Баддха (санскр. बद्ध baddha). Зв’язаний, обумовлений, – таким є кожен смертний, який ще не звільнився завдяки Нірвані. Теософський словник, Шрі Свамі Шівананда

Бадхіта (санскр. बाधित bādhita). Анульований; спростований; суперечливий. Шрі Свамі Шівананда

Бала (санскр. बल bala).

(1) Сила; стійкість; мужність.

(2) Ім’я демона в міфології.

Бала бхава (санскр. बाला भाव  bālā bhāva). Дівочий образ (аспект).

Бала Калі  (санскр. बाला काली  bālā kālī). “Дівчинка Калі” – дівочий характер і образ Шакті.

Балака бхава (санскр. बालक  भाव  bālaka bhāva). Хлопчачий образ (аспект).

Балака Крішна (санскр. बालक कृष्ण  bālaka kṛṣṇa). Хлопчик Крішна.

Бандха (санскр. बन्ध bandha). Контроль, зв'язок.  Раммурті Мішра 

“Замо́к” м’язами. В хатха-йозі розрізняють три основних замки:  

- джаландхадра бандха (замок підборіддя);

- уддіяна бандха (черевний замок);

- муладхара бандха (замок сфінктера прямої кишки).  Шрі Ауробіндо

Також означає “той, хто перебуває в залежності” – про людей, що не усвідомлюють своєї божественної природи.  Шрі Рамана Махарші

Бандха хету (санскр. बन्ध हेतु  bandha hetu). Причина залежності.  Шрі Рамана Махарші

Бандхіки (санскр.). Люди, обумовлені маєю.

Бархішади (санскр. बर्हिषद् barhiṣad). Клас місячних Пітрі (предків), котрі виділили свої тіні, або чхайі, щоб створити першу людину.  Теософський словник

Басті (санскр.). Йогічна клізма: внутрішнє очищення кишківника за допомогою втягування води через анус. Шрі Свамі Шівананда

Бах’я (санскр. बाह्य bāhya). Зовнішній.  Шрі Свамі Шівананда

Бах’я-вішая-прат’якша (санскр. बाह्य विषय प्रत्यक्ष  bāhya viṣaya pratyakṣa). Зовнішнє об’єктивне сприйняття; пряме пізнання відчуттєвих об’єктів. Шрі Свамі Шівананда

Бах’я-карана (санскр. बाह्य कारण bāhya kāraṇa). “Зовнішній інструмент” – п’ять сенсорних і п’ять моторних органів.  Раммурті Мішра,  Шрі Свамі Шівананда

Бахіранга (санскр. बहिरङ्ग bahiraṅga). Зовнішній, сторонній.  Шрі Свамі Шівананда

Бахіранга-лякш’я (санскр. बहिरङ्ग लक्ष्य bahiraṅga lakṣya). Концентрація на зовнішньому об’єкті або точці. Шрі Свамі Шівананда

Бахір-лякш’я-даршана (санскр.). “Зовнішній знак реалізації” – прояв зовнішнього світла; знак реалізації  і Йозі Світла, який виникає на 2-ій сходинці споглядання. Словник лайя йоги

Бахір-врітті-ніграха (санскр.). Втримування вихідних хвиль розуму. Шрі Свамі Шівананда

Бахір-дхауті (санскр.). Зовнішнє обмивання і очищення. Шрі Свамі Шівананда

Бахір-мукта (санскр.). Звернений назовні; схильний до зовнішньої свідомості.

Бахір-мукха-врітті (санскр.). Вихідний спосіб дії або тенденція розуму. Шрі Свамі Шівананда

Бахір-мукхі-манас (санскр.). Розум, звернений назовні.  Шрі Рамана Махарші

Бахір-пранаямам (санскр.). Зовнішній контроль дихання.  Шрі Рамана Махарші

Бахіх-праджна (санскр. बहिःप्रज्ञा bahiḥ-prajñā). Об’єктивна свідомість, як в стані неспання. Шрі Свамі Шівананда

Бахувір’я (санскр. बहुवीर्य bahuvīrya). Дуже потужний і ефективний. Шрі Свамі Шівананда

Бахудака (санскр. बहूदक bahūdaka). Той, що подорожує; санньясінШрі Рамана Махарші

 

Бахудха (санскр. बहुधा bahudhā). Різноманітно; багатьма способами; відмінно. Шрі Свамі Шівананда

Бахуні (санскр. बहूनि bahūni). Багато.

Бахутва (санскр. बहुत्व bahutva). Множинність. Шрі Свамі Шівананда

Біджа (санскр. बीज bīja). Зерно; джерело. Шрі Свамі Шівананда

Біджі – це найтонші джерела карми в причинному тілі; при новому втіленні людини вони розвиваються як самскари (кармічні відбитки), потім як врітті (коливання думок), потім як васани (тонкі імпульси, що спонукають до дії) і як бхавани (світосприйняття). Біджі – самскари – врітті – васани – бхавани – карма. Словник лайя йоги

Біджакшара (санскр. बीजाक्षर bījākṣara). Корінна або основна буква (або склад), в якій (якому) міститься прихована сила мантри. Шрі Свамі Шівананда

Біджа-мантра (санскр. बीज-मन्त्र  bīja-mantra). Звук, який є “насінням”, джерелом певного типу сили.

Біджатма (санскр.). Тонке внутрішнє “Я”; сутратма або антар’ямін.  Шрі Свамі Шівананда

Бінду (санскр. बिन्दु bindu).

“Крапля, маленька частка”.

Точка за межею; джерело Творіння; зерно; джерело всіх таттв; насіння; базис, з якого, згідно з тантра-шастрою, витікає перший принцип махаттаттва. Шрі Нітьянанда

“Крапля душі” – суть свідомості в тонкому тілі людини; в лайя-йозі розрізняють дві основні краплі душі: перша – махараджас, червона бінду, насіння “отримане від Матері”, розташовується в ділянці йоністхани і забезпечує переживання блаженства; друга – шукла, біла бінду, насіння, “отримане від Отця”, розташовується в ділянці сахасрара-чакри над головою; забезпечує ясність бачення, прозріння і одкровення. При досягненні йогом Реалізації, ці дві краплі змішуються в серці. Словник лайя йоги

Бінер.

Сукупність двох полярних протилежностей (див. також сизигія, дихотомія). Основна форма розуму.

Кожне людське уявлення, образ, думка, чи ідея є наслідком ПРОТИСТАВЛЕННЯ деяких інших уявлень, образів, думок, ідей.

  1. Людський розум за своєю природою здатний сприймати лише різницю явищ, а не їхню дійсну сутність.
  2. Кожне складне уявлення є комплексом простих уявлень, породжуваних протиставляннями.
  3. Два простих уявлення, які протиставляються одне одному і цим взаємно утверджуються, становлять собою елементарну систему.

Сказане вище, синтезується в двох законах:

  1. Людський розум може осягати світ лише в бінерах, а відтак світ є для розуму лише загальний комплекс бінерів.
  2. Бінер є відносна взагалі форма мислення, яка випливає із властивостей людського розуму, але є для нього єдиним, а відтак і абсолютним шляхом осягнення різноманітних явищ світобудови.

Володимир Шмаков.

Біонічна енергія: термін застосовується для позначення будь-якого невідомого виду енергії, яку сприймають або генерують біологічні об'єкти. Синонім: психічна енергія.

Бодх’янга (санскр. बोध्यङ्ग bodhyaṅga). Необхідна умова для досягнення досконалого знання: одна з 37 категорій бодхі-пакчіка-дхарми:

“Сім гілок знання-розуміння” – сім станів свідомості: (1) смріті – пам’ять, (2) дхарма правітчая – правильне розуміння або розпізнавання Закону, (3) вір’я – енергія, (4) пріті – духовна радість, (5) прасрабдхі – спокій, (6) самадхі – екстатичне споглядання, (7) упекша – абсолютна безпристрасність. Теософський словник

Бодха (санскр. बोध bodha). Духовна мудрість; знання, пробудження. Шрі Свамі Шівананда

Бодха-Бодхі (санскр. बोध बोधि  bodha-bodhi). Мудрість-знання.  Теософський словник

Бодхайката (санскр.). Єдність свідомості. Шрі Свамі Шівананда

 

Бодхідхарма (санскр. बोधिधर्म bodhidharma). Релігія мудрості; або мудрість, котра міститься в дхармі (законі, етиці). Розуміння закону. Ім’я великого архата, який жив у 6 ст., відвідав Китай, куди відвіз дорогоцінну реліквію – чашу милостині Владики Будди.  Теософський словник

Бодхісаттва (санскр. bodhisattva). Той, чия свідомість стала розумом, або буддхі. Той, на кого чекає ще лише одне втілення, щоб стати досконалим Буддою. Разом з цим це назва посади – Голови всіх світових релігій і Вчителя Вчителів. Аліса Бейлі

Брамін (інколи брахман brāhmaṇas) (санскр.). Представник першої з чотирьох каст, священнослужитель Знання, людина знання і роздумів. Шрі Ауробіндо

Брахма або Брахман (санскр. ब्राह्म brāhma, ब्रह्मन् brahman, ब्राह्मण brāhmaṇa).

Безособовий вищий і непізнаваний Принцип Всесвіту, без статі, вічний (позачасовий) і нескінченний (позапросторовий), Його слід відрізняти від Брахми-творця чоловічої статі; Він є всеохопним і всеодухотворним (від найвищого бога до найдрібнішого мінерального атома). Акханда-Екараса-Сатчідананда. Теософський словник

Синоніми Брахмана: Абсолют, Реальність, Тотальне Буття і Небуття, Дух і Його Прояв.  Шрі Ауробіндо

Абсолютна Верховна Реальність. Шрі Свамі Шівананда, Шрі Нітьянанда

Брахма (санскр. ब्राह्म brahmā).

Творець (чоловічої статі), що періодично існує в проявленому вигляді, а потім повертається в Пралайю. Олена Блаватська

Хіран’ягарбха або космічний розум. Шрі Свамі Шівананда

В Ведах: священне натхненне слово (або мантра), котре підіймається з підсвідомості в Людині і досягає надсвідомого рівня; слово творчої Сили, що струменить з Душі. Теософський словник

Брахма Вак, Брахма Вірадж (санскр.).      

Брахма, який розділюючи своє тіло на дві половини, створює Вак і Вірадж. Езотерично – Брахма, Всесвіт, диференціюючись, створив у такий спосіб матеріальну природу Вірадж і духовну природу Вак. Теософський словник

Брахмапраджапаті (санскр. ब्रह्मप्रजापति brahmaprajāpati). “Брахма Прародитель” – синтез Праджапаті, або сил творення.  Теософський словник

Брахмабх’яса (санскр. ब्रह्माभ्यास brahmābhyāsa). Медитація на Брахмані; відображення Брахмана; спілкування з Брахманом, розмірковування про Брахмана, що вважається реалізацією Брахмана. Шрі Свамі Шівананда

Брахмабхава (санскр. ब्रह्मभाव brahmabhāva). Стан єдності з Брахманом. Шрі Свамі Шівананда

Брахмабхута (санскр. ब्रह्मभूत brahmabhūta). Той, хто став Брахманом. Шрі Свамі Шівананда

Брахмавадін (санскр. ब्रह्मवादिन् brahmavādin). Той, хто вважає, що є лише одне існування: Парабрахман.

Брахмавак’я (санскр. ब्राह्म-वाक्य brāhma-vākya). Божественне одкровення, як в “Упанішадах”. Шрі Свамі Шівананда

Брахмавід’я (санскр. ब्रह्मविद्या brahmavidyā). Знання, езотерична наука про двох Брахманів і про їх істинну природу.  Теософський словник

Процес досягнення знання Брахмана. Шрі Нітьянанда

Вчення про Брахмана; знання Брахмана. Шрі Свамі Шівананда

Брахмавічара (санскр. ब्राह्म-विचार brāhma-vicāra). (Дослідження) занурення в Брахмана. Шрі Свамі Шівананда

Брахмагрантхі (санскр. ब्राह्म-ग्रन्थि brāhma-granthi). Вузол невігластва в муладхара чакрі.

Брахмадвара (санскр. ब्राह्म-द्वार  brāhma-dvāra). Двері Брахмана, вхід і вихід Кундаліні. Шрі Свамі Шівананда

Брахма-джняна (санскр. ब्राह्म-ज्ञान brāhma-jñāna). Пряме знання Брахмана. Шрі Свамі Шівананда

Брахма-джняні (санскр. ब्राह्म-ज्ञानिन्  brāhma-jñānin). Той, хто усвідомив Себе.  Шрі Рамана Махарші

Брахма-джьоті (санскр. ब्राह्म-ज्योति brāhma-jyoti). Одвічне Ясне Світло споконвічної Реальності, яке перевершує три гуни; в мікрокосмосі людського тіла енергія Ясного Світла розташована в серці і проектується назовні через очі; основа всіх видимих людиною явищ. Словник лайя йоги

Брахмакара-врітті (санскр. ब्रह्मकार-वृत्ति brahmakāra-vṛtti). Єдина думка лише про Брахмана для усунення всіх інших думок, які виникають під час інтенсивної ведантичної медитації. Шрі Свамі Шівананда,  Шрі Рамана Махарші

Брахмалока (санскр. ब्रह्मलोक brahmaloka). Світ Брахмана, в якому душа єдина з нескінченним існуванням і разом з тим здатна насолоджуватись різницею в єдності; вищий стан чистого існування, свідомості і блаженства (сат-чіт-ананда) душі без повного згасання в Безмежному і нескінченному.  Шрі Ауробіндо

Брахмамухурта (санскр. ब्राह्ममुहूर्त brāhmamuhūrta).

Період 1,5 години перед сходом Сонця (це дві мухурти: два періоди по 48 хвилин) – найсприятливіший час для медитації. Шрі Свамі Шівананда

Ранковий час з 3 (або 4) до 6 години ранку. Шрі Ауробіндо

Брахмана (санскр. ब्राह्मण brāhmaṇa). (1) Розділ кожної Веди, що базується на значенні і використанні ведичних гімнів; (2) Перша з чотирьох варн або каст соціального устрою; (3) Людина мудрості; реалізований мудрець. Шрі Свамі Шівананда

Брахма-бхавана (санскр.). “Я є Все” – сутність ануттара-тантри і основна практика лайі-йоги; сприяє повній Реалізації йога. Словник лайя йоги

Брахманаді (санскр. ब्रह्मनदी brahmanadī). «Ріка Брахми» – Сушумна: найглибший тонкий нерв або пранічний канал в межах хребетного стовпа. Шрі Нітьянанда

Брахмананда (санскр. ब्रह्मानन्द brahmānanda). Блаженство Брахмана. Вища трансцендентальна радість; блаженство Безмежного Абсолюту. Шрі Свамі Шівананда

Брахманаспаті (санскр. brahmaņaspati). Планета Юпітер: божество в “Ріґведі”; інше ім’я – Бріхаспаті, чия дружина Тара була викрадена Сомою (Місяцем). Це викликало війну богів і асурів. Війна символізує конфлікт екзотеричного ритуалізму з езотеричним містицизмом; тому Бріхаспаті є ворогом Соми, а також противником напитку із священного соку при посвяченні. Теософський словник

Брахманда (санскр. ब्रह्माण्ड brahmāṇḍa).

Всесвіт, Універсум як “яйце Брахми”. Шрі Ауробіндо

Всесвіт; макрокосм; яйце БрахмиШрі Свамі Шівананда

Брахманіштха (санскр. ब्रह्मनिष्ठ brahmaniṣṭha). Той, хто утвердився в прямому знанні Брахмана.

Брахманубхава (санскр.). Богореалізація; Абсолютний досвід.  Шрі Свамі Шівананда

Брахману-сандхана (санскр.). Роздум; пошук; наукове дослідження поглядів на природу БрахманаШрі Свамі Шівананда

Брахмапараяна (санскр. ब्रह्मपारायण brahmapārāyaṇa). Той, чия віра і душа знайшли притулок в Брахмані

Брахмапурі (санскр. ब्रह्मपुरी brahmapurī). “Місто Брахми”. Цитадель Брахми на небі або його місто на горі КайласТеософський словник

Брахмапутри (санскр. ब्रह्मपुत्र brahmaputra). Сини БрахмиТеософський словник

Брахмарандхра (санскр. ब्रह्मपुत्र brahmarandhra). “Дірка або житло Брахми” – не закостеніла ділянка тканин між черепними кістками у новонароджених в ділянці тімені, “джерельце”.  Шрі Свамі Шівананда

Містичний термін: місце на маківці голови, зв’язане за допомогою сушумни (зв’язки в хребті) з серцем.  Теософський словник

Брахмарші (санскр. ब्रह्मर्षि brahmarṣi). Брахманські ріші (святі, провидці).  Теософський словник

Брахма-самстха (санскр. ब्राह्म-संस्था brahmā-saṃsthā). Той, хто закріпився в БрахманіШрі Свамі Шівананда

Брахма-стхіті (санскр. ब्राह्म-स्थिति brahmā-sthiti). Встановлення або перебування в БрахманіШрі Свамі Шівананда

Брахматеджас (санскр. ब्रह्मतेजस् brahmatejas). “Сила і слава Брахмана” – духовна сила світла, просвітлення і чистоти роботи. Шрі Ауробіндо   Промениста велич і краса БрахманаШрі Свамі Шівананда

Брахма-упасана або брахмопасана (санскр. ब्रह्मोपासना brahmopāsanā). Вшановування Безмежного БрахманаШрі Свамі Шівананда

Брахмахатья (санскр. ब्रह्महत्या brahmahatyā). Гріх вбивства БрахманаШрі Рамана Махарші

Брахмачар’я (санскр. ब्रह्मचर्य brahmacarya). Утримування, целібат, стриманість, помірність (особливо статева). Раммурті Мішра

Повне статеве утримання в думках, мові і діях; також перша стадія життя в індуїстів, тобто період до одруження, період навчання. Шрі Свамі Шівананда

Брахмачарі(н) (санскр. ब्रह्मचारिन् brahmacārin). Учень, який живе в школі Гуру і дотримується брахмачар’ї. Шрі Свамі Шівананда   

Аскет, монах.  Теософський словник

Брахма-чінтана (санскр. ब्राह्म-चिन्तन brahmā-cintana). Постійна медитація на Брахмані; роздуми про Брахмана.

Брахма-шакті (санскр. ब्राह्म-शक्ति brahmā-śakti). Сила вищої істоти. Шрі Свамі Шівананда

Брахмашротрія (санскр.). Той, хто володіє знанням Вед і УпанішадШрі Свамі Шівананда

Брахмі-амла (санскр.). Цілюще масло з плодів амлиШрі Свамі Шівананда

Брахмі-стхіті (санскр.). Перебувати в Брахмані. Див. Брахма-стхіті”Гіта”

Бріх (санскр.). Розширюватись.  Шрі Свамі Шівананда

Бріхаспаті (санскр. बृहस्पति bṛhaspati). Юпітер.

Бріхат (санскр. बृहत् bṛhat) “Великий, величезний”. Широка, безмежна супраментальна свідомість.  Шрі Ауробіндо

Величезний, Абсолют.  Шрі Свамі Шівананда

Бріхат-брахманда (санскр. बृहत्-ब्रह्माण्ड bṛhat-brahmāṇḍa). Створювати макрокосм.  Шрі Свамі Шівананда

Бріхаттва (санскр. बृहत्त्व bṛhattva). Велич; об’ємність; Абсолютність.  Шрі Свамі Шівананда

Бріхаспаті (санскр. बृहस्पति bṛhaspati). Юпітер.

 

 

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів