Микола Руденко

АРХІТЕКТУРА  ВСЕСВІТУ

 Ця праця є стислим авторським викладом космологічної частини, яка міститься у філософській книзі, що має назву "Гносис і сучасність".[1] Коротко поінформуємо читача, як виглядає Всесвіт у названій книзі, аби далі подати фізико-математичне підтвердження запропонованої парадигми.

Руперт Шелдрейк

МОРФІЧНЕ  ПОЛЕ  СОЦІАЛЬНИХ  СИСТЕМ [1]

Мені випала нагода опинитись серед стількох людей, тісно зв’язаних з ідеями полів та пам’яті. В роботі за методом сімейної розстановки, котру я побачив, є чотири аспекти, які особливо мене зацікавили у зв’язку з ідеєю полів.

Чотири аспекти сімейних полів

По-перше, сімейна розстановка – це щось на кшталт карти або моделі сімейного поля. Вона показує просторовий порядок і модель відносин. Тут, як і в будь-якому полі, зміна однієї складової впливає на всі інші. Таким чином, як і інші поля, сімейні поля мають свою просторову модель, свій просторовий порядок.

По-друге, сімейні поля володіють пам’яттю. Те, що відбулось в минулому, здійснює на поле вплив, навіть якщо люди в цьому полі, не усвідомлюють цієї пам’яті. Отже, поля мають просторовий і часовий аспекти.

По-третє, завдяки сімейним полям можливим є зцілення, відновлення цілісності і порядку.

І, по-четверте, сімейні поля володіють здатністю до гібридизації. Кожне нове весілля – це об’єднання двох сімейних полів і виникнення нового поля.

В цих аспектах сімейні поля дуже схожі на поля морфічні.

Олександр Вознюк, кандидат педагогічних наук,

докторант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка   alexvoz(at)ukr.net

МІСЦЕ КАЗКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

На основі комплексного аналізу проблеми навчаючої казки із залученням психолого-педагогічних та філософських знань доводиться, що казка, метафора постають важливим чинником розвитку людини. Такий підхід виявляє нагальну потребу у комплексній розробці окремого напряму педагогіки – навчаючої казки.