Олдос Хакслі

Передмова до книги Дж. Крішнамурті

“ПЕРША Й ОСТАННЯ СВОБОДА”

 Людина – це амфібія, яка живе одночасно у двох світах: даному й створеному; світі матерії, життя та свідомості і у світі символів. Ми використовуємо у нашому мисленні багато різноманітних символічних систем: лінгвістичних, математичних, художніх, музичних, ритуальних. Без них в нас не було б ні мистецтва, ні науки, ні закону, ні філософії, а було б що найбільше – це зародки цивілізації. Іншими словами, ми були б тваринами.

Ігор Карівець, Злата Кудлик

 ФІЛОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

 «Людина пахне природою, бо зліплена з її окрушин.

І кожна частка в ній має свою питому вагу, своє число, свій запах. І коли ся решітка ламається, кришиться й здоров’я… Чому так стається?

Тому, що людина переступає або закон Природи, або закон Господа, що заклав сей порядок»

Мирослав Дочинець. Вічник. Сповідь на перевалі духу.

 В статті розглядаються шляхи подолання екологічної кризи. Екологічна криза – це наслідок більш глибшої кризи, а саме: кризи усвідомлення того, що людина є частиною природи. Таке усвідомлення є необхідною умовою подолання екологічної кризи. Автори звертаються до давньогрецької натурфілософії, екофеноменології М. Мерло-Понті та «екологічного містицизму» М. Гайдеґера з метою розкрити особливості екологічного мислення, котре відкриває фундаментальну єдність людини та природи.

Ключові слова: архе, глибинна екологія, екологічна свідомість, екофеноменологія, коеволюція, натурфілософія, фюзіс.

УДК 94(447)

О.В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І.Франка

 СОЦІЄТАЛЬНІ ЗАСАДИ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ТА ЙОГО СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА РОЛЬ

 Аналізуються історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його цивілізаційна роль на сучасному історико-культурологічному ландшафті. Духовність українського етносу комплексним чином досліджується на перетині історичної науки, філософії, соціології, синергетики та інших предметних наукових галузей у контексті концепції цілісності, що дозволяє дійти висновку про гранично-парадоксальну природу духовності українства та його особливу роль у сучасній світовій історії. З'ясовуються перспективи подальшого історичного розвитку української держави.