ВЧЕННЯ ПРО СІМ ПРОМЕНІВ

Планети і езотерична будова людини

Планети в гороскопі – це принцип енергії відповідної якості.

Вони представляють в гороскопі активний початок, певний енерго-інформаційний вплив на характер, обставини життя і можливості людини.

Астрологія також вивчає цикли небесних планет і космічних подій в тому вигляді в якому вони відображені на землі. Рух і цикли  планет – це великий космічний годинник який веде свій відлік часу. Космічні часові цикли прояснюють повсякденні плутанини в житті людини і допомагають синхронізувати життя у відповідності із циклами Космосу.

 

Кожна планета рухається навколо Сонця із своїм унікальним періодом обертання. Астрологія визначає цикли планет згідно їх повного руху навколо Сонця, а також через Знаки Зодіаку. Ці планетарні періоди впливають на цикли індивідуального зростання людини.

Сучасні астрологи групують планети як за типом їх енергії, так і за рівнем впливу[1]. Класифікуємо планети за троїстим принципом Воля-Могутність – Любов-Інтуїція – Знання-Розум (табл. 1), а після цього проведемо паралелі з езотеричною будовою людини.

 

Воля

Знання-Розум

Любов-Мудрість

Таблиця 1

Сонце

Особистісна воля,

Особистість в цілому

 

Місяць

Емоції, підсвідомість

І-ий рівень

(базовий)

Марс

Активність, динамізм

Меркурій

Розум,

контакти

Венера

Почуття, естетика

ІІ-ий рівень

(індивідуальний)

Сатурн

Внутріш. стержень,

дисципліна, обмеж.

Хірон

Розширення свідомості

Юпітер

Соц. устремління,

Розширення можл.

ІІІ-ій рівень

(соціальний)

Плутон

Космічна Воля

 

Уран

Ментальні одкровення

Нептун

Містика, релігія,

вищий синтез

IV-ий рівень

(планетарний)

В цій таблиці планети об’єднані в групи. Кожна з цих груп має своє означення впливу на людину.

В лівій колонці таблиці розташовані Сонце, Марс, Сатурн і Плутон, енергія яких виражає вольовий аспект. В середній колонці розташовані Меркурій, Хірон і Уран – це планети, котрі реалізують ментальні принципи. В третій колонці розташовані Місяць, Венера, Юпітер і Нептун – їхня енергія в більшій мірі характеризується емоціями та інтуїцією.

По горизонталі таблиці є своя класифікація, яка стосується певних пластів психіки людини. Так Сонце і Місяць – це планети першого (базисного) рівня людини, і представляють фундамент психіки людини. На другому рівні – Марс, Меркурій і Венера. Вони здійснюють енергетичний вплив на ті пласти психіки, якими середня людина здатна свідомо керувати. На третьому рівні – Юпітер, Хірон і Сатурн – це енергії, на які середня людина може впливати в незначній, зате в дуже значимій для неї мірі. Енергія планет четвертого рівня (Плутона, Урана і Нептуна) є непідвладною за своїм впливом для середньої людини. Ця енергія впливає на глибинні пласти психіки, які зв’язані з колективним полем людства. Планети четвертого рівня – це вища октава планет другого рівня, тобто Плутон – це вищий Марс, Уран – вищий Меркурій, а Нептун – вища Венера (Місяць).

Планети І-го і ІІ-го рівнів мають більший вплив на особистість, ніж на душу. А планети ІІІ-го і IV-го рівня (з таблиці 1): Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, які задіюють план душі і духу, в житті людини стають значимішими в більш зрілому віці.

Езотерична будова людини і планетні впливи

Якщо розглядати людство, як одне з царств природи в тілі Планетного Логосу Землі, тоді кожна людина є клітиною в Його аурі. Логос нашої планети є загальним синтезуючим принципом для всіх царств природи. Іншими словами, кожне з царств природи є центром (чакрою) в аурі Планетарного Логосу. Таким чином, Промінь Планетного Логосу містить в собі підпромені, кожен з яких забарвлений якістю відповідного царства природи. Точне знання того, яким центром і яким підпроменем є конкретне царство природи в аурі Логосу Землі, є езотеричною таємницею. Щодо людського царства, то воно є горловим центром в аурі Планетного Логосу, і відповідно, проводить якість третього підпроменя в синтезуючому Промені.

Планетний Логос, як і кожна жива істота в проявленому космосі, розвивається завдяки проходженню двох фаз в повному циклі еволюції: першої – зануренню в Матерію і другої – звільнення з Матерії і возз’єднання з Духом. Все, що є в Його аурі, змушене зазнавати впливу і підпорядковуватись цим більшим циклам. Це стосується і людства, і кожної людини, і її тіл-оболонок.

Вища Трійця – Духовна Тріада

Атма – найвищий принцип: Божественна Воля

Плутон – космічна Воля, вплив на великі маси людей

Буддхі – принцип Любові-Мудрості-Інтуїції

Нептун – містицизм, релігійність, вища єдність

Вищий Манас – принцип Абстрактного Мислення

Уран – ментальні одкровення, новизна, реформаторство

Середня Трійця – Каузальне тіло

Пелюстки Волі

Хірон – канал зв’язку з таємними знаннями, зв’язок різних явищ між собою

Пелюстки Любові

Юпітер – соціальні устремління, розширення прояву і свідомості

Пелюстки Знання

Сатурн – обмеження, дисципліна, кристалізація

Нижча Трійця – Особистість людини

Ментальне тіло – розумова природа людини

Меркурій – інтелект, зв’язкова ланка між нижчим і вищим розумом

Астральне тіло – емоційна природа людини

Венера – почуття, гармонія, естетика, краса

Фізичне тіло – тілесна і ефірно-енергетична природа людини

Марс – активна діяльність, динамізм, напористість

 

Місяць і Сонце не характеризують конкретні принципи людини, а символізують відповідно:

Місяць – минуле людини, її підсвідому, в основному емоційну, природу;

Сонце – як центральна сила Сонячної Системи – інтегральну характеристику вираження людини.[1] Авессалом Подводный “Лекции по введению в астрологию”, Новосибирск, Манускрипт, 1998.

 

 

•   Психологічні заняття 

Психологічний клуб

"Сім Променів"

запрошує на свої зустрічі:

 Це зустрічі для тих, кого

цікавить ... читати далі >>>