Вознюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ФРАКТАЛЬНО-ГОЛОГРАМНИЙ, СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО

ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

В статті обґрунтовується фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища, яке розуміється як фрактально-голограмна сутність, що інтегрована у системну ієрархію різних космопланетарних середовищ. Розглядаються практичні проекції зазначеного підходу.

Ігор Карівець, канд. філософських наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»,

Андрій Забава, психолог, фахівець з індивідуального і корпоративного розвитку,

 ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД ДО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

В КОНТЕКСТІ ЇЇ БАГАТОРІВНЕВОСТІ

Автори статті розглядають людину як багаторівневу істоту, що складається з тіла, душі та духу. Оскільки людина – це єдність (цілісність) цих трьох рівнів, остільки її здоров’я безпосередньо пов’язане з гармонійною взаємодією та співдією особистості, душі та духу. Описати та дослідити взаємодію та співдію рівнів людини можна за допомогою постнекласичної науки, а саме: синергетики та системології.

Ключові слова: багаторівневість, душа, дух, здоров’я, синергетика, системологія, тіло, цілісність.