Людмила Петюшенко, к.т.н., директор Українського науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем та біоенергетичних технологій, директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї “Сінˮ


ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ –
УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (УМ)

Вступ.
У останні десятиліття ми все виразніше помічаємо негативний вплив навколишнього середовища на соціум, зокрема на нас з вами. У свою чергу, навколишнє середовище страждає від антропогенної дії, у тому числі і від нашого з вами.

Вознюк О.В.,

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки, Житомирський державний університет імені Івана Франка alexvoz(at)ukr.net

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ

СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ВСЕСВІТУ

Уявлення про семантичний простір Всесвіту аналізується автором на основі концепцій функціональної асиметрії півкуль головного мозку та універсальної моделі буття.

Ігор Карівець,

канд. філ. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

 ПЛАТОН: ФІЛОСОФІЯ, СИНТЕЗ, УПРАВЛІННЯ

 Мотто: Назад до Платона!

 В статті обґрунтовується необхідність перечитання праць Платона з метою оновлення та відродження філософії. Філософія, як цариця наук, покликана формувати цілісне, синтезне бачення світу та його процесів. Без філософії управлінець не може добре управляти цими процесами і скеровувати їх у потрібне русло на благо суспільства. Стверджується необхідність морального та духовного очищення управлінця, без яких він не може виконувати свої завдання.

Ключові слова: Єдине, мислення, синтез, споглядання, управління, філософія, цілісність.