7 ПРОМЕНІВ

Типосинтез

Стилі лідерства різних типів

Стилі лідерства в залежності від психотипу

Одні типи більше схильні до лідерства і намагаються всюди займати керівні позиції, а інші типи менше схильні до лідерства і воліють залишатися в тіні. Зазвичай, найбільш схильні до лідерства типи з екстравертною сенсорикою та з екстраввертним мисленням. Найменш схильні до лідерства типи з інтровертною інтуїцією та інтровертною сенсорикою.

В кожного психологічного типу свій стиль лідерства, при цьому стилі лідерства різних типів можуть сильно відрізнятися від загальноприйнятого розуміння лідерства.

Стилі лідерства

  екстравертна сенсорикаСЛЕ   -  СЕЕ   
   інтровертна сенсорика:   СЛІ   - СЕІ 
   екстравертні емоції :  ЕСЕ  - ЕІЕ 
  інтровертні емоції   ЕСІ   -  ЕІІ 
  екстравертне мислення  ЛІЕ  - ЛСЕ
    інтровертне мислення   ЛІІ  - ЛСІ 
   екстравертна інтуїція  ІЛЕ   -  ІЕЕ  
   інтровертна інтуїція:  ІЛІ ІЕІ  

  Тип з екстравертною сенсорикою  

Екстравертні сенсорики – природжені лідери, які шукають керівні позиції та почуваються комфортно в ролі лідера. Сильні сторони лідерства: Здатні захищати. Вони мають особистий інтерес у забезпеченні благополуччя підлеглих, вони здатні співпереживати та бути щедрими з тими, ким опікуються. Вісімки приймають рішення швидше і впевненіше, в порівнянні з іншими типами. Недоліки у лідерстві: Схильні діяти імпульсивно, не обдумуючи. Правила не для них. Ні перед ким не звітуються. Можуть тиснути і навіть застосувати силу.

Тип з екстравертною сенсорикою має два підтипи: логічний та етичний.

Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ) 

Боєць. Ієрархічний лідер ділової спрямованості, націлений на вольове долання перешкод. Тип повендінки – конкуруючий. Стиль керування підлеглими передбачає адміністративний контроль за результатами їх діяльності без проміжного контролювання. Не приділяє уваги людським відносинам. Схильний до заперечення етики в бізнесі: «Мета виправдовує засоби». Ставлення до закону: схильний до кримінального ризику. Якщо є можливість, то намагається долати адміністративні бар’єри. (Джерело - 1)

Його девіз «Витиснути з моменту все». Схильний діяти спонтанно. На його думку, практична дія – краща, ніж тривалі дебати. При цьому правил та інструкцій можна не дотримуватися, адже результат переконає всіх у правильності дій. Сильні сторони: створює позитивний тонус собі та навколишнім, залишаючись відкритим та уважним до всього непередбачуваного і відкидаючи тиск ієрархії та традицій заради доцільності. (Джерело - MBTI про ESTP)

Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ) 

Маніпулятор. Ділова активність має яскраво виражений емоційний характер. З людьми взаємодіє вільно та розкуто, любить колегіальність. Має конкуруючий стиль поведінки з елементами компромісного типу. Стратегія: повна свобода управління. Досягає великих результатів за рахунок епізодичної підвищеної активності та вмілого маніпулювання людьми, вміння максимально експлуатувати потенційні можливості підлеглих. Може демонструвати активне заперечення етики в бізнесі. (Джерело - 1)

 Його девіз «Працювати потрібно весело». Може одночасно просувати декілька проектів. Легко вбудовується у колектив будь-якого рівня. Сильні сторони: має особистісно орієнтований стиль керівництва, уважний до поточного моменту, добре вміє мотивувати підлеглих. (Джерело - MBTI про ESFP)

*       *       *       *       *

Тип з інтровертною сенсорикою 

Інтровертні сенсорики уникають лідерства, але можуть бути ефективними лідерами, що фокусуються на досягненні консенсусу. Сильні сторони лідерства: Здатні створити на роботі доброзичливу і теплу атмосферу. Вміють всесторонньо зацікавити колектив у досягненні спільної цілі. Недоліки у лідерстві: У конфліктах можуть стати внутрішньо відстороненими і уникати прийняття важливих рішень. Можуть не приходити на важливі зустрічі. 

Тип з інтровертною сенсорикою має два підтипи: логічний та етичний.

Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ) 
.

* Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ) 

*       *       *       *       *

 Тип з екстравертними емоціями 

В типів з екстравертними емоціями спостерігається цікаве протиріччя у ставленні до лідерства. З одного боку, їм необхідно нав'язати свою волю навколишнім, однак їм також необхідно це приховати. Вони воліють бути закулісними лідерами із-за боязні, що люди почнуть відвертатися від них.  Сильні сторони лідерства: Представники цього типу схильні допомагати іншим, ділитися інформацією і ресурсами, що сприяє встановленню довірчих відносин в команді. Недоліки у лідерстві: Вони занадто фокусують свою увагу на тому, як їх сприймають навколишні, хочуть всім сподобатися, тому їм складно приймати непопулярні рішення і думати на перспективу.

Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ) 

Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ) 

*       *       *       *       *

Тип з інтровертними емоціями  

Типи з інтровертними емоціями мотивовані до лідерства високими етичними принципами і приймають керівництво з моральних міркувань, а не заради популярності чи спраги до влади і уваги. Сильні сторони лідерства: Чудово справляються із завданнями, пов'язаними з організацією, координацією, наглядом і контролем. Вони працелюбні і відповідальні, доводять справу до кінця. Недоліки у лідерстві: Їх суворість часто не дозволяє людям відчувати свою близькість до них. Вони можуть вимотувати себе і вимотувати роботою своїх співробітників. Недостатня гнучкість, зайвий критицизм по відношенню до підлеглих.

Етико-сенсорний інтроверт (СЛІ) 

* Етико-інтуїтивний інтроверт (СЛІ) 

*       *       *       *       *

 Тип з екстравертним мисленням 

Типи з екстравертним мисленням прагнуть до лідерства, вони чудово визначають цілі і показують приклад, надихають людей на досягнення спільної мети. Сильні сторони лідерства: Самостійні, впевнені в собі люди, в яких є особливий талант ставити цілі собі та іншим і досягати їх найкоротшим шляхом. Недоліки у лідерстві: Надмірне націлення на вигоду на шкоду морально-етичним цінностям, схильність до обману.

*       *       *       *       *

Тип з інтровертним мисленням 

Для типів з інтровертним мисленням лідерство є  сильно енергозатратним, адже лідер повинен зокрема вирішувати міжособистісні конфлікти, а цього типи з інтровертним мисленням  уникають. Сильні сторони лідерства: Об’єктивно оцінюють внесок навколишніх у спільну справу незалежно від своїх особистих симпатій чи антипатій. Недоліки у лідерстві: Надмірно слідують правилам і концепціям. Емоційно відсторонюються від підлеглих, ігнорують емоційні потреби людей. Вони воліють працювати на самоті, щоб ніхто не відволікав їх від роботи.

*       *       *       *       *

Тип з екстравертною інтуїцією 

Екстравертні інтуїти люблять зміни. Прагнення різноманітності штовхає їх на пошуки незвіданих шляхів. Сильні сторони лідерства: Їхні впевненість та ентузіазм надихає групи на те, щоб знаходити задоволення і щастя в собі і в своїй роботі. Їхній оптимізм наповнює людей упевненістю. Вони створюють розслаблюючу атмосферу, використовують гумор і легкість, щоб надихнути людей. Недоліки у лідерстві: Продуктивність може зникати в залежності від настрою і ступеня захопленості завданням. Недостатньо розвинені дисциплінованість і вміння контролювати виконання завдання.

*       *       *       *       *

Тип з інтровертною інтуїцією 

Інтровертні інтуїти зазвичай уникають ролі лідера. Однак коли вони стають лідерами, то можуть натхненно захищати інтереси своєї команди, її цінності і переконання. Сильні сторони лідерства: Їх стиль лідерства полягає в досягненні консенсусу, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Недоліки у лідерстві: Звичка самоусуватися в конфліктних ситуаціях, зайва обережність.

Тип з інтровертною інтуїцією має два підтипи: логічний та етичний.

* Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ) 

Сильні сторони лідерства: Їх стиль лідерства полягає в досягненні консенсусу, в тому, щоб допомогти групі визначити і підтримувати свої власні цінності. Недоліки у лідерстві: Можуть бути сповнені страхів і підозрілими, фокусуючи увагу на тому, що може піти не так, а не на тому, що може піти добре. Така їх обережність може заважати їм керувати людьми. (Джерело – Еннеаграма)

Його девіз «Осмислити все». Завдяки розвинутому розуму та незалежному мисленню вміє вирішувати проблеми та переробляти ідеї; в безтурботній і невимушеній манері стимулює перетворення та покращення в організації. Сильні сторони: Створює концепції та сприяє їх здійсненню, знаходячи оптимальні рішення та дозволяючи навколишнім працювати у своєму темпі та в рамках своїх можливостей. (Джерело - MBTI про INTP)

Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ) 

Сильні сторони лідерства: не втручаються у чужий внутрішній світ, чуйно ставляться до проявів індивідуальності, таланту, до устремлінь і потреб, здатні згуртувати інших, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Недоліки у лідерстві: Звичка самоусуватися в конфліктних ситуаціях. Також можуть вимагати і очікувати особливого до себе ставлення – а така поведінка викликає ворожість у підлеглих. (Джерело – Еннеаграма)

Розрадник. Емоційний лідер в ієрархічно організованій системі, взаємодія з підлеглими ґрунтується на використанні емоцій як інструмента впливу. Форма ділової активності орієнтована на передбачення та попередження. Компромісний тип поведінки. Відносини ставить вище результатів виробництва. Ставлення до етичних норм та моралі залежить від симпатій. (Джерело - 1)

Його девіз «Будьмо добріші один до одного». Проявляє свої найкращі якості при впровадженні ідеалів чи служінні людям. Від безсенсовної рутинної роботи може впасти в апатію чи відкрито збунтуватися. Сильні сторони: робить ставку на цінності, використовуючи при цьому особистісні відносини; керує підлеглими та їх діяльністю таким чином, що вони зовсім не помічають, що ними керують. (Джерело - MBTI про INFP)

*       *       *       *       * 

Джерело 1 - Молодцов А.В. Стили организаторской деятельности. – Киев: 1992.