Чотири підтипи в соціоніці

Згідно В. Гуленку (Школа гуманітарної соціоніки, Київ), кожен соціонічний тип виражається одним з чотирьох підтипів. На відміну від типу, підтип не є вродженим і може змінюватися протягом життя.

Тип – глибинне ядро психіки. Сталий  протягом всього життя. Він найбільш глибокий та прихований під двома іншими шарами психіки:

Підтип – середній шар психіки, відносно сталий. Протягом життя він може змінюватись під впливом сильних життєвих потрясінь та зберігається десятки років.

Акцентуація – найбільш "м'який" та рухливий шар психіки. Підсилення однієї з психічних функцій. Зазвичай спостерігається не зовсім адекватна поведінка по цій функції. Існує доти, доки людині необхідно адаптовуватись до середовища. Тривалість – декілька років.

Назва підтипу

Характеристики

Головна

проблема

Рекомен-

дація

Методологія

Адізеса

 D – Домінантний

P, E + F

контактний,

термінальний,

конективний

 Захланність

 Знати міру

 P

Producer

 C – Креативний

 I, F + E

 контактний,

ініціальний,

ігноративний

 Авантюризм

 Довести до завершення

 E

Entrepreneur

 N – Нормуючий

L, R + S

дистантний,

термінальний,

ігноративний

 Скутість

 Вийти за рамки

 A

Administrator

 H – Гармонізуючий

T, S + R 

дистантний,

ініціальний,

конективний

 Байдужість

 Взяти

відповідальність

 I

Integrator

Ініціальним називається підтип людини, яка легко включається в роботу, але їй важко довести її до кінця.

Термінальним називається підтип людини, яка важко розкачується, але на другій половині дистанції стає більш працездатною та продуктивною.

 Людина з контактним стилем поведінки у напруженій ситуації іде на зближення з об'єктом, який є джерелом стресу.

Дистантні люди у загрозливій ситуації діють навпаки – завмирають, ховаються і чекають моменту, коли можна зникнути.

Конективні підтипи мають чутливий зв'язок з навколишнім комунікативним середовищем. Вони враховують сигнали зворотнього зв'язку та корегують свою поведінку у відповідності до них. 

Ігноративні підтипи здатні тривалий час ігнорувати зворотній зв'язок від комунікативного середовища і діяти незважаючи на думки та вимоги навколишніх людей.

 

Назви усіх 64 підтипів

Кольором виділені "чисті типи", коли підтип природно підтримує тип. Всім Лінійно-Напористим типам відповідає Домінантний підтип (червоний), Гнучко-Розворотливим - Креативний (оранжевий), Врівноважено-Стабільним - Нормуючий (зелений) і Сприйнятливо-Адаптивним - Гармонізуючий (синій).

Соціотип Тем-т Підтип
Домінантний Креативний Нормуючий Гармонізуючий
Альфа квадра
Ентузіаст (ЕСЕ) ЛН Опікаючий (Caretaker) Радуючий (Pleasing) Підтримуючий (Helper) Пом'якшуючий (Softener)
Шукач (ІЛЕ) ГР Запускаючий (Launcher) Винаходячий (Inventor) Обслідуючий (Explorer) Пристосовуючий (Customizer)
Аналітик (ЛІІ) ВС Покращуючий (Improver) Незалежний (Autonomist) Пояснюючий (Explainer) Інтегруючий (Integrator)
Посередник (СЕІ) СА Поширюючий (Distributor) Суміщуючий (Composer) Згуртовуючий (Rallying) Оформляючий (Finisher)
Бета квадра
Наставник (ЕІЕ) ЛН Ведучий (Leader) Граючий (Player) Виховуючий (Mentor) Візуалізуючий (Visuallizer)
Маршал (СЛЕ) ГР Просуваючий (Promotor) Атакуючий (Attacker) Стримуючий (Withstander) Комбінуючий (Schemer)
Інспектор (ЛСІ) ВС Вимогливий (Demanding) Рятуючий (Rescuing) Надійний (Reliable) Вибірковий (Selective)
Лірик (ІЕІ) СА Насмішливий (Derisive) Ваблячий (Delighting) Примирюючий (Reconciling) Мріючий (Dreaming)
Гамма квадра
Підприємець (ЛІЕ) ЛН Прискорюючий (Advancer) Оновлюючий (Renewer) Проектуючий (Designer) Подорожуючий (Adventurer)
Політик (СЕЕ) ГР Представницький (Representative) Переключаючий (Mercurial) Постачаючий (Supplier) Підштовхуючий (Nudger)
Хранитель (ЕСІ) ВС Підтримуючий (Upholder) Облаштовуючий (Accoutre) Судячий (Condemning) Відособлюючий (Solacer)
Критик (ІЛІ) СА Оптимізуючий (Optimizer) Іронізуючий (Ironic) Збираючий (Aggregator) Передбачаючий (Provident)
Дельта квадра
Адміністратор (ЛСЕ) ЛН Рухаючий (Moving) Зв'язковий (Connecting) Синхронізуючий (Synchronizing) Відновлюючий (Revitalizing)
Радник (ІЕЕ) ГР Захоплюючий (Enthralling) Проникаючий (Penetrating) Знайомлячий (Acquainting) Трансформуючий (Transforming)
Гуманіст (ЕІІ) ВС Послідовний (Consistent) Розвиваючий (Developental) Совісний (Conscientious) Вникаючий (Understanding)
Майстер (СЛІ) СА Стимулюючий (Stimulating) Тестуючий (Testing) Ощадливий (Thrifty) Майстерний (Skillful)

 

 

Чотири ролі в менеджменті за І. Адізесом. 

 

Стиль

Фокусування

Що приносить в організацію

Швидкість

Бачення

Псевдонім

Producer

Результати

Функціональність

Висока

Вузьке

Самотній рейнджер

Entrepreneur

Зміни

Проактивність

Висока

Широке

Підбурювач

Administrator

Деталі

Систематизацію

Низька

Вузьке

Бюрократ

Integrator

Почуття

Органічну єдність

Низька

Широке

Відданий послідовник

Іцхак Адізес стверджує, що для процвітання будь-якої організації, її результативної роботи важлива комбінація чотирьох основних функцій. 

Ці чотири функції утворюють модель PAEI:

  1. Producing results (P)- виробництво результатів, власне, заради яких організація і існує;
  2. Administering (A) - адміністрування, необхідне для забезпечення ефективності;
  3. Entrepreneuring (E) - підприємництво, що служить для управління змінами;
  4. Integrating (I) - інтеграція, необхідна для забезпечення життєздатності організації в довгостроковій перспективі за рахунок об'єднання її елементів.

В залежності від домінуючої функції І. Адізес виділяє чотири типи керівників:

Виробник (продюсер) - Paei; Адміністратор - pAei; Підприємець - paEi; Інтегратор - paeI.

Прописні букви (P,A, E, I) в коді показують, що функція блискуче виконується, малі літери (p, a, e, i) означають, що функція виконується керівником задовільно. Погане виконання або невиконання функцій позначається прочерком.

Виробник (producer) – орієнтований, в першу чергу, на результат, що представляє собою задоволення потреб своїх клієнтів, яких буде все більше, за умови створення достатньо якісних товарів або надання послуг в повній мірі. За Гуленком цей тип керівника відноситься до Домінантного підтипу.

Адміністратор (administrator) – націлений на оптимізацію та мінімізацію використання наявних ресурсів. Також він повинен систематизувати весь процес управління організацією, упорядкувати його, встановити так званий бюрократичний порядок, прописавши всі функціональні обов'язки, визначивши права та обов'язки керівників різного рівня, забезпечити стандартизований документообіг. За Гуленком цей тип керівника відноситься до Нормуючого підтипу.

Ці два типи керівників вже можуть забезпечити успішне функціонування організації, але вони не зможуть займатися її розвитком, адаптацією до мінливих обставин, діловому середовищі.

Підприємець (entrepreneur– здатний вигадувати і успішно впроваджувати нове, у нього завжди багато планів та ідей. Такого керівника часто не тільки люблять, але й бояться, так як він може повністю все переосмислити і запропонувати щось дуже креативне. Наявність таких ідей і дозволяє будь-якій організації не зупинятися на досягнутому, а йти далі, розвиватися. За Гуленком цей тип керівника відноситься до Креативного підтипу.

Інтегратор (integrator) – це не просто керівник, це – лідер, здатний створити спільні традиції, цінності, корпоративну культуру організації. Він визначає загальну для всіх стратегічну мету, закликає працювати всім разом, тим самим підтримуючи в організації єдність. За Гуленком цей тип керівника відноситься до Гармонізуючого підтипу.

Ідеального керівника, який може одночасно виконувати всі чотири функції, на думку В. Адізеса, не існує. Щоб бути дійсно гарним керівником, достатньо хоча б мінімально уміти виконувати кожну з функцій і мати стиль, відповідний як етапу життєвого циклу організації, так і завданням, що стоїть перед ним.

Тест Адізеса на визначення свого типу керування тут >>>  Ще один тест тут >>>

Іцхак Адізес — один з провідних світових експертів в області підвищення ефективності ведення бізнесу і урядової діяльності. За останні 35 років доктор Іцхак Адізес працював з багатьма провідними комерційними організаціями світу, був консультантом з політичних питань при уряді глав багатьох держав.

 За психотипом І.Адізес вірогідно Новатор (ІЛЕ). Після багаторічної роботи з різними компаніями та урядами та спостережень і аналізу їх діяльності І.Адізес виділив чотири стилі роботи менеджерів. В залежності від домінуючої функції поділив керівників на чотири типи: Producer – Paei; Administrator – pAei; Entrepreneur – paEi; Integrator – paeI. Він також дійшов висновку, що для процвітання компанії потрібна наявність всіх чотирьох типів.