Соціонічна модель інформаційного обміну

Соціонічна модель – це допоміжний інструмент в пізнанні людиною своїх психологічних реакцій, свого способу отримання, обробки і передачі інформації. При наявності базової чесності по відношенню до себе, для людини стає можливим визначити ті накладені на неї ззовні рамки, стереотипи і механістичні способи реагування, якими вона послуговується в повсякденні. Після чого можна рухатись далі, до глибшого розуміння своїх вроджених сильних і слабких сторін, очищуючи і вдосконалюючи своє сприйняття-відображення навколишнього світу.

Проявлений світ складається з сутностей (об’єктів) та взаємодій співвідношень між ними; їх людина і сприймає. Об’єкти – це люди, планети, тварини, рослини, речі тощо. Вони складаються з:

 

речовини та енергії, а існують в часі та просторі. Ці якості характеризують стан об’єкту, отже за допомогою них можна об’єкти описати. Крім того, об’єкти ще взаємодіють між собою: планети обертаються навколо Сонця, електричні заряди притягуються і відштовхуються, люди спілкуються. Ці взаємодії (або співвідношення) між об’єктами є:

речовинні, енергетичні, а також просторові, часові.

 

 

 

 

Всього типів інформаційного обміну є 16.

8 екстравертів (в них перша функція “чорна”, а друга “біла”) і

8 інтровертів (в них перша функція “біла”, а друга – “чорна”).

8 раціональних (в яких перша функція логіка (4 типи) або етика (4 типи)) і

8 ірраціональних (в яких перша функція сенсорика (4 типи) або інтуїція (4 типи)).


Інтуїтивно-логічний екстраверт

Інтуїтивно-етичний екстраверт

Інтуїтивно-логічний інтроверт

 Інтуїтивно-етичний інтроверт

Сенсорно-логічний екстраверт 

Сенсорно-логічний інтроверт

Сенсорно-етичний екстраверт

Сенсорно-етичний інтроверт

 Етико-інтуїтивний екстраверт

 Етико-сенсорний екстраверт

Етико-інтуїтивний інтроверт 

Етико-сенсорний інтроверт

 Логіко-інтуїтивний екстраверт

 Логіко-сенсорний екстраверт

Логіко-інтуїтивний інтроверт

Логіко-сенсорний інтроверт