7 ПРОМЕНІВ

Типосинтез

Про типосинтез

Коротко про ТИПОСИНТЕЗ  

ТИПОСИНТЕЗ (Typo-synthesis) – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип. Типосинтез базується на поєднанні типології Еннеаграми і типології Юнга (а також похідних типології Юнга: соціоніки та MBTI). Більше інформації про це тут >>>

Психотип визначає, які в людини сильні і слабкі сторони, які в неї вподобання і страхи, від психотипу залежить глибинна мотивація та поведінка людини.

Люди типу 5t добре вміють досягати поставлених цілей, їх мотивацією є успіх в очах навколишніх. Проте їх слабою стороною є слабе розуміння морально-етичних питань. Люди з типом 4t навпаки є експертами у відносинах між людьми та у питаннях моралі. Проте вони мало налаштовані на матеріальну вигоду і досягнення результату.

Люди типу 1t мають високі вольові якості та прагнуть керувати іншими. А типи 8t навпаки мають багато страхів і переживань, їх мотивація – бути поряд із сильною людиною, яка би допомогла їм у самореалізації.

Тип 3t орієнтований на людей, вміє емоційно впливати на інших, його мотивація - допомагати іншим, щоб відчути свою соціальну значимість. Тип 6t навпаки, уникає контакту з людьми, прагне бути автономним і незалежним, щоб спокійно все аналізувати і спостерігати за життям. 

Типосинтез допомагає визначити особливості свого типу, дізнатися, як краще використовувати свої сильні сторони, зрозуміти природу своїх слабких сторін і механізм своїх неефективних стратегій поведінки та змінити їх, щоб стати ефективнішим та гармонійнішим.

Знаючи психотип людини, можна передбачити її поведінку в стресі і в безпеці, спрогнозувати її сумісність з партнером, передбачити її стиль лідерства. Одні типи більше схильні до лідерства і намагаються всюди займати керівні позиції, а інші типи менше схильні до лідерства і воліють залишатися в тіні. Детальніше про стилі лідерства тут >>>

Сумісність між різними типами людей

Знаючи психотипи двох окремих людей, можна передбачити, які відносини між ними складуться, це стосується як відносин в сім’ї (чоловік-жінка, батьки-діти) так і відносин з партнерами та колегами. Наприклад, для типу А найбільш сумісним партнером для сімейних стосунків буде тип Б, для ділових стосунків найбільше підійде тип В, а для навчання найкраще підійде такий самий тип А, тому що інформація найкраще без спотворень передається від тотожного типу.

Знання типосинтезу допомагає визначити найбільш сумісний тип та покращити взаємодію при несумісності типів. Більше інформації про сумісність між типами тут >>>

Профорієнтація

Знання психотипу допомагає визначити профорієнтацію людини. Наприклад, люди одного типу люблять працювати наодинці, щоб їх ніхто не турбував, а інші навпаки потребують спілкування і не можуть працювати насамоті; одні психотипи люблять чіткі рамки і правила і в таких умовах є продуктивними, а інші психотипи найкраще працюють при невизначених умовах, люблять зміни, при наявності рамок, правил і рутини їхня працездатність різко знижується. В залежності від психотипу людина по-різному реагує на виклик, конфлікт, протистояння – представників одного типу це надихає і приводить в тонус, а інших вводить в ступор, і в них понижується працездатність. Тому одні психотипи краще працюють в комфортних сталих умовах, а інші можуть працювати у нестандартних некомфортних умовах і мають підвищену стресостійкість. 

В США близько 70% випускників середніх шкіл проходять визначення типу особистості за допомогою MBTI-тесту з метою вибору майбутньої професії. MBTI-тест на визначення типу також застосовується в деяких великих західних компаніях.

Більше інформації про профорієнтацію різних типів дивіться тут >>>

Застосування типосинтезу

Знаючи слабкі сторони свого психотипу можна працювати над своїми обмежуючими програмами поведінки, щоб змінити поведінку і стати більш гармонійним та ефективним.

Типосинтез співзвучний із академічною психологією, теорією Маслоу, менеджментом Адізеса, філософією, соціологією, соціонікою, психотерапією і тому подібними системами і разом з тим типосинтез можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання типосинтезу у своє особисте та професійне життя.

Типосинтез успішно застосовується 1 - у соціальній і бізнесовій сферах, 2 - у взаємодії з рідними і близькими, 3 - для особистісного розвитку. 

Завдяки тому, що в кожного типу є свої сильні та слабкі сторони, часто трапляється, що та сама методика може бути корисною для однієї людини і зовсім неефективною, а деколи й шкідливою, для іншої. Тому знання типу людини допомагає краще підібрати методику для розвитку саме цієї людини.

Вивчення типосинтезу рекомендовано для керівників, політиків, HR-фахівців, супервізорів, психотерапевтів, психологів, викладачів, вихователів, наставників, для професійної орієнтації молоді, і для всіх тих, хто на шляху саморозвитку та пізнання себе.

Більше інформації про застосування типосинтезу тут >>>

Психологічні типи

Чотири базові психічні функції

У 1921 році вийшла книга швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій вчений описав 4 базові психічні функції: 
 Відчуття сенсорні (Sensation);
 Почуття або емоції (Feeling);
 Мислення (Thinking);
  Інтуїція (Intuition).

Сенсорика (відчуття сенсорні) – це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Логіка (мислення). Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Емоції (почуття). Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінкивстановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Екстраверсія та інтроверсія стосуються психічних функцій. В залежності від того, яка функція в людини проявляється сильніше в даний момент часу, людина поводиться як екстраверт чи як інтроверт.

Завдяки поділу психічних функцій на екстравертні та інтровертні формується 8 психологічних типів людей.

Вісім психологічних типів людей

Кожна психічна функція має екстравертну чи інтровертну установку.  Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом. Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Більше про екстраверсію/інтроверсію тут >>>

Наприклад, функція СЕНСОРИКА (відчуття сенсорні, sensation) ділиться на екстравертну та інтровертну сенсорику. При переважаючій екстравертній установці сенсорні відчуття направлені на зовнішні об’єкти і функція виражається в активній дії, експансії, володінні простором, в силовому тиску, в оцінці сили та застосуванні волі. Однак при переважаючій інтровертній установці сенсорні відчуття направлені всередину і функція виражається у гармонії просторових форм, відчутті зручності, самопочуття. Для таких людей дуже важливим є відчуття внутрішньої фізичної та психологічної гармонії.

Короткі описи 8 базових психологічних типів:

 Тип 1 - Екстравертна сенсорика  - Активна дія, протистояння, керування

Екстравертна сенсорика виражається в активній дії, експансії, напористості, волі до перемоги, здатності контролювати зовнішній простір, вмінні чинити тиск на інших або опиратись зовнішньому тиску, розумінні сили і безсилля суперника. Представникам цього типу здається, що відповідальність за світ лежить на їхніх плечах. Швидко приймають рішення (у порівнянні з іншими типами). Зазвичай вони впевнені в собі, орієнтовані на дію, здатні керувати великою групою людей, мають сильні пробивні якості, люблять захищати слабих та непробивних людей, якщо ті визнали їхній авторитет. Потреба: бути сильним, впливовим та незалежним. Стратегія: розширення свого впливу на нові території, людей чи об’єкти. 

Тип 2 - Інтровертна сенсорика - Просторова гармонія, розслаблення, комфорт

Інтровертна сенсорика виражається в у гармонії просторових форм, відчутті зручності, комфорті (зручний одяг, смачна їжа, добре самопочуття, здоров’я, повноцінний відпочинок, розслаблення). Вважають що все в навколишньому просторі має бути естетичним, комфортним, гармонійним та збалансованим. Потреба: бути гармонійним та миролюбним. Стратегія: створення навколо себе теплої і доброзичливої атмосфери. Представники цього типу зазвичай дуже турботливі, прагнуть максимально підлаштовуватися під потреби інших, толерантні, уникають конфліктів і дисгармонії, не демонстративні, намагаються не виділятися.

Тип 3 - Екстравертні емоції -  Володіння емоціями, емоційний вплив на інших

 Екстравертні емоції проявляються у відкритому емоційному впливі та безпосередній емоційній реакції. Представники цього типу вважають, що головна рушійна сила, яка керує людьми у всіх їхніх вчинках – це емоції. Вміють передавати настрій та керувати емоційним фоном. Потреба: Щоб їх любили навколишні. Стратегія: Бути потрібним навколишнім. Добре відчувають потреби навколишніх і прагнуть допомагати. Вони вміють вибудовувати соціальні структури для покращення життя та здоров’я, для допомоги потребуючим, для виховання дітей. Вважають, що їм самим нічого не потрібно від навколишніх.

Тип 4 -  Інтровертні емоції - Відносини між людьми, мораль, етика, традиції 

Інтровертні емоції  виражаються у  відносинах між людьми, питаннях моралі, поваги до традицій і їх дотримання, почутті обов'язку. Потреба: Вдосконалення себе і світу. Стратегія: Дотримуватися своїх моральних принципів, бути прикладом для інших. Для представників цього типу важливою умовою нормального життя є гармонія людських відносин, дотримання норм етики і моралі та бережливе ставлення до традицій. Вони зазвичай пунктуальні, працьовиті, надійні, вміють етично поводитися у різних ситуаціях.

Тип 5 - Екстравертне мислення  -  Ділова практичність, вигода, технологія 

Екстравертне мислення виражається у діловій практичній вигоді, ефективності, доцільності та технологіях. Для представників цього типу головне – опиратись у своїх діях на фактичну реальність. Намагаються добре виглядати і справляти гарне враження на навколишніх як зовнішністю, так і своєю компетентністю. Для них дуже важливим є статус та імідж. Потреба: Бути соціально успішним і визнаним навколишніми. Стратегія: Ставити соціально значимі цілі і успішно їх досягати.

Тип 6 - Інтровертне мислення - Структура, аналіз, причинно-наслідкові зв'язки 

Інтровертне мислення проявляється в тяжінні до умоглядної (абстрактної) структури, системи, наукових теорій. Представники цього типу вважають, що в основі всіх подій лежать певні закономірності і що життя повинне підпорядковуватись певній системі. Намагаються відсторонюватися від людей, щоб не втрачати частину своїх накопичених ресурсів (матеріальних, енергії, часу). Потреба: Уникання поглинання іншими. Стратегія: Стати експертом у своїй справі, щоб почуватися безпечно. 

Тип 7 -  Екстравертна інтуїція  - Потенційні можливості, новизна, багатоваріантність 

 Екстравертна інтуїція виражається у здатності оцінити внутрішній зміст, потенційні можливості об’єктів. Для представників цього типу найбільш цікавим і захоплюючим є бачення потенційних можливостей і перспективних напрямків розвитку. Люблять займатися кількома справами одночасно. Потреба: Бути сповненим ентузіазму, веселим, активним. Стратегія: Постійний пошук нових вражень, людей та ідей.

Тип 8 - Інтровертна інтуїція - Передбачення розвитку подій, уява, фантазія 

 Інтровертна інтуїція виражається у передчутті, прогнозі розвитку подій, поетичній фантазії, містицизмі. Представники цього типу сприймають світ як нескінченний, текучий і різноманітний, стан якого безперервно змінюється. Вільно розпоряджаються як своїм, так і чужим часом. У них сильно розвинута уява, за допомогою якої можна проникнути у минуле та майбутнє. Із-за надмірного перебування в уявному світі реальність може здаватися їм нудною, буденною, загрозливою, а це призводить до відчуття меланхолії та депресії. Потреба: Мати підтримку сильного. Стратегія: Пошук підтримки сильної людини (групи людей чи організації) для самовираження.

Важливо зазначити, що кожна людина має всі вісім психічних функцій, тільки одна з них розвинена більше ніж інші, що і визначає психологічний тип людини.

Детальніші ОПИСИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ типів дивіться тут >>>

Психотипи країн

Кожна країна має свій психологічний тип, який називається інтегральний психотип країни і виражається в її менталітеті, традиціях та культурі. Історично склалося, що психологічні типи людей розподіляються нерівномірно. У кожній країні, і навіть в кожному місті чи в селі якісь типи людей переважають, а інших типів майже нема. Зазвичай в північних країнах з холодним кліматом переважають мисленеві (логічні) типи людей, а в країнах з теплим кліматом переважають емоційні типи.

Кожен психотип тяжіє або до демократичного соціального укладу або до ієрархічного, до збереження традицій або до змін та інновацій, до логічного вирішення проблем або до емоційного вирішення проблем, до слідування правилам або до нехтування правилами, до ділової активності або до розслаблення та розваг.  Саме за цими параметрами визначається інтегральний психотип країни. Більше інформації про психотипи різних країн тут >>> 

Рівні психологічної зрілості

Кожну психічну функцію можна сприймати як дар або талант, яким користується людина. Прояв психічної функції залежить від рівня психологічної зрілості людини. При високому рівні психологічної зрілості людина використовує свою сильну функцію (сильну сторону) на благо собі та навколишнім, така людина є гармонійною та ефективною. Проте неправильне використання функції  (сильної сторони) призводить до психічних страждань або внутрішніх конфліктів: почуття вини, осуд, гнів, агресія, почуття неповноцінності, жаління себе, заздрість, різні страхи. З кожною психічною функцією пов’язаний механізм виникнення певного психічного страждання або внутрішнього конфлікту. 

Наприклад, функція екстравертна сенсорика  є даром (талантом), який наділяє людину сильною волею, впевненістю в собі, безстрашністю та незалежністю, здатністю керувати великою групою людей та забезпечувати досягнення цією групою цілей. При низькому рівні психологічної зрілості людина неправильно користується цією функцією, що призводить до проявів хтивості, пожадливості, агресії, мстливості, морального та фізичного садизму, тиранії.

Функція інтровертна сенсорика  є даром (талантом), який наділяє людину почуттям гармонії, вмінням створювати затишок і комфорт, задовольняти тілесні потреби, вмінням створювати доброзичливу атмосферу навколо себе, заспокоюючи інших та урівноважуючи конфлікти, скромністю, терплячістю, толерантністю. При низькому рівні психологічної зрілості людина неправильно користується цією функцією, що призводить до уникання конфліктів, надмірного догоджання навколишнім, пасивного спротиву, схильності до злиття з партнером, самозабуття, ліні та гедонізму (пошук насолоди від смачної їжі, комфорту та ін. сенсорних відчуттів).

Враховуючи те, що в будь-якої людини наявні всі психічні функції, то будь-яка функція в людини може бути зрілою чи незрілою.

Цікаво, що ефективність людини в цілому залежить від ефективності її найменш зрілої функції. Тому для підвищення ефективності потрібно починати працювати над своїми найменш зрілими функціями, і лише потім приступати до головної функції.

Знаючи психологічний тип людини, можна легко передбачити, які функції будуть у неї найменш зрілі. Зазвичай це три функції: так звана "больова" функція та протилежна до неї функція, а також функція протилежна до головної. (Протилежні функції: ---та -). Наприклад, для типу ЛСІ  "больовою" функцією є екстравертна інтуїція , протилежною до неї є інтровертна сенсорика , а протилежною до головної є .

Знаючи, з якою функцією пов'язаний її внутрішній конфлікт, людина може зрозуміти  причину і механізм виникнення цього конфлікту, що допоможе працювати над собою, в результаті чого незріла функція стане зрілішою, почне проявлятися гармонійніше, а людина стане щасливішою, енергійнішою та успішнішою.

Більше інформації про гармонійні та дизгармонійні прояви функцій та внутрішні конфлікти пов'язані з функцією тут >>>

 

Сторінка перебуває у стадії наповнення. Матеріали будуть поступово додаватися.