7 Rays Radio

  Amir Baghiri - Dreamgate

СІМ  ПРОМЕНЕВИХ  ВЛАДИК

Згідно з початковим Планом єдине Життя прагнуло до розширення і від центрального вихору відділилися сім еонів, або еманацій, і активно повторили попередній процес у всіх його деталях. Вони такожвступили у вияв і при вираженні активного життя, наділеного якістю любові і обмеженого зовнішнім феноменальним проявом, залучилися у повторну діяльність, ставши сімома Будівниками, сімомаДжерелами життя і сімома Ріши всіх древніх писань. Це первинні психічні Сутності, наділені здатністю вираження любові (що має на увазі подвійність, бо для цього необхідні люблячий і любимий, бажаючий і бажаний) і переходу з суб’єктивного буття в об’єктивне становлення. Цих сімох називають різними іменами в наступному порядку.

 1. Владика Могутності або Волі. Це Життя проявляє волю до любові і використовує могутність як вираження божественного благодіяння. Як тіло Свого вияву Він використовує ту планету, яка езотерично замінюється Сонцем.
 2. Владика Любові-Мудрості, Який є втіленням чистої любові і вважається езотеристами таким же близьким серцю Сонячного Логоса, наскільки близький був серцю Христа з Галілеї Його улюблений учень. Це Життя наділяє кожну форму якістю любові з її більш матеріальним виявом – бажанням, і є принципом притягання природи і охоронцем Закону Притягання, який являє собою життєву демонстрацію чистого Буття. Владика Любові – найбільш могутній з семи Променів, оскільки Він знаходиться на тому ж космічному Промені, що і сонячне Божество. Він виражає Себе головним чином через планету Юпітер, що є тілом Його вияву.
 3. Владика Активного Інтелекту. Його робота більш тісно пов’язана з матерією, і Він працює в співпраці з Владикою Другого Променя. Він діє як мотивуючий імпульс в початковій роботі творення. Його тіло вияву – планета Сатурн Сонячної системи, і через посередництво матерії (яка служить перешкодою, що створює сприятливу можливість) Він забезпечує людство просторим полем експерименту і досвіду.
 4. Владика Гармонії, Краси і Мистецтв. Головна задача цього Існування – створення Краси (як вираження істини) внаслідок вільної взаємодії життя і форми і відповідно до того образу Краси, якийзакладений в початковому плані, існуючому в думці Сонячного Логоса. Тіло вияву цього життя не розкривається, але випромінювана від нього активність породжує те поєднання звуків, кольорів і словесної музики, яке виражає – через форму ідеалу – те, що укладено в початковій ідеї. Цей четвертий Владика творчого вираження відновить свою активність на Землі приблизно через шістсот років, хоч перші слабіознаки Його впливу відчуваються вже і зараз, і в наступному віці станеться новий підйом творчого мистецтва у всіх його видах.
 5. Владика Конкретного Знання і Науки. У цього Великого Життя такий же тісний зв’язок з розумом творчого Божества, як у Владики Другого Променя – з серцем того ж Божества. У цей час вплив Його великий, але не так сильний, як буде пізніше. Наука – це психологічне розкриття в людині, відповідне цьому променевому впливу, який тільки починає свою реальну роботу. Вплив цього Владики зростає в могутності, тоді як вплив шостого Владики йде на спад.
 6. Владика Відданості і Ідеалізму. Це сонячне Божество являє собою особливе і характерне вираження якості Сонячного Логосу. У великій схемі всієї світобудови (а не тільки нашого всесвіту) наш Сонячний Логос так само відрізняється і має свої особливості, як і будь-хто з синів людських. Ця променева сила разом з Другим Променем є справжнім і істотним вираженням божественної природи. Войовниче відстоювання ідеалу, односпрямована відданість життєвому наміру і божественна щирість характеризують цього Владику, накладаючи відбиток на все, що входить в тіло Його вияву. Просунутіезотеристи сперечаються, є Марс планетою Його вияву чи ні. Але треба пам’ятати, що не всі планети служать тілами для вираження Владик Променів. «Планет вираження» (кажучи словами древніх Ріши) десять, і тільки сім променевих Життів вважаються Будівниками системи. Відносини Променя і планети – це велика таємниця, яка відкривається лише при вищих посвяченнях. Зараз вплив шостого Владикийде на спад.
 7. Владика Церемоніального Порядку або Магії (Майстерності Творити) зараз набирає силу і повільно, але вірно посилює свій вплив. Він найбільш відчутний на фізичному плані внаслідок точного числового співвідношення (наприклад) між Владикою Сьомого Променя і сьомим планом, фізичним, а сьома корінна раса побачить довершене вираження закону і порядку. Цей Промінь порядку і його вихід на сцену частково є причиною нинішньої тенденції до диктатури урядів і посилення влади центральних урядових органів.

 

Мета Божества, як вона відома Творцеві, не відома нікому, крім вищих посвячених. Але мету кожного променевого Життя можна відчути і визначити – наскільки, звичайно, дозволяють обмеження людського розуму і неадекватність слів. Планомірна активність кожного Променя наділяє якістю кожну форму, що входить в його тіло вияву.

Наступне твердження, що має технічний характер, доведеться прийняти на віру, оскільки немає можливості його довести. Всі Владики Променів створюють Собі тіла вираження. Так з’явилися сім планет, що стали Їх головними виразами: Сонце (що приховує Вулкан), Юпітер, Сатурн, Меркурій, Венера, Марс, Місяць.

Однак енергії цих семи Життів не обмежені тільки їх планетарними виразами, але діють по всій сонячній системі, так само як життєві імпульси людини – вітальні сили, імпульси бажань і ментальні енергії – діють у всьому її тілі, активізуючи різні органи і дозволяючи їй здійснювати свої наміри, жити своїм життям і вирішувати ту задачу, яка і обумовила створення нею даного тіла вияву.

Кожне з семи царств природи реагує на енергію того або іншого променевого Життя. Подібним чином реагує на неї кожний з семи планів. Будь-яка семерична комбінація в природі вібрує, відгукуючись на ту або іншу зпочаткових сімок, оскільки процес, що встановлює кордони впливу всіх форм, ініціюється сімома Променями. Вони визначають все, і під цим мається на увазі необхідність Закону. Закон – це воля семи Божеств, що впливає на субстанцію з тим, щоб за допомогою методу еволюційного процесу здійснити особливий намір.

Тут доцільно привести наступні дані про активність або пасивність Променів. Ці відомості торкаються тільки нашої Землі і її еволюцій.

 Промінь Перший......Не проявлений

*Промінь Другий.......Проявлений з 1575 р.

*Промінь Третій.......Проявлений з 1425 р.

 Промінь Четвертий...Почне повільно входити у вияв після 2025 р.

*Промінь П’ятий......Проявлений з 1775 р.

 Промінь Шостий......Швидко виходить з вияву починаючи з 1625 р.

*Промінь Сьомий......Проявлений з 1675 р.

Все це, звичайно, малі цикли періоду впливу знаку Риб. У цей час є проявленими чотири Промені: Другий, Третій, П’ятий і Сьомий.

Виникає питання: як практично в один і той же час втілюються люди, що знаходяться на всіх Променях? Це пояснюється тим, що, як ясно видно, час Четвертого Променя наближається, а Шостий закінчує свій вияв, що дозволяє шести Променям направляти свої Его у вияв. У цей час, однак, на Землі дуже небагато Его Четвертого Променя і дуже велика кількість Его Шостого Променя, і пройде ще біля двохсот років, перш ніж все Его Шостого Променя вийдуть з втілення. Що стосується Его Першого Променя, то чистих першопроменевих типів на планеті немає. Всі так звані першопроменеві Его знаходяться на першому підпромені Другого Променя, втіленому зараз. Втілення Его чистого Першого Променя було б нещастям. Світу бракує і інтелекту, і любові, щоб зрівноважити динамічну волю Его, що знаходиться на Промені руйнівника.

Зв’язок людської сім’ї з планетарним Логосом нашої Землі найкращим чином описаний словами про те, що людство складає Його серце і мозок. Подібним чином вся сума аналогічних еволюцій Сонячної системи складає серце і мозок Сонячного Логоса. Інтелектуальна активність і любов – це головні риси розвиненого сина Божого, а їх нижчі відображення – секс і бажання – характерні для середньої людини і нерозвинених синів Божих.

Ці сім життєвих, наділених якістю еманацій центрального силового вихору складаються з незліченних міріад енергетичних одиниць, які є властивими і невід’ємними аспектами життя, наділеними якістю і здібністю до власного вияву. На долюдських рівнях поєднання життя-якості-явища визначає свідому реакцію на оточення, під яким розуміється сукупність всіх життів, якостей і явищ – синтез семи Променів, або еманацій Божества. У людському царстві життя-якість-явище створюють здатність самосвідомої обізнаності, а в надлюдському світі – синтетичне вміщення. Всі людські монади, вияв яких відбувається за волею і бажанням Владики якого-небудь Променя, є частиною Його тіла вияву. Потенційно вони виражають Його якість і проявляють Його феноменально згідно з досягнутим рівнем еволюційного вираження. «Який Він, такі і ми в цьому світі»,  але поки лише потенційно, і мета еволюції полягає в тому, щоб потенційне зробити реальним, а приховане – явним. Робота езотериста полягає саме в цьому: у проявленні прихованої якості з латентного стану.

 

 

 

МЕТА КОЖНОГО З СЕМИ ПРОМЕНЕВИХ ВЛАДИК

(З древнього коментаря)

Ціль кожного з Владик Променів були сформульовані древнім вченням, збереженому на листах, настільки ветхих, що накреслене поступово зникає. На жаль, при перекладі на сучасну мову, багато деталей втрачається.

ПЕРША МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь I......Воля або Могутність.

Промені центрального священного сонця вкривають форму, всередині якої палає точка могутності, ще не вібруюча, але сяюча, подібно електричному світлу.

Своїми пекучими променями вона спалює всі форми, але не торкається життя втіленого Бога.

Від семеричного Єдиного виходить слово. Воно прокочується по лінії вогненних сутностей і, коли його звучання лунає в колі людських життів, це слово приймає форму ствердження, прореченого веління або слова могутності. Так думка про. .. (таємне, невимовне ім’я Променя) відображається на живій основі.

Нехай динамічна могутність, електричне світло, відкриє минуле, зруйнує існуючу форму і розкриє золоті двері. За цими дверми пролягає шлях, що веде до центру, де мешкає той, чиє Ія неможливо почути в межах нашої сонячної сфери.

Його синій одяг приховує його вікову мету, і сонце, що сходить і заходить, означає його багряний шлях.

Слово його наповнене могутністю, світло його – сама електрика, блискавка – його символ, воля його прихована в намірі його думки. Ніщо не відкрите.

Але могутність його відчувається. Відгукуючись на нього, сини людські шлють питання у всі кінці світу:

«Навіщо ця сліпа сила? Навіщо смерть? Навіщо руйнування форм? Навіщо відкидати утримуючу силу? Навіщо смерть, о Могутній Сину Божий?»

Відповідь ледве чутна: «Я тримаю ключі життя і смерті. Я зв’язую і знов відпускаю. Я, Руйнівник, є».

Цей променевий Владика ще не досяг повного вираження і дає про Себе знати лише в моменти руйнування і завершення циклів. Кількість Монад могутності набагато менша, ніж у будь-якого іншого Владики. Его на Промені могутності відносно не так малочислені. Вони характеризуються динамічною волею, а їх могутність в людській сім’ї проявляється як сила руйнування, однак в кінцевому результаті таке руйнування приводить до звільнення. Вивчаючи Его і особистості Першого Променя ми побачимо, що їх робота завжди супроводиться смертю і руйнуванням, що пояснює видиму жорстокість і безособовість їх реакцій. Форма нічого не означає для представників Першого Променя. Їх енергія несе їй смерть, розпочинаючи великі періоди циклічної пралайі. Перший Промінь управляє драмою смерті у всіх царствах – руйнуванням форм, що вивільняє силу і що дозволяє  "вступити в Світло через ворота Смерті”. Намір Владики Першого Променя полягає в тому, щоб, стоячи позаду Своїх шести Братів, після досягнення Ними Своєї мети руйнувати вибудувані Ними форми. Він робить це, проводячи Свою силу через Їх тіла. Внаслідок спільного зусилля Братів відбувається видалення і повернення в центр, звідки прийшов початковий імпульс. Отже, мета Першого Променя – нести смерть. Уявлення про цю мету може бути отримане післявивчення деяких імен, даних Владиці цього Променя:

Владика Смерті. Той, що Відкриває Двері. Визволитель з Форми. Великий Ініціатор Видалення. Руйнуюча Вогненна Стихія. Кристалізатор Форми. Могутність, яка торкається і видаляє. Владика Тверді, що Горить. Воля, що вривається в Сад. Викрадач Душ. Перст Божий. Нищівний Подих. Вражаюча Блискавка. Всевишній.

Уявлення про якості і характерні особливості цього несучого звільнення Владики можна отримати з шести наступних афоризмів. З ними, згідно з древньою легендою, до Нього звернулися шість Його Братів, благаючи Йоговтримати правицю Свою, щоб Вони встигли завершити здійснення Своїх цілей:

 1. Убий бажання, коли воно зробило свою справу. Ти той, хто вказує на виконання.

Якість...................ясне бачення.

 1. Пом’якшися, о Владико Могутності. Чекай брата твого на шляху Любові. Він вибудовує форми, здатні встояти перед твоєю потужністю.

Якість....................динамічна могутність.

 1. Втримай правицю твою до часу. Потім даруй смерть, о Той, що Відкриває Двері.

Якість.....................почуття часу.

 1. Не прагни до самотності, але прилучися до безлічі. Ти – Один, Відособлений. Вийди до того, що твоє.

Якість.....................усамітнення.

 1. Веди те, що твоє, але вчися і пізнавати його. Не вдавайся до ненависті до прихильності, але роздивися її план і мету.

Якість......................неприв’язаність.

 1. Через тебе пульсує життя, накладається ритм. Життя – це все. Люби життя у всіх його формах.

Якість.......................єдність мети.

Ці шість якостей виражають силу цього Променя в тому вигляді, як вона проявляється в четвертому царстві природи. У інших царствах вона діє по-іншому, але нас цікавить людство. Мета Першого Променя, його головна задача – припинення активності і смерть всіх форм у всіх царствах природи на всіх планах. Енергія цього променевого Владики несе смерть мурашці і сонячній системі, організації, релігії і уряду, расовому типу і планеті. Його воля, або мета, працює згідно із законом періодичності.

ДРУГА МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь II......Любов-Мудрість

З серця Бога, з центральної точки любові виходить Слово. Це Слово – сама любов. Все життя любові відмічене божественним бажанням. У людській ієрархії твердження містить в собі потужність і звук.

На початку було Слово. Слово було і є у Бога. У Богові було світло. У Ньому було життя. У Його світлі рухаємося ми.

     Його символ   грім, Слово, що циклічно звучить у віках.

Ось деякі імена Владики цього Променя, що дають уявлення про Його мету:

Той, що Проявляє Славу. Владика вічної Любові. Космічний Магніт. Той, що Дарує Мудрість. Сяйво в Формі. Майстер-Будівник. Той, що Дає Імена. Великий Геометр. Той, Хто вкриває Життя. Космічна Містерія. Несучий Світло. Син Бога Втіленого. Космічний Христос.

За легендою шість Братів розкривають Його якості в наступних афоризмах:

 1. Вимови Слово і прорікай випромінюючу любов Бога. Нехай чують всі люди.

Якість......божественна любов.

 1. Нехай сяє слава Господня. Нехай випромінюються світло і любов.

Якість......випромінювання.

 1. Залучи до себе об’єкт своїх пошуків. Виведи на світло дня з пітьми часів того, кого ти любиш.

Якість......притягання.

 1. Коли проявляться світло і любов, нехай внутрішня сила створить довершену квітку. Нехай прозвучить слово, що зціляє форму. Це те таємне слово, яке повинне тоді відкритися.

Якість......здатність рятувати.

 1. Порятунок, світло і любов, а також магнетична сила Бога народжують слово мудрості. Вимови його і виведи синів людських з шляху знання на шлях розуміння.

Якість......мудрість.

 1. У межах дії любові Бога, в крузі сонячної системи, обертаються всі форми, всі душі, всі життя. Нехай кожний син Божий проникнеться цією мудрістю. Відкрий кожному Єдність безлічі життів.

Якість......розширення або вміщення.

 

Третій Промінь, що має дуже довгий цикл, будучи у вияві з 1425 року, здійснює прямий вплив на п’яту, арійську, корінну расу. Його мета сформульована в наступних цікавих виразах.

ТРЕТЯ МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь III            ......Активний Інтелект або Пристосовність

Нехай Володар Півдня продовжує будівництво. Нехай він прикладе силу, яка створить світловий живий камінь, точно відповідний плану храму. Нехай приготує наріжний камінь і мудро встановить його на північ під оком Самого Бога, при цьому не порушуючи рівноваги трикутника.

Нехай Дослідник минулого відкриє думку Бога, приховану глибоко в думці Кумар Любові, і також виведе Агнішватт, що чекають в місці пітьми, в місце світла.

Нехай Охоронець іскор своїм божественним диханням роздує точки вогню. Нехай він запалить те, що приховано, те, що незримо, і так осяє всі сфери, де працює Бог.

Хочу звернути увагу на те, що тут я можу лише передати словами певні древні символи і тим самим визначити процес (що застосовувався ранніми наставниками-посвяченими) промовляння слова або звуку, що створює символічну форму, яку в свою чергу можна перевести в слова. Останні вимагають, знов-таки, інтуїтивного збагнення і адаптації до індивідуальних потреб для впровадження в практику життя. У іншому випадку ці древні цікаві ідеї, ці імена-тлумачення, ці афоризми, що передають  "могутність якостей", більш ніж некорисні і лише посилюють відповідальність. Здатність виявити об’єктивні значення і використати їх в житті є ознакою істинного езотеричного чуття. Уважне вивчення таблиць, що приводяться і фраз дозволить учневі отримати підказки про свій індивідуальний Промінь, про власні життєві тенденції і цілі. Якщо дана про конкретний Промінь інформація будить інтуїтивне розуміння учня, дозволяючи йому краще пізнати себе, визначити свою променеву енергію і аспекти своєї таємної духовної природи, яку він прагне виявити, то мої твердження про Мету, Ім’я і Якість дійсно цінні і корисні.

Ось деякі імена Владики Третього Променя, що вказують на силу, що використовується Ним і Його реальну природу.

Охоронець Записів. Владика Пам’яті. Об’єднувач нижчих Чотирьох. Тлумач Того, що зримо. Владика Рівноваги. Божественний Роздільник. Розрізнююче Сутнісне Життя. Той, Хто створює Союз. ТрьохстороннійТрикутник. Просвітник Лотоса. Будівник Фундаменту. Передвісник Світла. Той, Хто приховує і все ж розкриває. Управитель Часу. Владика Простору. Універсальний Розум. Трійний Гніт. Великий Архітектор Всесвіту.

Є ще багато інших Його імен, що показують зв’язок зі світлом, часом, простором, проявленим Логосом, матерією і  "могутністю, що будить форму".

Коли читаєш ці імена з позицій сучасних досягнень, сучасних культури і науки, стає ясно, наскільки могутнє і впливове в наші дні це конкретне променеве Життя і наскільки безпосередньо Його енергії (що створили об’єктивні матеріальні світи) зумовлюють нашу сучасну цивілізацію з її матеріальним нахилом, вивченням природи часу і простору і тим розумовим розкриттям, продемонструвати яке визначено нашій расі і становить її славу.

Нижче приводяться фрази, які описують якості, що характеризують цього променевого Владику. Треба мати на увазі, що сьома, або синтетична, характеристика кожного Променя відображена в самій назві Променя і як така не приводиться в числі інших шести якостей. Шестеро Його Братів, Сини одного Батька, проспівали Йому ці приписи в день поновлення Ним Своєї діяльності (в так званий день творення).

 1. Створи подвійну форму і приховай життя. Нехай форма з’явиться і доведе свою божественність. Все від Бога.

Якість......здібність до вияву.

 1. Примусь шкарлупу відповідати тому, що мешкає всередині. Нехай з’явиться світове яйце. Нехай пройдуть віки і нехай потім з’явиться душа. І нехай в призначений час проступить життя.

Якість......здібність до розвитку.

 1. Нехай управляє розум. Нехай яскраве сяйво сонця життя відкриє розум Бога і наставить сяючого на шлях. І поведе його до тієї центральної точки, де все губиться в світлі небесному.

Якість......ментальне просвітлення.

 1. Бог і форма Його єдині. Відкрий цей факт, о верховний Владика форми. Бог і форма Його єдині. Відкинь думку про подвійність. Наділи форму кольором. Життя єдине; гармонія досконала. Доведи, що обидва суть одне.

Якість......здатність проводити синтез на фізичному плані.

 1. Твори убрання Господа; нехай буде багатоколірним те вбрання. Потім відділи плаття від Того, Хто таїться під його численними складками. Скинь вуалюючі оболонки. Нехай буде видний Бог. Зніми Христа з хреста.

Якість......наукове дослідження.

 1. Нехай два шляхи зійдуться. Врівноваж пари протилежностей, і нехай визначиться шлях між обома. Бог, Шлях і людина – єдині.

Якість......рівновага.

Так, підкоряючись божественній волі, три головних Промені здійснюють процес творення і енергетизації. Робота чотирьох малих Променів (така назва ні в якому разі не має на увазі переваги одних Променів над іншими) полягає в розвитку або диференціації якостей життя, для чого проводиться нескінченна кількість форм, які виражатимуть – в ході еволюційного вияву – його численні властивості.

 

Б. Чотири Промені-Атрибути

ЧЕТВЕРТА МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь IV......Гармонія, Краса, Мистецтво

Колір є, і все ж зараз колір не видний. У безмежній точці спокою зустрічаються звук і Беззвучний. Час і Передчасний відкидають думки людей. Але часу немає.

Форма є, і все ж психічне почуття відкриває те, що форма приховати безсила, – внутрішній синтез, всеосяжну призму, точку єдності, яка – при вірному досягненні – відкриває наступну точку, де всі три, а не тільки дві, єдині.

Форма зливається з душею. І за злиттям спостерігає внутрішнє бачення; воно знає божественний зв’язок і бачить двох як одне. Але в цій точці високого досягнення ще більш піднесене бачення спалахує перед внутрішнім оком, що відкрилося. Три, а не тільки дві, єдині. Ступай же далі, о мандрівник, по Шляху.

Читаючи ці рядки, учень повинен мати на увазі, що портал вже позаду і людина (якщо вона дозволила Четвертому Променю зробити свою справу і може, отже, функціонувати на четвертому, або буддхічному, плані) стоїть в храмі Господа. Вона знайшла певну кількість світла, але в цьому світлі бачить тепер інше світло і прозріває більш значне одкровення і пишність. І тепер вони стають об’єктами її шукання. Вона пізнала все, що може дати подвійність, і зуміла об’єднати душу і тіло в єдиний інструмент духу. Далі вона рухається своїм шляхом до досягнення більшого синтезу.

У Владики Четвертого Променя багато імен, що вимагають уважного вивчення і осмислення. Менш, ніж через сто років вплив цього Владики гармонізуючої могутності зросте і нейтралізує деякі руйнівні впливи Сатурна в першому деканаті Водолія. А поки вивчення Його імен дозволить спростити Його зусилля і вибудувати тіло конструктивної думки, яке полегшить Йому роботу, коли знову почнеться Його активний вияв. Однак могутність Його завжди більш або менш відчувається в людському сімействі завдяки нумерологічному зв’язку між Четвертим Променем, Четвертою Творчою Ієрархією, або людськими монадами, і четвертим царством природи. Отже, Його вплив завжди присутній.

Той, що Осягає в Дорозі. Ланка між Трьома і Трьома. Божественний Посередник. Правиця Божа. Прихований. Сім’я, яке є Квітка. Гора, на якій вмирає Форма. Світло в Світлі. Той, що Виправляє Форму. Той, Хто відмічаєрозгалуження Шляху. Майстер. Мешканець Святого Місця. Той, Хто нижче Трьох, але Вищий з Чотирьох. Трубний глас Господа.

Афоризми, пов’язані з Четвертим Променем, не прості для розуміння. Вони вимагають інтуїтивного зусилля і передані шістьма короткими, вельми лаконічними командами, вимовленими (що досить цікаво) в кінці творчого періоду, в той час, коли почалося втілення Четвертої Творчої Ієрархії.

 1. Вимовляй Слово на низькій ноті. Говори низько.

Якість......здатність пронизувати глибини матерії.

 1. Піднеси бажання. Дай шукаючому те, що потрібно.

Якість......подвійні аспекти бажання.

 1. Опусти нитку. Відкрий Шлях. З’єднай людину з Богом. Піднімися.

Якість......здатність відкривати шлях.

 1. Всі квіти належать тобі. Опусти коріння в бруд, квіти зверни до сонця. Доведи, що бруд і сонце, коріння і квіти суть одне.

Якість......здатність виражати божественне. Зростання.

 1. Здійснюй коло, повертайся і знову здійснюй коло. Обертайся по сфері Небес. Доведи, що все єдине.

Якість......гармонія сфер.

 1. Розфарбуй звуки. Озвуч кольори. Породжуй ноти і стеж за їх входженням в тіні, які в свою чергу видають звуки. Так все бачиться як одне.

Якість......синтез істинної краси.

Всієї глибини вчення про Промені поки осягнути неможливо. Кращим підходом до нього будуть систематичне уважне вивчення і розсудлива стриманість від поспішних висновків. На цьому початковому етапі неможливо відразу приступити до конкретного психологічного застосування даного вчення для людей. Спочатку треба дати загальний нарис, визначити ідеї, ввести в свідомість читача декілька основних концепцій і спробувати вдягнути цей найглибший і найважчий предмет в таку форму, щоб утвердити новий ритм мислення, допомогти вловити ряд нових усвідомлень і закріпити їх. Останні відносяться на даному етапі вивчення до прототипного космічного процесу і в кінцевому результаті дозволять зрозуміти роль індивіда в гігантському космічному цілому. Ми завжди починаємо з універсального і приходимо до часткового; такий істинно окультний метод.

Однак все, що повідомляється мною про променеве Життя, цілком застосовне і до людського життя. Але треба пам’ятати, що чистого променевого типу поки не існує, оскільки немає ні довершеної форми, механізму, абовираження променевої якості, ні абсолютно чистого явища в людській сім’ї, за винятком таких рідких прикладів, як Будда або Христос, або (в іншій області вираження) Олександр або Юлій Цезар. Те ж можна сказати і про Леонардо да Вінчі. Промені пов’язані з енергією та свідомістю і визначають вираження, але там, де матерія, що використовується і провідник, що насичується недостатньо розвинені, виникають обмеження і відбуваєтьсяавтоматичне  "відключення" великої кількості енергії. Дія променевої сили через недосконалі форми обов’язково буде спотворена, неповноцінна і невірно спрямована. Дозвольте мені пояснити. Як я говорив, енергія Першого Променя спричиняє руйнування форм. Треба пам’ятати, що на щастя для людства чистих руйнівників ще не було. Дуже добре, що першопроменеве Его ще настільки обмежене природою форми і якістю цієї природи форми, що не здатне знайти адекватного або розумного застосування своїй руйнівній силі. Про те, що дія першопроменевих особистостей часто руйнівна, вам добре відомо, але у них недостатньо енергії, щоб заподіяти багато шкоди. Знову ж, не може бути виражена сьогодні чиста любов, бо її течія утрудняється природою форми. Розгляд обох прикладів допоможе читачеві оцінити ситуацію. Однак наближається час більш повного вираження променевих мети, типу або якості, а отже, і більш істинного явища.

Станеться це завдяки швидкому явленню, або вияву, великих Життів, Які втілять в Собі енергії Другого, Третього, П’ятого і Сьомого променів. Вони утворять фокусні точки для притоку цих чотирьох типів божественної енергії, що послужить найважливішим стимулюючим чинником для відповідних їм одиниць життя, і тих, що відгукуються на них. Цих чотирьох Сутностей, Які з’являться в сучасний світ як людські істоти, можна чекати на межі двох сторіч, і Їх спільне зусилля покладе початок Новій Епосі і сповістить період, який увійде в історію, як час слави п’ятої корінної раси. Кожний з цих чотирьох Вчителів – а це будуть саме Вчителі – суб’єктивно є також фокусною точкою троїстого притоку енергії з того центра в Тілі Бога, який символічно іменується  "Серцем Сонця". Адже кожний Промінь, в свою чергу, являє собою вияв троїстої суті, як і Саме сонячне Божество. Їх видатною характеристикою буделюбов, і завдяки цій магнетичній силі притягання виникнуть нові форми, які дадуть можливість вияву більш чистих променевих типів, а отже, – і формуванню більш адекватних виявів. Наявність в сучасному світі величезної кількості руйнівної енергії пояснюється присутністю на астральному плані учня планетарного Логоса, що знаходиться на Першому Промені. Задача його полягає в тому, щоб розчистити дорогу для вияву чотирьох інших головних Учнів, що є передусім Будівниками. Вони візьмуться за Свою справу після того, як буде завершена задача руйнівників форм.

Хочу зробити одне зауваження, щоб пояснити деякі методи Ієрархії. Робота того, що на Заході називається  "Принципом Христа", полягає в побудові форм для вираження якості і життя. Це характерна задача другого аспекту божества. Робота Антихриста – знищувати форми, що по суті своїй складає задачу першого вираження божества. Але дії руйнівника – це не чорна магія (темна майстерність творення), і якщо людство через невідання своєвважає, що Антихрист працює на темній стороні, то воно глибоко помиляється. Його робота настільки ж благотворна, як і робота будівельного аспекту, і тільки через ненависть до смерті форм людина вважає роботу руйнівника "темною", спрямованою проти божественної волі і такою, що підриває божественну програму. Робота представників тієї таємничої сили, яку ми кличемо космічним злом, і їх виконавців дійсно заслуговує назви  "темна", але вона не має відношення до роботи Антихриста. Потрібно також додати, що робота темних сил управляється знизу, тоді як робота руйнівників ініціюється зверху. Символи обох шляхів – меч і хрест.

Після цих ввідних зауважень, призначених показати значність предмета, можна перейти до аналізу трьох інших Променів.

П’ЯТА МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь V......Конкретне Знання або Наука

Гуркоти грому стрясають гірську вершину, і грозові хмари ховають форму. Випаровування водної сфери спотворює чудовий... в таємному місці. Там знаходиться форма, і нота її звучить.

Промінь світла освітлює форму, і те, що було приховано, стає явним. Знання про Бога, про те, як Він Себе приховує, знаходить завершення в думці людини. Енергії і сили отримують свої таємні імена, відкривають свою внутрішню мету, і все бачиться як ритм, як повернення до себе. Тепер можна прочитати великий сувій. Мета Бога і Його плани затверджені, і людина може читати форму.

План знаходить форму. План і є форма. Його мета – одкровення розуму Бога. Минуле відкриває форму, а теперішнє вказує приплив енергії.

Те, чому суджено прийти, є як хмара, яка застеляє сонце. Але за цією неминучою хмарою переховується любов, яка на землі і яка на небі. І саме вона – любов, що оновлює все,   повинна бути відкрита. Така мета, що стоїть за всім тим, що робить великий Владика Знання.

Перш ніж перерахувати імена цього великого Життя, хочу підкреслити, що П’ятий Промінь володіє особливою, унікальною потенційною силою відносно людського царства. Справа в тому, що п’ятий план розуму є головною сферою активності цього Життя, і саме на цьому плані знаходяться три аспекти розуму:

 1. Абстрактний, або вищий, розум, втілення вищої тріади.
 2. Конкретний, або нижчий, розум, найвищий аспект нижчого "я".
 3. Его, або сонячний Ангел, чистий Син Розуму, Який виражає інтелект як абстрактно, так і конкретно, і являє собою точку об’єднання.

Це Життя володіє в цей час великою могутністю в зв’язку з п’ятою корінною расою і в зв’язку з перенесенням свідомості людства в п’яте, або духовне, царство. Учні зможуть багато що зрозуміти, порівнявши творчу потужність вищого розуму з руйнівною силою нижчого розуму. Як у особистості, згідно з божественним планом, немає іншого призначення, крім як служити каналом і засобом вираження душі, так і нижчому розуму відведена роль каналу для безперешкодного притоку енергії вищого розуму.

П’ятий Промінь є Істота найбільш інтенсивного духовного світла. Своїм виявом на п’ятому, Своєму власному, плані, Він символізує три аспекти так, як цього не робить жоден інший Промінь. Завдяки Своїй якості вищогорозуму цей Промінь служить чистим каналом для божественної волі. За допомогою семи груп сонячних життів, проявлених на ментальних рівнях, Він ініціював на нашій планеті функціональну активність семи відповідних відображень семи центрів Божества, чого не зробив жоден з шести Його братів-Променів. Це твердження мало що значить для вас, але величезну жертву і гігантські зусилля, які знадобилися при цьому, можна порівняти лише з життям Будди, і в цьому одна з причин того, чому в нашій п’ятій расі повинні зрештою взаємно розкрити одне одного любов і розум.

Ось деякі імена, дані Владиці цього Променя:

Відкривач Істини. Великий З’єднувач. Божественний Посередник. Кристалізатор Форм. Троїстий Мислитель. Хмара на Гірській Вершині. Той, Хто осаджує Хрест. Меч, що розділяє. Що Відмітає непотрібне. П’ятий великий Судія. Троянда Бога. Небесний. Двері в Розум Бога. Ініціююча Енергія. Правитель Третього Неба. Охоронець Дверей. Управитель Знання. Ангел з Вогненним Мечем. Охоронець Таємниці. Коханий Логоса. Брат з Сиріуса. Вчитель Ієрофантів.

Через тісний зв’язок з людиною (з самого моменту її створення) у П’ятого Променя так багато імен, що нелегко вибрати з них ті, які дадуть учневі найбільш повне уявлення про Його характеристики і місію. Могутність і значення Владики цього Променя відображені в шести афоризмах, що розкривають Його якості. Ці звертання були проспівані шістьма Його Братами в момент кризи, коли почалося існування людської сім’ї і собою пожертвували сонячні Ангели. Езотерично вони  "зійшли в пекло і попали в темницю". У той день народилися душі. З’явилося нове царство вираження, і між трьома вищими і трьома нижчими планами встановився іскристий взаємообмін.

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і дивляться. Нехай гірські вершини виступлять з щільного вологого туману. Нехай сонце осяє їх шпилі, і нехай вони височать в світлі. Світи ж.

Якість......вхід в форму і вихід з неї.

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і слухають. Нехай підіймається до них гомін глибин, і крик того, що шукає торкнеться їх слуху. Нехай людина слухає. Нехай вона кличе. Говори голосно.

Якість......здатність робити чутним Голос Безмовності.

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і відчувають. Сотвори жезл могутності. Спрямуй його на синів людських; торкнися їх вогнем, потім наблизь їх. Просувай.

Якість......посвячувальна активність

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і вкушають. Нехай накопичується різноманітний досвід. Нехай відкриваються шляхи. Розпізнавай і вибирай; розкривай і аналізуй. Всі шляхи єдині.

Якість......одкровення шляху.

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і нюхають запах, що виникає від людської тверді, що горить.Нехай вогонь робить свою справу. Направ людину в горнило, і нехай у вогненно-червоному центрі вона скине затримуючу природу. Нехай вогонь горить.

Якість......очищення вогнем.

 1. Ось Бог і Ангели Його являються і сплавляють безліч в Єдине. Нехай продовжується робота з’єднання. Нехай те, що служить причиною буття всього, стане причиною його кінця. Нехай тепер підніметься єдиний храм. Яви увінчуючу славу. Нехай буде так.

Якість......вияв великого білого світла. (Шекіна. А.А.Б.)

Вивчення цих якостей принесе читачеві велику практичну користь. Вважаючи себе таким, що належить до того або іншого Променя, за цими якостями він зможе визначити, над якими характерними особливостями йому потрібно працювати, а також встановити, що треба зробити, що виразити і що подолати. Ці якості потрібно вивчати з двох точок зору: з позиції їх божественного аспекту і з позиції протилежного аспекту, або з боку форми. Наприклад, даний Промінь охарактеризований як відкривач шляху, і треба пам’ятати, що він відкриває або шлях вниз до смерті, тобто у втілення (в подібну смерті в’язницю душі), або шлях вгору, з пітьми на чисте світло Божого дня. Я говорю про це, тому що дуже хочу, щоб всі читачі трактату прикладали вчення до свого повсякденного життя. Я не зацікавлений в тому, щоб повідомляти незрозумілу, незвичайну інформацію для потурання нездоровомументальному апетиту. Засмічення пам’яті окультними відомостями, що не приносять практичної користі, лише тримає в напруженні клітини мозку і живить гординю.

ШОСТА МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь VI......Відданість або Ідеалізм

Цей Промінь, що виходить зараз з вияву, представляє для нас найжвавіший інтерес, оскільки на нашій західній цивілізації він відбився сильніше любого іншого Променя. Нам він знайомий більше і краще, ніж інші Промені.Мантрам, що визначає його мету, не схожий на інші і може бути сформульований таким чином:

Хрестовий похід продовжується. Воїни рухаються уперед. Вони крушать і вбивають все, що гальмує рух, розтоптуючи те, що встає у них на шляху. Уперед, уперед до світла.

Робота просувається. Ні жалість, ні страх не зупиняють працівників. Лише робота має значення. Форма повинна зникнути, щоб люблячий дух міг знайти спокій. Ніщо не повинно заважати просуванню працівників плану. До призначеної роботи вони приступають з переможним гімном.

У вишині споруджується хрест; на ньому розпинається форма, щоб на цьому хресті розлучитися з життям. Кожний будує свій хрест, який входить в загальний хрест. І всі на цей хрест сходять.

Війною, роботою, болем і тяжким трудом досягається мета. Так свідчить символ.

Неважко пересвідчитися, що ставлячи цю мету відносно самої себе, людина наближає власне звільнення. Якщо ж вона ставить її відносно іншої людини, виходить скорботна і жахлива історія жорстокості людини до людини. Наведений мантрам дає ключ до розуміння мети Шостого Променя в людському царстві, а ретельне широке дослідження (відмітьте цю парадоксальну фразу) закладених в ньому ідей трохи прочиняє і більш широку мету. Душа не почуває і не повинна почувати жалості до своєї форми і її проблем. Вона, однак, може розуміти необхідність болю і труднощів в світі, оскільки здатна співвіднести методи, що застосовуються відносно самої себе, з методами Бога, що застосовуються Ним до Його світу. Але усвідомлено вона не робить нічого, що б могло посилити світовий біль і скорботу.

Далі приводяться деякі імена цього добродійного, і все ж частково занадто енергійного Владики Променя.

Що Відкидає Бажання. Той, Хто бачить Правду. Що Бачить Реальність. Божественний Розбійник. Фанатик Життя. Що Ненавидить Форми. Воїн в Поході. Зброєносець Логосу. Прихильник Істини. Що Розпинає і що Розпинається. Що Крушить Камені. Вічний Полум’яний. Той, Кого Ніщо не в силах повернути. Невблаганний Правитель. Воєначальник на Довершеному Шляху. Той, Хто веде Дванадцять.

Цікаво, що Владика Шостого Променя завжди був улюбленою загадкою для шести Його Братів. Це ясно з питань, які Вони Йому задали, зустрівшись  "перед очима Господа", щоб обговорити Свої плани спільної, божественної і гармонійної дії. Ці питання ставилися в дусі небесної радості і любові, але з наміром пролити світло на одну не зовсім зрозумілу якість Свого коханого Брата.

 1. Чому бажання червоне? Чому кров червона? Розкажи нам, о Сину Божий, чому шлях твій забарвлений кров’ю?

Якість......здатність вбивати бажання.

 1. Навіщо відвертаєшся ти від сфери землі? Чи вона дуже мала, дуже бідна? Навіщо штовхати її як м’яч на ігровому полі?

Якість......відкидання небажаного.

 1. Навіщо переносити хрест із землі на небо? Адже земля може стати небом. До чого споруджувати хрест і вмирати?

Якість......принесення себе в жертву.

 1. Навіщо битися з всім, що оточує? Чи ти не хочеш миру? Навіщо стояти між силами ночі і дня? Так непорушно і спокійно, так невпинно і безстрашно?

Якість......стійкість і безстрашність.

 1. Хіба не бачиш ти Бога у всьому, життя у всьому, любов у всьому? До чого розлучатися, залишаючи любиме і добре знайоме?

Якість......здатність відсторонятися.

 1. Чи можеш ти приборкувати води шостої великої сфери? Чи здатний ти перекрити потік? Чи Можеш ти звільнити і ворона, і голубку? Чи можеш ти, Риба, плавати привільно?

Якість......подолання вод емоційної природи.

Промінь відданості ідеалу, що йде і Промінь магічного порядку або організації, що приходить, в основному і визначають сучасний тип людської свідомості. Людина сутнісно віддана (до фанатизму) своїй життєвій меті, чим би вона не була. Цією метою може бути і досягнення учнівства, і підйом добробуту сім’ї, і накопичення грошей, і досягнення популярності, і взагалі все, чому вона віддає свій час і енергію. Чим би не була ця мета, саме її досягненню вона присвячує всю себе і все, що має. Людині також внутрішньо властиво встановлювати закон і порядок, хоч ця якість починає відчуватися тільки зараз. Пояснюється це тим, що людство нарешті стає ментально центрованим, – ось чому в сьогоднішньому світі настільки багаточисельні і різноманітні спроби організації відносин в діловій, національній, економічній, соціальній і інших сферах, спроби створення системи і порядку, а також переорієнтації всіх енергій з наміром (нехай поки неусвідомленим) вступити в Новий Вік. Однак через слабий ментальний контроль і майже повсюдне незнання законів мислення і власної природи людина діє наосліп. Ідеали, що сприймаються неотримують правильної інтерпретації розумом і не знаходять загального правильного застосування. Звідси плутанина і хаотичне експериментування, звідси і тиск особистого авторитету з метою нав’язування індивідуальних уявлень про ідеал.

У цей час необхідне серйозне вчення про закони мислення і правила будівництва мислеформ, які повинні втілювати ідеї, що виходять з універсального божественного Розуму. Люди повинні почати встановлювати необхідний порядок на суб’єктивних планах життя. Коли це буде усвідомлено, кожна значна група, зайнята світовими проблемами і всякого роду управлінням, буде на ментальному плані отримувати допомогу від досвідчених мислителів, внаслідок чого її робота буде вестися в правильній відповідності Плану. Але станеться це ще дуже не скоро. Звідси земні спотворення і невірні інтерпретації Плану, сущого на небесах, якщо вживати християнську фразеологію.

Саме розуміння потреби сучасного світу в просвітлених мислителях і суб’єктивних працівниках примусило Тих, Хто веде, направити духовні енергії, що надходять, на повсюдне створення езотеричних груп. У цьому також полягає причина видання містичної і східної літератури з медитативної та спорідненої тематики, що наповнила сьогодні світ. Цим же пояснюється і моя, працівника на внутрішній стороні життя, спроба навчити в даному трактаті новій психології і тим самим показати людині її оснащеність і те, наскільки добре вона екіпірована для роботи, ради якої вона була створена і зрозуміти яку поки що не в змозі. Але завдяки силі і впливу Сьомого Променя для неї відкриється магічна робота співтворення, і наступні двадцять п’ять сторіч принесуть так разючі зміни і зроблять можливими таку кількість так званих  "чудес", що навіть зовнішній вигляд світу зазнає глибоких змін. Рослинність і тваринний світ зазнають трансформації і удосконалення, і багато що з того, що латентно присутнє в формах обох царств, отримає своє вираження завдяки тому, що енергії, які створюють і складають всі форми, будуть протікати більш вільно і розподілятися більш розумно. Світ неймовірно змінився за останні п’ятсот років, а в наступні двісті років зміни будуть ще більш стрімкими і глибинними, оскільки збільшується темп зростання інтелектуальних сил людини, і Свої можливості починає демонструвати вже Людина-Творець.

СЬОМА МЕТА БОЖЕСТВА

Промінь VII......Церемоніальний Порядок або Магія (Майстерність Творення)

 "Нехай буде збудований Храм Господа", – виголосив сьомий великий Ангел. Тоді сім великих синів Божих рушили розміреним кроком до своїх місць на півночі, півдні, заході і сході і там сіли. Так почалася робота будівництва.

Двері були закриті. Тьмяно мерехтіло світло. Стіни храму були невиразні. Семеро зберігали мовчання, їх форми були приховані. Ще не прийшов час засяяти світлу. Ще не могло бути проречене Слово. Робота йшла тільки міжсімома Формами. Безмовний заклик йшов від однієї до іншої. І двері храму як і раніше залишалися закритими.

Але час йшов, і стали чутися звуки життя. Двері відчинялися і зачинялися знов. І всякий раз, як відкривалися двері, могутність храму зростала; посилювалося з кожним разом світло, бо один за іншим вступали в храм сини людські. Вони йшли з півночі на південь і із заходу на схід, і в центрі серця знаходили світло, розуміння і здатність працювати. Вони входили через двері; вони проходили перед Сімома; вони підіймали завісу храму і вступали в життя.

Храм ставав все прекраснішим. Поступово проступали і освітлювалися його лінії і стіни, його оздоблення, його висота, глибина і ширина.

І ось зі сходу прозвучало Слово: Відчиніть двері всім синам людським, що йдуть з усіх похмурих долин землі і що шукають храм Господа. Дайте їм світло. Відкрийте внутрішню святиню; нехай всі трудівники Господа своєюроботою розсунуть стіни храму, щоб освітити весь світ. Проголосіть творче Слово і воскресіть мертве до життя.

Так храм світла буде опущений з неба на землю, і тоді його стіни будуть підноситися на великих рівнинах світу людей. Так світло відкриє і наситить всі мрії людські.

Тоді Майстер, що перебуває на сході, пробудить сплячих. Тоді правитель заходу випробує всіх, хто щиро прагне до світла. Тоді правитель півдня наставить сліпих і допоможе ім. Тоді біля воріт на півночі, широко відкритих, встане, вітаючи, незримий Майстер з розуміючим серцем, щоб спрямувати мандрівників на схід, де сяє істинне світло.

 "Навіщо відкривати храм?" – запитують Семеро великих.  "Тому, що робота виконана і трудівники навчені. Бог творив в світлі. Тепер і сини Його можуть творити. Що ще можна зробити?"

 "Нічого!" – прийшла відповідь від великих Семи. "Нехай продовжується робота. Нехай сини Божі творять."

Багато хто побачить, що в цих словах укладене глибоке значення і відображено серйозний намір широко розкрити людині двері (в грядущому циклі) в храм сокровенної таємниці. Один за іншим ми будемо зазнавати дії езотеричної, духовної складової того психологічного чинника, який називається  "ментальним випробуванням". Воно буде демонструвати можливості і придатність людини до ментальної роботи і її здатність будувати іпожвавлювати мислеформи. Про це я говорю в  "Трактаті про Білу Майстерність творення", зв’язок якого з майстерною творчою роботою Сьомого Променя і циклом його активності згодом буде ставати все очевиднішим. "Трактат про Білу Творчу Майстерність" – це спроба викласти правила тренування і роботи, які дозволять шукачеві містерій вступити в храм і зайняти своє місце в якості творчого працівника, щоб сприяти магічній роботітворення Владики Храму.

У Владики цього Променя безліч імен, і значення їх в наш час має першорядне значення. Знайомство з ними дає уявлення про майбутню роботу.

Викритий Маг (Майстер). Працівник Магічного Мистецтва. Творець Форм. Даруюче Світло Другого Владики. Діючий Магічним Жезлом. Доглядач Сходу. Охоронець Сьомого Плану. Що Викликає Лють. Що Володіє Магічним Словом. Вартовий Храму. Представник Бога. Той, Хто підіймає до Життя. Владика Смерті. Той, Хто підтримує Священний Вогонь. Сфера, що Кружляється . Меч Посвятителя. Божественний Алхімік. БудівникКвадрата. Орієнтуюча Сила. Вогненний Об’єднувач. Ключ до Таємниці. Вираження Волі. Відкривач Краси.

Владика цього Променя володіє особливою владою на землі і на фізичному плані божественного вираження. Тому Його значення для роботи шести Його Братів очевидне. Він робить цю роботу проявленою. У нинішньому світовому періоді це найбільш активний Промінь, який ніколи не виходить з втілення більш ніж на п’ятнадцять сторіч. Цикл початку і завершення Його активної діяльності нагадує дуже швидкий кругообіг. У нинішньому світовому періоді Він має найбільш тісний символічний зв’язок з Своїми Братами на Другому і П’ятому променях.

Він (при сприянні Другого Променя) будує силою думки (співробітничаючи з Владикою П’ятого Променя і діючи на фізичному плані, який є Його власною специфічною сферою). У іншому світовому періоді Він може бути пов’язаний з Владиками інших Променів, але в наш час значення Його роботи легше зрозуміти, якщо уяснити, що Він допомагає будувати Владиці Другого Променя, використовуючи енергії Владики конкретного мислення.

Його якості відображені в афоризмах, які були езотерично нашептані Йому, коли Він  “покинув найвище місце і зійшов в сьому сферу для виконання призначеної роботи”.

 1. Візьми свої інструменти, брат будівного світла. Висікай глибоко. Обробляй і формуй живий камінь.

Якість......здатність творити.

 1. Уважно підбирай працівників. Люби їх всіх. Обери шістьох для виконання твоєї волі. Сьомого залиш на сході. Заклич світ увійти в те, що побудуєш. І по волі Божій з’єднай все разом.

Якість......здібність до співпраці.

 1. Перебувай в центрі і на сході. Звідти не віддаляйся. Направляй сили свої на виконання своєї волі, потім вбирай їх назад. Мудро використовуй могутність думки. Перебувай в спокої.

Якість......здатність мислити.

 1. Стеж за тим, щоб всі частини відповідали меті. І нехай будова буде красива, брат Владика. Вибирай чисті і яскраві кольори. Старайся відобразити внутрішню славу. Старанно зводь святиню. Будь ретельний.

Якість......відкриття краси Бога.

 1. Уважно стеж за своєю думкою. Коли необхідно, вникай в розум Бога. Черпай з нього силу, пізнання плану і своєї ролі в ньому. Відкривай розум Бога.

Якість......ментальна могутність.

 1. Будь на сході. П’ятеро довірили тобі дружнє Слово. Я, шостий, велю тобі цим Словом оживляти мертвих. Будуй форми наново. Надійно зберігай Слово. Примусь всіх людей шукати його для себе.

Якість......здатність оживляти.