PADDHATI

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ЖУРНАЛ

Віктор Кузнєцов - Інтелект проти Свідомості

Віктор Кузнєцов   viktor.kuznetsov(at)front.ru

ІНТЕЛЕКТ  ПРОТИ  СВІДОМОСТІ

(Повідомлення)

Знайомство  зі статтями Даріо Саласа і  його книгами, дозволило поринути у світ маловідомої  для нас герметичної філософії, яку на Заході називають «матір’ю всіх наук». У світі психологічної літератури деколи з’являються «родзинки», які можуть бути доступні для усвідомлення не лише спеціалістові, але й пересічному читачеві без диплому про вищу освіту. І хоча спочатку поява книги «Гіпсосвідомість» не викликала сильного резонансу, її варіант у вигляді аудіокниги «Практика підвищення рівня свідомості», судячи з відгуків, стала одним з бестселерів минулих років.

Детальніше...

Ігор Карівець - Притомність і свідомість

Ігор Карівець, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету “Львівська політехніка”

ПРИТОМНІСТЬ І СВІДОМІСТЬ, АБО

ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНУ ПЛУТАНИНУ У ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ

Вперше в українській філософії здійснено розрізнення притомності і свідомості. Показано, що свідомий стан – це вищий стан, порівняно із станом притомним. У свідомому стані людина осягає значення трансцендентного навколо себе і в собі також. Одним із таких значень є значення Цілісності.

Ключові слова: притомність, свідомість, цілісність.

Детальніше...

Марусенкова Тетяна - Значення моделювання та випадкових величин для розвитку наукової методології

Марусенкова Тетяна

аспірант ІТРЕ, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

(Тези)

Методи та підходи, які застосовуються у кожній конкретній галузі знань, повинні бути предметом зацікавленості філософії, бо основною метою всіх наукових методів є одержання нових знань, а необхідною вимогою до знань є їхня істинність, а істинність – це поняття гносеологічне.

Детальніше...

Тамара Тюріна - Педагогіка духовності: синергетичний підхід

Тамара Тюріна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» e-mail: tamaratyurina(at)yandex.ru

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Базуючись на синергетичному підході постнекласичної науки, розглянуто мету, завдання та зміст програми курсу дисципліни «Педагогіка духовності» для ВНЗів.

Детальніше...

Анатолій Гальчинський - Методологія складних систем

Анатолій Гальчинський

доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Дана стаття стосується проблеми кризи та методологічного оновлення економічної теорії, яка вже розглядалась автором. Наукова актуальність цієї проблеми не обмежується суто академічними визначеннями, вона порушує і принципово значущі прикладні аспекти.

Детальніше...