ВЧЕННЯ ПРО СІМ ПРОМЕНІВ

Вступ

Астрологія[1] (від astro і logos “вчення”) – наука, яка вивчає дію небесних тіл на характер людини і її прояв у фізичному світі. Астрологія – душа астрономії, з її допомогою пояснюються наявні в людстві відмінності. Вона показує роботу певного закону причини-наслідку: “що посієш, те і пожнеш”. Астрологія ділиться на сім основних гілок – езотеричну, натальну, медичну, хорарну, національну, астрометеорологічну і духовну. Астрологія – древня наука, і можна припустити, що їй навчав ще 200 тисяч років Ману, який відповідав за четверту (попередню) расу. Зловживання цією наукою тими, хто використовував її лише для власної вигоди, принесло стільки шкоди, що в XIXстолітті ключ до істинної астрології був фактично втрачений усіма, за винятком Посвячених.

Астро… (від грецьк. astron “зірка”) – зоряний, пов'язаний із зірками, з небом. Перша частина складних слів.

Астрософія(“зоряна мудрість”) – містичне вчення про відповідність між рівнем зрілості людини і гармонією на зоряному небі. Наука про причинно-наслідкові взаємозв’язки між людиною і космосом, які базуються на універсальних закономірностях розвитку Буття. Базується на знанні про реінкарнацію.

Космологія – наука про зародження і розвиток Всесвіту як єдиного цілого. В проявленому Всесвіті є понад 100 млрд. галактик, кожна з яких містить в собі біля 100 млрд. зірок.

Езотерична (внутрішня, таємна) астрологія – прихована або таємна сторона священної науки астрології. Це гілка астрології, яка займається внутрішнім ростом індивідуальностей і яка має справу з окультним підходом до даної науки. Вона вчить, що Душа володіє багатьма тілами, кожне з яких підпорядковане планетарному закону, який починає діяти при фізичному народженні. Під час кожного втілення, Душа, діючи через особистість, може сіяти нові сім’яна майбутнього врожаю, а також пожинати плоди своїх думок, бажань і дій в попередні втілення.

 

Астрологія, як і всі інші науки має свою мову, свої символи та терміни. Нижче наведені основні з них, а також базові визначення езотеричної психології, необхідні для розуміння суті досліджуваних астрологічних питань.

 

Зодіакальний Знак – одна дванадцята частина екліптики. Астрологічні Зодіакальні Знаки відрізняються від реального розташування Зодіакальних Сузір’їв в Небесній сфері. 

Сузір’я – ділянка небесної сфери, межі якої визначені спеціальним рішенням Міжнародного Астрономічного Союзу.

Зодіакальне Сузір’я – сузір’я, в межах якого проходить екліптика (видимий річний Рух Сонця).

Небесний екватор – це

Деканат – третина знаку (10°), яка має своє управління і значення.

Екліптика - видимий річний рух Сонця по небесній сфері, який викликаний рухом Землі навколо Сонця.

Небесна сфера – уявна сфера довільного радіусу, в центрі якої перебуває спостерігач. Концепція небесної сфери допомагає вченим розібратись в зоряному безмежжі і встановити точку відліку.

Прямовисна лінія – перетинає небесну сферу в двох точках: зеніті і надирі.

Зеніт – найвища точка небесної сфери.

Надир – точка на небі, протилежна до Зеніту, тобто, найнижча точка небесної сфери, куспід четвертого дому.

Елективна астрологія – астрологія часового  вибору.

Елекція(лат. electio,  вибір) – вибір часу для якогось нового починання: поїздки, бізнесу, шлюбу, зачаття дитини і т.і.

Людина як індивід – представник людського роду; може ще не бути особистістю, якщо не розвинутий аспект самосвідомості.

Людина як особистість – самосвідома істота, яка визначає свою позицію серед інших людей. Інтегрована особистість усвідомлює себе, а от усвідомлення нею Душі не завжди має місце. Здійснення свідомого контакту з Душею і є одним з найважливіших завдань людини просунутої (інтегрованої особистості).

Людина як індивідуальність – це єдність особистості і Душі – цілісне Буття.

Людина як Універсум – це єдність особистості, Душі і Духу – тотальне Буття.

Особистість (нижче “я”) – троїста складова, яка служить людині інструментом накопичення досвіду в троїстому світі повсякденності. Ці три складові: фізично-ефірний (щільний), емоційний (астральний) і розумовий (ментальний) провідники-оболонки. Для розвиненої людини особистість є інструментом для реалізації завдань Душі (Вищого “Я”). Для людини незрілої особистість в кращому випадку є самодостатньою у власних очах сутністю, яка реалізовує лише власні егоїстичні цілі.

Душа (Вище “Я”) – троїста вища іпостась людини, яка складається з трьох принципів: Вищого Розуму (Арупа Манасу), Любові-мудрості (Буддхі) та Вищої Волі (Атми). Відображається і діє в світі наслідків через особистість.

Провідники (оболонки) – тонкі тіла, через які принципи можуть виражати себе в певному типі матерії, тобто це принципи, проявлені у відповідних континуумах.

Згорілі планети – планети, розташовані в натальній карті поряд із Сонцем (ближче, ніж на 7°, в деяких джерелах ця цифра коливається від 30 до 50)

Принципи – первинні диференціації, на яких і з яких побудований світ. Це сім аспектів Єдиної Реальності. В людині як мікрокосмі вони теж проявлені.

Прецесія – повільний рух осі обертання Землі. Вісь цього конуса перпендикулярна до площини земної орбіти, а кут між віссю і твірною конуса дорівнює 23°5’. Період прецесії становить близько 25780 років. Внаслідок прецесії точка весняного рівнодення, прийнята у всіх гороскопах як точка відліку для всіх знаків, рухається по екліптиці назустріч удаваному річному рухові Сонця, проходячи 50,24’’ у рік, полюс світу переміщається між зірками, а екваторіальні координати зірок безупинно змінюються.

 

Езотерична астрологія ставить собі за ціль

-  відкрити свідомість людини на причину її втілення на Землі;

-  довести до свідомості людини той факт, що особистість є  інструментом для проявлення Душі, а хвороби і особистісні проблеми – це пригнічене життя Душі;

-  сприяти усвідомленню людиною її внеску в еволюцію планети, забезпечуючи певні функції для обмінних процесів в планетарній Душі.

Так космосхема, яка враховує зодіакальні та планетні впливи, дає можливість людині побачити ті напрямки, в яких вона може найповніше реалізувати потенціал та якості Душі. Астрологія дає можливість людині виявити вроджений потенціал: її силу, слабкості, схильності і можливості.

Астрологія не стверджує, що планети контролюють наше життя, вона не фаталістична. Людина завжди має право вибору, використовуючи свободу волі. Саме людина, шляхом вибору, контролює власне життя. Астрологія не є панацеєю від всіх бід, тобто вона лише може бути підказкою у варіантах вибору.

 


[1]Алан Лео “Повний астрологічний словник”