Коротко про ТИПОСИНТЕЗ  

English version >>>

ТИПОСИНТЕЗ (Typo-synthesis) – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип. Типосинтез базується на поєднанні типології Еннеаграми і типології Юнга (а також похідних типології Юнга: соціоніки та MBTI). Більше інформації про це тут >>>

Типосинтез співзвучний із академічною психологією, теорією Маслоу, менеджментом Адізеса, філософією, соціологією, соціонікою, психотерапією і тому подібними системами і разом з тим типосинтез можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання типосинтезу у своє особисте та професійне життя.

Психотип визначає, які в людини сильні і слабкі сторони. Кожен з 8 психологічних типів людей розвиває певне уявлення про себе (або образ «я»), від якого залежать вподобання і страхи, а також глибинна мотивація та поведінка людини в різних ситуаціях.

Люди типу 1 мають високі вольові якості та прагнуть керувати іншими. А типи 8 навпаки мають багато страхів і переживань, добре почувають себе поряд із сильними впевненими людьми.

Тип 3 орієнтований на людей, вміє емоційно впливати на інших. Тип 6 навпаки, уникає емоційного контакту з людьми, прагне бути автономним і незалежним, любить все спокійно аналізувати. 

Люди типу 5 добре вміють досягати поставлених цілей, їх мотивацією є досягнення успіху. Проте їх слабою стороною є слабе розуміння морально-етичних питань. Люди типу 4 навпаки є експертами у відносинах між людьми та у питаннях моралі. 

Типосинтез допомагає визначити особливості свого типу, дізнатися, як краще використовувати свої сильні сторони, зрозуміти природу своїх слабких сторін і механізм своїх неефективних стратегій поведінки та змінити їх, щоб стати ефективнішим та гармонійнішим.

Знаючи психотип людини, можна передбачити її поведінку в стресі і в безпеці, спрогнозувати її сумісність з партнером, передбачити її стиль лідерства. Одні типи більше схильні до лідерства і намагаються всюди займати керівні позиції, а інші типи менше схильні до лідерства і воліють залишатися в тіні. 

Застосування типосинтезу

Завдяки тому, що в кожного типу є свої сильні та слабкі сторони, часто трапляється, що та сама методика може бути корисною для однієї людини і зовсім неефективною, а деколи й шкідливою, для іншої. Тому знання типу людини допомагає краще підібрати методику для розвитку саме цієї людини.

Вивчення типосинтезу рекомендовано для керівників, політиків, HR-фахівців, супервізорів, психотерапевтів, психологів, викладачів, вихователів, наставників, для професійної орієнтації молоді, і для всіх тих, хто на шляху саморозвитку та пізнання себе.

Основні сфери застосування типосинтезу:

* Особистісний розвиток    * Профорієнтація   * Освіта    * Педагогіка

* Лідерство    * Конфліктологія

* Сумісність між різними типами людей, сімейні сценарії

Множинний інтелект

У 1990-х роках велику популярність отримала концепція ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ, в основі якого лежить сукупність здібностей до розуміння і управління власними емоціями, розуміння та керування емоціями інших людей. На сьогоднійшній день виділяють чотири види інтелекту: традиційний ментальний (мисленевий) інтелект, емоційний інтелект, а також менш досліджені тілесний та духовний інтелекти.


ДУХОВНИЙ інтелект;
МЕНТАЛЬНИЙ інтелект;
ЕМОЦІЙНИЙ інтелект;
ФІЗИЧНИЙ або ТІЛЕСНИЙ інтелект.

Деякі дослідники вважають емоційний інтелект абсолютним ключем до успіху у всіх сферах життя: у школі, на роботі, у взаєминах. Інші вважають, що всі чотири інтелекти мають рівнозначний вплив на успішність людини.

Таку ж думку підтримував швейцарський психолог Карл Юнг, який ще у 1920 році у своїй праці «Психологічні типи» детально описав всі чотири види інтелекту та вважав кожен з них однаково важливим. Карл Юнг відкрив чотири базових психічних функції (сенсорика, почуття, мислення та інтуїція), які  відповідають чотирьом видам інтелекту (тілесному, емоційному, ментальному та духовному). Кожна з чотирьох психічних функцій відповідає за функціонування людини в одній із чотирьох сфер: фізичній, ментальній, емоційній та інтуїтивній.

Психологічні типи

Чотири базові психічні функції

У 1921 році вийшла книга швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій вчений описав 4 базові психічні функції: 
 Сенсорика або відчуття сенсорні (Sensation);
 Почуття або емоції (Feeling);
 Мислення (Thinking);
  Інтуїція (Intuition).

Сенсорика (відчуття сенсорні) – це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Логіка (мислення). Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Емоції (почуття). Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінкивстановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Екстраверсія та інтроверсія стосуються психічних функцій. В залежності від того, яка функція в людини проявляється сильніше в даний момент часу, людина поводиться як екстраверт чи як інтроверт.

Завдяки поділу психічних функцій на екстравертні та інтровертні формується 8 психологічних типів людей.

Вісім психологічних типів людей

Кожна психічна функція має екстравертну чи інтровертну установку.  Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямку, певним способом. Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Більше про екстраверсію/інтроверсію тут >>>

Наприклад, функція СЕНСОРИКА (відчуття сенсорні, sensation) ділиться на екстравертну та інтровертну сенсорику. При переважаючій екстравертній установці сенсорні відчуття направлені на зовнішні об’єкти і функція виражається в активній дії, експансії, володінні простором, в силовому тиску, в оцінці сили та застосуванні волі. Однак при переважаючій інтровертній установці сенсорні відчуття направлені всередину і функція виражається у гармонії просторових форм, відчутті зручності, самопочуття. Для таких людей дуже важливим є відчуття внутрішньої фізичної та психологічної гармонії.

Короткі ОПИСИ 8 ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ типів дивіться тут >>>

Психотипи країн

Кожна країна має свій психологічний тип, який називається інтегральний психотип країни і виражається в її менталітеті, традиціях та культурі. Він відображає психологічний тип, який переважає серед населення.

Історично склалося, що психологічні типи людей розподіляються нерівномірно. У кожній країні, і навіть в кожному місті чи в селі якісь типи людей переважають, а інших типів майже нема. Зазвичай в північних країнах з холодним кліматом переважають мисленеві (логічні) типи людей, а в країнах з теплим кліматом переважають емоційні типи. Більше про типи країн тут >>>

Рівні психологічної зрілості

Кожну психічну функцію можна сприймати як дар або талант, яким користується людина. Прояв психічної функції залежить від рівня психологічної зрілості людини. При високому рівні психологічної зрілості людина використовує свою сильну функцію (сильну сторону) на благо собі та навколишнім, така людина є гармонійною та ефективною. Проте неправильне використання функції  (сильної сторони) призводить до психічних страждань або внутрішніх конфліктів: почуття вини, осуд, гнів, агресія, почуття неповноцінності, жаління себе, заздрість, різні страхи. З кожною психічною функцією пов’язаний механізм виникнення певного психічного страждання або внутрішнього конфлікту. 

Наприклад, функція екстравертна сенсорика є даром (талантом), який наділяє людину сильною волею, впевненістю в собі, безстрашністю та незалежністю, здатністю керувати великою групою людей та забезпечувати досягнення цією групою цілей. При низькому рівні психологічної зрілості людина неправильно користується цією функцією, що призводить до проявів хтивості, пожадливості, агресії, мстливості, морального та фізичного садизму, тиранії.

Функція інтровертна сенсорика є даром (талантом), який наділяє людину почуттям гармонії, вмінням створювати затишок і комфорт, задовольняти тілесні потреби, вмінням створювати доброзичливу атмосферу навколо себе, заспокоюючи інших та урівноважуючи конфлікти, скромністю, терплячістю, толерантністю. При низькому рівні психологічної зрілості людина неправильно користується цією функцією, що призводить до уникання конфліктів, надмірного догоджання навколишнім, пасивного спротиву, схильності до злиття з партнером, самозабуття, ліні та гедонізму (пошук насолоди від смачної їжі, комфорту та ін. сенсорних відчуттів).

Враховуючи те, що в будь-якої людини наявні всі психічні функції, то будь-яка функція в людини може бути зрілою чи незрілою.

Цікаво, що ефективність людини в цілому залежить від ефективності її найменш зрілої функції. Тому для підвищення ефективності потрібно починати працювати над своїми найменш зрілими функціями, і лише потім приступати до головної функції.

Знаючи, з якою функцією пов'язаний її внутрішній конфлікт, людина може зрозуміти  причину і механізм виникнення цього конфлікту, що допоможе працювати над собою, в результаті чого незріла функція стане зрілішою, почне проявлятися гармонійніше, а людина стане щасливішою, енергійнішою та успішнішою.

Більше інформації про гармонійні та дизгармонійні прояви функцій та внутрішні конфлікти пов'язані з функцією тут >>>

 

Сторінка перебуває у стадії наповнення. Матеріали будуть поступово додаватися.