Ігор Карівець, Національний університет "Львівська політехніка"

 БУТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ СЬОРЕНА К'ЄРКЕГОРА

УДК 159.923

Єгор Кучеренко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету ім. Драгманова, м. Київ

СУБОСОБИСТІСТЬ ЯК СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ

НЕСВІДОМОГО В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ

У статті представлено загальну характеристику психосинтезу як трансперсонального напряму психотерапії, що полягає у поетапному вирішенні симптоматичних та каузальних завдань. Мета статті полягає у здійсненні теоретичного аналізу субособистості як структурно-динамічного компоненту несвідомого клієнта. Автором висвітлено джерела психосинтезу, його етапи та методологію роботи з клієнтом над інтеграцією ним мало усвідомлюваних компонентів особистості навколо свідомого «Я». Встановлено, що психоситез дозволяє клієнту не тільки пізнати субособистості, але й навчитись регулювати їх з боку свідомого «Я». В статті наголошується, що головна перевага у застосуванні психосинтезу – це можливість трансформувати негативну природу субособистостей клієнта у ресурсні можливості його цілісної особистості як самодетермінованої системи. Кінцева мета в роботі з субособистостями полягає в тому, щоб сильніше відчути свідоме «Я» як суб’єктну основу особистості.

Ключові слова: психосинтез, субособистість, свідоме «Я», ідентифікація.