Типи і архетипи

Тип 1  -  Тип 2Тип 3Тип 4  -  Тип 5Тип 6Тип 7  -  Тип 8

Розглянемо важливий зв'язок між 8-ма типами Юнга та відомими архетипами. Це допоможе нам зрозуміти, чому в межах одного типу люди настільки різні.

У колективному несвідомому міститься весь людський досвід у формі образів, за допомогою яких він передається наступним поколінням. Архетипи – це прообрази моделей людської поведінки, здібностей, ролей та життєвих сценаріїв, які зустрічаються у всіх народів світу та мають разючі подібності. Образи Мудреця, Правителя, Воїна, Торговця, Фермера, Слуги, Мандрівника, Монаха та інші легко уявити людині будь-якої національності чи традиції.

Архетип використовується для опису типових персонажів у художніх творах, міфах та казках: Зла мачуха і Добра фея, Непорочна та Блудниця, Король і Блазень, Кат і Мученик, Праведник і Грішник, Герой та Боягуз, Працьовитий та Ледар, Чесний та Брехун тощо.

Вплив архетипів успішно використовують у маркетингу. В американській книзі «Герой та бунтар» викладена методика створення брендів, орієнтованих на певний тип людей і описано 12 архетипів споживачів: Невинний (Innocent), Герой (Hero), Опікун (Caregiver), Дослідник (Explorer), Бунтар (Rebel), Прихильник (Lover), Митець (Creator), Блазень (Jester), Мудрець (Sage), Чарівник (Magician), Правитель (Ruler), Обиватель або Звичайний хлопець (Everyman).

Деякі дослідники описують 80 архетипів, інші – 300. Можна перерахувати безліч архетипів, проте головне не назва, зовнішність чи одяг персонажу, а його функціональна роль, тобто модель поведінки і мотивація.

Ми знаємо, що кожен з восьми типів людей відрізняється світоглядом, глибинною мотивацією, моделями поведінки та способом взаємодії зі світом. Проте в залежності від РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ, цінності типу, мотивація, поведінка та способи взаємодії з навколишніми можуть змінюватися. Карл Юнг описував поведінку та цінності типу на різних рівнях психологічної зрілості. Крім того, поведінка людини може змінюватися у різних ситуаціях. Таким чином можна описати безліч поведінкових шаблонів одного типу на різних рівнях психологічної зрілості та в різних ситуаціях. Ці поведінкові шаблони і є загальновідомими АРХЕТИПАМИ.

*       *       *       *       *

ТИП 1 - Сенсорика екстравертна

1️⃣ ТИП 1 уособлює принципи активності, дії та сили. У своїй глибинній суті ТИП 1 пов'язаний із фундаментальним архетипом ВОЇНА-КЕРІВНИКА, який сміливо йде вперед та веде за собою інших, завжди готовий взяти на себе відповідальність та іти на ризик, впевнено долає перешкоди у фізичному світі. ТИП 1 завжди займає активну позицію, прагне впливати на ситуацію та керувати іншими, він зібраний та рішучий, завжди готовий до дії.

ВОЇН добре відчуває свою вольову та енергетичну ресурсність, завдяки чому вірно інстинктивно ухвалює рішення нападати, чи втікати, в залежності від того, є в нього енергетичний і вольовий ресурс чи нема. Його інстинкт захисника активізується у ситуаціях фізичної загрози, конфлікту, фізичного протистояння: він рішуче захищає своїх, стрімголов кидається на зустріч супротивнику, заступається за слабких та беззахисних. Він бере під свою опіку слабких чи нерішучих людей, допомагає їм діяти у фізичному світі, підтримує матеріально, захищає від небезпек зовнішнього світу.

На початкових етапах ТИП 1 діє інстинктивно та імпульсивно, без роздумів та без вагань, часто нерозсудливо та бездумно. В процесі розвитку ТИП 1 вчиться самоконтролю, розвиває волю для впливу на свої інстинктивні реакції та впливу на інших, вчиться використовувати свою силу конструктивно та цілеспрямовано, у соціально прийнятних рамках.
На примітивному рівні це людина, яка любить рух і фізичну активність та отримує задоволення від сенсорних відчуттів при взаємодії з новими фізичними об’єктами: збирання грибів та ягід, полювання, приготування та споживання їжі, секс, опанування нової території. На цьому рівні людина вміє задовольняти свої базові фізичні потреби та виживати у несприятливих умовах, вміє працювати руками, любить фізичні навантаження та легко переносить відсутність комфорту. Яскравим прикладом є мисливці та кочові племена.

На середньому рівні – це воїн, який любить фізичні протистояння, вміє захищатися і нападати. Він тяжіє до ситуацій, пов’язаних із фізичним протистоянням, діє швидко та впевнено, легко орієнтується на новій території, добре відчуває розстановку сил. Вміє гуртувати навколо себе людей та керувати ними. У відносинах та у роботі він може діяти подібним чином: захищатися чи нападати, розглядаючи інших, як слабких істот, якими потрібно керувати та командувати. Часто нападає першим. Схильний спочатку діяти, а потім думати. Для стимуляції потребує протидію. При зустрічі з перешкодами подвоює зусилля. Найкраще працює у ситуаціях, коли в нього є достойний супротивник, якого потрібно перемогти. Прагне до підкорення, завоювання та силового контролю.
На високому рівні людина ТИПу 1 має добре розвинутий самоконтроль над власними базовими інстинктами та емоціями. Вона може направляти свою (і чужу) волю у певному потрібному їй напрямку. ТИП 1 здатний керувати великими масами людей. Його внутрішня сила очевидна, навіть коли він мовчить. Така людина відчуває своє покликання і застосовує свій вольовий вплив для будівництва нового порядку, нового державного устрою, або для руйнування старого, віджилого.

Тип 1 (СЕНСОРНІ ВІДЧУТТЯ ЕКСТРАВЕРТНІ – SENSING EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами: Лідер, Бос, Командувач, Маршал, Правитель, Годувальник, Захисник, Воїн, Скеля, Контролер, Вожак, Амазонка, Мисливець, Альфа-самець, Конфронтатор, Виклик, Тиран, Асоціал, Кочівник, Руйнівник, Бунтівник, Варвар, Дикун, Агрессор, Рейдер, Психопат, Садист.

Основні якості типу 1: АКТИВНА ДІЯ, ВОЛОДІННЯ ФІЗИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ, ПРОТИСТОЯННЯ.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 1 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

КЕРМАНИЧ - Руйнує старі віджилі системи для підготовки будівництва нового і кращого. Втілює сильні новітні ідеї в реальну форму. Здатний керувати великою кількістю людей і вести їх до спільної цілі. Правдивість як наслідок абсолютної безстрашності. Його воля підпорядкована Вищій Волі. 

ЗАХИСНИК - Матеріально підтримує потребуючих, захищає слабших. Створює групи, забезпечує їх ресурсами та захистом від зовнішніх загроз. Реалізовує інтереси своєї групи або інтереси вже наявних соціальних груп (прошарків населення, спільнот, корпорацій або свого клану). Скидає гнобителів. Не боїться наслідків і байдужий до пліток. Бере на себе керування та відповідальність у критичних ситуаціях.

РІШУЧИЙ – Впевнено діє у фізичному світі, швидко приймає рішення, не вагається, не далекоглядний, необачний (не враховує віддалені наслідки чи загрози). Реаліст, прагматик, опирається на свої відчуття та досвід, не задовольняється теоретичними поясненнями. Любить опановувати фізичний простір та долати опір об’єктів. Бере на себе відповідальність за навколишніх, прагне впливати на ситуацію та керувати іншими.

ХТИВИЙ  - Його життя перетворюється на погоню за задоволенням, яке шукає у володінні об’єктами на фізичному рівні та витисканні з них максимуму. Хтивість – імпульсивна орієнтація на негайне задоволення власних бажань. Розпуста, обжерство, тяжіння до розкоші.

ДИКТАТОР - Тиранія, силовий тиск, силове утримання влади. Прагнення підкорити своєму впливу якомога більшу кількість людей та захопити більше територій. Черствість, жорстокість, агресивність, мстливість. Прагне все і всіх контролювати, робити інших залежними від себе. Відчуває себе поза законом. Займається рейдерством, насиллям над об’єктами: залякування та приниження слабших, моральний та фізичний садизм.

ДИКУН - Зневажає соціальні правила та авторитети, нікому не дозволить керувати собою. Нікому не довіряє, покладається лише на себе. Весь час напружений, постійно очікує удару і готовий нанести удар у відповідь. Діє на випередження. Без видимої причини може впадати в агресію і розмахувати кулаками. Може іти на відкриті провокації та штучно створювати небезпечні ситуації, що підтверджує його уявлення про те, що світ – загрозливий. Його життєвий сценарій – боротьба за виживання та захист від небезпечного світу.

*       *       *       *       *

ТИП 2 - Сенсорика інтровертна

ТИП 2.  У своїй глибинній суті ТИП 2 пов'язаний із фундаментальним архетипом Матері-Землі, Матері-Природи, Матері-Годувальниці, який уособлює мир, красу, родючість, турботу, виховання та годування, збереження здоров’я. Цей архетип є хранителем і захисником життя, він проявляється як у вигляді берегині дітей та сім’ї, так і берегині середовища проживання на цій планеті, пов’язаної із землею, рослинним та тваринним царством.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 ЦІЛИТЕЛЬ (Знахар, Лікар, Медсестра, Масажист) - турбота про здоров’я, відновлення енергетичних ресурсів, відчуття місць сили.

🚶 ХУДОЖНИК (Дизайнер, Скульптор, Майстер, Естет) – творення із хаосу краси форм, дизайн простору. 

🚶 ДИТЯ ПРИРОДИ (Еколог, Ветеринар, Фермер, Захисник прав тварин, Вегетаріанець) - дружба з природою, спілкування з тваринами і рослинами, зв'язок із землею.

🚶 ГОДУВАЛЬНИК (Опікун, Турботливий, Помічник, Добрий сусід) – відчуває потребу нагодувати та обігріти ближнього.

🚶 МЕДІАТОР (Посередник, Миротворець, Примирювач) – на психологічному рівні інтровертна сенсорика проявляється у миротворчості.

2️⃣ ТИП 2 (СЕНСОРНІ ВІДЧУТТЯ ІНТРОВЕРТНІ – SENSING INTROVERTED) може виражатися такими архетипами: Помічник, Турботливий, Опікун, Примирювач, Посередник, Миротворець, Художник, Естет, Цілитель, Масажист, Майстер, Ремісник, Гурман, Гедоніст, Простий хлопець/дівчина, Хороший хлопець, Добрий сусід, Обиватель, Міщанин, Мовчазна більшість, Нічого особливого, Слуга, Ледар.

Caption

Основні якості типу 2: РОЗСЛАБЛЕННЯ, ПРОСТОРОВА ГАРМОНІЯ, ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 2 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

ПОСЕРЕДНИК – згладжує стосунки між антагоністичними групами чи окремими людьми. Поважає обидві сторони суперечки, поєднує різні точки зору, тим самим зближуючи воюючі сторони та направляючи учасників конфлікту до примирення. Гармонізує найтяжчі ситуації. У кризових ситуаціях зберігає спокій, привносячи умиротворення в атмосферу загального занепокоєння.

ПІДТРИМУВАЧ – турбується про інших, підтримує, забезпечує необхідними ресурсами. Створює середовище, де в кожного є можливість бути вислуханим, де відчувається підтримка для генерації ідей та розвитку творчого потенціалу. Відчуває, що для кожного є місце в світі, заохочує ініціативи кожного, допомагає втілювати нові ідеї на практиці.

ВІДНОВЛЮВАЧ – слідкує за задоволенням фізичних потреб навколишніх, допомагає іншим розслабитися, відновити сили. Створює затишну невимушену атмосферу, поблажливий до чужих слабкостей і недоліків, вміє вислухати, нікуди не квапиться, його слова та інтонація заспокоюють.

ОБИВАТЕЛЬ – його девіз: «Ні у що не втручаюся, нічого не нав’язую». Відсутність власної думки, суперечність поглядів, інертність, безініціативність. Не бачить свого потенціалу, боїться виділитися з натовпу. Намагається догодити іншим, поступливий, йому важко сказати «ні». Орієнтований на прості сімейні цінності. Практичний, вміє працювати руками. Забезпечує близьких ресурсами для задоволення базових потреб: їжа, одяг, житло, комфорт. Схильний до побутової гіперопіки над іншими. Зосередження на своїх тілесних відчуттях, шукає фізичне та естетичне задоволення: смачна їжа, вишуканий дизайн, комфортна обстановка, близькість до природи, контакт з тваринами, гарний зручний одяг, відчуття розслабленості, тілесна краса, сексуальність. 

САБОТАЖНИК шукає способи уникнення дискомфорту, напруження та конфліктів. Зовні погоджується з іншими зберігаючи доброзичливий вигляд, хоча внутрішньо пасивно-агресивно опирається, вперто відмовляється діяти або робить щось дуже повільно, «забуває» про свої обіцянки, відмовчується, робить по-своєму, доки ніхто не бачить. Фізичний дискомфорт викликає в нього напади роздратування, скарги на побутову тематику та обрАзи. Його неохайність і недбалість в побуті відображає стан його внутрішнього дискомфорту. Своїми деструктивними побутовими звичками спричиняє дискомфорт іншим: сигаретний дим, бардак, брудний одяг, шум від телевізору.

СЛУЖКА - байдужий до самого себе та до навколишніх. Автоматично підлаштовується під інших, придушуючи свої бажання та почуття, які можуть не сподобатися навколишнім, схильний до злиття з іншими. Втрачає свою індивідуальність, дозволяє себе експлуатувати, граючи роль слуги, який нічого не отримує взамін. Телевізор, їжа, сон та ін. використовуються ним з метою «оніміння» або самозабуття.

*       *       *       *       *

ТИП 3 - Почуття екстравертні

 ТИП 3 - несе в світ натхнення, завзяття та емоційний запал, який спонукає рухатися вперед. Людина цього типу добре розрізняє, які почуття в неї викликає той чи інший об’єкт. Найбільше це проявляється при комунікації з іншими людьми у вигляді притягування-відштовхування. Екстравертні почуття допомагають встановлювати емоційні зв’язки між людьми та інтегруватися в колективи. 

В залежності від рівня особистісного розвитку людини її ПОЧУТТЯ резонують з відповідними прошарками її внутрішнього світу:

???? Вищий прошарок (надсвідоме) – ТИП 3 на цьому рівні передає іншим позитивний настрій, зігріває сердечним теплом, допомагає відчути безумовну любов. Через людину виражається вища природа, що проявляється у повній відкритості і прийнятті інших, без фільтрації персонажем і без відштовхування. Її любов торкається не стільки оболонки іншої людини, скільки її ядра. Вона не прагне нічого отримати взамін, бо вже наповнена, і не боїться, що не вистачить.

???? Середній прошарок – Почуття досить глибокі і тривалі. Почуття проявляє за схемою «дай за дай» (a giving to get): намагається сподобатися іншим, щоб отримати захоплення і визнання. У ТИПУ 3 найбільше зі всіх типів проявляється здатність розуміти і змінювати свій настрій та розуміти і впливати на емоційний стан навколишніх – те що прийнято називати ЕМОЦІЙНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.

???? Нижній прошарок (підсвідоме)  - На цьому рівні людина не відчуває емоційний стан інших і не керує своїми емоціями, а йде у них на поводу. Швидко запалюється, мчить за своїми бажаннями, однак швидко розтрачує енергію, і запал проходить. Емоції нестабільні та поверхневі, часто змінюються на протилежні: «Люблю-ненавиджу». Нічого не дає, однак сама вимагає любові та уваги від інших. Ревнощі, прилипання до іншої людини. Манія, еротичні фантазії.

ТИП 3 містить в собі різні підархетипи, які виражаються через певні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 КОМУНІКАТОР (Фасилітатор, Організатор соціальних заходів) - Легко встановлює контакт з незнайомими людьми. Налагоджує соціальну взаємодію: організовує соціальні зібрання, створює соціальні середовища, осередки для спілкування, постійно розширює коло контактів. Втягує своїх колег у команди, знайомить людей між собою, від чого вони отримують взаємну вигоду. Допомагає встановлювати зв’язки між різними групами людей, будувати соціальні мережі. 

🚶 ПОПУЛЯРИЗАТОР (Освітянин, Поширювач інформації, Рекламіст) - Добре просуває продукти пов'язані з інтелектуальним наповненням. Хоче, щоб життя було зрозуміле та впорядковане. Шукає пояснення, знання, інформацію, а знайшовши, передає іншим. Поширює знання, популяризує нові ідеї. Має сильний потяг до ПРОСВІТНИЦТВА. Будь-який предмет може подати цікаво та зрозуміло. 

🚶 КОУЧ (Мотиватор, Порадник, Довірена особа, Компаньйон) - Прагне підтримувати інших, допомагати у здійсненні їх цілей. Йому подобається збирати інформацію, розмовляти з іншими про особисте, грати роль особистого "психолога". Любить бути в курсі потреб, секретів, нереалізованих бажань та мрій навколишніх. Шукає способи зробити себе кориснішим для інших, допомагати іншим ставати щасливішими.  

🚶 КОМІК (Гуморист, Жартівник, Тамада, Розважальник) - Добре відчуває емоційний стан навколишніх, вміє керувати емоційним фоном в колективі чи у великому натовпі. Якщо помічає напружену атмосфера в групі, намагається змінити, може підняти настрій, пожартувати. Вміє встановити емоційний контакт з аудиторію. Схильний до розіграшу та жартів. Вміє розважати. Приклад - Чарлі Чаплін.  

3️⃣   ТИП 3 (ПОЧУТТЯ або ЕМОЦІЇ ЕКСТРАВЕРТНІ – FEELING EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами:

Люблячий, Натхненник, Ентузіаст, Помічник, Рятувальник, Розрадник, Тамада, Розважальник, Жартівник, Комік, Коуч, Мотиватор, Довірена особа, «Права рука», Особливий друг, Компаньйон, Комунікатор, Фасилітатор, Популяризатор, Організатор команди, Сваха, Романтик, Зваблювач, Щиголь, Істероїд, Нарцис, Нужденний.

Основні якості типу 3: ЗВ'ЯЗОК З ЛЮДЬМИ, ПОЧУТТЯ, СОЦІАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 3 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

НАТХНЕННИК - ставиться до інших із широко відкритим серцем, проявляючи безумовну любов. Добре відчуває емоційний стан навколишніх. Вміє знайти підхід до людей та підтримати у складний період, розрадити. Несе в світ позитивні емоції. Вміє керувати емоційним фоном у великому натовпі, повести за собою, запалити, надихнути, вселити віру, зарядити ентузіазмом.

ПОМІЧНИК - отримує задоволення працюючи з людьми і для людей. Уважний до навколишніх, відгукується на звернення до нього, приділяє увагу, цікавиться проблемами інших, надає емоційну підтримку, підбадьорює, вміє підняти настрій, виконує функцію особистого коуча: допомагає у здійсненні цілей інших людей. Налагоджує соціальну взаємодію: організовує соціальні зібрання, знайомить людей між собою, створює осередки для спілкування та поширення знань та популяризування нових ідей.

СХВИЛЬОВАНИЙ - усе стає об’єктом його почуттєвих оцінок, сприймає все близько до серця. Йому важко абстрагуватися від своїх емоцій та ставитися неупереджено. Самооцінка сильно залежить від ставлення до нього інших людей. Намагається сподобатися іншим, отримати схвалення. «Якщо мене люблять, я – хороший». Страждає, якщо в нього нема близьких стосунків та емоційного взаємообміну з людьми. Не може довго перебувати на самоті.

ЗВАБЛЮВАЧ – шукає компанію для проживання різних емоційних станів, відвідує масові заходи, організовує вечірки. Без емоційних переживань, як позитивних так і негативних, не уявляє себе, боїться внутрішньої пустоти, яку може відчути, якщо зникнуть емоції та переживання. Намагається викликати емоційну реакцію в навколишніх, тому робить подвійні зусилля для того, щоб подолати їх стриманість. Стежить за враженням, яке справляє на інших, шукає тих, хто може захопитися ним. Фліртує, зваблює.

НУЖДЕННИЙ - має величезну потребу в чужій увазі, в слухачах та глядачах. Демонстративний. Гіперболізує свої переживання (гіперрадісний стан чи драматизація). Відкрита сексуальна провокація. Якщо не отримує достатньо уваги від інших, емоційно зривається (крик, плач, істерика). Енергетично атакує тих, хто йому не сподобався, транслює в їх сторону негативні емоції, ненависть, нагнітає емоційне напруження. Емоції нестабільні та поверхневі, часто змінюються на протилежні.

РОЗЧАРОВАНИЙ - вразливий, гіперчутливий до критики та компліментів, уникає контактів, має сильне відчуття неповноцінності: «я нікому не потрібний». Сам не любить і не приймає себе і втратив надію, що хтось може полюбити його. Апатія, депресія.

*       *       *       *       *

ТИП 4 - Почуття інтровертні

У своїй глибинній суті ТИП 4 пов'язаний із архетипом ВИХОВАТЕЛЯ, МОРАЛІЗАТОРА, який уособлює здатність виховувати та повчати інших, зрощувати в людях чесноти, своїми настановами і власним прикладом прищеплювати любов до чистоти, порядності, правдивості, поваги та терпимості до інших. Глибоко розуміє такі полярності як: добро і зло, відданість обов’язку та безвідповідальність, самодисципліна та потакання своїм бажанням. ТИП 4 завжди стоїть на варті моральних норм у суспільстві, зміцнює відносини між людьми та стабілізує людські спільноти завдяки моральним настановам та соціальним правилам поведінки (в релігіях такі правила виражені у формі заповідей). Він сміливо висловлює свою думку про власне бачення моральних питань, сповідує толерантність та гуманізм, виявляє емпатію та здатність глибоко розуміти людей і їхні рушійні мотиви, наставляє на правильний шлях тих, хто оступився, перевиховує, дає поштовх до розкриття кращих сторін.

 ТИПу 4 притаманна здатність покращувати міжособистісні відносини, встановлювати, підтримувати та поглиблювати зв’язки між людьми з точки зору інтересів групи, колективу, суспільства. Створює зрозумілу систему цінностей та дистанцій у колективних відносинах як на роботі так і в сім’ї. Його ставлення до себе і до інших людей не передбачає жодної переваги ні для себе, ні для інших. Вміє гармонізувати відносини в колективі, створити позитивну атмосферу, згуртувати, зосередити зусилля на спільній праці. Проявляє терпимість і тактовність у конфліктних ситуаціях, знаходить спосіб помиритися і відновити відносини.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 ОБЕРІГАЧ (Хранитель традицій, Мораліст, на нижчих рівнях – Бюрократ, Консерватор, Старомодний) – спрямований на збереження в спільноті традицій, етичних та моральних цінностей, норм поведінки. Консервативний. Вважає, що дотримання традицій та «прийнятих правил гри» є важливим засобом збереження хороших відносин між людьми. 

🚶 СУСПІЛЬНИЙ ДІЯЧ (Ведучий новин та соціально-політичних програм, Дипломат) – знає стандарти етикету в різних ситуаціях, вміє етично спілкуватися. Гарно виходить зі складних етичних ситуацій. Бере участь у соціальному житті. Намагається знизити соціальну напругу. Добровільно присвячує частину свого часу роботі на громадських засадах. Схильний до культурно-масової, профспілкової діяльності та гуманітарних акцій. 

🚶 СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК (Брат Милосердя, Сиділка, Співчутливий, Спаситель, Мати Тереза, Педагог інклюзивної освіти, Волонтер, Психолог) – чуйний до чужої біди, виявляє співчуття і дієву допомогу всім, хто її потребує. Відкликається на труднощі у інших, співчуває важким ситуаціям, співпереживає. Вміє вислухати, заспокоїти, підбадьорити та допомогти предметно. Є надійною опорою в період кризи. Життя для нього  — це підтримка та взаємодопомога. Тягнеться до спільнот, що займаються наданням духовної, психологічної та соціальної підтримки (приклад - Анжеліна Джолі). 

🚶 ПРОПОВІДНИК (Місіонер, Духівник, Священник, Гуру, Аскет, Жрець, Євангеліст, Оратор, Релігійний діяч, на нижчому рівні – Пуританин) - присвячує себе навчанню інших на основі своїх духовних поглядів та власного прикладу, духовно веде інших, проповідує ідеал людських стосунків, розповідає про те, якими повинні бути люди, про добру дружню сім'ю, про щастя, яке побудоване на любові та довірі одне до одного, про правила спілкування в спільноті. Виховує в інших толерантність та гуманізм  (приклад – Віссаріон).  

🚶 СУДДЯ (Екзаменатор, Арбітр, Прокурор) - має сильне бажання викорінити зло, зробити світ досконалим. Його спонукає до активності відчуття власної праведності та потреба забезпечення справедливості в інтересах суспільства. Може присвятити себе притягненню до суду воєнних злочинців або юридичному переслідуванню корпорацій, що завдають шкоду суспільству (приклад - Христо Грозєв з Bellingcat). 

4️⃣  ТИП 4 (ІНТРОВЕРТНІ ПОЧУТТЯ або ЕМОЦІЇ – FEELING INTROVERTED) може виражатися такими архетипами: Пастир, Проповідник, Наставник, Праведник, Євангеліст, Місіонер, Аскет, Філософ, Мораліст, Спаситель, Вихователь, Вчитель, Педагог, Ідеаліст, Дипломат, Родитель, Опікун, Хранитель, Оберігач, Брат Милосердя, Сиділка, Розрадник, Співчутливий, Відповідальний, Перфекціоніст, Суддя, Прокурор, Обвинувачувач, Критик, Збирач доказів, Інквізитор, Традиціоналіст, Бюрократ, Консерватор, Старомодний, Ретроград, Пуританин, Лицемір, Інтриган, Мученик, Фанатик, Непрощений.

Основні якості типу 4: МОРАЛІЗМ, ЕТИКА, САМОДИСЦИПЛІНА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 4 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

МОРАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ - наставляє тих, хто збився зі шляху. Здатний підтримати іскорку духу у найнижчій, найбруднішій людині. Глибоко розуміє людей та їхні рушійні мотиви. Милосердний, емпатійний. Людей приймає такими якими вони є, без осуду, і відповідно без потреби пробачати себе та інших. Несе в світ високі морально-етичні стандарти, вірність ідеалам. Творець нової моралі і етики. Створює соціальні правила добра і зла (заповіді). Інтегрує нові цінності у спільноту.

ОБ’ЄДНУВАЧ - створює спільноти із сильними морально-етичними ідеалами та цінностями. Встановлює та підтримує в них конструктивні для творчої співпраці відносини. Перетворює хаотичну взаємодію у впорядковані, емоційно стійкі стосунки між людьми. Допомагає іншим розібратися в складних морально-етичних питаннях. Є для навколишніх прикладом відповідальності, самодисципліни, відданості обов’язку, порядності, високих моральних стандартів. Не залежить від моральних догм та стереотипів, стійкий у відстоюванні етичних цінностей.

ТРАДИЦІОНАЛІСТ  –  вдосконалює свою поведінку, переживає почуття вини, коли його поведінка не дотягує до його стандартів. Переживає за свою репутацію і репутацію своїх близьких, боїться осуду навколишніх. Прагне бути частиною соціальної структури, робити внесок у добробут спільноти. Дотримується загальноприйнятих моральних правил та звичаїв. Має сильне почуття обов’язку та високий рівень самоконтролю: стримує свої імпульси та бажання. Тактовний, ввічливий, пунктуальний, намагається все робити бездоганно, зациклюється на деталях, випускаючи з уваги результати, консервативний і негнучкий.

ФАНАТИК – має сильну потребу у відданості якомусь ідеалу. Обороняючись від сумнівів, стає фанатичним, адже фанатизм є не що інше, як гіперкомпенсований сумнів. Все сприймає упереджено, категорично ділить світ на крайнощі: добре і погане, правильне і неправильне. Неприйняття інших думок, крім власної. Схильний до сектантства: ділить всіх на «своїх» і «чужих». «Свої» – це ті, хто поважає його суб’єктивні ідеали або перебуває з ним в одній спільноті. «Чужі» – всі хто має інші цінності, представляє чужу для нього расу, національність, клас, релігію тощо. «Своїх» активно захищає, навіть якщо вони не праві, «чужих» уникає і засуджує. Його переповнює емоційна відданість людині, справі або ідеї. Готовий життя віддати за предмет своєї відданості, але повністю байдужий до тих, хто є для нього «чужим».

● ОБВИНУВАЧУВАЧ - періоди суворого пригнічення своїх бажань чергуються з періодами потакання своїм бажанням, нестриманості та розбещеності. Приховує від інших свої слабкості, вип’ячує свої чесноти та правильність. «Спеціаліст» з подвійних стандартів: має різні моральні кодекси для себе та для інших. Чим менше приймає свою недосконалість, тим більше вимагає досконалості від інших. Знаходить жертву, яку можна постійно критикувати, осуджувати та виправляти, викорінювати неправильні імпульси та недостойні бажання, нав’язувати почуття вини.

НЕПРОЩЕНИЙ - перебільшує власну «гріховність» та недосконалість. Не може себе пробачити. Гнітюче почуття провини. Відчуває, що мусить дуже серйозно спокутувати власні проступки, оскільки в його уяві вони принесли величезне зло світу та іншим людям. Періоди мазохістського покарання самого себе чергуються з періодами інквізиторського очорнення та карання навколишніх без жодного жалю.

*       *       *       *       *

ТИП 5 - Мислення екстравертне

ТИП 5 (екстравертне МИСЛЕННЯ) характеризується рухливістю, здатністю управляти процесами, АДАПТАТИВНІСТЮ до зовнішнього середовища та впливом на нього шляхом вибудовування алгоритмів оптимальних дій. Його активний інтелект направлений на вирішення практичних задач, забезпечуючи виживання в умовах навколишнього середовища, і відбувається це не ціною значних вольових та фізичних зусиль, а завдяки впливу думки на енергію (творчому мисленню). 

 Технічний прогрес та засоби комунікації – основні сфери діяльності ТИПу 5. У своїй глибинній суті ТИП 5 пов'язаний із архетипом ПІДПРИЄМЦЯ-ОРГАНІЗАТОРА. Завдяки інженерному складу розуму, він має схильність вивчати властивості об’єктів для використання їх в практичних цілях та оптимізувати процеси виробництва. ТИП 5 вміє знаходити потрібні ресурси та оптимально їх використовувати. Створює технічне обладнання, яке підвищує ефективність праці, ⚙️ роботизує робочий процес.

ТИП 5 – чудовий комунікатор, він легко знайомиться з новими людьми, легко адаптується до нового середовища, нової країни, опановує нові мови. Знаходить точні формулювання, влучні слова, потрібні аргументи, є хорошим оратором, вміє впливати словом на інших.
ТИП 5 – дуже допитливий, вміє порівнювати факти, проявляє посилену інтелектуальну діяльність та має схильність ставити всі сторони свого життя в залежність від інтелектуальних висновків, орієнтуючись при цьому на об’єктивно орієнтовану інтелектуальну формулу. Якщо формула досить широка, то цей тип може зіграти у суспільному житті надзвичайно корисну роль у якості реформатора, публічного обвинувачувача або ж пропагандиста важливих нововведень. Однак, чим вужчою є формула, тим швидше цей тип перетворюється на скептика чи маніпулятора, який прагне втиснути себе та інших у якусь схему чи використати у своєму проекті.
В залежності від енергоємкості людини (її можливостей впливати на світ та перетворювати його), АДАПТАТИВНІСТЬ ТИПу 5 може використовуватись ним для: 1 – його власної реалізації в світі. 2 – інтересів суспільства.
В першому випадку свідомість людини ТИПу 5 досить вузька і здатна вміщати лише власні дуже фрагментовані інтереси (так зване «тунельне бачення»). Все, що не може використатися для досягнення своєї цілі – відкидається (естетичні заняття, смак, художнє сприйняття, цінність дружби, релігійний досвід, пристрасті тощо). Цілі в такої людини є досить примітивні, а досягнення цих цілей супроводжується значним психологічним напруженням та конфліктами з людьми та світом. Такий мисленевий екстраверт вважає себе центром світу, і всі алгоритми своїх дій він формує виходячи з цієї хибної установки. Йому властиві тиск на інших, підтасовування фактів та параноїдальність. Він думає, що коли маніпулює іншими – просувається до цілі. А в результаті потрапляє у зіткану ним самим павутину і віддаляється від цілі. Внаслідок «тунельного бачення», не помічає, що своїми діями створює паралельні алгоритми, які приводять до протилежного результату і до поразки.
Поступово людина ТИПу 5 набуває здатності помічати інших людей і розуміти їхні цілі. Вдосконалює свої навички для перемоги та подолання цілей інших людей (конкуренція, суперництво), а також розвиває здатність знаходити союзників (з якими співпадають цілі) і створювати з ними коаліцію щоб перемагати супротивників.
В другому випадку в людини ТИПу 5 спостерігається широта світогляду. Приходить розуміння, що деколи цілі інших людей можуть бути конструктивнішими за власні. Він починає враховувати довгострокові суспільні цілі та інтереси. Дуже важливо, що така людина при виникненні конфлікту між її особистісними інтересами та колективними, здатна відсунути вбік свої інтереси на користь суспільних.
Базовий архетип містить у собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:
🚶 КОНСУЛЬТАНТ (Мотиватор) – має широке практично-прикладне бачення, знає загальні універсальні алгоритми для застосування в різних галузях, знаходить себе у сфері консалтингу. Йому подобається мотивувати та надихати інших на більші особисті досягнення, ніж люди самі від себе очікують, навчити інших, як розвивати свої навики. На низькому рівні це псевдогуру, брехливий консультант, який продає повітря. Може організувати курси з будь чого: як похудати, як завоювати протилежну стать, як розвивати різні навички. 
🚶 ФІЛОСОФ – його філософія завжди має практично-прикладну сторону. Розмірковує не про причини явищ, а про наслідки та процеси, пропонує практичну інструкцію з покрокових дій, спрямованих на усунення негативних наслідків та досягнення певного зразка. Літературний стиль часто туманний і плутаний. 
🚶 ПСИХОЛОГ – використовує в своїй практиці дослідження причинно-наслідкових зав’язків, апелює до логічного мислення, дає покрокові алгоритми для досягнення потрібного клієнту психологічного стану. Без проживання емоційних станів. (Напрямки КПТ, НЛП тощо) 
🚶 ДЕМОКРАТ (Реформатор, Революціонер Юрист, Правозахисник, Публічний обвинувачувач) – не може жити в умовах нерозумних обмежень діяльності, стримування ділової активності та прогресу. Прагне покращити процес державного управління і законодавства. (Приклад - Навальний) 
🚶 ІНЖЕНЕР (Технолог, Механік, Конструктор, Дослідник, Науковець, Хімік, Фізик, Фізіолог, Гомеопат, Натураліст, Детектив) – вивчає властивості об’єктів, цікавиться їх механікою та функціональністю, фізіологічними процесами організмів. Розробляє технічне обладнання, яке підвищує ефективність праці (робртизація, конвеєри). Удосконалює технології в промисловості, оптимізує логістику, транспорт, засоби зв’язку. 
🚶 АДМІНІСТРАТОР (Організатор, Управлінець, Менеджер) – організація повного циклу виробництва товарів і послуг. 
🚶 ТОРГОВЕЦЬ (Бізнесмен, Капіталіст, Промоутер, Рекламіст Комівояжер Стартапник, Маркетолог) – Знає, як щось подати прийнятним та привабливим способом. Використовує свої навички презентації для просування гідних справ. Вміє розпочинати бізнес, запускати нові проекти, будує транснаціональні корпорації, розвиває економіку. Товаром може бути що завгодно: інформація, послуги та інші матеріальні та нематеріальні активи. Вміє представляти, просувати та продавати самого себе, свої ідеї, свою продукцію. На нижньому рівні – це продаж себе: продажний журналіст, повія, жиголо. 
🚶 ФІНАНСИСТ ( Банкір, Засновник фінансових пірамід, Брокер) – створює фінансові схеми, в гіршому випадку – фінансові піраміди. Вміє регулювати фінансові потоки. 
🚶 СПОРТСМЕН (Майстер виживання) – займається технічними видами спорту, легкою атлетикою, де головне не сила м’язів, а навички. Любить виглядати спортивно, змагатися та показувати свою майстерність. Розцвітає в ситуаціях, де необхідно досягнути цілей і є, що долати. Любить ходити в походи з подоланням якихось перешкод (гірський туризм, альпінізм). ⛹️
5️⃣ ТИП 5 (ЕКСТРАВЕРТНЕ МИСЛЕННЯ – THINKING EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами:
Організатор, Адміністратор, Технолог, Інженер, Філософ, Природодослідник, Детектив, Підприємець, Промоутер, Рекламіст, Стартапщик, Торговець, Капіталіст, Конкурент, Трудоголік, Досягач, Мотиватор, Успішний Успіх, Переможець, Чемпіон, Супермен, Рятівник, Вискочка, Майстер виживання, Хамелеон, Ілюзіоніст, Імітатор, Шахрай, Маніпулятор, Аферист.
Основні якості типу 5: ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА РЕСУРСАМИ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 5 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.
ВИНАХІДНИК – забезпечує технологічний прогрес суспільства у найоптимальніший спосіб. Використовує свій розум та навики для покращення життя людей в різних сферах, де є можливість застосовувати управлінські та науково-технічні досягнення цивілізації (корпоративне та частково державне управління, бізнес, технології, транспорт, засоби зв’язку тощо.) Оптимізує використання ресурсів, враховуючи екологію всієї планети та її різних складових (біосфери, ноосфери тощо). Оптимізує старі і впроваджує в життя нові розробки.
ІМПЛЕМЕНТАТОР – хороша організаторська діяльність та активність, співпраця з іншими для досягнення спільних цілей, без конкуренції та суперництва. Дотримується домовленостей та правил гри. Роль в колективі – двигун, вміє залучати інших до дій, знаходить для кожного місце в системі. Знає де знайти людські, матеріальні та інтелектуальні ресурси, потрібні для виконання поставленої задачі. Підвищує ефективність систем, оптимізує процеси, покращує свої компетенції. Допомагає іншим ставити цілі та найефективніше їх досягати.
ПІДПРИЄМЕЦЬ - цілеспрямований, шукає найефективніші способи вирішення задач, оптимізує технології для ефективного досягнення цілі, знає як отримати практичну вигоду від об'єкту. Вміє створювати бізнес процеси, забезпечує інших роботою, навчає ефективно працювати, всім дає заробити - ділиться результатами (успіхом, прибутком) справедливо, пропорційно до вкладених зусиль. Завжди шукає способи покращити своє життя (вкладає час та енергію в розвиток себе, свого іміджу та зовнішнього вигляду.) Його самооцінка зростає, якщо він виглядає успішним і цінним в очах навколишніх. При цьому мало уваги приділяє відносинам та морально-етичній сфері.
ДОСЯГАЧ – має нав’язливе бажання бути героєм в очах навколишніх, хоче бути найкращими у всьому, що він робить. Проявляє змагальність і нездорову конкуренцію у всьому, прагне всіх випередити чи перемогти, виділитися на фоні інших. Чим більше боїться бути невдахою, тим більше стає залежним від постійної продуктивності та досягнень. Перетворюється на «машину для досягнення», «успішний успіх», постійно напружений, перевантажений. Чітко знає свою ціль і нічого іншого навколо не бачить («тунельне» мислення). Поразка для нього неприпустима. Ціль виправдовує засоби. Його власні почуття (як і почуття інших) здаються йому перешкодою у діяльності. Уникає близькості з іншими, щоб ніхто не помітив його невдач і промахів.
ШАХРАЙ – життя перетворюється на гру, в якій потрібно всіх перехитрити та обіграти. Стає безпринципним безсовісним маніпулятором, спеціалістом з витягування матеріальних ресурсів з інших шляхом обману. Привласнює чужі ресурси прикриваючись благою ціллю зробити «краще», «ефективніше», «прибутковіше». Привласнює також чужі ідеї та досягнення. Використовує людей для досягнення власних цілей, не цікавлячись, як це впливає на благополуччя іншої людини, не обтяжується морально-етичними питаннями. Підтасовує факти, шантажує, очорнює інших, маніпулює їх іміджем, виставляє інших у негативному світлі.
МЕСНИК - руйнує все навколо і себе самого. Розробляє плани помсти тим, хто (на його думку) завадив йому бути успішними. Прояв помсти чи сексуальної агресії перевищує межі адекватності. У випадку війни в хід йдуть всі засоби, може знищити того, хто був йому близький. З’являється параноя: очікує від інших того, що замислював проти них (перенос).

*       *       *       *       *

ТИП 6 - Мислення інтровертне

У своїй глибинній суті ТИП 6 пов'язаний із фундаментальним архетипом МУДРЕЦЯ, який відійшов від буденної метушні та земних пристрастей, вдивляється в глибину речей та явищ, в середину себе, проникаючи у найглибші закони Буття. ТИП 6 прагне до чистого світла знання і абсолютної істини. Він доносить людям розуміння божественних законів та вищої справедливості. Висвітлює глибинні причини життєвих ситуацій, пояснює причинно-наслідкові зв’язки, показує пропрацьованість або непропрацьованість людиною минулого досвіду. Допомагає іншим зрозуміти необхідність ситуативних обмежень та перешкод для проходження людиною певних життєвих уроків, які сприяють правильній реалізації індивідуального покликання. 

 Психічна функція МИСЛЕННЯ ІНТРОВЕРТНЕ наділяє ТИП 6 ясним інтелектом, аналітичним мисленням, здатністю виявляти причини явищ, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, формулювати висновки, відкривати закономірності, бути максимально точним у висловлюваннях, помічати логічні невідповідності, порушення структури та порядку. Завдяки абстрагованості від емоцій та схильності до аналізу ТИП 6 вміє чітко та послідовно викладати свої думки, пояснити складні питання, пов’язати деталі з цілим та допомагає іншим неупереджено розібратися в ситуації. ТИП 6 відрізняється сильним прагненням до справедливості і порядку, повагою до законів та правил, прямотою у висловлюваннях. Свої дії він планує згідно правил і законів, які вважає однаковими для всіх, в тому числі для себе.

ТИП 6 має схильність до створення стабільної картини світу в своїй уяві. Має потребу в постійності та сталості. Він щодня сидить на тому ж місці, ходить по тому самому маршруту, купляє продукти у тому самому магазині. Йому спокійно, коли в помешканні всі речі знаходяться на своїх місцях.

Зазвичай ТИП 6 виробляє певне уявлення про людину чи подію. Якщо людина починає виявляти дещо інші риси характеру, то ця невідповідність викликає у ТИПу 6 відчуття дискомфорту, тривоги. При недостатньому рівні психологічної зрілості, він намагається примусити іншого змінитися, відповідати очікуваним характеристикам. При достатньому рівні психологічної зрілості, ТИП 6 фіксує цю невідповідність і корегує свій світогляд, приймаючи іншу людину такою як вона є.

????При низькому рівні психологічної зрілості ТИП 6 проявляє сильну впертість та інтелектуальну негнучкість. Він відстоює своє бачення світу і нав’язує його іншим людям. Його логіка базується лише на тих знаннях чи інформації, які він колись почув і прийняв як правильні та додав як цеглинку до своєї картини світу, а процес думання замінений запам’ятовуванням, зберіганням і видачею інформації. Все, що не збігається з його картиною світу, заперечується. «Світ такий, як я його розумію». Не помічає власної нелогічності. Сумніви інших в тому, що його розуміння не відповідає дійсності, миттєво викликають агресію. «Хто зрозуміє – той зрозуміє! Всі решта – невігласи!»

????При високому рівні психологічної зрілості ТИП 6 починає розуміти, що він нічого в цьому житті не розуміє. І лише тоді на фоні інтелекту з’являється мудрість. Така людина не поспішає висловлювати свою думку та сперечатися з іншими. Вона глибоко обдумує питання з різних сторін, вивчає його взаємозв’язок з іншими явищами чи фактами, враховує вплив надсистеми на систему. Такі роздуми займають багато часу, а результати вражають своєю глибиною і продуманістю.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 ОСВІТЯНИН (Методист, Вчитель, Професор, Консультант, Психолог) – бачить себе у ролі вчителя, який дає знання іншим. Надає перевагу роботі не у середній школі, а у вищому навчальному закладі, оскільки йому подобається обговорювати складні інтелектуальні питання. Займається методичними розробками, складає навчальні плани, забезпечує ефективність навчальної системи, любить організовувати процес навчання. Часто займає посаду директора школи, завідувача кафедри, керівника консалтингової фірми. Схильний до самоаналізу. Як психолог, поширює знання про психічну природу людини. (Приклад – Карл Юнг)

🚶 ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ (Політик, Державотворець, Бізнесмен) – має хороші організаторські та адміністративні здібності, схильність до детального планування та порядку.  Створює та впорядковує структури (управлінські, бізнесові, силові), а також законодавчу базу. Розробивши загальну систему, конкретизує її, наближає до практики. Ефективний у створенні організацій та їхніх структурних підрозділів чи груп під конкретні завдання. Якщо доручити йому створити юридичний відділ у будівельній фірмі, то через деякий час завдяки його зусиллям  ця фірма перетвориться на адвокатську контору з маленьким будівельним підрозділом. Керуючи фірмою, лідер такого типу намагається побудувати глобальну структуру, яка би могла охопити весь світ.

🔸 ЮРИСТ (Законотворець, Суддя, Критик, Арбітр, Журналіст-викривач) – має гостре відчуття справедливості. Його розуміння системи, точність та причинно-наслідкове мислення незамінні у законодавстві, де потрібен порядок. Поважає правила і закони, сам їх дотримується і слідкує, щоб дотримувалися й інші. Слідкує за справедливим розподілом влади.

🚶 НАУКОВЕЦЬ (Дослідник, Вчений, Теоретик, Програміст) – точний у деталях та невтомно намагається відкрити причину найдрібнішого факту і перевірити будь-яку теорію. Завдяки своїй неспішності, ґрунтовності та схильністю до систематизації та аналізу великих об’ємів інформації, підходить для дослідницької роботи, що може тягнутися десятиліттями. Займається проектуванням і впровадженням у виробництво автоматизованих та інформаційних систем, створює бази даних для різних підрозділів організації. Досягає значних результатів у різних областях інтелектуальної діяльності.

🚶 МЕДИТАТОР (Монах, Йог, Відлюдник) – схильний до духовних практик для з’єднання з Вищим. Чутливий до світла душі та божественної мудрості. Відрізняється безособистісною медитативністю (що характерно для буддизму), а не емоційною релігійністю (характерною для християнства). Може тривалий час перебувати на самоті, зосередившись на внутрішніх відчуттях та обмеживши свої тілесні та емоційні потреби. Легше за інших переносить відсутність партнера. Сексуальну енергію направляє на духовний розвиток.

6️⃣  ТИП 6 (ІНТРОВЕРТНЕ МИСЛЕННЯ – THINKING INTROVERTED) може виражатися такими архетипами:

Вчений, Вчитель, Аналітик, Мудрець, Мислитель, Дослідник, Експерт, Інспектор, Архітектор, Спостерігач, Всезнайка, Відлюдник, Монах, Робот, Скнара.

Основні якості типу 6: АНАЛІЗ, ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН, СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 6 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

МУДРЕЦЬ – несе людям розуміння божественних законів та вищої справедливості. Бачить причинно-наслідкові зв’язки у людському житті. Висвітлює глибинні причини життєвих ситуацій, вказує на пропрацьованість чи непропрацьованість людиною минулого досвіду. Пізнає та формулює універсальні закономірності розвитку макро- та мікросистем, впливу надсистем.

ТВОРЕЦЬ СИСТЕМ -  створює та впорядковує структури, як теоретичні (наукові системи, освітні, законодавчі) так і практичні (державні, бізнесові, силові). Як науковець, створює та обґрунтовує нові наукові теорії, які ще довго впливають на розвиток науки. Його надихає просвітництво задля прогресу людства. У практичному житті, бере участь у державотворенні, створює та зміцнює державні структури. Втілює в життя прогресивні принципи розвитку суспільства. Організовує колектив, у якому кожен має можливість для зростання, що збільшує синергію суспільства в цілому.

СПОСТЕРІГАЧ -  любить, коли все навколо впорядковане. Дотримується правил і хоче, щоб інші теж їх дотримувалися. Більше довіряє розуму, ніж емоціям. Йому важко підтримувати емоційний контакт із навколишніми. Має сильну потребу бути на самоті, щоб аналізувати себе і навколишній світ. Спостерігає за життям, розмірковує, впорядковує інформацію, щоб формувати зв’язне уявлення про світ, від чого залежить його самооцінка. Любить ділитися з іншими своїми знаннями і висновками, бачить себе в ролі мудрого вчителя.

ВІЧНИЙ СТУДЕНТ -  накопичує знання без розбору і без практичної потреби. «День без нових знань подібний на день без сонця». Не може вимкнути свій перегрітий мозок, перестає піклуватися про свої тілесні та емоційні потреби, живе лише в голові. Втрачає здатність до спілкування з іншими за винятком предмету його знань, стає занудним. Уникає вирішення реальних життєвих питань, вважає що в нього ще не достатньо знань для цього. Дію замінює аналізом.

ВИМОГЛИВИЙ - нав’язує свої правила і свою картину світу іншим: «думай, як я». Зневажає невігласів – всіх тих, хто його не розуміє. Навішує ярлики. Вимагає, щоб світ та навколишні відповідали параметрам в його голові. Холодний, черствий, критичний, вимогливий, нездатний до емоційного контакту з людьми, байдужий до потреб інших. Впертий, інтелектуально негнучкий. Самоізолюється від світу, скорочує свої особисті потреби, проявляє скнарість.

ДЕЗОРІЄНТОВАНИЙ - його колишнє стале уявлення про світ повністю зруйноване. Втрачені всі орієнтири. Свідомість потрапляє у суцільний хаос і не здатна сформувати нову картину світу. Він відчуває відчай, жах, крайню вразливість та беззахисність, глибоку депресію. З’являється відчуття власної непотрібності і безсенсовності свого існування.

*       *       *       *       *

ТИП 7 - Інтуїція екстравертна

ТИП 7 взаємодіє зі світом ідей у сфері непроявленого, поза матеріальними речами, завжди мчить в авангарді людства, з’єднуючи ідеї майбутнього з сьогоденням, випереджаючи час, даючи імпульс науковому прогресу та культурному розвитку. Екстравертна ІНТУЇЦІЯ, головна психічна функція ТИПу 7, відповідає за вміння відчувати людські здібності та перспективи розвитку, сприяє цілісному сприйняттю світу, усвідомленню його єдності, взаємопов’язаності, повторюваності на різних рівнях.

ТИП 7 відрізняється легкістю та безтурботністю, рухливістю та мінливістю, допитливістю та свободолюбивістю, завжди відкритий до нового та неочікуваного, легко орієнтується у новій ситуації. Його притягує невідоме: йому потрібно, щоб були речі, які ще не пояснені; задачі, які ще не вирішені; проблеми, які ще ніким не розкриті і можливо навіть не сформульовані. Йому притаманний дух першовідкривача.

ТИП 7 не терпить обмеження свободи слова та самовираження. Руйнує віджилі ідеї (стереотипи, правила, схеми, традиції, умовності, табу) на всіх рівнях: окремим людям допомагає звільнитися від старих, укорінених переконань та поглядів; групам допомагає вийти із застою їхніх застарілих суспільних форм; у різних галузях допомагає побачити застарілі догми та шаблони.

У відносинах з іншими також не визнає обмежень: ні своїх, ні чужих. Намагається самому не бути тягарем для інших, а також не обтяжувати себе обов’язками щодо інших.

????При високому рівні психологічної гармонії ТИП 7 бачить потенціал інших людей, виявляє їх приховані таланти, спонукає до пошуку нового і незвіданого, розширює їх світогляд, сприяє цілісному баченню речей, проявляє винахідливість у вирішенні проблем, показує різноманіття можливостей, надихає своїм оптимістичним баченням.

При меншій психологічній гармонійності, людина цього типу не цікавиться іншими людьми і зосереджується лише на своїх цілях. ТИП 7 вважає себе дуже талановитим та творчим і очікує, що інші люди повинні допомагати йому розвивати його таланти, просувати його кар'єру, реалізовувати його ідеї, задовольняти його потреби, забезпечувати йому розваги та легке життя.

Використовує свою розвинену фантазію для маніпуляцій, змушує інших виконувати за себе нецікаву, важку роботу, перетворюючи їх на інструмент для здійснення власних проектів.

????При сильній психологічній дисгармонійності ТИП 7 має схильність до самолюбування, нарцисизму та мегаломанії. Самолюбуванню сприяє перезбуджена інтуїція у вигляді фантазування про власну значимість. У своїй уяві він - дуже величний, талановитий, невизнаний геній, він пізнав усі таємниці всесвіту, інші люди занадто примітивні і недорозвинуті для нього; тільки такі ж величні як він можуть зрозуміти його.

ТИП 7 містить в собі різні підархетипи, які виражаються через певні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 ВИНАХІДНИК (Дослідник, Експериментатор, Астроном) - прагне розкрити загадки природи. Здійснює прориви в різних галузях науки. Мало цінить старі перевірені методи та теорії, придумує нові підходи до вирішення задач, особливо на стику різних напрямів. Слова-виклики для нього: «неможливо», «невідомо», «загадково». 

🚶 ФУТУРИСТ (Утопіст, Письменник-фантаст) – фокусується на чудових можливостях, які принесе світле майбутнє. Прагне зробити життя навколишніх легким та безтурботним. «Ми побудуємо місто Сонця, в якому будуть жити чудові люди. Побудуємо таке суспільство, де не буде поганих людей, не буде пригнічення, насилля та несправедливості, і всі будуть щасливі». Приклад - Жуль Верн, Жак Фреско. 

🚶 МАНДРІВНИК (Кочівник, Пілігрим, Романтик дороги, Шукач пригод, Першовідкривач, Землепроходець) – має потребу в пізнанні цього світу. Його девіз: «Пошук та пригоди!». Швидко змучується від побуту, обов’язків, рутини та буденності. Без вагань залишає відоме для пошуків невідомого. Подорожі дають відчуття свободи, безліч варіантів шляху, різноманіття можливостей та пізнання нового. Приклад мандрівників - Бременські музиканти. 

7️⃣ ТИП 7 (ЕКСТРАВЕРТНА ІНТУЇЦІЯ – INTUITION EXTRAVERTED) може виражатися такими архетипами: Ініціатор, Дослідник, Винахідник, Першовідкривач, Розвідник, Оптиміст, Активатор, Новатор, Реформатор, Експериментатор, Візіонер, Фантазер, Утопіст, Футурист, Лицар, Мандрівник, Пілігрим, Волоцюга, Бурлака, Кочівник, Шукач Пригод, Вічна дитина, Інфантил, Авантюрист, Шарлатан, Гравець, Майстер незакінчених справ, Бешкетник, Пустодзвін, Блазень.

Основні якості типу 7: НОВИЗНА, ЗМІНИ, СВОБОДА ТА МОЖЛИВОСТІ.

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 7 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

● ВІЗІОНЕР – розкриває внутрішню суть об’єктів: потенційні можливості систем та людей. Висвітлює нові напрямки розвитку науки і суспільства. Показує можливості застосування нових теорій і моделей. Вміє показати іншим цілісну картину світу. Бачить в людях безліч різноманітних здібностей і талантів. Допомагає іншим розкрити і розвивати свій потенціал, знайти свій шлях та віднайти своє покликання.

● ІННОВАТОР – приносить новітні ідеї, надихає інших своїм оптимізмом, легкістю та ентузіазмом, спонукає до пошуку нового і незвіданого. Доступно і легко пояснює, перекладає будь-яке завдання на мову гри, талановито залучає інших до роботи, орієнтуючись на їх творчі здібності. Інтуїтивно знаходить рішення складних інтелектуальних завдань. Втілює нове бачення. Придумує нові напрямки діяльності.

БЕЗТУРБОТНИЙ – переоцінює свої можливості, ігнорує об’єктивні факти фізичного світу. «Я ніколи не захворію, зі мною нічого не станеться». Має перебільшено оптимістичні очікування, не бачить загроз, увага переключена на можливості, готовий іти на ризик, покладається на везіння. Непрактичний. Генерує яскраві неординарні ідеї, але може бути безпомічним у їхній практичній реалізації, очікує, що інші придумають, як їх втілити в життя. Ефект Зозулі – підкидає свої ідеї іншим, щоб ті займалися їх практичним втіленням.

АВАНТЮРИСТ – постійно відчуває нові можливості та йде по їхньому сліду, не переймаючись ні своїм, ні чужим благополуччям чи нещастям, недбало крокуючи через людські відносини та перешкоди. Миттєво захопившись новими людьми чи ідеями, може швидко перенасититися і одними і другими. Йому швидко все набридає, стає нудно... Майстер незакінчених справ: залишає за собою багато незавершених проектів та розбитих сердець.

ПУСТОДЗВІН – підвищена балакучість, пусте фантазування. Має багато дивних ідей, вважає, що все знає найкраще, роздає всім поради. Спонукає інших вкладати ресурси в реалізацію його ідей та проектів, використовуючи свою фантазію, перебільшуючи позитивні сторони та важливість ідей для інших, упускаючи складнощі та недоліки. Легко обіцяє, та ніколи не виконує, бо його плани, погляди та думки постійно змінюються.

● ВОЛОЦЮГА – непереборне бажання залишити все і всіх та рухатися далі без зобов’язань та рутини. Бродяжництво, нездатність осісти на одному місці. Не терпить ситуацій, що обмежують чи стримують його можливості. Відчуття, що він потрапив у пастку, викликає в нього паніку. Рятується втечею. «Загублена душа» у безцільній подорожі без напрямку, від’єднана від інших людей. Ілюзорне відчуття свободи.

*       *       *       *       *

ТИП 8 - Інтуїція інтровертна

ТИП 8. Інтровертна ІНТУЇЦІЯ – найзагадковіша з восьми психічних функцій, вона сприймає Образи, символи та архетипи, які складають вміст несвідомого. Завдяки цьому, ТИП 8, в якого ця функція є головною, найбільше зі всіх типів схильний до спостереження за своїм глибинним внутрішнім світом та може відчувати внутрішній світ навколишніх. У своїй глибинній суті ТИП 8 пов'язаний із архетипом ПРОВИДЦЯ, адже він здатний бачити суть людської натури в її динаміці та постійній зміні та сприймати зміст колективного несвідомого. Він може передбачати розвиток подій та поведінку людей, бачить принципи, що лежать в основі подій та явищ, тонко відчуває ритм та потік часу, бачить взаємозв’язок подій в часі.

 В залежності від рівня особистісного розвитку людини її ІНТУЇЦІЯ резонує з відповідними прошарками її внутрішнього світу: Вищий прошарок (надсвідоме) – це світ космічної любові та єдності, світлі образи з майбутнього. Середній прошарок (емоції та думки) – це відчуття внутрішнього світу людей, їх прихованих намірів, на основі чого прогнозується поведінка людини в майбутньому та передбачається розвиток подій. Нижній прошарок (підсвідоме) – це світ минулого, непропрацьованого досвіду, як індивідуального так і колективного. Тут людина налаштована на архаїчні сценарії, фатум, темні сторони людської психіки, цікавиться ворожінням та гаданням.

Базовий архетип містить в собі менші підархетипи, які виражаються через різні спеціалізації та соціальні ролі:

🚶 ПРОГНОЗИСТ (Ясновидець, Астролог) - Далекоглядний. Добре вирішує задачі стратегічного характеру. Бачить своєчасність чи несвоєчасність людських дій та запуску проектів. Помічає деталі, тонкі нюанси, віяння і загальні тенденції, що ледве намічаються. Відслідковує зміни, передбачає, як розвинеться ситуація в часі, попереджає про назріваючу небезпеку. Відчуває небезпечні пропозиції та обман.  ⏳

🚶 МІСТИК (Езотерик, Індивідуаліст) - Має особливий погляд на речі. Бачить те, що приховане від інших. Сприймає не форму, а зміст. У всьому шукає глибину, розкриває внутрішній зміст у буденних явищах та речах. Цікавиться таємницями буття. Він ніби перебуває над часом: може одночасно відчувати минуле, теперішнє і майбутнє, глобальні часові хвилі. 

🚶 ТЕЛЕПАТ (Психолог, Духівник) – Добре себе знає, усвідомлює свій внутрішній стан. Розуміє людську натуру, бачить людей наскрізь, без масок та фальші, швидко розпізнає штучність, страхи, лицемірство, деградацію, приховані мотиви та цілі. Здатний входити у точний резонанс з настроєм іншої людини. Може передбачити поведінку людини у найближчому майбутньому. Здатний інтерпретувати прихований зміст сновидінь. Допомагає людям трансформовувати їх біль в осмислення і духовний ріст, що змінює напрямок життя людини. ✨ 

🚶 МИТЕЦЬ (Композитор, Поет, Казкар, Актор, Чарівник, Ідеаліст) - Вміє передавати ідеї у символічній формі. Може бути художником, який прекрасно підбирає кольори, композитором, який створює глибокі музичні твори, письменником або поетом, з блискучою, яскравою, соковитою мовою, хоча зміст не відрізняється точністю, має багато перебільшень і часто песимістичний. Здатний передати невловимі аспекти людського стану так, що це буде виглядати глибоко, гарно та зворушливо.  ✍️

🚶 ЕМПАТ. Емпатами прийнято називати людей, які мають підвищену чутливість щодо психологічних станів навколишніх. Типологія пов’язує явище емпатії з ІНТРОВЕРТНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ у поєднанні з ПОЧУТТЯМИ. Люди, в яких сильно виражена інтровертна інтуїція, схильні відчувати внутрішній світ інших людей: емоції, думки, переживання, біль, страхи, приховані мотиви. Інтуїт може налаштовуватися на інших людей цілеспрямовано, за своїм бажанням, чітко відділяючи свої стани від чужих. Однак, якщо в людини ослаблені її фізичні кордони, недостатня енергетика та нема «заземленості», вона мимоволі, нехотячи, заражається станами інших людей і може страждати від цього, якщо стани навколишніх дизгармонійні. Це явище може траплятися з людиною будь-якого психологічного типу, особливо якщо людина не має власних цілей і уникає самореалізації. Також підвищену чутливість можуть мати худорляві люди, яким бракує фізичного (тілесного) бар’єру для захисту від навколишніх впливів. 

Фізичний світ може здаватися емпатам грубим і примітивним місцем, сповненим боротьби та роздільності. Явище мимовільної емпатії часто спричинене сильною прив’язаністю до сприйняття тонких відчуттів та звичкою відвертатися від матеріальної реальності. Природа не терпить одностороннього розвитку, коли акцент робиться лише на тонке і духовне, а матеріальне відкидається. Тим, хто страждає від впливу негативних станів навколишніх, корисно сформувати звичку відволікатися від тонких відчуттів та зосереджуватися на своїх діях у фізичному світі та на своїх тілесних відчуттях.

8️⃣ ТИП 8 (ІНТРОВЕРТНА ІНТУЇЦІЯ – INTUITION INTROVERTED) може виражатися такими архетипами: Провидець, Астролог, Телепат, Ясновидець, Містик, Езотерик, Візіонер, Вірнопідданий, Співпрацівник, Інтегратор, Ідеаліст, Поет, Мрійник, Чарівник, Невизнаний геній, Загадка, Індивідуаліст, Одинак, Фаталіст, Меланхолік, Жертва, Боягуз, Мазохіст.

Основні якості типу 8: ВІДЧУТТЯ ПЛИНУ ЧАСУ, ВНУТРІШНІЙ СВІТ, УЯВА

Опишемо детальніше найбільш яскраві архетипи типу 8 при різних РІВНЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ.

ПРОВИДЕЦЬ - має сильний зв'язок із надсвідомим. Проявляє високий духовний потенціал у повсякденному житті. Занурюється у глибини людської психіки. Допомагає іншим зрозуміти їх внутрішній світ, відчути зв'язок із духовною природою та віднайти її Джерело. Розуміючи ілюзорність чинника часу, добре відчуває часові цикли та допомагає людині в найкращий для неї момент пізнати певний аспект її індивідуальності.

ІНТЕГРАТОР - відчуває те спільне, що є у нього з усім людством, бажає єдності зі всіма. Його надихає пошук того, що об’єднує людей. Вміє згуртувати людей для досягнення спільної мети: виживання, захист, втілення проекту, реалізація ідеї. Захищає цілісність групи, тримає в єдності. Нагадує, заради чого все робиться. Сприяє груповому прозрінню, посиленню колективної свідомості.

ПРОНИКЛИВИЙ - Проявляє індивідуальний підхід до кожної людини, налаштовується на неї. входить у резонанс з її глибинним світом. Розуміє людську натуру, бачить людей наскрізь, без масок та фальші, швидко розпізнає штучність, страхи, лицемірство, деградацію, приховані мотиви та цілі. Помічає деталі, тонкі нюанси, віяння і загальні тенденції, що ледве намічаються. Відслідковує зміни, передбачає, як розвинеться ситуація в часі, попереджає про назріваючу небезпеку. Далекоглядний. Бачить своєчасність чи несвоєчасність людських дій та запуску проектів.

ФАТАЛІСТ - недостатньо впевнений для дій у фізичному світі. Може продумувати все в думках, але так і не почати робити. Сильний зовнішній вольовий імпульс допомагає йому діяти. Має приховане бажання слідувати чужій сильній волі. Схильний покладатися на інших, на долю, на обставини. «Від долі не втечеш». Тривожний – перебільшує загрози фізичного світу, вважає що не справиться з ними. Створює у своїй уяві паралельний всесвіт, набагато привабливіший, ніж буденне життя. Може втрачати контакт з навколишнім світом, випадати з реальності. 

ВІКТИМ - зациклений на своїх переживаннях, впадає в роль жертви: драматизує, ображається, перебільшує свої страждання, демонструє гіперчутливість, звинувачує інших у своїх негараздах. Довго пам’ятає обрАзи, схильний до параної: шукає прихований зміст у поведінці та висловлюваннях навколишніх, вважає що навколишні хочуть зробити йому щось недобре або зневажають його. Незначні події чи деталі викликають в нього бурхливу емоційну реакцію, істерику. «Ніхто мене не розуміє». Вважає, що чим сильніші його страждання, тим більше заслуговує на особливе ставлення до себе.

МАЗОХІСТ - втрачає свою індивідуальність, розчиняючись в іншій сильнішій за себе людині, повністю підкорюється їй з метою поглинення її сили і переваг. Дозволяє над собою знущатися і принижувати. Отримує задоволення від власного приниження та фізичних страждань. Покірливість злу та гріху. Відчуває ненависть до самого себе.

 

Останнє оновлення : 12.11.2023