Джеймс Аллен

СИЛА ДУМКИ

James Allen "As a man thinketh"

 Розум – це Верховна Сила, яка творить і знищує

Людина – це розум, який створює все, що бажає,

Чи то тисячу благ, чи тисячу хвороб.

Таємні думки стають явними,

Оточення – це лише дзеркало думок.

 

Передмова

          Ця невелика книга, яка постала на основі роздумів та особистих переживань, не претендує на роль всеохопного трактату про силу думки. На цю тему написано багато книг. Вона, радше, пропонує, ніж пояснює. Її мета полягає у тому, щоб надихнути чоловіків та жінок відкрити і повною мірою сприйняти істину про те, що вони самі є творцями самих себе завдяки думкам, які вони обирають і плекають. Розум – це ткач внутрішнього одягу характеру, а також зовнішнього одягу обставин. До сих пір людина ткала невігластво та біль, але зараз вона може досягнути просвітлення і щастя.

Радха Берньє, президент Теософського Товариства

НАШ  ПІДХІД  ДО  ТЕОСОФІЇ

переклав Всеволод Черний

Ми вже обговорили два важливих питання: по-перше, всезагальне братерство без відмінностей, – стан свідомості, що має найглибший зміст, і по-друге, те вирішальне значення, яке набуває для нас сприйняття істини, бо усвідомлення істини перетворює також все наше життя та характер наших взаємовідносин. Збагнувши не лише форму й зовнішній вигляд речей, а й їх справжню внутрішню суть, ми приходимо до любові, турбуючись про все на світі. Вміючи оцінити красу й сенс квітки, ви набудете до неї ніжні почуття. Той же, кого позбавлено дару істинного бачення або він бачить коло себе предмет, відношення до якого змінює залежно від скороминущих бажань і фізичного самопочуття, здатен руйнувати та сіяти всюди хаос. Отже пошук істини – це не щось далеке та абстрактне, а найпрактичніше зі всіх устремлінь.

 Вознюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент,

докторант (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

 ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ЗДОРОВ’Я: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 Аналізуються проблеми формування особистості майбутніх фахівців у контексті педагогіки життєвих фактів. Здоровий спосіб життя розглядається як найголовніший ресурс особистості суб’єктів освітнього процесу. Обґрунтовується інтегральний підхід до здоров’я та окреслюються його головні аспекти.

Ключові слова: здоров’я, особистість майбутніх фахівців, педагогіка життєвих фактів, здоровий спосіб життя, суб’єкти освітнього процесу, інтегральний підхід до здоров’я.