7 Rays Radio

  Steve Orchard - Astral Travellers

ФОРМУЛИ ПОСВЯЧЕННЯ

ТОЧКИ ОДКРОВЕННЯ

НАТЯКИ

 

ФОРМУЛИ ПОСВЯЧЕННЯ

Є шість стародавніх формул, або символічних форм, що знаходяться в архівах для учнів. Вони торкаються шести фундаментальних передумов для посвячення. Вони використовуються перед всіма головними посвяченнями і, отже, мають (кожна) п'ять значень, або сенсів, які стають очевидними тільки при проходженні кожного з цих посвячень. Іноді вони виражені у формі символів, а іноді у формі слів, і входять до числа найстародавніших формул в світі. Вони століттями використовувалися всіма учнями і посвяченими Великої Білої Ложі. Вони торкаються того, що називається “шістьма зв'язками”. Кожний з цих зв'язків повинен знайти вираз в позиції, або установці, в служінні і в глибших розширеннях свідомості. Вони повинні бути осягнені самостійно. Важливо, щоб майбутній посвячений сам відкрив для себе езотеричну, внутрішню і суб'єктивну цінність даної формули. В зв'язку з цим можна дати тільки один натяк.

 В архівів для учнів ці формули зберігаються у вигляді шести великих пластин, зроблених з невідомого людям металу. Вони виглядають як срібні і, дійсно, відлиті з металу, що є аллотропом срібла; він відноситься до срібла так само, як алмаз до вуглецю. На цих пластинах зображені слова, символи і символічні форми. Якщо співвіднести їх один з одним, то вийдуть формули, які учень повинен інтерпретувати і зібрати воєдино в своїй пробудженій свідомості. Це має бути зроблено за допомогою живого процесу. Збагнення слів і символів створює дві реакції в свідомості учня, і коли з формулою працює група учнів, цей ефект посилюється і має набагато більшу цінність.

Вчення про предмет посвячення дається всіма Вчителями трьома шляхами:

 1. Натяками. Вони – якщо їх розглядати і їм слідувати – будять інтуїцію. Посвячення ніколи не приймається перш, ніж інтуїція стає активною. Духовний інстинкт, або нижчий аспект інтуїції, указує на готовність до першого посвячення; просвітлений розум і духовне мислення є певним знаком того, що людина може прийняти друге посвячення, тоді як духовне сприйняття або інтуїтивний інстинкт означає готовність до Преображення, третього посвячення.
 2. Завдяки вживанню певних великих Формул стає можливим ряд одкровень. Цих формул всього шість; вони містять шість передумов для посвячення і представлені частково у формі слів, частково у формі символів. Вони служать для розвитку “посвяченого слуху” і “посвяченого бачення”, і торкаються шести зв'язків:

Формула Один...          Торкається інтеграції в Ашрам і одкровення групового відчуття. Відноситься  до астральної природи.

Формула Два...            Торкається вирівнювання. Пов'язана          одкровенням групової антахкарани і з природою розуму, в якому вкорінена антахкарана.

Формула Три...             Торкається певних змін в природі душі, взаємозв'язку часу і простору, і відноситься тому до Вічного Тепер.

Формула Чотири...       Торкається аспекту Життя. Пов'язана з одкровенням природи життя і відноситься, отже, до циркуляції і взаємодії енергії.

Формула П'ять...          Торкається аспекту Волі і одкровення божественної Мети і, отже, відноситься до Шамбали.

Формула Шість...         Торкається природи смерті.  Пов'язана з одкровенням конструктивної роботи аспекту Руйнівника. Відноситься, отже, до відходу Епохи Риб і до всіх процесів “видалення”.

Ці Формули мають сім інтерпретацій; проте, в даний час лише три з них можуть бути відкриті учнем, що тренується, оскільки ці одкровення і інтерпретації можуть передаватися тільки світлом, яке витікає від Духовної Тріади.

 1. За допомогою опису Точок Одкровення:

а. Наявне в наш час бачення повинно стати досвідом минулого. Світло його одкровення йде, у міру того як досвід стає звичкою і тому опускається нижче за поріг свідомості.

б. Нове, абсолютно відмінне від колишнього розпізнавання повинно взяти контроль; це виразиться в посвяченому розумінні.

в. Дані точки одкровення виявляються, коли учень усвідомлює, що посвячення не є процес з'єднання душі-особистості, але є процесом інтеграції Монади-особи.

г. Точки одкровення розпізнаються в трьох стадіях:

1) Стадії Проникнення. 2) Стадії Поляризації. 3) Стадії Осадження.

Формула I             Торкається інтеграції в Ашрам. Групове відчуття. Розсіяння мани світлом.

 Формула II           Відноситься до вирівнювання. Одкровення групової антахкарани. Реальність, що відкривається аспектом розуму.

 Формула III          Відноситься до зміни в природі душі. Час і простір. Вічне Тепер або безсмертя.

 Формула IV          Відноситься до аспекту Життя. Торкається циркуляції енергії, і, отже, способу творчого процесу.

 Формула V           Відноситься до першого аспекту, Волі. Співвідносить з божественною Метою. Шамбала.

 Формула VI          Торкається Смерті. Конструктивна робота аспекту Руйнівника. “Проходження” зодіакального і інших циклів.

Шоста формула є наслідком п'яти інших. У цих інструкціях ми мали справу з великими формулюваннями. Менші можуть бути розглянуті як трактування формул за допомогою першого і третього методів інтерпретації, тоді як велика група ідей торкається другого і четвертого інтерпретаційних методів. Важливо пам'ятати про це.

Формул не багато, але вони вказують ту фазу ієрархічної роботи і тренування в певній езотеричній техніці, уловити яку істотно важливо для кожного працівника в будь-якому Ашрамі.

 1. Визначення Формул.
 2. Вони представляють ідеї рівня душі в аспекті Другого Променя. По суті, вони – геометричні форми, що стоять за всіма екзотеричними проявами; навіть будучи представленими як слова і фрази, вони доступні для зведення їх до певних форм. Вони є будівельними узорами. (Узор, або взірець, або зразок, або шаблон, або модель)
 3. Вони виражають зміст і намір. Для учня і посвяченого, який застосовує їх правильно і з розумінням, вони вказують напрям енергії як певної частини творчої роботи, яка постійно еманує з світу душ, з Царства Бога і з Ієрархії. Вони є правильно орієнтованими енергетичними узорами.
 4. Вони пов'язані зі світом значення і є езотеричними символами, що знаходяться за всіма екзотеричними формами. За ними ховається те, що знаходиться в процесі розкриття. Вони є узорами, що приносять одкровення.
 5. Вони містять, або приховують, шість передумов посвячення, і тому їх шість. Вони указують шість співвідношень, або шість проміжних стадій свідомості, між посвяченнями. Вони містять унікальну вказівку на узор посвяченої свідомості.
 6. Вони безумовно є формулами інтеграції, як універсальної, так і індивідуальної. Вони є деякими великими творчими узорами, пов'язаними з інтеграцією менших форм в більше ціле.
 7. Вони мають відношення до загального процесу смерті. Смерть – з погляду формул – є інтеграцією сутнісного буття у всіх формах з тим узором, який здійснює свій екзотеричний прояв. Вони торкаються розкриття (розгортання) узору.
 8. Формули з погляду Учнівства.

Формула 1                  Торкається інтеграції в Ашрам і “одкровення групового відчуття”. Відноситься до сприйнятливості і обумовлює життя Ашраму.

Формула 2                  Торкається вирівнювання з душею в трьох світах. Пов'язана в першу чергу з вищим вирівнюванням між Особистістю і Духовною Тріадою через антахкарану. Обумовлює всю духовну людину.

Формула 3                  Торкається душі і егоїчного лотосу. Відноситься до перенесення егоїчної енергії в антахкарану, що будить свідому обізнаність про час і простір в термінах Вічного Тепер. Правильна інтерпретація цієї формули дає прозріння в минуле і розуміння Закону Причини і Наслідку; це дає також інтелектуальне збагнення наявної сприятливої можливості, а також інтуїтивне сприйняття перспектив Ієрархії.

Формула 4                  Торкається динамічної енергії і є основою дійсної Лайя-йоги; ця йога завжди має справу з крапкою усередині круга і її відношенням до інших крапок, які обумовлюють еволюційний процес.

Формула 5                  Торкається Волі і відноситься до божественної мети. Обумовлює встановлення всіх правильних взаємовідносин.

Формула 6                  Торкається процесів смерті, що мають найбільш визначену дію на вже встановлені взаємовідносини. Торкається перенесення життя і має відношення до надання сприятливої можливості.

III. Формули з погляду універсального творчого Аспекту.

Формула 1                  Перехід від тьми до Світла. Творчість в Світлі.

Формула 2                  Перехід від нереального до Реального. Природа реальності. Творчість в часі і просторі, як це розуміється в трьох світах.

Формула 3                  Перехід від смерті до Безсмертя. Природа Життя. Творчий процес і енергія життя.

Формула 4                  Перехід від хаосу до впорядкованої Краси. Зв'язок світу наслідків і світу значення. Потім зв'язок зі світом причин. Природа карми. Прогресивна еволюційна творчість.

Формула 5                  Перехід від індивідуальної свідомості до універсальної. Еволюційний процес руху від божественної Мети до Плану і потім в прояв. Природа індивідуального самозречення. Єдине Життя.

Формула 6                  Перехід від циклічного життя в саме життя. Мета циклів. Контроль просторово-часової свідомості.

При уважному вивченні цих трьох списків виникають дві основні ідеї: Узор і Перехід. Саме про них важливо постійно роздумувати. Для учня є необхідність в складенні життєвої, активної програми, що формулюється і ініціюється ним самим; тому в приведених переліках для нього є багато чого, що може пролити світло на ті необхідні пункти і напрями, за якими повинна виконуватися програма; учні повинні завжди пам'ятати, що програма учня і звичайного прагнучого жодним чином не ідентичні.

Програма – якщо слідувати їй з духовною точністю – відкриє життєвий узор, що входить в намір душі, і це буде виразом життєвої мети. Це коротке формулювання однакове і для життя учня, і для життя Господа Світу, Чия програма, Ним Самим ініційована, яка реалізується енергією еволюції і що неухильно відкриває “узор прийдешнього”, все більше пізнається як те, що виражає початкову божественну мету.

У цій серії інструкцій розділ, що стосується формул, можливо, є найбільш важким, оскільки вимагає творчого мислення, інтуїтивної проникливості і застосування духовної волі; ці три види активності є відносно новими для прагнучого і поки дуже важкі для нього. Учні і прагнучі повинні продумати їх для себе самостійно і одержати, таким чином, ту підготовку, яка зробить їх здатними бачити життя в процесі прояву великих формул життя, що проводять, у свою чергу, сутнісні творчі узори.

Учні можуть почати поволі вивчати формули і натяки і, врешті-решт, осягати їх прямим формуванням програм у власному житті, роблячи свої програми в той же час істотною частиною програми Ашраму, з яким виявляють себе зв'язаними. Це здійснюватиметься за допомогою формул, розроблених самими учнями, проводячи таким чином життєвий узор, який указуватиме для Вчителів точку еволюції, досягнуту учнями.

  Формула Один торкається інтеграції в групу Вчителя і використовується двояко – якщо дивитися з точки зору учня. З одного боку її застосування виробляє групове вміщення, яке інтегрує в групу Вчителя учня і його побратимів по групі і приносить одкровення про приховану сторону життя чола. Тут мається на увазі те нове для чола астральне обумовлювання, якому дається назва Одкровення Групового Відчуття. Предмет цей набагато ширший за своїми наслідками, чим можна припустити, оскільки торкається об'єднаної групової сприйнятливості або відгуку, лежачих за межами світу людей, в сфері Ієрархії і у напрямку до Монади. Він не відноситься до суми мирських настроїв і відчуттів особистостей членів групи. З іншого боку формула використовується для встановлення контакту з Вчителем групи.

Перша формула називається ще “Формулою Одкровення” і відноситься до об'єднаної сприйнятливості групи. У міру того як члени групи спільно роздумуватимуть і приходитимуть до розуміння формули, вони почнуть знаходити відгук на відчуття і чутливі реакції індивідуумів в групі, які складають і формують астральне тіло групи.

Коли ця реакція встановлена (а дух не-критицизму і любові надає велику допомогу в цьому процесі), група спільно може досягти другої мети формули, яка називається “відкриття крапки усередині круга”. Це означає – по відношенню до групи – одкровення центральної гармонізуючої сили самої групи. Цією силою – в даний час і аж до отримання високого посвячення, яке ми називаємо четвертим – є Вчитель в центрі групи. Таким чином, цей центр є відповідністю “коштовності в лотосі” – для індивідуума, відповідністю Ієрархії – для людства, і центральної точки життя – для всіх форм. Круг і крапка є природними символами для форми і свідомості. Вони в однаковій мірі застосовні до атома, людини, планети і сонячної системи. Дана концепція повинна складати основну ідею всіх роздумів над цією формулою. А зараз сама формула:

 Формула Один. 

“Лінія вогню між двома крапками, що виблискують. Блакитний потік води – знову лінія, що виникає із землі і що закінчується в океані. Дерево з коренем вгорі і квітами внизу.

З вогню, і завжди в серединній крапці, виникає око Бога (Шіви). У потоці, між двома гребенями, плаває око бачення – і нитка світла об'єднує ці два.

Глибоко в дереві, між коренем і квітами, знову видно око. Око, яке знає, око, яке бачить, око, що спрямовує, – одне зроблене з вогню, одне рідке, як море, і два, які дивляться звідси туди. Вогонь, вода і земля – всі потребують цілющого повітря. Повітря – це життя. Повітря – це Бог”.

Просунутий учень може вловити значення цієї формули у зв'язку з самим собою. Йому знайомі око знання, око бачення і око Божества, що управляє. Але важливо розглядати головні езотеричні висновки і в більшому масштабі. Розширення даних концепцій до сфери Вчителя і Його Ашраму або Його групи практикуючих учнів – ось що є цінним для медитативної свідомості. Перша і очевидна інтерпретація торкається ока знання. Але яка інтерпретація, що відноситься до ока бачення, коли долається подвійність, і яка інтерпретація тієї “мети, для якої світи були створені” – малий світ індивідуума (після індивідуалізації), більший світ організованої групи, інтегрованої і функціонуючої як одиниця, і віддалений тонкий світ божественного наміру?

В зв'язку з цим корисно не поспішаючи поміркувати над цими тонкими висновками і – до повного Місяця Весак – записати своє розуміння формули з двох позицій:

 1. Розуміння з позиції індивідуума.
 2. Розуміння з позиції групи чола.

Обидві ці одиниці використовують око знання і око бачення.

Деякі ідеї, вказані з приводу цих формул в попередніх інструкціях:

 1. Вони розкривають шість зв'язків, у міру того як учню вдається їх встановлювати.
 2. Шість зв'язків не є шістьма посвяченнями; вони – шість проміжних розширень свідомості, що відбуваються між головними посвяченнями.
 3. Вони є точними формулами інтеграції:

а. Вони торкаються все більшої інтеграції в групу Вчителя;

б. Вони також торкаються інтеграції в певний стан групової сприйнятливості на одному плані, оскільки свідомість чутливого відгуку – це ключова нота на всіх планах Сонячної системи.

 1. Крім того, вони є формулами одкровення. Особливо це відноситься до Формули Один. При правильному вживанні вони приносять:

а. Одкровення групового відчуття;

б. Одкровення Вчителя як Він є, як центр життя і могутності усередині кругу;

в. Одкровення точки життя в центрі всіх форм.

Ці наслідки, що виникають від правильного збагнення формул, можуть бути розглянуті як реакції – автоматичні і неминучі. Дані реакції часті і, зазвичай неусвідомлювані, і лише поступово учень прокидається до розуміння того факту, що – завдяки спокійному роздуму над формулою – певні розширення свідомості, велика сприйнятливість і інтуїтивне розпізнавання раніше невидимого і неусвідомлюваного провели належні зміни в його суб'єктивній природі. Він виконує необхідну роботу, а за цим природно і просто слідують результати.

Тут міститься натяк, що стосується необхідності окультної слухняності. Більшість прагнучих, що живуть зазвичай в світі наслідків, а не в світі причин, стурбовані можливими результатами і відмінностями у феноменах, або проявах (якщо можна їх так назвати), які, як вони чекають, будуть наслідками цієї роботи. Тому, замість зосередження на точному виконанні роботи і ретельної слухняності, енергія витрачається на думки про те, що буде, на роздуми про труднощі роботи, і живить переконаність прагнучого в тому, що у його випадку ніяких результатів не демонструється. Ці формули допомагають почати працювати в світі причин і таким чином свідомо вийти за межі світу наслідків. Тому важливо виконувати вказану роботу, зосередити свій розум на даних формулах могутності – “працюючи без прихильності”, як мовиться в Гіті – і утримуватися від очікування результатів, знаючи, що вони прийдуть, навіть якщо і не будуть усвідомлені, поки фокус учня не стане певною мірою суб'єктивнішим. Не “інтроспективним”, а “суб'єктивним”. Реально бути інтровертом означає, що людина, як мисляча особа, завжди вдивляється в своє внутрішнє відчуття і життя мислення. Це не означає жити суб'єктивно; це означає жити як зовнішній спостерігач, що дивиться всередину. Жити суб'єктивно означає, що фокус свідомості знаходиться всередині, і з цієї крапки учень дивиться в двох напрямах: назовні – на особистість на фізичному плані, і всередину – на душу. Відмінність дуже реальна, і її слід уловити. Людина, яка знає відмінність між інтроспективним і суб'єктивним життям, знаходиться на шляху до того, щоб стати істинним езотеристом.

Коротко розглянемо Формулу Один.

По-перше, в цій формулі акцентується слово “око”. Це ключова нота, і вона з'являється в різних іпостасях. За всіма ідеями знаходиться концепція бачення, Видющого, який вдивляється в створене Ціле. В даній формулі ми маємо:

 1. Око Бога. Шива є першою Особою Трійці, Руйнівником, але в той же час Кінцевим Поглиначем, Цілим та все ж частиною. Це орган божественної Волі, або Могутність, Око, через направлений зосереджений погляд Якого могутність виливається в створене Ціле. У разі людського духу це Монада.
 2. Око Бачення, яке вказує на цей раз не на енергію, що направляється, а на свідомого Спостерігача, Душу – космічну, сонячну або людську.
 3. Око, яке Знає. Це учень, який, стадія за стадією, в зростаючому ступені реагує на напрям духовної волі і на зростання чутливого відгуку, і під час цих двох процесів його мозок і його розумова свідомість в трьох світах знають. Таке знання в неофіті обмежене, в учневі поглиблюється, а у Вчителеві ґрунтовне, але все воно повністю відноситься до бачення.
 4. В той же час ця формула повідомляє, що існують чотири ока:

а. “Одне зроблене з вогню” ... око Бога;

б. “Одне, рідке як море” ... око бачення;

в. “І два, які дивляться звідси туди, око, яке знає”. Це око учня і око особистості. У Таємній Доктрині є ключ до цього твердження, який свідчить, що праве око є оком буддхі, а ліве око – оком манасу. Це очі високо інтегрованої особи, що знаходиться у контакті з душею.

г. “Вогонь, вода і земля – всі потребують цілющого повітря. Повітря – це життя”. Ключ до цього виразу міститься в “Таємній Доктрині”, I.80, де ми знаходимо слова: “Матерія є Провідник для прояву Душі на цьому плані існування, а Душа є Провідник на вищому плані для прояву Духу, і ці три є Трійцею, яка синтезується Життям, яке наповнює їх всіх”.

Отже, при ретельному роздумі можна бачити, наскільки простий цей предмет при екзотеричному розгляді; ключ до розуміння знаходиться в свідомому ототожненні зі всіма трьома, як через послідовне зростання, так одночасно і через посвячення. Тут повідомлено окультний натяк.

По-друге слід відзначити, яким чином ця формула відноситься до антахкарани:

 1. “Лінія вогню між двома виблискуючими крапками” – Монадою і Душею.
 2. “Лінія – що виникає із землі – і що закінчується в океані” – відноситься до сутратми, яка, коли антахкарана завершена, – сплавляє всі типи свідомості, дух і матерію в одне живе ціле, остаточну Реальність.

Звідси випливає необхідність певної роботи над інструкціями про антахкарану.

Формула Два має справу з вирівнюванням – не з тим вирівнюванням, яке полягає в прямому, ефективному контакті з душею. Вирівнювання, яке згадується у формулі, пов'язане з антахкараною.

Друга з великих Формул дає посвяченому ключ до наступної стадії його роботи. Ці дивовижні стародавні набори фраз або символів наповнені силою завдяки могутності розумів, які роздумували над ними, будували щодо них мислеформи, і використовували їх як способи, або методи, фокусування Тріадного світла на особистості. Ці формули не впускають світло душі в уважний чекаючий розум. Вони впускають світло електричного (а не сонячного) вогню в інтегровану особистість, так що вся людина, яка тепер стає механізмом, орієнтованим Монадою, заповнюється вищою формою енергії – аспектом енергії волі – і зв'язується з проведенням божественної мети. Тому має місце відносна неможливість для кого-небудь з початківців робити більше, ніж реєструвати найбільш очевидні значення цих формул і потім чекати того часу, коли індивідуальне внутрішнє зростання виявить новий підхід до їх інтерпретації.

Ця формула бачиться учню вирізаною на пластині з невідомого людям металу. Формула зображається серією ліній, направлених до круга усередині квадрата так, як це показано нижче:

Саме цей стародавній символ, який виражає зв'язок з емоційною природою, а, отже, і з атлантичною свідомістю, указує на основу для прогресу і є тонкою силою, що стоїть за “прапорами всіх націй”. Прапори – це символи відданості народу своїй національній основі і своїм національним духовним завданням. Вони, звичайно, були занижені до позначення собою національного сепаратизму, егоїзму і національного патріотизму, але все таки за прапором стоїть точка могутності, через яку надихає народ його душу. Звичайно, поки що “крапки рухаються вперед в круг  життя народу” нерівномірно; поки що бачиться лише квадрат особистісних реакцій народу і лінії його еволюційного наближення до глибшої свідомості – цю свідомість, що розвивається, ми називаємо “душею народу”. Одного разу, крапка займе своє місце в центрі квадрату і всі лінії зійдуться в цій крапці; тоді ми побачимо націю, спонукувану до активності внутрішньою духовною енергією, і лінії, які до цього сходилися всередину до центру, стануть каналами, або шляхами, якими в кожну фазу національної цивілізації і культури вливатиметься духовна енергія; тоді нація буде зв'язана – через крапку в центрі – з джерелом божественного натхнення, одним для всіх типів, всіх націй і всіх рас в часі і просторі.

Ми скористались екзотеричним символом прапора, щоб повідомити натяк на езотеричне значення цієї дуже простої, але вельми могутньої форми. Чотири слова, або швидше фрази, глибоко врізані в метал біля кожної сторони квадрата:

 

 

Слова ці є абсолютно неадекватним і навіть невідповідним перекладом певних фраз на стародавньому Сензарі, які мають наміром передачу сутнісної єдності, співвіднесеного синтезу і розуміння, що співробітничає, – якостей, що вирізняють майбутнє людство, складене з багатьох аспектів, які, проте, будуть виразами Єдиного Життя. Ці якості, втім, відносяться до виразу монадного групування або універсального розпізнавання, а не до свідомості душі. Трудність в поясненні вищого значення зовнішньої простоти цих фраз велика. Можливо наближатися до них тільки самостійно, у міру того як роздумувати всього лише над трьома інтерпретаціями, можливими для учнів зараз: над індивідуальним застосуванням символу, його національним застосуванням і його загальнолюдським застосуванням. Ключ до збагнення лежить в розпізнаванні “вищого Шляху”, існування “вищої еволюції”, світла, що є відмітним для Шамбали, і використанні антахкарани, у міру того як вона проходить (якщо можна використовувати цей термін) через душу і таким чином виносить людську, але вже одухотворену свідомість в області ієрархічного досвіду у зв'язку з Шамбалою.

Формула Три пов'язана з певними змінами в егоїчному лотосі. Ці зміни можуть бути неадекватно передані словами Стародавнього Коментарю:

“Існує те, що усередині спалаху часу трансмутує знання в мудрість; існує те, що усередині області простору змінює чутливість в любов; існує те, що перетворить жертву в блаженство, в якому немає ні часу, ні простору”.

Ідея сенсу, причини і буття лежить в основі символіки або значення формули, якої ми торкнемося в цій інструкції. Важко представити ці стародавні символи або символічні фрази в такій формі, щоб вони передавали свій сенс через мову слів. Така трудність майже непереборна відносно третьої формули. Причина цього в тому, що дана формула зберігалася у вигляді звуків або (якщо можна використовувати такий сумнівний вислів) у вигляді сповіщених слів. Вона не ввірялася написанню, як це було з двома попередніми символічними формулами. Все, що можна зробити, це передати сенс цих великих звуків або співзвуч, скомпонованих разом і розбавлених певними дуже стародавніми фразами. Відомо, як важко виразити значення звуку ОМ. Тут же ще важче завдання; людське мислення поки що мало прикладалось до цієї Формули, а щодо Священного Слова багато що було дано.

Третя формула торкається Часу і свідомості духовної людини, яка не обізнана про розділення, про градації в часі і просторі, і про чари Великої Ілюзії. Вона торкається факту безсмертя і непорушної безперервності свідомості і життя. Це та формула, яка – при третьому посвяченні – проводить трансформацію, котра настає, коли усвідомлюється Вічне Тепер, а безперервність обізнаності і тотожності бачиться як аспект Буття. Ця формула була названа одним з Вчителів “насінням всіх філософій”, і в цій фразі є пояснення предмету – за умови знання читачем того, що таке філософія.

У свідомості посвяченого, який використовує цю формулу, видаючи необхідні звуки і ретельно вимовляючи в належному місці стародавні слова (їх тут можна дати), звучать шість думок. Ці шість думок покажуть намір формули настільки ясно, наскільки це можливо. Якщо тримати в свідомості думку про сенс як світло життя, про причину як дихання досвіду, і Буття як ініціатора всього існуючого – тоді можна отримати деяке бачення, в свідомості виникне смутне уявлення, і виявиться певна сила збагнення. Вчителі використовують цю формулу при зустрічі із смертю в тій або іншій формі (і ці слова повинні розумітися буквально). Йдеться не про смерть, як вона може впливати на Них, але смерть, як вона впливає на створений Богом всесвіт, проводячи звільнення або закінчення, чи ж відкриття дверей до нового життя і закриття циклу прояву, цивілізації, раси або нації.

Отже, нижче містяться шість визначальних думок, які посвячений утримує в своїй свідомості, коли використовує дану формулу – більш стародавню, ніж Станси Дзіан:

 1. Бог Є. Господь вічно стоїть твердо. Тільки Буття існує. Нічого більше немає.
 2. Час Є. Буття сходить в прояв. Творення є. Час і форма потім узгоджуються. Буття і час не узгоджуються.
 3. Єдність Є. Той, хто знаходиться посередині, виступає вперед, знаючи обох – час і Бога. Але час руйнує Того, хто в серединній крапці, і лише Буття Є.
 4. Простір Є. Час і простір взаємно відгукуються і вуалюють Того, хто стоїть позаду. Чисте Буття Є – непізнане і таке, що не боїться, незачеплене, вічно незмінне.
 5. Бог Є. Час, простір, Той, хто в серединній крапці (з формою і процесом), йдуть, та все ж навіки залишаються. Чистої причини потім достатньо.
 6. Буття волає і говорить: ... (неперекладно). Смерть роздроблює все. Існування зникає, проте все навіки залишається – незачеплене, незмінне таке ж. Бог Є.

Всі ці шість фраз мають свій власний символ в кінці кожної одиниці думки (якщо їх можна так назвати). Не можна дати ці символи і не можна вказати акорди, на яких видаються фрази. Тут була дана спроба вказати одне із значень формули, але не дано перекладу або переказу. В міру роздуму над шістьма повідомленими твердженнями, слід дати їм інтерпретацію, яка прийде з трьох світів: світ сенсу вкаже на практичне застосування, світ причин дасть просвітлене розуміння, а світ  буття (якщо учень просунеться достатньо далеко) здійснить включення в ціле. Ці формули не мають ніякого  відношення до осіб або душ, що знаходяться в глибинах втілення і ототожнених з формою в трьох світах; вони торкаються світового руху, великих універсальних процесів і людського прогресу (в цілому) у напрямі до божественного.

Формула Чотири специфічно впливає на “коштовність в лотосі”, будить її до життя. Це здійснюється (за допомогою викликаних наслідків) на трьох планах в трьох світах і здійснює такі зміни в семи колесах (центрах), що “динамічна крапка в центрі кожного колеса поглинає менші точки сили, і все колесо починає повертатися навколо самого себе”.

Значення і навіть формат цих формул настільки важко передавати в словах, що можливим є вказати всього лише на малу частину їх значення. Тоді в думках читача побудується принаймні концепція цих формул. Вони є представленнями ідей по лінії Другого Променя, що приходять з рівня душі. Коли розглядається активність другого аспекту, нам говорять, що Бог – це геометр, що за екзотеричним проявом знаходиться тонка геометрична форма. Ці форми передають учням окультизму символізм світу сенсу. За математикою, геометричними кресленнями і нумерологією, яка намагається (дотепер вкрай невдало) передавати істину і таємничим чином обумовлює творчу роботу, знаходяться певні формули, які виражають значення, намір, сенс. Три з числа цих формул ми стисло розглянули. Взагалі кажучи, ці три формули обумовлюють еволюційний процес за допомогою форм, які є результатом правильного вживання цих формул таким чином, що директива дається. Тому три вже розглянуті директиви втілені і виражені в якнайдавнішому призовному кличі в світі, і (завдяки старовині цього заклику) вони дають напрям, який ніщо не може змінити; умови, які виникають в результаті цього, неминучі:

Формула I............... Веди нас від тьми до Світла.

Формула II...............Веди нас від нереального до Реального.

Формула III..............Веди нас від смерті до Безсмертя.

Вони приводять нас до викладу наступної формули і роздуму над її сенсом:

Формула IV..............Веди нас від хаосу до Краси.

Ця формула передається у формі символу – що знаходиться в такому постійному русі, що дуже важко описати або примусити його ожити в уяві учня.

Перед дослідником постає квадрат або прямокутник, складений з калейдоскопічної маси колірних відтінків, що зароджуються, рухомих, пульсуючих і таких, що знаходяться в постійному невимовному змішанні. На квадрат накладено випромінююче сонце з ореолом, складеним з семи кольорів спектру; вони випромінюються з сонця регулярними ритмічними імпульсами і створюють дивовижне виблискування кольорів. За квадратом бачиться змішання кольорів густого, блискучого вигляду і якості; виникаюча прекрасна (навіть при всій своєї багатошаровості) схема є напівпрозорою, тонкою, випромінюючою і живою у відтінках. Важчий нижній шар виразно бачиться крізь цю напівпрозору схему. Дія цієї формули різна відповідно до поляризації того, хто її бачить і вивчає. Якщо він сфокусований в особистості, і тим самим обумовлений своїм особистісним Променем, на його свідомість впливатиме один тип енергії; якщо він свідомий і сфокусований в душі, впливатиме інший тип енергії. Так з'являться дві різні картини. Обидві вони правильні, але інтерпретуючі агенти будуть різними.

Дана формула, що ретельно розглядається і вивчається протягом ряду років, стане ключовою формою, завдяки якій увагу учня привернуть аспекти творчого процесу, а також одкровення щодо деяких божественних завдань, що мають об’ємніше і багатше за своїми наслідками значення, чим це дотепер ним усвідомлювалося. Тут варто нагадати, що ці формули не є символами того, що вже є; вони – ключові форми для вказівки на те, що може бути або буде – дуже істотна відмінність, яку слід пам'ятати. Вони суть символи майбутнього, а не минулого; вони пророчі, а не підсумовуючі; вони відкривають те, що знаходиться на шляху до прояву як наслідок божественної думки, а не є наочними представленнями того, що вже є.

Отже, їх нелегко уловити і інтерпретувати; тільки активність інтуїції дасть учням здатність розуміти і просуне їх в нову спонукальну область причин. Це завдання може виявитися важким, але для учнів, підготовлюваних до посвячення, воно має найбільше значення, оскільки робота над ним буде поступова полегшувати їх входження в світ причин і вихід зі світу наслідків. З усього сказаного можна також побачити, що ця формула співвідноситься із Законом Карми; фактично, в стародавніх записах, звідки узяті ці формули, Формула IV містить символ одного з чотирьох Владик Карми в чотирьох кутках вищеописаного квадрата або прямокутника. Іноді її називають формулою “Сонця на Квадраті”. Все, що дане тут, має характер натяку і призначається для розвитку в учнів здатності користуватися інтерпретуючим відчуттям – це одне з нових відчуттів, невідомих людині на рівні досвіду; проте воно приховане в кожному з нас.

Формула П'ять будить Волю, проте будь-які інтерпретації такого пробудження стануть можливими лише після того, як попередні чотири формули здійснять свій вплив на учня, і відбудуться необхідні внутрішні зміни.

В деяких випадках можна сказати, що формули є спробою просунутих прагнучих утримати в належних межах одкровення, яке вислизає. Формули, виражаючи минуле, указують на одкровення і привчають мислячого прагнучого залишатися в світі сенсу, тому що саме в цьому світі він повинен вчитися працювати і жити; саме з цього світу він повинен почати зараз працювати в двох напрямах в часі і в просторі, оскільки світ сенсу – це переддень “Круга Звільнення”. Входження в “Круг Звільнення” завжди здійснювалося  посвяченими окремо, і так було протягом століть, але тепер – вперше – в нього входить саме людство як ціле. Цей факт є результатом досвіду війни 1914-1945 років. Людство, що входить у вказаний круг, зіткнеться з першим головним уроком: Спільністю Єдиного Життя. Така форма уявлення буде легше визнаватися масами, ніж такі слова, як Община, Взаємовідносини, Братерство. Життя, і його зрівноважуючий партнер, Смерть, є для мас старими і дуже знайомими аспектами загальної життєвості; для них відправна крапка у всякому одкровенні є життя, а результат всякого одкровення є смерть, або зникнення покривів.

Формула п’ять складається з трьох тісно зв'язаних слів, і тема, з якою повинен стикнутися вивчаючий, описує природу взаємозв'язку, який вказується не словами, але самою суттю того, що їх співвідносить. Це не очевидний взаємозв'язок, а езотеричний. Його тонкий сенс прихований за зовнішніми словами і відкриватиметься інтуїцією.

Сонце ... Тьма ... Антахкарана

Ці слова, будучи розташованими в правильному порядку, складають одну з найбільш могутніх магічних і мантричних формул. Остання має тонкий, але цілком визначений зв'язок з третім посвяченням, але зараз це не та крапка, з якою обов’язково треба себе розглядати; нам треба розглянути створений трикутник і лінії сили, що приводяться в рух, коли правильне слово знаходиться на вершині трикутника.

Ключ до правильної орієнтації мислення лежить в усвідомленні троїстого аспекту Сонця, єдності реальності і подвійній природі антахкарани. Більшого не можна сказати; учням самим належить освоїти формулу і витягнути на поверхню її приховане значення. Відповідно до натяків, даних у зв'язку з іншими чотирма формулами, ключова нота цієї формули буде такою:

Формула V..............Веди нас від індивідуального до Універсального

Формула Шість іноді називається “словом смерті”. Вона відкидає деструктивний ефект процесу смерті, який весь час йде усередині механізму учня або посвяченого. Смерть продовжує свою необхідну роботу, але вона вже не деструктивна по дії. Ця формула ніколи раніше не видавалася учням, проте тепер про неї можна згадувати, тому що в Епоху Риб влада фізичної смерті нарешті безумовно зломлена, а значення Воскресіння відкрито. У такому езотеричному відкиданні смерті знаходяться глибоко приховані і вражаючі причини двох стадій світової війни (1914-1945), і в даній формулі поміщено значення “Боротьби за свободу” народів світу. Іноді вона називається “формулою звільнення”.

   

ТОЧКИ ОДКРОВЕННЯ

Стадія розпізнавання одкровення, яке надається посвяченому в головні Містерії, сама по собі ділиться на менші фази. Можна вважати, що їх три, хоча багато що залежить від посвячення, яке приймається, і Променя підготовлюваного учня. Це:

 1. Стадія Проникнення. Відноситься до проходження через світову мару і, тим самим, досягнення двох цілей:

а. Світло Духовної Тріади спрямовується в свідомість посвяченого через антахкарану, так що План для людства і божественна Мета відносно планети стають яснішими. Це ініціює зв'язок з Шамбалою.

б. Частина світової мари таким чином розсівається, в результаті відбувається прояснення астрального плану і здійснюється служіння людству. Кожен учень, який приходить до розпізнавання одкровення для посвяченого, вивільняє світло і розсіює частину мари, яка засліплює маси людей. Учень Шостого Променя набагато довше затримується на цій стадії проникнення, ніж учні інших Променів, але це лише в даному світовому циклі.

 1. Стадія Поляризації. Це стадія, на якій допущений в світло посвячений, проникши крізь щільні тумани і хмари світу мари, раптово усвідомлює, що саме він тільки що зробив, і займає міцну позицію, стаючи правильно орієнтованим у напрямі бачення (або, іншими словами, у напрямі Шамбали). Одна з речей, яку слід уловити, полягає в тому, що посвячений – як точка ієрархічного життя (на периферії Ієрархії, або усередині круга, або в центрі) – становить певну частину ієрархічного зусилля. Це зусилля безпосередньо орієнтоване на великий центр життя – Шамбалу. Вивчаючі схильні вірити, що Ієрархія орієнтована у напрямі людства. Це не так. Члени Ієрархії відгукуються на людську потребу, коли вимога ефективна, і є хранителями Плану, але вся ієрархічна група орієнтована на перший аспект, що виражає Волю Логосу і що виявляється через Шамбалу. Учень повинен робити дві речі: поляризувати свою позицію через встановлення правильних людських відносин і в той же час ставати свідомим, практикуючим членом Царства Божого, Ієрархії. Так і посвячений – на вищому витку спіралі – повинен встановлювати правильні відносини з Ієрархією і одночасно ставати тим, хто усвідомлює Шамбалу.

Ця поляризація, або точка сфокусованого зусилля, чи ж досягнута орієнтація, є базовою ідеєю, лежачою в основі фрази “Гора Посвячення”. Посвячений “укорінює свої стопи на вершині гори і з цієї високої точки сприймає думки Бога, споглядає образи усередині Розуму Бога, слідує за оком Бога від центральної точки до зовнішньої мети і бачить себе як все, що є, та все ж всередині цілого”.

 1. Стадія Осадження. Таким чином, ототожнивши себе за допомогою проникнення і поляризації з Планом і з Волею Бога (яка є ключем до Шамбали), він потім приступає – в результаті потрійного розпізнавання – до здійснення своєї участі в матеріалізації Плану і привнесення в зовнішній прояв цього Плану відповідно до своєї здатності. Так він стає, перш за все, аванпостом Ієрархії (що обов'язково має на увазі сприйнятливість до енергії Шамбали) і у все зростаючій мірі Агентом Світла – Світла універсального, або Світла Монади.

Багато що з того, що зараз говориться світовими лідерами і працівниками, що служать, в кожній нації, є вказівкою на неусвідомлюваний відгук на енергію Шамбали. До кінця століття і під час перших декількох десятиліть двадцять першого століття буде повідомлене подальше вчення про Шамбалу. Зусилля абстрактного розуму людини стане прямувати на збагнення Шамбали, так само як в даний час мета учня – це досягнення ієрархічного контакту. Мара зникає; ілюзії знаходяться в стані розсіювання; стадія проникнення в новий вимір, в нову фазу зусилля і досягнення все більше заявляє про себе.

Одкровення рідко вторгається в свідомість учня у всій своїй довершеній красі; це поступовий процес, що постійно розкривається. Три слова, які дані як покажчики на його стадії, торкаються індивідуального учня або посвяченого і виражають стадії дії одкровення на його розум. Паралельно існують і внутрішні причини, які відповідальні за зовнішні стадії Проникнення, Поляризації і Осадження. Це:

 1. Стадія точки світла, яка “просувається”.
 2. Стадія правильного напряму (або фокусування) могутності, яка “просувається”.
 3. Стадія духовного поштовху.

Тут перед нами знову ілюстрація процесів Заклику і Відгуку і їх взаємодії, а також встановлення потрійного взаємозв'язку між внутрішньою реальністю і зовнішньою людиною, учнем на своєму власному плані; активність відгуку має настільки могутню природу, що проводить відповідні екзотеричні зв'язки і вираження. Насправді тут показана фаза роботи Закону Причини і Наслідку, що виявляється у вельми ілюстративній манері. Коли Закон Карми робить свою присутність відчутною на зовнішньому фізичному плані, перед нашими очима виникає свідоцтво трьох стадій “Проникнення”, ”Поляризації” і “Осадження”. В той же час на внутрішніх планах і через існування внутрішньої реальності маємо три відповідні стадії “Світла, яке Просувається”, “Правильного Напряму” і “Поштовху”. Тут нам дається вказівка на тісний взаємозв'язок зовнішнього і внутрішнього, що приводить до стану, в якому учень створює ситуацію, аналогічну фазі, – довгій фазі – породження ним самим власної карми і її кінцевого осадження в (так звану) “критичну” подію, що трапляється з ним на фізичному плані.

 

В голові прогресуючого прагнучого існує механізм великої сили, здатний контролювати життя особистості. Він включає:

 1. Третє око, яке є не шишковидною залозою, але її ефірною відповідністю. Цей механізм відгукується на дію направляючого ока душі.
 2. Праве око і ліве око, які – символічно кажучи – беруть енергію, що приходить, і ділять її на два потоки, відповідні в ефірній матерії буддхі-манасу.

а. Праве око……… духовна енергія. Буддхі.

Чистий розум. Розуміння.

б. Ліве око………….ментальна енергія. Манас.

Субстанція думки.

Саме свідоме використання цих енергій і осмислене використання даного троїстого механізму є метою посвяченого до третього посвячення. Він вчиться свідомо і точно направляти силу через потрібний орган, діючи так, як працює душа – в повній свідомості – на своєму рівні, але настільки повно ототожнившись з своєю особистістю, що механізм (розвинений тепер в особистості) може бути використаний в роботі Ієрархії.

Тепер розширимо цю концепцію, згадавши часто вживану фразу “Усевидюще Око”. Вона відноситься до здатності планетарного Логосу проникати баченням у всі частини, аспекти і фази (у часі і просторі) Свого планетарного провідника, який є Його фізичним тілом, і ототожнювати Себе зі всіма реакціями і сприйняттями Свого створеного світу, розділяючи з повним знанням всі події. За допомогою чого Він, на Своїх власних високих рівнях, робить це? Через який механізм Він так “бачить”? Який Його орган бачення? Яка природа погляду, за допомогою якого Він  контактує з сімома планами Свого проявленого всесвіту? Який орган, використовуваний Ним, відповідає третьому оку людини? Відповідь наступна: Монада для планетарного Логосу те ж, що третє око для людини; це стане ясніше, якщо пригадати, що наші сім планів є тільки сімома підпланами космічного фізичного плану. Монадний світ – так званий – і є Його орган бачення; це також Його направляючий агент життя і світла, які повинні бути спрямовані у феноменальний світ. Так само Монада для особистості в трьох світах також є джерелом життя і світла.

Отже, для духовної людини існують три органи одкровення:

 1. Людське око, що дає “прозріння” у феноменальний світ, яке діє в світлі і приносить одкровення про навколишнє середовище.
 2. Око душі, що приносить одкровення про природу внутрішніх світів, про царство Бога і божественний план.
 3. Центр усередині Єдиного Життя, яке ми називаємо майже безглуздим словом “Монада”, іскра усередині єдиного Вогню. На кінцевих стадіях посвячення Монада відкриває мету Бога, волю планетарного Логосу і двері на Шлях Вищої Еволюції. Цей Шлях веде людину за космічний фізичний план на космічний астральний план, в світ божественної сприйнятливості, про який ми не можемо мати ніякого доступного розуміння, але у напрямі якого ми робимо початкові кроки, розвиваючи свідомість.

 

У міру того як людина-особистість, людина-учень, людина-посвячений поступово вступає в потік життя, крок за кроком приходить і одкровення, розкриваючись від однієї великої фокусної точки до іншої, поки не залишається більш нічого, що повинно бути відкрито.

У всіх цих духовних точках кризи, або точках сприятливої можливості для бачення, нового духовного прозріння і одкровення (оскільки це те, чим точки кризи є в реальності), думка про подолання – перше, що повинно привернути увагу. В зв'язку з цим використовуються слова “стадія проникнення”; думка, що передається ними посвяченому розумінню, означає розширення боротьби, яку неофіт веде за досягнення внутрішнього контролю і, потім, за використання розуму як прожектора для проникнення в нову область обізнаності і розпізнавання. До розпізнавання відносяться, крім усього іншого, правильна інтерпретація і правильне відношення до того, що бачиться і сприймається. Всяке одкровення включає концепцію “цілісного бачення”, або синтезу сприйняття, після якого приходить розпізнавання того, що бачиться і сприймається. Саме розум (або здоровий глузд, як він звичайно називається) використовує фізичні відчуття сприйняття, одержуючи завдяки об'єднанню їх внеску, “цілісне бачення” і синтез сприйняття феноменального світу відповідно точці розвитку людини, її ментальної здатності розпізнавати, правильно інтерпретувати і правильно співвідносити те, що було передане їй за допомогою діяльності п'яти відчуттів. Ось що мається на увазі, коли ми вживаємо вираз “око розуму”, і ця здатність – в найрізноманітніших градаціях – є загальним надбанням людства.

На пізніших стадіях, як ми відзначили вище, людина використовує “око душі”; воно відкриває їй світ тонших явищ, царство Бога, або світ душ. Тоді виливається світло інтуїції, приносячи здатність розпізнавати, правильно інтерпретувати і співвідносити.

Одкровення торкаються посвяченого і його роботи, яка миттєво усвідомлюється ним у момент проходження посвячення. Всюди життя людей наповнене одкровенням, розпізнаваним або не розпізнаваним; можна сказати, що мала частина сущого не є одкровенням, хоча значення більшості таких одкровень невелике – але не їх сполучена послідовність. Можливо, їх краще розглядати як “поле одкровення”, або область свідомості, в якій одного разу будуть побачені п'ять головних точок одкровення – побачені, уловлені, і зрозуміли; вони є субстанцією, що має в собі те живе щось, яке є призовним для світла. Це матеріальний субстрат, який здатний відгукуватися “просвітленим відгуком”, демонстрованим посвяченим, коли він сам навчився генерувати п'ять точок одкровення. Ці п'ять точок не повинні змішуватися з п'ятьма посвяченнями. Вони дійсно співвідносяться з ними, але їх правильний порядок сам по собі є одкровенням, і жодне з них не може бути застосоване до якого-небудь окремого посвячення. Фактично можна сказати, що всі п'ять застосовні до кожного посвячення, указуючи – оскільки посвячений може сприймати і утримувати їх – на п'ять аспектів божественної активності; вони за природою своєю є п'ятьма способами, або техніками, майбутньої роботи, яка повинна виконуватися посвяченим в період між посвяченнями. Цитата із Стародавнього Коментарю може розглядатися як ключ до всієї цієї техніки:

“Учень підіймається на гору, на п'ять її піків, освітлених Сонцем, які приховують інші два.

Від точки до точки йде він, і Шлях весь час рухається вгору – з тьми в світло, з непрохідних чагарників на відкрите місце, від ночі до світанку.

Від точки до точки йде він, і в кожній точці одержує нове одкровення. Піків гори – п'ять, і у міру підйому на кожен пік він п'ять разів сприймає світло. П’ять і ще п’ять, і знову п’ять і ще п'ять, доти поки п’ять п’ятірок не принесуть йому світло. Десять знаходяться попереду, але це його поки не торкається”.

Все це означає (якщо зводити до відкритої фактичної картини), що для учня існують п'ять посвячень, і ще два чекають Вчителя, складаючи всього сім посвячень; перед кожним посвяченням – кажучи символічно або фактично – є п'ять великих одкровень, що дає в сумі двадцять п'ять, з десятьма, які пізніше повинні бути зареєстровані Вчителем.

Проте ця техніка формулюється самим посвяченим, а не накладається на нього усередині Ашраму або спостерігаючи Вчителем. Всі ці точки одкровення торкаються також техніки творчості і указують Вчителю на природу творчої роботи, з якою Він – згідно закону, Променю, і в співвідношенні з Сімома Шляхами – врешті матиме справу.

Загальна тема охоплювалася в чотирьох групах думок, або чотирьох групах представлених ідей.  Ще раз звернемо на них увагу:

 1. П'ять Точок Одкровення. З них три вже були дані:

а. Енергія. Думка. Спрямовувана Енергія.

б. Воля. Вираження. Жертвопринесення. Жертва.

в. Монада. Універсальність. Позапланетне Світло.

 1. Способи інтерпретації Точок Одкровення:

а. Ментальний, окультний, духовний, ієрархічний і тріадний підхід, що відкриває факти.

б. Витікаюче з них п’ятискладове значення, обумовлюване процесом посвячення.

в. Подальші реакції посвяченого, що впливають на його повсякденне життя, служіння і ашрамну активність.

г. Зародок, насіння, ключ або властива призовна потенційність, яка виявиться, коли будуть задіяні три попередні групи підходів. Ця потенційність стане розроблятися пізніше.

 1. Внутрішня Суб'єктивна Техніка:

а. Стадія точки Світла, що “просувається”.

б. Стадія правильного спрямування світлової могутності.

в. Стадія духовного поштовху.

 1. Зовнішня Об'єктивна Техніка:

а. Проникнення.

б. Поляризація.

в. Осадження.

 

Розглянемо одкровення і їх зв’язок з посвяченнями.

 1. Енергія слідує за думкою, і око направляє енергію.

Включає фізичний план.

Пов'язана з першим посвяченням.

Відноситься до центру аджна і так званого третього ока.

 1. Воля є вираз Закону Жертви.

Включає астральний план.

Пов'язана з другим посвяченням.

Відноситься до серцевого центру точці Світла, що просувається”.

 1. Монада для планетарного Логосу є те ж, що і третє око для людини.

Включає ментальний план.

Пов'язана з третім посвяченням.

Відноситься до головного центру, світла Мети.

 1. Мета по суті є лише енергія, що звільняється в межах Дорадчої Палати, де вона повинна прийняти форму.

Включає буддхічний, або інтуїтивний, план.

Пов'язана з четвертим посвяченням.

Відноситься до горлового центру. Світло на Шляху.

Потім слідує п'яте одкровення, що полягає в наступному:

 1. Коли світло семи Променів сплавляється з світлом Сьомого Променя, тоді може бути пізнане божественне світло.

Включає атмічний план.

Пов'язана з п'ятим і шостим посвяченнями.

Відноситься до центру альта. Позапланетне світло.

  

НАТЯКИ

Натяки, які Вчитель давав раніше, торкалися здебільшого побудови або зміни характеру чола і його пробудження. Це завдання більше не складає предмету натяків для сучасного учня; він сам знає достатньо, щоб працювати над своїм характером, і проникає за межу внутрішнього світу власним зусиллям і з властивим йому умінням. Таке сьогодні правило для більшості прагнучих. Натяки типу тих, що будуть дані нижче, легко зрозуміти поверхнево, але вони мають не тільки очевидний сенс, оскільки вони торкаються служіння, а також загальнолюдських і планетарних справ, і для них можливі декілька інтерпретацій – відповідно до  точки розкриття і променевого типу.

Кожний з цих натяків може, фактично, скласти тему цілої книги, а пошук їх значення задіює все ментальне і інтуїтивне сприйняття учня. Випробовувані учні можуть добре бачити, уловлювати і розуміти безпосередньо очевидне значення. Проте учні прийняті можуть дійти до набагато глибших сенсів, до яких зараз і притягується групова увага.

Доступне значення застосовується для тренування і розкриття індивідуальних прагнучих, і тому відповідає стародавньому способу застосування натяків Вчителями Мудрості. Глибше значення бачиться не так легко і торкається ієрархічного враження, що включає необхідний Ашрамний намір і його осадження в процесі служіння. Саме тут знаходяться найважливіші Точки Одкровення; саме в цьому полягає причина, із-за якої тут так сильно акцентується ця малозрозуміла тема одкровення.

Натяк має безліч інтерпретацій, відповідних точці еволюції і рангу учня. Міняючи метод підходу до натяку, Вчитель може регулювати здатність учня рухатися вперед і досягати свого законного статусу. Якщо учень осягне факт, що кожна посвячена група збагачує Ашрам своїм призовним одкровенням, тоді він набагато ближче підійде до бажаного рівня свідомості.

Учні завжди повинні пам'ятати три речі:

 1. Натяк у наш час торкається групи – її взаємовідносин, її сплавлення, її посвячення і її служіння.
 2. Натяк призначений для того, щоб навчити учнів чомусь новому в їх досвіді, навіть якщо – як теорія – він може здаватися дуже знайомим.
 3. Натяк, як і все інше в окультному ученні, містить сім інтерпретацій, які можна грубо розділити на три. Це інтерпретації для випробовуваного учня або прагнучого, для прийнятого учня, і для Вчителя або вищого посвяченого. Та інтерпретація, яка вказується тут, торкатиметься значення для прийнятого учня.

Учень на випробуванні може осягнути значення натяку, що зрозумілий в термінах трьох світів; тобто він в змозі зрозуміти його фізичне застосування, його емоційний вираз відданості, і його ментальне формулювання; прийнятий учень повинен інтерпретувати і застосовувати натяк в термінах Плану, направленої енергії і Ашраму в тому ступені, в якому останній існує для служіння людству. Ми вивчаємо сім Променів; проте, не слід витрачати свій час, намагаючись розписати сім натяків по семи Променях або семи принципах. Працювати з цими натяками в термінах семи Променів можуть учні на всіх Променях, якщо побажають; але сім променевих інтерпретацій повинні бути використані в кожному натяку, що є завданням дуже обширним для нашого нинішнього зусилля.

Дані сім натяків використовуються у всіх семи Ашрамах як навчальні заходи; учні у всіх Ашрамах, і отже на всіх Променях, вникали в значення і приходили до одкровення. Ці сім натяків в їх простому сучасному трактуванні дані тут. Водночас розглянемо їх в більш езотеричному представленні – так, як вони зберігаються в Архівах Ієрархії.

 

 1. Зміни, здійснювані в Ієрархії, є роботою учнів світу. Чому саме учнів?
 2. Людське планування у світовому масштабі є сьогодні першою вказівкою на виникнення вольового аспекту. Чому це так?
 3. Перед учнями у всіх Ашрамах стоїть завдання одночасної “модифікації, кваліфікації і адаптації божественного Плану”. Чому це так? Чому План не накладається?
 4. Посвячений знає тому, що він працює. Що цей натяк означає для вас?
 5. Ключ до правильної інтерпретації натяку можна знайти, пов'язавши натяк з ідеєю спрямованості в часі і просторі.
 6. Учень повинен розпізнавати натяк, який пов'язаний з його точкою свідомості. Зусилля Вчителя полягає в тому, щоб вказати на зв'язок між посвяченням і одкровенням.
 7. Однією з ознак готовності до посвячення є здатність бачити розширюване і включаюче Ціле і реєструвати той закон, який трансцендується, коли частина включається в Ціле.

Перший натяк торкається змін, спричинених роботою, виконаною в Ашрамах, які входять до складу єдиного великого Ашраму Ієрархії. Результатами такої роботи може бути встановлення тіснішого зв'язку з Санатом Кумарою і Його Дорадчою Палатою. Ці зміни стануть наслідком роботи, виконаної світовими учнями – у втіленні або поза втіленням. Слід роздумувати над значенням твердження, яке свідчить, що зміни здійснюються за допомогою активності учнів. Йдеться не про старших учнів, а про учнів на випробуванні і прийнятих учнів. Можна природним чином припускати, що ініціатива здійснення необхідних змін виходить від Вчителів, або Христа, або навіть від Саната Кумари. Проте це не так. Чому? Яка ідея стоїть за цим простим твердженням? Світові учні є посередниками між Ієрархією і Людством. Вони є продукт людського зусилля в даний момент; вони встановлюють темп людського розкриття; вони, отже, знаходяться в тісному зв'язку зі свідомістю раси людей. Саме якість нових учнів, швидкість, з якою люди знаходять свій шлях в ряди учнів, і вимогу, яку працюючі в світі учні формулюють від імені людства (знаючи його), приносять необхідні зміни. Вчителі тренуються в мистецтві розпізнавання, що є вершиною практики спостереження. Вони завжди готові здійснити необхідні зміни в техніці або в курсі навчання, якщо людська природа переростає старі представлення вічної істини. Необхідність в цьому вказується Їм Їх учнями, і тоді Вони ініціюють необхідні зміни. Якщо останні відбуваються під час кризи, мають місце важливі наслідки, які визначають умови на декілька тисяч років наперед, тоді вся Ієрархія збирається на конклав.

Натяк І: “Зміни, що відбуваються в Ієрархії, є результатом роботи учнів світу”.

Тут перед нами вельми просте, але таке, що явно бентежить за своїми висновками, твердження. Його стародавнє формулювання в Архівах виражене у формі розпорядження Вчителю і звучить так:

“Розглядай і розпізнавай зміни в серцях людей, і змінюй правила, у міру того як люди з часом та із зміною циклів наближаються до Ашраму. Ашрам не стоїть нерухомо. Нове життя вливається в нього з іншого боку”.

Одне з найбільш важких завдань, які чекають Вчителя, полягає в тому, щоб навчити людей думати про Ашрам і діяти, служити, мислити і закликати так, як це природно робив би член Ашраму. Тому в процесі вивчення двох версій даного натяку виникають дві думки:

 1. Що Закон Зміни управляє Ієрархією так само, як він управляє Людством.
 2. Що учень, який функціонує згідно з цим законом, повинен робити наступне:

а. Враховувати зміни, що постійно відбуваються, у власній особистості.

б. Адаптувати себе до швидко змінюваних подій, що відбуваються усередині Ієрархії.

в. Робити внесок в інтелектуальну циркуляцію і напрям нових енергій, що виливаються в Ашрам і через Ашрам. Він добивається цього за допомогою усвідомлення себе як центру змінюваних енергій. У такий спосіб працює Ієрархія.

Нинішні ашрамні методи свідчать про період різкої зміни, регулювання і реорганізації. Завжди вірний окультний закон, що свідчить: “Як вгорі, так і внизу”, тому реорганізація планетарних справ, що має місце в даний час, частково є наслідком змін, здійснюваних в Ієрархії двома головними чинниками:

 1. Вищим і більш інтелектуальним типом учня, пов'язаного тепер з Ашрамом, і його інстинктивною вимогою групової роботи і групового розпізнавання.
 2. Новими енергіями, що виливаються через Шамбалу в Ієрархію; вони мають поза-планетну природу, і їх джерело виражається головним чином в розкритті якості Водолія нинішнього циклу; ці енергії наполегливо виганяють енергії Епохи Риб.

Тому з позиції шукаючого учня перший натяк (у одному з його глибших значень) дає три напрями для роздуму або медитативного споглядання; ця Еволюційна Зміна, Реорганізація і Групова Відповідальність.

У них неухильно присутня концепція служіння, здійснюваного Ієрархією. Вказаний шлях до зміни світу; підкреслюється той факт, що Ієрархія є місцем зустрічі енергій, і – в свідомості учня – ці чинники починають виникати як живий вихор сили, що сприймає, розподіляє і підпорядкований порядку, – тому порядку, що є фокусуючою волею багатьох Ашрамів усередині єдиного Ашраму. У цих Ашрамах працюють групи учнів, спочатку сліпо і без розуміння, але з відчуттям розпізнавання, співвідношення і напряму, що все більш росте. Оскільки вони працюють для Плану на фізичному плані, вони приносять з собою в Ашрам явне відчуття і виразне усвідомлення основних змін в людській свідомості, які є безпосередніми результатами світових справ; виходячи з їх реакції, якості їх розпізнавання насущної потреби і зусилля представляти істину в термінах “оновленого розуму” – як це окультно називається – Вчитель Ашраму може міняти Свою техніку, використовувати нові ідеї для сприйнятливого розуму, і таким чином регулювати швидкість взаємодії з людством, котре швидко розвивається, і тими, з ким Йому доводиться мати справу.

Одна з ідей, яку учень повинен засвоїти в процесі свого роздуму над цією проблемою, полягає в тому, що він вже є частиною Ієрархії, і одночасно – частиною людства, що бореться і страждає. Тому він не самотній і не ізольований; він – частина Ієрархії, тому що “увійшов разом з своєю групою”; це – факт, навіть якщо йому не вдається осягнути всі висновки цієї фрази. В той же час він засвоює, що тільки в тому ступені, в якому він розвинув групову свідомість і починає функціонувати як “злитий з групою”, він може дійсно входити в тісніші і життєво корисні відносини з Ашрамом, до якого належить.

Другий натяк вказує наступне. Людство настільки успішно розвивалося, що сьогодні цілі і теорії, завдання і наміри, виражені в мисленні людей, в їх книгах і статтях, показують: вольовий аспект божества, в своєму першому зародковому прояві, почав робити свою присутність відчутною. Підйом мас і їх рішучість подолати труднощі і всі перешкоди, щоб досягти кращого стану світу, указують саме на це. Революції минулих двох сторіч є знаками прояву духовного аспекту. Цей дух є життя і воля; світ сьогодні демонструє знаки нового життя. Приклавши це до сьогодення і поточних подій, можна побачити шлях, по якому рухається світ під натхненням духовної Волі.

Натяк ІІ: “Людське планування сьогодні є однією з перших ознак прояву аспекту Волі”.

Так звучить цей другий натяк. Він виглядає як відносно просте і навіть банальне твердження, тому що дає насправді лише загальну ідею і короткий вираз стародавньої формули. Формули, що повідомляються кандидату на посвячення як натяки, фундаментально є за своєю природою інструкціями Вчителю і забезпечують в сукупності послідовність повчань і поступове розкриття істини. Цей факт стає більш очевидним, якщо привести тут оригінальний текст в тому вигляді, наскільки його можна передати, переносячи в слова те, що спочатку є словесними символами, або ідеограмами:

“Коли потік напряму помічається тим, хто шукає внутрішньої сторони, тоді хай Вчитель вкаже узор. Потім слід чекати результатів. Це може тривати довго. Результати не досягаються діями одинаків; вони виявляються, коли багато хто на Землі відгукується на те, що приходить з вищого Центру через Єдиного. Вони роблять це сліпо, поки знаходяться на початковій стадії; пізніше вони рухаються точно і в правильному напрямі. Так змінюється стан справ на Землі”.

Твердження, що стосується планування, концентрує увагу прагнучого на фізичному плані; тоді він починає бачити те, що іменується “вказівниками напряму”; він бачить їх в термінах насущної мети людства і починає усвідомлювати ту малу роль, яку може грати сам за допомогою співпраці з таким плануванням – або, можливо, за допомогою заперечення його. Рішення в обох випадках залежить від його базису, тренованості, обставин і переконань, а також від його здатності робити вибір. Все це визначає можливості його просування. Звичайно прагнучий вельми задоволений роллю, яку він грає в різних процесах, і розглядає свої рішення і вибір як аспекти своєї ментальної рішучості.

Але насправді він помиляється. Він повинен вчитися функціонувати по-іншому. Цей натяк не торкається тієї ролі, яку прагнучий повинен грати як індивідуум, не включає він також і чинник ментального розуміння якостей його власної природи. Що стосується дійсного учня, весь його підхід до проблеми людського планування обумовлюється трьома речами:

 1. Відношенням людського планування до Плану, який був повідомлений йому в межах Ашраму.
 2. Його здатністю використовувати потрібну міру дійсної божественної Волі, яка протікає через Ашрам з Шамбали для виконання Плану, будучи його направляючим агентом.
 3. Послідовністю планування в тому вигляді, в якому воно матеріалізується на Землі по відношенню до чинника часу. Три моменти виникають при цьому в його мисленні:

а. Необхідні кроки, які повинні бути зроблені для того, щоб просувати План – логічно, практично і з найменшим застосуванням руйнівного аспекту волі.

б. Вірогідна тривалість циклу, в якому План може розвиватися від моменту його ініціації до його виконання.

в. Розуміння узору, який розкривається, виразом якого є матеріальне планування. Він повинен визначити, до якого ступеня людське планування відповідає цьому узору. Він повинен відчувати, де виникає невідповідність, і які кроки – наскільки це дозволяє його власна точка еволюції – Ашрам повинен зробити, щоб запобігти спотворенню Плану. Тільки таким чином він навчиться планувати сам.

З вищесказаного можна побачити, що коли з натяком працює учень, застосовується абсолютно інший підхід; можна побачити, наскільки широкі перспективи в цьому випадку відкриваються, наскільки суб'єктивною повинна бути його основна позиція, і наскільки неминуче групове відношення до планування стає зрозумілим і значущим для нього, як індивідуума, і для групи в цілому.

Саме з цієї причини учні в Ашрамі не мають політичних переконань і націоналістичних схильностей. Для них не просто досягти цього зразу, але групова свідомість поступово бере контроль, і разом з цим росте здатність учня мислити і працювати разом з групою в термінах Плану. Він, врешті-решт, уловлює, що по відношенню до людства планування Ієрархії розпадається на цілком певні фази активності – всі вони зв'язані між собою, і всі вони націлені на екстерналізацію Плану в кожному сторіччі, циклі або світовому періоді. Ці фази наступні:

 1. Фаза Мети, що виникає в Шамбалі і реєструється старшими Членами Ієрархії.
 2. Стадія ієрархічного Планування. Полягає у формулюванні Мети в термінах можливості, насущності, досяжності, придатності учнів, а також з урахуванням наявності енергій, необхідних для виконання Плану.
 3. Потім йде Програма, в якій План спочатку розробляється яким-небудь Ашрамом, залученим в його виконання, а потім деталізує до конкретних стадій враження і спрямування людей, умов, необхідних для його реалізації, і двох подальших фаз. Ці фази звичайно протікають в два етапи: по-перше, руйнування всіх перешкод і, по-друге, представлення Плану.
 4. Виникнення ієрархічного Узору (заснованого на розпізнаванні мети, ретельному плануванні, а також деталізованій і добре продуманій програмі) як в думках учнів Ашраму, залучених до виконання Плану, так і серед інтелігенції на Землі. Ці дві групи мають на своїй меті – перша свідомо, а інша несвідомо – внесення даного узору в світ масової свідомості; це жодною мірою не є простим завданням, що і демонструється справжнім станом світових справ.
 5. Потім йде фінальна стадія Осадження, коли вся суб'єктивна робота по можливості вже зроблена, а узор і частина програми розпізнаються світовими мислителями в кожній нації – або позитивно, або антагоністично. Планування, досягнувши цієї фінальної стадії, рухається далі своїм власним ходом.

Такі деякі з ідей, що стоять за натяком, наскільки це торкається учня. Відповідно до розвитку і точки еволюції останнього і розташовуватиметься його акцент; деякі учні можуть допомагати Вчителю в процесі планування, тому що починають бути сприйнятливими до враження, яке витікає від Шамбали. Інші поглинені формулюванням програми і накладенням деяких її деталей на більш обмежених учнів, направляючи таким чином їх роботу. У Ієрархії завжди є група ретельно відібраних учнів, що працюють виключно з узором; це найбільш важлива фаза роботи, що вимагає духу синтезу і здатності утримувати під контролем потоки ієрархічної енергії. Учні, які не такі просунуті і знаходяться, тому, в даний історичний момент, ближче до людського мислення, беруться спостерігати за осадженням Плану. Хоча їх робота неминуче є більш екзотеричною, вона дуже відповідальна, тому що саме тоді, коли План досягає стадії людського виконання, звичайно і з'являються помилки.

У кожному Ашрамі є учні, завданням яких є проведення необхідних переналаштувань узору і внесення потрібних змін в програму, у міру здійснення процесу осадження. Те, що людська свобода не може бути порушена, є законом. Здійснення Плану і, врешті-решт, його розробка є повністю людською справою, як тільки План досяг стадії осадження. Це залежить від чуйності мозку людей і розпізнавання ними потреби і її причин. Даний пункт слід пам'ятати.

Це пояснення Натяку Два, показує, наскільки багата його область, або сфера; воно також покаже вам, наскільки широко стикаються натяки з ашрамними обов'язками.

Третій натяк містить вказівку на те, що обов’язком і відповідальністю учня, який керується натхненням з Ашраму, є “модифікувати, кваліфікувати і адаптувати” пропонований план Шамбали (за який відповідальні Ашрами) у зв'язку з новою цивілізацією і культурою. Існує “мистецтво духовного компромісу”, якому потрібно навчитися. Ним нелегко оволодіти, тому що воно заперечує фанатизм, вимагає тренованого і інтелектуального розуміння вживаних заходів і істини, а також заперечує ухилення від відповідальності; крім того, воно включає збагнення чинника часу, розрізнення точок еволюції, і для нього необхідне зріле уміння відкидати застаріле і необов'язкове – неважливо наскільки хорошим воно може здаватися.

Під час вивчення натяків учням слід відзначити те, як тісно вони один з одним пов'язані, і яке світло вони проливають на посвятний процес – єдиний у своєму роді, просвітлюючий і синтетичний за своїм значенням. Кожний з них допускає сім інтерпретацій, але для наших цілей ми обмежимо себе їх вивченням з позиції прийнятого учнівства, тобто точкою зору учнів, що працюють в Ашрамі і готуються до служіння і посвячення.

Натяк III.  Учні у всіх Ашрамах вирішують задачу “модифікації, кваліфікації і адаптації божественного Плану” одночасно. Чому це так? Чому План не накладається?

 У цих натяках поміщений великий об'єм інформації для індивідуального навчання і розширення свідомості. Саме за допомогою правильного використання даних натяків учень вчиться служити з відповідністю і точністю, здійснюючи служіння, потрібне Ієрархії. Кожного разу я буду вам указувати, коли дається натяк, і проситиму вас концентруватися на цих натяках. Я не завжди стану їх розробляти так, як сьогодні, оскільки ви повинні рости, самостійно вирішуючи свої власні задачі.

Однією з труднощів у зв'язку з ухваленням нової, більш просунутої позиції по відношенню до посвячення, є відкидання тієї ідеї, що посвячений завжди знає все, що потрібно знати. Слід пам'ятати, що знання пов'язане з фактичним світом; воно торкається накопиченої в століттях інформації; воно тісно пов'язане з пам'яттю і її суб'єктивною складовою – повторенням знання минулого. Останнє означає свідоме програвання знов всього того, що Его накопичило в результаті багатьох втілень і багатьох різних досвідів; воно відноситься до “пелюсток знання” егоїчного лотоса і до конкретного нижчого розуму. Знання це те, що встановлює ефективне робоче відношення між зовнішнім кругом пелюсток, конкретним розумом і мозком. Воно виражає “інтелектуальне оснащення” душі у втіленні на час якого-небудь життя, відносячись в основному до ефемерного, перехідного і скороминущого. Чинник, істотний для знання, це просто здатність співвідносити минуле і сьогодення і таким чином забезпечувати ефективне проявлене існування в сьогоднішньому дні.

Мудрість є відмітною рисою посвяченого, і він володіє нею, навіть якщо його знання світових деталей – історичних, географічних, економічних і культурних – залишає бажати кращого. Учні в Ашрамі Вчителя забезпечують Його тим знанням, яке Йому може бути потрібним, оскільки вони з різних культур і цивілізацій, і серед них можна у будь-який момент набрати повну суму людського знання. Вчитель Мудрості завжди знає, куди звернутися за знанням. Знання і інтелектуальність, або ментальна поляризація, не повинні змішуватися у наших думках. Знання відноситься до вже осягнутого і ефективного на фізичному плані і в трьох світах; мудрість має справу з природженими здібностями і можливостями духовного виразу. Знання може бути виражене в концепціях і повчаннях; мудрість розкривається за допомогою ідей, яким (дуже часто) могутньо протистоїть чимала частина мирського знання. Як добре відомо, конкретний розум часто гальмує вільний потік ідей, що сходять з інтуїтивних рівнів; цим вільним потоком нових ідей посвячений в основному і займається, тому що саме ідеї, їх правильна інтерпретація і застосування визначають майбутнє людства і планетарного життя.

Отже, перше, що повинен засвоїти учень при підготовці до посвячення, це природа ідей і їх відмінність від наявних мислеформ (якщо виражатися просто і тому, через складність предмету, неадекватно). Перше завдання Вчителя полягає в тому, щоб допомогти учню розвивати інтуїцію і в той же час утримувати ментальне сприйняття в активному і цілісному стані. Це досягається, перш за все, його здатністю правильно співвідноситися з абстрактною і конкретною областями думки і вірно їх оцінювати. Вищий і нижчий аспекти розуму є для душі тим же, чим є нижчий розум і мозок – для особистості. Дійсне розпізнавання даної відмінності проводить нове фокусування життєвої сили усередині душі, яка на ранніх стадіях учнівства працюватиме через абстрактний розум і конкретний розум. Проте абстракції, з якими тренований учень має при цьому справу, не інтуїтивної природи, і тут знаходиться точка, в якій часто виникає збій. Вони просто є широкими, загальними і універсальними сприйняттями і світовими узагальненнями, які зареєстрував і розпізнав розум людства, що поступово розвивається. Передові мислителі раси уловлюють їх з легкістю, проте для неофіта вони здаються вельми захоплюючими. Вони володіють для нього такою привабливістю і значністю (як об'єкти його вищого бачення), що він плутає їх з ідеями і їх інтуїтивним сприйняттям. Він не навчився розрізняти між абстрактними думками і інтуїтивними ідеями. У цьому полягає суть його проблеми.

 Ідеї – наскільки це торкається посвяченого – є щось інше. Вони відносяться, головним чином, до того, що повинне бути в результаті. Вони є тими формуючими новими духовними творчими імпульсами, які витіснять старі і збудують “новий будинок”, в якому житиме людство. Цикл за циклом, цивілізація за цивілізацією, приплив нових ідей обумовлює місця проживання людини і її спосіб життя і виразу; за посередництва цих ідей, що вічно живуть і вічно оновлюються, людство проходить в щось краще, величніше і більш відповідне життю божества, що поволі виявляється.

Ідеї, коли вони інтуїтивно досягаються учнем або посвяченим через антахкарану, повинні бути свідомо осаджені на абстрактні рівні мислення, де (виражаючись символічно) вони утворюють кальки, передуючі творчому процесу, який дасть їм проявлене існування і буття. Згадаємо про три чинники:

 1. Інтуїцію.............................яка торкається нових ідей і розкриває їх.
 2. Абстрактний Світ.........у якому ідеям дається форма і субстанція, і який для створюваної в результаті мислеформи є тим же, чим ефірне тіло для щільного фізичного провідника.
 3. Конкретну Думку............яка здійснює конкретизацію мислеформи, і таким чином робить ідею доступною для людства.

Тут, в цій простій таблиці, виражається процес, якому учень буде здатний слідувати, коли стане посвяченим; у міру прийняття кожного посвячення об'єм ідей і їх потужність неухильно зростають, тому можна сказати, що посвячений – у міру його прогресу на Шляху Посвячення – працює спочатку з ідеєю, потім з ідеями, потім з ієрархічним Планом в широкому і загальному сенсі, і нарешті досягає точки, в якій він потрапляє під вплив Мети Саната Кумари. Тоді Воля Господа Світу відкривається йому.

Робота посвяченого просувається усередині кільця-не-переступи Універсального Розуму; це всього лише фраза, що виражає круг думки, планування і мети планетарного або сонячного Логосу. Якість підходу, який посвячений привносить в роботу, витягується з серцевого центру планетарного Логосу; це чиста любов з її неминучими супутниками – мудрістю і розумінням. Могутність, яку він може привнести в рішення задачі, досягається ним у міру збагнення мети планетарного Логосу. Ця широка всеосяжна робота здійснюється в певній послідовності і просувається під впливом розширюваної обізнаності посвяченого і його зростаючої сприйнятливості до враження.

 Очевидний зв'язок натяку три з першим натяком. У основі його значення лежить концепція відповідальності, і у зв'язку з цим потрібно згадати, що – з позиції езотеричної науки – відчуття відповідальності є першою видатною характеристикою душі. Тому, наскільки у учня формується контакт з душею і особистість, отже, насичується і спрямовується душею, настільки успішно він і вирішує задачу, описану в третьому натяку. Процес “модифікації, кваліфікування і адаптації” здійснюється через інтелектуально сфокусовану особистість і за допомогою того розуміння, на яке здатний конкретний розум. Цей процес є результатом активності душі на її власному рівні і цілком відноситься до ієрархічного групового наміру і до проведення божественного Плану.

Розуміння учнем Плану буде неминуче мінятися відповідно до його точки еволюції. На найбільш ранніх стадіях учнівства його здатність “модифікувати, кваліфікувати і адаптувати” дійсно мала, але кожне розширення свідомості робить його все більш до цього здатним. Корисно вивчити стадії учнівства, описані в Томі I “Учнівства в Нову Епоху”. Кожна стадія (коли вона стає фактичним досвідом) робить учня здатним з усе більш зростаючою ясністю бачити План з позиції Ашраму і Вчителя; нарешті, настає час, коли учень входить в саму суть всього і стає настільки близьким серцю Вчителя, що ієрархічне планування стає для нього тим, в чому він бере участь і в що вносить свій внесок.

Є дві думки, які тут слід розглянути. Перш за все, повинно бути усвідомлено, що учень, згідно Закону, повинен удосконалювати техніку духовного компромісу; по-друге, потрібно зрозуміти, що три слова – модифікувати, кваліфікувати і адаптувати – мають безпосереднє відношення до трьох світів, в яких повинен виявитися План. Існують два види компромісу. Є компроміс, при якому рівновага досягається для вигоди; звичайно це найменше бажано, більш матеріально і є найлегшим. Є також компроміс, який просуває рішення (а ухвалення рішення завжди необхідне для проведення Плану) у бік духовних цінностей, і що в результаті здійснить найбільше благо для найбільшого числа істот. Саме таке мистецтво компромісу повинен вивчати учень, оскільки прямим впровадженням духовних цінностей мало що досягається. Учень повинен знаходити компроміс між розпізнаваною ним стадією, досягнутою людством, і насущними аспектами Плану, які, як відчувають Вчителі, повинні бути представлені всім і розпізнані кожним.

Цінність тренованого працюючого учня для Ашраму полягає в його здатності “бачити разом з Ашрамом” необхідні види активності, а також техніку і спосіб здійснення чергового досягнення в рамках вічно існуючого Плану; також учню необхідне розуміння цивілізації і культури, частиною яких він є, і збагнення області, в якій йому необхідно працювати. Будучи функціонуючою людською істотою і частиною великої панорами життя, він може інтерпретувати для Ашраму те, що він бачить як експансію зла, те, що він відзначає як людське прагнення до добра, а також “голос безсловесних мас, що розкривається”. Його пропозиції, що стосуються необхідного способу впровадження ієрархічних ідей в звичайні людські ідеали, є важливими для Вчителя його Ашраму. Його цінність в даному аспекті ієрархічної роботи полягає в тому, що він не Вчитель, що він неминуче знаходиться в ближчому зіткненні в своєму повсякденному житті із звичайними людьми, і що в своїй сфері діяльності він має справу з особистостями, тоді як Вчителі і старші посвячені працюють з душами. Коли учень дійсно стає насиченою душею особистістю, він може надавати Вчителю дуже цінну допомогу. Слід вказати, що існує три типи ієрархічних працівників:

 1. Душі; тобто ті посвячені, які прийняли Четверте посвячення Зречення, і у кого тіло душі, каузальне тіло, було зруйновано. Вони є Хранителями Плану.
 2. Насичені душею особистості; це учні і посвячені перших трьох ступенів, через які “душі” працюють для здійснення Плану.
 3. Мислячі прагнучі, які поки не є насиченими душею особистостями, але які визнають необхідність проведення Плану і прагнуть до блага своїх побратимів.

Перша група формулює План; друга група “модифікує, кваліфікує і адаптує” План до сучасних людських вимог і таким чином забезпечує поступовий і стійкий розвиток Плану; третя група надає агентів, що несуть цей План людству і прагнуть зробити його здійсненним за допомогою духовного компромісу, який досягається другою групою.

Основними агентами є учні; вони уловлюють План і духовно інформуються про кроки, необхідні для модифікації Плану на ментальних рівнях так, щоб його ухвалення людством було інтелектуальне прогресивним і не накладалося динамічно з подальшими катастрофічними наслідками. Вони приймають відповідальність за необхідний компроміс, оскільки це їх відповідальність, а не відповідальність Вчителів. Потім різні аспекти Плану – як він був представлений їм в Ашрамі – модифікуються і оформляються так, щоб План ставав серією послідовних кроків, а не лютим натиском непропрацьованої ідеї. Можна сказати, що духовний компроміс учня (що працює з Планом) трансформує початкову ідею (за допомогою ментальної модифікації) в прийнятний ідеал.

Коли процес модифікації завершується, ідея – у формі ідеалу – спускається на астральний план, план емоцій. Там вона забарвлюється якістю, яка, як вважає учень, забезпечить якнайкращий заклик для мас людей, з якими він, можливо, працює, і особливо для прагнучої інтелігенції.

Сьогодні дві якості “офарблюють” ідеал прийдешньої цивілізації, для якої працюють всі учні: свобода і духовна стабільність. Це залишається істиною, навіть якщо людина, що говорить в термінах стабільності, опускає слово “духовний”. Так чи інакше, але люди до цього прагнуть. Потім ідеал, “належним чином модифікований і кваліфікований”, представляється світу людей на фізичному плані і там адаптується для різних областей думки, різних типів свідомості, націй і груп, з якими працює Нова Група Світових Служителів. Вищезгаданий трикутник працівників охоплюється з усіх боків світом душ і людей; його вершина досягає вищих рівнів Ієрархії; його друга точка знаходиться в Новій Групі Світових Служителів; його нижча точка проникає в маси людей. Маємо:

  

Існує пряма лінія духовного сходження від Вчителів в ряди людства, а Нова Група Світових Служителів просуває вперед завдання “модифікації, кваліфікації і адаптації”. Помилки припускаються часто, оскільки ця троїста робота залежить від ясного бачення і збалансованої думки, та все ж робота рухається вперед; те, що є божественною ідеєю, виявляється (врешті-решт) як прийнятий ідеал і в належний час стає засобом просування всього людського сімейства по шляху Еволюції.

Четвертий натяк. Натяк IV. “Посвячений знає, тому що він працює. Що цей натяк означає для вас?”

Вся історія еволюції охоплюється цими декількома словами. Христос виклав питання інакше, сказавши: “Якщо людина виконуватиме Його волю, вона знатиме”; згідно з окультним законом, дія завжди передує знанню, тому що знання здобувається за допомогою експерименту і досвіду. Учень або прагнучий завжди працює в темряві, особливо на ранніх стадіях свого розкриття, слідуючи глибокому і прихованому інстинкту правильної активності. За допомогою старанного і наполегливого виконання обов’язку, спочатку під тиском совісті, а потім згідно імпульсу своєї пробудженої душі і під впливом Вчителя, він рухається вперед від тьми до світла; він відкриває, що підпорядкування своїм духовним інстинктам неминуче веде його в царство знання, і це знання – будучи знайденим – трансформується у результаті в мудрість. Тоді він стає Вчителем і більш не ходить в тьмі.

Звичайно прагнучі гірко нарікають на численні цикли тьми, через які вони вимушені проходити; вони скаржаться на трудність роботи в темряві і на те, що ніде не бачать світла; вони забувають, що уміння працювати в тьмі або в світлі є однією і тією ж природженою здатністю. Причина цього в тому, що душа не знає нічого, окрім буття, а світло і тьма є – для душі – одним і тим же. Крім усього іншого, знання приходить через експерименти, що свідомо проводяться, а там, де немає експериментальної активності, не може бути отриманий і досвід. Знання є нагородою за обидва ці чинники – знання не теоретичне, а випробуване, фактичне і таке, що є інтелектуальним результатом важкої роботи; воно є результат частого страждання (що правильно приймається) і духовного передчуття.

Вищесказане стає істиною для життя і роботи індивідуального прагнучого, у міру того як він б'ється над проблемою підпорядкування своєї власної нижчої природи і готується до стадії, коли він стає особистістю, насиченою душею. Все це так само істинно і для працюючого учня, що шукає знання і мудрості, і провідного ієрархічний План настільки добре, наскільки він може. Йому слід експериментувати і знаходити практичний досвід; він повинен робити висновки як з успіху, так і з невдачі, і засвоювати знання, яке таким чином може бути знайдене. Спочатку знання знаходиться за допомогою боротьби за просування в більше і ясніше світло; потім воно приходить, у міру того як прагнучий (що шукає вирази як душу) вчиться забувати себе, роблячи те, що потрібне іншим, коли вони вимагають того світла і знання, якими він володіє; нарешті, мудрість займає місце знання, коли, трансмутуючи вогні подолання, страждання і тяжкої роботи, прагнучий трансформує себе в працюючого учня і поступово стає в ряди Ієрархії.

Існують інші, глибші сенси, ніж вищенаведені, і тут я лише вказав вам шлях до більшого знання; подальші значення неминуче розкриються, у міру того як ви працюватимете за допомогою експерименту і досвіду, переходячи від досвіду у вираз божественності, що виявляється.

Слід усунути в думках учнів ідею фікс того, що посвячений працює, тому що знає. Потрібно перевернути це твердження і сказати, що він знає, тому що працює. Не існує точки досягнення, в якій Посвятитель говорить посвяченому: “Тепер ти знаєш, і тому можеш працювати”. Швидше так: “Тепер ти служиш і працюєш; чинячи так, ти відправляєшся в новий, важкий пошук одкровення; ти все більше відкриватимеш реальність і приходитимеш до обширних областей виразу, тому що ти служиш. У цьому служінні виявляються певні здібності і енергії, а твоє уміння використовувати їх вкаже тобі, твоїм братам-посвяченим і світові, що ти є працівником, повністю свідомим на внутрішній стороні життя”.

Посвячений працює з свого місця на внутрішній стороні. На ранніх стадіях посвятного процесу він працює в світі сенсу. Після третього посвячення він свідомо працює в світі причин аж до того часу, коли він достатньо просунеться, щоб працювати в світі буття. Прагнучий робить зусилля уловити призначення світу сенсу і з розумінням застосувати знайдене знання в своєму повсякденному житті. Учень прагне осягнути значення світу причин і співвіднести причину і наслідки практичним чином. Посвячений вищих ступенів використовує можливості трьох світів сенсу, причини і буття, щоб виконувати мету Саната Кумари.

Ці відмінності не є різкими і яскраво вираженими, вони не мають виразних меж; життя текуче і рухоме, точок досягнення міріади, і вони постійно прогресують з часом. Проте дана загальна картина послужить відверненню думок справжніх учнів від “мундирів посвячення”, від кольористих і неістотних так званих фактів (дійсних і уявних), які так часто підкреслювалися окультними групами і лідерами і підтримувалися як спонукаючий чинник для майбутніх учнів. Група учнів має забути деталі посвячення, про які так часто говорять торговці містикою і емоційні особи, і зосередитись на набагато конкретніших реальностях сенсу, причин і буття. Стародавні застарілі уявлення були продуктом конкретного розуму і тому стали закристалізованими в своїх діях і спотвореними в своїх результатах. Крім того, вони будять духовний егоїзм і ізоляцію, а також астральну цікавість. Новий підхід звернений до абстрактного розуму і душі з їх здоровими цінностями, і зрештою до інтуїції. Він не такий привабливий з точки зору особистості, але приведе до більш творчих результатів і направить неофіта більш безпечним шляхом, з меншими розчаруваннями і невдачами.

Попередні чотири натяки можуть бути підсумовані таким чином:

 1. Великі зміни, що відбуваються в Ієрархії з метою зробити роботу Нової Епохи адекватною і встановити тісніший зв'язок з Шамбалою, є результатом зусиль учнів, які працюють в світі. Чому саме працюючих учнів, а не Вчителів? Натяк завжди викликає питання; відповідаючи на ці питання, учні вчаться і зрештою стають Вчителями.
 2. Людське планування і мислення, що розкривається у міру руху в майбутнє, є першими в історії людства ознаками прояву вольового аспекту. Чи може учень відповісти на питання: чому такими ознаками є саме ці чинники?
 3. Учні у всіх Ашрамах мають завдання “модифікувати, кваліфікувати і адаптувати божественний план”. Чому повинно бути так? Це вельми важливе і дуже корисне питання. Чому план не накладається? Які відмінності між якістю [кваліфікацією], модифікацією і адаптацією? А всі вони відрізняються між собою.
 4. Посвячений знає, тому що працює. Христос дав той же натяк Своїм учням, коли говорив їм, що якщо вони хочуть знати доктрину, то вони повинні виконувати волю Бога. Яке дійсне значення цих слів?

Всі ці чотири натяки, або початкові ідеї (призначені для ширшого роздуму, що веде до оновленої діяльності), мають відношення не до індивідуума, а до людства. Цей важливий пункт слід пам'ятати, оскільки він знову-таки указує на відмінність між підготовкою, що проводиться тепер, і підготовкою у минулому. Наприклад, тут не дано (у цих групових інструкціях) індивідуальних натяків, що стосуються власного життя учня. Це робилось у минулому, і так сьогодні вчиняють всі Ашрами, здійснюючи перехід між старою і виникаючою новою технікою; вони повинні знайти компроміс і адаптуватися до того, що приходить; тому, майбутнє засвідчить поступове зникнення натяків, що мають значення для особистості. Правильний метод майбутнього полягатиме в розвитку в учня відчуття синтезу і “місця” в Єдиному Світі і, таким чином, в децентралізації особистості учня. В основі системи інструктажу за допомогою натяків лежить тема напряму. Це порівняльно повільна техніка, проте тут є момент, який езотеристам слід добре пам'ятати. Якби інформація щодо природи мікрокосму і макрокосму, божественного Плану і духовного Плану, окультних подій в часі і просторі, а також майбутніх або наявних можливостей давалася в звичайних термінах (навіть якщо б була доступна необхідна мова), вона розумілася б мало. Є інформація, яка була б для сприйняття учнів неможливою, як неможливе для розуміння нерозвиненої доісторичної людини наступне твердження: “Немає нічого в світі, окрім енергії. Атом атомів є тільки енергія, і Сам Бог є ніщо інше, як енергія”. Подібні фрази абсолютно нічого не передавали б в його повільно діючий мозок. Примітивна людина не володіє механізмом, за допомогою якого було б можливе розуміння.

П’ятий натяк. Натяк V: “Ключ до правильної інтерпретації натяку можна знайти, пов'язавши натяк з ідеєю спрямованості в часі і просторі”.

Натяк не є натяком, поки він не зможе вказати учню напрям і дати силу рухатися вперед? Натяк не є статичною точкою інформації. Якщо до нього правильно підійти, він стає динамічним і указує наступний крок вперед на Шляху Повернення. Саме на цьому Шляху починають мати значення слова “в часі і просторі”. Одна з перших речей, якої учень повинен навчитися, це правильний розподіл часу, як при розгляді свого власного експериментального духовного життя, так і у зв'язку з роботою, яку він може виконувати в світі повсякденних справ згідно з ієрархічним враженням. Це один з найважчих для засвоєння уроків, особливо під час стадії, на якій учень легко може бути охоплений імпульсним, емоційним ентузіазмом; цей момент особливо важко уловити людям на Шостому Промені Ідеалізму, або Відданості.

Там, де справа торкається часу, учні-початківці роблять помилок найбільше; цього природно слід чекати, оскільки час – це тільки слово для позначення щоденного проживання подій. Слід відзначити слово “подій” як пов'язане з поточними подіями. Час є не більше, ніж послідовність подій, що реєструється свідомістю фізичного мозку; ці події здатні мати надмірний і дуже могутній вплив на учня. Проте, як тільки він зможе думати про події як про аспекти часу, він починає розвивати не тільки необхідну безперервність свідомості, але і відчуття пропорції, яке має стабілізуючий і оздоровчий ефект. Учням слід було б узяти слова “напрям в часі і просторі” і використовувати їх як початкову думку в медитації. Нагорода буде велика.

Не потрібно забувати, що “простір є сутність” – як це виразила Е.П.Б. Коли вона таким чином визначила простір, людству був даний один з найбільш важливих натяків, які воно коли-небудь одержувало. Усвідомлення наявності даної сутності веде до практичного розпізнавання афоризму “ми Ним живемо і рухаємося і існуємо”. Цим пояснюється необхідність в езотеричному вченні про планетарні центри і плани як стани свідомості. Учень тоді починає вивчати себе у зв'язку з цією “всеосяжною Сутністю”, осягати “напрями”, з яких приходять різні енергії (які наповнюють його життя і мотивують його дії), і поступово визначає “місцеположення тих могутніх станцій і випромінюючих центрів світла, які – будучи заснованими божественним Творцем – є джерелами життя і початком світла і знання”. Так це виражено в стародавніх архівах.

Напрям. Час. Простір. За наявності в думці цих концепцій окультна інформація починає набувати нового і глибоко езотеричного значення. Вони можуть вивчатися учнем двома шляхами:

 1. Як вказівники в часі і просторі напрямку, по якому мотивуюча енергія і просвітлююча любов можуть здійснити вплив на сприймаючого учня.
 2. Як вказівники (знову-таки в часі і просторі) напрямку, в якому повинні посилатися енергії, що знаходяться у розпорядженні учня – у міру того як він вчиться співробітничати з ієрархічним Планом і здійснювати його. Це вже позитивний, а не негативний аспект цих трьох слів.

Учень завжди рухається в світі енергій; вони здійснюють на нього вплив з багатьох різних напрямів. Він повинен навчитися розрізняти, які енергії йому слід відкидати, а до яких він повинен стати сприйнятливим; всі ці енергії рухаються в часі і просторі і є в реальності життєвим аспектом простору-сутності; все проявлене визначається часовим чинником, з яким учень повинен освоїтися. З іншого боку, цей процес періодично змінюється, оскільки за допомогою власних наполегливих зусиль учень вчиться використовувати в певний час енергії – рухомі в просторі і розпізнавані ним – і потім точно направляти їх (через центр аджна) для виконання необхідної роботи, а також на групу, що знаходиться під ієрархічним впливом. В цих словах є багато прояснюючого сенсу.

“Ключ до правильної інтерпретації натяку можна знайти, пов'язавши натяк з ідеєю спрямованості в часі і просторі”. Слово “напрям” є ключем до еволюційного процесу, до концепції світла, до таємниці Каменярства, а також до мотивуючої сили, що стоїть за проявом. Тут потрібен інтелектуальний відгук учня.

Все життя учня стає життям, наповненим роздумом-медитацією. Форми медитації можуть бути відкинуті досягши деякої точки розкриття, але навик медитації ставатиме постійною і свідомо підтримуваною звичкою, і у результаті не знатиме ніяких обмежень; коли такий стан досягається, ідея напряму набуває божественного значення. Це другий натяк на ту ж тему. Весь предмет медитації можна підсумувати таким чином:

 1. Попередня стадія, в якій розпізнається тема медитації.
 2. Сприйнятливий стан, необхідний для розпізнавання і вбирання необхідного езотеричного учення.
 3. Передача ідей мозку в тій або іншій формі, після того, як вони були зареєстровані розумом у формі початкових думок, натяків або представлених тем і концепцій.
 4. Навмисне фокусування думки на цих ідеях.
 5. У міру того як ці ідеї розглядаються і розвиваються, вони піддаються аналізу і, нарешті, втілюються як створені мислеформи.
 6. Потім вони поєднуються між собою за допомогою свідомого і постійного вживання мантраму.

Якщо ретельно розглянути таку схему мислення, то стане очевидно, що він підходить для всіх процесів дійсного мислення, всіх ментальних станів, всього аналізу і застосування окультних натяків. Учням слід усвідомити сутнісну простоту всіх божественних процесів і відзначити той остаточний факт, що такі процеси кульмінують в духовному ототожненні, яке усуває всі прояви відокремленості, якої в реальності не існує. Це також істинно для тих формул, які ми розглядали.

Учням слід думати езотерично, і це, можливо, найважча вимога, яку Вчитель може їм пред'явити. Розгляд натяків повинен багато чому навчити, оскільки вони не є тим, чим здаються при поверхневому читанні; зусилля розуміти і інтерпретувати їх далеко просуне учня у напрямі “окультного мислення”. Вчителі не передають учення через натяки там, де його можна дати у відкритішій формі. Вони ніколи не мають наміру бути таємничими або приховувати учення від шукача. Їх метод є, насправді, троїстим:

 1. Представлення тих істин, які очевидним чином виникають з розпізнавання істин, вже представлених. Тут звичайно є тісне дотримання езотеричного учення, прийнятого зараз, і сутнісно цей метод є таким, що сполучає.
 2. Від випадку до випадку (звичайно раз в сторіччя після Конклаву Вчителів в кінці першої чверті століття) має місце виклад більш просунутої форми учення. Це учення розпізнаватиметься тільки декількома найбільш передовими учнями в світі; воно, проте, виявиться звичайною формою окультного учення під час наступного циклу розвитку. Це той тип роботи, який здійснюється Д.К. за допомогою А.А.Б.
 3. Існує також учення, яке певним чином дається усередині Ашраму, і яке – при переважанні в зовнішньому світі двох інших форм – не описується в книгах; воно знаходитиме свій шлях до виразу у міру виникнення необхідності і можливості, що надається учням, які є його хранителями. Його презентація залежить від розкриття – швидкого або повільного – молодших учнів світу.

В даний час використовуються всі ці три методи.

У міру того як людина все ближче і ближче просувається до своєї мети, вона починає усвідомлювати, що техніка розкриття в цілому складається з послідовних одкровень, які викликаються її розпізнаванням суб'єктивних значень, що мають природу, абсолютно відмінну від звичайних і очевидних значень. У старі часи Вчитель міг сказати своєму учню: “Тут є натяк”, після чого Він міг наказати йому віддалитися і шукати дійсне значення до тих пір, поки той його не знайде; тоді, і лише тоді, учень міг повернутися за наступним новим натяком.

Сьогодні цей метод більше не використовується, і така зміна становить один із способів тренування учнів Нової Епохи. Сучасному учню потрібно розпізнавати натяк, що відноситься до його точки свідомості. Натяк повинен бути знайдений в масі інструкцій, доступних для використання. Учень повинен шукати найбільш глибоке – для себе – езотеричне твердження, яке йому зустрінеться в даному ученні; після видалення контексту він повинен витягнути сенс з цього ізольованого натяку; пізніше, йому необхідно засвоїти цей сенс і скористатися ним.

На цій стадії йому даються натяки, які відносяться до теми одкровення, чи ж торкаються технік, що роблять одкровення можливим. Наприклад, натяк, з яким учень може працювати до тих пір, поки не одержить нову порцію учення, міститься в цьому абзаці і в попередньому: учень може знайти натяк, якщо братиме кожну фразу, відпускатиме свою інтуїцію і шукатиме сенс і значення, що відносяться до можливості отримання одкровення. Одне з зусиль Вчителя полягає в тому, щоб показати зв'язок між посвяченням і одкровенням. Одкровення – викликане правильною орієнтацією і правильним мисленням – це частина тренування посвяченого, і багато тренованих затримують свій прогрес через те, що не розпізнають одкровення, коли воно з'являється на лінії їх духовного горизонту.

Є одна помилка, яку схильні робити учні езотеристи; їм хочеться думати, що натяк настільки ретельно ховається і так передбачливо маскується, що відкрити його можна лише після вельми наполегливого пошуку. Це не так. Натяк звичайно вельми очевидний і таким повинен бути; проте, його сенс, що відноситься до життя, роботи і діяльності учня, уловити непросто; це вимагає ретельного роздуму.

Шостий натяк.

Нам залишилося розглянути два натяки, і обидва здаються дуже простими при першому читанні; вони, проте, повинні розглядатися як повчання, що даються в “Залах Посвячення” і містять, тому, багато що, що очевидне не відразу. Натяки, що даються Вчителем ніколи не бувають очевидними за своїм значенням; всяка явна простота є маскування глибоко прихованої істини, і саме її учень повинен відшукати. Досить цікаво, що саме такий підхід і розкривається в шостому натяку:

Натяк VI: “Сучасний учень повинен розпізнавати натяк, який відноситься до його точки свідомості... Тут вказується на зв'язок між Посвяченням і Одкровенням”.

У минулому саме Вчитель давав учню короткий натяк, який Він вважав відповідним для прояснення насущної потреби. Рішення щодо того, що потрібне учню, ґрунтуються на ступені його злитті з душею і світової потреби даного часу, яка може настійно вимагати служіння учня. Звичайно, натяк, що повідомляється, був позбавлений якого-небудь контексту; учень повинен був розпізнати, що є що, і потім продовжувати відкривати його сенс. Через досягнуту точку еволюції людства, натяк мав – практично без виключень – ментальну природу; він стимулював пізнання, інтенсифікував силу розуму, ментальний прожектор, або душу. Тепер такі натяки постійно даються старшими учнями прагнучим на Шляху Випробувань. Вони служать для прояснення мислення; вони усувають мару і ілюзорні завіси; вони відкривають для особистості ментальний підхід до проблем контакту з душею і є складовою частиною процесу, який робить прагнучого здатним встановити зв'язок, що сполучає разом душу і особистість і що приводить до злиття душі зі своїм інструментом.

Але, у міру того як раса розкривала принцип, або аспект, інтелекту і досягала теперішньої, відносно високої, стадії ментального розуміння і сприйняття, старий процес став дуже простим і елементарним; сучасний учень не задовольняється ментальним твердженням, що представляється йому Вчителем; воно не проводить реального виклику і стає просто точкою, в якій необхідно розпізнати внутрішню активність, а не чинником, що закликає до необхідного, вищого, просвітлення. Стара установка полягала в розумінні натяку і слідуванні йому, що підводило учня ближче до прийняття в Ашрам Вчителя; це розвивало ментальний апарат, забезпечуючи більш відповідний інструмент для контакту з душею і, пізніше, для служіння. Проте, головний акцент ставився на контакті з душею; натяк звичайно носив чисто особистісний характер і торкався тих перешкод, неправильних інтерпретацій і негативних моментів, які заважали дійсному контакту з душею і були бар'єром на шляху в Ашрам.

Ієрархія зіткнулася з тим фактом, що тисячі прагнучих стали приходити у втілення, вже задовільно виконавши необхідну ментальну роботу і маючи достатню міру контакту з душею; тому стародавній метод почав ставати неефективним. Весь процес був дуже легким і не сприяв розвитку інтуїції учня. Коли це стало зрозуміло, то вся ситуація була зрушена усередині ієрархічних кругів з ментального плану на план буддхі, або чистого розуму. Це привело до відмови від натяку, як засобу ментального розкриття, і розвитку нового процесу, за допомогою якого натяк, що представляється, починав будити інтуїцію. Отже, стандарт вимог був піднятий. Розум людей відгукнувся на цей новий виклик; свідомість тих, хто знаходився на периферії Ієрархії, тобто у області ашрамного тренування, розпізнавалась тепер в основному як ментальна, із зростаючою сприйнятливістю до інтуїтивного розуміння. У ієрархічних Ашрамах було усвідомлено, що світло душі почало наповнювати ауру четвертого царства природи, і багато тисяч прагнучих розвивають чуйність на світло Духовної Тріади. Тому Вчителі стали приділяти менше уваги прагнучим на Шляху Випробувань і передали їх тренування учням того або іншого Ашраму, зосередивши Свою увагу в основному на прагнучих ментального плану, які могли бути привернуті  проявом енергій Тріади і не були зосереджені виключно на досягненні контакту з душею.

Проблема, що встала перед Ієрархією, була цікавою. Такий новий тип прагнучого відгукувався на три типи світла:

 1. Світло субстанції, або природжене світло особистості.
 2. Світло душі, співзвучне світлу любові, домінуючому в Ієрархії.
 3. Світло Тріади, що є аспектом духовної Волі і випромінюється з Шамбали.

Тому, перше, чому повинен бути навчений прагнучий, – це знати, незважаючи на всі внутрішні сумніви, своє розташування на тій частині Шляху Еволюції, яка тягнеться через ментальний план на план буддхі, переходячи таким чином в Шлях Вищої Еволюції говорячи символічно. Він повинен знати, яке світло (на яке він відгукується) йому слід використовувати для подальшого прогресу. Чи є це світло світлом особистості, яке необхідно використовувати для тренування контакту з душею, так щоб нижчий розум став прожектором одкровення? Чи ж досягнута точка, в якій світло душі, або чиста енергія любові, може спрямовуватись на життя і обставини в трьох світах, роблячи таким чином учня здатним стає насиченою душею особистістю і дозволяючи йому увійти до відповідного Ашраму? А може, досягнута ще вища точка, і в насичену душею особистість через антахкарану може почати надходити світло Духовної Тріади?

Такі проблеми, з якими зустрічається сучасний прагнучий, і тому він сам повинен визначати натяк, який відноситься до його найвищої точки свідомості. Слід пам'ятати, що точка свідомості не обов'язково співпадає з точкою еволюції. Висока точка еволюції може бути досягнута і несвідомо, і учень часто не обізнаний насправді про те, хто він Є. Він повинен стати свідомо і точно обізнаним про свою точку досягнення до того, як реально дізнається, який наступний крок він повинен свідомо зробити. На цій стадії він має справу з обширним тілом, або структурою, істини; його ментальне розуміння цих стадій і принципів може бути дуже реальним, але якщо нижчий розум дуже домінує (а часто це саме так), то виникає чимала плутанина; абстрактний розум також активний, і є слабкі ознаки функціонування інтуїції і вищих способів пізнання і реалізації. Потім учень проходить стадію, на якій він використовує все, що зустрічає на своєму шляху; він прагне використовувати все, що знає або навіть відчуває, в своєму зусиллі просунутися, розвинути корисність і пройти через двері посвячення.

Саме в цій крапці для тренування сучасного учня застосовується новий метод, відповідний новій епосі ієрархічної активності. Будучи, природно, учнем ментального типу, він швидко розкриває правильне відчуття пропорції і, внаслідок цього, він спонукуваний ашрамною активністю і аурою Ашраму, в якому йому тепер дозволено працювати і відкривати для себе той натяк, або приховану інформацію, яка прояснить його шлях. Він починає розуміти, що нижчий розум з його безліччю диференціацій, таблицями, аналізом і ускладненим підходом до істини – є тільки опора, на якій він може знайти тверде підґрунтя; тепер же він зустрічається з глибинною простотою; він усвідомлює, що повинен знайти для себе той натяк (який прихований його власним променевим оснащенням і відкривається за його допомогою), що дасть учневі можливість замінити чистим розумом численні ускладнення нижчого розуму. Він повинен боротися за цю простоту з її проникаючою потужністю і швидким збагненням базової істини, що стоїть за багатьма істинами; він научається, зрештою, заміщати інтуїцією – з її швидкістю і безпомилковістю – повільну і трудомістку роботу розуму з його блуканнями, ілюзіями, помилками, догматизмом, розділяючим мисленням і звичками. Він виявляє – як попередній крок – природу своїх Променів; він починає розрізняти між інтелектом, любов'ю і тим, що він теоретично вважає волею, хоча ще і не має реального переживання цього найвищого божественного аспекту. Його інтелект, що розвивається, є результатом і нагородою досвіду; його розуміння любові, другого божественного аспекту, також знаходиться на експериментальній стадії і його знання ще ненадійне; сполучений вираз інтелекту і любові (особистості і душі) стає можливим тільки тоді, коли до деякої міри починає функціонувати вольовий аспект.

Тому він повинен відшукати істину, що є для нього насущною необхідністю. Вчитель не скаже йому її; тепер він повинен сам формулювати власний натяк, заснований на досягнутому знанні і розпізнаному баченні. Потім йому слід здійснити дію, ґрунтуючись на цьому натяку, відточуючи точність свого формулювання відповідно до тієї міри світла, інтуїтивного сприйняття і одкровення, які виявляються і присутні в змісті його розуму. Їм судиться виявитися, якщо його формулювання “натяку істини” знаходиться у згоді з його наступним наміченим кроком. Тому, щоб учень міг бути упевнений в тому, на чому він ґрунтується, і в правильності натяку, який був витягнутий його зусиллям з сумбуру неосвоєного і різнорідного знання (і тому є для нього життєвим), слід мати на увазі певні чинники. Ці чинники наступні:

 1. Натяк, над яким він працює, буде для нього:

а. Коротким виразом або мислеформою, що виражає ту міру мудрості, якої він, по видимості, досяг. Не підсумком знання, оскільки мудрість і знання – це дві різні речі.

б. Особливо значущим завдяки променевій якості учня, і що знаходиться, отже, в співзвуччі з його природним променевим розвитком. Наприклад, натяк, сформульований прагнучим на Першому Промені, може не мати сенсу і не містити корисної інструкції для прагнучого на Третьому Промені, і навпаки.

 1. Натяк, над яким він працює, завжди матиме тенденцію до спрощення знання, мотиву, а, отже, і активності.

а. Він спонукуватиме до синтезу.

б. У ньому розпізнаватиметься заклик до розкриття інтуїції, або чистого розуму; це те, що Патанджалі описує як “пряме знання”, що володіє простотою і в той же час глибиною.

в. Він інтерпретуватиметься в символах легше, ніж в словах, або сформульованому вислові.

 1. Натяк, над яким він працює, неминуче вестиме до одкровення, або в те світло, яке відкриє наступний крок вперед, де немає сумніву і неспокою. Такі натяки розділяються на різні категорії, що відображають прогрес і досягнення, а саме:

а. Певні попередні натяки, що стосуються підготовки до ашрамних відносин.

б. Інші, що стосуються служіння, до якого прийнятий учень спонукається душею і яке його особистість повинна нести і визнати себе за нього відповідальною.

в. Ще один вид натяків відноситиметься до будівництва антахкарани, яка з'єднає Духовну Тріаду і насичену душею особистість. Для ілюстрації: одному учню його Вчителем був даний такий натяк: “Засвой, що всі Ашрами знаходяться на Антахкарані”. Учню знадобилося два повних роки, щоб дійти прихованого значення такого банального твердження.

г. Ще один ряд сформульованих натяків має справу з тим посвятним процесом, з яким зустрічається учень. Саме з цієї причини і було відзначено раніше, що зараз моє основне зусилля Вчителя, наскільки це торкається групи, полягає у вказівці на зв'язок між Посвяченням і Одкровенням. Неможливе посвячення без попереднього одкровення, та все ж кожне посвячення веде до подальшого одкровення. Завданням всякого посвячення є дарування одкровення, але жодне посвячення не досягається без самостійно знайденого, а не дарованого, одкровення.

Певні езотеричні “натяки” можуть дати учням деяке уявлення про природу концепцій, які учень – як насичена душею особистість – повинен вчитися формулювати. Ми почнемо з даного Вчителем натяку, про який мовилося вище:

 1. Всі Ашрами знаходяться на Антахкарані.
 2. У цьому світлі ми побачимо світло.
 3. Шляху Вищої Еволюції завжди передує руйнування всіх інших шляхів.
 4. Воля Бога руйнує волю людей, але обидві потрібні для завершення цілого.
 5. Випромінювання і магнетизм, заклик і відгук – чотири аспекти подвійного цілого, і всі вони повинні бути розкриті Служителем.
 6. Сім, сорок дев'ять і один тільки ЄДИНИЙ, і це посвячений повинен пізнати усередині себе, відкидаючи все окрім одного.
 7. Відданість повинна поступитися місцем ототожненню, і світло завжди розчиняється в тьмі.

Всі ці сім натяків учні, при бажанні, можуть використовуватись. Всі вони знаходяться в межах їхнього досягнення і багато що можуть додати до учнівського розкриття. Учню буде корисним застосувати те, що тут пояснено щодо шостого натяку, до розуміння всієї решти натяків, і побачити свій прогрес у напрямі необхідного одкровення.

У зв'язку з шостим натяком було вказано, що одкровення – викликане правильною орієнтацією і правильним мисленням – є частиною тренування посвяченого. Багато учнів затримують свій прогрес тим, що не розпізнають одкровення, коли воно виникає на лінії їх духовного горизонту.

Самі по собі натяки часто торкаються природи самого натяку, оскільки насправді, при правильному розгляді, натяк є зерном, або насінням, майбутнього одкровення. Вчитель добре знає, яким буде наступне одкровення для тренованого учня; за допомогою натяків Він сіє зерна одкровення, але саме учню надається відкрити той намір, який закладений в натяку, і живити зерно до тих пір, поки воно не розцвіте красою одкровення.

Роз'яснення тут цих натяків тільки вибудовує для користі учня ідеї, інформацію і концепції, які вже знаходяться і в його підсвідомій думці – поміщені туди за допомогою медитації, вивчення і критичного проживання на досвіді. Учні говорять про серію посвячень, але самі Вчителі висловлюються в термінах серії одкровень, і Їх робота з Своїми учнями полягає в підготовці останніх до одкровення. Одкровення важко одержати і важко утримати – це момент, який часто забувається. Воно виснажливе для особистості учня, але поки особистість його не розпізнає, від нього немає користі. Воно виключно сильно стимулює, і посвячений проходить через три стадії одкровення: спочатку йде стадія екстазу і найвищого розпізнавання; потім настає тьма і майже відчай, коли одкровення йде, і учень виявляє, що він знову повинен йти в звичайному світлі цього світу; він тепер знає – щось є, але саме в цьому і полягає випробування, оскільки він повинен продовжити це внутрішнє розпізнавання, в чому йому допомагає стимуляція, вироблювана одкровенням. Нарешті, він настільки зростає в своєму служінні, допомагаючи своїм побратимам у напрямі їх власного наступного одкровення, що хвилювання і реакція забуваються. Тоді, на своє здивування, він відкриває, що у будь-який час і за його бажанням – якщо він служить безкорисливо – одкровення завжди з ним.

Цей натяк виражений в наступних словах: учень повинен “розпізнавати натяк, який відноситься до його точки свідомості. Одне з зусиль Вчителя полягає в тому, щоб вказати зв'язок між посвяченням і одкровенням”.

Чотири ідеї виникають перед учнем, у міру того як він вивчає цей натяк:

 1. Розпізнавання............................................Чого?
 2. Його власна точка свідомості...................Що це таке?
 3. Посвячення................................................Яке?
 4. Одкровення................................................Знову-таки, чого?

Гарячково ганяючись за натяком, прагнучі схильні забувати одну річ: натяк призначений для шукаючого учня. Натяк існує не для загального вживання, а містить щось, чого потребує кожен учень для того, щоб зробити наступний необхідний крок вперед протягом року після отримання інструкції.

Шість натяків можуть бути підсумовані у формі питань, адресованих особисто учню і нікому більш; вони вимагають його особистого застосування, розуміння і відгуку:

 1. Який внесок я, як учень Д.К., вніс в роботу, яка спонукає Ієрархію здійснити необхідні зміни в способах впливу на людство?

Такий підхід вимагає великої життєвої сили.

 1. Чи починає аспект Волі в моєму житті створювати ситуації, що відносяться до ієрархічного Плану, якому я – як учень – повинен слідувати?

Вимагає ретельного конструювання антахкарани.

 1. Яким чином я співробітничав з Планом для того, щоб “модифікувати, кваліфікувати і адаптувати його” для задоволення потреби, яку я бачу?

Вимагає тісної співпраці душі і особистості.

 1. У міру того як я працюю, чи зростає моє бачення божественного наміру, і чи знаю я практично більше, чим раніше?

Вимагає окультної слухняності в її дійсному сенсі.

 1. Чи працюю я з внутрішньою програмою, чи правильно направлені мої думки і дії?

Вимагає уміння вести подвійне життя учня і правильної орієнтації.

 1. Чи розпізнаю я в здійснюваному мною життєвому тренуванні підготовчі кроки до посвячення і можливість розкриття одкровення, що знаходиться на межі прояву?

Вимагає постійного ашрамного контакту.

Сьомий натяк. Натяк Сім: “Однією з ознак готовності до посвячення є здатність бачити розширюване і включаюче Ціле, і реєструвати той закон, який трансцендується, коли частина включається в Ціле”.

Дане речення, разом з своїми численними наслідками, є більш, ніж натяком, хоча в ньому і містяться два натяки якнайглибшого значення. Це твердження має індивідуальне, групове, планетарне і космічне значення і є єдиним з безлічі натяків, – даних в різних книгах Д.К. і цих, більш спеціалізованих, інструкціях, – яке має цілком певне застосування для кожного окремого посвячення. Воно здатне вказати посвяченому – неважливо яке посвячення він проходить (від нижчого до вищого) – його готовність здійснити розширення свідомості, яке кожне посвячення включає. Воно здатне вказати йому природу розширюваного бачення, з яким він потім зіткнеться, і вище віддзеркалення Закону або Законів, які посвячення дозволяє уловити посвяченому і тим самим залишити позаду закони, що управляли дотепер його поведінкою і обумовлювали його життя. Він вимушений продовжувати підкорятися колишнім законам, як член людського царства, але його свідомість не обумовлюється ними, а швидко починає підкорятися вищому і набагато глибшому духовному закону.

Деякі очевидні сенси даного сьомого натяку могли б бути нам корисні. Проте його значення буде відкрито в результаті посвячення; звідси випливає, що ретельне вивчення і життєве збагнення Натяку VI повинні природно передувати всякому дійсному розумінню останнього, сьомого натяку. Немає необхідності говорити, що є дев'ять езотеричних інтерпретацій даного натяку, відповідних дев'яти посвяченням. Ця фраза, в своєму індивідуальному, тонічному і оркестровому звучанні, несе інформацію і просвітлення навіть планетарному Логосу, коли це звучання видається під час якого-небудь космічного посвячення, яке приймає планетарний Логос – а саме це Він зараз і робить.

Даний натяк опрацьовується сьогодні в свідомості людства в цілому; причина цього в тому, що довершена Особистість Саната Кумари – сфокусована зараз в Його творчому горловому центрі, Людстві – взаємно перекликається з оркестровою дією формули, що втілює даний натяк в космічному значенні. Причина, що стоїть за всією цією роботою, полягає в тому, що планетарний Логос в даному особливому світовому циклі проходить посвячення, яке зрушить Його фокус в ієрархічній центр, в центр енергії, званий нами Ієрархією;  з цієї точки досягнутого фокусу Він прийме космічне посвячення, до якого Він був підготовлений Своєю планетарною роботою – творчою і магнетичною. У міру того як Він в Своїй Власній сутнісній природі здійснює прогрес, до дії залучається кожен аспект Його проявленого тіла, Його Особистості – з акцентом на обумовлюючі енергії, що працюють зараз через два найбільш активні центри: це центр, який ми називаємо расою людей, Людством, де сфокусована і украй активна енергія інтелекту, і центр, в якому демонструється любов Бога, тобто Ієрархію. У двох цих центрах починається велика активність, і має місце життєве розширення, або рух назовні.

Слід пам'ятати, що посвячення завжди має своїм наслідком активність, інтелектуальне розуміння, все більш сфокусований стан, усвідомлений рух, нові обумовлюючі його зв'язки і досягнення нового, більшого кільця-не-переступи в свідомості.

Перерахуємо основні, найбільш очевидні висновки, що містяться в сьомому натяку, пам’ятаючи, що кожна окрема фраза, твердження або концепція є лише базис, або основа, для подальшого розуміння. Всі уловлені при цьому висновки можуть служити початковими думками для впорядкованої, зосередженої і успішної медитації. Слід пам'ятати, що посвячений під час будь-якого посвячення і перед ним досягає ментального стану граничного зосередження; така точка напруги є щось, про що учні-початківці знають мало, хоча жваво користуються словами: Медитація і Концентрація. Тимчасово, для того, щоб просуватися вперед і в той же час залишати позаду, посвячений стає “статичною точкою зосередженого споглядання”. Потім він нерухомо стоїть перед Посвятитилем, знаходячись в стані інтенсивного внутрішнього споглядання світу значень. Він знов починає рухатися вперед, залишаючи статичне положення, тільки після прикладення Жезла Посвячення. Його здатність споглядати значення накладається на треновану здатність з легкістю рухатися в світі сенсу (головне завдання, що стоїть перед всіма учнями зараз). Мета перших двох посвячень полягає в тому, щоб зробити посвяченого здатним жити в світі сенсу; мета наступних чотирьох посвячень – включаючи Шосте посвячення Рішення – полягає в тому, щоб розкрити його здатність жити в світі значень. Це завжди слід пам'ятати при роздумі про тимчасово статичний стан посвяченого, що знаходиться в Залі Посвячення.

Такі моменти, які повинні бути свідомо відмічені в натяку при його розгляді; кожний з них вуалює глибший сенс і може передавати життєво важливе езотеричне значення.

Ще раз наведемо тут натяк Сім: “Однією з ознак готовності до посвячення є здатність бачити розширюване і включаюче Ціле, і реєструвати той закон, який трансцендується, коли частина включається в Ціле”.

“Одиниця, індивідуум і частина завжди розглядаються у відношенні до розширюваного і включаючого цілого”. Розглянемо це твердження детально:

 1. Ознаки готовності до посвячення: Які ці ознаки? На що звертає увагу Вчитель перш ніж представити Свого учня Посвятителю? Чи видно ці ознаки в трьох тілах трьох світів? Чи ж тільки в тому тілі, на яке здійснюється основний вплив при майбутньому посвяченні? Посвячення здійснює різний вплив як на свідомість, так і на форму; відгук цих двох типів субстанції на духовне життя, що притікає, і божественну волю різний. Адже в даній Сонячній системі все, що ми можемо пізнати, – навіть в найвищих аспектах – є субстанціальним, оскільки наші сім планів є сімома підпланами космічного фізичного плану – факт, який часто забувається із-за широкого вживання слова “духовний”. Знову-таки, чи може сам посвячений розпізнавати і реєструвати ознаки готовності? Все це питання, на які учні повинні самі відповісти перед тим, як зможуть перейти до пошуку глибшого сенсу і значення.
 2. Здатність бачити розширюване Ціле. Вона дозволяє посвяченому в його точці обмеження ставати обізнаним про дещо більше, ніж те, що він коли-небудь усвідомлював як існуюче, і він усвідомлює це дещо більше аж до наступної точки обмеження. Тому, тут мають місце:

а. Розпізнавання минулого досягнення, що привело до точки тимчасового статичного очікування.

б. Розпізнавання здатності – що дотепер неусвідомлювалася – бачити те, що раніше було недоступним для свідомої реєстрації.

в.  Розпізнавання просування, що має розширювану природу і яке збільшує область бачення посвяченого і вказує нову область майбутнього освоєння (з погляду встановлення свідомого контролю), а також служіння. Це розпізнавання завершить період нерухомого очікування і ознаменує собою початок нового циклу поглибленої ієрархічної активності.

г. Розпізнавання межі дозволеного йому розширення свідомості, з одночасним баченням того, що периферія розширеної свідомості і активності, про яку посвячений раптово стає обізнаним, указує прикордонну лінію ще більшого розширення. Воно, будучи досягнутим, зробить посвяченого здатним уловити дійсне значення слова “Ціле”. Область за областю Тіло Того, “Ким ми живемо і рухаємося і існуємо”, поступово відкривається прогресуючому посвяченому аж до того дня, коли він знатиме Його Тіло так само, як знає самого себе. Тоді йому дарується бачення – можливо, смутне і віддалене – того, що означає розширення для планетарного Логосу, тобто бачення тих областей божественної активності, які лежать за межами нашого планетарного кільця-не-переступи. До такого розуміння, і для свободи руху в цих областях посвяченого готувало все його минуле; розкриттям трьох божественних аспектів інтелекту, любові і волі він напрацьовував інструмент і розвивав здібності для переходу в сонячні або космічні сфери активності по тому або іншому з семи Шляхів.

д. Здатність бачити ... включаюче Ціле. Це практична сторона підходу до вищезазначеної реальності. Посвячений свідомо вміщає в своє мислення ту нову область божественного Життя, в яке його вводить кожне окреме посвячення. Бачення, розпізнавання, реєстрація побаченого і фіксація розширення свідомості ще не є достатніми. Посвячений уловлює той факт, що йому надано ширше поле служіння, для якого він має оснащення, або, принаймні, здатність, яка розкривається; він прагне забезпечити ті умови, які дадуть йому можливість зробити свою магнетичну ауру такою, що адекватно включає і достатньо могутньою в новому полі одкровення.

 1. Він реєструє той закон, який трансцендується. Проста ілюстрація цього може бути дана тут в термінах учення, викладеного в “Трактаті про Космічний Вогонь”. Як людська істота учень управлявся і обумовлювався космічним Законом Економії з його різними допоміжними законами, які були активно обумовлюючими в трьох світах людської еволюції. Цей закон є основним законом природи і природного розвитку людини. Після першого посвячення він починає управлятися Законом Тяжіння, який контролює енергію любові і – хоча Закон Економії тепер не має над ним влади – він зберігає звичний контроль над звичними процесами формальних провідників, які використовуються тепер згідно Закону Тяжіння. Даний закон діє в свідомості людини, а також усередині форм при служінні Ієрархії. Закон Тяжіння є головним законом душі.

Пізніше, після четвертого посвячення, учень все більше підкоряється Закону Синтезу, який є головним Законом Духу у Всесвіті. Тоді здатність учня включати швидко розвивається, а відчуття обізнаності може (після Шостого посвячення Рішення) почати вимірюватися поза-планетними мірками. Тут необхідне ретельне дослідження, а це зовсім не легке завдання. Проте одкровення прийде, якщо учні вивчать те, що говориться про ці три головні закони в Трактаті про Космічний Вогонь.

 1. Частина включається в Ціле. Ця фраза відзначає результат, а всі результати посвячення вельми несподівані і навіть приголомшливі за своєю значністю. Ці слова настільки часто вживані, що абсолютно безглузді для середнього езотеричного учня. Ми жваво вимовляємо слова, що смутно позначають мету. Проте, вони указують на найбільш грандіозний досвід, на який здатна людська свідомість, – на мету, яка вимальовувалася у все більшій пишності під час кожного успішного посвячення. Вони мають на увазі – якщо підсумовувати все сказане – участь, усвідомлення і співпрацю в мисленні і плануванні планетарного Логосу.

Отже, з цього короткого тлумачення очевидно, наскільки кожний з даних натяків несе в собі більше, ніж учень може уявити або відчути; кожний з них приховує в своєму серці, в самому центрі свого сенсу, зародок розширюваного усвідомлення. Слід завжди пам'ятати про це під час спроб осягнути значення езотеричного натяку і зробити правильні висновки з символіки, яка вуалює сенс.

Таким чином, ці натяки призначені для того, щоб направляти тренованого учня; формули мають об’ємніше значення і торкаються групи, Ашраму, Ієрархії і працівників Плану на внутрішній і зовнішній сторонах життя. Синтез учення або даного тренування є дечим, чого учні не повинні упускати. Одиниця, індивідуум і частина завжди розглядаються в співвідношенні з розширюваним і включаючим цілим. Одним з критеріїв готовності до посвячення є здатність бачити це включаюче буття і реєструвати той закон, який трансцендується, коли частина включається в ціле; крім того, учень повинен бути здатний реєструвати і практично відгукуватися на більш обширні духовні закони, які займають місце трансцендованих.

Саме за допомогою натяків Вчитель в будь-якій окремій групі доводить до учня Своє побажання йому. У минулі часи натяк, що повідомляється, був очевидний і ясно формулювався Вчителем. Сьогодні, завдяки збільшеному інтелектуальному сприйняттю людства, натяк як і раніше очевидний, але міститься в груповій інструкції, що дається не індивідууму, а членам Ашраму, що знаходяться на деякій особливій стадії розвитку.

Ці сім натяків піддаються подвійній інтерпретації, як з погляду індивідуального сприйняття, так і з позиції групових умов.

 

************************