7 Rays Radio

  Divine Matrix - Nimbostratus

Аліса Бейлі. Езотеричне зцілення, ст. 521-714

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  ЗАКОНИ  ЗЦІЛЕННЯ

ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ЦІЛИТЕЛЯ

ПРАВИЛА І ЗАКОНИ ЗЦІЛЕННЯ – ПЕРЕЛІК

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЗЦІЛЕННЯ

ЗАКОН I

ЗАКОН II

ПРАВИЛО ПЕРШЕ

ЗАКОН III

ЗАКОН IV

ПРАВИЛО ДРУГЕ

ЗАКОН V

ПРАВИЛО ТРЕТЄ

ЗАКОН VI

ЗАКОН VII

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ

ЗАКОН VIII

ПРАВИЛО П’ЯТЕ

ЗАКОН IX

ПРАВИЛО ШОСТЕ

ЗАКОН Х

СІМ МЕТОДІВ ЗЦІЛЕННЯ

ЕНЕРГІЇ СЕМИ ПРОМЕНІВ – 15 ТВЕРДЖЕНЬ

ПРОМЕНІ ЦІЛИТЕЛЯ І ПАЦІЄНТА

СІМ МЕТОДИК ЗЦІЛЕННЯ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  ЗАКОНИ  ЗЦІЛЕННЯ 

 Причини хвороби походять загалом з трьох головних джерел: психологічного стану пацієнта, його кармічних схильностей і схильностей, зумовлених його груповими, національними, планетними відносинами і також його оточенням. Є деякі базові вимоги умов і підходів, які повинні бути встановлені між цілителем і пацієнтом, і, нарешті, важливий предмет смерті. Вона торкається трьох перехідних провідників, маючи божественну природу і конструктивну мету. Зараз ми дійшли до розділу, в якому нами коротко мають бути розглянуті Закони Зцілення і Правила, що зумовлюють цілющий процес.

Є десять законів і шість правил. Десятий закон дуже важкий для докладного розбору; він трактує життєве начало, про яке ми поки ще нічого не знаємо, і викладає монадичну мету. Будь-яке окультне вчення, те, що походить безпосередньо від Ієрархії, містить в собі живе насіння того, що буде далі. Наприклад, в «Таємній Доктрині» Е. П. Б. (під моїм керівництвом) зробила випадкові, дуже стислі і невизначені посилання на антахкарану; так вона вкинула насіння, яке, коли повністю зійде, визначить вимогу для тих, хто – після досягнення вищих посвячень – зможе вступити на Шлях Вищої Еволюції. Тому в десятому законі я також заклав насіння для підходу до проблем Життя і Смерті, яке зійде набагато пізніше.

Тут мені хотілося б нагадати, що закон – це, насправді,  наслідок життя більшої суті, яка включає меншу суть в свої життєві процеси. Він втілює ту сформульовану мету або організовану волю охоплюючого життя, в порівнянні з якою виражена мета або направлена воля того, що охоплюється, проявляється абсолютно безпорадною. Ви можете заперечити, брат мій, що така заява заперечує вільну волю тієї індивідуальної одиниці, яка включається або охоплюється. Звичайно, вона направлена проти формального аспекту вияву – того аспекту, наприклад, який переважно усвідомлює людська істота. Тому дане відношення вищого або більшого до нижчого або меншого, без всякого сумніву, буде домінувати і зрештою зведе нанівець менші закони форми, ті, що зараз називаються законами природи.

Також істотно, що душа всередині всіх форм знаходиться в стані війни з цими формами, і її власне інтегроване життя зумовлене вищими законами, які є законами її власного буття; душа їм охоче підкоряється і слідує, не маючи ні найменшого бажання чинити інакше. Тому немає ніякого порушення вільної волі суб’єкта; має місце лише опір того, що ми називаємо «не-Я» або матеріальним аспектом. Це потрібно назвати базовою причиною будь-якої хвороби.

Те, що називається Законом Природи, було вищою фазою божественного життя, можливою в першій сонячній системі. Це, насамперед, закони, властиві аспекту життя форми і тому несучі в собі насіння смерті. Закони Душі, що підпорядковують і заперечують Закони Природи, – це вищі закони, на які може відгукнутися людство (вище царство природи в цей час); вони – будучи виконані – завершать мету другої сонячної системи. Закони самого Життя зрештою подавлять Закони Душі і повністю розладнають і зведуть нанівець Закони Природи; ці закони будуть характеризувати третю сонячну систему – останнє особистісне вираження сонячного Логоса через сім планетних Логосів з різними їх формами і душевними виявами.

 

ТРИ ГРУПИ ЗАКОНІВ

Таким чином, маємо три групи законів, керуючих вираженням життєвої мети в нашій другій сонячній системі – одна група розвинулася, інша розвивається, а третя – латентна і порівняно нерухома:

 1. Закони Природи – розділюючі закони природи форми.
 2. Закони Душі – з’єднуючі закони групової інтеграції.
 3. Закони Життя – динамічні закони самого Буття.

Тепер ми займемося розбором деяких аспектів Законів Душі, оскільки вони торкаються інтеграції і діяльності душі в формі. Це належить засвоїти максимально ретельно. Хвороба – це те, що загрожує цілісності або гармонії природи форми, яку внутрішня духовна людина повинна використати для контактів в трьох світах, що складають її оточення при втіленні. Десять законів, які ми розглянемо, повинні, отже, вважатися десятьма допоміжними законами фундаментального Закону Сутнісної Інтеграції. Вони утворюють десять версій або аспектів цього єдиного закону, і це треба дуже ретельно обдумати. Тільки з цими законами має право працювати істинний цілитель.

Шість правил викладають лише застосування цієї досягнутої інтеграції до станів і ситуацій, з якими зіштовхується цілитель. Інтеграція означає фокусування, напруження і вираження (одночасно усвідомлені, свідомо вибрані і динамічно здійснені).

 

ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ЦІЛИТЕЛЯ

У викладених мною законах і правилах згадуються деякі необхідні якості цілителя і певні вимоги до нього. Останні ми розберемо передусім, оскільки вони не тільки представляють якості і установки, потрібні для успішної практики цілющого мистецтва, але і показують, чому – аж до нашого часу – не було практично жодного успішного або систематичного зцілення ні в одній з нинішніх шкіл зцілення. Мало місце те, що треба назвати “академічним зціленням” завдяки тому, що пацієнт в будь-якому випадку був би зцілений, оскільки час відходу ще не настав. Напружене свідоме зцілення, з повним розумінням, проходило тільки в тому випадку, якщо цілитель був посвяченим високої міри, що бере за зразок життя і природу Христа.

Тепер поглянемо на приведені якості і установки. Я коротко їх перерахую і прокоментую.

 1. Здатність контактувати і працювати як душа. “Мистецтво цілителя складається в звільненні душі”. Уявіть, що означає така здатність. Цілитель не тільки знаходиться в безпосередньому свідомому контакті з власною душею, але, завдяки йому, легко може контактувати з душею пацієнта.
 2. Здатність ввести в дію духовну волю. Закон, що зумовлює цілющий акт, повинен бути “приведений в дію духовною волею”. Це робить необхідною здатність контактувати з Духовною Тріадою. А для цього антахкарана повинна вже більш або менш будуватися.
 3. Здатність встановлювати телепатичний зв’язок. Цілитель повинен “знати внутрішню стадію думки і бажання” свого пацієнта.
 4. Він повинен володіти точним знанням. Ми читаємо, що він повинен “знати точний пункт, через який повинно прийти полегшення”. Це якнайважливіший пункт, який абсолютно не враховують так звані цілителі, що належать до таких рухів, як Християнська Наука, Єдність і інші. Зцілення не приходить внаслідок наполегливого говоріння про божественне, простого проявлення любові або невизначеного містичного акту. Воно приходить внаслідок оволодіння точною наукою контакту, впливу, заклику і розуміння тонкого апарату ефірного провідника.
 5. Здатність перевернути, переорієнтувати і “прославити” свого пацієнта. Цілитель зобов’язаний “підняти опущений погляд – до душі”. Це стосується погляду пацієнта. Дане твердження встановлює обмеження, оскільки, якщо пацієнт знаходиться не на тій стадії еволюції, де це можливе, а в тій її точці, коли він не спроможний контактувати з власною душею, робота цілителя неминуче стає марною. Тому сфера дії духовного цілителя суворо обмежена тими, хто має віру. Віра ж – це “свідчення про речі незримі”; таке свідчення у переважної більшості людей відсутнє. Віра – не бажане мислення або леліяна надія. Це свідчення глибокої переконаності.
 6. Здатність направляти душевну енергію в необхідні місця. “Після чого духовне або третє око направляє цілющу силу”. Це передбачає наукову техніку з боку цілителя і правильне функціонування механізму прийому і напряму сили всередині голови.
 7. Здатність володіти магнетичною чистотою і необхідним випромінюванням. “Цілитель повинен досягнути магнетичної чистоти... і добитися променистого сяйва”. Це включає велику особисту дисципліну в щоденному житті і звичку чистого існування. Чистота неминуче і автоматично переходить в сяйво.
 8. Сила контролювати активність механізму голови. Цілитель повинен “з’єднати центри в голові”. Справжній цілитель встановлює магнетичну область всередині голови, яка проявляється або виражається через конкретне випромінювання.
 9. Влада над власними центрами. Цілитель повинен “концентрувати необхідну енергію всередині необхідного центра”. Центр пацієнта, найближчий до місцезнаходження фізичного нездужання, повинен стати сприйнятливим до енергії, що посилається в нього відповідним центром в тілі цілителя. Тому очевидно, як багато знань і контролю над енергією потрібно від істинного цілителя.
 10. Здатність застосовувати як езотеричні, так і екзотеричні методи зцілення. Цілитель повинен використати “методи окультного зцілення, не уникаючи при цьому звичайних медичних і хірургічних методів”. Я постійно підкреслюю Богом дану природу експериментальної медицини, – це відноситься і до нинішньої медицини, а ще більш до метафізичного зцілення. Немає ніякої потреби звати духовного цілителя у випадку, якщо зламані кістки, або при тому нездужанні, яке вже лікує ортодоксальна медицина. Проте, загальному моральному стану пацієнта можна цілком законно допомогти, одночасно з розумною хірургією і оздоровчим медичним обслуговуванням. Звичайно так званий метафізичний цілитель схильний це ігнорувати. Цілителі, зрештою, будуть ділитися на дві групи:

а. Конкретно навчені духовні цілителі.

б. Цілителі, що володіють менш розвиненою силою, але які мають достатнє випромінювання і магнетизм, щоб допомагати в звичайному цілющому процесі. Вони будуть працювати, як правило, під керівництвом духовного цілителя.

 1. Здатність працювати магнетично. “Так він зможе вилити життєву цілющу силу на пацієнта”. Цілитель, робить це при науковій координації свого оснащення, використовуючи руки як направляючі агенти. Цим шляхом на хворобу можна вплинути, зменшити її або посилити, аж до самої смерті. Відповідальність цілителя тому висока.
 2. Здатність працювати з випромінюванням. “Так його присутність зможе наситити життя душі пацієнта”. Це також здійснюється завдяки координації, але агент випромінювання в цьому випадку аура, а не руки.
 3. Здатність в будь-який час практикувати незаподіяння шкоди. “Метод, що використовується Досконалим ... – це незаподіяння шкоди.” Сюди входить позитивна рівновага, включаюча точка зору і божественне розуміння. А скільки цілителів з’єднують ці три якості, а також працюють з любов’ю?
 4. Здатність контролювати волю і працювати, проводячи любов. “Цілитель повинен тримати волю у вузді”. Ця одна з найбільш важких якостей, які треба придбати, бо воля цілителя часто настільки могутня в своїй рішучості принести зцілення, що її зусилля роблять цілющий процес абсолютно марним. Іншими словами, часто сентиментальне містичне бажання любити пацієнта зводить на немає всі зусилля втримати свою волю у вузда. Пам’ятайте, брат мій, що духовна воля повинна уподібнитися глибокому озеру сили позаду всякого вираження енергії любові.
 5. Здатність зрештою оволодіти Законом Життя. Про це мало що можна сказати, бо оволодіти ним можуть тільки ті, хто розвинув або швидко розвивають свідомість Духовної Тріади – поки ще надзвичайна рідкість.

Вивчаючи ці вимоги, не треба бентежитися. Таке вивчення встановить необхідну мету для всіх цілителів Нової Епохи. Воно також пояснить, чому різні цілющі системи, які практикуються в наш час у всьому світі (особливо в англо-американських країнах), до цього часу зазнавали невдачі, незважаючи на свої претензії. Жодна з них – якщо вони зберігають точні звіти на науковому рівні (а практично, жодна з них цього не робить) – не зареєструвала більш, ніж незначний процент зцілень, заснованих на чисто духовному зціленні. Процент зцілених менший, ніж один на мільйон “зцілень”. Ці зцілені в свій час видужали б в будь-якому випадку, якби були надані природі або звичайній медичній або хірургічній науці.

Однак сьогодні настільки велика духовна стимуляція в світі і така велика кількість тих, хто відгукується на неї, що висунення уперед великої групи людей на Шлях Учнівства з рядів середнього людства неминуче. Таке висунення в наступні п’ятсот років приведе до появи багатьох цілителів, що в якійсь мірі відповідають вищевикладеним вимогам.

Філософії, закладені в основу різних систем, таких як Єдність і Християнська Наука, загалом правильні і констатують фундаментальні банальності, (але, проте,  довершені істини), які лежать в основі всього, що я виклав. Однак люди виліковуються не внаслідок декларування банальностей, розмов про божественність або про абстрактні теорії. Вони будуть зцілені в належний час завдяки здатності цілителя Нової Епохи виражати в собі і своєму щоденному житті якість божественності, бути духовно здатним будити в пацієнтові душу, бути магнетично чистим, а також завдяки здатності особливого типу випромінюваної енергії стимулювати пацієнта до зцілення самого себе – за допомогою свого власного внутрішнього механізму. Цілитель Нового Віку буде володіти здатністю легко і з розумінням здійснювати наступні контакти:

 1. З власною душею.
 2. З душею свого пацієнта.
 3. З особливим типом енергії, яка повинна бути проявлена або в промені душі, або в промені особистості пацієнта.
 4. З одним із своїх власних центрів, який потрібен йому для того, щоб діяти як передаючий агент енергії, що посилається в область, керовану яким-небудь центром в тілі пацієнта.
 5. З центром в ефірному тілі пацієнта, який контролює область місцезнаходження хвороби.

Це вимагає великого технічного знання. Додатково до цього, цілитель повинен володіти таким духовним сприйняттям, яке дозволить йому інтуїтивно уловити “карму даного моменту”, як це езотерично називається, і дізнатися, чи є зцілення дозволеним, практично здійсненним або ж неможливим. Це той тип знання, яким в наш час не володіє жоден цілитель світу, які б не були його претензії. Це, знов-таки, не мотив для збентеження.

Що по-справжньому необхідно і буде здійснено по мірі течії десятиріч, – це те, що учні і люди духовно орієнтовані увійдуть в медичну професію і удосконаляться в техніці ортодоксальної медицини, в екзотеричному знанні фізичної анатомії і патологічних симптомів, плюс ортодоксальних засобах і способах лікування хвороб. До цього технічного знання і розуміння вони додадуть езотеричне навчання, після чого, практикуючи свою професію, вони почнуть комбінувати як екзотеричну, так і езотеричну мудрість, якими вони володіють. Спочатку це буде експериментом, але після накопичення досвіду використання цих обох областей знання виросте нова медична наука, заснована на двох першорядних чинниках:

 1. Накопиченій масі знань і інформації про щільний фізичний провідник. Вона була акумульована людьми науки протягом віків і в основному є доведеною і правильною.
 2. Неухильно зростаючому розумінні природи ефірного тіла, центрів і передачі і циркуляцій певних контролюючих енергій.

Комбінування двох аспектів істини буде сильно полегшено чутливістю, що підвищилася і майже яснобаченням в сприйнятті людства, яке розвивається. Нервовий апарат середньої людської істоти (під ним я маю на увазі його нервову систему плюс лежачі в основі наді) поки ще неадекватний вимогам, що пред’являються до нього.  Однак час виправить все це.

Як метафізичні цілителі, так і ортодоксальні медики в цей час схильні дуже гаряче відкидати один одного. Кажучи в цілому, ортодоксальний лікар менш категоричний і нетерпимий, ніж сучасний метафізик. Йому дуже добре відома обмеженість його нинішніх медичних досягнень. Однак так званий духовний цілитель сьогодні не знає ніяких обмежень, і в цьому його безперечна слабість. Обидві групи повинні згодом співробітничати одна з одною, а не опонувати. Їм обом є чому навчитися один у одного. І обидві повинні визнати, що конкретні області знання, що охоплюються ними, є однаковим божественним вираженням і показують здатність людського розуму досліджувати, реєструвати, відкривати і формулювати правду, з тим щоб інші могли нею скористатися.

Хотілося б привернути вашу увагу до того факту, що обома групами багато що має бути зроблено – однією в проникненні в сферу тонкого і нематеріального (це швидко робиться), а іншою – у відмові від неясних абстракцій і непрактичних узагальнень – для того, щоб навчитися розпізнавати факти про об’єктивне і матеріальне; цього поки ще не робиться; так зване метафізичне зцілення губиться за туманом голосних тверджень.

Щирість більшості тих, хто належить до цих шкіл думки, не ставиться під сумнів: їх мотиви однаково відверті і добрі. У обох групах є шарлатани – маленька, дуже маленька, меншина шукаючих себе людей, а також неосвічених експлуататорів людини. Серед них є комерційно орієнтовані лікарі і метафізики; вони, однак, в меншині. У особі люблячого людство щирого дослідника в обох групах полягає майбутня надія медичної науки, бажаючої послужити потребі людства – людства, яке стає все більш чутливим і суб’єктивно орієнтованим.

 

ПРАВИЛА І ЗАКОНИ ЗЦІЛЕННЯ – ПЕРЕЛІК

Увага: Окремі Правила пов’язані з деякими з Законів і будуть розбиратися в їх правильних взаємозв’язках. Правила перераховуються не в тій послідовності, як раніше.

ЗАКОН I

Будь-яка хвороба є результатом пригніченого життя душі, і це вірне для всіх форм і у всіх царствах. Мистецтво цілителя полягає в звільненні душі, так щоб її життя могло протікати через сукупність організмів, які створюють кожну окрему форму.

ЗАКОН II

Хвороба є результатом і зазнає трьох впливів. По-перше, минулого людини, коли вона розплачується за свої колишні помилки. По-друге, її спадщина, коли вона успадковує разом з всім родом людським ті заражені потоки енергії, які мають групове походження. По-третє, вона разом з всіма формами зазнає того, що Господь Життя сприймає Своїм тілом. Ці три впливи носять назву “Древній Закон Причетності Злу”. Коли-небудь він поступиться місцем новому “Закону Древнього Переважаючого Добра”, який лежить за всім створеним Богом. Цей закон повинен бути приведений в дію духовною волею людини.

ПРАВИЛО ПЕРШЕ

Нехай цілитель практикується в знанні внутрішнього мотиву або бажання того, хто шукає його допомоги. Це допоможе зрозуміти джерело його недуг. Нехай він зіставить причину та наслідок і точно взнає точку, через яку повинно прийти полегшення.

ЗАКОН III

Хвороби є наслідком основної концентрації життєвої енергії людини. Планом, на якому сфокусовані ці енергії, визначаються ті умови, які породжують погане здоров’я і тому проявляються як хвороба або позбавлення від хвороби.

ЗАКОН IV

Хвороба, як фізична, так і психологічна, йде своїм корінням в добро, красу і істину. Вона – спотворене відображення божественних можливостей. Знехтувана душа в пошуках повного вираження якої-небудь божественної якості або внутрішньої духовної реальності викликає в субстанції своїх оболонок точку тертя. На цій точці фокусуються очі особистості, що приводить до хвороби. Мистецтво цілителя полягає в тому, щоб підняти очі до душі, до істинного Цілителя всередині форми. Після чого духовне або третє око направляє цілющу силу і все йде так, як треба.

ПРАВИЛО ДРУГЕ

Цілитель зобов’язаний добитися магнетичної чистоти завдяки чистоті життя. Він повинен добитися того променистого сяйва, яке проявляється у кожної людини при з’єднанні її центрів в голові. Після того, як встановлюється це магнетичне поле, випромінювання також посилюється.

ЗАКОН V

Немає нічого, крім енергії, бо Бог – це життя. Дві енергії сполучаються в людині, а інші п’ять присутні. Для кожної є центральна точка контакту. Конфлікти між енергіями і силами, а також сил між собою приводять до нездужання людського тіла. Конфлікт між першими і другими триває віками, доти,  поки не буде досягнута вершина гори – перша велика вершина. Боротьба між силами викликає всі хвороби, всі нещастя і тілесні болі, які шукають розв’язання в смерті. Дві, п’ять, звідси сім, плюс те, що вони виробляють, складають таємницю. Такий п’ятий Закон Зцілення в світі форми.

ПРАВИЛО ТРЕТЄ

Нехай цілитель сконцентрує потрібну енергію в потрібному центрі. Нехай цей центр відповідає центру, який має потребу. Нехай обидва вони синхронізуються і разом підвищать силу. Так чекаюча форма буде урівноважена в своїй роботі. Так два і одна, під правильним керівництвом, будуть зціляти.

ЗАКОН VI

Коли будівельні енергії душі розвивають в тілі свою активність, має місце здоров’я, чітка взаємодія і правильна діяльність. Якщо будівниками є місячні владики і ті, хто працює під контролем місяця і нижчого особистісного Я, то мають місце хвороба, погане здоров’я і смерть.

ЗАКОН VII

Якщо життя або енергія протікає без перешкод і в правильному напрямі до свого вияву (відповідної залози), то форма відгукується і погане здоров’я покращується.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ

Ретельний аналіз хвороби на основі очевидних зовнішніх симптомів спроститься до такої міри, що, як тільки уражений орган визначений, той центр ефірного тіла, який знаходиться з ним в найближчому зв’язку, зазнає методів окультного зцілення, хоч не треба нехтувати звичайною медичною або хірургічною допомогою.

ЗАКОН VIII

Хвороба і смерть є результатом двох активних сил. Одна є воля душі, що заявляє своєму інструменту: “Я забираю суть назад”. Інша – це магнетична сила планетного Життя, яка заявляє життю атомної структури: “Час поглинання пробив. Повертайся до мене”. Так, згідно циклічному закону, існують форми.

ПРАВИЛО П’ЯТЕ

Цілитель повинен старатися об’єднати свої душу, серце, мозок і руки. Так він зможе пролити життєву цілющу силу на пацієнта. Це магнетична робота. Вона зціляє хворобу або може посилити поганий стан, в залежності від знання цілителя.

Цілитель повинен старатися об’єднувати свої душу, мозок, серце і аурне випромінювання. Так його присутність зможе наситити життя душі пацієнта. Це робота випромінювання. У руках немає потреби. Свою силу проявляє душа. Душа пацієнта відгукується його аурою на випромінювання аури цілителя, насиченою енергією душі.

ЗАКОН IX

Досконалість викликає недосконалість на поверхню. Добре завжди витісняє зле з людської форми у часі і просторі. Метод, який використовує Досконалий і застосовує Благо, є незаподіяння шкоди. Це не негативність, але довершена рівновага, абсолютна точка зору і божественне розуміння.

ПРАВИЛО ШОСТЕ

Цілитель або група цілителів повинні тримати свою волю у вузді. Не волю належить використовувати, а любов.

ЗАКОН Х

Прислухайся, о Чола, до заклику, що виходить від Сина до Матері, і підкорися. Звучить Слово: форма послужила своїй меті. Здійснюється принцип розуму і повторює Слово. Слухаюча форма відгукується і відходить. Душа залишається вільною.

Відгукнися, о Той, що Підіймається на заклик, який входить в сферу обов’язкового; впізнай заклик, вихідний з Ашраму або Дорадчої Палати, де чекає Сам Господь Життя. Видається Звук; душа і форма разом повинні відкинути життєве начало, щоб Монада звільнилася. Душа відгукується. Потім форма розриває зв’язок. Життя тепер звільняється, набуваючи якості свідомого знання і плодів всілякого досвіду; останні – сполучені дари душі і форми.

Увага: Останній закон являє собою новий закон, що прийшов на зміну Закону Смерті, і який стосується лише тих, хто знаходиться на останніх стадіях Шляху Учнівства і стадіях Шляху Посвячення.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЗЦІЛЕННЯ

На попередніх сторінках я прояснив весь предмет тим, що показав – ризикуючи навіть вас збентежити – деякі з основних вимог до цілителя Нової Епохи, а також деякі з контактів, які йому доведеться легко і швидко встановлювати при спробі зціляти. Також я визначив для вас природу Закону. Все це було підготовчим для розгляду Законів, яким повинен підкорятися цілитель, і Правил, яким він буде автоматично і інтуїтивно слідувати. Ми повинні розглянути ці Закони і Правила в зв’язку з цілителем, а також в зв’язку один з одним, оскільки деякі з Правил тісно пов’язані з Законом, що контролює цілителя.

З даного вище визначення закону вам буде очевидно, що зрештою хвороба, смерть, неправда, фальш і відчай властиві самій планеті, оскільки наш планетний Логос (як я повідомляв раніше, коли допомагав Є.П.Б. писати “Таємну Доктрину”) – “недосконалий Бог”. Після нинішньої великої світової кризи, викликаної тим, що наш планетний Логос просунувся уперед по космічному Шляху і, отже, отримав космічне посвячення, Його недосконалість відчутно поменшала; як тільки необхідне урегулювання на планеті буде мати місце, на землі буде менше страждань і хвороб. Самі ви цього не побачите, бо урегулювання в такому широкому масштабі займає сторіччя. Тому те, що я маю сказати про майбутнє зцілення хвороб, довгий час не буде мати практичної цінності, однак ця теорія і вказівка можливості повинні бути розглянуті і обговорені. Крім того, довго ще медична практика і хірургічне знання будуть грати свою корисну роль в превентивній медицині, при полегшуючих і цілющих процесах. До них все в більшій мірі будуть додаватися численні психологічні методи зцілення, які будуть йти поруч з вищевикладеними двома; до них знов-таки додадуться послуги духовних цілителів. Цим шляхом неухильно виробиться вичерпний підхід до всієї людини, – необхідність цього повсюдно визнається сьогодні передовими мислячими лікарями. Саме так, а також методом проб і помилок багато що буде засвоєне.

Цілющі процеси, які я описую і підкреслюю цими Законами і Правилами, в основному нові. Вони засновані не на твердженнях, як в Християнській Науці і інших культах ментального зцілення; вони не базуються на причинах, що декларуються і наслідках, що рекламуються,  які будуть можливі тільки тоді, коли раса досягне набагато більш високого рівня досконалості, чим сьогодні можна побачити або негайно розвинути. Як я неодноразово повторював в даному трактаті, немає нічого фундаментально невірного в твердженнях цих груп і організацій з приводу людини, яка підійшла до становлення душі і до реалізації свідомості Христа. Невірне в їх твердженнях те, що рядова людина (що знаходиться, очевидно, не на просунутій точці еволюції) спроможна робити ці чудеса зцілення у відношенні або себе, або інших. Дуже небагато людей досягли поки ще цього положення, а цілитель, що належить до цих культів і організацій, який зміг би це зробити – справжня рідкість. Цілитель в Новому Віці визнає обмеження і зумовлюючі обставини, а також долю. Це передбачає розвиток в ньому сил, несучих знання. Він також духовно усвідомлює, що зцілення фізичного тіла не завжди є вищим духовним благом; переоцінка і серйозна, тривожна турбота про життя форми, про фізичний провідник, не має великого значення.

Цілитель Нового Віку зовсім не працює і не буде працювати безпосередньо з фізичним тілом; будучи окультистом, він не буде вважати це тіло першопочатком. Він практично цілком працює з ефірним тілом і життєвими енергіями, даючи можливість цим енергіям впливати на автомат фізичного тіла відповідно прямому наміру; після чого вони вироблять свої результати згідно з відгуком цього тіла, зумовленим, ймовірно, багатьма чинниками. Ці енергії, що направляються через ефірне тіло пацієнта або еманують через нього, можуть принести зцілення, якщо це дозволяє доля пацієнта, або ж вони можуть так стимулювати хвору область, що хвороба виллється в кризу і пацієнт помре. Це часто трапляється при роботі цілителів – представників культів, нетямущих в законах зцілення, що базують свою діяльність на реалізації справжнього (хоч звичайно невираженого) божества.

Потрібна набагато більш висока міра духовного сприйняття і ментального розуміння, перш ніж запропонована мною система стане ефективною. Все, що я даю в моїх книгах, переважно піонерської природи і це належить пам’ятати.

Тепер вивчимо Закон Перший; з ним не пов’язане ніяке Правило, оскільки це базове положення, головна теорія, по якій буде працювати цілитель.

ЗАКОН I

Будь-яка хвороба є результатом пригніченого життя душі, і це вірне для всіх форм і у всіх царствах. Мистецтво цілителя полягає в звільненні душі, так щоб її життя могло протікати через сукупність організмів, котрі створюють кожну окрему форму.

Цей закон показує, що внаслідок того факту, що троїста нижча людина не знаходиться під контролем своєї душі, хвороба може її зруйнувати. Через те, що вільне протікання енергії душі перегороджується і обмежується, хвороба може угніздитись в її фізичному тілі. Фізичний організм належно забезпечується творчою відтворюючою енергією істинної людини – душі на її власному плані. Де є повне безперешкодне протікання від душі до семи оживляючих центрів, маємо довершене здоров’я, що демонструється посвяченим четвертої міри, якщо яка-небудь дисциплінарна, експериментальна або посвячувальна карма не відпрацьовується в його випадку. Однак, як загальне правило, незалежне від цих або планетних умов, посвячений високої міри не потребує цілителя; ніщо в ньому не вимагає зцілення.

Що повинен робити цілитель, коли побачивши пацієнта він усвідомлює стан, що викликає хворобу? Чи працює він, згідно із законом, з душею пацієнта? Чи старається він добитися, щоб ця душа (на своєму власному плані) визначено впливала на людину, забезпечуючи передачу енергії від душі до розуму, від розуму – до астрального тіла, а звідти – до ефірного провідника? Ніяким чином. У разі реальної серйозної хвороби стан пацієнта звичайно такий, що для нього є неможливим дати свідомий або несвідомий відгук на зусилля цілителя. Будь-яке ментальне зусилля абсолютно поза його владою, і тому він не може сприяти зусиллю своєї душі по передачі енергії; активність його астрального тіла звичайно концентрується на вираженні величезного бажання жити і позбутися хвороби, якщо хвороба не настільки гостра, що пацієнта просто нічого не цікавить і воля-до-життя швидко залишає його. До цих труднощів додається той факт, що дуже мало людей настільки інтегровані, що здатні функціонувати як цілісні особистості в відповідь на стимуляцію душі. Вони звичайно поляризовані в тому або іншому з своїх трьох тіл, що знов-таки представляє значне обмеження для цілителя. Дуже часто людина так сильно стурбована дискомфортом і болем в щільному фізичному тілі, що вищі враження, які повинні надійти від тіл розуму або душі, абсолютно нездатні це зробити. Що повинен зробити тренований навчений цілитель в цьому випадку?

Передусім він повинен усвідомити, що ефірне тіло – це чинник найбільшої важливості і основний провідник, з яким йому треба мати справу. Тому він концентрується на цьому енергетичному тілі. Це включає необхідність пересвідчитися в деяких фактах, потім зробити деякі точки контакту ефективними і корисними.

Перший факт – це сила, з якою душа оволоділа і все ще володіє своєю особистістю. Цілитель усвідомлює, що, оскільки пацієнт ще живий, душа визначено існує завдяки головному і серцевому центрам ефірного тіла, таким чином втримуючи як принцип свідомості, так і принцип життя. Якщо пацієнт в свідомості, труднощі цілителя сильно збільшуються в одних випадках, хоч і полегшуються в інших. Якщо принцип свідомості видалений з головного центра вітального тіла, то цілитель знає, що смерть може запанувати, і його робота сильно проясняється, особливо якщо в серці ще горить світло життя. Якщо свідомість дуже ясна, він розуміє, що ще є можливість зцілення, і може цілком обґрунтовано продовжувати свою роботу. У даному твердженні я розглядаю середню людину. У разі посвячених справа йде дещо інакше, бо вони часто залишаються повністю свідомими під час процесу смерті.

Тому ви розумієте, що основна необхідність для цілителя в Новому Віці – це або бути ясновидющим, або – що набагато краще – володіти істинним духовним сприйняттям з його якістю безпомилковості. Його перша задача – це дослідити або “окультно побачити” ефірне тіло пацієнта і, таким чином, отримати наступне знання:

 1. Про силу, з якою душа впливає на своє ефірне тіло. Її показує точка світла в головному центрі і область, яку вона освітлює.
 2. Про стан ефірного центра, який контролює або управляє областю, в якій локалізоване фізичне нездужання.
 3. Про зв’язок центрів над діафрагмою з центрами під діафрагмою, оскільки вона дає йому загальні вказівки про точку еволюції пацієнта.

Максимально з’ясувавши ці пункти, він потім згідно закону “пригніченого життя душі” буде намагатися силою своєї власної душі (працюючої на вищих рівнях ментального плану через головний центр) стимулювати точку життя душі в ефірному тілі пацієнта. Він буде робити це, прагнучи залучити, якщо можливо, повний приплив енергії душі пацієнта в головний центр, для того щоб нитка життя могла доставити більш повний приплив життя до серця. Таким шляхом власна “життєвість” пацієнта забезпечить бажане зцілення; він буде зцілений, по очевидності, самою природою або природним нормальним шляхом адекватної життєвості і так зможе відкинути хворобу.

Тому, коли цілитель визнає і працює з цим законом, визнаються і використовуються наступні точки контакту:

 1. Душа пацієнта всередині його ефірного тіла.
 2. Душа цілителя, зайнята стимуляцією цієї точки душевного контакту через наступний трикутник енергій:

 

Він з’єднує вітальне тіло цілителя з вітальним тілом пацієнта через їх обидва головних центри і серце пацієнта, оскільки життєвий принцип в ньому сфокусований і є під сильним впливом того, що відбувається.

 1. Коли цей трикутник енергій функціонує без перешкод і міра відгуку поступає з головного центра пацієнта, збільшуючи степінь душевного контакту і викликаючи в результаті приплив душевної енергії в головний центр, а звідти до серцевого центра, то – вольовим актом і завдяки використанню призовного мантраму – цілитель буде намагатися перенести цей підсилений життєвий потік через серце в уражену область, використовуючи центр, який контролює цю область фізичного тіла, який би центр це не був. Це треба робити з максимальною обережністю, так щоб приплив не був раптовим і руйнівним за своїм впливом; особливу обережність треба також виявити у разі хвороб серця; емболія, наприклад, яка може бути фатальною, часто викликається несамовитим виявом з боку пацієнта волі-до-життя, що приводить до переповнення енергією життєвого принципу. Вона дуже різко впливає на серце, спричиняючи такий же раптовий рух крові, що приводить до емболії і, як наслідок, до смерті. Я виражаю це абсолютно нетехнічними термінами, ставлячи себе під удар наукової критики, але роблю це, щоб дати непрофесійному читачеві загальне поняття про наявний ризик і спонукати ентузіаста до обережності.

Цей закон несе певні фундаментальні передумови, і я мало що можу додати відносно його застосування. Багато що буде пізнане внаслідок прийняття передумов і роботи над ними. Те, що я виклав, дуже далеке від того, що я міг би викласти, однак я дав тут вивчаючим просте робоче розуміння деяких істотних базових концепцій. Тепер перейдемо до розгляду другого Закону і Правила Першого.

ЗАКОН II

Хвороба є результатом і підпадає трьом впливам. По-перше, минулого людини, коли вона розплачується за свої колишні помилки. По-друге, її спадщини, коли вона успадковує разом з усім родом людським ті заражені потоки енергії, які мають групове походження. По-третє, вона разом з всіма формами зазнає впливу того, що Господь Життя сприймає Своїм тілом. Ці три впливи носять назву “Древній Закон Причетності до Зла”. Коли-небудь він поступиться місцем новому “Закону Древнього Переважаючого Добра”, який лежить за всім створеним Богом. Цей закон повинен бути приведений в дію духовною волею людини.

Цей Закон – найбільш вичерпний в своїх положеннях і насправді являє собою суму двох Законів, один з яких здійснює контроль в цей час, а інший буде контролювати в майбутньому. Давайте для ясності і в зв’язку з тим, що люди звичайно читають поверхово, розділимо Закон на різні положення і тим самим повніше розкриємо його зміст:

 1. Хвороба є результатом трьох впливів:

а. Минулого людини, коли вона оплачує ціну минулих помилок.

б. Її спадщина, коли вона розділяє разом з всім родом людським ті заражені потоки енергії, які мають групове походження.

в. Причетності всіх форм природи до того, що Господь Життя зазнає Своїм тілом.

 1. Ці три типи енергії називаються “Древнім Законом Причетності до Зла”.
 2. “Закон Древнього Переважаючого Добра” лежить за всім створеним Богом.
 3. Цей закон коли-небудь переможе “Древній Закон Причетності до Зла”.
 4. Він буде приведений в дію духовною волею людини.

Цей закон відносить людину з її мисленням зворотно, до базового закону карми, якого, як вам відомо, не уникнути і який сучасний цілитель в нинішніх цілющих культах і організаціях постійно випускає з уваги. З цими впливами і причинами ми вже мали справу, і немає необхідності обговорювати їх тут, крім зауваження, що однією з найбільш корисних речей, які належить пам’ятати пацієнту і засвоїти цілителеві, є те, що коріння хвороби – в минулому (груповому або індивідуальному минулому) і хвороба, зрештою,  може бути сприятливим шляхом оплати старих боргів. Це викличе в пацієнтові конструктивну установку на покірність – не ту покірність, що веде до бездіяльності, але ту, що викликає почуття відповідальності за вірну дію. Вірна дія поведе або до несіння покарання в повній мірі через добре знайомий процес смерті, або до успішного видужання. Що стосується цілителя, це приведе до визнання могутніх сил, працюючих через пацієнта, і до прийняття призначеної долі; в обох випадках гарячкова тривога не буде втручатися між наміром цілителя і пацієнтом, заважаючи оздоровчим заходам.

Друга важлива річ для пацієнта – це необхідність пам’ятати, якщо це дозволяє його стан, що те, що він зазнає, – це доля і доля більшості і що він не самотній. Правильне лікування поганого здоров’я – це головний чинник, який сприяє викорінюванню окремості і почуття самотності та ізоляції; ось чому погане здоров’я при правильному догляді приводить до поліпшення характеру і розширення симпатичного зв’язку. Причетність, почуття загальної участі звичайно повинні засвоюватися важким шляхом – такий закон.

У цьому законі маємо ключ до того, що в кінцевому результаті змете хворобу із землі. Я виклав це гранично просто. Коли більшість мешканців землі швидко зорієнтуються до добра, до правоти, як говориться в Біблії, коли основна маса людських істот повернеться до доброї волі (друге головне вираження контакту і впливу душі в житті індивіда і роду людського, причому перше – це почуття відповідальності), тоді погане здоров’я неухильно, хоч і поступово, буде зникати, відмирати і зрештою перестане існувати. Повільно, дуже повільно, це вже відбувається – не у вигляді зникнення хвороб, але в утвердженні більш вірної орієнтації. Це насправді означає, що канал контакту між індивідом і його душею та душею людства стає більш прямим і безперешкодним. Відбувається вирівнювання. Тому ви можете бачити знов, чому акцент в житті цілителя повинен бути зроблений на контакті і вирівнюванні і чому це вдалося дуже небагатьом. Дуже слабий, якщо взагалі який-небудь, контакт є в цей час у цілителів; у них мало прямого усвідомлення такої необхідності і немає ніякого реального розуміння техніки, яку належить освоїти.

Треба вникнути в цей важливий пункт, бо він заперечує розчарування. Хвороба не зникне якимось чудом і раптово в найближчий період, що сповіщає Новий Вік. Якби вона зникла, це б означало, що Закон Карми перестав тримати контроль, але справа йде не так.

Останнє твердження другого закону дає базові вказівки на тимчасовий період: Закон Переважаючого Добра буде приведений в дію духовною волею людини. Що це означає? Це означає, що коли по-справжньому велика кількість людей буде контролюватися Духовною Тріадою, побудує антахкарану і, таким чином, зможе використовувати духовну волю, хвороба може бути пригнічена і лише добро буде здійснювати контроль. Звичайно, це буде поступовим процесом і на ранніх стадіях майже непомітним. Знову ж, чому це так? Тому, що зло, злочин і хвороба – результат великої єресі розділення, і тому що контролює ненависть, а не любов. Не забувайте, що той, хто не любить свого брата, – вбивця, він – символ ненависті. Почуття універсальності і тотожності з всіма поки ще не зустрічається, крім як у просунутих учнів і посвячених; масова свідомість і стадний інстинкт не повинні плутатися з почуттям Єдності, яке характерне для вірно орієнтованої людини. У Новому Віці буде підкреслюватися вчення про антахкарану і склад людини, головним чином, з точки зору “трьох періодичних тіл”, а не з точки зору нижчої троїстої людини, особливо у вищих школах, що покладе здорову основу для езотеричних шкіл, які будуть повільно з’являтися. Перед людством виникне нова перспектива. Буде викладатися природа духовної волі, на відміну від природи егоїстичної особистої волі; завдяки цьому в щоденному житті будуть проявлені колосальні нові енергетичні можливості, і проявлені безпечно.

Аж до цього часу навіть учні мають слабе поняття про величезну силу волі Тріади. Тут треба заявити, що цілителі, котрі володіють свідомістю Тріади і можуть виявити силу монадичного життя і волі через Духовну Тріаду, завжди будуть успішними цілителями; вони не зроблять помилок, бо будуть володіти точним духовним баченням, яке дасть їм знання про можливість лікування; завдяки використанню волі вони зможуть працювати безпечно і ефективно з головним центром пацієнта. З потреби вони будуть передавати свої цілющі сили тим людям, чия свідомість сфокусована в голові. Вони будуть стимулювати закріплену в ній душу до ефективної діяльності, заохочуючи тим самим справжнє самозцілення.

З вищесказаного ви помітите, як порівняно прості ці Закони при ретельному розборі і як красиво вони пов’язані один з одним. Розуміння і володіння одним полегшує розуміння наступного.

Не забувайте, що головний центр – це центр, через який працює воля. Якщо цілитель старається зробити своє життя узгодженим з правилами, певний зразок зцілення і витікаюча з нього техніка будуть відкриті його розуму і надзвичайно посилять ефективність його служіння. Ви помітите також, що я не даю правил і законів, що відносяться до конкретних захворювань. Я побоююся, що це сильно засмутить багатьох серйозних працівників. Їм би хотілося, щоб я показав, що належить зробити, наприклад, для лікування рака печінки або пневмонії, або виразки шлунка, або форм серцевих захворювань. Я не маю намір цього робити. Моя задача набагато більш фундаментальна. Мене цікавлять причини і, головним чином, ефірне тіло як розподільник енергій або як накопичувач цих енергій для перетворення в сили; я маю справу з станом свідомості цілителя і з теоріями, які він повинен засвоїти, з його розумінням зв’язку душі з провідниками вираження (особливо у випадку зцілення – з вітальним тілом) і з контролюючим чинником центрів, розташованих в кожній області тіла, які або вільно розподіляють енергію і зберігають тіло здоровим, або – через недорозвиненість і пригнічену активність – привносять ті умови, при яких хвороба стає можливою і вірогідною.

Отже, ви можете бачити, як спрощується цілющий процес, коли ми усвідомлюємо причини і те, що вони відповідальні за функціонування тіла на зовнішньому плані. Цілитель завжди повинен пам’ятати наступну послідовність фактів:

 1. Факт душі, працюючої через:
 2. Розум і астральне тіло, чиї енергії зумовлюють:
 3. Ефірний провідник, вир енергій, що фокусуються в численних центрах, як великих, так і малих.
 4. Сім головних центрів, контролюючих конкретні області тіла через:

а. Наді.

б. Нерви.

в. Ендокринну систему.

г. Кровообіг.

Ці чотири групи зумовлених аспектів людини відносяться до життя і свідомості, або двох головних аспектів душі у вияві на фізичному плані.

Ортодоксальна медицина до цього часу обмежувалася об’єктивними симптомами і їх безпосередньою очевидною причиною і тому – наслідками, а не реальними причинами.

Зцілення, в якому я зацікавлений, націлене на реорганізацію і пожвавлення ефірного тіла; я хочу проникнути за зовнішні формальні вказівки на невірні умови до того провідника енергій, який – при правильному функціонуванні після вирівнювання – збереже фізичне тіло в хорошому стані і втримає його вільним від хвороби. Тому знання, потрібні для цілителя Нової Епохи, більш базові і менш деталізовані. Він розглядає області, а не органи; його цікавлять енергії і струми їх розподілу, а не деталі фізичного тіла, склад органів і їх невірне функціонування. Він буде мати справу з сімома ефірними центрами, з наді, через які вони впливають і стимулюють (крім випромінювання) нервову систему; він буде дбайливо стежити за нервовою системою і кров’ю, на які впливають центри через випромінювання і через гормони, що містяться в них. Однак ключовою нотою всієї цієї роботи буде направлений розподіл, і в центрі його уваги будуть канали цього розподілу – вся система ефірних центрів.

Я би попросив вас ретельно розміркувати над всією даною інформацією. Ключем до доброго здоров’я, езотерично кажучи, є співпричетність і розподіл; це також ключова нота до загального добробуту людства. Економічні хвороби роду людського близько відповідають хворобі індивіда. В наявності відсутність вільного втікання необхідних для життя компонентів в точки розподілу; ці точки розподілу бездіяльні; напрям розподілу невірний, і тільки через здорове всесвітнє засвоєння принципу співпричетності Новій Епосі будуть вилікувані людські біди; тільки завдяки правильному розподілу енергії будуть також вилікувані біди фізичного тіла індивідуальної людини. Це базис (я б сказав фундаментальний принцип) будь-якого духовного зцілення. Зрештою,  це також передбачає наукове визнання ефірного тіла планети, а отже, і людини.

Ми підійшли тепер до розгляду Правила Першого.

ПРАВИЛО ПЕРШЕ

Нехай цілитель практикується в знанні внутрішнього мотиву або бажання того, хто шукає його допомоги. Це допоможе зрозуміти джерело його недуг. Нехай він зіставить причину і наслідок і точно дізнається точку, через яку повинно прийти полегшення.

Очевидно, що Перше Правило, яким повинен оволодіти цілитель, повинне бути важливим. Воно базове і істотне для досягнення зцілення або якщо цілитель не має наміру тратити час на спроби досягнути неможливого. У цьому правилі чотири положення:

 1. Цілитель повинен навчитися дізнаватися, чи є пацієнт ментально або астрально (емоційно) сфокусованим.
 2. Тому він може і повинен виявити психологічний базис наявного нездужання.
 3. Після чого він зможе визначити місцезнаходження наслідку (хвороби) через проявлення прихованої причини.
 4. Це дасть йому можливість знати:

а. Уражену область.

б. Центр в ефірному тілі, контролюючий цю область.

Коли відома поляризація особистості, виникають два головних факти: точка підходу буде або через головний або серцевий центр, якщо пацієнт високорозвинений – що приблизно цілитель може визначити з його характеру і ефективності життя. Або підхід може здійснюватися через горловий центр або центр сонячного сплетення, якщо пацієнт звичайна людина середнього рівня розвитку. Якщо він абсолютно нерозвинений і знаходиться відносно на низькому рівні, то точкою, через яку прийде полегшення, є центр сонячного сплетення або сакральний центр. Цікаво зазначити, що, коли людина настільки низька по еволюційній шкалі, що повинна ефірно досягатися через сакральний центр, її часто дуже легко зцілити і вона швидше відгукнеться на те, що часто називають “ефірною маніпуляцією”, чим інші типи людей. Одна причина цього та, що її розум і емоції не представляють реальних перешкод і всі потрібні енергії можуть безперешкодно прямувати в уражену область.

Якщо цілитель ясновидющий, він легко може розпізнати точку входу цілющих сил, тому що “вхідне світло” буде там найбільш яскравим, і світло самого цілителя повідомить необхідну інформацію. Якщо це дуже просунутий цілитель, він не буде використовувати яку-небудь форму психічного сприйняття, але зреагує негайно на так могутнє враження, що виходить з пацієнта, що його не можна заперечувати; і воно, ймовірно,  повністю вірне, і на нього можна покладатися. Потрібно пам’ятати, що завдяки цілісності людської душі і тому, що кожна душа за своєю власною природою – Вчитель, завжди буде можливість помилки з боку цілителя, навіть якщо він (цілитель) посвячений; йому буде очевидна та точка, де контролює духовна людина (відображенням якої є пацієнт) і за яку – крім як душі того ж рівня, що і душа пацієнта – ніхто не може і не сміє заходити. Наприклад, є такі стани, при яких просунутий учень або високий посвячений (з конкретною метою звільнення фізичного провідника) може дозволити домінувати силам розпаду, обмеження і руйнування і знищити фізичну зовнішню форму. У цьому випадку цілитель може не усвідомлювати цього; він буде, однак, усвідомлювати протидію і буде вимушений стримуватися від спроб зціляти.

Якщо пацієнт суворо ментального типу і підхід до цілющого процесу повинен здійснюватися через вищий, головний центр, цілителеві краще добитися свідомої співпраці пацієнта, так щоб їх волі працювали в унісон, – це встановить позитивний зв’язок між ними. Якщо пацієнт не так високо розвинений, цілителеві доведеться домагатися слухняності сповненої надії людини; в цьому випадку емоційна природа буде сильнішою, ніж в більш просунутому типі, і, значить, задача цілителя буде важчою. Дуже часто йому доведеться боротися з тривогою, емоційними реакціями різного роду, страхом і поганими передчуттями. Тому психологічний стан буде мінливим, і цілителеві багато що доведеться робити, щоб допомогти пацієнту зберегти постійність емоційних реакцій і стати спокійним і нерухомим. Треба досягнути спокійної реакції, якщо хочеш, щоб цілющі енергії ефективно пройшли в потрібний центр і область, що контролюється ним. Цього можна добитися шляхом встановлення гармонійних відносин між цілителем і пацієнтом до всякого цілющого процесу. Цілителі Нового Віку будуть так само мати власну клієнтуру, як сьогодні лікарі, і так само навчатися знанню конституції і темпераментів тих, до кого їх можуть викликати для допомоги; вони будуть навчати їх деяким цілющим процесам і техніці, щоб у разі необхідності ті могли використати їх пізніше; однак цей час ще дуже далеко попереду. Якщо пацієнт являє собою нерозвинену людську істоту внизу еволюційної шкали, він буде контролюватися психологічно посвяченою особистістю цілителя і накладенням волі цілителя на ефірне тіло пацієнта. Це не означає накладення енергії волі на негативну особу, тим самим примушуючи пацієнта до дії, примушуючи навіть ту малу частинку вільної волі, якою він володіє; це означає використання авторитету знання і духовної стабілізації відносно пацієнта, пробуджуючи в останньому довіру і готовність до слухняності.

Ось перші кроки, які повинен зробити цілитель при роботі з пацієнтом і психе, нижчою психе пацієнта. Їх три:

 1. Добитися співпраці особистості просунутої людини; тільки особистість потребує зцілення.
 2. Спричинити стан сповненої надії покірності з боку особистості середньої людини; вона поки нездатна до інтелектуальної співпраці, але може так себе тримати, щоб звести особистісні перешкоди до мінімуму.
 3. Добитися довірливого виконання пропозиціям цілителя. Це все, що може зробити нерозвинена людина.

Очевидно, що такі широкі узагальнення не охоплюють кожний тип людини і численні проміжні типи і стадії людей. Цілителеві необхідно по-справжньому любити людей, а також бути досвідченим психологом; це означає, що йому доведеться проявляти як душу, так і сприйнятливий розум.

Тут треба відзначити інший пункт. При роботі з ментальними типами цілителеві доведеться зіткнутися з однією проблемою – це тенденція зберегти всі енергії, що виходять з душі, або в голові, або, щонайменше,  вище за діафрагму; це не означає, що всі області тіла, розташовані нижче за діафрагму, звично забезпечуються необхідними енергіями, але там функціонування переважно автоматичне і людина не має звичаю свідомо направляти енергію в центр і область, що контролюється ним,  якщо вони – під діафрагмою. Необхідно проінструктувати її, як це робити, якщо вона має намір співробітничати з цілителем і прагне до зцілення. Її ментальне фокусування і активність головного центра нададуть велику допомогу при умові, що вона приймає настанови в мистецтві спрямування енергії. Звичайно вона може це робити, якщо не дуже хвора або не дуже зайнята збереженням свідомого контакту зі своїм тілом. Якщо вона нездатна фокусувати свою увагу через біль, відсутність фізичної свідомості або глибоку слабість, цілителеві доведеться спочатку працювати як душа з душею і вірити, що зв’язок між душею пацієнта і його ефірним тілом буде достатнім для зцілення, якщо така доля людини.

Якщо джерело нездужання знаходиться в емоційному (астральному) тілі, задача цілителя не така легка; йому доведеться тоді працювати, будучи сфокусованим як душа в своєму головному центрі, але направляючи потрібну енергію і контролюючи емоційну природу пацієнта через свій правильно орієнтований центр сонячного сплетення. Тут я маю на увазі центр сонячного сплетення цілителя – той центр, який він загалом не використовує як фокус або точку уваги в своєму власному житті. Цілитель напрацював легкість у використанні всіх своїх центрів за бажанням, розглядаючи їх як розподільні точки енергії, що направляється.  Я би хотів, щоб ви зазначили, що ця енергія, котра направляється не призначена для зцілення, але є енергією душі цілителя, направленою на досягнення контролю над яким-небудь центром в тілі пацієнта через властиву йому емоційність і для реорганізації його як центру прийому цілющих енергій, що еманують з душі пацієнта, – це зовсім інша справа, і це треба засвоїти найбільш ретельним чином.

Тому цілитель використовує два центри: свій головний центр і той центр у власному тілі, який відповідає ураженій області і її контролюючому центру пацієнта. Для будь-якого успішного зцілення повинна бути встановлена симпатія. Як викладається в древній книзі в Архівах Вчителів, “Душа до душі – обидві стають однією; точка до точки – разом їм страждати; місце до місця – вони сполучаються, і так подвійний енергетичний струм приводить до зцілення”.

Однією з головних труднощів, з якими стикається цілитель, особливо порівняно недосвідчений, є результат такої сталої симпатії. Тут може відбуватися те, що можна назвати передачею. Цілитель приймає стан хвороби або дискомфорту не фактично, але симптоматично. Це може припинити або, щонайменше, затримати вільну течію цілющого процесу. Це чари і ілюзії, засновані на досягнутій цілителем здатності ототожнювати себе з пацієнтом; вони також пояснюються його неспокоєм і сильним бажанням принести полегшення. Цілитель настільки занурився в потребу пацієнта, настільки відійшов від власної ототожненої позитивної свідомості, що ненавмисно став негативним і тимчасово незахищеним. Засіб проти цього, якщо цілитель помічає в собі таку тенденцію, – це робота через серцевий центр, так само як і через головний центр, таким шляхом підтримуючи постійне протікання позитивної енергії любові у напрямі до пацієнта. Це ізолює його від хвороби, але не від пацієнта. Він може робити це шляхом роботи через серцевий центр всередині брахмаранди (головного центра) і дуже збільшити потужність своєї цілющої роботи; однак це передбачає високу міру розвитку цілителя. Середньому духовному цілителеві доведеться об’єднати головний і серцевий центри конкретним вольовим актом. Тоді він розуміє, що любов, яка виливається від нього до пацієнта, обереже від повернення небажаних еманацій від пацієнта, які на нього текли; якщо такий струм існує, він протидіє зціленню пацієнта.

Цілитель, що відгукується на внутрішній позив зціляти, повинен пройти, як ви можете пересвідчитися, дуже суворий курс навчання, перш ніж його власна оснащеність – особистість, ефірне тіло з його центрами – настільки підкориться душі, що не буде представляти ніяких перешкод для цілющого мистецтва. Таким чином, він повинен навчитися відносно себе:

 1. Швидкому вирівнюванню між душею, розумом, головним центром і фізичним мозком.
 2. Використанню розуму, просвітленого душею, для психологічного діагнозу причин хвороби, яку він має намір лікувати.
 3. Методу встановлення можливої симпатії з пацієнтом.
 4. Способам захисту від будь-якої передачі внаслідок такого зв’язку.
 5. Встановленню правильного зв’язку з пацієнтом – або співпраці, або слухняності, або духовного контролю.
 6. Фізичному діагнозу і встановленню області, куди повинно прийти полегшення через контролюючий центр.
 7. Мистецтву співпраці з душею пацієнта так, щоб його ефірне тіло концентрувало всі енергії, що припливають, приносячи полегшення. Воно включає пряму активність ефірного тіла цілителя в зв’язку з відновленою активністю ефірного тіла пацієнта.
 8. Техніці видалення своєї цілющої сили, якщо цілющої сили пацієнта досить, щоб її замінити.

Отже, тут показано, що цілюще мистецтво – не смутний містичний процес або бажане мислення і прості добрі наміри. Воно передбачає володіння наукою душевного контакту передусім; постійну практику вирівнювання і розуміння Науки Центрів або, буквально, сучасної форми Лайя Йоги. Цілителі майбутнього будуть проходити роки суворого тренування, і це не повинно дивувати, бо навіть рядова медична професія вимагає років важкого навчання і роботи. Багато цілителів Нової Епохи з’єднають ортодоксальне вивчення і знання з мистецтвом духовного зцілення.

Коли треновані цілителі, володіючи сприйняттям, повним знанням робочого ефірного тіла, розумінням енергій, які його складають і які воно передає або може передати, розумінням тонкого складу людини та методів напряму енергій з однієї точки або місця в інше, зможуть працювати з повним медичним знанням або в плідній співпраці з ортодоксальними лікарями або хірургами, будуть мати місце величезні зміни. Велике просвітлення прийде до людської раси.

Саме до цього ми повинні готуватися – насамперед не для зцілення фізичного тіла, але для розширення свідомості раси, викликаного цим новим езотеричним вивченням.

Ми розібрали багато фундаментальних реальностей, якими повинні оволодіти всі цілителі, що прагнуть працювати з новим типом езотеричного зцілення. Кожне моє положення може послужити основою для тривалої дискусії, але (в даному трактаті) це неможливе, оскільки я намагаюся указати на майбутні можливості. Я намагаюся також викликати недовіру до нинішніх методів метафізичного світу у вивченні хвороби і її лікуванні і підірвати – якщо можна використати такий різкий вислів – довіру публіки до так званих видів зцілення тих шкіл думки, що мають справу із зціленням, базуючись на твердженні, що властива природжена божественність гарантує зцілення. Таке твердження – чари і обман, як я вже пояснював.

Тепер ми підходимо до закону, який (при правильному розумінні) розкриває неадекватність підходу сучасного метафізика до цього предмета і – хоч він основує інструкції зі зцілення на здоровому глузді – гальмує настання ери справжнього окультного зцілення. Цей третій закон звучить таким чином:

ЗАКОН III

Хвороби є наслідком основної концентрації життєвої енергії людини. Планом, на якому сфокусовані ці енергії, визначаються ті умови, які породжують погане здоров’я і проявляються тому як хвороба або позбавлення від хвороби.

Перше, що повинен визначити цілитель, – це рівень свідомості, звідки домінуюча енергія еманує в ефірне тіло. Хочу нагадати, що в «Таємній Доктрині» Е.П.Б. констатує, що вирази “план” і “стан свідомості” – синоніми і абсолютно взаємозамінні; у всіх моїх книгах я стараюся підкреслити не рівень матерії або субстанції (так званий план), але свідомість, яка проявляється в цій області свідомої субстанції.

З цього древнього закону ми дізнаємося, що хвороба – це наслідок базового центрування життєвої енергії людини. Ця життєва енергія не те ж саме, що енергія або сила свідомості – завжди керівний чинник в будь-якому вияві внутрішнього життя, бо фундаментально є тільки одна головна енергія – життєва енергія. Де сфокусована свідомість людини, там життєва енергія і буде набирати сили.

Якщо свідомість сфокусована на ментальному плані або астральному плані, життєва енергія буде не так сильно фокусуватися і базуватися в серцевому центрі (центрі, в якому знаходиться життєвий принцип), але лише частина вітальної енергії пройде в фізичне тіло через ефірний провідник. Велика частина затримається на тому плані, де переважно функціонує свідомість або – іншими словами – її вияв буде зумовлений станом свідомості, відповідним тому рівню обізнаності або місцю контакту з божественним Цілим або божественною Свідомістю, який точка еволюції людини робить можливим.

Тому задача цілителя – визначити, де знаходиться цей фокус свідомості. Це повертає нас до положення про те, що пацієнт буває або ментального, або емоційного типу і дуже-дуже рідко – чисто фізичним за своєю свідомістю. Коли свідомість стабілізована в свідомості душі, хвороба мало проявлена, і фізичні труднощі високорозвиненого пацієнта будуть тоді пов’язані з впливом енергії душі на неготовий фізичний провідник; на цій стадії його торкнуться тільки деякі з головних хвороб. Він не буде схильний до дрібного нездужання і до безперервних дрібних інфекцій, які роблять життя середньої або нерозвиненої людини таким нестерпним і важким. Він може страждати від серцевого захворювання, від нервових хвороб і від нездужання, що торкається верхньої частини тіла і областей, які контролюються центрами над діафрагмою; однак нездужання, пов’язані з малими ефірними центрами (яких безліч) або центрами під діафрагмою звичайно не будуть мати місця – якщо (як може бути у разі дуже просунутого учня) він свідомо не прийме на себе стан, що породжується його світовим служінням.

Оскільки більшість людських істот центровані в цей час на астральному плані (або в астральному тілі), ключ до одного з головних джерел хвороб стає очевидним. Коли свідомість раси зміститься до ментального плану, – а це повільно відбувається, – тоді переважаючі сьогодні захворювання зникнуть і лише хвороби ментального типу або хвороби учнів будуть бентежити спокій індивідуальної людини.

Ментальна Наука права в своєму твердженні, що саме емоції (що виражаються в тій нікчемній імітації реальності,  яку називають думкою) відповідальні за численні хвороби. Вона права в своїх спробах схилити пацієнта до зміни своїх емоційних установок і по-іншому реагувати на життя, обставини і людей. Але вона безнадійно неправа, думаючи, що цього досить; в своєму ігноруванні всіх наукових процедур чимось зв’язати емоційну природу з фізичним провідником; тому є розрив в її міркуванні і помилка в техніці. Це робить її діяльність марною, не вважаючи простої діяльності по формуванню характеру. Якщо її представникам і вдається зцілення, то це тому, що в будь-якому випадку пацієнт би видужав, однак вони послужили корисній справі виправлення його характеру, через яке він наражався на постійну небезпеку захворіти. Вони не принесли зцілення, і якщо вони це затверджують, то і цілитель, і пацієнт обманюються. А будь-який обман небезпечний і заважає.

Ось в широкому і загальному аспекті деякі з типів хвороб, які може викликати, наприклад, централізація життєвої сили на астральному плані. Я їх тільки перерахую, не вдаючись в подробиці, оскільки доти, поки сучасний цілитель не визнає факту ефірного тіла і не буде працювати науково і інтелектуально з ним і його контролюючими силовими центрами, все, що б я ні сказав з цього приводу, буде марно. Зараз я стараюся схилити вас до деяких фундаментальних допущень – таких  як факт існування ефірного тіла.

 1. Постійна інтроспекція, будь-які форми суворого придушення і насильного замовчування відносно основних емоцій можуть привести до серйозного ускладнення з печінкою, постійних кишкових розладів і раку.
 2. Якщо в свідомості наявна ненависть, глибока неприязнь або людина живе в постійному роздратуванні проти якоїсь людини або групи, або якщо є почуття, що тебе образили, то в наявності реальна можливість враження крові; людина зазнає постійних інфекцій, злобного збудження, ран, що гнояться і різних септичних станів.
 3. Дратівлива натура, що перебуває в нервовому стані, в поганому настрої, реагуюча несамовито, якщо речі йдуть не так, як їй подобається, може привести до катастрофічного вибуху, захворювання мозку і тимчасового божевілля; це може повести до постійних головних болів, що підриває здоров’я і неминуче ослабляє людину.
 4. Розладнане статеве життя або стан, коли неодружена людина позбавлена нормального вираження природного універсального процесу і для неї секс залишається таємницею і постійним предметом мислення, що не реєструється, приводить до:

а. Стану сильної втрати життєвості з подальшим неминучим погіршенням здоров’я, яке властиво цьому типу людей – так званим старим дівам або холостякам. Не варто нагадувати, що є багато неодружених людей, які дивляться на життя цілісно і не підходять під цю категорію.

б. Постійного прагнення привернути увагу протилежної статі, поки це не перетвориться в нервову нездорову тенденцію.

в. Розвитку гомосексуальних звичок або тих збочень, які ламають життя багатьох інтелігентних людей.

г. Пухлин (злоякісних і інших), які вражають органи відтворення і вимагають хірургічного втручання. Є інші можливі ситуації, але на них мені не хочеться зупинятися. Тут я згадав досить, щоб показати небезпеку комплексу неповноцінності або нездорового (навіть якщо і неусвідомленого) інтересу до сексу. Це може виявитися також в мрійливому житті, яке тісно з’єднує мозок, розум і органи відтворення і доводить, що астральні бажання будять фізичний апетит; це підтверджує моє положення про те, що фізичне тіло автоматично відгукується – навіть несвідомо, під час сну, – на астральний контроль. Зцілення полягає в повнокровному творчому зовнішньому житті, особливо такому, яке приносить користь побратимам, а не просто трансмутує сексуальну тягу в якусь форму творчого мислення, що не приймає контуру або форм на зовнішньому плані людського життя.

 1. Жаління себе, таке поширене нездужання, приводить до гострого розладу травлення, кишкових розладів, катарів і нежиті у середньої людини, тоді як у більш просунутої людини воно веде до хронічних бронхіальних захворювань, виразок шлунку і нездорового стану зубів і вух. Можна було б продовжити перелік інших емоційних станів, що викликають у людини хворобу, але цих досить, щоб дати цілителеві ключ до розуміння деяких причин фізичного нездужання. Йому також доведеться засвоїти ті стани, які успадковані від попередніх втілень або розвинулися внаслідок навколишнього середовища, національної або планетної карми.

З цим законом не пов’язане ніяке правило, оскільки ми все ще займаємося визначенням причин, що викликають об’єктивну хворобу; їх треба усвідомити і прийняти як робочі теорії, перш ніж цілитель зможе ефективно працювати з ситуацією.

Тепер ми підійшли до розгляду закону, настільки всеосяжного за своїм значенням і за силою визначення, що його можна вважати констатуючим причину будь-якої хвороби будь-якої природи і в будь-який час життєвої історії раси або індивідуальної людини. Незважаючи на своє верховенство, він йде четвертим через необхідність  попередньо прийняти, розглянути і вивчити основні положення трьох попередніх законів, а також тому, що цей закон зумовлює появу хвороби в четвертому, людському царстві природи. Це, в сутності, закон, пов’язаний з четвертою Творчою Ієрархією, і був сформульований як закон, керуючий головним чином людством, посвяченими, працюючими в четвертій корінній расі, атлантичній. Досить цікаво також, що коли людство зможе функціонувати із свідомістю, центрованою на четвертому або буддхічному плані, хвороба відімре і четверта Творча Ієрархія буде вільна від неї.

ЗАКОН IV

Хвороба, як фізична, так і психологічна, йде своїм корінням в добро, красу і істину. Вона – спотворене відображення божественних можливостей. Знехтувана душа в пошуках повного вираження якої-небудь божественної якості або внутрішньої духовної реальності викликає в субстанції своїх оболонок точку тертя. На цій точці фокусуються очі особистості, що приводить до хвороби. Мистецтво цілителя полягає в тому, щоб підняти очі до душі, до істинного Цілителя всередині форми. Після чого духовне або третє око направляє цілющу силу і все йде так, як треба.

Закон починається з констатування одного з парадоксів окультного вчення: що добро і зло – одне і те ж або утворюють протилежні сторони однієї Реальності.

Оскільки людина – душа і духовно вирішила функціонувати як душа, встановлюється стан тертя між душею і особистістю; тертя є важливою причиною (якщо не головною причиною) будь-якої хвороби. У цьому ключ до розуміння фрази “вогонь тертя”, третій аспект божественності, “вогненна природа” Бога, бо “наш Бог є огонь, що поїдає”. Нам кажуть також, що Його природа виражається через електричний вогонь, сонячний вогонь і вогонь тертя. Ці три вогні я розглядав в “Трактаті про Космічний Вогонь” і раніше натякав на них в “Таємній Доктрині”.

Закон стверджує, що, оскільки людина божественна, прагнення до божественності спричиняє опір в провідниках вираження; цей опір локалізується в якій-небудь області фізичного тіла і викликає точку тертя, а тертя, в свою чергу, створює стан або область запалення. Це зрештою приводить до хвороби того або іншого роду. Можливо, що в цьому інший ключ – ключ до проблеми, яка викликає сильну заклопотаність в метафізичному світі: чому просунуті люди, духовні лідери і всі орієнтовані до духовного життя так часто страждають від фізичного нездужання? Це можливе тому, що вони знаходяться на тій стадії, коли енергія душі, що виливається через фізичне тіло, зустрічає сильний опір цього тіла. Тертя настільки гостре, що швидко виникає хвороба. Це не відноситься до учнів, що прийняли друге посвячення; їх проблема здоров’я розвивається інакше.

Розберемо четвертий закон фраза за фразою і спробуємо проаналізувати його значення:

 1. Хвороба, як фізична, так і психологічна, йде своїм корінням в добро, красу і істину. Вона - спотворене відображення божественних можливостей.

Я показав, що хвороба фундаментально психологічна за своєю природою, однак є хвороби, що виражаються в опірності щільного фізичного тіла (а не тільки тонких тіл) впливу вищих енергій або властиві планетній субстанції або матерії самої Землі. Не забувайте, що фізичне тіло сформоване з такої матерії. Перше речення четвертого закону стверджує, що три аспекти божественності викликають хворобу. Це звучить неймовірно після першого прочитання, однак ретельне вивчення розкриє його істинну суть. Як можуть добро, краса і істина викликати яку-небудь хворобу? Давайте подивимося.

а. Добро. Що таке добро? Чи не є це вираження волі-до-добра? Хіба не проявляється і хіба не повинна проявлятися ця воля-до-добра на фізичному плані в тому, що ми називаємо доброю волею людей? Хіба неможливо, що душа, постійно стараючись (на своєму власному плані) відповідати Плану, що виробляє божественну волю-до-добра, прагне примусити своє троїсте вираження – особистість – проявляти добру волю, – роблячи це на належній стадії еволюційного розкриття, коли воно протікає активно? Все ж через опір природи форми, не відповідної поки бажаному божественному вираженню, негайно виникає тертя, що приводить до хвороби. Я думаю, що навіть короткий розгляд перерахованих питань показує, наскільки вірогідне те, що схильність душі до “добра” може спричинити опір на фізичному плані, внаслідок чого народжується переворот в людській свідомості, а це може викликати і викликає хворобу. Цей тип хвороби відповідальний за різні нездужання просунутих людей, прагнучих і учнів. “Тертя” викликає потім повторну реакцію і приводить до таких психологічних станів, які ми іменуємо “депресією, комплексом неповноцінності і почуттям невдачі”. Це конкретне джерело хвороби – “добро” -- переважно вражає ментальні типи людей.

б. Краса. Це слово характеризує прагнення всіх людей до того, що вони вважають бажаною метою для свого життя, – за неї вони вважають доцільним боротися. Краса, з точки зору божественного аспекту, стосується якості життя. Хочу нагадати наше початкове визначення слів: “дух – душа – тіло”. Ми визначили їх як “життя – якість – явище”. Життя – це енергія вираження божественної волі-до-добра; якість – це енергія вираження душі, а вона проявляється в цей час головним чином через життя бажання і рішучість людей на всіх стадіях еволюції володіти – володіти і насолоджуватися тим, що вони вважають красою. Визначення “краси” і діапазон людських бажань надзвичайно різноманітний і залежить від точки еволюції; вони, однак, залежать від погляду на життя того, хто бажає, і місця, на якому він стоїть на сходах еволюції. Нездатність людини в будь-який час досягнути того, що вона вважає “красою”, визначає її схильність до хвороби внаслідок викликаного внутрішнього тертя. На нинішньому етапі розвитку раси більшість людей проявляються в хворобливому стані внаслідок тертя, викликаного їх прагненням “краси” – прагненням як виявом еволюційної тяги, оскільки вони – душі і перебувають під впливом якості другого божественного аспекту.

в. Істина. Було сказано, що істина або правда – це та кількість божественного вираження, яку кожна людина здатна виявити на своїй конкретній точці еволюції і на будь-якій даній стадії своєї втіленої історії. Таке вираження правди передбачає, що за тим, що їй вдається виразити, залишається багато такого, що вона не в змозі виявити; про це її душа постійно пам’ятає. Така нездатність жити згідно вищого ідеалу, яку людина – на своєму конкретному рівні – усвідомлює і може собі представити в свої найбільш ясні і кращі моменти, неминуче створює точку тертя, навіть якщо людина цього не усвідомлює. Одним з головних виявів цього тертя і хворобливого стану, що викликається ним, є ревматизм; він широко поширений сьогодні, як і у всі віки; з медичної точки зору, немає ніяких безперечних причин цієї хвороби, хоч в ортодоксальних уявленнях є багато спекуляцій і висновків. Він вражає головним чином кісткову структуру і являє собою насправді результат нездатності душі виразити “істину” в людині, інструменті душі в трьох світах. У свою чергу, людина (як би низько вона ні стояла на сходах еволюції) завжди усвідомлює недосяжне; вона постійно відчуває потребу до поліпшення. Ця потреба не пов’язана з вираженням волі-до-добра або “краси” (хоч вона може їх усвідомлювати в більшій або меншій мірі), але вона визначено пов’язана з вираженням чогось, що більш близько відповідає ідеалу людини, як вона його бачить – на фізичному плані. Тому виникає тертя і з’являється та або інша хвороба.

Цікаво зазначити, що ця нездатність виразити “істину” або “самому бути Істиною”, є реальною причиною смерті людей, що знаходяться нижче за стадію учнівства і що ще не прийняли першого посвячення. Душа втомлюється від тертя при відгуку свого інструмента і вирішує закінчити експеримент даного конкретного втілення. Тому смерть переважає як результат цього тертя. Вивчаючи ці ідеї, необхідно пам’ятати, що:

а. Добро контролює людину через головний центр, а тертя виникає через реактивність центра в основі хребта. Цей центр контролює вираження першого божественного аспекту в людині, завдяки її взаємодії з головним центром. Дана взаємодія має місце, тільки коли людина досягла стадії учня або посвяченого.

б. Краса контролює через серцевий центр, а тертя виникає внаслідок нездатності центра сонячного сплетення на відгук, тому виникає стан тертя. Припинення цього стану і правильний відгук сонячного сплетення має місце, коли сили центра сонячного сплетення підіймаються і сполучаються з енергією серцевого центра.

в. Істина як вираження божественного, концентрується в горловому центрі. Нездатність особистості відгукнутися, виразити істину залежить від зв’язку сакрального центра з горловим. Якщо такого зв’язку немає, виникає тертя. Не буде реального вираження “істини” доти,  поки сили творчого центра під діафрагмою не піднімуться до творчого центра горла. Тоді “Слово”, яке є, в суті, людина, “стане плоттю” і буде видимим істинне вираження душі на фізичному плані.

 1. Знехтувана душа в пошуках повного вираження якої-небудь божественної якості або внутрішньої духовної реальності викликає в субстанції своїх оболонок точку тертя.

Багато що в цій заяві я пояснив вище. Однак хотілося б привернути увагу до того, що саме душа відповідальна за виникнення тертя. В аналізі попереднього речення акцент ставився на особистості, оскільки її нездатність відгукуватися викликає тертя і подальшу хворобу. Але в цьому ж реченні ми маємо ключ до всієї мети болю, страждання і навіть воєн. Хочу залишити це на ваш ретельний і, якщо це можливо, просвітлений роздум.

 1. На цій точці фокусуються очі особистості, і це приводить до хвороби.

Тут є дуже цікавий натяк на засіб спрямування сили. Окультне значення ока і природа його символізму мало зрозумілі. Дане посилання насправді не має нічого спільного з очима фізичного тіла. Тут слова “очі особистості” відносяться до сфокусованої уваги особистості, що еманує з ментального і астрального тіл, які, в суті, становлять собою два ока душі у втіленні. Використання обох цих вікон або очей душі веде до концентрації енергії (в цьому випадку суворо особистісної енергії) в ефірному провіднику. Ця енергія потім прямує до області дискомфорту і, отже, до точки тертя. Це тертя підтримується і посилюється силами, сфокусованими на ній. Люди не розуміють, як – об’єктивно кажучи – вони посилюють хворобу в результаті постійно думки, що направляється на неї і уваги, яку вони приділяють хворій області. Енергії – ментальна і емоційна – накладаються на хвору область, і “очі особистості” стають могутнім чинником, підтримуючим хворобу.

Більше того, в даному реченні є ясне і недвозначне вираження того факту, що ментальний і емоційний стани приводять до хвороби. Активність душі і вплив душевної енергії повинні проникнути в фізичне тіло через тонкі тіла, а точка тертя (наслідок опору) знаходиться, передусім, в ментальному тілі, потім ще сильніше повторюється в астральному тілі і відбивається в фізичному тілі; всі вони (і це азбука окультизму, яку іноді забувають) утворюють особистість, і тертя обов’язково буде мати місце у всіх них. Вам було б цікаво співвіднести з вищевикладеним те, що я згадував про очі в інших моїх книгах. Як вам добре відомо і як стверджується в «Таємній Доктрині», праве око – «око буддхі», а ліве – «око манаса» – він (в зв’язку з буддхі) відноситься до вищого розуму і до людини в майбутньому. У середньої людської істоти до стадії досконалості праве око передає енергію астрального тіла, коли свідомо спрямовується на об’єкт уваги, а ліве око направляє енергію нижчого розуму. Між очима знаходиться центр аджна, подібний третьому оку або направляючому агенту для сполучених енергій особистості, що злилися;  з цим третім оком, в міру того як він прокидається і починає активно функціонувати, пов’язане те, що ми називаємо “оком душі”; це точка всередині вищого головного центра. Це око душі може передавати і передає енергію в центр аджна і само є агентом (перед четвертим посвяченням) енергії Духовної Тріади. Дане езотеричне співвідношення встановлюється тільки після того, як душа домінує над своїм інструментом, особистістю, і бере під своє керівництво всю нижчу активність на фізичному плані.

Тому в довершеній людині є наступні розподільники або розподільчі агенти енергії:

 1. Око душі.............агент Духовної Тріади.............Воля
 2. Третє око...........агент душі...............................Любов
 3. Праве око............розподільник буддхічної енергії
 4. Ліве око...............передавач чисто манасичної енергії
 5. Центр аджна.......фокусуюча і направляюча точка цих енергій.

У учня і у людини, яка починає функціонувати як душа, маємо:

 1. Третє око.............розподільник душевної енергії.
 2. Праве око............агент астральної енергії.
 3. Ліве око...............агент нижчої ментальної енергії.
 4. Центр аджна......фокусуюча точка цих трьох енергій.

У середньої людини має місце наступне:

 1. Праве око............агент астральної енергії.
 2. Ліве око...............агент ментальної енергії.
 3. Центр аджна.......розподільна станція.

По мірі зростання окультного знання про очі буде створена ціла наука розподілу енергії і їх символічна функція та езотеричне застосування будуть зрозумілі. Час для цього ще не настав, хоч вже відомо, що сила сфокусованого людського ока, наприклад, привертає увагу. Один натяк я можу дати: очний нерв є символом антахкарани, а вся структура очного яблука – один з найбільш прекрасних символів троїстого божества і троїстої людини.

 1. Мистецтво цілителя полягає в тому, щоб підняти опущені очі до душі, до істинного Цілителя всередині форми.

У своєму найбільш очевидному і нижчому значенні ця фраза просто заявляє, що цілитель повинен допомогти пацієнту відвернутися від своєї особистості, повинен допомогти йому підняти і переорієнтувати направлену енергію так, щоб “точка тертя” не являла собою більш об’єкт уваги і з’явилася нова цінність. Така була тривала практика всіх цілителів, однак фраза володіє набагато більш езотеричним значенням, ніж те, який вони усвідомлюють, і яке мені важко виразити.

Ми бачили, що точка тертя (відповідальна за хворобу) була породжена добром, красою і істиною, що знаходяться в конфлікті з силами нижчої людини. Ми також бачили, що це фундаментальний закон, який, як цілитель знає, він повинен прийняти і з яким повинен розумно працювати. Тому яким чином він може застосувати цей закон і викликати результати, до яких прагне?

Ці низхідні енергії душі вступають в фізичне тіло через ефірний провідник і відповідальні за тертя і його наслідок – хворобу; вони “опустилися в контакт” через сутратму і закріпилися в трьох головних центрах, як вам добре відомо. З них, відповідно природі, променю, розвитку, слабостям і обмеженням людини, вони розподіляються по різних областях фізичного тіла і або викликають точки тертя, або проявляються як божественні якості. При наявності тертя і виникаючої з нього хвороби і якщо пацієнту пощастило зустріти тренованого окультного цілителя (посвяченого або просунутого учня), ці енергії будуть послані назад – при співпраці пацієнта або без неї – до своїх розподільних точок, трьох вищих центрів, – це буде відбуватися згідно типу енергії, що спричиняє нездужання. Їх проте не можна вивести з тіла через головний центр, бо в цьому випадку людина помре; однак вони можуть бути езотерично “направлені до їх точки еманації з точки тертя, але не до їх Джерела”, як свідчить древня книга із зцілення.

Енергія посилається із зараженої області (якщо використати невідповідне слово, оскільки ми не маємо в своєму розпорядженні вірних слів для таких нових наук) в точку тертя, а звідти – до центра, який контролює цю область і за допомогою якого душевна енергія увійшла в щільне фізичне тіло. Тому цілитель одночасно працює з двома аспектами фізичного тіла - щільним і ефірним. У цьому центрі енергія нагромаджується і повертається в той або інший з трьох головних центрів або (якщо це сам один з вищих центрів) енергія збирається і прямує в головний центр і там зберігається. Тому треба мати на увазі, що дана фаза роботи цілителя складається з двох частин:

 1. Стадії езотеричного “підйому” або “посилки”. Вона сама розпадається на дві фази:

а. Фаза збирання енергії.

б. Фаза повернення її в розподільчий центр.

 1. Стадії після того, як робота цілителя завершилася і пацієнту або стало краще, або робота залишилася безуспішною. На цій стадії енергія, яка була “послана”, повертається в той центр і область, де знаходилася точка тертя. Очевидно, що така форма цілющої роботи можлива тільки для високо вченої людини, і мені тому не треба далі розповсюджуватися відносно цієї техніки. Проте, іноді буває необхідно споглядати віддалені цілі.

Все, що в цей час можливо в зв’язку з цим положенням, – це повернути увагу пацієнта (якщо він здатний відгукуватися на пропозицію) до душі і допомогти йому легко втримувати свою свідомість як можна ближче до душі. Це прочистить канали, по яких протікає енергія і по яких енергія може також автоматично забиратися, оскільки енергія слідує за думкою.

Зрештою істинне езотеричне зцілення є простим порівняно зі складними і заплутаними частковостями людського механізму, його хворобами, з якими доводиться справлятися сучасному лікареві. Духовний цілитель стурбований областю, в якій наявна хвороба, контролюючим її ефірним центром з його вищою відповідністю і трьома енергіями, які виходять з душі і є відповідальними за утворення точки або точок тертя. Далі його робота включає використання творчої уяви, здатність візуалізації і наукове знання, засноване на фундаментальному універсальному законі – “енергія слідує за думкою”. Така візуалізація і наукове мислення не пов’язані (відносно зцілення) з побудовою мислеформ. Вони пов’язані зі здатністю маніпулювати і направляти енергетичні потоки.

 1. Після чого третє око направляє цілющу силу і все йде так, як слід.

Третє око, про яке тут говориться, – це око цілителя, а не середнього пацієнта; цілитель його використовує разом з оком душі. У разі зцілення дуже просунутої людини, здатної до свідомої співпраці, третє око пацієнта також може бути активним, завдяки чому два дуже могутніх потоки направленої енергії можуть проникнути в область місцезнаходження точки тертя. Однак в звичайних випадках, коли пацієнт не володіє ніяким окультним знанням, всю роботу робить цілитель, що є бажаним. Співпраця людини недосвідченої, емоційно реагуючої на своє нездужання, не надає ніякої реальної допомоги.

Декілька натяків, даних в аналізі фраз Закону IV, дадуть багато їжі для роздумів, і ми зараз переходимо до розгляду пов’язаних з цим законом правил.

При вивченні законів і правил потрібно пам’ятати, що закони обов’язкові для цілителя, вони створюють необхідні умови, при яких він зобов’язаний працювати; він не повинен і не може їх уникати. Однак правила він накладає на себе сам, вони формують умови, яких йому бажано додержуватись, якщо він хоче добитися успіху. Багато залежить від його розуміння правил і здатності правильно їх інтерпретувати. Вони являють собою переклад або адаптацію древніх правил, яким від початку часів слідували всі окультні цілителі, що працювали під ієрархічним впливом. У ранні дні їх застосування вони довірялися і приймалися членами Ієрархії того часу - часу або віку древньої Лемурії – і повинні були потім перекладеними по-різному для сучасного тлумачення; їх сучасне значення знаходиться поки в процесі формування. Потрібно сказати, що:

 1. У лемурійські часи ці правила приймалися членами Ієрархії. Якщо ви не були її членом, ви не могли їх взнати або працювати з ними.
 2. У атлантичні часи вони були обнародувані до такої міри, що давалися учням, які не були ще посвяченими або прийняли лише перше посвячення, – їм було дозволено ними користуватися. Саме атлантична інтерпретація правил переважно визначає їх сучасне розуміння, однак вона не відповідає можливості і більш ментальному типу людської істоти.
 3. У наш час, в нашій арійській расі, формується їх нове значення; саме це значення і нову інтерпретацію я і постараюся передати.

Правило Перше не потребує нової інтерпретації, оскільки воно цілком сучасне в своїх положеннях. Фактично перше правило не є частиною оригінального древнього тексту, з якого були взяті ці важливі правила, але відносно сучасне, оскільки було сформульовано в епоху раннього християнства. Воно ясне і стисле, і трактує те, що повинно включати мислення цілителя:

 1. Він повинен знати тип мислення пацієнта.
 2. Він повинен бути здатним проникати в джерело нездужання або до його психологічної основи; тому він повинен використовувати силу думки.
 3. Він повинен уміти зв’язувати причину і наслідок; зв’язковим агентом завжди є розум.

У древніх Лемурії і Атлантиді розум практично був нерухомим і абсолютно не функціонував; лише в нашій нинішній расі ментальна природа людини стає домінуючою, внаслідок чого назріла необхідність нової сучасної інтерпретації цих правил (що базується на принципі розуму), – до неї ми і переходимо.

ПРАВИЛО ДРУГЕ

Цілитель зобов’язаний добитися магнетичної чистоти завдяки чистоті життя. Він зобов’язаний добитися того променистого сяйва, яке проявляється у кожної людини при з’єднанні її центрів в голові. Після того, як встановлюється це магнетичне поле, випромінювання також посилюється.

На Сході завжди підкреслювалася магнетична чистота, однак абсолютно ігнорувалася фізична чистота, як її розуміють на Заході; на Заході ж підкреслювалася зовнішня фізична чистота, але нічого не було відомо про магнетичну чистоту; остання головним чином ґрунтується (в якійсь мірі помилково, але не зовсім) на наслідку ауричної еманації і її чистоти або нечистоти. У даному правилі цілителеві рекомендується:

 1. Добитися магнетичної чистоти завдяки чистоті життя.
 2. Добитися променистого сяйва завдяки з’єднанню центрів в голові.
 3. Встановити поле випромінювання, використовуючи це магнетичне поле.

Результат: ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Цікавою частиною цього правила є з’єднання обох можливих форм духовного зцілення – випромінювання і магнетизму – в одну активність. Істинний цілитель автоматично з’єднує обидва способи зцілення і застосовує обидва методи одночасно і автоматично, тому що працює через магнетичну область всередині радіуса впливу трьох головних центрів або всередині трикутника, що утворюється їх з’єднанням.

У лемурійські часи цілитель досягав своєї мети суворою фізичною дисципліною, завдяки якій він домагався необхідної чистоти. Як вам відомо, метою ієрархічного зусилля в ті дні було навчити первісну людину використанню і меті фізичного тіла і розумному контролю над ним; людина, яка оволоділа своїм тілом і контролювала його, як машиніст контролює машину, вважалась тоді посвяченою. Сьогодні посвяченою стає людина, що опанувала свою особистість. Безшлюбність, ретельний вибір їжі, певні заходи тілесної чистоти плюс зачатки Хатха-Йоги (початковий фізичний контроль – головним чином мускульний) особливо підкреслювалися. Досягнута цим способом так звана чистота дозволяла вільно протікати пранічним потокам від цілителя до пацієнта через сакральний і горловий центри – причому духовний цілитель працював через горловий центр, а точкою прийому в пацієнтові був сакральний центр; ні серцевий, ні головний центри не використовувалися. Прана, якщо визначити її для наших цілей, – це життєвість планети, її життєва еманація; саме ця Прана і розподілялася або передавалася природним цілителем (який не володів ні тренованістю, ні глибоким, сутнісним знанням або малою, якщо взагалі якою-небудь, духовною орієнтацією). Він зціляє, але не знає, як і чому; Прана просто протікає через нього у вигляді могутнього потоку тваринної життєвості, звичайно з селезінкового центра, а не з якого-небудь з семи центрів.

До такої суворої фізичної дисципліни часто вдаються в наш час прагнучі, повні добрих намірів; вони практикують безшлюбність, суворе вегетаріанство, вправи по релаксації і численні фізичні вправи в надії взяти своє тіло під контроль. Ці форми дисципліни дуже хороші для нерозвиненого, найнижчого типу людської істоти, але це не ті методи, які потрібно застосовувати середній людині або практичному прагнучому. Концентрація на фізичному тілі приводить лише до посилення його могутності і пробудження його апетитів та виносить на поверхню свідомості те, що повинно бути надійно заховано нижче порогу свідомості. Справжній прагнучий повинен бути стурбований емоційним, а не фізичним контролем і прагнути фокусуватися на ментальному плані, перш ніж досягнути стабільного контакту з душею.

У атлантичні часи відбувалося повільне зміщення уваги з щільного фізичного тіла на емоційний провідник. Посвячений того часу вчив своїх учнів, що фізичне тіло є насправді автоматом і що, якщо бажаєш добитися чистоти, потрібно розглядати тіло бажання і природу та якість його звичок. Тому саме в цій расі уперше повільно почав проявлятися особистий магнетизм. Раніше первісні лемурійці ні в найменшій мірі не були магнетичними, як ми розуміємо це слово, в атлантичні ж дні виявилася певна міра магнетичного випромінювання, хоч не в тій мірі, яка зараз звичайна і можлива. Перший слабий світловий ободок міг бути видний навколо голів просунутих атлантів. Магнетична чистота стала можливістю і метою, але залежала від емоційного контролю і очищення природи бажання; це автоматично викликало набагато більшу чистоту щільного фізичного провідника, якої коли-небудь досягав лемурійський посвячений. Хвороби тіла стали набагато більш тонкими і складними, з’явилися перші психологічні захворювання і різні нездужання, базовані на емоціях. З цим типом хвороб ми зустрічалися в ранній частині даного трактату. Цілитель в ті часи працював через центр сонячного сплетення і (якщо він був посвяченим) через серце. Але магнетичної області або поля енергії в голові ще не було.

У цей час в нашій арійській расі магнетична чистота не залежить від фізичної дисципліни; для маси людей вона ще залежить від емоційної дисципліни, а у випадку справжнього цілителя Нової Епохи вона залежить від “світлової магнетичної області в голові”. Остання забезпечує поле активності для душі, що працює через головні центри і фокусується в магнетичному полі, яке вони утворюють. Коли всі сили тіла і направлена увага цілителя центровані в голові, коли астральне тіло нерухоме, а розум – активний передавач енергії душі трьом головним центрам, маємо стале сяйво або еманацію енергії, яка є могутньою цілющою силою. Випромінювання інтенсивне не через те, що воно схоже на знайоме світло, але через безліч емануючих променів активної енергії, яка здатна досягнути пацієнта і енергетизувати необхідний центр. Всі центри в тілі пацієнта можуть бути сприйнятливі до цієї енергії, а не один-єдиний, як при попередніх двох видах зцілення.

Якщо це дозволяє карма або життєва норма пацієнта, ці енергетичні промені (що випромінюються з магнетичного поля в голові цілителя) стають тим, що називається “променисте сяйво”; вони здатні відігнати сили, що викликають або погіршують хворобу. Якщо це променисте сяйво нездатне (через долю пацієнта) принести фізичне лікування, воно, проте,  може розігнати тонке нездужання, таке як страх в тій або іншій формі, емоційна неврівноваженість і деякі психологічні ускладнення, які сильно погіршують стан пацієнта.

Цілителям корисно пам’ятати, що, коли три центри в голові сполучені, встановлене магнетичне поле і в наявності сяйво, цілитель може тоді використати центр аджна як направляючого агента такого “променистого сяйва”.

Цікаво зазначити, що два головних центри (відповідні атма-буддхі або душі) – це головний центр і верхній основний (альта) центр і що вони езотерично відповідають розподільним агентам – правому і лівому оку, як і дві головні залози: шишковидна і гіпофіз. Таким чином маємо в голові три трикутники, з яких два є розподільниками енергії, а третій – розподільником сили.

 Саме з цими трикутниками навчений цілитель зрештою працює і свідомо їх використовує. Час, коли це стане можливим, ще дуже далеко попереду. В наш час цілителеві доводиться працювати за допомогою візуалізації і сили творчої уяви. Коли він, завдяки візуалізації, уявляє собі взаємозв’язок цих трикутників, накладаючи їх один на інший, починаючи з першого, він виконує конкретну роботу творчого встановлення, потім творчого пожвавлення і, нарешті, творчого спрямування. У цих трьох словах: встановлення, пожвавлення, спрямування – втілюються згадані результати, яких цілителеві дозволяє добитися слідування даному правилу. Увага встановлюється; магнетичне поле духовно пожвавлюється; після чого життєве сяйво, що виробляється, розподіляється і правильно спрямовується за допомогою третього трикутника. Це представляється в якійсь мірі складною процедурою, але після невеликої практики цілюща вправа встановлення, пожвавлення і спрямування стає майже миттєвою і автоматичною.

Тепер ми підходимо до розгляду довгого і складного закону, який старається охопити так багато, що при першому читанні спричиняє збентеження.

ЗАКОН V

Немає нічого, крім енергії, бо Бог – це життя. Дві енергії сполучаються в людині, а інші п’ять присутні. Для кожної є центральна точка контакту. Конфлікти між енергіями і силами, а також сил між собою приводять до нездужання людського тіла. Конфлікт між першими і другими триває віками, доти,  поки не буде досягнута вершина гори – перша велика вершина. Боротьба між силами викликає всі хвороби, всі нещастя і тілесні болі, які шукають розв’язання в смерті. Дві, п’ять, звідси сім, плюс те, що вони виробляють, складають таємницю. Такий п’ятий Закон Зцілення в світі форми.

Досі представлялося неможливим викласти фактичний зміст цього закону, оскільки тільки сьогодні вчення про ЖИТТЯ (а життя – це енергія) стало можливим. Вчення про п’ять і дві енергій, наявних в людині, також лише недавно було викладене мною уперше більш або менш детально, хоч на них і натякалося в «Таємній Доктрині». Дуже важливо усвідомлювати епохальну важливість даного вчення про сім променів як енергії, котрі проявляються?  Припущення про природу божественної Трійці завжди були присутніми в дискусіях і мисленні просунутих людей – це почалося давно. Ієрархія почала багатовіковий труд по впливу і стимулюванню людської свідомості – але інформація про Сім Духів перед престолом Трійці була не такою поширеною, і лише декілька древніх і сучасних письменників торкалися природи цих Істот. Зараз, з урахуванням всього, що я дав про сім променів і про сім Владик Променів, може бути розкрито набагато більше. Ці сім великих Життів можуть бути видимі і упізнані як сутності і активні енергії у всьому, що проявлено і матеріально на фізичному плані, як і на всіх планах божественного вираження; сюди я включаю не тільки космічний фізичний план (що складається з наших семи системних планів), але також і космічний астральний і космічний ментальний плани.

У даному правилі цілителеві рекомендується прийняти деякі базові ідеї, які послужать розвитку його розуміння; висловлені всеохоплюючі загальні аксіоми, які покладуть міцну основу для всієї майбутньої роботи. Потрібно засвоїти головне – що дані правила пов’язані цілком з фізичним планом (щільним і ефірним) і з результатами конфлікту між енергіями і силами в фізичному тілі. Сили – це ті енергії, які обмежені і заточені в якій-небудь формі – в тілі, в плані, в органі, в центрі; енергії – це ті потоки направленої енергії, які впливають на ці заточені сили (якщо можна їх так назвати) з більшої або більш включаючої форми, з більш тонкого плану і, таким чином контактують з більш грубою вираженою силою. Енергія – більш тонка і могутня, ніж сила, на яку вона впливає або з якою встановлює контакт; сила менш могутня, але закріплена. У останніх двох словах маємо ключ до проблеми взаємозв’язку енергій. Вільна енергія, під кутом закріпленої точки контакту, в деяких відносинах менш ефективна (всередині обмеженої сфери), ніж енергія, вже в ній закріплена. Вона, по суті, могутніша, але не ефективніша. Це можна проілюструвати наступним чином. У житті прагнучого енергія центра сонячного сплетення (внаслідок довгого застосування, центрування і звички) більш ефективна за своєю дією, ніж енергія серцевого центра, який лише повільно, дуже повільно вступає в ефективну дію. Проілюструємо далі: енергія особистості набагато сильніше зумовлює життя середньої людини, ніж енергія душі, яка протягом еонів намагалася ефективно оволодіти своєю точкою вияву, особистістю, але терпіла невдачу аж до останнього часу циклу втілень. Все ж, зрештою, серцева і душевна енергії нескінченно більш могутні, ніж енергії центра сонячного сплетення або особистості. Однак протягом еонів енергії серцевого центра і енергії душі бракувало чуйних провідників в трьох світах. У деякому роді це спрощує задачу цілителя, оскільки перше, що він повинен вияснити – це чи знаходиться під контролем енергія душі або енергія особистості; це дуже легко визначити. Життєва спрямованість пацієнта, його спосіб життя, його спосіб існування або служіння, його характер – все це показники потужностей, контролюючих проявлене вираження. Якщо людина – справді прагнуча, свідомо націлена на Шлях Учнівства, вона полегшить таке визначення відвертим визнанням; однак, якщо від сил особистості не надійде ніякого відгуку на вплив душі цілителя, то особистість залишиться не обізнаною про цю можливість, абсолютно не усвідомлюючи цей вплив. Цілитель легко може розпізнати такі стани.

Цей довгий закон містить твердження першорядної важливості. Нам в інтересах нашого предмету буде корисно вивчити їх вкрай ретельно і усвідомити їх значення і істинне значення; розуміння повинно прийти на рівні посвяченої свідомості, а не на рівні бачення середньої, непросвітленої людини. Тому ми розберемо кожне речення нарізно і дослідимо його значення. Сім тверджень міститься в цьому законі, багато з них екзотерично вам знайомі, але можуть бути повторені в зв’язку з цілющим мистецтвом.

 1. Немає нічого, крім енергії, бо Бог – це Життя.

Це широке узагальнення, яке багато що може повідомити посвяченому, але, безсумнівно, повідомляє дуже мало середньому мислителеві, для якого життя означає головним чином і усього-на-всього те, що викликає форму до вияву, що підтримує її існування і постійно демонструє її присутність через ту або іншу активність – активність, що свідчить про її життєвість. Ми помилково застосовуємо поняття живої до здатності форми проявлятися, виражати свою якість і природу. Все ж життєвість і якість існують окремо від форми і часто знаходять свої головні вираження і корисність після реалізації Закону Смерті.

Факт божественності і божественного походження доводиться фактом життя і підкреслюється концепцією про те, що життя будить і підтримує форму, яка закріпляє і доводить реальність існування життя-суті.

Саме життя Єдиного Джерела всіх проявлених форм створює взаємозв’язки і сутнісні якості, і, хоч це безупинно підкреслювалося, це ще залишається не наповненою смислом банальністю. Однак, в міру того як люди починають визнавати Бога як енергію і себе – як аспект цієї енергії, в міру того як вони починають свідомо працювати з енергіями і дізнаються про відмінності у часі і просторі між енергіями і силами і в міру того як душа вступає у велику функціонуючу активність, факт життя буде визнаний в своєму новому, майже страхітливому аспекті. Пам’ятайте, що душа – це повторна енергія, що доводить наявність первинної енергії і відповідальна за появу третьої форми енергії – матеріальної і об’єктивної. Прагнучі зрештою дізнаються, що життя може бути викликане душею в інтересах форми. У цьому ключ до нашої загальної теми.

До нинішнього часу механізм підходу до аспекту життя – антахкарана і агент, духовна воля, – не був зрозумілий належно.  Сьогодні перші слабі натяки відносно використання антахкарани і її мети – зв’язку особистості з Духовною Тріадою – вивчаються декількома людьми в світі, число яких буде неухильно збільшуватися в міру того, як особистість і душа встановлять контакт між собою, сполучаться і більша кількість людей отримає посвячення. Як наслідок почне оформлятися мета самого існування четвертого царства природи (як передаючого агента вищих духовних енергій трьом нижчим царствам) і люди, зібрана в групи, свідомо почнуть роботу з “порятунку” – природно, в езотеричному значенні, – інших згрупованих життів. Макрокосм з його метою і спонуками уперше почне відбиватися в людському царстві новим, більш могутнім чином, і воно, в свою чергу, стане макрокосмом для трьох менших станів свідомих життів – тваринного, рослинного і мінерального царств.

Все це глибока таємниця, але залишається такою лише через відсутність розвитку четвертого царства. Сталося відхилення від первинного наміру. Однак його функція і поле служіння можуть бути усвідомлені і виражені тільки при умові, що вищий аспект, аспект волі, отримає свідоме вираження в роді людському внаслідок спорудження і використання антахкарани. По її райдужному мосту може припливати аспект життя, і саме про нього згадував Христос, коли стверджував, що Він прийшов для того, щоб на Землі з’явилося “життя з лишком”. Життя завжди було, але коли засяє свідомість Христа (як сьогодні, хоч і в малому масштабі) і кількість тих що виражають його стане дійсно значною, то це буде показником того, що антахкарана твердо встановилася; після чого по райдужному мосту можна буде ходити, і життя з лишком, в його новому надихаючому значенні, також зможе протікати через людство в долюдські царства природи. Це свідчення божественності, яскраве підтвердження божественного походження людини і надія, рятівна надія світу.

Енергії і сили утворюють сукупність всього, що є. Це ще один базовий трюїзм або банальність, на якому побудована наука окультизму і яку повинно визнати мистецтво зцілення. У вияві нічого більше немає. Сама хвороба є формою активної енергії, що проявляється в силах, які руйнують або викликають смерть. Тому, якщо наша базова передумова вірна, хвороба – це також форма божественного вираження, оскільки те, що ми знаємо як зло, є також зворотною стороною того, що ми називаємо добром. Хіба ми применшимо цей предмет і спричинимо помилкове враження, якщо будемо розглядати зло (принаймні відносно хвороби) як що стоїть не на місці і погано відрегульоване добро? Хіба ви не зрозумієте, якщо я скажу, що хвороба – це енергія, яка не функціонує, як бажано, відповідно плану? Вхідні енергії сполучаються з силами, і в результаті виникає хороше здоров’я, сильні адекватні форми і життєва активність; однак ті ж вхідні енергії можуть сполучитися з тими ж силами, після чого з’явиться точка тертя, що народжує вражену область, біль, страждання, а можливо, і смерть. Енергії і сили залишаються, в суті, тієї ж божественної природи, однак зв’язок між ними викликав складність. Після вивчення цієї фрази буде очевидно, що таке визначення, як це, охоплює всі форми нездужання і що остаточний чинник, що викликає ситуацію (хорошу або погану) – це аспект зв’язку. Дане твердження першорядної важливості.

 1. Дві енергії сполучаються в людині, а інші п’ять присутні. Для кожної є центральна точка контакту.

Дві енергії, які сполучаються в людині, – це два аспекти монади, Єдиного у вияві; монада сутнісно проявляється як подвійність; вона виражає себе як воля і любов, як атма-буддхі, і ці дві енергії при з’єднанні з точкою розуму, з третім аспектом божественності, створюють душу і потім матеріальний проявлений світ; після чого на планеті демонструється воля, любов і розум (інтелект) або атма-буддхі-манас.

Коли душа закріпляється як свідомість і життя в людській істоті, останні привносять щось третє, яке приховано або кармічно присутнє у всій субстанції, – манас або розум; він був успадкований або містився в субстанції від попередньої Сонячної системи. У цій системі інтелект був розкритий і збережений в субстанції, для того щоб сформувати базис еволюційного розвитку нинішньої другої Сонячної системи. Не забувайте, що сім планів нашої Сонячної системи являють собою сім підпланів космічного фізичного плану і що тому дух – це матерія в її вищій точці вираження, а матерія – це дух в його нижчій точці. Життя диференціюється на волю і любов, на великі імпульсивні енергії, закладені в основу усього еволюційного процесу, і мотивує його неминуче завершення.

Атма-буддхі як енергія закріпляється в душевному провіднику, в егоїчному лотосі, і їх спільна сполучена діяльність будить відгук від субстанції ментального плану, яка потім робить свій власний внесок. Її реакція виробляє те, що ми називаємо вищим розумом, який настільки тонкий за природою і за еманаціями, що мимовільно повинен співвідноситися з двома вищими аспектами і стати частиною Духовної Тріади. Вир сил, викликаних дією божественної волі, що виражає божественну мету і сполученої з Буттям (як тотожністю, а не якістю), виробляє егоїчний лотос, провідника тієї “ототожненої душі”, яка була викликана до вияву третім впливом атма-буддхі на три світи: виявилися конкретний розум і людський інтелект. Є тому цікава схожість між трьома божественними аспектами у вияві і духовною людиною на ментальному плані. Відповідність ця наступна:

Монада....................Абстрактний розум

Душа........................Егоїчний лотос

Особистість..........Нижчий або конкретний розум

Монада, ця невизначена абстракція, еони часу здається не пов’язаною з душею і особистістю; останні обидві досягали і досягають в належний час, відповідно еволюційній вимозі, тісного злиття або з’єднання. Абстрактний розум також залишається протягом еонів чимось незбагненним, поза способами вираження і мисленням людини, яка є кама-манасичною (або що володіє емоціями і нижчим розумом), а потім, зрештою,  стає душею і конкретним розумом як передавачем просвітлення.

Таким чином, маємо в людській істоті дві головні закріплені енергії: одна – неусвідомлена, якій ми даємо назву ПРИСУТНІСТЬ, а інша – усвідомлена, яку ми називаємо Ангелом ПРИСУТНОСТІ. Це Монада і душа (Сонячний Ангел). Одна втілює монадичний промінь, а інша – душевний промінь, і обидві ці енергії активно або тонко зумовлюють особистість.

Інші п’ять наявних енергій – це промінь розуму або зумовлююча сила ментального тіла, промінь емоційної природи і промінь фізичного тіла, плюс четвертий промінь – промінь особистості. Промінь фізичного тіла езотерично “підіймається до з’єднання, тоді як всі інші спускаються вниз”, якщо цитувати древнє писання. Промінь особистості є наслідком або результатом величезного циклу втілень. Отже, маємо:

 1. Монадичний промінь.
 2. Душевний промінь.
 3. Промінь розуму.
 4. Промінь емоцій.
 5. Промінь фізичного тіла.
 6. Промінь особистості.
 7. Планетний промінь.

Планетний промінь – це завжди третій Промінь Активного Інтелекту. Він дуже могутній і зумовлює Землю, дозволяючи людській істоті “вести свої справи в світі фізичного життя планети”.

Я тільки випадково посилався раніше на ці промені і мало повідомляв про планетний промінь; я робив акцент на іншому аналізі цих зумовлюючих променів і в цьому аналізі визнавав практично корисними для людини тільки п’ять променів. Це:

 1. Душевний промінь.
 2. Особистісний промінь.
 3. Ментальний промінь.
 4. Астральний промінь.
 5. Промінь фізичного тіла.

Однак по мірі створення і розвитку антахкарани промінь монади повинен зайняти своє місце, а потім доведеться визнати і промінь, що є його полярною протилежністю, – це планетна “життєвість”, третій промінь. Тут я повідомив надзвичайно важливий для вас пункт. Всі ці енергії грають активну роль в життєвому циклі кожної людини і не можуть бути абсолютно такі, що ігноруються цілителем, навіть якщо інформація про них порівняно некорисна в цей час.

 1. Конфлікти між енергіями і силами, а також сил між собою приводять до нездужання людського тіла.

Ви помітите тут, що хвороби, згідно з цим законом, викликаються двома шляхами:

 1. Конфліктом енергій з силами.
 2. Конфліктом сил між собою.

На перший погляд очевидно, що очікується подвійна боротьба. Насамперед має місце боротьба в житті особистості, коли душа визначено звертає увагу на свої провідники і намагається взяти контроль. Чим більше людина вирішила підпорядкувати свою особистість контролю душі, тим більше інтенсивним буде конфлікт з витікаючими з нього серйозними фізичними станами. Під цю категорію підпадає більшість хвороб учнів і містиків, що мають переважно нервову природу і котрі часто вражають серце або кров. У більшості випадків вони захоплюють область над діафрагмою, – це області, зумовлені головним, горловим і серцевим центрами. Багато так званих суміжних випадків також підходять під цю категорію, але вони пояснюються передачею енергій (під впливом душі) з центра сонячного сплетення в серце, і згаданий “кордон” – це просто діафрагма.

Під цю першу категорію підпадає також таке нездужання, яке виникає, наприклад, при впливі енергії астрального тіла на сили ефірного провідника, що викликає астральне сум’яття, а звідси – серйозне ускладнення з сонячним сплетенням, що приводить до захворювань кишківника, шлунка і печінки. Всі вони – результат конфлікту між енергією і силами. Все, що я можу зробити – це показати вид нездужання, пов’язаний з тією або іншою з цих двох категорій; предмет цей не піддається короткому опису, який я тут маю намір дати.

У другій категорії, що стосується конфлікту сил між собою, задіяне ефірне тіло, а згадані сили наявні у великих і малих центрах, включаючи їх зв’язок один з одним і їх внутрішню реакцію на дію енергій, що приходять в ефірне тіло ззовні. Ці сили з їх взаємодією спричиняють загальне захворювання людини і зумовлюють порушення в фізичних органах і областях фізичного тіла, розташованих навколо цих центрів. Вони, насправді,  являють собою головні зумовлюючі чинники для маси людських істот протягом довгих еонів до того часу, коли душа “націлиться” на взяття під повний контроль свого механізму в трьох світах. Ці повторні нездужання, як результат взаємодії між центрами, діляться на три категорії, які треба ретельно відзначити:

 1. Взаємодія між:

а. Центрами над діафрагмою, тобто головним, горловим і серцевим, і дуже рідко – центром аджна.

б. Центрами під діафрагмою з їх зв’язком один з одним.

 1. Зв’язок певних центрів один з одним, який має місце при Законі Трансмутації або процесі підняття сил з одного центра в інший.

а. З сакрального центра – в горловий.

б. З центра сонячного сплетення – в серцевий центр.

в. З центра в основі хребта – в головний центр.

 1. Вплив “енергії” (відзначте технічну точність формулювання) центрів над діафрагмою на центри під діафрагмою. Цей процес зворотний до того, який має місце, коли сили під діафрагмою підіймаються в центри над діафрагмою.

У третьому типі зв’язку проявляється сила магнетизму, а в інших маємо вияв випромінювання. Обидва тісно пов’язані на певній стадії розкриття. Всі ці зв’язки можуть викликати нездужання внаслідок небажаного ефекту на фізичні органи, розташовані в порушеній області. На ранніх стадіях зв’язку центрів над діафрагмою з центрами під діафрагмою людина звичайно ніяк не усвідомлює те, що відбувається, і є просто жертвою стимуляції центра, який випромінює енергію, по відношенню до центра, що зазнає її впливу; або він жертва ослаблення життєвості (що викликає багато різних форм фізичних захворювань), коли центри відгукуються на стимуляцію. Все це питання балансу або рівноваги, і саме до нього повинна прагнути інтелектуальна людина і прагнучий.

Тепер ми підійшли до дуже загадкової заяви, навмисно загадкової:

 1. Конфлікт між першими і другими триває віками доти, поки не буде досягнута вершина гори – перша велика вершина.

Це невизначено відноситься (знов-таки навмисно) до конфлікту між енергіями над діафрагмою, які звичайно надходять від душі на її власному плані, і силами під діафрагмою. Це основний і тривалий конфлікт; він починається, коли центр сонячного сплетення стає домінуючим і могутнім і викликає кризу, як в атлантичні часи. Оскільки маса людей все ще атланти за своєю свідомістю, що захоплена, головним чином, своєю емоційною природою, такі кризи виникають зараз. Зрештою,  кажучи метафізично, центр сонячного сплетення починає випромінювати у відповідь на магнетичний “заклик” серцевого центра. Після першого посвячення між ними встановлюється перша велика взаємодія і перша координована активність. “Те, що вгорі, зв’язується зараз з тим, що внизу, але те, що внизу, втрачає свою тотожність з тим, що вгорі”, як свідчить “Древній Коментар”. Мати втрачається з поля зору тому, що Дитя – Христос зайняв місце. Душа бере контроль і веде прагнучого від однієї вершини гори до іншої.

При першому посвяченні (і все більше – при наступних) енергія вступає в конфлікт з силами; енергія душі впроваджується в ефірне тіло, і всі центри стають “аренами боротьби”, причому в певний час один центр підкреслюється більше, ніж інші. Битва ведеться тепер не “силами між собою”, але між енергіями і силами, і саме це додає гостроту посвячувальним випробуванням; саме це викликає так багато фізичного нездужання у тих, хто прийняв або готується прийняти перше і друге посвячення. Цим і пояснюються хвороби святих!

Коли-небудь з’явиться велика наука про центри, яка прояснить всю цю складну проблему; однак її час ще не підійшов. Нині, якщо ця наука буде викладатися відкрито, – думки людей звернуться до факту центрів і областей, що контролюються ними,  а не до енергій, які через них протікають. Буде мати місце нездорова і небажана стимуляція або втрата життєвості субстанції центрів з подальшими гострими захворюваннями. Закон затверджує, що “енергія слідує за думкою” і що енергія може бути як випромінюючою, так і магнетичною, але не повинна перебувати в центрі в статичному стані. Істинна наука про центри буде допущена до поширення тоді, і тільки тоді, коли людина засвоїть, щонайменше, основи роботи направленою думкою і контролю над енергією.

 1. Боротьба між силами викликає всі хвороби, все нещастя і тілесні болі, які шукають розв’язання в смерті.

Тут треба відзначити одну цікаву відмінність. Смерть є результатом двох моментів:

 1. Боротьби між силами, а не між енергією і силами. Областю конфлікту є ефірне тіло і фізичне тіло, і ніякі енергії не поступають зовні, оскільки людина дуже хвора.
 2. Втрати волі-до-життя. Пацієнт здався; внутрішня боротьба занадто сильна для нього; він не в змозі залучити до себе зовнішні енергії, щоб подавити сили, що борються, і потрапив в той стан, коли не хоче цього робити.

Обидві ці фази процесу вмирання показують долю пацієнта і повинні бути негайно помічені цілителем, який (якщо він їх виявить) направить свою майстерність на те, щоб допомогти людині померти, і не буде намагатися її зцілити. Вхідні двері життєдайним енергіям запечатані; ніщо не може увійти, щоб допомогти цілителеві в його роботі, і конфлікт між силами – загальний або обмежений жорстокою сутичкою в якійсь конкретній області – викликає таке тертя, що не залишається надії ні на що, крім смерті. У цьому реченні треба зазначити, що хвороба відноситься до точки тертя або нездужання; будь-які недуги визначаються загальною реакцією людини на вражену область і викликане хворобою загальне безсилля, тоді як тілесний біль пов’язаний з дискомфортом в тій області, в якій локалізована хвороба і яка показує її природу. Всі слова в законах і правилах вибрані найбільш ретельним чином, і, якщо вони не адекватні з точки зору перекладача, то небагаточисельні і несуть різне значення.

 1. Дві, п’ять, звідси сім, плюс те, що вони виробляють, складають таємницю.

У цих словах підсумоване все викладене раніше, і їх найбільш поверхневе, але і найбільш корисне для цілителя значення може бути виражене таким простим чином:

Цілителеві потрібно засвоїти факт наявності двох головних енергій в кожній особистості: променя душі і променя особистості. Потім він повинен зрозуміти, що до цих двох треба додати три обумовлених промені: промінь розуму, промінь астрального тіла і промінь фізичного тіла; після чого отримуємо п’ять вищезазначених променів.

Викладене звичайно відноситься до рядових або середніх людей. Однак, якщо пацієнт дуже просунута людина, перелік буде іншим; в цьому випадку необхідно додати ще дві енергії, що володіють реальною силою: це промінь монади і промінь планети, тобто третій промінь. Цей планетний промінь, коли він дуже активний (як буває у разі надзвичайно просунутих людей, що досягли високого рівня загальної інтеграції),здійснює могутній вплив; планетна Прана могутнім потоком поступає з планетним променем, що може бути використано для зцілення. Одна з причин, чому загальне здоров’я всіх дуже просунутих людей, як правило, хороше, те, що пранічна енергія від планети вільно протікає через організм. Саме на цю енергію опирається Вчитель, працюючи через порівняно досконале тіло, щоб підтримувати його в доброму здоров’ї. Це більш-менш нова інформація, яка – будучи визнаною – виявиться і простою, і логічною. “Те, що вони виробляють” означає в цьому випадку для цілителя зовнішню матеріальну форму; є і інші значення, але їх ми не будемо тут розбирати.

Згадана “таємниця” – це розкриття способу, завдяки якому можна зберегти добре здоров’я. Це не таємниця, що відкриває, як вилікувати фізичний провідник при наявності “тілесних захворювань”. Але є таємниця хорошого здоров’я, відома всім посвяченим вище третьої степені; якщо вони захочуть, вони цілком можуть нею скористатися. Однак вони не завжди повинні її використовувати, якщо не працюють над іншими частинами Плану, що не мають відношення до людства. Якщо вони належать до тих, хто розкриває свідомість в людині і працює для людського царства і в ньому, вони можуть знати цю таємницю, але, в той же час, можуть не скористатися нею внаслідок потреби бути повністю ототожненим з людиною; тому вони вважають свідомо за краще розділяти будь-який людський досвід і вмирати тими способами, які властиві іншим людям. Все питання ототожнення лежить поза всяким виявом; якраз ототожнення з духом і матерією, або духу і матерії і складає таємницю божественного явища; однією з головних причин хвороби, як ви добре знаєте, є та легкість, з якою люди ототожнюють себе з аспектом форми (з безліччю локалізованих сил – локалізованих в межах особистості). Людина відмовляється ототожнювати себе з творцем форми, істинною духовною людиною, і з енергіями, які він намагається направляти і які – пізніше в еволюційному циклі – візьме в свої руки.

Тут є таємне значення, що відноситься до семи променів, які проявляються в людській істоті; його знання дозволяє Вчителеві контролювати епідемії і широко поширені захворювання; значення це в цей час не для вас. Проте, відносна свобода від різних напастей і епідемій, які, як правило, викликаються війною, пояснюється частковим використанням цього семеричного знання Ієрархією і науковим знанням самого людства.

У зв’язку з цим (я згадую про це просто з інтересу) є дві ієрархічних посадових особи (Махачохан і Його Представник на сьомому промені), Які в цей час володіють цією таємницею у всій її повноті і Яким ще п’ять Вчителів допомагають застосовувати це знання. Ці п’ять Вчителів працюють переважно з дева-еволюцією, яка, як ви знаєте, пов’язана з формою; в нашому ж конкретному випадку вони працюють з девами-цілителями. Цим Членам Ієрархії допомагають, в свою чергу, один з Будд Дії, а також представник Духа Землі. Це знов становить два, п’ять, а звідси сім – інший ряд, який після підсумовування дає дев’ять – число посвячення. Такий числовий зв’язок підводить людину туди, де вона “посвячується в сферу досконалості, не знаючи більше про біль, і її розум, таким чином, відвертається від того, що внизу, до того, що вгорі”.

Я згадав про цю фазу відношення роду людського до предмету здоров’я, щоб продемонструвати, наскільки тонкими і езотеричними є моменти, що розбираються нами,  і щоб показати індивідуальному пацієнту почуття пропорції, коли мова йде про його тілесні недуги або навіть про смерть.

 1. Такий п’ятий Закон Зцілення в світі форми.

П’ятий закон розглядає в основному п’ятий принцип розуму або манаса; саме цей принцип робить людську істоту тим, чим вона є; саме цей принцип робить її бранцем форми на планеті, через це вона стає вразливою і відкритою для нападів на аспект форми; такі напади становлять частину вікового наступу зла на добро. Саме цей п’ятий принцип, після того як він буде контролюватися і використовуватися Сином Розуму, Який є Син Божий, дозволить духовній людині звільнитися від якої б те не було форми, а отже, від хвороби і смерті.

Очевидно, що цілителеві, який вчиться мистецтву зцілення, доведеться чітко засвоїти деякі надзвичайно прості, але езотеричні факти:

 1. Що зцілення просто і сутнісно являє собою маніпулювання енергіями.
 2. Що він зобов’язаний найбільш ретельним чином відрізняти енергії від сил.
 3. Що, якщо він прагне до реального успіху, він повинен навчитися як можна точніше оцінювати положення пацієнта на сходах еволюції.
 4. Що знання центрів обов’язкове.
 5. Що сам він повинен працювати як душа через свою особистість.
 6. Що його зв’язок з пацієнтом (якщо останній не високо розвинена людина) – особистісний.
 7. Що він зобов’язаний виявити центр, контролюючий область місцезнаходження точки тертя.
 8. Що, поряд з всім іншим в окультних науках, як хвороба, так і зцілення являють собою аспекти великої системи “взаємозв’язку”, яка керує всіляким виявом.

Якщо цілитель розміркує над цими пунктами, він покладе міцну основу для будь-якої майбутньої роботи; їх порівняльна простота показує очевидність того, що будь-хто може стати цілителем, якщо того захоче і готовий виконати вимоги. Існуюче уявлення про те, що людина – “природжений” цілитель і, отже, унікальна, показує насправді лише те, що це один з її головних інтересів. Завдяки такому інтересу її увага попрямувала до мистецтва зцілення, а звідти – до контакту з пацієнтами; завдяки неминучій дії закону, керуючого думкою, людина проявляє, що енергія слідує за її думкою і протікає через неї до пацієнта. Якщо вона буде робити це з наміром, результатом цього часто буде зцілення; будь-який чоловік або жінка, що спонукаються справжнім інтересом і наміром служити, мислячі і люблячі, можуть стати цілителями; прийшла пора, коли люди повинні засвоїти цей факт. Весь процес зцілення полягає в напрямі думок; він пов’язаний з посилкою енергетичних струмів або їх вбиранням – це інший спосіб говорити про випромінювання і магнетизм. Кожний посвячений є цілителем, і, чим більш просунутий посвячений, тим менше він стурбований складностями центрів, сил, енергій і їх посилки. Він зціляє автоматично, як робив посвячений Петро; про нього ми читаємо, що “тінь Петра, що проходив, зціляла кожного з них”.

Головна відмінність, існуюча (протягом багатьох, багатьох тисячоліть) між вищезазначеним типом зцілення і роботою менш просунутого цілителя, в тому, що цілителі, які є тренованими лікарями і офіційними медиками, так само як і духовними цілителями, будуть мати велику перевагу перед ненавченим цілителем, оскільки їх діагноз хвороби, ймовірно, буде більш вірним і їх здатність до візуалізації буде кращою завдяки їх професійному знайомству зі структурою тіла і знанню патології хвороб. Протягом ще дуже довгого часу духовний цілитель буде чинити мудро, працюючи завжди в співпраці з професійним лікарем. Цілитель буде володіти необхідним окультним знанням. Ті часи, коли будь-яка приємна, добра і духовно мисляча особа може стати цілителем, майже пройшли; будь-якій цілющій практиці повинні передувати роки копіткого вивчення природи і енергії, типів променів, центрів; на це доведеться витратити мінімум три роки; а коли до неї додасться наука тренованого медика, випускника наших кращих медичних закладів, тоді утвердиться нове, набагато краще лікування людського провідника, чим зараз. Тоді ортодоксальні і окультні знання цілителя, його здатність візуалізації і сила його посилки думки будуть реальними і практично ефективними.

Правило, пов’язане з Законом V, пояснює необхідність такого окультного знання, оскільки в ньому стверджуються деякі дуже конкретні фундаментальні положення.

ПРАВИЛО ТРЕТЄ

Нехай цілитель сконцентрує потрібну енергію в потрібному центрі. Нехай цей центр відповідає центру, який має потребу. Нехай обидва вони синхронізуються і разом підвищать силу. Так чекаюча форма буде урівноважена в своїй роботі. Так два і одна, під правильним керівництвом, будуть зціляти.

Дане правило передбачає знання центрів, а знання це, як вам добре відомо, поки в зачатку; все, що в більшості випадків відомо – це місцеположення центра. Цього, однак, досить, особливо для ненавчених цілителів. Дуже докладне знання розташування, стану і чуйності центра перешкоджатимуть цілителеві, оскільки його мислення спрямується на подробиці форми, відволікаючись від енергій і їх руху.

Правило вимагає, щоб цілитель, вирівняв себе з душею і “взявши в руки” душевну енергію (таким чином, зробивши себе каналом для духовної сили), направив цю енергію в той з своїх власних центрів, який відповідає центру, що зумовлює область місцезнаходження точки тертя. Якщо хвороба або фізичне нездужання знаходиться, наприклад, в шлунку або пов’язана з печінкою, цілитель направить свою душевну енергію в центр сонячного сплетення, розташований в ефірному хребті. Якщо пацієнт страждає від серцевого або легеневого нездужання, цілитель використовує серцевий центр і застосує горловий центр для хвороб дихальних шляхів, горла, порожнини рота і вух.

Таким чином, два моменти набувають важливість для самого цілителя:

 1. Він повинен знати як можна більш точно свою власну точку розвитку, оскільки вона покаже його здатність або нездатність працювати з яким-небудь або з всіма пацієнтами. Для того, щоб використати які-небудь з своїх центрів для цілющої роботи, цілитель повинен в якійсь мірі їх пробудити і уміти свідомо, силою думки під керівництвом волі фокусувати енергію в центрі, який він вибере. Це не означає, що всі центри пробуджені і правильно функціонують. Це, однак, означає (якщо він взагалі має намір зціляти), що він не обмежився використанням одних центрів під діафрагмою, але що зусиллям духовної волі його думка може бути передана у вищі центри. Багато які прагнучі уміють робити це з більшою легкістю, ніж вважають.
 2. Цілитель, передаючи енергію в який-небудь центр перед тим, як направити її в центр в тілі пацієнта, повинен уникати ризику власної перестимуляції. Це дуже важливо. Так багато хвороб і фізичних нездужань у рядових людей локалізовані в черевній порожнині і вимагають постійного використання цілителем центра сонячного сплетення; це може привести до появи у цілителя важкого стану надемоційності і навіть гострої астральності. Тоді він перетвориться в жертву своїх добрих намірів і свого духовного служіння, оскільки наслідки все одно будуть поганими; енергія – це безособистісна сила, чисто безособистісний агент. Чистота наміру, безкорисливе служіння і добра воля не утворять справжнього захисту, незважаючи на банальності сентиментальних окультистів. Насправді наявність цих бажаних станів тільки збільшує труднощі, бо енергія душі буде вливатися з більшою силою. Розуміння існуючого ризику, здорова оцінка можливостей, наукове і технічне розуміння захисних заходів будуть дані цілителеві до кінця його навчання. У цей час, оскільки небезпека поки не так велика (завдяки відсутності сили мислення людей, їх нездатності направляти думку), головна захисна міра полягає в умінні цілителя стійко втримувати свою свідомість в головному центрі з напрямом “ока бачення” на необхідний центр. Виходить подвійний фокус, і цілитель повинен прагнути уміти це робити.

Саме тут цілитель розрізнює між процесами випромінювання і магнетизації. Після концентрації душевної енергії у відповідному центрі, завдяки її спрямуванню з голови (місцеположення енергії душі) і силі думки, процес випромінювання закінчується. Випромінювання пройшло дві стадії:

 1. Стадію, на якій душа радирувала енергію в головний центр.
 2. Стадію, на якій цілитель направляє промінь цієї енергії з головного центра в “необхідний центр”; там вона фокусується і утримується.

Між цим центром і відповідним центром в тілі пацієнта встановлюється стадія синхронізації; це відбувається не шляхом посилки цілителем променя в цей центр, але, оскільки потужність центра цілителя будить відгук центра пацієнта, він діє як магніт, викликаючи певні випромінювання пацієнта. Таке випромінювання езотерично “запалює” точку тертя в навколишній області і, якщо цілитель – ясновидющий, дає йому можливість точніше побачити місцезнаходження нездужання і, таким чином, поставити більш точний діагноз. Переважно духовний цілитель залежить від діагнозу лікуючого лікаря, якщо він сам ним не є.

Зараз встановлюється взаємодія між цілителем і пацієнтом на ефірних рівнях. Зараз енергії обох синхронізованих центрів пов’язані, і цілителеві в цей момент треба вирішити, чи вимагає лікування вилучення енергії чи додання її. Йому слід пересвідчитися, чи є центр пацієнта перезбудженим і треба вилучити, відділити надлишки енергії або ж в наявності ослаблення життєвості і енергія центра вимагає свідомої добавки.

Є, однак, третій згаданий шлях, більш повільний, але, практично в кожному випадку більш, бажаний – це досягнення тієї рівноваги енергій (між цілителем і пацієнтом), яке втримає енергію в області точки тертя і дозволить самій природі без всякої допомоги принести лікування. Це можливе тільки у разі повного зв’язку між пацієнтом і цілителем. Тоді єдиною задачею цілителя буде підтримувати ситуацію стійкою, примусити пацієнта повірити у властиві йому сили і заохотити його до терплячого очікування. Тоді лікування буде більш надійним і не буде відчуття або періоду психологічного шоку, який може мати місце у разі різкого додання або швидкого вилучення енергії.

Тут ми відзначили три способи використання цілителем сили, сконцентрованої в його центрах:

 1. Для вилучення надлишків енергії з перезбудженого центру.
 2. Для певної стимуляції центрів пацієнта.
 3. Для збереження стану рівноваги, при якому може мати місце природне зцілення.

У першому випадку цілитель навмисно збільшує потужність енергії, накопиченої в своєму центрі, так що вона стає надзвичайно магнетичною і витягує надлишок енергії в центрі пацієнта; у другому випадку цілитель посилає сильний промінь своєї власної енергії у відповідний центр в тілі пацієнта. Цей акт випромінювання дуже ефективний. У третьому випадку встановлюється взаємодія, яка зберігає рівновагу і забезпечує стійку нормальну активність центра, контролюючого область нездужання.

Ви також помітите, наскільки всі ці процеси (а вони, якщо їх зрозуміти, порівняно прості) залежать від рішення цілителя. Тут-то і можна припуститись помилки, і людині, що намагається працювати в показаних напрямах, треба порадити рухатися повільно, з належною обережністю, навіть якщо лікування залишиться неефективним і безуспішним. Краще не здійснити ніякого впливу на пацієнта і його стан, чим внаслідок сили свого нерозумного рішення, потужності своєї думки і фокусу своєї спрямованості прискорити смерть пацієнта через раптове вилучення необхідної енергії або внаслідок стимуляції центра, який вже перезбуджений і надактивний.

У кінцевому результаті, метою трьох способів допомоги пацієнту через безпосередню роботу з центрами є забезпечити збалансовану благотворну активність. Цього легше досягнути у випадку просунутої людини, чим у випадку індивіда, чий центр звичайно пасивний і непробуджений і чиє нездужання, більш ніж ймовірно, викликано дією якого-небудь з двадцяти одного малого центра тіла, чим дією одного з семи головних центрів. У таких випадках пацієнту швидше допоможе ортодоксальна медицина і хірургія, чим процеси духовного зцілення. Саме тому духовний цілитель тільки зараз придбаває значення і його робота стає можливою. Це сталося завдяки швидкому духовному розвитку людства, який дозволив людям уперше більш або менш реально скористатися цими законами і правилами.

У останньому реченні Правила Третього значення двох і однієї таке, що сполучена енергія цілителя (душевна енергія, сфокусована в головному центрі, і енергія “потрібного центра”, плюс енергія центра, контролюючого точку тертя в тілі пацієнта) відповідальна за зцілення, якщо останнє складає долю пацієнта.

ЗАКОН VI

Коли будівельні енергії душі розвивають в тілі свою активність, має місце здоров’я, чітка взаємодія і правильна діяльність. Якщо будівниками є місячні владики і ті, хто працює під контролем місяця і нижчого особистісного Я, то мають місце хвороба, погане здоров’я і смерть.

Це найбільш цікавий закон, оскільки він має справу в основному з причинами, в першу чергу з тими, над якими середня людина не має свідомого контролю, і оскільки він окультно дає мініатюрну або мікрокосмічну картину всесвітньої або макрокосмічної ситуації. Він охоплює всю проблему зла, болю і страждання (великі таємниці нашої малої планети) в декількох фразах, але ці фрази несуть колосальний підтекст. Сама простота цього великого природного закону вуалює його глибинне значення. Він зовсім просто викладає наступні речі, – я їх перерахую, тому що розбиття параграфа на прості положення – це кращий шлях прийти до розуміння:

 1. Коли душа контролює форму, має місце здоров’я.
 2. Душа – це будівник форми, конструктивні сили у вияві.
 3. Це вірно як для мікрокосму, так і для макрокосму.
 4. Результатами цього є цілісність, правильне відношення і вірна діяльність.
 5. Коли душа не контролює, а контролюючими чинниками є сили природи форми, має місце погане здоров’я.
 6. Будівники форми – “місячні владики”, фізичний, астральний і ментальний елементали.
 7. Вони в своїй троїстості утворюють особистість.
 8. Вони окультно знаходяться під керівництвом місяця, символу форми, часто званого “матір’ю форми”.
 9. Вихідна від місяця еманація несе в собі насіння смерті і хвороби, оскільки місяць – “мертва планета”.

Як бачте, все знову повертається до джерела головної енергії, контролюючої тіло. Хоч душа є джерелом всього життя і свідомості, все, що вона робить протягом еонів, це зберігає форму в житті і свідомості, поки не прийде час, коли форма досягне такої стадії еволюції, на якій стане корисним і придатним інструментом (це швидко відбувається) душі, засобом її вираження і служіння. Карма тоді визначає якість і природу фізичного тіла. Останнє може бути здоровим, якщо ним не зловживали в конкретному житті або правильно відносилися до тіла в зумовлюючих дане конкретне втілення життях, або хворим, якщо оплачують ціну помилки. Хороше здоров’я не обов’язково залежить від свідомого контакту з душею. Останній може викликати і викликає хороше здоров’я, однак воно в більшості випадків залежить також від життя і намірів особистості – в нинішньому житті і в попередніх; душа зможе надавати реальну допомогу не раніше, ніж воля особистості попрямує на духовне поліпшення і чисте життя.

Даний закон відображає також той базовий зв’язок, який робить з троїстої форми людини складову частину макрокосмічного цілого. Всі форми у всіх царствах збудовані місячними владиками під впливом імпульсу планетного Логоса, працюючого спільно з Духом Землі – сукупністю всіх місячних владик і трьох типів енергетизованої субстанції, яка йде на створення фізичного, астрального і ментального тіл. Зв’язок планетного Логоса з Духом Землі (зв’язок еволюційної Істоти з інволюційною суттю) є відображенням (спотвореним під впливом чар) в трьох світах зв’язку душі з особистісним елементалом. Вкрай корисно для цілителя усвідомлення, що, маючи справу з хворобою, він, насправді,  має справу з інволюційними життями, намагаючись працювати з елементалами. Природною тенденцією цих елементальних життів – причому всі вони знаходяться на інволюційній дузі – є блокувати, звести нанівець зусилля цілителя і зусилля душі; такий – для них – їх шлях еволюції; саме це зрештою приведе їх на еволюційну дугу.

Коли наступить час, коли душа спроможеться взяти свідомий контроль всередині форми і над нею і зможе, зрештою, створити форму, адекватну своїм духовним потребам, то це станеться тому, що елементали, котрі створюють в сумі особистісний елементал, досягнуть такої точки в своєму розвитку, коли вони готові рушити по шляху повернення. Робота душі ніяким чином не є чисто егоїстичною, направленою на отримання засобу вираження в трьох світах, як може іноді здатися випадковому поверхневому мислителеві. Вона властива душі, це необхідна активність, і вона включає в себе також жертовну роботу по порятунку субстанції і просуванню еволюції матерії. Як свідчить “Древній Коментар”: “Мати (субстанція-матерія) врятовується народженням свого Сина (Христа всередині, духовної свідомості)”. Це вірно як для макрокосму, так і для мікрокосму.

У цьому прихована таємниця страждання і смерті на планеті. Наш планетний Логос (якщо розглядати істину під кутом макрокосму), як відомо, один з “недосконалих Богів” “Таємної Доктрини”, хоч і досконалий для нашого людського розуміння – розуміння одиниці одного з царств, що створюють Його тіло вияву. Справжньої рівноваги між духом і матерією поки немає, хоч точка рівноваги майже досягнута; інволюційні сили поки могутні, і діяльність духовних енергій поки що присікається, хоч в набагато меншій мірі, ніж раніше в людській історії; наступна за нашою велика людська раса побачить досягнутої точку рівноваги, яка сповістить про так званий золотий вік. Точок тертя буде тоді набагато менше на планеті і, отже, в індивідуальній людині; області розладу і марної активності зникнуть. Вияв цього може наочно бути видимий в тілі просунутої людини або посвяченого протягом довгих періодів їх втілень; такі відповідності є загальним правилом.

Закон показує чудову картину, повну надії, особливо якщо розглянути деякі присутні в сьогоднішньому світі факти і порівняти їх з умовами, що були сторіччя тому. Свідомість людини повсюдно пробуджена; найбільш нерозвинені раси отримують освіту, що, в свою чергу, включає відкриття розуму; добра воля визнається необхідною для світового розкриття, і люди проявляють, що “ніхто не живе для себе”, як і ніяка нація; вони розуміють, що просте почуття здорового глузду і мудрість вимагають повсюдного поліпшення умов для всіх людей. Це новий, свіжий і найбільш обнадійливий підхід. Люди вчаться пізнавати і розуміти один одного; нації досягають більш тісного контакту; державні діячі всіх націй спільно займаються проблемою поліпшення життєвих умов людей; всюди напружена думка, протікає оцінка і йде боротьба за свободу і за справжні цінності. Що це все означає, як не зусилля душі людства винищити хворобу, повернути ураженим областям здоров’я і знищити точки тертя? Чи не те ж саме старається зробити з власним тілом духовна людина, яка хвора, і чи не цього намагається допомогти йому досягнути цілитель?

На цьому шляху “місячні владики” і сили субстанції в кінцевому результаті поступаються енергіями душі і отримують допомогу, все одно, чи йде мова про мікрокосмічні або про макрокосмічні сили.

Один з моментів, що часто спантеличують учнів, ця заява, що щільне фізичне тіло – не початок. Люди схильні вважати (якщо вони не фанатики теософії), що вона неправа або ж навмисно заплутує тих, що вивчають. Одним з мало зрозумілих пунктів є природа початку. Все ж лише після розуміння того, що таке початок, можна оцінити красу і точність цієї заяви. Так що ж є початком? Початок є те, що, кажучи макрокосмічно, розвивається на кожному з наших семи планів – семи підпланів космічного фізичного плану. Це той зародок або насіння на кожному підплані, який втілює який-небудь аспект божественної свідомості, яка розкривається; це те, що фундаментально пов’язано з якою-небудь формою чутливості; це те, на що тіла по мірі свого розвитку, як вони проявляють, можуть відгукуватися. Початок – це зародок обізнаності, несучий в собі всю потенційність повної свідомості на якомусь конкретному рівні божественної активності. Це те, що робить можливим знання і свідомий відгук на оточення; це те, що робить можливою і неминучою чутливу активність, що послідовно “розгортається”, призводячи до божественного розуміння.

Фізичне тіло і, в набагато меншій мірі, астральне і ментальне тіла автоматичні в своїй активності як аспектах божественного апарату відгуку, механізму, який дозволяє “Небесній Людині”, планетному Логосу і духовній людині реєструвати свідомий відгук на те, з чим вони, згідно з божественним планом, мають намір контактувати за допомогою цього механізму. У цей час фізичне тіло – єдине, яке настільки повно розвинене, що для нього в нашій планетній схемі немає подальшого еволюційного розвитку, за винятком того, якого може зажадати від нього духовна людина – а більшість ефектів досягаються в ефірному тілі, а не в щільному фізичному. Це мало усвідомлений, однак першорядної важливості факт.

Щільне фізичне тіло досягло своєї високої точки розвитку і інтересів (з точки зору ментальної уваги і ієрархічної дії) в попередній сонячній системі. Воно являло собою тоді божественну мету еволюційного процесу. Людству сьогодні нелегко це усвідомити. Мені неможливо і небажано показати ті еволюційні стадії, через які пройшов цей божественний механізм для підготовки до задачі, яку йому належало зробити в нинішній сонячній системі. У даному божественному втіленні нашого планетного Логоса через посередництво малої планети Земля фізичне тіло – не початок, а просто щось, що існує і повинне бути прийнято і що повинно пристосуватися і включатися в загальний еволюційний план. Цей план цілком має справу з свідомістю. Фізичне тіло – просто (не більше і не менше) провідник свідомості на фізичному плані, а акцент уваги ставиться на ефірному тілі як вираженні більш тонких провідників втіленої свідомості і їх стану. Фізичне тіло важливе, тому що воно ні в чому не укладене і відгукується на будь-який вид свідомого відгуку, від відгуку найнижчого типу людської істоти аж до свідомості посвяченого третьої міри. Тіла і форми внутрішнього свідомого життя трьох долюдських царств стикаються з аналогічною, однак менш важкою проблемою; тут я, проте, розглядаю лише фізичне тіло людини, яке не є початком, оскільки ніяким чином не є метою; воно не є сім’ям або зародком чого б то не було. Будь-які зміни всередині фізичного тіла вторинні по відношенню до мети свідомого відгуку на прозріння виникаючої божественності. Я відчув необхідність це підкреслити через існуючу в розумах людей плутанину з цього предмету.

Підсумуємо: фізичне тіло не є початком; воно не є головним об’єктом уваги прагнучого; воно автоматично відгукується на свідомість, що повільно розкривається у всіх царствах природи; воно постійно залишається тим, над чим працюють, а не тим, що володіє власним природженим впливом; воно не важливе для активного процесу, оскільки є приймачем, а не тим, що ініціює активність. Що важливо, так це свідомість, що розкривається, відгук внутрішньої духовної людини на життя, обставини, події і оточення. Фізичне тіло відгукується. Коли фізичне тіло по помилці стає об’єктом уваги, позначається регрес; ось чому будь-яка глибока увага, що приділяється фізичним дисциплінам, вегетаріанству, дієті і посту, а також нинішнім видам (так званого) ментального і божественного зцілення, небажана і не відповідає запроектованому плану. Тому зайве врахування і надмірний акцент на фізичному тілі реакційні і подібні обожнюванню золотого тільця синами Ізраїлю; це повернення до того, що колись було важливим, але сьогодні повинно займати місце нижче за поріг свідомості.

Я розібрав це тут, тому що в Законі VII нашій увазі представлений факт ендокринних залоз, і необхідно підійти до цього предмета з вірних позицій. Ендокринні залози являють собою матеріальну частину фізичного тіла; тому вони – частина того створеного вияву, який не розглядається як початок. Однак вони ефективні та могутні і не можуть ігноруватися. Істотно, щоб ті, хто вивчає, розглядали залози як наслідок, а не причину подій, умов і станів тіла. Фізичне тіло – незалежно від того, у що можуть вірити і що декларувати його жертви, – завжди зумовлене внутрішніми причинами; воно саме ніколи, внутрішньо, не є причиною. У даній сонячній системі і на нашій планеті воно автоматично спонукається причинами, що виробляються на внутрішніх планах або дією душі. Будь ласка, відзначте важливість цієї заяви. Фізичне тіло не володіє власним істинним життям, але просто – в даному циклі – відгукується на імпульси, що еманують ще звідкись. Його досягнення і тріумф в тому, що воно є автомат. Якщо ви спроможні вловити це як треба, ми можемо безпечно перейти до розгляду Закону VII і Правила Четвертого.

ЗАКОН VII

Якщо життя або енергія протікає без перешкод і в правильному напрямі до свого вияву (відповідної залози), то форма відгукується і погане здоров’я покращується.

Один з цікавих чинників, який треба відзначити, – це доктрина посередників, яка зустрічається у всій своїй широті і вважається такою, що має першорядне значення в будь-якому окультному вченні. Вона підкреслювалася (хоч і невірно інтерпретувалася) в християнському вченні про Христа; християнство представляло Його як посередника між гнівним Богом і жалюгідним неосвіченим людством. Це ні в якій мірі не відображало мети Його приходу або Його роботи, однак в їх справжнє значення я тут не буду вдаватися. Я розбирав цю тему в іншому місці в зв’язку з Новою Світовою Релігією.  Згідно з езотеричним уявленням (яке тісно змикається з християнськими доктринами), душа – це посередник між монадою і особистістю; та ж ідея зустрічається в багатьох інших релігійних уявленнях, де Будда показаний посередником між Шамбалою і Ієрархією, коли він виступає в цій ролі раз в рік; сама Ієрархія є посередницею між Шамбалою і Людством: ефірний план (під ним я розумію космічний, планетний і індивідуальний ефірний провідники) є посередником між вищими планами і щільним фізичним тілом. Вся система окультного або езотеричного одкровення заснована на цій доктрині взаємозалежності, запланованому і організованому свідомому з’єднанні і передачі енергії від одного аспекту божественного вияву до іншого; всюди і через все циркулює, передається і різним чином проходить енергія від однієї форми до іншої і завжди через придатний механізм. Це вірне в інволюційному значенні, в еволюційному значенні, а також в духовному значенні; останній злегка відрізняється від перших двох, як добре відомо всім посвяченим високих мір. Можна написати цілу дисертацію про передаючих посередників, яка, зрештою, включила б в себе доктрину Аватарів. Аватар – це той, хто володіє специфічною здатністю або можливістю (не рахуючи його самостійного почину і призначеної йому долі) працювати з енергіями, що передаються через ефірне тіло планети або сонячної системи; останнє, однак, – глибока таємниця. Це – в зв’язку з космічною енергією – було своєрідно продемонстровано Христом, Який уперше в історії планети передав космічну енергію любові напряму фізичному плану нашої планети, а також своєрідним чином – четвертому, людському царству природи. Це повинно показати вам, що, хоч енергія любові є другим аспектом божественності, Христос втілив і передав чотири якості цього аспекту людству і, послідовно, іншим царствам природи – єдині чотири, які людство здатне засвоїти. Лише одна з цих чотирьох починає поки проявлятися – це якість доброї волі. Інші три розкриються пізніше; одна з них конкретно пов’язана з цілющою якістю любові. Згідно з “Новим Заповітом”, дана якість була названа Христом “силою” (неточний переклад спочатку вжитого слова);  Христос застосував його, коли цілюща сила була вилучена з Нього і Він вимовив: “Сила вийшла з мене”.

Я привернув до цього вашу увагу, оскільки дана інформація безпосередньо пов’язана з сьомим законом. Ми бачили, в зв’язку з цілющими процесами, що щільне фізичне тіло езотерично вважається простим автоматом; воно лише приймач енергій, що передаються.  Ми бачили, що ефірне тіло всередині кожної форми саме являє собою структуру для передачі енергій, які приходять з того або іншого джерела, причому джерело – це та первинна точка, на яку життя всередині форми ставить свій основний акцент. Для середньої людської істоти це звичайно астральне тіло, з якого випромінюється і в якому закріплюється астральна або емоційна енергія перед передачею в ефірне тіло. До неї, в більшості випадків, додасться більша або менша кількість ментальної енергії. Пізніше і душевна енергія, посилена (якщо можна вжити таке слово) очищеним розумом, і трансльована через особистість, буде зумовлювати ефірне тіло і, отже, контролювати активність фізичного провідника.

Даний закон представляє нашій увазі той факт, що щільне фізичне тіло під впливом суб’єктивних енергій, в свою чергу, стає “структурою для передачі” і автоматично повторює активність ефірного тіла. Воно створює (у відповідь на приплив енергій з ефірного тіла через сім основних центрів) щільну фізичну взаємопов’язану структуру, якій ми дали найменування “ендокринна система залоз”. Залоза – в свою чергу і у відповідь на прихід з ефірного тіла енергії – виділяє секрецію, яка називається гормональною секрецією; залози передають її безпосередньо в кров.

Я не бажаю бути понадміру технічним при розгляді даного предмета; я пишу для непрофесійного читача, а не для представників медичної професії, які відверто визнають, як мало їм поки відомо про цей предмет. Дослідник-медик мало що знає про зв’язок залоз з кров’ю і з всією психологією людської істоти; він мало що знає про зв’язок різних залоз між собою; залози утворюють взаємопов’язаний апарат першорядної важливості, який об’єднується, оживлюється і направляється сімома ефірними центрами. Цей факт звичайно випускається з уваги ортодоксальним вченим, і доти, поки він не визнає те, що створює ендокринні залози, він залишиться в повному здивуванні відносно їх причини і істинних результатів. Залози – це прямі утворення семи типів енергії, які протікають через сім ефірних центрів. Вони контролюють всі області тіла. У їх створенні ми бачимо конкретний вияв випромінюючої і магнетичної активності всіх енергій, бо вони проявляються завдяки випромінюванню з семи центрів, однак дія їх – індивідуальна і комбінована – магнетична. Випромінювання відділяє щільні фізичні атоми і концентрує їх в потрібній області фізичного тіла, так щоб вони могли розподіляти в кров і, отже, в щільне фізичне тіло один аспект вхідної енергії. Зазначте, що тільки один аспект енергії розподіляється таким чином – той, що відповідає третьому аспекту активної інтелектуальної субстанції; інші два прихованих аспекти розподіляються як чиста енергія, що впливає на області, а не на які-небудь локальні фокуси. Залоза являє собою такий локальний фокус.

Я хочу, щоб предмет залоз і їх зв’язку з центрами був правильно зрозумілий. Весь предмет тісно пов’язаний з мистецтвом зцілення; одним з наслідків вживання цілющої енергії (через посередництво якого-небудь центру, що зумовлює область, де знаходиться точка тертя) є стимуляція відповідної залози і посилення її активності. Залози – це, зрештою,  посередники між цілителем і пацієнтом, між центром і щільним фізичним тілом і між ефірним тілом і його автоматом, сприйнятливим щільним фізичним провідником.

Продовжуючи розгляд цих центрів (ендокринних залоз), що передають своїх агентів безпосередньо в кров, я хочу зазначити, що центри працюють через ендокринну систему через прямий вплив, через промінь або енергетичний потік, який еманує з центральної точки всередині центра. Центри зумовлюють і контролюють цілі області тіла завдяки тим своїм аспектам, які ми символічно називаємо “пелюстками лотоса”. В центральній точці лотоса сфокусована життєва сила, і коли вона проходить назовні у відповідну залозу, вона приймає якість тієї енергії, за яку відповідає центр, тому що життєва сила, в суті, немає власної якості. Промінь життя, якщо можна так його назвати, який знаходиться в серці кожного центра, монадично ототожнений зі своїм джерелом і володіє (коли приведений в контакт зі своїми пелюстками) однією основною природженою якістю енергії притягання; будь-яка енергія, що еманує з єдиного джерела в нашій сонячній системі, пов’язана з енергією, яку ми називаємо Любов’ю, і енергія ця – магнетичне притягання. Пелюстки лотоса і область навколишньої енергії, котра створює форму лотоса, характеризуються одним з семи додаткових типів енергії; останні еманують з семи променів, що виходять з єдиного Джерела як Представники багатогранного Творця.

У сонячній системі, як відомо, є сім священних планет, які є охоронцями або виразами семи променів, семи якостей божественності; в нашій планеті Земля (яка не священна планета)  також є сім центрів, які по мірі еволюції стають приймачами семи променевих якостей від семи священних планет, утворюючи, таким чином (в межах сонячної системи), гігантську енергетичну систему. Три з цих центрів, які представляють три головних промені, вам добре відомі:

 1. Шамбала............ Промінь влади або мети.

                                  Перший аспект.

                                  Енергія волі.

 1. Ієрархія.............. Промінь любові-мудрості.

                                  Другий аспект.

                                  Енергія любові.

 1. Людство ............ Промінь активного інтелекту.

                                  Третій аспект.

                                  Енергія розуму або думки.

Є чотири інших центри, які з описаними трьома становлять сім центрів або сім планетних фокусів енергії, що зумовлюють тілесний вияв нашого планетного Логоса. Через них Господь Світу, працюючий з Свого Власного рівня на космічному плані і через Свою божественну Особистість, Саната Кумару, проводить Свої цілі на нашу планету.

Аналогічно і всередині мікрокосму, людини, є відповідність цим семи центрам. У ній також наявні сім основних центрів, які є приймачами енергії, що еманує з семи планетних центрів, охоронців семи аспектів променевої сили; ці сім енергій – різної потужності – зумовлюють вираження людини в трьох світах, роблячи її тим, ким вона є в будь-який момент втілення, і вказують (завдяки своєму впливу або відсутності впливу на центри) її точку еволюції.

Два з центрів людської істоти розташовані в голові, інші п’ять – вздовж хребта. Хребет – це фізичний символ того сутнісного вирівнювання, яке є найближчою метою координованих взаємозв’язків, що встановлюються в свідомості духовною людиною і що здійснюються внаслідок правильної медитації.

Медитація – це техніка розуму, яка, в кінцевому результаті, встановлює правильний безперешкодний взаємозв’язок; це інша назва для вирівнювання. Тому вона встановлює прямий канал не тільки між єдиним джерелом, монадою, і її вираженням, очищеною і контрольованою особистістю, але і між сімома центрами в людському ефірному провіднику. Це (що, можливо, вас здивує) спускає результати медитації на рівень фізичних або, вірніше, ефірних ефектів, і ви можете прийняти це за показник найбільш низьких результатів. Пояснюється це тим, що ви ставите акцент на своїй ментальній реакції на досягнуте вирівнювання, на задоволенні, що отримується від такого вирівнювання, завдяки якому ви фіксуєте новий світ або світи явищ, і на нових концепціях і ідеях, які впливають на ваш розум. Однак справжні результати (божественні і езотерично бажані) полягають в правильному вирівнюванні, правильному взаємозв’язку і очищенні каналів в мікрокосмічній системі для семи енергій і тим самим зрештою приводять до повного вираження божественності. Всі сім центрів ефірного провідника Христа гармонійно функціонували, будучи правильно відрегульовані і вирівняні, по-справжньому пробуджені і належно сприйнятливі до всіх семи потоків енергії, що приходять з семи планетних центрів; тому останні ставили Його в зв’язок і в повний реальний контакт з Тим, в Кому він жив, рухався і існував. Фізіологічним результатом такої довершеної “езотеричної віддачі” (як це іноді називається) семи прихідним духовним енергіям, в правильному порядку і ритмі, була наявність у Христа довершеної ендокринної системи. Всі Його залози (як основні, так і малі) функціонували вірно; це привело до появи “довершеної людини” – фізично досконалої, емоційно стійкої і ментально контрольованої. Виражаючись сучасними поняттями, “зразок поведінки” Христа – завдяки досконалості Його системи залоз як результату належно пробуджених і насичених енергією центрів – зробив Його вираженням божественної досконалості для всього світу; Він був першим з нашого людства, хто досяг цієї точки еволюції, і “Старшим з великої сім’ї братів”, як виразився Св. Павло. Відомі зображення Христа доводять власну волаючу невідповідність, оскільки вони не несуть ніякого свідчення про досконалість ендокринної системи; вони роблять Його слабим, м’яким, показують мало сили, пильної потужності і жвавості. І дана була обіцянка, що який Він, такі можемо бути і ми в цьому світі.

Це та обіцянка, що витікає з вірного розуміння науки центрів; фактична реальність центрів буде доведена всім, коли центри поступово поступлять під контроль душі, будуть правильно науково енергетизовані і приведені в стан справжньої “життєвості”, почнуть зумовлювати всю область тіла, в якій знаходиться центр, і брати будь-яку частину людського тіла під свій випромінюючий і магнетичний контроль.

Саме центри з’єднують тіло, роблячи його одним зв’язним, енергетичним, активним цілим. Як ви знаєте, при настанні смерті нитка свідомості видаляється з головного центра, а нитка життя – з серцевого центра. Що не відзначалося, це те, що таке двояке видалення здійснює вплив на кожний центр тіла. Нитка свідомості, закріплена в головному центрі, характеризує пелюстки лотоса, званого в східній літературі «тисячапелюстковим лотосом», а пелюстки цього лотоса пов’язані і специфічно впливають (як випромінююче, так і магнетично) на пелюстки кожного з інших основних центрів ефірного тіла; головний центр підтримує їх характерну активність, і коли дана якість свідомого відгуку видаляється з головного центра, відчувається негайний наслідок цього у всіх пелюстках всіх центрів; специфічна енергія віддаляється, залишаючи тіло через головний центр. Та ж загальна техніка відноситься і до нитки життя, яка закріпляється в серці, пройшовши (разом з ниткою свідомості) в головний центр і через нього. Поки нитка життя закріплена в серці, вона енергетизує і підтримує життєвість всіх центрів тіла, розсилаючи свої життєві нитки в точки, що знаходяться в самому центрі лотоса, або в серці центра. Це іноді називається “коштовністю в лотосі”, хоч дане вираз частіше використовується відносно монадичної точки в серці егоїчного лотоса на його власному плані. Коли має місце смерть і нитка життя забирається душею і видаляється з серця в голову, а звідти ще далі в тіло душі, вона відносить з собою життя з кожного центра тіла; тіло, таким чином, вмирає і розкладається, не утворюючи більше зв’язне, свідоме, живе ціле.

У зв’язку з центрами, діючи в чіткому унісоні з ними, знаходиться ендокринна система або система залоз, через яку – під час втілення – життя або енергія протікає без перешкод і під вірним керівництвом (у разі високорозвинений людини) або ж утруднено і неправильно прямує (у разі середньої або нерозвиненої людської істоти); через систему ендокринного контролю людська форма відгукується або не відгукується на навколишні світові енергії. У зв’язку з нашою темою зцілення, людина може бути хворою і слабою або здоровою і сильною, згідно стану центрів і їх утворень – залоз. Завжди потрібно пам’ятати, що центри – основний агент на фізичному плані, через який працює душа, виражаючи життя і якість відповідно до досягнутої точки еволюційного процесу, і що система залоз – всього лише наслідок – обов’язковий, неминучий – центрів, через які працює душа. Тому залози повністю показують точку еволюції людини і, відповідно цій точці, відповідальні за її недоліки і обмеження або за цінні якості і досягнуту досконалість. Людська поведінка на фізичному плані зумовлюється, контролюється і визначається природою її залоз, а вони зумовлюються, контролюються і визначаються природою, якістю і життєвістю центрів; останні, в свою чергу, зумовлюються, контролюються і визначаються душею, душевний вплив зростає з течією еволюції. Перед контролем душі вони зумовлюються, характеризуються і контролюються астральним тілом, а пізніше розумом. Мета еволюційного циклу і полягає в здійсненні душею такого контролю, цього зумовлюючого, визначального процесу; людські істоти залучені в цей час в будь-яку мислиму стадію цього процесу.

Я розумію, що багато що з вищесказаного добре відоме і повторюється. Однак я відчуваю необхідність такого повторення, щоб внести додаткову ясність у ваше мислення. Для вас буде також очевидно, що кармічний процес в індивідуальному житті повинен  відпрацьовуватися через посередництво залоз, що визначають реакцію людини на обставини і події. Результати попередніх життів і діяльності, що мали місце протягом життів, реєструються Владиками Карми; кармічний закон працює в тісній співпраці з місячними Владиками, які вибудовують і формують тіла, які створюють особистість; пізніше цей закон працює навіть в ще більш тісній співпраці з метою душі. Дана проблема найбільш заплутана і складна. Все, що можливо, це дати деякі вказівки.

Саме з системою центрів і їх екстерналізованими наслідками – залозами – цілитель вимушений працювати і приймати їх до найбільш ретельного розгляду; будь-яка стимуляція, яку він може, наприклад, застосувати відносно центра в тілі пацієнта, або будь-яке вилучення енергії з центра нададуть саме певну дію на пов’язану з ним або відповідну залозу і, таким чином, на секрецію, яку дана залоза виділяє в кров.

Як відомо, сім основних центрів з відповідними залозами такі:

 1. Головний центр Шишковидна залоза
 2. Між бровами центр Гіпофіз
 3. Горловий центр Щитовидна залоза
 4. Серцевий центр Вилочкова залоза
 5. Центр сонячного сплетення Підшлункова залоза
 6. Сакральний центр Гонади
 7. Центр в основі хребта Наднирники

Є і інші центри і багато інших залоз в тілі, але саме з цими сімома працює цілитель; малі або додаткові залози зумовлюються центром, який контролює область їх місцезнаходження. Цілитель, однак, відмовляється захаращувати свій розум численними подробицями іншої, меншої системи залоз і заплутаними меншими внутрішніми взаємозв’язками. У вищенаведеній таблиці дані центри і залози, які фундаментально визначають стан здоров’я – хороший, посередній або поганий – і психологічну оснащеність людини. Тим, хто вивчає, належить засвоїти, що первинний вплив, який здійснює активність залоз з їх секрецією – психологічний. Людина на фізичному плані емоційно і ментально така, якою її робить власна ендокринна система. Ця ж система формує людину фізично, оскільки фізичний стан часто визначається психологічним станом її розуму і емоцій. Акцент центрованої на собі рядової людини направлений переважно на фізичний провідник, і вона звертає мало уваги або не звертає зовсім на рівновагу або неврівноваженість своєї ендокринної системи або постави (якщо дозволено вжити таке слово), з точки зору  психологічного впливу цієї системи на її ближніх. У мої наміри не входить аналіз залоз; я не відмічаю, як вони відгукуються на пробуджений або непробуджений стан центрів, як вони обмежують або визначають чуйність людини до свого оточення або впливають на її інтерпретацію життя, пасивність або активність її щоденних реакцій на події і обставини. Треба особливо підкреслити, що людина така, якою її роблять залози, а останні, в свою чергу, є лише наслідком деяких могутніх внутрішніх джерел енергії. Як бачте, я знов повторюю цю життєву правду.

Саме з цієї причини медична наука зрештою виявить ту істину (вона вже відчувається), що неможливо кардинально змінити особистість і фізичну оснащеність людини, маючи справу тільки із залозами; мало реального прогресу було досягнуто в цьому напрямі за ті десятиліття, протягом яких ендокринологи розглядали і досліджували цей предмет. Були проявлені деякі речі; були відмічені деякі результати активності або пасивності залоз; застосовувалися певні заходи, і дія залози стимулювалася або приглушувалася (з благими або поганими наслідками) за допомогою різних методів і видів лікування. Крім цього, мало що відомо, і кращі розуми в цій області усвідомлюють той факт, що перед ними – невідомість. Дана ситуація залишиться незмінною доти,  доки сучасна медична наука не визнає, що світ причин (відносно ендокринних залоз) полягає в ефірному тілі з його сімома центрами; після чого зрозуміють, що будь-яка пов’язана із залозами робота повинна бути перенесена з семи наслідків або утворень центрів на самі центри.

Тому цілитель ігнорує залозу і має справу безпосередньо з центром, який зумовлює “точку тертя” і контролює область її впливу; це торкається залози, яку центр створив, сформував і наситив енергією .

Цілитель закликається керуватися тією ідеєю, що, згідно з даним законом, повинен утворитися чистий канал або безперешкодний прохід, по якому могло б протікати життя, яке б приносило здоров’я з “потрібного центру” в ефірному тілі цілителя до пов’язаного з ним центру в тілі пацієнта, а звідти – в кров через відповідну залозу. Не забувайте вічну істину, що “кров є життя”, – навіть якщо цю істину поки неможливо пояснити з точки зору езотериста, так само як і медичної науки.

Цілителям доведеться навчитися працювати з життєвим началом, а не з якоюсь невизначеною енергією, яка викликається силою думки або могутністю любові, як в цей час практикується цілющими системами світу. Контакт з життєвим началом і його рух досягається очищенням певних ефірних каналів в ефірній структурі, лежачій в основі кожної частини тіла пацієнта. Таке очищення досягається не думками про здоров’я або твердженнями про божественність або уникненням “помилок” при ментальному усвідомленні, але набагато більш прозаїчним способом напряму енергетичних потоків через певні центри і результуючого впливу на деякі залози в тій області фізичного тіла, яка уражена і є джерелом неспокою, болю і страждання.

Те, що сюди залучена думка або правильне мислення, вірно; цілитель зобов’язаний ясно мислити, перш ніж зможе викликати бажані результати, однак енергія, яка втікає в провідник пацієнта – не ментальна, але одна з семи форм пранічної або життєвої енергії. Вона проходить вздовж силової лінії або каналу, який зв’язує всі центри і з’єднує їх із залозами. Не забувайте, що це утворює взаємопов’язаний і взаємно впливаючий апарат з наступних систем і що, з точки зору езотериста, системи ці є символами великих космічних процесів:

 1. Ефірне тіло загалом, з його каналами і комунікаційними енергетичними лініями, що лежать в основі кожної частини людського тіла.
 2. Сім відповідних центрів, кожний з яких характеризується специфічною якістю і пов’язаний через ефірні фібри або силові нитки з іншими центрами,
 3. Наді, система трохи більш щільних ефірних каналів або крихітних силових ниток, що лежить в основі всієї нервової системи; вони лежать в основі кожного типу нерва і нервового вузла.
 4. Сама нервова система, радіус впливу якої, як проявлено, охоплює все тіло людини цілком.
 5. Ендокринна система або система залоз.
 6. Кров, приймач потоків життєвої енергії від ендокринної системи через те, що називають гормонами.
 7. Взаємозалежна цілісність, яка є божественним виявом духовної людини в будь-якому втіленні і на будь-якій точці еволюції.

Таким чином, два великих енергетичних потоки пронизують і оживлюють всю цю сукупність систем: потік життя і потік свідомості. Один працює через нервову систему (потік свідомості), інший – через кровообіг. Обидва, насправді,  настільки тісно пов’язані один з одним, що рядовій людині нелегко розрізнити їх дію.

Цілитель, однак, не працює з аспектом свідомості; він працює виключно з аспектом життя; довершений цілитель (якого в цей час не існує) працює через таємничу невідому точку всередині центра (через саме серце центра). В цій  точці знаходиться точка життя. З цієї точки всередині центра життя випромінюється в пелюстки лотоса, і сукупність центрального життя і прихованої в пелюстках свідомості є джерелом живої, дихаючої, відчуваючої людської істоти, з фізичної точки зору; це цілитель повинен усвідомити.

За цією життєвістю і цією свідомістю стоїть Суть, духовна людина, актор, той, хто відчуває (на різних рівнях) і мислить. Простота даної заяви деяким чином вводить в оману, бо є і інші чинники і взаємозв’язки, і інші енергії, які повинні враховуватися, однак, проте,  це фундаментально вірно, і на основі цієї правди цілитель може діяти.

Цікаво зазначити, що Великий Заклик, що розповсюджується зараз в світі, заснований на тій же фундаментальній концепції великих систем, що зумовлюють людство загалом,  яке може бути наповненим потоками енергії, що привносять нове життя і здоров’я всьому тілу людства через планетні центри божественної життєвості і свідомості.

Правило Четверте, супроводжуюче Закон VII, надзвичайно важливе завдяки своїй винятковій простоті і тому, що, якщо його зрозуміти і йому слідувати, воно стає мостом між суб’єктивним і об’єктивним методами лікування хвороби. Закон, який ми розглянули, також був надзвичайно простим і безпосереднім і за своїм значенням зв’язував суб’єктивну природу з об’єктивною формою. Ті, що вивчають, не повинні обманюватися його простотою і ясними, прямими твердженнями. Є тенденція вважати езотеричне вчення, як правило, незрозумілим і ухильним, що завжди вимагає наявності “езотеричного чуття” (що би під цим не малося на увазі) для того, щоб прийти до розуміння. Однак, чим більш просунуте вчення, тим часто простіше воно викладено. Нерозуміння пояснюється неуцтвом того, хто вивчає, а не викладом вчителя. Правило звучить таким чином:

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ

Ретельний діагноз хвороби на основі очевидних зовнішніх симптомів спроститься до такої міри, що, як тільки уражений орган визначений, той центр ефірного тіла, який знаходиться з ним в найближчому зв’язку, зазнає методів окультного зцілення, хоч не треба нехтувати звичайною медичною або хірургічною допомогою.

Правило не вимагає особливих пояснень, оскільки воно складене з ясних, точних інструкцій. Перерахуємо ці інструкції:

 1. Потрібно провести ретельний діагноз на основі очевидних зовнішніх симптомів.
 2. Орган, в якому гніздиться нездужання, повинен бути проявлений. Обидва ці дії відносяться до щільного фізичного тіла.
 3. Далі увага повинна бути приділена центру ефірного тіла, найближчому до області нездужання.
 4. Після чого використовуються методи окультного зцілення, направлені на стимуляцію або заспокоєння даного центра.
 5. Одночасно використовуються всі зовнішні ортодоксальні методи.

Саме в питанні ретельного діагнозу збивається більшість сучасних так званих цілителів. Вони не володіють достатнім знанням фізичного тіла, патології хвороби, первинних і вторинних симптомів, не в змозі визначити природу нездужання; це відбувається тому, що звичайний цілитель не має медичної освіти і, в той же час, не настільки психічно оснащений, щоб окультним способом поставити справжній діагноз. Тому він вдається до загального припущення, що пацієнт хворий, що місцезнаходження нездужання, начебто,  знаходиться в такій-то області фізичного тіла, що пацієнт скаржиться на певні болі і що, якщо пацієнт буде досить покірним, якщо він зможе усвідомити (разом з цілителем) факт своєї божественності – а хто це може, брат мій? – тоді, якщо він володіє вірою в цілителя, він безумовно буде вилікуваний.

Що звичайно привертає увагу – це неуцтво як пацієнта, так і цілителя; вельми сумним є припущення цілителя, що, якщо зцілення пройшло вдало, це сталося виключно завдяки методам зцілення, тоді як, ймовірно, пацієнт видужав би в будь-якому випадку. Зцілення може бути прискорене завдяки вірі, а віра – це усього лише фокусування енергії пацієнта в напрямі, вказаному цілителем, і подальший “вияв” цієї енергії в ураженій області, згідно із законом “енергія слідує за думкою”. “Вибух” (якщо дозволено використати так вагоме слово) енергії віри у двох зацікавлених людей – цілителя і пацієнта – таємничим чином часами викликає достатню енергетичну стимуляцію, щоб добитися зцілення у випадку, коли зцілення неминуче. Він просто прискорив зцілення. Це, однак, не є істинним окультним зціленням, тут не застосовувалися справжні окультні методи зцілення. Психологічно те ж саме відбувається і у випадку “звертання”, як називає це фундаментальна Школа Християнства. Віра людини і віра євангеліста, плюс віра аудиторії (якщо така є) приводять до психологічного зцілення в значенні подолання розщеплення або досягнення єдності, хоч би і тимчасово.

Необхідно засвоїти, що в створеному світі немає нічого, крім енергії в русі, і що будь-яка думка направляє якісь аспекти цієї енергії, хоч завжди в межах сфери впливу деякої більшої мислячої, направляючої енергії. І віра цілителя, і віра пацієнта являють собою приклади енергії в русі; в наш час це звичайно єдині енергії, які використовуються в зціленні. Ортодоксальна медицина також працює з цими енергіями, доповнюючи ортодоксальні методи вірою пацієнта у лікаря і його наукове знання.

Я не маю наміру розповсюджуватися з приводу застосування медичних і хірургічних методів. Я неодноразово торкався даного предмету в ході вчення про зцілення. Важливо, щоб люди зрозуміли, що випробувані знання медицини і хірургії в цей час – такі ж (якщо не більше) вирази божественного досвіду і розуміння, як і обнадійливі догматичні, методи так званого божественного зцілення, що тільки намацуються.  Хоч багато з ортодоксальних методів залишаються експериментальними, вони менш експериментальні, ніж методи сучасних цілителів, і більшість закладених в них наукових знань доведені і реальні. Їх треба застосовувати, і їм можна довіряти. Найкраще – це поєднання медика з духовним цілителем, коли кожний працює у власній області і обидва довіряють один одному; зараз справа йде не так. Немає потреби закликати божественну допомогу для того, щоб вправляти кістки, що відмінно уміє робити хірург, або лікувати від інфекції, що чудово вдається лікареві. Цілитель може допомогти прискорити цілющий процес, але ортодоксальний лікар також може прискорити роботу цілителя. Обидві групи потребують одна одну.

Я розумію, що вищесказане не сподобається ні духовному цілителеві, ні ортодоксальному медику. Однак прийшов час, коли вони повинні навчитися цінити один одного і працювати спільно. Зрештою,  духовний цілитель і нові методи ментального зцілення зробили відносно малий внесок в порівнянні з роботою і знанням представника ортодоксальної професії. Борг світу лікарям і хірургам дуже великий. Борг цілителям рішуче не такий великий; крім того, вони часто труять канал гіркотою і постійною критикою лікарів і ортодоксальної медицини. Достовірність знання і досвіду оберігає ортодоксальну групу від такої ж поведінки, а також розуміння того, що, у разі необхідності, навіть духовний цілитель викличе лікаря.

Закон і правило, які ми тепер розберемо, перенесуть нас в область справжньої абстракції; вам нелегко буде зрозуміти багато що з того, що я можу викласти. Закон VIII зупиняє нашу увагу на самому джерелі явищ відносно людської істоти – на волі безсмертної душі до втілення на землі або до видалення з втілення. Він включає також розгляд чинника Волі для появи хвороби як прямого засобу такого видалення. Так мало поки що зрозуміло відносно Волі, що дуже важко її пояснити.

ЗАКОН VIII

Хвороба і смерть є результатом двох активних сил. Одна – воля душі, що заявляє своєму інструменту: “Я забираю суть назад”. Друга – магнетична сила планетного життя, яка заявляє життю атомної структури: “Час поглинання пробив. Повертайся до мене”. Так, згідно циклічного закону, існують форми.

Два аспекти природи божественної Волі беруть участь там, де мають місце хвороба і смерть: один є воля душі привести втілення до кінця; іншим є воля духа землі (базової елементальної сили) увібрати назад в себе вивільнену і тимчасово ізольовану субстанцію, якою користувалася душа під час циклу втілення.

Сюди залучені чинник часу, чинник взаємодії між точкою волі, яка є волею душі, і розпливчатою, але наявною волею елементального духа субстанції, плюс їх циклічний зв’язок. Їх-то ми і спробуємо розглянути.

Те, що я маю тут повідомити, надзвичайно важливе і проллє нове, незвичайне світло на весь предмет хвороби. Передусім я розберу другу половину закону, що відноситься до “магнетичної сили планетного життя”, яка заявляє життю атомної структури: “Час поглинання пробив. Повертайся до мене”.

Щоб ви могли зрозуміти цю фразу, нагадаю, що людська істота – це духовна суть, яка займає або оживляє (я віддаю перевагу цьому окультному слову) щільний фізичний провідник. Щільне фізичне тіло є частиною загальної структури всієї планети, складеною з живих атомів, які знаходяться під контролем і є частиною життя планетної суті. Цей щільний фізичний провідник тимчасово і цілеспрямовано відпускається на свободу волею оживляючої душі, але в той же час залишається невід’ємною частиною всієї атомної субстанції.

Фізичний провідник – такий, що володіє власним життям і мірою інтелекту, яку ми називаємо інстинктивною природою – отримав у езотеристів назву фізичний елементал. Протягом втіленого життя він є тією зв’язковою силою або агентом, завдяки якому фізичне тіло зберігає свою особливу форму за участю ефірної життєвості; це відноситься до всіх живих атомів і приводить їх в зв’язок один з одним. Фізичне тіло – це великий символ (в межах єдиного Життя) тих багатьох життів, з яких воно складене; це наочний факт їх внутрішньої зв’язності, єдності, синтезу і взаємозв’язку. Фізична або планетна Прана (найнижча форма пранічної енергії) – це життя сукупності атомів (з якої складені всі зовнішні форми), що вступили в зв’язок з окремою атомною структурою щільного фізичного тіла, що належить індивідуальній оживляючій душі будь-якого царства природи, – це особливо відноситься до нашого, людського царства.

Що вірно для індивіда або людини, мікрокосму, вірно також і для планети, яка – як і людина – є зв’язним цілим. Її цілісність зумовлена зв’язком між двома аспектами життя: життям планетного Логоса і життям духа землі, яке являє собою життя сукупності всіх атомів, котрі створюють всі форми. До цієї сукупності живої субстанції, елементального життя належить і щільне фізичне тіло людини, тому воно і є її символом. Обидва ці життя, функціонуючи мікрокосмічно, а також макрокосмічно, і створюють ту живу пранічну енергію, що циркулює через ефірні тіла всіх форм, що зумовлює зв’язність і синтетичне взаємне втримання; її-то і можна бачити як найбільш щільний аспект ефірного тіла, який створює здорову ауру рослин, дерев, морських організмів, тварин і людей. Інші енергії і потенції також циркулюють через ефірний провідник і зумовлюють його, однак я розглядаю найнижчий фізичний аспект. Він показовий для життя елементала нашої планети, духа землі – божественного життя, що досягає свого власного прогресу на інволюційній дузі вияву.

Дух землі зберігає свою владу над атомними структурами, з яких складаються всі форми, включаючи фізичне тіло людини; він, зрештою, знов їх збирає і абсорбує ті елементи свого життя, які тимчасово були виділені з нього протягом втіленого досвіду будь-якої душі в будь-якому царстві природи. Потрібно зазначити, що атоми забарвлені або зумовлені двома чинниками, за які відповідає виключно дух землі:

 1. Чинником Карми життя планетного елементала. Це інволюційна, низхідна карма, абсолютно відмінна від карми планетного Логоса, Який являє Собою духовне Життя на еволюційній дузі. Тому дана інволюційна карма зумовлює життєвий досвід з чисто фізичної точки зору форм, утворених з атомної субстанції.
 2. Чинником обмеження. Крім карми, що виражається в фізичних подіях і що зумовлює всі фізичні форми, які складаються з цієї елементальної суті, фізичні провідники всіх життів у всіх царствах природи зумовлені точкою часу циклічного впливу планетного духа і його точкою еволюції. Цей інволюційний дух поки не досяг точки досконалості, але просувається до своєї специфічної мети, яка буде досягнута після досягнення еволюційної дуги досвіду. Це ще дуже далеко попереду. Наш планетний Логос, це велике божественне Життя, в Якому ми живемо, рухаємося і існуємо, є поки один з “незавершених Богів”, з точки зору мети кожного планетного Логоса. Його тіло вираження, наша планета Земля, поки не є священною планетою. Дух землі ще дуже далекий навіть від тієї відносної досконалості, про яку знає свідома людська істота.

Точка еволюції духа землі визначає кожний атом його тіла – тіла інволюційної суті. Результат цієї недосконалості, що відноситься не до планетного Логосу, а до духа землі, проявляється в наявності хвороби у всіх формах всіх царств природи. Мінерали схильні до хвороби і розпаду; навіть “втома” металів є зафіксованим науковим фактом; всі рослини і тварини реагують на хворобу, що гніздиться в структурі їх форм; хвороба і смерть властиві атомам, з яких складені всі організми. Людина – не виключення. Тому причиною хвороби не є неправильне мислення, як я неодноразово повторював, а також невдале декларування божественності. Вона властива самій природі форм, будучи показником недосконалості, якою страждає дух землі; вона є переважно тим способом, завдяки якому це елементальне життя зберігає свою цілісність і здатність абсорбувати те, що належить йому, але попало під інший магнетичний вплив того життя, яке оживляє кожне царство природи протягом циклу втілення.

Це, безумовно, дасть вам нову ідею щодо хвороби. Людина під впливом душі і волі до втілення створює форму з субстанції, вже схильної до навколишніх умов; вона вже насичена життєвими імпульсами духа землі. При цьому людина бере на себе відповідальність за свою елементальну форму, але – в той же час – визначено обмежена природою атомів, з яких складається ця форма. Атомна субстанція, через яку проявляється дух землі, завжди несе в собі “насіння повернення”, яке робить можливим поглинання. Дана субстанція також складена з матерії всіляких мір і якостей, від  найгрубішої до найбільш тонкої, як, наприклад, якість субстанції, яка зробила можливим появу Будди або Христа. Господь Землі, планетний Логос, не може знайти субстанцію, насичену духом землі, яка володіла б досить чистою якістю і природою; тому Він не в змозі матеріалізуватися або з’явитися, як це зробили Будда і Христос. Не багато з Тих, Хто входить в Дорадчу Палату Шамбали, можуть знайти потрібну або адекватну субстанцію, через посередництво якої Вони могли б з’явитися; Вони не можуть прийняти щільне фізичне тіло і вимушені задовольнятися ефірним провідником. Таким чином, є три типи життя, що впливає на щільний вияв людської істоти протягом обмеженого періоду її вираження або втілення;

 1. Життя самої духовної людини, що передається від Монади через душу протягом більшої частини проявленого існування.
 2. Життя тієї сукупності, що є елементальним життям четвертого, людського царства природи; це життя поки являє собою аспект (згідно з Законом Ізоляції або Обмеження) життя духа землі.
 3. Сукупність життя, властивого самій атомній субстанції – субстанції, з якої зроблені всі форми. Це життя духа землі. Ми не розбираємо тут душу атома або душу будь-якої форми, великої або малої; ми маємо справу виключно з життям або першим аспектом. Він виражається як воля-бути; він, хоч присутній завжди, активний лише протягом життя форми або фази створеного вияву. Саме тут набирає чинності чинник Волі і проявляється зв’язок між волею, формою і втіленням.

Одним з чинників, котрі визначають втілення, є наявність того, що називається волею-до-життя; якщо вона є і якщо вона могутня в людині, остання сильно прив’язана до фізичного плану; якщо вона не настільки сильна або пройшла, людина вмирає. Життя в фізичному тілі технічно і окультно зберігається під імпульсом могутньої волі-до-життя втіленої духовної людини. Цей імпульс перевищує магнетичну силу планетного життя, яка властива кожному атому природи форми; завдяки атомам – ізольованим і зібраним в форму Законом Притягання – людина і з’явилася на фізичному плані. Магнетична сила – це вираження волі (якщо це слово можна вжити по відношенню до почуття зв’язності, властивого духу землі) планетної суті. Це проекція її специфічного стану свідомості в ізольованій формі, створеній і жилою душею, живою людиною.

Я неодноразово використовував вираз “ізольована форма”, оскільки саме специфічний стан ізоляції зумовлює фізичне тіло людини (або будь-якої живої форми), роблячи його окремим, єдиним і тимчасово проживаючим власне життя у відповідь на проявлення життєвості душі, що втілюється. Сполучена сила окремих ізольованих атомів – особливо планетна структура або дух землі – тимчасово підкоряється індивідуальній реакції на планетне життя. Лише зв’язкові, магнетичні якості присутні в будь-якій мірі активності, діючи спільно з волю-до-життя духовної людини або якої-небудь оживляючої суті. Це створює зв’язну форму, зумовлену двома аспектами життєвості: життєвістю духа землі і життєвістю духовної людини. Таким чином – вживаючи дані слова в спробі прийти до розуміння – сполучені разом два аспекти життя і два види волі або мети. Вищий – еволюційний, нижчий – інволюційний за природою. Через це і виникає конфлікт. Один тип енергії – еволюційний, інший – інволюційний. Саме ці конфліктуючі сили представляють проблему подвійності – подвійність вищого і нижчого на безлічі різних стадій. Кінцева фаза цього конфлікту приходить до кінця або, вірніше, відпрацьовується, коли Вартовий Порога і Ангел Присутності зустрічаються Один з одним. Саме ця завершальна подія на порозі звільнення від магнетичного контролю субстанції свідчить про закінчення боротьби або конфлікту між інволюційним життям і еволюційним життям, між зачатковою магнетичною волею елементальних сил (що властива атомам, з яких утворені всі три тіла особистості) і волею духовної людини.

Дух землі має свою відповідність в створеному вираженні духовної людини – це особистісний елементал; особистісний елементал може (і це часто буває) не володіти зачатковою силою, і спонукатися виключно бажаннями і ніякою справжньою особистісною інтеграцією; він, однак, може бути високоорганізованим і могутнім, створюючи те, що називається високим рівнем розвитку особистості і ефективним інструментом духовної людини в трьох світах її еволюції. Остання пізніше виражається в конфліктах на Шляху Учнівства і Шляху Посвячення. Після чого життєвість духовної людини і її воля до божественного вияву починають домінувати до такої міри, що приводять до смерті особистості; кульмінацією цього є третє посвячення. Під час цього переживання монадична воля проявляється з такою динамічною потужністю, що воля елементальних життів троїстої особистості повністю заперечується.

Однак (повертаючись до нашої теми) атомна субстанція, насичена життям духа землі і направляючою силою його зачаткової волі, проявляє себе як магнетична сила і знаходиться в постійному конфлікті з життям душі всередині її тіла вияву. Даний конфлікт або тертя і є головною причиною того, що називається хворобою.

Хвороба – це дисгармонія; це наслідок вогню тертя; уражені області – області тертя, атомна субстанція яких тимчасово утвердила власний тип життєвості і відгукується (іноді аж до смерті) на магнетичне тяжіння волі духа землі. Якщо таке тяжіння виявиться відповідно сильним, тертя в атомній структурі області місцезнаходження якого-небудь ефірного центра буде таким, що хвороба посилиться, життя духовної людини повільно або швидко віддалиться; тоді бажання існування, духовна воля-бути будуть не настільки сильні, як воля до поглинання – воля атомів, які створюють фізичне тіло; тому людина вмирає, в звичайному значенні слова.

Планетне життя заявляє: “Час поглинання настав. Повертайся до мене”. Тяга до повернення є в цей час домінуючою нотою субстанції тіл людства; вона відповідальна за загальне погане здоров’я, характерне для маси людських істот; тенденція ця домінувала віками; однак такий стан справ повільно змінюється, і зрештою настане час, коли атоми тіл або елементальні сили будуть відсилатися назад по шляху поглинання тільки за волею духовної людини, у відповідь на її пряму команду, а не у відповідь на магнетичну силу духа землі.

Обговорюючи Закони і Правила, ми бачили, що в основі своїй хвороба і смерть пояснюються видаленням сонячного життя (енергії душі, іноді званої сонячним вогнем) або з конкретної області фізичного тіла, або з всього тіла. Даний факт повинен нагадати вивчаючим про необхідність розрізняти між силою або життям “місячних владик”, властивою кожному атому, з яких утворені органи і форми, і енергією душі, яка як інтегруючий чинник наповнює тіло. Тому, кажучи символічно, бувають моменти, коли життя місячних владик настільки домінує, що долає життя душі в якійсь конкретній області і, внаслідок видалення сонячного життя, виникає хвороба; іншими словами, тертя внаслідок того, що місячні владики виходять з покори, викликає хворобу.

Все ж смерть не служить показником повної перемоги місячних владик, але, швидше, показником того, що, за планом душі, внаслідок завершення життєвого циклу, енергія душі повністю віддалилася, залишивши місячних владик одних. Часами (оскільки це також входить в плани душі) місячні владики бувають тимчасово переможцями, хоч смерті може і не бути; видужання свідчить про поступове повернення енергії душі і відновлення її контролю над місячними владиками. Даний аспект душевної енергії не є аспектом тих енергій, які представляють і ведуть до вираження якості душі. Це енергія життя, що виходить від Монади, яка проходить через душу як канал і засіб контакту; не варто повторювати, що її прямий канал – сутратма. Це не антахкарана або творча нитка, або нитка свідомості. Останні при гострій хворобі часто втрачають свою активність, а аспект життя ослабляється або ж швидко або повільно віддаляється.

Тому ви можете бачити, чому ті, кому вдалося побудувати антахкарану, цей райдужний міст між Монадою і особистістю, встановили контакт (якого немає у середньої людини) між Монадою, Джерелом Життя, і особистістю – вираженням Життя в об’єктивності. Тоді Монада, а не душа, контролює цикли зовнішнього вираження, і посвячений вмирає за власною волею, відповідно плану або потребі своєї роботи. Це, безсумнівно, відноситься лише до посвяченого високої міри. Мені думається, ці пункти для вас цікаві і корисні. Ще одне положення, яке випливає з вищевикладених, полягає у включенні всього в божественне життя, бо місячні владики є такими ж аспектами цього Життя, як і енергія душі.

Тому задачею першорядної важливості є заохочення кремації, а не нинішньої системи похоронів. Кремація швидше повертає життя місячних владик в центральний резервуар життя, ніж будь-який інший спосіб, бо “Бог наш є огонь поядаючий”, а всі вогні володіють спорідненістю з центральним Вогнем. Тепер вивчимо правило, супутнє Закону VIII.

ПРАВИЛО П’ЯТЕ

Цілитель повинен старатися об’єднати свої душу, серце, мозок і руки. Так він зможе пролити життєву цілющу силу на пацієнта. Це МАГНЕТИЧНА РОБОТА. Вона зціляє хворобу або може посилити так званий поганий стан, в залежності від знання цілителя.

Цілитель повинен старатися об’єднати свої душу, мозок, серце і ауричне випромінювання. Так його присутність зможе наситити життя душі пацієнта. Це РОБОТА ВИПРОМІНЮВАННЯ. У руках немає потреби. Свою силу проявляє душа. Душа пацієнта відгукується його аурою на випромінювання аури цілителя, яка насичена енергією душі.

Вже з поверхневого прочитання Правила стає очевидною його життєва важливість для успішної цілющої роботи. У ньому підсумовані обидва методи зцілення, засновані на двох можливостях цілителя, пов’язаних з двома групами аспектів в особистості цілителя і що показують дві різні точки еволюції цілителя. Після аналізу даного Правила з’ясується ще більше його значення, оскільки в ньому вказані не тільки напрями, по яких повинен навчатися цілитель, але і показана необхідність наявності деяких внутрішніх взаємозв’язків, що залежать від точки еволюції цілителя. Знову ж, в одному випадку метою цілющого мистецтва є фізичне тіло пацієнта, тоді як в іншому вплив цілющої енергії відчуває на собі душа пацієнта. У першому випадку цілитель працює з праною або життєвим планетним флюїдом, у другому – з енергією душі.

Тому ми можемо на основі Правила розділити цілителів на дві групи: одна група володіє життєвим ефірним флюїдом, званим праною, інша працює на набагато більш високому рівні, володіючи здатністю спускати енергію душі в тіло (або, вірніше, в особистість) цілителя і – з необхідного центра – надсилати її у відповідний центр в тілі пацієнта, але на цей раз внаслідок стимуляції аури пацієнта під контролем душі пацієнта. Обидва типи енергії володіють абсолютно різною якістю, оскільки один – чисто особистісний тип енергії, який іноді називають тваринним магнетизмом, а інший – енергія душі, робота якої полягає у випромінюванні.

Необхідно зазначити, що є три типи цілителів:

 1. Цілитель, який працює виключно через магнетизм з цілющим вітальним життям ефірного тіла планети, яке використовує його індивідуальне ефірне тіло як канал для протікання прани в життєве тіло пацієнта.
 2. Цілитель, який працює на вищому рівні, а значить, з більш високим типом пацієнта; він використовує енергію власної осяваючої душі в з’єднанні з енергією своєї індивідуальної душі, випромінюючи її в душу пацієнта через обидві аури.
 3. Цілитель, який уміє користуватися обома методиками і чий діапазон контактів і можливостей набагато більш ширший, ніж у перших двох типів. Він однаково може використовувати як енергію душі, так і вітальну пранічну силу, отже, володіє обома техніками, що надає дві можливості. Цей тип цілителя зустрічається набагато рідше, ніж перші два.

У нинішній час в сучасному світі немає справжньої системи духовного зцілення, яка викладалася б потенційним цілителям. Замість неї в наявності спроба звести всю процедуру, разом з її технікою, на чисто ментальні рівні, до тверджень, молитов, стимуляції волі-до-життя пацієнта і, часами, до використання магнетичних або гіпнотичних пасів по відношенню до ефірного тіла; викладаються всілякі форми суб’єктивного мислення, але немає ніяких істинних формул розумного довгожданого зцілення; є лише невизначена віра цілителя і пацієнта, а також сліпе самонавіяння того, до чого, ніби, повинне привести визнання і ствердження божественності.

Істинне зцілення, однак, засноване на деяких широких принципах, що вимагають певного ментального прийняття; проте, методи, котрі застосовуються – фізичні і використовують ефірні потоки і центри ефірного тіла як об’єкти накладення рук і встановлення зв’язків, що торкаються фізичного тіла; це ніяк не ментальні методи, і вони не вимагають схвалення і підтримки розуму пацієнта. Ефірне тіло – фізичне за природою; цього не треба забувати. Як ми бачили раніше, є три базових принципи, які стверджуються цілителем і в які він вірить; якщо пацієнт також їх приймає, він надає велику допомогу цілителеві:

 1. Немає окремої реальності. Ефірне тіло планети – це нерозривне ціле, континуум; ефірні тіла цілителя і пацієнта являють собою його внутрішні складові частини.
 2. Є нерозривний (хоч, ймовірно, неусвідомлений) зв’язок між ефірними тілами цілителя і пацієнта, який після встановлення контакту можна використати для певної циркуляції енергій.
 3. Канали зв’язку можуть бути провідниками багатьох різних типів енергії, що передаються від цілителя до пацієнта. У даному факті криється як надія, так і небезпека.

Є і інші принципи, однак ці три істотні для пояснення Правила. Багато що, отже, залежить від знання, розуміння і сприйнятливості цілителя. Небезпека, і при зцілення випромінюванням, і при магнетичному зцілення, полягає в тому, що, якщо цілитель ненавчений, кількість привнесеної прани або розподіленої душевної енергії може викликати смерть, так само як і життя. Цілитель здатний накачати своє ефірне тіло такою кількістю прани і з такою потужністю направити її в ефірне тіло пацієнта, що заподіє набагато більше шкоди, ніж користі. Тільки тривала практика може навчити цілителя правильному розподілу енергії; щоб цьому навчитися, цілителеві краще тратити якомога можна менше енергії, поступово підвищуючи її кількість по мірі досягнення майстерності. Кажучи в широкому і загальному значенні і нагадуючи, що з всіх правил є безліч виключень, хочу підкреслити, що магнетичний цілитель працює з менш розвиненими людьми, ніж духовний цілитель, що використовує випромінювання душі; він має справу переважно з тими хворобами, які гніздяться під діафрагмою. Духовні цілителі працюють, головним чином, з верхньою частиною тіла через центри, розташовані над діафрагмою, і з головним центром, контролюючи тим самим всі центри ефірного тіла. Їх робота найбільш тонка і делікатна, що включає більше всього ризику. Істинний цілитель, який є посвяченим, застосовує з однаковою легкістю обидва методи.

Вам буде цікаво, хоч і не особливо корисно дізнатися, що іноді зустрічаються ще два класи цілителів. Вони працюють за описаними вище методиками абсолютно по-іншому. Це:

 1. Деякі цілителі – їх є дуже мало – які встановили зв’язок з духом землі, Правителем всіх місячних владик. Використовуючи деякі формули і при наявності певної практики ці цілителі уміють закликати його на допомогу і – цілком реально – командувати ним. Я не раджу дуже багато роздумувати на цю тему чи старатися встановити контакт, або закликати його на допомогу. Тільки посвячені високої міри можуть безпечно спілкуватися з цим могутнім інволюційним Елементалом; вони роблять це лише в зв’язку з епідеміями або всесвітніми катастрофами, такими як світова війна, в яку залучені тисячі і тисячі тіл. Невисоко розвинений індивід, що спробує встановити такий зв’язок, ймовірно доб’ється лише того, що збудить місячних владик своєї власної малої системи, так що його нижча природа виявиться неналежно наенергетизованою – іноді аж до смерті.
 2. Інші цілителі, яких не так мало, як в першій групі, але порівняно небагато, працюють в співпраці з девами-цілителями. Такі деви володіють владою дарувати життя. Вони є для інволюційних місячних владик тим же, чим є для нас великі Життя в Шамбалі. Вони не представляють загрози для людства, однак досягнути їх непросто, якщо не знаходишся на певній стадії Шляху, де, кажучи символічно, існують двері або точка контакту між обома еволюціями, оскільки деви не на інволюційній дузі. Зв’язок встановлюється завдяки спорідненості, однак встановити її здатний тільки дева, але не цілитель. Якщо цілитель дуже просунутий, його Вчитель може доручити одному з дев-служителів допомогти йому. Лише цілителі, що відзначаються великою чистотою і абсолютно неегоїстичним мотивом, здатні залучити цих ангелів, – при цьому потужність їх зцілення надзвичайно посилюється і вони роблять менше помилок. Вони, наприклад, не намагаються зцілити пацієнтів, яких зцілити неможливо. Ангел Смерті (цього разу це не символічний вислів, а йдеться реального деву) не дозволить деві-цілителеві в цьому брати участь; йому дозволена участь, тільки якщо зцілення доцільне.

Тепер нами має бути розібране значення фраз даного Правила, оскільки в них міститься більше значення, ніж здається на перший погляд. Перша фраза в кожному параграфі Правила починається з важливої настанови цілителеві:

Цілитель повинен старатися об’єднати свої душу, серце, мозок і руки. Так він зможе пролити життєву цілющу силу на пацієнта.

Це техніка нижчого типу істинного духовного цілителя, тому в неї включені два з аспектів щільного фізичного тіла: мозок і руки. Таким чином, цілитель працює через трикутник і дві лінії енергії. Процедура може бути описана наступною діаграмою:

  

Трикутник замикається, коли цілюща робота проведена і енергія видаляється з рук зворотно в мозок, а звідти вольовим актом повертається в душу. Коли цілитель (внаслідок практичного вирівнювання) об’єднався зі своєю душею, він потім стягує душевну енергію в свій серцевий центр, звідти передає її в мозок, де вона концентрується. Ввівши в дію центр аджна як розподільний центр, він потім використовує руки як агенти, через які направлена енергія може досягнути тієї області в тілі пацієнта, де, як очікується, знаходиться нездужання. Він передає енергію в найближчий центр пацієнта, що керує ураженою областю, з якого вона насичує навколишню частину тіла, проникаючи як в серцевину нездужання, так і до меж ураженої області.

Цілитель використовує руки двома шляхами і застосовує два методи:

 1. Накладення рук. Цей метод використовується, якщо область хвороби суворо локалізована. Руки накладаються на той центр хребта або голови, який управляє цією областю – причому права рука накладається на центр хребта, а ліва – безпосередньо на те місце живота, грудей або голови, на яке пацієнт скаржиться. Руки утримуються в такому положенні стільки часу, скільки цілитель в стані ясно тримати в свідомості трикутник душі, серця і мозку.
 2. Використання рук в русі. При цьому цілитель, виявивши нездужання і визначивши шуканий центр хребта або голови, створює циркуляцію енергії (дією рук) через контролюючий уражену область центр в тілі пацієнта назовні через цю область у напрямі до себе. Спочатку він діє правою рукою, на мить накривши нею хворий орган або місце і повільно відводячи її до себе; услід за тим він швидко витягує ліву руку, діючи тим же чином. Обидві руки, як ви помітите, зараз використовуються позитивно. Жодній частині або аспекту тіла або тіл цілителя не дозволено бути негативною, і вигадка про те, що права рука позитивна, а ліва – негативна, повинна бути відкинута. Якщо одна рука буде негативною, цілитель може втягнути в себе ті хворі атоми, які, у разі успіху, він витягне з області нездужання. Атоми відгукуються на дію його рук не через посередництво найближчого до місця нездужання центра в тілі пацієнта, але виводяться через область, що піддалася хворобі.

У першому випадку накладання рук – безмовних, спокійних рук – енергія протікає між руками назад-вперед по хворій області; центр хребта весь час задіяний, і така активність у разі успіху спалює і абсорбує сили, що спричинили нездужання, не проникаючи в тіло цілителя. У другому випадку ці сили виводяться дією енергій, що проходять через руки, які почергово рухаються в правильному ритмі. Енергії проходять через руки, але не в змозі в них фокусуватися, оскільки в руках сконцентровані цілющі енергії.

Цілителі, які працюють на другому, третьому і п’ятому променях, частіше застосовують спосіб накладення рук або магнетичне зцілення. Цей термін застосовується по відношенню до прямого мистецтва накладення рук на фізичне тіло пацієнта, а не до руху рук, як у другому випадку, коли руки занурюються в ефірне тіло пацієнта і конкретно працюють в ефірній матерії. Цілителі на першому, четвертому і сьомому променях користуються способом “занурення рук”, як він іноді називається. Цілитель на шостому промені зустрічається рідко; він ефективно працює, тільки коли високорозвинений, – тоді він користується обома способами навперемінно.

Всі духовно просунуті цілителі користуються обома руками. Однак цілителям рекомендується, передусім,  з’ясувати свій промінь, потім удосконалитися в тому типі або способі зцілення, який більш відповідає цьому променю; після того як вони навчаться легко і ефективно працювати, вони зможуть додати до своєї майстерності спосіб зцілення, менш властивий їх променевому типу. Людям шостого променя рекомендується стримуватися від цілющого мистецтва доти, доки вони не досягнуть (свідомо) стадії посвячення. Коли цілитель оволодіє обома способами магнетичного зцілення, він може користуватися ними почергово або спочатку користуватися магнетичними пасами з тим, щоб встановити змінний рух в ураженій області, потім використати конкретне накладення рук.

По закінченні цілющого процесу має місце “запечатування трикутника”. Енергія, що проходила в руки через центр аджна з мозку, віддаляється в центр аджна, а звідти – вольовим актом – прямує в душу. Цілюща сила буквально “повертається” і перенаправляти; вона стає недосяжною.

Протягом всього процесу зцілення цілитель зберігає мовчання. Він не вимовляє ніяких тверджень і не використовує цілющі мантри. Описаний процес заснований на дії енергії або потужності душі на силу. Це необхідно підкреслити. Задачею цілителя є зберегти інтенсивну концентрацію на трикутнику, “складеному з живих ліній енергії” (як його назвали) в його власній чотирискладовій аурі – аурі здоров’я, ефірному тілі, астральному тілі і ментальному тілі. Він повинен зберегти його в цілості і стабільності протягом всього періоду зцілення. Душа – серце – мозок повинні бути об’єднані таким “просвітленим” чином, що справжній ясновидющий побачить виблискуючий трикутник  в аурі цілителя; вищу точку трикутника (точку душі) йому, може, і не вдасться побачити, якщо він сам невисоко розвинений, однак він не зможе не помітити знаків її в припливаючих енергіях до серця і від серця до мозку. Робота, що проробляється при цьому – безмовна робота. Немає втрати сили, як завжди буває при промовлянні слова або твердженні. Неможливо зберегти трикутник геометрично правильним і магнетично поляризованим, якщо цілитель видасть хоч би звук. Це передбачає високу міру вирівнювання і концентрації і укаже вам деякі з напрямів, по яких має проводитись тренування цілителя.

Такий спосіб зцілення “виліковує хворобу або погіршує стан в залежності від знання цілителя”. Проте,  в деяких випадках (хоч ця стадія зцілення не найвища) він найбільш відповідальний, тому що у випадку зцілення випромінюванням душа пацієнта працює в співпраці з цілителем, і саме вона несе основну відповідальність. При магнетичному зціленні цілитель потребує тісної співпраці з лікуючим лікарем або хірургом, щоб поповнити технічне знання, а це оберігає цілителя від помилок.

Коли смерть неминуча і “знаки смерті” видимі і лікарем і цілителем, цілителеві не треба припиняти свою роботу. Продовжуючи її, він може посилити поганий стан пацієнта, однак, проте, допоможе йому тим, що прискорить процес вмирання. Старе прислів’я “поки є життя, є і надія” в основі своїй невірне. Життя може бути продовжене, а часто і продовжується після того, як воля душі попрямує на видалення життя душі; атомне життя місячних владик може підтримуватися досить довго, на превеликий жаль для духовної людини, котра усвідомлює процес і намір своєї душі. Що залишається в живих, так це ефірне тіло, однак істинна людина більше в ньому не зацікавлена.

І неминуче підступає момент, як, наприклад, у разі злоякісної хвороби, коли лікар знає, що це просто питання часу, і духовний цілитель може науково розпізнавати ті ж знаки. Тоді, замість теперішнього мовчання з боку цілителя і лікаря відносно долі пацієнта, час, що залишився буде використаний (якщо дозволяють можливості пацієнта) на належну підготовку до “благотворного щасливого видалення” душі: сім’я і друзі пацієнта візьмуть участь в такій підготовці. На ранніх стадіях нової світової релігії таке відношення до смерті буде тільки прищеплюватися. Буде викладатися абсолютно нове розуміння смерті з акцентом на свідоме видалення, і похоронне обслуговування або, вірніше, кремаційне обслуговування буде радісною подією, тому що упор при цьому буде робитися на звільненні і поверненні.

Однак магнетична робота послужить зціленню, якщо на те вказує доля пацієнта, якщо душа має намір несподівано продовжити життєвий цикл для того, щоб виконати обов’язок, або якщо пацієнт духовно дуже просунутий і Ієрархія потребує його служіння на більш довгий термін.

Тепер розглянемо зцілення випромінюванням. Зараз ми займемося розбором ситуації, в корені відмінної від тієї, яку щойно розглядали. При зціленні випромінюванням пацієнт (свідомо, або несвідомо) працює разом з цілителем. Базовою передумовою при зціленні випромінюванням є те, що пацієнт, принаймні, в якійсь мірі встановив зв’язок зі своєю душею. Якщо це має місце, цілитель знає, що може розраховувати на канал контакту і що інтерес душі може бути пробуджений в її представникові – людині на фізичному плані. Він знає також, що успіх зцілення випромінюванням у великій мірі залежить від здатності його власної душі встановити міцний зв’язок з душею пацієнта. Якщо пацієнт свідомий і здатний співробітничати, це велика допомога для роботи; у відповідності зі здатністю цілителя скористатися мірою вирівнювання і усвідомленого контакту з тим, хто шукає його допомоги, буде і якість допомоги, яку він спроможний йому надати. Навіть якщо пацієнт не усвідомлює, що він пацієнт, це не є справжньою перешкодою при умові, що цілитель уміє встановити зв’язок між своєю душею і душею пацієнта; дійсно, в деяких випадках несвідомість пацієнта може сприяти зціленню, тому що дуже серйозна, підкреслена і нетерпляча допомога може розладнати спокійну, безмовну і контрольовану роботу цілителя.

Отже, як тільки зв’язок встановлений, робота цілителя полягає лише в його стійкому утриманні; не повинно бути дозволене ніяке втручання в роботу, що здійснюється душею пацієнта, ініційованою за допомогою цілителя. Вчитель Ісус на хресті був не в стані відгукнутися ні на яку рятівну процедуру (навіть якби Він і хотів цього), оскільки Його тіло душі – як завжди буває при четвертому посвяченні – було зруйновано; не було тієї складової, яка б могла відгукнутися на рятівну спробу зацікавленої або люблячої сторонньої особи. Оскільки Ісус був адептом, тим, в якому утвердилась монадична свідомість, то сили, що знаходяться в Його розпорядженні, не могли бути використані для порятунку Його фізичного тіла. У той же час потрібно пам’ятати, що Він міг і не хотіти його врятувати, оскільки зараз Він володіє силою (продемонстрованою пізніше в Євангелії) створювати тіло за бажанням, згідно Своїм потребам. Тонким суб’єктивним гріхом апостолів було те, що вони не були зацікавлені в поновленні життєвої діяльності Вчителя ради Нього Самого (хоч Він би ніколи на це не пішов, – цього вони не знали), але були зайняті виключно власним горем. Якби вони спробували Його визволити, це було б некорисно, але те добро і те прозріння про безсмертя душі, яке вони могли б отримати, просвітили б їх у величезній мірі і могли б побудувати християнство навколо живого Христа, а не навколо мертвого Христа.

Для зцілення випромінюванням, як нам кажуть, “цілитель повинен старатися об’єднати свої душу, мозок, серце і випромінювання аури”. Ви помітите два пов’язаних з даною інструкцією пункти, які відрізняються від тих, що давалися для випадку магнетичного зцілення:

 1. Трикутник енергій, що циркулюють, інший.
 2. Засоби контакту тонкі і нематеріальні. Енергія, що вивільняється, надходить напряму в мозок, і цілитель починає із замкненого, а не розімкненого трикутника, як у разі магнетичного зцілення. Утворюється простий трикутник, при якому немає фізичного контакту або виходу, як при магнетичному зціленні:

 

Мозок бере участь, однак ніякого роду фізичного контакту з пацієнтом немає. Результатом є постійна циркуляція сили від душі зворотно до душі. Це приводить до посилення і енергетизації троїстої особистості цілителя і, отже, його ауричного випромінювання. Ясновидющий побачив би його ауру сильно розширеною, що знаходиться в швидкому русі і енергетизується світлом його власної душі, причому все її випромінювання направлене у бік пацієнта. Завдяки цьому цілюща сила цілителя стимулює всі три особистісні провідники пацієнта; душа пацієнта отримує допомогу в роботі, яка нею має бути здійснена. Цілитель вважатиме необхідним почати з тієї сторони пацієнта, в якій угніздилось нездужання, так щоб випромінюванню його аури було легше проникнути в тіло. Це найбільш легкий шлях, однак не найбільш ефективний. Якщо життєвість пацієнта сильна, він повинен лягти на бік, а цілитель повинен стати позаду пацієнта, так, щоб протікаюча енергія, якою цілитель може користуватися і яка сильно енергетизує його ауру енергією душі, могла б торкнутися аури пацієнта, полегшивши тим самим доступ цілющому випромінюванню, яке цілитель направляє до потрібного центра або центрів. Якщо пацієнт дуже високо розвинений, цілитель повинен стати біля голови пацієнта. Його особистий вплив, в такому випадку, не такий великий, але це не має значення, оскільки в цьому немає необхідності; душа пацієнта відповідає вимогам. Все, що потрібно, це щоб аура цілителя, сполучившись з аурою пацієнта, утворила зону спокійної ритмічної активності навколо головного центра. При цьому не потрібно фізичного торкання руками; цілитель ні в якому разі не повинен доторкатися до пацієнта.

Ситуація підсумовується для нас в словах: “Так його присутність зможе наситити життя душі пацієнта. Це робота випромінювання. У руках немає потреби”.

Символічно кажучи, внаслідок контакту обох аур з їх високою вібрацією утворюється ніби вихор сили; завдяки йому душі пацієнта легше працювати. Посвячений побачив би золотий потік енергії, що сходить прямо вниз через наенергетизовані тіла особистості пацієнта в центр, найближчий до області нездужання. Утвориться прохід через головний центр прямо до хворої точки, і до цієї ж точки направлена також аура цілителя. Ментальний стан пацієнта зміцнюється і проясняється завдяки ментальному випромінюванню аури цілителя; його емоційна реакція, часами дуже сильна, також за допомогою цілителя стає безпристрасною і спокійною; ефірна аура і аура здоров’я останнього також мають певний вплив на відповідні аспекти аури пацієнта.

Зцілення випромінюванням здійснюється завдяки змішанню обох аур, кожна з яких відгукується на торкання душі; потім аспект душі обох людей (під контролем душі) прямує до області фізичного тіла пацієнта. Це здійснює колосальний вплив на уражену область, і центр в її околиці надзвичайно енергетизується. Робота цілителя в цей період характеризується інтенсивною непохитністю. Встановивши контакт, він просто чекає і не робить нічого, крім того, що зберігає свою душу в стійкій рівновазі, не дозволяючи нічому порушити спокій своїх особистісних провідників. Його задача виконана після того, як він встановив контакт з власною душею, а потім залучив до контакту душу пацієнта. Він спроможний це зробити, оскільки знає, що всі душі суть одне; в кінцевому результаті, мистецтво зцілення буде одним з доказів єдності всіх душ. Тому правило закінчується словами: “Душа пацієнта відгукується його аурою на випромінювання аури цілителя, яка насичена енергією душі”.

 Мова, отже, йде про енергію душі обох сторін, що контактують на всіх трьох рівнях людської свідомості. Вираз “душа” наведений тут в однині, оскільки єдність (хоч би на мить) досягнута. Душа пацієнта усвідомлює цю єдність завдяки “окультному прискоренню” його власної аури і завдяки її чуйності на випромінювання, що надходять з аури цілителя. Вся ця насичена душевна енергія через сполучені аури прямує одним загальним потоком в хвору область тіла пацієнта. Таким чином, ви можете бачити, що – свідомо або несвідомо – робота може просуватися, приводячи або до зцілення, або до того “прискорення атомів, яке під водійством душі приводить до звільнення”, як “Древній Коментар” називає акт вмирання.

Коли стає очевидно, що доля пацієнта померти, техніка цілителя деяким чином міняється. Тоді він стає біля голови пацієнта і з цієї точки направляє все своє випромінювання до місця хвороби, спричиняючи сильне збудження вібраційної активності. У цей час пацієнт або свідомо, через розумове розуміння, або несвідомо, під управлінням душі, починає процес видалення своєї свідомості з тіла. Ось чому так багато людей знаходяться перед смертю в комі. Як тільки почався акт видалення свідомості, робота цілителя припиняється. Він “вимикає” свій душевний контакт і бере контроль над своєю аурою як засобом власного духовного вираження; він перестає бути інструментом зцілення випромінювальною активністю і залишає пацієнта одного, щоб той автоматично завершив видалення нитки свідомості і нитки життя з головного і серцевого центрів.

Такий широкий і загальний нарис процесів, що мають місце під час магнетичного зцілення і зцілення випромінюванням. Я виклав лише структуру ідеї, а не подробиці; більше інформації може бути дано після того, як ми вивчимо сім методів зцілення з їх променевими характеристиками.

Це вчення дається таким чином, що, тому, хто вивчає, доведеться нишпорити по сторінках, щоб зібрати разом необхідні факти і сформулювати першу стадію процедури духовного зцілення; якщо він сам не є духовним цілителем і не уміє читати між рядків і розрізняти між символізмом і фактами, він буде введений в оману і його робота виявиться некорисною. Це зроблене навмисно, бо цілюще мистецтво, що застосовується досконало, за правильними методиками, може бути небезпечним. Потрібно пам’ятати, що, хоч енергія – це думка, вона, з вищої точки зору, також і вогонь. Всі техніки, процедури, методики повинні бути знайдені, перевірені експериментально і результати зафіксовані, перш ніж істинне духовне зцілення зможе мати місце; до того часу, коли дослідження закінчаться, воно стане більш безпечною справою, ніж сьогодні.

А поки багато добра може бути зроблено і багато знань отримано, якщо ті, хто зацікавлений, будуть читати, вивчати, медитувати, ретельно експериментувати і, таким чином, поступово вибудовувати цю дуже потрібну науку – партнера медичної науки сучасності.

Тепер розглянемо Закон IX. У Законі IX і Правилі Шостому ми зустрінемося з такими фундаментальними поняттями, що нашою задачею буде настільки стисло сформулювати вчення, щоб об’ємні теми можна було викласти стисло і в той же час вони здавалися б ясними і простими. Закон цей є насправді визначення Закону Еволюції, але даний з духовної точки зору. Закон Еволюції – в загальному значенні – відноситься до еволюції аспекту форми, яка поступово стає представником або вираженням енергії душі, а пізніше – монадної енергії.

Цей закон, який потрібно назвати Законом Досконалості, має справу з внутрішніми енергіями, відповідальними за течію Закону Еволюції. Це вищий аспект або визначальна причина нижчого аспекту; закони, допоміжні для Закону Досконалості, невизначено називаються (неофітом) духовними законами, однак про них він знає мало, об’єднуючи їх однією загальною ідеєю, що всі вони є вираженням аспекту любові Божества. Це, в суті, вірно з точки зору якості, якщо в той же час визнається, що аспект любові – це чистий розум, а не емоційні сентименти, які виражаються в добрих діях.

Правило, супроводжуюче даний закон, розглядає зв’язок любові і волі, володіючи, отже, величезною важливістю для посвяченого. Тут я хочу нагадати, що єдиний справжній цілитель – це посвячений, тому останні два закони (Закон IX і Закон X) можуть бути правильно зрозумілі тільки посвяченим учнем. Однак вони вкрай цікаві з інтелектуальної точки зору для починаючого дослідника і прагнучого, оскільки (принаймні теоретично) він здатний вловити щось з їх значення, хоч і абсолютно нездібний поки “зберігати закон” – в духовному розумінні.

ЗАКОН IX

Досконалість викликає недосконалість на поверхню. Добре завжди витісняє зле з людської форми у часі і просторі. Метод, який використовує Довершений і застосовує Благо, є неспричинення шкоди. Ця не негативність, але довершена рівновага, абсолютна точка зору і божественне розуміння.

Закон гранично простий і виражає в точності те, що він свідчить. Тлумачити його можна двома шляхами:

 1. Він описує духовний розвиток людини через посередництво форми і спосіб або закон, за яким прихована хватка матерії – зараженої егоїзмом і всім, що розпізнається як зло, – розривається, і людина звільняється.
 2. Він може бути також інтерпретований в застосуванні до цілителя і пацієнта. Часто внаслідок діяльності і знання справжнього цілителя зло (хвороба) всередині форми виводиться на поверхню (в гострій формі). Наслідком цього може бути або викорінювання хвороби і досягнення здоров’я, або посилення нездужання в формі і смерть пацієнта. Тому це щастя, що середній цілитель настільки некорисний, що такій жорстокій імовірності поки немає місця!

Метод, що використовується згідно з Законом Досконалості, називається “довершене неспричинення шкоди”, – саме його завжди застосовував Христос, Довершений. Це не те неспричинення шкоди, яке часто рекомендується мною в бесідах з прагнучими, але те, до якого зобов’язана духовна людина і в якому полягає її доля. Це ігнорування дії або результату, що здійснюється на природу форми. Я неодноразово згадував, що Ієрархія працює тільки з духовною природою або з душею людства і що – для Вчителя – форма вважається порівняно неважливою. Звільнення від троїстої форми завжди розглядалося духовною людиною як найвище можливе благо, при умові, що воно приходить до неї згідно із законом, відповідно до її духовної долі і кармічного рішення; воно не повинне прийти як свавільний акт, як відхід від життя і його наслідків на фізичному плані. Разючим прикладом цього дивного вияву Закону Досконалості (дивного з людської обмеженої точки зору) була війна (1914-1945). Мільйони померли; ще більше мільйонів зазнало жорстоких страждань своєї форми, а ще набагато більше мільйонів пройшло розумову агонію невпевненості, безвихідності і зубожіння. Проте,  визначилися два основних духовних наслідки Закону Досконалості:

 1. Душі були звільнені від відсталої загниваючої цивілізації – бо така ваша хвалена цивілізація з точки зору Ієрархії – і повернулися в кращі тіла, в цивілізацію і культуру, які більше відповідають потребам духовної людини. Головною причиною всебічного руйнування старих форм (фізичних, емоційних і ментальних) було те, що вони сприяли повному поневоленню душі і унеможливлювали істинне зростання маси людей.
 2. Від багатого до бідного, від інтелектуала до неука один момент зараз ясно усвідомлюється і все в більшій мірі буде визначати людське мислення: що щастя і успіх не залежать від володіння речами або матеріальними благами. Таке уявлення є помилкою організованої праці, яка бореться і страйкує, щоб добитися більше грошей і жити більш забезпечено; це також помилка суспільства, яке протидіє організованій праці, бо обурюється скороченням постійної притоки матеріальних благ. Людство незліченні віки здійснювало цю помилку і помилялося, ставлячи акцент на тому, що улещувало форму. Росія права в своєму ідеалізмі, однак жахлива і принципово невірна в своїх методах. Сполучені Штати і Великобританія займають середню позицію. Вони володіють баченням, але не знають, як його матеріалізувати, здійснити, оскільки вони не схвалюють (і правильно) тоталітарний режим. Капіталістичний дух і прихований фашизм в Сполучених Штатах представляють в цей час певну загрозу світу, і капіталісти блокують зусилля людей доброї волі. Великобританія зараз безсила, з фінансової точки зору спустошена, її стара імперіалістична політика потерпіла повний крах, і її народ розчарований; тому вона настільки зайнята боротьбою за виживання (і вона виживе), що у неї не залишається ні часу, ні інтересу, ні енергії для того, щоб втілити бачення в життя.

Як відомо, завжди є відповідність між індивідуальною людиною і світом людей загалом.  Аналогічно тому, як зараз практично кожна людська істота страждає від якого-небудь фізичного нездужання – хвороб очей, вух, зубів або тіла – так і людство страждає від хвороби і чекає зцілення. Зцілення буде принесене Новою Групою Світових Служителів і людьми доброї волі при підтримці Ієрархії, – з цього планетного центра поступлять цілющі енергії. Недосконалість викликана на поверхню; зло, з яким повинно бути покінчено, відоме кожному, і все це сталося завдяки Закону Досконалості. Зараз я розбираю більше загальну ситуацію, ніж індивідуальні відносини між цілителем і пацієнтом, і роблю це по тій простій причині, що тільки посвячений, який володіє досвідом і розумінням, здатний триматися цього закону і підкорятися цьому правилу, – а таких ще дуже мало на землі. Хвороба людства як результат еонів невірного життя, егоїзму і жадібності обумовила масу фізичних захворювань; в цей час мільйони дітей народжуються або відверто хворими, або несуть в собі зародок хвороби. Коли зло, що заявило про себе і викликана на поверхню недосконалість будуть зцілені або загнані назад на своє місце, тоді – і тільки тоді – фізичні хвороби прийдуть до кінця або легко піддадуться лікуванню.

При розгляді загального предмета недосконалості і зла ми маємо справу з причинами (це посвячений завжди зобов’язаний робити); коли самі по собі причини будуть видалені, зникнуть і наслідки. Тому Християнська Наука і Єдність праві в своїй загальній теорії і передумовах, однак абсолютно неправі в своїх акцентах і методах. У кінцевому результаті все, що вони в цей час роблять, порівняно марне, за винятком того, що вони зберігають і проголошують Закон Досконалості, хоч і вносять при цьому немало плутанина, а вчення їх забарвлене загальним егоїзмом.

Вам часто говорилося, що є два види досягнення: довгий і важкий шлях еволюції, коли еони часу витрачаються на досягнення порівняно малих результатів, або короткий, ще більш важкий, але набагато більш швидкий шлях посвячення. Сторіччя залишалось не розв’язаним питання (ви його називаєте спірним, чи не так?), чи обере  (і краще б обрав) світ людей повільний, але безпечний метод. Це метод, згідно з яким недосконалість зживається дуже повільно, без особливого напруження і при малому зусиллі з боку людини. Добро при цьому усвідомлюється поступово, а зло повільно, дуже повільно витісняється. Воля-до-добра Шамбали при звичайному еволюційному русі відчувається вельми слабо, і багато, багато еонів мало би ще прожити людство, перш ніж могла би бути досягнута навіть нинішня точка людського розвитку.

Однак сталося щось, непередбачене навіть Ієрархією. Протягом останніх двох сторіч вся картина змінилася. Індивідуальні люди у відповідних кількостях досягли посвячення і увійшли в Ашрами Вчителів; завдяки рішучості цих прагнучих, що досягли успіху і їх безперервній діяльності було вирішено, що людству краще випробувати швидкий, але важкий шлях. З того часу виявилися три чинники:

 1. Чинник колосального прогресу від підвищення свідомості роду людського, у всій його масі, до набагато більш високих інтелектуальних рівнів. Свідченням тому є зростання освіченості, наукові відкриття і оволодіння матеріальним планом і повітряним простором.
 2. Чинник всесвітнього страждання, економічних катастроф, світових воєн, природних катаклізмів і міріад прикрощів, труднощів, які роблять зараз індивідуальне, національне і планетне життя таким важким. Ніхто не становить виключення, і відмінностей між людьми в цьому плані немає.
 3. Чинник зростання знання про Ієрархію і, крім всього іншого, про духовний План. Це обумовило постановку працюючими прагнучими і учнями мети перед людиною і розробку техніки Плану, за допомогою яких можна цієї мети добитися. Це було пророблено не релігійними церковними групами у всьому світі, але членами Ашрамів. Все, що зробили церкви, – це представили розгляду суспільного розуму факт Бога Трансцендентного, ігноруючи в той же час факт Бога Іманентного; засвідчили існування Христа, пародіюючи в той же час Його вчення, і проголосили факт безсмертя, ігноруючи в той же час Закон Відродження.

Таким чином, людство швидко прогресує на Шляху Вгору, і, як наслідок, можна чекати двох моментів: перше, що недосконалості і зло (одні приховані, інше активне, хоч і відступаюче) все в більшій мірі будуть ставати очевидними для інтелігентної людини, і друге, що шлях позбавлення від них також стане відомим.

Я не буду тут розбирати природу недосконалості і мету зла. Чи треба повторювати будь-кому з моїх читачів, наскільки неминучі обидва вони в цей час? Я міг би підкреслити, що недосконалість властива природі самої матерії і складає її спадщину від попередньої сонячної системи. Я міг би указати, що зло виходить від тієї ієрархії злих Сил, яка є аналогом духовної Ієрархії; це пов’язано з тим, що всі наші плани складаються з субстанції космічного фізичного плану. Можна також заявити, що, коли недосконалість матерії буде усвідомлена і виправлена, коли інтерес і акцент людства відвернеться від матеріальних умов, тоді Силам Зла не буде над чим працювати в трьох світах (трьох нижніх рівнях космічного фізичного плану), їм не буде на що впливати і не залишиться шляхів впливу на людину з боку зла. В даний час я не можу чекати розуміння значення моїх слів. Вони, однак, стосуються слів Великого Заклику, що свідчать: “І нехай замкне він двері до зла”. Є двері в зону зла і чорноти, так само як є двері в світ доброти і світла; диявол для людини, що присвятила і віддала себе злу, те ж, що Вартовий Порога для духовного прагнучого.

Головна задача духовної Ієрархії завжди полягала в тому, щоб стояти між Силами Зла і людством, винести недосконалість на світло, так щоб зло не могло “знайти собі місця” для дії, і тримати відкритими двері в духовну сферу. Ієрархія виконала цю задачу, отримуючи мало допомоги від людства; зараз ситуація змінилася, і світова війна була символом і гарантією такої зміни; у війні Сили Світла, масові Об’єднані Нації перемогли Сили Зла на фізичному плані, розбили їх наголову. Війна мала набагато більше духовне значення, ніж це поки усвідомлюється. Вона відмітила поворотну точку світу; вона переорієнтувала людство до добра; вона відштовхнула назад Сили Зла і ясно виявила (що було новим і потрібним) істинну відмінність між добром і злом, причому не в теологічному значенні – як він трактується церковними коментаторами, – але практично і наочно. Свідченням цього є катастрофічна економічна ситуація і жадібність людей, що займають високе положення в кожній країні. Світ людей (завдяки очевидності відмінності між добром і злом) прокинувся до факту матеріалістичної експлуатації, відсутності реальної свободи і наявності прав індивідуальної людини, що поки не зажадалися. Здатність людини протистояти поневоленню стала очевидною повсюдно. Те, що борці за свободу застосовують невірні методи і часто прагнуть перемогти зло тим же злом, абсолютно ясно, однак це означає лише перехідний період, тимчасову фазу; це тимчасово з точки зору Ієрархії (хоч, можливо, і довго з точки зору людини в трьох світах), але не обов’язково повинно довго тривати в цей період.

Людина настільки швидко прогресувала за останні двісті років, що Дорадча Палата Шамбали була вимушена звернути на неї увагу. Внаслідок уваги Великих Життів, Котрі є біля Саната Кумари, і Їх інтересу до справ людей сталися дві речі:

 1. Вольовий аспект божества здійснив перший конкретний прямий контакт з людським розумом. Вплив був прямим, а не передавався, як досі, Ієрархії, а від неї – до людства. Результати його відповідали типу людини або групи, які відгукнулися і реагували на цей контакт; вони були дуже хорошими або ж поганими. З’явилися великі добрі люди і проголосили істини, потрібні Новому Віку, з них можна згадати про Лінкольна, Рузвельта, Браунінга і безліч інших людей. З’явилися і злі люди, згубники, такі як Гітлер і зібрана ним група, що принесли на Землю багато зла.
 2. У той же час воля-до-добра Шамбали пробудила приховану добру волю в людині, так що зараз і взагалі за останні сто років серцева м’якість, добрі вчинки, уважність до інших, масові дії в ім’я досягнення людського добробуту широко розповсюдилися по Землі. Паралельно з виникненням недосконалості і запланованими зусиллями зла з’явилася і Нова Група Світових Служителів; крім того, Ієрархія готується до екстерналізації на фізичному плані. Ієрархія в цей час виключно могутня; її Ашрами повні посвячених і учнів, і її периферія або магнетичне поле притягає незліченні тисячі прагнучих. Війна завдала смертельного удару матеріальному злу, і його хватка над людством в значній мірі ослаблена.

Не плутайте зло з діяльністю гангстерів або злочинців. Злочинці і гангстери являють собою результат масової недосконалості, що проявляється;  вони – жертви неуцтва, з якими погано поводилися в дитинстві і які протягом віків невірно розуміли правильні людські відносини; Закон Відродження, зрештою, спрямує їх на шлях добра. По-справжньому злі ті люди, які хочуть повернення до поганих старих шляхів, намагаються тримати своїх побратимів в рабстві того або іншого роду, блокують вираження однієї або всіх Чотирьох Свобод, нагромаджують матеріальні багатства за рахунок експлуатованих, стараються захопити ради прибутку продукцію землі, підвищуючи тим самим вартість предметів першої життєвої необхідності і роблячи їх недоступними для тих, хто не володіє великими грошима. Ті, хто працює, мислить і планує в цьому роді, є в кожній нації, – вони звичайно займають видне положення завдяки своєму багатству і впливу; проте, вони грішать проти світла, і зовсім не внаслідок неуцтва; їх цілі матеріальні, а не духовні. Їх мало порівняно з незліченними мільйонами, однак вони виключно могутні; вони високо інтелектуальні, але нерозбірливі в засобах, і саме через них працюють Сили Зла, загальмовуючи прогрес, заохочуючи бідність, вносячи ненависть і класові відмінності, викликаючи расове безладдя ради них самих і підтримуючи владу неуцтва. Їх гріх великий, і змінитися їм важко, тому що влада і воля-до-влади (яка протиборствує волі-до-добру) – це домінуючий і контролюючий чинник в їх житті; ці люди працюють зараз проти єдності Об’єднаних Націй через свою пожадливість, прагнення володіти земними ресурсами (такими як нафта, корисні копалини і продовольство), щоб таким чином тримати людей в слабості і на поганому харчуванні. Люди ці, які є в кожній нації, добре розуміють один одного і працюють разом у великих об’єднаннях, щоб експлуатувати земні багатства за рахунок людства.

Однак проблема зла дуже об’ємна для того, щоб її тут розбирати; також небажано і нерозумно буде обговорювати джерело зла (а не слабості від недосконалості), Чорну Ложу. Енергія слідує за думкою, і вимовлене слово здатне стати могутнім закликом; тому, поки людина не є членом Великої Білої Ложі, їй краще уникати розгляду сил, досить могутніх для того, щоб оптимально використати приховану в людстві недосконалість і обрушити на нього грандіозне зло війни, з всіма її результатами і далеко ідучими наслідками. Чорна Ложа – це проблема Білої Ложі, а не людства; протягом еонів Ієрархія займалася цією проблемою і знаходиться тепер на підході до її розв’язання. Це і головний об’єкт уваги Шамбали, оскільки вона пов’язана з аспектом волі, а тільки воля-до-добра здатна стерти, знищити волю-до-зла. Доброї волі для цього недостатньо, хоч об’єднаний заклик людей доброї волі у всьому світі – багато разів посилений Великим Закликом – допоможе “замкнути двері до зла”.

Ієрархія ефективна саме за цими дверми, протистоячи силам, що за ними причаїлися (і які є мобілізованими); методи і засоби, якими Вона охороняє людство від мобілізованого зла і поступово відкидає його назад, залишаться незрозумілими для вас, що не пройшли ще через двері, що відкривають Шлях Вищої Еволюції.

Що сказати відносно неспричинення шкоди? Мені нелегко показати або довести ефективність тієї вищої спіралі або фази неспричинення шкоди, яка застосовується Ієрархією під водійством Досконалого Христа. Неспричинення шкоди, розглянуте раніше, відноситься до недосконалості, з якою бореться людство, – вам добре відомо, як важко практикувати його при всіх обставинах і всупереч їм. Неспричинення шкоди, про яке я згадував в зв’язку з вами, не є негативною або доброю благотворною дією, як багато хто вважає; цей стан розуму, який ніяким чином не заперечує суворі або навіть круті заходи; воно торкається мотиву і включає рішучість зробити мотивом будь-якої діяльності добру волю. Мотив цей може повести до позитивної, а іноді і неприємної дії або слова, однак, оскільки неспричинення шкоди і добра воля зумовлюють розум, ніщо не може статися, крім добра.

На вищому витку спіралі Ієрархія також практикує неспричинення шкоди, тільки воно пов’язане з волею-до-добра і включає використання динамічної електричної енергії під керівництвом інтуїції; цей тип енергії ще ніколи не приводився в рух людиною; це та енергія, якою вона ще не уміє користуватися. Даний вид неспричинення шкоди заснований на абсолютній самопожертві, при якій воля-до-жертви, воля-до-добра і воля-до-могутності (три фази аспекту волі, що проявляється через Духовну Тріаду), зливаються в одну динамічну енергію глибоко духовної природи. Така енергія є малою подібністю повного або довершеного неспричинення шкоди відносно людства і інших царств природи, але такою що виганяє зло і що є динамічною за своєю знищувальною дією відносно Сил Зла.

Уважне, але езотеричне вивчення трьох спокус Христа виявить три головних моменти, коли Досконалий, проявляючи вище неспричинення шкоди, змусив носія зла відступити. Цей потрійний епізод переданий символічно, однак є фактичним за своєю природою. Мало роздумів приділялося будь-коли тому, що могло б статися із світом протягом всіх цих віків, якби Христос не вчинив так, як Він вчинив; спекуляції некорисні, однак потрібно заявити, що весь хід історії і еволюційного прогресу людства змінився б, і досить крутим і жахливим чином. Однак динамічне неспричинення шкоди, вираження волі-до-добра і демонстрація волі-до-могутності (що змусила зло покинути Його) відмітили найбільш важливу кризу в житті Христа.

Євангельська історія (з її підсумком - п’ятьма Посвяченнями) стосується прогресу і тріумфу Вчителя Ісуса; історія з трьома спокусами вказує на прийняття Христом ще більш  високого, Шостого Посвячення; останнє забезпечило Йому повну перемогу над злом, а не перемогу над недосконалістю; саме тому, що Він був “Досконалим”, Він і зміг прийняти це посвячення.

Я виклав вам багато що для зрілого роздуму і пролив світло на Посвячення, про яке, природно, мало що можна дізнатися. Хотілося б привернути вашу увагу також і до трьох фундаментальних вимог для успішного підходу до цього Посвячення: це довершена урівноваженість, абсолютна точка зору і божественне розуміння. Вам буде цікаво побачити, як проявляються ці три якості в зв’язку з трьома спокусами, – при цьому багато світла буде пролито на життя, природу і характер Христа.

Законом Досконалості нам дається ключ до тієї цивілізації і того циклу еволюції, які Він почав – їх ідеал не втрачений, хоч застосуванням даного Ним вчення і церкви, і рід людський знехтували. Ви помітите також, що одна спокуса мала місце на вершині високої гори; з такої висоти час і простір повністю заперечуються, оскільки бачення Христа тягнулося від минулого через теперішній час в майбутнє. Цей стан обізнаності (я не можу назвати його свідомістю, а обізнаність – майже таке ж неточне слово) можливий тільки після П’ятого Посвячення, досягаючи високої точки вираження при Шостому Посвяченні.

Хотілося б обговорити з вами природу трьох вимог, істотних для певного посвячення, оскільки вони зв’язують між собою Закон IX і Правило Шосте. Правило настільки ясне і чітке, що майже не вимагає пояснення, підкреслюючи ту енергію, яка повинна використовуватися, і ту, яка не повинна.

ПРАВИЛО ШОСТЕ

Цілитель або група цілителів повинні тримати свою волю у вузді. Не волю належить використовувати, але любов.

Наші три основні вимоги стосуються досягнень на різних планах Всесвіту; хоч я розглядав їх в зв’язку з підходом до Шостого Посвячення, вони мають – на нижчому витку спіралі – свою відповідність і тому володіють практичним інтересом для посвячених учнів, особливо тих, хто прийняв Третє Посвячення. Давайте розберемо їх одне за іншим:

Досконала Урівноваженість означає повний контроль над астральним тілом, коли емоційні колотнечі подолані або, принаймні,  зведені до мінімуму в житті учня. На вищому витку спіралі вона показує також здатність вільно функціонувати на буддхічних рівнях завдяки повному звільненню (і подальшій урівноваженості) від всіх впливів і імпульсів трьох світів. Цей тип або якість урівноваженості означає – якщо глибоко вдуматися – абстрактний стан розуму; ніщо з того, що розглядається як недосконалість, не в змозі порушити спокій. Ви можете з упевненістю визнати, що, якби ви були абсолютно вільні від будь-яких емоційних реакцій, ясність вашого розуму, здатність ясно мислити зросли б в величезній мірі з всіма витікаючими наслідками.

Природно, що довершена урівноваженість посвяченого учня відрізняється від такої посвяченого Вчителя, бо одна відноситься до впливу або не впливу трьох світів, а інша стосується адаптації до ритму Духовної Тріади; проте, ранній вид урівноваженості повинен передувати пізньому досягненню, – звідси моя увага до даного предмету. Довершена урівноваженість (можлива для вас, читач) досягається шляхом виключення потягів, прагнень, імпульсів і потягів астральної або емоційної природи, а також практикою, про яку раніше згадувалося: Божественною Безстрасністю.

Абсолютна Точка Зору. Вона насамперед відноситься до універсальної точки зору Монади і, таким чином, до посвяченого вищих мір. Її, однак, можна інтерпретувати і на нижчому рівні сходів еволюції відносно функції душі (як Спостерігача в трьох світах) і досконалого, всебічного огляду, якого душу, як спостерігач, поступово досягає. Це приходить як результат розвитку двох якостей: відстороненості і розрізнення. Обидві ці якості, коли проявляються на Шляху Вищої Еволюції, стають Абстракцією і Волею-до-добра.

Абсолютна точка зору, що переживається на рівнях душі, знаменує видалення всіх бар’єрів і звільнення учня від великої єресі відособленості; таким чином, він створює безперешкодний канал для притоку чистої любові. Досконала урівноваженість – якщо її розглядати на тому ж рівні – прибрала всі перешкоди і емоційні чинники, які доти блокували канал, надавши Спостерігачеві можливість бачити по-справжньому; після чого учень функціонує як чистий канал любові.

Божественне Розуміння також потрібно розібрати з двох точок зору. Як душевна якість воно характеризує розум, який стійко перебуває в світлі і тому здатний відображати чистий розум (чисту любов), –  ця властивість притаманна Сину Розуму, душі на її власному плані. На вищому Шляху Вчителя воно пов’язане з тим ототожненням, яке приходить на зміну індивідуалістичній свідомості; всі бар’єри подолані, і посвячений бачить речі такими, якими вони є; він знає причини, по відношенню до яких явища – лише ефемерні наслідки. Це, природно, дозволяє Йому розуміти Мету, що виходить від Шамбали, так само як менший посвячений розуміє План, сформульований Ієрархією.

Всі три божественних атрибути в якійсь мірі істотні для розвитку посвяченого цілителя; він зобов’язаний працювати над їх розкриттям як частиною своєї необхідної оснащеності; він зобов’язаний пам’ятати, що будь-які реакції емоційної природи утворять стіну або бар’єр між чистою притокою цілющої сили і пацієнтом і що бар’єр цей вибудований ним, а не пацієнтом. Емоції пацієнта не повинні здійснювати впливу на цілителя, не повинні відхиляти його від інтенсивної концентрації, потрібної для його роботи; емоції пацієнта не можуть самі по собі утворити бар’єр, досить міцний для того, щоб відбивати цілющу силу.

Абсолютна точка зору включає, принаймні, спробу учня проникнути в світ причин і дізнатися (якщо можливо), що ж відповідально за хворобу пацієнта. Це не вимагає проникнення в попереднє втілення, що зовсім неістотно, незважаючи на те, що можуть заявляти деякі сучасні цілителі, в основному шахраї. Переважно є досить психологічних свідоцтв або вказівок на успадковані тенденції, щоб дати цілителеві ключ і можливість більш або менш повно охопити всю картину. Очевидно, що таке “проникнення” в причини нездужання можливе тільки тоді, коли цілитель досить любить; оскільки він любить, він досяг тієї урівноваженості, що заперечує світ ілюзії і мари. Божественне розуміння – просто застосування принципу чистої любові (чистого розуму) до всіх людей і всіх обставин і правильне розуміння труднощів пацієнта або труднощів, які можуть бути наявними між пацієнтом і цілителем.

До цих вимог хотілося б додати ще один чинник: лікаря, який фізично відповідальний за пацієнта. У грядущій новій ері цілитель завжди буде отримувати наукову допомогу досвідченого медика; цей факт викликає в цей час здивування середнього цілителя, що належить до якого-небудь культу або представляє який-небудь неортодоксальний вид зцілення.

Тому очевидно, що три божественних вимоги (будучи адаптовані для учня в сучасному світі) вказують напрям навчання або самодисципліни, якого слід притримуватись. Коли люди оволодіють хоч би ранніми фазами цього потрійного досягнення, вони проявлять, що можуть з легкістю застосовувати Правило Шосте.

Що мається на увазі під словами: “тримати свою волю у вузді”? Тут вольовий аспект, що розглядається – це не воля-до-добра і її нижча відповідність – добра воля. Воля-до-добра означає стійку, непохитну орієнтацію посвяченого учня, в той час як добра воля може розглядатися як її вираження в щоденному служінні. Воля-до-добра, що виражається вищим посвяченим, – це динамічна енергія, що здійснює переважно груповий вплив; з цієї причини вищі посвячені рідко беруться за зцілення індивіда. Їх робота дуже напружена і важлива для того, щоб це собі дозволити, і енергія-воля, що втілює божественну Мету, може виявитися руйнівною для індивіда. Пацієнт може не прийняти і не абсорбувати її. При цьому мається на увазі, що добра воля визначає весь підхід і мислення учня, котрий зцілює.

Воля, яку треба тримати у вузді, – це воля особистості, яка у разі посвяченого учня дуже високого порядку. Це також відноситься до волі душі, що еманує з пелюсток жертви егоїчного лотоса. Справжнім цілителям доводиться створювати цілющу мислеформу, через яку вони свідомо або несвідомо працюють. Саме ця мислеформа повинна залишатися вільною від занадто сильного впливу волі, оскільки остання може (якщо не буде триматися у вузді, зменшена, пом’якшена або, з потреби, зовсім прибрана) зруйнувати не тільки створену цілителем мислеформу, але і спорудити бар’єр між цілителем і пацієнтом; так розривається початковий зв’язок. Один Христос уміє зціляти волею, але насправді Він рідко зціляв; в тих же випадках, коли, як повідомляється, Він це робив, Його метою було довести можливість зцілення; однак, як ви можете помітити, якщо знайомі з євангельською історією, Він не давав Своїм учням настанов з мистецтва зцілення. Це знаменно.

Свавілля (якої б високої якості воно не було) цілителя, його рішучість зцілити пацієнта створюють напруженість в цілителі, яка може серйозно відхилити цілющий енергетичний потік. При наявності такої волі, яка часто характеризує недосвідченого або непосвяченого цілителя, останній схильний абсорбувати нездужання пацієнта і відчути симптоми неспокою і болю. Його вольова рішучість надати допомогу діє на зразок бумеранга, і він страждає, в той час як пацієнт реальної допомоги не отримує.

Таким чином, все, що треба, – це любити, і тут-то і виникає головна трудність. Як може цілитель практикувати любов, вільну від її емоційної нижчої якості, і повернути їй чистоту для зцілення пацієнта? Тільки якщо цілитель культивував ці три вимоги і перетворив себе в чистий канал. Цілитель схильний настільки займатися собою, визначенням любові і рішучістю зцілити пацієнта, що три вимоги залишаються знехтуваними. У такому випадку він і пацієнт віднімають один у одного час. Цілителеві не треба обтяжуватися неспокоєм про природу чистої любові або дуже сильно старатися розібратися, чому чистий розум і чиста любов – синоніми, або чи спроможний він виявити любов, достатню для зцілення. Нехай він розміркує про три вимоги, особливо про першу, і нехай виконає для себе ці три вимоги, наскільки вони йому імпонують і наскільки йому дозволяє його точка еволюції. Тоді він стане чистим каналом і всі перешкоди до притоки чистої любові будуть автоматично прибрані, бо “як людина подумує в серці своєму, такою вона і є”; тоді без перешкод і труднощів чиста любов буде виливатися через нього і пацієнт буде зцілений, якщо такий його закон.

Тепер ми приступаємо до останнього, найбільш таємничого закону з всіх, які я дав. Я звертав на нього вашу увагу раніше, указавши, що “цей останній закон є формулюванням нового закону, який приходить на зміну Закону Смерті і який стосується лише тих, що знаходяться на останніх стадіях Шляху Учнівства і стадіях Шляху Посвячення”. Під останніми стадіями я маю на увазі період після другого посвячення, перед тим як прийняти третє. Закон ніяким чином не може бути застосованим, якщо емоційна природа здатна порушити чистий ритм особистості, що відгукується на вплив душевної енергії, а пізніше – і монадної. Тому я не в змозі пояснити повну дію цього закону, однак можу указати на деякі найбільш цікаві ідеї і співвідношення; останні стимулюють у вас конструктивне спекулятивне мислення і в той же час відобразять доведені факти для тих з вас, хто є посвяченим учнем Христа або Саната Кумари.

ЗАКОН Х

Прислухайся, о Чола, до заклику, що виходить від Сина до Матері, і підкорися. Звучить Слово: форма послужила своїй меті. Здійснюється принцип розуму і повторює Слово. Слухаюча форма відгукується і відходить. Душа залишається вільною.

Відгукнися, о той, що Підіймається, на заклик, який входить в сферу обов’язкового; впізнай заклик, вихідний з Ашраму або Дорадчої Палати, де чекає Сам Господь Життя. Видається Звук. Душа і форма разом повинні відкинути життєве начало, щоб Монада звільнилася. Душа відгукується. Потім форма розриває зв’язок. Життя тепер звільняється, набуваючи якості свідомого знання і плодів всілякого досвіду. Останні – сполучені дари душі і форми.

Закон Х – попередник багатьох нових законів, що стосуються зв’язку душі з формою або духа з матерією; цей закон даний першим з двох причин:

 1. Він може застосовуватися учнями; таким чином, його істинність може бути доведена масі людей і, крім того, науковому світу.
 2. Завдяки безлічі свідоцтв і видів смерті (яка на цій стадії називається “переходом”) може бути встановлено наявність Ієрархії і Шамбали. Є три джерела того відокремлення, яке ми називаємо “смертю”, якщо виключити нещасні випадки (які можуть викликатися кармою інших людей), війну (результат планетної карми) і природні катаклізми (які цілком пов’язані з тілом вияву Того, в Якому ми живемо і рухаємося і існуємо).

Я хочу зупинитися на цій думці і пояснити різницю між “незнаним Богом”, який проявляє себе через планету загалом,  і Санатом Кумарою на Своєму високому місці в Шамбалі. Санат Кумара Сам по Собі є сутнісною Тотожністю, відповідальною за проявлені світи, однак настільки велика Його влада над енергіями і силами – завдяки Його космічному розкриттю, – що Йому потрібна вся планета для того, щоб виразити все, що Він Собою представляє. Володіючи повною свідомістю космічного астрального і ментального планів, Він уміє користуватися енергіями і силами – згідно з космічним законом, – які в ім’я Його божественної Мети формують, підтримують і використовують всю планету. Він оживляє планету Своїм життям; Він підтримує її з усім, що знаходиться всередині неї і на її поверхні, завдяки Своїй душевній якості, яку Він в різній мірі повідомляє будь-якій формі; Він безперервно творить нові форми, потрібні для вияву “життя з лишком” і “зростаючої мети Його волі”, які прогрес віків робить циклічно можливими. Ми живемо зараз в такому циклі, коли в Його інтенсивній діяльності застосовується техніка божественного руйнування для вивільнення духовного життя; одночасно Він створює нову структуру цивілізації, яка повніше виразить еволюційне досягнення планети і царств природи, ведуче, в кінцевому результаті, до довершеного вираження Його божественного життя і мети.

Напевно, буде краще, якщо ми розглянемо десятий Закон по можливості детальніше, щоб осягнути той синтез, який він призначений розкрити; ми тоді отримаємо розуміння того, що сама смерть є частиною творчого процесу синтезування. Важливо, щоб були прийняті нові ідеї і нове ставлення до всієї проблеми вмирання.

Прислухайся, о Учень, до заклику, що виходить від Сина до Матері, і підкорися. Навіть якщо ми і розуміємо з контексту, що мова йде про скинення фізичного тіла, корисно пам’ятати, що даний вираз може означати набагато більше. Він здатен охопити весь зв’язок між душею і особистістю і мати на увазі готовність Матері (особистості) швидко підкоритися Сину (душі). Без швидкої слухняності, що включає розпізнавання внутрішнього Голосу, особистість залишиться глухою до заклику душі відпустити тіло. Звичка такого відгуку не напрацьована. Я попросив би подумати про значення сказаного.

Я знаю, що повторююся, коли заявляю, що аспект Матері – це матеріальний аспект, а душа – на своєму власному плані – є Сином. Розпорядження, таким чином, торкається зв’язку матерії з душею, і це кладе основу для всіх взаємозв’язків, які учневі доведеться навчитися розпізнавати. Підкорення тут не насильне; воно залежить від здатності чути, після якої, як наступний етап розвитку, приходить підкорення. Це більш легкий процес, хоч про це мало думають. Таке розрізнення, пов’язане з процесом підкорення, є знаменним, оскільки процес навчання через слух завжди повільний і є однією з якостей або аспектів стадії орієнтації. Навчання через бачення безпосередньо пов’язане з Шляхом Учнівства, і той, хто хоче стати мудрим, справжнім працівником, зобов’язаний навчитися розрізнювати між тими, що чують і тими, хто бачить. Розуміння цієї різниці поведе до корінних змін в техніці. У одному випадку ви працюєте з тими, хто, без всякого сумніву, перебуває під впливом і контролем Матері і яких ще має бути навчити баченню. У іншому випадку ви маєте справу з тими, хто чув і розвиває зараз духовну відповідність зору. Тому вони здібні до бачення.

Звучить Слово: форма послужила своїй меті. Це слово або “духовне послання” душі може мати двояку мету: воно може викликати смерть або ж просто привести до видалення душі з свого інструмента, троїстої особистості. Це може закінчитися тим, що форма залишиться без душі, без мешканця. У такому випадку особистість (а під нею мається на увазі фізична, астральна і ментальна людина) буде продовжувати функціонувати. Якщо вона високорозвинена, то мало хто помітить, що душі немає. Таке часто трапляється в старості або під час серйозної хвороби і може тривати роками. Це іноді буває з дітьми, і тоді в наявності смерть або недоумство, оскільки не було часу навчити нижчі особистісні провідники. Невеликий роздум про це “Слово, що звучить” проллє багато світла на обставини, які вважаються несприятливими, і стани свідомості, які доти висували майже нерозв’язні проблеми.

Здійснюється принцип розуму і повторює Слово. Слухаюча форма відгукується і відходить. У тому аспекті смерті, який ми розглядаємо, саме розум діє як авторитет, передаючи мозку (де знаходиться нитка свідомості) наказ опустіти. Потім людина в тілі спускає розум в серце (де закріплена життєва нитка), після чого – як добре відомо – починається процес видалення. Що відбувається в ці моменти перед смертю, ніхто поки не знає, оскільки ніхто не повернувся, щоб нам про це оповісти. А якби хто і повернувся, виникає питання: повірили б йому? Ймовірно, ні.

Перший параграф Закону Х описує вихід з тіла (маючи на увазі аспект форми троїстої нижчої людини) середнього інтелектуального прагнучого, який розглядає закон з найнижчої точки зору; проте,  згідно з тим же Законом Відповідності, смерть всіх людей, від найнижчого типу включно до прагнучого, характеризується аналогічним процесом; різниця лише в мірі задіяної свідомості – усвідомлення процесу і наміру. Результат один і той же у всіх випадках:

Душа залишається вільною. Момент істинного звільнення може бути коротким і швидкоплинним, як у разі нерозвиненої людини, або тривати довго, в залежності від корисності прагнучого на внутрішніх планах. Поступово, в міру того як прагнення і впливи трьох нижчих рівнів свідомості ослаблюють свою хватку, період розототожнення стає все більш тривалим і все в більшій мірі характеризується зростаючою ясністю думки і визнанням сутнісного буття. Ці ясність і прогрес можуть не реалізуватися повністю, коли відродження знову буде мати місце, бо обмеження, що накладаються щільним фізичним тілом, колосальні; проте, кожному життю властиве постійне зростання сприйнятливості, а також накопичення езотеричної інформації, якщо вживати слово “езотеричний” відносно всього, що не відноситься до нормального життя форми або середньої свідомості людини в трьох світах.

Езотеричне життя (по мірі свого розвитку) ділиться, взагалі кажучи, на три стадії; вони протікають в свідомості людини паралельно із звичайними аспектами життя форми на трьох рівнях досвіду:

 1. Стадія прийняття концепцій, ідей і принципів і, таким чином, поступового переконання в існуванні абстрактного розуму.
 2. Стадія “прийняття світла” або період, коли розвивається духовна проникливість, коли бачення з’являється і приймається як істинне і коли розкривається інтуїція або “буддхічне сприйняття”. Вона приносить з собою переконаність в існуванні Ієрархії.
 3. Стадія відділення або період, коли орієнтація завершена, шлях в Ашрам ясний і учень береться за побудову антахкарани між особистістю і Духовною Тріадою. Саме на цій стадії смутно прозрівається природа волі, приносячи переконаність в тому, що є “центр, де воля Бога відома”. Ті, що вивчають схильні думати, що зі смертю все закінчується, в той час як ми маємо справу з вічними цінностями, яким немає і не може бути ніяких перешкод і які зберігають всередині себе насіння безсмертя. Бажано, щоб ви подумали над цим і усвідомили, що все, що має справжню духовну цінність, є не скороминуще, позачасове, безсмертне і вічне. Вмирає лише те, що нічого не варте, і – з точки зору людства – це те, що приймає і підкреслює важливість форми. Однак цінності, які засновані на початку, а не на явищі, несуть в собі той невмираючий принцип, який веде людину “від воріт народження, через ворота сприйняття, до воріт мети” – як свідчить “Древній Коментар”.

Я постарався показати, наскільки проста перша частина Закону Х в додатку до роду людського і наскільки абстрактне і глибоке його значення для езотериста.

Останній параграф Закону Х не може бути інтерпретований і застосований аналогічним чином; він відноситься до “відходу” і “відкидання перешкод” лише дуже просунутими учнями і посвяченими. Це пояснюється словами “о той, що Підіймається”, – термін, застосовуваний тільки до тих, хто прийняв четверте посвячення і кого, отже, не тримає ніякий аспект природи форми, навіть такої високої трансцендентної форми, як душа в своєму власному провідникові, каузальне тіло або егоїчний лотос. Однак, знов-таки, швидкість відгуку на цей закон повинна бути і формується на ранніх стадіях учнівства, коли розвиваються окультні слух, чуйність і слухняність, які розповсюджуються на вищі рівні духовного досвіду.

Тепер знов подумаємо над словами і фразами закону, якщо ми хочемо зрозуміти їх справжнє значення.

Відгукнися, о той, що Підіймається, на заклик, який входить в сферу обов’язкового. Що це за сфера обов’язкового, якій посвячений високої міри повинен приділити увагу? Вся сукупність життєвого досвіду, від народження до найвищих меж духовної можливості, охоплюється чотирма словами, застосовними до різних стадій еволюції. Це: Інстинкт, Борг, Дхарма, Зобов’язання; розуміння відмінності між ними приносить просвітлення і, як наслідок, правильну дію.

 1. Сфера інстинкту. Вона охоплює виконання, під впливом простого тваринного інстинкту, зобов’язань, які накладає будь-яка прийнята на себе відповідальність, навіть якщо і прийнята без всякого реального розуміння. Ілюстрацією тому є інстинктивна турбота матері про свою дитину або відносини чоловіка і жінки. На ній ми не будемо детально зупинятися, оскільки вона досить усвідомлена і зрозуміла, принаймні тими, хто вийшов з сфери елементарних інстинктивних зобов’язань. Сюди не дійде ніякий заклик, однак цей інстинктивний світ компромісу зрештою долається вищою сферою відповідальності.
 2. Сфера боргу. Заклик, що виходить з цієї сфери, виходить зі сфери свідомості, яка більш властива людині і не така глибоко тваринна, як інстинктивна сфера. Вона залучає в поле діяльності всі класи людських істот і вимагає від них – життя за життям – суворого виконання обов’язку. “Виконання боргу”, за яке людина удостоюється маленької похвали і невеликого схвалення, – це перший крок до розкриття того божественного принципу, який ми називаємо почуттям відповідальності і який – після розкриття – вказує на неухильно зростаючий контроль душі. Виконання боргу, почуття відповідальності і бажання служити – три аспекти одного і того ж: учнівства в зачатковому стані. Людям, які спіймані, на перший погляд, в безвихідні мережі боргу, важко усвідомити, що борг цей, який, здається, приковує їх до банальностей, цей безглуздий невдячний борг щоденного життя є науковим процесом, що приводить їх до вищих фаз досвіду і, в кінцевому результаті, в Ашрами Вчителів.
 3. Сфера дхарми. Це результат двох попередніх стадій; саме в ній учень уперше з ясністю усвідомлює свою роль у всій течії світових подій і свою неминучу участь в розвитку світу. Дхарма – той аспект карми, який облагороджує будь-який конкретний світовий цикл і життя тих, хто залучений до її відробляння. Учень переконується, що, якщо він візьме на себе свою частку або частину цієї циклічної дхарми і буде свідомо працювати над її правильною реалізацією, він почне осягати групову роботу (як її розуміють Вчителі) і робити свій внесок у відробляння світової дхарми, беручи участь в циклічній дхармі. Інстинктивне служіння, виконання обов’язку і участь в груповій дхармі – все сполучається в його свідомості і стає одним великим актом життя істинного служіння; тепер він починає просуватися по Шляху Учнівства, залишаючи далеко позаду Шлях Випробування.

Ці три аспекти життєвої діяльності являють собою зачатки трьох божественних аспектів в житті учня:

а. Інстинктивне життя..................інтелектуальний вияв

б. Борг...............................................відповідальна любов

в. Дхарма...........................................воля, що виражається через План

 1. Сфера зобов’язання. Посвячений, – засвоївши природу трьох інших сфер правильної дії і – завдяки активності в цих сферах – розкривши божественні аспекти, переходить тепер в сферу зобов’язання. Ця сфера, увійти в яку можна лише після досягнення значної міри звільнення, направляє реакції посвяченого протягом двох фаз його життя:

а. В Ашрамі, де він керується Планом; виконання Плану визнається ним як його головне зобов’язання по відношенню до життя. Слово “життя” використовується в його глибинному езотеричному значенні.

б. В Шамбалі, де проявляється Мета Саната Кумари (причому План є її інтерпретацією у часі і просторі) починає знаходити для нього смисл і значення згідно його точки еволюції і відношенню до Шляху Вищої Еволюції.

В Ашрамі життя Духовної Тріади поступово витісняє життя особистості під контролем душі. У Дорадчій Палаті Шамбали життя Монади відтісняє всі інші вирази сутностей Реальності. Більш мені неможливо повідомити.

Впізнай заклик, вихідний з Ашраму або Дорадчої Палати, де чекає Сам Господь Життя.

Тут ми знов стикаємося з глибоким прихованим еволюційним значенням Заклику і Відгуку. Два вищих центри божественного Існування безупинно закликають нижчий центр; один з чинників, керуючих всім творчим процесом, залежить від уміння Великих Життів будити відгук людського і долюдських царств або групових життів в трьох світах життя форми. Люди настільки зайняті власними справами, що вважають, що – зрештою – те, що все відбувається зумовлене їх поведінкою, керівництвом і здібностями. Однак є і інша сторона; вона полягає в майстерній дії, розуміючих серцях і виразній безперешкодній волі як Ієрархії, так і Шамбали.

Тому очевидно, наскільки важливо учням і посвяченим точно знати своє місце на Шляху, кінцевому аспекті сходів еволюції; в іншому випадку вони невірно витлумачать заклик і не впізнають джерело вихідного звуку. Як легко це може статися, очевидно любому просунутому наставнику окультизму і езотеризму, коли він бачить, з якою легкістю незначні люди і початківці тлумачать заклики і послання, які вони чують або отримують і які надходять до них ніби з високого, піднесеного джерела, тоді як, ймовірно, вони чують те, що йде з їх власної підсвідомості, від їх власних душ або від наставника (не Вчителя),  який намагається їм допомогти.

Однак заклик, який тут згадують, виходить з найвищих можливих джерел і не повинен плутатися з малими голосами малих людей.

Видається ЗВУК. У мої наміри не входить розглядати тему творчого звуку; я лише хочу привернути вашу увагу до того, що він творчий. Звук, який був першим свідченням активності планетного Логоса, був не словом, а глибоким вібруючим звуком, що містив в собі всі інші звуки, всі акорди, а також деякі музичні тони (які отримали назву “музика сфер”) і дисонанси, незнайомі ще сучасному слуху. Саме цей Звук повинен навчитися впізнавати “той, що Підіймається” і відгукнутися на нього, не тільки використовуючи почуття слуху разом з його вищою відповідністю, але і завдяки відгуку від кожної частини і аспекту природи форми в трьох світах. Нагадую, що, з точки зору четвертого посвячення, навіть егоїчний провідник, тіло душі, розглядається і маніпулюється як частина природи форми.

Хоч “руйнування храму Соломона” має місце під час четвертого посвячення, якості, з яких він складався, засвоїлися провідниками, і посвячений використовує їх для всіх Своїх контактів в трьох світах. Він тепер є суттю всіх Своїх тіл, і – з Його точки зору і технічного розуміння – треба засвоїти, що весь ментальний план є одним з трьох планів, котрі створюють щільний космічний фізичний план; це часто забувають ті, що вивчають, які, майже всі без винятку, поміщають тіло душі і ментальний постійний атом за межами форми і того, що вони називають трьома світами. Кажучи технічно, з вищої точки зору це не так, – даний факт відповідно змінює і зумовлює мислення і роботу посвяченого четвертої і п’ятої міри. Цим же пояснюється і необхідність зникнення егоїчного тіла.

Звук розкочується по чотирьох вищих підпланах космічного фізичного плану; останні є вищою відповідністю чотирьох ефірних рівнів фізичного плану в трьох світах. Тому належить пам’ятати, що наші, так знайомі нам плани – це космічні фізичні плани, а той, який ми знаємо краще за всіх, – найбільш щільний з семи; звідси вся наша боротьба і труднощі.

З “безмовності, яка є звук, звучна нота Шамбали”, звук концентрується або в Духовній Тріаді, або в Ашрамі, в залежності від статусу посвяченого, від того, чи займає він високе місце в ашрамних колах або ще більш високе – в колах, через які променить світло з Дорадчої Палати. У першому випадку на звук відгукується серцевий центр, потім і все тіло; у другому випадку свідомість витісняється ще більш високим видом духовного розпізнавання, якому ми дали неадекватну назву ототожнення. Якщо звук почувся в серці посвяченого, значить він розвинув всі види знання, можливі для природи форми – душі і тіла; якщо звук зафіксований в голові, ототожнення привело до такої повної єдності з усіма духовними виразами життя, що слово “більше” (в значенні збільшення) мимоволі повинно поступитися місцем слову “глибше” в значенні проникнення. Вимовивши це, брат мій, як багато ви зрозуміли?

Саме в цій точці перед посвяченим уперше встають Сім Шляхів, оскільки кожний Шлях представляє спосіб проникнення в сфери реалізації за межами нашої планети.

Щоб зробити вибір, посвяченому доведеться продемонструвати володіння Законом Розрізнення і досягнути знання Семи Шляхів завдяки розрізненню семи звуків, що складають єдиний Звук; вони, однак, не мають відношення до семи звуків, які створюють потрійне АУМ.

Душа і форма разом повинні відкинути життєве начало, щоб Монада звільнилася. Душа відгукується. Потім форма розриває зв’язок.

Тепер зрозуміло, чому я підкреслював той факт, що посвячений є приймачем сутнісної якості або якостей, які відкрила і розвинула в собі форма, і абсорбувала душа. Під час цієї конкретної кризи посвячений в Ашрамі або “на Своєму славному шляху до Місця, де мешкає Господь” (Шамбала) підсумовує або збирає всередину себе все сутнісне добро, яке було накопичене душею перед руйнуванням під час четвертого посвячення. Він концентрує в собі знання і мудрість еонів боротьби і терпіння. Ніщо більше не може бути придбане ні душею, ні формою. Він взяв все, що у них було, що проливало світло на духовний Закон Жертви. Цікаво помітити, що душа стає в цей момент простим посередником між особистістю і посвяченим високої міри. І ось їй вже нема чого повідомити, розказати або передати, і – оскільки Звук все звучить – душа зникає як доказ відгуку. Вона зараз пуста оболонка, але її субстанція такого високого порядку, що стає складовою частиною буддхічного рівня, а її функціонування стає ефірним. Життєве начало знехтуване і повертається в резервуар всесвітнього життя.

Мені б хотілося, щоб ви відмітили важливість діяльності форми. Саме форма розриває зв’язок (ця форма, що завжди зневажається, третирується і презирається, здійснює остаточний акт), приносячи довершене звільнення. “Місячний Владика” особистості досяг своєї мети, і елементи, що становлять три його провідники (фізичний, астральний, ментальний), разом з життєвим началом утворять атомну субстанцію першого тіла вияву якої-небудь душі, що уперше шукає втілення. Все це тісно пов’язане зі складною темою постійних атомів. Це момент високого посвячення Місячного Владики, коли він розриває зв’язок і припиняє всі відносини з душею, що його оживлювала. Він вже не просто тінь, але придбав зараз такі якості, які роблять його “реальним” (в езотеричному значенні) і новим чинником у часі і просторі.

Останні слова закону не потребують пояснення і являють собою відповідне завершення даного розділу нашого вивчення.

Життя тепер звільняється, набуваючи якість свідомого знання і плоди всілякого досвіду. Останні – сполучені дари душі і форми.

 

СІМ МЕТОДІВ ЗЦІЛЕННЯ

Очевидним є те, що коли точно викласти техніки семи способів зцілення, пов’язаних з енергіями семи променів, важко буде знайти цілителя, досить компетентного, щоб застосувати їх в нинішній проміжний період стану світу. Ми переходимо з однієї ери в іншу, і це викликає труднощі, досі невідомі. Зараз уперше в історії людство стало настільки інтелектуальним, щоб це усвідомити, і настільки далекоглядним, щоб провидіти, представити і запланувати нове майбутнє. З іншого боку, промінь душі середнього прагнучого рідко контролює його в такій мірі, що здатний викликати відповідне просвітлення і показати могутність променя; доти, поки він не буде контролювати людину, будь-які методи і техніки променя, що визначають використання і напрям променевих енергій, проявляться некорисними. Це повинно викликати у вас не засмучення, а готовність чекати, – особливо це стосується молодих читачів. Якщо вдуматися, це провалля між надією і можливістю надзвичайно корисне.

Так багато інформації було видано в попередньому сторіччі відносно магічної роботи, що давати більше поки нема сенсу; було повідомлено так багато мантр і Слів Сили і так широко розповсюдилося вживання ОМ, що слід би чекати величезної шкоди. Шкоди, однак, не сталося. Порівняно низька точка еволюції середнього вивчаючого експериментатора виявилася для нього захистом, і мало що хорошого або поганого було приведено в рух всіма його спробами. Часто мали місце зцілення (принаймні тимчасові), які у великій мірі пояснювалися сприйнятливістю пацієнта до навіювання і довір’ям його до цілителя. Жодне з таких зцілень не можна езотерично прирахувати до наукових методів окультизму. Незважаючи на цей захист або, вірніше, внаслідок його я не буду в цей час повідомляти променеві Слова, які використовує в цілющій роботі досвідчений посвячений. Такі Слова повинні супроводитися кваліфікованим використанням духовної волі, а що стосується середньої людини і цілителя, то у нього навіть нижчий аспект волі залишається поки нерозвиненим і проявлене лише свавілля (тобто егоїстичне бажання). Тому давати настанови в цьому напрямку було б лише втратою часу.

Я відчув потребу пояснитися з цього приводу, щоб не було непотрібного очікування того, що я повідомлю щось таємниче і незнане. Я лише намагаюся закласти основу майбутньої структури знання, коли буде безпечно, мудро і правильно видати ці “фокусуючі Пункти”, “організуючі Слова” і “виражені Наміри” досвідченого окультного цілителя. Я також стараюся викликати мудре, досліджуюче очікування, яке скористається тим малим, що я спроможний повідомити, і символічними словами, які я можу продиктувати, щоб, таким чином, підготуватися до більшого розуміння на наступних етапах.

А поки є деякі корисні речі, яким я можу вас навчити. Вони можуть викликати очікувані і усвідомлені труднощі, однак, проте,  допоможуть окреслити ту область знання, яка ще має бути засвоєною, перш ніж цілитель прийде до можливості правильного довготривалого зцілення. Даний розділ буде дуже коротким, порівняно з іншою частиною трактату; він складається з одних підсумовуючих тверджень, які утворюють підручник цілителя, яким той може користуватися. Твердження розбиті на три групи.

 1. Енергії семи Променів.
 2. Промені цілителя і пацієнта.

III. Сім методик зцілення.

Твердження доповнять Том IV “Трактату про Сім Променів” і дадуть багато інформації посвяченому учневі і навіть, частково, інтелектуальному прагнучому; вони зроблять їх цілющу роботу більш ефективною, хоч і описують лише підготовчу роботу і елементарні правила. Не треба додавати, що цілитель повинен удосконалитися в цій початковій діяльності і – по мірі роботи – сам зможе (один, без всякої допомоги) проникнути глибше в значення даної фази Позачасової Мудрості.

 

І. ЕНЕРГІЇ СЕМИ ПРОМЕНІВ – 15 ТВЕРДЖЕНЬ

 1. Сім променів втілюють в собі і виражають всю сукупність енергій, циркулюючих через нашу планетну форму.
 2. Ці сім променевих енергій суть сім сил, які разом утворюють первинний промінь Любові-Мудрості. Це другий промінь нашої сонячної системи і домінуючий промінь в кожному планетному вираженні в межах сонячної системи. Всі сім променів – допоміжні промені цього великого космічного променя.
 3. Не має значення, на якому промені знаходиться цілитель, – він завжди зобов’язаний працювати через другий підпромінь цього променя – підпромінь любові-мудрості кожного променя. Завдяки цьому він зв’язується або співвідноситься з променями керуючої душі і особистості. Другий промінь володіє властивістю всевключення.
 4. Другий промінь і другий підпромінь кожного променя подвійні в своєму вираженні. Цілитель повинен навчитися працювати через аспект любові, а не аспект мудрості. Це вимагає великого тренування в практиці духовного розрізнення.
 5. Цілитель, що практикує цілюще мистецтво, повинен використовувати ті провідники природи форми, які знаходяться на лінії 2 - 4 - 6. Якщо у нього немає провідників або тіл на цій лінії базової енергії, він не зможе зціляти. Це рідко усвідомлюється. Однак майже не буває оснащеності, в якій би були відсутніми всі виходи для енергії другого променя.
 6. Цілителі, що знаходяться на другому промені або оснащені могутнім провідником другого променя, звичайно бувають великими цілителями. Христос, будучи найчистішим справжнім виразником другого променя, будь-коли відомим на землі, був найбільшим з всіх зціляючих синів Божих.
 7. Промінь душі зумовлює і визначає потрібну техніку. Через той промінь особистісних провідників, який тісніше за всіх пов’язаний з другим променем (для якого все підпромені служать каналами), повинна протікати цілюща енергія.
 8. Другий підпромінь променя душі визначає підхід до задачі зцілення, що безпосередньо стоїть перед цілителем; ця енергія трансмутується в цілющу силу, проходячи через відповідний особистісний провідник. Щоб це стало можливим, останній повинен знаходитися на лінії 2 - 4 - 6.
 9. Відповідним провідником може бути або ментальне, або емоційне тіло. Оскільки маса людей центрована в астральній природі, зцілення, як правило, буде найбільш успішним, якщо каналом передачі цілителя буде служити також і це тіло.
 10. Таким чином, утвориться трикутник енергії, що складається з:

а. Енергії душі.

б. Відповідного провідника.

в. Ефірного тіла через серцевий центр або центр сонячного сплетення.

 1. У ефірному тілі утвориться повторний трикутник внаслідок циркуляції енергії між:

а. Головним центром, центром прийому.

б. Центром аджна, центром направленого розподілу.

в. Центром, який – як лінія найменшого опору – реєструє енергію променя душі, яким би з семи променів він не був.

 1. Вторинний трикутник зв’язується з первинним трикутником через “акт звільнення”. Це частина тієї техніки, яку я опускаю.
 2. Справжній і досвідчений цілитель може (при відсутності езотеричної формули, яка зв’язує обидва трикутники) багато що зробити для конкретного здійснення їх зв’язку свідомим актом віри і твердим проведенням свого непохитного наміру.
 3. Більший трикутник – той, який впливає на цілителя, роблячи його передаючим агентом; менший – той, який чинить дію на пацієнта і через який працює цілитель на фізичному плані.

Таким чином, задача цілителя до свідомого акту зцілення розпадається на три етапи:

Процес перший:

а. Цілитель конкретно і свідомо зв’язується з власною душею.

б. Потім він визначає, який з його особистісних провідників повинен використовуватися, в залежності від реакції останнього на енергії, що протікають по лінії 2 - 4 - 6.

в. Після чого вольовим актом він зв’язує енергію душі через вибраний провідник з відповідним центром ефірного тіла – серцевим або центром сонячного сплетення, причому завжди краще перший.

Процес другий:

а. Далі цілитель утворює вторинний трикутник шляхом фокусування уваги в центрі прийому: головному центрі.

б. Силою творчої уяви він з’єднує головний центр з центром між бровами і зберігає енергію в останньому як розподільному агентові.

в. Він старається зібрати в центрі аджна енергію того центра ефірного тіла, який пов’язаний з його променем душі.

Процес третій:

Після чого він свідомо проводить акт з’єднання обох трикутників: як тільки це зроблене, він готовий до зцілення.

 

ІІ. ПРОМЕНІ ЦІЛИТЕЛЯ І ПАЦІЄНТА

Відмінність або схожість між променями цілителя і пацієнта грають важливу роль; є багато зумовлюючих чинників; також в наявності контраст між променями душ і променями особистостей обох сторін. Таким чином, можуть вийти наступні умови:

 1. Промені душ ідентичні, промені особистостей різні.
 2. Промені особистостей однакові, промені душ – ні.
 3. Промені одні і ті ж в обох випадках.
 4. Ні промені душ, ні промені особистостей не співпадають.
 5. Промінь душі невідомий, а промінь особистості очевидний. Промінь особистості легко визначається, однак ніяких вказівок на промінь душі часто не буває. Це може відноситися як до цілителя, так і до пацієнта.
 6. Нічого з приводу променів невідомо в обох випадках. Я не згадую про промені ментального, астрального або фізичного провідників, хоч вони і здійснюють визначену, а іноді вирішальну дію і знання про них виключно корисне. Досвідчений цілитель, володіючи таким знанням, може використати вторинну техніку на допомогу основному методу, використати відповідний нижчий провідник (або власний, або пацієнта) для проведення через нього вторинного потоку цілющої енергії, посиливши, таким чином, дію первинного потоку. Додання вторинного потоку має на увазі досить високе знання цілителя або точну інформацію від пацієнта. Таке, як ви можете передбачити, зустрічається рідко. Люди, завдяки ретельному вивченню і зіставленню з відомими аналогічними випадками, можуть з високою мірою точності оцінити природу обох головних променів; потрібен, однак, посвячений для того, щоб розпізнати і працювати через промені одного з нижчих тіл і мати, таким чином, можливість розподіляти цілющу силу через два центри одночасно. Тому ми розглянемо лише зв’язок променів, контролюючих цілителя і пацієнта з точки зору душі і особистості.

Я не можу окреслювати для вас методику, відповідну кожному з променів як цілителя, так і пацієнта; ви мене зрозумієте, якщо приймете в міркування ту безліч труднощів, яке виникає при з’єднанні променів обох сторін. В “Учнівстві в Новому Віці” описані промені багатьох учнів. Ви могли б, як експериментальну вправу, взяти різні промені, поставити кожного з учнів на місце або цілителя, або пацієнта і подивитися, які центри будуть задіяні у разі хвороби (кожна хвороба локалізована в різних місцях людського тіла), після чого спробувати вирішити, який метод, спосіб або процедуру цілителеві краще обрати. У той же час пам’ятайте два моменти: по-перше, що всі ці люди є членами Ашраму другого променя; а також, що вони – учні, отже, їх промені відомі і очевидні для цілителя, це дуже допомагає. Ви можете також визначити, яка променева енергія повинна застосовуватися під час цілющого процесу, через який центр в собі як цілителі і в учневі як пацієнтові ви зобов’язані працювати і чи спроможні ви користуватися вторинною методикою. Потім, уявно потренувавшись  уявним зціленням, пошукайте серед своїх друзів і знайомих тих, які, як ви вважаєте, володіють тим же променем, і – якщо вони нездорові – постарайтеся допомогти їм так само, як ви намагалися допомогти уявному пацієнту; відмітьте потім, що станеться. Уникайте вторинної техніки, оскільки ви, найвірогідніше, виявитеся абсолютно неправі там, де справа торкається трьох нижчих провідників, чого не можна сказати про два головні вирази життя.

Інша частина предмету, можливо, буде освітлена подальшими заявами, які стануть яснішими по мірі того, як езотерична психологія утвердиться як конкретний предмет виховання протягом наступних десятиріч.

 1. Цілитель повинен визначити свої промені і продовжувати роботу на базі цієї інформації. Якщо таке знання недоступне, він зобов’язаний стриматися від спроб зцілення.
 2. При нездатності – через відсутність знання – провести цілющу роботу нехай він обмежиться тим, що буде служити каналом для притоки енергії любові до пацієнта.
 3. Цілитель виявить, що в більшості випадків легше розпізнати свої промені або, принаймні, один з них, ніж дізнатися промені пацієнта. Для цього є дві причини:

а. Те, що він старається зцілити і допомогти, вказує на неабияке просування по духовному шляху. Таке просування необхідне для вірного визначення якості променя. Невелике вивчення себе і своїх можливих променів повинне в свій час відкрити йому природу контролюючих його енергій.

б. Пацієнт, якщо він просунутий, схильний не шукати його допомоги, але сам займатися власною проблемою за допомогою своєї душі або Ашраму, якщо він з таким пов’язаний. Якщо ж він не просунутий, промінь його особистості легше визначити, ніж промінь душі, тому перший забезпечить точку контакту.

 1. Цілитель, успішно визначивши зумовлюючі його промені або промінь, повинен потім ретельно підготуватися до зцілення протягом, як мінімум, п’яти годин, – це потрібне для його розуму, апарату мислення. Я не маю на увазі п’ять годин безперервного розумового контролю і рефлексії, але період спокійного роздуму – якщо це можливо, – поки цілитель вивчає пацієнта і знайомиться з:

а. Проблемою хвороби і її конкретною природою.

б. Її локалізацією в фізичному тілі.

в. Відповідним центром і (якщо цілитель просунутий учень) його станом.

г. Гостротою нездужання і шансом на лікування.

д. Небезпекою смерті.

е. Психологічним станом пацієнта.

є. Променями пацієнта, якщо це можливе; вони, будучи упізнані, обумовлять підхід.

 1. Підготувавшись таким чином, цілитель концентрує увагу на власному промені. Якщо він володіє лише загальним, а не специфічним знанням власного променя або променів і таких пацієнта, цілитель може передбачити, що хтось з них або обидва знаходяться на лінії 1 - 3 - 5 - 7 або 2 - 4 - 6, і діяти згідно даного припущення. Корисно володіти специфічним недвозначним знанням, однак, якщо його немає і конкретні промені не можуть бути пізнані, то часто надається можливість визначити, чи проходить загальна тенденція характеру по лінії любові або по лінії волі, і діяти згідно цього. Тоді виникає питання, чи буде зв’язок між цілителем і пацієнтом зв’язком між особистостями, між душами або між особистістю і душею і навпаки.
 2. Якщо це зв’язок між особистостями (що буває в більшості випадків), то енергія, з якою працює цілитель, – просто планетна Прана; її дія стимулює природні процеси фізичного тіла і (спільно з природою і тому в згоді з кармою пацієнта) настільки зміцнює його фізичний провідник, що йому можна допомогти відкинути хворобу або ж з довір’ям глянути в обличчя смерті і зі спокійним інтелектуальним розумінням вийти в тонкі сфери буття.
 3. Якщо зв’язок здійснюється між душею цілителя і особистістю пацієнта, то цілитель працює з енергією променя, виливаючи власну променеву енергію через центр, контролюючий уражену область. Якщо душі цілителя і пацієнта працюють в співпраці, може мати місце з’єднання обох енергій або (при однакових променях) посилення однієї енергії і сильне прискорення роботи зцілення або розірвання.
 4. Цілитель завжди повинен пам’ятати, що його задача – або зцілити, згідно з кармічним законом, або сприяти процесам розірвання, здійснюючи тим самим вищу форму зцілення.
 5. Поки цілитель не є високим посвяченим і не працює, повністю усвідомлюючи обставини і визначальні умови, раптове зцілення і миттєве опанування хвороби не будуть мати місця. Якщо вони і бувають, це пояснюється трьома обставинами:

а. Долею пацієнта, чий час ще не настав.

б. Втручанням власної душі пацієнта, яка, зрештою, є агентом карми.

в. Допомогою цілителя, яка виявилася достатньою, щоб дати пацієнту необхідну довіру, і додала йому сил для того, щоб добитися власного зцілення.

 1. Ніхто з тих, чия карма вказує, що їх час прийшов, не повернувся з “воріт смерті”; його життєвий цикл на фізичному плані закінчується, якщо він не працівник Ашраму, учень з певним положенням, чия робота і присутність ще необхідні на землі для завершення призначеної йому задачі. У такому випадку Вчитель Ашраму може додати Своє знання і енергію цілителеві або пацієнту з тим, щоб на час відкласти відхід. На це ні цілитель, ні пацієнт не повинні розраховувати, оскільки їм незнані повністю всі їх обставини.
 2. Є деякі елементарні вимоги або умови, необхідні для роботи цілителя. Це:

а. По можливості повна тиша в кімнаті хворого.

б. Як можна менше людей в кімнаті пацієнта – як підкаже мудрість. Мислення, мислеформи присутніх можуть або розсіювати, або розсіюватися, таким чином, відхиляючи цілющі потоки; з іншого боку, вони іноді можуть сильно сприяти роботі зцілення.

в. Пацієнт – знов-таки по можливості – повинен лежати на спині або на боці, так щоб його центри вздовж хребта були повернені до цілителя. У деяких випадках (цілитель сам повинен вирішити, в яких) він повинен лежати в такому положенні, щоб цілитель міг тримати свої руки над хворою областю, хоч він ні в якому разі не повинен доторкатися до тіла пацієнта.

 1. Після того, як тиша, мир і безмовність досягнуті, цілитель приступає до відповідної техніки. Згадані тиша, мир і безмовність відносяться не тільки до фізичних умов, але і до емоційного і ментального стану цілителя і пацієнта, як і всіх присутніх; це не завжди легко досяжне.

Якщо цілитель не володіє відповідною технікою або не розібрався в формулах, приведених нижче в даній інструкції, він може виробити власну методику і правила після ретельного вивчення даних цілющих настанов, в яких міститься досить матеріалу і порад.

 

ІІІ. СІМ МЕТОДИК ЗЦІЛЕННЯ

Методики, які мені доведеться викласти в формі семи древніх символічних тверджень або формул, зібрані з “Книги Правил для Посвячених Учнів”. Я поки не смію описати просте фізичне застосування цієї променевої техніки, – це було б дуже небезпечно. При правильному використанні і розумінні вони приносять страхітливу силу і – в злих руках – можуть нанести реальний збиток. Чи треба нагадувати, що Чорна Ложа також заохочує зцілення або викликає смерть і хворобу, використовуючи дуже схожі методики; різниця в тому, що вона спроможна працювати тільки з променями особистості цілителя і пацієнта і. Оскільки вона більш могутня на фізичному плані, чим Члени Великої Білої Ложі, то досягає часто більш ефективних результатів. Духовний цілитель, працюючи, по можливості, з енергіями світла, рідко настільки ж ефективний фізично.

Члени Чорної Ложі або цілителі, працюючі під їх впливом, абсолютно, однак, нездатні працювати з пацієнтом, який хоч би трохи духовно орієнтований і надходить під контроль своєї душі; рівним чином вони не в змозі працювати через духовно орієнтованого цілителя. Всі їх спроби це зробити розсіюються вихідною з Ашраму енергією, до якої притягується цілитель або пацієнт або з якою вони зріднилися, навіть якщо і знаходяться поки на периферії. Що стосується середньої не свідомої людини, то небезпека “чорного” впливу на неї рівна нулю; темним силам нецікаві незначні люди; вони зацікавлені в могутніх, впливових людях, які могли б послужити їх цілям. Крім того, їх зла робота можлива лише в той момент (або цикл), коли людина приймає рішення, чи буде вона просуватися в духовному житті, чи залишиться там, де вона є, або свідомо стане (що буває виключно рідко) на шлях чистого егоїзму. Цей шлях веде до Чорної Ложі.

Певний учень на початку майбутнього століття роз’яснить і прокоментує дані методики або магічні твердження, що стосуються цілющої роботи. Вони містять в собі три значення, нижче з яких може виявитися доступним для тлумачення сучасного вивчаючого, якщо він буде відповідно роздумувати і жити духовним життям. Ось ці сім тверджень:

 

СІМ ТВЕРДЖЕНЬ

1. МЕТОДИКА ПЕРШОГО ПРОМЕНЯ.

“Нехай динамічна сила, керуюча серцями всіх в Шамбалі, прийде мені на допомогу, бо я гідний цієї допомоги. Нехай вона опуститься в третій, пройде в п’ятий і фокусується в сьомому.”

Ці слова означають не те, що явно на перший погляд. Третій, п’ятий, сьомий приховані всередині першого і виходять з Центрального Сонця духовного життя. Після чого вище прокидається в тому, хто знає, і в тому, кому треба допомогти, і так обидва стають одним. Це глибока таємниця. З’єднання цілющої сили виконує бажану роботу; воно може викликати смерть, це велике звільнення, і так відновити п’ятий, третій, перший, але не сьомий.

Дана динамічна енергія першого променя звичайно застосовується досвідченим духовним цілителем, коли йому ясно, що час пацієнта пробив і звільнення близьке. У випадку, якщо перший промінь є променем душі цілителя або пацієнта, то енергія першого променя повинна пройти від головного центра до горлового центра і далі до області нездужання і пов’язаного з нею центра. Це може привести (якщо зцілення можливе і кармічно допустиме) до тимчасового посилення нездужання внаслідок того, що вхідна енергія “динамічно виганяє” саме сім’я або коріння хвороби. Може мати місце підвищення температури або різного роду колапс; до цього цілитель, пацієнт і лікуючий лікар повинні бути готові; вони повинні вжити необхідні фізичні заходи по поліпшенню стану, – міри, які приписані ортодоксальною медичною професією, які нейтралізували чисто фізичну реакцію. Якщо промінь душі пацієнта не є першим променем, але таким є промінь особистості, цілителеві необхідно дотримуватись максимальної обережності при користуванні енергією першого променя; він повинен дуже повільно і поступово пропускати енергію через центр на лінії 1 - 3 - 5 - 7 , найближчий до місця нездужання, а від нього – в центр ( який би він не був), розташований в місці хвороби. Якщо цей конкретний центр виявиться на лінії 3 - 5 - 7, цілителеві доведеться дотримуватись підвищеної обережності, в іншому випадку динамічна енергія першого променя буде руйнувати, а не зціляти.

2. МЕТОДИКА ДРУГОГО ПРОМЕНЯ.

“Нехай зійде цілюща енергія, несучи подвійну лінію життя і магнетичну силу. Нехай магнетична життєва сила віддалиться і доповнить ту, що наявна в сьомому, протиставивши чотири і шість – трьом і семи, але не торкаючи п’ять. Круговий, охоплюючий вихор – опускаючись в точку – струшує, виштовхує, потім заповнює, і так вершиться робота.

Серце б’ється; два серця б’ються як одне; дванадцять всередині провідника, дванадцять всередині голови і дванадцять на плані душі спрямовуються, об’єднуються воєдино, і так вершиться робота. Дві енергії домагаються цього досягнення, і три, чиє число дванадцять, відгукуються на великі дванадцять. Життя упізнане, і роки продовжені.”

Якщо це древнє твердження буде прочитане в світлі хоч якогось знання, яке ви можете мати (а ви, можливо, маєте його більше, ніж усвідомлюєте), особливо знання про центри, перед вами почне світати початкове або найбільш поверхневе значення.

3. МЕТОДИКА ТРЕТЬОГО ПРОМЕНЯ.

“Цілитель стоїть погойдуючись. Він збирає з трьох, п’яти, семи те, що необхідно для серця життя. Він з’єднує енергії, примушуючи їх служити третьому; так він створює вихор, в який повинен спуститися той хто страждає і разом з ним цілитель. Все ж обидва залишаються в мирі і спокої. Так ангел Господній повинен зійти у вир і принести цілюще життя.”

Тут згадується “водяний вир”, і відносно його значення може виникнути багато питань. Його елементарна інтерпретація пов’язана, насправді, з центральною, основною причиною безлічі захворювань (як ми пересвідчилися раніше), – емоційною природою, контроль над якою є задачею третього аспекту божества. Подумайте над цим, і до вас може прийти велике розуміння.

Наступна цілюща методика довша і набагато складніша. Ви мало що зрозумієте з неї; вона дуже пов’язана з самою людиною і з афоризмом “Людино, пізнай себе”.

4. МЕТОДИКА ЧЕТВЕРТОГО ПРОМЕНЯ.

“Цілителеві відоме місце, де знаходиться дисонанс. Йому відома також сила звуку і звук, що повинен бути почутий. Знаючи ноту, на яку реагує четверта велика група, і зв’язуючи її з великими Дев’ятьма, що Творять, він видає ноту, що приносить звільнення, ноту, що спричиняє занурення в одне. Він виховує слухаюче вухо того, хто повинен бути зцілений; рівним чином, він тренує слухаюче вухо того, хто повинен просуватися уперед. Він знає дію звуку, що приносить цілюще торкання, звуку, того, що свідчить “Відійди”. І так вершиться робота.”

Четверта методика – за відсутністю справжнього променевого знання – може знайти загальне застосування, оскільки четвертий промінь управляє четвертим, людським царством природи. Цілитель, працюючий в цьому напрямі (а таких цілителів практично немає в наш час, оскільки четвертого променя немає у втіленні), зціляє переважно звуком або звуками. На ранніх стадіях, коли ця техніка почне з’являтися, цілителем буде широко використовуватися музика, – вона буде приносити зцілення або полегшувати процес смерті або відходу. Це буде, однак, музика з одним акордом, що постійно повторюється,  який втілить в собі ноту четвертого променя і людського царства. Зцілення звуком буде одним з перших цілющих розкриттів, до яких прийдуть до кінця майбутнього віку. Великий обсяг інформації буде некорисним доти,  поки четвертий промінь знов не увійде у вияв.

5. МЕТОДИКА П’ЯТОГО ПРОМЕНЯ.

“Те, що дано, повинно бути використаним; те, що витікає з даного, знайде своє місце в планах цілителя. Те, що приховано, повинне бути побачене, і з цих трьох з’явиться велике знання. Їх-то і шукає цілитель, до них цілитель додає два, які як одне, і так п’яте повинно грати свою роль, і п’ять повинні грати свою роль, і п’ять повинні функціонувати як одне. Енергії спускаються; проходять і зникають, залишаючи того, хто відгукнувся, з кармою, що чекає розчинення, і забираючи з собою того, хто не може відгукнутися і тому, аналогічно, повинен зникнути.”

Найбільш очевидне і просте значення способу зцілення по п’ятому променю те, що цілитель, працюючи науково і, в основному, на конкретних рівнях, робить все, щоб добитися лікування, починаючи з фізичного догляду і переходячи до тонких видів зцілення. Знов хочу підкреслити, що фізична допомога може бути такою ж божественною, як і найбільш таємничі методи, які нинішній метафізичний цілитель вважає набагато ефективнішими. Як все сучасне знання, розвинене на фізичному плані особистостями чоловіків і жінок, відмічених інтуїцією і генієм, корисне у часі і просторі для учня і посвяченого, так для них корисні і медичні науки. Учень і посвячений повинні правильно застосовувати різні науки, щоб добитися духовних результатів; те ж робить і цілитель в своїй роботі.

Будь-яка робота стає духовною, якщо в основі її вірний мотив, якщо їй супроводить мудре розрізнення і сила душі додається до знання, отриманого в трьох світах. Динамічне використання енергії одного з семи потоків в поєднанні зі здоровим розумінням і роботою сучасного лікаря, якому допомагає цілитель (діючий як каталізатор), здатне робити чудеса, якщо на те воля долі. Метафізичний цілитель, працюючий виключно на тонких рівнях, подібний духовному працівнику, який категорично нездатний заробити гроші на фізичному плані. Це часто пояснюється легким, хоч звичайно неусвідомленим – почуттям презирства, з яким середній цілитель і езотерист відносяться до задачі досягнення фізичного здоров’я або заробляння грошей. Поміркуйте над цим і зрозумійте, що методи п’ятого променя дієві аж до фізичного плану, де вони породжують конфлікт і здійснюють, зрештою,  фізичне досягнення бажаного. У тому, що викладено про техніку п’ятого променя, я дав більше натяків і інформації, чим у всьому іншому.

6. МЕТОДИКА ШОСТОГО ПРОМЕНЯ.

““Розколюючи води, нехай зійде могутність”, – вигукує цілитель. Йому все одно, як відгукнуться води, вони часто здіймаються штормовими хвилями, викликаючи жорстокі, страшні події. Мета хороша. Хвилювання припиниться, коли шторм угамується і енергія виконає свою задачу. Прямо до серця пробивається могутність, і в кожний канал, Наді, нерв могутність повинна знайти прохід в дорогу і так встати перед ворогом, якому вдалося проникнути і влаштуватися. Вигнанням ворога – безжалісним, раптовим і абсолютним – ось чим займається той, хто не шукає нічого, крім довершеного функціонування, не терплячи нічийого втручання. Довершене функціонування відкриває двері до життя вічного або до життя на землі ще трохи.”

Методика чинить надзвичайно могутню і несподівану дію, якщо цілитель знаходиться на шостому промені; результати її суворі, болючі, але надійні; це зцілення або смерть, часто остання. Цілитель на шостому промені рідко буває дисциплінованим або мудрим в наш час, оскільки зараз закінчується цикл шостого променя. Коли шостий промінь знов увійде у вияв, людство далеко просунеться на Шляху, і теперішніх агресивних, дуже упевнених в собі, фанатичних цілителів на шостому промені більше не буде. Сьогодні таких більшість, і робота їх нехороша; наміри їх благі, однак техніка застосовується безграмотно і результат не виправдовує упевненості цілителя, часто приводячи до обману пацієнта.

7. МЕТОДИКА СЬОМОГО ПРОМЕНЯ.

“Енергія і сила повинна зустрітися один з одним, і так вершиться робота. Колір і звук в належному порядку повинні зустрітися і сполучитися, і так може здійснитися робота магії. Субстанція і дух повинні пробудити один одного і, пройшовши через центр того, хто шукає допомогу, створити нове благо. Так цілитель енергетизує життям недостатнє життя, виводячи його назовні або закріпляючи його глибше в місці долі. Всі сім повинні бути використані, і через сім повинні пройти енергії, потрібні для створення нової людини, яка завжди була і завжди буде.”

У цій історії маємо ключ до всіх методик, оскільки задачею цілителя на сьомому промені є з’єднати життя з субстанцією, яка займе місце ураженої субстанції, і принести нове життя, щоб сприяти видужанню. Слава життя – в завершенні, у результаті. У цьому головна задача і головна нагорода всіх істинних цілителів. Саме ця методика притягання і заміщення отримає високе наукове вираження в грядущому новому віці, коли сьомий промінь буде домінувати на нашій планеті, проводячи нове і потрібне, і визначаючи майбутню культуру, цивілізацію і науку.

На закінчення хотілося б повідомити причини, через які я стримався від більш детальної інформації і аналізу древніх формул зцілення. Але, кажучи вже про раніше згадану причину, що люди в цей час не готові сприйняти точні інструкції, все, що я скажу, здасться вам безглуздим. Це цікаве слово, що визначає вірогідну негайну реакцію. Ми на порозі нової наукової ери завдяки відкриттю енергії атома. Навіть відповідальні за це відкриття вчені не мають ні найменшого уявлення про далеко йдучі наслідки такої події. З точки зору нашого предмета і теми справжнього тому, вже створюється абсолютно нова мова енергії і сили: застосування цього відкриття для лікування хвороби буде в найближчому майбутньому (з окультної точки зору) розглядатися як недалеко віддалене від чуда.

Відкриття звільнення атома було зумовлене активністю першого променя в зв’язку з вхідним сьомим променем і має свою аналогію в звільненні Вчителя при п’ятому посвяченні (коли двері могили широко розчиняються) і в акті вмирання, коли заточена душа знаходить звільнення. У світлі грядущих наукових досягнень ці древні методики стануть набагато більш зрозумілими; в цей же час будь-які пояснення їх істинного “енергетичного значення” були б некорисні. Нова термінологія, що утвердиться, проллє світло на древні формули, і в свій час ви переконаєтеся, як багато може бути повідомлено інтелектуальному цілителеві нового покоління тим, що на перший погляд розчаровує, неважливе або складне для застосування.

Цей факт, як я часто заявляв, перешкоджає будь-якому новому викладу правди; мову інженера-електрика або проектувальника автомобілів, наприклад, виявилася б абсолютно безглуздою для середньої людини кілька сотень років тому. Така ж ситуація з новими темами і великими відкриттями, які не за горами і які зрештою торкнуться кожної області людського життя, включаючи Мистецтво Зціляння.

   

***********************************