Матицин Олексій, кандидат філософських наук кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка

ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ МЕТА-ЗНАКУ

 “ЗНАЧЕННЯ” (νόημα): ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Розглянуто визначення мета-знаку “значення” (νόημα) в розрізі його естетичної складової. Виявлено основні риси мета знаку “значення” (νόημα) як надзвичайно складного та такого, що має великий об’єм. Показані можливості та контекст його сприйняття.

Ключові слова: Образ, знак, естетика, семантика, мистецтво, культура.

Людмила Опейда, Інститут соціальних наук

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

ФЕНОМЕН ХОЛОТРОПНОСТІ:  КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД

У статті окреслено проблему цілісності людського буття, яка розглядається через феномен холотропності. При цьому використовується компаративістський підхід, який поєднує різні аспекти: філософсько-антропологічний, психологічний, соціально-антропологічний, фізичний тощо

Ключові слова: людське буття, цілісність, з-цілення, цілющість, холотропність.