Відповідність між соціонікою, MBTI та еннеаграмою

Article in english here >>>

Статья на русском языке тут >>>

Швейцарський психолог Карл Густав Юнг, на розробках якого базується сучасна соціоніка, у своїй праці "Психологічні типи" виділяв 8 типів характеру в залежності від однієї з 8 основних функцій. В соціоніці, враховуючи ще й другу функцію, виділяють 16 психологічних типів. Наприклад, юнгіанський інтровертний почуттєвий тип (Feeling Introverted) в соціоніці представлений двома типами: ЕСІ і ЕІІ, мисленевий екстравертний тип (Thinking Extraverted) представлений соціонічними типами ЛСЕ та ЛІЕ тощо.

 В еннеаграмі, яка розвивалася незалежно від соціоніки та типології Юнга, виділяють 9 типів. При уважному вивченні еннеа-типів було помічено пряму відповідність з юнгіанськими та соціонічними типами.

Еннеа-тип 1 відповідає юнгіанському інтровертному почуттєвому типу (Feeling Introverted) і соціонічним типам ЕСІ і ЕІІ; еннеа-тип 2 відповідає юнгіанському екстравертному почуттєвому типу (Feeling Extraverted) і соціонічним типам ЕСЕ та ЕІЕ; еннеа-тип 3 відповідає юнгіанському екстравертному мисленевому типу (Thinking Extraverted) і соціонічним типам ЛСЕ та ЛІЕ; еннеа-тип 4 відповідає юнгіанському інтровертному інтуїтивному типу (Intuition Introverted) і соціонічному типу ІЕІ; еннеа-тип 5 відповідає юнгіанському інтровертному мисленевому типу (Thinking Introverted) і соціонічним типам ЛСІ і ЛІІ; еннеа-тип 6 відповідає юнгіанському інтровертному інтуїтивному типу (Intuition Introverted) і соціонічному типу ІЛІ; еннеа-тип 7 відповідає юнгіанському екстравертному інтуїтивному типу (Intuition Extraverted) і соціонічним типам ІЛЕ та ІЕЕ; еннеа-тип 8 відповідає юнгіанському екстравертному відчуттєвому типу (Sensing Extraverted) і соціонічним типам СЛЕ та СЕЕ; еннеа-тип 9 відповідає юнгіанському інтровертному відчуттєвому типу (Sensing Introverted) і соціонічним типам СЛІ і СЕІ.

 Між 9 еннеа-типами та 8 типами Юнга спостерігається пряма кореляція якщо врахувати, що в еннеаграмі інтровертний інтуїтивний тип розділений на два типи: 4 і 6, що відповідає соціонічним ІЕІ та ІЛІ.

Еннеаграма широко розповсюджена в світі і, звичайно, були спроби встановити відповідність еннеа-типів та MBTI-типів. Найближче підійшов до цього, на нашу думку, дослідник David M.Boje, PhD (стаття “Myers Briggs, XYZ Leadership and team Roles”). Ось його малюнок відповідності еннеа та MBTI-типів.

Звичайно, набагато легше порівнювати еннеа-типи з соціонічними, адже соціонічна наукова теорія розроблена набагато краще ніж її американський аналог MBTI. Проте еннеаграма є дуже мало поширеною на пострадянському просторі і майже не відома широкому загалу. Знаючи відповідність між соціонічними та MBTI типами, можна скласти такий малюнок відповідності еннеа та MBTI-типів.

Зведена таблиця відповідності юнгіанських, соціонічних, MBTI та еннеа-типів.

Юнг (Jung)

Соціоніка (Socionics)

MBTI

Еннеаграма (Enneagram)

Соціоніка (Socionics)

Юнг (Jung)

Почуття інтровертне

(Feeling Introverted)

Етика відносин

 

ЕСІ (ESI)

ISF_

1

 

Feeling Introverted

ЕІІ (EII)

INF_

Почуття екстравертне

(Feeling Extraverted)

Етика емоцій

 

ЕСЕ (ESE)

ESFJ

2

 

Feeling Extraverted

 

EIE

ENFJ

Мислення екстравертне

(Thinking Extraverted)

Логіка діла

 

ЛСЕ (LSE)

ESTJ

3

 

Thinking Extraverted

 

ЛІЕ (LIE)

ENTJ

Мислення інтровертне

(Thinking Introverted)


Логіка структури

 

ЛСІ (LSI)

IST_

5

 

Thinking Introverted

 

ЛІІ (LII)

INT_

Інтуїція інтровертна

(Intuition Introverted)

Інтуїція часу

IEI

INF_

4

 

Intuition Introverted

 

ІЛІ (ILI)

INT_

6

 

Інтуїція екстравертна

(Intuition Extraverted)


Інтуїція можливостей

 

ІЛЕ (ILE)

ENTP

7

 

Intuition Extraverted

 

IEE

ENFP

Відчуття екстравертне

(Sensing Extraverted)

Сенсорика сили

 

СЛЕ (SLE)

ESTP

8

 

Sensing Extraverted

СЕЕ (SEE)

ESFP

Відчуття інтровертне

(Sensing Introverted)

Сенсорика відчуттів

СЛІ (SLI)

IST_

9

 

Sensing Introverted

СЕІ (SEI)

ISF_

 Короткі описи еннеа-типів ураїнською мовою тут >>>

Описи еннеа-типів, з якими варто ознайомитися при вивченні еннеаграми:

• Клаудіо Наранхо "Характер і невроз" (Character and Neurosis An Integrative View, Claudio Naranjo, M. D., 1994) - книга російською мовою є у відкритому доступі в інтернеті.

Дон Різо, Рас Хадсон "Мудрість еннеаграми" ("The Wisdom of the Enneagram", Riso, Hudson, 1999), книга була видана російською мовою у 2010 році.

•  Теллон Роберт, Сікора Маріо "Усвідомлення в дії" ("Awareness to action", Robert Tallon, Mario Sikora, 2006), книга була видана російською мовою у 2015 році.

• Ієхезкель Маданес, Рут Маданес, Іцхак Адізес "Від застою до росту" ("From Stuckness to Growth", Yechezkel Madanes, Ruth Madanes, Ichak Adizes), книга була видана російською мовою у 2015 році.

Обґрунтування та перспективи дослідження взаємозв’язку між соціонікою та еннеаграмою.

Аушра Ауґустінавічюте зробила величезний внесок у розвиток типології Карла Юнга: вона зробила типологію доступною для широкого загалу, розробила чітку і зрозумілу теорію інформаційного метаболізму та теорію інтертипних відносин. Разом з тим Аушра Ауґустінавічюте значно спростила типологію Карла Юнга, повністю відкинувши психологічну складову, що стосується рінвя невротичності кожного типу.

Карл Юнг описував як нормальну роботу функцій, так і відхилення від норми для кожного типу і невроз, до якого призводить це відхилення.

Соціоніка ж описує лише роботу психологічних функцій людини в нормі, вона взагалі не враховує такі психологічні ознаки як невротичність і тому не може застосовуватися для особистісного розвитку людини. Можна порівняти теорію інформаційного метаболізму та описи функцій із горизонталлю, а прояв їх на практиці при різних рівнях невротичності людини – із вертикаллю. В соціоніці присутня лише горизонталь.

Еннеаграма ж описує як мінімум дев’ять рівнів невротичності кожного типу (в еннеаграмі це називається рівні розвитку – здорові, середні та нездорові), а також описує зміну поведінки кожного типу в стресі та в безпеці, при інтеграції та дезинтеграції. В сучасній еннеаграмі розроблено цілий комплекс вправ для кожного психотипу, що широко застосовується для особистісного розвитку. Саме тому еннеаграма вважається  динамічною типологією.

Відгук Кена Уілбера* про книгу «Мудрість Еннеаграми»:

 «МУДРІСТЬ ЕННЕАГРАМИ — дуже важлива і потрібна книга. Поєднавши горизонтальні типи Еннеаграми із системою вертикальних рівнів розвитку, Різо та Хадсон створили одну з найперших по-справжньому інтегральних моделей людської душі. Крім важливості і потрібності цієї воістину новаторської роботи вона оголює повну неспроможність будь-якого іншого більш обмеженого підходу, крім повномасштабної моделі людського зростання і розвитку.»

(*Кен Уілбер — американський філософ, який розробив теоретичні та практичні положення інтегрального підходу.)

Відгук психолога, доктора медицини, Станіслава Грофа:

«МУДРІСТЬ ЕННЕАГРАМИ — це не лише чіткий і вичерпний опис та обговорення цієї древньої особистісної топології, але також найбільший і справжній внесок у її застосування і подальший розвиток. Дон Різо та Рас Хадсон розробили просте практичне керівництво, а також тести, за допомогою яких можна легко визначити тип особистості будь-якої людини, щоби використовувати ці знання для зцілення і психологічної та духовної трансформації».

Варто ознайомитися з описами типів Юнга, аби переконатися, що в соціоніці чогось бракує від первинної типології Юнга і що те, чого бракує, можна знайти в еннеаграмі.

 Почитайте уривок опису юнгіанського екстравертного почуттєвого типу (Feeling Extraverted) і порівняйте з сучасними соціонічними описами відповідно ЕСЕ та ЕІЕ.

Екстравертний почуттєвий тип (Feeling Extraverted). Уривок з книги К.Юнга «Психологічні типи» (Psychological Types):

«Ми вже бачили вище, що екстравертний почуттєвий тип найбільше пригнічує своє мислення, тому що мислення швидше за все здатне заважати почуттю. .... Однак мислення допускається як слуга почуття або, точніше кажучи, як його раб. . ... Але так як логіка все ж таки присутня і висновки безперечно бувають правильні, то десь-таки вони відбуваються, але тільки поза свідомістю, а саме – в несвідомому. Тому несвідомий зміст цього типу є перш за все своєрідним мисленням. Це мислення інфантильне, архаїчне і негативне. Допоки особистість не поглинається окремими станами почуттів, несвідоме мислення залишається компенсуючим. Але коли особистість дисоціюється і розпадається на поодинокі стани почуттів, що суперечать один одному, тоді тотожність еґо втрачається, суб'єкт стає несвідомим. Але, потрапляючи у несвідоме, суб'єкт асоціює себе із несвідомим мисленням і цим допомагає, при нагоді, несвідомому мисленню усвідомити себе. Чим сильніше свідоме, забарвлене почуттям ставлення і чим більше воно завдяки цьому відвертає почуття від еґо, тим сильнішою стає опозиція. Це виражається в тому, що саме навколо найвище оцінених об'єктів скупчуються несвідомі думки, які нещадно зривають цінність цих об'єктів. … Тому у жінок такого типу бувають моменти, коли найгірші думки прикріплюються саме до тих об'єктів, які їх почуття найбільш цінує. … Головна форма неврозу, властива цьому типу, є істерія з характерним для неї інфантильно-сексуальним світом несвідомих уявлень.»

 Цей уривок мало нагадує звичні нам соціонічні чи MBTI описи типів. Однак, якщо ми ознайомимося із описом еннеа-типу 2 в книзі Клаудіо Наранхо «Характер і невроз», ми можемо впізнати в ньому юнгіанський екстравертний почуттєвий тип Feeling Extraverted, який відповідає соціонічним типам ЕСЕ та ЕІЕ, та MBTI типам ESFJ і ENFJ.

Карл Юнг вважав, що людина ототожнюється зі своєю головною психічною функцією: «Дуже часто, майже регулярно, людина більш-менш повністю ототожнює себе з функцією, що поставлена у найбільш сприятливі умови і тому особливо розвинена. Так складаються психологічні типи». (1)

Внаслідок цього ототожнення, світогляд людини та її глибинна мотивація залежать від головної психічної функції.

«Зміна свідомої установки (або головної функції) — справа нелегка, тому що будь-яка звична установка є, по суті, більш-менш свідомим ідеалом, освяченим звичаєм і історичною традицією, і заснована на материковій породі вродженого темпераменту даної людини. Свідома установка за своєю природою завжди є світоглядом (Weltanschauung), якщо це не релігія у відкритому вигляді. Це якраз те, що робить проблему типології настільки важливою. Протистояння (непорозуміння) між типами - це не просто зовнішній конфлікт між людьми, це також джерело нескінченних внутрішніх конфліктів, причина не тільки зовнішніх суперечок і неприязні, але й нервових хвороб та психічного страждання.» Карл Юнг (2)

*       *      *

 Поєднання соціоніки, MBTI та еннеаграми значно збагатить як соціоніку так і еннеаграму, а також перетворить соціоніку та MBTI на інструмент для особистісного зростання.

В соціоніці спостерігається тенденція пояснювати будь-які невротичні прояви людини соціонічною моделлю, що аж ніяк не допомагає працювати з цими проявами. Це нагадує намагання ремонтувати автомобіль, знаючи лише будову велосипеду, або описувати надсистему з позиції системи. Еннеаграма ж є своєрідним містком, який поєднує соціоніку та MBTI з практичною психологією, і допомагає соціоніці розширюватися і поглиблюватися, ставати справжньою психологічною наукою.

Поєднання соціоніки та еннеаграми є великим викликом для соціоніків, адже еннеаграма передбачає не лише статичний опис психотипу людини, але й методику особистісного розвитку і гармонізації людини. Еннеаграма поєднує описову типологію із практичною психологією. А отже, соціонікам потрібно буде ставати психологами, щоб помічати різницю між ідеальною теоретичною моделлю та психологічними функціями з одного боку і неврозом з іншого боку, щоб допомагати людям змінюватися (не змінюючи свій психотип). Саме психологія покликана допомогти людині ставати більш гармонійною та цілісною, і відповідно щасливішою та ефективнішою.

1 – Карл Густав Юнг. "Психологічні типи" (1921). Розділ XI. Визначення терминів. Підпорядкована функція (30 - Inferior Function).

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

Школа цілісної психології "Сім Променів", Львів, 2017, 7promeniv(a)gmail.com

*     *     *     *     *     *     *

Correlation between socionics, MBTI and enneagram

Article in ukrainian here >>>

Article in russian here >>>

Modern typologies socionics and MBTI are based on research of Swiss psychologist Carl Gustav Jung. In his book "Psychological Types" Carl Jung distinguished eight types of character, depending on one of the eight basic functions. In socionics and MBTI, taking into account also second function, we see 16 psychological types. For example, the Jungian Thinking Extraverted type is represented by two socionics types - LSE and LIE and by two MBTI types - ESTJ and ENTJ.

In the Enneagram, which developed independently of socionics, MBTI and Jung's typology, they distinguishes nine types. With careful study of Ennea types, direct correspondence was observed with Jungian, MBTI and socionic types.

Knowing the correspondence between Jungian, socionic and MBTI types, we can easily establish a correspondence of ennea-types with MBTI-types.

See also the articleMyers Briggs, XYZ Leadership and team Roles” by David M.Boje, PhD and blog.

The summary table of correspondence of Jungian, socionic, MBTI and ennea-types.

Jung

Socionique

MBTI

Enneagram

Socionique

Jung

Feeling Introverted

 

 

ESI

ISF_

1

 

Feeling Introverted

 

EII

INF_

Feeling Extraverted

 

 

ESE

ESFJ

2

 

Feeling Extraverted

EIE

ENFJ

Thinking Extraverted

 

 

LSE

ESTJ

3

 

Thinking Extraverted

 

LIE

ENTJ

Thinking Introverted

 

 

LSI

IST_

5

 

Thinking Introverted

 

LII

INT_

Intuition Introverted

 

 

IEI

INF_

4

 

Intuition Introverted

 

ILI

INT_

6

 

Intuition Extraverted

 

 

ILE

ENTP

7

 

Intuition Extraverted

 

IEE

ENFP

Sensing Extraverted

 

 

SLE

ESTP

8

 

Sensing Extraverted

 

SEE

ESFP

Sensing Introverted

 

 

SLI

IST_

9

 

Sensing Introverted

 

SEI

ISF_

Ennea-types description:

• "Character and Neurosis An Integrative View", Claudio Naranjo, M. D., 1994.

• "The Wisdom of the Enneagram", Riso, Hudson, 1999.

• "Awareness to action", Robert Tallon, Mario Sikora, 2006.

 • "From Stuckness to Growth", Yechezkel Madanes, Ruth Madanes, Ichak Adizes.

*       *      *

Carl Jung believed that a man identifies himself with his main psychological function: «Very frequently, indeed as a general rule, a man identifies himself more or less completely with the most favoured, hence the most developed, function. It is this circumstance which gives rise to psychological types». (1)

As a result of this identification, the outlook of a person and his deep motivation depend on the main conscious function.

«The alteration of the conscious attitude (or the main conscious function) is no light matter, because any habitual attitude is essentially a more or less conscious ideal, sanctified by custom and historical tradition, and founded on the bedrock of one’s innate temperament. The conscious attitude is always in the nature of a Weltanschauung, if it is not explicitly a religion. It is this that makes the type problem so important. The opposition between the types is not merely an external conflict between men, it is the source of endless inner conflicts; the cause not only of external disputes and dislikes, but of nervous ills and psychic suffering.» Carl Jung (2)

1 - Carl Gustav Jung "Psychological Types" (1921). Chapter XI. Definitions. 30 - Inferior Function.

2 - Psychological Types. A lecture delivered by Carl Jung at the International Congress of Education, Territet, Switzerland, 1923, and published as “Psychologische Typen" in the Zeitschrift fur Menschenkunde.

Holistic Psychology School "Seven Rays", Lviv, Ukraine, mars 2017, e-mail:7promeniv(a)gmail.com.

*     *     *     *     *     *     * 

Соответствие между соционикой, MBTI и эннеаграммой

 Стаття українською мовою тут >>>

 Швейцарский психолог Карл Густав Юнг, на работах которого основывается современная соционика, в своей книге "Психологические типы" выделял 8 типов характера в зависимости от одной из 8 основных функций. В соционике, учитывая еще и вторую функцию, виделяют 16 психологических типов. Например, юнгианский интровертный чувствующий тип (Feeling Introverted) в соционике представлен двумя типами: ЭСИ и ЭИИ, мыслительный экстравертный тип (Thinking Extraverted) представлен соционическими типами ЛСЭ и ЛИЭ и т.д.

В эннеаграмме, которая развивалась независимо от соционики и типологии Юнга, виделяют 9 типов. При внимательном изучении эннеа-типов было замечено прямое соответствие с юнгианскими и соционическими типами.

Между 9 эннеа-типами и 8 типами Юнга наблюдается прямая корреляция если взять во внимание, что в эннеаграмме интровертный интуитивный тип разделен на два типа: 4 і 6, что соответствует соционическим ИЭИ и ИЛИ.

 Эннеаграмма широко распространена в мире и, конечно же, были попытки установить соответствие эннеа-типов и MBTI-типов. Ближе всего подошел к этому, по нашему мнению, исследователь David M.Boje, PhD (стаття “Myers Briggs, XYZ Leadership and team Roles”). Вот его рисунок соответствия эннеа и MBTI-типов.

Очевидно, намного легче сравнивать эннеа-типы с соционическими, поскольку соционическая научная теория разработана намного лучше чем ее американский аналог MBTI. К сожалению, эннеаграмма мало известна обществу на постсоветском пространстве. Зная соответствие между соционическими и MBTI типами, можна составить такой рисунок соответствия эннеа и MBTI-типов.

Статья "Сочетание типологии Майерс-Бриггс и Эннеаграммы" М.Калдиной тут >>>

Статья "Эннеаграмма и взаимосвязь с типами личности Майерс-Бриггс" тут >>>

 Сводная таблица соответствия юнгианских, соционических, MBTI и энноа-типов.

Юнг (Jung)

Соционика (Socionics)

MBTI

Эннеаграмма (Enneagram)

Соционика (Socionics)

Юнг (Jung)

Чувство интровертное

(Feeling Introverted)

Этика отношений

 

ЭСИ (ESI)

ISF_

1

 

Feeling Introverted

ЭИИ (EII)

INF_

Чувство экстравертное

(Feeling Extraverted)

Этика эмоций

 

ЭСЭ (ESE)

ESFJ

2

 

Feeling Extraverted

 

ЭИЭ

ENFJ

Мышление экстравертное

(Thinking Extraverted)

Логика дела

 

ЛСЭ (LSE)

ESTJ

3

 

Thinking Extraverted

 

ЛИЭ (LIE)

ENTJ

Мышление интровертное

(Thinking Introverted)


Логика структуры

 

ЛСИ (LSI)

IST_

5

 

Thinking Introverted

 

ЛИИ (LII)

INT_

Интуиция интровертная

(Intuition Introverted)

Интуиция времени

ИЭИ (IEI)

INF_

4

 

Intuition Introverted

 

ИЛИ (ILI)

INT_

6

 

Интуиция экстравертная

(Intuition Extraverted)


Интуиция возможностей

 

ІЛЭ (ILE)

ENTP

7

 

Intuition Extraverted

 

ИЭЭ (IEE)

ENFP

Ощущение экстравертное

(Sensing Extraverted)

Сенсорика силы

 

СЛЭ (SLE)

ESTP

8

 

Sensing Extraverted

СЭЭ (SEE)

ESFP

Ощущение интровертное

(Sensing Introverted)

Сенсорика ощущений

СЛИ (SLI)

IST_

9

 

Sensing Introverted

СЭИ (SEI)

ISF_

Описания эннеа-типов, с которыми стоит ознакомится при изучении эннеаграммы:

• Клаудио Наранхо "Характер и невроз" (Character and Neurosis An Integrative View, Claudio Naranjo, M. D., 1994) - книга доступна в интернете.

• Дон Ризо, Расс Хадсон "Мудрость эннеаграммы" ("The Wisdom of the Enneagram", Riso, Hudson, 1999), книга была выдана на русском в 2010 году.

• Тэллон Роберт, Сикора Марио "Осознанность в действии" ("Awareness to action", Robert Tallon, Mario Sikora, 2006), книга была выдана на русском в 2015 году.

 • Иехезкель Маданес, Рут Маданес, Ицхак Кальдерон Адизес "От застоя к росту" ("From Stuckness to Growth", Yechezkel Madanes, Ruth Madanes, Ichak Adizes), книга была выдана на русском в 2015 году.

Обоснование и перспективы исследования взаимосвязи между соционикой и эннеаграммой.

Аушра Аугустинавичюте  произвела огромный вклад в развитие типологии Карла Юнга: она сделала типологию доступной для широкой общественности, разработала четкую и понятную теорию информационного метаболизма и теорию интертипных отношений. Вместе с этим литовская исследовательница значительно упростила типологию Карла Юнга, полностью отбросив психологическую составляющую, которая касается уровня невротичности каждого типа.

Карл Юнг описывал как нормальную работу функций, так и отклонения от нормы для каждого типа и невроз, к которому приводит это отклонение.

Соционика же описывает только работу психологических функций человека в норме, она вообще не учитывает такие психологические признаки как невротичность и поэтому не может применяться для личностного развития человека. Можно сравнить теорию информационного метаболизма и описания функций с горизонталью, а проявление их на практике при различных уровнях невротичности человека - с вертикалью. В соционике присутствует только горизонталь.

Эннеаграмма же описывает как минимум девять уровней невротичности каждого типа (в Эннеаграмма это называется уровнями развития - здоровые, средние и нездоровые), а также описывает изменение поведения каждого типа в стрессе и в безопасности, при интеграции и дезинтеграции. В современной Эннеаграмме разработан целый комплекс упражнений для каждого психотипа, который широко применяется для личностного развития. Именно поэтому Эннеаграмма считается динамичной типологией.

Отзыв Кена Уилбера* про книгу «Мудрость Эннеаграммы»:

 «МУДРОСТЬ ЭННЕАГРАММЫ — очень важная и нужная книга. Соединив горизонтальные типы Эннеаграммы с системой вертикальных уровней развития, Рисо и Хадсон создали одну из самых первых по-настоящему интегральных моделей человеческой души. Помимо важности и нужности этой поистине новаторской работы она обнажает совершенную несостоятельность любого другого более ограниченного подхода, кроме полномасштабной модели человеческого роста и развития.»

(*Кен Уилбер — американский философ, разработавший теоретические и практические положения интегрального подхода.)

 Отзыв психолога, доктора медицины Станислава Грофа:

«МУДРОСТЬ ЭННЕАГРАММЫ — это не только четкое и исчерпывающее описание и обсуждение этой древней личностной топологии, но также крупнейший и подлинный вклад в ее применение и дальнейшее развитие. Дон Рисо и Расс Хадсон разработали простое практическое руководство, а также тесты, с помощью которых можно легко определить тип личности любого человека, чтобы использовать эти знания для исцеления и психологической и духовной трансформации.»

Стоит ознакомиться с описаниями типов Юнга, чтобы убедиться в том, что в соционике чего-то не хватает от начальной типологии Юнга и что то, чего не хватает, можна найти в эннеаграмме.

Почтите часть описания юнгианского экстравертного чувствующего типа (Feeling Extraverted) и сравните с современными соционическими описаниями соответственно ЭСЭ и ЭИЭ.

Экстравертный чувствующий тип (Feeling Extraverted). Отрывок из книги К.Юнга «Психологические типы» (Psychological Types):

«Мы уже видели выше, что экстравертный чувствующий тип больше всего подавляет свое мышление, потому что мышление скорее всего способно мешать чувству. …. Однако мышление допускается как слуга чувства или, лучше сказать, как его раб. .…  Но так как все же есть логика и неумолимо верные выводы, то где-нибудь они происходят, но только вне сознания, а именно в бессознательном. Поэтому бессознательное содержание этого типа является прежде всего своеобразным мышлением. Это мышление инфантильно, архаично и негативно. До тех пор, пока личность не поглощается отдельными состояниями чувств, бессознательное мышление остается компенсирующим. Но когда личность диссоциируется и распадается на единичные, противоречащие друг другу состояния чувств, тогда тождество эго утрачивается, субъект становится бессознательным. Но, попадая в бессознательное, субъект ассоциирует себя с бессознательным мышлением и тем помогает, при случае, бессознательному мышлению осознать себя. Чем сильнее сознательное, окрашенное чувством отношение и чем больше оно поэтому отрешает чувство от эго, тем сильнее становится оппозиция. Это выражается в том, что именно вокруг наивысше оцененных объектов скапливаются бессознательные мысли, которые беспощадно срывают ценность этих объектов. … Поэтому у женщин такого типа бывают моменты, когда самые дурные мысли прикрепляются именно к тем объектам, которые их чувство наиболее ценит. … Главная форма невроза, свойственная этому типу, есть истерия с характерным для нее инфантильно-сексуальным миром бессознательных представлений.»

Этот отрывок мало напоминает привычные нам соционические или MBTI описания типов. Однако, если мы ознакомимся с описанием эннеа-типа 2 в книге Клаудио Наранхо «Характер и невроз», мы можем узнать в нем юнгианский экстравертный чувствующий тип Feeling Extraverted, котрый соответствует соционическим типам ЭСЭ и ЭИЭ, а также MBTI типам ESFJ и ENFJ.

Карл Юнг считал, что человек отождествляется со своей главной психической функцией: «Очень часто, почти регулярно, человек более или менее всецело отождествляет себя с функцией, поставленной в наиболее благоприятные условия и поэтому особенно развитой. Так слагаются психологические типы». (1)

Вследствие этого отождествления, мировоззрение человека и его глубинная мотивация зависят от главной психической функции.

«Изменение сознательной установки (или главной функции) — дело нелегкое, потому что любая привычная установка является, в сущности, более или менее сознательным идеалом, освященным обычаем и исторической традицией, и основана на материковой породе врожденного темперамента данного человека. Сознательная установка по своей природе всегда является мировоззрением (Weltanschauung), если это не религия в открытом виде. Это как раз то, что делает проблему типологии столь важной. Противоположение (противостояние) между типами — это не просто внешний конфликт между людьми, но это источник бесконечных внутренних конфликтов, причина не только внешних споров и неприязней, но и нервных болезней и психического страдания.» Карл Юнг (2).

*       *      *

 Сочетание соционики, MBTI и эннеаграммы значительно обогатит как соционику так и эннеаграмму, а также превратит соционику и MBTI в инструмент для личностного роста.

 1 – Карл Густав Юнг. "Психологические типы" (1921). Глава XI. Определение терминов. Подчиненная функция (30 - Inferior Function).

2 - Психологические типы. Лекция Карла Юнга, прочитанная на международном конгрессе по Образованию, Территет (Швейцария), 1923 г, “Psychologische Typen”.

Школа целостной психологии "Семь Лучей", Львов, 2017, 7promeniv(a)gmail.com