СОЦІОНІКА

Соціоніка – вчення, яке вивчає сприйняття людиною інформації про навколишню дійсність та інформаційну взаємодію між людьми. У вужчому, прикладному значенні – це вчення про інформаційний обмін між людиною та світом та про різні типи інформаційного метаболізму (обміну), скорочено ТІМ або ТІО. Вчення зародилось у 80-х роках XX-го століття.

Просто про соціоніку - Соціоніка для початківців

Інщі визначення соціоніки:

Соціоніка – сучасний міждисциплінарний неакадемічний напрямок досліджень, що знаходиться на стику психології, соціології та інформатики. За найбільш загальним визначенням, соціоніка – теорія інформаційного метаболізму (обміну) індивідуальної та соцієтальної (суспільної) психіки (у вужчому значенні — теорія психологічної сумісності між людьми різного соціонічного типу). Ключовим терміном соціоніки є поняття соціонічного типу («соціотипу»), як певної структури психіки, яка визначає в людині певний набір рис характеру.

Засновник соціоніки – Аушра Аугустінавічюте на базі вчень К.Г. Юнга про психологічні типи і Антоні Кемпінського про інформаційний метаболізм. Назва соціоніка походить від терміну соціон (від латинського socium – суспільство).

Головні соціонічні школи і напрямки:

На даний час соціоніка розвивається в основному на теренах пострадянського простору. Протягом попередніх років виокремились такі соціонічні напрямки або школи:

Найсильніші, на нашу думку, гілки розвиваються зараз на Україні. Це

- Міжнародний інститут соціоніки. Керівник – Букалов А.В. , м. Київ. Інститут систематично організовує соціонічні конференції та семінари, в тому числі і міжнародні; з 1994 року випускає кілька різних журналів, пов’язаних із соціонікою.

- Школа гуманітарної соціоніки. Керівник – Гуленко В.В. , м. Київ.

- Школа системної соціоніки. Керівник – Єрмак В.Д. , м. Київ.

Протягом останніх років сильно прогресують російські соціонічні школи, зокрема:

- Науково-дослідний інститут соціоніки. Керівник – Прокоф’єва Т.М. , м. Москва.

- Школа прикладної соціоніки. Керівник – Удалова О.А. , м. Москва.

- Центр прикладної соціоніки «Терра Соціоніка». Керівник – Бескова Л.А. , м. Москва.

- Соціоніка в Санкт-Петербурзі. Головні представники: Рейнін Г.Р., Філатова К.С.

Аналогом соціоніки в країнах Заходу та Північної Америки є типологія Майєрс-Брігс (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)), яку потім модифікував Девід Уест Кірсі (David West Keirsey).

Соціоніка для початківців

Основи соціоніки сягають праць Карла Юнга, який розділяв усе людство за чотирма ознаками:
• одні люди є більш емоційні, інші - більш мислячі (в соціоніці - етика і логіка);
• одні - раціональні, інші – ірраціональні (не плутати з жіночою ірраціональністю);
• одні – екстраверти, інші – інтроверти;
• одні – більш чуттєві або сенсорні, інші – більш інтуїтивні (не плутати з жіночою інтуїцією).

На основі цих відмінностей соціоніка виділяє 16 психологічних типів людей, в кожного з яких є своя найсильніша функція: логіка ділова або наукова, етика емоцій або відносин, сенсорика просторова або вольова, інтуіція можливостей або часу. Також у кожного з типів є своя слаба або больова функція. 16 типів об’єднуються в групи по чотири, такі групи називаються в соціоніці квадри. Всього є чотири квадри, по чотири психологічних типи в кожній квадрі. 

Кожна квадра характеризується також своїм почуттям гумору, пріоритетами, особливостями залицяння та сексуальної поведінки, своєю манерою одягатися тощо. В першій квадрі цінується продукування і поширення нових ідей для покращення життя людства, у другій квадрі цінується вміння застосовувати фізичну силу і силу волі для досягнення результату, в третій квадрі цінується вміння заробляти гроші, а в четвертій – чесна і якісна праця. Людині найкомфортніше спілкуватися з представниками своєї квадри.

Більше про квадри можна дізнатися тут >>>

Одне з найбільших досягнень соціоніки – передбачення того, як можуть скластися відносини між представниками різних типів. Особливо для людей, які тривалий час перебувають разом. Це в першу чергу СІМЕЙНІ (партнерські) стосунки, а також малі колективи, всередині яких відбувається тісна взаємодія. Що ж прогнозує соціоніка у відносинах?

Є всього 16 психотипів і 16 видів відносин. Найбільш комфортні і приємні відносини – дуальні відносини. Екстраверта доповнює інтроверт, емоціоного доповнює мислячий психотип, інтуіта доповнює сенсорик. Обоє повинні бути або раціоналами, або ірраціоналами. В таких відносинах спостерігається найповніше соціонічне доповнення головних функцій людини. Для сімейних відносин також підходять стосунки активації та напівдуалізації. 

Для навчання найкраще коли вчитель і учень однакового психотипу. У бізнесі корисними є ділові відносини.

Знаючи, до якого типу належать люди, можна спрогнозувати розвиток їх стосунків та попередити деякі непорозуміння.

Сімейні пари, які найдовше разом і мають найгармонійніші відносини – це соціонічні дуали.

 • Як визначити свій соціонічний психотип дивіться тут 7promeniv.com.ua/testy-z-sotsioniky

 • Більше про соціоніку можна дізнатися у книзі Ігоря Каганця «Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика» http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?id=2

 

Дочірні категорії