Бугайов Олександр Філіпович, Інститут Проблем Моделювання в Енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,  м. Київ,  bugaev(at)ua.fm

Саннікова Л.П.

ДУША  ЯК  ОБ’ЄКТ  МОДЕЛЮВАННЯ

ЧАСТИНА 1.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

Вступ

Що таке душа? Чи існує вона? Навіщо душа людини приходить у світ Прояву, в цей проявлений світ Речовинної реальності (РР), що її притягує сюди? Звідкіля вона приходить, куди відходить, як виникає, народжується? Чи вона приходить в цей світ лише один єдиний раз, чи проходить багато втілень, реінкарнацій? Безсмертна вона чи помирає?.. Питання… питання…, на котрі в літературі або немає відповідей (в офіційно-науковій), або ж вони малозрозумілі і неповні (в релігійній і езотеричній).

І. В. Карівець,

к. філос. н., доцент, кафедра філософії НУ «Львівська політехніка»

 
ЛЕО ШТРАУС ПРО ЧИТАННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ЕЗОТЕРИЧНИХ ТЕКСТІВ


 Живучи в добу друкованого, а сьогодні, на початку ХХІ ст., електронного слова, люди, у більшій мірі, отримують відомості та знання з прочитаних книг, звичайних або електронних. Можна вважати, що усна традиція передання знання втрачена [i]. Тому на часі питання про герменевтику, тлумачення тих текстів, які називають «езотеричними».

Вознюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка,  alexvoz(at)ukr.net

ОСНОВИ  НЕЛІНІЙНОГО  ПРОГНОЗУВАННЯ

Головні аспекти статті "Основи нелінійного прогнозування" знайшли відображення у книзі [Вознюк О.В. Соціосинергетика та ідеологія держави : навч. посібник / О. В. Вознюк, І. Г. Грабар, М. А. Козловець. – Житомир, 2002], де ще у 2002 році робився висновок про глобальну соціально-економічну катастрофу, до якої наближалося людство. Прогнози справдилися, що дає підставу ретельно вивчити висновки статті "Основи нелінійного прогнозування", яка пропонується на суд читачеві.