Віктор Кузнєцов   viktor.kuznetsov(at)front.ru

ІНТЕЛЕКТ  ПРОТИ  СВІДОМОСТІ

(Повідомлення)

Знайомство  зі статтями Даріо Саласа і  його книгами, дозволило поринути у світ маловідомої  для нас герметичної філософії, яку на Заході називають «матір’ю всіх наук». У світі психологічної літератури деколи з’являються «родзинки», які можуть бути доступні для усвідомлення не лише спеціалістові, але й пересічному читачеві без диплому про вищу освіту. І хоча спочатку поява книги «Гіпсосвідомість» не викликала сильного резонансу, її варіант у вигляді аудіокниги «Практика підвищення рівня свідомості», судячи з відгуків, стала одним з бестселерів минулих років.

Ігор Карівець, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету “Львівська політехніка”

ПРИТОМНІСТЬ І СВІДОМІСТЬ, АБО

ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНУ ПЛУТАНИНУ У ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ

Вперше в українській філософії здійснено розрізнення притомності і свідомості. Показано, що свідомий стан – це вищий стан, порівняно із станом притомним. У свідомому стані людина осягає значення трансцендентного навколо себе і в собі також. Одним із таких значень є значення Цілісності.

Ключові слова: притомність, свідомість, цілісність.

Марусенкова Тетяна

аспірант ІТРЕ, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

(Тези)

Методи та підходи, які застосовуються у кожній конкретній галузі знань, повинні бути предметом зацікавленості філософії, бо основною метою всіх наукових методів є одержання нових знань, а необхідною вимогою до знань є їхня істинність, а істинність – це поняття гносеологічне.

Тамара Тюріна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» e-mail: tamaratyurina(at)yandex.ru

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Базуючись на синергетичному підході постнекласичної науки, розглянуто мету, завдання та зміст програми курсу дисципліни «Педагогіка духовності» для ВНЗів.

Анатолій Гальчинський

доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Дана стаття стосується проблеми кризи та методологічного оновлення економічної теорії, яка вже розглядалась автором. Наукова актуальність цієї проблеми не обмежується суто академічними визначеннями, вона порушує і принципово значущі прикладні аспекти.