16 ТИПІВ СПРЯМОВАНОСТІ СВІДОМОСТІ *

В попередній главі ми розглянули, як виникають 16 типів інформаційного обміну. Кожен тип має найрозвинутіші дві функції, які і визначають спрямованість його свідомості у певному напрямі.

 Як визначити свій соціонічний психотип – тести >>>

ПРАКТИКИ (логічні сенсорики і сенсорні логіки)

1. Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, Реаліст, Адміністратор, Штірліц, Холмс).

Найголовніше – це фактична реальність, котру необхідно зрозуміти і усвідомити властивості предметів об’єктного світу (ділова логіка – програмна функція), а також, внести свою лепту в цю дійсність, діючи  ретельно, акуратно, тримаючи марку якості і організовуючи зручне місце діяльності (просторова сенсорика відчуттів – реалізація програми).

 

2. Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, Майстер, Габен).

Габен – за ім’ям відомого французького актора Жана Габена.

Все в навколишньому просторі має бути естетичним, зручним, гармонійним, пропорційним і збалансованим (просторова сенсорика відчуттів – програмна функція), і найкращий шлях для досягнення цього – виробляти якісну і надійну продукцію (ділова логіка – реалізація програми).

3. Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, Маршал, Організатор, Жуков).

Мені подобається, що світом править сила, і я готовий помірятись нею з іншими заради перемоги (вольова сенсорика сили  – програмна функція). В будь-якій ситуації перемогти допоможе лише тверезий логічний розрахунок (структурна логіка – реалізація програми).

4. Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, Інспектор, Систематик, М. Горький).

Життя повинне підпорядковуватись певній системі – як в матеріальному світі, так і в людському суспільстві (структурна логіка – програмна функція). Якщо ця система порушується – слід докласти вольових зусиль для її відновлення (вольова сенсорика сили – реалізація програми).

 

ДОСЛІДНИКИ (логічні інтуїти та інтуїтивні логіки)

5. Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, Підприємець, Джек Лондон).

Головне – опиратись в своїх діях на фактичну реальність, (ділова логіка – програмна функція), і для цього корисно навчитись жонглювати нею, маніпулювати, фантазувати, винаходити і вдосконалювати, а також з максимальною вигодою використовувати час (інтуїція часу – реалізація програми).

6. Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, Критик, Бальзак).

Світ нескінченний, текучий, різноманітний, його стан безперервно змінюється, і мета людини – знайти своє місце в потоці подій, стати його ланкою (інтуїція часу – програмна функція). Дія має смисл лише тоді, коли визначений оптимальний момент прикладення сил (ділова логіка – реалізація програми).

7. Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, Шукач, Винахідник, Дон Кіхот).

Світ наповнений загадками, які таять в собі незвичайні можливості (інтуїція можливостей – програмна функція). Ці загадки можуть бути розгадані і можливості реалізовані, якщо знайти загальні закономірності, котрі лежать в їх основі (структурна логіка – реалізація програми).

8. Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, Аналітик, Робесп’єр, Декарт).

В основі всіх подій лежать певні закономірності, котрі необхідно відкрити (структурна логіка – програмна функція), для цього слід якомога глибше вникнути в суть явищ і процесів (інтуїція можливостей – реалізація програми).

 

СОЦІАЛИ (етичні сенсорики і сенсорні етики)

9. Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, Ентузіаст, Продавець, Гюго).

Головна рушійна сила, яка керує людьми у всіх їхніх вчинках – це емоції. Найбільша цінність – позитивні емоції (етика емоцій - програмна функція), котрі можна примножити, якщо приносити задоволення навколишнім, турбуючись про їхнє здоров’я, організовувати комфорт, радувати красивими подарунками (просторова сенсорика відчуттів – реалізація програми).

10. Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, Посередник, Дюма).

Йдеться про письменника Дюму-батька.

Головне в житті – це гармонія, комфорт, можливість звідати задоволення (просторова сенсорика відчуттів – програмна функція). Найприємніше – запросити до спільної насолоди друзів, радіти самому і приносити радість іншим (етика емоцій – реалізація програми).

11. Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, Політик, Наполеон, Цезар).

Кожній людині властиве прагнення до розширення свого впливу, бажання влади, свободи і слави (вольова сенсорика сили – програмна функція), і для досягнення цієї мети необхідно навчитись керувати людьми, маніпулюючи їхніми слабостями (етика відносин – реалізація програми).

12. Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, Хранитель, Оборонець, Драйзер).

Умова нормального життя – гармонія людських відносин, дотримання норм етики, моральності, збереження традицій (етика відносин – програмна функція), і слід докладати вольові зусилля для збереження і підтримання цієї системи цінностей (вольова сенсорика сили – реалізація програми).

 

ГУМАНІТАРІЇ (етичні інтуїти та інтуїтивні етики)

13. Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, Наставник, Актор, Гамлет).

Життя є повним, якщо в ньому присутнє емоційне напруження, драматизм переживань (етика емоцій – програмна функція), і слід вгадати ту ідею (інтуїція часу – реалізація програми), котра захопить уяву людей і правильним чином сформує їх почуття.

14. Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, Лірик, Єсенін).

Головна цінність в світі – розкішні сади власної уяви. З їхньою допомогою можна проникнути в минуле і майбутнє, відчути навколишній світ в його цілісності, вловити динаміку того, що відбувається (інтуїція часу – програмна функція) і потім емоційно надихнути людей на необхідні дії (етика емоцій – реалізація програми).

 15. Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, Радник, Ініціатор, Гекслі).

Т. Гекслі – англійський вчений-природознавець.

Найбільш цікаве і захоплююче – це побачити потенційні можливості і перспективні напрямки розвитку як в людському суспільстві, так і в сфері виробництва (інтуїція можливостей – програмна функція), і організувати людей на реалізацію побачених можливостей (етика відносин – реалізація програми).

16. Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, Гуманіст, Достоєвський, Ватсон)

Умова нормального життя – гармонія людських відносин, дотримання норм етики і моралі, бережливе ставлення до традицій (етика відносин – програмна функція), тому необхідно займатись моральним вдосконаленням, виховувати і розвивати духовність, шукати в людині істинні цінності (інтуїція часу – реалізація програми).

* Филатова Е.С. Соционика в портретах и примерах. – М., 2006, с.18-23.

 

Канонічні назви і псевдоніми соціотипів

В типології Юнга прийнято називати психологічні типи за абревіатурою, наприклад, ESFP, INTP і т.п. В деяких випадках це дуже зручно (хоча б тому, що в самій назві перелічені основні ознаки цього типу), проте такі умовні позначення погано запам’ятовуються і важко вимовляються. Тому, крім канонічних назв (напр., логіко-сенсорний екстраверт) для зручності ввели систему псевдонімів, зручних для запам’ятовування. Існує кілька таких систем, серед яких одна належить професору Каліфорнійського університету Девиду Кейрсі (Keirsey)1, друга - засновнику соціоніки Аушрі Аугустинавічуте, третя — київській школі психоінформатики. 

Соціоніка розвивалась, а разом з нею змінювались псевдоніми соціотипів. Наприклад, київські дослідники Юрій Перель та Інна Долгопольська виявили, що Наполеон Бонапарт насправді був сенсорно-логічним, а не сенсорно-етичним екстравертом, як думала А.Аугустинавічуте. Внаслідок цього псевдонім “Наполеон” був замінений на “Цезар”. Крім того, прийшли до думки, що не етично через псевдоніми “чіпляти” до людей злочини і особисті проблеми деяких історичних діячів, тому замість кривавого “Робесп’єра” з’явився “Декарт”, а замість “Жукова” — “Македонський” і т.д.

Описаний вище випадок з “Наполеоном” свідчить, що й інші псевдоніми соціотипів можуть не мати під собою історичних підстав, і це важливий напрямок подальших досліджень.

Всі існуючі системи псевдонімів далекі від ідеалу, наприклад, цілком не вдалими є псевдоніми “Архітектор” чи “Фельдмаршал”. Проте сам підхід є безумовно продуктивним, тому треба вітати будь-яку роботу з удосконалення системи псевдонімів.

Типо
логія
Юнга

Система
Кейрсі

С О Ц І О Н І К А

Сим
вол.
позн.

Канонічна назва

Система
А.Агусти
навічуте

Київська
школа
психоінформатики

ESFP

Тамада

сенсорно-етичний екстраверт

Наполеон

Цезар

Покровитель

ISFP

Художник

сенсорно-етичний інтроверт

Дюма

Дюма

Художник

ESTP

Антрепренер

сенсорно-логічний екстраверт

Жуков

Маке-донський

Генерал

ISTP

Майстер

сенсорно-логічний інтроверт

Габен

Габен

Майстер

ESFJ

Торговець

етико-сенсорний екстраверт

Гюго

Гюго

Популя-ризатор

ISFJ

Охоронець традицій

етико-сенсорний інтроверт

Драйзер

Драйзер

Мораліст

ESTJ

Адміністра-тор

логіко-сенсорний екстраверт

Штірліц

Шерлок Холмс

Адміністратор

ISTJ

Опікун

логіко-сенсорний інтроверт

М.Горький

Максим

Контролер

ENFP

Журналіст

інтуїтивно-етичний екстраверт

Гекслі

Гекслі

Психолог

INFP

Романтик

інтуїтивно-етичний інтроверт

Єсенін

Єсенін

Лірик

ENFJ

Педагог

етико-інтуїтивний екстраверт

Гамлет

Гамлет

Драматург

INFJ

Провісник

етико-інтуїтивний інтроверт

Достоєвський

Доктор Ватсон

Миротворець

ENTP

Винахідник

інтуїтивно-логічний екстраверт

Дон-Кіхот

Дон-Кіхот

Новатор

INTP

Архітектор

інтуїтивно-логічний інтроверт

Бальзак

Бальзак

Критик

ENTJ

Фельдмаршал

логіко-інтуїтивний екстраверт

Дж.Лондон

Джек

Підприємець

INTJ

Дослідник

логіко-інтуїтивний інтроверт

Робесп’єр

Декарт

АналітикВикористана література:

  1. Овчинников Б.В., Павлов К.В., Владимирова И.М. Ваш психологический тип. - Спб, “Андреев и сыновья”, 1994. - 235 с.