7 Rays Radio

  Palancar - Perspectives

ВИЯВИ БОЖЕСТВЕННОЇ ВОЛІ

 Езотерична Астрологія,  ст. 371-372, 581-619, 623-626.

Учнівство в Нову Епоху,  т.1., ст. 719-721.

Учнівство в Нову Епоху,  т.2., ст. 268-272, 286-288, 309.

 Вияв Божественної Волі Христом. Перешкоди для прояву Волі Бога через людство. Різні аспекти Волі. Прояв Волі через Зодіак і планети. Три головні прояви волі. Вольові аспекти семи Променів. Ключові ноти вольового аспекту семи Променів для людства. Фундаментальні ідеї вольового вияву Променів через зодіакальні і планетарні зв’язки. Три аспекти Божественної Волі, що проявляються через другий промінь: воля ініціювати, воля реалізовувати, воля перемагати смерть. Учень і воля-до любові та воля-до-вогню. Відмінність між доброю волею і волею-до-добра. Воля як вияв Закону Жертви.

 У цей час, коли в світ починає виливатися сила Шамбали, людина шукає іншу інтерпретацію Божої волі, яка не вимагала б, як було досі, сліпої покірності і неухильного прийняття незбагненного диктату всемогутнього Провидіння. Вона шукає того розуміння, яке породило б свідому співпрацю з Планом і просвітлене злиття індивідуальної волі з великою божественною волею на благо цілого. У всьому світі ведеться підготовка до прийняття такої позиції; вона ведеться просто і ненав’язливо, за допомогою поступового дозрівання волі-до-добра і вимоги, що повсюдно виражається,  щоб умови життя людини стали більш світлими, більш виразно орієнтованими на благо цілого і були більш явно підлеглі внутрішньому божественному пориву до краси, синтезу і вільного вираження прихованої таємниці в серці всіх форм. Цей процес здійснюється також за допомогою постійних зусиль осягнути і правильно інтерпретувати План для людства, в міру того як його загальні контури стають все більш очевидними для інтелекту людей, який розвивається.

Все це вказує на зростаючу здатність людини відгукуватися на енергії Шамбали і на пробудження вольового аспекту людської природи. З урахуванням сучасної точки еволюції людини це повинно мати як позитивні, так і негативні наслідки, і, природно, пояснює багато що з того, що сьогодні відбувається в світі. Трепетний відгук людства (в особі найбільш проінформованих і сприйнятливих людей в кожній країні) на ці впливи і відповідну магнетичну взаємодію між великим центром в Шамбалі і людським центром постійно зростають, що неминуче спричиняє за собою певні важливі зміни, і цей факт реєструється і відзначається Ієрархією. Це хороший аргумент на користь майбутнього, незважаючи на тимчасове зловживання силами.

 

Для людства виявилося дуже важким осягнути значення Любові. Отже, проблеми з розумінням Волі будуть, природно, ще більшими. Для величезної більшості людей істинна любов залишається тільки теорією. Любов (як ми її звичайно розуміємо) представляється як доброта, але це доброта до формального аспекту життя, до особистостей навколишніх нас людей, як бажання виконати свої зобов’язання і ніяким чином не перешкоджати діяльності і відносинам, що сприяють добробуту своїх побратимів. Вона проявляється в прагненні покінчити зі зловживаннями і забезпечити більш сприятливі матеріальні умови в світі. Вона проявляється як материнська любов і дружні почуття, але поки дуже рідка як любов між групами і народами. Вона являє собою тему християнського вчення, подібно тому як божественно виражена Воля стане темою майбутньої світової релігії. Любов була тим імпульсом, який ініціював значну частину корисної роботи в сфері філантропії і людського добробуту. Проте, любов фактично ніколи і ніким не була виражена – ніким, за винятком Христа.

Ви можете спитати, чому в такому випадку я підкреслюю найвищий божественний аспект, вольовий аспект? Чому б не почекати, поки ми не дізнаємося більше про любов і про те, як виражати її в нашому оточенні? Тому що Воля в своєму істинному вираженні потрібна сьогодні і як просувна сила, і як очищаючий, прояснюючий агент.

Перше зафіксоване висловлення Христа було звернене до Його матері (символу субстанційного аспекту божественності): „Чи ви не знали, що Мені повинне бути в тому, що належить Отцеві Моєму?” Те, що належить Отцю, діло Отця, віднесене Ним до першого божественного аспекту, аспекту Монади, або Отця, полягало у виконанні наміру, волі і мети Бога. Його друге відоме висловлювання було зроблене під час Хрещення в Йордані. Він сказав тоді Іоанну Хрестителю: „Залиш тепер; бо так належить нам виконати всяку правду”. Тут, під час свого другого посвячення, що символізує перемогу над бажанням, Він переходить в область виконання і здійснення запланованої праведної діяльності. Він замінює Своє власне особисте бажання (найвищого порядку внаслідок Його високої точки еволюції) божественною Волею. Ближче до завершення свого життя, під час Гетсиманського досвіду, Він вигукує: „Отче, не Моя воля, але Твоя нехай буде”. Навіть тоді і навіть Йому повне вираження волі здавалося майже неможливим. Він все ще усвідомлював про внутрішню подвійність свого становища і про відмінність Своєї волі від волі Бога. У цих трьох висловлюваннях Він демонструє Своє розпізнавання трьох проявлених аспектів шамбалічного життя,  якості і енергій:

 1. Волі, що визначає аспект життя.
 2. Волі, що реалізує встановлення правильних людських відносин.
 3. Волі, що остаточно перемагає смерть.

Ці три аспекти пов’язані з трьома божественними виразами духа, душі і тіла; життя, свідомості і форми; життя, якості і явища. Ця стадія вираження життя Христа ніколи не досліджувалася належно, хоч навіть слабе її розуміння допомогло б людству вигнати зло (індивідуальне, групове і планетарне) туди, звідки воно прийшло, і звільнитися від терору, що кидає виклик Богу і людині.

Таким чином, шамбалічна енергія пов’язана з життєвістю людства (що проявляється через свідомість і форму). Нам немає необхідності розглядати її зв’язки з іншою частиною проявленого світу. Вона стосується встановлення правильних людських відносин і є тією умовою буття, яка зрештою відкине владу смерті. Тому вона спонукає, але не примушує. Це усвідомлена мета, а не вираження бажання. Бажання діє з матеріальних форм і через них, сходячи вгору. Воля діє, сходячи вниз, в форму, спонукаючи форму до свідомого підкорення божественній меті. Бажання діє як заклик, а воля як відгук. Масове і сфокусоване бажання може закликати волю. Воля, відгукуючись, поглинає бажання і стає іманентною рушійною силою, що стабілізує, що проясняє і, крім іншого, що руйнує. Вона являє собою щось набагато більше, ніж сказано вище, але це все, що людина може уловити на даний момент і для чого вона має в своєму розпорядженні інструмент збагнення. Воля, пробуджена закликом, повинна бути сфокусована в світлі душі і присвячена задачам світла і встановлення правильних людських відносин, які повинні бути використані (в любові) для усунення того, що перешкоджає вільній течії людського життя і несе людству смерть (духовну або реальну). Ця Воля повинна бути покликана і тоді станеться відгук.

Я не маю тут на увазі використання того або іншого з двох Великих Закликів, а також недавно переданої третьої форми Заклику. Я говорю про сфокусовану свідомість людей доброї волі, чиє життя визначається волею до досягнення цілей Бога через любов і хто безкорисливо прагне осягнути ці цілі і не жахається смерті.

Є дві великих перешкоди для вільного вираження істинної природи шамбалічної сили. Одна з них – чутливість нижчої природи до впливу цієї сили і подальше проституювання цієї сили для досягнення егоїстичних цілей, як це сталося у разі чутливого, негативного німецького народу і використання шамбалічної сили державами Осі для досягнення матеріалістичних цілей. Друга перешкода – блокуюча, перешкоджаюча, безладна, але масова опозиція благонастроєних людей, які невизначено і красиво просторікують про любов, але відмовляються розглядати техніки волі Бога в дії. Вони вважають, що воля – це щось, до чого вони особисто не мають ніякого відношення. Вони відмовляються визнати, що Бог творить Свою волю через людей точно так само, як Він вічно прагне виразити через них Свою любов. Вони не вірять, що ця воля може виражатися як знищення зла з усіма матеріальними наслідками цього зла. Вони не здатні повірити, що Бог Любові може використати перший божественний аспект, щоб зруйнувати форми, перешкоджаючі вільній дії божественного духа. Вони вважають, що воля не повинна робити замах на їх інтерпретацію любові. З точки зору індивідуального впливу такі люди не мають ніякого значення, однак їх масова негативність була величезною перешкодою для закінчення війни, точно так як масова негативність німецького народу і його нездатність зробити правильні дії, коли стали відомі цілі Гітлера, зробили можливим величезний     приплив древнього сфокусованого зла, що привело людство до нинішньої катастрофи. Такі люди подібні жорну на шиї людства. Вони паралізують істинне зусилля, бурмотячи: «Давайте любити Бога і один одного», але нічого не роблять, крім повторення молитов і банальностей, в той час як людство гине.

Ви легко зрозумієте, що відгук енергії волі і її вплив на непідготовлену, егоїстично орієнтовану особистість, можуть мати катастрофічні наслідки. Такий вплив просто буде сприяти фокусуванню і зміцненню нижчої егоїстичної волі, або свавілля, як ми називаємо цілеспрямоване усвідомлюване бажання. Це може породити таку рушійну силу, спрямовану на досягнення корисливих цілей, що особистість стане злим чудовиськом. У історії людської раси одна або дві просунуті особистості вчинили саме так з катастрофічними наслідками для себе і людей свого часу. Однією такою фігурою в старовині був Нерон; більш сучасний приклад – Гітлер. Останнього зробила найнебезпечнішим ворогом людства та обставина, що за минулі два тисячоліття людство просунулося до такої точки еволюції, що воно змогло відгукуватися на певні аспекти сили Першого Променя. В результаті Гітлер знайшов спільників і підсобників, які посилили його сприйнятливість власною сприйнятливістю, так що ціла група стала чуйним агентом руйнівної енергії, що виражається в своєму нижчому аспекті. Це дало їм можливість безжалісно, могутньо, егоїстично, жорстоко і успішно знищувати всіх, хто намагався перешкодити здійсненню їх планів і бажань.

Є тільки один шлях подолання сфокусованої злої волі з її здатністю відгукуватися на шамбалічну силу: протиставити їй таку ж сфокусовану духовну волю сприйнятливих людей доброї волі, які здатні підготувати себе для сприйняття цього типу нової енергії, що приходить і навчитися способу закликати її і відгукуватися на неї.

Таким чином при обговоренні термінів «добра воля» і «воля-до-добра» вибір цих слів був не випадковий. Мається на увазі не просто доброта і благі наміри, а сфокусована волю-до-добра, яка може і повинна викликати шамбалічну енергію і використати її, щоб зупинити сили зла.

Для одних ця нова ідея означає мало або нічого, у інших же можуть з’явитися слабі проблиски нового підходу до розуміння Бога і служіння, який, може і повинен переробити, перебудувати і відновити світ. Варто підкреслити, що контакт з аспектом волі досяжний тільки з ментального плану. Тому тільки ті, хто працює з розумом і через нього, можуть почати сприймати цю енергію. Ті, хто прагне викликати силу Шамбали, впритул підходить до енергії вогню. Вогонь – це символ і якість ментального плану. Вогонь – це аспект божественної природи. Він був видатним аспектом війни. Вогонь викликається фізичними засобами і за допомогою мінерального царства, що стало великою небезпекою і вибраним засобом руйнування в другій світовій війні. Так виконується древнє пророцтво про те, що спроба знищити арійську расу буде зроблена за допомогою вогню, подібно тому як древня Атлантида була знищена водою. Проте, вогненна добра воля і свідоме сфокусоване використання шамбалічної сили здатні протиставити вогонь вогню, і це повинно бути зроблено.

Учні повинні обдумати, як волю потрібно застосовувати і яким чином ментально поляризовані прагнучі і учні можуть ментально фокусувати цю волю і безпечно прийняти на себе відповідальність за її мудре використання. Пізніше, коли ви дізнаєтеся про неї більше, я зможу передати вам подальше знання з цього питання. Принаймні,  я хочу зробити одну практичну пропозицію. Важливо, щоб знайшлася організована група, яка візьме цю проблему як тему своєї медитації і постарається шляхом правильного розуміння виробити здібність до контакту з шамбалічною енергією і уміння її використати? Чи є можливість поступово розробити тему прозріння божественної волі, щоб весь предмет був готовий до представлення мислячій публіці? У зв’язку з цим є багато що, над чим варто подумати. Існує вияв трьох аспектів волі в представленому вище порядку; існує підготовка індивідуумів до вираження цієї енергії; існує необхідність дати зрілий розгляд відношення Ієрархії до Шамбали. Це відношення розвивається зусиллями Вчителів, що прагнуть провести божественну мету і бути розподільчими Агентами енергії волі. Необхідно постаратися хоч би частково зрозуміти природу прямого впливу першого аспекту на людську свідомість, який повністю обминає ієрархічний центр –    впливу, повністю позбавленого процесу проміжного поглинання і подальшого пониження вібрації з боку Ієрархії. Я вже згадував про цей прямий контакт; він може стати ще більш прямим і повним при наявності більшої безпеки, забезпеченої більш свідомим підходом з боку людей.

Одну з причин виникнення Другої світової війни потрібно шукати в передчасному контакті з вольовим аспектом, контакті, встановленому деякими егоїстичними розумами досить високої якості за допомогою Чорної Ложі. Щоб усунути це явище і, зрештою,  викорінити вплив темних сил на нашу планету, необхідне активне і свідоме використання шамбалічної сили Білою Ложею при підтримці з боку людей, чия воля-до-добра досить сильна, щоб уберегти їх особисто від небезпек даної роботи і від відхилення в помилковому і небезпечному напрямі. Для такої підтримки необхідний явний і планомірний контакт і взаємодія між двома центрами: Людством і Ієрархією. Коли він буде встановлений більш надійно, можна організувати свідому співпрацю, і тоді члени обох великих центрів зможуть «стояти спільно з інтенсивним наміром». На ментальному плані цей інтенсивний намір буде відповідати масовому наміру широкої громадськості, що виражається силою заклику, звучного на їх вустах і в їх серцях. Цей заклик повинен бути посилений сфокусованою волею мислителів і інтуїтивних працівників світу, які використовують свій розум і мозок для ствердження правди.

Саме внаслідок включення вольового аспекту я зробив нашим останнім пунктом розгляду семи Променів дослідження Променів, Сузір’їв і Планет так, як вони представлені в Таблиці I. Наведена в ній відповідність торкається першого аспекту волі.

Сім зірок Великої Ведмедиці є  джерелами, що породжують сім Променів нашої Сонячної системи. Сім Ріши Великої Ведмедиці виражають себе через сім Планетарних Логосів, Своїх Представників, будучи їх Прототипами. Ці сім Планетарних Духів проявляються через сім священних планет.

Кожний з семи Променів, що приходять від Великої Ведмедиці, передається в нашу Сонячну систему через три зодіакальних сузір’я і їх планетарні управителі. Таблиця I пояснить це твердження, однак потрібно враховувати, що приведені в ній співвідношення справедливі тільки в період нинішнього обороту великого зодіакального колеса тривалістю 25 000 років.

Різні аспекти Волі

Тепер перед нами стоїть нелегка задача розгляду аспекту божественного вияву, який поки так мало виражений на фізичному плані, що у нас немає точного слова для його позначення, а слова, котрі є, вводять в помилку. Проте певні поняття, зв’язки і аналогії послужать підґрунтям для майбутнього вчення, яке буде видане біля 2025 року. Так приходять всі одкровення. Дається думка, описується символ, зображається ідея. Потім, коли люди починають над нею роздумувати, а інтуїтивні працівники світу підхоплюють її, ідея стає початковою думкою, зерном, з якого зрештою визріває плід – уявлення і розкриття прозріння, що веде людську расу ближче до мети.

Ми розглядаємо вираження шамбалічної сили в категоріях Волі, тобто божественної мети, що латентно перебуває в думці Бога від початку часів і зорі витвору. У думці Бога ця ідея бачиться суцільною і завершеною. У вияві вона має характер поступово еволюційної і активності, що демонструється. 

Таблиця I.  Промені і трикутники сузір’їв

 

ПРОМЕНІ

 

СУЗІР’Я

ПЛАНЕТИ

Ортодоксальні

Езотеричні

I.   Волі і

Овен

Марс

Меркурій

Могутності

Лев

Сонце

Сонце

 

Козеріг

Сатурн

Сатурн

II.  Любові -

Близнята

Меркурій

Венера

Мудрості

Діва

Меркурій

Місяць

 

Риби

Юпітер

Плутон

III. Активного

Рак

Місяць

Нептун

Інтелекту

Терези

Венера

Уран

 

Козеріг

Сатурн

Сатурн

IV. Гармонії

Тілець

Венера

Вулкан

через

Скорпіон

Марс

Марс

Конфлікт

Стрілець

Юпітер

Земля

V. Конкретного

Лев

Сонце

Сонце

Знання

Стрілець

Юпітер

Земля

 

Водолій

Уран

Юпітер

VI. Ідеалізму,

Діва

Меркурій

Місяць

Відданості

Стрілець

Юпітер

Земля

 

Риби

Юпітер

Плутон

VII. Церемо­-

Овен

Марс

Меркурій

ніального

Рак

Місяць

Нептун

Порядку

Козеріг

Сатурн

Сатурн

Ми частково обізнані про інтелектуальний аспект Бога, який розкривається в живій активності субстанції. Ми поступово дізнаємося про любов цього Великого Мислителя, і її прозріння досягло тієї стадії, коли розум людини може зіставити свій спосіб життєвої активності з побаченою і пережитою любов’ю Божества, вираженою поки що прагненням до правильних людських відносин і правильним поводженням з тим, що до людського не відноситься. Людству нічого не відомо про волю і мету Бога, оскільки і індивідуальна воля, і колективна людська воля, які могли б служити її інтерпретатором, виразником, а також способом контакту з нею, служать егоїзму і сліпі до більш високих рівнів божественного вираження. Так звана покірність людства волі Бога заснована на житті його бажань, його негативності і на видіннях святих. Ключовою нотою останніх було слухняність, і вища точка їх духовного контакту була забарвлена подвійністю і зумовлена способами людської інтерпретації.

Згідно з окультним методом, потрібно починати із загального і цілого; індивідуальне і часткове відкриється згодом,  але у відношенні до цілого. Дослідження семи Променів і пов’язаних з ними сузір’їв і планет – їх передаючих агентів   повинно дозволити скласти загальне уявлення про проходження енергії Шамбали як про мету, що проявляється на фізичному плані.

Є три головні вираження волі. Існує воля, як фактор, що визначає аспект життя. С Цей фактор стосується не подій та випадків, а природи проявленого життя в любому циклі – в зв’язку з людством – через кожну расу і націю. Він також стосується загальних головних напрямків, котрі в кожний конкретний період задають темп еволюції на планеті і фундаментально торкаються сили і натиску життя, що проявляється через створювані ним зовнішні умови, котрі характеризуються і виражаються в категоріях життя, якості і явища. В цій тріаді категорій слово “життя” стосується розуміння його людством, а більш загальне використання мною тут цього терміну відноситься того життя, котре Є.П. Блаватська описує як синтез духа, душі і тіла. По суті, це та четверта реальність, котра стоїть за всім проявом, всіма об’єктами, і всім виразом божественності, на що натякають слова Бхагавад гіти: “Наситивши Всесвіт частиною себе, я залишаюсь незмінним”. 

      Далі слідує воля, що реалізовує виконання. Це основа всіх зв’язків і процесів взаємодії в нашій Сонячній системі і (в зв’язку з людством) на нашій планеті. Це первинний чинник неминучості божественного здійснення. Це причина становлення всіх форм божественного наміру на всіх планах. Це те, що лежить в основі самої свідомості. Я не знаю, як інакше висловити це;  всі терміни проявляються абсолютно неадекватними. Радість досягнення, що відчувається людиною, що знайшла істинне бажання свого серця, містить невизначене, слабе, смутне відображення цієї волі-реалізації. Їй передували тривалий еволюційний процес і довгий досвід життєвої активності волі Бога як Життя. У результаті концентроване вольове зусилля і незмінна цілеспрямованість викликали щось більше, ніж просто бажання і воля-до-активності. Усвідомлене досягнення є з самого початку, оскільки воно є божественна воля-до-завершення, що передує творчому зусиллю. Це синтез витвору, або наполегливе зусилля, прихильність баченню і довершена жертовність, і все це в категоріях божественного перевіреного експерименту, якщо можна так сформулювати цю ідею. Тому пам’ятайте, що нитка завершеного синтезу проходить через весь досвід божественної волі. Це щось більше, ніж зчеплення, або згуртування, у часі і просторі; це більше, ніж принцип відокремленості, про який говорила Е.П.Блаватська, або накладене на себе обмеження. Це кінець, видимий з самого початку; це альфа і омега, що виробляють завершене ціле і викликають довершене виконання Божественної Волі.

Нарешті, це воля, котра перемагає смерть. Не треба інтерпретувати смерть як ту, що впливає тільки на формальну природу вияву. За всім, що ми усвідомлюємо як смерть, звучить ключова нота синтезу і тріумфу, усвідомленого і повного. Ця воля – принцип перемоги, вищої мети повністю розквітлого життя; це остаточний єдиний успіх, або загальне співпадіння з давно побаченою метою духу-матерії, життя-форми, сполучене з тим, що є мрією і метою для вищих присвячених Ієрархії, – таємним одкровенням самої Шамбали. Більшого сказати неможливо. Якщо Сам Христос прагне до цього знання, то ми тут можемо тільки гадати.

У цих трохи словах я старався передати ідею об’ємної суб’єктивної реалізації. Те, на що я натякаю, в реальності є метою «того нескінченного Шляху, лише дверми до якого є Нірвана» – Шляху до вищої еволюції, до якої еволюційний процес готує людство. Я говорю про те, що є метою будь-якого ієрархічного спрямування. Людство настільки зайняте позицією і зусиллями Ієрархії відносно добробуту людства і керівництва ним, що воно, природно, випускає з уваги мету зусиль Вчителів Мудрості, яка, власне кажучи, людства не торкається. Таким чином, картина божественного Плану, що так часто підкреслюється в окультній літературі і окультними наставниками, буде спотворена, якщо не усвідомити, що, подібно до того, як людство прагне до Ієрархії, сама Ієрархія спрямована до Шамбали. «Древній Коментар» свідчить:

«Той, хто бачить в темному світлі Шамбали, проникає до того, що лежить за межами нашої малої сфери, до того, що можна сприйняти за священним трикутником (Венера, Меркурій, Земля. – А.А.Б.). Там знаходиться точка сяючого вогню, котрий зблискує в оці (Тілець), палає на гірській вершині (Козеріг) і не гаситься водою (Водолій). Такі троє святіших». Мені б хотілося, щоб в ході розгляду семи Променів, представлених в Таблиці I, ви пам’ятали, що ми розглядаємо їх як вираження цієї троїстої волі. Раніш ми досить детально досліджували Промені під кутом свідомості і з точки зору того, що вони спричиняють зміну і розширення свідомості людини, націй і рас. Зараз, наскільки це можливе, ми розглянемо Промені як вираження чистої живої активності Божества, що реалізує Себе у вияві як чисте спонукання, як направлену безособову енергію, як божественний інстинкт, який згодом стає поєднанням інстинктивної сили і інтуїтивної енергії. Для тих з вас, хто володіє деякою часткою окультного сприйняття, можна указати, що це синтетичне Життя, будучи космічним, приходить з космічних, а не системних, планів. Звідси складність його розуміння.

Визначальна воля є синтезом життя космічного фізичного плану, сьома підпланами якого є наші сім планів. Тому, поки людська свідомість не стане набагато ширшою, людина не зможе зрозуміти цієї синтетичної реалізації.

Воля, що реалізовує виконання, – це божественне спонукання (термін «імпульс» тут не підходить), що приходить з космічного астрального плану.

Воля, що перемагає смерть, надходить з космічного ментального плану.

З цих трьох космічних планів (що охоплюють священні особистості Логосів – і сонячного, і планетарного) приходять об’єднані енергії трьох сузір’їв, управляючих Сонячною системою і насичуючих її енергією: Великої Ведмедиці, Плеяд і Сиріуса. Ці сузір’я діють через сім Променів, котрі, в свою чергу, виражають себе через дванадцять сузір’їв, що утворюють велике зодіакальне колесо. Владики, або управляючі Могутності, цих дванадцяти джерел світла і життя «понижають» потужність трьох головних енергій для того щоб наш Логос міг їх ввібрати; вони «відключають» ті аспекти цих трьох Енергій, котрі не підходять для нашого системного життя на даній стадії еволюції, аналогічно тому як Ієрархія нашої малої планети відключає або понижає енергії Шамбали. Три основні енергії таємничим чином виражають себе через сім Променів, подібно до того як всі троїстості підрозділяються на семеричності, зберігаючи тим не менше свою тотожність. Ці сім енергій, що виходять з трьох головних і передаються через дванадцять зодіакальних сузір’їв, втілені в семи священних планетах. На Землі вони представлені сімома Духами перед престолом Бога (символ синтезу). Ця гігантська взаємодія втілена в єдиному великому процесі Передачі, Прийому, Вбирання, Зв’язку і Життєвої Активності. Методом є Заклик і Відгук. В цих двох реченнях міститься один з найважливіших ключів до всього еволюційного процесу, ключ до таємниці часу і простору, а також розв’язок всіх проблем. Однак найважливіший фактор полягає в тому, що все суще є виразом сфокусованої Волі.

Мені б хотілося, щоб ви, розглядаючи даний процес, вивчили Таблицю, оскільки в ній в символічній формі представлене те, що я прагну передати. Хочу підкреслити, що аспект волі, що втілюється в Променях і що передається через сузір’я, проявляється руйнівно через ортодоксальну планету і творчо, коли він сконцентрований через езотеричну планету. У цьому твердженні знаходиться прихована дороговказна нитка до значення смерті і безсмертя. Середній астролог не зможе перевірити його, тому що необхідні для спостереження цикли дуже тривалі; проте,  він може інтуїтивно уловити достовірність мого твердження. Чи можу я знову нагадати вам, що теперішня наша тема – це божественний план, мета і воля, а не еволюція свідомості, або другого аспекту божественності. Це тема духа, а не душі. Ми робимо спроби хоч якось описати життя Отця, волю Монади і мету Духа. У всіх трьох аспектах волі визріває насіння наступної, третьої Сонячної системи і повного розвитку Особистісного Вияву Логоса. Тому нам необхідно сформулювати інтерпретацію семи Променів в термінах волі, а не любові або свідомості. Саме це ми і спробуємо зараз зробити.

1 ПРОМІНЬ. – Енергія Волі або Могутності. Цей Промінь яскравим чином зв’язаний з тим аспектом волі, який перемагає смерть. Тим не менше, це Промінь Руйнівник. Хочу нагадати вам в зв’язку з цим наступне: людська установка, що смерть – руйнівник, представляє собою обмежену і помилкову точку зору. Перший Промінь знищує смерть, тому що в реальності її не існує; це уявлення – частина Великої Ілюзії, обмеження людської свідомості, зв’язаної в основному з мозком, а не з серцем, яким би дивним це вам не здавалось. Воістину це «вигадка уяви». Подумайте над цим. Усунення смерті і руйнація форми є проявом Першого Променя, так як насправді він приносить смерть заперечення і знаменує початок істинної активності. Цю енергію можна назвати «божественним спонуканням»; це те життя в сімені, котре послідовно руйнує всі форми, щоб стало можливим повне дозрівання плоду. Такий ключ до 1-го Променя. Це Воля, котра Ініціює. Для людства нашого часу її найвищою реалізацією є посвячення.

2 ПРОМІНЬ. – Енергія Любові-Мудрості. Ця базова енергія являє собою волю до єднання, синтезу, до досягнення згоди і взаємного притягання, а також до встановлення взаємовідносин, але взаємовідносин, тих, що абсолютно не стосуються – це важливо –    усвідомлення зв’язку або єдності. Це факт наявності єдності, яка бачиться як така, що існує з самого початку і перебуває вічно в Думці Бога, воля Якого охоплює минуле, теперішнє і майбутнє, а розум Якого не мислить в категоріях еволюції або послідовного процесу, оскільки сам процес спочатку властивий насінню, і еволюційна рушійна сила неминуче супроводить життя у вияві. Це Воля до Єднання. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є містичне бачення.

3 ПРОМІНЬ. – Енергія Активного Інтелекту. Це воля зумовленої мети. Діючі через її посередництво чинники – це, по-перше, силове просування уперед розпізнаного плану, коли мета інтелектуально збагнена, і, по-друге, активне спонукання, яке інтелектуально просуває процес інтенсивністю власного руху. Я ще раз нагадую вам, що мова йде не про людську свідомість, а про сукупну дію, яка підпорядковує матерію і адаптує її до фундаментальної ідеї, що знаходиться в думці Бога. Поки жодна людська істота не здатна осягнути цю ідею. Ніхто не знає, яка воля Бога і природа Його інтелектуальної мети. Це Воля до Еволюції. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є навчання, або послідовний розвиток за допомогою накопичення досвіду.

4 ПРОМІНЬ. – Енергія Гармонії через Конфлікт. Фундаментально, це воля до руйнування обмежень. Це не те ж саме, що воля до усунення заперечення, як у випадку 1-го Променя, а її родинний аспект. Я не маю на увазі аспект свідомості, який розпізнає цю боротьбу і розширяється в її процесі. Я маю на увазі енергію, притаманну всім формам і особливо сильну в людстві (оскільки людина самосвідома), котра обов’язково призводить до боротьби між життям і тим, що воно вибрало в якості обмеження. В кінцевому результаті ця боротьба призводить до руйнації обмеження, коли досягається точка гармонії, або єдності. Езотерично можна сказати, що в той момент, коли форма (обмеження) і життя зрівноважують одне одного, негайно виникає розрив, через який проникає новий вияв волі. Христос повинен був померти, оскільки він досяг гармонії з волею Бога, і тоді «завіса в Храмі розірвалась надвоє, зверху донизу». Значення цього нового притоку Волі буде проявлятися тільки тепер; сцена знову готова до оновленої активності життєвого принципу. У відношенні людства «насінини смерті» проявляються через цей Промінь, і Безпощадний Жнець, Смерть, – всього лише один із аспектів цієї волі, який обумовлений Четвертим Променем і надходить з четвертого плану. Смерть – це дія інтуїції, що передається через душу до особистості індивідуальною волею у відповідності з волею божественною. Це Воля до Гармонізації. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є інтуїція, що проявляється через групову активність. Смерть завжди звільняє людину для групи.

5 ПРОМІНЬ. – Енергія Конкретної Науки, або Знання. Щоб зрозуміти це вираження божественної волі, учень повинен пам’ятати окультний афоризм про те, що «матерія є дух в його нижчій точці вияву, а дух є матерія в її вищій точці». У принципі, саме ця воля викликає осадження, або конкретизацію, і в той же час саме вона утворить точку, в якій дух і матерія збалансовані і рівноправні. У цьому причина того, що людська досконалість свідомо досягається на п’ятому, ментальному, плані за допомогою П’ятого Променя; на цьому ж плані відбувається звільнення при п’ятому посвяченні. Це воля, яка внутрішньо властива субстанції і активізує всі атоми, з яких складаються всі форми. Незважаючи на те, що вона тісно пов’язана з першою Сонячною системою, саме вона звільняє членів роду людського, які мають утворити ядро, навколо якого буде утворена третя Сонячна система. Енергія цього Променя – інтелект; це насіння свідомості, але не тої свідомості, яку ми знаємо. Це життя і воля діяти інтелектуально, які внутрішньо властиві матерії; це дещо живе є продуктом першої Сонячної системи, і для нього у нас немає найменування. Такий один з головних атрибутів Бога-Отця і людської Монади. Це Воля до Дії. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є звільнення – через смерть або посвячення.

6 ПРОМІНЬ. – Енергія Відданості, або Ідеалізму. Це воля, що втілює божественну ідею і забезпечує мотивуючу могутність для здійснення всього того, що може бути метою творіння. Яка ця мета, ми поки не маємо ні найменшого уявлення. Ідеал для людства відноситься до аспекту свідомості. Ідея відноситься до вольового аспекту. Цей Промінь втілює могутність, яка зараз домінує. Він виражає божественне бажання і є базовою енергією, що еманує з космічного астрального плану. Він приховує містерію відносин між волею і бажанням. Бажання пов’язане з свідомістю, а воля – ні. Але зараз ми розглядаємо не свідомість, а ту безособову силу, яка проходить через всі сім планів нашої Сонячної системи і робить ідею Бога фактом, що здійснився у Вічному Зараз. Це основоположне ствердження окультного факту, що стосується енергії, котра виражається через людство унікальним і особливим чином. Хочу нагадати вам твердження, що міститься в «Таємній Доктрині»: «Ідея – це безтілесна Суть, яка не має власного матеріального існування, але додає контури і форму безформній матерії і стає причиною вияву». Це твердження повертає нас безпосередньо до Бога-Отця, до Монади, до Єдиного. Отже, воно стосується Волі, а не до свідомості. Свідомість як така є розпізнаванням плану, що розгортається.  Воля є причиною, енергетизуючим Принципом, Життям, Буттям. Це Воля до Причинності. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є ідеалізм – спонукальна сила і причина людської активності.

7 ПРОМІНЬ. – Енергія Церемоніального Порядку. Це вираз волі, що пробивається у зовнішнє прояв і що втілює як периферію, так і центральну точку. Це воля до «ритуального синтезу», якщо можна так виразитися. Саме Необхідність є первинним обумовлюючим чинником божественної природи – необхідність виразити себе, необхідність виявитися впорядкованим ритмічним чином, необхідність охопити «те, що вгорі, і те, що внизу» і за допомогою цієї активності народжувати красу, порядок, довершену цілісність і правильні взаємовідносини. Це рушійна енергія, яку випромінює Буття, в міру того як Воно проявляється, приймає форму і живе. Це Воля до Вираження. Для людства нашого часу її найвищим вираженням є організація.

Ключові ноти Вольового Аспекту Семи Променів

Посвячення, Єднання, Еволюція,

Гармонізація, Дія, Причинність, Вираження.

Це ключові ноти для людства в його нинішній точці еволюційного розвитку. Впливаючи на свідомість людини в спробі викликати і пробудити аспект Волі в просунутій людині, ці сім енергій проводять до:  

Посвячення, Бачення, Навчання, Інтуїції, Звільнення, Ідеалізму, Організації.

Тепер розглянемо, як ці фундаментальні променеві енергії проявляються в планетарних і зодіакальних зв’язках людини і чому певні сузір’я і планети пов’язані з певними Променями і передають в центр, який ми називаємо людством, певні характерні впливи. Останні породжують в людстві необхідні тенденції і будять вольові установки, а, отже, приводять як до певних неминучих подій, так і до конкретних передбачених форм Буття. Продовжуючи наше вивчення Таблиці, необхідно постійно пам’ятати про деякі фундаментальні ідеї:

 1. Ми маємо справу з впливом енергій семи Променів, що виливаються з тієї або іншої з семи зірок Великої Ведмедиці в нашу Сонячну систему. Ці енергії являють собою життя-якість семи великих Існувань – прототипів планетарних Логосів семи священних планет. Ці Логоси є Їх відображеннями у часі і просторі, подібно тому як душа відображає Монаду у випадку людини.
 2. Кожен із семи Променів виражає себе через три зодіакальні сузір’я. Аналогія (але не відповідність) полягає в тому, що ці три сузір’я є для одного з цих променевих Існувань тим же, чим для людини є три аспекти: монада-душа-тіло. Але це лише аналогія. Не забувайте, що аналогія і відповідність – не одне і те ж. В першому випадку є схожість, яка не поширюється на частковості; в другому має місце практично ідентичне вираження, переважно на більш низькому рівні.
 3. Ці сім великих Існувань проявляють Себе в нашій Сонячній системі як охоронці, або представники, вольового аспекту Бога. Тому Їх вплив завжди полягає в передачі в нашу Сонячну систему і, зрештою, в наше планетарне життя, енергії Волі в її плануючому і формобудівному аспекті. Езотерична література і вчення неминуче ставили акцент на свідомості, оскільки вона виражає якість. Так і повинно бути. Однак за будь-якою якістю переховується Те, вираженням чого служить ця якість, динамічне «джерело» (якщо можна так виразитися), що є рушійною силою обох аспектів: якості як свідомості і життя як явища, або осадження волі і якості.
 4. Природу волі поки неможливо визначити, оскільки лише Монада відгукується на її вплив. Тому людина в якійсь мірі осягає природу волі тільки після третього посвячення. Все, що можна зрозуміти з цього короткого переліку, – це дію волі, в міру того як її присутність стає відчутною, а також результат її вираження, що акцентується трьома сузір’ями.
 5. Сузір’я, згруповані по троє, передають нашій планеті через Сонце сім впливів, причому зв’язки, тут вказані, відносяться тільки до нашої Землі. Їх не можна застосувати до інших планет нашої Сонячної системи, оскільки відносно кожної планети їх конфігурація буде іншою. Вона залежить від природи ефірної мережі, через яку передаються всі енергії. Ці лінії передачі можна визначити таким чином (діаграма 1).
 6. Ця ромбовидна (як в алмазу) конфігурація взаємозв’язаних енергій є прототипом ефірної сітки і представляє собою завершальний обумовлюючий вплив у відношенні до Землі. Натяк про неї міститься у згадці про «алмазну душу», прикладом якої є Будда. Природно, це глибока містерія, однак приведене співвідношення є вельми цікавим і вселяє надію.

 

Ось ілюстрація цієї загальної схеми згідно з нашою таблицею:

 1. Сім променевих енергій, що виражають божественний прототип волі в семи формах:

1 Промінь.   Воля ініціювати.

2 Промінь.   Воля об’єднувати.

3 Промінь.   Воля розвивати.

4 Промінь.   Воля гармонізувати, або співвідносити.

5 Промінь.   Воля діяти.

6 Промінь.   Воля породжувати причину.

7 Промінь.   Воля виражати.

Коли їх творча робота буде завершена повністю, з’явиться «щось інше», для чого у нас немає найменування. Це «щось» стане насінням нової Сонячної системи. Третя Сонячна система буде виражати Божественну Волю, що повільно розвивається за допомогою експерименту і завдяки досвіду Божественної Любові.

 1. Сім променевих аспектів волі, котрі є метою вищих посвячень і котрі втілюють те, що самі Вчителі прагнуть зрозуміти, являють собою те, що розцвітає в Монадах, коли душі досягають довершеного вираження за допомогою людства. Вираження Променів відносно людства при цьому наступне:

1 Промінь – Спонукає до посвячення і приводить до нього.

2 Промінь – Є причиною бачення або здатності бачити.

3 Промінь – Розвиває чуттєве сприйняття в знання, знання в мудрість, а мудрість у всезнання.

4 Промінь – Є просвітленою волею – основою буддхі, або інтуїції.

5 Промінь – Є космічним першоджерелом звільнення. Це – аспект руйнування.

6 Промінь – Є причиною здатності вибудовувати мислеформи. Ця здатність пов’язана з творчим спонуканням.

7 Промінь – Представляє те, що можна назвати принципом порядку.

 1. Так само як бажання породило «сина необхідності», нашу Сонячну систему, так і за всіма енергіями Серця Бога і всіма силами, що створили проявлений всесвіт, лежить те, що є результатом божественної необхідності. Мова не йде про космічну відповідність мозку, розуму або сфокусованому наміру, як ви могли б припустити. Це синтетичне щось, що спричиняє зчеплення (згідно закону зчеплення) і призводить до повного здійснення, або синтезу, як до наслідку, або остаточного результату, вияву.

Я не можу висловитися ясніше, оскільки говорю про деякі завершальні аспекти і наслідки найвищих посвячень. Я лише торкаюся цих проблем, оскільки вони є сумою і вершиною божественної психології, що проявляється через Бога і людину. Я просто даю слабі і невизначені натяки на те, що виникає в людській свідомості після третього посвячення – точки, в якій трансцендується особистість, або життя форми, і об’єктом бажаного досягнення стає Монада; після цієї події її духовний вплив відчувається все більше і більше. Отже, можна лише указати на віддалені цілі. Проте,  ми можемо отримати смутні, людські інтерпретації божественних цілей, співвідносячи Промені і сузір’я, котрі їх передають, з нашою Землею і відмічаючи, як це трикутне відношення проявляється на нашій планеті. Індивідуальне збагнення залежить від рівня розвитку, і тільки вищі посвячені зрозуміють істинне підґрунтя моїх зауважень.

Тому, вивчаючи ці езотеричні відносини, необхідно пам’ятати, що ми підходимо до них з двох позицій – поки єдино можливих для обмеженого розуму людини:

З точки зору відношення трійць сузір’їв до Променів, кожен з яких виражає якість Життя Насичуючої Сутності, що проявляє Свою Індивідуальність через ту чи іншу з семи зірок Великої Ведмедиці.

Трансцендитування. – Трансцендентна Причина.

Передача. – Сузір’я Зодіаку.

Трансформація. – Сонце. Душа.

Преображення. – Планети.

     

З точки зору трьох аспектів волі, що виражаються трьома сузір’ями, на які людські істоти будуть реагувати після третього посвячення:

а)   Воля, що визначає та ініціює.

б)   Воля, що реалізує виконання.

в)   Воля, що перемагає смерть.

До чотирьох вказаних в діаграмі слів можна додати ще одне споріднене їм слово, в зв’язку з Землею і її людством. Це слово – «Перенесення», адже коли «душі праведників стають досконалими», має місце процес переносу, котрий возносить людство геть від планети на один із семи космічних Шляхів, воротами до якого є наші сім посвячень.

У зв’язку з індивідуальною людиною, її прогресом і посвяченням, або перенесенням з одного стану в інший, спостерігається мале відображення описаної вище космічної ситуації:

а) Душа людини сприйнятлива до всіх трьох головних планетарних центрів, або груп.

б) Заштриховані кружки вказують на пробуджені, готові до роботи центри.

в) Ця діаграма виражає «карту внутрішнього світла» просунутого прагнучого, що знаходиться на порозі учнівства.

 

У цих діаграмах, як макрокосмічних, так і мікрокосмічній, представлена вся історія розгортання Єдиного в Безліч і поглинання Безлічі Єдиним.

Дослідимо тепер кожний з семи Променів і подивимося, як вони втілюють і передають на Землю три аспекти волі через три сузір’я і їх управителі. При цьому ми входимо в світ причин, маючи справу з трансцендентними намірами, спонукальними мотивами, імпульсами і цілями Єдиного, Ким ми живемо і рухаємося і існуємо. Це велике Життя   Ветхий Днями, Господь Світу, Санат Кумара, Вічно Юний, Планетарний Логос (Його численні імена для нас відносно неістотні) – єдине Існування на нашій планеті, здатне реагувати на наміри Сонячного Логоса і виконувати їх. У свою чергу, Сонячний Логос – єдине Існування в нашій Сонячній системі, здатне реагувати на семеричну Емануючу Причину, що виражає Себе через сузір’я Великої Ведмедиці. Ми ж звернемося до психологічних аспектів семи Променів, що втілюють волю-до-добра.

 

ПРОМІНЬ I.

Воля або Могутність:

Овен

Лев

Козеріг

діють через чотири планети: Марс, Меркурій, Сонце, Сатурн

Це воля, що лежить в основі всякої ініціюючої активності, тобто:

а) Ініціювання попередніх стадій творення.

б) Ініціювання імпульсу до розвитку, руху вперед, прогресу.

в) Ініціювання процесу диференціації с метою творити.

Все це – вираз, або наслідок, активності променевої енергії, який можна краще всього позначити як динамічне «входження» в новий стан свідомості способом акту сфокусованої волі. Воно веде до нового усвідомлення буття. В цьому твердженні міститься одне з базових визначень посвячення, що стосується людської істоти. Людські посвячення – це слабі відображення тих динамічних процесів, яким Єдине Життя піддає себе, входячи в двоякий стан духу-матерії. Воля, яка тут мається на увазі, лежить за рамками двоякості і аналогічна прийняттю і фокусуванню початкової ідеї, що входить в свідомість творчої, просунутої людини і бере участь в його мислених процесах і досягненнях. Розуміння цього є частково можливим, якщо учень розгляне, як на його життя вплинули тверде устремління, бачення цілі і рішучість слідувати волі-до-добра. Він не може вийти за межі цього усвідомлення, але воно містить для нього насіння  космічного розуміння.

Необхідно пам’ятати, що на Шляху Посвячення весь процес навчання направлений на розвиток волі, що стає можливим, оскільки за розкриттям любові стоїть прозріння волі. Правильно вчать, що безпосередня задача людини – розкриття природи любові до повного вираження. Це розкриття починається і досягає відносно високої стадії на Шляху Учнівства. Деталі всього цього процесу в загальному і широкому значенні можна представити таким чином:

Шлях Еволюції і Випробування.

а) Розкриття інтелекту і чуттєвого сприйняття.

б) Відгук на центр, що називається Людством.

в) Контролює розум. Функціонує особистість.

Шлях Учнівства.

а) Розкриття природи любові.

б) Досягнення просвітлення.

в) Відгук на центр, що називається Ієрархією.

г) Контролює буддхі, або інтуїція. Функціонує душа.

Шлях Посвячення.

а) Розкриття волі.

б) Досягнення синтезу.

в) Відгук на центр, що називається Шамбалою.

г) Контролює Динамічна Мета. Воля-до-добра. Функціонує          Монада.

Ця картина охоплює знайому всім вам область. Однак постійне повторення необхідне, щоб досягнути бачення цілого. Розглянемо тепер третю стадію еволюційного процесу, здійснюваного на Шляху Посвячення, на яку вступають (якщо мова йде про людство) при третьому посвяченні і яка завершується на сьомому, досягнути якого набагато легше людям на Першому Промені, ніж на інших.

Наскільки ви можете зараз зрозуміти, це відноситься насамперед до творчої волі, яка:

 1. Ініціює вияв і обумовлює те, що створюється в його процесі.
 2. Викликає кінцеву реалізацію.
 3. Долає смерть, або диференціацію.

Всі посвячені повинні і, в кінцевому результаті, будуть виражати динамічну творчу волю, сфокусовану мету, що виражає тільки волю-до-добра, і те безперестанне зусилля, яке реалізовує виконання. Хочу нагадати вам, що безперестанне зусилля – це насіння синтезу, причина досягнення і те, що остаточно перемагає смерть. По суті, смерть являє собою деградацію у часі і просторі внаслідок тенденції матерії-духу до самоізоляції в період вияву (з точки зору свідомості). Безперестанне зусилля Логосу є тим, що підтримує всі форми у вияві і підтримує навіть аспект життя як інтегруючий чинник формопобудови, а крім того – що також є актом безперестанної, підтримуючої волі – може при завершенні циклу вияву абстрагувати, або видалити, життєву свідомість, зберігши її незачепленою. Смерть і обмеження – синоніми. Коли свідомість сфокусована в формі і повністю ототожнено з принципом обмеження, вона розглядає свободу від життя в формі як смерть, однак по мірі еволюції свідомість все більш зміщується в область обізнаності про те, що не є формою, в область трансцендентного і в світ абстракції, або того, що абстраговано від форми і сфокусовано в собі. Таке, до речі, визначення медитації з точки зору мети і досягнення. Людина може по-справжньому  медитувати, коли починає використовувати розум, відображення вольового аспекту, і застосовує його в трьох аспектах: він ініціює її входження в світ душ, він визначає її особистісне життя, він спонукає до повного вираження мети душі і зрештою здійснює це вираження, що приводить до повної перемоги над смертю. Я зводжу всю цю концепцію до категорій мікрокосму, незважаючи на очевидність того, що тільки учень, який дав обітницю, і готується до посвячення, може почати вловлювати важливі висновки з цієї концепції.

Мабуть, найкраще можна стисло виразити ключову ноту Першого Променя Волі, або Могутності, прагнучого до вираження як динамічна мета на Землі і в зв’язку з людською істотою, процитувавши, або перефразовувавши, «Древній Коментар»:

“Трансцендентне Єдине, Життя, Ціле, Всезагальність, увійшло в контакт с Собою і цим самим стало енергетичною точкою життя і сфокусованої могутності.

Я є і Мене немає. Більше, ніж Це – Те; менше, ніж Те – Це. Однак Те повинно показати Цьому суть цілого і, показуючи, засвідчити себе в Собі.

Я, початок, є. Я є зовнішній і внутрішній Шлях і, перетворюючись в точку концентрації, Я знову повертаюся до Себе, несучи в своєму люблячому серці те, чому Я, Єдиний, служив і чому Я приношу Себе в Жертву”.

У ході принесення жертви те, що є підтримуючим Цілим, серцевина всього життя і внутрішньої інтеграції, реалізовує всередині Себе наступні стадії свідомості:

 1. Воно пізнає Себе як трансцендентну волю, котра споглядає весь процес з точки початку, або ініціації, але обмежує себе поступовим виявом цієї волі з причини обмеженості тих аспектів Себе, свідомість яких не є свідомістю Цілого. Те, що ініціює, бачить кінець з самого початку і прагне до мети послідовними стадіями – не заради Себе, а заради тих аспектів, які все ще обмежені, безсвідомі, сліпі, не бачать і не мислять.
 2. Воно пізнає Себе як передаючу волю, що працює з точки синтезу, понижуючи енергії, які передаються узгоджено з творчим еволюційним планом. Життя, що насичує нашу планету, здійснює цю роботу в три основних стадії – особливо якщо дивитися з позицій свідомості тобто через Шамбалу, Ієрархію і Людство. З них що передаюче волю Життя рухається зовні у всі інші царства природи. Таким чином, кожний великий центр є передаючим агентом. Четверта Творча Ієрархія, Людство, – це агент, через якого зрештою енергії Шамбали і Ієрархії будуть сфокусовані для спокутування життя всіх долюдських царств природи. Це стане можливим, тільки коли людство зможе працювати з фокусованою волею, породженою життям Шамбали, надихаючись любов’ю, яку живить Ієрархія, і здійснюючи вираження через інтелект, який розвинуло саме Людство, – все це в свідомому динамічному використанні під впливом того, що є вищим і значнішим, ніж сама Шамбала.
 3. Воно пізнає Себе як трансформуючу волю, або як той безперервний підтримуючий процес, який здійснює необхідні видозміни і зміни за допомогою постійної стимуляції зі сторони волі-до-добра. У той же час воно ніяким чином не ототожнюється з самим процесом. Ці видозміни, що виробляють трансформацію Єдиного в Багатьох і пізніше у часі і просторі Багатьох в Єдине, виходять з точки сфокусованої динамічної волі, «Точки в Центрі», яка залишається незмінною і завжди підлегла своїй власній, внутрішньо властивій їй цілі.

Коли учень або посвячений здатний стати центром трансформуючої волі, він може здійснити необхідні зміни в формальній природі, при цьому не ототожнюючись з нею і не зачіпаючись здійснюваними змінами. Це зауваження може послужити додатковим поясненням.

 1. Воно пізнає Себе як преображаючу волю. Це преображення є виконанням замислу і завершальним вираженням синтезу, що здійснюється невтомною волею-до-добра, котра притаманна трансцендентній, передаючій і трансформуючій волі.

 

Учням було б непогано відволіктися від мети преображення (що досягається при третьому посвяченні і все більш явно вказує на себе при попередніх) і приділити більше уваги усвідомленню в них того, що, «наситивши їх малий всесвіт часткою себе, залишається незмінним». Для цього ним доведеться зафіксувати свою свідомість в центрі трансцендуючої могутності і забезпечити потік волі-до-досягнення. Вони знайдуть корисним попрацювати з цієї високої точки свідомості (що спочатку досягається в уяві, а потім практично), налагоджуючи процес передачі, пізнавши себе як агентів передачі волі-до-добра Трансцендентного Єдиного. Далі вони перейдуть до стадії трансформації, на якій вони будуть візуалізувати і чекати розвитку необхідної трансформації в своєму житті. Потім, залишаючись в стані очікування, вони повинні будуть вірити в перетворення свого життя в згоді з волею Трансцендентного Єдиного, успіхом Передаючого Єдиного і активністю Трансформуючого Єдиного, причому всі Вони – Єдиний, Монада, «Я». Все це досягається використанням волі – котра визначає, котра виконує і котра перемагає.

В цьому світовому циклі домінують ключові поняття просвітлення, бачення, прозріння, або духовного сприйняття, а також інтеграції на західному, або містичному, шляху. Будда підсумував в Собі все світло минулого, наскільки це торкається людства. Він був найвищим Вісником, продемонструвавши вроджені здібності людства, випромінюючи світло мудрості у відношенні до світла субстанції і виробляючи те подвійне сяйво, або палаюче світло, яке на той час визріло (але не було виражене повністю) в людстві. Він прийшов як квітка, або плід, минулого, гарантуючи людині розкриття вроджених якостей. Христос, який також міг сказати «Я світло світу», пішов далі в Своєму прояві і дав бачення наступного кроку, демонструючи світло душі і вказуючи на майбутнє, таким чином представляючи собою те, що може здійснитись, тому що Він реалізував на Землі космічний принцип любові. Любов – це аспект волі, що ще дуже слабо усвідомлюється масами. Це воля притягувати до себе, і коли вона здійснюється у відношенні до нематеріального, ми називаємо її Любов’ю на противагу розуму, що диференціює. Однак людству необхідно бачити те, що слід любити, перш ніж могутність волі буде пробуджена в достатній мірі. Тоді дар бачення може розкритись і стати фактом, що виражається.

Саме тут чудо роботи Христа, Владики Любові, входить в нашу свідомість. Він показав з граничною ясністю, що виражена Ним любов була аспектом волі, що функціонує через Другий Промінь. Ця могутня любов розкрила в світі космічний принцип любові. І тут також можна бачити, як три аспекти божественної волі функціонують через Другий Промінь:

 1. Воля ініціювати, або обумовлювати, виявилася в роботі Христа, коли він відкрив еру, в якій стала можливою поява на Землі царства Божого. По суті, воно стане демонстрацією злиття двох центрів, Людства і Ієрархій. Під злиттям я маю на увазі повне взаємне єднання. Це покладе початок епосі, коли здібність, що зросла до бачення і ототожнення себе з баченням приведе до створення раси людей, чиїм життєвим вираженням буде вираження любові-мудрості.
 2. Воля, що реалізовує виконання, виражається через Другий Промінь за допомогою тієї рушійної сили, яка дозволяє душі, що знаходиться на Другому Промені, постійно йти до своєї мети, неухильно просуваючись уперед і не допускаючи ніяких послаблень і відхилень, поки не досягнута бажана мета. Цей метод відрізняється від вираження волі Першим Променем, динамічним і що крушить всі перешкоди, що не вимагає більш повільних методів поступового просування.
 3. Це також воля, котра перемагає смерть своєю інтенсивною любов’ю до реальності і до того «незмінного Єдиного», котрий стоїть по ту сторону всіх явищ.

У «Древньому Коментарі» сказано про цей тип волі   волі-до-любові таким чином:

«Трансцендентний Єдиний сказав: Я самотній. Я повинен повстати і невпинно шукати те, що зробить завершення, замкне моє коло, посилить Моє життя і зробить Мене справді Єдиним, бо поки Я розпізнаю Двох. Я повинен возз’єднатися зі своїм іншим «я», яке Я смутно відчуваю.

До Мого серця Я залучив Іншого і, залучаючи, наділив його проясненням і обдарував багатством. Такий мій добровільний дар».

Ці слова втілюють не чиєсь містичне бачення, але вольовий аспект Планетарного Логосу, спонукання, що стоїть за життям Шамбали. Це говорить Владика Жертви. Ключова нота жертви, або «процесу возз’єднання», проходить через все, що стосується вольового аспекту, який функціонує через сім Променів, і в повній красі проявляється в активності Другого Променя як каналу волі Бога.

Другий Промінь знає себе як трансцендентну волю, оскільки за її вираженням космічної любові (що залучає, що сплавляє і виробляє зчеплення) стоїть синтетичне бачення божественного Наміру. Це бачення розрізняє між процесом і метою, між посвяченням і тим, що відкривається внаслідок процесу посвячення, залишаючись невідомим аж до третього посвячення. Тут же проходить відмінність між Христом і Буддою. Будда розкривав процес, а Христос втілив в Собі і мету, і процес. Він розкрив космічний принцип любові і за допомогою нього – Сам будучи його втіленням – впливав на світ, здійснюючи в ньому найважливіші зміни через тих, хто був представлений Йому для посвячення.

Другий Промінь знає себе як передаючу волю, оскільки за допомогою нього відбувається певне рушення між полюсами пари протилежностей (духу-матерії), яке зближує їх, поки вони не утворять одне ціле. Це фундаментальна таємниця, фундаментальна містерія посвячення, що стосується з’єднуючої волі, діючої через любов. Її нижче вираження і матеріальний символ – любов між статями.

Другий Промінь пізнає себе також як трансформуючу волю, оскільки весь еволюційний процес (який зрештою проявляється через відносини між Богом і Його світом, між причиною і наслідком і між Життям і формою) заснований на трансформації, здійснюваній божественним тяжінням. Це дозволяє «духу осідлати матерію», як виразилося Е.П.Б., і змушує матерію досягати очищення, в кінцевому результаті роблячи її середовищем, прозорим для прозріння божественності.

Нарешті, Другий Промінь пізнає себе як волю преображення. Саме це преображення продемонстрував Христос, представши перед Своїми здивованими учнями як Втілене Світло і  «преобразившись перед ними».

 

Сьогодні підхід учня до предмету посвячення відрізняється від підходу попередніх часів – навіть від того, який мав місце всього п’ятдесят років тому. Суттєво, щоб ви вловили наступний факт: підхід учня тепер ментальний, а не віддано-емоційний і спрямований, як це було до сих пір. Раніше підхід був кама-манасичним; така назва дається змішанню устремління із зосередженням нижчого розуму і переважною увагою до чисто фізичних дисциплін. Сьогодні істинний учень, готовий до великого кроку, контролює свій емоціональний апарат; його нижчий розум проникливий, пильний і  сфокусований, а виший розум явно зв’язаний з нижчим розумом через антахкарану. Можливо, ви будете сприймати ясніше, якщо усвідомите, що обумовлюючі вимоги Посвятителя (до періоду з 1400 року)  полягали в свідомому контакті з душею; сьогодні вони стосуються міри встановленого зв’язку з Духовною Тріадою через антахкарану. Це зовсім інша справа; контакт с душею, звичайно, присутній, але цього недостатньо для оснащення посвяченого Нової Епохи. Любов, звичайно, потрібна; мудрість повинна бути присутньою, але вимагається ще почуття всезагальності, яке і є мірою монадичного притоку. Цей приплив природнім чином надходить через антахкарану, або “радужний міст”. В цьому, як бачите, причина акценту – який я почав ставити для вас з недавнього часу – на побудові даного мосту. Велика зміна в людській свідомості дала можливість ввести – в 1425 році – зміни у вимоги для посвячення і якісно підвищити стандарт. С тих пір пройшло п’ятсот років, і ці зміни в дисципліні й тренуванні себе виправдали. Не дивлячись на всі прояви протиріч і на очевидно непробуджений стан мас, в наявності є вельми реальна міра монадної енергії. Людство в зростаючій мірі буде демонструвати її у вигляді настійливої вимоги єдності; крім того, єдність націй буде рости. Про це вже сьогодні свідчать завдання, цілі, теорії і наміри людства.

 

Такі вирази еволюційного розвитку людства стосуються тих якостей аспекту Волі, що проявляються першим.  Кажучи це, я даю вам натяк і нагадую, що кандидат на посвячення росте завдяки розпізнаванню і інтерпретації натяків, а також витягуючи істинне значення натяку. Воля не є, як вважає багато хто, силовим вираженням наміру; це не тверда рішучість робити так-то і так-то, або втримувати певні речі. Вона, фундаментально, є вираженням Закону Жертви. Згідно з цим законом одиниця розпізнає відповідальність, ототожнює себе з цілим і засвоює езотеричне значення слів: “Не маючи нічого (жертва) і все ж володіючи всім (універсальність)". Я просив би вас поміркувати над цими словами великого посвяченого апостола Павла. Повне вираження цих найвищих духовних якостей (з точки зору сучасної людини) приходить після четвертого посвячення, тобто після Великого Зречення. Відбувається відмова від всього, щоб все могло бути віддане і використане на загальне благо; тоді домінує воля-до-добра. Звідси необхідність конструювання райдужного мосту; звідси акцент на Монаді, аспекті Отця, який тепер може бути відкритий і відомий, тому що робота еонів нарешті має своє кульмінаційне вираження в загальному контакті з душею, що торкається людства як цілого. Це підтверджується тим фактом, що багато, багато тисяч людей (як я декілька разів вам згадував) вже прийняли перше посвячення. Христос-Дитя справді присутній, і людські серце і розум стають обізнаними про цей факт. Повсюдно мета тисяч полягає в демонстрації духа Христа і прояву прикладу життя, зумовленого любов’ю; зразком для них служить життя Христа або Шрі Крішни,  Його більш раннього втілення.

Все це робить можливим наступне велике людське розкриття, яке зростає з свідомості Христа і “приносить в світло" (я не знаю, як ще виразити цю ідею) волю Бога, вказуючи також на базову відмінність між доброю волею і волею-до-добра. Знову я попросив би вас подумати над цією відмінністю, оскільки вона вказує на відмінність між життям, керованим і зумовленим душею, і життям, керованим і зумовленим Духовною Тріадою. Ця відмінність дуже реальна, оскільки одна якість зростає з любові, а інша – з розпізнавання універсальності життя; одна є вираження Христової свідомості і життя, а інша є відгуком на монадний приплив; і все ж ці дві є одне. У міру того як ви будете засвоювати вчення про антахкарану, про предмет волі буде повідомлятися більше.

Однією з моїх задач є пробудження прагнучих і учнів світу назустріч новим можливостям і силам, що приходять і які можуть стати доступними для використання, якщо будуть краще вловлюватися; вони розкриваються, починаючи з 1425 року. Багато що з того, що я даю і буду давати відносно посвячення, його методів, процесів і застосування виявиться порівняно новим. У кінцевому результаті, Новий Вік принесе з собою цивілізацію і культуру, які будуть абсолютно відмінними від всього раніше відомого. Тут я хотів би нагадати вам, що всі цивілізації і культури є екстерналізаціями –  модифікованими, кваліфікованими і адаптованими до расових і національних потреб – могутньої, вібруючої і планомірної активності світових посвячених і учнів, які складають Ієрархію даного періоду часу. Їх плани, Їх мислення і Їх жива сила безперешкодно виливаються назовні і впливають на свідомість Їх учнів. Останні, як наступний рівень, осаджують енергії, що припливають, таким чином, щоб мислителі і ідеалісти могли вловити нові визріваючі істини наскільки можливо точно. Зрештою уловлені істини змінюють свідомість людства загалом і підіймають його – якщо вам подобається такий вираз. Так складаються порядок щоденного життя, цивілізована поведінка і культурні досягнення. Даний процес можна прослідкувати в зворотному напрямі до його причини, аж до групи посвячених на внутрішній стороні, які таким чином служать людям і просувають, свідомо і з наміром, Закон Еволюції. Роблячи так, Самі Вони готуються вступити на “Шлях Вищої Еволюції". Що це за Шлях, я не можу вам сказати, оскільки ви не здатні уловити його значення. Він стосується духовного рівня і мети Монади, задача якої – не розширення свідомості, але те, що ці розширення свідомості розкриють – щось абсолютно інше і що нічого не означає для того, хто ще не прийняв третє посвячення. Не забувайте, що Христос і Його великі Брати, а також Індивідуальності ще більш високого рангу, ніж Вони, мають певну задачу, але вона проясниться тільки в третій сонячній системі, в якій домінуючою ідеєю буде Воля Бога – так само як Любов Бога обумовлює систему, в якій ми функціонуємо зараз. Але це не свідомість, або обізнаність, ця стадія Буття, пов’язана з Законом Жертви – законом, який управляє станами буття, що зростають з встановлення правильних людських відносин.

Мета тільки тоді може бути розкритою і зрозумілою, коли такі правильні відносини стануть твердою постійною звичкою всіх “точок божественного вираження”. Отже, ви можете бачити, чому тим, хто ще тільки осягає необхідність правильних людських відносин, вдається зрозуміти не більш того, що попереду знаходиться велика можливість. Природу цієї можливості усвідомлюють тільки вищі посвячені, і до неї вони спрямовуються.

 

Чому воля є аспектом, або вираженням, Закону Жертви? Тому що воля, як вона розглядається і розуміється посвяченим, це по суті своїй монадична якість, яка кваліфікується як “тверда рішучість" і ототожнюється з Волею, або Метою, планетарного Логоса. Це найвищий божественний аспект, що проявляється зрештою посвяченим перед вступом на Шлях Вищої Еволюції. У зв’язку з цим корисно пригадати, що одне з імен Саната Кумари – “Велика Жертва", і спробувати розпізнати деякі чинники, які здобули Йому це ім’я. Ці чинники – серед інших, яких ви не могли б уловити, навіть якщо виразити їх за допомогою мови – можна сформулювати таким чином:

а. Базова жертва, яку приніс планетарний Логос, мала місце, коли Він вирішив втілитися, або увійти в форму цієї планети. Ця жертва була наслідком Його вільного вибору, мотивованого Його “твердою рішучістю” функціонувати в якості Рятівника планети в тому ж смислі, в якому світові Рятівники виступають для спасіння людства. Санат Кумара є прототипом всіх світових Рятівників.

Посвячений, в своєму малому масштабі, також повинен навчитися функціонувати як рятівник і таким чином виразити Закон Жертви за допомогою розвиненої, очищеної, інтелектуальної волі, а не просто виходячи з імпульсивної любові і її активності. Тут знаходиться основна відмінність. Жертва повинна розглядатися не як “відмова від", але швидше як “прийняття додаткове". Вона таємничо стосується Закону Карми, але на таких високих рівнях, що тільки просунутий посвячений може уловити його.

б. Жертва була абсолютно необхідна в найбільш повному розумінні і здійснена завдяки здатності планетарного Логосу в повній свідомості ототожнювати Себе з душею у всіх формах життя, прихованою всередині планетарної субстанції. Коли Він “прийняв додатково" цю задачу, Він, езотерично, не мав вибору, оскільки це рішення було властивим Його власній природі. Внаслідок такого ототожнення Він не міг відкинути закличний голос “зерен життя, що борються всередині субстанції форми і шукають додаткових світла і життя", як свідчить Древній Коментар. Ця боротьба і спрямування викликали Його відгук і вихід з Своєї божественності, що виражався у волі, активізованій “твердою рішучістю" розкрити глибоко приховану божественність всередині цих зерен. Те, що Він тоді ініціював, як і раніше має місце бути, і – згідно з Законом Жертви – Він буде завершувати роботу незалежно від того, скільки еонів вона може зайняти.

Посвячений, в своєму малому масштабі, також повинен навчитися працювати як годувальник і рятівник зерен життя всередині всіх форм, з якими він може досягти належної міри ототожнення. Його воля повинна прямувати назовні як відгук на призовну вимогу людства, а його подальша активність повинна мотивуватися його “твердою рішучістю".

в. За Законом Жертви, Санат Кумара (якщо виражати ідею в окультних термінах) “повинен повернутися Своєю спиною до Центрального Духовного Сонця і випромінювати світло Свого Образу на шлях в’язнів планети”. Він приговорив Себе залишатись в такому становищі настільки довго, скільки буде потрібно, “діючи як Сонце і  світло планети, аж поки День не буде з нами, і ніч пралайі не сховає Його завершений труд”. Так і тільки так може світло Центрального Духовного Сонця почати проникати в темні місця Землі; коли це станеться, всі “тіні щезнуть” – окультна згадка всеохоплюючого випромінювання Монади, коли вона поглинає як своє відображення, душу, так і свою тінь, особистість.

Посвячений, в своєму малому масштабі, досягає подібного вираження Закону Жертви; він в кінцевому результаті повертається спиною до палат Шамбали і Шляху Вищої Еволюції, зберігаючи свій контакт з Землею і працюючи як Член Ієрархії для розширення волі-до-добра серед людей і   тим самим   серед всіх менших еволюцій.

г. Згідно з Законом Жертви, Господь Світу залишається вічно стояти за сценою, невідомий і що не усвідомлюється всіма “зернами", які Він прийшов врятувати, до того часу, доки вони досягнуть стадії розквіту в довершену людину і, в свою чергу, не стануть рятівниками людства. Тоді вони дізнаються, що Він існує. З позиції форм життя в чотирьох царствах природи Санат Кумара не існує. У розвиненому людстві, перед вступом на Шлях Випробувань, Він відчувається і смутно провидиться під невизначеним словом “Бог". Пізніше, коли життя, яке проявляють “зерна", досягає більш високих рівнів в людській ієрархії, в свідомості учня з’являється упевненість, що за межами феноменального світу є світ “Життів, які рятують", частиною якого він в результаті може стати; він починає відчувати, що за цими Життями стоять великі Істоти, повні могутності, мудрості і любові, Які, в Свою чергу, знаходиться під верховною владою Саната Кумари,  Вічно Юного, Творця, Господа Світу.

Посвячений, в своєму малому масштабі, також повинен навчитися працювати за сценою, невідомий, невизнаний, і якого не вітають; він повинен пожертвувати своєю унікальністю ради унікальності Ашраму і його працівників, а пізніше ради унікальності його учнів, працюючих у зовнішньому світі повсякденного життя. Він засновує насущні види діяльності і виробляє необхідні зміни, але не чекає ніяких нагород, вважаючи своєю нагородою врятовані душі, відроджені життя і людство, ведене на Шлях Повернення

Ці декілька думок про значення жертви, або “прийняття додатково” – шляхом ототожнення – задачі спасіння, оживлення і надання можливості, важливі для всіх учнів як вказівка на ціль і як бачення.  Воля фундаментально є вираженням Закону Жертви. Парадоксальним чином ми виявили, що коли духовна воля – навіть в малій мірі – виражає себе, при цьому не буває такої речі, як жертва.

 

 

**********************************************