в океан «Я». На кожній стадії відносного досягнення управляє один із законів – спочатку закон матерії, потім закон груп, щоб йому на зміну прийшов закон Духу і звільнення.

 

ДОДАТКОВІ ЗАКОНИ

Є чотири закони, що доповнюють Закон Економії і мають відношення до нижнього кватернеру:

 1. Закон Вібрації стосується ключової ноти, або мірила матерії кожного плану. Завдяки знанню цього закону можна управляти матеріалом любого плану в його семи різновидах.
 2. Закон Адаптації – це закон, що керує обертальним рухом любого атома на кожному плані і підплані.
 3. Закон Відштовхування керує тими відносинами між атомами, що виражають себе в їх неприв’язаності і абсолютній свободі один від одного; він також визначає їх обертання на фіксованій відстані від глобусу або сфери протилежної полярності.
 4. Закон Тертя керує тепловим аспектом і випромінюванням любого атому і дією випромінювання на інші атоми.

Кожен атом матерії може бути досліджений в чотирьох аспектах і є під управлінням того чи іншого з перерахованих законів, або ж всіма чотирма.

а)  Атом вібрує в певному ритмі;

б)  Він обертається з певною швидкістю;

в)  Він впливає на навколишні атоми і протидіє їм;

г)  Він додає свою частку до загального тепла атомарної системи, якою б вона не була.

Ці загальні правила, що відносяться до атомарних тіл, можуть бути поширені не лише на атоми фізичного плану, але й на всі сферичні тіла в Сонячній системі, включаючи і саму Сонячну систему, розглядаючи її як космічний атом.

Крихітний атом фізичного плану, сам план, планета і Сонячна система – всі вони розвиваються згідно цих правил, всі знаходяться під управлінням Закону Економії в одному з його чотирьох аспектів.

На завершення можна додати, що це один з тих законів, якими повинні оволодіти Посвячені, перш ніж зможуть досягнути звільнення. Вони повинні навчитись маніпулювати матерією і працювати з енергією або силою матерії згідно цього Закону; вони повинні використовувати матерію і енергію, щоб добитись звільнення Духу і здійснити цілі Логосу в еволюційному процесі.

 

 ***********************************************

  

ЗАКОН ПРИТЯГАННЯ

Трактат про космічний вогонь, т.1., ст. 1166 - 1225

Закон цей, як нам відомо, є основним законом всілякого вияву і найважливішим законом для нашої Сонячної системи. В строгому смислі його можна назвати Законом Урегулювання, або Врівноваження, оскільки він обумовлює той аспект електричних явищ, який ми називаємо нейтральним. Закон Економії – базовий закон одного полюсу, негативного аспекту; Закон Синтезу – базовий закон позитивного полюсу, а Закон Притягання – це закон вогню, що виробляється злиттям полюсів в ході еволюції. З точки зору людських істот, власне він викликає досягнення свідомості “Я”; з точки зору долюдських істот, він спонукає всі форми життя до самосвідомості; у відношенні надлюдського аспекту можна стверджувати, що процеси, які підпорядковуються цьому закону життя, розширюються до явищ, котрі визначаються вищим Законом Синтезу, побічним відгалуженням якого служить Закон Притягання.

Строго кажучи, “Закон Притягання” – це загальний термін, що об’єднує декілька законів, схожих за природою, але різних за своїм виявом. Корисно перерахувати деякі з цих законів, дозволивши тому хто вивчає, якщо він розгляне їх в сукупності, набути загального уявлення про цей закон і про його видозміни, про сфери його впливу і поле його активності. Тут слід відзначити – в якості основного твердження, котре стосується всіх атомів, – що Закон Притягання управляє аспектом Душі. Закон Економії – це закон негативного електрона, Закон Синтезу –  це Закон позитивного центрального життя, в той час як Закон Притягання управляє тим, що утворюється в результаті співвідношення двох законів, причому ним самим керує ще більш об’ємний космічний закон, який є принципом інтелекту субстанції. Це закон Акаші.

Слід пам’ятати, що ці три закони виражають намір, або ціль, трьох Логоїчних Аспектів. Закон Економії – це керівний принцип Брахми, або Святого Духа; Закон Синтезу – це закон життя Отця; життя Сина кероване божественним притяганням і проявляє його. І все ж ці три закони – лише додаткові закони більшого імпульсу, який керує життям Непроявленого Логосу.

 

ДОДАТКОВІ ЗАКОНИ

Додаткові аспекти, або додаткові закони, Закону Притягання можна перерахувати наступним чином:

 1. Закон Хімічної Спорідненості. Цей закон управляє аспектом душі в мінеральному царстві. Він стосується „шлюбу” між атомами і “роману” між елементами. Він увічнює життя мінерального царства і зберігає його цілісність.

В ньому причина імметалізації Монади.

 1. Закон Прогресу. Так Закон Притягання називається в рослинному царстві, тому що в цьому царстві можна помітити конкретний об’єктивний відгук на стимуляцію. Закон Прогресу становить основу феномену відчуття, котре є ключем до нинішньої Сонячної системи любові, оскільки наша система – це “Син Необхідності”, або бажання. Через дію даного закону проявляється свідомість, котра насичує частину царства дев, а також певні пранічні енергії. Для учня буде дуже цікаво прослідкувати наступну лінію живих сил, яка має величезну езотеричну цікавість:

а)      Другий ланцюг, другий глобус і другий круг;

б)      Рослинне царство;

в)      Деви бажання в їх другому угрупуванні, відображеному;

г)       Серце Сонця;

д)      Сила Другого Променя.

 1. Закон Сексу. Даний термін застосовується для позначення сили, яка викликає фізичне з’єднання двох полюсів у тваринного царства і людей, котрі відгукуються на заклик своєї тваринної природи. Цей закон зв’язаний з необхідним збереженням і увічненням форми в даному конкретному циклі і діє лише в період наявності двох статей і їх роздільності. Для людини секс буде витіснений своїм вищим вираженням, коли людина знову стане андрогінною. Це закон шлюбу, і деякі його вияви помітні не лише в шлюбі людей і тварин в фізичному смислі, але і в “окультному шлюбі”:

а)      Душі і Духу;

б)      Сина зі своєю Матір’ю (або Душі з фізичною субстанцією);

в)      Негативних планетних життів з позитивними, на які раніше вказувалось;

г)       В Системному шлюбі, або злитті двох останніх планетних схем після поглинення ними інших сил;

д)      В космічному шлюбі, або шлюбі між нашою Сонячною системою і її протилежним космічним полюсом, іншим сузір’ям. Космічний шлюб зірок і систем є причиною спалахів і посилення сонячної інтенсивності і яскравості сонць, що часто стає предметом дискусій.

 1. Закон Магнетизму. Закон, що визначає об’єднання, або інтеграцію, особистості, і хоч він – вираження місячної сили, все ж він набагато більш високого порядку, ніж закон фізичного сексу. Це вираження закону, що демонструється трьома головними групами місячних Пітрі. Дані три групи не зв’язані з будівництвом форм тваринного царства, оскільки вони – будівники тіла людини на трьох заключних стадіях шляху еволюції:

а)     Стадії високої інтелектуальності або художньої творчості;

б)     Стадії учнівства;

в)     Стадії прокладання Шляху.

Чотири нижчі групи Пітрі зв’язані з більш ранніми стадіями і тваринними аспектами притягання в обох царствах.

 1. Закон Випромінювання. Це один з найбільш цікавих законів, оскільки він починає діяти тільки для вищих представників різних царств і зв’язаний з тим притяганням, яке стояче вище царство природи проявляє по відношенню до вищих життів нижчого царства. Він керує радіоактивністю мінералів, випромінюваннями рослинного царства і (що досить цікаво) всім, що відноситься до ароматів. Нюх – це вище з чисто фізичних відчуттів. Так в рослинному царстві певні аромати є свідченнями випромінювання в цьому царстві. Більш того, між членами п’ятого царства (духовного) і рослинного царства є цікавий зв’язок, адже в езотеризмі два і п’ять – Син і Сини Розуму – тісно зв’язані. Нема можливості повідомити більше, однак представляє інтерес той факт, що деякі Промені – через Посвячених і Вчителів – представлені рослинними ароматами. Це є видом випромінювання і відкриває тим, хто має ключ, якість  егоїчного лотосу і місце, яке він займає в своєму планетному лотосі, так само як і зв’язок з деякими девами, котрі є семеричним життям рослинного царства. Нам не треба забувати, що людина – це, окультно, „рослина з сімома листями, саптапарна”.

Цей закон таємничим чином, незрозумілим для тих, кому невідома карма нашого Планетного Логосу, не діє в тваринному царстві в нашому Циклі, або ланцюгу. Однією з задач наступного ланцюга буде досягнення тваринного випромінювання, що прийде на зміну застосовуваному сьогодні методу Посвячення. Ніколи не можна забувати, що процес індивідуалізації в ланцюгу разом з трьома першими Посвяченнями відноситься до тваринного царства і людина розглядається при цьому як тварина. При заключному Посвяченні, або жертвуванні всією тілесною природою, ця частина загальної карми Планетного Логосу і Життя Духу, який насичує тваринне царство, буде врегульована. Медитуючи на цю тему, можна пролити деяке світло на питання, чому в Атлантиді адепти лівого шляху називались “Деревами” і були знищені разом з усією атлантичною рослинністю. В найдавнішому з усіх Коментарів ця містерія описана наступним чином:

“Вони (адепти Лівого Шляху) стали відділятись в силу своєї власної помилки. Їх запах не підіймався до Неба; вони відмовлялись з’єднуватись. Вони не випромінювали аромат. Вони згрібали в свої жадібні утроби всі дари квітучої рослини”.

 1. Закон Лотоса. Така назва дана таємничому впливу космічного Закону Притягання, який приніс божественних Синів Розуму і цим з’єднав полюси Духу і Матерії, породивши на плані розуму те, що ми називаємо Егоїчним лотосом, або Квіткою “Я”. Саме цей закон дозволяє лотосу брати з нижчої природи (аспектів матерії і води) вологість і тепло, необхідні для його розкриття, і опускати з рівнів Духу те, що на нього діє так само, як сонячні промені діють на рослинне царство. Цей закон управляє процесом розкриття пелюстків і сам проявляється у вигляді трьох законів:

а)     Закону сонячного тепла – Пелюстки знання;

б)     Закону сонячного світла – Пелюстки любові;

в)     Закону сонячного вогню – Пелюстки жертви.

 1. Закон Кольору. Щоб отримати деяке уявлення про цей закон, слід пам’ятати, що колір служить двоїстій меті. Для того, що знаходиться за ним, він діє як завіса і тому притягується до центральної іскри. Колір демонструє притягальну якість центрального життя.

Отже, всі кольори – центри притягання, вони або доповнюючі або протилежні один до одного. Ті, хто досліджує даний напрямок, можуть відкрити цей закон і зрозуміти його дію, усвідомлюючи призначення, активність і відношення кольорів один до одного.

 1. Закон Тяжіння. З усіх перерахованих законів цей закон найбільше збиває з пантелику непричетного до окультизму читача. В одному аспекті він проявляє себе, по-перше, як могутність і сильне притягання меншого життя до того, котре володіє більшою життєвістю. Так дух Землі (Планетна Сутність, а не Планетний Логос) прагне втримати всі фізичні форми в своїй владі, не дати їм “розсіятись”. Причина цього – більш важка вібрація, більша акумулюючи сила і скупчення тамасичних життів тіла Планетної Сутності. Сила ця діє на негативний, або нижчий аспект всіх фізичних форм. Закон Тяжіння проявляє себе також у відгуку душі кожної форми на більш об’ємну Душу, до якої вони входять. Отже, даний закон діє на дві нижчі форми божественного життя, але не на вищу. Він еманує, в першу чергу, з фізичного Сонця і Серця Сонця. Заключні, синтезуючі сили, котрі можна вважати формами духовної притягальної активності, відрізняються за своєю природою і підпадають під дію іншого закону, що еманує з центрального Духовного Сонця. Один закон чисто системний, інший – космічний.
 2. Закон Планетної Спорідненості. Цим терміном в окультному вченні позначається взаємодія планет між собою і їх шлюб при закінченні циклу. Як нам відомо, планетні схеми (сім священних планет) врешті-решт синтезують, або вберуть в себе, життя тих планет, які не вважаються священними, і життя багато чисельних астероїдів – в тій мірі, наскільки це відноситься до чотирьох царств природи. Поглинення аспекту Духу відбувається згідно Закону Синтезу. Чотири малі планетні схеми стають спочатку двома, а потім однією. Після цього ця схема разом з трьома головними утворює другий, вищий кватернер, в якому процес повторюється: чотири схеми стають двома, а потім дві – однією. Завершальна схема в кінцевому підсумку вливається в Сонце, породжуючи протягом тривалого процесу і гігантського періоду часу явище „семи сонць, які зливаються разом і спалахують, утворюючи єдиний палаючий вогняний шар”.

В меншому масштабі той же закон управляє злиттям ланцюгів в схемі.

 1. Закон Сонячної Єдності. Коли говорять про взаємодію сонць в матеріальному аспекті свідомості, тоді окультно використовують цей термін. Заглиблюватись в цю тему поки що неможливо, можна лише вказати на універсальність цього аспекту Закону Притягання.
 2. Закон Шкіл. (Закон Любові і Світла). Така таємнича назва закону використовується, щоб охарактеризувати ті розширення свідомості, які проходить Посвячений, а також здатність Посвяченого завдяки своєму знанню привертати до себе:

а)     Своє власне Вище  “Я”, щоб досягти вирівняння і просвітлення;

б)     Свого Вчителя;

в)     Те, що він хоче дізнатись;

г)      Те, що він зможе застосовувати в своїй роботі служіння;

д)     Інші душі, с якими він може працювати.

Тому для вдумливого читача очевидно, що Закон Шкіл застосовний в першу чергу до тих одиниць божественного життя, котрі дійшли до стадії самосвідомості або трансцендували її. Таким чином, він життєво важливий для людського царства. Той факт, що це одинадцятий за рахунком Закон, має окультне значення. Цей Закон дозволяє людині з’єднати два своїх аспекти (особистісне “я” і Вище “Я”). Саме цей закон управляє переходом людського атому в наступне, вище царство. Саме цей закон (якщо його зрозуміти і йому слідувати) дозволяє людині вступити в новий цикл. Це закон адепта, Вчителя і досконалої людини. З цієї причини було би корисним розібратись з ним дещо докладніше, ніж з іншими законами, оскільки людство знаходиться зараз на такій стадії, коли багато його одиниць готові підпорядкуватись специфічному впливові цього закону, щоб перейти із Зали Навчання через Зал Мудрості в п’яте, або духовне, царство.

До еволюції дев Закон Шкіл не має вираженого, особливого відношення. Деви підпорядковуються іншому закону, що називається “Законом Пасивного Опору”, який нас тут не цікавить і розгляд якого не принесе користі. Закон Шкіл управляє трьома основними групами істот. Це:

 1. Людські істоти з моменту становлення на Шлях Випробування.
 2. Всі одиниці п’ятого царства, тобто всі члени Ієрархії.
 3. Планетні Логоси всієї системи.

Звідси видно, що цей закон має відношення до того великого експерименту, який початий на Землі нашим Планетним Логосом в зв’язку з процесом Посвячення. Даний закон почав діяти лише з того моменту, коли в часи Атлантиди були відкриті двері Посвячення. Тому він застосовний не до всіх членів людського сімейства – деякі з них будуть просуватись повільно, під дією базового Закону Еволюції. Він, наприклад, зовсім не стосується тих членів людського сімейства, котрі індивідуалізувались на Земному ланцюгу після запалення в них іскри розуму; як ми раніше бачили, такий один з методів, що застосовується Владиками Полум’я.

Закон цей можна вивчати в двох основних напрямках: по-перше, в зв’язку з людськими одиницями, котрі переходять під ієрархічним впливом в Зал Мудрості, а також щодо різних планетних схем. Люба схема існує для того, щоб навчати особливому аспекту свідомості, так що кожна планетна школа, або Ієрархія, підпорядковує своїх учнів цьому закону, але різними способами. Планетними школами обов’язково управляють певні чинники, з яких два найважливіші – це карма відповідного Планетного Логосу і Його конкретний Промінь.

На нинішній стадії неможливо дати учням інформацію про природу кожної планетної школи. Вони існують в складі п’яти великих груп. Це:

 1. Екзотеричні несвященні планети, які окультно називаються зовнішнім кругом посвячених, або просто “зовнішнім кругом”. Одна з них – наша Земля, але оскільки вона своєрідно вирівняна з деякими сферами внутрішнього кругу, у людства є подвійна сприятлива можливість, що полегшує, але в той же час і ускладнює, його процес еволюції.
 2. Священні планети, які деколи називаються (в зв’язку с Законом Шкіл) “сімома ступенями психічного знання” або “сімома розділами поля знання”.
 3. Внутрішній круг, який дає широкі можливості тим, хто здатний вирішити його задачі і витримати його спокуси. Внутрішній круг особливо привабливий для одиниць на певних Променях, і в нього є свої небезпеки. По внутрішньому крузі слідують ті, хто пройшов через людську стадію і свідомо розвинув здібність до ефірного життя, отримавши цим можливість проходити ефірні цикли, свідомо функціонуючи на трьох вищих ефірних планах у всіх частинах системи. Вони – переслідуючи деякі окультні специфічні цілі – розірвали зв’язок між третім ефірним і чотирма нижчими підпланами фізичного плану. По цьому кругу йде лише підготовлена частина людства. Він має безпосереднє відношення до групи, яка легко переходить на три планети, що утворюють трикутник, а саме на Марс, Меркурій і Землю, і так же легко на них розвивається. Ці три планети – в зв’язку внутрішнім кругом – розглядаються як існуючі лише в ефірній матерії і (для одного з Небесних Людей) займають місце, аналогічне ефірному трикутнику в людському ефірному тілі. Вивчаючи людський ефірний трикутник, його функції і тип сили, що циркулює через нього, можна зробити багато висновків про планетний внутрішній круг. В зв’язку з цим слід пам’ятати, що подібно до того як людський ефірний трикутник – це всього лише підготовча стадія перед об’ємною циркуляцією всередині всього ефірного тіла, так і ефірний планетний трикутник, що проходить з Землі на Марс і Меркурій, є лише підготовчою системою циркуляції перед більш об’ємним кругом всередині сфери впливу одного з Планетарних Владик.
 4. Круг астероїдів. Ті, хто вивчає Позачасову Мудрість, схильні забувати, що Життя Логосу проявляється і через ті сфери обертання, які (хоч вони не такі великі, щоб вважатись планетами) рухаються по своїх орбітах навколо сонячного центру, мають власні еволюційні проблеми і функціонують як частини сонячного Тіла. Вони насичуються – як і планети – космічними Сутностями і знаходяться під впливом Життєвих імпульсів Сонячного Логосу, як і Більші тіла. Еволюційні процеси, що протікають на них, аналогічні, хоч і не ідентичні, еволюції на нашій планеті. Астероїди проходять свої цикли на Небесах за тими ж законами, що і великі планети.
 5. Поглинаючі Трикутники. Цей термін застосовується по відношенню до еволюційних шкіл, що знаходяться на трьох головних планетах нашої системи – Урані, Нептуні і Сатурні, і до тих, що знаходяться на трьох головних ланцюгах і трьох головних глобусах кожної планетної схеми. Правителі цих планет, ланцюгів і глобусів називаються “Божественними Екзаменаторами”, і їх робота особливо і повністю відноситься до людського царства. Вони відповідають за:

а)     Роботу по переведенню з однієї школи в іншу і з однієї сходинки на іншу;

б)     Розширення людської свідомості згідно закону;

в)     Трансмутацію форм людської одиниці в трьох світах і наступне відкинення форми;

г)      Радіоактивність четвертого царства природи.

Ми можемо вважати ті Життя, що стоять на чолі цих окремих шкіл, зберігачами Шляху і тому відповідальними за божественного Пілігрима на заключних стадіях проходження Шляху Еволюції. Вони починають працювати з людьми з того моменту, коли ті вперше встають на Шлях Випробування, і продовжують Свою роботу до їх Сьомого Посвячення.

Отже, ті Вчителі, які приймають учнів, входять до їх числа, тоді як Вчителі, котрі не займаються розвитком індивідуумів, до них не належать.

Неможливо повністю перерахувати типи шкіл і ті форми навчання, які мають місце на різних планетах. Все, що можна, це навести окультні фрази, котрі дадуть необхідний натяк інтуїтивному учневі.

Планетні  Школи

Уран – Школа Магії десятого порядку. Вона деколи називається “планетою фіолетової сили”, і її випускники володіють могутністю космічної ефірної прани.

Земля – Школа Магнетичного Відгуку. Інші назви, дані її учням, – “випускники болісного зусилля” або “ті, хто вибирає між полярними протилежностями”.

Ще один натяк, крім двох згаданих назв, полягає в тому, що про її випускників говорять, що вони проходять екзамен на третьому підплані астрального плану.

Вулкан – Школа для Вогняних Каменів. Між людськими одиницями, які проходять через її зали, і мінеральним царством є цікавий зв’язок. Людські одиниці Земної схеми містично називаються “живими каменями”; на Вулкані ж вони називаються “вогняними каменями”.

Юпітер – Школа Благодійних Магів. Ця планета деколи називається, на мові шкіл, “Коледжем четверичних силових одиниць”, так як її члени володіють чотирма видами сили для конструктивної магічної роботи. Інша назва її залів – “Палац Достатку”, оскільки її випускники працюють з Законом Забезпечення (Law of Supply) і часто називаються “Сіячами”.

Меркурій – Учні цієї планетної школи називаються “Синами Устремління” або “Точками Жовтого Життя”. Вони тісно зв’язані з нашою Земною схемою, і “Древній Коментар” згадує про це в таких словах:

         “Точки жовтого полум’я зливаються і сполучаються з чотирилистою рослиною м’якого зеленого кольору і змінюють її забарвлення до відтінку осінньої жовтизни. Чотирилиста рослина завдяки новому, свіжому притоку перетворюється в рослину з сімома листками і трьома білими квітками”.

Венера – Школа п’яти чітких Ступенів. Ця планетна схема також тісно зв’язана з нашою, але її Планетний Логос в космічному смислі знаходиться в більш просунутій групі учнів, ніж наш Планетний Логос. Більшість її ієрархічних наставників прибули з п’ятого космічного плану і становлять особливу групу Манасадев дуже високого рангу. Кожен з Них описується в архівах нашої Ієрархії як той, хто тримає вогняний тризуб, увінчаний п’ятьма зеленими смарагдами.

Марс – Школа для Воїнів, або відкриті класи для солдат. Чотири з цих планетних шкіл відповідальні за енергію, що протікає через видатних представників чотирьох каст – не тільки в Індії, але і в усіх частинах світу. Про наставників даної школи говорять як про “Випускників червоного вогню”, що одягнуті в червоні одіяння і що несуть жезли з ебенового дерева. Вони працюють під впливом Першого логоїчного аспекту і тренують тих, чия робота проходить по лінії руйнування.

Нептун – Ця школа займається розвитком і заохоченням елементу бажання, і її випускники іменуються “Синами Вішну”. Їх символ – одіяння із зображеним над серцем кораблем під всіма парусами. Значення даного символу очевидне для тих, хто має очі, щоб бачити.

Опис інших планетних шкіл не дозволений і не принесе ніякої користі. Але той, хто вчиться медитації, вирівнявшись зі своїм Его і доторкнувся до своєї егоїчної групи, зможе отримати деяку додаткову інформацію.

Вчення, що дається в нашій Земній схемі в Залі Мудрості, розглядалось в багатьох окультних книгах, включаючи “Посвячення людське і сонячне”, і не потребує подальшого висвітлення.

Тут показані лише деякі аспекти Закону Притягання. Предмет жодним чином не вичерпаний, але дано достатньо, щоб показати його велич і широту. На завершення слід сказати, що Закон Карми з певних точок зору представляє собою сукупність аспектів Закону Притягання, оскільки визначає відношення всіх форм до того, що використовує форму, і всіх життів одне до одного.

Тим, хто вивчає Закон Притягання, слід добре засвоїти ряд положень. По ходу вивчення предмету їх слід детально розглянути і усвідомити.

По-перше, необхідно пам’ятати, що всі додаткові закони в дійсності є всього лише проявами Єдиного Закону; що це всього лише різні терміни для позначення одного великого способу вияву.

По-друге, всіляка енергія, що проявляється в Сонячній системі, – це врешті-решт лише енергія логоїчного фізичного постійного атома, ядро якого знаходиться на атомному підплані Космічного фізичного плану.

 

Даний фізичний постійний атом (як і у випадку відповідного атома втіленого Дживи) розташований всередині каузального тіла Логосу на Його власному плані; тому цей атом отримує враження від сукупності сил егоїчного космічного лотоса, або від притягальної якості космічної любові. Ця сила передається в Сонячну систему двома шляхами: через Сонце, яке в окультному смислі є фізичним постійним атомом, а тому притягує і втримує все всередині своєї сфери впливу, створюючи цим  фізичне тіло Логосу; і через плани, що відповідають семи спірилам фізичного постійного атома людини. Так проявляються два типи сили притягання: один – основний і фундаментальний; інший – більш диференційований і вторинний. Ці потоки енергії, про які ми судимо за їхніми наслідками, називаються, в людській термінології, законами, тому що їх результати завжди незмінні і неуникненні, а їх наслідки залишаються одними і тими ж, варіюючись лише у відповідності з формою, що зазнала впливу енергетичного імпульсу.

По-третє, учневі слід враховувати, що не всі сім планів, або сім спірил логоїчного постійного атому, в однаковій мірі насичуються енергією притягання, котре здійснює логоїчний лотос через серце Сонця. П’ять з них більш “оживлені”, ніж інші дві, причому в число цих п’яти не входять найвищий і найнижчий плани. Словосполучення “серце Сонця” означає дещо більше, ніж просто внутрішній простір сонячного тіла, і має відношення до природи сонячної сфери. Вона дуже нагадує атом, описаний в книзі Беббіта і пізніше в “Окультній хімії” Безант. Сонце має форму серця і (якщо спостерігати з космічних планів) має заглиблення в місці, яке можна назвати його північним полюсом. Це заглиблення утворилось в результаті впливу логоїчної енергії на сонячну субстанцію.

Логоїчна енергія, котра вводиться в сонячну сферу і розподіляється по всіх частинах системи, випромінюється з трьох космічних центрів і тому – троїста протягом нинішнього конкретного циклу. Вона бере початок з:

а)     Семеричної Великої Ведмедиці,

б)     Сонця Сиріуса,

в)     Плеяд.

Слід пам’ятати, що можливих космічних потоків енергії, доступних для використання в нашій Сонячній системі – всього сім, з яких три – головні. Ці три потоки змінюються протягом багатьох тривалих циклів.

Для учнів, буде корисним пам’ятати, що –

а)     Закон Економії демонструється як спонука;

б)     Закон Притягання – як тяга;

в)     Закон Синтезу – як тенденція до концентрації в центрі, або як тенденція до злиття.

Потоки енергії, що ллються за посередництва Сонця з егоїчного лотосу і які є насправді “логоїчною енергією Душі”, притягують до себе те, що споріднене з ними вібраційно. Це може звучати як банальність, але має насправді глибоке значення для учня, пояснюючи всі системні явища. Ці потоки  проходять в різних напрямках, і  знання окультної спрямованості дає знання різних Ієрархій істот і відкриває секрет езотеричних символів.

Основний потік енергії входить через верхнє заглиблення сонячної сфери і проходить через все кільце-не-переступи, розсікаючи його на дві половини.

Разом з цим потоком входить та група активних життів, які ми називаємо “Владиками Карми”. Вони стоять над силами притягання і справедливо їх розподіляють. Вони входять, проходять в центр сфери, розташовуються там (якщо можна так висловитись) і засновують “Святий Храм Божественної Справедливості”, надсилаючи в чотири чверті круга чотирьох Махарадж, своїх представників. Так утворюється рівносторонній Хрест, і всі колеса енергії приводяться в рух. Обумовлено це кармічними насінинами попередньої системи, причому Логосом використовується лише та субстанція, а у вияв приходять лише ті життя, між якими  встановилось взаємне притягання.

Ці п’ять потоків живої енергії (один і чотири) – основа прогресу всього сущого. Деколи вони езотерично називаються “Життями, що рухаються вперед”. Ці потоки втілюють Волю Логосу. Саме видавана ними нота і ініційоване ними притягання вводять в контакт з сонячною сферою групу існувань, чий спосіб активності є  спіральним, а не поступальним.

Цих груп сім, і вони входять у вияв через те, що служить для них великими дверми Посвячення. В деяких окультних книгах про ці сім груп говориться як про “сім космічних Посвячених, які пройшли всередину Серця і залишаться там, доки не буде пройдено випробовування”. Це сім Ієрархій Істот, сім Дхіан Чоханів. Вони спірально входять у вияв, перетинаючи четвертний хрест і торкаючись в певних місцях хрестоподібного потоку енергії. Ті місця, де потоки енергії любові перетинають потоки волі і кармічної енергії, містично називаються “Печерами двоїстого світла”, і коли перевтілюваний або звільнений Джива в ході своєї подорожі вступає в одну з цих Печер, він приймає Посвячення і переходить на більш високий виток спіралі.

Інший потік енергії йде іншим шляхом, пояснити який дещо складніше. Цей особливий набір активних життів входить в серцеподібне заглиблення, проходить по краю кільця-не-переступи до нижчої частини сонячної сфери, потім підіймається вгору, назустріч потоку низхідної енергії, протидіючи йому. Даний потік сили іменується “місячною” силою, за відсутністю кращого терміну. Життя, котрі він приносить, утворюють тіла Раджа-Владик кожного плану, і керуються Законом Економії.

Всі ці потоки енергії складаються в геометричні узори, які відкривають оку Посвяченого видющого картину надзвичайної краси. Це поперечні і поздовжні лінії, сім ліній сили, які утворюють плани, і сім спіральних ліній; в підсумку вони утворюють лінії системної широти і довготи, а їх взаємодія створює напрочуд красивий єдиний узор. Побачивши їх в кольорі і в своєму істинному сяйві, можна усвідомити, що точка досягнення нашого Сонячного Логосу дуже висока, оскільки те, що спостерігається, виражає красу Душі Логосу.

 

 

[1] “Прототипами, або оживляючими джерелами семи Небесних Людей, Планетних Логосів, вважаються сім Існувань, що діють через сім Зірок Ведмедиці.

[2] Як загальне правило, коли б і в зв’язку з чим би не згадувались сім сутностей в древній окультній науці, слід припускати, що ці сім сутностей походять з трьох первинних сутностей, і що ці три сутності, знову ж таки, розвинулись з єдиної сутності, або монади. Якщо навести знайомий приклад, то сім кольорових променів сонячного променя походять від трьох первинних кольорових променів, і три первинних кольори співіснують разом з чотирма другорядними кольорами в сонячному промені. Подібно і три первинні сутності, що привели людину до існування, співіснують в ній разом з чотирма другорядними сутностями, які походять від різних комбінацій трьох первинних сутностей.

[3] “Веда, світова пісня про людський звук, була дана людині для метафізичного застосування, з точки зору її смислу, і магічного – з точки зору її правильної декламації. Світова пісня, що підкорюється законам пропорції або піфагорійської арифметики і що здійснює вібраційний вплив на сферу космічної субстанції, пізніше викликала процес її кристалізації, який Платон назвав геометрією космосу. Все різноманіття видимих форм, від молекули кристалика солі до дивовижно складного організму людського тіла, представляє собою структури великого космічного геометра, відомого як Вішвакарма або Дева-тесляр. Проявлена Веда, чиє призначення – виділити космос з єдиної базової звукової субстанції, котра символізується ОМ, неуникненно розділилась на первинні три, на наступні сім голосних, а потім на сім нот, і далі на сім комбінацій із семи нот на основі базових трьох, потім на гімни. Всі вони при падінні в матеріальне поле приголосних поступово створили проявлені кристалізовані форми, які в сукупності вважаються Всесвітом. Світ для мислителя – магічний рух, викликаний орфічним співаком або Сарасваті...

З Вішну Пурани, другої її частини, ви побачите, що могутність, властива Сонцю, представляється у вигляді тристоронньої ведичної сили, яка як Рік – створює, як Яджус – оберігає і як Сама – руйнує. Тому Рік є творча пісня Дев Сонця; Яджус – пісня збереження; Сама – пісня руйнування Дев Сонця і творення Дев Місяця. Тому Рік – пісня Дев, Сама – пісня Пітрі, а Яджус – проміжна пісня. Функції Вед, звичайно, повинні розрізнятись в залежності від точки зору. Якщо взяти Пітрі, то Сама – їх творча пісня, а Рік – їх руйнівна нота. Три Веди відповідають любій трійці Природи, і корисно пошукати подальшу інформацію в проникливих Пуранах...

З різноманітних кармічних засобів, якими володіє людина для формування себе і свого оточення, звук або мова – найбільш важливе, оскільки говорити – значить працювати з ефіром, який, звичайно ж, керує нижчим кватернером елементів – повітрям, вогнем, водою і землею. Таким чином, людський звук або мова містить в собі всі елементи, необхідні для того, щоб приводити в рух різноманітні класи Дев, і цими елементами, звичайно ж, є голосні і приголосні. Деталі філософії звуку в зв’язку з девам, котрі правлять в тонкому світі, належать до сфери істинної Мантра Шастри, яка знаходиться в руках Посвячених” (З „Роздумів про Гіту”).

 

 

 

 

 

ЗАКОНИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЛЮДСЬКИХ  РАС

Спільна дія трьох законів Духу, Душі і Матерії (Закону Синтезу, Закону Притягання і Закону Економії) в конкретному циклі і в конкретній людській расі викликає матеріалізацію певних енергій та формує певний тип цивілізації. Кожній корінній Расі відповідає свій функціональний Закон. Важливо пам’ятати, що закон – це лише наслідок неперервної пізнавальної активності аспекту Життя, що діє разом з матерією.

Протягом еволюції людства вплив божественних аспектів на людське сімейство виражався в наступних функціональних Законах:

Перша раса – Закон Занурення – призвів до зростання різноманіття матерії, яка огортає Життя; врешті це викликало перший матеріальний прояв втілених синів Божих (тут мова йде не про фізичне втілення).

Друга раса – Закон Капітуляції – сила бажання синів Божих втілитись подавила протиборчі сили матерії; матерія капітулювала перед божественними бажанням і волею; після цього ніщо вже не змогло зупинити прихід втілених духів в проявлене існування.

Третя раса, Лемурійська – Закон Матеріалізації або Закон Прихованого Сяйва; цей Закон відповідає за Світло, котре є в людині, за його прихованість часі і просторі і за те, щоб це світло інтенсифікувалось і почало випромінюватись через людство в цілому, досягши всіх форм на планеті: “промениста слава, яка осяє планету і засяє в світі планет як свідоцтво слави…”

Четверта раса, Атлантична – Закон Припливів, який поширюється на життя бажань, сенсорного сприйняття і почуттів; цей Закон тісно пов’язаний з розвитком усвідомлення і є аспектом Закону Циклів, який керує сонячною еволюцією; це головний людський закон, що захищає і розвиває; контролює циклічне “припливне” життя всіх душ, які переносяться великою рікою життя – на гребені бажання – у втілення; з цим Законом прагнучий має працювати на початку своєї підготовки – доки він не зможе функціонувати як душа, незалежна від циклічного сум’яття земного життя і не підвладна припливам свого емоційного існування, йому не прийняти посвячення; саме не здатність до цього і викликала на Землі величезні атлантичні потопи, які поклали край цій древній цивілізації.

П’ята раса, Арійська – Закон Розколів (Розщеплень), який керує активністю розуму; розділяє і відособлює розум, і все різноманіття диференціацій створюється саме ментальною активністю (божественною, надлюдською і людською); процес такого розділення досягає своєї кульмінації в теперішньому світовому періоді П’ятої Арійської Раси; цей Закон божественний і благотворний, але наша Раса занадто контролюється єрессю роздільності, внаслідок чого є небезпека того, що розколи можуть запалити вогні руйнування, котрі зітруть нашу Расу з поверхні Землі так само, як потопи стерли попередню, Атлантичну; тому є нагальна потреба в тому, щоб сини Божі (особливо учні світу) вибудували цивілізаційний світосяйний міст – антахкарану людства, котра ліквідує розрив між людською свідомістю і духовною свідомістю; людство в майбутньому має стати настільки ж інтуїтивним, наскільки сьогодні воно інтелектуальне; тоді активізується Закон, який керує наступною Расою.

Шоста Раса – Закон Люблячого Розуміння, назва якого неадекватно відображає той високий стан свідомості людства, котрий останнє буде виражати в наступній, Шостій корінній Расі.