О.В.Вознюк,кандидат педагогічних наук, доцент ЖДУ ім. І. Франка

 СИСТЕМНА КРИЗА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ МІФИ

Людина, яка як мисляча істота, як Homo sapiens, пізнає світ (що відповідає магістральному вектору людського існування), рано чи пізно підіймається на рівень філософської рефлексії, починаючи усвідомлювати світ за допомогою узагальнених теоретичних конструктів, всезагальних філософсько-природничих категорій, що сприяє піднесення на рівень фундаментального знання. Це дозволяє здійснити прориви у будь-якій теоретичній та практичній сфері людського буття, оскільки допомагає перебороти вузькі рамки окремих предметних галузей пізнання світу.

Це цілком стосується педагогічної практики і теорії, які можуть набувати  усталеного догматизованого стану у разі, якщо будуються у вузькому контексті педагогічних реалій. М. О. Бердяєв у книзі "Самопізнання" писав, що "педагогіка, гідна для однієї епохи, може виявитися негідною та шкідливою для іншої" [Бердяєв, 1990, с. 295]. Ці слова цілком справедливі для перехідних, кризових явищ, які відбуваються у сучасній освіті, зокрема й у вищій. Сучасна освітня галузь увійшла у стан системної кризи, яка зумовлюється епохальними цивілізаційними викликами та загрозами, з якими зіштовхнулося людство наприкінці ХХ – початку ХХІ століття.

Карівець І. В.

 ІНТУЇЦІЯ І «ЧУТТЯ БУДЕННОСТІ»

УДК 165.19+165.62

 «Інтуїтивний розум є священним даром, а розсудок (rational mind) є відданим слугою. Ми створили суспільство, яке шанує слугу і яке забуло про дар»

 Альберт Айнштайн

«Раціональність дискурсивна, розум інтуїтивний»

Л. В. Гнатюк

«Єдиною по-справжньому цінною річчю є інтуїція»

Альберт Айнштайн

У статті обґрунтовується необхідність розрізнення інтуїції та чуттів, спростовується ірраціональність інтуїції. Стверджується, що інтуїція – це безпосереднє вбачання сутності речей без попереднього обмірковування чи логічного аналізу за допомогою природної досконалості розуму. Тому розум –  інтуїтивний, а розсудок – дискурсивний, тобто логічний, опосередкований. Утверджується ієрархічна цілісність людини, яка знищує відчуття буденності.

 Олівер Л. Рейзер

ОСВІТНІ ТРЕНДИ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ КРИЗИ

(передмова до книги Аліси Бейлі “Освіта Нової Епохиˮ)

Educational Trends in a World Crisis (by Oliver L. Reiser) >>>>>

 Ця книжка про філософію освіти виходить під час кризи тому, що все критичне мислення в галузі теорії освіти характеризується в наші дні глибокою стурбованістю щодо збереження і збагачення людських цінностей. Чи зможемо ми відстоювати наш демократичний індивідуалізм перед лицем сил стандартизації західної машинної цивілізації, яка здатна поглинути і Схід? Чи зможемо ми протистояти тоталітарним системам, що обожнюють матеріалізм індустріальної культури, котра зростає в своїй міцності?