Світлана Тарнавська

КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ, ЇЇ МІСІЇ НА ЗЕМЛІ І У ВСЕСВІТІ,

НАЯВНОСТІ ЧИ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ СВОБОДИ ВИБОРУ

Есе

В основному питання про те, як виникла людина, яке її походження, яка її ціль життя на планеті Земля починає цікавити людину після того, як їй вдалося вирішити проблеми  виживання і забезпечити базові потреби у їжі, житлі, безпеці, тощо.  У минулому столітті достатньо багато людей навчилися жити і працювати таким чином, щоб забезпечувати свої базові потреби, маючи при цьому вільний час для інших речей.  Окрім заняття різними хобі, значна частина людей почала задумуватися над так званими екзистенціальними питаннями.  Це питання про походження людини, ціль її життя, питання про її духовний розвиток і т. ін. Розмірковування на ці теми,  пошук відповідей на ці запитання і трансформація свого життя у відповідності із знайденими відповідями є саме тим, що складає суть і смисл духовного пошуку людини.

Бугайов А.Ф., науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України  bugaev(at)ua.fm

ДУША ЯК ОБ’ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ

ЧАСТИНА 2.

(ЧАСТИНУ 1 МОЖНА ПРОЧИТАТИ ТУТ >>>>>)

Хроно-топоструктура енерго-інформаційного каркаса людини (ЕІКЛ)

Перед тим, як розглянути будову енерго-інформаційного каркаса людини (ЕІКЛ) з позицій полівихорної концепції, викладеної в монографіях автора [1, 2], уявімо собі будову полівихра Всесвіту/Універсуму в середовищі Квантової Реальності. Пятипроменева симетрія полівихра формують 5 інформаційних Космічних Архетипних Матриць (КАМ), а саме:

Вознюк О. В., кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка


ПАРАДИГМАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


На основі універсальної парадигми розвитку, що постає фундаментальним пояснювальним принципом, розглядаються основні категорії концепції обдарованості, що дозволяє прослідкувати їх структурно-функціональний і генетичний взаємозв'язок.