СІМ ПРОМЕНІВ

Данило Андрєєв. Троянда світу

Данило Андрєєв. Троянда Світу.

Андрєєв Данило Леонідович
(рос. Андреев Даниил Леонидович)
Російський поет, письменник, філософ, містик-візіонер.

Народився 20 жовтня (02 листопада)в Берліні, в сім’ї письменника Леоніда Андрєєва. Дитинство провів у Москві. З ранніх літ почав складати вірші і прозу з елементами містики і фантастики.

В 1942 році був мобілізований. В 1949 році – арештований органами держбезпеки за звинуваченням в антирадянській агітації і підготовці замаху на Сталіна. В 1957 році звільнений. Помер 30 березня 1959 року в Москві.
Основним літературно-філософським твором Данила Андрєєва (далі Д. А.) є його трактат “Троянда Світу”, який зміг побачити світ лише після падіння совєтського режиму, в 1991 році. До того часу книгу підпільно розповсюджували як самвидав. Сам автор так написав про призначення даного твору: “Поділитись своїм досвідом з іншими, привідкрити картину історичних і метаісторичних перспектив, багатоваріантний ланцюг дилем, які стоять перед нами, або ж мають постати, панораму різноматеріальних світів, тісно взаємопов’язаних з нами в добрі і в злі, – ось завдання мого життя… Розгорнути концепцію саме так, дати розуміння того, яким чином в ній, де йдеться про іншоприродне, в той же час прихований ключ від поточних процесів історії і від долі кожного з нас, – ось завдання цієї книги”.
Д. А. створив релігійно-філософське вчення “Троянда Світу” (рос. “Роза Мира”), викладене ним в однойменному трактаті, а також в ряді творів, зокрема, в поетичному ансамблі “Російські Боги” і метаісторичній трагедії “Залізна містерія”.

Суть вчення Троянди світу

Космологія
Вчення Троянди Світу розглядає світ як багатошарову реальність, розділену на ряди світів – світів висхідного ряду (що ведуть до Бога), і світів низхідного ряду (які створюються протиборчими до Бога силами). Світи співіснують між собою, відрізняючись за кількістю просторових і/або часових координат. Весь Всесвіт – поприще творчості і становлення багатьох створюваних Богом індивідуальних духовних одиниць – монад. Кожна монада подібна до Бога і володіє невичерпним творчим потенціалом та свободою. Монади, за Д. А., діляться на дві онтологічно відмінні групи – богостворені (їх є більшість) і богонароджені (їх менше, і вони одвічно володіють, порівняно з першою групою монад, значно більшою обдарованістю, і покликані до водійства світами).

Духовна будова людини чотирискладова: Монада і три тіла: Шельт (перше тіло), Астрал (друге тіло) і Ефір (третє тіло).

Релігійний аспект
Розглядаючи питання про істинність релігійних вчень, автор виходить з тези про можливість пізнання Бога в повній мірі лише “в Собі” і “Собою”. Релігійні вчення Д. А. оцінює як такі, що представляють собою часткові варіанти Відносної істини і відображають окремі аспекти світобудови. При цьому Д. А. відзначає, що жодне з релігійних вчень не є повністю хибним, а містить в собі ті чи інші елементи істини в тій чи іншій кількості.
Разом з цим, у Троянді Світу релігії розподіляються за принципом щирості. Релігії, які породжені силами Провидіння, автор іменує релігіями правої руки. Релігії, породжені демонічним впливом, іменуються релігіями лівої руки. Найвеличнішою релігією правої руки, що володіє найбільшою щирістю, є християнство, яке на думку автора, стане безпосередньою основою виникнення Троянди Світу.


Історичний аспект
За твердженням Д. А., Всесвіт є ареною боротьби сил Добра і Зла.
Ця боротьба проявляється в житті окремих людей як протиборство різних сторін людської душі, а в розвитку людства в цілому – в історії. Однак історія є лише видимою частиною того, що відбувається. Головна боротьба розгортається в іншоматеріальних реальностях. Для відображення всієї повноти цієї боротьби в Троянді Світу використовується термін “метаісторія”. Метаісторія охоплює не лише історичні процеси, але й те, що є їхньою причиною – боротьбу богоборчих сил з силами провидіння. Основними дійовими особами мета історичного процесу на землі, згідно з Андрєєвим, є метакультури і наднароди.
Метакультура – це особлива цивілізаційна єдність, яка виникла згідно з волею Провидіння для вирішення певних завдань Останнього. Всіляка мета культура має зв’язані з нею світи висхідного ряду і світи низхідного ряду; у кожної мета культури ці світи свої. При цьому береться до уваги той факт, що повністю ізольованих культур не існує, вони взаємозв’язані, але в цілому кожна культура цілком своєрідна, і у всій своїй повноті залишається надбанням лише одного наднароду, свого творця.
Наднарод є сукупністю народів, об’єднаних спільними метаісторичними завданнями, завданнями створення спільних духовних цінностей, спільної метакультури. “Наднарод – це група націй чи народностей, об’єднана між собою спільно створюваною культурою”.
Наднароди мають своїх Деміургів, котрі є водіями відповідного наднароду і представниками для нього сил Провидіння. Крім цього, деякі народи, що входять до складу наднароду, мають своїх духів-народоводіїв. В кожній метакультурі є один або декілька демонів великодержавності (уіцраорів), проекціями яких в історії є державні системи.
Найбільші метакультури: російська, романо-католицька, північно-західна, індійська, буддійська, китайська та ісламська.


Прогностичний аспект
Д. А. мав візію грядущої інтер-релігії людства, котру він, як і своє вчення, називав Троянда Світу. За його прогнозом інтер-релігія виникне шляхом об’єднання всіх релігій правої руки. Після чого Троянда Світу здійснюватиме етичний вплив на державний устрій нашої планети та проведе ряд заходів з преображення природи та людського суспільства (до того часу світ об’єднається). В результаті, на планеті запанує матеріальне, культурне і духовне процвітання – Золотий Вік. Як представник російського народу, Андрєєв відводить російській метакультурі визначальну роль в сприянні приходу Троянди Світу. Автор зауважує, що для виконання своєї місії Росія має перестати бути імперією.
Однак, прогнозує Д.А., благоденство не триватиме довго, так як до влади прийде Антихрист. Явившись, згідно з пророцтвом Апокаліпсису, він отримає владу над Землею і буде панувати аж до другого пришестя Христа. Після другого пришестя Христа, Антихриста буде скинуто з усіма, хто приєднався до нього, а всі послідовники Христа преобразяться фізично, і не буде більше ні смерті, ні народження, лише нескінченне життя і вдосконалення - настане другий еон - тисячолітнє царство праведних.

Українського перекладу праць Данила Андрєєва немає.

Основну працю "Роза Мира" можна завантажити тут >>>>>

Твори: “Русские Боги”, “Железная мистерия” та інші можна завантажити із сайту http://rozamira.org/rm/