Генрі Моріс Данлоп Ніколл (19 липня 1884 – 30 серпня 1953)

Моріс Ніколл був шотландським неврологом, психіатром, письменником і відомим езотеричним учителем Четвертого Шляху.

Найбільш відомий своєю п’ятитомною збіркою з понад 500 доповідей: "Психологічні коментарі до вчення Гурджієва та Успенського". 

Ці доповіді-лекції були прочитані ним для його навчальних груп у Лондоні та його околицях з березня 1941 по серпень 1953.

  

  

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ ДО ВЧЕННЯ ГУРДЖІЄВА ТА УСПЕНСЬКОГО. ТОМ 1 >>>

  

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ ДО ВЧЕННЯ ГУРДЖІЄВА ТА УСПЕНСЬКОГО ТОМ 2

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ ДО ВЧЕННЯ ГУРДЖІЄВА ТА УСПЕНСЬКОГО ТОМ 3

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ ДО ВЧЕННЯ ГУРДЖІЄВА ТА УСПЕНСЬКОГО ТОМ 4

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ ДО ВЧЕННЯ ГУРДЖІЄВА ТА УСПЕНСЬКОГО ТОМ 5

 

 

ВОЛОДИМИР ШМАКОВ І ЙОГО ВЧЕННЯ ПРО СИНАРХІЮ ТА ПНЕВМАТОЛОГІЮ

Шмаков Володимир Олексійович (1887, Москва - 1929, Аргентина) – є творцем власної філософської концепції, яку він назвав пневматологією. Основний зміст філософії В. А. Шмакова – розкриття закону синархії як «основного закону Буття» на основі вчення про сполученість двоїстої ієрархії ноуменальних монад та феноменальних множин. Згідно з Шмаковим, закон синархії у свідомості людини проявляється через триєдність пневматологічних категорій: містика, розум, воля.

Сучасні представники школи мартиністів-розенкрейцерів вважають, що Володимир Шмаков розвинув свою езотеричну філософську концепцію «пневматологія», осмисливши все те, що було передано йому в мартиністсько-розенкрейцерській школі, до якої, згідно їхніх тверджень, він належав.

У роботах Володимира Шмакова є цілком виразний слід впливу праць Сент-Іва д'Альвейдра (Alexandre Saint-Yves d'Alveydre). Так, наприклад, він широко користується його концепцією про синархію, тобто про всеєдність трансцендентального (Духу) і про загальну ієрархічність буття. Сент-Ів д'Альвейдр був одним із наставників Жерара Анкосса , більш відомого як Папюс (Gérard Encausse alias Papus). Володимир Шмаков робить чіткий поділ між феноменальним світом і світом, в якому перебувають ноумени (тобто ідеї). Останній вважає самодостатнім, і співпереживання його ідеям вважає чинником необхідним розуміння істини. Істиною при цьому він називає те знання, яке є позачасовим і належить всьому людству, або, точніше, його представникам, які цього знання можуть удостоїтися.

 

КНИГИ ВОЛОДИМИРА ШМАКОВА

  

ОСНОВИ ПНЕВМАТОЛОГІЇ. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА СТАНОВЛЕННЯ ДУХУ

  

ЗАКОН СИНАРХІЇ І ВЧЕННЯ ПРО ДВОЇСТІСТУ ІЄРАРХІЮ МОНАД І МНОЖИН

 

ПАПЮС. СТАТТЯ "АНАРХІЯ І СИНАРХІЯ"

  

 

 

Статті про психологію

КЛАСИЧНА І ДУХОВНА ПСИХОЛОГІЯ

ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ – СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ.

 Духовна психологія різниться від класичної психології головним чином у своїх цілях та інтерпретаціях "що таке людина" і, виходячи з цього – у своїх методах.
 
1) Класична психологія розглядає людину як фізично-емоційно-розумову істоту плюс деякі інтуїтивні аспекти; Духовна (або езотерична) психологія розглядає людину як істоту, що потребує для свого прояву фізично-емоційно-розумово-інтуїтивні складові, але не зводиться до них.
 
2) Класична психологія і сучасні тренінги з розвитку особистості пропонують розвивати нові знання-вміння-навички, щоб бути успішним; це дорівнює щастю в її розумінні; Духовна (езотерична) психологія пропонує людині відновити зв’язок з її власною природою, який водночас є фактом, але фактом неусвідомлюваним, тому завдання – усвідомити цей факт.
 
3) Класична психологія пропонує динаміку, рух: переосмислення минулого досвіду, формування плану дій з вдосконалення в майбутньому і алгоритм руху; В духовній (езотеричній) філософії і психології стверджується, що людина вже є досконалою і бездоганною істотою. Завдання полягає лише в тому, щоб згадати про це, відновивши цей стан. Для цього варто зберігати стан внутрішньої тиші, намагатись безоціночно сприймати події, та віднаходити проміжки між думками: там – фундаментальна Реальність.
 
4) Помилкою є брати методи духовної (езотеричної) психології і очікувати результат, який радше можна було би очікувати від методів класичної психології. Якщо особистість все ж так зробить, тоді отримає не те, що шукала; наприклад, при застосуванні езотеричних практик сильно зростає енергія людини, а оскільки сама людина не знає, що з цією енергією робити і куди її застосовувати, то часто це посилює емоційні проблеми або посилює особистісні недоліки характеру.
 
Духовна психологія разюче відрізняється від класичної психології у визначенні і оцінці стану свідомості людини. Для прикладу, класифікація станів свідомості одного з напрямків духовної психології (Гурджієв, Четвертий шлях).
 
 1-й стан. Темрява. Сон зі сновидіннями. Тіло нерухоме. Людина – пасивна у снах машина. В такому стані людина проводить приблизно третину свого життя. 
2-й стан. В цьому стані середня людина проводить решту частини свого життя (люди рухаються, говорять, пишуть книги, беруть участь у політиці, вбивають один одного). Цей стан класична психологія називає "ясна свідомість" або стан неспання. Проте з точки зору духовної психології у цьому стані людина не усвідомлює ні себе, ні інших. Духовно (езотерично) кажучи – людина спить. Тілесно-активна людина як ходяча і говоряча машина, що НЕ усвідомлює правильно. 
3-й стан. Світло. Самосвідомість. Обізнаність про "Я". Самозгадування. Зазвичай вважають, що ми вже маємо цей стан і завжди обізнані про себе, думаємо і почуваємо з повним усвідомленням того що ми робимо. Проте класична психологія і західна наука прогледіли той факт, що людина НЕ перебуває у цьому стані свідомості. На сьогоднішній день такий стан можливий лише у вигляді рідкісних спалахів чи внаслідок тривалої практики.
4-й стан. Людина пробуджується. Об’єктивна свідомість людини може бачити речі такими, якими вони дійсно є. Це результат внутрішнього росту, тривалої і важкої роботи над собою.
 
Класична психологія працює з людиною, яка перебуває у другому стані свідомості. Духовна ж психологія намагається перевести людину з 2-го у 3-й стан свідомості (коли людина згадує Себе), а з 3-го – у 4-й для досягнення людиною стану Пробудження, коли людина свідомо встановлює і підтримує контакт зі своєю Душею або своїм вищим "Я".
 
 Андрій Забава, психолог, Львів
 
Стаття "КЛАССИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ" російською мовою тут >>>
Стаття про Різновиди активності розуму тут >>>
 

*     *     *     *     *

Проводиться набір у групу з вивчення езотеричної психології.

Діяльність психологічного клубу

Психологічні ігри - Львів

Проект - Доступна психологія

«Доступна психологія» - це україномовний проект, мета якого полягає в тому, щоб кожен міг зрозуміти, що таке психологія, для чого вона потрібна, і щоб кожен зміг відчути на собі ефект від застосування психологічних методик.

Ми будемо знайомити вас із різними психологічними вправами та методиками і пояснювати механізм їх дії.

Проект підготовлений Школою Цілісної Психології "Сім Променів", Львів.

● Вправа для психо-енергетичного очищення - Промивання у трьох водах

● Робота з емоціями та страхами - Вільний малюнок

Діагностична вправа - Внутрішня дитина

Еннеаграма - Львів

>> ОПИСИ ТИПІВ  <<

Еннеаграма – психодинамічна модель, що описує 9 глибинних спонукань, які керують людьми і впливають на їх поведінку. Термін "еннеаграма" походить від двох грецьких слів, ennea (дев'ять) і grammos (щось написане чи намальоване). Еннеаграма широко застосовується в багатьох областях, включаючи бізнес, психотерапію, коучінг, мистецтво, охорона здоров'я, виховання, освіта і духовне зростання. 

Зображення еннеаграми можна виявити у вавілонян і давньогрецьких математиків, у ранньохристиянській і перській традиціях. Західний світ познайомився з еннеаграмою в ХХ ст. завдяки засновнику напрямку "Четвертий Шлях" Георгію Гурджиєву. На Заході та в Америці цю систему поширив Клаудіо Наранхо (доктор медицини, психіатр, гештальт-терапевт).

Сьогодні вивчення еннеаграми широко використовується в США та Європі у школах підготовки спортсменів, керівників, бізнесменів та представників влади: у політтехнології при вибудовуванні іміджу політика, в бізнесі, у роботі правоохоронних органів, державних і громадських організацій, у професійному та особистісному зростанні. 

Історія еннеаграми тут >>>

 *     *     *

Еннеаграма особистості

Еннеаграма описує дев'ять типів особистості, розташованих на колі на рівній відстані один від одного. Жоден з дев'яти типів не трактується як кращий за інші, кожен має свої переваги, недоліки та можливості для вдосконалення. Вивчення еннеатипів допомагає зрозуміти як влаштована людина, що мотивує її вчинки, і як можна більш ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Еннеаграма особистості – це не просто типологія, це саме модель розвитку. Адже людина не є завершеною. Природа розвиває її лише до певного рівня. Далі людина повинна розвиватися сама, своїми власними зусиллями. Щоби розвиватися, потрібно знати себе. Але людина не знає себе і використовує лише малу частину своїх здібностей і сил. Можливо це звучить парадоксально, але для того, щоби зрозуміти, що ми набагато більше, ніж наш тип, ми повинні цей тип вивчити, а також навчитися бачити «в дії» різні прояви нашого типу, наші захисні механізми. І тільки вивчаючи свій тип, свою автоматичну, «запрограмовану» частину, ми можемо зрозуміти, наскільки сильно ми є рабами певних механічних реакцій і звичок, а це розуміння зможе допомогти нам захотіти послабити їх владу над нами.

Еннеаграма особистості – це системна модель, і може бути застосовна в різних областях. Звичайно, ця модель необхідна для особистісного розвитку, але крім цього її можна застосовувати в бізнесі, у коучінгу, в медіації, у психотерапії, для вирішення проблем взаємодії батьків з дітьми, для професійної орієнтації молоді.

Еннеаграма співзвучна з академічною психологією, вченням Фрейда та Юнга, теорією Маслоу, філософією, соціологією, соціонікою, психіатрією і тому подібними системами і разом з тим еннеаграму можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання еннеаграми у своє особисте та професійне життя.

Найкращий спосіб визначити свій еннеа- тип — це прочитати опис всіх дев'яти еннеа-типів і прислухатися до себе — життєва стратегія і глибинні переконання якого типу відгукуються вам найбільше?

●  Короткий опис усіх еннеа-типів тут >>>

 *     *     *

Теорія стрілок

 Для кожного типу особистості існують шляхи кращої інтеграції та зростання і шляхи дезінтеграції. Процес інтеграції відбувається, коли в ситуації спокою усвідомленим зусиллям нейтралізується сила імпульсивного бажання, таким чином людина рухається до того типу, що показаний у напрямку, протилежному до стрілки. Дезінтеграційний процес відбувається, коли в ситуаціях стресу акумулюється імпульсивна тенденція особистості та її поведінка набуває рис типу, що вказаний за напрямком стрілки.

Напрямок деградації, або дезінтеграції (руйнування)

Стрілки на схемі вказують напрямок, в якому рухається звичайна людина, тобто людина, яка не збирається щось змінювати в житті. Наприклад, коли в Одиниці справи йдуть погано, коли її життя сповнене стресів, коли вона переживає важкий період у житті або старіє, вона демонструє негативні риси не тільки свого еннеатипу, а й того типу, в напрямку якого вказує стрілка. У неї виникає почуття провини, відчуває себе незрозумілою, закривається в собі, як Четвірка.

Напрямок еволюції, або інтеграції (творення)

Якщо людина має намір еволюціонувати, їй необхідно, навпаки, рухатися у протилежному напрямку по еннеаграмі. Ті знання і досвід, які ми набуваємо, переживаючи життєві негаразди, можна отримати шляхом свідомих зусиль, постійних і добровільних. Наприклад, коли у Шістки справи йдуть добре, коли вона долає рамки своєї обумовленості, вона більшою мірою відкривається навколишнім людям, з'являється взаємна довіра, навіть у відносинах із незнайомими людьми. Вона перестає плисти за течією або бунтувати проти власного «я», набуваючи ряд якостей Дев’ятки, у самій м'якій формі, без будь-яких негативних наслідків для власного майбутнього.

Стрілки також показують динаміку поведінки людини в стресі і в безпеці. У стані комфорту і безпеки частина наших захисних механізмів слабшає, і ми отримуємо доступ до деяких якостей і стратегій поведінки типу, в який потрапляємо, рухаючись проти стрілки. Коли ж ми опиняємося під тиском, наших звичних захисних стратегій може не вистачити, щоб впоратися зі стресовою ситуацією. Тоді ми рухаємося по стрілці і отримуємо доступ до деяких захисних механізмів іншого типу.

Наприклад, завершивши всі справи по роботі і виконавши усі обов'язки, Одиниці можуть дозволити собі заслужений відпочинок. Їх перфекціонізм і потреба все робити правильно слабшають, вони нарешті можуть дозволити собі розслабитися, проявляти спонтанність і насолоджуватися радощами життя. Це перехід Одиниці в Сімку. З іншого боку, коли Одиниці відчувають, що, незважаючи на всі свої старання, не можуть впоратися із покладеними на них обов'язками, вони потрапляють під владу емоцій. Вони відчувають пригніченість, тому що не можуть відповідати власним високим вимогам. Раптово актуалізуються всі потреби, які вони так довго придушували, фокусуючись на виконанні робочих завдань. Так у Одиниць в стресі виявляються патерни поведінки 4-го типу.

*     *     *

Три центри Еннеаграми

В основі еннеаграми лежить модель трьох центрів: фізичного, емоційного та розумового, які можна віднести до трьох видів інтелекту: розумовий інтелект (IQ), емоційний інтелект (EQ або емоційна компетентність) та тілесний чи інстинктивний інтелект. У кожного з дев’яти еннеатипів один з центрів домінує.

 • Центр тіла або нутра, живота, інстинктивний, фізичний центр – домінує у типів 8, 9, 1

Центр серця або емоційний, емотивний центр – домінує у типів 2, 3, 4

Центр голови або розумовий, інтелектуальний центр – домінує у типів 5, 6, 7

Відповідно, кожен з типів може мати особливості реагування, властиві одному з центрів, які полягають як у позитивних так і в негативних впливах даного центру.

Для кожного з центрів Еннеаграма описує 3 основних аспекти: 1) справжню функцію центру; 2) провідну життєву потребу центру; 3) базову емоцію центру.

• У типів тріади тіла (8-9-1) переважає питання «Що я роблю?». Основна тема: виживання, безпека, самозбереження. Переважаючі функції: дія, рух, сексуальність, потреба контролю, звернення до цінностей, до переконань та до сили волі, з яких зроджується діяльність.

Справжня функція тілесного центру полягає в  тому, щоб відчувати себе живими, мати доступ до своєї життєвої силі, енергії, діяти спонтанно.

Провідною життєвою потребою тілесного центру є повага, сила, автономія.

Базова емоція тілесного центру – гнів. У типів цієї тріади спостерігаються проблеми з агресією та придушенням.

Сильна сторона фізичних типів полягає в їх здатності швидко відновлювати сили і активно діяти. Щойно доробивши одну справу, вони вже будують плани щодо іншої, підбадьорюючи і підганяючи тих, хто відстає. Вони завжди ставлять конкретні цілі.

• У типів тріади серця (2-3-4) переважає питання «Що я відчуваю?». Основна тема: інші люди, міжособистісні стосунки («У чому мають потребу?», «Мене приймають?», «Як мене бачать?»). Переважаючі функції: сентименти, потреби стосунків, наголос на вербальній та невербальній комунікації.

Справжня функція серцевого центру пов'язана із тим, щоби ми могли відчувати природне почуття любові і прийняття по відношенню до себе таі інших людей.

Провідною життєвою потребою серцевого центру є любов та прийняття.

Базова емоція серцевого центру – сором. Це почуття виникає, коли нам здається, що інші люди нас не приймають, або не надто добре оцінюють.

Сила емоційних типів полягає у їх здатності поставити себе на місце іншого, відчути співпереживання і співчуття.

• Для типів тріади голови (5-6-7) найбільш важливим є питання «Що я думаю?». Основна тема: мати загальне глобальне бачення речей для їх подальшого об'єктивного перетворення. Переважаючі функції: аналіз та синтез, залучення фантазії та уяви для подолання обмежень, для опрацювання планів та стратегій, об'єктивність та логічний поступ, здатність приймати рішення.

Справжня функція центру голови – це бачення напрямку, віра в те, що в майбутньому зі мною все буде добре.

Провідною життєвою потребою центру голови є відчувати себе безпечно у цьому світі і знати: що би зі мною не сталося, я із цим впораюся і зі мною все буде добре.

Базова емоція центру голови – страх, направлений у майбутнє.

Сильна сторона інтелектуальних типів полягає в здатності аналізувати і передбачити, якщо, звичайно, їх думки не розходяться в різні боки і в них не закрадаються сумніви.

Важливо підкреслити, що в кожній людині присутні всі три центри: неможливо жити без голови, серця чи нутра. Кожен центр має свій вплив, робить свій внесок у загальну інтеграцію різноманітних процесів людини для гармонійного їх функціонування.

Візьмімо для прикладу поведінку людини, яка біжить марафон. Якщо в неї переважає центр голови, вона себе запитає: «Скільки кілометрів вже позаду? Скільки мені бракує до фінішу? Чи погожий сьогодні вітер? Хто вже зійшов з дистанції?».

Інша, у якої переважає центр нутра, буде турбуватися, чи має достатньо сили добігти до фінішу, звертатиме увагу на свій ритм, стисне зуби, тому що хоче виграти за будь-яку ціну.

Третя, у якої переважає серцевий центр, оглядатиметься довкола, щоб побачити, чи є люди, яких вона знає, на трибуні, намагатиметься усміхатися тим, хто їй аплодуватиме та її підтримуватиме, питатиме себе, хто буде чекати її на фініші.

Ці центри є необхідними та взаємодоповнюючими; ризик настає тоді, коли їх діяльність є невідповідною чи позбавленою рівноваги. Може статися, що інтелектуальний центр буде непомірковано домінувати над іншими, розвиваючи надто раціональний та теоретичний спосіб поведінки, що буде умертвляти почуття та дію. Так само емоційний центр може бути виключно зосередженим на душевному стані та емоціях на шкоду аналізу ситуації чи діяльності. Центр дії або, як його ще називають, центр творчості, може бути зайнятий проектами чи активністю, нехтуючи необхідністю стосунків з іншими чи раціональним оцінюванням.

 *     *     *

Теорія «крил»

Кожен тип у більшій чи меншій мірі перебуває під впливом сусідніх типів. у людей одного і того ж еннеатипу риси характеру можуть дещо відрізнятися, в залежності від того, який вплив чинять на них 2 сусідніх типи. Такий вплив у еннеаграмі називається «крилом». Згідно з цією теорією, кожна особистість розвиває характерні риси одної чи двох особистостей, розташованих до неї найближче у еннеаграмному колі. Перевага полягає в тому, що власний тип збагачується та врівноважується позитивними рисами сусідніх типів.

У певний момент життя ми починаємо розвивати в собі якості одного з наших «крил». Так, людина 1-го типу може мати «крила» у 9-й і 2-й типи, людина 3-го типу може мати «крила» у 2-й і 4-й типи, а людина 5-го типу може мати «крила» у 4-й і 6-й типи.

Наприклад, ОДИНИЧКИ залежно від того, чи одне крило звернене до ДВІЙКИ чи до ДЕВ'ЯТКИ, будуть наділені різними рисами. Одинички, які мають крило, звернене до Двійки, є більш відкритими до людей, уважними до їх потреб, дружніми. Одинички з крилом до Дев'ятки більш схильні бути спокійними, врівноваженими, відстороненими, об'єктивними та менш критичними. Для Одинички крило врівноважує тенденцію бути гіперкритичним, надмірним ідеалістом, повністю поглинутим роботою.

П’ятірка, Спостерігач, може мати крило в 4 або 6 типи. При цьому, П'ятірка з четвертим крилом відрізняється від П'ятірки з шостим крилом досить сильно. П'ятірки з четвертим крилом більш емоційні, люблять і цінують мистецтво, мають творчу уяву. Для них важливіше прийняття і відносини з людьми. А П'ятірки з шостим крилом – це найменш емоційний підтип еннеаграми. Це люди науки із сильно розвиненим системним мисленням, їх життям керує об'єктивний аналіз, схильність до стратегічного планування.

  *     *     *

Рівні розвитку в Еннеаграмі

Будь-яка більш-менш повна психологічна система повинна обов'язково враховувати і горизонтальну, і вертикальну складові. Горизонтальна складова описує тільки характеристики типів, для отримання повної картини необхідно брати до уваги вертикальні елементи, що і дають рівні розвитку. Вони показують принципові відмінності між існуючими типами особистості всередині кожного типу, додаючи "вертикальну" розгортку до кожного горизонтального зрізу.

В Еннеаграмі виділяється 9 рівнів розвитку, які об'єднуються у 3 великі групи: здорові (рівні 1-3), середні (рівні 4-6)  та нездорові (рівні 7-9) рівні розвитку.

Еннеаграма знайомить нас із типами особистості на середніх рівнях розвитку. Чим вище рівень розвитку людини, тим менше у неї страху і потреби захищати себе, тим сильніше її особистісна сила і любов до себе та інших. На хворих рівнях людину переповнює тривога і нею керує основний страх, характерний для кожного еннеатипу. Спотворене сприйняття дійсності і відсутність зв'язку із собою проявляються в руйнівній поведінці, в постійному і неусвідомленому стресі.

Неможливо говорити про типи особистості в загальному, без урахування рівнів, оскільки в міру переміщення будь-якого з типів вниз по рівням більшість властивих йому ознак і характеристик змінюється на свої протилежності. Наприклад, здорові Вісімки найбільш добрі і конструктивні з усіх типів. Вони створюють умови, за яких інші люди розквітають і стають сильними. Але коли мова йде про хворих Вісімок, то картина змінюється на протилежну: сповнені обурення і впевненості, що весь світ налаштований проти них, вони особливо деструктивні і жорстокі. Здорові та хворі Вісімки настільки сильно відрізняються одна від одної, що можуть сприйматися як абсолютно різні типи. Більш того, через те, що люди знаходяться на різних рівнях всередині свого типу, неможливо виділити жодної чіткої постійної ознаки, притаманної даному типу. Тому було б нерозумно визначати чий-небудь тип особистості лише за характерним набором рис, тому що на різних рівнях розвитку поведінка, здавалося б, притаманна даному типу особистості, змінюється.

За допомогою рівнів розвитку можна зрозуміти, як відбувається розвиток, зростання і деградація у представників кожного типу, передбачити поведінку тієї чи іншої людини або як мінімум можна сказати, що вони є індикатором людського ментального та емоційного здоров'я.

Ми також можемо розглядати рівні як індикатор ступеня нашої свободи і усвідомлення. На здорових рівнях ми абсолютно вільні від обмежень структур нашої особистості, так само як і від звичок та механізмів нашого его. Ми абсолютно вільні, щоб бути тут і зараз, щоб робити вибір і діяти невимушено мудро, із силою та співчуттям, а також проявляти інші позитивні якості. У міру нашого руху вниз по рівням наша свобода все більше обмежується. Ми настільки ідентифікуємося із механізмами своєї особистості, що повністю залежимо від них, і в результаті страждаємо. Ми все більше віддаляємося від реальної дійсності, від нашої здатності усвідомлювати і аналізувати власні вчинки і вже не можемо зупинити лавину потреб і бажань нашого его. І нарешті, коли ми потрапляємо на нездоровий рівень, у нас абсолютно відсутня будь-яка свобода вибору. Мабуть, єдиний вибір, який у нас є на нездоровому рівні, – це можливість продовжувати рух в деструктивному напрямку або попросити про допомогу – сказати «так» чи «ні» своєму життю.

Еннеа-типи на різних рівнях розвитку за Доном Різо тут >>>

*     *     *

Тип ІІ - Гордість, психодинаміка типу (автор Клаудіо Наранхо) тут >>>

Психодинаміка еннеа-типів за Клаудіо Наранхо

Клаудіо Наранхо (Claudio Naranjo), відомий гештальт-терапевт, психіатр та доктор медицини, народився у 1932 році в Чилі. Він був одним з перших, хто інтегрував на науковій основі духовні вчення у психотерапевтичну практику. Він став другом Карлоса Кастанеди, був учнем та послідовником Фріца Перлза, був посвячений у суфійські практики.

З книги «Характер і невроз», Character and Neurosis An Integrative View, Claudio Naranjo, M. D., 1994

Психодинаміка еннеатипів за Клаудіо Наранхо російською мовою тут >>>

*       *       *       *       *

Невроз — це бажання отримати любов

(4-х хвилинна лекція Клаудіо Наранхо з сайту ennea-training.ru , 2013)

 Я думаю, що невроз — це слово, яке зникає з нашої термінології. Зараз є поняття, що позначають різноманітні порушення, але на жаль, не вистачає об'єднуючої концепції неврозу.

У всіх емоційних порушень є спільна основа — все це різні форми спотворення любові. Я вважаю, що психологічне здоров'я — це стан, який з'являється у результаті природного потоку любові, коли ми реалізуємо свій потенціал любові, коли ми любимо — ми щасливі. Не коли люблять нас!

 Але ми не можемо любити, тому що коли ми були дітьми, наша потреба в любові була фрустрована — ми не отримали любов, коли вона нам була необхідна. І в результаті ми фіксувалися на пошуку любові. Результат травми — це пошук любові: любіть мене, любіть мене, але я сам не можу любити, тому що занадто стурбований тим, щоб любили мене. Якщо я оплакую любов, яку недоотримав у минулому, то це поглинає всі мої душевні сили. А двері, що ведуть до щастя, відкриваються тільки зсередини, неможливо відкрити їх силою. Нам необхідно бути менш оральними, менше поглинати, щоб ми могли дозволяти собі свій природний прояв — бути люблячими.

Отже, я думаю, що у кожного виду любові є свої спотворення. Це протилежності любові. Наприклад, є материнська любов, і є залежність від материнської любові. Дай мені, дай мені, дай мені! Мені потрібна підтримка, тримай мене за руку, поки я йду по життю. І це добре, в деякі моменти це необхідно, але деякі люди все життя знаходяться в стані потребуючої сироти.

Справді, такий стан — це результат травми. На щастя, необов'язково отримувати друге дитинство, щоби зцілити це. Є інші способи зробити це. Наприклад, ви можете використовувати гіпноз, щоб виправити своє минуле, знову прожити деякі моменти, сприймаючи їх по-новому, або навіть змінюючи їх. Еріксон робив подібні чудеса — він міг повернути вас у минуле і, як хірург, виправити в ньому щось, потім повернути вас в теперішнє, і минулі події переставали приносити вам так багато болю. І ми дивимося на минуле вже новим поглядом.

Отже, я думаю, що ключ не в тому, щоб отримати всю любов, якої нам не вистачило в минулому. Ключ у тому, щоб знайти себе. У тому, щоб не бути надмірно одержимим спрагою любові, яка поглинає всю нашу увагу. Через спрагу любові деякі люди продають себе на «міжособистісному ринку» як надмірно ефективних і успішних, через жагу любові дехто з нас витрачає всю свою енергію на гру «пошкодуйте мене», через жагу любові ми спокушаємо, зачаровуємо і обманюємо, через жагу любові люди знаходяться в стані хронічної злості і мстивості.

Тобто всі проблеми невротичної особистості народжуються зі спраги любові, яка спотворює всі наші імпульси та енергію. Схоже на те, що любов необхідно розвернути, направити у протилежному напрямку, і відсутність любові — пошук любові — необхідно трансформувати у стан достатку.

 

 

Арнальдо Панґрацці «Подорож всередину себе. Еннеаграма як теорія особистості» 

Арнальдо Панґрацці – чернець ордену камілліанців, президент Італійської асоціації еннеграми, професор Міжнародного богословського інституту душпастирства у сфері охорони здоров’я “Камілліанум” Camillianum (м. Рим, Італія). 

Описи еннеа-типів з книги Арнальдо Панґрацці (Arnaldo Pangrazzi) «Подорож всередину себе. Еннеаграма як теорія особистості» (оригінальна назва Sentieri verso la liberta), видавництво «Колесо», 2011 рік: 

Тип 1 - Тип 2 - Тип 3 - Тип 4 - Тип 5 - Тип 6 - Тип 7 - Тип 8 - Тип 9

Тестові питання для визначення свого еннеа-типу тут >>>

Отець Арнальдо Панґрацці неодноразово приїжджав до України проводити лекції про еннеаграму для представників католицької церкви. 

20-25 червня 2011 року – відбувся науково-практичний семінар з еннеаграми у місті Надвірна (Івано-Франківщина) в Реколекційно-відпочинковому центрі сестер служебниць (НДМ).

Відео з виступу о.Арнальдо Панґрацці у конференц-залі філософсько-богословського факультету УКУ (Львів) 7 лютого 2012 року. Презентація книжки «Подорож всередину себе»  тут >>>

 

Еннеаграма в католицькому світі. Стаття тут >>>

Вільний Університет Самадева (Франція)

Одним з напрямків університету Самадева у Франції є вивчення ЕННЕАГРАМИ.
Ідріс ЛаорУніверситет Самадева  (Libre Université du Samadeva) заснований Ідрісом Лаором (Idris Lahore) у 2002 році у Франції (Альзас).

Книга Ідріса Лаора «Эннеаграмма. Освободите лучшее в себе».

Афірмації для кожного еннеатипу з книги "Еннеаграма. Звільніть найкраще в собі" тут >>>

 Дев'ять напрямків Самадева:

• Йога дервішей або евфонія жестів Самадева

• Мануальні техніки для хребта та суглобів.

• Енергетичні техніки роботи з мередіанами.

• Психологія еннеаграми.

• Сутнісна психологія.

• Алхімічна або спагірична енергетична медицина.

• Дієтологія та харчування.

• Мистецтво, структури та випромінювання.

• Системна Самадева або "евфонічні представлення рухів душі".

 

Еннеаграма – наші заходи, контакти

+ Група в Контактах - vk.com/ennea_lviv      + Група у Фейсбуці - www.facebook.com/groups/1622042454761756

● Еннеаграма Особистості – вступна лекція. Тривалість – 2 год. (Рівні розвитку, стилі лідерства, сфери застосування еннеаграми). Більше інформації тут >>>

● Визначення Вашого еннеа-типу – індивідуальна консультація. Тривалість – 1 год.

● Еннеаграма для керівників та менеджерів – цикл семінарів, коучинг, кадровий консалтинг. (Компетенції лідера, код PAEI для лідера (за Адізесом), емоційний інтелект, трансформація слабих сторін за еннеаграмою, погодження професійного успіху із щастям в особистому житті).

● Еннеаграма для особистісного розвитку та покращення взаємодії в сім’ї (з партнером, з батьками) – цикл семінарів, індивідуальні консультації. (Вивчення психодинаміки кожного еннеа-типу, подолання сімейних криз, допомога для тих хто хоче знайти «половинку», розуміння і прийняття відмінностей між людьми, визначення професійної орієнтації).

*     *     *

Знання еннеаграми сприяє підвищенню Вашої ефективності у різних сферах життя:

● ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК, ПІЗНАННЯ СЕБЕ

Еннеаграма допомагає:

* Усвідомити свої стереотипи, автоматичні реакції, хибні переконання, внутрішні конфлікти і суперечності.

* Розвинути емоційний інтелект, внутрішню увагу та усвідомлення.

* Активізувати приховані ресурси для розкриття свого потенціалу, визначити напрямок розвитку і зростання.

● ВЗАЄМОДІЯ З РІДНИМИ ТА БЛИЗЬКИМИ

Еннеаграма допомагає:

* Розуміти і приймати навколишніх, бачити наші відмінності, цінувати їх та навчатися один в одного.

* Знаходити підхід і спільну мову з важливими і значущими людьми у Вашому житті, усувати причини конфліктів і знаходити гармонійний спосіб взаємодії у складних ситуаціях.

* Визначити який партнер Вам найбільше підходить для сімейних стосунків, передбачати і полегшувати складнощі у стосунках в парі.

● РЕАЛІЗАЦІЯ В БІЗНЕСІ, В СОЦІУМІ

Еннеаграма допомагає:

* Можливість якісно поліпшити особисті та ділові відносини.

* Усувати причини конфліктів і знаходити гармонійний спосіб взаємодії в складних ситуаціях.

* Керівникам – якісно поліпшити особисті та ділові відносини, визначити свій стиль лідерства, розуміти причини конфліктів і знаходити гармонійний спосіб взаємодії в складних ситуаціях.

* Топ-менеджерам – покращити навики для командоутворення, оцінки потенціалу, профорієнтації, адаптації, мотивації та коучингу, для розвитку і навчання своїх підопічних.

* Вибудовувати якісні відносини з колегами, підлеглими, керівництвом та діловими партнерами у стилі win-win.

* Підвищити ефективність команди, покращити атмосферу і взаєморозуміння в команді, збільшити мотивацію працівників, покращити взаємодію з керівництвом.

*     *     *

Контакти:

Телефон 067-1297149   

Група в Контактах - vk.com/ennea_lviv      Група у Фейсбуці - www.facebook.com/groups/1622042454761756

https://7promeniv.com.ua/ennea

Мудрість Еннеаграми – Дон Різо та Рас Хадсон

Дон Річард Різо (Don Richard Riso) відомий американський дослідник еннеаграми особистості, засновник Міжнародної Асоціації Еннеаграми. Його чотири книги-бестселлера перекладені на німецьку, італійську, японську, китайську, корейську, іспанську та російську мови. У 1995 році, Дон Різо та Рас Хадсон заснували Інститут Еннеаграми в Нью-Йорку.

 У 1999 році Різо та Хадсон видають книгу «Мудрість Еннеаграми» (The Wisdom of the Enneagram) – одну з найкращих книг з еннеаграми. Ця книга була перекладена і видана російською мовою у 2010 році.

Відгук Кена Уілбера про книгу «Мудрість Еннеаграми»:

 «МУДРІСТЬ ЕННЕАГРАМИ — дуже важлива і потрібна книга. Поєднавши горизонтальні типи Еннеаграми із системою вертикальних рівнів розвитку, Різо та Хадсон створили одну з найперших по-справжньому інтегральних моделей людської душі. Крім важливості і потрібності цієї воістину новаторської роботи вона оголює повну неспроможність будь-якого іншого більш обмеженого підходу, крім повномасштабної моделі людського зростання і розвитку. Дуже рекомендується.»

(Кен Уілбер, американський філософ, який розробив теоретичні та практичні положення інтегрального підходу.)

Відгук Станіслава Грофа, психолога, доктора медицини, про книгу «Мудрість Еннеаграми»:

«МУДРІСТЬ ЕННЕАГРАМИ — це не лише чіткий і вичерпний опис та обговорення цієї древньої особистісної топології, але також найбільший та справжній внесок у її застосування і подальший розвиток. Дон Різо та Рас Хадсон розробили просте практичне керівництво, а також тести, за допомогою яких можна легко визначити тип особистості будь-якої людини, щоби використовувати ці знання для зцілення і психологічної та духовної трансформації».

Будь-яка більш-менш повна психологічна система повинна обов'язково враховувати і горизонтальну, і вертикальну складові. Горизонтальна складова описує лише характеристики дев'яти типів, тоді як для отримання повної картини необхідно брати до уваги вертикальні елементи, що і дають Рівні Розвитку, які діляться на здорові, середні та нездорові.

Рівні Розвитку в Еннеаграмі за Доном Різо тут >>>

 *     *     *

Історія еннеаграми

(З книги «Мудрість Еннеаграми», Розділ 2. Стародавні коріння, сучасний погляд, скорочено)

Щоб зрозуміти історію еннеаграми треба розрізняти СИМВОЛ ЕННЕАГРАМИ і ДЕВ’ЯТЬ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ. Сучасна теорія еннеаграми – це своєрідний гібрид із декількох древніх мудрих традицій, інтегрованих із сучасною психологією. Ентузіасти еннеаграми придумали величезну кількість міфів про її історію та розвиток, але більша частина цих міфів і легенд не відповідають дійсності.

●СИМВОЛ ЕННЕАГРАМИ дійсно старовинний, йому більше 2500 років. А ідеї, які в подальшому привели до розвитку психологічної теорії ДЕВ’ЯТИ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ, очевидно зародилися у четвертому столітті до нашої ери. І лише протягом двох останніх десятиліть ці два джерела знань зійшлися.

Немає сумнівів в тому, що людиною, яка принесла СИМВОЛ ЕННЕАГРАМИ в сучасний світ, був Георгій Іванович Гурджієв. Гурджієв був грецьким вірменином, що народився приблизно в 1875 році. Разом із групою друзів, які поділяли його пристрасне бажання відродити давню теорію людської трансформації, Гурджієв витратив ранню частину свого життя на спроби зібрати разом всі стародавні вчення, які тільки міг знайти. Всі разом друзі створили групу під назвою «Шукачі Істини» («САТ») і вирішили, що кожен з них буде незалежно від інших вивчати одне вчень або систем. Вони багато подорожували по Єгипту, Афганістану, Греції, Персії, Індії та Тибету, проводячи багато часу в монастирях і віддалених храмах, вивчаючи все, що тільки можна було, про древні мудрі традиції.

Десь у своїх подорожах, можливо в Афганістані або в Туреччині, Гурджієв знайшов СИМВОЛ ЕННЕАГРАМИ. Надалі він розробив свій власний образ того, що виявили він і його група «САТ». Свої пошуки він закінчив незадовго до початку Першої світової війни і почав викладати в Санкт-Петербурзі і Москві, швидко зібравши навколо себе натовпи ентузіастів.

Гурджієв започаткував велике і складне вчення, що поєднує психологію, духовність і космологію, метою якого було допомогти студентам зрозуміти своє місце у всесвіті і своє місце в житті. Гурджієв вчив також, що Еннеаграма є центральним і найбільш важливим символом в його філософії. Він стверджував, що людина абсолютно нічого не розуміла до тих пір, поки вона не починала правильно розставляти елементи того чи іншого процесу на символі Еннеаграми, таким чином пізнаючи взаємозалежність і взаємозв'язок різних частин цілого. Таким чином, теорія Еннеаграми, яку викладав Гурджієв, була насамперед моделлю природних процесів, а не психологічною типологією.

Гурджієв пояснював, що СИМВОЛ ЕННЕАГРАМИ складається з трьох частин, які представляють собою три священних закони, що керують всіма явищами. Перший з них – коло, універсальна мандала, яка використовується багатьма культурами. Коло уособлює єдність, цілісність і неповторність і є символом того, що Бог єдиний – визначальна ознака більшості західних релігій, іудаїзму, християнства та ісламу.

Всередині кола ми знаходимо наступний символ – трикутник. Традиційно у християнстві це триєдність Отця, Сина і Святого Духа. Ми бачимо прояв ідей троїстості також і в інших релігіях: буддизмі, індуїзмі; таоїзмі (даосизмі). Цікаво, що майже всі основні релігії світу вчать про те, що всесвіт являє собою не подвійність, як вчить західна логіка, а триєдність. Гурджієв назвав цей феномен «Законом Трьох» і сказав, що все, що існує – результат взаємодії трьох сил. Навіть відкриття сучасної фізики, здається, підтримують ідеї «Закону Трьох». На внутрішньоатомному рівні атоми складаються з протонів, електронів і нейтронів.

Третя частина цього потрійного символу — шестигранник (фігура, що з'єднує цифри 1 - 4 - 2 - 8 - 5 - 7). Ця фігура символізує те, що Гурджієв назвав «Законом Семи», який описує процес і розвиток в часі. Він стверджує, що ніщо не залишається незмінним, все рухається і стає чимось іншим. Навіть гори і зірки поступово трансформуються. Все змінюється, переробляється, розвивається або передається — нехай навіть передбачуваним, визначеним способом — відповідно до власної природи і відповідно до сил, які впливають на всі елементи системи. Дні тижня, таблиця Менделєєва, музична октава — все засновано на «Законі Семи».

Коли ми поєднуємо ці три елементи (коло, трикутник і шестигранник), ми отримуємо Еннеаграму. Це символ, який показує цілісність речі (коло), яким чином вона стає результатом взаємодії трьох сил (трикутник) і як вона розвивається або змінюється в часі (шестигранник).

Гурджієв навчав теорії Еннеаграми за допомогою серії священних танців, пояснюючи, що її можна сприймати як «живий символ», що рухається і динамічний, а не статичний. Однак в жодній з опублікованих робіт Гурджиєва та його студентів не давалося поняття ЕННЕАГРАМИ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ.

●ЕННЕАГРАМА ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ народилася досить недавно і походить із двох головних сучасних джерел. Перше джерело — Оскар Ічазо, друге — Клаудіо Наранхо.

Оскар Ічазо народився і виріс у Болівії. Будучи молодим він, як і Гурджієв, був захоплений пошуками втрачених знань. Спочатку він поїхав у Буенос-Айрес, в Аргентину, а пізніше і в інші частини світу в пошуках стародавньої мудрості. Після подорожі по Середньому Сходу та іншим місцям Оскар Ічазо повернувся у Південну Америку і почав аналізувати отримані знання.

Ічазо досліджував багато елементів Еннеаграми і на початку 1950 року він відкрив зв'язок між СИМВОЛОМ ЕННЕАГРАМИ і ТИПАМИ ОСОБИСТОСТІ. ●ДЕВ’ЯТЬ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ, які він з'єднав СИМВОЛОМ ЕННЕАГРАМИ, походили з давньої традиції пам'яті про дев'ять священних атрибутів, відображених у людській природі. Ці ідеї з'явилися спочатку у неоплатоністів, якщо не раніше, а потім виявилися у Плотінуса в «Еннеадах» у третьому столітті нашої ери. Вони потім з'явилися у християнстві, але вже у вигляді своїх протилежностей: дев'ять атрибутів перетворилися на Сім Смертних Гріхів (або «Головних Гріхів» або «Страстей») плюс ще два (страх і обман). Ічазо простежив історію розвитку древніх ідей про Дев'ять священних атрибутів від грецьких ідей до ідей отців-пустельників четвертого століття, які вперше розвинули концепцію Семи Смертних Гріхів, а звідти вони перекочували в середньовічну літературу, включаючи «Кентерберійські історії» Чосера і «Чистилище» Данте.

Спільним в Еннеаграмі та Семи Смертних Гріхах є ідея про те, що один з них проявляється знову і знову, в той час як ми володіємо ними всіма. В цьому криється корінь нашої незбалансованості.

Геніальність Ічазо дозволила йому вперше в середині 1950-х рр. точно і в правильній послідовності розташувати весь цей матеріал на символі Еннеаграми. Тільки тоді різні напрямки думки злилися воєдино і утворили ту головну модель Еннеаграми, яку ми знаємо зараз.

У 1970 р відомий психіатр Клаудіо Наранхо (Claudio Naranjo), який працював над програмою гештальт-терапії в Есаленському інституті в Біг-Сурі, штат Каліфорнія, а також кілька інших мислителів із числа прихильників руху «за людський потенціал» поїхали в Чилі для навчання у Оскара Ічазо. Ічазо вів інтенсивний спеціально розроблений 40-денний курс, який допомогав студентам знайти шлях до самореалізації. З самого початку курсу він навчав Еннеаграмі та дев'ятьом типам особистості, або, як він називав їх, «его фіксацій».

 

 

 

 *     *     *

Бібліографія

Personality Types: Using the Enneagram for Self-Discovery. 1987, 1996.

Understanding the Enneagram. The Practical Guide to Personality Types. 1990, 2000.

* Enneagram Transformations. Releases and Affirmations for Healing Your Personality Type. 1993.

* The Wisdom of the Enneagram. 1999.

*  Discovering Your Personality Type. 2003.

 *     *     *

Біографія

Дон Річард Різо (1946 – 2012) виріс у Новому Орлеані, штат Луїзіана (США), навчався у Стенфордському Університеті. У 1962 році він вступає до Товариства Ісуса (Єзуїтського ордена). На початку 70-х років в Товаристві Ісуса та інших Католицьких закладах Північної Америки почали вивчати Еннеаграму. У 1974 році Дон Різо знайомиться із вченням Еннеаграми у Єзуїтській семінарії в Торонто, Канада. Він захопився Еннеаграмою і в 1975 році залишив орден Єзуїтів, так і не пройшовши посвяти у сан. Дон Різо починає досліджувати Еннеаграму і розробляє описи еннеа-типів.

У 1987 році він публікує книгу «Типи Особистості: Використання Еннеаграми для пізнання себе» (Personality Types: Using the Enneagram for Self-Discovery), над якою він працював 12 років.

У 1991 році Рас Хадсон приєднується до Дона Різо для розробки тесту для визначення еннеа-типу. Разом вони видають книжки та засновують у Нью-Йорку Інститут Еннеаграми, який сьогодні має філіали у 15-ти країнах світу.

  *     *     *

Рас Хадсон (Russ Hudson) — один з провідних послідовників і передових мислителів в світі Еннеаграми сьогодні. Співавтор книжок Дона Різо, співзасновник Інституту Еннеаграми.

 *     *     *

 Сайт Інституту Еннеаграми (Нью-Йорк): www.enneagraminstitute.com

 

 

 

 

Психосоматика

Психологічні причини захворювань у книзі Ліз Бурбо «Твоє тіло говорить: Люби себе!»

• Робота з субособистістю, яка відповідає за захворювання (за методом психосинтезу.)

СОЦІОНІКА

Соціоніка – вчення, яке вивчає сприйняття людиною інформації про навколишню дійсність та інформаційну взаємодію між людьми. У вужчому, прикладному значенні – це вчення про інформаційний обмін між людиною та світом та про різні типи інформаційного метаболізму (обміну), скорочено ТІМ або ТІО. Вчення зародилось у 80-х роках XX-го століття.

Просто про соціоніку - Соціоніка для початківців

Інщі визначення соціоніки:

Соціоніка – сучасний міждисциплінарний неакадемічний напрямок досліджень, що знаходиться на стику психології, соціології та інформатики. За найбільш загальним визначенням, соціоніка – теорія інформаційного метаболізму (обміну) індивідуальної та соцієтальної (суспільної) психіки (у вужчому значенні — теорія психологічної сумісності між людьми різного соціонічного типу). Ключовим терміном соціоніки є поняття соціонічного типу («соціотипу»), як певної структури психіки, яка визначає в людині певний набір рис характеру.

Засновник соціоніки – Аушра Аугустінавічюте на базі вчень К.Г. Юнга про психологічні типи і Антоні Кемпінського про інформаційний метаболізм. Назва соціоніка походить від терміну соціон (від латинського socium – суспільство).

Головні соціонічні школи і напрямки:

На даний час соціоніка розвивається в основному на теренах пострадянського простору. Протягом попередніх років виокремились такі соціонічні напрямки або школи:

Найсильніші, на нашу думку, гілки розвиваються зараз на Україні. Це

- Міжнародний інститут соціоніки. Керівник – Букалов А.В. , м. Київ. Інститут систематично організовує соціонічні конференції та семінари, в тому числі і міжнародні; з 1994 року випускає кілька різних журналів, пов’язаних із соціонікою.

- Школа гуманітарної соціоніки. Керівник – Гуленко В.В. , м. Київ.

- Школа системної соціоніки. Керівник – Єрмак В.Д. , м. Київ.

Протягом останніх років сильно прогресують російські соціонічні школи, зокрема:

- Науково-дослідний інститут соціоніки. Керівник – Прокоф’єва Т.М. , м. Москва.

- Школа прикладної соціоніки. Керівник – Удалова О.А. , м. Москва.

- Центр прикладної соціоніки «Терра Соціоніка». Керівник – Бескова Л.А. , м. Москва.

- Соціоніка в Санкт-Петербурзі. Головні представники: Рейнін Г.Р., Філатова К.С.

Аналогом соціоніки в країнах Заходу та Північної Америки є типологія Майєрс-Брігс (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)), яку потім модифікував Девід Уест Кірсі (David West Keirsey).

Соціоніка для початківців

Основи соціоніки сягають праць Карла Юнга, який розділяв усе людство за чотирма ознаками:
• одні люди є більш емоційні, інші - більш мислячі (в соціоніці - етика і логіка);
• одні - раціональні, інші – ірраціональні (не плутати з жіночою ірраціональністю);
• одні – екстраверти, інші – інтроверти;
• одні – більш чуттєві або сенсорні, інші – більш інтуїтивні (не плутати з жіночою інтуїцією).

На основі цих відмінностей соціоніка виділяє 16 психологічних типів людей, в кожного з яких є своя найсильніша функція: логіка ділова або наукова, етика емоцій або відносин, сенсорика просторова або вольова, інтуіція можливостей або часу. Також у кожного з типів є своя слаба або больова функція. 16 типів об’єднуються в групи по чотири, такі групи називаються в соціоніці квадри. Всього є чотири квадри, по чотири психологічних типи в кожній квадрі. 

Кожна квадра характеризується також своїм почуттям гумору, пріоритетами, особливостями залицяння та сексуальної поведінки, своєю манерою одягатися тощо. В першій квадрі цінується продукування і поширення нових ідей для покращення життя людства, у другій квадрі цінується вміння застосовувати фізичну силу і силу волі для досягнення результату, в третій квадрі цінується вміння заробляти гроші, а в четвертій – чесна і якісна праця. Людині найкомфортніше спілкуватися з представниками своєї квадри.

Більше про квадри можна дізнатися тут >>>

Одне з найбільших досягнень соціоніки – передбачення того, як можуть скластися відносини між представниками різних типів. Особливо для людей, які тривалий час перебувають разом. Це в першу чергу СІМЕЙНІ (партнерські) стосунки, а також малі колективи, всередині яких відбувається тісна взаємодія. Що ж прогнозує соціоніка у відносинах?

Є всього 16 психотипів і 16 видів відносин. Найбільш комфортні і приємні відносини – дуальні відносини. Екстраверта доповнює інтроверт, емоціоного доповнює мислячий психотип, інтуіта доповнює сенсорик. Обоє повинні бути або раціоналами, або ірраціоналами. В таких відносинах спостерігається найповніше соціонічне доповнення головних функцій людини. Для сімейних відносин також підходять стосунки активації та напівдуалізації. 

Для навчання найкраще коли вчитель і учень однакового психотипу. У бізнесі корисними є ділові відносини.

Знаючи, до якого типу належать люди, можна спрогнозувати розвиток їх стосунків та попередити деякі непорозуміння.

Сімейні пари, які найдовше разом і мають найгармонійніші відносини – це соціонічні дуали.

 • Як визначити свій соціонічний психотип дивіться тут 7promeniv.com.ua/testy-z-sotsioniky

 • Більше про соціоніку можна дізнатися у книзі Ігоря Каганця «Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика» http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?id=2

 

ПСИХОСИНТЕЗ - PSYCHOSYNTHESIS

П’єро Феруччі  (Piero Ferrucci)  - «Ким ми можемо бути»  книга, скорочено. Популярний психосинтез.

Біографія Роберто Ассаджіолі тут >>>

• Стаття, Єгор Кучеренко: "СУБОСОБИСТІСТЬ ЯК СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ НЕСВІДОМОГО В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ" тут >>>

• Стаття, Єгор Кучеренко: "СВІДОМЕ ТА НАДСВІДОМЕ «Я» ЯК РІВНІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ" тут >>>

• Робота з субособистістю, яка відповідає за захворювання (за методом психосинтезу.)

Вправи з психосинтезу

Карл Юнг "Психологічні типи" (Psychologische Typen), книга, 1921. 

Переклад українською мовою.

Розділ X. Загальний опис типів.

 1 - Введення

2 -  Екстравертний тип.

3 - Інтровертний тип. 3.1. Мислення. 3.2. Інтровертний мисленевий тип. 3.3. Почуття. 3.4. Інтровертний почуттєвий тип

Типо-синтез     

Typo-synthesis in english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом, типологію п’яти травм за Ліз Бурбо та Барбарою Бреннан, типологію Семи Променів Аліси Бейлі), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Типосинтез семінари

Типосинтез    коротко про вісім типів

Чотири базові психічні функції

У 1921 році вийшла книга швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій вчений описав 4 базові психічні функції: 
Сенсорика або відчуття сенсорні (Sensation);
Почуття або емоції (Feeling);
Мислення (Thinking);
Інтуїція (Intuition).

  Карл Юнг встановив, що кожна з чотирьох базових психічних функцій може мати інтровертну чи екстравертну спрямованість в залежності від того, куди направлена увага людини: на зовнішні об’єкти чи на внутрішні міжоб’єктні взаємовідношення. 

Сенсорика Екстравертна (тип 1) – фізичний вплив на об’єкти (рослини, тварини, предмети, люди, території) – завоювання

Сенсорика Інтровертна (тип 2) – впорядкування взаємозв’язків між фізичними об’єктами

Почуття Екстравертні (тип 3) – емоційний вплив на інших – зміна емоційного стану

Почуття  Інтровертні (тип 4) – впорядкування емоційних взаємозв’язків

Мислення Екстравертне (тип 5) – інтелектуальний вплив на об’єкти – використання

Мислення Інтровертне (тип 6) – впорядкування зв’язків між явищами і фактами – структурування

Інтуїція Екстравертна (тип 7) – інтуїтивний вплив на об’єкти – розкриття потенціалу

Інтуїція Інтровертна (тип 8) – впорядкування зв’язків між непроявленими об’єктами (внутрішні стани, Образи несвідомого, архетипи, символи)

*       *       *       *       *

Короткі описи восьми типів

Тип 1 -  Тип 2 -  Тип 3 - Тип 4 - Тип 5 - Тип 6 - Тип 7 - Тип 8

*       *       *       *       *

● Тип 1 - Екстравертні сенсорні відчуття (вольова сенсорика)

Активна дія, володіння фізичними об’єктами, протистояння, керування людьми 

Переконання: «Менше слів, більше діла».

Образ «я»:  Я сильний, впливовий, незалежний.

Соціальна роль: Рішучий ПОКРОВИТЕЛЬ –  бере на себе відповідальність за навколишніх, вважає що має бути покровителем, опорою для інших: забезпечує їх матеріальними ресурсами та захистом від небезпек. 

Екстравертна сенсорика виражається в активній дії, експансії, напористості, волі до перемоги, здатності контролювати зовнішній простір, вмінні чинити тиск на інших або опиратись зовнішньому тиску, розумінні сили і безсилля суперника. Представникам цього типу здається, що відповідальність за світ лежить на їхніх плечах. Зазвичай вони впевнені в собі, орієнтовані на дію, здатні керувати великою групою людей, мають сильні пробивні якості, люблять захищати слабих та непробивних людей, якщо ті визнали їхній авторитет. Потреба: бути сильним, впливовим та незалежним.

Переживання: Я слабкий, мене зрадили (я втратив контроль над тими, ким володів). Гнів, агресія.

*       *       *       *       *

  ● Тип 2 - Інтровертні сенсорні відчуття (просторова сенсорика)

  Розслаблення, комфорт, просторова гармонія, здоров’я та краса 

Переконання: «Світ потребує злагоди і гармонії, і я її несу».

Образ «я»:  Я гармонійний, миролюбний, розслаблений.

Соціальна роль: Миролюбний ОПІКУН –  слідкує за задоволення фізичних та побутових потреб навколишніх, прагне всіх нагодувати, зігріти та створити комфортні побутові умови, прагне всіх примирити. ☔️

Інтровертна сенсорика виражається в у гармонії просторових форм, відчутті зручності, комфорті. Представники цього типу вважають що все в навколишньому просторі має бути естетичним, комфортним, гармонійним та збалансованим. Зазвичай люди цього типу дуже турботливі, прагнуть максимально підлаштовуватися під потреби інших, толерантні, уникають конфліктів і дисгармонії, не демонстративні, намагаються не виділятися. Потреба: бути гармонійним та миролюбним. 

Переживання: Я негармонійний, не ресурсний, непотрібний. Біль від розриву з людьми, відокремленості від навколишніх.

*       *       *       *       *

● Тип 3 - Екстравертні почуття (емоції) 

Володіння емоціями, емоційний вплив на інших, зв'язок з людьми, соціальні середовища 

Переконання:  «Любов керує світом».

Образ «я»:  Я люблячий, хороший, потрібний іншим;

Соціальна роль: Комунікабельний АЛЬТРУЇСТ – Надає іншим емоційну підтримку, відгукується на звернення до себе, цікавиться проблемами навколишніх, завжди готовий підбадьорити та допомогти. 

Екстравертні емоції проявляються у відкритому емоційному впливі та безпосередній емоційній реакції. Представники цього типу вважають, що головна рушійна сила, яка керує людьми у всіх їхніх вчинках – це емоції. Вміють передавати настрій та керувати емоційним фоном. Добре відчувають потреби навколишніх і прагнуть допомагати. Вони вміють вибудовувати соціальні структури для покращення життя та здоров’я, для допомоги потребуючим, для виховання дітей. Вважають, що їм самим нічого не потрібно від навколишніх. Потреба: Щоб їх любили навколишні. Стратегія: Бути потрібним навколишнім. 

Переживання: Я поганий, нікому не потрібний, ніхто мене не любить. Відкинутість, неповноцінність, сором.

*       *       *       *       *

  ●  Тип 4 -  Інтровертні почуття (емоції)

Відносини між людьми, мораль, етика, традиції, спільнота  

Переконання: «Світ недосконалий. Я живу, щоби зробити його кращим».

Образ «я»:  Я правильний, моральний, досконалий; 

Соціальна роль: Відповідальний ВИХОВАТЕЛЬ –  бере на себе відповідальність за дотримання правильної поведінки та моральне самовдосконалення. Намагається виправити у собі будь-яку ваду та стати моральним авторитетом для інших. 

Інтровертні емоції (або етика відносин) виражаються у  відносинах між людьми, питаннях моралі, поваги до традицій і їх дотримання. Потреба: Вдосконалення себе і світу. Вони зазвичай пунктуальні, працьовиті, надійні, вміють етично поводитися у різних ситуаціях. 

Переживання:  Я – аморальний, я вчинив неправильно, зробив помилку. Почуття провини.

*       *       *       *       *

  ● Тип 5 - Екстравертне мислення 

Ділова практичність, вигода, управління проектами та ресурсами, технології

Переконання:  «Якщо чекати ідеальних умов, то ніколи нічого не досягнеш», «Хто не хоче, той шукає причини, а хто хоче - той шукає можливості».

Образ «я»: Я успішний, професіонал, переможець;

Соціальна роль: Результативний ГЕРОЙ –  Ставить цілі та розробляє алгоритми дій для їх досягнення у найкоротший термін, організовує процеси, які забезпечать потрібний результат. Намагається швидко вирішити будь-яку проблему, постійно удосконалює свої навики. 

Екстравертне мислення (або ділова логіка) виражається у діловій практичній вигоді, ефективності, доцільності та технологіях. Для представників цього типу головне – опиратись у своїх діях на фактичну реальність. Намагаються добре виглядати і справляти гарне враження на навколишніх як зовнішністю, так і своєю компетентністю. Для них дуже важливим є статус та імідж. Потреба: Бути соціально успішним і визнаним навколишніми. 

Переживання: Я лузер, невдаха. Моїми досягненнями не захоплюються. Нікчемність, прагнення реваншу.

*       *       *       *       *

  ● Тип 6 - Інтровертне мислення

Структура, аналіз, теорія, причинно-наслідкові зв'язки, закон, порядок, справедливість  

Переконання: «Мислю, отже існую»

Образ «я»: Я всезнаючий, я все розумію, я правильно пізнав;

Соціальна роль: Обережний ВСЕЗНАЙКА – хоче знайти відповіді на всі питання та виконувати роль вчителя, який дає знання іншим. Глибоко занурюється у вивчення питання, впорядковує та класифікує інформацію. 

Інтровертне мислення (або структурна логіка) проявляється в тяжінні до умоглядної (абстрактної) структури, системи, наукових теорій. Представники цього типу вважають, що в основі всіх подій лежать певні закономірності і що життя повинне підпорядковуватись певній системі. Намагаються відсторонюватися від людей, щоб не втрачати частину своїх накопичених ресурсів (матеріальних, енергії, часу). Потреба: Уникання поглинання іншими. 

Переживання: Я нікчемний, в мене недостатньо знань. Безпорадність, відчуття поглинутості хаосом, руйнування картини світу, а разом з нею відчуття зникнення себе. 

*       *       *       *       *

● Тип 7 -  Екстравертна інтуїція 

  Потенційні можливості, внутрішня суть об’єктів, новизна, зміни, багатоваріантність 

Переконання:  «Життя дарує мені необмежені можливості».

Образ «я»:  Я безтурботний, цікавий, проникливий;

Соціальна роль: Оптимістичний ВИНАХІДНИК – бачить різноманіття можливостей та потенціал людей, надає їм впевненість у їхніх здібностях, проявляє винахідливість у вирішенні проблем та надихає інших своїм оптимістичним баченням. 

Екстравертна інтуїція (або інтуїція можливостей) виражається у здатності оцінити внутрішній зміст, потенційні можливості об’єктів. Для представників цього типу найбільш цікавим і захоплюючим є бачення потенційних можливостей і перспективних напрямків розвитку. Люблять займатися кількома справами одночасно. Потреба: Бути сповненим ентузіазму, веселим, активним. 

Переживання: Я не цікавий, нудний, зв’язаний, не везучий, не бачу варіантів. Біль від втрати можливостей.

*       *       *       *       *

● Тип 8 - Інтровертна інтуїція

Передбачення розвитку подій, уява, фантазія, внутрішній світ, плин часу

Переконання:  «Життя – це лише мить між минулим і майбутнім»

Образ «я»: Я проникливий, особливо чутливий, передбачливий;

Соціальна роль: Відданий ПРОГНОЗИСТ - завдяки розвинутій інтуїції добре оцінює перспективи проектів та підказує найкращий час для дій. Проявляє індивідуальний підхід до кожної людини. ✨

Інтровертна інтуїція (або інтуїція часу) виражається у передчутті, прогнозі розвитку подій, поетичній фантазії, містицизмі. Представники цього типу сприймають світ як нескінченний, текучий, різноманітний, стан якого безперервно змінюється. Вільно розпоряджається як своїм, так і чужим часом. У них сильно розвинута уява, за допомогою якої можна проникнути у минуле та майбутнє. Із-за надмірного перебування в уявному світі реальність може здаватися їм нудною, буденною, загрозливою, а це призводить до відчуття меланхолії та депресії. Потреба: Мати підтримку сильного. 

Переживання: Я непроникливий, не витончений, а пересічний. Страх втратити свою індивідуальність і тонке сприйняття.

*       *       *       *       *

Карл Юнг вважав, що людина ототожнюється зі своєю головною психічною функцією: «Дуже часто, майже регулярно, людина більш-менш повністю ототожнює себе з функцією, що поставлена у найбільш сприятливі умови і тому особливо розвинена. Так складаються психологічні типи». 

Джерело – Карл Густав Юнг. "Психологічні типи" (1921). Розділ XI. Визначення терминів. Підпорядкована функція (30 - Inferior Function).

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. Таке переважання функції спонукає нас готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він може у приступі люті застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.»

Джерело - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

Доктор Юнг підкреслював: «найбільш диференційована психічна функція є найбільш цінною функцією, оскільки вона більш усвідомлена, цілком підпорядкована свідомому контролю та меті, тоді як менш свідомі, інакше кажучи, частково несвідомі нижчі функції піддаються свідомому вільному вибору в значно меншій мірі.»

Джерело – Карл Густав Юнг. "Психологічні типи" (1921). Розділ X – Загальний опис типів. Екстравертний тип. Установка несвідомого.

«Тепер має бути зрозуміло, що якості головної свідомої функції, тобто свідомої установки, як цілого, виявляються у суворому контрасті з якостями несвідомої установки...

Свідома установка за своєю природою завжди є світоглядом (Weltanschauung), якщо це не релігія у відкритому вигляді. Це якраз те, що робить проблему типології такою важливою. Відмінності (протистояння) між типами — це не просто зовнішній конфлікт між людьми, це також джерело нескінченних внутрішніх конфліктів, причина не лише зовнішніх суперечок та неприязні, але також нервових хвороб та психічного страждання.»

Джерело – Карл Юнг. "Психологічні типи" (1921). Лекция Карла Юнга, прочитанная на международном конгрессе по Образованию, Территет (Швейцария), 1923 р.

 

 

 

 

Психосоматика і типологія

 

ЧОТИРИ СТИЛІ ВЗАЄМОДІЇ

Англійською мовою тут >>

Всім нам з дитинства притаманний певний стиль поведінки, певні уподобання та загалом певне ставлення до життя. Ми всі по-різному виражаємо себе і по-різному впливаємо на інших. Часто ми не можемо зрозуміти поведінку інших людей, а вони не можуть зрозуміти нашу. Більше того, деколи ми не можемо зрозуміти, що керує нашою власною поведінкою.

Для того, щоб індивідуальні особливості використовувалися з користю, і не ставали бар’єром у відносинах між людьми, варто зрозуміти, які цілі, мотивації та переконання лежать в основі поведінки людей. Розуміння свого стилю взаємодії та стилю інших людей сприяє більш ефективній комунікації та допомагає уникнути багатьох непорозумінь.

Розрізняють чотири стилі взаємодії

Різні стилі характеризуються різними цілями, а також різними стратегіями для досягнення цих цілей.

• Впорядковуючий стиль (Ordering). Люди з цим стилем прагнуть порядку і стабільності. Вони впорядковують хаотичну діяльність, структурують, створюють систему, розробляють правила і слідкують за їх дотриманням.

• Залучаючий стиль (Engaging). Метою людей цього стилю є організація групової роботи. Вони привертають увагу інших до певної задачі, залучають до спільного обговорення та діяльності.

• Змінюючий стиль (Changing). Люди цього стилю прагнуть новизни та змін. Вони руйнують старі системи і шаблони, ініціюють зміни, діють впевнено і рішуче, прокладають шлях у новому напрямку. 

• Інтегруючий стиль (Integrating). Люди з таким стилем керуються прагненням до єдності та гармонії. Вони згладжують конфлікти, допомагають знайти консенсус, поєднують людей з різним баченням у злагоджену команду, створюють гармонійну атмосферу.

Представникам різних стилів притаманний різний підхід до ухвалення рішеннь.

Інтегруючий (I) - радиться з іншими, намагається врахувати всі фактори і думки; вагається, якомога довше відкладаючи ухвалення рішення; очікує на підтримку чи імпульс від інших.

Змінюючий (C) - рішення ухвалює швидко і самостійно, без детального планування, готовий іти на ризик, використовує нестандартний підхід, легко змінює рішення при зміні ситуації.

Залучаючий (E) - перед тим як щось робити складає чіткий план дій. Орієнтований на швидке досягнення результату. Поки справа не завершена, не може розслабитися. Може коригувати свої плани в залежності від очікувань навколишніх.

Впорядковуючий (O) - ретельно обдумує своє рішення, збираючи додаткову інформацію, заглиблюючись у деталі, зважуючи всі «за» і «проти», обдумує можливі наслідки. Рухається до цілі неспішно і методично. Зазвичай не змінює своїх рішень. 

Ми використовуємо різні стилі в різних обставинах. І все ж кожен із нас тяжіє до певного стилю. 

Для легшого розуміння відмінностей між чотирма стилями наведемо дещо перебільшений опис поведінки представників кожного стилю на відпочинку:

Впорядковуючий (O): Детально планує відпочинок за кілька місяців до поїздки. Хоче провести відпустку з максимальною користю: сходити в музей, у книжковий магазин чи на лекцію. На екскурсіях виправляє гіда, коли той говорить недостатньо точно, що неабияк дратує останнього, і заважає групі насолоджуватися екскурсією.

Залучаючий (E): Пропонує всім, кого зустріне, різні варіанти спільного відпочинку. Планує своє вбрання на кожен день. Підчас відпочинку залучає кожного до спільної діяльності: приготування їжі, ігри, походи. Заважає типу O спокійно читати книгу та розмірковувати про важливі речі.

Змінюючий (C): Змінює плани в останній момент. Не переймається тим, що подумають інші. Організовує спонтанний відпочинок з 8 людьми, з якими він тільки-но познайомився. Не має часу спати, адже можна організувати стільки цікавих речей.

Інтегруючий (I): Поїхав не туди, куди йому насправді хотілося, бо не міг відмовити типу C. Насолоджується природою у тихому місці на самоті. Деколи бере участь у божевільних витівках типу C. Сканує навколишній простір на предмет гармонійності-дисгармонійності, прислухається до власних відчуттів, створює спокійну, гармонійну атмосферу, згладжує конфлікти.

*      *      *      *      *

Часто про стиль взаємодії людини можна дізнатися з її вигляду, міміки та рухів.

Впорядковуючий (O) - зазвичай має серйозний вигляд, поводиться стримано, дисциплінований, дотримуюється певної психологічної дистанції у спілкуванні, часто зберігає безпристрасний вираз обличчя. Його міміка невиразна, а рухи дуже стримані.

Залучаючий (E) - швидко рухається, швидко говорить, нетерплячий, напружений, експресивний, йому важко зберігати дистанцію у спілкуванні. Він весь час змінює позу, його руки і ноги постійно рухаються. 

Змінюючий (C) - ініціативний, активний, енергійний, впевнений, незалежний, поведінка невимушена та розкута, гнучко реагує на зміни, легкий на підйом, креативний, відкритий до нового і нестандартного .

Інтегруючий (I) - поступливий, толерантний, поблажливий до чужих слабкостей, поважає особистий простір інших, у спілкуванні свою точку зору не нав'язує, вміє вислухати, нікуди не поспішає, рухи плавні. Виглядає розслабленим, хоч всередині зазвичай напружений.

*      *      *      *      *

В основі чотирьох стилів взаємодії лежать дві пари психічних установок:

 Дві протилежні установки, які визначають притаманні людині способи реагування і дії: ПЛАНУЮЧИЙ та СПОНТАННИЙ  >>>

• Дві протилежні установки, які визначають, звідки людина отримує енергію і куди її витрачає. В залежності від установки люди можуть мати протилежні ролі: КОНТАКТНІ (ІНІЦІАТОРИ) та ДИСТАНТНІ (СТАБІЛІЗАТОРИ).

Представники Впорядковуючого та Інтегруючого стилів мають тенденцію до ДИСТАНТНОСТІ (стабілізації), тому вони приймають рішення повільно, уважні до деталей та обережні.

Представники Залучаючого та Змінюючого стилів мають тенденцію до КОНТАКТНОСТІ (ініціювання), тому вони приділяють менше уваги деталям, швидше ухвалюють рішення і їм хочеться негайно приступити до їх виконання.

Впорядковуючий та Залучаючий стилі характеризуються плануючим підходом, тому перед тим як діяти, представники цих стилів потребують чіткого плану і намагаються його дотримуватися. Якщо ситуація змінилася, їм важко адаптуватися до змін, вони можуть продовжувати діяти за планом, хоча в даній ситуації він вже не актуальний.

Інтегруючий та Змінюючий стилі характеризуються спонтанним підходом, тому рішення представників цих стилей не є остаточними, вони лекго можуть змінитися при зміні обставин. При зміні ситуації вони можуть діяти спонтанно, без попереднього плану, вони більш стресостійкі в умовах змін.

 САМООЦІНКА

Наша самооцінка тісно пов’язана із нашими цілями, внутрішніми мотиваціями та переконаннями. Кожен стиль характеризується різними цілями та мотиваціями, люди різних стилів мають різні очікування від себе, від інших та від життя в цілому. Якщо очікування справджуються, то самооцінка людини підвищується, якщо очікування не справджуються, самооцінка падає.

Очікування від інших та від життя.

Впорядковуючий (O). Очікує, що інші будуть погоджуватися з його баченням та прислухатися до його настанов, що життя буде передбачуване та структуроване, а навколишні дотримувалися правил та домовленостей.

Залучаючий (E). Очікує симпатії до себе, схвалення, захоплення собою, а також вдячності від інших за його допомогу. Хоче мати можливість бути задіяним у житті інших людей чи спільноти.

Інтегруючий (I). Очікує єднання інших з собою та дружелюбного ставлення до себе. Хоче щоб життя було мирним та спокійним, середовище - гармонійним, а навколишні були згуртованими.

Змінюючий (C). Очікує, що інші будуть в захваті від його проектів та будуть вкладатися в них. Що, життя буде сповнене різних можливостей, обставини складуться якнайкраще і в нього буде повна свобода дій.

Якщо очікування до себе, до інших чи до життя не справджуються, самооцінка може падати.

Впорядковуючий (O). Може сильно засмучуватись, якщо перебуває у хаотичному, неструктурованому середовищі, в якому нема порядку і ніхто не дотримується правил, якщо навколишні не прислухаються до його порад та пояснень.

Залучаючий (E). Може сильно засмучуватись, якщо не має можливості бути залученим до спільної діяльності, якщо не бачить схвалення в очах навколишніх, не отримує вдячності за свої дії, якщо інші байдужі до нього та не довіряють йому.

Інтегруючий (I). Може сильно засмучуватись, якщо перебуває у дисгармонійному середовищі, навколишні напружені і конфліктують та не реагують на його зусилля зі створення гармонії.

Змінюючий (C). Може сильно засмучуватись, якщо потрапляє під чужий контроль, залежить від інших, обмежується його свобода дій, не може отримати те, чого хоче, а інші не вірять в його проекти та сумніваються в його можливостях.

Вітаємо Вас у розділі "Еко-Львів" !

 Жодна жива істота, окрім Людини, не продукує відходів, що руйнують довкілля. Природа просто не здатна «переробити» ту кількість сміття, яку ми викидаємо щодня.

Будь-яка куплена вами річ може колись стати сміттям і збільшити кількість сміття на планеті. Для чого купувати сміття ?

Екологічна продукція

 У Львові відкрито магазини екологічної продукції. Побутові еко товари: екологічні миючі засоби (пральні порошки, засоби для миття посуду та ін.); екологічна косметика (шампуні, креми, натуральні мила та ін.); багаторазові підгузники з натуральної тканини, слінги; екологічні дитячі іграшки; еко-торби та багато іншого...

Екологічні поради:

Зменшуємо кількість відходів

Не купуємо сміття! Тобто не купуємо товари у зайвій упаковці, не купуємо нічого зайвого – лише те, що Вам дійсно потрібно.

Уникайте одноразових речей! Одноразовий пластиковий посуд в Україні не переробляється! Розкладається він більше 500 років! Використовуйте еко-торби замість пластикових пакетів.

Сортуємо відходи.
Органічні відходи збирайте окремо від неорганічних

Ремонтуємо
Якщо можливо, відремонтуйте зламану річ, а не купуйте нову

Здаємо відходи на переробку
Можна не лише зекономити природні ресурси, але й повернути частину витрачених грошей. 
Макулатура. Папір виготовляється з деревини. Для того, щоб виростити дерево на зміну зрізаному, потрібно 25-30 років. Здайте папір на переробку – цим Ви допоможете зберегти наші ліси. Або посприяйте виробленню паперу з коноплі (що є в десятки разів екологічніше і економічніше ніж виготовлення паперу з дерева).

Допомагаємо Людям і Природі
Віднесіть непотрібний одяг, меблі, посуд, книги чи іграшки до дитячих інтернатів чи притулків.

Приклад, що показує роль рослин у фільтруванні домішок і збереженні ґрунту цілим.

 

Екологічна продукція

Еко-магазини Львова: косметика, безпечна побутова хімія тощо — тут >>>

Цікаве про коноплю ... тут ... 

Технічна конопля в Україні tku.org.ua

Інтернет-магазин "Українські коноплі". Є магазини в Києві. ukr-ekoline.com.ua Реалізація природно-чистої натуральної продукції (одягу, взуття, постільної білизни, тканин, продуктів тощо) із конопель.

Поводження з відходами

Управління твердими відходами – це велика проблема в Україні. Згідно з російськомовним звітом Міжнародної фінансової корпорації за 2014 рік Україна виробляє до 13 мільйонів тон комунальних твердих відходів щорічно, а на повторну переробку відправляється всього 3-8 %. Це означає, що більша частина твердих відходів потрапляє зрештою на 6700 наявних у країні сміттєзвалищ і відвалів, велика кількість яких несанкціоновані, переповнені або не відповідають санітарним вимогам.

За інформацією Мінрегіону (2015), в Україні утилізовують або переробляють менш ніж 6% усього сміття. Із цієї кількості 2,73% спалюють на єдиному в країні діючому сміттєспалювальному заводі «Енергія» в Києві. Ще 3,2% побутових відходів потрапляють на заготівельні пункти вторинної сировини та переробні заводи.

За сферою утворення відходи поділяють на: відходи виробництва та споживання (промислові відходи) і побутові відходи.

Тверді побутові відходи (ТПВ) утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових будинках, закладах соціальної сфери (школи, ВУЗи тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення. Це – харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, папір, скло, пластмаси, полімери, тощо.

Види ТПВ (твердих побутових відходів):

• «сухі» вторинні ресурси, придатні для промислової переробки (пластмаси, склобій, метали, папір і текстиль), які складають 35-45% від загальної маси;

• «вологі» біо відходи, що розкладаються для компостування (кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і забруднені відходи паперу) - 25-35%; Переробка біо відходів >>

• інші відходи, що не переробляються. До них у кожному конкретному випадку можуть бути віднесені і відходи, які потенційно переробляються, але економічно обгрунтовані технології переробки в даному регіоні для них відсутні (наприклад одноразові підгузники або композитні упаковки).

Ситуація в Україні

В Україні щорічно утворюється більше 35 мільйонів тон тільки твердих побутових відходів (ТПВ), що на 20-40% складаються з паперу, 4-5% текстилю, 2-5% металобрухту, 2-3% деревини, 1-5% полімерних матеріалів, а також харчових та інших відходів.

Більше 95% всієї масси відходів вивозяться на звалища або спалюються.Полігони сміття в основному не відповідають санітарним вимогам, що призводить до забруднення грунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод. Пластикові відходи розкладаються 300-500 років! Мільйонами викинуті в навколишнє середовище, в першу чергу поліетиленові пляшки від напоїв, вони загрожують справжньою катастрофою — забруднюють моря, ріки і озера, околиці доріг, міст і сіл. Підраховано, що 80% відходів можна переробляти при роздільному зборі сміття.

Основою будь-якої переробки служить сортування. Зі змішаного сміття можна вилучити для переробки лише 10-15%.

Сортуючи і здаючи макулатуру, пластикові пляшки, скло та ін. для переробки, Ви можете зберегти природні ресурси та покращити екологію:

• 1 т макулатури зберігає від вирубування 17 дерев;

• 1 т пластику економить 750 кілограм нафти;

• 1 т склобою економить 300 кг кальцинованої соди та 1250 кг первинних матеріалів для шихти;

МАКУЛАТУРА - пункти прийому, переробка

Проблеми із роздільним збором відходів в Україні

Навіть макулатура у нас — імпортна 22.03.2012

У “Картонно-паперовій компанії” кажуть, що приймають макулатуру від 60 копійок за кілограм, але не мають власної мережі приймальних пунктів. Поки тисячі тонн макулатури гниють на смітниках, українські підприємства закуповують макулатуру в Росії, Угорщині, Польщі та Словаччині. В Україні для переробки збирають близько 650 тис. тонн макулатури, хоча при добре налагодженому зборі можна було б отримувати і 1,5 млн. тонн.
За матеріалами статті «Високого Замку», 2012.

Склад ТПВ, Франція, 2003 р

* харчові та ін. відходи, що розкладаються - 28,8%
* картон, папір - 25,3%
* скло - 13,1%
* пластик - 11,1%
* метал - 4,1%
* текстиль - 3,7%
* дерево - 3,2%
* інше - 6,8%

Поводження з ТПВ у  Франції, 2015 р

* Спалювання - 30% відходів
* Полігони ТПВ - 36%
* Переробка - 20%
* Переробка органічних відходів (компостування/біогаз) - 14%

Час розкладу сміття в грунті

• Папір – 3 міс
• Шкірка від фруктів – 6 міс
• Газета – 1 рік
• Сигаретний фільтр – 2 роки
• Жувальна гумка – 5 років
• Консервна банка – від 10 до 100 років
• Підгузники – 500 років
• Пластик – від 100 до 1 000 років
• Пластикові картки (телефонні, банківські) – 1 000 років
• Скло – 4 000 років

Що таке відходи?

З розвитком науково-технічного прогресу збільшується втручання людини в природу і забруднення навколишнього середовища. Хоча, здавалося б, чим більше розвинуте суспільство, тим менше воно мало би залишати після себе бруду. Проте, на практиці ми спостерігаємо, що чим більш «цивілізованою» стає країна, тим більше ресурсів вона споживає і тим більше відходів починає виробляти.

Відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської життєдіяльності і не мають подальшого використання та яких їх власник позбувається або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Це визначення є дуже відносним, тому що одна і та ж річ може бути для когось сміттям, а для когось потрібною річчю, яку можна використати.

У широкому розумінні відходи — це все те, що людина викидає на планету в результаті господарювання, одержання енергії та всієї життєдіяльності. Це — вихлопні гази автомобілів, нечистоти промисловості і сільського господарства, побуту, дим та гази з труб. Відходами є й важкі метали та отруйні речовини, які насичують грунт, повітря, воду і харчопродукти. Відходи — це і паливо атомних електростанцій, надійно захороняти які поки що не навчились. Відходи — це пластики, що не розкладаються в землі (в воді їх ковтають морські тварини і від цього гинуть). Відходи — це хімікати, що витікають із звалищ в грунтові води. Велика тваринницька ферма отруює воду в річці приблизно так само, як місто із 100-тисячним населенням. Відходи — це і просто побутове сміття.

Кожен з нас майже щодня утворює тверді побутові відходи і збільшує кількість сміття на планеті.

Львівське сміття - ситуація з відходами у Львові

• Шлях пластикової пляшки, стаття 2015 тут >>>

Сортування і переробка вторсировини

Нині, за даними Всеукраїнської екологічної ліги, в Україні працює лише один сміттєпереробний завод у Рівному та відкрита перша черга сміттєпереробного заводу в с. Яноші Берегівського району Закарпатської області (Київський завод "Енергія" - сміттєспалювальний - ред.). Натомість, існує понад 30 тисяч несанкціонованих звалищ. (2016)

Нещодавно у Золочеві та Червонограді запустили нові сортувальні лінії.

Все про скло, склотару та переробку скла

• Скло (скляні пляшки цілі, склобій) – здати, продати, купити у Львові тут >>>

•  Скло у Львові  тут >>>

 

Органічні (біологічні) відходи  -  переробка

Найбільшу масову частку побутових відходів складають органічні або біо відходи: кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і забруднені відходи паперу. Органічні відходи можуть бути чудовим добривом і не потребують захоронення на полігоні ТПВ.

Якщо сміття змішане з органічними (мокрими) відходами, його сортування значно ускладнюється і ефективність сортування та переробки зменшується. Найефективніше і економічно найбільш виправданими є сортування і переробка органічних відходів на місці з подальшим вивезенням продукції переробки.

При переробці органічних відходів можна отримувати якісне добриво. При цьому об'єм відходів після переробки зменшується в 2-3 рази.

Чому в Україні потрібно запровадити сортування органічних відходів

1. Тому що це майже наполовину зменшить навантаження на полігони ТПВ, адже органічні відходи складають 25-35% загального об’єму відходів, або більше 50% загальної маси відходів.

2. Підвищить ефективність сортувальних ліній, адже коли у змішаному смітті нема вологих органічних відходів, ефективність сортування збільшується.

3. З органічних відходів отримують біогаз, який можна використовувати для опалення котелень (що зменшує потребу в вугіллі та зменшує витрати на теплоенергію) або для вироблення електрики.

4. Органічні відходи перетворюють на цінне органічне добриво.

 *     *     *     *     *

Львів’яни за сортування і переробку органічних відходів тут >>>

 *     *     *     *     *

За статистикою, кожна середня сім’я викидає 300-500кг органічних відходів за рік. З цього «сміття» можна отримати найкраще добриво для свого городу – біогумус, який швидше і краще допомагає рослинам, і розхід його в 20 разів менше ніж гною, він не пахне, не містить патогенних мікроорганізмів і гнилісних бактерій. Для переробки біо відходів як вдома так і в промислових маштабах можна використовувати каліфорнійського черв’яка.
• Стаття - Моя маленька ферма >>>
• Проект компостування органічних відходів у шкільних їдальнях >>>

Органічні відходи можна переробляти за допомогою біогазових установок, внаслідок чого крім якісного добрива утворюється ще й біогаз, за допомогою якого можна обігрівати приміщення або виробляти електроенергію. Біогазові установки >>

Для ферментації харчових відходів в домашніх умовах можна використовувати ЕМ-контейнер, переробка відбувається за допомогою ефективних мікроорганізмів (ЕМ). Сім’я з 3-4 чоловік за рік може за допомогою даного контейнера отримати близько 500 кг добрива, яке за ефективністю перевершує перегній в 5-15 разів!
Стаття Клубу Органічного ЗемлеРобства - ЕМ-контейнер >>

Біогазові установки

Органічні відходи можна переробляти за допомогою біогазових установок, внаслідок чого крім якісного добрива утворюється ще й біогаз, за допомогою якого можна обігрівати приміщення або виробляти електроенергію.

Лісотехнічний інститутУ Львові є три біогазових установки: на базі Львівського Міського Дитячого Еколого-Натуралістичного Центру, в Лісотехнічному інституті (Іван Войтович вже більше 20 років практикує на малій біогазовій установці в Лісотеху на вул. Залізняка)та на заводі "Ензим" (Дріжжьзавод).

• Проект переробки органічних відходів на Левандівці тут >>>

Будова біогазової установки

Основне устаткування бiогазової установки - герметично закрита емнiсть з теплообмiнником (теплоносiй - вода, нагрiта до 50-60 °С), пристрої дпя введення i виведення гною i дпя вiдведення газу. Оскiльки на кожнiй фермi свої особливостi видалення гною, використання пiдстилкового матерiалу, теплопостачання, створити один типовий бiореактор неможливо. Конструкцiя установки багато в чому визначаеться мiсцевими умовами, наявнiстю матерiалiв.

Електроенергія з біогазу

Перша в Україні велика біогазова установка була запущена в експлуатацію в 2004 році на свинофермі компанії Агро-Овен у селі Оленівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Сировину „виробляють” 14 тисяч свинок. Установка перетворює 80 тисяч тонн відходів, на виході – 3300 кубометрів біогазу на добу або до 165 кВт у годину, себто стільки електроенергії, що можна було б забезпечити майже 500 квартир. До того ж це ще й чиста екологія. Територія навколо свинарських господарств завжди вважалася непридатною для землеробства. Але тепер сухі залишки від виробництва біогазу служать прекрасним органічним добривом, і його вистачає на всі 15 тисяч гектарів, на яких розмістилася компанія.

Інформацію взято з інформаційного бюлетеню Партії Зелених України, 2006 рік.

ПЛАСТИК

Тверді побутові відходи (ТБВ) приблизно на 20-40% складаються з паперу, 4-5% текстилю, 2-5% металобрухту, 2-3% деревини, 1-5% полімерних матеріалів (пластику), а також харчових та інших відходів. За об'ємом найбільшу частку ТПВ складають пластик і пластмаси.

Пластикові відходи розкладаються 100-1000 років!Мільйонами викинуті в навколишнє середовище, в першу чергу поліетиленові пляшки від напоїв, вони загрожують справжньою катастрофою — забруднюють моря, ріки і озера, околиці доріг, міст і сіл.

В кінці 1990-х у Тихому океані виявили величезний плавучий сміттєвий острів. В основному це вироби з пластику. Спеціалісти-океанологи стверджують, що площа плаваючого непотребу вдвічі перевищує континентальну площу США!

При спалюванні пластикових пляшок в атмосферу виділяються найтоксичніші з відомих на сьогодні органічних сполук — діоксини. Вони є вкрай небезпечними для людини, тому що впливають на репродуктивну систему, що приводить до зростання жіночих хвороб, викиднів, народження дітей-інвалідів.

Сортуючи і здаючи пластикові пляшки для переробки, Ви можете зберігаєте природні ресурси та покращуєте екологію:
    1 т пластику зданого на переробку економить 750 кілограм нафти.

• Пункти прийому пластикових пляшок у Львові тут>>>

• Види пластику - маркування - тут >>  (Маркування можна знайти в нижній частині упаковки, або на дні пластикової пляшки.)

• Паливо з пластику - тут >>>
 

Еко-освіта

Ця сторінка створена для свідомих батьків і для тих, хто готується народити та виховувати дітей в гармонії з навколишнім середовищем.

 

ДОМАШНІ ПОЛОГИ - ЛЬВІВ

Сторінка перебуває в стадії інформаційного наповнення. Присилайте ваші пропозиції, зауваження та інформацію на пошту: eco-lviv(a)meta.ua з вказівкою "домашні роди".

У Львові, за останні 10 років, більше 100 жінок народили дітей вдома, з акушеркою чи без акушерки.

Тут НЕ пропагуються домашні пологи, а поширюється інформація про альтернативні пологи і про питання, з якими зустрічаються люди, які вирішили народжувати вдома.

 

Домашні пологи з акушеркою

У Львові нема акушерки, яка би приймала пологи в домашніх умовах. Тому у Львів для цього приїжджають акушерки з Києва та інших міст України. Ось телефон київської акушерки Надії Зеленої 067-5969034.

• Розповіді про домашні роди, Львів

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: "Народжуємо вдома", Львів

 

Соло ро́ди

Соло родами називають роди без акушерки, з чоловіком чи без.

Розповіді про домашні соло-роди, Львів

Розповіді про соло-роди, Львів на форумі www.malecha.org.ua

Інтрнет-спільнота з соло-родів Росії, України, Білорусії. Ця інтернет-спільнота є закритою, щоб попасти туди, треба ознайомитися з правилами спільноти, створити свій живий журнал (тобто зареєструватися в ЖЖ), отримати рекомендації двох учасників спільноти.

• Сайт Сольные роды, Россия

• Форум Сама себе акушерка на сайті гомеопатів

 

Жіноча консультація: як уникнути зайвих аналізів та обстежень

За правилами поліклінік, на 12 тижні вагітності жінка повинна стати на облік в жіночу консультацію, пройти перше ультразвукове обстеження та здати біля 10 аналізів. Проте згідно закону, жінка може стати на облік в жіночу поліклініку коли захоче і здавати лише ті аналізи, які забажає. Медико-правове забезпечення вагітної жінки в жіночій консультації ... тут ...

За весь час УЗД проводять 3 рази, а також повторні аналізи крові та сечі. Навіть якщо Ви не хочете робити всі ці обстеження, на облік в жіночу консультацію потрібно стати для легкої реєстрації дитини та для уникнення проблем при отриманні виплат матерям від держави (декретна відпустка, державна допомога при народженні дитини). Для тих хто хоче оформити декретну відпустку, на облік бажано стати до кінця шостого місяця вагітності, тому що відпустка надається за 70 днів до пологів. Її ще треба встигнути оформити.

• Розповіді тих, хто пройшов жіночу консультацію >>>

• Юридична консультація

 

Реєстрація дитини, народженої поза пологовим будинком

Досвід львів'ян

Юридична консультація на форумі Ліги Захисту Громадянських Прав (Київ)

Інструкція щодо заповнення та видачі медичної довідки про перебування дитини, яка народилася поза лікувальним закладом, під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о)

Порядок реєстрації народження на сайті Міністерства Юстиції України

 

Спілкуання з медиками після народження дитини поза пологовим будинком

• Досвід львів'ян

• Юридична консультація

 

Корисна інформація для тих, хто планує домашні пологи

• Які речі треба підготувати для домашніх родів

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: Народжуємо вдома, Львів

Форум про домашні пологи на сайті www.anastasia.ru, Росія

Форум про домашні пологи на сайті гомеопатів 1796kotok.com/, Росія

Виплати вагітним та матерям, Україна (декретна відпустка, державна допомога при народженні дитини, та ін)

• Пологовий план у разі непередбачуваного попадання в пологовий будинок (за книгою Акін Алішан)

 

Обговорення в інтернеті

• Група в Контакті (vkontakte.ru) "Народжуємо вдома - Львів"

Форум "Дівочі посиденьки ", тема: Народжуємо вдома, Львів

Форум про домашні роди на сайті www.anastasia.ru, Росія

Форум про домашні роди на сайті гомеопатів, Росія

 

ПРИРОДНІ ПОЛОГИ - ЛЬВІВ

Тут НЕ пропагуються домашні пологи, а поширюється інформація про альтернативні пологи і про питання, з якими зустрічаються люди, які вирішили народжувати вдома. 

У Львові нема акушерки, яка би приймала пологи в домашніх умовах. Тому у Львів для цього приїжджають акушерки з Києва та інших міст України. Ось телефон київської акушерки Надії Зеленої 067-5969034.

 Заняття по підготовці до природних пологів проводить у Львові Наталя Переймибіда Тел.: 050-5819572,  098-6711617.

 • Група в Контакті (vkontakte.ru) "Народжуємо вдома - Львів"

• Група в Facebook (facebook.com) "Природні пологи. Львів."

*     *     *

Чому Луцькому пологовому "вдалося"?

Їхати до чужого міста, щоб народити дитину – такий екстремальний «туризм» уже кілька років є популярним серед львів’янок. Хамство медперсоналу, «ціни» на послуги лікарів, акушерок, медсестер і навіть санітарок, м’яко кажучи, некомфортні побутові умови, - усе це стає причиною того, що майбутні матері наважуються на передпологові вояжі до Луцька, Житомира та інших міст. Нам хотілось на власні очі побачити різницю і для цього «Батьки в дії» нещодавно побували у Луцькому пологовому будинку, поспілкувалися з лучанками та головним лікарем Михайлом Токарчуком.  Стаття повністю тут >>>

Перекладацький проект

Книга Мішеля Одена "Відроджені пологи" українською мовою 

Купити книгу Мішеля Одена "Відроджені пологи"  тут >>

Інформація про проект тут >>

"Birth reborn" by Michel Odent in ukrainian language

1 Розділ перший - Пітів'єр - Pithiviers

2 Розділ другий - До народження - Before

3 Розділ третій - Допомога жінці під час пологів - Helping women in labor

4 Розділ четвертий - Перша година і далі - The first hour and after

5 Розділ п'ятий - Анти-акушерство  -  Anti-obstetrics

6 Розділ шостий - Birth reborn

АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА, ДОМАШНЯ  ОСВІТА

Багато років свідомі батьки обговорюють питання альтернативної освіти у Львові. 

Була спроба відкриття на Сихові авторської школи Марії Чумарної. Проте на сьогоднішній день школа втратила свою «альтернативність». Відносно альтернативною є школа «Ерудит» по вул.Зеленій, яка працює за Харківською методикою. Особливістю цієї приватної школи є малі класи (невелика кількість учнів, де увага приділяється кожному). Також за цією ж методикою працює приватний садочок на вул.Лисенка.

З найбільш успішних проектів дошкільної альтернативної освіти насьогодні (2015 рік) є прототип вальдорфського садочка у Львові на вул.Дж.Вашингтона, що був відкритий у 2013 році, та садочок для вайшнавів на Рудно. Обидва заклади є приватні з суттєвою оплатою за навчання. Ціна за навчання обумовлена в першу чергу високою орендною платою за приміщення.

Були неодноразові запити до Львівської міської ради щодо надання приміщення для закладу з альтернативної дитячої освіти. У відповідь міська рада запропонувала декілька закинутих садочків у занедбаному стані, ремонт яких коштує мабуть стільки ж, скільки і самі садочки.

Групою батьків було зроблено 2 висновки:

1 – основною проблемою для створення закладу з альтернативної освіти є відсутність приміщення;

2 – найкращою методикою, яку можна взяти за основу альтернативної освіти є вальдорфська педагогіка. До неї можна додати національні елементи та найкращі елементи світових педагогічних методик.

 

 

 

Для тих, хто цікавиться вальдорфською освітою і можливістю створення таких закладів у Львові.

Ініціативна група зі створення вальдорфської школи у Львові тут >>>

Група в Facebook - www.facebook.com/groups/518175001673527

Вальдорфський садок

• Розділ "Вальдорфська педагогіка" тут >>>

• Вальдорфська лялька тут >>>

Проекти львів'ян з альтернативної освіти

 

• Школа на основі вальдорфської педагогіки тут >>>

 

 

 

Медицина

Антропософська медицина

Антропософська медицина – напрямок холістичної медицини, який практикується більше ніж у 60 країнах світу. Більше інформації тут >>>

• Антропософська медицина у Львові тут >>>

• Я не даю жарознижувальні засоби, якщо температура не досягла 39,3С – інтерв’ю з Міхаелою  Гльоклєр.

Косметика Weleda, що продається в аптеках, розроблена на базі антропософської медицини.

 Психологічні твори, перекладені українською мовою

Найкращі світові психологічні праці українською мовою дивіться тут >>

Перекладацькі проекти психологічних творів українською мовою дивіться тут >>

Promin 4 - Harmonia Ta Krasa

Скульптура (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. Скульптура зображує головним чином людину, рідше тварин, її головні жанри - портрет, історичні, побутові, символічні, алегоричні зображення, анімалістичний жанр. Художньо-виразні засоби скульптури - побудова об'ємної форми, пластичне моделювання (ліпка), розробка силуету, фактури, у деяких випадках також кольору.

За своєю формою розділяють два види скульптури: рельєф та круглу скульптуру. Остання в залежності від призначення ділиться на монументальну (великі архітектурні ансамблі, пам'ятники), монументально-декоративну (прикрашає будинки та парки) та станкову (зазвичай представлена в музеях, на виставках або є частиною інтер'єру).

Різновиди

Розрізняють круглу скульптуру (статуя, група, статуетка, погруддя), яку можна розглядати з різних сторін, і рельєф (зображення розміщене на площині, зокрема барельєф). Скульптуру розрізняють і за призначенням. Монументальна скульптура (пам'ятник, монумент) пов'язана з архітектурним середовищем, вирізняється значущістю ідей, високим рівнем узагальнення, великими розмірами; монументально-декоративна скульптура включає всі види оздоблення архітектурних споруд і комплексів (атланти, каріатиди, фризи, фронтонна, фонтанна, садово-паркова скульптура); станкова скульптура, не залежить від середовища, має розміри, близькі до натури чи менші, і конкретний поглиблений зміст. Залежно від того, як художник зображає людину, скульптура поділяється на бюст і статую. Зображення кількох об'єктів — це фігурна група, або багатофігурна композиція. Залежно від змісту скульптури визначаються її жанри: портрет, тематична композиція, анімалістичний жанр (зображення тварин).

Трохи осторонь стоїть садово-паркова скульптура, яка слугує оздобленням садів, скверів, парків і має декоративний, меморіальний характер. Вона слугує також м'яким переходом від великого розміру будівель і рослин парку до масштабу звичайної людини.

Матеріали скульптури — метал, камінь, глина, дерево, гіпс, лід, сіль та інше. Методи обробки матеріалу — ліплення, висікання, лиття, кування, карбування тощо.


Техніка виконання

Коли скульптор виконує будь-яку роботу, він, перш за все, ліпить у зменшеному вигляді макет з воску чи мокрої глини, що передає ідею його майбутнього твору. Іноді, особливо в тому випадку, коли задумана скульптура має бути великою і складною, художнику доводиться виготовляти іншу, більш велику і детальнішу модель. Потім, керуючись макетом або моделлю, він приступає до роботи над самим твором. Якщо має виконати статую, то береться для її підніжжя дошка, і на ній споруджується сталевий каркас, вигнутий і пригнаний таким чином, щоб жодна його частина не виходила за межі майбутньої фігури, і сам він служив для неї кістяком; крім того, в тих місцях, де тіло фігури повинно мати значну товщину, до каркаса сталевим дротом прикріплюються дерев'яні хрести; у частинах фігури, які виступають, наприклад у пальцях рук, волоссі, складках одягу, дерев'яні хрести замінюються скрученим дротом або прядивом, що згорнене у вигляді джгутів. Помістивши такий остов статуї на нерухомий або горизонтально обертовий верстат, скульптор починає обкладати каркас ліпильною глиною так, щоб виходила фігура, в загальних рисах схожа з моделлю; потім, видаляючи в одному місці зайво накладену глину, додаючи в іншому її недолік, він поступово доводить її до бажаної схожості зі своїм задумом. Для цієї роботи йому служать пальмові чи сталеві інструменти різної форми, які називаються стеками, але ще більше пальці його власних рук. Під час процесу ліплення необхідно постійно підтримувати вологість глини, щоб уникати появи тріщин, оскільки глина швидко висихає. Для цього, час від часу, скульптуру змочують або збризкувати водою, а, перериваючи роботу до наступного дня, її огортають мокрим полотном. Подібні прийоми вживаються і при виробництві рельєфів значного розміру — з тою лише різницею, що для зміцнення глини замість каркасу користуються великими сталевими цвяхами і болтами, що вбиті у щит з дощок або неглибокий ящик, який служить підставою для рельєфу. Закінчивши ліплення повністю, скульптор дбає про виготовлення точного знімку зі свого твору з матеріалу, міцнішого, ніж глина, і з цією метою вдається до допомоги формувальника. Формувальник знімає з глиняного оригіналу так звану чорну форму (á creux perdu) з алебастру, і по ній відливає гіпсовий зліпок твору. Якщо художник бажає мати зліпок не в одному, а в кількох примірниках, то вони відливаються по так званій чистій формі (à bon creux), виготовлення якої набагато складніше, ніж попереднє (дивіться також Формування).

Без попереднього ліплення глиняного оригіналу і виливки його гіпсового зліпку не обходиться створення жодного більш-менш великого твору скульптури — кам'яний він чи металевий. Правда, бували скульптори, як, наприклад, Мікеланджело, що працювали прямо з мармуру; але наслідування їх прикладу вимагає від художника надзвичайної технічної досвідченості, і все-таки він ризикує при такій сміливій праці робити на кожному кроці невиправні помилки.

З отриманням гіпсового зліпка істотна частина художнього завдання скульптора може вважатися закінченою: залишається тільки відтворити зліпок, дивлячись за бажанням, у камені (мармурі, піщанику, вулканічному туфі тощо) або в металі (бронзі, цинку, сталі тощо), що являє собою вже напівремісницьку роботу. При виготовленні мармурової і кам'яної статуї загалом, поверхня гіпсового оригіналу покривається цілою мережею точок, які, за допомогою циркуля, нахилу та лінійки, повторюються на брилі, що підлягає обробці. Керуючись цим пунктируванням, помічники художника під його наглядом видаляють непотрібні частини брили допомогою різця, долота та молота; в деяких випадках вони користуються при цьому так званою пунктирною рамою, в якій взаємно пересічні нитки вказують на ті частини, які повинні бути відбиті. Таким чином, з необробленої брили повільно виникає загальна форма статуї, вона все детальніше і детальніше оброблюється досвідченими робітниками, поки, нарешті, сам скульптор не надає їй останньої обробки, а полірування пемзою надає різним частинам поверхні твору схожість з тим, що являє в цьому відношенні оригінал. Для більшого наближення до неї в оптичному відношенні, стародавні греки і римляни натирали свої мармурові статуї воском і навіть трохи розфарбовували їх і золотили.

 

Музика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передовсім у часовій (ритм), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики. Джерелами такого звуку можуть бути: людський голос, музичні інструменти, електричні генератори тощо.


Музика як вид мистецтва

З точки зору класифікації мистецтв музика є:

    часовим мистецтвом (музичний твір розгортається та сприймається у часі, так само як і в театрі, літературі, танці)
    виконавським мистецтвом (посередником між творчістю та сприймачем є виконавець, так само як і в танці, театрі)
    незображальним мистецтвом (музичні образи в більшості випадків вільні від конкретного відображення дійсності, так само, як, наприклад, й архітектурні).

В той же час музика може поєднуватись з іншими видами мистецтва, а саме:

    зі словом (вокальні та вокально-інструментальні твори, опера та оперета, музична декламація),
    драматичною дією (театральні та кіно-твори),
    танцем і жестом (балет, пантоміма)

Як і інші види мистецтва, музиці притаманні різні соціокультурні функції, зокрема:

    Гедоністична функція - обумовлюється здатністю музики приносити слухачам насолоду.
    Експресивна функція - обумовлюється природною потребою людини в зовнішньому (наприклад, жестикуляційному, мімічному, звуковому) вираженні сильних емоцій та почуттів.
    Комунікативна функція музики базується на знаковому використанні звукових форм. Це дає всі підстави вважати музику особливою мовою.
    Пізнавальна фунцкія - пов'язана із природним потягом людини до нової інформації, нового досвіду. У процесі розвитку свідомості окремої особи як соціальної істоти зростають стійкі мотиви пізнавальної діяльності.
    Духовно-катарсична функція - обумовлюється її можливістю викликати могутні емоційні потрясіння, які здійснюють «шляхом співчуття і страху очищення … пристрастей».
    Магічно-сугестивна функція - обумовлюється здатністю музики вводити людину в певний психічний стан. З цією функцією багато науковців пов'язують виникнення музичного мистецтва. Як різновид магічно-сугестивної, розглядають також Терапевтичну функцію.
    Суспільно-організаційна функція - зумовлена фундаментальною суспільною потребою об'єднання людей у цілісні соціальні структури.

Слід зазначити, що у межах самого музичного мистецтва також виокремлюються різні функційні домінанти. Досвід свідчить про те, що музичні твори не можуть однаково виконувати всі соціокультурні функції. Одні з них здатні до різнобічного, глибинного на свідомість та підсвідомість людини, інші - мають більш звужений спектр культурних функцій.

Форма та зміст музики

Зміст музики складають художньо-інтонаційні образи, тобто відбиті в усвідомленому звучанні результати відображення, перетворення та естетичної оцінки об'єктивної реальності людиною. Згідно з сучасними уявленнями, такі образи кодуються і зберігаються на нейродинамічному рівні в головному мозку людини, щоправда форми її кодування дещо відрізняються від невербальних інформаційних потоків. Більшою мірою сприйняття конкретних образів і сигналів є функцією правої півкулі мозку, отже, вважається, що саме права півкуля більшою мірою відповідальна за музичну діяльність.

Матеріальне втілення змісту музики, способом його існування є музична форма. Дослідники вважають музичну форму складною ієрархічною структурою, в якій можна виділити такі рівні як звуковий (фонічний), інтонаційно-мовний, фактурний та композиційний. Зміст і форма виступають як ідеальна та матеріальна сторона музичного твору.

В радянському музикознавстві музична форма вважалася другорядною відносно змісту, проте пов'язаною зі змістом зворотнім зв'язком. В той же час поширена думка про те, що музика не мусить містити нічого, окрім власне музичних звуків, в цьому випадку поняття змісту і форми музики є тотожними. В сучасному музикознавстві набуває ваги точка зору, згідно з якою зміст музики може бути представлений двома складовими - «спеціальною», притаманною тільки музиці і зазвичай описуваному термінами музичного формотворення, і «неспейціального», присутнього як в музиці так і поза нею, і зазвичай описуваного через образні асоціації, емоційні характеристики тощо.

Можливість передавати думки та емоції людини засобами музичного мистецтва обґрунтовується фізично та біологічно зумовленим зв'язком звукових проявів людини з її психічною діяльністю (особливо емоційною), а також активності звуку як подразника та сигналу до дії. В деякому сенсі музика вважається аналогічною до мовлення людини, коли її внутрішній стан та ставлення до чогось виражається через зміну характеристик звучання голосу при висловлюванні.

Згідно з радянським музикознавцем Б.Асаф'євим, музика є мистецтвом інтонованої семантики (рос. "искусство интонируемого смысла"). При цьому інтонація є найважливішим базовим елементом в музиці, що зв'язує всі параметри музичної тканини - темп, звуковисотність, динаміку, фразування, ритм, тембр і т. д.

Теоретичні основи

Теоретичні основи музики є предметом вивчення теоретичного музикознавства, що включає в себе елементарну теорію музики, гармонію, поліфонію, вчення про музичні форми, а також музичну акустику. Теоретичне музикознавство досліджує основні закономірності музики, що встановилися в процесі її історичного розвитку, композиційні засоби та прийоми.

Музичний звук

Основоположним елементом музичного мистецтва є музичний звук. Властивості звуку вивчає музична акустика та елементарна теорія музики. Суб'єктивні особливості сприйняття звуку людиною дозволяють виділити чотири основні властивості музичного звуку - звуковисотність, тембр, гучність та тривалість.

Висота звуку залежить від частоти звукових коливань і може бути виражена з різним ступенем ясності, в залежності від чого розрізняють звуки визначеної і невизначеної висоти. Більшість використовуваних в музиці звуків - це звуки визначеної висоти, які можна охарактеризувати частотою коливань їх основного тону і зафіксувати як ноту, в теорії музики вони також називаються тонами. Поряд зі звуками з визначеною висотою, в музиці використовуються і звуки з невизначеною висотою - є звуки ряду ударних музичних інструментів (наприклад барабанів), деякі синтетичні звуки та шумові ефекти.

Тембр звуку залежить від форми коливань джерела звуку і визначається кількістю та інтенсивністю обертонів, що утворюють гармонічний ряд. Тембральне різнобарв'я музики визначається багатоманіттям музичних інструментів та прийомами гри на них. Тембр також є важливою характеристикою співацького голосу.

Гучність звуку характеризується як слухове уявлення про силу звука, що виникає в свідомості людини під час сприйняття звука. В абсолютному вимірі звучання музики може досягати сили 100 дБ у симфонічному концерті і 120 дБ у концертах рок-музики. Натомість, в музичній практиці важливіше значення має умовне співвідношення рівнів сили звуку, яке називається динамікою і є одним з її виразових засобів.

Тривалість звуку залежить від часу тривання коливального процесу і, як правило, позначається у відносних одиницях - музичних тривалостях, абсолютне значення яких залежить від темпу, в яких вони відтворюються.


Звукова система і стрій

Здебільшого, музична практика обмежена звуками з частотою їх основних тонів від 27 Гц до 4 кГц, що відповідає діапазону від ноти ля субконтроктави до ноти до 5-ї октави. Вся сукупність використовуваних звуків називається звуковою системою, а відношення між двома звуками цієї системи - музичним інтервалом.

Абсолютна висота звуків музичної системи та числове співвідношення їх частот називається музичним строєм. У процесі тривалої еволюції в європейській музиці закріпилися звукова система, що характеризується поділом усього музичного діапазону на октави і подальшим поділом кожної октави на 12 інтервалів — півтонів. При цьому інструменти з фіксованим звукорядом (напр. фортепіано) прийнято настроювати у рівномірно-темперованому строї, який забезпечує рівномірний поділ октави. Натомість гра на інструментах, що не передбачають фіксованого звукоряду (напр. скрипка), а також спів, характеризується певними відхиленнями від рівномірно-темперованого строю, завдяки чому в оркестрі виникає т.зв. зонний стрій, а в хорі - хоровий стрій.

В неєвропейських музичних культурах, однак, застосовуються й інші звукові системи, що значно відрізняються від європейської. Наприклад, в індійській музиці відома система з поділом октави на 22 ступені. Сучасна авангардна музика також включає різноманітні експерименти з музичними системами, зокрема поширеною звуковою системою стала мікрохроматика.

Співзвуччя і гармонія

Переважна більшість сучасних музичних напрямків широко використовує одночасні звучання тонів, які називаються співзвуччями. Співзвуччя двох звуків називають музичним інтервалом, а з двох і більше звуків — акордом, закономірність же поєднання тонів у співзвуччі називається гармонією. Термін «гармонія» може стосуватися як окремо взятого співзвуччя, так і загальних закономірностей їх використання, властивих певному шару музики загалом, гармонією називається також галузь музикознавства, що вивчає ці закономірності.

За акустичною якістю розрізняють консонантні та дисонантні співзвуччя, перші характерифзуються благозвучнішим звучанням, другі - напруженішим. Їх протиставлення та прагнення розв'язання дисонансів у консонанси в класичній гармонії є одним з ключових формотворчих чинників. В ряді авангардних музичних напрямків, однак, протиставлення консонансів і дисонансів знімається.

Лад і тональність

Якщо гармонія пояснює закономірність звуковисотних відношень тонів в їх одночасному звучанні, то поняття ладу стосується звуковисотних закономірностей у часовому розгортанні музики. Ладом називається доцільно впорядкована інтонаційна система висотних зв'язків музичних звуків, їх закономірна послідовність, а також структура взаємних зв'язків ступенів звукоряду. Звуки, що входять до цієї системи називаються ступенями ладу. Як правило, ладові системи поширюються на всі октави звукоряду (т.зв. «октавні лади»), переважна більшість поширених в європейській музиці ладів має сім звуків, існують, однак, лади і з іншою кількістю ступенів.

В основі того чи іншого ладу можуть лежати два принципи - модальний і тональний. Центральною категорією модального принципу є певний звукоряд, тоді як тонального - наявність центрального тону або співзвуччя, до якого тяжіють інші ступені. Ступені ладу утворюють між собою певну ієрархію, утворюючи стійкі та нестійкі ступені ладу. Лад може бути вибудований від будь якого звуку, а його висотне положення називається тональністю.

Найбільше поширення в європейській музиці отримали мажорний та мінорний лади, стійкі ступені яких утворюють відповідно мажорний або мінорний тризвук. Оскільки європейська звукова система розрізняє 12 звуків, існує 12 мажорних і 12 мінорних тональностей, назви яких утворюються шляхом позначення тоніки, від якої вони утворюються, і ладу. Ряду музичних стилів, однак, властива відмова від тональної системи (атональність), використання штучних ладів (модальність) або навіть рівноправне використання усіх 12-ти звуків системи (додекафонія).

Лад розглядається як основа організації музичного мислення, особливості ладової системи набувають естетичної значимості і стають важливими засобами естетичного впливу музики.

 

Об'єкти, як системи, досліджують за допомогою особливих властивостей – системних параметрів, таких як простота, складність, надійність, гомогенність тощо. Ефективність системного підходу залежить від характеру застосовуваних загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв'язок між системними параметрами. На сучасному етапі на основі узагальнення різних варіантів системного підходу створюються умови для загальної теорії про системи (ЗТС) – системології. Виникнення і поширення системного підходу зумовлене кризою елементаризму і механіцизму у зв’язку з ускладненням завдань науки і практики. Системний підхід розвиває і конкретизує такі категорії діалектики як зміст і форма, частина і ціле та інші.

Синергетика (англ. Synergetics, від грецького син – «спільне» і ергос – «дія») – міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики («формальних технологій»). Синергетичний підхід також застосовується при вивченні такої складної і неструктурованої системи, як мережевий інформаційний простір.

В даному розділі представлено бачення Єдності Буття з точки зору провідних представників точних наук.

Ноосфера (від грец. νους («ноос») в значенні «розум») (англ. noosphere) – сучасна стадія розвитку біосфери, пов’язана з появою в ній людства.

Поняття «Ноосфера» запропонував професор математики Сорбони Едуард Леруа (1870-1954), який

трактував її «оболонку, яка мислить», що формується людською свідомістю. Е. Леруа підкреслював, що прийшов до цієї ідеї спільно зі своїм другом – відомим геологом, палеонтологом і католицьким філософом П’єром Тейяром де Шарденом. При цьому, Леруа і Шарден базувались на лекціях з геохімії, як в 1922-1923 роках читав в Сорбоні Володимир Іванович Вернадський.

Теологічно-філософське втілення теорія Леруа отримала в працях Тейяра де Шардена, котрий підтримував не лише ідею абіогенезу (оживлення матерії), а й ідею, що кінцевим пунктом розвитку ноосфери буде злиття з богом. Наукове ж обґрунтування ноосферного вчення пов’язане в першу чергу з ім’ям Вернадського.

Відповідно до оригінальної теоріїВернадського, ноосфера є третьою у послідовності таких основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи).

Так само, як біосфера утворюється взаємодією усіх організмів на Землі, ноосфера складається із взаємодії усіх розумів.

Ноосферу можна розглядати як єдність «природи» і культури (в широкому тлумаченні останньої – з техносферою включно), особливо починаючи з того моменту, коли «культура» досягає (за силою впливу на біосферу та геосферу) потужності «геологічної сили».

Серед складових частин ноосфери виділяють антропосферу (сукупність людей як організмів), техносферу (сукупність штучних об’єктів, створених людиною, та природних об’єктів, змінених в результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою).

Розглядаючи означену єдність природи та культури (у їх взаємодії) у розвитку ноосфери доцільно розрізняти дві стадії:

Ноосфера у стадії її становлення, в процесі стихійного розвитку починаючи з моменту виникнення «людини розумної»;

Ноосфера, що свідомо удосконалюється спільними зусиллями людей в інтересах як людства в цілому, так і кожної окремої людини.

В даному розділі представлено бачення Єдиного Поля представниками гуманітарних наук.

ПРО ЕЗОТЕРИЧНУ ТРАДИЦІЮ
Езотерична Традиція (Правічна Мудрість, Одвічна Мудрість або Споконвічна Мудрість)

Езотеризм (від древньогрецького ἐσωτερικός – внутрішній)  – це системи філософських поглядів на природу досліджуваного об’єкту. До езотеризму входять вчення, доктрини, практики, а також інші методи таємного знання про природу явищ, доступні лише вузькому колу посвячених. Слід зауважити, що езотеризм представляє не одну загальну традицію чи систему поглядів, а багато окремих груп і рухів, які часто мають значно відмінні між собою погляди на природу явищ. Єдність між традиціями присутня на глибинному рівні Одвічної Традиції Правічної Мудрості (Ageless Wisdom). Цю єдність здатні сприймати Посвячені. Послідовники ж різних течій і підтечій, здійснюючи перші кроки по шляху Випробувань-Очищень, часто-густо мають протилежне уявлення, ставлячись до інших гілок Езотеричної Мудрості як до конкуруючих, або ж як до хибних.

Езотерика – специфічна система практик езотеризму, яка існує, як правило, в рамках будь-яких релігійних і культурних традицій і носить здебільшого прикладний характер. В якості прикладів таких систем можна назвати суфізм всередині ісламу, ісихазм всередині православ’я, нейдан всередині даосизму, психопрактики монахів в католицизмі, йога всередині ведичної традиції. Езотеричні системи ховаються в надрах релігій, однак принципово відмінні від них тим, що на відміну від релігії, езотеричні системи у вищій степені практичні і прагматичні, ставлячи собі за мету шляхом застосування відповідних методів забезпечити стійку зміну в особистісних якостях людини.

Гіпотеза наявності езотеричного інформаційного поля стверджує про факт присутності поряд із суспільним континуумом тієї сфери знань, котра на один крок попереду і створює сприятливі можливості для бажаючих пришвидшити власну еволюцію. В цій сфері знань є передова з точки зору сучасної людини інформація (разом з тим ця інформація вважається надзвичайно древньою з точки зору лінійного часу), котра служить маяком для багатьох наук сучасності: космології, астрономії, психології, філософії, фізики, хімії, біології та багатьох інших гілок людського пізнання, а також для всіх міждисциплінарних досліджень.
Езотерична Традиція в своєму екзотеричному прояві вперше історично відома завдяки Гермесу Трисмегісту.

Є ще одне застосування терміну езотеричний, що зустрічається в сучасних науковців. Зокрема, один з провідних сучасних російських синергетиків Володимир Буданов говорить про наявність езотеричного пласту знань в кожній сучасній науці. Це той пласт відповідної науки, який не обговорюється публічно, і не стає поки що предметом міждисциплінарного діалогу, але який активно використовується представниками відповідної науки в своїх дослідженнях  і кулуарних обговореннях.

Езотеричний пласт знань сучасна наука зараховує до сфери так званого позанаукового знання (сюди, на її думку, належать міфологічне, релігійне, містичне, окультне і езотеричне знання). В позанауковому знанні має місце принцип “все у всьому”. Сучасними дослідниками запропонована наступна класифікація форм знання у їх історичної динаміці: донаукове, класичне наукове (XVI – початку XX ст.), та холістичне постнаукове (XX – XXI ст.), де “пост-” указує на синтез наукового та позанаукового знання.  Див.:http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kasapz.zip

«Яка відмінність між термінами езотеричний і окультний, котрі часто вживаються як синоніми? Обидва означають прихований, мається на увазі на певний відрізок часу, а не назавжди. Крім небагатьох посвячених і учнів, корі передають Вчення далі, ці знання зберігаються в таємниці від більшості людей, на даному етапі людської еволюції. Людству загалом це Вчення невідоме, тому воно окультне або езотеричне. Терміну окультизм різноманітні релігійні групи приписали негативний смисл. Окультизм розглядається ними як щось темне, зле, що має зв’язок з нечистою силою, поклонінням дияволу і тому подібним. Це повністю вивернуте трактування терміну окультизм. Окультний означає просто прихований, схований, особливо, коли йдеться про таємні знання або науку про енергії, які керують процесом еволюції. Езотеризм може розглядатись більше як філософія еволюційного процесу, окультизм – як наука про енергії, які керують цим процесом». Джуал Кхул.

Є потреба у формуванні сучасної науки, яка б вивчала езотеризм: це езотерознавство.

Наука ж про езотеризм і езотерику в їх філософському і практично-прикладному аспекті може бути названа езотерологією.

Духо-мисле-діяльність

В цьому розділі представлені концепції відомих авторів, що показують зв'язок людської діяльності з мисленевою природою людини та її духовною природою.

Місія: сприяти становленню потужних національних компаній в стратегічно важливих галузях економіки:

інформаційні технології, важка промисловість, енергетика, виробництво, торгівля, місцеве самоврядування, тощо.

 

Бачення: проактивна інноваційна консалтингова допомога провідним компаніям.

 

Завдання: надавати компаніям якісну допомогу в:

оптимізації організаційної структури,

налагодженні бізнес-процесів,

розвитку їх людських ресурсів.

 

 

 Консалтингова група "Сім Променів" почала свою діяльність в 2003 році.

За цей час наші продукти:

1) “Побудова корпоративної системи управління персоналом”

2) "Оптимізація організаційної діяльності та внутрішньо-організаційної взаємодії"

впроваджено в десятках компаній та корпорацій як малого так і середнього та великого бізнесу.

Серед наших клієнтів:

Торгова мережа “ЗІКО” (Львів)   http://www.ziko.com.ua

Корпорація “АСТОР” (Краматорськ) http://www.astor.ua/

Будівельна компанія “МС БУД” (Київ) http://www.msbud.com/

Концерн “Хлібпром” (Львів)  http://www.hlibprom.com.ua/

 Компанії-клієнти в результаті консалтингових послуг отримали значне покращення механізму управління своїм кадровим ресурсом (обсяг робіт коливався від консультаційних послуг щодо конкретних елементів системи управління персоналом до задач повної побудови HR-департаменту з “нуля”).

 

 

 

 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Організаційний коучинг 

 1. Розуміння причин конфліктів і рекомендації з вирішення конфліктів.

- через що виникають складнощі в комунікації;

- види несвідомих маніпуляцій (наших та чужих), способи екологічної взаємодії.

Методи:

- діагностуємо і рекомендуємо.

- типування кожного, пояснення відмінностей мотивації кожного типу, маніпуляцій та хибних стратегій …

 1. Згуртування наявних колективів та новостворених під конкретні проекти команд (4 ролі в команді за Адізесом, еннеаграма).

Методи: 

- Соціонічна сумісність; 

- життєвий цикл людини, який зараз домінує (кар’єра, сім’я …)

- степінь розвитку людини – визначальне для формування команди.

 1. Покращення емоційних компетенцій працівників, підвищення стресостійкості.
 2. Покращення лідерських якостей керівників і топ-менеджерів.

Методи (3 і 4): рекомендації для корегування власної стратегії. Сильні і слабкі сторони (можливості і обмеження) кожного типу, взаємозв’язок між типом та емоційною компетенцією.

 1. Визначення домінуючих якостей різних департаментів на підприємстві (маркетинг, продажі, бухгалтерія, управління персоналом) і рекомендації щодо гармонізації взаємодії між ними.

Коучинг власників і топ-менеджерів

- Вироблення або уточнення бачення, формулювання місії.

- Перегляд життєвих цінностей і пріоритетів.

- Розвиток лідерських якостей, опираючись на сильні сторони психотипу клієнта.

- Досягнення балансу між роботою і особистим життям.

 

Кадровий аудит і розвиток персоналу

 - Діагностика домінуючих цінностей та потреб працівників, погодження індивідуальних і корпоративних цінностей.

-  Підвищення лояльності працівників до підприємства та задоволеності роботою.

- Розв’язання міжособистісних конфліктів (як виробничого так і не виробничого походження).

- Підвищення ефективності команди, покращення атмосфери і взаєморозуміння в команді.

 

Замовити послугу Ви можете тут >>> 

 

Назва послуги


Кадрове консультування.

Опис, мета

Кадрове консультування – консультування з питань відповідності кадрової політики організації щодо її цілей; надання допомоги організації в посиленні її кадрового потенціалу по відповідних напрямах: пошук, відбір і адаптація персоналу, розвиток і навчання персоналу, мотивація персоналу, аудит персоналу.

Порядок надання послуги

В залежності від запиту клієнта, він під час надання послуги може отримати:

- висновки щодо наявної ситуації з кадровим ресурсом організації, прогноз на майбутнє та рекомендації з вдосконалення кадрової політики в організації – кадровий аудит;

- пропозиції щодо необхідних змін по напрямках: пошуку, відбору, адаптації, мотивації, навчання і розвитку персоналу, формування корпоративних комунікацій і корпоративної культури в організації;

- практичне вирішення вищевказаних завдань працівниками самої організації із консультативним супроводом наших фахівців;

- підготовка причетного персоналу для самостійного вирішення завдань;

- підтримка причетного персоналу під час вирішення задачі;

- управління змінами (управління процесом впровадження нововведень).

Ціна і строк надання

Ціна - за домовленістю;

Порядок оплати - визначається за усною домовленістю або письмовим контрактом;

Строк надання - за домовленістю.

Замовити послугу

Замовити послугу Ви можете тут >>>Поетапна побудова ефективної HR – системи в компанії.

 I.               Розробка та супровід впровадження кадрової політики компанії.

-       уточнення (або у випадку відсутності – розробка) місії, бачення, цінностей і принципів корпоративної культури компанії;

-       встановлення причинно-наслідкових зв’язків між задекларованими цінностями та елементами кадрової політики компанії – формулювання концепції кадрової політики;

-       вибір найбільш ефективних HR-технологій і процедур (мотиваційних, оціночних, навчальних, розвиваючих, рекрутингових і т.і.) для покращення якісного складу і оптимізації кількісного складу персоналу;

-       прописування бізнес-процесів з впровадження відповідних елементів кадрової політики.

II.              Побудова HR-служби в компанії.

-       визначення необхідних напрямів роботи новостворюваного HR департаменту;

-       розробка відповідної структури HR-департаменту, прописування посадових інструкцій та основних кадрових процедур;

-       підбір HR-спеціалістів, відповідних потребам компанії.

III.             Консалтинг з питань формування ефективної системи пошуку і відбору працівників – побудова ефективної системи рекрутингу.

-       формування профілю кандидата на основі стратегічних і текучих цілей організації;

-       вибір найбільш ефективних методів пошуку та відбору кандидатів на різні ієрархічні позиції (виконавці, провідні фахівці, керівники середньої ланки, тор-менеджери);

-       рекомендації з питань співпраці з зовнішніми рекрутинговими компаніями;

-       розробка процедур з адаптації нових працівників.

IV.            Розробка та супровід проведення оцінки персоналу – кадровий аудит.

-       розробка алгоритму проведення кадрового аудиту в залежності від його мети;

-       вибір найбільш адекватних методів оцінки персоналу різних ієрархічних рівнів компанії;

-       рекомендації за результатами аудиту.

V.             Розробка та супровід побудови ефективної системи навчання персоналу.

-       визначення тих якостей персоналу, систематичне постійне посилення яких є актуальним;

-       аналіз посадових якостей, котрі потребують разового учбового процесу;

-       визначення критеріїв і формування тимчасових груп особистісного і професійного росту;

-       визначення критеріїв і формування постійно діючих учбових груп і вибір форм проведення занять (тренінги лекції, семінари, ділові ігри, тощо);

-       розробка плану-програми навчання внутрішнього учбового центру;

-       розробка плану проведення тренінгів із залученням зовнішніх фахівців-тренерів; критерії найефективнішого відбору зовнішніх бізнес-тренерів;

-       аналіз в потребі і розробка механізму впровадження “віртуального корпоративного університету”; відбір тестових питань, учбових і довідкових матеріалів для різних груп персоналу.

VI.            Розробка та супровід впровадження дієвої системи мотивації персоналу.

-       діагностика рівня вмотивованості, основних демотивуючих чинників і рівня лояльності працівників до компанії;

-       визначення потреби і формування наповнення компенсаційних пакетів;

-       створення алгоритму причинно-наслідкових зв’язків між підвищенням мотивації, та професійним і особистісним розвитком працівників компанії;

-       рекомендації щодо внутрішнього PR в компанії.

VII.          Аналіз ефективності діючих HR-функцій і процедур компанії.

-       діагностика відповідності кадрової політики стратегічним цілям компанії;

-       визначення необхідного спектру діяльності HR-департаменту;

-       діагностика діючих кадрових процедур (пошуку, відбору і адаптації персоналу, навчання, оцінки, мотивації);

-       оптимізація кадрових бізнес-процесів.

 

 

Етап проекту

Участь зовнішнього Консультанта

Результат / Звітність

1

Планування

Участь в настановній нараді керівництва

Участь в розробці плану і Процедури (Статуту проекту)

План роботи

Процедура (Статут) проекту

2

Аналітичне дослідження

Проведення опитувань і тестувань персоналу головного офісу Компанії

Методологічна підтримка і координація роботи робочої групи

Результати аналізу готовності персоналу компанії до  впровадження кадрової політики і процедур

3

Розробка HR (кадрової) стратегії

Методологічна підтримка і координація роботи робочої групи

Проведення навчального тренінгу

Погодження місії, бачення, цінностей компанії з кадровою політикою

Декларація щодо кадрової стратегії компанії

4

Визначення стратегічно важливих напрямів кадрової роботи

Проведення наради з керівництвом компанії

Участь в розробці структури і бізнес-процесів департаменту управління персоналом

Структура департаменту управління персоналом (HR-департаменту) і опис кадрових бізнес-процесів по напрямах

5*

Підбір фахівців в департамент управління персоналом

Участь в проведенні співбесід і прийнятті рішень про прийом кандидатів

Заповнення ключових позицій в департаменті управління персоналом

6

Документування результатів

Участь в розробці Положення про департамент управління персоналом

Положення про департамент управління персоналом

7

Побудова системи рекрутингу

Участь в розробці рекрутингових бізнес-процесів

Посадові інструкції рекрутерів компанії та регламент-процедура з ефективного відбору персоналу

8

Побудова системи навчання, адаптації і оцінки персоналу

Участь в розробці базису системи навчання персоналу

Участь в розробці системи оцінки персоналу

Проведення відповідних тренінгів з працівниками HR-департаменту

Методика формування кадрового резерву

Методика навчання персоналу Положення про кадровий аудит

Посадові інструкції менеджерів з навчання і розвитку персоналу

9

Побудова системи мотивації персоналу

Участь в розробці мотиваційних бізнес-процесів, процедур і внутрішнього PR

Положення про систему мотивації персоналу, “Корпоративний кодекс”

Посадові інструкції фахівців з мотивації і внутрішнього PR

10

Затвердження результатів проекту

Участь в нараді щодо затвердження результатів проекту

Звіт про виконання проекту

ПСИХОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Робота з індивідуальними психологічними станами

- Невпевненість, страх, тривожність – подолання.

- Натхнення, віра в себе, впевненість у майбутньому – формування.

- Виявлення і трансформація внутрішніх  психологічних перепон.

 

Сімейна психологія та взаємодія в парі

- Гармонізація відносин з батьками.

- Побудова бажаних стосунків з партнером.

- Подолання сімейних криз.

 

Для менеджерів в кризі

- Подолання періоду “професійного вигорання на роботі”.

- Погодження професійного успіху із щастям в особистому житті.

- Перегляд життєвих цінностей і пріоритетів.

 

Замовити послугу Ви можете тут >>> 

 

 Коучинг на основі типосинтезу

ТИПОСИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип. Більше інформації про типосинтез тут >>>

Типосинтез сприяє підвищенню Вашої ефективності у різних сферах життя:

В особистісному розвитку типосинтез допомагає:

* Усвідомити свої стереотипи, автоматичні реакції, хибні переконання, внутрішні конфлікти і суперечності.

* Розвинути емоційний інтелект, внутрішню увагу та усвідомлення.

* Активізувати приховані ресурси для розкриття свого потенціалу, визначити напрямок розвитку і зростання.

 

У взаємодії з рідними і близькими типосинтез допомагає:

* Розуміти і приймати навколишніх, бачити наші відмінності, цінувати їх та навчатися один в одного.

* Знаходити підхід і спільну мову з важливими і значущими людьми у Вашому житті, усувати причини конфліктів і знаходити гармонійний спосіб взаємодії у складних ситуаціях.

* Визначити який партнер Вам найбільше підходить для сімейних стосунків, передбачати і полегшувати складнощі у стосунках в парі.

 

В соціальній і бізнесовій сферах типосинтез допомагає:

* Керівникам – якісно поліпшити особисті та ділові відносини, розуміти причини конфліктів та покращити спосіб взаємодії.

* Топ-менеджерам – покращити навики для командоутворення, оцінки потенціалу, профорієнтації, адаптації, мотивації та коучингу, для розвитку і навчання своїх підопічних.

* Підвищити ефективність команди, покращити взаєморозуміння в команді, збільшити мотивацію працівників, покращити взаємодію з керівництвом.

 

Форми проведення: інтерв’ю для визначення еннеа-типу, лекції, семінари, групи з вивчення психодинаміки, індивідуальні консультації.

 

Замовити послугу Ви можете тут >>>

 

 

 Видавничо-перекладацький просвітницький проект

“Логос Традиції”

Проект заснований у 2007 році громадським об'єднанням "Сходження" >>>>>

Задля прискорення змін в інформаційному просторі нашої нації (особливо в його ціннісно-духовному прошарку) важливо забезпечити можливість вільного доступу українському читачеві до Духовно-езотеричної спадщини людства.

 

Місія проекту. Сприяти духовному відродженню України шляхом перекладу і видання українською мовою тих творів Духовної спадщини людства, які ще жодного разу не перекладались.

Проект «Логос Традиції» займається перекладом всесвітньо відомих класичних сакральних текстів. Перекладені нами на сьогоднішній день праці українською мовою видаються вперше.

 

Видавничо-перекладацький проект «Логос Традиції»  не має жорстких «кордонів» та установленого статуту. Він відкритий усім людям доброї волі, які долучаються за власним бажанням до того виду співпраці, який їм більше подобається на той відтинок часу, поки їм це цікаво. Єдине спільне у нас – інтерес до літератури, яку ми перекладаємо, та бажання розвивати культуру власної нації.

 

Форма участі може виражатись у:

 • перекладі текстів
 • їх корегуванні
 • наданні власних фотографій/ілюстрацій/малюнків для оформлення книг
 • створенні макетів книг
 • внесенні коштів на друк книг
 • у їх розповсюдженні

 

Переклад духовної спадщини людства дозволить виконати ще одне стратегічно важливе завдання – збагатити і закріпити національну духовно-сакральну термінологію, що значно розширить можливості нашої нації виражати глибинні основи людського буття.

Подивитись відео-презентацію проекту "Логос Традиції" Ви можете тут >>>

Послухати радіопередачу про "Логос Традиції"

 

 

 

 «Логос Традиції» представляє серію

«ПЕРЛИНИ СОФІЇ»:

Вибрані Тексти Позачасової Мудрості

 Вперше українською мовою світ бачать всесвітньо визнані класичні сакральні тексти – перлини езотеризму. До антології ввійде переклад праць визначних світових мислителів: Олени Блаватської, Рудольфа Штайнера, Аліси Бейлі, Чарльза Ледбітера, Мейбл Коллінз, Джидду Крішнамурті, Роберто Ассаджіолі, Сен-Мартена, Рабіндраната Тагора, Льва Толстого, Свамі Вівекананди, Шрі Ауробіндо, Рамана Махарші, Патанджалі, Горакші, Шанкари та інших.

Яка література належить до «езотеричної»?

 Виникає багато дискусій і питань щодо терміну «езотеричний». Ми вважаємо необхідним пояснити яку літературу ми відносимо до езотеричної і що маємо на увазі під цим терміном.

  Прочитати статтю «Про езотеричну традицію» можна тут >>>>>).

  

Здійснені переклади Ви можете почитати тут>>>>>

 

 

ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ В НАС ПЕРЕКЛАДЕНІ НАМИ ТВОРИ.

МИ ВИШЛЕМО ВАМ ЇХ ПОШТОЮ ПРОТЯГОМ 3-Х ДНІВ.

{module Швидкий пошук термінів

111

 Словник містить тлумачення понад 3000 санскритських термінів, більшість з яких стосується духовного розвитку людини, антропології, космології, космогонії, теології і теогонії тощо. Представлені тлумачення відомих Духовних Наставників (зокрема, Шрі Свамі Шівананди, Шрі Ніт’янанди, Шрі Ауробіндо), а також європейських авторів, котрі володіли глибокими знаннями санскритської сакральної термінології (зокрема, Олена Блаватська, Аліса Бейлі).

 

Літера А
Літера Б
Літера В
Літера Г
Літера Д
Літера Е
Літера І
Літера Й
Літера К
Літера Л
Літера М
Літера Н
Літера О
Літера П
Літера Р
Літера С
Літера Т
Літера У
Літера Ф
Літера Х
Літера Ц
Літера Ч
Літера Ш
Літера Ю
Літера Я

 

У словнику використано трактування наступних авторів і джерел:

ААБ – Аліса Анна Бейлі

ОПБ – Олена Петрівна Блаватська

СЛЙ – “Словник Лайя-Йоги”

ТД СЙ – Т.К.В. Дешікачар “Серце Йоги”

ША – Шрі Ауробіндо

ШН – Шрі Ніт’янанда “Чідакаша Гіта”

ШРМ – Шрі Рамана Махарші

ШСШ – Шрі Свамі Шівананда “Словник Йоги і Веданти”

Психологічні зустрічі, семінари

Громадське об'єднання "Сходження" спільно з кафедрою філософії університету "Львівська Політехніка"  реалізують інтернет-проект: мережевий міждисциплінарно-методологічний журнал. Запрошуємо бажаючих дослідників взяти участь у наповненні його відповідними матеріалами. В журналі вітаються статті та есе, присвячені спробам осмислення можливостей формування синтетичного бачення майбутнього філософії, науки та релігії, які розглядають різні сфери людської активності як елементи Єдиного Цілого.

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ЖУРНАЛ

PADDHATI «ШЛЯХ» ΓΟΔΟΣ

 

Основна тематика журналу:

1) Проблема становлення нового типу мислення в філософії, науці, релігії;

2) Можливість інтеграції езотеричного знання в сучасну постнекласичну філософію, науку та релігію;

3) Філософське та релігійне осмислення особливостей постнекласичної науки;

4) Нові шляхи осмислення співвідношення Бога, Природи і Людини.

5) Напрацювання методологічних підходів до майбутнього синтезу філософії, науки і релігії.

 

ШАНОВНІ  АВТОРИ,  НАДСИЛАЙТЕ  ВАШІ  СТАТТІ

Деталі за тел. (050)7225007 

DESCRIPTIONS DE HUIT TYPES 

Dans son ouvrage fondateur de 1921 «Types psychologiques», Carl Gustav Jung présente une structure schématique de la personnalité fondée sur " quatre fonctions psychiques " que chaque être humain possède, à des degrés variables : la Sensation, le Sentiment, la Pensée et l’Intuition.
Quatre fonctions psychologiques jungiennes :
✅ SENSATION
✅ SENTIMENT
✅ PENSÉE
✅ INTUITION
D’autre part, le Dr Jung a découvert que chacune des quatre fonctions psychologiques peut avoir une orientation introvertie ou extravertie, selon l’endroit où l’attention d’une personne est dirigée. Que ce soit vers des objets externes (les autres, le monde) ou vers des interconnexions internes entre des objets (vers soi, ses représentations). Ainsi, huit fonctions ou huit types de personnalité sont obtenus.
* Sensation Extravertie (Se) – influence physique sur les objets (objets, personnes) – la conquête ;
* Sensation Introvertie (Si) – ordre des interconnexions entre les objets physiques ;
* Sentiment extraverti (Fe) – Influence émotionnelle sur les autres – le changement d’humeur ;
* Sentiment introverti (Fi) – ordonne les interconnexions émotionnelles ;
* Pensée Extravertie (Te) – Influence intellectuelle sur les objets – l’utilisation ;
* Pensée Introvertie (Ti) – ordonne les interconnexions entre les phénomènes et les faits ;
* Intuition Extravertie (Ne) – Influence intuitive sur les objets – la libération du potentiel ;
* Intuition Introvertie (Ni) – ordonne les interconnexions entre objets non manifestés (états intérieurs, inconscient).

INTUITION INTROVERTIE (NI)

Intuition introvertie (Ni)

Ni + Se, Ni + Te

*       *       *       *       *

Intuition introvertie (Ni) dans les autres typologies

● Intuition introvertie (Ni) par Dr Leon Vannier dans la " Typologie et ses applications thérapeutiques ".

Le Lunarien

Cinématique

L'attitude du Lunarien reflète les sentiments qui l'animent. Tantôt, comme en proie à un démon intérieur, il s'agitera sans poursuivre un but bien défini ; tantôt, absorbé par un rêve qu'il poursuit, il restera immobile, le regard perdu, dans un lointain inaccessible, complètement étranger à son ambiance. Assis, il se tient généralement les cuisses ouvertes et les jambes écartées, courbé en avant en mettant les mains sur les genoux.

La Démarche est irrégulière et nonchalante; fantasque et incertaine, elle exprime bien l'irrésolution du Lunarien et son manque de confiance en lui.

D'ailleurs, en marchant, le Lunarien a souvent l'impression d'insécurité ; son équilibre est loin d'être assuré et sur un sol un peu inégal il craint de tomber.

Les Gestes sont lents, malhabiles et ingénus, embarrassés et enfantins. Nombreux et peu cohérents, pleins de gaucherie, ils lui donnent un aspect tantôt rêveur et absorbé, tantôt craintif et absent. Le Lunarien prend souvent l'allure du dormeur éveillé.

La Voix est faible et agréable, comme voilée en mineur, mais elle est timide et incertaine. Le Lunarien parle peu, ne fredonne jamais et ne fait pas de bruit. La bouche est mobile et fait des moues variées, on dirait que la pensée vient jusqu'aux lèvres et les agite sans pouvoir se formuler.

La fonction du Lunarien

Le Lunarien a deux aspects : passif, il subit momentanément l'ascendant d'une personne et devient son satellite ; indépendant, il est soumis aux impressions les plus singulières, les moins explicables.

Esprit

La faculté maîtresse du Lunarien est "l'Imagination". Son imagination inventive s'exerce sur tous les plans, elle est rarement créatrice, sauf en poésie et en musique. Le Lunarien rêve, mais il n'est pas pratique, il ne réalise pas. Il poursuit sans cesse des chimères qui sont confuses dans son esprit et que, bien souvent, il ne peut exprimer. Le vide de sa pensée l'émeut et la recherche de l'émotion l'incline à tenter des expériences néfastes pour son équilibre moral et organique.

L'imagination du Lunarien est très active. Intelligent ou non, il se complaît dans de vagues et mélancoliques rêveries, mais aussi il invente souvent des histoires extraordinaires qui ne reposent sur rien. Ce goût de la fiction peut conduire le sujet à la poésie et à la production de vers plus ou moins bons, mais aussi à la méchanceté par la calomnie. Le Mercurien ment pour tirer profit de ses spéculations, mais il ne croit pas à ses mensonges. Le Lunarien y croit passionnément et affirme que tout est vrai dans les faussetés qu'il débite avec une ardeur convaincante. Quelques mois, souvent quelques jours après, il a oublié ses dires et soutient le contraire. Bien mieux, il soutient "qu'il n'a jamais dit cela".

L'intelligence des Lunariens est vive, féconde et brillante. Leur nature est remarquablement intuitive, ils sont très sujets aux pressentiments et ne sont pas trompés par eux. Ils rêvent beaucoup et ont parfois des songes prophétiques.

Doués d'une remarquable aptitude pour la poésie, ils font avec une étonnante facilité des vers qui sont beaux et harmonieux. Ils se plaisent au merveilleux, au fabuleux, ils aiment la peinture aux sujets fantastiques, les paysages aux couleurs étranges, comme on en voit dans les rêves. En littérature, ils aiment le genre romantique. Les contes d'Edgar Poe les enchantent, Baudelaire et Verlaine sont leurs poètes préférés. Leur timidité et la défiance qu'ils ont d'eux-mêmes les rendent peu aptes à devenir orateurs, mais ils écrivent infiniment mieux qu'ils ne parlent.

Caractère

Les Lunariens sont très impressionnables, mobiles et inconstants. Toujours indécis, sans initiative, ils sont très timides et manquent de confiance en eux-mêmes. Ils s'alarment de tout et sont toujours agités par des inquiétudes imaginaires, ils flottent constamment entre la crainte et l'espérance.

Ils ont horreur de la lutte, de la peine et de la fatigue, ils sacrifient volontiers leur droit et leur intérêt pour obtenir la quiétude et le repos qu'ils estiment par-dessus tout. Comme ils sont très confiants, ils sont facilement exploités. Très résignés, ils supportent avec calme leur destin.

Nullement pratiques, ils supportent mal les difficultés matérielles de la vie, qui les ennuient et les désespèrent. Tout ce qui exige une persévérance continue répugne à leur nature. Ils sont dépourvus d'esprit de suite et ils se laissent trop souvent guider par le sentiment.

Sociables, ils aiment les réunions, à condition qu'elles soient intimes, car ils fuient le bruit de la foule et les grandes réunions mondaines. Ils aiment jouir de leurs impressions en secret, que ce soit au spectacle ou au concert, que ce soit au cours de voyages, qu'ils aiment par-dessus tout. Ils voyagent seuls ou avec une personne aimée, mais ne profiteront jamais des voyages collectifs organisés par les agences.

Ils aiment les bois, les forêts, les lacs et les étangs, et ils éprouvent un véritable plaisir à écouter les gémissements du vent et le murmure des eaux. Ils affectionnent la nuit, au point de cesser quelquefois de vivre le jour, et nous avons connu une Lunarienne qui se levait à 5 heures de l'après-midi pour se coucher à huit heures du matin. Ils aiment aussi la nuit pour le mystère qui l'entoure, et surtout les paysages lunaires. La clarté lunaire tout à la fois les trouble et les inspire. L'illumination du soleil les fatigue et les éblouit.

L'Astrologie voit la lune comme l'astronomie, sans lumière propre et réfractant les rayons qui lui arrivent. Ignorant où il va et ce qu'il veut, le Lunarien change de route sans raison et désire exactement autre chose que ce qu'il a. Très excitable par son imagination, le Lunarien est assez insensible du point de vue sexuel. Peu sensuel, passif en amour, il subit l'emprise, mais 'inconstance de son caractère éminemment versatile l'empêche d'être fidèle et lui fait souvent changer d'objet. Son amour est surtout idéal et souvent, chez la Lunarienne, se polarise sur une idole imaginativement conçue.

Source www.editions-narayana.fr/homeopathie/pdf

PENSÉE INTROVERTIE (TI)

Pensée Introvertie (Ti)

*       *       *       *       *

Le besoin de supplémentation

Ses sentiments sont soumis à la logique. Il peut lui sembler que ses pensées sont le seul côté de la réalité auquel on peut faire entièrement confiance et qu'on ne peut pas faire confiance aux émotions. Il essaie d'analyser le monde des expériences humaines et la question des relations d'un point de vue logique. Lorsqu'il communique avec les gens, il essaie de trouver (parfois inconsciemment) des manifestations objectives d'une véritable attitude envers lui-même. Une très grande partie des émotions humaines lui reste incompréhensible, il lui est difficile de distinguer les émotions fausses, fausses, exagérées ou humoristiques.

Le type Ni peut être confiant lorsqu'il se sent comme un expert, mais il est généralement timide lorsqu'il s'agit d'interagir avec d'autres personnes. Il se rend compte que lorsqu'il est dans  la société, il se sent souvent mal à l'aise et inquiet. Il lui est difficile de maintenir un contact affectif avec les autres, il est mal à l'aise pour exprimer ses sentiments ou en parler. Dans les situations où il doit exprimer ses sentiments, se comporte avec raideur, froideur et détachement. Il essaie d'exprimer sa propre attitude sous une forme impersonnelle et indirecte, non pas explicitement, mais pour la rendre claire. Il peut aller à une fête, mais il ne la vivra vraiment que lorsqu'il s'en souviendra en rentrant chez lui.

Gère mal son état émotionnel, a tendance à être de mauvaise humeur et peut être déprimé pendant longtemps. Comme lui-même ne comprend pas ses émotions et ne sait pas les contrôler, il a besoin d'un soutien émotionnel actif, s'adresse à des personnes qui savent changer le fond émotionnel, créer une atmosphère festive.  Il aime l'atmosphère d'optimisme et d'activité autour de lui, il est facilement chargé par l'atmosphère de plaisir. Il se détend et a un sentiment de calme dans une situation où les gens expriment ouvertement leurs émotions et leurs attitudes à son égard. Il devrait voir cette attitude dans les sourires, les gestes, les mots émotionnellement colorés qui lui sont adressés. Il répond volontiers aux émotions positives, devient sociable et plein d'esprit. Il sent que son énergie vitale dépend des sentiments des autres.

Dans un environnement où les gens n'expriment pas ouvertement leurs attitudes les uns envers les autres, la situation est perçue comme en l'ignorant personnellement. La tension intérieur et l'anxiété se développent. Lorsqu'il est impossible de quitter un tel environnement, il y a soit une tentative de se cacher et de se figer, soit de provoquer une réaction émotionnelle chez les autres. L'apparition dans un tel endroit d'une connaissance avec la phrase "Bonjour, mon ami!" et à bras ouverts est perçu comme l'apparition d'un sauveur.

*       *       *       *       *

Recommandations pour l'orientation professionnelle pour INTP (Ti+Ne)

Vous ne pouvez pas exiger et attendre de lui :
* grande praticité et mobilité;
* sensibilité, approche subtile de l'interlocuteur;
* exécution de qualité d'un travail routinier, sans intérêt pour l'analyste ;
* sociabilité ; des qualités "du coup de poing".

Type d'activité recommandé.

Travaux de recherche et d'analyse (analyse de phénomènes et d'objets complexes); développement de nouvelles idées pour une application pratique, "réorganisation d'entreprise" ; INTP peut bien fonctionner partout où l'analyse des systèmes, les schémas et les classifications, et le développement de concepts sont nécessaires.

Les INTP réussissent souvent dans les professions suivantes : avocat, programmeur, architecte, psychologue, scientifique.

*       *       *       *       *

Recommandations pour l'orientation professionnelle pour ISTP (Ti+Se)

Vous ne pouvez pas exiger et attendre de lui :

* approche individuelle subtile des gens;

* considération constante des capacités individuelles des personnes;

* ajustement rapide selon la situation;

* souplesse et douceur dans les questions de principe;

* génération d'idées conceptuelles.

Type d'activité recommandé.

ISTP répartit bien les responsabilités et surveille leur mise en œuvre, de sorte qu'il peut efficacement fournir des conseils spécifiques, surtout si le groupe ne dépasse pas 8-10 personnes. Excellent chef de département. Aussi capable d'effectuer un travail de qualité sur le design, de faire quelque chose de ses mains. Fonctionne bien avec la technologie. Peut être instructeur, contrôleur, concepteur de documents, inspecteur des impôts, enquêteur.

*       *       *       *       *

Traduit par Google Translate d'ukrainien en français. Il est à noter que le texte français a encore besoin de correction.

The Eight Type Descriptions

*       *       *       *       * 

Dr. Jung found that each of the four basic psychological functions can have an introverted or extraverted orientation, depending on where a person's attention is directed: to external objects or to internal interconnections between objects. 

Sensing Extraverted (Se) – physical influence on the objects (items, people) – the conquest

Sensing Introverted (Si) – Ordering of the interconnections between physical objects

Feeling Extraverted (Fe) – Emotional influence on others – the change of mood

Feeling Introverted (Fi) - Ordering of the emotional interconnections

Thinking Extraverted (Te) – Intellectual influence on the objects – the use

Thinking Introverted (Ti) - Ordering of the interconnections between phenomena and facts

Intuiting Extraverted (Ne) – Intuitive influence on the objects – the unleashing of the potential

Intuiting Introverted (Ni) - Ordering of the interconnections between unmanifest objects (inner states, images of unconscious, archetypes)

*     *     *     *     *

● Type Se.

Self image: 

Social role: Decisive PATRON– takes responsibility for others, believes that he should be a patron, a support for others: provides them with financial and material resources, protects them from the dangers of the outside world. 

*       *       *

● Type Si. 

Self image: 

Social role: Peaceful CAREGIVER – monitors the satisfaction of the physical and everyday needs of others, strives to feed, warm and create comfortable living conditions for everyone, tries to reconcile everyone. ☔️

*       *       *

● Type Fe. 

Self image: 

Social role: Sociable ALTRUIST – provides emotional support to others, reacts to being addressed, interested in the problems of others, always ready to cheer up and help. 

*       *       *

Type Fi. 

Self image: 

Social role: Responsible EDUCATOR – takes responsibility for maintaining correct behavior and for moral self-improvement. He tries to correct any flaw in himself and become a moral authority for others. 

*       *       *

Type Te. 

Self image: 

Social role: Efficient HERO – sets goals and develops algorithms of actions for their achievement in the shortest time, organizes processes that ensure the desired result. He tries to solve quickly any problem, constantly improves his skills. 

*       *       *

Type Ti

Self image: 

Social role: Cautious KNOW-IT-ALL – wants to find answers to all questions and to play the role of a teacher giving knowledge to others. He dives deep into the study of the issue, organizes and classifies information. 

*       *       *

Type Ne. 

Self image: 

Social role: Optimistic INVENTOR – sees the diversity of opportunities and people's potential, gives others confidence in their abilities, shows creativity in solving problems, and inspires others with his optimistic vision. 

*       *       *

● Type Ni. 

Self image: 

Social role: Devoted FORECASTER – thanks to a developed intuition, he is good at assessing prospects of projects and suggests the best time for action. Takes an individual approach to each person, tunes in to him. ✨

*     *     *     *     *

Carl Jung believed that a man identifies himself with his  main psychological function: «Very frequently, indeed as a general rule, a man identifies himself more or less completely with the most favoured, hence the most developed, function. It is this circumstance which gives rise to psychological types».

Source - Carl Gustav Jung "Psychological Types" (1921). Chapter XI. Definitions. 30 - Inferior Function.

«Just as a lion strikes down his enemy or his prey with his fore-paw, in which his strength resides, and not with his tail like the crocodile, so our habitual reactions are normally characterized by the application of our most trustworthy and efficient function; it is an expression of our strength. However, this does not prevent our reacting occasionally in a way that reveals our specific weakness. The predominance of a function leads us to construct or to seek out certain situations while we avoid others, and therefore to have experiences that are peculiar to us and different from those of other people. An intelligent man will make his adaptation to the world through his intelligence, and not in the manner of a sixth-rate pugilist, even though now and then, in a fit of rage, he may make use of his fists. In the struggle for existence and adaptation everyone instinctively uses his most developed function, which thus becomes the criterion of his habitual reactions.»

Source - Carl Gustav Jung. A lecture delivered at the Congress of Swiss Psychiatrists, Zurich, 1928, and published as “Psychologische Typologie” in Seelenprobleme der Gegenwart (Zurich, 1931)

Dr. Jung emphasized: «the most highly differentiated function is the more valued function, because the more conscious, is more completely subordinated to conscious control and purpose, whilst the less conscious, in other words, the partly unconscious inferior functions are subjected to conscious free choice in a much smaller degree.»

Source - Carl Gustav Jung "Psychological Types" (1921). Chapter X. General description of the types. B. The Extraverted Type. (II) The attitude of the unconscious.

«It will now be sufficiently clear that the qualities of the main conscious function, i.e., of the conscious attitude as a whole, are in strict contrast to those of the unconscious attitude…

The conscious attitude is always in the nature of a worldview (Weltanschauung), if it is not explicitly a religion. It is this that makes the type problem so important. The opposition between the types is not merely an external conflict between men, it is the source of endless inner conflicts; the cause not only of external disputes and dislikes, but of nervous ills and psychic suffering.»

Source - Carl Jung "Psychological Types". A lecture delivered by Carl Jung at the International Congress of Education, Territet, Switzerland, 1923.

Last updating 28.04.2022

Intuiting Introverted

Sensing Introverted (Si) in Jungian typology   

Classical Socionics have some divergences in definitions primarily about Extroverted Sensing (Se) and Introverted Sensing (Si) compared with the MBTI-cluster. 

MBTI definitions: Myers & Briggs - Linda Berens and Dario Nardi, Dario Nardi  -  Socionics definitions: Ausra Augustinaviciute, Socionics

*     *     *

SENSING INTROVERTED with THINKING (Si + Te) and with FEELING (Si + Fe)

*     *     *

Si in the different typologiesEnneagram, Pearson's Archetypes, Gardner’s intelligences, Scholten's Elements, Ayurveda

*     *     *

Description of Si by Myers & Briggs 

Introverted Sensing: Compares present facts and experiences to past experience. Trusts the past. Stores sensory data for future use.

Source - www.myersbriggs.org

*     *     *

Description of Si by Linda Berens and Dario Nardi 

Introverted Sensing often involves storing data and information, then comparing and contrasting the current situation with similar ones.

The immediate experience or words are instantly linked with the prior experiences, and we register a similarity or a difference—for example, noticing that some food doesn't taste the same or is saltier than it usually is.

Introverted Sensing is also operating when we see someone who reminds us of someone else.

Sometimes a feeling associated with the recalled image comes into our awareness along with the information itself. Then the image can be so strong, our body responds as if reliving the experience. The process also involves reviewing the past to draw on the lessons of history, hindsight, and experience.

With introverted Sensing, there is often great attention to detail and getting a clear picture of goals and objectives and what is to happen. There can be a oneness with ageless customs that help sustain civilization and culture and protect what is known and long-lasting, even while what is reliable changes.

Source - www.cognitiveprocesses.com

*     *     *

Description of Si from “Magic Diamond” (2020) by Dario Nardi  (PhD, neuroscience and personality researcher):

"Cautious Protecting" (Si): Stabilize with a predictable standard.

Review and practice to specialize and meet group needs. Constant practice “burns in” how-to knowledge and helps build your storehouse. Specialization helps you reliably fill roles and tasks. Improve when following a role-model or example. Easily track where you are in a task. Often review the past and can relive events as if you are there again. Carefully compare a situation to the customary ways you’ve come to rely. In touch with body sensations. Strong memory for kinship and details. Rely on repetition. Check what’s familiar, comforting, and useful. Tend to stabilize a situation and invest for future security. May over-rely on authority for guidance.

*     *     *

Description of Si from “Dual Nature of Man” by Ausra Augustinaviciute 

We view an object's internal state as the relationship between events that precondition one another. This element perceives information about how processes are reflected by one's internal state. This includes the sense of one's own condition and the sensations of people evoked by this interdependence. Interaction in space is nothing more than a reflection of one object in another. Objects reflect in other objects, evoking certain sensations in one another. Such an individual perceives external information in form of sensations evoked by ongoing events. For example, the sensation of pain is essentially the reflection within a person's mind of a relationship between his functioning body and a process occurring in some part of the body that impedes this functioning.

When this element of perception is in the leading position, the individual has the ability to change the qualities of the surrounding space and influence the sensations of people within it. He is able to avoid physical discomfort and protect others from it. This element is defined bby the ability to recreate previously experienced aesthetic sensations. An excellent example is Peter Paul Rubens, who created his paintings not from nature, but from his memory of once experienced aesthetic sensations. By paintings, he sought to evoke in the viewer certain aesthetic experiences. Such creativity constitutes the recreation of an object that is able to provide other people with aesthetic sensations that were intended by its creator. When an individual of this type is preparing something, he starts from envisioning all the associated qualities that the final product will have.

These people are able to distinguish previously experienced aesthetic sensations from new ones. They are able to "collect" and remember them. This also presupposes that such individuals are able to contra-position their sensations to those of others, the ability to contend for their fulfillment, and the ability to mold and perfect not only one's own aesthetic tastes and habits, but also those of others. We might say that such individuals have the ability to impose their understanding of aesthetics and comfortable life on other people.

Source - wikisocion.github.io

*     *     *

Wikisocion description of Si 

Si is associated with the ability to internalize sensations and to experience them in full detail.

Si focuses on tangible, direct (external) connections (introverted) between processes (dynamic) happening in one time, i.e. the physical, sensual experience of interactions between objects. This leads to an awareness of internal tangible physical states and how various physical fluctuations or substances are directly transferred between objects, such as motion, temperature, or dirtiness. The awareness of these tangible physical processes consequently leads to an awareness of health, or an optimum balance with one's environment. The individual physical reaction to concrete surroundings is main way we perceive and define aesthetics, comfort, convenience, and pleasure.

In contrast to extroverted sensing Se, Si is related to following one's own needs instead of focusing on some externally-driven conception of what is necessary to acquire or achieve. So, whereas Se dominant types feel capable to evaluate how justified others' preferences are, Si dominant types will try to adjust to them in any way possible (given that it does not extremely affect their own comfort), wishing to minimize conflict.

In contrast to introverted intuition Ni, Si is about direct interaction and unity (or discord) with one's surroundings, rather than abstract process and causal links.

Types that value Si prefer to spend their time doing enjoyable activities rather than straining themselves to achieve goals. They like to believe that if activities are done with enjoyment, people will give them more effort and time, and also becoming more skilled at what they are doing in the long run. They believe that goals should suit people's intrinsic needs rather than shaped by the demands and constraints of the external world, and so do not try to force others into doing things they don't want to do. They also try to be easygoing and pleasant, preferring peaceful coexistence to conflict, except when their personal well-being or comfort is directly at stake.

Source - wikisocion.github.io

*     *     *

SENSING Introverted in the different typologies: 

Enneagram - Pearson's Archetypes - Gardner’s intelligences - Scholten's Stages - Ayurveda

*     *     *

Pearson's Archetypes (The 12 Brand Archetypes were developed and articulated in "The Hero and The Outlaw" by Margaret Mark and Carol Pearson): Everyman  -  Caregiver.

* THE EVERYMAN - “All men and women are created equal”

The Everyman seeks to be accepted by society and promote equality. They are motivated by a sense of belonging. The Everyman is known to be very relatable and wholesome, which helps them to foster authentic relationships with others. They are often hardworking, down to Earth individuals who yearn to have authentic relationships and simply just want to be accepted for who they are.

This archetype is also called the Citizen, Common Man, Good Neighbor, Good Old Boy, Member, Orphan, Person Next Door, Realist, Regular Jane, Regular Person, Silent Majority, or Working Stiff.

Tone: Authentic, Friendly, Direct, Honest, Inclusive, Inviting, Family-Focused, Practical, Realistic, Relaxed, Unpretentious, and Welcoming

Everyman Mindset:

Goal: To connect with others by embracing equality, and to feel a sense of belonging within their community

Strategy: To develop common virtues that are widely accepted among society

Motivation: Belonging & Enjoyment

CallLoneliness, alienation

Core desire: Connection with others

Gift: Realism, empathy, lack of pretense

Champions: Acceptance, Authenticity, Empathy, Equality, Hard-Work, Inclusivity, Dedication, Realisms, and Lasting Relationships

Super powers: Seeing people for their authentic selves and accepting them without pretense, despite their differences

Shadow: The victim who is willing to be abused rather than be alone, or the lynch-mob member, willing to go along with abuse in order to be one of the gang

Trap: The potential to lose their own identity trying too hard to blend in and be accepted by all

Fears: Being excluded from society; losing their self-identity in an attempt to blend in; being seen as superior

Turn-offs: Arrogance, Entitlement, Extravagance, Extroversion, Elitists, Isolation, and Judgement

Levels of the Everyman:

LEVEL 1 The orphan, feeling abandoned and alone, seeking affiliation

LEVEL 2 The joiner, learning to connect, fit in , accept help and friendship

LEVEL 3 The humanitarian, believing in the natural dignity of every person regardless of his or her abilities or circumstances.

Source - www.thedesmondcompany.com

*     *     *

Ayurveda (Ayurveda is the ancient Indian medical system. Knowledge of Ayurveda enables one to understand how to create balance of body, mind and consciousness according to one’s own individual constitution. The three Doshas (life forces)—VataPitta, and Kapha—determine the individual constitution of every human being. All people have the qualities of vata, pitta and kapha, but one is usually primary, one secondary and the third is usually least prominent. )

* THE KAPHA TYPE

People who are characterised by Kapha energy operate in a manner that is well-considered and thorough. They can sometimes appear rather slow and ponderous to other people, but they have exceptional endurance and strength. Once a Kapha type has a new objective in their sights, they pursue this with patience and tenacity until they have achieved a successful outcome. Eating is their great passion: consequently Kapha people have a lifelong tendency to be overweight. They tend to shun exercise. Above all else, Kapha personalities value inner tranquillity, peace and harmony. They are also able to enjoy the little things in life; they are easily pleased and love things that are tried and tested. Private joy in a stable partnership, healthy kids and loyal friendships are the things they prioritise and that give them inner satisfaction, security and personal happiness.

If Kapha gets the upper hand, people become inflexible and increasingly cut back the radius of their existence. They perceive the intense movements and changes of everyday life as exhausting. The result is that they increasingly withdraw from life, shutting themselves off and becoming emotionally and spiritually isolated from their surroundings. It does not take long for boredom to set in. And this is accompanied by food cravings and an uncontrollable desire to consume sweet things, fatty foods, cheese, sausage products. The result is obvious: weight gain and excessive fat in the tissues. Every Kapha type will recognise the phases of internal withdrawal, the desire to be alone and to laze about, the instinctive need to wait out periods of conflict. But once this natural regeneration phase has mutated into a typical Kapha depression, the individual can feel that life is too much for them and they immerse themselves completely in their own fantasy world. In this situation, people with disordered Kapha dosha refuse any kind of emotional exchanges with others, they curl up in a ball and become numb to events around them.

Tranquil, stable personality, good long-term memory, works carefully, albeit slowly, tenacious, courageous, tolerant and generous, romantic, prefers to stay home, finds it hard to display negative emotions such as anger, lethargic, does not like change, requires pressure to change anything, Positive: tranquil, stable personality, very patient, sympathetic, affectionate, steadfast, Negative: lacks 'get up and go', lethargy, ignorance, inertia. Mentally bogged down and inflexible. Becomes greedy.

In balance, kapha is expressed as love, calmness and forgiveness, and being stable and grounded. Out of balance, it leads to greed, envy, attachment and possessiveness. When imbalanced, Kaphas become stubborn and resist change.

Professions good for kapha:
As Kaphas are loving and compassionate, and have high stamina and tolerance; kapha people can excel in human service jobs, sports, singing and professions which need physical stamina. With proper care, they can manage working long hours, night shifts and outside when sunny. 

Source - somatheeram.org/en/kapha

Kaphas are naturally calm, thoughtful, and loving. They have an inherent ability to enjoy life and are comfortable with routine. When in balance, Kaphas are strong, loyal, patient, steady, and supportive. People with an excess of Kapha tend to hold on to things, jobs, and relationships long after they are no longer nourishing or necessary. Excess Kapha in the mind manifests as resistance to change and stubbornness. In the face of stress, the typical Kapha response is, “I don’t want to deal with it.”

* The kapha personality - Slow and steady, kaphas have the strongest stamina of the doshas – and your steadiness flows through every aspect of your personality. You're likely to have a slow and deliberate speaking manner, and to be calm, self-contained and unruffled.

It takes a lot to make you angry and your instinct is to maintain peace around yourself. As in everything else you do, you're slow to part with things, meaning you save money and store possessions.

As a kapha you're also naturally affectionate, tolerant and forgiving. This is an earthy dosha, and kapha women are natural earth mothers, rarely shaken in a crisis.

Pitfalls of kapha - The slow-acting side of kapha can make you complacent, even when your dosha is balanced, and stress can trigger any kapha's natural inclination to procrastinate. If someone is going to be late for the party, it is the kapha!

Greed and overattachment are negative sides to this dosha, along with stubbornness, laziness and lethargy. If you are a kapha, you need to make an effort to seek out stimulation and progress in your life to bring out your vitality. Stagnant situations encourage inertia, and a lack of exercise, overeating, and repetitive work can cause your dosha to spiral out of control, bringing out the worst in you.

 

Last updating 04.02.2022

 

Differences between 

Sensing Extraverted (Se) in Jungian typology

Divergences between Socionics and MBTI definitions

MBTI definitions: Myers & Briggs - Linda Berens and Dario Nardi, Dario Nardi  -  Socionics definitions: Ausra AugustinaviciuteSocionics

*     *     *

● Description of Si by Myers & Briggs 

Extraverted Sensing: Acts on concrete data from here and now. Trusts the present, then lets it go.

Source - www.myersbriggs.org

*     *     *

Description of Si by Linda Berens and Dario Nardi 

Extraverted Sensing occurs when we become aware of what is in the physical world in rich detail.

We may be drawn to act on what we experience to get an immediate result.

We notice relevant facts and occurrences in a sea of data and experiences, learning all the facts we can about the immediate context or area of focus and what goes on in that context.

An active seeking of more and more input to get the whole picture may occur until all sources of input have been exhausted or something else captures our attention.

Extraverted Sensing is operating when we freely follow exciting physical impulses or instincts as they come up and enjoy the thrill of action in the present moment.

A oneness with the physical world and a total absorption may exist as we move, touch, and sense what is around us.

The process involves instantly reading cues to see how far we can go in a situation and still get the impact we want or respond to the situation with presence.

Source - www.cognitiveprocesses.com

*     *     *

Description of Si from “Magic Diamond” (2020) by Dario Nardi  (PhD, neuroscience and personality researcher):

"Active Adapting" (Se): Immerse in the present context.

Act quickly and smoothly to handle whatever comes up in the moment. Excited by motion, action, and nature. Adept at physical multitasking with a video game-like mind primed for action. Often in touch with body sensations. Trust your senses and gut instincts. Bored when sitting with a mental/rote task. Good memory for relevant details. Tend to be relaxed, varying things a little and scanning the environment, until an urgent situation or exciting option pops up. Then you quickly get “in the zone” and use your whole mind to handle whatever is happening. Tend to test limits and take risks for big rewards. May be impatient to finish.

Source - www.cfl.dk

*     *     *

Description of Si from “Dual Nature of Man” by Ausra Augustinaviciute 

Perceives information about what might be called objects’ “kinetic energy” — for example, information about how organized/mobilized a person is, his physical energy and power, and his ability to make use of his willpower or position and exercise his will in opposition to others’. This perception implies the ability to tell what reserves of “kinetic energy” people have and how useful they can be in getting things done. It defines the individual’s ability or inability to exercise his willpower and energy in opposition to the will and energy of other people.

When this element is in the leading position, the individual possesses exceptional personal force/will. He is a born organizer of anything. He has the ability to mobilize people to achieve a goal and is able to make use of and manage animate and inanimate objects. Is able to work with things (objects) and reproduce almost any objects based on available samples. This is a reflection of his ability to organize material. These people are known for their striving to materialize their will, energy, and power, and for their desire to impose their will on others.

Source - wikisocion.github.io

*     *     *

● Wikisocion description of Si 

Se includes the ability to know how much power, force, or influence is latent or required.

Types that value Se are much more comfortable with direct behavior aimed at making an immediate impact. This may at times be perceived as abrasive, particularly by types who do not value Se. There is usually a competitive edge to this style of group interaction, resulting in a more intense atmosphere than that of introverted sensing Si-valuing quadras. They appreciate contemplating possibilities only if they feel like they stand to gain something from it, or it has a perceived potential impact on “the real world”.

Unlike Si, which is about one’s subjective sensory experience (how intense or enjoyable it is), Se is about achieving an object of desire. It gives one the ability to influence, bend, and push situations and people in order to achieve such an object, rather than to enjoy the situation one is in.

Source - wikisocion.github.io

 

 

 

 

Thinking Introverted (Ti)

MBTI definitions: Myers & Briggs - Linda Berens and Dario Nardi, Dario Nardi  -  Socionics definitions: Ausra AugustinaviciuteSocionics

*     *     *

Description of Si by Myers & Briggs 

Introverted Thinking: Seeks internal consistency and logic of ideas. Trusts his or her internal framework, which may be difficult to explain to others.

Source - www.myersbriggs.org

*     *     *

Description of Si by Linda Berens and Dario Nardi 

Introverted Thinking often involves finding just the right word to clearly express an idea concisely, crisply, and to the point.

Using introverted Thinking is like having an internal sense of the essential qualities of something, noticing the fine distinctions that make it what it is and then naming it.

It also involves an internal reasoning process of deriving subcategories of classes and sub-principles of general principles.

These can then be used in problem solving, analysis, and refining of a product or an idea.

This process is evidenced in behaviors like taking things or ideas apart to figure out how they work.

The analysis involves looking at different sides of an issue and seeing where there is inconsistency.

In so doing, we search for a "leverage point" that will fix problems with the least amount of effort or damage to the system.

We engage in this process when we notice logical inconsistencies between statements and frameworks, using a model to evaluate the likely accuracy of what's observed.

Source - www.cognitiveprocesses.com

*     *     *

Description of Si from “Magic Diamond” (2020) by Dario Nardi  (PhD, neuroscience and personality researcher):

"Skillful Sleuthing" (Ti): Gain leverage using a framework.

Study a situation from different angles and fit it to a theory, framework, or principle. This often involves reasoning multiple ways to objectively and accurately analyze problems. Rely on complex/subtle logical reasoning. Adept at deductive thinking, defining and categorizing, weighing odds and risks, and/or naming and navigating. Notice points to apply leverage and subtle influence. Value consistency of thought. Can shut out the senses and “go deep” to think, and separate body from mind to become objective when arguing or analyzing. Tend to backtrack to clarify thoughts and withhold deciding in favor of thorough examination. May quickly stop listening.

*     *     *

Description of Ti from “Dual Nature of Man” by Ausra Augustinaviciute 

Introverted logic.

We call ‘logical’ those feelings that arise from the process of comparing one object to another on the basis of some objective criteria — for example, a sense of distance, weight, volume, worth, strength, quality, etc. These are feelings of objective evaluation, which in certain situations help to activate or passivate the person who experiences them. Incoming information is recognized by such an individual as a sense of objects’ proper or improper correlation and proportion, a sense of balance or imbalance between the objects, or a sense of understanding or lack of understanding of the advantages of one object over another. This also includes all feelings that result from knowing or not knowing objects and phenomena — curiosity, respect, fear, and a sense of the logicalness or illogicalness of things, as well as a sense of one’s own power or powerlessness before different objects.

All these feelings we shall call logical. Their sum is a person’s sense of logic, which is developed to different extents in different people. We might say that logical feelings convey information about presence or lack of knowledge, comparability and incomparability, and the presence or lack of balance between them, as well as about the space and location of object within it. These feelings are called objective because they do not take into consideration the interests and needs of the person him/herself, but only such correlations of objective qualities. This perceptual element determines a person’s ability or inability to see the objective, logical relations between objects or their components.

When this element is in the leading position, the individual is distinguished by his or her ability to logically evaluate relations of the objective static reality, or the world of objects. He also has the ability to change the interrelations between properties of different objects according to his wishes, and through this influence objects themselves as carriers of these properties. Correct evaluation of one’s relations with other objects helps the individual know which objects should be avoided, and which can be “hunted.” Such an individual is able to set his logic — or his knowledge of objectifiable reality, patterns, laws, and correlations of the objective world — in opposition to knowledge of others. He has the ability to mold and perfect not only his own knowledge of objectifiable reality, but also that of other people. This creates a feeling of power when clashing with other people’s logic or lack thereof.

Source - wikisocion.github.io

*     *     *

Wikisocion description of Ti 

Ti is also called structural logic, or white logic.

Ti is generally associated with the ability to recognize logical consistency and correctness, generate and apply classifications and systems, organize systematic and conceptual understanding, see logical connections between things (including logical similarities, differences, and correlations) by means of instinctive feelings of validity, symmetry, and even beauty. It is like common sense, in that it builds on one’s expectations of reality, through a somewhat personal, though explicable, understanding of general truths and how they are manifested.

Types that value Ti naturally question the consistency of beliefs that are taken for granted in everyday life. They strongly prefer to make decisions based on their own experience and judgement, as opposed to relying on external authorities for knowledge, which they use only as a last resort. They also have respect for people with clearly defined and internally consistent opinions, believing that a sense of internal certainty is necessary for orienting oneself in life. To these types, one’s personal standards of truth are more reliable than public consensus.

They see overly pragmatic views as shallow, and try to limit public discussion of mundane practical matters. They are especially sensitive to redundant information.

Source - wikisocion.github.io

 

 

 

 

 

 

 

Vertical development 

Scholten’s seven series

Jan Scholten, M.D., book "Homoeopathy and the Elements", 1996:

In this book I will use the word ‘series’ to describe the horizontal rows in the periodic system. Every series has its own theme, its own area of problems. The word series also indicates that there is a progressive line of development from one series to the next.

For practical reasons I have named each series after its most characteristic element. You will be familiar with the term ‘Ferrum series’ from my previous book, but here I have used it in a broader context, representing all the elements of the 4th row of the periodic system, i.e. from Kali to Krypton.

The rows below Ferrum have been called Silver series and Gold series, after their most well known elements. The second series is called Carbon series, and the third Silica series.

To give you an impression of the correlation between the series I have written a brief summary below. A more extensive description will be given at the start of each chapter.

Source - hpathy.com

 

FOUR INTERACTION STYLES

 Original text in Ukrainian here >>>

Since childhood, we all have certain patterns of behavior, certain preferences and, in general, a certain attitude towards life. We all express ourselves in different ways and influence others in different ways. Often we cannot understand the behavior of other people, and they cannot understand ours. Moreover, sometimes we cannot understand what is driving our own behavior.

In order for individual characteristics to be used with benefit, and not to become a barrier in relationships between people, it is worth understanding what goals, motivations and beliefs underlie people's behavior. Understanding your own interaction style and the style of other people contributes to more effective communication and helps to avoid many misunderstandings.

There are four interaction styles

Different styles are characterized by different aims, and different strategies are applied to achieve these aims.

• Integrating style. People with the Integrating style are driven to create unity and harmony. They smooth out conflicts, help find consensus, unites people with different visions into a coherent team, create a harmonious environment.

• Changing style. People with the Changing style are driven to implement changes. They destroy old systems and patterns, initiate changes, act decisively and confidently, pave the way in a new field and lead others along.

• Engaging style. People with the Engaging style are driven to organize collaborative activities. They draw the attention of others to a particular issue and engage them in a joint discussion and activity.

• Ordering style. People with the Ordering style are driven to ensure order and stability. They order chaotic activity, structure, create a system, develop rules and monitor their observance.

*       *       *              

In order to simplify comparisons between four styles, we chosen to give an exaggerated description of the behavior of representatives of different styles on vacation:

Ordering (O) - Makes a detailed itinerary months in advance. Wants to spend his vacation with benefit: go to the museum or bookstore. Corrects the guide on each excursion.
Museum. Exhibition dedicated to ancient Egypt.
"This sarcophagus is five thousand years old," the guide explains.
“Five thousand and three years,” corrects O-type.
“Look, sir, but how can you date such ancient exhibits so accurately?”
“It's very simple! When I last visited this exposition, which was exactly three years ago, you said that this sarcophagus was five thousand years old.”

Engaging (E) – Suggests a lot of options of vacation and articulates these to the people around. Plans all the outfits for each day. During the holidays engages everybody in joint activity: cooking, playing, hiking. Prevents O-type read the book in peace.

Changing (C) – Changes plans at the last moment. Doesn’t care what anyone thinks. Throws spontaneous vacation with 8 people he just met. Refuses to sleep because there is so much to do!

Integrating (I) – Doesn’t go where he really wants to because he can't say no to С-type. Enjoys nature in a quiet place alone. Sometimes participates in C-type’s crazy activities. Creates a calm, harmonious environment, smoothes out conflicts.

*      *      *      *      *

There are two pairs of psychic attitudes that underlie the four interaction styles:

• Two opposite attitudes that define one’s favorite way to respond and operate;

• Two opposite attitudes that define where someone gets their energy from and how one puts out energy.

Типосинтез рус

Описания типов - категория

Четыре стиля взаимодействия

Всем нам с детства присущ определенный стиль поведения, определенные предпочтения и вообще определенное отношение к жизни. Мы все по-разному выражаем себя и по-разному влияем на других. Часто мы не можем понять поведение других людей, а они не могут понять наше. Более того, иногда мы не можем понять, что руководит нашим собственным поведением.

Для того чтобы индивидуальные особенности использовались во благо и не становились барьером в отношениях между людьми, стоит разобраться, какие цели, мотивации и убеждения лежат в основе поведения людей. Понимание своего стиля поведения и стиля других людей способствует более эффективной коммуникации и помогает избежать многих недоразумений.

 

*      *      *      *      *

В основе четырех стилей взаимодействия лежат две пары психических установок:

 Две противоположные установки, которые определяют свойственные человеку способы реагирования и действия: ПЛАНИРУЮЩИЙ и СПОНТАННЫЙ  >>>

• Две противоположные установки, определяющие, откуда человек получает энергию и куда ее тратит.