Опейда Л. М., старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства Інституту соціальних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки

НЕЛОКАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ

У статті йдеться про колізії та суперечності руху людського буття до цілісності. При цьому авторка застосовує компаративістський підхід до проблеми й на цій основі обґрунтовує правомірність використання словосполучення “нелокальна особистість”. Останнє насичене неабияким філософським змістом.

Ключові слова: людське буття, цілісність, еволюція свідомості, “нелокальна особистість”, контур.

Ігор Карівець,

к. філос. н., доцент, кафедра філософії НУ "Львівська політехніка"

КРІШНАМУРТІ ТА ВІТҐЕНШТАЙН ПРО ФАКТ.  ПОСТНЕКЛАСИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.

 В статті з’ясовуються особливості нового прагматично-позитивного підходу до розуміння факту Дж. Крішнамурті та Л. Вітґенштайном, яке уможливлює відкриття в ньому сакрального виміру. Обґрунтовано, що це розуміння є постнекласичним.

Ключові слова: здоровий глузд, подія, розум, сакральне, факт, явище.

Мета даної статті полягає в тому, щоб показати інший підхід до розуміння природи факту, ніж у позитивізмі та позитивних (емпіричних) науках загалом. Ця мета досягається шляхом порівняння розуміння факту Дж. Крішнамурті та Л. Вітґенштайном.

Андрій Забава, фахівець з індивідуального і корпоративного розвитку

СИСТЕМОЛОГІЧНИЙ  ПІДХІД  ДО  ЕТИКИ

В статті обґрунтовується можливість застосування системологічної методології до сфери людської свідомості. світогляду, етики.

Ключові слова: системність, ієрархічність, універсальні закономірності, морально-етичні категорії.

О.В. Вознюк, к. пед. н., доцент,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ОСНОВУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ:

ЧИ МОЖНА ПОБУДУВАТИ УНІВЕРСАЛЬНУ МОДЕЛЬ СИСТЕМОТЕХНIКИ?

Подано обґрунтування універсальної моделі буття, що, на думку автора, може виступати універсальною пояснювальною моделлю будь-якого явища як у плані кількості основних структурних елементів, так і в плані їх взаємної функціонально-логічної координації.