Костянтин Родигін, Донецький національний університет, м. Вінниця

ЧОСЕРОВА ПОЕТИКА АЛХІМІЇ:

ПРОЛОГ І ОПОВІДЬ СЛУГИ КАНОНІКА

Досліджено поетику середньовічної європейської алхімії у художніх творах її сучасника, англійського поета XIV ст. Джеффрі Чосера, «Пролог Слуги каноніка» та «Оповідь Слуги каноніка». Показано, що ставлення Чосера до алхімії не є однозначно негативним, натомість має навіть ознаки певної ґлорифікації «герметичного мистецтва» з позицій езотеричного дискурсу. Розглянуто алхіміко-філософське наповнення багатозначних образів і метафор поета, що є індикаторами соціокультурних процесів «поетизації алхімії» та «алхімізації поезії».

Ключові слова: алхімія, Джеффрі Чосер, Пролог Слуги каноніка, Оповідь Слуги каноніка, поетизація алхімії, алхімізація поезії, консервативне новаторство.

Тамара Тюріна Національний університет «Львівська політехніка»

Андрій Зачепа Українська академія друкарства, Львів

 РОЗУМ ТА СВІДОМІСТЬ ЯК КОСМОПЛАНЕТАРНИЙ ФЕНОМЕН: ЕЗОТЕРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

 Розглянуто людський розум як космопланетарний феномен; розкрито рівні його еволюції, зміст та спрямованість (за Інтегральною Йогою, Агні-Йогою); проаналізовано еволюційну роль людського розуму у концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського; розкрито сутність понять  «ноосферний розум» та «колективний розум».

Ключові слова: свідомість, людський розум як космопланетарний феномен,  концепція біосфери та ноосфери В. І. Вернадського, ноосферний розум, колективний розум.

Ярослава Шекера, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АСПЕКТИ СХІДНОГО ЕЗОТЕРИЗМУ:

БУТТЯ, СВІДОМІСТЬ, ПІЗНАННЯ

Висвітлюються окремі аспекти бачення буття індивіда і Всесвіту у східній філософії (даосизм, буддизм, Ошо); проводиться аналогія із західним принципом холічності С. Грофа. Тісний зв'язок буття і свідомості індивіда, а також буддійське уявлення про порожнечу свідомості показані у контексті давньокитайського «вчення про таємниче» (сюаньсюе) та власних міркувань. Даоська ідея Великого Повернення (дагуй) до первісної Єдності з Усесвітом (аналог нірвани у буддизмі) проілюстрована на прикладах із середньовічної китайської поезії.

Ключові слова: Дао, інь-ян, холічність, недіяння увей, майя (ілюзія), Чжуан-цзи, даосизм, буддизм.