КВАДРИ В СОЦІОНІЦІ

Квадра – це група психологічного комфорту, найкраща для роботи і відпочинку. У своїй квадрі вам завжди цікаво і ви цікаві для усіх, тут спокійно і надійно. Для квадри властива своя система цінностей, свій специфічний гумор, життєва філософія, правила поведінки. Спілкування в квадрі йде легко, теми знаходяться швидко, жарти сприймаються правильно. Перебування у своїй квадрі дозволяє будь-якій людині "підзарядитися" і виправити ті деформації, які ми всі отримуємо при спілкуванні з людьми не зі своєї квадри.

• Перша квадра – Альфа. (ІЛЕ - СЕІ, ЛІІ - ЕСЕ)

Цінності нові можливості і теорії, натхнення, веселощі і турбота про комфорт.

У першій квадрі засуджується стереотипність мислення, вітається вміння мислити творчо, фантазувати. Нова і несподівана інформація тут завжди сприймається з інтересом. Вітаються всякого роду революційні перетворення, особливо коли вони сприятливо позначаються на житті суспільства, а також відбувається ломка всього віджилого, застарілого, приреченого на вимирання. Свобода слова, прагнення до справедливості, пошук істини – основні цінності представників цієї квадри. Вони не люблять моральних обмежень, не терплять, коли їх втискують в жорсткі рамки заповідей, кодексів і правил.

В першій квадрі прагнуть уникати та зводити до мінімуму негативні емоції і переживання. Тут не прийнято приховувати свої почуття, не прийнято їх соромитися. Естетика і комфорт, задоволення і всілякі приємні відчуття, щастя і спокій сімейного вогнища, здоров'я і благополуччя близьких – це ті радості, що може подарувати життя.

 • Друга квадра – Бета.  (ЕІЕ - ЛСІ, СЛЕ - ІЕІ)

Воля і розум, ентузіазм та історичні перспективи цінності другої квадри.

Тут цінується вміння не допускати слабкості, здатність протистояти більшій силі і цим завойовувати своє право на повагу і авторитет. У другій квадрі соромно бути слабким! Це спільнота обраних, сильних людей, що зневажають біль, вихваляють витривалість і стійкість, відповідають за свої слова і вчинки. Вони оспівують безумство хоробрих і романтику боротьби, надаючи їй заряд бадьорості, святковості, емоційного підйому.

Представники другої квадри краще ніж будь-хто інший усвідомлюють «значимість поточного моменту», прагнуть не допустити зроблених кимось колись помилок чи прорахунків, які могли б в певний момент опинитися фатальними. Вірять у долю, вище призначення. Вони налаштовані на боротьбу і готові долати перешкоди і труднощі в ім'я майбутнього, справедливості, загального щастя. Відрізняються зневагою до дріб'язкових "радощів", відмовою від міщанських задоволень.

• Третя квадра – Гамма.  (СЕЕ - ІЛІ, ЛІЕ - ЕСІ)

Її девіз: «Співпрацювати і набувати». Представників цієї квадри відрізняє велика пробивна сила, критичне ставлення до досягнутих результатів.

Тут цінують силу, індивідуальні одномоментні відтінки відносин, здатність реалізувати задумане негайно і вміння бачити перспективи. Це довірливі, прості в спілкуванні і демократичні люди. Невибагливі в побуті, легкі на підйом. Про свої почуття намагаються багато не говорити – почуття перевіряються відносинами. Їм властива незалежність вчинків і суджень, байдужість до титулів і звань. Вони і ділять людей на «своїх» і «чужих», керуючись своїми особистими симпатіями і антипатіями. Вони оцінюють навколишніх за їх особистими заслугами і якостями.

Це розумні люди, що не люблять гучних гасел і патетики, не ведуть «ідейну» боротьбу, воліючи домовитися з гідним суперником. Їм важливо себе реалізувати, і надзвичайно важливий результат своєї роботи. Воліють добре попрацювати і отримати гідну оплату за свою працю. Найгірше для них – це обмеження їх ділової активності з об'єктивних, не залежних від них причин.

• Четверта квадра – Дельта. (ЛСЕ - ЕІІ, ІЕЕ - СЛІ)

Вони відрізняються практичністю і дружелюбністю. Квадра практиків, які вміють реалізувати продуктивні ідеї в повному обсязі, до вичерпання їх можливостей.

 У четвертій квадрі орієнтовані на «вічні» цінності, не схильні вкладати енергію в щось тимчасове. Ідею «далекого світлого майбутнього» сприймають без особливого ентузіазму, воліють жити сьогоденням. Це відкриті доброзичливі люди, які вміють цінувати затишок і благополуччя в своєму будинку, мир і спокій на землі. Вони дорожать своєю соціальною стабільністю і консерватизмом.

Прагнуть до раціонального споживання природних і економічних ресурсів, цінують прогресивні технології і висококваліфіковану працю, винахідливість і раціоналізацію в умовах стабільної економіки. Праця сприймається як природна потреба людини творчо себе реалізувати. Працюють якісно і з задоволенням. Цінують реалізацію людиною своїх здібностей. Їм властиві етичні цінності позитивного характеру: визнання релігії, індивідуальності й неповторності кожного, невтручання у внутрішній світ людини, конкретний гуманізм, а також наявність хороших умов для роботи, відсутність дискомфорту.

ЛСЕ - ЕІІ, ІЕЕ - СЛІ

*     *     *     *     *

Квадра, колектив з чотирьох людей, влаштований так, що в кожній квадрі є всі чотири функції: логіка, етика, інтуїція і сенсорика (дві «чорні» і дві «білі»).

Квадру утворюють соціотипи, що перебувають між собою в тотожних, дуальних, дзеркальних і активаційних відносинах. У всіх представників квадри повністю перетинаються основні особистісні аспекти (які ще мають назву "квадральні цінності") (в моделі Аушри вони займають позиції базової, творчої, сугестивної і активаційної функцій), роблячи спілкування всередині квадри максимально комфортним і сумісним.

Квадра – це четвірка соціонічних типів з високою мірою внутрішньої гармонії; в квадрі підтримується темпераментний баланс і панує згода щодо комунікативних пріоритетів (цінностей). Квадри виконують історично різні місії в суспільстві. Квадра - це група психологічного комфорту, найкраща для роботи і відпочинку. У своїй квадрі вам завжди цікаво і ви цікаві для усіх, тут спокійно і надійно. У квадрі відбувається природне «самонастроювання», у тому числі такий перерозподіл обов'язків, при якому кожен займається тим, що він може робити краще за інших. Для квадри властива своя система цінностей, свій специфічний гумор, життєва філософія, правила поведінки.

Перша квадра (альфа) – відзначається відчуттям гармонійності світу, його впорядкованості, насиченістю естетичних переживань і пізнавальним потенціалом; її місія – зародження і поширення принципово нових знань. Перша квадра висуває нову ідею і формулює на її основі нову концепцію.

Друга квадра (бета) – найбільш організована та ідейно переконана, вона здійснює впровадження і і організаційне забезпечення нових проектів. Втілює в життя ідеї першої квадри, але не в повній мірі і з сильним відхиленням від первинного задуму.

Третя квадра (гамма) – індивідуалістична, але динамічна і ділова, її місія полягає в критиці і реорганізації суспільної системи на прагматичних засадах. Критично переосмислює зроблене другою квадрою, повертається до первинної ідеї, і втілює її набагато повніше і точніше.

Четверта квадра (дельта) – найбільш трудолюбива і чутлива до морально-етичних сторін життя людини. Вона завершує квадральний цикл шляхом доведення реформованої системи до оптимального стабільного стану.

 

Детальніше про цінності кожної з чотирьох квадр

Перша квадра (Альфа)

Її представники цінують нові можливості та теорії. В першій квадрі засуджується стереотипність мислення – вітається вміння мислити творчо, фантазувати. Нова та несподівана інформація тут завжди сприймається з цікавістю. Вітаються різні революційні зміни, особливо якщо вони сприятливо відображаються на житті суспільства, відбувається ломка всього віджилого, застарілого, приреченого на вимирання. Свобода слова, прагнення справедливості, пошук істини – основні цінності представників цієї квадри.

В першій квадрі не люблять обмежень у часі, не терплять, коли їх втискають в жорсткі рамки кодексів та правил. Намагаються уникати негативних емоцій та переживань. Тут не прийнято приховувати свої почуття чи їх соромитися. Цінується натхнення, веселощі, естетика і комфорт, вишуканість задоволень та різних приємних відчуттів, щастя та спокій сімейного вогнища, здоров’я та благополуччя близьких.

 

Друга квадра (Бета)

Воля та розум, ентузіазм та перспективи – ось чому приділяють увагу в другій квадрі. Характеризується вольовим напором, відчуттям своєчасності та практичною логікою. Ця квадра вирізняється партійною цілеспрямованістю, замкненістю у собі самій, прагненні захоплення централізованої влади заради досягнення мети. Людина сама по собі вже не має тієї вартості, як у першій квадрі, тут вже не говориться про свободи і людські цінності. Роль людини зводиться до ролі виконавця. Тут цінується вміння не допускати слабкості, проявляти стійкість в боротьбі з труднощами, здатність протистояти більшій силі і цим завойовувати своє право на повагу і авторитет. В другій квадрі соромно бути слабким!

Це спільнота вибраних, сильних людей, які зневажають біль, цінують витривалість і стійкість, і які відповідальні за свої слова і вчинки. Вірять в долю та вище призначення. Вони налаштовані на боротьбу та готові долати перешкоди і труднощі в ім’я майбутнього, справедливості, всезагального щастя.

 

Третя квадра (Гамма)

Це квадра динамічних, темпераментних дій. Вважають, що часті потрясіння потрібні суспільству для його розвитку, на противагу застійним явищам.

Її девіз: “Співпрацювати і здобувати”. Представники цієї квадри відрізняються великою пробивною силою та критичним відношенням до досягнутих результатів. Тут цінують силу, значущість, індивідуальні відтінки відносин в даний момент, здатність реалізувати задумане негайно та вміння бачити перспективи. Вони ділять людей на "своїх" та "чужих", керуючись своїми особистими симпатіями і антипатіями. Про свої почуття намагаються багато не говорити – почуття перевіряють відносинами.

Представникам третьої квадри властива незалежність вчинків т суджень. Вони оцінюють оточуючих за їхніми особистими заслугами та якостями. Вони не ведуть "ідейну боротьбу", надають перевагу домовленостям з конкурентами і суперниками.

Пріоритетом є бізнес, в результаті якого відбувається дедалі більше розшарування людей за кількістю накопичених грошей (капіталу). Великий банківський рахунок – це чеснота, яка компенсує інші вади. Надають перевагу добре попрацювати і отримати достойну оплату за свою працю. Для них дуже небажаним є обмеження їх ділової активності.

 

Четверта квадра (Дельта)
Її представники відрізняються практичністю. Вміють реалізувати продуктивні ідеї в повному об’ємі. В четвертій квадрі орієнтовані на "вічні" цінності, не схильні вкладати енергію у щось тимчасове. Ідею "Далекого світлого майбутнього" сприймають без особливого ентузіазму, воліють жити теперішнім. Це відкриті доброзичливі люди, які цінять затишок та благополуччя в своїй оселі, мир та спокій на землі, вони цінують свою соціальну стабільність та консерватизм. Тяжіють до розумного та раціонального використання природних ресурсів, цінять прогресивні технології та висококваліфіковану працю, винахідливість і раціоналізацію в умовах стабільної економіки. Праця сприймається як природня потреба людини творчо себе реалізувати, працюють якісно та з задоволенням.

Люди цієї квадри не схильні до порожніх фантазій, але вважають наш світ одухотвореним. Вони не переносять насильства, але вміють діяти рішуче й енергійно, вони ненавидять солдафонську муштру, але поважають дисципліну і правила. Вони не скептики, але обережні і відповідальні в нових справах. Представникам четвертої квадри властиві етичні цінності позитивного характеру: чесна, добре організована праця, налагоджений побут, якість і краса, гармонія з людьми, природою і Богом, глибока повага до традицій, сприймання світу як чогось складного, але гармонійного і доброзичливого.

 

Чотири фази розвитку психоінформаційної системи або цінності квадр

 

1 - генерування і формування ідеї - перша квадра

 Принципово нова ідея здебільшого не має аналогів, це щось туманне і незрозуміле. Ніхто не знає, чи вона здійснена в існуючих умовах. Тому представники цієї квадри повинні відрізнятися оптимізмом, вірою в успіх. Їм не треба зациклюватися на можливих проблемах, недоліках і небезпеках, адже це буде тільки гальмувати оформлення ідеї. Їхній кінцевий продукт – ідея, вони це мають усвідомлювати і не перейматися, коли їх звинувачують у безвідповідальності,  відсутності реалізму і не доведенні початого до кінця.

 

2 - створення діючого прототипу - друга квадра

 Ідея сформульована, але ж її реалізацією ще ніхто ніколи не займався! Чи вистачить у нас сил і здібностей, чи зможемо ми зробити так, як потрібно? Люди другої фази не повинні ставити перед собою таких питань. Цим людям потрібно діяти чітко і рішуче, адже вони створюють прототипи, експериментальні зразки, тому не повинні витрачати час на наведення естетики чи обсмоктування технологічних нюансів. Якщо з десяти прототипів хоча б один «буде дихати» - все гаразд!  Люди другої фази схильні вважати, що «незамінних немає».  Вони виконують наказ як хороші солдати: організовано і рішуче, без зайвих сумнівів і дискусій.

Ідея другої фази – це успадкована від першої фази ідея, спрощена до можливості її практичної реалізації.

 

3 - перевірка життєздатності прототипу - третя квадра

 Прототип створено! Його творці стверджують, що це просто чудовий продукт. Покритикувати що-небудь – свята справа й інтелектуальна насолода для людей третьої фази. Вони не схильні довіряти авторитетам, адже авторитети – це теж люди, вони здатні помилятись. Це чистої води прагматики, скептики і тверезі реалісти. Якщо люди третьої фази «пограли» із прототипом, і він при цьому не розсипався на дрібні шматочки - з нього щось вийде, ще трохи допрацювати - і це життєздатна система.

 

4 - створення зробленого продукту - четверта квадра

 На цій фазі розвитку ідеї ми можемо полегшено зітхнути і сказати: «Ми вже знаємо, що робимо і що нас чекає!» Перед нами великий досвід попередників, їхні перемоги і поразки. Тільки тепер люди четвертої фази готові взятися до праці і зробити великий синтез всього напрацьованого досвіду. Якби їм запропонували зайнятися цією справою на одній із попередніх фаз, вони би просто образились: «Спочатку розберіться самі, чого ви хочете, а тоді приходьте до нас». Але якщо вони вже впряглися в роботу, то діють енергійно і фундаментально. Їхній кінцевий продукт – це шедевр, який не тільки внутрішньо якісний і надійний. Він технологічний, тобто придатний до масового тиражування. Він орієнтований на людину, екологічний, зручний і безпечний. Саме на четвертій фазі створюється кінцевий результат.

 

Ідеальна інтеграція – всі 16 соціонічних типів, здатних спільно сприймати і перетворювати навколишню дійсність. Тут передбачається, що у кожного з представників соціону (так називається група з 16 різних типів) рівень культури приблизно однаковий, і всі “сильні” функції розвинуті однаково.