Основні визначення згідно з К.Г. Юнгом:

 Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

 Тип – це характерний зразок єдиної загальної установки, що зустрічається в багатьох індивідуальних формах. В соціоніці прийнята назва тип інформаційного обміну (ІО). Тип ІО описує спосіб, в який людина приймає інформацію з навколишнього світу і передає інформацію навколишньому світу. Синонім – тип інформаційного метаболізму (ТІМ).

 Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом. Екстравертний тип – тип, для якого стан екстраверсії є звичним. Якщо екстраверсія інтелектуальна, то людина вдумується в об’єкт. Якщо екстраверсія почуттєва, то людина оцінює об’єкт почуттями.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Інтровертний тип – це тип, для якого стан інтроверсії є звичним. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

Раціональне – пов’язане з розумом; все те, що узгоджується з середньою «правильною установкою».

Ірраціональне – те, що лежить поза розумом і не базується на ньому.

Психічна функція – форма прояву психічної енергії, форма психічної діяльності.

Є чотири основних психічних функції: логіка, етика, інтуїція, сенсорика.

Мислення (в соціоніці логіка) – психологічна функція, яка слідуючи своєму власному закону, приводить отриману інформацію в понятійний зв'язок, причинно-наслідковий зв'язок.

Почуття, емоція (в соціоніці етика) – процес, який надає отриманій інформації цінність в смислі її прийняття або відторгнення («подобається» чи «не подобається»).

Інтуїція (в соціоніці теж інтуїція) – передає суб’єкту (тобто людині) сприйняття як цілісний зміст без усвідомлення того як цей зміст утворився.

Відчуття (в соціоніці сенсорика) – сприйняття зовнішніх і внутрішніх фізичних подразників (кінестетичних, вазомоторних…)

Оскільки кожна з цих чотирьох функцій може бути як статичною, так і динамічною, то отримуємо вісім основних соціонічних функцій.

     Е – динамічна етика, етика емоцій (лат.“emoveo” – хвилюю, коливаю)

     R – статична етика, етика відносин (лат. “relation” – відносини)

     P– динамічна логіка, логіка діла (лат. “profiteer” – роблю корисні дії)

     L – статична логіка, логіка структури (лат. “logos” – закономірність, правило)

     S – динамічна сенсорика, сенсорика відчуттів (лат. “sensus” – відчуття)

     F – статична сенсорика, сенсорика сили (лат. “factor” – той, що впливає)

     T – динамічна інтуїція, інтуїція часу (лат. “tempus” – час)

     I  – статична інтуїція, інтуїція можливостей (лат. “intueor” – розглядаю, відкриваю)

 

Короткий опис властивостей соціонічних функцій

Символ

Назва функції

Дія функції

 

Логіка діла

Ділова практична вигода, ефективність, доцільність, технологія

 

Логіка структури

Умоглядна (абстрактна) структура, система, наукові теорії

  

Етика емоцій

Відкритий емоційний вплив, безпосередня емоційна реакція

 

Етика відносин

Відносини між людьми, питання моралі, поваги до традицій і їх дотримання

 

Сенсорика волі

Позов до активної дії, експансія, володіння простором, напористість

 

Сенсорика відчуттів

Гармонія просторових форм, відчуття зручності, самопочуття

 

Інтуїція можливостей

Здатність оцінити внутрішній зміст, потенційні можливості даного об’єкту

 

Інтуїція часу

Передчуття, прогноз розвитку подій, поетична фантазія, містицизм

Кожна функція може виражатися «позитивно» чи «негативно». Знаки соціонічних функцій ввів В.Гуленко. Детальніше про знаки функцій тут >>>

Психологічні аспекти соціонічних функцій тут >>>