7 ПРОМЕНІВ

Типосинтез

8 - інтуїція інтровертна

8 - ТИП З ІНТРОВЕРТНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ

Інтровертна інтуїція  (або інтуїція часу) - Передбачення розвитку подій, уява, фантазія

 

Інтровертна інтуїція допомагає людині контактувати з глибинним внутрішнім світом, сприймати звідти символи та архетипи, завдяки чому передбачати розвиток подій.

Базовий опис:

Світ для нього – передчуття, символи, знаки долі, багатоваріантність розвитку подій, потреба зловити сприятливий момент.

 Добре відчуває плин часу та своєчасність чи не своєчасність дій. Керується інтуїтивними передчуттями. Має здатність передбачувати. Розуміє психологію людей, прогнозує їхні дії, вчинки. Швидко розрізнює штучність, фальш, лицемірство. Помічає невідповідності і розбіжності. Має багату уяву. 

Любить усамітнюватися і роздумувати про значення життя, минуле і майбутнє. Намагається відшукати основні закономірності долі. Цікавиться темами, пов'язаними з незвичайними, загадковими явищами. Заглиблений у свої внутрішні переживання. Мрійливий. Намагається уникати буденності. Йому важко доводити справи до кінця. Може продумувати всю роботу в думках, але так і не почати її втілювати на практиці. Любить, щоб його ідеї втілював хтось інший, надихає інших. Не любить складати план дій і дотримуватися заздалегідь встановленого плану. Діє, керуючись інтуїцією, чуттям, емоціями. Вміє завчасно піти від небезпеки і не потрапити у неприємності. У повсякденному житті зазвичай проявляє гнучкість, терпимість, добре пристосовується до обставин.

Не квапиться. Багато що відкладає на завтра. Не любить різких змін. Вважає, що до цілі треба рухатися поступово. Всі проблеми розглядає з філософської точки зору.

Поводиться скромно, тримається в затінку, але радий, коли його там помітять. В товаристві друзів може поводитися розкуто і емоційно. У спілкуванні як правило, дає партнерові можливість говорити, а сам висловлюється лише у найбільш слушний момент. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Вважає себе не таким, як інші, відчуває те, чого інші не відчувають. Внаслідок високої чутливості буває надмірно тривожним. Періодично відчуває страх, що проявляється як стан постійного неспокою та поганого передчуття. Бореться зі страхом або піддаючись йому, або діючи йому всупереч. Може демонструвати свою тривогу з метою привернути до себе увагу рятівника. Якщо в реальному житті отримати підтримку сильної людини чи спільноти не вийшло, компенсує це у своїх мріях та фантазіях. Схильний заглиблюватися у свої мрії, уяву та фантазії, у порівнянні з якими реальність і буденність здається нудною.

Поважає сильних людей чи спільноти. Почувається спокійно біля сильної, впевненої людини. Відданий і справі, і своїй команді, відповідає і ситуації і очікуванням людей. 

Добре відчуває свій особистий простір та поважає простір навколишніх. Найбільше цінує внутрішню гармонію. Вважає, що незнання внутрішнього світу одне одного роз'єднує людей. Бачить розділення і боротьбу, а прагне до гармонії, миру та єдності.

Нерішучий. Перш ніж прийняти рішення, воліє дізнатися думку інших. Намагається знайти підтримку своїх дій у навколишніх. Часто питається у партнера: "а як ти вважаєш". У стосунках готовий підпорядковуватися вимогам партнера, при умові, що партнер – вольова і рішуча людина.

Потреба в доповненні:   -  

Має слабкий вольовий імпульс. Для того, щоб щось зробити, потребує зовнішньої організуючої сили і керівництва. У проблемних ситуаціях може вагатися, не роблячи жодних кроків для їх виправлення, не має енергії і впевненості для дій. Зазвичай лише сильний зовнішній імпульс може допомогти йому діяти. Має приховане бажання слідувати чужій сильній волі і водночас не може опиратися їй. Шукає зовнішню підтримку. Схильний до перенесення відповідальності за своє благополуччя на інших.

Поважає сильних, могутніх і дієвих людей, схильний ідеалізувати образ авторитета. «Я почуваюся захищеним поряд з людиною, яка викликає повагу в навколишніх, біля якої ніхто не наважується підвищити голос.» Тяжіє до ієрархічності. Його притягують системи, об’єднання, віра з сильними авторитарними елементами. Потребує підтримки сильної людини чи організації для самовираження та відчуття захищеності.

Має потребу у спілкуванні з сильнішим за себе партнером, ідеалізує в ньому силу і рішучість. «Мені подобаються сильні, впевнені у собі люди, які можуть захистити і реагують швидко, для яких не існує перешкод.» Дуже цінує тверде плече та практичну допомогу. Радий, якщо побутові моменти за нього вирішує партнер. Сам не здатний чинити вольового тиску на інших, тому потребує вольового партнера, з яким почувається впевнено.

Псевдоніми: Індивідуаліст, Меланхолік, Мрійник, Невизнаний геній, Провидець.

Тип з інтровертною інтуїцією має два підтипи: логічний (інтуїтивно-логічний інтроверт) ІЛІ та емоційний (інтуїтивно-емоційний інтроверт) ІЕІ .

 ІЛІінтуїція уникнення небезпеки, помилок минулого, суперечливих тенденцій. На основі близького, уважного, докладного спостереження за людьми чи явищами (масштаб і дистанція) може передбачити їх поведінку у найближчому майбутньому (якість і напрямок)

ІЕІінтуїція новизни, надій, цікавості, устремління в майбутнє; Передчуває назріваючу небезпеку (якість), великі, зазвичай неприємні зміни ситуації (масштаб), пам’ятає яскраві епізоди минулого (дистанція).

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСТРАВЕРТНОЇ ІНТУЇЦІЇ

Функція інтровертна інтуїція може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Єдність і гармонія, мудрість і своєчасність. Передчуття розвитку подій. Знає, що може піти не так і вміє прорахувати всі варіанти. Повага до індивідуальності кожного, вміння пояснити іншим суть їх проблеми.

Найгірші прояви:

Надмірна тривожність, відчуття себе жертвою (віктимність), постійні кризи, примхливість та образливість; ревниві, емоційно потребуючі, відчувають себе покинутими; меланхолія, лінощі, екстравагантність, безладна боротьба; невпевненість, коли треба діяти, неготовність діяти без чиєїсь підтримки. Надмірна чутливість до відволікань на побутові питання.

Замкнене коло: Чим більше відчуває себе особливим (не від світу цього) -> тим більше боїться не знайти свого місця в світі -> тим більше закривається у своєму світі -> тим більшу неповноцінність відчуває при неможливості реалізувати те, що відчуває -> тим більше втікає у світ своїх фантазій

*       *       *       *       *

ТИП З ІНТРОВЕТРНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ

(Опис Карла Юнга)

Інтровертна інтуїція направлена на внутрішні об’єкти, тобто на елементи несвідомого. Внутрішні об’єкти представляються інтуїтивному сприйняттю у вигляді суб’єктивних образів речей, архетипів, що не зустрічаються у зовнішньому досвіді, проте складають вміст несвідомого, - у кінцевому випадку колективного несвідомого. Архетип – закономірний перебіг усіх речей, доступних досвіду. В цих архетипах представлена вся сукупність досвіду, який будь-коли зустрічався на нашій планеті.

Хоча інтровертна інтуїція може й отримує свій спонукаючий поштовх від зовнішніх об’єктів, проте вона не затримується на зовнішніх можливостях, а зупиняється на тому, що було викликане зовнішнім всередині суб’єкта. Суб’єктивний зміст, що виникає з несвідомого, вклинюється між сторонами і перехоплює дію об’єкта. Якщо несвідоме посилюється, то суб’єктивна участь в сприйнятті настільки посилюється, що майже повністю покриває вплив об’єкта. Із цього виникає, з одного боку, для об’єкта – відчуття повного знецінення, з іншої сторони, для суб’єкта – ілюзорне сприйняття реальності.  

Останнє оновлення : 27.10.2020