Роберто Ассаджіолі

НОТАТКИ ПРО ОСВІТУ

Текст оригіналу Notes on Education >>>>>

З англійської переклала Ольга Яблінська

Вступ

Питання освіти настільки важливе та цікаве і, разом з тим, таке багатогранне, що ми вважаємо доцільним присвятити наше дослідження (хай і доволі неповне) йому та повправлятись у медитації-міркуванні на цю тему. Ми спробуємо краще зрозуміти шляхи розвитку та завдання, на яких варто зосередити нашу творчу діяльність.

Важко передбачити, як втіляться наслідки нашого міркування та спрогнозувати їхній вплив на розвиток освіти. Однак ми будемо сподіватися, чи навіть твердо вірити, що наша праця таки дасть певний результат, оскільки енергія слідує за думкою, а думка, скерована волею та натхненна почуттями, здатна творити.

УДК 111+130.1

Карівець І.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету “Львівська політехніка”                                                                                 

 ДИНАМІЧНА РІВНОВАГА ЖИТТЄСВІТУ ЛЮДИНИ[1]

 В статті розглядається некласичне розуміння життєсвіту людини, як неперервного процесу змін. Заперечується його статична рівновага (стабільність). Життєсвіт перебуває у стані динамічної рівноваги, яка осягається розумом. Розум, іманентний неперервному процесу змін, розуміє їх та діє відповідно до них. Іманентність розуму такому процесу змін є основою для творчої  активності людини.

Ключові слова: визначення, динамічна рівновага, життєсвіт, психо-метафізика, мета-психологія, самовизначення, суспільство визначених, суспільство самовизначених.

УДК 371.2 (09)

О.В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету ім. І.Франка

КРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ:

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ДОКАЗОВО-ЕВРИСТИЧНОЇ  ПЕДАГОГІКИ

 Вперше концептуалізується доказово-евристична педагогіка – новий напрям педагогічної науки, яка, оперуючи науковими фактами на основі логіко-евристичного розгортання думки, може вибудовувати різні фактологічні причинно-наслідкові ланцюжки та конфігурації, завдяки яким отримуються принципово нові педагогічні факти і наукові висновки, що дозволяє не тільки збагачувати педагогічну реальність, але й створювати принципово нові навчальні курси психолого-педагогічних дисциплін. Концептуалізація нової доказово-евристичної педагогіки здійснюється через демонстрацію доказової процедури з конкретної проблематики, присвяченій креативній діяльності педагога у сфері дошкільної педагогіки.