СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Екстраверсія-Інтроверсія

Екстраверсія / Інтроверсія

Інтроверти використовують свою сильну функцію (сторону) по відношенню до свого внутрішнього світу, а у зовнішньому світі проявляється їх допоміжна (слабша) функція. Саме тому важко відразу оцінити їх переваги, навколишні не бачать їх найсильніших сторін. Внаслідок цього інтроверти опиняються в менш вигідному становищі порівняно з екстравертами, чия найсильніша функція направлена у зовнішній світ.

Проблеми інтровертних типів (за Карлом Юнгом)

Подібно до того, як об’єкт відіграє занадто велику роль при екстравертній установці, то при інтровертній установці об’єкту надається замало значення… Якщо інтровертна установка занадто сильна (коли его конвульсивно намагається забезпечити свою перевагу над об’єктом), то природно, що в якості компенсації розвивається несвідоме посилення впливу об'єкта… В результаті неадекватного відношення его до об'єкта – адже бажання домінувати не є адаптацією – у несвідомому розвивається компенсаторне відношення до об'єкта, що у свідомості відчувається як безумовний і нестримний зв'язок з об'єктом… У такому випадку несвідоме зайняте в основному відношенням до об’єкта, і воно впливає таким чином, щоб повністю зруйнувати як ілюзію сили так і фантазію переваги (домінування). Об'єкт набуває жахливих розмірів, незважаючи на свідоме знецінення. Як наслідок, спроби від’єднатися від об’єкта та управляти ним здійснюються его ще затятіше… Але, тим самим, інтроверт повністю відокремлюється від об’єкта і розтрачує свою енергію як в захисних заходах так і в безрезультатних спробах нав'язати свою владу об’єкту та успішно утвердитися… Проте об’єкт постійно нав'язується йому проти його волі; це викликає в нього (інтровертного типу) найнеприємніші та тривалі афекти, переслідуючи його на кожному кроці. Щоб «триматися», від нього постійно вимагається величезна внутрішня боротьба. Тому типовою для нього формою неврозу є психоастенія, хвороба, яка характеризується, з одного боку, надзвичайною чутливістю, а з іншого - великою схильністю до виснаження та хронічної втоми.

Карл Густав Юнг. "Психологічні типи" (1921). Розділ X – Загальний опис типів. Інтровертний тип (THE INTROVERTED TYPE). Несвідома установка. (THE UNCONSCIOUS ATTITUDE)